ESAB | ES 300i | Instruction manual | ESAB ES 300i Kullanım kılavuzu

ESAB ES 300i Kullanım kılavuzu
ES 300i
Kaynaklama güç kaynağı MMA 300 A
Kullanma talimatı
0463 415 101 TR 20170522
Valid for: serial no. 719-xxx-xxxx
İÇINDEKILER
GÜVENLİK .....................................................................................................
4
1.1
Sembollerin anlamı ..................................................................................
4
1.2
Güvenlik önlemleri ...................................................................................
4
GİRİŞ .............................................................................................................
7
2.1
Genel bakış ...............................................................................................
7
2.2
Donanım ....................................................................................................
7
3
TEKNİK VERİLER .........................................................................................
8
4
MONTAJ.........................................................................................................
10
4.1
Yerleştirme ................................................................................................
10
4.2
Kaldırma talimatları ..................................................................................
10
4.3
Şebeke besleme .......................................................................................
11
ÇALIŞTIRMA .................................................................................................
15
5.1
Genel bakış ...............................................................................................
15
5.2
Bağlantılar ve kontrol cihazları ...............................................................
15
5.3
Kaynaklama ve dönüş kabloları bağlantısı ............................................
15
5.4
Şebeke gücünün açılması/kapatılması (on/off) .....................................
16
5.5
Fan kontrolü..............................................................................................
16
5.6
Termal koruma ..........................................................................................
16
5.7
İşlevler ve semboller ................................................................................
16
5.8
Ayar paneli ................................................................................................
18
5.8.1
Gezinme .................................................................................................
18
5.8.2
Kaynak programı ....................................................................................
19
5.9
Uzaktan kumanda .....................................................................................
19
5.10
USB bağlantısı ..........................................................................................
19
BAKIM............................................................................................................
20
6.1
Rutin bakım ...............................................................................................
20
6.2
Temizlik talimatı ........................................................................................
20
7
SORUN GİDERME.........................................................................................
24
8
HATA KODLARI.............................................................................................
25
8.1
Hata kodu açıklamaları ............................................................................
25
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ .............................................................................
26
DEVRE ŞEMASI ...................................................................................................
27
ORDERING NUMBERS ........................................................................................
28
AKSESUARLAR ...................................................................................................
29
1
2
5
6
9
Özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakları saklıdır.
0463 415 101
© ESAB AB 2017
1 GÜVENLİK
1
GÜVENLİK
1.1
Sembollerin anlamı
Bu kılavuz boyunca kullanıldığı gibi: Dikkatli Olun! Uyanık olun!
TEHLİKE!
Ani tehlike anlamına gelir. Önlenmediği takdirde ani, ciddi yaralanmalara
veya can kaybına neden olur.
UYARI!
Potansiyel tehlike anlamına gelir; yaralamalara veya can kaybına neden
olabilir.
DİKKAT!
Küçük çaplı bedensel yaralanmalara sebep olabilecek tehlike anlamına
gelir.
UYARI!
Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve anlayın;
tüm etiketlere, işveren güvenlik uygulamalarına ve Güvenlik
Veri Formlarına (SDS'ler) uyun.
1.2
Güvenlik önlemleri
ESAB cihazının kullanıcıları cihaz ile veya cihaza yakın çalışan herkesin ilgili tüm güvenlik
önlemlerine uymasını sağlamak için nihai sorumluluğu taşımalıdır. Güvenlik önlemleri bu tip
cihazlar için geçerli gereksinimleri karşılamalıdır. İşyeri için geçerli standart yönetmeliklere ek
olarak aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır.
Tüm çalışmalar eğitimli, cihazın çalışmasına aşina personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın
hatalı çalıştırılması operatörün yaralanmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilecek
tehlikeli durumlara yol açabilir.
1.
2.
3.
Cihazı kullanan herkesin aşağıdakilere aşina olması gerekir:
○ çalışmasına
○ acil durdurma yerlerine
○ fonksiyonuna
○ ilgili güvenlik önlemlerine
○ cihazın kaynak yapma ve kesme veya ilgili diğer işlemleri
Operatör aşağıdakileri sağlamalıdır:
○ çalışmaya başlandığında cihazın çalışma alanı içinde hiçbir yetkisiz kişinin
bulunmaması.
○ ark vurduğunda veya cihazla çalışmaya başlandığında hiç kimsenin korumasız
olmaması
İşyeri şu özelliklerde olmalıdır:
○ amaca uygun
○ hava akımından etkilenmeyen
0463 415 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 GÜVENLİK
4.
5.
Kişisel güvenlik ekipmanı:
○ Daima, örneğin koruyucu gözlük, alev geçirmez giysi, koruyucu eldiven gibi,
önerilen kişisel güvenlik ekipmanlarını giyin.
○ Sıkışabilecek veya yanıklara neden olabilecek bol elbiseler, örneğin eşarp,
bilezik, yüzük, vb., takmayın.
Genel önlemler:
○ Dönüş kablosunun sağlam şekilde bağlandığından emin olun.
○ Yüksek gerilim cihazları ile ilgili çalışmalar sadece yetkili bir elektrikçi
tarafından gerçekleştirilebilir
○ Uygun yangın söndürme ekipmanı açıkça işaretlenmiş ve elinizin altında
olmalıdır.
○ Cihazın yağlama ve bakım işlemi cihaz çalışırken yapılmamalıdır
UYARI!
Ark kaynak ve kesme kendinize ve başkalarına zararlı olabilir. Kaynak ve kesme
sırasında önlemler alın.
ELEKTRİK ÇARPMASI - Öldürebilir
• Üniteyi kullanım kılavuzuna uygun şekilde takın ve topraklayın.
• Çıplak tenle, ıslak eldivenle veya ıslak giysilerle üzerinde elektrik bulunan
parçalara veya elektrotlara dokunmayın.
• Kendinizi işten ve topraktan izole edin.
• Çalışma konumunuzun güvenli olduğundan emin olun
ELEKTRİKLİ VE MANYETİK ALANLAR - Sağlık için tehlikeli olabilir
• Kalp pili olan kaynakçılar, kaynak işinden önce doktorlarına danışmalıdır.
EMF, bazı kalp pillerinde parazit yapabilir.
• EMF'ye maruz kalmanın, sağlık üzerinde bilinmeyen diğer etkileri olabilir.
• Kaynakçılar, EMF maruziyeti etkilerini en aza indirmek için aşağıdaki
prosedürleri kullanmalıdır:
○ Elektrodu ve çalışma kablolarını vücudunuzla aynı tarafta olacak
şekilde birlikte yönlendirin. Mümkünse bunları bantla sabitleyin.
Şaluma ve iş kabloları arasında durmayın. Şalumayı veya iş
kablosunu asla vücudunuza dolamayın. Kaynaklama güç kaynağını
ve kabloları vücudunuzdan olabildiğince uzakta tutun.
○ İş kablosunu, iş parçasına kaynak yapılan alana mümkün olduğunca
yakın şekilde bağlayın.
DUMAN VE GAZLAR - sağlık için tehlikeli olabilir
• Başınızı dumandan uzak tutun.
• Gazları ve dumanları nefes aldığınız yerden veya genel olarak bölgeden
çıkarmak için havalandırmayı, arkta dışa atımı veya ikisini birden kullanın.
ARK IŞINLARI - gözlerinize zarar verebilir ve cildi yakabilir
• Gözlerinizi ve bedeninizi koruyun. Doğru kaynak paravanını ve filtre
merceğini kullanın ve koruyucu giysiler giyin.
• Yakındakileri uygun paravanlar veya perdelerle koruyun.
GÜRÜLTÜ - Aşırı gürültü işitmeye zarar verebilir
Kulaklarınızı koruyun. Kulak tıkaçları veya diğer işitme korumalarını kullanın.
0463 415 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 GÜVENLİK
HAREKETLİ PARÇALAR - Yaralanmaya neden olabilir
• Tüm kapıların, panellerin ve kapakların kapalı ve emniyetli bir şekilde
yerinde olduğundan emin olun. Gerektiğinde, yalnızca yetkili kişilerin
kapakları bakım ve sorun giderme işlemleri için çıkarmasını sağlayın.
Servis işlemi bittiğinde, motoru çalıştırmadan önce panelleri veya kapakları
yeniden takın ve kapıları kapatın.
• Üniteyi takmadan veya bağlamadan önce motoru durdurun.
• Ellerinizi, saçınızı, bol giysileri ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun.
YANGIN TEHLİKESİ
• Kıvılcımlar (sıçrayan alevler) yangına neden olabilir. Yakında tutuşabilen
malzemeler olmadığından emin olun.
• Kapalı konteynerlerde kullanmayın.
ARIZA - arıza durumunda uzmanından yardım isteyiniz.
KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNİ KORUYUN!
DİKKAT!
Bu ürün sadece ark kaynağı için tasarlanmıştır.
UYARI!
Donmuş boruların erimesi için güç kaynağı kullanmayın.
DİKKAT!
A sınıfı ekipman, düşük voltajlı elektrik besleme sistemi
tarafından elektrik sağlanan konut mahallerinde kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır. Sebebiyet verilen ve aynı zamanda
yayılan bozukluklar nedeniyle, bu yerlerde A sınıfı
ekipmanın elektromanyetik uyumluluk sağlanmasında olası
güçlükler söz konusu olabilir.
NOT!
Elektronik cihazları bir geri dönüşüm tesisinde imha
edin!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa Direktifi'ne
2012/19/EC ve ulusal hukuka uygun olarak uygulanmasına
riayet edilerek, kullanım ömrünün sonuna gelen elektrikli
ve/veya elektronik cihazların geri dönüşüm tesisinde
bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Ekipmanın sorumlu kişisi olarak, onaylanmış toplama
istasyonları hakkında bilgi elde etmek sizin
sorumluluğunuzdadır.
Detaylı bilgi için en yakın ESAB bayisine başvurun.
ESAB, çeşitli kaynak aksesuarları ve kişisel koruyucu ekipmanları satışa sunmaktadır.
Sipariş bilgileri için yerel ESAB bayinizle iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret
edin.
0463 415 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 GİRİŞ
2
GİRİŞ
2.1
Genel bakış
ES 300i, kaplamalı elektrotlar (MMA) ile kaynaklama ve TIG kaynağı sırasında kullanılmak
üzere tasarlanmış bir kaynaklama güç kaynağıdır.
Ürün için ESAB aksesuarlarını bu kılavuzun "AKSESUARLAR" bölümünde
bulabilirsiniz.
2.2
Donanım
Güç sistemi şunlarla birlikte verilir:
•
•
3 m fişli şebeke kablosu
Kullanma talimatı
0463 415 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEKNİK VERİLER
3
TEKNİK VERİLER
ES 300i (0445 100 880)
Şebeke voltajı
230-480 V±%10, 3~ 50/60 Hz
Şebeke beslemesi Ssc min 2)
4,4 MVA
Ana akım
Imax MMA
30,0 A
Imax TIG
21,0 A
Enerji tasarrufu modunda yüksüz güç talebi 91 W
Ayar aralığı
MMA
5 A/20 V - 300 A/32 V
TIG
5 A/10 V - 300 A/22 V
MMA durumunda izin verilen yük
%40 görev döngüsü
300 A/32,0 V
%60 görev döngüsü
250 A/30,0 V
%100 görev döngüsü
200 A/28,0 V
TIG durumunda izin verilen yük
%40 görev döngüsü
300 A/22,0 V
%60 görev döngüsü
250 A/20,0 V
%100 görev döngüsü
200 A/18,0 V
Azami akımda güç faktörü
TIG
0,96
MMA
0,96
Azami akımda yeterlilik
MMA
% 89
TIG
85%
Açık devre voltajı U0 max
VRD 35 V devre dışı
48 V
VRD 35 V etkin
32 V
Çalışma sıcaklığı
-10 - +40 °C (+14 - +104 °F)
Nakliye sıcaklığı
-20 - +55 °C (-4 - +131 °F)
Yüksüz durumda sürekli ses basıncı
< 70 db (A)
Boyutlar u × g × y
460x200x320 mm (18,1x7,9x12,6 inç)
Ağırlık
15 kg (33 lb)
İzolasyon sınıfı transformatör
F
Koruma sınıfı
IP23
Uygulama sınıfı
Şebeke besleme, Ssc min
IEC 61000-3-12'ye uygun olarak ağ üzerinde asgari kısa devre gücü.
0463 415 101
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEKNİK VERİLER
Görev döngüsü
Görev döngüsü, kaynak yapabileceğiniz veya aşırı yüklenmeden belirli bir yüklemede
kesebileceğiniz bir on dakikalık bir sürenin yüzdesi olan süre anlamına gelir. Görev döngüsü,
40 °C/104 °F veya daha düşük sıcaklıklar için geçerlidir.
Koruma sınıfı
IP kodu koruma sınıfını, yani katı nesneler veya suyun nüfuzuna karşı koruma derecesini
belirtir.
IP23 ile işaretlenmiş cihaz iç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır.
Uygulama sınıfı
sembolü güç kaynağının yüksek elektrik tehlikesi olan yerlerde kullanılmak üzere
tasarlanmış olduğunu gösterir.
0463 415 101
-9-
© ESAB AB 2017
4 MONTAJ
4
MONTAJ
Kurulum mutlaka bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.
DİKKAT!
Bu ürün endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır. Ev ortamında bu ürün radyo
parazitine neden olabilir. Gerekli önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
4.1
Yerleştirme
Güç kaynağını, soğutma havası girişleri ve çıkışları engellenmeyecek şekilde yerleştirin.
A. Minimum 200 mm (8 inç)
B. Minimum 200 mm (8 inç)
UYARI!
Cihazı güvene alın - özellikle zemin
düz değil ise veya eğimli ise.
4.2
Kaldırma talimatları
Mekanik kaldırma her iki dış kolla da yapılmalıdır.
0463 415 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 MONTAJ
4.3
Şebeke besleme
NOT!
Şebeke besleme gereksinimleri
Bu donanım, kullanıcı beslemesi ile şebeke sistemi arasında olan girişim
noktasındaki kısa devre gücünün Sscmin değerinden büyük veya eşit olması
koşuluyla IEC 61000-3-12 ile uyumludur. Gerekirse dağıtım şebeke operatörüne
danışarak ekipmanın Scmin'e eşit ya da daha büyük bir kısa devre gücü ile
sadece bir kaynağa bağlı olduğundan emin olmak ekipmanı monte edenin veya
kullanıcısının sorumluluğundadır. TEKNİK VERİLER bölümündeki teknik bilgilere
bakın.
Güç kaynağı otomatik olarak sağlanan giriş gerilimine ayarlanır; doğru sigorta değeriyle
korunduğundan emin olun. Düzenlemelere uygun bir koruyucu topraklama bağlantısı
yapılmalıdır.
Besleme bağlantısı bilgilerini içeren anma
değeri plakası
0463 415 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 MONTAJ
Önerilen sigorta boyutları ve minimum kablo alanı ES 300i
Şebeke voltajı
3~ 50/60 Hz
230 V
380 V
400 V
415 V
480 V
Şebeke kablo kesiti
4×4 mm²
4×2,5 mm² 4×2,5 mm² 4×2,5 mm² 4×2,5 mm²
Azami akım değeri lmax
MMA
30 A
18 A
16 A
16 A
14 A
I1eff
MMA
18 A
11 A
10 A
10 A
9A
Sigorta
dalgalanmaya dayanıklı
20 A
16 A
10 A
10 A
10 A
tip C MCB
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
Önerilen maksimum
uzatma kablosu
uzunluğu
100 m/
330 ft.
100 m/
330 ft.
100 m/
330 ft.
100 m/
330 ft.
100 m/
330 ft.
Önerilen minimum
uzatma kablosu boyutu
4×4 mm²
4×4 mm²
4×4 mm²
4×4 mm²
4×4 mm²
NOT!
Farklı şebeke voltajı için farklı ES 300i modelleri onaylanmıştır. Kullanımdaki güç
kaynağının özellikleri için mutlaka değer plakasına bakın.
NOT!
Yukarıda gösterilen şebeke elektrik kablosu alanları ve sigorta boyutları İsveç
mevzuatına uygundur. Güç kaynağını ilgili ulusal mevzuata uygun olarak kullanın.
Güç jeneratörlerinden besleme
Güç kaynağına farklı tip jeneratörlerden besleme yapılabilir. Bununla birlikte, bazı jeneratörler
kaynaklama güç kaynağının doğru şekilde çalışması için yeterli güç sağlayamaz. Otomatik
Voltaj Düzenlemesi (AVR) olan veya eşdeğer ya da daha iyi tipte düzenlemeye sahip, 20 kW
nominal gücü bulunan jeneratörlerin kullanılması önerilir.
Şebeke kablosunun montajı
NOT!
Güç kaynağı, 380-480 V için onaylı şebeke kablosu ve 380-415 V için uygun fişle
birlikte gelir. Başka bir şebeke voltajı gerekirse şebeke kablosu ve fişi ilgili ulusal
düzenlemelere göre değiştirilebilir.
0463 415 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 MONTAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Yan paneli çıkarın.
Sıkılmışsa durdurma bloğunu (A) serbest bırakın.
Bir kablo bağlıysa tüm tellerin bağlantısını kesin, kablo bağını (D) kesin ve kabloyu
çıkarın.
İsteğe bağlı: Köpüklü fan, kurulumu basitleştirmek için bu noktada çıkarılabilir. Fanın
yönüne dikkat edin (etiket, içeri doğru göstermelidir).
Yeni teli özelliklere (B) uygun şekilde sıyırın.
Kabloyu, yalıtım kısmının yaklaşık 1 cm'lik (0,4 inç) bölümü durdurma bloğunun içinde
olacak şekilde takın. Durdurma bloğunu, 1,5–2 Nm (13,3–17,7 inç lb) (A) tork
uygulayarak sıkın.
Kabloları (D) sabitlemek için bir kablo bağı kullanın.
İsteğe bağlı: Köpüklü fan çıkarılmışsa şimdi geri takılabilir. Fanın (G) yan tarafında
bulunan bir sembol, akış yönünü gösterir.
Ferritleri takın ve topraklama telini (C) bağlayın. Dişli rondela, ısı emiciye mümkün
olduğunca yakın konumlandırılmalıdır. Vida 6,0 ±0,6 Nm (53,1 ±5,3 inç lb) tork
değeriyle sıkılmalıdır.
Tüm telleri bağlayın. Vida 1,0 ±0,2 Nm (8,9 ±1,8 inç lb) tork değeriyle sıkılmalıdır.
IP korumasının, yan panelin (E) iç kısmına doğru şekilde monte edildiğinden emin
olun.
Yan paneli (F) tekrar monte edin.
Yan paneldeki vidaları 3 ±0,3 Nm (26,6 ±2,7 inç lb) tork değeriyle sıkın.
0463 415 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 MONTAJ
0463 415 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 ÇALIŞTIRMA
5
ÇALIŞTIRMA
5.1
Genel bakış
Cihazın kullanımı için genel güvenlik düzenlemelerini "Güvenlik" bölümünde
bulabilirsiniz. Cihazı kullanmaya başlamadan önce bunu dikkatlice okuyun.
NOT!
Ekipmanı taşırken, bu amaçla tasarlanmış kolu kullanın. Kabloları asla çekmeyin.
UYARI!
Elektrik çarpması! Çalışma sırasında iş parçasına veya kaynak kafasına
dokunmayın!
5.2
1.
2.
3.
4.
Bağlantılar ve kontrol cihazları
Ayar paneli
Pozitif kaynaklama terminali
Negatif kaynaklama terminali
Uzaktan kumanda ünitesi bağlantısı
5. Şebeke güç besleme anahtarı, O/I
6. USB bağlantısı
7. Şebeke kablosu
NOT!
USB bağlantısı kullanımda değilken mutlaka kapağı kullanın.
5.3
Kaynaklama ve dönüş kabloları bağlantısı
Güç kaynağı sisteminde, kaynaklama ve dönüş kablolarını bağlamak için bir pozitif
kaynaklama terminali (+) ve bir negatif kaynaklama terminali (-) olmak üzere iki çıkış vardır.
0463 415 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 ÇALIŞTIRMA
Kaynaklama kablosunun bağlantılı olduğu çıkış, kaynaklama metoduna veya kullanılan
elektrodun tipine bağlıdır.
Dönüş kablosunu güç kaynağının diğer çıkışına birleştirin. Dönüş kablosu kontak klipsini iş
parçasına sabitleyin ve iş parçası ile güç kaynağındaki dönüş kablosu çıkışı arasında iyi bir
temas olmasını sağlayın.
•
•
TIG kaynağı sırasında, kaynak şaluması için negatif kaynaklama terminali (-) kullanılır
ve geri dönüş kablosu için pozitif kaynaklama terminali (+) kullanılır.
MMA kaynağı sırasında kaynaklama kablosu, kullanılan elektrodun tipine bağlı olarak
pozitif kaynaklama terminaline (+) veya negatif kaynaklama terminaline (-)
bağlanabilir. Bağlantı kutupları elektrot paketinde belirtilmiştir.
5.4
Şebeke gücünün açılması/kapatılması (on/off)
Anahtarı "I" konumuna çevirerek şebeke gücünü açın.
Anahtarı "O" konumuna çevirerek üniteyi kapatın.
Kaynak programları, şebeke gücü beslemesinin kesilmesine veya güç kaynağının normal bir
şekilde kapatılmasına bakılmaksızın saklanır. Böylece ünite tekrar başlatıldığında kaynak
programları kullanılabilir.
DİKKAT!
Kaynaklama (yük altında) sırasında güç kaynağını kapatmayın.
5.5
Fan kontrolü
Güç kaynağında otomatik bir termal kontrol bulunur. Kaynaklama durduktan sonraki birkaç
dakika boyunca fan çalışmaya devam ederken güç kaynağı, enerji tasarrufu moduna geçer.
Kaynaklama işlemi yeniden başladığında fan tekrar çalışmaya başlar.
Enerji tasarrufu modunda fan, zaman zaman başlatılacak ve birkaç dakika çalıştırılacaktır.
5.6
Termal koruma
Güç kaynağında aşırı ısınmaya karşı termal koruma özelliği vardır. Aşırı ısınma
durumunda kaynaklama durdurulur, paneldeki aşırı ısınma göstergesi yanar ve
ekranda hata mesajı görüntülenir. Sıcaklık yeterince düştüğünde koruma
otomatik olarak sıfırlanır.
5.7
İşlevler ve semboller
MMA kaynağı
MMA kaynağı kaplanmış elektrotlar ile kaynak olarak da ifade edilebilir. Ark
çarpması elektrodu eritir ve onun kaplaması koruyucu cüruf oluşturur.
MMA kaynağı için, güç sistemi şunlarla birlikte verilir:
• Elektrot tutucusu olan kaynak kablosu
• Kıskaçlı dönüş kablosu
0463 415 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 ÇALIŞTIRMA
Ark kuvveti
Ark kuvveti işlevi, kaynaklama sırasında ark uzunluğundaki değişikliklere yanıt
olarak akımın nasıl değişeceğini belirler. Az miktarda sıçrama ile sakin bir ark
elde etmek için düşük değerde bir ark kuvveti kullanın, sıcak ve kuvvetli bir ark
elde etmek için yüksek bir değer kullanın.
Ark kuvveti sadece MMA kaynağına uygulanır.
Sıcak başlatma
Sıcak başlatma işlevi, kaynağın başındaki akımı geçici olarak artırır. Yetersiz
kaynaşma, elektrot yapışması ve çizilmesi riskini azaltmak için bu işlevi kullanın.
Sıcak başlatma sadece MMA kaynağına uygulanır.
Cel 6010
6010 ve benzeri gibi selülozik elektrotlar için optimize edilmiş ark özellikleri.
TIG kaynağı
TIG kaynağı, erimeyen bir tungsten elektrottan bir ark vuruşu kullanarak iş
parçasının metalini eritir. Kaynak havuzu ve elektrot, koruyucu gaz tarafından
korunur.
TIG kaynağı için, kaynaklama güç sistemi şunlarla birlikte verilir:
•
•
•
•
Gaz valfi olan bir TIG şaluması
Bir argon gaz tüpü
Bir argon gaz regülatörü
Tungsten elektrot
Bu güç kaynağı, Canlı TIG başlatma gerçekleştirir.
Tungsten elektrot, iş parçasına doğru yerleştirilir. İş parçasından yukarı
kaldırıldığında ark sınırlı bir akım seviyesinde vurur.
Voltaj Azaltma Cihazı (VRD)
VRD fonksiyonu, kaynak yapılmadığında, açık devre geriliminin 35 V değerini
aşmaması sağlar. Bu durum, paneldeki bir VRD gösterge ışığı ile gösterilir. Bu
işlevi devreye sokmak için yetkili bir ESAB servis teknisyenine başvurun.
0463 415 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 ÇALIŞTIRMA
5.8
Ayar paneli
1. Kaynak programı düğmeleri; KAYNAK
PROGRAMI bölümüne bakın.
2. Ayarlı veya ölçülen değerin gösterildiği
ekran.
3. MMA veya TIG kaynak yöntemi seçimi.
4. MMA kaynağı için "selüloz" elektrot tipi
seçimi.
5. Uzaktan kumanda ünitesini
etkinleştirme/devre dışı bırakma.
6. Veri ayar düğmesi.
7. Ekran parametre göstergesi.
8. Ayar göstergesi.
9. Ekranda göstermek üzere (7) ile belirtilen
parametreyi seçin.
10. Aşırı ısınma göstergesi.
11. VRD işlevi (azaltılmış açık devre voltajı)
göstergesi.
NOT!
Açıklanan işlevsellik, ayar paneli görüntüsündeki olası görsel farklılıklardan
etkilenmez.
5.8.1
Gezinme
Parametre seçimi
Düğmeye (9) basıldığında farklı değerler gösterilebilir ve değiştirilebilir. Değerleri değiştirmek
için düğmeyi (6) kullanın. Sıra şöyledir:
1.
2.
3.
4.
5.
Ayarlı akım değerleri.
Ölçülen akım değerleri.
Ölçülen voltaj değerleri.
Sıcak başlatma, ayar aralığı: %0-100, varsayılan: %0. (sadece MMA)
Ark kuvveti, %0-100. (sadece MMA)
0463 415 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
5 ÇALIŞTIRMA
Ayar parametresi
Bir değer değiştirilebildiğinde ayar göstergesi (8) yanar. Bir uzaktan kumanda
etkinleştirildiğinde panelden değiştirilemez. Ölçülen değer modundayken bir değer
değiştirilmeye çalışılırsa otomatik olarak ayarlı akım değeri moduna geçilir.
5.8.2
Kaynak programı
Her bir kaynaklama işlemi (MMA/TIG) için ayar paneli belleğinde (1) üç farklı kaynak
programı saklanabilir. Bir kaynak programını bellekte saklamak için 1, 2 veya 3 seçim
düğmelerine 3 saniye boyunca basın. İşlem tamamlandığında bellek göstergesi yanar.
Farklı kaynak programları arasında geçiş yapmak için 1, 2 veya 3 düğmesine basın.
5.9
Uzaktan kumanda
Uzaktan kumandayı güç kaynağının arka tarafına bağlayın ve paneldeki uzaktan
kumanda düğmesine (5) basarak (etkinleştirildiğinde uzaktan kumanda
göstergesi yanar) uzaktan kumandayı etkinleştirin. Uzaktan kumanda
etkinleştirildiğinde kontrol paneli etkileşim için kilitlenir ancak gerçek kaynaklama
verileri gösterilir.
5.10
USB bağlantısı
USB bağlantısı kullanılmadığında mutlaka USB kapağını kullanın.
Cep telefonları gibi üniteleri şarj etmek için kullanmayın.
Bir USB flaş bellek bağlandığında kaynaklama işlemi engellenir. USB bağlantısı,
kaynaklama istatistiklerini almak için kullanılabilir. İstatistikler, gerçekleştirilen
toplam kaynaklama sayısını, toplam kaynaklama süresini ve ortalama akımı
içerir.
Kaynaklama istatistiklerini alma
Kaynaklama istatistiklerini alırken güç kaynağının kaynaklama için
kullanılmadığından daima emin olun.
1.
2.
3.
4.
5.
0463 415 101
Güç kaynağına ve USB konnektörüne boş bir USB flaş bellek takın.
Güç kaynağının USB flaş belleği okuduğunu onaylamak için bir anlığına
ekranda "USB" sözcüğü görünür ve bunun ardından "USB" sözcüğü sabit
ışıkla görüntülenir.
"USB" sözcüğü sabit ışıkla görüntülendiğinde: USB flaş belleği USB
konnektöründen çıkarın.
USB flaş bellek, kaynaklama istatistikleri bulunan bir metin dosyası (.txt)
içerir.
Metin dosyasını açmak için önerilen program Microsoft WordPad veya
Microsoft Word'dür.
- 19 -
© ESAB AB 2017
6 BAKIM
6
BAKIM
UYARI!
Bakım gerçekleştirmeden önce gücü kesin.
DİKKAT!
Güvenlik plakalarını sadece uygun elektrik bilgisi olan (yetkili personel) kişiler
çıkarabilir.
DİKKAT!
Ürün, üretici garantisi kapsamındadır. Yetkili olmayan servis merkezlerinde
gerçekleştirilmeye çalışılacak onarım işleri, garantiyi geçersiz kılar.
NOT!
Düzenli bakım, emniyetli ve güvenilir bir çalışma için önemlidir.
NOT!
Ciddi miktarda tozlu ortamlarda çalışıldığında bakım işlemini daha sık
gerçekleştirin.
Her kullanımdan önce aşağıdakileri kontrol edin:
•
•
Ürün ve kabloların hasar görmediğini,
Şalumanın temiz olduğunu ve hasar görmediğini.
6.1
Rutin bakım
Normal koşullarda bakım programı. Ekipmanı her kullanımdan önce kontrol edin.
Aralık
Bakım yapılacak alan
Her 3 ayda bir
Okunamayan
etiketleri temizleyin
veya değiştirin.
Kaynak terminallerini
temizleyin.
Kaynak kablolarını
kontrol edin veya
değiştirin.
Her 6 ayda bir
Ekipmanın içini
temizleyin. Basıncı
düşük kuru basınçlı
hava kullanın.
6.2
Temizlik talimatı
Performansı korumak ve güç kaynağının kullanım ömrünü uzatmak için ürünün düzenli
olarak temizlenmesi zorunludur. Temizlik işleminin ne sıklıkta yapılması gerektiği şu
etmenlere bağlıdır:
0463 415 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
6 BAKIM
•
•
•
kaynaklama işlemi
ark süresi
çalışma ortamı
DİKKAT!
Temizlik işleminin uygun şekilde hazırlanmış bir çalışma alanında
gerçekleştirildiğinden emin olun.
DİKKAT!
Temizlik sırasında daima kulak tıkaçları, koruyucu gözlük, maske, eldiven ve
koruyucu ayakkabı gibi önerilen kişisel güvenlik ekipmanlarını kullanın.
1.
Güç kaynağının şebeke beslemesiyle bağlantısını kesin.
UYARI!
Devam etmeden önce kapasitörlerin boşalması için en az 30 saniye
bekleyin.
2.
Sağ yan paneli tutan dört vidayı sökün (R) ve paneli çıkarın.
3.
Basıncı düşük kuru basınçlı hava kullanarak güç kaynağının sağ tarafını temizleyin.
NOT!
Güç kaynağının bir "kirli tarafı" (sağ tarafı) ve bir de "temiz tarafı" (sol tarafı)
olduğu için güç kaynağının sağ tarafını temizlemeden önce sol paneli
çıkarmamanız önemlidir.
0463 415 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
6 BAKIM
4.
Sol yan paneli tutan dört vidayı sökün (L) ve paneli çıkarın.
5.
6.
7.
Basıncı düşük kuru basınçlı hava kullanarak güç kaynağının sol tarafını temizleyin.
Güç kaynağının hiçbir parçasında toz kalmadığından emin olun.
Güç kaynağının temizliğini tamamladıktan sonra işlemi tersten tekrarlayarak güç
kaynağı panellerini yeniden takın.
NOT!
Sağ yan paneli yeniden takarken panelin içindeki IP korumasının doğru
konumda olduğundan emin olun. IP koruması ile güç kaynağı arasındaki
açı yaklaşık 90° olmalıdır. Böylece IP koruması, kaynaklama çıkış
konnektörü ile transformatör çıkışları arasında konumlandırılmış olur.
0463 415 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
6 BAKIM
8.
Yan panellerdeki vidaları 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 inç lb ± 2,6) torkla sıkın.
0463 415 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
7 SORUN GİDERME
7
SORUN GİDERME
Yetkili bir servis teknisyenine göndermeden önce aşağıdaki kontrolleri ve incelemeleri
gerçekleştirin.
Arıza tipi
Düzeltici işlem
MMA kaynağı sorunları
• Kaynaklama ve dönüş kablolarının güç kaynağında doğru
bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
• Dönüş kelepçesinin, iş parçasıyla uygun şekilde temas
ettiğinden emin olun.
• Doğru elektrotların ve kutupların kullanıldığından emin
olun. Kutuplar için elektrot ambalajını kontrol edin.
• Doğru akım değerinin ayarlanmış olup olmadığını kontrol
edin.
• Ark Kuvveti ve Sıcak Çalıştırma ayarını yapın.
TIG kaynağı sorunları
• Kaynaklama ve dönüş kablolarının güç kaynağında doğru
bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
• Dönüş kelepçesinin, iş parçasıyla uygun şekilde temas
ettiğinden emin olun.
• TIG şaluma kablosunun negatif kaynaklama terminaline
bağlandığından emin olun.
• Güç kaynağında doğru koruyucu gazın, gaz akışının,
kaynak akımının, dolgu çubuğu yerleşiminin, elektrot
çapının ve kaynak modunun kullanıldığından emin olun.
• TIG şalumasındaki gaz valfinin açık olduğundan emin olun.
Ark yok
• Güç kaynağında güç olduğunu doğrulamak için ekranın
açık olup olmadığını kontrol edin.
• Ayar paneli ekranında doğru değerlerin olup olmadığını
kontrol edin.
• Şebeke güç besleme anahtarının açık olup olmadığını
kontrol edin.
• Şebeke, kaynaklama ve dönüş kablolarının doğru
birleştirilmiş olup olmadığını kontrol edin.
• Şebeke güç besleme sigortalarını kontrol edin.
Kaynaklama işlemi
sırasında kaynak akımı
kesiliyor
• Ayar panelindeki aşırı ısınma lambasının (termal koruma)
yanıp yanmadığını kontrol edin.
• "Ark Yok" arıza tipiyle devam edin.
Termal koruma sistemi sık
sık devreye giriyor
• Kaynak akımı için önerilen görev döngüsünün
aşılmadığından emin olun.
TEKNİK VERİLER bölümündeki "Görev döngüsü" kısmına
bakın.
• Hava girişlerinin veya çıkışlarının tıkanmadığından emin
olun.
• Rutin bakıma uygun olarak makinenin içini temizleyin.
0463 415 101
- 24 -
© ESAB AB 2017
8 HATA KODLARI
8
HATA KODLARI
Hata kodu, ekipmanda bir arıza oluştuğunu belirtmek için kullanılır. Hatalar, "Err" sözcüğüyle
gösterilir ve ardından ekranda hata kodu sayıları görüntülenir.
Birden fazla hata algılanırsa yalnızca son gerçekleşen hatanın kodu görüntülenir.
8.1
Hata kodu açıklamaları
Kullanıcının ele alabileceği hata kodları aşağıda listelenmiştir. Başka hata kodları görünürse
yetkili bir ESAB servis teknisyeniyle iletişime geçin.
Hata kodu Açıklama
Err 1
Sıcaklık arızası
Güç kaynağının sıcaklığı çok yüksek. Panelde ayrıca, sıcaklık arızasını
gösteren bir LED de yanar.
İşlem: Güç kaynağı soğuyup tekrar kullanıma hazır hale gelince hata kodu
otomatik olarak kaybolur ve sıcaklık arızasını gösteren LED kapanır.
Err 3
Güç beslemesi arızası
Güç kaynağına yapılan güç beslemesi çok düşük veya çok yüksek.
İşlem: Güç beslemesinin dengeli, tüm kabloların bağlı ve şebeke geriliminin
(her 3 faz) uygun olduğundan emin olun ve sistemi yeniden çalıştırın. Hata
devam ederse bir servis teknisyenine başvurun.
Err 4
İletişim hatası
Güç kaynağındaki iletişim kesilmiş.
İşlem: Güç kaynağını yeniden başlatın. Hata devam ederse bir servis
teknisyenine başvurun.
Err 5
Bellek arızası
Program belleği hasarlı. Bu arıza, ön ayarlı işlevleri veya değerlerin saklandığı
diğer işlevleri devre dışı bırakabilir.
İşlem: Paneldeki bir düğmeye basarak hata göstergesini ekrandan kaldırın.
Güç kaynağını yeniden başlatın. Hata devam ederse bir servis teknisyenine
başvurun.
Err 6
Zamanlama arızası
Güç kaynağının elektronik sistemi tüm işlevleri zamanında çalıştıramıyor.
İşlem: Güç kaynağını yeniden başlatın. Hata devam ederse bir servis
teknisyenine başvurun.
Err 7
OCV arızası
OCV çok yüksek veya OCV'nin elektronik kontrolü kesintiye uğramış.
İşlem: Güç kaynağını yeniden başlatın. Hata devam ederse bir servis
teknisyenine başvurun.
0463 415 101
- 25 -
© ESAB AB 2017
9 YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
9
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
DİKKAT!
Onarım ve elektrik işleri yetkili bir ESAB servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
Sadece ESAB orijinal yedek ve aşınma parçalarını kullanın.
ES 300i, uluslararası standartlara ve aşağıdaki Avrupa standartlarına uygun olarak
tasarlanmış ve test edilmiştir IEC/EN 60974-1 ve IEC/EN 60974-10değerinden büyük veya
değerine eşit bir kısa devre gücü ile sadece bir kaynağa bağlı olduğunu, gerekirse dağıtım
şebeke operatörüne danışarak güvenceye almak, cihazı monte edenin veya cihaz
kullanıcısının sorumluluğundadır. Bakım ve onarım işleminden sonra, ürünün hala
yukarıdaki standarda uygun olmasını sağlamak işlemi yapan kişinin (lerin)
sorumluluğundadır.
Yedek parçalar ve aşınma parçaları en yakın ESAB bayisinden sipariş edilebilir; bu belgenin
arka kapağına bakın. Sipariş verirken, lütfen ürün tipini, seri numarasını, tanımı ve yedek
parça listesine uygun olarak yedek parça numarasını belirtin. Bu gönderiyi kolaylaştırır ve
doğru teslimatı güvenceye alır.
0463 415 101
- 26 -
© ESAB AB 2017
DEVRE ŞEMASI
DEVRE ŞEMASI
0463 415 101
- 27 -
© ESAB AB 2017
ORDERING NUMBERS
ORDERING NUMBERS
Ordering number
Denomination
Type
0445 100 880
Welding power source ES 300i
0463 423 001
Yedek parça listesi
Notes
Europe
ES 300i
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 415 101
- 28 -
© ESAB AB 2017
AKSESUARLAR
AKSESUARLAR
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC 50, 4 m
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
0460 330 881
Trolley
0445 197 880
Shoulder strap kit
0700 006 902
Electrode holder OKC 50, 3 m
0700 006 888
Electrode holder OKC 50, 5 m
0700 006 903
Return cable OKC 50, 3 m
0700 006 889
Return cable OKC 50, 5 m
0160 360 881
OKC 50 male contact, pack 4 pcs
0445 536 881
ER 1 Remote control
(5 m (16.4 ft) interconnection cable, 6 pin,
included)
0445 280 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 280 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 280 882
Interconnection cable, 6 pin, 25 m (82 ft)
0463 415 101
- 29 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising