ESAB | U6 | Instruction manual | ESAB U6 Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB U6 Εγχειρίδιο χρήστη
Aristo®
U6
Οδηγίες χρήσεως
0459 287 501 GR 20170331
Valid for: from program version 2.14P
ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ
1
ΕΙΣΑΓΩΓΉ .....................................................................................................
4
1.1
Κάντε πρώτα τα εξής ...............................................................................
4
1.2
Μέθοδος λειτουργίας του πίνακα ελέγχου.............................................
4
1.3
Πίνακας ελέγχου .......................................................................................
5
1.4
Σύμβολα στην οθόνη................................................................................
6
1.5
Ενημέρωση λογισμικού ...........................................................................
6
ΜΕΝΟΎ .........................................................................................................
7
2.1
Το κύριο μενού και το μενού μετρήσεων ...............................................
7
2.2
Το μενού επιλογής ...................................................................................
7
ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ MIG/MAG ..............................................................................
9
3.1
Ρυθμίσεις...................................................................................................
9
3.2
Επεξηγήσεις λειτουργίας.........................................................................
11
ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ TIG ........................................................................................
17
4.1
Επισκόπηση .............................................................................................
17
4.2
Ρυθμίσεις...................................................................................................
17
4.3
Επεξηγήσεις λειτουργίας.........................................................................
18
ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ MMA .....................................................................................
23
5.1
Ρυθμίσεις...................................................................................................
23
ΣΚΆΨΙΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΤΌΞΟ ΚΑΙ ΑΈΡΑ............................................
25
6.1
Ρυθμίσεις...................................................................................................
25
ΓΕΝΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ..............................................................................
26
7.1
Μονάδα τηλεελέγχου ...............................................................................
26
7.2
Ρυθμίσεις...................................................................................................
26
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΜΝΉΜΗΣ .................................................................................
27
8.1
Αποθήκευση δεδομένων συγκόλλησης.................................................
27
8.2
Ανάκληση δεδομένων συγκόλλησης .....................................................
28
8.3
Διαγραφή δεδομένων συγκόλλησης ......................................................
29
9
ΚΩΔΙΚΌΣ ΚΛΕΙΔΏΜΑΤΟΣ ...........................................................................
30
10
ΚΩΔΙΚΟΊ ΒΛΑΒΏΝ.......................................................................................
31
10.1
Γενικά ........................................................................................................
31
10.2
Κατάλογος κωδικών σφάλματος ............................................................
31
10.3
Περιγραφές κωδικών σφάλματος ...........................................................
33
ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ...............................................................
38
ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ.........................................................................................................
39
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΣΎΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΊΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΊΟΥ ......................................
40
ΔΟΜΉ ΜΕΝΟΎ....................................................................................................
42
2
3
4
5
6
7
8
11
0459 287 501
© ESAB AB 2017
ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΊ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ ...................................................................................
49
Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
0459 287 501
© ESAB AB 2017
1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ
1
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τη λειτουργία του πίνακα ελέγχου U6.
Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, βλέπε τις οδηγίες λειτουργίας της μονάδας
τροφοδότησης σύρματος και πηγής ρεύματος.
1.1
Κάντε πρώτα τα εξής
Το κύριο μενού εμφανίζεται στην οθόνη την πρώτη φορά που γίνεται εκκίνηση της μονάδας
ρεύματος.
Όταν παραδίδονται, ο πίνακας ελέγχου και η οθόνη είναι στα Αγγλικά. Υπάρχουν 14
γλώσσες αποθηκευμένες στον πίνακα ελέγχου: επιλέξτε αυτή που θέλετε ως εξής.
Πατήστε
Πατήστε
για να μεταβείτε στο πρώτο μενού επιλογής.
για να μεταβείτε στο μενού διαμόρφωσης.
Πατήστε
(δηλ. το πλήκτρο στα δεξιά κάτω από την οθόνη) μέχρι να εμφανιστεί στην
οθόνη η σωστή γλώσσα.
1.2
Μέθοδος λειτουργίας του πίνακα ελέγχου
Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από δύο μονάδες: την πρωτεύουσα
μνήμη και τη μνήμη δεδομένων συγκόλλησης.
0459 287 501
-4-
© ESAB AB 2017
1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Στην πρωτεύουσα μνήμη δημιουργείται πλήρης σειρά ρυθμίσεων δεδομένων συγκόλλησης
που μπορεί να αποθηκευτεί στη μνήμη δεδομένων συγκόλλησης.
Όταν γίνεται συγκόλληση, τα περιεχόμενα της πρωτεύουσας μνήμης είναι πάντοτε αυτά που
ελέγχουν τη διεργασία. Συνεπώς, είναι επίσης δυνατό να ανακληθούν δεδομένα
συγκόλλησης στην πρωτεύουσα μνήμη από την μνήμη δεδομένων συγκόλλησης.
Σημειώστε ότι η πρωτεύουσα μνήμη περιέχει πάντοτε τις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις
δεδομένων συγκόλλησης. Αυτές μπορούν να ανακληθούν από τη μνήμη δεδομένων
συγκόλλησης ή από μεμονωμένα τροποποιημένες ρυθμίσεις. Με άλλα λόγια, η πρωτεύουσα
μνήμη ποτέ δεν είναι άδεια ή "επαναρυθμισμένη".
1.3
Πίνακας ελέγχου
1.
2.
3.
4.
5.
Οθόνη
Κουμπί για ρύθμιση τάσης
Κουμπί για ρύθμιση της ταχύτητας
τροφοδότησης σύρματος και του
ρεύματος
Πλήκτρα (λειτουργίας), βλ. περαιτέρω
εξήγηση παρακάτω
Πλήκτρο MENU
Πλήκτρα
Οι λειτουργίες αυτών των πλήκτρων (δηλαδή τι κάνει το καθένα) αλλάζουν, ανάλογα με το
υπο-μενού που εμφανίζεται στην οθόνη. Η συγκεκριμένη λειτουργία κάθε πλήκτρου
εμφανίζεται με τη μορφή κειμένου στη γραμμή στο κάτω μέρος της οθόνης, στην αντίστοιχη
θέση επάνω από κάθε πλήκτρο. (Μία λευκή τελεία δίπλα από το κείμενο δείχνει ότι το
πλήκτρο είναι ενεργοποιημένο).
Όταν το κείμενο σε αυτό το εγχειρίδιο συνιστά το πάτημα ενός πλήκτρου αυτού του τύπου
, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας που βρίσκεται κάτω από το
αντίστοιχο κείμενο οθόνης.
Πλήκτρο MENU
Αυτό το πλήκτρο εμφανίζει το μενού επιλογής (βλέπε παράγραφο <>) εάν βρίσκεστε στο
κύριο μενού. Εάν βρίσκεστε σε κάποιο άλλο μενού, θα μεταβείτε ένα μενού προς τα πίσω.
0459 287 501
-5-
© ESAB AB 2017
1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ
1.4
Σύμβολα στην οθόνη
Επιστροφή στο κύριο μενού.
Μετακινήστε το δρομέα προς τα κάτω σε μια νέα παράμετρο
ρύθμισης.
Αλλάξτε τη λειτουργία στην επιλεγμένη γραμμή.
Αυξήστε την τιμή.
Μειώστε την τιμή.
1.5
Ενημέρωση λογισμικού
Εάν αυτή η προειδοποίηση εμφανίζεται στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η πηγή τροφοδοσίας
δεν υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία.
Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της ESAB για να λάβετε
ενημερωμένο λογισμικό.
0459 287 501
-6-
© ESAB AB 2017
2 ΜΕΝΟΎ
2
ΜΕΝΟΎ
Ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά μενού: το κύριο μενού, το μενού
μετρήσεων, το μενού επιλογής, το μενού διεργασίας, το μενού ρυθμίσεων, το μενού
διαμόρφωσης και το μενού μνήμης. Κατά την εκκίνηση εμφανίζεται επίσης μια οθόνη
εκκίνησης, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του πίνακα και την έκδοση
λογισμικού που χρησιμοποιούνται.
2.1
Το κύριο μενού και το μενού μετρήσεων
Το κύριο μενού εμφανίζεται πάντοτε αμέσως μετά την
εκκίνηση και εμφανίζει τις τιμές που έχουν ρυθμιστεί.
Εάν βρίσκεστε στο κύριο μενού όταν ξεκινάτε τη
συγκόλληση, το μενού αλλάζει αυτόματα για να δείξει
τις μετρούμενες τιμές (το μενού μετρήσεων). Οι
μετρούμενες τιμές παραμένουν στην οθόνη ακόμα και
μετά τη διακοπή της συγκόλλησης.
Μπορείτε να μεταβείτε σε άλλα μενού, χωρίς να χαθούν οι μετρούμενες τιμές.
Μόνον όταν περιστραφεί ένα κουμπί ή αλλάξει η μέθοδος συγκόλλησης απεικονίζονται οι
τιμές ρύθμισης αντί των μετρούμενων τιμών.
2.2
Το μενού επιλογής
Χρησιμοποιήστε το μενού επιλογής για να επιλέξετε το
επόμενο βήμα του μενού στο οποίο επιθυμείτε να
μεταβείτε: διεργασία, ρυθμίσεις, διαμόρφωση ή μνήμη.
Το μενού διεργασίας
Το μενού ρυθμίσεων
Χρησιμοποιήστε αυτό
το μενού για να
αλλάξετε τη διεργασία
συγκόλλησης, τον
τύπο υλικού κ.λπ.
Χρησιμοποιήστε αυτό
το μενού για να
ρυθμίσετε
παραμέτρους
συγκόλλησης, όπως
προ-ροή αερίου,
χρόνο θερμής
εκκίνησης, χρόνο
γεμίσματος κρατήρα
κ.λπ.
0459 287 501
-7-
© ESAB AB 2017
2 ΜΕΝΟΎ
Το μενού
διαμόρφωσης
Το μενού μνήμης
Χρησιμοποιήστε αυτό
το μενού για να
αλλάξετε τη γλώσσα,
τις μονάδες μέτρησης
κ.λπ.
Χρησιμοποιήστε αυτό
το μενού για να
αποθηκεύσετε, να
ανακαλέσετε και/ή να
διαγράψετε διάφορες
αποθηκευμένες
ρυθμίσεις δεδομένων
συγκόλλησης.
Υπάρχουν δέκα
θέσεις αποθήκευσης
για δεδομένα
συγκόλλησης.
0459 287 501
-8-
© ESAB AB 2017
3 ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ MIG/MAG
3
ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ MIG/MAG
Το τόξο στη συγκόλληση MIG/MAG λιώνει ένα σύρμα πλήρωσης (το ηλεκτρόδιο) που
τροφοδοτείται συνέχεια στη συγκόλληση, ενώ η λιωμένη ζώνη προστατεύεται με
προστατευτικό αέριο.
Οι παλμοί του ρεύματος επηρεάζουν τη μεταφορά λιωμένων σταγόνων από το σύρμα, ώστε
να παράγεται ένα σταθερό τόξο, χωρίς πιτσιλίσματα, ακόμη και με δεδομένα συγκόλλησης
χαμηλής τιμής.
3.1
Ρυθμίσεις
Συγκόλληση MIG/MAG χωρίς παλμούς
Ρυθμίσεις
Περιοχή ρύθμισης
Κατά βαθμίδες
Προεπιλεγμένη
ρύθμιση
2/4 χρόνοι 1)
2 χρόνοι ή 4 χρόνοι
-
2 χρόνοι
Γέμισμα κρατήρων
OFF ή ON
-
OFF
Χρόνος γεμίσματος
κρατήρων
0-5s
0,1 s
1,0 s
Θερμή εκκίνηση
OFF ή ON
-
OFF
Χρόνος θερμής
εκκίνησης
0,0 - 10,0 s
0,1 s
1,5 s
Έναρξη ερπυσμού
OFF ή ON
-
ON
Καθαρισμός αερίου 1) -
-
-
Τροφοδότηση
σύρματος εν ψυχρώ
-
-
-
QSet
OFF ή ON
-
OFF
Συνέργεια
OFF ή ON
-
ON 2)
Εμφάνιση εκτίμησης
έντασης ρεύματος
OFF ή ON
-
OFF
Αυτεπαγωγή
0 - 100
1
70
Προ-ροή αερίου
0,1 - 25 s
0,1 s
0,1 s
Χρόνος
καθυστέρησης
καύσης 3)
0 - 0,35 s
0,01 s
0,08 s
SCT
SYN, OFF, ON
-
SYN
Παράμετρος έναρξης 8,0 - 60,0
R
0,25
-
Μετα-ροή αερίου
1s
1s
Σημειακή συγκόλληση OFF ή ON
-
OFF
Χρόνος σημειακής
συγκόλλησης
0,1 - 25 s
0,1 s
0,1 s
Τάση
8 - 60
0,25 (απεικονιζόμενη απόκλιση συνέργειας
με ένα δεκαδικό)
±0
Ταχύτητα
τροφοδότησης
σύρματος
0,8 - 25,0 m/min
0,1 m/λεπτό
0459 287 501
0,1 - 20 s
-9-
5 m/λεπτό
© ESAB AB 2017
3 ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ MIG/MAG
Ρυθμίσεις
Περιοχή ρύθμισης
Κατά βαθμίδες
Προεπιλεγμένη
ρύθμιση
Δεδομένα σκανδάλης OFF, ON ή ARC OFF -
OFF
Διαστάσεις
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ή ΙΝΤΣΕΣ
Ενεργοποίηση πίνακα OFF ή ON
-
ON
Αυτόματη
αποθήκευση
OFF ή ON
-
OFF
Τροφοδότης AVC
OFF ή ON
-
OFF
Όρια
OFF ή ON
-
OFF
Κωδικός κλειδώματος OFF ή ON
-
OFF
1)
Αυτές οι λειτουργίες δεν μπορούν να μεταβληθούν όταν η συγκόλληση είναι σε εξέλιξη.
2)
Η γραμμή συνέργειας κατά την παράδοση: μονόκλωνο σύρμα (ER70S), προστατευτικό
αέριο CO2 με σύρμα 0,8 mm.
3)
Η ρύθμιση για το χρόνο καθυστέρησης καύσης είναι διαθέσιμη μόνο όταν το SCT έχει
οριστεί σε OFF (Απενεργοποίηση). Αυτό συμβαίνει όταν η ρύθμιση SCT = OFF ή όταν η
ρύθμιση SCT = SYN και το SCT έχει οριστεί σε OFF (Απενεργοποίηση) για την επιλεγμένη
γραμμή συνέργειας.
Συγκόλληση MIG/MAG με παλμική λειτουργία
Ρυθμίσεις
Περιοχή ρύθμισης
Κατά βαθμίδες
Προεπιλεγμένη
ρύθμιση
2/4 χρόνοι 1)
2 χρόνοι ή 4 χρόνοι
-
2 χρόνοι
Γέμισμα κρατήρων
OFF ή ON
-
OFF
Χρόνος γεμίσματος
κρατήρων
0-5s
0,1 s
1,0 s
Θερμή εκκίνηση
OFF ή ON
-
OFF
Χρόνος θερμής
εκκίνησης
0,0 - 10,0 s
0,1 s
1,5 s
Έναρξη ερπυσμού
OFF ή ON
-
ON
Καθαρισμός αερίου 1) -
-
-
Τροφοδότηση
σύρματος εν ψυχρώ
-
-
-
Εμφάνιση εκτίμησης
έντασης ρεύματος
OFF ή ON
-
OFF
Προ-ροή αερίου
0,1 - 25 s
0,1 s
0,1 s
Χρόνος
καθυστέρησης
καύσης 2)
0 - 0,35 s
0,01 s
0,08 s
SCT 3)
SYN, OFF, ON
-
SYN
Μετα-ροή αερίου
0 - 20 s
1s
1s
Σημειακή συγκόλληση OFF ή ON
-
OFF
Χρόνος σημειακής
συγκόλλησης
0,1 s
0,1 s
0459 287 501
0,1 - 25 s
- 10 -
© ESAB AB 2017
3 ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ MIG/MAG
Ρυθμίσεις
Περιοχή ρύθμισης
Κατά βαθμίδες
Προεπιλεγμένη
ρύθμιση
Τάση
8 - 60
0,25 (απεικονιζόμενη απόκλιση συνέργειας
με ένα δεκαδικό)
±0
Ταχύτητα
τροφοδότησης
σύρματος
0,8 - 25,0 m/min
0,1 m/λεπτό
5 m/λεπτό
Δεδομένα σκανδάλης OFF, ON ή ARC OFF -
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Διαστάσεις
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ή ΙΝΤΣΕΣ
Ενεργοποίηση πίνακα OFF ή ON
-
ON
Αυτόματη
αποθήκευση
OFF ή ON
-
OFF
Τροφοδότης AVC
OFF ή ON
-
OFF
Όρια
OFF ή ON
-
OFF
Κωδικός κλειδώματος OFF ή ON
-
OFF
Παλμός αποκοπής /
τελικός παλμός 2)
1%
0 - 100 %
1)
Αυτές οι λειτουργίες δεν μπορούν να μεταβληθούν όταν η συγκόλληση είναι σε εξέλιξη.
2)
Δυνατότητα ρύθμισης μόνο εάν το SCT είναι απενεργοποιημένο
3)
Η ρύθμιση για το χρόνο καθυστέρησης καύσης είναι διαθέσιμη μόνο όταν το SCT έχει
οριστεί σε OFF (Απενεργοποίηση). Αυτό συμβαίνει όταν η ρύθμιση SCT = OFF ή όταν η
ρύθμιση SCT = SYN και το SCT έχει οριστεί σε OFF (Απενεργοποίηση) για την επιλεγμένη
γραμμή συνέργειας.
3.2
Επεξηγήσεις λειτουργίας
2 χρόνων
Λειτουργία 2 χρόνων του διακόπτη πιστολιού συγκόλλησης
A = Προ-ροή
αερίου
B = Θερμή
εκκίνηση
C = Συγκόλληση D = Γέμισμα
κρατήρων
Ε = Μετα-ροή
αερίου
Στη λειτουργία ελέγχου 2 χρόνων, το πάτημα του διακόπτη τσιμπίδας συγκόλλησης ξεκινά
την προ-ροή αερίου (αν χρησιμοποιείται) (1) και ανάβει το τόξο. Η απελευθέρωση του
0459 287 501
- 11 -
© ESAB AB 2017
3 ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ MIG/MAG
διακόπτη σκανδάλης (2) ξεκινά το γέμισμα κρατήρων (αν είναι σε λειτουργία), σβήνει το τόξο
και ξεκινά την μετα-ροή αερίου (αν είναι σε λειτουργία).
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν πατηθεί πάλι ο διακόπτης σκανδάλης της τσιμπίδας συγκόλλησης κατά τη
διάρκεια του χρόνου γεμίσματος κρατήρων, η συγκόλληση μπορεί να συνεχιστεί για όσο
διάστημα απαιτείται (φαίνεται με τη διακεκομμένη γραμμή), κάνοντας χρήση των δεδομένων
γεμίσματος κρατήρων. Το γέμισμα των κρατήρων μπορεί επίσης να διακοπεί με γρήγορο
πάτημα και απελευθέρωση της σκανδάλης ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το γέμισμα κρατήρων.
- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας 2 χρόνων γίνεται στο κύριο μενού.
4 χρόνων
Λειτουργία όταν χρησιμοποιείται έλεγχος 4 χρόνων του πιστολιού συγκόλλησης
A = Προ-ροή
αερίου
B = Θερμή
εκκίνηση
C = Συγκόλληση D = Γέμισμα
κρατήρων
Ε = Μετα-ροή
αερίου
Στη λειτουργία ελέγχου 4 χρόνων, το πάτημα του διακόπτη σκανδάλης της τσιμπίδας
συγκόλλησης ξεκινά την προ-ροή αερίου (1). Η απελευθέρωση του διακόπτη σκανδάλης (2)
ξεκινά τη διεργασία συγκόλλησης. Στο τέλος της συγκόλλησης, ο συγκολλητής πατάει πάλι το
διακόπτη σκανδάλης (3), ο οποίος ξεκινά το γέμισμα κρατήρων (αν είναι σε λειτουργία) και
μειώνει τα δεδομένα συγκόλλησης σε χαμηλότερη τιμή. Η εκ νέου απελευθέρωση του
διακόπτη σκανδάλης (4) σβήνει το τόξο και ξεκινά τη μετα-ροή αερίου (αν χρησιμοποιείται).
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το γέμισμα κρατήρων σταματά όταν αφήνετε τον διακόπτη σκανδάλης. Αν
κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο, η συγκόλληση θα συνεχιστεί με τις μικρότερες τιμές
δεδομένων της λειτουργίας γεμίσματος κρατήρων (διακεκομμένη γραμμή).
- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας 4 χρόνων γίνεται στο κύριο μενού.
Γέμισμα κρατήρων
Το γέμισμα των κρατήρων συμβάλλει στην αποφυγή ατελειών όπως είναι οι πόροι, η θερμική
ρηγμάτωση και ο σχηματισμός κρατήρων στο αντικείμενο εργασίας κατά το τέλος της
συγκόλλησης.
- Η ρύθμιση του χρόνου γεμίσματος κρατήρων γίνεται στο μενού ρυθμίσεων.
Θερμή εκκίνηση
Η θερμή εκκίνηση αυξάνει το ρεύμα συγκόλλησης για ρυθμιζόμενο χρόνο κατά την έναρξη
της συγκόλλησης, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο κακής τήξης στην αρχή της συγκόλλησης.
- Ρύθμιση χρόνου θερμής εκκίνησης που πραγματοποιείται στο μενού ρυθμίσεων.
Έναρξη ερπυσμού
0459 287 501
- 12 -
© ESAB AB 2017
3 ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ MIG/MAG
Η λειτουργία της έναρξης ερπυσμού μειώνει την αρχική ταχύτητα τροφοδότησης του
σύρματος στο 50% της ρυθμισμένης ταχύτητας έως ότου το σύρμα έρθει σε επαφή με το
αντικείμενο εργασίας.
- Ενεργοποίηση της έναρξης ερπυσμού στο κύριο μενού.
Καθαρισμός αερίου
Η λειτουργία καθαρισμού αερίου χρησιμοποιείται όταν μετριέται η παροχή αερίου ή για να
καθαριστούν οι εύκαμπτοι σωλήνες αερίου από τυχόν αέρα ή υγρασία πριν από το ξεκίνημα
της συγκόλλησης. Συνεχίζεται για όσο διάστημα το πλήκτρο πιέζεται και εμποδίζει την
εφαρμογή της τάσης και την εκκίνηση της τροφοδότησης σύρματος.
- Ενεργοποίηση του καθαρισμού αερίου στο κύριο μενού.
Τροφοδότηση σύρματος εν ψυχρώ (προώθηση σύρματος)
Η τροφοδότηση σύρματος εν ψυχρώ χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση του σύρματος
χωρίς να γίνει ενεργοποίηση του τόξου. Το σύρμα τροφοδοτείται για όσο διάστημα πατιέται
το πλήκτρο.
- Ενεργοποίηση της τροφοδότησης ψυχρού σύρματος στο κύριο μενού.
QSet™
Το εργαλείο QSet™ χρησιμοποιείται για να διευκολύνει τη ρύθμιση των παραμέτρων
συγκόλλησης.
•
•
Η περιστροφή του κουμπιού προς τα δεξιά αυξάνει (+) το μήκος του τόξου.
Η περιστροφή του κουμπιού προς τα αριστερά μειώνει (-) το μήκος του τόξου.
ΒΡΑΧΥ ΤΟΞΟ
Όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά συγκόλληση με έναν νέο τύπο σύρματος / αερίου, το QSet™
ρυθμίζει αυτόματα όλες τις αναγκαίες παραμέτρους συγκόλλησης. Στη συνέχεια, το QSet™
αποθηκεύει όλα τα δεδομένα για την εξασφάλιση της ποιότητας της συγκόλλησης. Στη
συνέχεια, η τάση ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με τις αλλαγές στην ταχύτητα τροφοδότησης
σύρματος.
ΤΟΞΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
Όταν πλησιάζετε την περιοχή του τόξου ψεκασμού, η τιμή του QSet™ πρέπει να αυξάνεται.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία QSet όταν κάνετε συγκόλληση με καθαρό τόξο ψεκασμού.
Όλες οι ρυθμίσεις μεταφέρονται αυτόματα από το QSet, με εξαίρεση την τάση η οποία
πρέπει να ρυθμιστεί.
Σύσταση: Κάντε την πρώτη συγκόλληση (6 δευτερόλεπτα) με το QSet™ σε ένα δοκιμαστικό
αντικείμενο συγκόλλησης για να λάβετε όλα τα σωστά δεδομένα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση
της λειτουργίας QSet και της λειτουργίας
συνέργειας.
- Ενεργοποίηση του QSet στο μενού διεργασίας.
Συνέργεια
Κάθε συνδυασμός τύπου σύρματος, διαμέτρου σύρματος και μείγματος αερίου απαιτεί την
ύπαρξη μιας μοναδικής σχέσης μεταξύ της ταχύτητας τροφοδότησης σύρματος και της τάσης
(μήκος τόξου) για να εξασφαλιστεί σταθερό τόξο. Η τάση (μήκος τόξου) ελέγχεται αυτόματα
σύμφωνα με την προγραμματισμένη γραμμή συνέργειας που έχει επιλέξει ο συγκολλητής και
αυτό διευκολύνει πολύ τη γρήγορη εύρεση των βέλτιστων παραμέτρων για τη συγκόλληση. Η
0459 287 501
- 13 -
© ESAB AB 2017
3 ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ MIG/MAG
σχέση μεταξύ της ταχύτητας τροφοδότησης σύρματος και των άλλων παραμέτρων
αναφέρεται ως χαρακτηριστικό συνέργειας ή γραμμή συνέργειας.
Όταν η Συνέργεια είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ: το κύριο
μενού εμφανίζει τη ρυθμισμένη τροφοδότηση σύρματος,
καθώς και τη θετική και αρνητική απόκλιση από την
τάση της γραμμής συνέργειας.
Η θετική απόκλιση απεικονίζεται με μία γραμμή πάνω
από το SYN ενώ η αρνητική απεικονίζεται από κάτω
Συνέργεια ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ: το κύριο μενού δείχνει τη ρυθμισμένη τιμή για την τάση
και την τροφοδότηση σύρματος.
- Ενεργοποίηση της συνέργειας στο μενού διεργασίας.
Πακέτο γραμμής συνέργειας
Το πακέτο γραμμών συνέργειας που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα ονομάζεται "Πρότυπες
γραμμές συνέργειας".
Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε άλλα πακέτα γραμμών συνέργειας, αλλά η εγκατάστασή
τους πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο μηχανικό σέρβις της ESAB.
Εμφάνιση εκτίμησης έντασης ρεύματος
Βάσει της επιλεγμένης γραμμής συνέργειας, η εκτιμώμενη ένταση ρεύματος υπολογίζεται
χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ταχύτητα τροφοδότησης σύρματος. Η προσαρμογή της
ρύθμισης γίνεται από το κύριο μενού μέσω του πλήκτρου AMP.
Εάν ο συγκολλητής δεν γνωρίζει ποια ταχύτητα τροφοδότησης σύρματος πρέπει να ορίσει,
η εκτίμηση έντασης ρεύματος εμφανίζεται ως αναφορά. Ανάλογα με τον τύπο ένωσης και
την προεξοχή (απόσταση μεταξύ του άκρου επαφής και του αντικειμένου εργασίας) που
χρησιμοποιείται, θα υπάρχει μια απόκλιση μεταξύ της εκτίμησης έντασης ρεύματος και της
πραγματικής μετρούμενης έντασης ρεύματος. Η μεγάλη απόκλιση ενδέχεται να σημαίνει ότι
η προεξοχή θα πρέπει να προσαρμοστεί για βέλτιστα αποτελέσματα συγκόλλησης.
Η εκτιμώμενη ένταση ρεύματος εμφανίζεται στο κύριο μενού όταν ρυθμίζεται η τάση ή η
ταχύτητα τροφοδότησης σύρματος. Η σειρά που δείχνει την ταχύτητα τροφοδότησης
σύρματος στην οθόνη αντικαθίσταται με την εκτιμώμενη ένταση ρεύματος. Κατά τη διάρκεια,
αλλά και μετά από τη συγκόλληση, στην ίδια σειρά εμφανίζονται οι μετρούμενες τιμές
έντασης του ρεύματος συγκόλλησης.
Αυτεπαγωγή
Όσο υψηλότερη είναι η αυτεπαγωγή, τόσο πιο ομαλή γίνεται η συγκόλληση και τόσο
μειώνονται τα πιτσιλίσματα. Η χαμηλότερη αυτεπαγωγή παράγει σκληρότερο ήχο και
σταθερό, συγκεντρωμένο τόξο.
0459 287 501
- 14 -
© ESAB AB 2017
3 ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ MIG/MAG
- Ρύθμιση αυτεπαγωγής στο μενού ρυθμίσεων.
Προ-ροή αερίου
Ο χρόνος προ-ροής αερίου είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ρέει το προστατευτικό αέριο
προτού ανάψει το τόξο.
- Η ρύθμιση του χρόνου προ-ροής αερίου γίνεται στο μενού ρυθμίσεων.
Χρόνος καθυστέρησης καύσης
Ο χρόνος καθυστέρησης καύσης είναι μια καθυστέρηση μεταξύ του χρόνου που η μονάδα
τροφοδότησης σύρματος ξεκινά να φρενάρει το σύρμα έως ότου η μονάδα παροχής
ρεύματος διακόψει την παροχή ρεύματος συγκόλλησης. Αν ο χρόνος καθυστέρησης καύσης
είναι πολύ σύντομος, μετά τη διακοπή της συγκόλλησης θα προεξέχει ένα μεγάλο κομμάτι
σύρματος πλήρωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να παγώσει το σύρμα στο σημείο
στερεοποίησης της συγκόλλησης. Αν ο χρόνος καθυστέρησης καύσης είναι πολύ μεγάλος, η
προσκόλληση μειώνεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να υπάρχει κίνδυνος να ανάψει το τόξο από
το άκρο επαφής της τσιμπίδας συγκόλλησης όταν ξεκινά πάλι η συγκόλληση.
- Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης καύσης στο μενού ρυθμίσεων. Η ρύθμιση για το χρόνο
καθυστέρησης καύσης είναι διαθέσιμη μόνο όταν το SCT έχει οριστεί σε OFF
(Απενεργοποίηση). Αυτό συμβαίνει όταν η ρύθμιση SCT = 1 ή όταν η ρύθμιση SCT = 0 και
το SCT έχει οριστεί σε OFF (Απενεργοποίηση) για την επιλεγμένη γραμμή συνέργειας.
SCT
Το SCT είναι μια λειτουργία που παρέχει μικρά, επαναλαμβανόμενα βραχυκυκλώματα στο
τέλος της συγκόλλησης μέχρι να σταματήσει εντελώς η τροφοδότηση του σύρματος και να
έχει επέλθει διακοπή της επαφής με το αντικείμενο εργασίας.
Υπάρχουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις: SYN = Η τιμή (ON/OFF) προσδιορίζεται από τη γραμμή
συνέργειας (προεπιλογή)
OFF = Το SCT είναι OFF (Απενεργοποιημένο)
ON = Το SCT είναι ON (Ενεργοποιημένο)
Παράμετρος έναρξης R
Η παράμετρος έναρξης R επιτρέπει την προσαρμογή ακριβείας του ηλεκτρικού τόξου τη
στιγμή έναρξης κατά τη συγκόλληση. Η παράμετρος μπορεί να οριστεί από 8,0 έως 60,0, σε
βήματα του 0,25. Η συνέργεια πρέπει να είναι απενεργοποιημένη ώστε αυτή η παράμετρος
να είναι διαθέσιμη (το οποίο σημαίνει ότι έχει επιλεγεί η μέθοδος Βραχέος τόξου).
Μετα-ροή αερίου
Η λειτουργία μετα-ροής αερίου ελέγχει το χρόνο κατά τον οποίο το προστατευτικό αέριο
συνεχίζει να ρέει αφού σβήσει το τόξο.
- Η ρύθμιση του χρόνου προ-ροής αερίου γίνεται στο μενού ρυθμίσεων.
Αλλαγή δεδομένων σκανδάλης
Με χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να επιλέξετε διάφορες προρυθμισμένες
παραλλαγές δεδομένων συγκόλλησης με διπλό κλικ στη σκανδάλη της τσιμπίδας
συγκόλλησης.
Η εναλλαγή γίνεται μεταξύ των θέσεων μνήμης 1, 2 και 3 (βλέπε κεφάλαιο "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΜΝΗΜΗΣ"). Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα στη θέση μνήμης 2, αντ’αυτού η μεταγωγή γίνεται
μεταξύ των θέσεων 1 και 3.
ON - Η εναλλαγή μεταξύ των θέσεων μνήμης μπορεί να γίνεται πριν, μετά ή κατά τη
διάρκεια της συγκόλλησης.
0459 287 501
- 15 -
© ESAB AB 2017
3 ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ MIG/MAG
ARC OFF - Η εναλλαγή μεταξύ των θέσεων μνήμης μπορεί να γίνεται μόνο πριν ή μετά τη
συγκόλληση.
- Ενεργοποίηση της εναλλαγής δεδομένων σκανδάλης στο μενού διαμόρφωσης.
Τροφοδότης AVC
Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, είναι δυνατή η χρήση τροφοδότης που θα ελέγχεται
από την τάση τόξου ή εκτός τόξου, όταν η τάση τόξου από την πηγή ρεύματος
χρησιμοποιείται για την παροχή ενέργειας στη μονάδα τροφοδότησης.
- Ενεργοποίηση του τροφοδότη AVC στο μενού διεργασίας.
Σημειακή συγκόλληση
Επιλέξτε τη σημειακή συγκόλληση όταν θέλετε να κάνετε συγκόλληση ακριβείας σε λεπτά
μεταλλικά φύλλα.
- Η ενεργοποίηση και η ρύθμιση της σημειακής συγκόλλησης γίνεται στο μενού ρυθμίσεων.
Τάση
Η υψηλότερη τάση αυξάνει το μήκος του τόξου και παράγει θερμότερη και ευρύτερη
συγκόλληση.
Ανεξάρτητα από το μενού που απεικονίζεται, η τιμή ρύθμισης για την τάση μπορεί πάντοτε
να μεταβληθεί. Η τιμή απεικονίζεται στο κύριο μενού ή στο μενού επιλογής.
Ταχύτητα τροφοδότησης σύρματος
Η ταχύτητα τροφοδότησης σύρματος είναι η ταχύτητα με την οποία παρέχεται το σύρμα
πλήρωσης, μετρούμενη σε m/λεπτό.
Ανεξάρτητα από το μενού που απεικονίζεται, η τιμή ρύθμισης για την ταχύτητα
τροφοδότησης σύρματος μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή. Η τιμή απεικονίζεται στο
κύριο μενού ή στο μενού επιλογής.
Παλμός αποκοπής / τελικός παλμός
Ο παλμός αποκοπής είναι ένας παλμός που εφαρμόζεται για να εξασφαλιστεί ότι δεν
σχηματίζεται ένας σβώλος στο σύρμα όταν σταματά η συγκόλληση. Εφαρμόζεται στη
συγκόλληση MIG/MAG με βραχύ τόξο/τόξο ψεκασμού και σύντομη παλμική λειτουργία. Κατά
την παλμική λειτουργία, η ολοκλήρωση συγχρονίζεται με έναν παλμό, τον τελικό παλμό, ο
οποίος μπορεί να οριστεί μεταξύ 0 % και 100 %.
0459 287 501
- 16 -
© ESAB AB 2017
4 ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ TIG
4
ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ TIG
4.1
Επισκόπηση
Η συγκόλληση TIG χρησιμοποιεί μη τηκόμενο ηλεκτρόδιο βολφραμίου από το οποίο ανάβει
το τόξο που λιώνει το αντικείμενο εργασίας. Το λιωμένο μέταλλο του σημείου συγκόλλησης
και το ηλεκτρόδιο βολφραμίου προστατεύονται με προστατευτικό αέριο.
Χρησιμοποιούνται παλμοί για να δώσουν καλύτερο έλεγχο και στερεοποίηση του σημείου
συγκόλλησης. Η συχνότητα παλμών είναι αρκετά χαμηλή για να επιτρέψει σε μερικά σημεία
συγκόλλησης να ξεκινήσουν να στερεοποιούνται μεταξύ παλμών. Οι παλμοί έχουν τέσσερις
ελεγχόμενες παραμέτρους: διάρκεια παλμού, χρόνο ρεύματος υποβάθρου, ρεύμα παλμού
και ρεύμα υποβάθρου.
4.2
Ρυθμίσεις
Συγκόλληση TIG χωρίς παλμούς
Ρυθμίσεις
Περιοχή ρύθμισης
Κατά βαθμίδες
Προεπιλεγμένη
ρύθμιση
2/4 χρόνοι 1)
2 χρόνοι ή 4 χρόνοι
-
2 χρόνοι
HF / Liftarc
HF ή Liftarc
-
HF
Εκκίνηση TIG με
ρεύμα 2)
-
-
-
Καθαρισμός αερίου 1) -
-
-
Προ-ροή αερίου
0-5s
0,1 s
0,5 s
Χρόνος «ανόδου»
0-5s
0,1 s
0,0 s
Χρόνος "καθόδου"
0 - 10 s
0,1 s
2,0 s
Μετα-ροή αερίου
0 - 25 s
0,1 s
5,0 s
Ρεύμα 2)
4 - 500 A
1A
100 A
Δεδομένα σκανδάλης OFF, ON ή ARC OFF -
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Διαστάσεις
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ή ΙΝΤΣΕΣ
Ενεργοποίηση πίνακα OFF ή ON
-
ON
Αυτόματη
αποθήκευση
OFF ή ON
-
OFF
Όρια
OFF ή ON
-
OFF
Κωδικός κλειδώματος OFF ή ON
-
OFF
Ελάχιστο ρεύμα
0 - 99%
1%
0%
VRD
-
-
-
1)
Αυτές οι λειτουργίες δεν μπορούν να μεταβληθούν όταν η συγκόλληση είναι σε εξέλιξη.
2)
Το μέγιστο ρεύμα και το ρεύμα εκκίνησης TIG εξαρτάται από τον τύπο μηχανήματος που
χρησιμοποιείται.
Συγκόλληση TIG με παλμούς
0459 287 501
- 17 -
© ESAB AB 2017
4 ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ TIG
Ρυθμίσεις
Περιοχή ρύθμισης
Κατά βαθμίδες
Προεπιλεγμένη
ρύθμιση
2/4 χρόνοι 1)
2 χρόνοι ή 4 χρόνοι
-
2 χρόνοι
HF / Liftarc
HF ή Liftarc
-
HF
Καθαρισμός αερίου 1) 0 - 5 s
0,1 s
0,5 s
Προ-ροή αερίου
0-5s
0,1 s
0,5 s
Χρόνος «ανόδου»
0-5s
0,1 s
0,0 s
Χρόνος "καθόδου"
0-5s
0,1 s
2,0 s
Μετα-ροή αερίου
0 - 25 s
0,1 s
5,0 s
Διάρκεια παλμού
0,001 - 0,1 s
0,001 s
0.100 s
0,1-5 s
0,1 s
0,001 - 0,1 s
0,001 s
0,1-1 s
0,1 s
Ρεύμα παλμού 2)
4 - 500 A
1A
100 A
Ρεύμα υποβάθρου 2)
4 - 500 A
1A
25 A
Διάρκεια υποβάθρου
0.200 s
Δεδομένα σκανδάλης OFF, ON ή ARC OFF -
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Διαστάσεις
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ή ΙΝΤΣΕΣ
Ενεργοποίηση πίνακα OFF ή ON
-
ON
Αυτόματη
αποθήκευση
OFF ή ON
-
OFF
Όρια
OFF ή ON
-
OFF
Κωδικός κλειδώματος OFF ή ON
-
OFF
Ελάχιστο ρεύμα
1%
0%
0 - 99%
1)
Αυτές οι λειτουργίες δεν μπορούν να μεταβληθούν όταν η συγκόλληση είναι σε εξέλιξη.
2)
Το μέγιστο ρεύμα εξαρτάται από τον τύπο μηχανήματος που χρησιμοποιείται.
4.3
Επεξηγήσεις λειτουργίας
2 χρόνων
Λειτουργία 2 χρόνων του διακόπτη τσιμπίδας συγκόλλησης.
A = Προ-ροή αερίου
B = Άνοδος
C = Κάθοδος
D = Μετα-ροή αερίου
Στη λειτουργία 2 χρόνων, το πάτημα του διακόπτη της τσιμπίδας συγκόλλησης ξεκινά την
προ-ροή αερίου (αν χρησιμοποιείται) και ανάβει το τόξο (1). Το ρεύμα αυξάνεται μέχρι τη
ρυθμισμένη τιμή (όπως ελέγχεται από τη λειτουργία "ανόδου", αν εκτελείται). Η
0459 287 501
- 18 -
© ESAB AB 2017
4 ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ TIG
απελευθέρωση του διακόπτη σκανδάλης (2) μειώνει το ρεύμα (ή ξεκινά την "κάθοδο", αν είναι
σε λειτουργία) και σβήνει το τόξο. Ακολουθεί η μετα-ροή του αερίου, αν είναι σε λειτουργία.
- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας 2 χρόνων γίνεται στο κύριο μενού.
4 χρόνων
Λειτουργία 4 χρόνων του διακόπτη τσιμπίδας συγκόλλησης.
A = Προ-ροή αερίου
B = Άνοδος
C = Κάθοδος
D = Μετα-ροή αερίου
Λειτουργία 4 χρόνων του διακόπτη τσιμπίδας συγκόλλησης.
Στη λειτουργία 4 χρόνων, το πάτημα του διακόπτη ξεκινά την προ-ροή αερίου (αν
χρησιμοποιείται) (1). Στο τέλος του χρόνου προ-ροής αερίου, το ρεύμα αυξάνεται μέχρι την
πιλοτική στάθμη (μερικά αμπέρ) και ανάβει το τόξο. Η απελευθέρωση του διακόπτη (2)
αυξάνει το ρεύμα μέχρι τη ρυθμισμένη τιμή (με "άνοδο", αν χρησιμοποιείται). Στο τέλος της
συγκόλλησης, ο συγκολλητής πατάει πάλι τον διακόπτη σκανδάλης (3), ο οποίος μειώνει το
ρεύμα επαναφέροντάς το στην πιλοτική στάθμη (με "κάθοδο", αν χρησιμοποιείται). Η εκ νέου
απελευθέρωση του διακόπτη (4) σβήνει το τόξο και ξεκινά τη μετα-ροή αερίου (αν
χρησιμοποιείται).
- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας 4 χρόνων γίνεται στο κύριο μενού.
HF
Η λειτουργία HF ανάβει το τόξο μέσω σπινθήρα που παράγεται όταν το ηλεκτρόδιο
βολφραμίου πλησιάζει το αντικείμενο εργασίας σε κάποια απόσταση.
- Η ενεργοποίηση του HF γίνεται στο μενού διεργασίας.
LiftArc
Η λειτουργία LiftArc ανάβει το τόξο όταν το ηλεκτρόδιο έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο
εργασίας και κατόπιν ανυψώνεται μακριά από αυτό.
Έναυση του τόξου με τη λειτουργία LiftArc:
1.
2.
3.
Το ηλεκτρόδιο ακουμπά στο αντικείμενο εργασίας.
Πιέζεται ο διακόπτης σκανδάλης και ξεκινά η ροή χαμηλού ρεύματος.
Ο συγκολλητής ανυψώνει το ηλεκτρόδιο από το αντικείμενο εργασίας: το τόξο ανάβει
και το ρεύμα αυξάνεται αυτόματα μέχρι τη ρυθμισμένη τιμή.
0459 287 501
- 19 -
© ESAB AB 2017
4 ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ TIG
"Εκκίνηση TIG με ρεύμα"
Με τη λειτουργία "Εκκίνηση TIG με ρεύμα", το τόξο ανάβει όταν το ηλεκτρόδιο βολφραμίου
έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο εργασίας και κατόπιν ανυψώνεται μακριά από αυτό.
- Η ενεργοποίηση της "εκκίνησης TIG με ρεύμα" γίνεται στο μενού διεργασίας.
Καθαρισμός αερίου
Ο καθαρισμός αερίου χρησιμοποιείται κατά τη μέτρηση της ροής αερίου ή για την εκκένωση
των εύκαμπτων σωλήνων αερίου από αέρα ή υγρασία πριν από το ξεκίνημα της
συγκόλλησης. Ο καθαρισμός αερίου συνεχίζεται για όσο διάστημα μένει πατημένο το
πλήκτρο και γίνεται χωρίς τάση ή έναρξη της τροφοδότησης σύρματος.
- Η ενεργοποίηση του καθαρισμού αερίου γίνεται στο κύριο μενού.
Προ-ροή αερίου
Ελέγχει το χρόνο κατά τον οποίο ρέει το προστατευτικό αέριο προτού ανάψει το τόξο.
- Η ρύθμιση του χρόνου προ-ροής αερίου γίνεται στο μενού ρυθμίσεων.
Άνοδος
Η λειτουργία ανόδου σημαίνει ότι, όταν ανάψει το τόξο TIG, το ρεύμα αυξάνεται αργά μέχρι
τη ρυθμισμένη τιμή. Αυτό εξασφαλίζει ηπιότερη θέρμανση του ηλεκτροδίου και δίνει στο
συγκολλητή την ευκαιρία να τοποθετήσει το ηλεκτρόδιο σωστά προτού επιτευχθεί η τιμή
ρύθμισης ρεύματος συγκόλλησης.
- Η ρύθμιση του χρόνου καθόδου γίνεται στο μενού ρυθμίσεων.
Κάθοδος
Η λειτουργία καθόδου στη συγκόλληση TIG χρησιμοποιείται για την αποφυγή του
σχηματισμού ρηγμάτων κρατήρων στο τέλος της συγκόλλησης. Μειώνει το ρεύμα αργά για
ρυθμιζόμενο χρονικό διάστημα.
- Η ρύθμιση του χρόνου καθόδου γίνεται στο μενού ρυθμίσεων.
Μετα-ροή αερίου
Ελέγχει τον χρόνο κατά τον οποίο ρέει το προστατευτικό αέριο αφού σβήσει το τόξο.
- Η ρύθμιση του χρόνου προ-ροής αερίου γίνεται στο μενού ρυθμίσεων.
Διάρκεια παλμού
Αυτή είναι η διάρκεια του χρόνου κατά την οποία το ρεύμα παλμού παραμένει σε λειτουργία
σε έναν κύκλο παλμού.
- Ρύθμιση του χρόνου διάρκειας παλμού γίνεται στο μενού ρυθμίσεων.
Χρόνος υποβάθρου
Αυτός είναι ο χρόνος κατά τον οποίο το ρέει το ρεύμα υποβάθρου. Μαζί με τη διάρκεια
παλμού, δίνει το συνολικό χρόνο του κύκλου παλμού.
- Η ρύθμιση του χρόνου υποβάθρου γίνεται στο μενού ρυθμίσεων.
0459 287 501
- 20 -
© ESAB AB 2017
4 ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ TIG
Ρεύμα υποβάθρου
Αυτή είναι η χαμηλότερη τιμή ρεύματος από τα δύο ρεύματα που χρησιμοποιούνται σε
συγκόλληση με ρεύμα παλμού.
- Η ρύθμιση του ρεύματος υποβάθρου γίνεται στο μενού ρυθμίσεων.
Ρεύμα παλμού
Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή ρεύματος από τα δύο ρεύματα που χρησιμοποιούνται σε
συγκόλληση με ρεύμα παλμού.
Ανεξάρτητα από το μενού που απεικονίζεται, η τιμή ρύθμισης για το ρεύμα παλμού μπορεί
πάντοτε να μεταβληθεί. Η τιμή εμφανίζεται στο κύριο μενού, στο μενού επιλογής ή στο μενού
ρυθμίσεων.
Συγκόλληση TIG με παλμική λειτουργία.
A = Ρεύμα
B = Χρόνος
C = Χρόνος υποβάθρου
D = Υπόβαθρο
E = Χρόνος παλμού
F = Ρεύμα παλμού
Ρεύμα
Μεγαλύτερο ρεύμα παράγει ευρύτερη και βαθύτερη διείσδυση στο αντικείμενο εργασίας.
Ανεξάρτητα από το μενού που εμφανίζεται, η τιμή ρύθμισης για το ρεύμα μπορεί πάντοτε να
μεταβληθεί. Η τιμή εμφανίζεται στο κύριο μενού ή στο μενού επιλογής.
Αλλαγή των δεδομένων σκανδάλης
Με χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να επιλέξετε διάφορες προρυθμισμένες
παραλλαγές δεδομένων συγκόλλησης με διπλό κλικ στη σκανδάλη της τσιμπίδας
συγκόλλησης.
Η εναλλαγή γίνεται μεταξύ των θέσεων μνήμης 1, 2 και 3 (βλέπε κεφάλαιο "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΜΝΗΜΗΣ"). Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα στη θέση μνήμης 2, αντ’αυτού η μεταγωγή γίνεται
μεταξύ των θέσεων 1 και 3.
ON - Η εναλλαγή μεταξύ των θέσεων μνήμης μπορεί να γίνεται πριν, μετά ή κατά τη
διάρκεια της συγκόλλησης.
ARC OFF - Η εναλλαγή μεταξύ των θέσεων μνήμης μπορεί να γίνεται μόνο πριν ή μετά τη
συγκόλληση.
- Η ενεργοποίηση της εναλλαγής δεδομένων σκανδάλης γίνεται στο μενού διαμόρφωσης.
Ελάχιστο ρεύμα (Τηλεχειρισμός)
Ρυθμίζει το ελάχιστο ρεύμα για τον τηλεέλεγχο. Εάν το μέγιστο ρεύμα είναι 100 A και το
ελάχιστο ρεύμα πρόκειται να είναι 50 A, ορίστε το ελάχιστο ρεύμα στο 50%. Εάν το μέγιστο
ρεύμα είναι 100 A και το ελάχιστο ρεύμα πρόκειται να είναι 90 A, ορίστε το ελάχιστο ρεύμα
στο 90%.
- Η ενεργοποίηση του ελάχιστου ρεύματος γίνεται στο μενού ρυθμίσεων.
0459 287 501
- 21 -
© ESAB AB 2017
4 ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ TIG
Συσκευή μείωσης τάσης (VRD)
Η λειτουργία VRD διασφαλίζει ότι το κύκλωμα ανοικτής τάσης δεν θα υπερβεί τα 35 V όταν
δεν πραγματοποιείται συγκόλληση. Αυτό υποδεικνύεται με την εμφάνιση του εικονιδίου
VRD, βλ. σχετική εικόνα.
Η λειτουργία VRD μπλοκάρεται όταν το σύστημα ανιχνεύει ότι έχει ξεκινήσει η συγκόλληση.
Αν η λειτουργία VRD είναι ενεργή και η τάση ανοικτού κυκλώματος υπερβεί το όριο των 35
V, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος (16) στην οθόνη και η συγκόλληση δεν μπορεί να
ξεκινήσει ενόσω εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος.
Το εικονίδιο VRD
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Η λειτουργία VRD λειτουργεί για τις πηγές ρεύματος στις οποίες εγκαθίσταται.
0459 287 501
- 22 -
© ESAB AB 2017
5 ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ MMA
5
ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ MMA
Η συγκόλληση MMA είναι συγκόλληση με τη χρήση επικαλυμμένων ηλεκτροδίων. Η έναυση
του τόξου λειώνει το ηλεκτρόδιο και την επικάλυψη, ενώ η επικάλυψη σχηματίζει
προστατευτική σκωρία.
5.1
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις
Περιοχή ρύθμισης
Κατά βαθμίδες
Προεπιλεγμένη
ρύθμιση
Θερμή εκκίνηση 1)
ON ή OFF
-
OFF
Χρόνος θερμής
εκκίνησης
1 - 30
1
10
Δύναμη τόξου
0 - 10
0,5
3
Ρεύμα 2)
16 - 500 A
1A
164 A
Διαστάσεις
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ή ΙΝΤΣΕΣ
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ενεργοποίηση πίνακα OFF ή ON
-
ON
Αυτόματη
αποθήκευση
OFF ή ON
-
OFF
Όρια
OFF ή ON
-
OFF
Κωδικός κλειδώματος OFF ή ON
OFF
Ελάχιστο ρεύμα
0 - 99%
1%
0%
VRD
-
-
-
1)Αυτές
2)Το
οι λειτουργίες δεν μπορούν να μεταβληθούν όταν η συγκόλληση είναι σε εξέλιξη.
μέγιστο ρεύμα εξαρτάται από τον τύπο μηχανήματος που χρησιμοποιείται.
Η γραμμή συνέργειας κατά την παράδοση: ηλεκτρόδιο ρουτιλίου 4,0 mm.
Θερμή εκκίνηση
Η λειτουργία θερμής εκκίνησης αυξάνει το ρεύμα συγκόλλησης για ρυθμιζόμενο χρόνο κατά
την εκκίνηση της συγκόλλησης. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο των ελαττωμάτων κακής τήξης κατά
την εκκίνηση της συγκόλλησης.
Ρύθμιση χρόνου θερμής εκκίνησης πραγματοποιούμενη στο μενού ρυθμίσεων.
Δύναμη τόξου
Η λειτουργία της δύναμης τόξου ελέγχει τον τρόπο που μεταβάλλεται το ρεύμα όταν
μεταβάλλεται το μήκος του τόξου. Χαμηλότερη τιμή δίνει λιγότερο απότομο τόξο με λιγότερα
πιτσιλίσματα.
Ρύθμιση δύναμης τόξου πραγματοποιούμενη στο μενού ρυθμίσεων.
Ρεύμα
Μεγαλύτερο ρεύμα παράγει ευρύτερη και βαθύτερη διείσδυση στο αντικείμενο εργασίας.
Ανεξάρτητα από το μενού που εμφανίζεται, η τιμή ρύθμισης για το ρεύμα μπορεί πάντοτε να
μεταβληθεί. Η τιμή απεικονίζεται στο κύριο μενού ή στο μενού επιλογής.
Ελάχιστο ρεύμα (Τηλεχειρισμός)
Ρυθμίζει το ελάχιστο ρεύμα για τον τηλεέλεγχο. Εάν το μέγιστο ρεύμα είναι 100 A και το
ελάχιστο ρεύμα πρόκειται να είναι 50 A, ορίστε το ελάχιστο ρεύμα στο 50%.
0459 287 501
- 23 -
© ESAB AB 2017
5 ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ MMA
Εάν το μέγιστο ρεύμα είναι 100 A και το ελάχιστο ρεύμα πρόκειται να είναι 90 A, ορίστε το
ελάχιστο ρεύμα στο 90%.
- Η ενεργοποίηση του ελάχιστου ρεύματος γίνεται στο μενού ρυθμίσεων.
Συσκευή μείωσης τάσης (VRD)
Η λειτουργία VRD διασφαλίζει ότι το κύκλωμα ανοικτής τάσης δεν θα υπερβεί τα 35 V όταν
δεν πραγματοποιείται συγκόλληση. Αυτό υποδεικνύεται με την εμφάνιση του εικονιδίου
VRD, βλ. σχετική εικόνα.
Η λειτουργία VRD μπλοκάρεται όταν το σύστημα ανιχνεύει ότι έχει ξεκινήσει η συγκόλληση.
Αν η λειτουργία VRD είναι ενεργή και η τάση ανοικτού κυκλώματος υπερβεί το όριο των 35
V, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος (16) στην οθόνη και η συγκόλληση δεν μπορεί να
ξεκινήσει ενόσω εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος.
Το εικονίδιο VRD
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Η λειτουργία VRD λειτουργεί για τις πηγές ρεύματος στις οποίες εγκαθίσταται.
0459 287 501
- 24 -
© ESAB AB 2017
6 ΣΚΆΨΙΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΤΌΞΟ ΚΑΙ ΑΈΡΑ
6
ΣΚΆΨΙΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΤΌΞΟ ΚΑΙ ΑΈΡΑ
Το σκάψιμο με ηλεκτρικό τόξο και αέρα περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτροδίου που αποτελείται
από ράβδο άνθρακα με επένδυση από χαλκό. Ανάμεσα στη ράβδο άνθρακα και το
αντικείμενο εργασίας σχηματίζεται τόξο, διοχετεύεται αέρας για να απομακρύνει το λειωμένο
υλικό και σχηματίζεται ραφή.
6.1
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις
Περιοχή ρύθμισης
Κατά βαθμίδες
Προεπιλεγμένη
ρύθμιση
Διάμετρος
ηλεκτροδίου
4,0 -8,0 mm
1,0 mm
4,0 mm
Τάση
8,0 -60,0 V
0,25 V (εμφάνιση ενός 37,0 V
δεκαδικού ψηφίου).
Διάμετρος ηλεκτροδίου
Η μεγαλύτερη διάμετρος ηλεκτροδίου έχει ως αποτέλεσμα ευρύτερη και βαθύτερη διείσδυση
στο αντικείμενο εργασίας.
Τάση
Η υψηλότερη τάση παράγει ευρύτερη και βαθύτερη διείσδυση στο αντικείμενο εργασίας.
0459 287 501
- 25 -
© ESAB AB 2017
7 ΓΕΝΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
7
ΓΕΝΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
7.1
Μονάδα τηλεελέγχου
Για να λειτουργήσει σωστά η μονάδα τηλεελέγχου, τα μηχανήματα μηχανές με
ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου θα πρέπει να έχουν έκδοση προγράμματος 1.21 ή νεότερη.
Συμπεριφορά του πίνακα ελέγχου κατά τη σύνδεση της μονάδας τηλεελέγχου
•
•
•
Η οθόνη "παγώνει" στο μενού που δείχνει πότε είναι συνδεδεμένη η μονάδα
τηλεελέγχου.
Οι τιμές μέτρησης και ρυθμίσεων ενημερώνονται, αλλά απεικονίζονται μόνο στα μενού
στα οποία μπορούν να εμφανιστούν οι τιμές.
Εάν απεικονίζεται σύμβολο κωδικού σφάλματος, δεν μπορεί να εξαφανιστεί προτού
αποσυνδεθεί η μονάδα τηλεελέγχου.
Με μονάδες τηλεελέγχου 10 προγραμμάτων, είναι δυνατόν να γίνει εναλλαγή μεταξύ
των θέσεων μνήμης 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Αν η θέση μνήμης 2 είναι κενή,
διατηρούνται οι τιμές από τη θέση 1. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο "Διαχείριση μνήμης".
7.2
Ρυθμίσεις
Ενεργοποίηση πίνακα
Όταν συνδέεται μονάδα τηλεελέγχου, είναι δυνατόν να ρυθμιστεί το ρεύμα ή η τάση και η
ταχύτητα τροφοδότησης σύρματος από τον πίνακα ελέγχου ή τη μονάδα τηλεελέγχου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Αυτή η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιείται προτού συνδεθεί η μονάδα
τηλεελέγχου.
- Η ενεργοποίηση του πίνακα γίνεται στο μενού διαμόρφωσης.
Αυτόματη αποθήκευση
Εάν μια ρύθμιση δεδομένων συγκόλλησης ανακαλείται από τη μνήμη δεδομένων
συγκόλλησης και προσαρμόζονται οι ρυθμίσεις, οι τροποποιημένες ρυθμίσεις θα
αποθηκεύονται αυτόματα όταν μια νέα ρύθμιση δεδομένων συγκόλλησης ανακαλείται από τη
μνήμη.
- Η ενεργοποίηση της αυτόματης αποθήκευσης γίνεται στο μενού διαμόρφωσης.
Όρια
Αυτή η λειτουργία συμβάλλει στην εξασφάλιση μιας καλής ποιότητας συγκόλλησης
ρυθμίζοντας τις μέγιστες και τις ελάχιστες τιμές για τροφοδότηση σύρματος / ρεύμα ή την
τάση. Τα όρια μπορούν να αποθηκεύονται στις πρώτες πέντε θέσεις μνήμης στη μνήμη
δεδομένων συγκόλλησης.
- Η ενεργοποίηση ορίων γίνεται στο μενού διαμόρφωσης.
Κωδικός κλειδώματος
Με αυτήν τη λειτουργία, μπορεί να κλειδώνεται το μενού ρυθμίσεων. Αν γίνει αυτό, θα είναι
δυνατή μόνο η επιλογή του κύριου μενού, του μενού μνήμης και του μενού μετρήσεων.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Κωδικός κλειδώματος».
- Η ενεργοποίηση του κωδικού κλειδώματος γίνεται στο μενού διαμόρφωσης.
0459 287 501
- 26 -
© ESAB AB 2017
8 ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΜΝΉΜΗΣ
8
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΜΝΉΜΗΣ
Διάφορα δεδομένα συγκόλλησης που δημιουργούνται στην πρωτεύουσα μνήμη μπορούν να
αποθηκευτούν στο μενού μνήμης. Μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 10 διαφορετικές
ρυθμίσεις δεδομένων συγκόλλησης.
8.1
Αποθήκευση δεδομένων συγκόλλησης
Τοποθετήστε μια ρύθμιση δεδομένων συγκόλλησης στην πρωτεύουσα μνήμη.
Πατήστε
για να μεταβείτε στο "μενού επιλογής" και κατόπιν το
μεταβείτε στις σχετικές ρυθμίσεις.
για να
Ελέγξτε εάν είναι σωστές οι ρυθμίσεις των δεδομένων συγκόλλησης.
Πατήστε
για πρόσβαση στο μενού μνήμης.
Πατήστε
έως ότου φτάσετε στη θέση μνήμης στην οποία επιθυμείτε να αποθηκεύσετε
τη ρύθμιση δεδομένων συγκόλλησης, π.χ. θέση 2.
Πατήστε
. Μια ρύθμιση δεδομένων συγκόλλησης έχει αποθηκευτεί πλέον στη θέση
μνήμης 2. Οι υπόλοιπες θέσεις μνήμης είναι κενές.
0459 287 501
- 27 -
© ESAB AB 2017
8 ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΜΝΉΜΗΣ
8.2
Ανάκληση δεδομένων συγκόλλησης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Ένα μήνυμα σφάλματος (σφάλμα 44) ενδέχεται να εμφανιστεί κατά την
ανάκληση δεδομένων συγκόλλησης, εάν ο πίνακας U6 έχει ανιχνεύσει
αναντιστοιχία ανάμεσα στα δεδομένα μεθόδου που αναγνώστηκαν από τη μνήμη
και στα τρέχοντα δεδομένα. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν γίνει ανάκληση των
δεδομένων συγκόλλησης κατά τη σύνδεση σε μια πηγή ρεύματος, η οποία
διαθέτει διαφορετική έκδοση λογισμικού από την πηγή ρεύματος που
χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση των δεδομένων συγκόλλησης.
Πατήστε
για να μεταβείτε στο μενού επιλογής και κατόπιν το
μεταβείτε στις σχετικές ρυθμίσεις.
Πατήστε
για πρόσβαση στο μενού μνήμης.
Επιλέξτε τη θέση μνήμης που θέλετε να ανακαλέσετε, π.χ.θέση 2. Πατήστε
φτάσετε στη θέση 2.
Πατήστε
για να
μέχρι να
για να ανακαλέσετε τη θέση μνήμης 2. Θα εμφανιστεί η εξής ερώτηση:
Πατήστε "YES" (ΝΑΙ) εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε δεδομένα συγκόλλησης από τη θέση
μνήμης 2 και να αλλάξτε τις ρυθμίσεις που τώρα είναι στην πρωτεύουσα μνήμη. (Εάν
αλλάξετε γνώμη, πατήστε "NO" (ΟΧΙ))
Αυτό το εικονίδιο
0459 287 501
στο κύριο μενού δείχνει ποια θέση μνήμης έχει ανακληθεί.
- 28 -
© ESAB AB 2017
8 ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΜΝΉΜΗΣ
8.3
Διαγραφή δεδομένων συγκόλλησης
Πατήστε
για να μεταβείτε στο μενού επιλογής και κατόπιν το
μεταβείτε στις σχετικές ρυθμίσεις.
Πατήστε
για πρόσβαση στο μενού μνήμης.
Επιλέξτε τη θέση μνήμης που θέλετε να διαγράψετε, π.χ.θέση 2. Πατήστε
φτάσετε στη θέση 2.
Πατήστε
για να
μέχρι να
για να διαγράψετε τη θέση μνήμης 2. Θα εμφανιστεί η εξής ερώτηση:
Πατήστε "YES" (ΝΑΙ) εάν επιθυμείτε να διαγράψετε τα δεδομένα συγκόλλησης από τη θέση
μνήμης 2, (εάν αλλάξετε γνώμη, πατήστε "NO" (ΟΧΙ)). Η θέση μνήμης 2 είναι τώρα άδεια.
0459 287 501
- 29 -
© ESAB AB 2017
9 ΚΩΔΙΚΌΣ ΚΛΕΙΔΏΜΑΤΟΣ
9
ΚΩΔΙΚΌΣ ΚΛΕΙΔΏΜΑΤΟΣ
Πατήστε
για πρόσβαση στο μενού κωδικού κλειδώματος.
Πατήστε
μέχρις ότου επιλεγεί το πρώτο ψηφίο του κωδικού PIN
Πατήστε
, για να αποθηκεύσετε το πρώτο ψηφίο του κωδικού. Επαναλάβετε τη
διαδικασία για τα υπόλοιπα ψηφία.
Πατήστε
0459 287 501
για να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου.
- 30 -
© ESAB AB 2017
10 ΚΩΔΙΚΟΊ ΒΛΑΒΏΝ
10
ΚΩΔΙΚΟΊ ΒΛΑΒΏΝ
10.1
Γενικά
Οι κωδικοί σφάλματος χρησιμοποιούνται για να δείξουν ότι έχει συμβεί σφάλμα στον
εξοπλισμό. Εμφανίζονται στην οθόνη με τη μορφή συμβόλου, ως εξής:
Οι κωδικοί σφάλματος ενημερώνονται κάθε τρία δευτερόλεπτα. Ο επάνω
αριθμός στο σύμβολο είναι ο αριθμός του συγκεκριμένου κωδικού σφάλματος.
Ο κάτω αριθμός δείχνει πού παρουσιάστηκε το σφάλμα.
Το παραπάνω σύμβολο δείχνει ότι ο πίνακας ελέγχου (0) έχει χάσει επαφή με τη μονάδα
παροχής ρεύματος.
Εάν έχουν ανιχνευτεί διάφορα σφάλματα, θα απεικονίζεται μόνο ο κωδικός του σφάλματος
που συνέβη τελευταίο.
Πατήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα λειτουργίας για να σβήσετε το σύμβολο από την
οθόνη.
Τα σύμβολα μπορεί να είναι σταθερά ή να αναβοσβήνουν, ανάλογα με τον τύπο του
σφάλματος.
Τα σύμβολα που αναβοσβήνουν επισημαίνονται με την ένδειξη «o» στον κατάλογο των
κωδικών σφάλματος.
10.2
Κατάλογος κωδικών σφάλματος
0 = πίνακας ελέγχου
3 = μονάδα τροφοδότησης σύρματος
1 = μονάδα ψύξης
4 = μονάδα τηλεελέγχου
2 = πηγή ρεύματος
Κωδικ Περιγραφή
ός
σφάλμ
ατος
0
1
2
3
4
1
Σφάλμα μνήμης, EPROM
x
x
x
x
x
2
Σφάλμα μνήμης, RAM
x
x
x
x
3
Σφάλμα μνήμης, εξωτερική RAM
x
x
4
Παροχή ρεύματος 5V
x
5
Ενδιάμεση τάση συνεχούς ρεύματος
(DC) εκτός ορίων
6
Υψηλή θερμοκρασία
8
Παροχή ρεύματος 1*
9
x
x
x
x
x
x
x
x
Παροχή ρεύματος 2*
x
x
x
10
Παροχή ρεύματος 3*
x
11
Σερβομηχανισμός τροφοδότησης
σύρματος
12
Σφάλμα επικοινωνίας
(προειδοποίηση)
x
x
14
Σφάλμα επικοινωνίας (δίαυλος
εκτός)
x
x
0459 287 501
x
x
- 31 -
x
x
x
© ESAB AB 2017
10 ΚΩΔΙΚΟΊ ΒΛΑΒΏΝ
Κωδικ Περιγραφή
ός
σφάλμ
ατος
0
1
2
3
4
15
Απώλεια μηνυμάτων
x
x
x
x
16
Υψηλή τάση ανοιχτού κυκλώματος
17
Απώλεια επαφής με τη μονάδα
τροφοδότησης σύρματος
o
18
Απώλεια επαφής με τη μονάδα
παροχής ρεύματος
o
19
Εσφαλμένες τιμές ρυθμίσεων στην
εξωτερική RAM
x
20
Σφάλμα εκχώρησης μνήμης
x
22
Υπερχείλιση ενδιάμεσης μνήμης
πομπού
x
x
23
Υπερχείλιση ενδιάμεσης μνήμης
δέκτη
x
x
26
Επιτήρηση
x
x
x
27
Έλλειψη σύρματος
x
x
o
28
Υπερχείλιση στοίβας
x
x
x
29
Δεν υπάρχει ροή νερού ψύξης
30
Υπέρβαση στάθμης σφάλματος
χρόνου ρυθμιστή
x
31
Καμία ανταπόκριση από τη μονάδα
απεικόνισης
x
32
Δεν υπάρχει ροή αερίου
40
Μη συμβατές μονάδες
x
43
Η συνδεδεμένη πηγή ρεύματος δεν
διαθέτει το τελευταίο λογισμικό
x
44
Σφάλμα διαχείρισης μνήμης
x
45
Η αντίστοιχη γραμμή
εμβάπτισης/ψεκασμού λείπει
x
x
x
o
x
o
Μονάδα
Παροχή ρεύματος 1* Παροχή ρεύματος 2* Παροχή ρεύματος 3*
Μονάδα ψύξης
+24V
Πίνακας ελέγχου
+3V
Μονάδα παροχής
ρεύματος
+15V
-15V
Μονάδα
τροφοδότησης
σύρματος
+15V
+ 20V
+15V
+ 60V
+12V
+10V
+24V
Μονάδα
τροφοδότησης
σύρματος L
Τηλεχειριστήριο
0459 287 501
- 32 -
© ESAB AB 2017
10 ΚΩΔΙΚΟΊ ΒΛΑΒΏΝ
10.3
Περιγραφές κωδικών σφάλματος
Παρακάτω περιγράφονται κωδικοί συμβάντων που ο χρήστης μπορεί να διορθώσει μόνος
του. Εάν εμφανιστεί οποιοσδήποτε άλλος κωδικός, καλέστε τεχνικό σέρβις.
Κωδικός
σφάλματος
Περιγραφή
1
Σφάλμα μνήμης προγράμματος, (EPROM)
Υπάρχει σφάλμα στη μνήμη του προγράμματος.
Αυτό το σφάλμα δεν απενεργοποιεί καμία λειτουργία.
Ενέργεια: Ξεκινήστε πάλι το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να
υφίσταται, καλέστε τεχνικό συντήρησης.
2
Σφάλμα μικροεπεξεργαστή RAM
Ο μικροεπεξεργαστής δεν μπορεί να διαβάσει/γράψει από/προς ορισμένη
θέση μνήμης στην εσωτερική του μνήμη.
Αυτό το σφάλμα δεν απενεργοποιεί καμία λειτουργία.
Ενέργεια:Επανεκκινήστε το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να
υφίσταται, καλέστε τεχνικό συντήρησης.
3
Σφάλμα εξωτερικής RAM
Ο μικροεπεξεργαστής δεν μπορεί να διαβάσει/γράψει από/προς ορισμένη
θέση μνήμης στην εξωτερική του μνήμη.
Αυτό το σφάλμα δεν απενεργοποιεί καμία λειτουργία.
Ενέργεια: Ξεκινήστε πάλι το μηχάνημα. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να
υφίσταται, καλέστε τεχνικό συντήρησης.
4
Χαμηλή τροφοδοσία 5V
Η τάση τροφοδοσίας είναι υπερβολικά χαμηλή.
Η τρέχουσα διεργασία συγκόλλησης έχει διακοπεί και δεν μπορεί να
ξεκινήσει πάλι.
Ενέργεια: Διακόψτε την κεντρική τροφοδοσία για να κάνετε επαναφορά της
μονάδας. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τεχνικό
συντήρησης.
5
Ενδιάμεση τάση συνεχούς ρεύματος (DC) εκτός ορίων
Η τάση είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. Η πολύ υψηλή τάση μπορεί να
οφείλεται σε σοβαρά μεταβατικά φαινόμενα στην παροχή ρεύματος δικτύου ή
σε ασθενή παροχή ρεύματος (υψηλή αυτεπαγωγή της παροχής ή απώλεια
μιας φάσης).
Η μονάδα ρεύματος έχει σταματήσει και δεν μπορεί να ξεκινήσει πάλι.
Ενέργεια: Διακόψτε την κεντρική τροφοδοσία για να κάνετε επαναφορά της
μονάδας. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τεχνικό
συντήρησης.
6
Υψηλή θερμοκρασία
Ο θερμικός διακόπτης υπερφόρτισης έχει λειτουργήσει.
Η τρέχουσα διεργασία συγκόλλησης έχει διακοπεί και δεν μπορεί να
ξεκινήσει πάλι προτού επαναφερθεί ο διακόπτης.
Ενέργεια: Ελέγξτε ότι δεν είναι μπλοκαρισμένες ή φραγμένες με βρωμιά οι
είσοδοι ή οι έξοδοι του αέρα ψύξης. Ελέγξτε τον κύκλο εργασίας που
χρησιμοποιείται, για να βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός δεν υπερφορτώνεται.
0459 287 501
- 33 -
© ESAB AB 2017
10 ΚΩΔΙΚΟΊ ΒΛΑΒΏΝ
Κωδικός
σφάλματος
Περιγραφή
8
Παροχή ρεύματος +24V (μονάδα ψύξης)
Η τάση είναι υπερβολικά υψηλή ή υπερβολικά χαμηλή.
Ενέργεια: Καλέστε τεχνικό σέρβις.
8
Χαμηλή τάση μπαταρίας +3V (στον πίνακα ελέγχου)
Η τάση της μπαταρίας υποστήριξης μνήμης είναι πολύ χαμηλή. Αν δεν
αντικατασταθεί η μπαταρία, τα περιεχόμενα της μνήμης δεδομένων
συγκόλλησης στον πίνακα ελέγχου θα χαθούν.
Αυτό το σφάλμα δεν απενεργοποιεί καμία λειτουργία.
Ενέργεια: Καλέστε τεχνικό σέρβις για να αντικαταστήσει την μπαταρία.
8
Παροχή ρεύματος +15V (μονάδα τροφοδότησης σύρματος και μονάδα
παροχής ρεύματος)
Η τάση είναι υπερβολικά υψηλή ή υπερβολικά χαμηλή.
Ενέργεια: Καλέστε τεχνικό σέρβις.
8
Παροχή ρεύματος +13V, (μονάδα τηλεελέγχου)
Η τάση είναι υπερβολικά υψηλή ή υπερβολικά χαμηλή.
Ενέργεια: Καλέστε τεχνικό σέρβις.
9
Παροχή ρεύματος -15V (μονάδα παροχής ρεύματος)
Η τάση είναι υπερβολικά υψηλή ή υπερβολικά χαμηλή.
Ενέργεια: Καλέστε τεχνικό σέρβις.
9
Παροχή ρεύματος +20V, +60V (μονάδα τροφοδότησης σύρματος)
Η τάση είναι υπερβολικά υψηλή ή υπερβολικά χαμηλή.
Ενέργεια: Καλέστε τεχνικό σέρβις.
9
Παροχή ρεύματος +10V, (μονάδα τηλεελέγχου)
Η τάση είναι υπερβολικά υψηλή ή υπερβολικά χαμηλή.
Ενέργεια: Καλέστε τεχνικό σέρβις.
10
Παροχή ρεύματος +24V
Η τάση είναι υπερβολικά υψηλή ή υπερβολικά χαμηλή.
Ενέργεια: Καλέστε τεχνικό σέρβις.
11
Ταχύτητα τροφοδότησης σύρματος
Η ταχύτητα τροφοδότησης σύρματος διαφέρει από τη ρυθμισμένη τιμή.
Η τροφοδότηση σύρματος διακόπτεται όταν συμβαίνει αυτό το σφάλμα.
Ενέργεια: Καλέστε τεχνικό σέρβις.
12
Σφάλμα επικοινωνίας (προειδοποίηση)
Το φορτίο στην αρτηρία του συστήματος CAN είναι προσωρινά πολύ υψηλό.
Η μονάδα ρεύματος ή η μονάδα τροφοδότησης σύρματος μπορεί να έχει
χάσει την επαφή με τον πίνακα ελέγχου.
Ενέργεια: Ελέγξτε τον εξοπλισμό για να βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί μόνο
μία μονάδα τροφοδότησης σύρματος ή μονάδα τηλεχειρισμού. Εάν το
σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τεχνικό συντήρησης.
0459 287 501
- 34 -
© ESAB AB 2017
10 ΚΩΔΙΚΟΊ ΒΛΑΒΏΝ
Κωδικός
σφάλματος
Περιγραφή
14
Σφάλμα επικοινωνίας
Η αρτηρία του συστήματος CAN έχει προσωρινά σταματήσει να λειτουργεί
λόγω υπερβολικού φορτίου.
Η τρέχουσα διεργασία συγκόλλησης διακόπτεται.
Ενέργεια: Ελέγξτε τον εξοπλισμό για να βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί μόνο
μία μονάδα τροφοδότησης σύρματος ή μονάδα τηλεχειρισμού. Διακόψτε την
κεντρική τροφοδοσία για να κάνετε επαναφορά της μονάδας. Εάν το σφάλμα
εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τεχνικό συντήρησης.
15
Απώλεια μηνυμάτων
Ο μικροεπεξεργαστής δεν μπορεί να επεξεργαστεί τα εισερχόμενα μηνύματα
αρκετά γρήγορα, με αποτέλεσμα να χάνονται πληροφορίες.
Ενέργεια: Διακόψτε την κεντρική τροφοδοσία για να κάνετε επαναφορά της
μονάδας. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τεχνικό
συντήρησης.
16
Υψηλή τάση ανοιχτού κυκλώματος
Η τάση ανοιχτού κυκλώματος ήταν πολύ υψηλή.
Ενέργεια: Διακόψτε την κεντρική τροφοδοσία για να κάνετε επαναφορά της
μονάδας. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τεχνικό
συντήρησης.
17
Απώλεια επαφής
Ο πίνακας ελέγχου έχει χάσει την επαφή με τη μονάδα τροφοδότησης
σύρματος.
Η τρέχουσα διεργασία συγκόλλησης διακόπτεται.
Ενέργεια: Ελέγξτε τα καλώδια. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται,
καλέστε τεχνικό συντήρησης.
18
Απώλεια επαφής
Ο πίνακας ελέγχου έχει χάσει την επαφή με τη μονάδα παροχής ρεύματος.
Η τρέχουσα διεργασία συγκόλλησης διακόπτεται.
Ενέργεια: Ελέγξτε τα καλώδια. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται,
καλέστε τεχνικό συντήρησης.
19
Εσφαλμένες τιμές ρυθμίσεων στην εξωτερική RAM
Αυτό το σφάλμα θα ανιχνευτεί αν έχουν αλλοιωθεί οι πληροφορίες στην
υποστηριζόμενη από μπαταρία μνήμη.
Ενέργεια: Το σφάλμα θα διορθωθεί μόνο του, αλλά τα δεδομένα που είναι
αποθηκευμένα στην υπάρχουσα θέση της μνήμης θα χαθούν.
20
Σφάλμα εκχώρησης μνήμης
Ο μικροεπεξεργαστής δεν μπορεί να διατηρήσει επαρκή χώρο μνήμης.
Αυτό το σφάλμα θα δημιουργήσει κωδικό σφάλματος 26.
Ενέργεια: Καλέστε τεχνικό σέρβις.
22
Υπερχείλιση ενδιάμεσης μνήμης πομπού
Ο πίνακας ελέγχου δεν μπορεί να μεταδώσει πληροφορίες στις άλλες
μονάδες με αρκετά υψηλή ταχύτητα.
Ενέργεια: Διακόψτε την κεντρική τροφοδοσία για να κάνετε επαναφορά της
μονάδας.
0459 287 501
- 35 -
© ESAB AB 2017
10 ΚΩΔΙΚΟΊ ΒΛΑΒΏΝ
Κωδικός
σφάλματος
Περιγραφή
23
Υπερχείλιση ενδιάμεσης μνήμης δέκτη
Ο πίνακας ελέγχου δεν μπορεί να επεξεργαστεί πληροφορίες από τις άλλες
μονάδες με αρκετά υψηλή ταχύτητα.
Ενέργεια: Διακόψτε την κεντρική τροφοδοσία για να κάνετε επαναφορά της
μονάδας.
26
Επιτήρηση
Κάτι εμπόδισε τον επεξεργαστή να εκτελέσει τα κανονικά του καθήκοντα
προγράμματος.
Το πρόγραμμα ξεκινάει πάλι αυτόματα. Η τρέχουσα διεργασία συγκόλλησης
διακόπτεται. Αυτό το σφάλμα δεν απενεργοποιεί καμία λειτουργία.
Ενέργεια: Εάν το σφάλμα επιμένει, καλέστε τεχνικό σέρβις.
27
Εκτός σύρματος (μονάδα τροφοδότησης σύρματος)
Η μονάδα τροφοδότησης σύρματος δεν τροφοδοτεί κανένα σύρμα. Η
τρέχουσα διεργασία συγκόλλησης θα διακοπεί και δεν μπορεί να ξεκινήσει
πάλι.
Κωδικός σφάλματος από εξωτερική πηγή.
Ενέργεια: Φορτώστε καινούργιο σύρμα.
Ελέγξτε το εγχειρίδιο για συνδεδεμένες μονάδες.
28
Υπερχείλιση στοίβας
Η εκτέλεση του προγράμματος δεν λειτουργεί.
Ενέργεια: Διακόψτε την κεντρική τροφοδοσία για να κάνετε επαναφορά της
μονάδας. Εάν το σφάλμα εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε τεχνικό
συντήρησης.
29
Δεν υπάρχει ροή νερού ψύξης
Ο διακόπτης παρακολούθησης της ροής έχει λειτουργήσει.
Η τρέχουσα διεργασία συγκόλλησης έχει διακοπεί και δεν μπορεί να
ξεκινήσει πάλι.
Ενέργεια: Ελέγξτε το κύκλωμα νερού ψύξης και την αντλία.
30
Υπέρβαση στάθμης σφάλματος χρόνου ρυθμιστή
Παρουσιάστηκε υπερβολικά μεγάλος χρόνος ρυθμιστή (μόνο σε MIG/MAG).
31
Καμία ανταπόκριση από τη μονάδα απεικόνισης
Ο μικροεπεξεργαστής δεν είναι σε επαφή με τον πίνακα απεικόνισης.
Ενέργεια: Καλέστε τεχνικό σέρβις.
32
Δεν υπάρχει ροή αερίου
Η παροχή του αερίου είναι μικρότερη από 6 l/min. Δεν είναι δυνατή η έναρξη
της συγκόλλησης.
Ενέργεια: Ελέγξτε τη βαλβίδα αερίου, τους εύκαμπτους σωλήνες και τους
συνδετήρες.
40
Μη συμβατές μονάδες
Δεν είναι συνδεδεμένη η σωστή μονάδα τροφοδότησης σύρματος. Δεν είναι
δυνατή η εκκίνηση
Ενέργεια: Σύνδεση της σωστής μονάδας τροφοδότησης σύρματος.
0459 287 501
- 36 -
© ESAB AB 2017
10 ΚΩΔΙΚΟΊ ΒΛΑΒΏΝ
Κωδικός
σφάλματος
Περιγραφή
43
Η συνδεδεμένη πηγή ρεύματος δεν διαθέτει το τελευταίο λογισμικό
Ο πίνακας U6 είναι συνδεδεμένος σε πηγή ρεύματος, η οποία δεν
υποστηρίζει το ρυθμιστή τύπου 17.
Ενέργεια: Ενημερώστε το λογισμικό της πηγής ρεύματος.
44
Σφάλμα διαχείρισης μνήμης
Ο πίνακας U6 έχει ανιχνεύσει αναντιστοιχία ανάμεσα στα δεδομένα μεθόδου
που αναγνώστηκαν από τη μνήμη και στα τρέχοντα δεδομένα. Ισχύει για
συγκόλληση MIG/MAG σε λειτουργία συνέργειας.
Ενέργεια: Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις και αποθηκεύστε τις νέες τιμές. Οι
παλιές τιμές δεν ισχύουν.
45
Η αντίστοιχη γραμμή εμβάπτισης/ψεκασμού λείπει
Ο πίνακας U6 έχει εντοπίσει ότι η γραμμή εμβάπτισης/ψεκασμού που
αντιστοιχεί στην επιλεγμένη γραμμή συνέργειας για παλμική συγκόλληση δεν
είναι διαθέσιμη. Εφαρμόζεται μόνο όταν χρησιμοποιείται η ομάδα συνέργειας
99 με γραμμές συνέργειας που ορίζονται από το χρήστη.
Ενέργεια: Κάντε λήψη της γραμμής συνέργειας που λείπει χρησιμοποιώντας
το ESAT και μετά κάντε επανεκκίνηση.
0459 287 501
- 37 -
© ESAB AB 2017
11 ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ
11
ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνει ο προμηθευτής παύουν να ισχύουν εάν ο
ίδιος ο πελάτης επιχειρήσει οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν για να διορθώσει
οποιαδήποτε σφάλματα κατά την χρονική περίοδο της εγγύησης.
Η παραγγελία ανταλλακτικών και αναλώσιμων εξαρτημάτων μπορεί να γίνει μέσω του
πλησιέστερου αντιπροσώπου της ESAB (ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο αυτού του εγγράφου).
Κατά την παραγγελία, θα πρέπει να αναφέρετε τον τύπο προϊόντος, τον αριθμό σειράς, την
ονομασία και τον αριθμό ανταλλακτικού σύμφωνα με τον κατάλογο ανταλλακτικών. Αυτό
διευκολύνει την αποστολή και διασφαλίζει τη σωστή παράδοση.
0459 287 501
- 38 -
© ESAB AB 2017
ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ
0459 287 501
- 39 -
© ESAB AB 2017
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΣΎΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΊΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΊΟΥ
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΣΎΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΊΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΊΟΥ
MIG/MAG synergy welding
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low-alloy or non-alloy solid wire (Fe ER70S)
CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 8% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 18% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Ανοξείδωτο δίκλωνο σύρμα (Duplex ER2209)
Ar + 30 % He +1% 1,0
O2
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5356) Ar
1.0 1.2 1.6
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6
Metal powder-filled cored wire (Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
Rutile flux-filled cored wire (Fe E70 RFCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
Basic flux-filled cored wire (Fe E70 BFCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
Πυριτιούχος ορείχαλκος (ERCuSi-A)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Σύρμα χαλκού και αλουμινίου (ERCuAl-A1)
Ar
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1,0 1,2
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2
Pulsed MIG/MAG synergy welding
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low-alloy or non-alloy solid wire (Fe ER70S)
Ar + 8% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 18% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0.9 1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1,0 1,2
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Stainless duplex wire (Duplex ER2209)
Ar + 30% He + 1% O2 1.0 1.2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
1.0 1.2 1.6
Magnesium-alloyed al wire (AlMg ER5356)
Ar + 30% He
1.2
Magnesium-alloyed al wire (AlMg ER5183)
Ar
1.6
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
0459 287 501
- 40 -
© ESAB AB 2017
ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ ΣΎΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΊΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΊΟΥ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6
Silicon-alloyed al wire (AlSi ER4043)
Ar + 30% He
0.9 1.0 1.2
Silicon-alloyed al wire (AlSi ER4047)
Ar
1.2 1.6
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% CO2
1.0 1.2
Aluminium solid wire (Al99,5 ER1100)
Ar
1.2
Copper and aluminium wire (ERCuAl-A1)
Ar
1.0 1.2
Metal powder-filled cored wire (Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
MMA welding
Electrode type
Electrode diameter
Basic
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0 7.0
Rutile
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0 7.0
Cellulose
2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0
Air arc gouging
Electrode type: 4.0 5.0 6.0 8.0
The text on the display panel is available in the following languages: Swedish, Danish,
Norwegian, Finnish, English, German, Dutch, French, Spanish (Castilian), Italian,
Portuguese, Polish, Czech, Hungarian, Turkish and US English.
0459 287 501
- 41 -
© ESAB AB 2017
ΔΟΜΉ ΜΕΝΟΎ
ΔΟΜΉ ΜΕΝΟΎ
0459 287 501
- 42 -
© ESAB AB 2017
ΔΟΜΉ ΜΕΝΟΎ
0459 287 501
- 43 -
© ESAB AB 2017
ΔΟΜΉ ΜΕΝΟΎ
0459 287 501
- 44 -
© ESAB AB 2017
ΔΟΜΉ ΜΕΝΟΎ
0459 287 501
- 45 -
© ESAB AB 2017
ΔΟΜΉ ΜΕΝΟΎ
0459 287 501
- 46 -
© ESAB AB 2017
ΔΟΜΉ ΜΕΝΟΎ
0459 287 501
- 47 -
© ESAB AB 2017
ΔΟΜΉ ΜΕΝΟΎ
0459 287 501
- 48 -
© ESAB AB 2017
ΑΡΙΘΜΟΊ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΊ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ
Ordering no.
Denomination
0458 535 890
Aristo™ U6
0458 818 990
Spare parts list M2, MA4, MA6, U6
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
0459 287 501
- 49 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising