ESAB | EC 1000 | Instruction manual | ESAB EC 1000 Manual de utilizare

ESAB EC 1000 Manual de utilizare
EC 1000
Manual de instrucțiuni
0445 030 101 RO 20171016
Valid for: serial no. 720-xxx-xxxx
CUPRINS
SIGURANŢĂ ..................................................................................................
4
1.1
Semnificaţia simbolurilor ........................................................................
4
1.2
Măsuri de siguranţă .................................................................................
4
1.3
Responsabilitatea utilizatorului ..............................................................
5
INTRODUCERE .............................................................................................
7
2.1
Echipament ...............................................................................................
7
3
DATE TEHNICE .............................................................................................
8
4
INSTALARE ...................................................................................................
9
4.1
Locaţie .......................................................................................................
9
4.2
Instalarea echipamentului de sudură .....................................................
10
4.3
Instalarea arzătorului ...............................................................................
10
OPERARE......................................................................................................
11
5.1
Informații generale ...................................................................................
11
5.2
Conexiuni și dispozitive de control ........................................................
11
5.3
Racord agent de răcire ............................................................................
11
5.4
ELP (Pompă ESAB Logic)........................................................................
11
5.5
Controlul ventilatorului de răcire şi al pompei de apă..........................
12
5.6
Comutator de presiune a agentului de răcire ........................................
12
ÎNTREŢINERE ...............................................................................................
13
6.1
Inspecția și curățarea...............................................................................
13
6.2
Umplerea cu agent de răcire ...................................................................
16
7
DEPANARE....................................................................................................
18
8
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB.....................................................
19
DIAGRAMĂ...........................................................................................................
20
CARACTERISTICĂ POMPĂ ................................................................................
21
CARACTERISTICĂ RĂCIRE................................................................................
22
NUMERE DE CATALOG.......................................................................................
23
ACCESORII ..........................................................................................................
24
1
2
5
6
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
0445 030 101
© ESAB AB 2017
1 SIGURANŢĂ
1
SIGURANŢĂ
1.1
Semnificaţia simbolurilor
Aşa cum se utilizează în cadrul acestui manual: Semnifică Atenţie! Fiţi vigilent!
PERICOL!
Semnifică pericole imediate care, dacă nu sunt evitate, vor cauza vătămare
corporală imediată şi gravă sau decesul.
AVERTIZARE!
Semnifică pericole potenţiale care ar putea cauza vătămare corporală sau
decesul.
ATENȚIE!
Semnifică pericole care ar putea cauza vătămare corporală minoră.
AVERTIZARE!
Înainte de utilizare, citiţi şi înţelegeţi manualul de utilizare şi
respectaţi toate etichetele, practicile de siguranţă ale
angajatorului şi fişele cu date de securitate (FDS-urile).
1.2
Măsuri de siguranţă
AVERTIZARE!
Sudura și tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. și pe alții. Luați măsuri de
precauție când sudați sau tăiați.
FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ – Apelați la un expert pentru asistență în caz de
funcționare defectuoasă.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
ATENȚIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru
utilizare în amplasamentele rezidențiale unde energia
electrică este furnizată de sistemul public de alimentare de
joasă tensiune. Din cauza perturbațiilor conduse și radiate,
pot exista dificultăți în asigurarea compatibilității
electromagnetice a echipamentelor din clasa A în aceste
locații.
0445 030 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 SIGURANŢĂ
NOTĂ!
Predați echipamentul electronic uzat la centrul de
reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice, precum și cu implementarea acesteia conform
legislației naționale, echipamentul electric și/sau electronic
care a atins limita maximă a duratei de viață trebuie să fie
predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți
responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile de
colectare autorizate.
Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat
distribuitor ESAB.
1.3
Responsabilitatea utilizatorului
Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele
care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță
corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică
acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru,
trebuie respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu
operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la
situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale
echipamentului.
1.
2.
3.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
○ exploatarea acestuia
○ amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
○ funcția acestuia
○ măsurile de protecție relevante
○ sudarea și tăierea sau celelalte funcții aplicabile ale echipamentului
Operatorul trebuie să se asigure că:
○ nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului
când acesta este pornit
○ nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului sau când se începe lucrul cu
echipamentul
Spațiul de lucru trebuie:
○ să fie adecvat scopului
○ să nu aibă curenți de aer
0445 030 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIGURANŢĂ
4.
5.
Echipament individual de siguranță:
○ Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție recomandat, precum
ochelari de protecție, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuși de protecție
○ Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să
cauzeze arsuri
Măsuri generale de protecție:
○ Asigurați-vă că este conectat sigur cablul de retur
○ Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către
un electrician calificat
○ Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în
mod vizibil și să fie la îndemână
○ Lubrifierea și întreținerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul
exploatării
ESAB oferă spre achiziţionare un sortiment de accesorii pentru sudură şi echipamente
individuale de protecție. Pentru informații despre comenzi, contactați distribuitorul
dvs. local ESAB sau vizitați-ne pe site-ul nostru web.
0445 030 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 INTRODUCERE
2
INTRODUCERE
Unitatea de răcire EC 1000 este proiectată pentru răcirea arzătoarelor de sudură TIG răcite
cu apă.
Accesoriile pentru produs se găsesc la capitolul „ACCESSORII” din acest manual.
2.1
Echipament
Unitatea de răcire este livrată împreună cu:
•
•
Manual de instrucțiuni
Kituri de interfaţă faţă şi spate pentru ataşarea răcitorului la sursa de alimentare
(inclusiv şuruburi)
0445 030 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 DATE TEHNICE
3
DATE TEHNICE
EC 1000
Consum de energie electrică
24 V c.c., 3,0 A
Putere de răcire
0,9 kW
Zgomot
(Presiune sonoră constantă în stare de
inactivitate)
< 70 dB(A)
Agent de răcire
Agent de răcire gata amestecat de la ESAB,
consultaţi capitolul „ACCESORII” din
manualul de instrucţiuni.
Cantitate agent de răcire
1,5 l
Debit de apă maxim
1,8 l/min
Creştere maximă de presiune pentru
arzător Qmax
4,5 bari (65 psi)
Temperatură de exploatare
între -10 °C şi +40 °C (între +14 °F şi
+104 °F)
Temperatură de transport
între -20 °C şi +55 °C (între -4 °F şi +131 °F)
Dimensiuni (L × l × h)
540 × 200 × 170 mm
(21,26 × 7,874 × 6,693 in)
Greutate gol
8 kg (17,6 lb)
Clasă de protecţie carcasă
IP23
Unitatea de răcire are intensitatea nominală de 300 A la 40% ciclu de funcționare la 77°F
(25°C) temperatură ambiantă.
Ciclu de funcţionare
Ciclul de funcționare se referă la timp ca procent dintr-o perioadă de zece minute în care
puteți suda sau tăia la o anumită sarcină, fără a suprasolicita echipamentul. Ciclul de
funcţionare este valabil pentru o temperatură de 40 °C / 104 °F sau mai mică.
Clasă de protecţie carcasă
Codul IP indică clasa de protecţie a carcasei, respectiv gradul de protecţie împotriva
pătrunderii unor obiecte solide sau a apei.
Echipamentul marcat IP23 este proiectat pentru utilizarea în interior și exterior.
0445 030 101
-8-
© ESAB AB 2017
4 INSTALARE
4
INSTALARE
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
ATENȚIE!
Acest produs este destinat utilizării în medii industriale. Într-un mediu casnic,
acest produs poate cauza interferențe radio. Utilizatorului îi revine
responsabilitatea să ia măsurile de protecție adecvate.
4.1
Locaţie
Poziţionaţi unitatea de răcire astfel încât orificiile sale de admisie şi de evacuare pentru aerul
de răcire să nu fie obstrucţionate.
A. Minim 200 mm (8”)
B. Minim 200 mm (8”)
0445 030 101
-9-
© ESAB AB 2017
4 INSTALARE
4.2
Instalarea echipamentului de sudură
NOTĂ!
Procedaţi cu atenţie, astfel încât cablul de interfaţă să nu fie presat între sursa de
alimentare şi unitatea de răcire!
NOTĂ!
Alimentarea cu energie electrică a unităţii de răcire se realizează de la sursa de
alimentare pentru sudură prin intermediul cablului CAN (consultaţi capitolul
„OPERARE”).
4.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Instalarea arzătorului
Umpleţi cu agent de răcire rezervorul de apă al unităţii de
răcire.
Conectaţi arzătorul de sudură TIG. Asiguraţi-vă că
arzătorul este amplasat la aceeaşi înălţime ca unitatea de
răcire, astfel încât agentul de răcire să se răspândească
rapid în întregul sistem.
Porniţi alimentarea de la reţea la sursa de alimentare
pentru sudură.
Selectaţi sudura TIG pe sursa de alimentare.
Apăsaţi comutatorul declanşatorului arzătorului de sudură.
Permiteţi pompei de apă a unităţii de răcire să ruleze timp
de trei minute.
Verificaţi dacă nivelul de agent de răcire este între
marcajul superior şi cel inferior de pe rezervorul de apă.
Completaţi dacă este necesar.
0445 030 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 OPERARE
5
OPERARE
5.1
Informații generale
Normele generale de siguranță pentru manipularea echipamentului pot fi găsite în
capitolul „SIGURANȚĂ” din acest manual şi în capitolul „SIGURANȚĂ” din manualul
sursei de alimentare. Citiți-le în întregime înainte de a începe să utilizați echipamentul!
Unitatea de răcire EC 1000 începe să acţioneze automat atunci când începe sudarea. După
încetarea sudării, răcirea continuă timp de câteva minute, urmată de intrarea unităţii de răcire
în modul de economisire a energiei.
5.2
Conexiuni și dispozitive de control
1. RACORD ALBASTRU pentru agent de
răcire de la unitatea de răcire
2. Racord ROȘU pentru agent de răcire
(retur) către unitatea de răcire
5.3
3. Umplerea cu agent de răcire
4. Racord la sursa de alimentare (cablu de
interfaţă)
Racord agent de răcire
Pentru o funcţionare fără probleme, se recomandă ca înălţimea de la unitatea de răcire până
la arzătorul TIG răcit cu apă să fie de maximum 8 m. La momentul conectării unui arzător
TIG, acesta trebuie să fie la aceeaşi înălţime ca unitatea de răcire, pentru a permite
răspândirea rapidă a agentului de răcire în întregul sistem.
NOTĂ!
După conectarea unui arzător, verificaţi dacă nivelul de agent de răcire este
corect. Când se reglează nivelul de agent de răcire prin completare, furtunurile
de agent de răcire nu trebuie deconectate.
5.4
ELP (Pompă ESAB Logic)
Unitatea de răcire este echipată cu un sistem de detectare numit ELP (Pompă ESAB Logic),
care verifică dacă furtunurile de agent de răcire sunt conectate. Atunci când este conectat un
arzător TIG răcit cu apă, răcirea porneşte.
0445 030 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 OPERARE
5.5
Controlul ventilatorului de răcire şi al pompei de apă
Unitatea de răcire EC 1000 este echipată cu un senzor de temperatură pentru monitorizarea
temperaturii lichidului de răcire şi facilitarea controlului funcţionalităţii unităţii de răcire.
Unitatea de răcire funcţionează în următorul mod:
•
•
•
•
•
Atunci când începe sudarea, ventilatorul de răcire şi pompa de apă pornesc automat.
Dacă temperatura lichidului de răcire depăşeşte +45 °C (+113 °F), ventilatorul de
răcire şi pompa de apă pornesc chiar dacă în acel moment nu se desfăşoară nicio
operaţie de sudare.
Dacă temperatura lichidului de răcire este sub +45 °C (+113 °F) şi se încetează
operaţia de sudare, ventilatorul de răcire şi pompa de apă continuă să funcţioneze
timp de trei minute, pentru a accelera răcirea echipamentului. După trei minute,
ventilatorul de răcire şi pompa de apă se opresc.
Dacă temperatura lichidului de răcire este de +45 °C (+113 °F) sau mai ridicată şi se
încetează operaţia de sudare, ventilatorul de răcire şi pompa de apă continuă să
funcţioneze, pentru a accelera răcirea echipamentului. Atunci când temperatura
lichidului de răcire scade sub +35 °C (+95 °F), ventilatorul şi pompa continuă să
funcţioneze timp de încă trei minute, după care se opresc. Dacă temperatura lichidului
de răcire nu scade sub +35 °C (+95 °F) în decurs de şapte minute de la încetarea
operaţiei de sudare (din cauza temperaturii ambiante ridicate), ventilatorul şi pompa
continuă să funcţioneze timp de încă trei minute, după care se vor opri indiferent de
situaţie. Aceasta înseamnă că ventilatorul şi pompa se vor opri în maxim 10 minute de
la încetarea operaţiei de sudare, indiferent de temperatura lichidului de răcire.
Dacă temperatura lichidului de răcire depăşeşte +65 °C (+149 °F), o funcţie de
protecţie termică opreşte automat operaţia de sudare, pe afişajul sursei de alimentare
apare codul de eroare „Err 2” şi indicatorul de supraîncălzire de pe afişaj se aprinde.
Ventilatorul de răcire şi pompa de apă vor continua să funcţioneze. Atunci când
temperatura lichidului de răcire scade sub +55 °C (+131 °F), codul de eroare „Err 2”
dispare şi indicatorul de supraîncălzire de pe afişaj se stinge. În cele din urmă, atunci
când temperatura lichidului de răcire scade sub +35 °C (+95 °F), ventilatorul şi pompa
continuă să funcţioneze timp de încă trei minute, după care se opresc. Dacă
temperatura lichidului de răcire nu scade sub +35 °C (+95 °F) în decurs de 10 minute
de la încetarea operaţiei de sudare (din cauza temperaturii ambiante ridicate),
ventilatorul şi pompa se vor opri indiferent de situaţie.
5.6
Comutator de presiune a agentului de răcire
Pompa este echipată cu o supapă mecanică de reducere a presiunii. Supapa se deschide
treptat atunci când presiunea este prea mare (4,8 bari /70 psi). Aceasta se poate întâmpla
dacă un furtun este îndoit, ceea ce determină diminuarea sau oprirea debitului.
0445 030 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
6 ÎNTREŢINERE
6
ÎNTREŢINERE
NOTĂ!
Întreţinerea periodică este importantă pentru o funcţionarea sigură și fiabilă.
ATENȚIE!
Numai persoanele care au cunoștințe corespunzătoare despre electricitate
(personal autorizat) au permisiunea să scoată plăcile de siguranță.
ATENȚIE!
Toate garanțiile asumate de către furnizor își pierd valabilitatea în cazul oricărei
încercări din partea clientului de a remedia eventualele defecțiuni ale produsului
pe parcursul perioadei de garanție.
6.1
Inspecția și curățarea
Curentul de aer prin unitatea de răcire transportă particule care pot fi captate în elementul de
răcire, în special în medii de lucru murdare. Drept urmare, capacitatea de răcire se reduce.
Pentru a susţine performanţa şi a mări durata de serviciu a unităţii de răcire, este obligatorie
curăţarea acesteia cu aer comprimat la intervale regulate. Frecvenţa depinde de:
•
•
•
Procesul de sudură
Durata arcului
Mediul înconjurător (aşchii de la şlefuire etc.)
Echipament şi condiţii prealabile
• Şurubelniţe, Torx T25 şi T30
• Aer comprimat uscat, la o presiune de 4 bari (58 psi)
• Echipament individual de protecţie recomandat, cum ar fi dopurile pentru urechi,
ochelarii de protecție, măștile, mănușile și încălțămintea de protecție
• Curăţarea trebuie efectuată numai într-un spaţiu de lucru pregătit în mod
corespunzător.
0445 030 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
6 ÎNTREŢINERE
Procedura de curăţare
1. Deconectaţi cablul de interfaţă dintre sursa de alimentare şi unitatea de răcire şi
îndepărtaţi sursa de alimentare.
2. Îndepărtaţi panourile laterale ale unităţii de răcire şi apoi panoul superior.
0445 030 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 ÎNTREŢINERE
3.
Curăţaţi componentele interne ale unităţii de răcire utilizând aer comprimat la o
presiune de 4 bari (58 psi) în ordinea specificată mai jos:
a) Suflaţi aer comprimat de sus în jos spre pompa de apă şi ELP (Pompă ESAB
Logic).
b) Suflaţi aer comprimat în lateral spre pompa de apă şi ansamblul ELP.
c) Curăţaţi temeinic schimbătorul de căldură, ventilatorul de răcire şi senzorul de
temperatură suflând aer comprimat în lateral din partea stângă spre
schimbătorul de căldură şi prin ventilatorul de răcire.
d) Odată ce aţi îndepărtat cât mai mult praf posibil din interiorul schimbătorului de
căldură şi al ventilatorului, îndepărtaţi orice urmă de praf suflând de asemenea
aer comprimat din partea dreaptă spre schimbătorul de căldură, ventilatorul de
răcire şi senzorul de temperatură.
e) Suflaţi aer comprimat în lateral atât din partea stângă, cât şi din partea dreaptă
spre placa răcitorului.
f) Suflaţi aer comprimat în toate direcţie spre şi în jurul rezervorului de apă.
NOTĂ!
Asigurați-vă că nu rămâne praf în nicio componentă a unităţii de răcire.
0445 030 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 ÎNTREŢINERE
4.
Reataşaţi panoul superior al unităţii de răcire. Pozaţi cablul CAN intern în spatele
consolei de cablu din panoul superior. Apoi, reataşaţi panourile laterale. Strângeți
șuruburile folosind cuplul de strângere corect în conformitate cu ilustrația de mai jos.
NOTĂ!
Asiguraţi-vă că panoul superior este montat în direcţia corectă! Săgeata
galbenă de pe autocolantul de pe panoul superior trebuie să indice spre
partea frontală a răcitorului, adică spre partea scurtă unde sunt amplasaţi
conectorii răcitorului.
5.
Instalaţi sursa de alimentare pe partea superioară a unităţii de răcire şi reconectaţi
cablul de interfaţă; consultaţi capitolul „INSTALARE”.
6.2
Umplerea cu agent de răcire
Folosiți numai agent de răcire ESAB gata preparat, consultați capitolul „ACCESORII”.
• Umpleţi cu agent de răcire. (Nivelul de
fluid nu trebuie să depăşească marcajul
superior, dar nici să fie sub marcajul
inferior.)
În sistem trebuie utilizat agentul de răcire recomandat, în caz contrar creându-se aglomerări
care blochează pompa, racordurile de apă sau elementele. Utilizarea oricărui alt lichid de
răcire decât cel prescris ar putea deteriora echipamentul. În cazul unei astfel de deteriorări,
toate garanțiile oferite de către ESAB își pierd valabilitatea.
0445 030 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 ÎNTREŢINERE
NOTĂ!
După conectarea unui arzător, verificaţi dacă nivelul de agent de răcire este
corect. Când se reglează nivelul de agent de răcire prin completare, furtunurile
de agent de răcire nu trebuie deconectate.
ATENȚIE!
Agentul de răcire trebuie tratat ca deșeu chimic.
0445 030 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
7 DEPANARE
7
DEPANARE
Înainte de a solicita un specialist de service autorizat, încercați următoarele verificări și
inspecții recomandate.
Tip problemă
Măsură corectivă
Arzătorul este supraîncălzit.
• Verificaţi debitul agentului de răcire şi
dacă există furtunuri de agent de răcire
îndoite sau deteriorate.
• Asiguraţi-vă că ciclul de funcţionare
recomandat pentru curentul de sudură nu
a fost depăşit (consultaţi capitolul DATE
TEHNICE din acest manual şi din
manualul de instrucţiuni al sursei de
alimentare).
• Curăţaţi elementul de răcire utilizând aer
comprimat.
• Verificaţi nivelul agentului de răcire.
Pompa de apă şi ventilatorul de răcire nu
funcţionează.
• Verificaţi dacă furtunurile de agent de
răcire sunt conectate corect la conectorii
rapizi de pe unitatea de răcire.
• Verificaţi dacă este conectat corect cablul
de interfaţă dintre sursa de alimentare şi
unitatea de răcire.
Pe afişajul sursei de alimentare este afişat
• Curăţaţi elementul de răcire utilizând aer
codul de eroare „Err 2”, ceea ce înseamnă că
comprimat.
temperatura lichidului de răcire este prea
• Aşteptaţi până când temperatura
ridicată.
lichidului de răcire scade sub +55 °C
(+131 °F) şi codul de eroare dispare.
• Asiguraţi-vă că ciclul de funcţionare
recomandat pentru curentul de sudură nu
a fost depăşit (consultaţi capitolul DATE
TEHNICE din acest manual şi din
manualul de instrucţiuni al sursei de
alimentare).
0445 030 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
8 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
8
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
ATENȚIE!
Reparațiile și lucrările electrice trebuie efectuate de un tehnician de service
autorizat de ESAB. Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale marca
ESAB.
EC 1000 este proiectat şi testat în conformitate cu standardele internaţionale şi europene
IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-2 şi IEC/EN 60974-10, standardul canadian
CAN/CSA-E60974-1 şi standardul din Statele Unite ANSI/IEC 60974-1. La finalizarea
lucrărilor de service sau de reparații, persoanele care au efectuat intervenția au
responsabilitatea de a se asigura că produsul corespunde în continuare cerințelor
standardelor de mai sus.
Piesele de schimb şi piesele uzate se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat dealer
ESAB; consultați coperta din spate a acestui document. Atunci când comandați, vă rugăm să
specificați tipul de produs, numărul de serie, denumirea și codul piesei de schimb în
conformitate cu lista de piese de schimb. Astfel se simplifică expedierea și se asigură
livrarea corectă.
0445 030 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMĂ
DIAGRAMĂ
0445 030 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
CARACTERISTICĂ POMPĂ
CARACTERISTICĂ POMPĂ
0445 030 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
CARACTERISTICĂ RĂCIRE
CARACTERISTICĂ RĂCIRE
0445 030 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
NUMERE DE CATALOG
NUMERE DE CATALOG
Ordering Number
Denomination
Type
0445 045 880
Cooling unit
EC 1000
0463 427 001
Spare parts list
EC 1000
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com.
0445 030 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
ACCESORII
ACCESORII
0465 720 002 ESAB's ready mixed coolant (10 l)
Use of any other cooling liquid than the
prescribed one might damage the
equipment. In case of such damage, all
warranty undertakings from ESAB
cease to apply.
0464 600 880 Interface kit
To attach the cooler to the power
source, Including one interface kit
front, one interface kit back and four
screws Remform Torx 5×16 black
0445 030 101
- 24 -
© ESAB AB 2017
ACCESORII
0445 030 101
- 25 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising