ESAB | Tig 3000i AC/DC | Instruction manual | ESAB Tig 3000i AC/DC Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB Tig 3000i AC/DC Εγχειρίδιο χρήστη
Origo™
Tig 3000i AC/DC
Οδηγίες χρήσεως
0459 942 201 GR 20170502
Valid for: 039-xxx-xxxx
ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....................................................................................................
4
1.1
Σημασία συμβόλων ..................................................................................
4
1.2
Προφυλάξεις ασφαλείας ..........................................................................
4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................
8
2.1
Εξοπλισμός...............................................................................................
8
2.2
Πίνακας ελέγχου .......................................................................................
8
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ......................................................................................
9
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .............................................................................................
11
4.1
Οδηγίες ανύψωσης ..................................................................................
11
4.2
Θέση ..........................................................................................................
11
4.3
Παροχή ρεύματος από το δίκτυο............................................................
11
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ..................................................................................................
13
5.1
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου .............................................................
13
5.2
Επεξήγηση συμβόλων.............................................................................
14
5.3
Έλεγχος ανεμιστήρα................................................................................
14
5.4
Προστασία από υπερθέρμανση..............................................................
14
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ..................................................................................................
15
6.1
Έλεγχος και καθαρισμός .........................................................................
15
7
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ .......................................................................
16
8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ................................................................
17
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ..................................................................................................
18
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.....................................................................................
20
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ......................................................................................................
21
2
5
6
Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
0459 942 201
© ESAB AB 2017
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1.1
Σημασία συμβόλων
Όπως χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο: Σημαίνει "Προσοχή!" Να είστε σε
εγρήγορση!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Υποδεικνύει ότι υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι που, αν δεν αποφευχθούν, θα
οδηγήσουν σε άμεσο, σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υποδεικνύει ότι υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε
τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε ελαφρύ
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν από τη χρήση, διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο
οδηγιών και τηρήστε όλες τις ετικέτες, τις πρακτικές
ασφαλείας του εργοδότη και τα δελτία δεδομένων
ασφαλείας (SDS).
1.2
Προφυλάξεις ασφαλείας
Οι χρήστες του εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι
οποιοσδήποτε εργάζεται στον εξοπλισμό ή κοντά σε αυτόν τηρεί όλες τις σχετικές
προφυλάξεις ασφαλείας. Οι προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
που ισχύουν για εξοπλισμό αυτού του τύπου. Επιπλέον των τυπικών κανονισμών που
εφαρμόζονται στον τόπο εργασίας, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συστάσεις.
Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει πλήρη
γνώση της λειτουργίας του εξοπλισμού. Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού μπορεί
να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό
του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό.
1.
2.
3.
Όποιος χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με:
○ τον χειρισμό του
○ τη θέση των διακοπτών έκτακτης ανάγκης
○ τη λειτουργία του
○ τις σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας
○ τις λειτουργίες συγκόλλησης και κοπής ή τις υπόλοιπες λειτουργίες του
εξοπλισμού
Ο χειριστής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:
○ κανένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν βρίσκεται μέσα στην περιοχή
εργασίας του εξοπλισμού κατά την εκκίνησή του
○ δεν υπάρχει κάποιο απροστάτευτο άτομο όταν ανάβει το τόξο ή όταν ξεκινά η
εργασία με τον εξοπλισμό
Ο τόπος εργασίας πρέπει:
○ να είναι κατάλληλος για το συγκεκριμένο σκοπό
○ να μην είναι εκτεθειμένος σε ρεύματα αέρα
0459 942 201
-4-
© ESAB AB 2017
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
4.
5.
Προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας:
○ Χρησιμοποιείτε πάντα τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας,
όπως γυαλιά ασφαλείας, πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας
○ Μην φοράτε χαλαρά αξεσουάρ, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια, κ.λπ.,
που μπορεί να παγιδευτούν ή να προκαλέσουν εγκαύματα
Γενικές προφυλάξεις:
○ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι καλά συνδεδεμένο
○ Οι εργασίες σε εξοπλισμό υψηλής τάσης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο
από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο
○ Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης με ευανάγνωστη
σήμανση και σε προσιτή θέση
○ Η λίπανση και η συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να εκτελούνται κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η συγκόλληση και κοπή με ηλεκτρικό τόξο μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό
σε εσάς και σε άλλα άτομα. Λαμβάνετε προφυλάξεις κατά τη συγκόλληση και την
κοπή.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ – Μπορεί να είναι θανατηφόρα
• Εγκαταστήστε και γειώστε τη μονάδα σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.
• Μην αγγίζετε ηλεκτρικά εξαρτήματα ή ηλεκτρόδια υπό τάση με ακάλυπτα
σημεία του δέρματος, υγρά γάντια ή υγρά ρούχα.
• Μονώστε τον εαυτό σας από το αντικείμενο εργασίας και τη γη.
• Βεβαιωθείτε ότι η στάση σας κατά την εργασία είναι ασφαλής
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ – Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την
υγεία
• Οι ηλεκτροσυγκολλητές που φέρουν βηματοδότες πρέπει να
συμβουλεύονται το γιατρό τους προτού εκτελέσουν συγκολλήσεις. Τα
ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ορισμένων
βηματοδοτών.
• Η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να έχει άλλες άγνωστες
επιπτώσεις στην υγεία.
• Οι ηλεκτροσυγκολλητές πρέπει να χρησιμοποιούν τις παρακάτω
διαδικασίες για ελαχιστοποίηση της έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία:
○ Δρομολογήστε τα ηλεκτρόδια και τα καλώδια εργασίας μαζί, στην ίδια
πλευρά του σώματός σας. Αν είναι εφικτό, ασφαλίστε τα με ταινία.
Μην τοποθετείτε το σώμα σας ανάμεσα στην τσιμπίδα και τα
καλώδια εργασίας. Μην τυλίγετε ποτέ την τσιμπίδα ή το καλώδιο
εργασίας γύρω από το σώμα σας. Διατηρείτε την πηγή ηλεκτρικής
ισχύος ηλεκτροσυγκόλλησης και τα καλώδια όσο το δυνατόν πιο
μακριά από το σώμα σας.
○ Συνδέστε το καλώδιο εργασίας στο αντικείμενο εργασίας όσο το
δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή συγκόλλησης.
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ – Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία
• Διατηρείτε το κεφάλι σας μακριά από τις αναθυμιάσεις.
• Χρησιμοποιήστε εξαερισμό, εξαγωγή στο τόξο ή και τα δύο, για να
απομακρύνετε τις αναθυμιάσεις και τα αέρια από τη ζώνη αναπνοής σας
και τη γενικότερη περιοχή.
0459 942 201
-5-
© ESAB AB 2017
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ – Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια
και έγκαυμα στο δέρμα
• Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιήστε τη σωστή μάσκα
ηλεκτροσυγκόλλησης και φακούς με φίλτρο και φορέστε προστατευτικό
ρουχισμό.
• Προστατέψτε τους παρευρισκομένους με κατάλληλα χωρίσματα ή
παραπετάσματα.
ΘΟΡΥΒΟΣ – Ο υπερβολικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
ακοή
Προστατέψτε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιήστε ωτασπίδες ή άλλο μέσο
προστασίας της ακοής.
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - Μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς
• Διατηρήστε όλες τις θύρες, τα πλαίσια και τα καλύμματα κλειστά και
στερεωμένα στη θέση τους. Η αφαίρεση των καλυμμάτων για συντήρηση
και αντιμετώπιση προβλημάτων, αν χρειαστεί, πρέπει να γίνεται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό. Επανατοποθετήστε τα πλαίσια ή τα καλύμματα
και κλείστε τις θύρες μετά την ολοκλήρωση του σέρβις και πριν από την
εκκίνηση του κινητήρα.
• Διακόψτε τη λειτουργία του κινητήρα πριν από την εγκατάσταση ή τη
σύνδεση της μονάδας.
• Διατηρείτε τα χέρια, τα μαλλιά σας, χαλαρά ενδύματα και εργαλεία σε
απόσταση από τα κινούμενα μέρη.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
• Οι σπινθήρες (πιτσιλίσματα) μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά σε κοντινή απόσταση.
• Μην το χρησιμοποιείτε σε κλειστά δοχεία.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για συγκόλληση με τόξο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην χρησιμοποιείτε την πηγή ρεύματος για ξεπάγωμα παγωμένων σωλήνων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε
οικιστικές περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
γίνεται από το δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης. Στις
περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες ως προς
τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του
εξοπλισμού class A, εξαιτίας αγόμενων ή
ακτινοβολούμενων παρενοχλήσεων.
0459 942 201
-6-
© ESAB AB 2017
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε εγκατάσταση
ανακύκλωσης!
Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/ΕΚ
σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και για την εφαρμογή της σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που έχει φτάσει
στο τέλος της ζωής του πρέπει να απορρίπτεται σε
εγκατάσταση ανακύκλωσης.
Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της
λήψης πληροφοριών σχετικά με τους εγκεκριμένους
σταθμούς αποκομιδής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο της ESAB.
Η ESAB διαθέτει πλούσια γκάμα αξεσουάρ συγκόλλησης και εξοπλισμού ατομικής
προστασίας για αγορά. Για πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο ESAB της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε τον
ιστότοπό μας.
0459 942 201
-7-
© ESAB AB 2017
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Tig 3000i AC/DC είναι μια πηγή ρεύματος συγκόλλησης TIG για εναλλασσόμενο (AC) ή
συνεχές ρεύμα (DC). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για συγκόλληση MMA.
Μπορείτε να βρείτε τα εξαρτήματα της ESAB για το προϊόν στο κεφάλαιο
"ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ" αυτού του εγχειριδίου.
2.1
Εξοπλισμός
Η πηγή ρεύματος συνοδεύεται από:
Εγχειρίδιο οδηγιών για την πηγή ρεύματος συγκόλλησης, εγχειρίδιο οδηγιών για τον πίνακα
ελέγχου και καλώδιο επιστροφής μήκους 5 μέτρων.
Τα εγχειρίδια χρήσης σε άλλες γλώσσες είναι διαθέσιμα για λήψη από την τοποθεσία
Internet: www.esab.com
2.2
Πίνακας ελέγχου
TA24 AC/DC
Βλέπε το χωριστό εγχειρίδιο οδηγιών για λεπτομερή περιγραφή του πίνακα ελέγχου.
0459 942 201
-8-
© ESAB AB 2017
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Tig 3000i AC/DC
Τάση δικτύου
400 V, ±10%, 3~ 50/60 Hz
Παροχή δικτύου
Ssc ελάχ. 5.3 MVA
Πρωτεύον ρεύμα
Imax TIG
18 A
Imax MMA
22 A
Ζήτηση ισχύος εν κενώ στη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας,
6,5 λεπτά μετά από τη συγκόλληση
26 W
Περιοχή ρύθμισης
TIG, AC*/DC
4-300 A
MMA
16-300 A
Επιτρεπόμενο φορτίο με TIG, AC/DC
35% κύκλου λειτουργίας
300 A / 22 V
60% κύκλου εργασίας
240 A / 19,6 V
100% κύκλου λειτουργίας
200 A / 18 V
Επιτρεπόμενο φορτίο κατά τη συγκόλληση MMA
30% κύκλου εργασίας
300 A / 32 V
60% κύκλου εργασίας
230 A / 29,2 V
100% κύκλου λειτουργίας
190 A / 27,6 V
Συντελεστής ισχύος στη μέγιστη ένταση ρεύματος
TIG AC
0,85
TIG DC
0,90
MMA
0.91
Απόδοση στη μέγιστη ένταση ρεύματος
TIG AC
71 %
TIG DC
71 %
MMA
76 %
Τάση ανοιχτού κυκλώματος
MMA
58 V
Θερμοκρασία λειτουργίας
-10 έως +40 °C
Θερμοκρασία μεταφοράς
-20 έως + 55° C
Συνεχής Α-σταθμισμένη ηχητική πίεση
< 70 dB
Διαστάσεις μ x π x υ
652 x 249 x 423 mm
Βάρος
48.5 kg
Κατηγορία μόνωσης: Μετασχηματιστής
H
Κατηγορία περιβλήματος
IP 23
Κατηγορία εφαρμογής
0459 942 201
-9-
© ESAB AB 2017
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
*) Το ελάχιστο ρεύμα κατά τη συγκόλληση με εναλλασσόμενο ρεύμα εξαρτάται από το κράμα
που χρησιμοποιείται για τα ελάσματα αλουμινίου και από την καθαρότητα των επιφανειών
τους.
Κύκλος λειτουργίας
Ο κύκλος εργασίας αναφέρεται στον χρόνο, ως ποσοστό χρονικού διαστήματος δέκα λεπτών,
κατά τον οποίο μπορείτε να συγκολλήσετε ή να κόψετε με συγκεκριμένο φορτίο χωρίς
υπερφόρτιση. Ο κύκλος εργασίας ισχύει για 40 °C / 104 °F ή χαμηλότερη θερμοκρασία.
Κατηγορία περιβλήματος
Ο κωδικός IP υποδεικνύει την κατηγορία του περιβλήματος, δηλ. το βαθμό προστασίας
έναντι διείσδυσης στερεών αντικειμένων ή νερού.
Ο εξοπλισμός που επισημαίνεται με την ένδειξη IP23 προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους.
Κλάση εφαρμογής
Το σύμβολο
δείχνει ότι η πηγή ρεύματος είναι σχεδιασμένη για χρήση σε περιοχές με
αυξημένο κίνδυνο λόγω ηλεκτρισμού.
Παροχή δικτύου, Ssc min
Ελάχιστη ισχύς βραχέως κυκλώματος στο δίκτυο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-3-12.
0459 942 201
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται από επαγγελματία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Απαιτήσεις παροχής ρεύματος
Ο παρών εξοπλισμός είναι σύμφωνος με το πρότυπο IEC 61000-3-12, υπό την
προϋπόθεση ότι η ισχύς του βραχυκυκλώματος Sscmin είναι ίση με ή μεγαλύτερη
από την τιμή που δίδεται στα τεχνικά στοιχεία για το σημείο διεπαφής μεταξύ της
παροχής του χρήστη και του δημοσίου δικτύου. Είναι ευθύνη του τεχνικού
εγκατάστασης ή του χρήστη του εξοπλισμού να διασφαλίσει, σε συνεννόηση με
τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής εάν χρειαστεί, ότι ο εξοπλισμός έχει συνδεθεί
μόνο σε παροχή με ισχύ βραχυκυκλώματος μεγαλύτερη από ή ίση με την τιμή
Sscmin. Ανατρέξτε στα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ που θα βρείτε στην αντίστοιχη
ενότητα.
4.1
Οδηγίες ανύψωσης
4.2
Θέση
Τοποθετήστε την πηγή ρεύματος συγκόλλησης έτσι ώστε να μην φράζονται οι είσοδοι και
έξοδοι του αέρα ψύξης.
4.3
Παροχή ρεύματος από το δίκτυο
Ελέγξτε αν η πηγή ρεύματος συγκόλλησης είναι συνδεδεμένη με τη
σωστή τάση παροχής ρεύματος δικτύου και αν προστατεύεται με το
σωστό μέγεθος ασφάλειας. Πρέπει να γίνεται μια προστατευτική
σύνδεση γείωσης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών με στοιχεία σύνδεσης
παροχής
Συνιστώμενα μεγέθη ασφαλειών και ελάχιστη διατομή καλωδίου
Tig 3000i AC/DC
Τάση δικτύου
Διατομή καλωδίου δικτύου
mm2
0459 942 201
TIG
MMA
400 V 1-3~ 50/60 Hz
400 V 1-3~ 50/60 Hz
4 mm/φάση
4 mm/φάση
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Tig 3000i AC/DC
TIG
MMA
Ρεύμα φάσης I1eff
9A
12 A
Ασφάλεια
προστασία από υπέρταση
10 A
16 A
16 A
16 A
μικροαυτόματος διακόπτης
(MCB) τύπου C
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Οι διατομές του καλωδίου τροφοδοσίας από το δίκτυο και τα μεγέθη ασφαλειών
που αναφέρονται παραπάνω είναι σύμφωνα με τους σουηδικούς κανονισμούς.
Για άλλες περιοχές, τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να είναι κατάλληλα για την
εκάστοτε χρήση και να πληρούν τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης είναι σχεδιασμένη για σύνδεση σε σύστημα
τάσης 230 / 400 Volt με τέσσερις αγωγούς.
Εάν η πηγή ρεύματος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε χώρες με υψηλότερη τάση
δικτύου, η σύνδεση της πηγής ρεύματος πρέπει να γίνεται μέσω μετασχηματιστή
ασφαλείας.
0459 942 201
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οι γενικοί κανονισμοί ασφαλείας για τον χειρισμό του εξοπλισμού βρίσκονται στο
κεφάλαιο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» αυτού του εγχειριδίου. Διαβάστε τους καλά πριν αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό!
5.1
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου
1
Πίνακας ελέγχου, βλέπε χωριστό
εγχειρίδιο οδηγιών
5
Σύνδεση του καλωδίου επιστροφής
2
Διακόπτης τάσης δικτύου
6
Σύνδεση για καλώδιο συγκόλλησης ή
τσιμπίδα συγκόλλησης
3
Σύνδεση για προστατευτικό αέριο
7
Σύνδεση για σήμα εκκίνησης από την
τσιμπίδα συγκόλλησης
4
Σύνδεση CAN για μονάδα ψύξης ή
μονάδα τηλεελέγχου
8
Σύνδεση για αέριο προς την τσιμπίδα
0459 942 201
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5.2
Επεξήγηση συμβόλων
MMA
5.3
TIG
Σφιγκτήρας επιστροφής
Έλεγχος ανεμιστήρα
Η πηγή ρεύματος διαθέτει χρονοδιακόπτη, που σημαίνει ότι οι ανεμιστήρες συνεχίζουν να
λειτουργούν για 6,5 λεπτά μετά τη διακοπή της συγκόλλησης και η μονάδα μετάγεται σε
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Οι ανεμιστήρες ξεκινούν πάλι όταν αρχίζει εκ νέου η
συγκόλληση.
Οι ανεμιστήρες λειτουργούν με μειωμένη ταχύτητα για ρεύματα συγκόλλησης έως 110 A και
με πλήρη ταχύτητα για υψηλότερα ρεύματα.
5.4
Προστασία από υπερθέρμανση
Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση, η οποία λειτουργεί
εάν η θερμοκρασία γίνει πολύ υψηλή. Όταν συμβαίνει αυτό, το ρεύμα συγκόλλησης
διακόπτεται και στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται κωδικός σφάλματος.
Η προστασία από υπερθέρμανση επαναφέρεται αυτομάτως όταν πέσει η θερμοκρασία.
0459 942 201
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνει ο προμηθευτής παύουν να ισχύουν εάν ο
ίδιος ο πελάτης επιχειρήσει οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν για να διορθώσει
οποιαδήποτε σφάλματα κατά την χρονική περίοδο της εγγύησης.
Μόνο τα άτομα που έχουν κατάλληλες γνώσεις ηλεκτρολογίας (εξουσιοδοτημένο προσωπικό)
επιτρέπεται να αφαιρούν τις πινακίδες ασφαλείας, να συνδέουν ή να εκτελούν εργασία σέρβις,
συντήρησης ή επισκευής σε εξοπλισμό συγκόλλησης.
6.1
Έλεγχος και καθαρισμός
Πηγή ρεύματος
Ελέγχετε τακτικά αν η πηγή ρεύματος συγκόλλησης είναι φραγμένη με ρύπους.
Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού που έχουν εφαρμογή εξαρτώνται από: τη διαδικασία
συγκόλλησης, τους χρόνους τόξου, τη τοποθέτηση και το περιβάλλον. Συνήθως, είναι αρκετό
να γίνεται φύσημα της πηγής ρεύματος με ξηρό πεπιεσμένο αέρα (μειωμένη πίεση) μία φορά
το χρόνο.
Διαφορετικά, οι μπλοκαρισμένες ή φραγμένες είσοδοι και έξοδοι προκαλούν υπερθέρμανση.
Τσιμπίδα συγκόλλησης
•
Τα αναλώσιμα μέρη της τσιμπίδας συγκόλλησης θα πρέπει να καθαρίζονται και να
αντικαθίστανται κατά τακτικά διαστήματα για να επιτυγχάνεται τροφοδότηση σύρματος
χωρίς προβλήματα. Φυσάτε τακτικά τον οδηγό του σύρματος και καθαρίζετε το άκρο
επαφής.
0459 942 201
- 15 -
© ESAB AB 2017
7 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
7
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Προτού καλέσετε εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις, δοκιμάστε αυτούς τους συνιστώμενους
ελέγχους και επιθεωρήσεις.
Τύπος σφάλματος
Διορθωτική ενέργεια
Δεν εμφανίζεται τόξο.
• Ελέγξτε αν ο διακόπτης τροφοδοσίας από το δίκτυο
βρίσκεται στη θέση λειτουργίας.
• Ελέγξτε αν η παροχή ρεύματος συγκόλλησης και τα
καλώδια επιστροφής έχουν συνδεθεί σωστά.
• Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή για την ένταση
ρεύματος.
Το ρεύμα συγκόλλησης
διακόπτεται κατά τη
συγκόλληση.
• Ελέγξτε αν λειτούργησε η προστασία από
υπερθέρμανση (στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται
κωδικός σφάλματος E6).
• Ελέγξτε τις ασφάλειες τροφοδοσίας από το δίκτυο.
Η προστασία από
υπερθέρμανση ενεργοποιείται
συχνά.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τις ονομαστικές τιμές
της πηγής ρεύματος συγκόλλησης (δηλαδή ότι η
μονάδα δεν υπερφορτίζεται).
Κακή επίδοση συγκόλλησης.
• Ελέγξτε αν η παροχή ρεύματος συγκόλλησης και τα
καλώδια επιστροφής έχουν συνδεθεί σωστά.
• Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή για την ένταση
ρεύματος.
• Ελέγξτε αν χρησιμοποιούνται τα σωστά ηλεκτρόδια.
• Ελέγξτε τις ασφάλειες τροφοδοσίας από το δίκτυο.
0459 942 201
- 16 -
© ESAB AB 2017
8 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Το Tig 3000i AC/DC έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τα διεθνή και
ευρωπαϊκά πρότυπα IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3 και IEC/EN 60974-10. Είναι
υποχρέωση της μονάδας συντήρησης που εκτελεί την εργασία συντήρησης ή
επισκευής να εξασφαλίζει ότι το προϊόν συνεχίζει να συμμορφώνεται με τα εν λόγω
πρότυπα.
Η παραγγελία ανταλλακτικών και αναλώσιμων εξαρτημάτων μπορεί να γίνει μέσω του
πλησιέστερου αντιπροσώπου της ESAB (ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο αυτού του εγγράφου).
Κατά την παραγγελία, θα πρέπει να αναφέρετε τον τύπο προϊόντος, τον αριθμό σειράς, την
ονομασία και τον αριθμό ανταλλακτικού σύμφωνα με τον κατάλογο ανταλλακτικών. Αυτό
διευκολύνει την αποστολή και διασφαλίζει τη σωστή παράδοση.
0459 942 201
- 17 -
© ESAB AB 2017
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
0459 942 201
- 18 -
© ESAB AB 2017
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
0459 942 201
- 19 -
© ESAB AB 2017
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ordering no.
Denomination
Type
0459 735 880 Welding power source
Origo™ Tig 3000i AC/DC, TA24 AC/DC
0459 839 006 Spare parts list
Tig 3000i AC/DC
0459 839 003 Spare parts list
Control panel Origo™ TA24 AC/DC
0459 944
Instruction manual
Control panel Origo™ TA24 AC/DC
Η τεχνική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη στο Internet στη διεύθυνση: www.esab.com
0459 942 201
- 20 -
© ESAB AB 2017
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
0459 366 890
0460 060 880
Trolley 2 wheel
Trolley 4 wheel
0459 840 880
Cooling unit CoolMidi 1800
Includes 5 m cable
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Η χρήση οποιουδήποτε άλλου ψυκτικού υγρού
από το προδιαγραφόμενο μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό. Σε
περίπτωση τέτοιας βλάβης, όλες οι εγγυήσεις
που παρέχονται από την ESAB παύουν να
ισχύουν.
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of one of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 942 201
- 21 -
© ESAB AB 2017
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 491 912
Remote control unit RAT1 CAN
For TIG-torch TXHr
Including holder and 0.25 m cable
0460 315 880
Remote control unit T1 Foot CAN
Including 5 m cable
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0156 743 907
Return cable 5 m 50 mm2
Information on Tig torches can be found in separate brochures.
0459 942 201
- 22 -
© ESAB AB 2017
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
0459 942 201
- 23 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising