ESAB | Tig 3000i AC/DC | Instruction manual | ESAB Tig 3000i AC/DC User manual

ESAB Tig 3000i AC/DC User manual
Origo™
Tig 3000i AC/DC
Kezelési utasítás
0459 942 201 HU 20170502
Valid for: 039-xxx-xxxx
TARTALOMJEGYZÉK
1
BIZTONSÁG ..................................................................................................
4
1.1
Jelmagyarázat...........................................................................................
4
1.2
Biztonsági óvintézkedések......................................................................
4
BEVEZETÉS ..................................................................................................
8
2.1
Berendezés ...............................................................................................
8
2.2
Vezérlőpanel .............................................................................................
8
3
MŰSZAKI ADATOK .......................................................................................
9
4
TELEPÍTÉS ....................................................................................................
11
4.1
Emelési utasítás .......................................................................................
11
4.2
Helyszín .....................................................................................................
11
4.3
Hálózati áramellátás .................................................................................
11
ÜZEMELTETÉS .............................................................................................
13
5.1
Csatlakozások és vezérlő eszközök .......................................................
13
5.2
A szimbólumok ismertetése ....................................................................
14
5.3
Ventilátorvezérlés .....................................................................................
14
5.4
Túlhevülés elleni védelem .......................................................................
14
KARBANTARTÁS..........................................................................................
15
6.1
Ellenőrzés és tisztítás ..............................................................................
15
7
HIBAKERESÉS .............................................................................................
16
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE ...............................................................
17
GRAFIKON ...........................................................................................................
18
RENDELÉSI SZÁMOK .........................................................................................
20
TARTOZÉKOK......................................................................................................
21
2
5
6
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0459 942 201
© ESAB AB 2017
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
1.1
Jelmagyarázat
A kézikönyvben mindenütt: Veszélyre hívja fel a figyelmet! Legyen óvatos!
VESZÉLY!
Közvetlen veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okoz, ha nem kerülik el.
FIGYELMEZTETÉS!
Potenciális veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okozhat.
VIGYÁZAT!
Olyan veszélyt jelez, ami kisebb személyi sérülést eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Használat előtt olvassa el és ismerje meg a használati
útmutatót, valamint kövesse a címkéken szereplő
utasításokat, munkáltatója biztonsági előírásait és a
biztonsági adatlapokat (SDSs).
1.2
Biztonsági óvintézkedések
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
2.
3.
Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt
beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
0459 942 201
-4-
© ESAB AB 2017
1 BIZTONSÁG
4.
5.
Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket.
AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!
• A hegesztőkészüléket a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően
telepítse és földelje.
• Ne érjen puszta kézzel, illetve nedves kesztyűvel vagy ruhával az áram
alatt álló elektromos alkatrészekhez vagy elektródákhoz.
• Szigetelje magát a munkadarabtól és a földtől.
• Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen
AZ ELEKTROMOS ÉS A MÁGNESES MEZŐK (EMF) – veszélyeztethetik az
egészséget
• A szívritmus-szabályozóval rendelkező hegesztő hegesztés előtt
konzultáljon orvosával. Az EMF és egyes szívritmus-szabályozók között
interferencia jöhet létre.
• Az EMF-nek más, eddig ismeretlen egészségügyi hatásai is lehetnek.
• A hegesztő az alábbi eljárások alkalmazásával minimalizálhatja az EMF
hatásainak való kitettségét:
○ Vezesse az elektródát és a munkakábeleket együtt, teste azonos
oldalán. Ha lehetséges, rögzítse ragasztószalaggal azokat. Ne
helyezkedjen a hegesztőpisztoly és a munkakábelek közé. Figyeljen
arra, hogy a hegesztőpisztoly kábele vagy a munkakábelek ne
tekeredjenek a teste köré. Tartsa a hegesztőpisztoly áramforrását és
a kábeleket olyan távol a testétől, amennyire csak lehetséges.
○ Csatlakoztassa a munkakábelt a munkadarabhoz minél közelebb a
hegesztendő felülethez.
A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.
• Tartsa a fejét a füsttől távol.
• Alkalmazzon szellőztetést, elszívást az ívnél vagy egyszerre mindkét
megoldást, hogy eltávolítsa a füstöket és gázokat a belélegzés helyéről és
a környezetből.
AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.
• Védje szemét és testét. Használjon megfelelő védőpajzsot és
védőszemüveget, valamint viseljen védőruházatot.
• Védje a közelben tartózkodókat megfelelő paravánnal vagy függönnyel.
0459 942 201
-5-
© ESAB AB 2017
1 BIZTONSÁG
ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet.
MOZGÓ ALKATRÉSZEK - sérülést okozhatnak
• Valamennyi ajtó, panel és fedőlap legyen zárva és biztonságos
helyzetben. Karbantartás és hibaelhárítás esetén kizárólag szakképzett
személy távolíthatja el a fedőlapokat. A szervizelés végeztével, a motor
elindítása előtt helyezze vissza a paneleket vagy fedőlapokat, és zárja be
az ajtókat.
• Az egység üzembe helyezése vagy csatlakoztatása előtt állítsa le a
motort.
• Kezét, haját, laza ruhadarabjait és a szerszámokat tartsa a mozgó
alkatrészektől távol.
TŰZVESZÉLY!
• A szikra (a szétfröccsenő anyag) tüzet okozhat. Győződjön meg arról,
hogy nincs a közelben gyúlékony anyag.
• Ne használja zárt tartályok közelében.
MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
VIGYÁZAT!
A termék kizárólag ívhegesztésre szolgál.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használja a hegesztőkészüléket befagyott csövek kiolvasztására!
VIGYÁZAT!
Az A osztályú berendezés nem használható
lakókörnyezetben, ahol az áramellátás a kisfeszültségű
hálózaton keresztül biztosított. A vezetett, valamint a
sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
esetleg nehézséget okozhat az A osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
0459 942 201
-6-
© ESAB AB 2017
1 BIZTONSÁG
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a nemzeti
jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az
elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket hasznos
élettartamuk leteltével újrahasznosító létesítményben kell
elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
Az ESAB-nál hegesztési tartozékok és személyi védőfelszerelések széles választéka
kapható. Rendeléssel kapcsolatos információkért forduljon a helyi ESAB
forgalmazóhoz, vagy látogasson el weboldalunkra.
0459 942 201
-7-
© ESAB AB 2017
2 BEVEZETÉS
2
BEVEZETÉS
A Tig 3000i AC/DC TIG hegesztő-áramforrás váltakozó áram (AC) vagy egyenáram (DC)
esetén is működtethető. Emellett MMA hegesztéshez is használható.
A készülékhez való ESAB tartozékok jelen útmutató „TARTOZÉKOK” fejezetében
találhatók.
2.1
Berendezés
Az áramforrást az alábbi tartozékokkal együtt szállítjuk:
A hegesztő-áramforrás használati útmutatója, a vezérlőpanel és az 5 m-es testkábel
használati útmutatója.
A használati útmutatók más nyelveken letölthetők az internetről: www.esab.com
2.2
Vezérlőpanel
TA24 AC/DC
A vezérlőpanel részletes leírását lásd a külön használati útmutatókban.
0459 942 201
-8-
© ESAB AB 2017
3 MŰSZAKI ADATOK
3
MŰSZAKI ADATOK
Tig 3000i AC/DC
Hálózati feszültség
400 V, ±10%, 3~ 50/60 Hz
Hálózati áramellátás
Ssc min 5,3 MVA
Primer áramerősség
Imax TIG
18 A
Imax MMA
22 A
Terhelés nélküli áramigény
energiatakarékos üzemmódban,
6,5 perccel hegesztés után
26 W
Beállítási tartomány
TIG, AC* / DC
4-300 A
MMA
16-300 A
Megengedhető terhelés TIG hegesztésnél
35%-os működési ciklus
300 A / 22 V
60%-os eszközkihasználtság esetén
240 A / 19,6 V
100%-os eszközkihasználtság esetén
200 A / 18 V
Megengedhető terhelés MMA hegesztésnél
30%-os eszközkihasználtság esetén
300 A / 32 V
60%-os eszközkihasználtság esetén
230 A / 29,2 V
100%-os eszközkihasználtság esetén
190 A / 27,6 V
Teljesítménytényező maximális áramerősség esetén
TIG AC
0,85
TIG DC
0,90
MMA
0,91
Hatékonyság maximális áramerősség esetén
TIG AC
71 %
TIG DC
71 %
MMA
76 %
Üresjárati feszültség
MMA
58 V
Üzemi hőmérséklet
–10 és +40 °C között
Szállítási hőmérséklet
-20 és +55 °C között
Állandó A-hangnyomás
< 70 dB
Méretek (h x sz x m)
652 x 249 x 423 mm
Tömeg
48,5 kg
Szigetelési fokozat transzformátor
H
A készülékház érintésvédelmi osztálya
IP 23
Alkalmazási osztály
*) Váltakozó áramú hegesztés során a minimális áramerősség az alumíniumlemezekhez
használt ötvözettől, valamint a lemezek felületének tisztaságától függ.
0459 942 201
-9-
© ESAB AB 2017
3 MŰSZAKI ADATOK
Működési ciklus
A működési ciklus százalékban kifejezve arra az időtartamra utal egy tízperces időszakon
belül, ameddig túlterhelés nélkül meghatározott terheléssel hegeszthet, illetve vághat. A
működési ciklust legfeljebb 40 °C-ra tervezték.
A készülékház érintésvédelmi osztálya
Az IP kód a készülékház érintésvédelmi osztályát jelöli, vagyis a szilárd testek, illetve a víz
behatolása elleni védelem mértékét.
Az IP23 jelű berendezés beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
Alkalmazási osztály
A
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrást fokozottan veszélyes környezetben történő
használatra tervezték.
Elektromos hálózat, Ssc min
A hálózatban a minimális zárlati áram megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak.
0459 942 201
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 TELEPÍTÉS
4
TELEPÍTÉS
A telepítést szakembernek kell végeznie.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos hálózatra vonatkozó követelmények
E berendezés megfelel az IEC 61000-3-12 szabványnak azzal, hogy a zárlati
áram meghaladja vagy azonos az Sscmin értékkel a felhasználó igénybevételi
pontja és a nyilvános hálózat közötti csatlakozási ponton. A berendezés
telepítője vagy használója felelős azért, hogy – szükség esetén a hálózat
üzemeltetőjével való konzultáció révén is – biztosítsa, hogy a berendezést a
fentiek szerint csak Sscmin-nél nagyobb vagy azzal azonos zárlati árammal
jellemezhető hálózathoz csatlakoztassák. Tekintse meg a műszaki adatokat a
MŰSZAKI ADATOK c. fejezetben.
4.1
Emelési utasítás
4.2
Helyszín
A hegesztő áramforrás elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy semmi se akadályozza a
hűtőlevegő áramlását a bemeneti és kimeneti nyílásokon keresztül.
4.3
Hálózati áramellátás
Ellenőrizze, hogy a hegesztő áramforrás megfelelő hálózati
feszültségre van-e kapcsolva és megfelelő méretű biztosítékkal
védett-e. Az előírásoknak megfelelő védőföldelést kell kialakítani.
Adattábla a hálózatra kapcsolás adataival
Ajánlott biztosítékméret és minimális kábelkeresztmetszet
Tig 3000i AC/DC
Hálózati feszültség
A hálózati kábel
keresztmetszete mm2
0459 942 201
TIG
MMA
400 V 1-3~ 50/60 Hz
400 V 1-3~ 50/60 Hz
4 mm / fázis
4 mm / fázis
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 TELEPÍTÉS
Tig 3000i AC/DC
TIG
MMA
Fázisáram I1eff
9A
12 A
Biztosíték
túláramvédelem
10 A
16 A
16 A
16 A
C MCB típus
MEGJEGYZÉS!
A fentiekben bemutatott kábel-keresztmetszeti értékek és biztosítékméretek
megfelelnek a svéd előírásoknak. Egyéb régiók esetén a műveletre alkalmas,
valamint a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelő tápkábeleket kell alkalmazni.
MEGJEGYZÉS!
A hegesztő áramforrást úgy tervezték, hogy négyeres vezetővel, 230 / 400 V-os
rendszerhez csatlakoztassák.
Amennyiben az áramforrást olyan országban kívánja használni, ahol magasabb a
tápfeszültség, az áramforrást biztonsági transzformátoron keresztül kell
csatlakoztatnia.
0459 942 201
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 ÜZEMELTETÉS
5
ÜZEMELTETÉS
A készülék kezelésére vonatkozó általános biztonsági szabályok e kézikönyv
"BIZTONSÁG" c. fejezetében találhatók. A berendezés használata előtt tanulmányozza
alaposan!
5.1
Csatlakozások és vezérlő eszközök
1
Vezérlőpanel, lásd a külön használati
útmutatót
5
A testkábel bekötése
2
Főkapcsoló
6
Csatlakozó a testkábel vagy a
hegesztőkábel számára
3
A védőgáz csatlakoztatása
7
A hegesztőpisztolytól érkező indítási jel
bekötése
4
A hűtőegység vagy a távirányító egység
CAN-csatlakozása
8
A gáz bekötése a hegesztőpisztolyhoz
0459 942 201
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 ÜZEMELTETÉS
5.2
A szimbólumok ismertetése
MMA
5.3
TIG
bilincs
Ventilátorvezérlés
Az áramforrás időzítővel van felszerelve, ami azt jelenti, hogy a ventilátorok a hegesztés
befejezése után még 6,5 percig működnek, majd a berendezés energiatakarékos
üzemmódra kapcsol. A ventilátorok a hegesztés folytatásakor újraindulnak.
A ventilátorok max. 110 A áramerősségig csökkentett fordulatszámmal üzemelnek, nagyobb
áramerősség mellett teljes fordulatszámmal.
5.4
Túlhevülés elleni védelem
A hegesztő áramforrás túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik, amely akkor lép
működésbe, ha a hőmérséklet túl magas lesz. Amikor ez bekövetkezik, a hegesztő áram
megszakad és a vezérlőegységen megjelenik a hibakód.
A túlmelegedés elleni védelem automatikusan kikapcsol, amikor a hőmérséklet lecsökken.
0459 942 201
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 KARBANTARTÁS
6
KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS!
A biztonságos és megbízható működés érdekében fontos a rendszeres
karbantartás.
VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő a garanciális
időszak alatt megkísérli, hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki.
Csak megfelelő villanyszerelési ismeretekkel rendelkező (jogosult) személyek távolíthatják el
a biztonsági lemezeket, hogy bekössék a berendezést, vagy szervizeljék, karbantartsák vagy
megjavítsák a hegesztőkészüléket.
6.1
Ellenőrzés és tisztítás
Áramforrás
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hegesztő áramforrás szellőző nyílásai nem tömődtek el a
szennyeződéstől.
A hegesztési eljárás, az ívidő, az elhelyezés és a környezet függvénye, hogy milyen gyakran
és mely tisztítási eljárásokat kell végezni. Általában elegendő, ha évente egyszer száraz
sűrített levegővel (csökkentett nyomással) átfúvatja az áramforrást.
Az elzáródott vagy eltömődött légbemenetek vagy kimenetek túlmelegedést
eredményezhetnek.
Hegesztőpisztoly
•
A problémamentes huzaladagolás érdekében a hegesztőpisztoly kopó alkatrészeit
rendszeresen meg kell tisztítani és ki kell cserélni. Rendszeresen fúvassa ki a
huzalvezetőt és tisztítsa meg a fúvókacsúcsot.
0459 942 201
- 15 -
© ESAB AB 2017
7 HIBAKERESÉS
7
HIBAKERESÉS
Mielőtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenőrzési és vizsgálati
módszerekkel:
A hiba típusa
Nincs ív.
Megszüntetésére tett intézkedés
• Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram munka- és
testkábelei helyesen legyenek csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva.
Hegesztés közben megszakad • Ellenőrizze, hogy a túlmelegedés elleni védelem
a hegesztőáram.
működésbe lépett-e (az E6-os hibakód látható a
vezérlőpanelen).
• Ellenőrizze a villamos hálózat biztosítékait.
A túlmelegedés elleni védelem • Győződjön meg róla, hogy nem lépték-e túl a hegesztő
gyakran lép működésbe.
áramforrásra megadott határértékeket (azaz a
berendezés nincs-e túlterhelve).
Gyenge hegesztési
teljesítmény.
0459 942 201
• Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram munka- és
testkábelei helyesen legyenek csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva.
• Ellenőrizze, hogy megfelelő elektródákat használjon.
• Ellenőrizze a villamos hálózat biztosítékait.
- 16 -
© ESAB AB 2017
8 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
A Tig 3000i AC/DC kialakítása és tesztelése az IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3 és az
IEC/EN 60974-10 nemzetközi és európai szabvány szerint történik. A szervizelést vagy
javítást végző szervizcsapat feladata annak ellenőrzése, hogy a termék továbbra is
megfeleljen az említett szabványnak.
Pót- és kopó alkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány
legutolsó oldalát. Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és
a pótalkatrész listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés
összeállítását és a pontos szállítást.
0459 942 201
- 17 -
© ESAB AB 2017
GRAFIKON
GRAFIKON
0459 942 201
- 18 -
© ESAB AB 2017
GRAFIKON
0459 942 201
- 19 -
© ESAB AB 2017
RENDELÉSI SZÁMOK
RENDELÉSI SZÁMOK
Ordering no.
Denomination
Type
0459 735 880 Welding power source
Origo™ Tig 3000i AC/DC, TA24 AC/DC
0459 839 006 Spare parts list
Tig 3000i AC/DC
0459 839 003 Spare parts list
Control panel Origo™ TA24 AC/DC
0459 944
Instruction manual
Control panel Origo™ TA24 AC/DC
A műszaki dokumentáció a következő oldalon érhető el: www.esab.com.
0459 942 201
- 20 -
© ESAB AB 2017
TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK
0459 366 890
0460 060 880
Trolley 2 wheel
Trolley 4 wheel
0459 840 880
Cooling unit CoolMidi 1800
Includes 5 m cable
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Az előírttól eltérő hűtőfolyadékok használata
károsíthatja a berendezést. Ehhez hasonló kár
esetén az ESAB által vállalt összes garancia
érvényét veszti.
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of one of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 942 201
- 21 -
© ESAB AB 2017
TARTOZÉKOK
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 491 912
Remote control unit RAT1 CAN
For TIG-torch TXHr
Including holder and 0.25 m cable
0460 315 880
Remote control unit T1 Foot CAN
Including 5 m cable
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0156 743 907
Return cable 5 m 50 mm2
Information on Tig torches can be found in separate brochures.
0459 942 201
- 22 -
© ESAB AB 2017
TARTOZÉKOK
0459 942 201
- 23 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising