ESAB | Mig 4001i | Instruction manual | ESAB Mig 4001i Navodila za uporabo

ESAB Mig 4001i Navodila za uporabo
SI
Origo™ Aristo
Mig 4001i
Priročnik z navodili
0460 740 001 SI 20121105
Valid for serial no. 833-xxx-xxxx, 852-xxx-xxxx
-2-
1 VARNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nadzorna plošča A24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1
4.2
4.3
Navodila za dvigovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omrežni priključek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
5 DELOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Priključki in krmilne naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključitev varilnega in povratnega kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vklop transformatorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nadzor ventilatorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaščita pred pregrevanjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varjenje MIG/MAG in FCAW-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varjenje TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varjenje MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
11
11
12
12
6 VZDRŽEVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
6.1
6.2
Transformator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varilna pištola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
7 UGOTAVLJANJE NAPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 NAROČANJE REZERVNIH DELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEZALNA SHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŠTEVILKA ZA NAROČANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEZNAM NADOMESTNIH DELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
18
19
20
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCv
-3-
SI
1
VARNOST
Osebe, ki delajo z opremo ESAB ali okoli nje, morajo upoštevati vse ustrezne varnostne ukrepe.
Varnostni ukrepi morajo ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip opreme. Poleg standardnih predpisov
za varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem opreme.
Nepravilno upravljanje opreme lahko povzroči nevarnost ter kot posledico telesne poškodbe delavca
in škodo na opremi.
1.
Vsak, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
S njenim upravljanjem;
S namestitvijo varnostnih stikal;
S njihovim delovanjem;
S ustreznimi varnostnimi ukrepi;
S varilnim in rezalnim postopkom;
2.
Operater mora zagotoviti, da:
S ob zagonu opreme na njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene osebe;
S ob vzpostavitvi obloka nihče od navzočih ni nezaščiten;
3.
Delovno mesto mora biti:
S ustrezno za dela, za katera je predvideno;
S zaščiteno pred prepihom;
4.
Osebna zaščitna oprema
S Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna očala,
ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
S Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakršni so šali, verižice, prstani ipd., saj jih lahko
oprema zagrabi ali pa povzročijo opekline.
5.
Splošna varnostna opozorila
S Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
S Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen električar.
S Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
S Oprema se ne sme mazati ali vzdrževati med delovanjem.
-4ba42d1va
© ESAB AB 2008
SI
OPOZORILO
Obločno varjenje in rezanje je lahko nevarno za vas in vašo okolico. Bodite previdni pri varjenju in
rezanju. Upoštevajte varnostne ukrepe na podlagi navodil proizvajalca.
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA - Lahko je smrtno nevaren.
S
Varilni aparat namestite in ozemljite v skladu z ustreznimi standardi.
S
Delov pod električno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo kožo, mokrimi rokavicami ali mokrimi
oblačili.
S
Izolirajte se od mase in obdelovanca.
S
Poskrbite za primerne delovne pogoje.
DIM IN PLINI - Lahko so škodljivi za zdravje
S
Držite glavo zunaj dosega hlapov.
S
Prezračujte, odvajajte pline in dim z delovnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA - Lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
S
Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno varilno masko z zaščitnim steklom in nosite zaščitno
obleko.
S
Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zavesami.
NEVARNOST POŽARA
S
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini ni nikakršnih vnetljivih snovi.
HRUP - Premočan hrup lahko poškoduje sluh.
S
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito slušnih organov.
S
Osebe v okolici opozorite na nevarnost.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA - Ob morebitnem nepravilnem delovanju pokličite na pomoč
strokovnjaka.
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite in preučite priročnik z navodili.
ZAŠČITITE SEBE IN OKOLICO!
OPOZORILO!
Vrteči se deli vas lahko poškodujejo; bodite zelo pazljivi.
POZOR!
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite
in preučite priročnik z navodili.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen izključno za obločnemu varjenju.
POZOR!
Oprema "Class A" ni namenjena uporabi v stanovanjskih prostorih, kjer
električno energijo zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri zagotavljanju elektromagnetne
združljivosti opreme "Class A" zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
-5ba42d1va
© ESAB AB 2008
SI
Elektronsko opremo zavrzite v ustanovi za recikliranje!
Evropska Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi ter njeni
uvedbi v nacionalno zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno
predelavo električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da pridobite informacije o odobrenih
zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca ESAB.
ESAB vam ponuja vsa potrebna zaščitna sredstva in pribor za varjenje.
2
UVOD
Mig 4001i je varilni transformator, namenjen varjenju MIG/MAG, varjenju z žicami s
prašnim jedrom (FCAW-S), varjenju TIG in varjenju z oplaščenimi elektrodami
(MMA).
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan na strani 20.
2.1
Oprema
Sistem Mig 4001i je lahko dobavljen s hladilno enoto ali brez nje. Hladilno enoto
lahko dodate naknadno.
Napajalniku so priloženi:
S
povratni kabel 5 m s kontaktnimi kleščami,
S
omrežni kabel z 32-amperskim priključkom,
S
priročnik z navodili za varilni transformator,
S
priročnik z navodili za nadzorno ploščo v angleščini (če je potreben),
S priročnik z navodili za hladilno enoto.
Priročnike za uporabo v drugih jezikih si lahko pretečite s spletne strani
www.esab.com.
2.2
Nadzorna plošča A24
Parametre varjenja upravljate na nadzorni plošči. Podrobnejši opis nadzornih plošč
najdete v ločenem priročniku z navodili.
-6ba42d1va
© ESAB AB 2008
SI
3
TEHNIČNI PODATKI
Mig 4001i
Omrežna napetost
400 V $10 %, 3 50/60 Hz
Omrežni priključek
Ssc min 2,2 MVA
Primarni tok
Imaks MIG/MAG
Imaks. TIG
Imaks. MMA
26 A
20 A
27 A
Moč brez obremenitve v načinu varčevanja z energijo
6,5 min po varjenju
60 W
Območje nastavitev
MIG/MAG
TIG
MMA
20 A/15 V-400 A/34 V
4 A/10 V-400 A/26 V
16 A/21 V-400 A/36 V
Dovoljena obremenitev pri MIG/MAG
35-odstotno razmerje vklopa
60-odstotno razmerje vklopa
100-odstotno razmerje vklopa
400 A/34 V
320 A/30 V
250 A/26,5 V
Dovoljena obremenitev pri TIG
35-odstotno razmerje vklopa
60-odstotno razmerje vklopa
100-odstotno razmerje vklopa
400 A/26 V
320 A/22,8 V
250 A/20 V
Dovoljena obremenitev pri MMA
35-odstotno razmerje vklopa
60-odstotno razmerje vklopa
100-odstotno razmerje vklopa
400 A/36 V
320 A/32,8 V
250 A/30 V
Faktor moči pri maksimalnem toku
MIG/MAG
TIG
MMA
0,89
0,91
0,89
Izkoristek pri maksimalnem toku
MIG/MAG
TIG
MMA
85 %
81 %
85 %
Napetost odprtega tokokroga brez funkcije VRD 1)
funkcija VRD deaktivirana 2)
funkcija VRD aktivirana 2)
91 V
58 V
<35 V
Obratovalna temperatura
-10 do +40 ° C
Temperatura pri transportu
-20 do +55 ° C
Trajna raven zvočnega tlaka brez obremenitve
<70 dB (A)
Mere, d x š x v
s hladilno enoto
652 x 249 x 423 mm
714 x 249 x 693 mm
Teža
s hladilno enoto
43,5 kg
63,5 kg
Razred izolacije
H
Razred zaščite
IP 23
Razred uporabe
1) Velja za varilne transformatorje brez oznake VRD na napisni ploščici.
2) Velja za varilne transformatorje z oznako VRD na napisni ploščici. Delovanje funkcije VRD je
razloženo v navodilih za nadzorno ploščo.
-7ba42d1va
© ESAB AB 2008
SI
Omrežni priključek, Ssc min
Najmanjša kratkostična moč omrežja v skladu z IEC 61000-3-12.
Obratovalni cikel
Obratovalni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete variti
ali rezati z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Razmerje vklopa velja pri temperaturi
40° C.
Razred zaščite ohišja
Razred zaščite ohišja oziroma njegovo zaščito pred vodo in trdnimi delci označuje koda IP. Oprema
z oznako IP23 je namenjena delom v zaprtih in odprtih prostorih.
Razred uporabe
Znak
pomeni, da je varilni transformator projektiran za uporabo na območjih z večjimi
tveganji v zvezi z električnim tokom.
4
NAMESTITEV
Namestiti ga sme samo strokovnjak.
4.1
Navodila za dvigovanje
-8ba42d1va
© ESAB AB 2008
SI
4.2
Mesto
Varilni transformator postavite tako, da nič ne ovira vhodnih in izhodnih rež za
hladilni zrak.
4.3
Omrežni priključek
Opomba!
Zahteve glede omrežnega priključka
Močnostna električna oprema lahko zaradi primarnega toka, ki ga odjema iz omrežnega priključka,
vpliva na kakovost električne energije v omrežju. Zato lahko za nekatere vrste opreme veljajo
priključne omejitve glede največje dovoljene omrežne impedance ali zahtevane najmanjše
zmogljivosti na priključni točki na javno omrežje (glejte tehnične podatke). V takih primerih mora
montažer oziroma uporabnik opreme, po potrebi ob posvetovanju z operaterjem distribucijskega
omrežja, preveriti, ali je opremo mogoče priključiti.
Prepričajte se, da je varilni transformator priključen na pravilno napajalno napetost in
zaščiten z ustrezno varovalko. Zaščitna ozemljitvena povezava mora biti narejena
skladno s predpisi.
Napisna ploščica s podatki o napajalnem priključku
OPOMBA! Varilni transformator je zasnovan za štiripolno priključitev na
napetost 400 V.
Če bo varilni transformator uporabljen v državah z višjo ali nižjo
napajalno napetostjo, je treba napajanje priključiti preko varnostnega transformatorja.
Priporočene velikosti varovalk in najmanjši prerezi kablov
Mig 4001i
Omrežna napetost
Presek omrežnega kabla
mm2
Fazni tok Ief
Varovalka
zaščita pred napetostnimi
udari
tip C MCB
400 V 3 50 Hz
4G4 mm2
16 A
20 A
20 A
OPOMBA! Navedeni preseki omrežnega kabla in nazivne vrednosti varovalk veljajo za švedske
predpise. Varilni transformator uporabljajte v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.
-9ba42d1va
© ESAB AB 2008
SI
5
DELOVANJE
Splošni predpisi za ravnanje z opremo so navedeni na strani 4. Preberite jih,
preden začnete uporabljati opremo!
5.1
Priključki in krmilne naprave
1
Priključek za enoto za podajanje žice ali
daljinsko upravljanje
4
Stikalo omrežnega napajanja, 0/1/START
2
Priključek (-): MIG/MAG: povratni kabel
TIG: varilna pištola
MMA: povratni kabel ali varilni kabel
5
Varovalka napajalne napetosti za
podajalno enoto, 42 V
3
Priključek (+): MIG/MAG: varilni kabel
TIG: povratni kabel
MMA: varilni kabel ali povratni kabel
5.2
Priključitev varilnega in povratnega kabla
Varilni transformator ima dva izhoda, pozitivni (+) in negativni priključek (-), za
priključitev varilnega in povratnega kabla. Na kateri priključek je treba priključiti
varilni kabel, je odvisno od vrste varjenja ali uporabljenih varilnih elektrod.
Povratni kabel priključite na drugi priključek varilnega transformatorja. Kontaktne
klešče povratnega kabla pritrdite na obdelovanec, pri čemer morate poskrbeti, da je
med obdelovancem in priključkom za povratni kabel na varilnem transformatorju
dober električni stik.
Pri varjenju MMA lahko varilni kabel priključite na pozitivni (+) ali negativni (ć)
priključek, odvisno od uporabljenih varilnih elektrod. Polariteta priključitve je
navedena na embalaži elektrod.
- 10 ba42d1va
© ESAB AB 2008
SI
5.3
Vklop transformatorja
Vključite omrežno napetost, tako da zavrtite stikalo (4) v položaj "START". Sprostite
stikalo, da se vrne v položaj "1".
Če se dovod omrežne napajalne napetosti prekine med varjenjem in potem znova
vzpostavi, ostane močnostna enota izključena, dokler stikala znova ročno ne zavrtite
v položaj "START".
Enoto izklopite tako, da zavrtite stikalo v položaj "0".
Ne glede na to, ali enoto ugasnete na običajen način ali če pride do izpada omrežne
napetosti, se varilni podatki shranijo in so na voljo ob naslednjem vklopu enote.
5.4
Nadzor ventilatorja
Varilni transformator ima časovni krmilnik, kar pomeni, da ventilatorji delujejo še 6,5
minut po koncu varjenja, potem pa se enota preklopi v način za varčevanje z
energijo. Ventilatorji se znova zaženejo, ko se varjenje nadaljuje.
Ventilatorji delujejo z nižjo hitrostjo pri tokovih varjenja do 144 A in s polno hitrostjo
pri višjih tokovih.
5.5
Zaščita pred pregrevanjem
Varilni transformator ima vgrajeno zaščito pred pregrevanjem, ki se sproži ob
prekoračitvi temperature. Ob sproženju zaščite se prekine varilni tok, na komandni
plošči pa se prikaže koda napake.
Zaščita se samodejno izklopi, ko temperatura pade.
5.6
Varjenje MIG/MAG in FCAW-S
Oblok topi žico, ki se neprekinjeno dovaja. Kopel taline je zaščitena z zaščitnim
plinom.
Pri varjenju MIG/MAG in FCAW-S potrebujete poleg varilnega transformatorja še:
S
podajalno enoto za žico,
S
varilno pištolo,
S
povezovalni kabel med varilnim transformatorjem in podajalno enoto,
S
jeklenko s plinom.
Za brezhibno delovanje višinska razlika med hladilno enoto in varilno pištolo ne sme
presegati 7 metrov. Pri večjih višinskih razlikah lahko nastopijo težave, kakršne so
dolg čas zagona, zračni mehurčki, podtlak ipd.
Če pri vgradnji ne morete upoštevati omejitve višinske razlike na 7 metrov, vam
priporočamo uporabo kompleta za vgradnjo z nepovratnim ventilom in
elektromagnetnim ventilom - glejte seznam pribora na strani 20. Če sta vgrajena ta
dva ventila, mora biti pri prvem zagonu sklop gibkih cevi vodoraven, da se cevi v
celoti napolnijo z vodo. Potem dvignite enoto za podajanje žice in sklop gibkih cevi
na delovno višino. Zdaj lahko napeljavo varno uporabljate pri višinskih razlikah do 12
metrov.
- 11 ba42d1va
© ESAB AB 2008
SI
5.7
Varjenje TIG
Pri varjenju TIG se tali material obdelovanca z oblokom, ki ga vzpostavi volframova
elektroda, ki se sama ne tali. Talino in elektrodo ščiti zaščitni plin.
Za varjenje TIG potrebujete poleg varilnega transformatorja še:
S
varilno pištolo TIG z ventilom za plin,
S
jeklenko z argonom,
S
regulator za jeklenko z argonom,
S
volframovo elektrodo.
"Zagon TIG v živo"
Pri "Zagonu TIG v živo" se z volframovo elektrodo dotaknete obdelovanca. Ko
elektrodo nato odmaknete od obdelovanca, se vzpostavi oblok z omejenim tokom
(12ć15 A).
5.8
Varjenje MMA
Za varjenje z oplaščenimi elektrodami potrebujete poleg varilnega transformatorja
še:
S
varilni kabel s spono za elektrodo.
6
VZDRŽEVANJE
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
Varovalne plošče smejo odstranjevati samo osebe z ustreznim znanjem s področja
elektrike (pooblaščene osebe).
POZOR!
Vsak kupčev poskus odpravljanja napak s posegi v izdelek med garancijsko dobo izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
- 12 ba42d1va
© ESAB AB 2008
SI
6.1
Transformator
Redno preverjajte, da varilni transformator ni zamašen z umazanijo.
Potrebna pogostost in način čiščenja sta odvisna od načina varjenja, časov obloka in
mesta ter okolja uporabe. Običajno zadošča, če varilni transformator enkrat letno
prepihate s suhim stisnjenim zrakom (pod znižanim tlakom).
Če so vstopne ali odvodne reže za zrak zamašene, se lahko enota pregreva.
Zamenjava in čiščenje filtra za prah
S
Filter za prah izpustite, kot kaže slika.
S
Filter prepihajte s stisnjenim zrakom (znižan tlak).
S
Poskrbite, da je filter z najbolj fino mrežico obrnjen proti rešetki.
S
Ponovno ga namestite.
6.2
Varilna pištola
Redno čistite in zamenjujte obrabne dele, da zagotovite brezhibno varjenje.
- 13 ba42d1va
© ESAB AB 2008
SI
7
UGOTAVLJANJE NAPAK
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, preizkusite naslednje možnosti.
Vrsta napake
Ukrep
S
Ni obloka
S
S
S
S
Varilni tok se med varjenjem prekine.
S
Preverite, ali je stikalo napajalne napetosti
transformatorja vključeno.
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel
pravilno povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna
vrednost toka.
Preverite omrežne varovalke za
transformator.
Preverite, ali je sprožena zaščita pred
preobremenitvijo (to je prikazano na
nadzorni plošči).
Preverite omrežne varovalke za
transformator.
Pogosto se sproži zaščita pred preobremenitvijo.
S
S
Preverite, ali je zamašen filter za prah.
Prepričajte se, da ne presegate nazivnih
vrednosti za varilni transformator (da ga ne
preobremenjujete).
Slabo varjenje
S
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel
pravilno povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna
vrednost toka.
Preverite, ali uporabljate pravo žico ali
elektrodo.
Preverite omrežne varovalke za
transformator.
S
S
S
8
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Mig 4001i je projektiran in preizkušen v skladu z mednarodnimi in evropskimi
standardi EN 60974-1/-2 in EN 60974-10. Servisna delavnica, ki je opravila servis ali
popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno skladen z navedenim
standardom.
Nadomestne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB glejte zadnjo stran tega priročnika.
- 14 ba42d1va
© ESAB AB 2008
- 15 p
Vezalna shema
- 16 ba42e
© ESAB AB 2008
- 17 ba42e
© ESAB AB 2008
Mig 4001i
Številka za naročanje
1.
Ordering no.
Denomination
Type
0460 455 882 Welding power source
0460 455 883 Welding power source
0460 455 884 Welding power source
Origot Mig 4001i
Origot Mig 4001iw
Origot Mig 4001i A24
0459 839 032 Spare parts list
Origot Mig 4001i
0460 737 0
Control panel A22, A24
Instruction manual
Notes
with cooling unit
with control panel A24
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 18 ba42o
© ESAB AB 2008
Mig 4001i
Seznam nadomestnih delov
Item
1
ba42s
Ordering no.
Denomination
0458 398 002 Dust filter
- 19 -
© ESAB AB 2008
Mig 4001i
Pribor
Trolley with two wheels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 564 880
Trolley with four wheels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 565 880
Mounting brackets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 911 880
Stabilizer kit for counter balance . . . . . . . . . . 0460 946 880
ba42a
- 20 -
© ESAB AB 2008
Mig 4001i
Shelf for feed unit for two wheel trolley
0460 815 880
Protection frame
Only for air version
0460 459 880
Cooling unit CoolMidi 1000
0460 490 880
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 881
Installation kit water return flow guard . . . . . 0461 203 880
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
ba42a
- 21 -
© ESAB AB 2008
Mig 4001i
Connection set 70mm2
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ..........................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water 70mm2
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ...........................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 528 780
0459 528 781
0459 528 782
0459 528 783
0459 528 784
0459 528 785
0459 528 790
0459 528 791
0459 528 792
0459 528 793
0459 528 794
0459 528 795
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 880
Remote control unit AT1 CAN . .
MMA and TIG: current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 10 pole - 4 pole
5m ...........................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 960 880
0459 960 881
0459 960 882
Information on PSF welding guns can be found in separate brochures.
ba42a
- 22 -
© ESAB AB 2008
- 23 p
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising