ESAB | COOL 1 | Instruction manual | ESAB COOL 1 Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB COOL 1 Εγχειρίδιο χρήστη
COOL 1
Οδηγίες χρήσεως
0462 305 001 GR 20170302
Valid for: 033-xxx-xxxx, 123-xxx-xxxx
ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....................................................................................................
4
1.1
Σημασία συμβόλων ..................................................................................
4
1.2
Προφυλάξεις ασφαλείας ..........................................................................
4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................
6
2.1
Εξοπλισμός...............................................................................................
6
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ......................................................................................
7
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .............................................................................................
8
4.1
Θέση ..........................................................................................................
8
4.2
Παροχή ρεύματος .....................................................................................
8
4.3
Εγκατάσταση εξοπλισμού συγκόλλησης ..............................................
8
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ..................................................................................................
9
5.1
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου .............................................................
9
5.2
Σύνδεση ψυκτικού ....................................................................................
9
5.3
Διακόπτης πίεσης ψυκτικού ...................................................................
9
5.4
Προστασία παροχής νερού - προαιρετικός εξοπλισμός......................
9
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ..................................................................................................
10
6.1
Έλεγχος και καθαρισμός .........................................................................
10
6.2
Πλήρωση ψυκτικού ..................................................................................
10
7
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ .......................................................................
12
8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ................................................................
13
ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗΣ ..........................................................................
14
ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ.........................................................................................................
15
ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΝΤΛΊΑΣ........................................................................................
16
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ ΨΎΞΗΣ ................................................................................
17
ΑΡΙΘΜΟΊ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ ...................................................................................
18
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ .....................................................................................................
19
2
5
6
Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
0462 305 001
© ESAB AB 2017
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1.1
Σημασία συμβόλων
Όπως χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο: Σημαίνει "Προσοχή!" Να είστε σε
εγρήγορση!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Υποδεικνύει ότι υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι που, αν δεν αποφευχθούν, θα
οδηγήσουν σε άμεσο, σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υποδεικνύει ότι υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε
τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι που μπορεί να οδηγήσουν σε ελαφρύ
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν από τη χρήση, διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο
οδηγιών και τηρήστε όλες τις ετικέτες, τις πρακτικές
ασφαλείας του εργοδότη και τα δελτία δεδομένων
ασφαλείας (SDS).
1.2
Προφυλάξεις ασφαλείας
Οι χρήστες του εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι
οποιοσδήποτε εργάζεται στον εξοπλισμό ή κοντά σε αυτόν τηρεί όλες τις σχετικές
προφυλάξεις ασφαλείας. Οι προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
που ισχύουν για εξοπλισμό αυτού του τύπου. Επιπλέον των τυπικών κανονισμών που
εφαρμόζονται στον τόπο εργασίας, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συστάσεις.
Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει πλήρη
γνώση της λειτουργίας του εξοπλισμού. Τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού μπορεί
να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό
του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό.
1.
2.
3.
Όποιος χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με:
○ τον χειρισμό του
○ τη θέση των διακοπτών έκτακτης ανάγκης
○ τη λειτουργία του
○ τις σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας
○ τις λειτουργίες συγκόλλησης και κοπής ή τις υπόλοιπες λειτουργίες του
εξοπλισμού
Ο χειριστής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:
○ κανένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν βρίσκεται μέσα στην περιοχή
εργασίας του εξοπλισμού κατά την εκκίνησή του
○ δεν υπάρχει κάποιο απροστάτευτο άτομο όταν ανάβει το τόξο ή όταν ξεκινά η
εργασία με τον εξοπλισμό
Ο τόπος εργασίας πρέπει:
○ να είναι κατάλληλος για το συγκεκριμένο σκοπό
○ να μην είναι εκτεθειμένος σε ρεύματα αέρα
0462 305 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
4.
5.
Προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας:
○ Χρησιμοποιείτε πάντα τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας,
όπως γυαλιά ασφαλείας, πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας
○ Μην φοράτε χαλαρά αξεσουάρ, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια, κ.λπ.,
που μπορεί να παγιδευτούν ή να προκαλέσουν εγκαύματα
Γενικές προφυλάξεις:
○ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι καλά συνδεδεμένο
○ Οι εργασίες σε εξοπλισμό υψηλής τάσης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο
από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο
○ Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης με ευανάγνωστη
σήμανση και σε προσιτή θέση
○ Η λίπανση και η συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να εκτελούνται κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η συγκόλληση τόξου και η κοπή μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς
και σε άλλα άτομα. Λαμβάνετε προφυλάξεις κατά τη συγκόλληση και την κοπή.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε
οικιστικές περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
γίνεται από το δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης. Στις
περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες ως προς
τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του
εξοπλισμού class A, εξαιτίας αγόμενων ή
ακτινοβολούμενων παρενοχλήσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε εγκατάσταση
ανακύκλωσης!
Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/ΕΚ
σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και για την εφαρμογή της σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που έχει φτάσει
στο τέλος της ζωής του πρέπει να απορρίπτεται σε
εγκατάσταση ανακύκλωσης.
Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της
λήψης πληροφοριών σχετικά με τους εγκεκριμένους
σταθμούς αποκομιδής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο της ESAB.
Η ESAB διαθέτει πλούσια γκάμα αξεσουάρ συγκόλλησης και εξοπλισμού ατομικής
προστασίας για αγορά. Για πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο ESAB της περιοχής σας ή να επισκεφτείτε τον
ιστότοπό μας.
0462 305 001
-5-
© ESAB AB 2017
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μονάδα ψύξης COOL 1 προορίζεται για ψύξη υδρόψυκτων πιστολιών συγκόλλησης
MIG/MAG.
Μπορείτε να βρείτε τα εξαρτήματα της ESAB για το προϊόν στο κεφάλαιο
"ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ" αυτού του εγχειριδίου.
2.1
Εξοπλισμός
Η μονάδα ψύξης παρέχεται με οδηγίες εγκατάστασης και εγχειρίδιο οδηγιών.
0462 305 001
-6-
© ESAB AB 2017
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
COOL 1
Κατανάλωση ενέργειας
24 V DC/2 A
Ισχύς ψύξης
1,3 kW (Ονομαστική τιμή στα 40 K και 1
l/min)
Ισοδύναμη συνεχής Α-σταθμισμένη
ηχητική πίεση
< 70 dB (A)
Ψυκτικό υγρό
Έτοιμο ψυκτικό υγρό της ESAB
Ποσότητα ψυκτικού
4,5 l
Μέγιστη παροχή
2,0 l/min
Μέγιστη πίεση
4 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας
-10° έως +40°C
Θερμοκρασία μεταφοράς
-20° έως +55°C
Διαστάσεις μ × π × υ
610 × 256 × 256 mm
Βάρος άδειο
12 kg
Κατηγορία περιβλήματος
IP23
Κατηγορία περιβλήματος
Ο κωδικός IP υποδεικνύει την κατηγορία του περιβλήματος, δηλ. το βαθμό προστασίας
έναντι διείσδυσης στερεών αντικειμένων ή νερού.
Ο εξοπλισμός που επισημαίνεται με την ένδειξη IP23 προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους.
0462 305 001
-7-
© ESAB AB 2017
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται από επαγγελματία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Σε οικιακό περιβάλλον αυτό
το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολή. Είναι ευθύνη του χρήστη να
λάβει επαρκείς προφυλάξεις.
4.1
Θέση
Τοποθετήστε τη μονάδα ψύξης έτσι ώστε να μην είναι φραγμένες οι είσοδοι και οι έξοδοι του
αέρα ψύξης.
4.2
Παροχή ρεύματος
Η μονάδα ψύξης τροφοδοτείται από την πηγή ρεύματος. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ".
4.3
Εγκατάσταση εξοπλισμού συγκόλλησης
Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης στο
κεφάλαιο "ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ"
0462 305 001
-8-
© ESAB AB 2017
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οι γενικοί κανονισμοί ασφαλείας για τον χειρισμό του εξοπλισμού βρίσκονται στο
κεφάλαιο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» αυτού του εγχειριδίου. Διαβάστε τους καλά πριν αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό!
5.1
1.
2.
3.
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου
Πλήρωση ψυκτικού
Σύνδεση ΜΠΛΕ, για ψυκτικό από τη μονάδα ψύξης
Σύνδεση ΚΟΚΚΙΝΗ για ψυκτικό (επιστροφή) προς τη μονάδα ψύξης
5.2
Σύνδεση ψυκτικού
Για απρόσκοπτη λειτουργία, προτείνουμε το μέγιστο ύψος της ψυκτικής μονάδας σε σχέση
με την υδρόψυκτη τσιμπίδα MIG/MAG να είναι 8,5 μέτρα.
5.3
Διακόπτης πίεσης ψυκτικού
Η αντλία διαθέτει έναν ενσωματωμένο διακόπτη πίεσης ψυκτικού. Ο διακόπτης ανοίγει αν η
πίεση του ψυκτικού είναι υπερβολικά υψηλή. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που
αναδιπλωθεί ο εύκαμπτος σωλήνας, γεγονός που προκαλεί την παρεμπόδιση ή τη διακοπή
της ροής.
Ο κινητήρας της αντλίας και ο ανεμιστήρας ψύξης είναι συνδεδεμένοι παράλληλα και
τροφοδοτούνται από την πηγή ρεύματος. Η διαδικασία συγκόλλησης, η αντλία και ο
ανεμιστήρας δεν μπορούν να επανεκκινηθούν μέχρι να κλείσει το κύκλωμα του αισθητήρα.
Ο πίνακας MMC του συστήματος εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος 29 - Δεν υπάρχει ροή
νερού ψύξης. Ελέγξτε για να δείτε αν έχει αναδιπλωθεί κάποιος εύκαμπτος σωλήνας και
μηδενίστε τον κωδικό σφάλματος πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στον πίνακα ελέγχου.
5.4
Προστασία παροχής νερού - προαιρετικός εξοπλισμός
Η προστασία παροχής νερού σταματά την πηγή ρεύματος εάν σταματήσει το ψυκτικό
(ελάχιστη παροχή νερού τα 0,7 l/m). Η προστασία παροχής νερού είναι εξάρτημα. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο "ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ".
0462 305 001
-9-
© ESAB AB 2017
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία.
Μόνο τα άτομα που έχουν κατάλληλες γνώσεις ηλεκτρολογίας (εξουσιοδοτημένο προσωπικό)
επιτρέπεται να αφαιρούν τις πινακίδες ασφαλείας, να συνδέουν ή να εκτελούν εργασία σέρβις,
συντήρησης ή επισκευής σε εξοπλισμό συγκόλλησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνει ο προμηθευτής παύουν να ισχύουν εάν ο
ίδιος ο πελάτης επιχειρήσει οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν για να διορθώσει
οποιαδήποτε σφάλματα κατά την χρονική περίοδο της εγγύησης.
6.1
Έλεγχος και καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πρέπει να αποσυνδεθεί η κύρια παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.
Σκόνη, μεταλλικά ρινίσματα κ.λπ. Το ρεύμα αέρα μέσω της μονάδας ψύξης μεταφέρει
σωματίδια που παγιδεύονται στο ψυκτικό στοιχείο, ιδιαίτερα σε βρώμικα περιβάλλοντα
εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη ψυκτική ικανότητα. Γι’ αυτόν το λόγο,
καθαρίστε τη φυσώντας με πεπιεσμένο αέρα σε τακτικά διαστήματα.
Το ψυκτικό σύστημα - Πρέπει να χρησιμοποιηθεί το προτεινόμενο ψυκτικό, διαφορετικά
υπάρχει η πιθανότητα να συσσωρευτούν κατάλοιπα που θα μπλοκάρουν την αντλία, τις
συνδέσεις για το νερό ή τα στοιχεία. Η εκκένωση του νερού μπορεί να γίνει μόνο μέσω της
κόκκινης σύνδεσης νερού. Έπειτα αποστραγγίξτε το ντεπόζιτο χειροκίνητα, π.χ. αδειάστε το
μέσω της οπής πλήρωσης του ντεπόζιτου.
6.2
Πλήρωση ψυκτικού
Ψυκτικό υγρό
Χρησιμοποιήστε μόνο ψυκτικό υγρό με έγκριση της ESAB. Τα μη εγκεκριμένα ψυκτικά υγρά
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του
προϊόντος. Για πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ" στο εγχειρίδιο οδηγιών.
0462 305 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
•
Πλήρωση με ψυκτικό. (Η στάθμη του υγρού δεν πρέπει να υπερβαίνει την άνω
σήμανση και επίσης, δεν πρέπει να βρίσκεται κάτω από την κάτω σήμανση)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Θα πρέπει να συμπληρώσετε το ψυκτικό εάν πρόκειται να συνδέσετε ένα πιστόλι
συγκόλλησης ή σωλήνες ψυκτικού που έχουν μήκος μεγαλύτερο ή ίσο των 5
μέτρων. Όταν ρυθμίζετε τη στάθμη νερού με συμπλήρωση, οι σωλήνες του
ψυκτικού δεν χρειάζεται να αποσυνδεθούν.
Η θερμοκρασία του ψυκτικού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70°C
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το ψυκτικό πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χημικό απόβλητο.
0462 305 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
7 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
7
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Δοκιμάστε τους ακόλουθους συνιστώμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις, πριν καλέσετε
κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό για συντήρηση.
Κωδικός σφάλματος
Κακή απόδοση ψύξης
0462 305 001
Διορθωτική ενέργεια
• Καθαρίστε το ψυκτικό στοιχείο
χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα.
• Ελέγξτε το επίπεδο του ψυκτικού.
- 12 -
© ESAB AB 2017
8 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η επισκευή και η εργασία στο ηλεκτρικό μέρος θα πρέπει να γίνονται από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και
φθειρόμενα μέρη.
Η μονάδα COOL 1 έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τα διεθνή και
ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-2 και EN 60974-10. Είναι υποχρέωση της μονάδας
συντήρησης που εκτελεί την εργασία συντήρησης ή επισκευής να εξασφαλίζει ότι το
προϊόν συνεχίζει να συμμορφώνεται με τα εν λόγω πρότυπα.
Η παραγγελία ανταλλακτικών και αναλώσιμων εξαρτημάτων μπορεί να γίνει μέσω του
πλησιέστερου αντιπροσώπου της ESAB (ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο αυτού του εγγράφου).
Κατά την παραγγελία, θα πρέπει να αναφέρετε τον τύπο προϊόντος, τον αριθμό σειράς, την
ονομασία και τον αριθμό ανταλλακτικού σύμφωνα με τον κατάλογο ανταλλακτικών. Αυτό
διευκολύνει την αποστολή και διασφαλίζει τη σωστή παράδοση.
0462 305 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗΣ
0462 305 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ
0462 305 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΝΤΛΊΑΣ
ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΝΤΛΊΑΣ
p = Πίεση αντλίας,
Q = Ρυθμός παροχής,
0462 305 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ ΨΎΞΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ ΨΎΞΗΣ
P = Ισχύς
K°C = διαφορά θερμοκρασίας
0462 305 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
ΑΡΙΘΜΟΊ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΊ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ
Ordering number Denomination
Type
0462 300 880
Cooling unit complete
Cool 1
0459 839 048
Spare parts list
Cool 1
Note
Τα εγχειρίδια χρήσης σε άλλες γλώσσες είναι διαθέσιμα για λήψη από την τοποθεσία
Internet: www.esab.com
0462 305 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Η χρήση οποιουδήποτε άλλου ψυκτικού
υγρού εκτός από το προδιαγραφόμενο μπορεί
να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό. Σε
περίπτωση τέτοιας ζημιάς, όλες οι εγγυήσεις
που παρέχονται από την ESAB παύουν να
ισχύουν.
0456 855 881
Water flow guard
0462 305 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising