ESAB | A50 | Instruction manual | ESAB A50 Manual de utilizare

ESAB A50 Manual de utilizare
Cască de sudură
cu întunecare automată
Calitate profesională
Cască de sudură
AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ - CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE
AVERTISMENT
Citiți și aprofundaţi toate instrucțiunile înainte de utilizare
Căştile de sudură cu întunecare automată sunt proiectate pentru a proteja ochii şi fata de scântei,
stropi și radiații dăunătoare în condiții normale de sudare. Filtrul cu întunecare automată trece
automat de la starea de luminozitate la starea întunecată atunci când se aprinde arcul de sudură și
revine la starea de luminozitate atunci când sudarea se oprește.
Casca de sudură cu întunecare automată este livrată asamblată. Însă, înainte de a putea
fi utilizată, aceasta trebuie să fie ajustată pentru a i se potrivi utilizatorului în mod
corespunzător. Verificați suprafețele bateriei și contactele și curățați-le dacă este
necesar. Verificați dacă bateria este în stare bună și dacă este instalată corect.
Configurată pentru timpul de întârziere, sensibilitatea și numărul de nuanţă necesare
pentru aplicația dumneavoastră.
Casca trebuie să fie depozitată într-o zonă uscată, răcoroasă și întunecată și nu uitați să
scoateți bateria înainte de depozitarea pe termen lung.
AVERTISMENT
 Această cască de sudură cu întunecare automată nu este potrivită pentru sudarea cu laser.
 Nu aşezaţi niciodată casca și filtrul cu întunecare automată pe o suprafață fierbinte.
 Nu deschideţi sau nu aduceţi modificări filtrului cu întunecare automată.
 Casca de sudură cu întunecare automată nu va oferi protecţie împotriva pericolelor de impact
puternic.
 Această cască nu va oferi protecţie împotriva dispozitivelor explozive sau lichidelor corozive.
 Nu aduceţi nicio modificare filtrului sau căştii, dacă acest lucru nu este specificat în prezentul
manual.
 Nu utilizați alte piese de schimb în afara celor specificate în prezentul manual. Modificările și
piesele de schimb neautorizate vor duce la anularea garanției și vor expune operatorul riscului de
vătămare corporală.
 În cazul în care această cască nu devine întunecată la aprinderea unui arc, opriţi imediat sudarea
și contactați superiorul sau distribuitorul.
 Nu scufundați filtrul în apă.
 Nu utilizaţi solvenți pe ecranul filtrului sau pe componentele căştii.
 Se utilizează numai la temperaturile: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
 Temperatura de depozitare: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). Casca ar trebui să fie depozitată
într-o zonă uscată, răcoroasă și întunecată atunci când nu este utilizată pentru o perioadă lungă de
timp.
 Protejaţi filtrul de contactul cu lichide și murdărie.
 Curățaţi suprafața filtrului în mod regulat; nu utilizaţi soluții puternice de curățare. Păstrați
întotdeauna senzorii și celulele solare curate, curăţându-le cu un șervețel curat, care nu lasă scame.
 Înlocuiți în mod regulat geamul frontal de protecţie zgâriat/crăpat/corodat.
 Materialele care intră în contact cu pielea persoanei care poartă casca pot provoca reacţii alergice
în anumite circumstanțe.
 ADF se utilizează numai împreună cu geamul de protecție interior.
 Protectorii ochilor împotriva particulelor proiectate cu mare viteză, care sunt purtați peste ochelarii
de vedere standard pot transmite un impact, creându-se astfel un pericol pentru purtător.
 Se vor utiliza oculare cu filtru mineral rigidizat doar împreună cu un ocular de susţinere
1
corespunzător.
 În cazul în care simbolurile F sau B nu sunt comune nici pentru ocular, nici pentru ramă, atunci
protectorului complet al ochilor i se atribuie nivelul inferior.
 În cazul în care litera de impact este urmată de litera „T”, îl puteți utiliza pentru protecție împotriva
particulelor proiectate cu mare viteză la temperaturi extreme. În cazul în care litera de impact nu
este urmată de litera „T”, trebuie să utilizaţi protectorul ochilor pentru protecție împotriva particulelor
proiectate cu mare viteză la temperatura camerei.
AVERTISMENT
Ar putea avea loc o vătămare corporală gravă dacă utilizatorul nu respectă
avertismentele menționate mai sus și/sau nu respectă instrucțiunile de operare.
PROBLEME COMUNE ȘI REMEDII
 Estompare neregulată a întunecării
Casca a fost aşezată în mod inegal și există o distanță inegală de la ochi la geamul de filtrare
(reaşezați casca pentru a reduce diferența față de filtru).
 Filtrul cu întunecare automată nu se întunecă sau luminează cu intermitenţe
1. Geamul frontal de protecţie este murdar sau deteriorat (schimbaţi geamul de protecţie).
2. Senzorii sunt murdari (curățați suprafața senzorilor).
3. Curent de sudură este prea scăzut (ajustați nivelul de sensibilitate la un nivel mai înalt).
4. Verificați bateria și verificați dacă acestea este în stare bună și instalată corect. De
asemene, verificați suprafețele bateriei și contactele și curățați-le dacă este necesar.
Consultaţi „MONTAREA BATERIEI” de la pagina 2.
 Răspuns lent
Temperatura de lucru este prea mică (nu utilizaţi la temperaturi sub -5 ° C sau 23 ° F).
 Vizibilitate slabă
1. Geamul frontal/interior de protecţie și/sau filtrul sunt murdare (înlocuiţi geamul).
Nu există suficientă lumină ambientală.
Numărul nuanţei este setat incorect (resetaţi numărul nuanţei).
Verificați dacă pelicula de pe geamul frontal de protecţie este dezlipită.
 Casca de sudură alunecă de pe cap
Casca nu este ajustată corect (ajustați casca).
AVERTISMENT
Utilizatorul trebuie să se oprească imediat din utilizarea căştii de sudură cu
întunecare automată în cazul în care problemele menționate mai sus nu pot fi
corectate. Contactaţi distribuitorul.
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
AVERTISMENT! Înainte de a utiliza casca de sudură, asigurați-vă că ați citit și înțeles instrucțiunile de siguranță.
 MONTAREA BATERIEI
Glisați capacul bateriei din carcasa de control externă,
montaţi bateria în mod corespunzător (consultaţi fig. 1),
reţineţi că trebuie să glisaţi înapoi capacul după montarea
bateriei.
 ACTIVAREA ECRANULUI TACTIL DIGITAL
Filtrul cu întunecare automată va porni automat la
aprinderea arcului.
2
Asiguraţi-vă că
partea Pozitiv (+)
a bateriei este
orientată în sus.
fig. 1.
Opţiunea 1: Apăsaţi scurt butonul „AFIŞARE” (consultaţi
fig. 2a) pentru a activa ecranul digital. După 5 secunde, va
intra automat în modul de așteptare. Reapăsarea scurtă a
butonului „AFIŞARE” va activa ecranul încă o dată și
setările anterioare vor rămâne.
fig. 2a
fig. 2b
fig. 3.
Opţiunea 2: De asemenea, apăsarea lungă a butonului „ŞLEFUIRE” de pe carcasa de control
externă timp de 3 secunde poate activa ecranul digital (consultaţi fig. 2b). După 5 secunde, ecranul
va intra automat în modul de așteptare.
 INDICATORUL BATERIEI
Acest cartuș ADF este alimentat de celule solare şi 2 buc. baterii cu litiu CR2450. Simbolul „
”
arată starea curentă a bateriei. Volumul bateriilor are un simbol pentru patru niveluri ce pot să apară
(vezi fig. 3). Când simbolul arată „
”, înlocuiți cu baterii noi în timp util.
 STAREA OPŢIUNII SELECTATE
Va apărea un chenar galben pe opțiunea selectată.
 SELECTAREA MODULUI DE ŞLEFUIRE
Opţiunea 1: Atingeţi „ŞLEFUIRE” de pe afişaj pentru a comuta la modul de şlefuire (consultaţi fig. 4A), atingeți din nou „ŞLEFUIRE” şi veţi reveni în modul anterior.
Opţiunea 2: După lucrarea de sudare/tăiere, apăsați lung butonul „ŞLEFUIRE” de pe carcasa de
control externă timp de 3 secunde (consultaţi fig. 2B), iar filtrul de întunecare automată va trece în
modul de şlefuire. După 5 secunde, ecranul va intra automat în modul de așteptare. Reapăsați lung
butonul „ŞLEFUIRE” timp de 3 secunde şi veţi reveni în modul anterior.
În modul de şlefuire, nuanţa geamului este nuanţa 4 fixată (consultaţi fig. 4B), iar sensibilitatea și
întârzierea nu pot fi ajustate. Indicatorul pentru şlefuire va lumina cu intermitenţe la fiecare 3
secunde în modul de şlefuire (consultaţi fig. 2a). Înainte de a reporni lucrarea de sudare/tăiere,
asigurați-vă că filtrul cu întunecare automată revine la modul de sudură/tăiere.
fig. 4.
 CONTROL AL NUANŢEI VARIABILE
Atingeţi „NUANŢĂ” de pe ecran pentru a seta numărul nuanţei (consultaţi fig. 5a-A), atingeţi încă o
dată „NUANŢĂ” pentru a comuta între Nuanţa 5-9 și Nuanţa 9-13, atingeţi „ ” şi „ ” pentru a
selecta nuanța geamului. Selectați numărul nuanţei adecvate pentru procesul dvs. de sudare/tăiere
consultând „Tabelul cu ghidul pentru nuanţe” de mai jos. Intervalul de nuanţe pentru fiecare mod
este următorul:
3
Mod de tăiere − Nuanţa 5 ~ 9 (consultaţi fig. 5a-B)
fig. 5a
Mod de sudare − Nuanţa 9 ~ 13 (consultaţi fig. 5b-C)
fig. 5b
Mod de şlefuire − Doar Nuanţa 4 (consultaţi fig. 4)
 CONTROL SENSIBILITATE
Atingeţi „SENSI.” de pe ecran pentru a seta sensibilitatea (consultaţi fig. 6-A), atingeţi „ ” şi „ ”
pentru a face geamul mai mult sau mai puțin sensibil la lumina arcului din diferite procese de
sudare. Setarea pentru sensibilitate 5-10 este setarea normală pentru utilizarea zilnică. Intervalele
de sensibilitate pentru fiecare mod sunt următoarele:
Mod de sudare (Nuanţa 5 ~ 9) / Mod de tăiere (Nuanţa 9 ~ 13) − Sensibilitate 0 ~ 10 (consultaţi
fig. 6)
fig. 6
Mod de şlefuire − Nu este necesară ajustarea sensibilității
Ca o regulă simplă pentru o performanță optimă, se recomandă să setați de la început sensibilitatea
la maxim și apoi să o reduceţi treptat, până când filtrul reacționează numai la arcul de sudare
neprezentând nicio reacție la condițiile de lumină ambientală (lumina directă a soarelui, lumina
artificială intensă, arcul de sudură provenit de la alte lucrări din apropiere, etc.).
 CONTROL ÎNTÂRZIERE
Atingeţi „ÎNTÂRZIERE” de pe ecran pentru a seta timpul de întârziere (consultaţi fig. 7-A), atingeţi
„ ” şi „ ” pentru a ajusta timpul pentru ca geamul să treacă din starea transparentă după sudare
sau tăiere. Intervalele de întârziere pentru fiecare mod sunt următoarele:
4
Mod de sudare (Nuanţa 5 ~ 9) / Mod de tăiere (Nuanţa 9 ~ 13) − Întârziere 0 ~ 10 (consultaţi
fig. 7)
fig. 7
Mod de şlefuire − Nu este necesară ajustarea întârzierii
Întârzierea este deosebit de utilă în eliminarea razelor ulterioare luminoase prezente în aplicații cu
amperaj mai mare în care baia de topitură rămâne luminoasă pe moment după sudare. Utilizaţi
butoanele pentru Controlul întârzierii geamului pentru a regla întârzierea de la 0 la 10 (0,1 la 1,0
secunde). Atunci când sudarea s-a oprit, vizorul trece automat de la starea întunecată la cea de
luminozitate, dar cu o întârziere presetată pentru a compensa orice luminozitate remanentă pe
piesa de prelucrat. Timpul de întârziere
/răspuns poate fi setat de la Nivelul 0 la Nivelul 10. Se recomandă să utilizaţi o întârziere mai mică în
aplicațiile de sudură în puncte și o întârziere prelungită în aplicațiile care utilizează curenți mai înalţi.
Întârzierile mai lungi pot fi utilizate şi pentru sudura TIG cu curent mai mic şi cu curent pulsatoriu cu
TIG/MIG/MAG.
 SETAREA MEMORIEI
Acest filtru cu întunecare automată poate salva parametrii predefiniţi ca setare în memorie.
Utilizatorii pot elimina setarea din memorie, în orice moment doresc. Sistemul poate salva cel mult 8
seturi de parametri. Luaţi ca exemplu Memoria 1, pas detaliat după cum urmează:
Pasul 1: Atingeţi „MEMORIE” pe ecran, setaţi la „1” prin atingerea „ ” şi „ ” (consultaţi fig. 8aA).
Pasul 2: Setarea numărului nuanţei, sensibilităţii și întârzierii prin „ ” şi “ ”.
Pasul 3: După ce aţi terminat toate setările, atingeți „SETARE” pentru salvare (consultaţi fig. 8bA), „1” după „MEMORIE” (consultaţi fig. 8b-B) se va aprinde cu o intermitenţă, ceea ce
înseamnă că sistemul a salvat parametrii, iar dvs. trebuie doar să setați și denumiți această
setare „1”.
Pasul 4: MEMORIA 2 până la MEMORIA 8 pot fi setate în același mod. Utilizatorii pot apela
setarea MEMORIEI atingând prima dată „MEMORIE” şi apoi alegând o anumită setare prin
„ ” şi „ ”.
fig. 8a
5
fig. 8b
 REGLAREA CĂŞTII PENTRU A SE POTRIVI
PARTEA
UTILIZATORULUI
SUPERIO
 Circumferința totală a benzii pentru cap poate fi mărită sau
ARĂ
micşorată prin rotirea butonului de pe partea din spate a benzii
pentru cap. (Consultaţi ajustarea „Y” în fig. 9). Acest lucru se
poate face în timpul purtării căştii şi permite stabilirea tensiunii
perfecte pentru păstrarea fixă a căştii pe cap, fără a o strâmta
prea tare.
 În cazul în care banda pentru cap este aşezată prea sus sau
prea jos pe capul dvs., ajustaţi cureaua care trece peste partea
superioară a capului. Pentru a face acest lucru eliberaţi capătul
benzii împingând știftul de blocare în afara orificiului de pe bandă.
Glisaţi cele două porțiuni ale benzii la o lățime mai mare sau mai
fig. 9.
mică, după cum este necesar, și împingeți știftul de blocare prin
cel mai apropiat orificiu „W”. (Consultaţi ajustarea „W” în fig. 9).
 Benzile din faţă şi din spate se vor regla automat în funcție de forma capului, iar tampoanele se
potrivesc perfect pe frunte și ceafă, lucru ce va aduce un plus de confort (consultaţi fig. 10a). Testați
fixarea benzii prin ridicarea și închiderea căştii de câteva ori în timpul purtării. În cazul în care banda
pentru cap se deplasează în timpul înclinării, şi reglaţi-o din nou până când aceasta este stabilă.
• AJUSTAREA DISTANŢEI DINTRE CASCĂ ŞI FAŢĂ
Pasul 1: Apăsați și mențineți apăsat dispozitivul de deblocare „BLOCARE” de pe ambele părți
(consultaţi fig. 10b.) și poate fi glisată înainte și înapoi.
Pasul 2: Slăbiți dispozitivul de deblocare „BLOCARE” păstrați-l fixat în fante. Asigurați-vă că
distanțele dintre geam și ambii ochi sunt egale, pentru a evita întunecarea în cantități inegale.
 AJUSTAREA
POZIŢIEI UNGHIULUI
DE VIZUALIZARE
Ajustarea înclinării este
poziţionată pe partea
dreaptă a căştii. Slăbiți
butonul de tensionare a
căştii din partea
dreaptă și ajustaţi
maneta înainte sau
înapoi până ajunge în
poziția corectă.
Strângeţi din nou
butonul de tensionare a
căştii (consultaţi
fig. 10c).
fig. 10c
fig. 10b
fig. 10a
6
Etichete de certificare şi control
Filtrele de sudură SENTINEL™ A50 sunt testate pentru protecția ochilor de către următorul organism notificat: DIN
CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstr. 56, D-12103 Berlin, organism notificat 0196, care
prevede aprobarea și sistemul de calitate continuă sub controlul Comisiei Europene, Ministerului German pentru Muncă și
Oficiul Central al Provinciilor.
Partea destinată protecţiei şi filtrul cu întunecare automată sunt marcate în mod corespunzător. Clasificarea pentru
protecția ochilor și a feței este următoarea EN379, EN175, EN166.
Prin urmare, ni se permite să utilizăm următoarele marcaje:
EN 175
Adresă din partea
DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstr. 56 ,
D-12103 Berlin
Marca de conformitate europeană.
Acest lucru confirmă faptul că produsul respectă cerințele
Directivei 89/686/EWG
Explicaţia mărcii ADF:
4/5-9/9-13 TM 1/1/1/2/379
4 - Număr pentru treptele luminozităţii
5- - Număr pentru treapta stării de obscuritate cea mai redusă
9-13 - Număr pentru treapta stării de obscuritate cea mai ridicată
TM - Identificarea producătorului
1 - Clasă optică
1 - Clasă de difuzie a luminii
1 - Clasă de variaţie a transmisiei luminoase
2 - Clasă de dependenţă de unghi a transmisiei luminoase
379 - Numărul standardului
ÎNTREŢINERE
 ÎNLOCUIREA GEAMULUI FRONTAL DE PROTECŢIE
Înlocuiţi geamul frontal de protecţie dacă acesta este deteriorat. Apăsați butonul în semicerc de pe
partea externă a control al şlefuirii (consultaţi fig. 11a), scoateți cu atenție geamul frontal de
protecţie. Atunci când înlocuiți noul geam frontal de protecţie asigurați-vă că îl asamblaţi din partea
laterală fără a apăsa mai întâi butonul Şlefuire (consultaţi fig. 11b), şi apoi fixați geamul în partea cu
butonul.
 ÎNLOCUIREA GEAMULUI INTERIOR DE PROTECŢIE
Înlocuiţi geamul interior de protecţie dacă acesta este deteriorat. Puneţi-vă unghia în adâncitura de
sub vizorul cartuşului și fixaţi geamul în sus până când se eliberează din marginile vizorului
cartușului.
 ÎNLOCUIREA FILTRULUI CU ÎNTUNECARE AUTOMATĂ
Împingeţi în sus dispozitivele de blocare de pe ambele părți ale ADF, iar atunci ADF poate fi scos
din partea destinată protecţiei (consultaţi fig. 12a). La asamblarea noului ADF, introduceţi ADF în
partea destinată protecţiei, iar pentru a-l bloca, împingeţi în jos dispozitivele de blocare. (consultaţi
fig. 12b).
 CURĂŢAREA
Curăţaţi casca ștergând-o cu o lavetă moale. Curăţaţi suprafețele cartușului în mod regulat. Nu
utilizați soluții puternice de curățare. Curăţaţi senzorii și celulele solare cu alcool metilic și o lavetă
curată și ștergeți-le cu o lavetă uscată care nu lasă scame.
7
fig. 11a
fig. 12a
fig. 11b
fig. 12b
SPECIFICAŢII TEHNICE
Clasă optică:
Zonă de vizualizare:
Senzor arc:
Stare luminozitate:
Stare şlefuire:
Mod de tăiere:
Mod de sudare:
Controlul nuanţei:
Conectare/Deconectare
Control sensibilitate:
Protecţie UV/IR:
Sursă de alimentare:
Timp de comutare:
Sudare cu gaz oxigen-combustibil
Tăiere cu oxigen
Şlefuire:
Întârziere (de la Întunecat la
Luminos):
Amperaj scăzut clasificat TIG:
Temp. de operare:
Temp. de depozitare:
Material cască:
Domeniul de utilizare:
Aprobat:
1/1/1/2
100 x 60 mm (3.94" x 2.36")
4
DIN 4
DIN 4
Numărul nuanţei de la 5 la 9
Numărul nuanţei de la 9 la 13
intern, nuanţă variabilă, control tactil digital
Conectare/Deconectare automată
Scăzut — Ridicat, Control tactil digital
Până la nuanţa DIN13 în orice moment
Celulă solară. Bateria poate fi înlocuită
2 baterii litiu CR2450
1/25.000 s. de la Luminos la Întunecat
Da:
Da:
Da:
0,1 ~ 1,0 s Control tactil digital
≥ 2 amperi (c.c.); ≥ 2 amperi (c.a.)
-5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F)
-20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F)
Nailon cu rezistență ridicată la impact
sudare cu bagheta (SMAW); TIG c.c. şi c.a.; TIG curent
pulsatoriu c.c., TIG curent pulsatoriu c.a., MIG/MAG/CO2;
curent pulsatoriu MIG/MAG; tăiere cu arc de plasmă
(PAC); sudare cu arc de plasmă (PAW); tăiere cu arc aercarbon (CAC-A); sudare cu gaz oxigen-combustibil
(OFW); tăiere cu oxigen (OC); şlefuire
DINplus, CE, EN175, EN 379, EN166, ANSI Z87.1, CSA
Z94.3, AS/NZS 1338.1
8
TABEL CU GHIDUL PENTRU NUANŢE
GHIDUL PENTRU NUMERELE NUANŢELOR
NUANŢĂ
DE
PROTECŢI
E MINIMĂ
NUMĂRUL
NUANŢEI
SUGERATE(1)
(CONFORT)
OPERARE
DIMENSIUNEA
ELECTRODULUI 1/32 in.
(mm)
CURENTUL
ARCULUI(A)
Sudare metal-arc
ecranată
Mai puţin de 3 (2,5)
3-5 (2,5–4)
5-8 (4-6,4)
Mai mult de 8 (6,4)
Mai puţin de 60
60-160
160-250
250-550
7
8
10
11
—
10
12
14
Sudare cu gaz metalarc şi sudare cu arc cu
sârmă tubulară în flux
Mai puţin de 60
60-160
160-250
250-500
7
10
10
10
—
11
12
14
Sudare cu arc tungsten
cu gaz
Mai puţin de 50
50-150
150-500
8
8
10
10
12
14
Mai puţin de 500
500-1000
10
11
12
14
Mai puţin de 20
20-100
100-400
400-800
6
8
10
11
de la 6 la 8
10
12
14
Mai puţin de 300
300-400
400-800
8
9
10
8
12
14
Lipire tare cu gaze
–
–
de la 3 la 4
Lipire moale cu gaze
–
–
2
Sudare cu arc carbon
–
–
14
Aer-carbon
Tăiere cu arc
(Uşor)
(Greu)
Sudare cu arc de
plasmă
Tăiere cu arc de
plasmă
(Uşor)(2)
(Mediu)(2)
(Greu)(2)
GROSIMEA PLĂCII
in.
mm
Sudare cu gaz
Uşor
Mediu
Greu
Sub 1/8
de la 1/8 la 1/2
Peste 1/2
Sub 3,2
de la 3,2 la 12,7
Sub 12,7
4 sau 5
5 sau 6
6 sau 8
Tăiere cu oxigen
Uşor
Mediu
Greu
Sub 1
de la 1 la 6
Sub 6
Sub 25
de la 25 la 150
Sub 150
3 sau 4
4 sau 5
5 sau 6
(1) Ca regulă generală, începeţi cu o nuanţă care este prea întunecată, apoi treceţi la o nuanță mai deschisă, care conferă o vizualizare suficientă
a zonei de sudură, fără a ajunge sub nivelul minim. La sudarea cu gaz oxigen-combustibil sau tăierea în care aprinzătorul produce o lumină
galbenă înaltă, este bine să utilizaţi un geam de filtrare care absoarbe culoarea galbenă sau linia de sodiu a luminii vizibile a operării (spectru)
(2) Aceste valori se aplică în cazul în care arcul efectiv este văzut în mod clar. Experiența a arătat că filtrele mai ușoare pot fi utilizate atunci când
arcul este ascuns de piesa de prelucrat.
Date din ANSI Z49.1-2005
9
LISTĂ PIESE ŞI ASAMBLARE
Listă piese
ARTICOL
DESCRIERE
COD ARTICOL
Geam frontal de protecţie transparent
0700 000 802
1
Geam frontal de protecţie portocaliu
0700 000 803
2
Partea destinată protecţiei a căştii Sentinel
0700 000 804
3
Filtrul cu întunecare automată (Inclusiv 2 baterii litiu
CR2450)
0700 000 806
4
2 baterii litiu CR2450
0700 000 807
5
Geam interior de protecţie (100 x 64 mm)
0700 000 808
6
Ansamblu cască (Inclusiv benzi protectoare împotriva
transpiraţiei)
0700 000 809
7
Bandă protectoare împotriva transpiraţiei frontală
0700 000 810
8
Cască
0700 000 811
9
Bandă protectoare împotriva transpiraţiei posterioară
0700 000 812
1
10
ESAB AB
Lindholmsallén 9
Box 8004
402 77 Göteborg
Suedia
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising