ESAB | Arc 251i - Caddy Arc 251i | Instruction manual | ESAB Arc 251i - Caddy Arc 251i Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB Arc 251i - Caddy Arc 251i Εγχειρίδιο χρήστη
GR
Caddy
Arc 251i
Οδηγίες χρήσεως
0460 324 101 GR
20130322
Valid for serial no. 810-xxx-xxxx
-2-
1 Α ΣΦ Α Λ Ε ΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Ε ΙΣΑ Γ Ω Γ Η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
3 Τ Ε Χ Ν ΙΚ Α ΣΤ Ο ΙΧ Ε ΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Ε Γ Κ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
2.1
2.2
Εξοπλισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πίνακας ελέγχου A32, A34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Θέση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Παροχή ρεύματος δικτύου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Παροχή ρεύματος δικτύου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1
Συνιστώμενα μεγέθη ασφάλειας και ελάχιστη διατομή καλωδίου . . . . . . . . . . . . .
5 Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
5.2
5.3
5.4
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης και καλωδίου επιστροφής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συγκόλληση TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προστασία από υπερθέρμανση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
6.2
Πηγή ρεύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τσιμπίδα συγκόλλησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 ΣΥ ΝΤ Η Ρ Η ΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ ΜΟ Σ Σ Φ Α Λ ΜΑ Τ Ω Ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Ω Ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σ Χ Η ΜΑ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Α Ρ Ι Θ ΜΌ Σ Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ I Α Σ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΞ Ε ΣΟ Υ ΑΡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Διατηρείται το δικαίωμα τροποποίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση.
TOCy
-3-
6
6
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
14
16
17
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι χρήστες αυτόματου εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι οιοσδήποτε εργάζεται με ή
κοντά στον εξοπλισμό λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να πληρούν τις
θούν ως συμπληρωματικό των κανονικών προδιαγραφών που ισχύουν για τον τόπο εργασίας.
Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρως εξοικειωμένο με τη λειτουργία του
εξοπλισμού συγκόλλησης. Ένας λανθασμένος χειρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, οι
οποίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό.
1.
2.
3.
4.
5.
Κάθε προσωπικό, που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό συγκολλητή, θα πρέπει να γνωρίζει καλά:
το χειρισμό του
πού βρίσκεται ο διακόπτης κινδύνου
τη λειτουργία του διακόπτη
τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας
συγκόλληση και κοπή
Ο χειριστής πρέπει να επιβεβαιώνει ότι:
σμός
κανένα άτομο δεν είναι απροφύλαχτο κατά τη στιγμή που ανάβει το φωτεινό τόξο
Ο τόπος εργασίας πρέπει:
να είναι κατάλληλος για την εργασία αυτή
να μην είναι εκτεθειμένος σε ρεύματα αέρα
Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός
Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας, όπως γυαλιά ασφαλείας,
πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας.
Μη φοράτε χαλαρά αντικείμενα, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια κ.λπ., τα οποία μπορούν να
σκαλώσουν ή να προκαλέσουν εγκαύματα.
Γενικές προφυλάξεις
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι συνδεδεμένo καλά.
Επεμβάσεις σε εξοπλισμό υψηλής τάσης πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
τός.
Η λίπανση και συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να διεξάγονται ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία.
bh34d1ya
-4-
© ESAB AB 2013
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Συγκόλληση κοπή
κτικοί όταν εκτελείτε συγκόλληση και κοπή. Ζητήστε από τον εργοδότη σας οδηγίες ασφαλούς εργασίας, οι
οποίες θα πρέπει να βασίζονται στο εγχειρίδιο αποφυγής κινδύνων του κατασκευαστή.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - Μπορεί να είναι θανατηφόρα.
Εγκαταστήστε και γειώοτε τη συσκευή σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα.
Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη ή ηλεκτρόδια με ακάλυπτη επιδερμίδα, υγρά γάντια ή υγρό ρουχισμό.
Μονώστε το σώμα σας από τη γείωση και το τεμάχιο εργασίας.
Βεβαιωθείτε ότι ο τόπος εργασίας σας είναι ασφαλής.
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ - Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας.
Έχετε το πρόσωπό σας μακριά από τις αναθυμιάσεις συγκόλλησης.
Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό και απορρόφηση αναθυμιάσεων συγκόλλησης και αερίων, τόσο στον
τόπο εργασίας σας όσο και των άλλων.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ - Μπορεί να τραυματίσει τα μάτια και να προκαλέσει δερματικά εγκαύματα.
Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο κράνος συγκόλλησης και φακούς
με φίλτρο, και φοράτε προστατευτικό ρουχισμό.
Προστατεύετε τρίτα πρόσωπα με κατάλληλα διαφράγματα ή πετάσματα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Οι σπίθες συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Συνεπώς βεβαιωθείτε ότι δεν υπάχουν
πλησίον σας εύφλεκτα υλικά.
ΘΟΡΥΒΟΣ - Υπερβολικός θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή
Προστατεύετε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιείτε ωτασπίδες ή άλλο μέσο προστασίας της ακοής.
Προειδοποιείστε τους παρευρισκόμενους για τους κινδύνους.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε βοήθεια από ειδικό.
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την εγκατασταση ή χρησιμοποίηση
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ !
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην χρησιμοποιείτε την πηγή ρεύματος για ξεπάγωμα παγωμένων σωλήνων
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου
πριν από την εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε οικιστικές περιοχές
όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται από το δημόσιο δίκτυο
χαμηλής τάσης. Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες
ως προς τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του
εξοπλισμού class A, εξαιτίας αγόμενων ή ακτινοβολούμενων
παρενοχλήσεων.
bh34d1ya
-5-
© ESAB AB 2013
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για συγκόλληση τόξου.
Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε εγκατάσταση ανακύκλωσης!
Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για την εφαρμογή της σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του
πρέπει να απορρίπτεται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης.
Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της λήψης πληροφοριών σχετικά με
τους εγκεκριμένους σταθμούς αποκομιδής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο
της ESAB.
Η ESAB μπορεί να σας εφοδιάσει με όλα τα αναγκαία μέσα προστασίας και
εξαρτήματα συγκόλλησης.
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Arc 251i είναι πηγή ρεύματος συγκόλλησης προς χρήση με επικαλυμμένα
ηλεκτρόδια (συγκόλληση MMA) και συγκόλληση TIG.
Βλέπε σελίδα 15 για λεπτομέρειες των εξαρτημάτων ΕSAB για το προϊόν.
2.1 Εξοπλισμός
Η πηγή ρεύματος παραδίδεται με:
Εγχειρίδιο οδηγιών για την πηγή ρεύματος συγκόλλησης
Εγχειρίδιο οδηγιών για τον πίνακα ελέγχου
Καλώδιο επιστροφής 3 m
Καλώδιο συγκόλλησης 3 m
Τα εγχειρίδια χρήσης σε άλλες γλώσσες είναι διαθέσιμα για λήψη από την
ιστοσελίδα, www.esab.com.
2.2 Πίνακας ελέγχου A32, A34
Οι παράμετροι διεργασίας συγκόλλησης ελέγχονται μέσω του πίνακα ελέγχου.
Ανατρέξτε στο ξεχωριστό εγχειρίδιο οδηγιών για λεπτομερή περιγραφή των πινάκων
ελέγχου.
bh34d1ya
-6-
© ESAB AB 2013
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Arc 251i
400 V 15%, 3 50/60 Hz
Ssc ελάχ. 3.3 MVA
Τάση δικτύου
Παροχή ρεύματος δικτύου
Πρωτεύον ρεύμα
Iμέγ. MMA
Iμέγ. TIG
Ζήτηση ισχύος εν κενώ σε λειτουργία με
εξοικονόμηση ενέργειας, 6,5 λεπτά μετά τη
συγκόλληση
Περιοχή ρύθμισης
MMA
TIG
Επιτρεπόμενο φορτίο με MMA
κύκλος εργασίας 30 %
κύκλο εργασίας 60 %
κύκλο εργασίας 100%
Επιτρεπόμενο φορτίο με TIG
κύκλος εργασίας 30 %
κύκλο εργασίας 60 %
κύκλο εργασίας 100%
Συντελεστής ισχύος με μέγιστο ρεύμα
MMA
TIG
Βαθμός απόδοσης με μέγιστο ρεύμα
MMA
TIG
Τάση ανοιχτού κυκλώματος
χωρίς VRD
με VRD
Θερμοκρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία μεταφοράς
Συνεχής ηχητική πίεση ανοιχτού κυκλώματος
Διαστάσεις μήκος x πλάτος x ύψος
Βάρος
Κατηγορία μόνωσης μετασχηματιστής
Κλάση περιβλήματος προστασίας
Κλάση εφαρμογής
14 A
10 A
30 W
4 - 250 A
3 - 250 A
250 A / 30 V
190 A / 27,6 V
150 A / 26 V
250 A / 20 V
190 A / 17,6 V
150 A / 16 V
0,94
0,93
83 %
79 %
65 V
< 35 V
-10 έως +40° C
-20 έως +55° C
< 70 db (A)
418 x 188 x 208 mm
10,5 kg
H
IP 23
Παροχή ρεύματος, S sc min
Ελάχιστη ισχύς βραχέως κυκλώματος στο δίκτυο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-3-12
Κύκλος εργασίας
Ο κύκλος εργασίας προσδιορίζει τον χρόνο ως εκατοστιαίο ποσοστό χρονικού διαστήματος δέκα λεπτών
τη διάρκεια του οποίου μπορείτε να συγκολλήσετε ή να αποκόψετε με συγκεκριμένο φορτίο χωρίς να υπ
υπερφόρτωση. Ο κύκλος εργασίας ισχύει για 40° C.
Κλάση περιβλήματος προστασίας
Ο κώδικας ΙΡ δείχνει την κλάση περιβλήματος προστασίας, δηλαδή το βαθμό προστασίας από
διείσδυση στερεών υλικών ή νερού . Μια συσκευή που φέρει το σύμβολο IP23 είναι σχεδιασμένη για
χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
Κλάση εφαρμογής
Το σύμβολο
σημαίνει ότι η πηγή ρεύματος είναι κατασκευασμένη για χρήση σε χώρους με
υψηλό ποσοστό ηλεκτρικού κινδύνου.
bh34d1ya
-7-
© ESAB AB 2013
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από επαγγελματία.
4.1 Θέση
Τοποθετήστε την πηγή ρεύματος έτσι ώστε να μη φράζονται οι είσοδοι και έξοδοι του
αέρα ψύξης.
4.2 Παροχή ρεύματος δικτύου
Σημείωση!
Απαιτήσεις παροχής ρεύματος
Ο εξοπλισμός υψηλής ισχύος μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ισχύος του δικτύου, εξαιτίας του
πρωτεύοντος ρεύματος που αντλείται από την παροχή ρεύματος. Επομένως, για ορισμένους
τύπους εξοπλισμού μπορεί να ισχύουν περιορισμοί ή απαιτήσεις σύνδεσης όσον αφορά τη μέγιστη
επιτρεπόμενη αντίσταση της παροχής ρεύματος ή την ελάχιστη απαιτούμενη ικανότητα παροχής
στο σημείο διεπαφής με το δημόσιο δίκτυο (βλέπε τεχνικά στοιχεία). Σε αυτή την περίπτωση, είναι
ευθύνη του τεχνικού εγκατάστασης ή του χρήστη του εξοπλισμού να βεβαιωθούν ότι υπάρχει
δυνατότητα σύνδεσης του εξοπλισμού, κατόπιν επικοινωνίας με τον υπεύθυνο του δικτύου
διανομής εάν χρειαστεί.
4.3 Παροχή ρεύματος δικτύου
Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ρεύματος συγκόλλησης είναι συνδεδεμένη με τη σωστή τάση
παροχής ρεύματος και ότι προστατεύεται με το σωστό μέγεθος ασφάλειας. Πρέπει να
γίνεται σύνδεση γείωσης προστασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών με στοιχεία σύνδεσης
παροχής
bh34d1ya
- 8-
© ESAB AB 2013
4.3.1 Συνιστώμενα μεγέθη ασφάλειας και ελάχιστη διατομή καλωδίου
Arc 251i
400V
Τάση δικτύου
Διατομή καλωδίου δικτύου σε mm2
4 G 1.5
Ρεύμα φάσης I1eff
8A
Ασφάλεια
προστασίας από υπέρταση
τύπου C MCB
10 A
10 A
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Η παραπάνω διατομή καλωδίου και το μέγεθος της ασφάλειας είναι σύμφωνα με τους σουηδικούς
κανονισμούς. Χρησιμοποιήστε την πηγή ρεύματος συγκόλλησης σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς
κανονισμούς.
5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Γενικές οδηγίες ασφαλείας όσον αφορά το χειρισμό του εξοπλισμού υπάρχουν στη
σελίδα 5 . Διαβάστε τις πριν αρχίσετε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό.
5.1 Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου
1
Διακόπτης τάσης δικτύου
4
Σύνδεση για μονάδα τηλεελέγχου
2
Σύνδεση (+)
TIG: καλώδιο επιστροφής
MMA: καλώδιο συγκόλλησης ή καλώδιο
επιστροφής
5
Πίνακας ελέγχου,
βλέπε ξεχωριστό εγχειρίδιο οδηγιών
3
Σύνδεση (-)
TIG: τσιμπίδα
MMA: καλώδιο επιστροφής ή καλώδιο
συγκόλλησης
bh34d1ya
-9-
© ESAB AB 2013
5.2 Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης και καλωδίου επιστροφής
Η πηγή ρεύματος διαθέτει δύο εξόδους, ένα θετικό ακροδέκτη (+) και ένα αρνητικό
ακροδέκτη (-), για τη σύνδεση των καλωδίων συγκόλλησης και επιστροφής. Η έξοδος
στην οποία συνδέεται το καλώδιο συγκόλλησης εξαρτάται απο τον τύπο του
χρησιμοποιούμενου ηλεκτροδίου. Η πολικότητα της σύνδεσης ορίζεται στη
συσκευασία του ηλεκτροδίου.
Συνδέστε το καλώδιο επιστροφής στην άλλη έξοδο της πηγής ρεύματος. Ασφαλίστε
το σφιγκτήρα του καλωδίου επιστροφής στο αντικείμενο εργασίας και εξασφαλίστε ότι
υπάρχει κατάλληλη επαφή μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και της εξόδου για το
καλώδιο επιστροφής στην πηγή ρεύματος.
5.3 Συγκόλληση TIG
Κατά τη συγκόλληση TIG συμπληρώστε την πηγή ρεύματος με:
φλογοαυλός TIG με βαλβίδα αερίου
ένα σωλήνα αερίου αργόν
ένα ρυθμιστή αερίου αργόν
ηλεκτρόδιο βολφραμίου
5.4 Προστασία από υπερθέρμανση
Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση, η οποία
λειτουργεί εάν η θερμοκρασία γίνει πολύ υψηλή. Όταν συμβαίνει αυτό, το ρεύμα
συγκόλλησης διακόπτεται και στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται κωδικός σφάλματος.
Η προστασία από υπερθέρμανση επαναφέρεται αυτομάτως όταν πέσει η
θερμοκρασία.
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή, αξιόπιστη λειτουργία.
Μόνο τα άτομα που έχουν κατάλληλες ηλεκτρικές γνώσεις (εξουσιοδοτημένο
προσωπικό) επιτρέπεται να αφαιρούν τις πινακίδες ασφαλείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνονται από τον προμηθευτή παύουν να ισχύουν εάν ο
πελάτης ο ίδιος επιχειρεί οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν κατά το χρονικό διάστημα
της εγγύησης για να επισκευάσει οποιαδήποτε σφάλματα.
bh34d1ya
- 10 -
© ESAB AB 2013
6.1 Πηγή ρεύματος
Ελέγχετε τακτικά αν η πηγή ρεύματος συγκόλλησης είναι φραγμένη με ρύπους.
Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού που εφαρμόζονται εξαρτώνται από:
τη διαδικασία συγκόλλησης
τους χρόνους τόξου
την τοποθέτηση
τον περιβάλλοντα χώρο.
Συνήθως, είναι αρκετό να γίνεται φύσημα της πηγής ρεύματος με ξηρό πεπιεσμένο
αέρα (μειωμένη πίεση) μία φορά το χρόνο.
Αλλιώς, οι μπλοκαρισμένες ή φραγμένες είσοδοι και έξοδοι προκαλούν
υπερθέρμανση.
6.2 Τσιμπίδα συγκόλλησης
Τα αναλώσιμα μέρη θα πρέπει να καθαρίζονται και να αντικαθίστανται κατά τακτικά
διαστήματα για να επιτυγχάνεται συγκόλληση χωρίς προβλήματα.
7
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Προτού καλέσετε εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις, δοκιμάστε αυτούς τους
συνιστώμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις.
Τύπος σφάλματος
Διορθωτική ενέργεια
Δεν δημιουργείται τόξο.
Ελέγξτε αν ο διακόπτης παροχής ρεύματος δικτύου είναι
αναμμένος.
Ελέγξτε αν τα καλώδια παροχής και επιστροφής ρεύματος
συγκόλλησης είναι σωστά συνδεδεμένα.
Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή ρεύματος.
Ελέγξτε τις ασφάλειες της παροχής ρεύματος δικτύου.
Το ρεύμα συγκόλλησης
διακόπτεται κατά τη
συγκόλληση.
Ελέγξτε εάν έχουν ενεργοποιηθεί οι θερμικοί διακόπτες
υπερφόρτισης (εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος στον
πίνακα ελέγχου).
Ελέγξτε τις ασφάλειες της παροχής ρεύματος δικτύου.
Ο θερμικός διακόπτης
υπερφόρτισης ενεργοποιείται
συχνά.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τις ονομαστικές τιμές της
πηγής ρεύματος συγκόλλησης (δηλαδή ότι η μονάδα δεν
υπερφορτίζεται).
Ελέγξτε αν η πηγή ρεύματος συγκόλλησης δεν είναι
φραγμένη με ρύπους.
Κακή επίδοση συγκόλλησης.
Ελέγξτε αν τα καλώδια παροχής και επιστροφής ρεύματος
συγκόλλησης είναι σωστά συνδεδεμένα.
Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή ρεύματος.
Ελέγξτε αν χρησιμοποιούνται τα σωστά ηλεκτρόδια.
bh34d1ya
- 11 -
© ESAB AB 2013
8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Tα Arc 251i είναι κατασκευασμένα και δικμασμένα σύμφωνα με τα διεθνή και
ενρωπαΪκά στάνταρ EN 60974-1 και EN 60974-10) Aφού γίνει συντήρηση ή
επισκευή υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους του συντηρητή να βεβαιωθεί ότι το προϊόν
δεν παρεκλίνει από τις παραπάνω αναφερόμενες σταθερές.
σώπου της ESAB, βλέπε την τελευταία σελίδα αυτής της δημοσίευσης.
bh34d1ya
- 12 -
© ESAB AB 2013
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 13 -
Σχήμ α σύνδεσης
bh34e
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝ ΔΕΣΗΣ
- 14 -
© ESAB AB 2013
bh34e
- 15 -
© ESAB AB 2013
Arc 251i
Αριθμός παραγγελίας
Ordering no.
ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ
Denomination
Type
0460 300 880 Welding power source
Caddy Arc 251i, A32
0460 300 881 Welding power source
Caddy Arc 251i, A34
0459 839 021 Spare parts list
Arc 251i
0460 449 1
Instruction manual
Control panel Caddy A32, A34
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bh34o
- 16 -
© ESAB AB 2013
Arc 251i
Aξεσουαρ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Remote control unit AT1
.................
MMA and TIG: setting of current
0459 491 896
Remote control unit AT1 CF
.............
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
0459 491 897
Foot pedal FS002
with 5 m cable . . . . . . . . . . 0349 090 886
Remote cable 12 pole - 8 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Welding cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 902
Return cable kit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 903
Cable holder
Shoulder strap
bh34a11a
- 17 -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 003
© ESAB AB 2013
Arc 251i
Tig
Tig
Tig
Tig
torch TXH 150V
torch TXH 150V
torch TXH 200V
torch TXH 200V
4m
8m
4m
8m
. . . . . . . . . . . . . . . . .0700
.
300 539
. . . . . . . . . . . . . . . . . 0700
..
300 545
. . . . . . . . . . . . . . . . .0700
.
300 553
. . . . . . . . . . . . . . . . .0700
.
300 556
Trolley . . . . . .
for 5-10 litre gascylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 885
Trolley
for 20-50 litre gascylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 886
Trolley
for 20-50 litre gascylinder . . . . . . . . . . . . . . . . .
bh34a11a
- 18 -
0460 330 880
© ESAB AB 2013
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 19 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising