ESAB | U6 | Instruction manual | ESAB U6 Uputstvo za upotrebu

ESAB U6 Uputstvo za upotrebu
Aristo®
U6
Priručnik s uputama
0459 287 501 HR 20170331
Valid for: from program version 2.14P
SADRŽAJ
1
2
3
4
5
6
UVOD .............................................................................................................
4
1.1
Ovo učinite prvo .......................................................................................
4
1.2
Princip rada upravljačke ploče ...............................................................
4
1.3
Upravljačka ploča .....................................................................................
5
1.4
Simboli na zaslonu ...................................................................................
6
1.5
Ažuriranje softvera ...................................................................................
6
MENIURI ........................................................................................................
7
2.1
Meniul principal şi meniul de măsurători...............................................
7
2.2
Meniul de selectare ..................................................................................
7
ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG .....................................................
8
3.1
Postavke....................................................................................................
8
3.2
Objašnjenja funkcija ................................................................................
11
ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG................................................................
17
4.1
Pregled ......................................................................................................
17
4.2
Postavke....................................................................................................
17
4.3
Objašnjenja funkcija ................................................................................
19
ZAVARIVANJE METODOM MMA..................................................................
23
5.1
23
Postavke....................................................................................................
ARC AIR GOUGING (ŽLJEBLJENJE DJELOVANJEM ELEKTRIČNOG
LUKA S DJELOVANJEM MLAZA STLAČENOG ZRAKA) .......................... 25
6.1
Postavke....................................................................................................
25
FUNCŢII GENERALE ....................................................................................
26
7.1
Unitatea de comandă de la distanţă .......................................................
26
7.2
Setări .........................................................................................................
26
UPRAVLJANJE MEMORIJOM......................................................................
27
8.1
Pohrana podataka zavarivanja ................................................................
27
8.2
Dohvat podataka zavarivanja ..................................................................
28
8.3
Brisanje podataka zavarivanja ................................................................
29
9
COD DE BLOCARE.......................................................................................
30
10
KODOVI POGREŠAKA .................................................................................
31
10.1
Općenito ....................................................................................................
31
10.2
Popis kodova pogrešaka .........................................................................
31
10.3
Opisi kodova pogreške ............................................................................
32
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB.....................................................
38
DIAGRAMĂ...........................................................................................................
39
DIMENZIJE ŽICE I PLINA ....................................................................................
40
STRUKTURA IZBORNIKA ...................................................................................
42
7
8
11
0459 287 501
© ESAB AB 2017
SADRŽAJ
NARUDŽBENI BROJEVI ......................................................................................
49
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0459 287 501
© ESAB AB 2017
1 UVOD
1
UVOD
Ovaj priručnik opisuje funkcije upravljačke ploče U6.
Općenite informacije o radu uređaja potražite na jedinici za dopremanje žice i uputama za
upotrebu izvora napajanja.
1.1
Ovo učinite prvo
Ovaj izbornik prikazuje se prilikom prvog pokretanja jedinice za napajanje.
Uređaj se isporučuje s natpisima na upravljačkoj ploči postavljenim na engleski. Natpisi na
upravljačkoj ploči mogu se prikazivati na 14 jezika: odaberite onaj koji želite na sljedeći
način.
Pritisnite
Pritisnite
kako biste došli do prvog izbornika za odabir.
kako biste došli do izbornika za konfiguraciju.
Pritisnite
(tj. softverski gumb prikazan desno ispod prikaza) dok se na zaslonu ne
prikaže željeni jezik.
1.2
Princip rada upravljačke ploče
Može se reći kako se upravljačka ploča sastoji od dva dijela: primarne memorije i memorije
podataka zavarivanja.
0459 287 501
-4-
© ESAB AB 2017
1 UVOD
U primarnoj memoriji oblikuje se cjelokupni skup podataka zavarivanja koji se može pohraniti
u memoriju podataka zavarivanja.
Postupkom tijekom zavarivanja uvijek upravlja primarna memorija. Stoga je podatke
zavarivanja moguće učitati i iz memorije podataka zavarivanja u primarnu memoriju.
Napominjemo da primarna memorija uvijek sadrži najnovije postavljene postavke podataka
zavarivanja. One se mogu učitati iz memorije podataka zavarivanja ili iz pojedinačno
izmijenjenih postavki. Drugim riječima, primarna memorija nikad nije prazna ili "resetirana".
1.3
Upravljačka ploča
1.
2.
3.
4.
5.
Zaslon
Kotačić za postavljanje napona
Kotačići za postavljanje brzine
dopremanja žice i struje
Softverski gumbi (funkcijske tipke), vidi
daljnje objašnjenje u nastavku
Gumb MENU (IZBORNIK)
Softverski gumbi
Funkcija tih gumba (tj. ono što pojedini od njih radi) mijenja se ovisno o podizborniku koji se
prikazuje na zaslonu. Određena funkcija pojedinog gumba prikazana je u tekstu u dnu
zaslona, ispod odgovarajućeg gumba. (Bijela točka pored teksta naznačuje da je gumb
aktivan.)
Kada vam tekst u priručniku savjetuje da pritisnete gumb te vrste
pritisnete funkcijsku tipku ispod odgovarajućeg prikazanog teksta.
, namjera je da
Gumb MENU (IZBORNIK)
Ako ste u glavnome izborniku, pritiskom na ovaj gumb otvorit će se izbornik za odabir
(pogledajte <>). Ako ste u drugome izborniku, prijeći ćete u viši izbornik.
0459 287 501
-5-
© ESAB AB 2017
1 UVOD
1.4
Simboli na zaslonu
Povratak na glavni izbornik.
Pomicanje pokazivača dolje, do novog parametra koji želite
postaviti.
Promjena funkcije odabrane stavke.
Povećanje vrijednosti.
Smanjenje vrijednosti.
1.5
Ažuriranje softvera
Ako se na zaslonu prikaže ovo upozorenje, to znači da izvor napajanja ne podržava tu
funkciju.
Obratite se ovlaštenom servisnom inženjeru tvrtke ESAB.
0459 287 501
-6-
© ESAB AB 2017
2 MENIURI
2
MENIURI
Panoul de comandă utilizează mai multe meniuri diferite: meniul principal, meniul de
măsurători, meniul de selectare, meniul de proces, meniul de setări, meniul de configurare şi
meniul de memorie. La pornire apare şi un afişaj de pornire, cu informaţiile referitoare la tipul
de panou şi la versiunea de software utilizată.
2.1
Meniul principal şi meniul de măsurători
Meniul principal apare întotdeauna imediat după
pornire, indicând valorile setate. Dacă vă aflaţi în
meniul principal când începeţi sudarea, meniul se
schimbă automat pentru a indica valorile măsurate
(meniul de măsurători). Valorile măsurate rămân pe
afişaj chiar şi după ce se opreşte sudura.
Pot fi accesate şi alte meniuri fără a pierde valorile măsurate.
Valorile setărilor sunt afişate în locul valorilor măsurate numai atunci când un buton este rotit
sau când metoda de sudură se modifică.
2.2
Meniul de selectare
Utilizaţi meniul de selectare pentru a selecta următorul
nivel de meniu la care doriţi să mergeţi: de proces,
setări, configurare sau memorie.
Meniul de proces
Meniul de setări
Utilizaţi acest meniu
pentru a schimba
procesul de sudură,
tipul de material etc.
Utilizaţi acest meniu
pentru a seta
parametrii de sudură,
cum ar fi pre-fluxul de
gaz, timpul pornirii
calde, timpul de
stingere treptată a
arcului etc.
Meniul de
configurare
Meniul de memorie
Utilizaţi acest meniu
pentru a schimba
limba, unităţile de
măsură etc.
Utilizaţi acest meniu
pentru a stoca,
reapela şi/sau şterge
diferite setări de date
de sudură stocate.
Există zece poziţii de
stocare pentru datele
de sudură.
0459 287 501
-7-
© ESAB AB 2017
3 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
3
ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Arcul din sudura MIG/MAG topeşte un electrod de sârmă (electrodul) care este alimentat
continuu în sudură, având zona topită protejată de un gaz de protecţie.
Impulsurile curentului afectează transferul de picături topite din sârmă, pentru a produce un
arc stabil şi fără stropiri chiar şi cu date de sudură inferioare.
3.1
Postavke
Zavarivanje postupkom MIG/MAG bez impulsne struje
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Zadana postavka
2/4 takta 1)
2 takta ili 4 takta
-
2-taktno
Funkcija za
OFF (ISKLJUČENO) popunjavanje kratera ili ON (UKLJUČENO)
(crater filling)
OFF (ISKLJUČENO)
Trajanje popunjavanja 0 – 5 s
kratera
1,0 s
0,1 s
Funkcija vrućeg
pokretanja
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Vrijeme funkcije
vrućeg pokretanja
0,0 – 10,0 s
1,5 s
Sporo pokretanje
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
0,1 s
ON (UKLJUČENO)
Pročišćavanje plina 1) -
-
-
Hladno dopremanje
žice
-
-
-
Funkcija QSet
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Sinergija
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
ON (UKLJUČENO) 2)
Prikaz procjene
jakosti struje
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Induktivitet
0 – 100
1
70
Prethodni protok plina 0,1 – 25 s
0,1 s
0,1 s
Vrijeme završnog
sagorijevanja žice
(burnback time) 3)
0 – 0,35 s
0,01 s
0,08 s
Funkcija SCT
(prijenos kratkog
spoja)
SYN (SINERGIJA),
OFF (ISKLJUČENO) /
ON (UKLJUČENO)
SYN (SINERGIJA)
Početni parametar R
8,0 – 60,0
0,25
-
1s
1s
Naknadni protok plina 0,1 – 20 s
Točkasto zavarivanje
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Vrijeme točkastog
zavarivanja
0,1 – 25 s
0,1 s
0459 287 501
0,1 s
-8-
© ESAB AB 2017
3 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Zadana postavka
Napon
8 – 60
0,25 (prikaz s jednom odstupanje sinergije
decimalom)
±0
Brzina dopremanja
žice
0,8 – 25,0 m/min
0,1 m/min
Podaci sklopke
okidača
OFF (ISKLJUČENO), ON (UKLJUČENO) ili
ARC OFF (LUK
ISKLJUČEN)
OFF (ISKLJUČENO)
Dimenzije
METRIC (METRIČKI) ili INCH (INČI)
METRIC (METRIČKI)
5 m/min
Omogućeno
OFF (ISKLJUČENO) upravljanje
ili ON (UKLJUČENO)
upravljačkom pločom
ON (UKLJUČENO)
Automatsko
spremanje
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Jedinica za
OFF (ISKLJUČENO) dopremanje žice AVC ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Ograničenja
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Kod za zaključavanje OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
1)
Te se funkcije ne mogu mijenjati dok je zavarivanje u tijeku.
2)
Sinergijska krivulja prilikom isporuke: čvrsta žica (ER70S), zaštitni plin CO2 sa žicom od
0,8 mm.
3)
Postavka vremena završnog sagorijevanja žice dostupna je samo kad je funkcija SCT
isključena. To je slučaj ako je postavka SCT = OFF (ISKLJUČENO) ili SCT = SYN
(SINERGIJA), a za odabranu sinergijsku liniju funkcija SCT je postavljena na OFF
(ISKLJUČENO).
Zavarivanje postupkom MIG/MAG s impulsnom strujom
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Zadana postavka
2/4 takta 1)
2 takta ili 4 takta
-
2-taktno
Funkcija za
OFF (ISKLJUČENO) popunjavanje kratera ili ON (UKLJUČENO)
(crater filling)
OFF (ISKLJUČENO)
Trajanje popunjavanja 0 – 5 s
kratera
1,0 s
0,1 s
Funkcija vrućeg
pokretanja
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Vrijeme funkcije
vrućeg pokretanja
0,0 – 10,0 s
1,5 s
Sporo pokretanje
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
0,1 s
ON (UKLJUČENO)
Pročišćavanje plina 1) -
-
-
Hladno dopremanje
žice
-
-
0459 287 501
-
-9-
© ESAB AB 2017
3 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Prikaz procjene
jakosti struje
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
Zadana postavka
OFF (ISKLJUČENO)
Prethodni protok plina 0,1 – 25 s
0,1 s
0,1 s
Vrijeme završnog
sagorijevanja žice
(burnback time) 2)
0 – 0,35 s
0,01 s
0,08 s
Funkcija SCT
(prijenos kratkog
spoja) 3)
SYN (SINERGIJA),
OFF (ISKLJUČENO) /
ON (UKLJUČENO)
Naknadni protok plina 0 – 20 s
1s
SYN (SINERGIJA)
1s
Točkasto zavarivanje
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Vrijeme točkastog
zavarivanja
0,1 – 25 s
0,1 s
0,1 s
Napon
8 – 60
0,25 (prikaz s jednom odstupanje sinergije
decimalom)
±0
Brzina dopremanja
žice
0,8 – 25,0 m/min
0,1 m/min
Podaci sklopke
okidača
OFF (ISKLJUČENO), ON (UKLJUČENO) ili
ARC OFF (LUK
ISKLJUČEN)
DISABLE
(ONEMOGUĆI)
Dimenzije
METRIC (METRIČKI) ili INCH (INČI)
METRIC (METRIČKI)
5 m/min
Omogućeno
OFF (ISKLJUČENO) upravljanje
ili ON (UKLJUČENO)
upravljačkom pločom
ON (UKLJUČENO)
Automatsko
spremanje
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Jedinica za
OFF (ISKLJUČENO) dopremanje žice AVC ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Ograničenja
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Kod za zaključavanje OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Impuls stezanja /
završni impuls 2)
0 – 100 %
1%
1)
Te se funkcije ne mogu mijenjati dok je zavarivanje u tijeku.
2)
Moguće postaviti samo ako je funkcija SCT isključena
3)
Postavka vremena završnog sagorijevanja žice dostupna je samo kad je funkcija SCT
isključena. To je slučaj ako je postavka SCT = OFF (ISKLJUČENO) ili SCT = SYN
(SINERGIJA), a za odabranu sinergijsku liniju funkcija SCT je postavljena na OFF
(ISKLJUČENO).
0459 287 501
- 10 -
© ESAB AB 2017
3 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
3.2
Objašnjenja funkcija
2-taktno
2-taktni rad sklopke okidača plamenika
A = prethodni
protok plina
B = Vruće
pokretanje
C = Zavarivanje D =
Popunjavanje
kratera
E = Naknadni
protok plina
Ako u načinu rada za 2-taktno upravljanje pritisnete sklopku okidača plamenika, pokreće se
prethodni protok plina (ako se koristi) (1) i okida se luk. Ako otpustite sklopku okidača (2),
pokreće se punjenje kratera (ako je odabrano), gasi se luk i pokreće se naknadni protok plina
(ako je odabran).
SAVJET: Ako opet pritisnete sklopku okidača plamenika za vrijeme punjenja kratera,
zavarivanje se može nastaviti sve dok je to potrebno (prikazano isprekidanom crtom), uz
pomoć podataka punjenja kratera. Popunjavanje kratera može se tijekom trajanja postupka
također prekinuti tako da brzo pritisnete i otpustite sklopku okidača.
- 2-taktni se rad aktivira u glavnom izborniku.
4-taktno
Funkcije prilikom korištenja 4-taktnog upravljanja plamenikom za zavarivanje
A = prethodni
protok plina
0459 287 501
B = Vruće
pokretanje
C = Zavarivanje D =
Popunjavanje
kratera
- 11 -
E = Naknadni
protok plina
© ESAB AB 2017
3 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Ako u načinu rada za 4-taktno upravljanje pritisnete sklopku okidača plamenika, pokreće se
prethodni protok plina (ako se koristi) (1). Otpuštanjem sklopke okidača (2) započinje
postupak zavarivanja. Po završetku zavarivanja zavarivač ponovo pritišće sklopku okidača
(3) i tako pokreće popunjavanje kratera (ako je odabrano) te podatke zavarivanja smanjuje
na nižu vrijednost. Ponovno otpuštanje sklopke okidača (4) gasi luk i pokreće naknadni
protok plina (ako se koristi).
SAVJET: Popunjavanje kratera zaustavlja se otpuštanjem sklopke okidača. Ako nastavite
držati gumb, zavarivanje se nastavlja prema nižoj vrijednosti funkcije ispunjavanja kratera
(isprekidana crta).
- 4-taktni se rad aktivira u glavnom izborniku.
Funkcija za popunjavanje kratera (crater filling)
Popunjavanje kratera sprječava pojavu pora, pukotina i kratera na kraju mjesta zavarivanja
na radnom dijelu.
- Vrijeme popunjavanja kratera namješta se u izborniku postavki.
Funkcija vrućeg pokretanja
Funkcija vrućeg pokretanja povećava struju zavarivanja tijekom podesivog razdoblja na
početku postupka zavarivanja i tako smanjuje opasnost od slabog taljenja na početku spoja.
- Vrijeme trajanja vrućeg pokretanja namješta se u izborniku postavki.
Sporo pokretanje
Funkcija sporog pokretanja smanjuje početnu brzinu žice za 50 % od postavljene dok žica ne
dođe u kontakt s radnim dijelom.
- Sporo pokretanje aktivira se u glavnom izborniku.
Pročišćavanje plina
Funkcija pročišćavanja plina koristi se za mjerenje protoka plina ili za uklanjanje zraka i vlage
iz crijeva za plin prije nego što počnete variti. Ostaje uključena sve dok držite gumb pritisnut i
sprječava dotok struje i dopremanje žice.
- Pročišćavanje plina aktivira se u glavnom izborniku.
Hladno dopremanje žice (postupno pomicanje žice)
Hladno dopremanje žice koristi se za dopremanje žice bez uključivanja strujnog luka. Žica se
doprema sve dok držite gumb pritisnutim.
- Hladno dopremanje žice aktivira se u glavnom izborniku.
QSet™
Funkcija QSet™ koristi se za olakšavanje postavljanja parametara zavarivanja.
•
•
Okretanjem kotačića u smjeru kazaljke na satu povećava se (+) duljina luka.
Okretanjem kotačića u smjeru suprotnom od kazaljke na satu smanjuje se (-) duljina
luka.
KRATKI LUK
Prilikom prvog pokretanja zavarivanja s određenom vrstom žice/vrstom plina funkcija QSet
automatski postavlja neophodne parametre zavarivanja. Nakon toga funkcija QSet™
pohranjuje sve podatke kako bi se postiglo dobro zavarivanje. Napon se potom automatski
prilagođava promjenama brzine dopremanja žice.
ŠTRCAJUĆI LUK
0459 287 501
- 12 -
© ESAB AB 2017
3 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Kod prilaska području štrcajućeg luka vrijednost funkcije QSet™ mora se povećati. Za
zavarivanje čistim štrcajućim lukom isključite funkciju QSet™. Sve postavke preuzimaju se iz
funkcije QSet™, osim napona koji se mora postaviti.
Preporuka: Prvo zavarivanje (6 sekundi) pomoću funkcije QSet™napravite na pokusnom
komadu kako biste prikupili ispravne podatke.
NAPOMENA!
Nije moguće istodobno aktivirati funkciju QSet i
funkciju sinergije.
- Funkcija QSet pokreće se u izborniku postupka.
Sinergija
Svaka kombinacija vrste žice, promjera žice i mješavine plina zahtijeva jedinstven odnos
između brzine dopremanja žice i napona (duljine luka) kako bi se ostvario stabilan luk.
Napon (duljina luka) se kontrolira automatski, u skladu s prethodno programiranom
sinergijskom krivuljom koju odabire zavarivač, što omogućuje lakše i brže pronalaženje
optimalnih parametara zavarivanja. Odnos brzine dopremanja žice i ostalih parametara
naziva se sinergijskom karakteristikom ili sinergijskom krivuljom.
Sinergija je postavljena na ON (UKLJUČENO): na
glavnom je izborniku prikazana postavljena brzina
dopremanja žice kao i pozitivno i negativno odstupanje
od napona sinergijske krivulje.
Pozitivno odstupanje prikazano je stupcem iznad SYN,
a negativno stupcem ispod.
Sinergija je postavljena na OFF (ISKLJUČENO): glavni izbornik pokazuje postavljene
vrijednosti za napon i dopremanje žice.
- Funkcija sinergije pokreće se u izborniku postupka.
Paket sinergijskih krivulja
Paket sinergijskih krivulja isporučen sa strojem naziva se „Standardne sinergijske krivulje“.
Mogu se naručiti i drukčiji paketi sinergijskih krivulja, no mora ih instalirati ovlašteni servisni
inženjer tvrtke ESAB.
0459 287 501
- 13 -
© ESAB AB 2017
3 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Prikaz procjene jakosti struje
S obzirom na odabranu sinergijsku liniju računa se procijenjena jakost struje, putem
trenutne brzine dopremanja žice. Postavka se podešava u glavnom izborniku s pomoću
funkcijske tipke AMP (JAKOST STRUJE).
Procjena jakosti struje prikazuje se kao referenca kad zavarivač nije siguran na koju
vrijednost postaviti brzinu dopremanja žice. Ovisno o vrsti spoja i izlazu elektrode
(udaljenost od kontaktnog vrha do radnog dijela) koji se koristi može doći do odstupanja
između procijenjene jakosti struje i stvarne izmjerene vrijednosti. Veliko odstupanje može
značiti da je potrebno namjestiti izlaz elektrode za optimalne rezultate zavarivanja.
Procijenjena jakost struje prikazuje se u glavnom izborniku pri podešavanju brzine
dopremanja žice ili napona. Redak koji na zaslonu prikazuje brzinu dopremanja žice
zamjenjuje se procijenjenom jakosti struje. Tijekom i nakon zavarivanja u istom se retku
prikazuju izmjerene vrijednosti struje zavarivanja.
Induktivitet
Viši induktivitet omogućuje ravnomjernije zavarivanje i manje prskanja. Manji induktivitet
stvara veću buku, ali i stabilan, koncentrirani luk.
- Induktivitet se namješta u izborniku postavki.
Prethodni protok plina
Funkcija prethodnog protoka plina određuje vrijeme toka zaštitnog plina prije okidanja luka.
- Vrijeme prethodnog protoka plina namješta se u izborniku postavki.
Vrijeme završnog sagorijevanja žice (burnback time)
Vrijeme završnog sagorijevanja žice predstavlja interval od trenutka kada jedinica za
dopremanje žice počne lomiti žicu do trenutka kada jedinica za napajanje prekine struju
zavarivanja. Ako je vrijeme završnog sagorijevanja žice prekratko, ostat će viriti predug
komad žice koji bi se mogao ohladiti i stvrdnuti u zavarivačkoj kupki. Ako je vrijeme završnog
sagorijevanja predugo, ostat će samo kratak komad žice te se povećava opasnost od
okidanja luka u vrh kontakta prilikom početka sljedećeg zavarivanja.
- Vrijeme završnog sagorijevanja žice namješta se u izborniku postavki. Postavka vremena
završnog sagorijevanja žice dostupna je samo kad je funkcija SCT isključena. To je slučaj
ako je postavka SCT = 1 ili SCT = 0, a za odabranu sinergijsku liniju funkcija SCT je
postavljena na OFF (ISKLJUČENO).
Funkcija SCT (prijenos kratkog spoja)
Funkcija SCT osigurava niz kratkih spojeva na završetku zavarivanja sve do potpunog
zaustavljanja dopremanja žice i prekida dodira s radnim dijelom.
0459 287 501
- 14 -
© ESAB AB 2017
3 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Dostupne su sljedeće postavke: SYN (SINERGIJA) = vrijednost (uključeno/isključeno)
određena je sinergijskom linijom (zadana opcija).
OFF (ISKLJUČENO) = funkcija SCT je postavljena na OFF (ISKLUČENO)
ON (UKLJUČENO) = funkcija SCT je postavljena na ON (UKLJUČENO)
Početni parametar R
Početni parametar R omogućuje fino ugađanje električnog luka prilikom početka
zavarivanja. Parametar može biti postavljen od 8,0 do 60,0 u koracima od 0,25. Da bi taj
parametar bio dostupan, sinergija mora biti postavljena na OFF (ISKLJUČENO) (To znači da
je odabrani način zavarivanja Kratki luk).
Naknadni protok plina
Funkcija naknadnog protoka plina kontrolira vrijeme tijekom kojeg zaštitni plin nastavlja teći
nakon što je luk ugašen.
- Vrijeme naknadnog protoka plina namješta se u izborniku postavki.
Promjena podataka okidača
Pomoću ove funkcije moguće je odabrati jednu od prethodno postavljenih vrijednosti
podataka zavarivanja dvostrukim pritiskom na okidač plamenika za zavarivanje.
Možete odabrati vrijednosti na memorijskom mjestu 1, 2 ili 3. Pogledajte poglavlje
"UPRAVLJANJE MEMORIJOM". Ako na memorijskom mjestu 2 nema podataka, vrši se
odabir između memorijskih mjesta 1 i 3.
ON (UKLJUČENO) – odabir jednog od memorijskih mjesta moguć je prije, poslije ili tijekom
zavarivanja.
ON (UKLJUČENO) – odabir jednog od memorijskih mjesta moguć je prije ili poslije
zavarivanja.
- Promjena podataka okidača aktivira se u glavnom izborniku.
Jedinica za dopremanje žice AVC
Kad je funkcija aktivirana, moguće je koristiti kontrolirani napon luka ili jedinicu za dopremu
žice na luku, pri čemu se napon luka iz izvora napajanja koristi i za napajanje jedinice za
dopremanje.
- Jedinica za dopremanje žice AVC aktivira se u izborniku postupka.
Točkasto zavarivanje
Odaberite točkasto zavarivanje kada želite "točkasto zavariti" tanke metalne ploče.
- Postavke i aktiviranje točkastog zavarivanja namještaju se u izborniku postavki.
Napon
Viši napon daje dulji luk, s vrelijom i širom zavarivačkom kupkom.
Bez obzira na to koji je izbornik prikazan, vrijednost postavki napona može se uvijek
promijeniti. Vrijednost je prikazana na glavnom izborniku ili izborniku za odabir.
Brzina dopremanja žice
Brzina dopremanja žice odnosi se na brzinu dopremanja žice za punjenje, a mjeri se u
metrima u minuti.
Bez obzira na to koji je izbornik prikazan, vrijednost postavki brzine dopremanja žice može
se uvijek promijeniti. Vrijednost je prikazana na glavnom izborniku ili izborniku za odabir.
0459 287 501
- 15 -
© ESAB AB 2017
3 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Impuls stezanja / završni impuls
Impuls stezanja je impuls koji se primjenjuje kako se po završetku zavarivanja na žici ne bi
oblikovala kuglica. Primjenjuje se u zavarivanju postupkom MIG/MAG s kratkim/štrcajućim
lukom i kratkim impulsima. Prilikom impulsnog zavarivanja završetak je usklađen sa
završnim impulsom koji se može postavljati između 0 i 100 %.
0459 287 501
- 16 -
© ESAB AB 2017
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
4
ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
4.1
Pregled
Zavarivanje postupkom TIG koristi elektrode od volframa koje se ne rastaljuju i koje bacaju
luk koji rastaljuje radni dio. Rastaljena zavarivačka kupka i elektroda od volframa zaštićene
su zaštitnim plinom.
Impulsna struja koristi se za postizanje bolje kontrole nad zavarivačkom kupkom i
stvrdnjavanjem. Frekvencija impulsne struje dovoljno je niska kako bi se dio zavarivačke
kupke počeo stvrdnjavati između svakog impulsa. Impulsna struja ima četiri parametra koji
se mogu kontrolirati: trajanje impulsa, vrijeme trajanja pozadinske struje, struja impulsa i
pozadinska struja.
4.2
Postavke
Zavarivanje postupkom TIG bez impulsne struje
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Zadana postavka
2 takta ili 4 takta
-
2-taktno
HF / Liftarc
HF ili Liftarc
-
HF
Funkcija "Live
TIG-start" 2)
-
-
-
Pročišćavanje plina 1) -
-
-
Prethodni protok plina 0 – 5 s
0,1 s
0,5 s
Trajanje "uspona"
0–5s
0,1 s
0,0 s
Trajanje "pada"
0 – 10 s
0,1 s
2,0 s
Naknadni protok plina 0 – 25 s
0,1 s
5,0 s
1A
100 A
2/4 takta
Struja
1)
2)
4 - 500 A
Podaci sklopke
okidača
OFF (ISKLJUČENO), ON (UKLJUČENO) ili
ARC OFF (LUK
ISKLJUČEN)
DISABLE
(ONEMOGUĆI)
Dimenzije
METRIC (METRIČKI) ili INCH (INČI)
METRIC (METRIČKI)
Omogućeno
OFF (ISKLJUČENO) upravljanje
ili ON (UKLJUČENO)
upravljačkom pločom
ON (UKLJUČENO)
Automatsko
spremanje
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Ograničenja
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Kod za zaključavanje OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Minimalna struja
0 – 99%
1%
0%
VRD
-
-
-
1)
Te se funkcije ne mogu mijenjati dok je zavarivanje u tijeku.
2)
Funkcija Live TIG-start/maksimalna struja ovisi o tomu koja se vrsta stroja koristi.
Zavarivanje postupkom TIG s impulsnom strujom
0459 287 501
- 17 -
© ESAB AB 2017
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Zadana postavka
2/4 takta 1)
2 takta ili 4 takta
-
2-taktno
HF / Liftarc
HF ili Liftarc
-
HF
Pročišćavanje plina 1) 0 – 5 s
0,1 s
0,5 s
Prethodni protok plina 0 – 5 s
0,1 s
0,5 s
Trajanje "uspona"
0–5s
0,1 s
0,0 s
Trajanje "pada"
0–5s
0,1 s
2,0 s
Naknadni protok plina 0 – 25 s
0,1 s
5,0 s
Trajanje impulsa
0,001 – 0,1 s
0,001 s
0.100 s
0,1 -5 s
0,1 s
Trajanje pozadinske
struje
0,001 – 0,1 s
0,001 s
0,1 -1 s
0,1 s
Impulsna struja 2)
4 - 500 A
1A
100 A
Pozadinska struja 2)
4 - 500 A
1A
25 A
Podaci sklopke
okidača
OFF (ISKLJUČENO), ON (UKLJUČENO) ili
ARC OFF (LUK
ISKLJUČEN)
DISABLE
(ONEMOGUĆI)
Dimenzije
METRIC (METRIČKI) ili INCH (INČI)
METRIC (METRIČKI)
0.200 s
Omogućeno
OFF (ISKLJUČENO) upravljanje
ili ON (UKLJUČENO)
upravljačkom pločom
ON (UKLJUČENO)
Automatsko
spremanje
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Ograničenja
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Kod za zaključavanje OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Minimalna struja
0%
0 – 99%
1%
1)
Te se funkcije ne mogu mijenjati dok je zavarivanje u tijeku.
2)
Maksimalna struja ovisi o vrsti stroja koji se koristi.
0459 287 501
- 18 -
© ESAB AB 2017
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
4.3
Objašnjenja funkcija
2-taktno
2-taktni rad sklopke plamenika.
A = prethodni protok
plina
B = uspon
C = pad
D = naknadni protok
plina
Ako u načinu rada za 2-taktno upravljanje pritisnete sklopku okidača plamenika, pokreće se
prethodni protok plina (ako se koristi) i okida se luk (1). Struja se povećava na postavljenu
vrijednost (upravljano funkcijom "uspona", ako se primjenjuje). Otpuštanje sklopke okidača
(2) smanjuje struju (ili pokreće funkciju "pada", ako je uključena) i gasi luk. Ako je uključen,
slijedi naknadni protok plina.
- 2-taktni se rad aktivira u glavnom izborniku.
4-taktno
4-taktni rad sklopke okidača plamenika.
A = prethodni protok
plina
B = uspon
C = pad
D = naknadni protok
plina
4-taktni rad sklopke okidača plamenika.
U načinu rada za 4-taktno upravljanje pritiskanje sklopke okidača pokreće prethodni protok
plina (ako se koristi) (1). Po isteku vremena za prethodni protok plina struja raste na radnu
razinu (nekoliko ampera) i okida strujni luk. Otpuštanje sklopke okidača (2) povećava struju
na postavljenu vrijednost (funkcijom uspona, ako se koristi). Na završetku zavarivanja
zavarivač ponovo pritišće sklopku okidača (3), što ponovo smanjuje struju na radnu razinu
(funkcijom "pada", ako se koristi). Ponovno otpuštanje gumba (4) gasi luk i pokreće naknadni
protok plina (ako se koristi).
- 4-taktni se rad aktivira u glavnom izborniku.
HF
Funkcija HF okida luk pomoću iskri koje nastaju kada se elektroda od volframa nađe na
određenoj udaljenosti od radnog dijela.
- Funkcija HF aktivira se u izborniku postupka.
LiftArc
0459 287 501
- 19 -
© ESAB AB 2017
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
Funkcija LiftArc okida luk kad se elektroda podigne s radnog dijela nakon što je bila u dodiru
s njim.
Okidanje luka pomoću funkcije LiftArc™:
1.
2.
3.
Elektroda je naslonjena na radni dio.
Pritisnuta je sklopka okidača i počinje teći slaba struja.
Zavarivač podiže elektrodu s radnog dijela: luk okida, a struja se automatski
povećava na postavljenu vrijednost.
Funkcija "Live TIG-start"
Funkcija "Live TIG start" okida luk kad se elektroda od volframa podigne s radnog dijela
nakon što je bila u dodiru s njim.
- Funkcija "Live TIG-start" pokreće se u izborniku postupka.
Pročišćavanje plina
Pročišćavanje plina koristi se prilikom mjerenja protoka plina ili prije početka zavarivanja, radi
istjerivanja zraka ili plina iz crijeva za plin. Pročišćavanje plina obavlja se sve dok se gumb
drži pritisnut i nije potreban napon ili pokretanje dopremanja žice.
- Pročišćavanje plina obavlja se u glavnom izborniku.
Prethodni protok plina
Funkcija određuje vrijeme protoka zaštitnog plina prije udara luka.
- Vrijeme prethodnog protoka plina namješta se u izborniku postavki.
Uspon
Funkcija uspona osigurava spor porast struje na postavljenu vrijednost nakon okidanja luka
pri zavarivanju TIG metodom. To osigurava nježnije zagrijavanje elektrode i zavarivaču
omogućava ispravno postavljanje elektrode prije postizanja zadane struje zavarivanja.
- Vrijeme trajanja uspona namješta se u izborniku postavki.
Funkcija "pada"
Funkcija "pada" u TIG zavarivanju koristi se kako bi se izbjegle pukotine i krateri na
krajevima zavarenog spoja. Struja se polako smanjuje tijekom podesivog vremenskog
intervala.
0459 287 501
- 20 -
© ESAB AB 2017
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
- Vrijeme trajanja "pada" postavlja se u izborniku postavki.
Naknadni protok plina
Funkcija određuje vrijeme protoka zaštitnog plina nakon gašenja luka.
- Vrijeme naknadnog protoka plina namješta se u izborniku postavki.
Trajanje impulsa
Riječ je o intervalu tijekom kojeg je struja impulsa uključena tijekom impulsnog ciklusa.
- Vrijeme trajanja impulsa namješta se u izborniku postavki.
Trajanje pozadinske struje
Riječ je o intervalu tijekom kojeg pozadinska struja teče. Zajedno s vremenom trajanja
impulsa daje ukupno vrijeme impulsnog ciklusa.
- Vrijeme trajanja pozadinske struje namješta se u izborniku postavki.
Pozadinska struja
To je niža vrijednost od dvije vrijednosti struje koje se koriste u zavarivanju impulsnom
strujom.
- Pozadinska struja namješta se u izborniku postavki.
Impulsna struja
To je viša vrijednost od dvije vrijednosti struje koje se koriste u zavarivanju impulsnom
strujom.
Bez obzira na to koji je izbornik prikazan, vrijednost postavki struje impulsa može se uvijek
promijeniti. Vrijednost je prikazana u glavnom izborniku, izborniku za odabir ili izborniku
postavki.
Zavarivanje postupkom TIG s impulsnom strujom.
A = struja
B = vrijeme
C = trajanje pozadinske struje
D = pozadina
E = vrijeme trajanje impulsa
F = struja impulsa
Struja
Jača struja izaziva šire i dublje prodiranje u radni dio.
Bez obzira na to koji je izbornik prikazan, vrijednost postavki struje može se uvijek
promijeniti. Vrijednost je prikazana na glavnom izborniku ili izborniku za odabir.
Promjena podataka okidača
Pomoću ove funkcije moguće je odabrati jednu od prethodno postavljenih vrijednosti
podataka zavarivanja dvostrukim pritiskom na okidač plamenika za zavarivanje.
Odabiru se vrijednosti na memorijskom mjestu 1, 2 ili 3. Pogledajte poglavlje
"UPRAVLJANJE MEMORIJOM". Ako na memorijskom mjestu 2 nema podataka, vrši se
odabir između memorijskih mjesta 1 i 3.
0459 287 501
- 21 -
© ESAB AB 2017
4 ZAVARIVANJE POSTUPKOM TIG
ON (UKLJUČENO) – odabir jednog od memorijskih mjesta moguć je prije, poslije ili tijekom
zavarivanja.
ON (UKLJUČENO) – odabir jednog od memorijskih mjesta moguć je prije ili poslije
zavarivanja.
- Promjena podataka okidača aktivira se u izborniku za konfiguraciju.
Minimalna struja (daljinski upravljač)
Koristi se za postavljanje minimalne struje za daljinsko upravljanje. Ako je maksimalna struja
postavljena na 100 A, a želite da minimalna bude 50 A, postavite vrijednost za minimalnu
struju na 50%. Ako je maksimalna struja postavljena na 100 A, a želite da minimalna bude
90 A, postavite vrijednost za minimalnu struju na 90%.
- Vrijednost minimalne struje postavlja se u izborniku postavki.
VRD (Voltage Reduction Device, uređaj za smanjenje napona)
Funkcija VRD sprječava prekoračenje napona od 35 V u otvorenom krugu kada se ne
zavaruje. To je naznačeno vidljivom ikonom VRD, pogledajte sliku.
Funkcija VRD se blokira kad sustav otkrije početak zavarivanja.
Ako je funkcija VRD aktivirana, a napon otvorenog strujnog kruga premašuje ograničenje od
35 V, to se naznačuje porukom o pogrešci (16) koja se prikazuje na zaslonu i zavarivanje ne
može započeti dok je poruka o pogrešci prikazana.
VRD ikona
NAPOMENA!
Funkcija VRD radi s izvorima napajanja na kojima je implementirana.
0459 287 501
- 22 -
© ESAB AB 2017
5 ZAVARIVANJE METODOM MMA
5
ZAVARIVANJE METODOM MMA
Sudura MMA este sudura la care se utilizează electrozi înveliţi. Prin aprinderea arcului se
topeşte electrodul şi învelişul, iar învelişul formează o zgură protectoare.
5.1
Postavke
Postavke
Raspon postavki
Funkcija vrućeg
pokretanja 1)
ON (UKLJUČENO) ili OFF (ISKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Vrijeme funkcije
vrućeg pokretanja
1 – 30
1
10
Snaga luka
0 – 10
0,5
3
16 - 500 A
1A
164 A
Struja
2)
Dimenzije
U koracima od
METRIC (METRIČKI) ili INCH (INČI)
Zadana postavka
METRIC (METRIČKI)
Omogućeno
OFF (ISKLJUČENO) upravljanje
ili ON (UKLJUČENO)
upravljačkom pločom
ON (UKLJUČENO)
Automatsko
spremanje
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Ograničenja
OFF (ISKLJUČENO) ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Kod za zaključavanje OFF (ISKLJUČENO)
ili ON (UKLJUČENO)
OFF (ISKLJUČENO)
Minimalna struja
0 – 99%
1%
0%
VRD
-
-
-
1)Te
se funkcije ne mogu mijenjati dok je zavarivanje u tijeku.
2)Maksimalna
struja ovisi o vrsti stroja koji se koristi.
Sinergijska krivulja prilikom isporuke, rutilna elektroda od 4,0 mm.
Funkcija vrućeg pokretanja
Funkcija vrućeg pokretanja povećava struju zavarivanja tijekom podesivog razdoblja na
početku postupka zavarivanja. To smanjuje opasnost od nastajanja nedostataka lošeg
spajanja na početku mjesta zavarivanja.
Vrijeme trajanja vrućeg pokretanja namješta se u izborniku postavki.
Snaga luka
Funkcija snage luka kontrolira kako se struja mijenja kako se mijenja duljina luka. Niža
vrijednost daje manje oštar luk s manje prskanja.
Snaga luka namješta se u izborniku postavki.
Struja
Jača struja izaziva šire i dublje prodiranje u radni dio.
Bez obzira na to koji je izbornik prikazan, vrijednost postavki struje može se uvijek
promijeniti. Vrijednost je prikazana na glavnom izborniku ili izborniku za odabir.
Minimalna struja (daljinski upravljač)
0459 287 501
- 23 -
© ESAB AB 2017
5 ZAVARIVANJE METODOM MMA
Koristi se za postavljanje minimalne struje za daljinsko upravljanje. Ako je maksimalna struja
postavljena na 100 A, a želite da minimalna bude 50 A, postavite vrijednost za minimalnu
struju na 50%.
Ako je maksimalna struja postavljena na 100 A, a želite da minimalna bude 90 A, postavite
vrijednost za minimalnu struju na 90%.
- Vrijednost minimalne struje postavlja se u izborniku postavki.
VRD (Voltage Reduction Device, uređaj za smanjenje napona)
Funkcija VRD sprječava prekoračenje napona od 35 V u otvorenom krugu kada se ne
zavaruje. To je naznačeno vidljivom ikonom VRD, pogledajte sliku.
Funkcija VRD se blokira kad sustav otkrije početak zavarivanja.
Ako je funkcija VRD aktivirana, a napon otvorenog strujnog kruga premašuje ograničenje od
35 V, to se naznačuje porukom o pogrešci (16) koja se prikazuje na zaslonu i zavarivanje ne
može započeti dok je poruka o pogrešci prikazana.
VRD ikona
NAPOMENA!
Funkcija VRD radi s izvorima napajanja na kojima je implementirana.
0459 287 501
- 24 -
© ESAB AB 2017
6 ARC AIR GOUGING (ŽLJEBLJENJE DJELOVANJEM ELEKTRIČNOG LUKA S DJELOVANJEM MLAZA
STLAČENOG ZRAKA)
6
ARC AIR GOUGING (ŽLJEBLJENJE DJELOVANJEM
ELEKTRIČNOG LUKA S DJELOVANJEM MLAZA
STLAČENOG ZRAKA)
Crăiţuirea arc-aer implică utilizarea unui electrod special, alcătuit dintr-o bară de carbon cu
carcasă din cupru. Se formează un arc între bara de carbon şi piesa de prelucrat, se
furnizează aer pentru a sufla materialul topit şi se formează o îmbinare.
6.1
Postavke
Postavke
Raspon postavki
U koracima od
Zadana postavka
Promjer elektrode
4,0 – 8,0 mm
1,0 mm
4,0 mm
Napon
8,0 -60,0 V
0,25 V (prikaz s
jednom decimalom)
37,0 V
Promjer elektrode
Veći promjer elektrode izaziva šire i dublje prodiranje u radni dio.
Napon
Jača struja izaziva šire i dublje prodiranje u radni dio.
0459 287 501
- 25 -
© ESAB AB 2017
7 FUNCŢII GENERALE
7
FUNCŢII GENERALE
7.1
Unitatea de comandă de la distanţă
Aparatele cu panouri de comandă integrate trebuie să aibă versiunea de program 1.21 sau
mai recentă, pentru ca telecomanda să funcţioneze corect.
Comportamentul panoului de comandă la conectarea unităţii de comandă de la
distanţă
•
•
•
Afişajul îngheaţă pe meniu, indicând momentul în care s-a conectat unitatea de
comandă de la distanţă.
Valorile de măsurare şi de setare sunt actualizate, dar se afişează numai în acele
meniuri în care valorile pot fi afişate.
Dacă se afişează un simbol de cod de defect, acesta nu poate fi eliminat până când
nu este deconectată telecomanda.
Cu unităţile de comandă de la distanţă cu 10 programe, este posibilă comutarea între
poziţiile de memorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10. Dacă poziţia de memorie 2 este
goală, se reţin valorile din poziţia 1. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi capitolul
„GESTIONAREA MEMORIEI”.
7.2
Setări
Activare panou
Atunci când este conectată o unitate de comandă de la distanţă, se poate seta curentul sau
tensiunea şi viteza de avans a sârmei de la panoul de comandă sau de la unitatea de
comandă de la distanţă.
NAPOMENA!
Această funcţie trebuie activată înainte de a conecta unitatea de comandă de la
distanţă.
- Activarea panoului realizată din meniul de configurare.
Salvare automată
Dacă este re-apelată o setare de date de sudură din memoria de date de sudură iar setările
sunt reglate, setările modificate vor fi salvate automat atunci când se reapelează o nouă
setare de date de sudură din memorie.
- Activarea salvării automate realizată din meniul de configurare.
Limite
Această funcţie facilitează asigurarea unei calităţi bune a sudurii prin setarea valorilor max. şi
min. pentru avansul sârmei/curent sau tensiune. Limitele pot fi salvate în primele 5 poziţii din
memoria de date de sudură.
- Activarea limitelor realizată din meniul de configurare.
Cod de blocare
Cu această funcţie se poate bloca meniul de setări, apoi se poate selecta numai meniul
principal, meniul de memorie şi meniul de măsurători, consultaţi capitolul „COD BLOCARE”.
- Activarea codului de blocare realizată din meniul de configurare.
0459 287 501
- 26 -
© ESAB AB 2017
8 UPRAVLJANJE MEMORIJOM
8
UPRAVLJANJE MEMORIJOM
Diferite date de sudură create în memoria primară pot fi stocate în meniul de memorie. Se
pot stoca până la 10 setări de date de sudură diferite.
8.1
Pohrana podataka zavarivanja
Postavljanje postavki podataka zavarivanja u primarnoj memoriji.
Pritisnite
za pristup "izborniku za odabir", a zatim
odgovarajućim postavkama.
za pristup
Provjerite jesu li postavke podataka zavarivanja točne.
Pritisnite
za pristup izborniku memorije.
Pritisnite
dok ne dođete do memorijskog mjesta na koje želite spremiti postavke
podataka zavarivanja npr. položaj 2.
Pritisnite
i postavka podataka zavarivanja spremljena je na memorijsko mjesto 2.
Druga su memorijska mjesta prazna.
0459 287 501
- 27 -
© ESAB AB 2017
8 UPRAVLJANJE MEMORIJOM
8.2
Dohvat podataka zavarivanja
NAPOMENA!
Prilikom dohvata podataka zavarivanja može se prikazati poruka o pogrešci
(pogreška 44) ako je upravljačka ploča U6 detektirala nepodudaranje između
podataka očitanih iz memorije i tekućih podataka. Do toga može doći ako se
podaci o zavarivanju dohvaćaju kada je uređaj priključen na izvor napajanja koji
koristi drukčiju verziju softvera od izvora napajanje koji je korišten za spremanje
podataka zavarivanja.
Pritisnite
postavkama.
Pritisnite
za pristup izborniku za odabir, a zatim
za pristup odgovarajućim
za pristup izborniku memorije.
Pritisnite memorijsko mjesto s kojeg želite dohvatiti postavku, npr. mjesto 2. Pritisnite
dok ne dođete do memorijskog mjesta 2.
Pritisnite
pitanje:
za dohvaćanje postavke s memorijskog mjesta 2. Prikazuje se sljedeće
Pritisnite "YES" (DA) ako želite dohvatiti podatke zavarivanja s memorijskog mjesta 2 i
promijeniti postavke koje su trenutačno u primarnoj memoriji. (Ako se predomislite, pritisnite
"NO" (NE).)
Ova ikona
postavka.
0459 287 501
u glavnome izborniku pokazuje s kojeg je memorijskog mjesta dohvaćena
- 28 -
© ESAB AB 2017
8 UPRAVLJANJE MEMORIJOM
8.3
Brisanje podataka zavarivanja
Pritisnite
postavkama.
Pritisnite
za pristup izborniku za odabir, a zatim
za pristup odgovarajućim
za pristup izborniku memorije.
odaberite memorijsko mjesto s kojeg želite izbrisati postavku, npr. mjesto 2. Pritisnite
dok ne dođete do memorijskog mjesta 2.
Pritisnite
za brisanje postavke s memorijskog mjesta 2. Prikazuje se sljedeće pitanje:
Pritisnite "YES" (DA) ako želite izbrisati podatke zavarivanja s memorijskog mjesta 2 (ako se
predomislite, pritisnite "NO" (NE).) Memorijsko mjesto 2 sada je prazno.
0459 287 501
- 29 -
© ESAB AB 2017
9 COD DE BLOCARE
9
COD DE BLOCARE
Apăsaţi
pentru a accesa meniul codului de blocare.
Apăsaţi
până când se selectează primele cifre ale codului PIN.
Apăsaţi
rămase.
pentru a stoca primele cifre ale codului. Repetaţi procedura pentru cifrele
Apăsaţi
pentru a debloca panoul de comandă.
0459 287 501
- 30 -
© ESAB AB 2017
10 KODOVI POGREŠAKA
10
KODOVI POGREŠAKA
10.1
Općenito
Kodovi pogrešaka naznačuju da je došlo do pogreške na opremi. Prikazuju se na zaslonu u
obliku simbola, kako slijedi:
Kodovi pogreške ažuriraju se svake tri sekunde. Gornji broj u simbolu broj je
određenog koda pogreške. Donji broj naznačuje gdje je došlo do pogreške.
Iznad prikazani simbol naznačuje da je upravljačka ploča (0) izgubila kontakt s jedinicom
napajanja.
Ako je detektirano više pogrešaka, prikazat će se samo kod posljednje pogreške do koje je
došlo.
Pritisnite bilo koju funkcijsku tipku kako biste izbrisali simbol za zaslona.
Simboli mogu neprekidno svijetliti ili treperiti, ovisno o vrsti pogreške.
Simboli koji trepere istaknuti su oznakom "o" na popisu kodova pogrešaka.
10.2
Popis kodova pogrešaka
0 = upravljačka ploča
3 = jedinica za dopremu žice
1 = jedinica za hlađenje
4 = daljinski upravljač
2 = izvor napajanja
Kod
Opis
pogre
ške
0
1
2
3
4
1
Pogreška memorije, EPROM
x
x
x
x
x
2
Pogreška memorije, RAM
x
x
x
x
3
Pogreška memorije, vanjski RAM
x
x
4
Napon napajanja od 5 V
x
5
Prijelazni istosmjerni napon je izvan
ograničenja
6
Visoka temperatura
8
Napajanje 1*
9
x
x
x
x
x
x
x
x
Napajanje 2*
x
x
x
10
Napajanje 3*
x
11
Servomotor za dopremanje žice
12
Komunikacijska pogreška
(upozorenje)
x
x
14
Komunikacijska pogreška (sabirnica x
isključena)
x
15
Izgubljene poruke
16
Visoki napon otvorenog kruga
17
Izgubljen kontakt s jedinicom za
dopremanje žice
0459 287 501
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
o
- 31 -
© ESAB AB 2017
10 KODOVI POGREŠAKA
Kod
Opis
pogre
ške
0
2
3
18
Izgubljena veza s jedinicom
napajanja
o
19
Netočne vrijednosti postavki u
vanjskoj RAM memoriji
x
20
Pogreška dodjele memorije
x
22
Preljev međuspremnika odašiljača
x
x
23
Preljev međuspremnika prijamnika
x
x
26
Istek vremena
x
x
x
27
Ponestalo je žice
x
x
o
28
Preljev stoga
x
x
x
29
Nema protoka rashladne vode
30
Prekoračena razina pogreške
vremena djelovanja regulatora
x
31
Jedinica zaslona ne reagira
x
32
Nema protoka plina
40
Nekompatibilne jedinice
x
43
Priključeni izvor napajanja nema
najnoviji softver
x
44
Pogreška upravljanja memorijom
x
45
Nedostaje odgovarajuća krivulja za
uranjajući/štrcajući luk
x
Jedinica
Napajanje 1*
Jedinica hlađenja
+24V
Upravljačka ploča
+3V
Jedinica napajanja
Jedinica za
dopremanje žice
1
x
4
o
x
o
Napajanje 2*
Napajanje 3*
+15V
-15V
+24V
+15V
+ 20 V
+15V
+ 60V
+12V
+10V
Jedinica za
dopremanje žice L
Daljinsko upravljanje
10.3
Opisi kodova pogreške
U nastavku su opisani kodovi pogrešaka u slučaju kojih korisnik može sam ispraviti
pogrešku. Ako se prikaže neki drugi kod pogreške, obratite se servisnom tehničaru.
0459 287 501
- 32 -
© ESAB AB 2017
10 KODOVI POGREŠAKA
Kod
pogreške
Opis
1
Pogreška programske memorije (EPROM)
Postoji pogreška u programskoj memoriji.
Ta pogreška ne utječe na funkcije.
Radnja: Ponovo pokrenite stroj. Ako se kvar nastavi pojavljivati, obratite se
servisnom tehničaru.
2
Pogreška RAM memorije mikroprocesora
Mikroprocesor ne može pročitati/zapisati s/na određeno memorijsko mjesto
unutarnje memorije.
Ta pogreška ne utječe na funkcije.
Radnja:Ponovo pokrenite stroj. Ako se kvar nastavi pojavljivati, obratite se
servisnom tehničaru.
3
Pogreška vanjske RAM memorije
Mikroprocesor ne može pročitati/zapisati s/na određeno memorijsko mjesto
vanjske memorije.
Ta pogreška ne utječe na funkcije.
Radnja: Ponovo pokrenite stroj. Ako se kvar nastavi pojavljivati, obratite se
servisnom tehničaru.
4
Napon napajanja od 5V je prenizak
Napon napajanja je prenizak.
Trenutni postupak zavarivanja zaustavlja se i ne može se ponovo pokrenuti.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu. Ako se
kvar nastavi pojavljivati, obratite se servisnom tehničaru.
5
Prijelazni istosmjerni napon je izvan ograničenja
Napon je previsok ili prenizak. Napon može biti previsok zbog jakih
prijelaznih pojava mrežnog napajanja ili preslabog napajanja (velika
induktivnost napajanja ili gubitak faze).
Jedinica napajanja zaustavlja se i ne može se ponovo pokrenuti.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu. Ako se
kvar nastavi pojavljivati, obratite se servisnom tehničaru.
6
Visoka temperatura
Aktiviran je osigurač zbog toplinske preopterećenosti.
Trenutni postupak zavarivanja zaustavlja se i ne može se ponovo pokrenuti
do resetiranja osigurača.
Radnja: Provjerite jesu li otvori za usis i ispuh zraka za hlađenje zapriječeni
ili začepljeni prljavštinom. Provjerite koji se radni ciklus koristi kako biste
izbjegli preopterećenje opreme.
8
Napajanje +24 V (rashladna jedinica)
Napon je previsok ili prenizak.
Radnja: Obratite se servisnom tehničaru.
0459 287 501
- 33 -
© ESAB AB 2017
10 KODOVI POGREŠAKA
Kod
pogreške
Opis
8
Niski napon baterije +3 V (na upravljačkoj ploči)
Prenizak napon rezervne baterije za memoriju. Ako ne zamijenite bateriju,
podaci zavarivanja spremljeni u memoriji bit će izgubljeni.
Ta pogreška ne utječe na funkcije.
Radnja: Obratite se servisnom tehničaru radi zamjene baterije.
8
Napajanje +15 V (jedinica za dopremanje žice i jedinica napajanja)
Napon je previsok ili prenizak.
Radnja: Obratite se servisnom tehničaru.
8
Napajanje +13V (jedinica za daljinsko upravljanje)
Napon je previsok ili prenizak.
Radnja: Obratite se servisnom tehničaru.
9
Napajanje -15 V (jedinica napajanja)
Napon je previsok ili prenizak.
Radnja: Obratite se servisnom tehničaru.
9
Napajanje +20 V, +60 V (jedinica za dopremanje žice)
Napon je previsok ili prenizak.
Radnja: Obratite se servisnom tehničaru.
9
Napajanje +10V (jedinica za daljinsko upravljanje)
Napon je previsok ili prenizak.
Radnja: Obratite se servisnom tehničaru.
10
Napon napajanja od +24V
Napon je previsok ili prenizak.
Radnja: Obratite se servisnom tehničaru.
11
Brzina dopremanja žice
Brzina dopremanja žice razlikuje se od postavljene vrijednosti.
Ako dođe do ove pogreške, dopremanje žice zaustavlja se.
Radnja: Obratite se servisnom tehničaru.
12
Komunikacijska pogreška (upozorenje)
Opterećenje sabirnice CAN sustava privremeno je preveliko.
Jedinica napajanja ili jedinica za dopremanje žice možda je izgubila vezu s
upravljačkom pločom.
Radnja: Provjerite je li priključena samo jedna jedinica za dopremanje žice ili
jedinica za daljinsko upravljanje. Ako se kvar nastavi pojavljivati, obratite se
servisnom tehničaru.
14
Komunikacijska pogreška
CAN sabirnica sustava privremeno je prekinula rad zbog prevelikog
opterećenja.
Trenutni postupak zavarivanja zaustavlja se.
Radnja: Provjerite je li priključena samo jedna jedinica za dopremanje žice ili
jedinica za daljinsko upravljanje. Isključite mrežno napajanje kako biste
resetirali jedinicu. Ako se kvar nastavi pojavljivati, obratite se servisnom
tehničaru.
0459 287 501
- 34 -
© ESAB AB 2017
10 KODOVI POGREŠAKA
Kod
pogreške
Opis
15
Izgubljene poruke
Mikroprocesor nije u stanju dovoljno brzo obrađivati ulazne poruke, a ishod
je gubitak podataka.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu. Ako se
kvar nastavi pojavljivati, obratite se servisnom tehničaru.
16
Visoki napon otvorenog kruga
Napon otvorenog kruga bio je previsok.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu. Ako se
kvar nastavi pojavljivati, obratite se servisnom tehničaru.
17
Gubitak kontakta
Upravljačka je ploča izgubila kontakt s jedinicom za dopremanje žice.
Trenutni postupak zavarivanja zaustavlja se.
Radnja: Provjerite kabele. Ako se kvar nastavi pojavljivati, obratite se
servisnom tehničaru.
18
Gubitak kontakta
Upravljačka je ploča izgubila kontakt s jedinicom napajanja.
Trenutni postupak zavarivanja zaustavlja se.
Radnja: Provjerite kabele. Ako se kvar nastavi pojavljivati, obratite se
servisnom tehničaru.
19
Netočne vrijednosti postavki u vanjskoj RAM memoriji
Ova se pogreška detektira ako su podaci u memoriji napajanoj baterijom
oštećeni.
Radnja: Pogreška će se sama ispraviti, ali podaci pohranjeni na
trenutačnom memorijskom mjestu bit će izgubljeni.
20
Pogreška dodjele memorije
Mikroprocesor nije uspio rezervirati dovoljno prostora u memoriji.
Ta će pogreška generirati kod pogreške 26.
Radnja: Obratite se servisnom tehničaru.
22
Preljev međuspremnika odašiljača
Upravljačka ploča nije u stanju drugim jedinicama dovoljno brzo prenositi
informacije.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu.
23
Preljev međuspremnika prijamnika
Upravljačka ploča nije u stanju dovoljno brzo obrađivati informacije s drugih
jedinica.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu.
26
Istek vremena
Nešto je spriječilo procesor u izvedbi uobičajenih zadataka u programu.
Program se automatski ponovo pokreće. Trenutni postupak zavarivanja će
se zaustaviti. Ta pogreška ne utječe na funkcije.
Radnja: Ako se pogreška ponovo pojavi, obratite se servisnom tehničaru.
0459 287 501
- 35 -
© ESAB AB 2017
10 KODOVI POGREŠAKA
Kod
pogreške
Opis
27
Nestalo je žice (jedinica za dopremanje žice)
Jedinica za dopremanje žice ne doprema žicu. Trenutačni postupak
zavarivanja zaustavit će se i ne može se ponovo pokrenuti.
Kod pogreške iz vanjskog izvora.
Radnja: Umetnite novu žicu.
U priručniku potražite podatke o priključenim jedinicama.
28
Preljev stoga
Izvođenje programa ne uspijeva.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu. Ako se
kvar nastavi pojavljivati, obratite se servisnom tehničaru.
29
Nema protoka rashladne vode
Aktivirala se sklopka nadzora protoka vode.
Trenutni postupak zavarivanja zaustavlja se i ne može se ponovo pokrenuti.
Radnja: Provjerite sklop za protok vode i pumpu.
30
Prekoračena razina pogreške vremena djelovanja regulatora
Došlo je do predugog vremena djelovanja regulatora (samo u postupku
MIG/MAG).
31
Jedinica zaslona ne reagira
Mikroprocesor nije u kontaktu sa zaslonom.
Radnja: Obratite se servisnom tehničaru.
32
Nema protoka plina
Protok plina manji je od 6 l/min. Zavarivanje se ne može pokrenuti.
Radnja: Provjerite ventil za plin, crijeva i konektore.
40
Nekompatibilne jedinice
Priključene su neodgovarajuće jedinice za dopremanje žice. Pokretanje je
spriječeno
Radnja: Priključite odgovarajuće jedinice za dopremanje žice.
43
Priključeni izvor napajanja nema najnoviji softver
Ploča U6 priključena je na izvor napajanja koji ne podržava regulator vrste
17.
Radnja: Ažuriranje softvera izvora napajanja.
0459 287 501
- 36 -
© ESAB AB 2017
10 KODOVI POGREŠAKA
Kod
pogreške
Opis
44
Pogreška upravljanja memorijom
Ploča U6 detektirala je nepodudaranje između podataka očitanih iz memorije
i trenutnih podataka. Primjenjivo na zavarivanje postupkom MIG/MAG u
sinergijskom načinu rada.
Radnja: Uređivanje postavki i pohrana novih vrijednosti. Stare vrijednosti
više ne vrijede.
45
Nedostaje odgovarajuća krivulja za uranjajući/štrcajući luk
Upravljačka ploča U6 utvrdila je da nije dostupna odgovarajuća krivulja za
uranjajući/štrcajući luk za odabranu krivulju sinergije za impulsno
zavarivanje. Primjenjivo samo kada rabite grupu sinergije 99 s korisnički
definiranim krivuljama sinergije
Radnja: Putem ESAT-a preuzmite krivulju sinergije koja nedostaje i ponovno
pokrenite uređaj.
0459 287 501
- 37 -
© ESAB AB 2017
11 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
11
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
OPREZ!
Ako stranka za trajanja jamstvenog razdoblja pokuša popraviti kvarove na
proizvodu, sve jamstvene obveze isporučitelja prestaju vrijediti.
Rezervne dijelove i zamjenske moguće je naručiti kod najbližeg distributera tvrtke ESAB,
informacije potražite na poleđini ovog dokumenta. Prilikom naručivanja prema popisu
rezervnih dijelova navedite vrstu proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To
omogućava otpremu i osigurava pravilnu isporuku.
0459 287 501
- 38 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMĂ
DIAGRAMĂ
0459 287 501
- 39 -
© ESAB AB 2017
DIMENZIJE ŽICE I PLINA
DIMENZIJE ŽICE I PLINA
MIG/MAG synergy welding
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low-alloy or non-alloy solid wire (Fe ER70S)
CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 8% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 18% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 1.0 1.2
AR + 30 % HE
+1% O2
1,0
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Dvostruka žica od nehrđajućeg čelika (Duplex
ER2209)
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5356) Ar
1.0 1.2 1.6
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6
Metal powder-filled cored wire (Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
Rutile flux-filled cored wire (Fe E70 RFCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
Basic flux-filled cored wire (Fe E70 BFCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
Silicijska bronca (ERCuSi-A)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Bakrena i aluminijska žica (ERCuAl-A1)
Ar
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1,0 1,2
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2
Pulsed MIG/MAG synergy welding
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low-alloy or non-alloy solid wire (Fe ER70S)
Ar + 8% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 18% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0.9 1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1,0 1,2
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Stainless duplex wire (Duplex ER2209)
Ar + 30% He + 1% O2 1.0 1.2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
1.0 1.2 1.6
Magnesium-alloyed al wire (AlMg ER5356)
Ar + 30% He
1.2
Magnesium-alloyed al wire (AlMg ER5183)
Ar
1.6
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
0459 287 501
- 40 -
© ESAB AB 2017
DIMENZIJE ŽICE I PLINA
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6
Silicon-alloyed al wire (AlSi ER4043)
Ar + 30% He
0.9 1.0 1.2
Silicon-alloyed al wire (AlSi ER4047)
Ar
1.2 1.6
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% CO2
1.0 1.2
Aluminium solid wire (Al99,5 ER1100)
Ar
1.2
Copper and aluminium wire (ERCuAl-A1)
Ar
1.0 1.2
Metal powder-filled cored wire (Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
MMA welding
Electrode type
Electrode diameter
Basic
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0 7.0
Rutile
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0 7.0
Cellulose
2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0
Air arc gouging
Electrode type: 4.0 5.0 6.0 8.0
The text on the display panel is available in the following languages: Swedish, Danish,
Norwegian, Finnish, English, German, Dutch, French, Spanish (Castilian), Italian,
Portuguese, Polish, Czech, Hungarian, Turkish and US English.
0459 287 501
- 41 -
© ESAB AB 2017
STRUKTURA IZBORNIKA
STRUKTURA IZBORNIKA
0459 287 501
- 42 -
© ESAB AB 2017
STRUKTURA IZBORNIKA
0459 287 501
- 43 -
© ESAB AB 2017
STRUKTURA IZBORNIKA
0459 287 501
- 44 -
© ESAB AB 2017
STRUKTURA IZBORNIKA
0459 287 501
- 45 -
© ESAB AB 2017
STRUKTURA IZBORNIKA
0459 287 501
- 46 -
© ESAB AB 2017
STRUKTURA IZBORNIKA
0459 287 501
- 47 -
© ESAB AB 2017
STRUKTURA IZBORNIKA
0459 287 501
- 48 -
© ESAB AB 2017
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Ordering no.
Denomination
0458 535 890
Aristo™ U6
0458 818 990
Spare parts list M2, MA4, MA6, U6
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
0459 287 501
- 49 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising