ESAB | Mig 4001i | Instruction manual | ESAB Mig 4001i Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB Mig 4001i Εγχειρίδιο χρήστη
Origo™, Aristo®
Mig 4001i
Οδηγίες χρήσεως
0460 740 001 GR 20170604
Valid for: 833-xxx-xxxx, 852-xxx-xxxx
ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....................................................................................................
4
1.1
Σημασία συμβόλων ..................................................................................
4
1.2
Προφυλάξεις ασφαλείας ..........................................................................
4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................
8
2.1
Εξοπλισμός...............................................................................................
8
2.2
Πίνακας ελέγχου Α24 ...............................................................................
8
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ......................................................................................
9
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .............................................................................................
11
4.1
Οδηγίες ανύψωσης ..................................................................................
11
4.2
Θέση ..........................................................................................................
11
4.3
Παροχή δικτύου........................................................................................
11
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ..................................................................................................
13
5.1
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου .............................................................
13
5.2
Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης και καλωδίου επιστροφής .............
13
5.3
Θέση της πηγής ρεύματος σε λειτουργία ..............................................
14
5.4
Έλεγχος ανεμιστήρα................................................................................
14
5.5
Προστασία από υπερθέρμανση..............................................................
14
5.6
Συγκόλληση MIG/MAG και FCAW-S........................................................
14
5.7
Συγκόλληση TIG .......................................................................................
15
5.8
Συγκόλληση MMA.....................................................................................
15
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ..................................................................................................
16
6.1
Μονάδα παροχής ρεύματος ....................................................................
16
6.2
Τσιμπίδα συγκόλλησης ...........................................................................
17
7
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ...............................................................
18
8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ................................................................
19
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ..................................................................................................
20
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.....................................................................................
22
ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ....................................................................................
23
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ......................................................................................................
24
1
2
5
6
Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
0460 740 001
© ESAB AB 2017
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1.1
Σημασία συμβόλων
Όπως χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο: Σημαίνει "Προσοχή!" Να είστε σε
εγρήγορση!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Υποδεικνύει ότι υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι που, αν δεν αποφευχθούν, θα
οδηγήσουν σε άμεσο, σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υποδεικνύει ότι υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε
τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε ελαφρύ
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν από τη χρήση, διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο
οδηγιών και τηρήστε όλες τις ετικέτες, τις πρακτικές
ασφαλείας του εργοδότη και τα δελτία δεδομένων
ασφαλείας (SDS).
1.2
Προφυλάξεις ασφαλείας
Οι χρήστες του εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι
οποιοσδήποτε εργάζεται στον εξοπλισμό ή κοντά σε αυτόν τηρεί όλες τις σχετικές
προφυλάξεις ασφαλείας. Οι προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
που ισχύουν για εξοπλισμό αυτού του τύπου. Επιπλέον των τυπικών κανονισμών που
εφαρμόζονται στον τόπο εργασίας, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συστάσεις.
Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει πλήρη
γνώση της λειτουργίας του εξοπλισμού. Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού μπορεί
να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό
του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό.
1.
2.
3.
Όποιος χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με:
○ τον χειρισμό του
○ τη θέση των διακοπτών έκτακτης ανάγκης
○ τη λειτουργία του
○ τις σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας
○ τις λειτουργίες συγκόλλησης και κοπής ή τις υπόλοιπες λειτουργίες του
εξοπλισμού
Ο χειριστής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:
○ κανένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν βρίσκεται μέσα στην περιοχή
εργασίας του εξοπλισμού κατά την εκκίνησή του
○ δεν υπάρχει κάποιο απροστάτευτο άτομο όταν ανάβει το τόξο ή όταν ξεκινά η
εργασία με τον εξοπλισμό
Ο τόπος εργασίας πρέπει:
○ να είναι κατάλληλος για το συγκεκριμένο σκοπό
○ να μην είναι εκτεθειμένος σε ρεύματα αέρα
0460 740 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
4.
5.
Προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας:
○ Χρησιμοποιείτε πάντα τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας,
όπως γυαλιά ασφαλείας, πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας
○ Μην φοράτε χαλαρά αξεσουάρ, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια, κ.λπ.,
που μπορεί να παγιδευτούν ή να προκαλέσουν εγκαύματα
Γενικές προφυλάξεις:
○ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι καλά συνδεδεμένο
○ Οι εργασίες σε εξοπλισμό υψηλής τάσης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο
από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο
○ Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης με ευανάγνωστη
σήμανση και σε προσιτή θέση
○ Η λίπανση και η συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να εκτελούνται κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η συγκόλληση και κοπή με ηλεκτρικό τόξο μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό
σε εσάς και σε άλλα άτομα. Λαμβάνετε προφυλάξεις κατά τη συγκόλληση και την
κοπή.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ – Μπορεί να είναι θανατηφόρα
• Εγκαταστήστε και γειώστε τη μονάδα σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.
• Μην αγγίζετε ηλεκτρικά εξαρτήματα ή ηλεκτρόδια υπό τάση με ακάλυπτα
σημεία του δέρματος, υγρά γάντια ή υγρά ρούχα.
• Μονώστε τον εαυτό σας από το αντικείμενο εργασίας και τη γη.
• Βεβαιωθείτε ότι η στάση σας κατά την εργασία είναι ασφαλής
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ – Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την
υγεία
• Οι ηλεκτροσυγκολλητές που φέρουν βηματοδότες πρέπει να
συμβουλεύονται το γιατρό τους προτού εκτελέσουν συγκολλήσεις. Τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ορισμένων
βηματοδοτών.
• Η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να έχει άλλες άγνωστες
επιπτώσεις στην υγεία.
• Οι ηλεκτροσυγκολλητές πρέπει να χρησιμοποιούν τις παρακάτω
διαδικασίες για ελαχιστοποίηση της έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία:
○ Δρομολογήστε τα ηλεκτρόδια και τα καλώδια εργασίας μαζί, στην ίδια
πλευρά του σώματός σας. Αν είναι εφικτό, ασφαλίστε τα με ταινία.
Μην τοποθετείτε το σώμα σας ανάμεσα στην τσιμπίδα και τα
καλώδια εργασίας. Μην τυλίγετε ποτέ την τσιμπίδα ή το καλώδιο
εργασίας γύρω από το σώμα σας. Διατηρείτε την πηγή ηλεκτρικής
ισχύος ηλεκτροσυγκόλλησης και τα καλώδια όσο το δυνατόν πιο
μακριά από το σώμα σας.
○ Συνδέστε το καλώδιο εργασίας στο αντικείμενο εργασίας όσο το
δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή συγκόλλησης.
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ – Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία
• Διατηρείτε το κεφάλι σας μακριά από τις αναθυμιάσεις.
• Χρησιμοποιήστε εξαερισμό, εξαγωγή στο τόξο ή και τα δύο, για να
απομακρύνετε τις αναθυμιάσεις και τα αέρια από τη ζώνη αναπνοής σας
και τη γενικότερη περιοχή.
0460 740 001
-5-
© ESAB AB 2017
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ – Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια
και έγκαυμα στο δέρμα
• Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιήστε τη σωστή μάσκα
ηλεκτροσυγκόλλησης και φακούς με φίλτρο και φορέστε προστατευτικό
ρουχισμό.
• Προστατέψτε τους παρευρισκομένους με κατάλληλα χωρίσματα ή
παραπετάσματα.
ΘΟΡΥΒΟΣ – Ο υπερβολικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
ακοή
Προστατέψτε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιήστε ωτασπίδες ή άλλο μέσο
προστασίας της ακοής.
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς
• Διατηρήστε όλες τις θύρες, τα πλαίσια και τα καλύμματα κλειστά και
στερεωμένα στη θέση τους. Η αφαίρεση των καλυμμάτων για συντήρηση
και αντιμετώπιση προβλημάτων, αν χρειαστεί, πρέπει να γίνεται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό. Επανατοποθετήστε τα πλαίσια ή τα καλύμματα
και κλείστε τις θύρες μετά την ολοκλήρωση του σέρβις και πριν από την
εκκίνηση του κινητήρα.
• Διακόψτε τη λειτουργία του κινητήρα πριν από την εγκατάσταση ή τη
σύνδεση της μονάδας.
• Διατηρείτε τα χέρια, τα μαλλιά σας, χαλαρά ενδύματα και εργαλεία σε
απόσταση από τα κινούμενα μέρη.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
• Οι σπινθήρες (πιτσιλίσματα) μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά σε κοντινή απόσταση.
• Μην το χρησιμοποιείτε σε κλειστά δοχεία.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για συγκόλληση με τόξο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην χρησιμοποιείτε την πηγή ρεύματος για ξεπάγωμα παγωμένων σωλήνων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε
οικιστικές περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
γίνεται από το δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης. Στις
περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες ως προς
τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του
εξοπλισμού class A, εξαιτίας αγόμενων ή
ακτινοβολούμενων παρενοχλήσεων.
0460 740 001
-6-
© ESAB AB 2017
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε εγκατάσταση
ανακύκλωσης!
Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/ΕΚ
σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και για την εφαρμογή της σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που έχει φτάσει
στο τέλος της ζωής του πρέπει να απορρίπτεται σε
εγκατάσταση ανακύκλωσης.
Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της
λήψης πληροφοριών σχετικά με τους εγκεκριμένους
σταθμούς αποκομιδής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο της ESAB.
Η ESAB διαθέτει πλούσια γκάμα αξεσουάρ συγκόλλησης και εξοπλισμού ατομικής
προστασίας για αγορά. Για πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο ESAB της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε τον
ιστότοπό μας.
0460 740 001
-7-
© ESAB AB 2017
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Mig 4001i είναι μια πηγή ρεύματος συγκόλλησης η οποία προορίζεται για συγκόλληση
MIG/MAG καθώς και για συγκόλληση με σύρμα με πυρήνα σκόνης (FCAW-S), συγκόλληση
TIG και συγκόλληση με επικαλυμμένα ηλεκτρόδια (MMA).
Μπορείτε να βρείτε τα εξαρτήματα της ESAB για το προϊόν στο κεφάλαιο
"ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ" αυτού του εγχειριδίου.
2.1
Εξοπλισμός
Το Mig 4001i παρέχεται είτε μαζί με μονάδα ψύξης είτε μεμονωμένο. Η μονάδα ψύξης μπορεί
να εξοπλιστεί με πρόσθετα εξαρτήματα.
Η πηγή ρεύματος συνοδεύεται από:
•
•
•
•
•
καλώδιο επιστροφής 5 m με σφιγκτήρα
καλώδιο δικτύου 5 m με σύνδεσμο 32 αμπέρ
εγχειρίδιο οδηγιών για την πηγή ισχύος συγκόλλησης
εγχειρίδιο οδηγιών για τον πίνακα ελέγχου (αν ισχύει)
εγχειρίδιο οδηγιών για τη μονάδα ψύξης (αν ισχύει)
Τα εγχειρίδια χρήσης σε άλλες γλώσσες είναι διαθέσιμα για λήψη από την τοποθεσία
Internet: www.esab.com
2.2
Πίνακας ελέγχου Α24
Οι παράμετροι διεργασίας συγκόλλησης ελέγχονται μέσω του πίνακα ελέγχου. Ανατρέξτε στο
ξεχωριστό εγχειρίδιο οδηγιών για λεπτομερή περιγραφή των πινάκων.
0460 740 001
-8-
© ESAB AB 2017
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Mig 4001i
Τάση δικτύου
400 V ±10 %, 3 ~ 50/60 Hz
Παροχή δικτύου
Ssc min 2,2 MVA
Πρωτεύον ρεύμα
Imax MIG/MAG
26 A
Imax TIG
20 A
Imax MMA
27 A
Ζήτηση ισχύος εν κενώ σε λειτουργία με
εξοικονόμηση ενέργειας, 6,5 λεπτά μετά τη
συγκόλληση
60 W
Περιοχή ρύθμισης
MIG/MAG
20 A / 15 V - 400 A / 34 V
TIG
4 A / 10 V - 400 A / 26 V
MMA
16 A / 21 V - 400 A / 36 V
Επιτρεπόμενο φορτίο με MIG/MAG
30 % κύκλου λειτουργίας
400 A / 34 V
60 % κύκλου εργασίας
320 A / 30 V
100 % κύκλου λειτουργίας
250 A / 26,5 V
Επιτρεπόμενο φορτίο κατά τη συγκόλληση TIG
30 % κύκλου εργασίας
400 A / 26 V
60 % κύκλου εργασίας
320 A / 22,8 V
100 % κύκλου λειτουργίας
250 A / 20 V
Επιτρεπόμενο φορτίο κατά τη συγκόλληση MMA
30 % κύκλου εργασίας
400 A / 36 V
60 % κύκλου εργασίας
320 A / 32,8 V
100 % κύκλου λειτουργίας
250 A / 30 V
Συντελεστής ισχύος στη μέγιστη ένταση
ρεύματος
MIG/MAG
0,89
TIG
0.91
MMA
0,89
Απόδοση στη μέγιστη ένταση ρεύματος
MIG/MAG
85 %
TIG
81 %
MMA
85 %
Τάση ανοικτού κυκλώματος χωρίς λειτουργία
VRD 1)
91 V DC
Λειτουργία VRD απενεργοποιημένη 2)
58 V DC
Λειτουργία VRD ενεργοποιημένη 2)
< 35 V
Θερμοκρασία λειτουργίας
-10 έως +40°C
0460 740 001
-9-
© ESAB AB 2017
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Mig 4001i
Θερμοκρασία μεταφοράς
-20 έως +55°C
Συνεχής πίεση ήχου σε περίπτωση
λειτουργίας χωρίς φορτίο
< 70 db (A)
Διαστάσεις μ × π × υ
652 x 249 x 423 mm
με μονάδα ψύξης
714 x 249 x 693 mm
Βάρος
43.5 kg
με μονάδα ψύξης
63.5 kg
Κατηγορία μόνωσης
H
Κατηγορία περιβλήματος
IP23
Κατηγορία εφαρμογής
1)
Ισχύει για πηγές ρεύματος χωρίς προδιαγραφή VRD στην πινακίδα στοιχείων.
2)
Ισχύει για πηγές ρεύματος με προδιαγραφή VRD στην πινακίδα στοιχείων. Η λειτουργία
VRD περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών για τον πίνακα ελέγχου.
Παροχή δικτύου, Ssc min
Ελάχιστη ισχύς βραχέως κυκλώματος στο δίκτυο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-3-12.
Κύκλος λειτουργίας
Ο κύκλος εργασίας αναφέρεται στον χρόνο, ως ποσοστό χρονικού διαστήματος δέκα λεπτών,
κατά τον οποίο μπορείτε να συγκολλήσετε ή να κόψετε με συγκεκριμένο φορτίο χωρίς
υπερφόρτιση. Ο κύκλος εργασίας ισχύει για 40 °C / 104 °F ή χαμηλότερη θερμοκρασία.
Κατηγορία περιβλήματος
Ο κωδικός IP υποδεικνύει την κατηγορία του περιβλήματος, δηλ. το βαθμό προστασίας
έναντι διείσδυσης στερεών αντικειμένων ή νερού.
Ο εξοπλισμός που επισημαίνεται με την ένδειξη IP23 προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους.
Κλάση εφαρμογής
Το σύμβολο
δείχνει ότι η πηγή ρεύματος είναι σχεδιασμένη για χρήση σε περιοχές με
αυξημένο κίνδυνο λόγω ηλεκτρισμού.
0460 740 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται από επαγγελματία.
4.1
Οδηγίες ανύψωσης
4.2
Θέση
Τοποθετήστε την πηγή ρεύματος συγκόλλησης έτσι ώστε να μην φράζονται οι είσοδοι και
έξοδοι του αέρα ψύξης.
4.3
Παροχή δικτύου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Απαιτήσεις παροχής ρεύματος
Ο παρών εξοπλισμός είναι σύμφωνος με το πρότυπο IEC 61000-3-12, υπό την
προϋπόθεση ότι η ισχύς του βραχυκυκλώματος Sscmin είναι ίση με ή μεγαλύτερη
από την τιμή που δίδεται στα τεχνικά στοιχεία για το σημείο διεπαφής μεταξύ της
παροχής του χρήστη και του δημοσίου δικτύου. Είναι ευθύνη του τεχνικού
εγκατάστασης ή του χρήστη του εξοπλισμού να διασφαλίσει, σε συνεννόηση με
τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής εάν χρειαστεί, ότι ο εξοπλισμός έχει συνδεθεί
μόνο σε παροχή με ισχύ βραχυκυκλώματος μεγαλύτερη από ή ίση με την τιμή
Sscmin. Ανατρέξτε στα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ που θα βρείτε στην αντίστοιχη
ενότητα.
0460 740 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ρεύματος συγκόλλησης είναι συνδεδεμένη με τη σωστή τάση
παροχής ρεύματος και ότι προστατεύεται με το σωστό μέγεθος ασφάλειας. Πρέπει να γίνεται
μια προστατευτική σύνδεση γείωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών
με στοιχεία σύνδεσης παροχής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης είναι σχεδιασμένη για
σύνδεση σε σύστημα τάσης 400 Volt με τέσσερις
αγωγούς.
Εάν η πηγή ρεύματος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε
χώρες με υψηλότερη ή χαμηλότερη τάση δικτύου, η
σύνδεση της πηγής ρεύματος πρέπει να γίνεται μέσω
μετασχηματιστή ασφαλείας.
Συνιστώμενα μεγέθη ασφαλειών και ελάχιστη διατομή καλωδίου
Mig 4001i
Τάση δικτύου
Διατομή καλωδίου
δικτύου mm2
400 V 3 ~ 50 Hz
4 G 4 mm2
Ρεύμα φάσης Ieff
16 A
Ασφάλεια
20 A
προστασία από
υπέρταση
20 A
μικροαυτόματος
διακόπτης (MCB) τύπου
C
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Οι διατομές του καλωδίου τροφοδοσίας από το δίκτυο και τα μεγέθη ασφαλειών
που αναφέρονται παραπάνω είναι σύμφωνα με τους σουηδικούς κανονισμούς.
Για άλλες περιοχές, τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να είναι κατάλληλα για την
εκάστοτε χρήση και να πληρούν τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
0460 740 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οι γενικοί κανονισμοί ασφαλείας για τον χειρισμό του εξοπλισμού βρίσκονται στο
κεφάλαιο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» αυτού του εγχειριδίου. Διαβάστε τους καλά πριν αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό!
5.1
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου
1
Σύνδεση για μονάδα τροφοδότησης
σύρματος ή μονάδα τηλεελέγχου
4
Κεντρικός διακόπτης παροχής ρεύματος
δικτύου, 0 / 1 / START
2
Σύνδεση (-) MIG/MAG: Καλώδιο
επιστροφής
TIG: Τσιμπίδα συγκόλλησης
5
Ασφάλεια για τάση λειτουργίας, 42 V
MMA: Καλώδιο επιστροφής ή καλώδιο
συγκόλλησης
3
Σύνδεση (+) MIG/MAG: Καλώδιο
συγκόλλησης
TIG: Καλώδιο επιστροφής
MMA: Καλώδιο συγκόλλησης ή καλώδιο
επιστροφής
5.2
Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης και καλωδίου επιστροφής
Η πηγή ισχύος διαθέτει δύο εξόδους, έναν θετικό ακροδέκτη (+) και έναν αρνητικό ακροδέκτη
(-), για τη σύνδεση των καλωδίων συγκόλλησης και επιστροφής. Η έξοδος στην οποία
συνδέεται το καλώδιο συγκόλλησης εξαρτάται από τη μέθοδο συγκόλλησης ή τον τύπο
ηλεκτροδίου που χρησιμοποιείται.
Συνδέστε το καλώδιο επιστροφής στην άλλη έξοδο της πηγής ρεύματος. Ασφαλίστε το
σφιγκτήρα του καλωδίου επιστροφής στο αντικείμενο εργασίας και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει
καλή επαφή μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και της εξόδου για το καλώδιο επιστροφής
στην πηγή ρεύματος.
0460 740 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Για συγκόλληση MMA, το καλώδιο συγκόλλησης μπορεί να συνδεθεί στο θετικό (+) ή στον
αρνητικό ακροδέκτη (-) ανάλογα με τον τύπο ηλεκτροδίου που χρησιμοποιείται. Η πολικότητα
της σύνδεσης ορίζεται στη συσκευασία του ηλεκτροδίου.
5.3
Θέση της πηγής ρεύματος σε λειτουργία
Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος γυρίζοντας το διακόπτη (4) στη θέση "START". Αφήστε
το διακόπτη. Θα επιστρέψει στη θέση "1".
Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος από το δίκτυο ενώ γίνεται συγκόλληση, όταν
αποκατασταθεί το ρεύμα, η μονάδα παροχής ρεύματος θα παραμείνει απενεργοποιημένη
μέχρι να γυρίσετε ξανά το διακόπτη με το χέρι στη θέση "START".
Διακόψτε τη μονάδα γυρίζοντας το διακόπτη στη θέση "0".
Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος δικτύου ή απενεργοποίησης της μονάδας
ρεύματος με κανονικό τρόπο, τα στοιχεία της συγκόλλησης θα αποθηκεύονται, έτσι ώστε να
είναι διαθέσιμα την επόμενη φορά που θα εκκινηθεί η μονάδα.
5.4
Έλεγχος ανεμιστήρα
Η πηγή ρεύματος διαθέτει χρονοδιακόπτη, που σημαίνει ότι οι ανεμιστήρες συνεχίζουν να
λειτουργούν για 6,5 λεπτά μετά τη διακοπή της συγκόλλησης και η μονάδα μετάγεται σε
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Οι ανεμιστήρες ξεκινούν πάλι όταν αρχίζει εκ νέου η
συγκόλληση.
Οι ανεμιστήρες λειτουργούν με μειωμένη ταχύτητα για ρεύματα συγκόλλησης έως 144 A και
με πλήρη ταχύτητα για υψηλότερα ρεύματα.
5.5
Προστασία από υπερθέρμανση
Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση, η οποία λειτουργεί
εάν η θερμοκρασία γίνει πολύ υψηλή. Όταν συμβαίνει αυτό, το ρεύμα συγκόλλησης
διακόπτεται και στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται κωδικός σφάλματος.
Η προστασία από υπερθέρμανση επαναφέρεται αυτομάτως όταν πέσει η θερμοκρασία.
5.6
Συγκόλληση MIG/MAG και FCAW-S
Ένα τόξο λιώνει ένα καλώδιο που παρέχεται αδιάκοπα. Το σημείο συγκόλλησης
προστατεύεται από προστατευτικό αέριο.
Για συγκόλληση MIG/MAG και FCAW-S, η πηγή ισχύος διαθέτει τα εξής πρόσθετα
εξαρτήματα:
•
•
•
•
μονάδα τροφοδότησης σύρματος
τσιμπίδα συγκόλλησης
καλώδιο σύνδεσης της πηγής ρεύματος με τη μονάδα τροφοδότησης σύρματος
φιάλη αερίου
Για να διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα κατά τη λειτουργία, το ύψος
εγκατάστασης από τη μονάδα ψύξης έως την τσιμπίδα συγκόλλησης θα πρέπει να είναι 7 m
το μέγιστο. Ύψη που υπερβαίνουν αυτόν τον περιορισμό μπορεί να προκαλέσουν
προβλήματα, όπως καθυστερήσεις κατά την εκκίνηση, φυσαλίδες αέρα, κενά κ.λπ.
Εάν απαιτείται ύψος εγκατάστασης πάνω από 7 m, συνιστούμε τη χρήση ενός κιτ
εγκατάστασης που αποτελείται από μια ανεπίστροφη βαλβίδα και μια ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα. Δείτε το κεφάλαιο "ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ". Αφού εγκατασταθούν αυτές οι βαλβίδες, η
συσκευασία εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση κατά την αρχική
εκκίνηση, ώστε να γεμίσουν τα εξαρτήματα με νερό. Έπειτα, ανυψώστε τη μονάδα
τροφοδότησης σύρματος και τη συσκευασία εύκαμπτου σωλήνα στο πιο υψηλό σημείο. Η
ασφαλής λειτουργία σε ύψος εγκατάστασης έως και 12 m μπορεί να συνεχιστεί.
0460 740 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5.7
Συγκόλληση TIG
Η συγκόλληση TIG λειώνει το μέταλλο του αντικειμένου εργασίας, χρησιμοποιώντας τόξο
που ανάβει με ηλεκτρόδιο βολφραμίου το οποίο δεν λειώνει. Το σημείο συγκόλλησης και το
ηλεκτρόδιο προστατεύονται με προστατευτικό αέριο.
Για συγκόλληση TIG, η πηγή ισχύος συγκόλλησης διαθέτει τα εξής πρόσθετα εξαρτήματα:
•
•
•
•
τσιμπίδα TIG με βαλβίδα αερίου
ένα σωλήνα αερίου αργόν
ένα ρυθμιστή παροχής αερίου αργόν
ηλεκτρόδιο βολφραμίου
"Εκκίνηση TIG με ρεύμα"
Στην "Εκκίνηση TIG με ρεύμα", το ηλεκτρόδιο βολφραμίου τοποθετείται σε επαφή με το
αντικείμενο εργασίας. Όταν το ηλεκτρόδιο ανυψώνεται μακριά από το αντικείμενο εργασίας,
το τόξο ανάβει με ένα περιορισμένο επίπεδο ρεύματος (12 – 15 A)
5.8
Συγκόλληση MMA
Για συγκόλληση με επικαλυμμένα ηλεκτρόδια, η πηγή ισχύος διαθέτει τα εξής πρόσθετα
εξαρτήματα:
•
καλώδιο συγκόλλησης με σφιγκτήρα ηλεκτροδίων
0460 740 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία.
Μόνο τα άτομα που έχουν κατάλληλες γνώσεις ηλεκτρολογίας (εξουσιοδοτημένο προσωπικό)
επιτρέπεται να αφαιρούν τις πινακίδες ασφαλείας, να συνδέουν ή να εκτελούν εργασία σέρβις,
συντήρησης ή επισκευής σε εξοπλισμό συγκόλλησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνει ο προμηθευτής παύουν να ισχύουν εάν ο
ίδιος ο πελάτης επιχειρήσει οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν για να διορθώσει
οποιαδήποτε σφάλματα κατά την χρονική περίοδο της εγγύησης.
6.1
Μονάδα παροχής ρεύματος
Ελέγχετε τακτικά αν η πηγή ρεύματος συγκόλλησης είναι φραγμένη με ρύπους.
Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού που έχουν εφαρμογή εξαρτώνται από: τη διαδικασία
συγκόλλησης, τους χρόνους τόξου, τη τοποθέτηση και το περιβάλλον. Συνήθως, είναι αρκετό
να γίνεται φύσημα της πηγής ρεύματος με ξηρό πεπιεσμένο αέρα (μειωμένη πίεση) μία φορά
το χρόνο.
Διαφορετικά, οι μπλοκαρισμένες ή φραγμένες είσοδοι και έξοδοι προκαλούν υπερθέρμανση.
Αντικατάσταση και καθαρισμός του φίλτρου σκόνης
•
•
•
•
Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης σύμφωνα με την εικόνα.
Καθαρίστε το φίλτρο φυσώντας με πεπιεσμένο αέρα (με μειωμένη πίεση).
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο με το λεπτότερο πλέγμα τοποθετείται προς την πλευρά της
γρίλιας.
Τοποθετήστε το φίλτρο στην αρχική του θέση.
0460 740 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6.2
Τσιμπίδα συγκόλλησης
Τα αναλώσιμα μέρη θα πρέπει να καθαρίζονται και να αντικαθίστανται ανά τακτικά
διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται συγκόλληση χωρίς προβλήματα.
0460 740 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
7 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
7
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Δοκιμάστε τους ακόλουθους συνιστώμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις, πριν καλέσετε
κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό για συντήρηση.
Τύπος σφάλματος
Ενέργεια
Δεν εμφανίζεται τόξο.
• Ελέγξτε αν ο διακόπτης τροφοδοσίας
από το δίκτυο βρίσκεται στη θέση
λειτουργίας.
• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια συγκόλλησης
και επιστροφής είναι σωστά συνδεδεμένα.
• Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή
για την ένταση ρεύματος.
• Ελέγξτε τις ασφάλειες τροφοδοσίας από
το δίκτυο.
Το ρεύμα συγκόλλησης διακόπτεται κατά τη
συγκόλληση.
• Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί η
προστασία έναντι της υπερφόρτισης
(εμφανίζεται σχετική υπόδειξη στον
πίνακα ελέγχου).
• Ελέγξτε τις ασφάλειες τροφοδοσίας από
το δίκτυο.
Η προστασία από υπερθέρμανση
ενεργοποιείται συχνά.
• Ελέγξτε μήπως το φίλτρο σκόνης είναι
φραγμένο.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τα
ονομαστικά στοιχεία λειτουργίας της
πηγής ρεύματος (δηλαδή ότι η συσκευή
δεν υπερφορτώνεται).
Κακή επίδοση συγκόλλησης.
• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια συγκόλλησης
και επιστροφής είναι σωστά συνδεδεμένα.
• Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή
για την ένταση ρεύματος.
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται το σωστό
ηλεκτρόδιο ή σύρμα.
• Ελέγξτε τις ασφάλειες τροφοδοσίας από
το δίκτυο.
0460 740 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
8 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η επισκευή και η εργασία στο ηλεκτρικό μέρος θα πρέπει να γίνονται από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της ESAB. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά και φθειρόμενα μέρη της ESAB.
Η πηγή ρεύματος Mig 4001i έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τα διεθνή και
ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1/-2 και EN 60974-10. Είναι υποχρέωση της μονάδας
συντήρησης που εκτελεί την εργασία συντήρησης ή επισκευής να εξασφαλίζει ότι το
προϊόν συνεχίζει να συμμορφώνεται με τα εν λόγω πρότυπα.
Η παραγγελία ανταλλακτικών και αναλώσιμων εξαρτημάτων μπορεί να γίνει μέσω του
πλησιέστερου αντιπροσώπου της ESAB (ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο αυτού του εγγράφου).
Κατά την παραγγελία, θα πρέπει να αναφέρετε τον τύπο προϊόντος, τον αριθμό σειράς, την
ονομασία και τον αριθμό ανταλλακτικού σύμφωνα με τον κατάλογο ανταλλακτικών. Αυτό
διευκολύνει την αποστολή και διασφαλίζει τη σωστή παράδοση.
0460 740 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
0460 740 001
- 20 -
© ESAB AB 2017
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
0460 740 001
- 21 -
© ESAB AB 2017
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0460 455 882 Welding power source Origo™ Mig 4001i
0460 455 883 Welding power source Origo™ Mig 4001iw
with cooling unit
0460 455 884 Welding power source Origo™ Mig 4001i A24
with control panel A24
0459 839 032 Spare parts list
0460 737 0
Instruction manual
Origo™ Mig 4001i
Control panel A22, A24
Η τεχνική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη στο Internet στη διεύθυνση: www.esab.com
0460 740 001
- 22 -
© ESAB AB 2017
ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 002
Dust filter
0460 740 001
- 23 -
© ESAB AB 2017
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
0460 564 880
Trolley with two wheels
0460 565 880
Trolley with four wheels
0460 911 880
Mounting brackets
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance
0460 815 880
Shelf for feed unit for two wheel trolley
0460 740 001
- 24 -
© ESAB AB 2017
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
0460 459 880
Protection frame
Only for air version
0460 490 880
Cooling unit CoolMidi 1000
0456 855 881
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Installation kit water return flow guard
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Η χρήση οποιουδήποτε άλλου ψυκτικού
υγρού από το προδιαγραφόμενο μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό. Σε
περίπτωση τέτοιας βλάβης, όλες οι εγγυήσεις
που παρέχονται από την ESAB παύουν να
ισχύουν.
0460 740 001
- 25 -
© ESAB AB 2017
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Connection set 70mm2
0459 528 780
1.7 m
0459 528 781
5m
0459 528 782
10 m
0459 528 783
15 m
0459 528 784
25 m
0459 528 785
35 m
Connection set water 70mm2
0459 528 790
1.7 m
0459 528 791
5m
0459 528 792
10 m
0459 528 793
15 m
0459 528 794
25 m
0459 528 795
35 m
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις τσιμπίδες συγκόλλησης PSF σε ξεχωριστά φυλλάδια.
0460 740 001
- 26 -
© ESAB AB 2017
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
0460 740 001
- 27 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising