ESAB | MobileFeed 201 AVS | Instruction manual | ESAB MobileFeed 201 AVS Uputstvo za upotrebu

ESAB MobileFeed 201 AVS Uputstvo za upotrebu
MobileFeed 201 AVS
Priručnik s uputama
0558 012 630 HR 20170831
Valid for: serial no. WxxK533xxxx
SADRŽAJ
SIGURNOST ..................................................................................................
4
1.1
Pregled ......................................................................................................
4
UVOD .............................................................................................................
7
2.1
Pregled ......................................................................................................
7
2.2
Oprema ......................................................................................................
7
3
TEHNIČKI PODACI .......................................................................................
8
4
INSTALACIJA ................................................................................................
9
4.1
Preuzimanje i rukovanje ..........................................................................
9
4.2
Odabir valjaka za dopremanje i cijevi vodilica ......................................
9
4.3
Montiranje valjaka za dopremanje i cijevi vodilica................................
10
4.4
Montiranje žice za zavarivanje ................................................................
10
4.5
Umetanje žice za zavarivanje ..................................................................
11
4.6
Namještanje momenta kočenja ...............................................................
11
4.7
Priključak plamenika ................................................................................
12
4.8
Priključci za izvor napajanja i plina ........................................................
13
RAD................................................................................................................
15
5.1
Pregled ......................................................................................................
15
5.2
Priključci i upravljački uređaji .................................................................
16
5.3
Radni postupci..........................................................................................
19
5.3.1
Sigurnosne mjere pri radu ......................................................................
19
5.3.2
Postavljanje postupka zavarivanja .........................................................
21
5.3.3
Tablica podataka o zavarivanju ..............................................................
21
5.3.4
MobileFeed 201 s CC izvorom napajanja ..............................................
22
5.3.5
MobileFeed 201 s CV izvorom napajanja...............................................
22
5.3.6
Isključivanje ............................................................................................
23
ODRŽAVANJE ...............................................................................................
24
6.1
Provjera i servisiranje ..............................................................................
24
6.2
Uređaj za dopremanje žice ......................................................................
24
6.3
Zamjena magnetskog ventila ..................................................................
25
6.4
Otklanjanje poteškoća .............................................................................
25
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA .....................................................
26
SHEMA OŽIČENJA ..............................................................................................
27
CE OZNAKE POTROŠNIH DIJELOVA ................................................................
28
NARUDŽBENI BROJEVI ......................................................................................
31
DODATNA OPREMA ............................................................................................
32
1
2
5
6
7
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0558 012 630
© ESAB AB 2017
1 SIGURNOST
1
SIGURNOST
1.1
Pregled
ZNAČENJE SIMBOLA
U cijelom priručniku: Znači oprez! Budite na oprezu!
OPASNOST!
Znači neposrednu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, trenutačno
dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede ili smrti.
UPOZORENJE!
Znači potencijalnu opasnost koja bi mogla dovesti do tjelesne ozljede ili
smrti.
OPREZ!
Znači opasnost koja bi mogla dovesti do manje ozljede.
UPOZORENJE!
Prije korištenja pročitajte i usvojite priručnik s uputama te
se pridržavajte uputa na svim oznakama, sigurnosnih
praksi poslodavca i sigurnosnih listova (SDS).
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1.
2.
3.
Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon
njenog uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
0558 012 630
-4-
© ESAB AB 2017
1 SIGURNOST
4.
5.
Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće
i zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni
mogu zaglaviti ili uzrokovati opekline
Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih.
Prilikom zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza. Od poslodavca zatražite
sigurnosne prakse koje se trebaju temeljiti na podacima o opasnosti koje je
osigurao proizvođač.
STRUJNI UDAR – može biti smrtonosan
• Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu sa standardima na snazi
• Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom
kožom, mokrim rukavicama ili mokrom odjećom
• Izolirajte se od zemlje i izratka
• Zauzmite siguran radni stav
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
• Glavu držite izvan pare
• Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove
odveli iz područja disanja i glavnog područja
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu.
• Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i
filtarska stakla te nosite zaštitnu odjeću
• Promatrače zaštitite prikladnim maskama ili zastorima
OPASNOST OD POŽARA
• Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Stoga u blizini ne smije biti
zapaljivih materijala
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
• Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh. Zaštitite uši.
Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh
• Promatrače upozorite na opasnost
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
Prije montaže ili rada pročitajte i usvojite korisnički priručnik.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
OPREZ!
Proizvod je namijenjen isključivo za lučno zavarivanje.
0558 012 630
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIGURNOST
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u
stambenim prostorima u kojima se električna energija
isporučuje javnim niskonaponskim sustavom. U tim
prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja
elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog
vođenih i zračenih smetnji.
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi i njenom primjenom u
skladu s nacionalnim zakonom električna i/ili elektronička
roba kojoj je istekao uporabni vijek mora se zbrinuti u
reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
Tvrtka ESAB na prodaju nudi cijeli asortiman dodatne opreme za zavarivanje i osobne
zaštitne opreme. Za informacije o naručivanju obratite se svojem distributeru tvrtke
ESAB ili nas posjetite na našoj internetskoj stranici.
0558 012 630
-6-
© ESAB AB 2017
2 UVOD
2
UVOD
2.1
Pregled
MobileFeed 201 AVS (Arc Voltage Sensing – s detekcijom napona luka) prijenosni je uređaj
za dopremanje žice. Cijeli se uređaj napaja naponom luka iz izvora napajanja konstantnom
strujom (CC) ili konstantnim naponom (CV). Radi s obrnutom polarnošću, istosmjerna struja,
pozitivna elektroda (DCEP) ili izravnom polarnošću, istosmjerna struja, negativna elektroda
(DCEN). MobileFeed 201 AVS dostupan je s dvije vrste priključka, EURO i TWECO. Uz izvor
napajanja Warrior dostupan je daljinski upravljač za kontrolu napona (zahtijeva ažuriranje
softvera izvora napajanja).
Uređaj je namijenjen za upotrebu s tvrdim, mekanim i punjenim elektrodama (zaštićene
plinom ili samozaštićene) od promjera 0,030” (0,8 mm) do 5/64” (1,98 mm) s brzinom
dopremanja žice od 50 do 750 in/min (1,3 – 19,0 m/min). Komponente uređaja za
dopremanje žice potpuno su zatvorene u robusnom kućištu.
Popis dodatne opreme tvrtke ESAB za proizvod možete pronaći u poglavlju
"DODATNA OPREMA" u ovom priručniku.
2.2
Oprema
Uz MobileFeed 201 AVS isporučuje se:
•
•
Priručnik s uputama
Kabel za struju s hvataljkom
0558 012 630
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEHNIČKI PODACI
3
TEHNIČKI PODACI
NAPOMENA!
MobileFeed 201 AVS ne preporučuje se za uspostavljanje električnog luka
kratkim spajanjem uz izvor napajanja konstantnom strujom jer takvi izvori
napajanja nude ograničenu količinu struje kratkog spoja.
MobileFeed 201 AVS
Brzina dopremanja žice
50 – 750 in/min (1,3 – 19,0 m/min)
Primarni ulazni napon (napon otvorenog kruga ili napon luka) Nije za upotrebu s
izmjeničnom strujom
Minimalno
14,0 V DC
Maksimalno
100 V DC (vršno 113 V)
Standardna glavčina vretena
2” (5,1 cm) ID
Standardni promjer kalema
8” (20,3 cm) OD
Maksimalna struja zavarivanja
320 A pri 60 % radnog ciklusa
250 A pri 100 % radnog ciklusa
Maksimalni tlak na ulaznom
plinskom ventilu
75 psi ( 5,2 bara)
Promjeri žice
Tvrda
0,030” (0,8 mm), 0,035” (0,9 mm),
0,045” (1,2 mm), 0,052” (1,4 mm),
1/16 (1,6 mm)
Mekana
0,035” (0,9 mm), 3/64” (1,2 mm),
1/16 (1,6 mm)
S punjenjem
0,030” (0,8 mm), 0,035” (0,9 mm),
0,045” (1,2 mm), 0,052” (1,4mm),
1/16” (1,6 mm), 5/64” (2,0 mm)
Vrsta motora
Trajni DC magnet, podmazan i zatvoren u kućištu
Vrsta kočnice (za žicu)
Zatezanje
Kontrola
SSR relej
Sustav dovođenja
Guranjem
Sklopka za
uključivanje/isključivanje
Standardna
Generator za pokretanje
Standardna
Visina x širina x duljina
14,50 x 7,375 x 18,50
(368,3 × 187,3 × 470 mm)
Težina (s kontaktorom, bez kalema)
28 lbs (12,7 kg)
Klasa kućišta
IP23S
Klasa kućišta
Oznaka IP prikazuje klasu kućišta, tj. stupanj zaštite od prodora krutih tvari ili vode.
Oprema označena s IP 23S namijenjena je za uporabu na otvorenom i u zatvorenom, no ne
smije se koristiti kad ima padalina.
0558 012 630
-8-
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
4
INSTALACIJA
4.1
Preuzimanje i rukovanje
Prije montiranja opreme uklonite svu ambalažu s jedinice i oko nje te pomno provjerite je li se
oprema oštetila tijekom transporta. Sve zahtjeve za naknadu eventualne štete nastale u
transportu kupac mora podnijeti dostavljaču. Dostavljač će predati kupcu kopiju tovarnog lista
u slučaju podnošenja zahtjeva za naknadu štete.
UPOZORENJE!
Učvrstite opremu - posebno ako
podloga nije ravna ili je nakrivljena.
Ako jedinica nije stabilna kad je u uspravnom položaju (A), na primjer kada nije priključen
plamenik ili kalem, ili ako postoji opasnost da bi je plamenik mogao povući tijekom uporabe,
jedinica se mora osigurati. Alternativno, ako to uvjeti dopuštaju, može se koristiti u
vodoravnom položaju (B).
4.2
Odabir valjaka za dopremanje i cijevi vodilica
UPOZORENJE!
Kada je uređaj za dopremanje žice priključen na izvor napajanja, kabel napajanja
u kontaktu je s izratkom, a izvor napajanja je uključen, nakon pritiska okidača na
plameniku žica za zavarivanje zažarit će se i valjci za dopremanje počet će se
okretati. Držite prste podalje!
Valjci za dopremanje imaju dva utora. Jedinica se isporučuje spremna za dopremanje
punjenih elektroda promjera 0,045”, 0,052” ili 1/16” (1,2 do 1,6 mm) ili tvrdih elektroda
promjera 0,035 – 0,045 (0,9 – 1,2 mm), ovisno o šifri naručenog proizvoda.
Dostupni su i drugi valjci za dopremanje za druge dimenzije tvrdih, mekanih i elektroda s
punjenjem. Provjerite tablicu Odabir valjaka za dopremanje i cijevi vodilica u poglavlju
POTROŠNI DIJELOVI.
Za sustave s četiri valjka za dopremanje potrebna su i donja dva valjka.
0558 012 630
-9-
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
4.3
Montiranje valjaka za dopremanje i cijevi vodilica
OPREZ!
Isključite izvor napajanja i uređaj za dopremanje žice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Otpustite ručicu sklopa tlačnog valjka (1) i podignite sklop tlačnog valjka (2).
Izvadite rebrasti vijak (3) dok držite valjak za dopremanje (4).
Provjerite koje su odgovarajuće cijevi za vodilice te ih montirajte.
Vratite valjak za dopremanje (4) ili ga zamijenite drugim valjkom odgovarajuće
veličine. Oznaka veličine nalazi se na vanjskoj strani valjka.
Vratite rebrasti vijak (3) na valjak za dopremanje (4) i zategnite ga.
Umetnite žicu i zategnite sklop tlačnog valjka (2).
4.4
Montiranje žice za zavarivanje
OPREZ!
Isključite izvor napajanja i uređaj za dopremanje žice.
0558 012 630
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
1.
2.
3.
Skinite držač kalema (1).
Stavite kalem žice (2) na glavčinu, tako da se kreće u smjeru suprotnom od kazaljke
na satu dok se žica odmata. Klin glavčine mora ući u rupu na kalemu žice.
Umetnite držača kalema (1) i ručno ga zategnite.
4.5
Umetanje žice za zavarivanje
OPREZ!
Prije umetanja žice provjerite jeste li uklonili rub od rezanja koji viri na vrhu žice
kako se žica ne bi zaglavila u plameniku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Isključite izvor napajanja i uređaj za dopremanje žice.
Otpustite ručicu sklopa tlačnog valjka i podignite sklop tlačnog valjka.
Provjerite jesu li valjak za dopremanje, položaj utora i vodilica za žice pravilni.
Umetnite žicu iz kalema kroz ulaznu vodilicu u utor valjka za dopremanje i u cijev
izlazne vodilice.
Spustite sklop tlačnog valjka i prilagodite tlak valjka za dopremanje kako žica ne bi
iskliznula, no nemojte zategnuti prejako.
Uključite izvor napajanja i uređaj za dopremanje žice.
Pritisnite okidač plamenika ili sklopku za pomicanje žice kako biste umetnuli žicu u
plamenik.
4.6
Namještanje momenta kočenja
OPREZ!
Isključite izvor napajanja i uređaj za dopremanje žice.
0558 012 630
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
Trenje diska kočnice stvara dovoljan otpor da se kalem prestane vrtjeti nakon što dovođenje
žice prestane.
Glavčina je podešena prilikom isporuke, no ako je potrebno dodatno podešavanje, slijedite
upute ispod. Glavčinu kočnice podesite tako da je žica prilikom zaustavljanja dopremanja
blago olabavljena.
1.
2.
3.
Izvadite držač kalema (1) tako da ga ručno okrenete.
Za povećanje momenta kočenja okrenite maticu za namještanje otpora kočnice (2)
ključem od 1 1/16" (27 mm) u smjeru kazaljke na satu.
Za smanjenje momenta kočenja, okrenite maticu za namještanje otpora kočnice (2)
ključem od 1 1/16" (27 mm) suprotno od smjera kazaljke na satu.
4.7
Priključak plamenika
OPREZ!
Provjerite odgovara li plameniku koji ste odabrali struja zavarivanja, veličina i
vrsta cijevi za dovođenje žice te ima li odgovarajući vrh kontakta i cijev vodilice.
UPOZORENJE!
Prije povezivanja uređaja za dovođenje žice i izvora napajanja obavezno
isključite uređaj za dovođenje žice i izvor napajanja.
Prilagodnik za plamenik na uređaju MobileFeed priključuje se izravno na pogonski sklop za
dovođenje žice te izvor napajanja i zaštitnog plina.
1.
2.
Poravnajte priključak na plameniku s prilagodnikom na uređaju za dovođenje žice i
čvrsto pritisnite.
Ručno zategnite obruč na Euro priključku.
0558 012 630
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
4.8
Priključci za izvor napajanja i plina
OPREZ!
Isključite izvor napajanja i uređaj za dopremanje žice.
MobileFeed 201 AVS može se koristiti s istosmjernom strujom i pozitivnom elektrodom
(DCEP) ili istosmjernom strujom i negativnom elektrodom (DCEN).
1.
Priključite kabel za zavarivanje (1) od izvora napajanja do priključka kabela za
zavarivanje koji viri sa stražnje strane uređaja za dovođenje žice MobileFeed 201
AVS.
a) Pozitivni je priključak za elektrode sa zaštitnim plinom punjene praškom za
zavarivanje ili obične elektrode.
b) Negativni je priključak za većinu samozaštitnih punjenih elektroda.
UPOZORENJE!
Provjerite jesu li kabeli za zavarivanje ispravno izolirani prije nego što
uključite izvor napajanja. Neizolirani kabeli i dijelovi mogu izazvati
nastajanje luka ako dođu u kontakt s uzemljenom površinom. Luk
može oštetiti oči ili izazvati požar. Kontakt tijela s neizoliranim
priključkom kabela za zavarivanje ili nezaštićenim priključkom može
izazvati strujni udar i tešku ozljedu ili čak smrt.
2.
3.
4.
5.
Priključite drugi kabel za zavarivanje (2) na priključak druge polarnosti na izvoru
napajanja i izratka.
Priključite hvataljku radnog kabela / kabela za napajanje uređaja za dovođenje žice (3)
na izradak.
Ako koristite žicu za zavarivanje sa zaštitnim plinom, priključite cijev za dovod plina na
stražnji dio uređaja za dovođenje žice.
Provjerite jesu li sve cijevi i kabeli dobro pričvršćeni.
0558 012 630
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
6.
7.
8.
Uključite izvor napajanja i zatvorite kontaktor ako je izvor napajanja opremljen
izlaznom kontrolnom sklopkom. Za rad uređaja za dopremanje žice potreban je napon
otvorenog strujnog kruga.
Postavite sklopku za uključivanje i isključivanje uređaja za dopremanje žice na
"UKLJUČENO".
Provjerite dolazi li na nekom od priključaka do curenja plina.
UPOZORENJE!
Nemojte dodirivati uzemljenu metalnu površinu žicom za zavarivanje osim
ako počinjete zavarivati. Žica za zavarivanje zažari se od struje kada
zatvorite sekundarni kontaktor. Držite prste podalje od pogonskih valjaka.
Počet će se okretati kada pritisnete okidač plamenika.
9.
Ako koristite žice sa zaštitnim plinom, podesite mjerač protoka plina na željeni protok
tako da pritisnete okidač plamenika ili pak sklopku za pročišćavanje plina.
10. Isključite izvor napajanja i uređaj za dovođenje žice kad se ne koriste.
0558 012 630
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
5
RAD
5.1
Pregled
Općeniti sigurnosni propisi za rukovanje opremom navedeni su u poglavlju
"SIGURNOST" ovog priručnika. Pročitajte ga prije početka korištenja opreme!
UPOZORENJE!
Strujni udar! Ne dodirujte radni dio ili glavu za zavarivanje tijekom rada!
NAPOMENA!
Za pomicanje opreme koristite ručicu predviđenu za prijenos. Opremu nikad
nemojte vući plamenikom.
OPREZ!
Prije umetanja žice provjerite jeste li uklonili rub od rezanja koji viri na vrhu žice
kako se žica ne bi zaglavila u plameniku.
UPOZORENJE!
Okretni dijelovi mogu uzrokovati ozljede, stoga budite
pažljivi.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od prignječenja prilikom zamjene vretena sa žicom. Nemojte
koristiti sigurnosne rukavice prilikom umetanja žice za zavarivanje među valjke za
dopremanje.
UPOZORENJE!
Ne uključujte uređaj za dovođenje žice dok je kućište otvoreno.
0558 012 630
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
5.2
Priključci i upravljački uređaji
1.
Kotačić za postavljanje
brzine dopremanja žice
5.
Zaslon za prikaz brzine i 9.
napona dovođenja žice
Boca zaštitnog plina
2.
Kotačić za postavljanje
napona
6.
Sklopka za zaključavanje 10. Priključak za kabel
okidača
zavarivanja
3.
Priključak plamenika
7.
Sklopka napajanja
4.
Radni kabel (kabel za
napon)
8.
11. Priključak za daljinski
upravljač za izvor
Priključak za sklopku
napajanja
plamenika (samo verzije
TWECO/NAS)
Brzina dovođenja žice (kontrola napona luka)
Brzina dovođenja žice kontrolira se kotačićem za namještanje brzine na prednjoj strani
uređaja za dovođenje žice.
Kad je uređaj za dovođenje žice priključen na izvor napajanja konstantnog napona (CV), tim
se kotačićem kontrolira struja zavarivanja. Okretanjem kotačića u smjeru kazaljke na satu
povećava se struja zavarivanja, a okretanjem suprotno od smjera kazaljke na satu, smanjuje
se struja zavarivanja.
Kad je uređaj za dovođenje žice priključen na izvor napajanja konstantne struje (CC), tim se
kotačićem kontrolira napon luka. Okretanjem kotačića u smjeru kazaljke na satu povećava se
napon luka, a okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu smanjuje se napon luka.
Efektivna brzina dovođenja žice za bilo koju postavku varira ovisno o naponu luka.
Povećanje napona luka povećava brzinu dovođenja žice.
Kada je sklopka CV/CC u uređaju MobileFeed postavljena na "CV", na zaslonu će se
prikazati "prethodno postavljena" brzina dovođenja žice. Brzina dovođenja žice neće se
mijenjati zajedno s naponom luka.
0558 012 630
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
Kada je sklopka CV/CC postavljena na CC, na zaslonu će biti prikazana brzina dovođenja
žice. Prikazana brzina žice je brzina koju daje prikazani napon. Pomicanje kotačića za
namještanje napona utječe na brzinu dovođenja žice. Na primjer, ako je na zaslonu
prikazano 300 in/min i 20 V, povećanje napona na 24 V dat će povećanje brzine na otprilike
365 in/min. Promjena napona za 4 V daje promjenu brzine žice od 65 in/min. Detaljni vodič
za postavljanje brzine dovođenja žice i napona potražite u odjeljku "Postavljanje postupka
zavarivanja".
Napon
U načinu rada CC kotačić za podešavanje napona koristi se za podešavanje napona, a to
utječe na brzinu dovođenja žice. Pogledajte opis za "Brzinu dovođenja žice".
Kotačić za postavljanje napona može se koristiti i za postavljanje izlaznog napona izvora
energije kada MobileFeed postavite na CV s mogućnošću uporabe daljinskog upravljača za
napon i izvora napajanja Warrior. Napon izvora napajanja može se očitati na zaslonu za
brzinu dovođenja žice i napon na uređaju MobileFeed.
Zaslon za prikaz brzine dovođenja žice i napona
Digitalni zaslon prikazuje brzinu dovođenja žice (in/min ili m/min) i napon. To omogućuje
zavarivaču postavljanje brzine dovođenja žice i napona izvora napajanja.
Sklopka za zaključavanje okidača
Funkcija zaključavanja okidača varijacija je sklopke s četiri položaja. Ako uključite funkciju
zaključavanja okidača, okidač plamenika možete pustiti nakon uspostavljanja luka; izvor
napajanja i uređaj za dopremanje žice nastavit će raditi i zavarivanje će se nastaviti sve dok
opet ne pritisnete i pustite okidač plamenika ili ručno prekinete luk odmicanjem. Okidač se
neće zaključati ako luk nije uspostavljen prije otpuštanja okidača.
Sklopka napajanja
Sklopka napajanja (0/I) s prednje strane uređaja za dovođenje žice pokreće uređaj kada je
priključen na izvor napajanja i izradak. Kontaktor biti zatvoren kada uključujete izvor
napajanja.
0558 012 630
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
1.
Glavni osigurač, 10 A
3.
Sklopka za pomicanje
žice/pročišćavanje
2.
Automatski osigurač, 5 A
4.
Sklopka CC/CV
Automatski osigurač, 5 A
Ovaj automatski osigurač od 5 A koji se može resetirati nakon izbacivanja serijski je spojen s
armaturom motora i štiti kontrolnu ploču od oštećenja ako motor zataji.
Sklopka za pomicanje žice/pročišćavanje
Pomicanje žice koristi se kada je potrebno dovođenje žice bez primjene napona zavarivanja.
Žica se dovodi prethodno postavljenom brzinom sve dok je sklopka pritisnuta.
Pročišćavanje se koristi prilikom mjerenja protoka plina ili prije početka zavarivanja, radi
istjerivanja zraka ili plina iz crijeva za plin. Protok plina traje sve dok je sklopka pritisnuta.
Nije potreban napon zavarivanja niti pokretanje dovođenja žice.
Ako je žica provučena kroz plamenik i vrh kontakta, jednostavno pritisnite sklopku za
pomicanje žice ili odrežite žicu, prema potrebi, tako da žica viri oko centimetar (1/2”) iz
mlaznice plamenika.
Sklopka CC/CV
Sklopka CC/CV koristi se za postavljanje načina rada CC ili CV. Način CC namijenjen je za
izvore napajanja s konstantnom strujom. Način CV namijenjen je za izvore napajanja s
konstantnim naponom. Odabrani način rada ima učinak i na funkcije uređaja za dovođenje
žice, kako je prikazano u nastavku:
0558 012 630
- 18 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
Način
rada
Zaslon
Kotačić za postavljanje brzine
dopremanja žice
CC
Prikazani su brzina dovođenja žice i
napon luka
Kontrolira napon luka / povećanje
brzine dovođenja žice s povećanjem
napona
CV
Prikazana je brzina dopremanja žice
Kontrolira struju zavarivanja
Postavke DIP sklopke
DIP sklopke nalaze se na tiskanoj pločici digitalnog zaslona u uređaju MobileFeed.
NAPOMENA!
Kako biste mogli pristupiti tiskanoj pločici digitalnog zaslona, treba skinuti
poklopac koji štiti elektroničke dijelove uređaja MobileFeed.
Provjerite postavke DIP sklopki na tiskanoj pločici digitalnog zaslona. Sklopke se mogu
postaviti tako da zaslon prikazuje brzinu dovođenja žice u in/min ili m/min.
Postavka (1) za zaslon je in/min. Postavka (2) za zaslon je m/min.
5.3
Radni postupci
5.3.1
Sigurnosne mjere pri radu
Pridržavajte se svih sigurnosnih zahtjeva vezanih za ventilaciju, vatru i lučno zavarivanje
kako su navedene u odjeljku "SIGURNOSNE MJERE".
1.
2.
Zbog energije koju širi luk za zavarivanje i mogućnosti okidanja luka prije nego što se
zaštitna kaciga spusti na lice, operater bi trebao nositi tamne zaštitne naočale ispod
kacige. Tamno staklo na kacigi treba biti nijanse broj 11 (bez željeza) ili 12 (sa
željezom). Svi koji gledaju u luk za zavarivanje moraju nositi kacige s tamnim staklom i
tamne naočale. Osoblje u blizini mora nositi tamne naočale.
Energija koju širi luk za zavarivanje može rastaviti pare otapala koje sadrži klor, kao
što su trikloretan i perkloretilen, pri čemu može nastati fozgen, čak i ako u zraku ima
vrlo malo tih para. NEMOJTE zavarivati u prostoru gdje u zraku blizu luka zavarivanja
ima para otapala koja sadrže klor.
0558 012 630
- 19 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
NEMOJTE dodirivati elektrodu, vrh kontakta ni metalne dijelove kada je napajanje
UKLJUČENO. Sve su elektrode VRUĆE i pod djelovanjem električne energije te mogu
izazvati potencijalno smrtonosan udar. NEMOJTE dodirivati uzemljeni metal
elektrodama. Tako će nastati bljesak luka koji može naškoditi očima. Također može
izazvati požar i druga oštećenja.
Kada radite u skučenom prostoru, provjerite jeste li u njemu sigurni. Ako je prostor
skučen, obavezno provjerite ima li u njemu dovoljno kisika (najmanje 19 %), pomoću
odobrenog instrumenta za mjerenje kisika. U prostoru ne smije biti toksične
koncentracije plinova ili para. Ako se to ne može provjeriti, operater treba nositi
odobreni aparat za disanje sa spremnikom zraka. Izbjegavajte curenje plina u
zatvorenom prostoru jer plin može opasno smanjiti razinu kisika u zraku. NEMOJTE
unositi spremnike s plinom u zatvorene prostore. Kada izlazite iz zatvorenog prostora,
ISKLJUČITE dotok plina na izvoru kako biste spriječili curenje plina u prostoriju. Prije
ponovnog ulaska u zatvoreni prostor provjerite je li zrak dobar za disanje.
Nikada ne priključujte opremu na struju jaču od navedenog kapaciteta u amperima.
Doći će do pregrijavanja.
Ne koristite opremu u vlažnom prostoru bez odgovarajuće izolacije i zaštite od udara.
Neka vam ruke, stopala i odjeća uvijek budu suhi.
Kada ostavljate opremu bez nadzora, isključite sve kontrole, sklopke na izvoru
napajanja i dotok plina. Otvorite sklopku glavnog napajanja.
Odjenite tamnu, debelu odjeću kako biste zaštitili kožu od opekotina izazvanih lukom
za zavarivanje, iskrama i komadićima užarenog metala.
Prije namještanja ili zamjene elektroda isključite napajanje.
UPOZORENJE!
Kada je sklopka napajanja postavljena na UKLJUČENO i pritisnete okidač
plamenika, žica elektrode postaje užarena i aktiviraju se valjci za dovođenje žice.
Ne dodirujte žicu jer može izazvati potencijalno smrtonosan šok. Ako ne
zavarujete, nemojte dodirivati žicom uzemljenu metalnu površinu jer će to izazvati
okidanje luka. Držite se podalje od valjaka i pogonskih zupčanika.
UPOZORENJE!
Prije zavarivanja obavezno odjenite odgovarajuću zaštitnu odjeću (ogrtač i
rukavice za zavarivanje) te stavite zaštitu za oči (naočale i zaštitnu kacigu). Ako
to ne učinite, može doći do teške ozljede.
OPREZ!
Nemojte prekidati luk odmicanjem plamenika od mjesta zavarivanja. Otpustite
okidač plamenika kako biste zaustavili zavarivanje prije nego što odmaknete
plamenik.
UPOZORENJE!
Ako u zatvorenom prostoru ne isključite zaštitni plin, može doći do nakupljanja
para i smanjivanja razine kisika.
0558 012 630
- 20 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
5.3.2
Postavljanje postupka zavarivanja
Brzi postupak postavljanja
1. Za izvor napajanja konstantnog napona (CV) postavite željeni napon luka na izvoru
napajanja.
2. Za izvor napajanja konstantne struje (CV) postavite željeni napon luka na izvoru
napajanja.
3. Na uređaju MobileFeed: Postavite željenu brzinu dovođenja žice pomoću kotačića za
podešavanje brzine te kao referencu pratite vrijednosti prikazane na zaslonu.
U načinu rada CV uređaj za dovođenje žice na zaslonu će prikazati efektivnu brzinu
dovođenja žice.
U načinu rada CC uređaj za dovođenje žice na zaslonu će prikazati brzinu dovođenja
žice koja se mijenja ovisno o promjenama napona luka. Kada zavarivanje nije u tijeku,
na zaslonu će se prikazati kojom će se brzinom dovoditi žica pri prikazanom naponu.
5.3.3
Tablica podataka o zavarivanju
Vrijednosti napona (V) i struje (A) navedene u tablicama u nastavku predstavljaju napon luka
i struju zavarivanja. Vrijednost struje (A) koja može proći kroz uređaj za dopremanje žice ne
smije biti veća od vrijednosti navedenih za uređaj.
Punjenje praškom za zavarivanje E70T-1 i 2
Promjer
Brzina dopremanja žice
(in/min) / (m/min)
150 /
3,8
0,045”
200 /
5,1
250 /
6,35
300 /
7,6
29 V
150 A
350 /
8,9
29 V
210 A
0,052”
25 V
155 A
30 V
300 A
1/16”
27 V
190 A
30 V
300 A
33 V
365 A
400 /
10,2
450 /
11,4
30 V
250 A
500 /
12,7
600 /
15,2
33 V
290 A
34 V
330 A
33 V
410 A
Metalna jezgra
Brzina dopremanja žice
(in/min) / (m/min)
Promjer
200 / 5,1
250 / 6,35 300 / 7,6
350 / 8,9
400 / 10,2 450 / 11,4 500 / 12,7
28 V
250 A
29 V
260 A
30 V
270 A
29 V
275 A
29 V
300 A
30 V
325 A
30 V
350 A
32 V
400 A
0,045”
0,052”
1/16”
30 V
300 V
32 V
300 A
32 V
350 A
Puna čelična žica
Promjer
0,035”
0558 012 630
Brzina dopremanja žice
(in/min) / (m/min)
200 /
5,1
250 /
6,35
300 /
7,6
350 /
8,9
400 /
10,2
450 /
11,4
500 /
12,7
550 /
14,0
600 /
15,2
25 V
180 A
25 V
200 A
26 V
215 A
27 V
230 A
28 V
245 A
- 21 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
0,045”
1/16”
25 V
260 A
26 V
290 A
27 V
340 A
26 V
280 A
27 V
300 A
28 V
320 A
30 V
340 A
30 V
400 A
Al / Si Aluminij
Brzina dopremanja žice
(in/min) / (m/min)
Promjer
200 / 5,1
250 / 6,35
300 / 7,6
350 / 8,9
400 / 10,2
450 / 11,4
3/64
25 V 110 A
25 V 140 A
26 V 150 V
26 V 190 A
27 V 205 A
27 V 220 A
1/16
26 V 200 V
23 V 260 A
30 V 300 A
32 V 350 A
Al / Mg Aluminij
Brzina dopremanja žice
(in/min) / (m/min)
Promjer
3/64”
1/16”
5.3.4
1.
2.
3.
4.
5.
2.
3.
4.
5.
200 / 5,1
250 / 6,35
300 / 7,6
350 / 8,9
400 / 10,2
22 V 100 A
23 V 150 A
23 V 175 V
24 V 190 A
25 V 205 A
25 V 220 A
23 V 200 A
25 V 250 A
27 V 280 A
27 V 290 A
28 V 340 A
MobileFeed 201 s CC izvorom napajanja
Odaberite struju zavarivanja / napon luka potrebne za vrstu i promjer žice kojom ćete
zavarivati. Pogledajte odjeljak "Tablica s podacima o zavarivanju" u ovom poglavlju.
Postavite struju izvora napajanja kotačićem za podešavanje na prednjoj ploči izvora
napajanja.
Postavite napon luka prema vrijednosti iz tablice podataka o zavarivanju pomoću
kotačića za podešavanje napona na uređaju za dopremanje žice.
Postavite brzinu dopremanja žice prema vrijednosti iz tablice podataka o zavarivanju
pomoću kotačića za podešavanje brzine dopremanje žice.
Okinite luk i postavite željenu brzinu žice pomoću kotačića za podešavanje brzine
dovođenja žice.
5.3.5
1.
150 / 3,8
MobileFeed 201 s CV izvorom napajanja
Odaberite napon luka / struju zavarivanja potrebne za vrstu i promjer žice kojom ćete
zavarivati. Pogledajte odjeljak "Tablica s podacima o zavarivanju" u ovom poglavlju.
Postavite napon izvora napajanja pomoću kotačića za podešavanje napona na izvoru
napajanja ili dodatnim daljinskim upravljačem za napon na uređaju za dopremanje
žice.
Očitajte brzinu dopremanja žice na vrhu stupca u "Tablici podataka o zavarivanju" za
odabranu vrstu i promjer žice te napon luka/struju zavarivanja.
Pomoću "Tablice podataka o zavarivanju" odredite položaj kotačića za postavljanje
brzine dovođenja žice na uređaju za dovođenje žice.
Okinite luk i prema potrebi podesite duljinu luka pomoću kotačića za podešavanje
brzine dovođenja žice.
0558 012 630
- 22 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
NAPOMENA!
NE PREPORUČUJE SE korištenje postavke sklopki za konstantni napon u
slučaju izvora napajanja s konstantnom strujom. Zbog izuzetne osjetljivosti brzine
dovođenja žice, teško je ostvariti stabilne uvjete zavarivanja. Stabilnost luka ovisi
o održavanju stalne udaljenosti između vrha i radnog dijela (TTW), a to je gotovo
nemoguće prilikom ručnog zavarivanja. Postavka konstantnog napona
preporučuje se samo uz izvore napajanja s konstantnim naponom.
Uobičajeni je napon zavarivanja za aluminij 5000 između 21 i 25 volti, što
ograničava brzinu dovođenja žice uređajem MobileFeed, osobito ako želite
zavarivati žicom promjera 035” od legure 5356. Zavarivanje sa žicama promjera
≤3/64” i/ili naponom luka manjim od 22 V može izazvati probleme s ograničenom
brzinom dovođenja žice i nemogućnošću ostvarivanja dobrih uvjeta za
zavarivanje.
NAPOMENA!
Na mnogim izvorima napajanja konstantnog napona efektivni napon luka za
zavarivanje manji je od "Napona otvorenog kruga" (OCV) postavljenog na
prednjoj ploči izvora napajanja. Stoga vrijednosti postavljenoj na prednjoj ploči
izvora napajanja treba dodati 3 do 6 volta kako bi se ostvario potreban efektivni
napon luka ili onaj koji je prikazan u tablicama.
5.3.6
1.
2.
Isključivanje
Otpustite okidač plamenika kako bi se luk prekinuo.
Kad ostavljate opremu bez nadzora, uvijek isključite svu opremu, iskopčajte kabele i
prekinite dovod zaštitnog plina na izvoru.
0558 012 630
- 23 -
© ESAB AB 2017
6 ODRŽAVANJE
6
ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Prije pregleda ili radova na unutrašnjosti uređaja za dopremanje žice provjerite je
li odgovarajuća ili glavna sklopka na razvodnoj ploči postavljena na
ISKLJUČENO ili su izvađeni odgovarajući osigurači. Postavljanje sklopke
napajanja na stroju za zavarivanje na ISKLJUČENO ne uklanja sav naboj iz
unutrašnjosti opreme.
UPOZORENJE!
Provjeru, otklanjanje poteškoća i popravak opreme valja prepustiti kompetentnim
osobama koje imaju barem općeg iskustva u održavanju i popravljanju
poluvodičke elektroničke opreme. Održavanje ili popravak ne bi smjele obavljati
osobe koje nemaju takve kvalifikacije.
6.1
Provjera i servisiranje
Opremu čuvajte čistu i u sigurnom radnom stanju, bez ulja, masti, tekućina i metalnih čestica
koje mogu izazvati kratke spojeve.
Otopinom sapuna redovito provjeravajte dolazi li do curenja na ventilima cilindra,
regulatorima, cijevima i priključcima za plin.
Provjerite treba li što od opreme dodatno zategnuti, osobito električne priključke. Električni
priključci koji nisu dobro zategnuti pregrijavaju se prilikom zavarivanja.
Odmah zamijenite sve istrošene ili oštećene kabele i priključke. Provjerite ima li pukotina na
izolaciji na mjestima gdje priključci ulaze u opremu.
Žica elektrode i svi metalni dijelovi koji su s njom u kontaktu nabijeni su električnom
energijom tijekom zavarivanja. Redovito provjeravajte te dijelove zbog pogrešaka u izolaciji i
drugih opasnosti.
UPOZORENJE!
Ako ne zamijenite neizolirani kabel i dijelove, luk koji može nastati kad neizolirani
kabel ili dio dodirne uzemljenu površinu može naškoditi nezaštićenim očima ili
uzrokovati požar. Kontakt tijela s neizoliranim kabelom, priključkom ili
nepokrivenim vodičem može izazvati strujni udar i tešku ozljedu ili čak smrt.
Pobrinite se da kabeli napajanja budu suhi, da na njima ne bude ulja ili masti te da su uvijek
zaštićeni od oštećenja iskrama i komadićima užarenog metala.
Svaki tjedan očistite utor pogonskog valjka od prljavštine i metalnih dijelova. Ako je valjak
istrošen, zamijenite ga.
6.2
Uređaj za dopremanje žice
Prilikom dopremanja mekane žice pogonski valjci mogu zahvatiti metal s površine žice.
Nakupljanje metala na valjcima oštetiti žicu i uzrokovati neželjeno trenje i nepravilno
umetanje žice.
Redovito provjeravajte valjke i čistite ih finom četkom. Pazite da pritom ne oštetite površinu
utora za valjke. Oštećenje utora može oštetiti žicu, baš kao i nakupljeni metal koji
pokušavate ukloniti.
0558 012 630
- 24 -
© ESAB AB 2017
6 ODRŽAVANJE
6.3
Zamjena magnetskog ventila
Ako kroz uređaj za dopremanje žice ne protječe plin, magnetski ventil možda je začepljen ili
je došlo do električnog kvara pa ga treba zamijeniti. Prilikom zamjene magnetskog ventila za
plin, ulazni otvor (označen kao IN) mora biti okrenut prema stražnjem dijelu jedinice.
6.4
Otklanjanje poteškoća
Ako oprema za zavarivanje ne radi kako bi trebala, provjerite sljedeće:
1.
S uključenim svim kontrolama napajanja i ostalim operativnim kontrolama na
odgovarajućim postavkama, vizualno provjerite sve kabele napajanja i priključke te
utvrdite ima li na njima tragova pregrijavanja ili oštećenja od iskri.
UPOZORENJE!
Kako biste izbjegli strujni udar, nemojte dodirivati žicu elektrode ili dijelove s
kojima je u dodiru, neizolirane kablove i spojeve.
2.
3.
Na svim cijevima za plin, priključcima, mjeračima protoka i regulatorima provjerite ima
li znakova curenja, kvara ili skorog otkazivanja.
Najprije utvrdite dio uređaja na kojem se nalazi poteškoća: kabel napajanja, izvor
napajanja, uređaj za dovođenje žice ili sklop za dovođenje žice (kućište, pogonski
valjci, vodilice i vrh kontakta). Ako utvrdite poteškoće s uređajem za dovođenje žice,
pogledajte shemu ožičenja.
UPOZORENJE!
U mnogo situacija otklanjanja poteškoća potrebno je da napajanje ostane
uključeno i da su terminali napajanja u opremi pod naponom. Budite naročito
oprezni prilikom radite na opremi pod naponom. Izbjegavajte kontakt s
električnim dijelovima, osim kada testirate pojedini instrument.
OPREZ!
Ne popravljajte opremu ako niste potpuno kvalificirani za to, kako je opisano u
odjeljku održavanja.
0558 012 630
- 25 -
© ESAB AB 2017
7 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
7
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
OPREZ!
Popravke i električne radove treba obavljati ovlašteni servisni tehničar tvrtke
ESAB. Koristite isključivo izvorne rezervne i zamjenske dijelove tvrtke ESAB.
Jedinica MobileFeed 201 AVS projektirana je i ispitana u skladu s međunarodnim i
europskim standardima IEC/EN 60974-5 i IEC/EN 60974-10. Odgovornost je osobe koja je
obavljala posao da nakon završetka obavljanja servisa ili popravka osigura usklađenost
proizvoda sa zahtjevima navedenih standarda.
Rezervne dijelove i zamjenske moguće je naručiti kod najbližeg distributera tvrtke ESAB,
informacije potražite na poleđini ovog dokumenta. Prilikom naručivanja prema popisu
rezervnih dijelova navedite vrstu proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To
omogućava otpremu i osigurava pravilnu isporuku.
0558 012 630
- 26 -
© ESAB AB 2017
SHEMA OŽIČENJA
SHEMA OŽIČENJA
0558 012 630
- 27 -
© ESAB AB 2017
CE OZNAKE POTROŠNIH DIJELOVA
CE OZNAKE POTROŠNIH DIJELOVA
V-groove
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 2 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
Inlet Guide
Qty 1 (27)
0,030 (0,8)
0369 557 002
0558 001 077
0558 001 757
0558 001 758
0,035 (0,9)
0369 557 002
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
0,045 (1,2)
0369 557 003
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
0,052 (1,4)
0369 557 013
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
0,062 (1,6)
0369 557 013
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
V-groove X2
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 2 (29)
0,045 (1,2)
0369 557 010
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
0558 001 078
0558 001 757
Inlet Guide
Qty 1 (27)
0558 001 758
K-Cored
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 1 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
Inlet Guide
Qty 1 (27)
0,030 (0,8)
0000 021 160
0558 001 077
0558 001 757
0558 001 758
0,035 (0,9)
0369 557 004
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
0,045 (1,2)
0369 557 004
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
0,052 (1,4)
0369 557 005
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
1/16 (1,6)
0369 557 005
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
5/64 (2,0)
0000 021 162
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
U-Soft
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 1 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
3/64 (1,2)
0369 557 006
0558 001 898
0558 001 895
0558 001 758
1/16 (1,6)
0369 557 008
0558 001 898
0558 001 895
0558 001 758
+ Use flat, plain pressure roll(s),
PN 23612368, supplied with wire feeder.
0558 012 630
Inlet Guide
Qty 1 (27)
Numbers in paranthesis (X) in column
headings in tables above, denote item
numbers in illustration below.
- 28 -
© ESAB AB 2017
CE OZNAKE POTROŠNIH DIJELOVA
Various parts
Item
Qty
1
1
0558 001 743 Feed plate
1A
1
0558 001 744 Safety guard
2
1
3
1
0558 001 745 Pressure arm
4
1
0558 001 746 Bogie
5
2
0558 101 395 Pressure roll
6
2
0558 101 401 Axle pressure roll
7
1
0558 001 747 Locating pin
8
2
0558 101 400 Nut, Pressure roll axle
9
1
0558 101 399 Circlip
10
1
0000 034 609 Retaining screw pressure arm
11
1
0558 001 748 Spring bogie auto lift
12
1
0558 001 749 Spring to pressure arm auto lift
13
2
0558 003 538 Spacer tube, small
14
2
0558 003 539 Spacer tube, big
15
1
0558 001 752 Spacer tube pressure arm auto lift
16
1
0558 001 753 Spacer tube bogie
17
1
0558 001 754 Axle pressure arm
18
1
0558 001 755 Allen screw
19
2
0459 441 880 Gear adaptor feed roll
20
2
0558 003 540 Axle gear adaptor feed roll
21
3
0000 034 608 Washer, retaining screw
22
3
23
1
24
5 kom /
pak
25
1
0558 101 397 Screw (center) guide
28
1
0558 003 542 Main gear drive
0558 012 630
Ordering no. Denomination
Screw, Thumb, M6×12
Knurled screw
0558 101 396 Pressure device w/Scale
0558 101 398 Locating pin, 2.5 × 12 pressure device
- 29 -
© ESAB AB 2017
CE OZNAKE POTROŠNIH DIJELOVA
0558 012 630
- 30 -
© ESAB AB 2017
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Each MobileFeed wire feeder includes gas solenoid and dual groove feed rolls.
Ordering Number
Denomination
Notes
0558 102 206
MobileFeed 201 AVS
CE
0558 102 221
MobileFeed 201 AVS w/remote
CE
Remote voltage control
works with Warrior PS only
Technical documentation is available on the Internet at: www.esab.com.
0558 012 630
- 31 -
© ESAB AB 2017
DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA
Each MobileFeed wire feeder has 3 remote control cable lengths that can be used with
ESAB Warrior series power sources. Requires remote option in feeder.
0558 102 197 Cable Remote MF201/301, 7.5 m
0558 102 198 Cable Remote MF201/301, 15 m
0558 102 199 Cable Remote MF201/301, 30 m
0160 361 881 OKC50 Connectors 2 in (50 mm²),
OKC female connector, 1/0 - 4/0 cable
0160 360 881 OKC50 Connectors 2 in (50 mm²), OKC male
connector, 1/0 - 4/0 cable
0460 005 880 Gas meter (measures gas flow at the torch)
0558 012 630
- 32 -
© ESAB AB 2017
DODATNA OPREMA
0558 012 630
- 33 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising