ESAB | ES 300i | Instruction manual | ESAB ES 300i Manual de utilizare

ESAB ES 300i Manual de utilizare
Sursă de alimentare a sudurii
ES 300i MMA 300 A
Manual de instrucțiuni
0463 415 001 RO 20160912
Valid for: serial no. 621-xxx-xxxx
CUPRINS
1
SIGURANŢĂ ..................................................................................................
4
1.1
Semnificaţia simbolurilor ........................................................................
4
1.2
Măsuri de siguranţă .................................................................................
4
INTRODUCERE ............................................................................................
8
2.1
Prezentare generală .................................................................................
8
2.2
Echipament ...............................................................................................
8
3
DATE TEHNICE .............................................................................................
9
4
INSTALARE ...................................................................................................
11
4.1
Poziționare ................................................................................................
11
4.2
Instrucțiuni de ridicare.............................................................................
11
4.3
Rețea de alimentare .................................................................................
12
OPERARE......................................................................................................
16
5.1
Prezentare generală .................................................................................
16
5.2
Conexiuni și dispozitive de control ........................................................
16
5.3
Conexiune a cablurilor de sudură și de retur ........................................
17
5.4
Pornirea/oprirea alimentării de la rețeaua electrică ..............................
17
5.5
Comanda ventilatorului............................................................................
17
5.6
Protecţie termică ......................................................................................
17
5.7
Funcţii şi simboluri...................................................................................
17
5.8
Panou de setare........................................................................................
5.8.1
5.8.2
5.9
Navigare .................................................................................................
Program de sudură.................................................................................
Telecomandă.............................................................................................
19
19
20
5.10
Conexiune USB.........................................................................................
20
ÎNTREŢINERE ...............................................................................................
21
6.1
Întreţinere de rutină..................................................................................
21
6.2
Instrucţiuni de curăţare ...........................................................................
21
7
DEPANARE....................................................................................................
25
8
CODURI DE EROARE ...................................................................................
26
8.1
Lista codurilor de eroare ........................................................................
26
8.2
Descrierile codurilor de eroare ..............................................................
26
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB.....................................................
28
DIAGRAMĂ...........................................................................................................
29
NUMERE DE CATALOG.......................................................................................
30
ACCESORII ..........................................................................................................
31
2
5
6
9
20
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
0463 415 001
© ESAB AB 2016
1 SIGURANŢĂ
1
SIGURANŢĂ
1.1
Semnificaţia simbolurilor
Aşa cum se utilizează în cadrul acestui manual: Semnifică Atenţie! Fiţi vigilent!
PERICOL!
Semnifică pericole imediate care, dacă nu sunt evitate, vor cauza vătămare
corporală imediată şi gravă sau decesul.
AVERTIZARE!
Semnifică pericole potenţiale care ar putea cauza vătămare corporală sau
decesul.
ATENȚIE!
Semnifică pericole care ar putea cauza vătămare corporală minoră.
AVERTIZARE!
Înainte de utilizare, citiţi şi înţelegeţi manualul de utilizare şi
respectaţi toate etichetele, practicile de siguranţă ale
angajatorului şi fişele de date pentru siguranţa materialelor
(MSDS).
1.2
Măsuri de siguranţă
Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele
care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță
corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică
acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru,
trebuie respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu
operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la
situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale
echipamentului.
1.
2.
3.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
○ exploatarea acestuia
○ amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
○ funcția acestuia
○ măsurile de protecție relevante
○ sudarea și tăierea sau celelalte funcții aplicabile ale echipamentului
Operatorul trebuie să se asigure că:
○ nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului
când acesta este pornit
○ nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului sau când se începe lucrul cu
echipamentul
Spațiul de lucru trebuie:
○ să fie adecvat scopului
○ să nu aibă curenți de aer
0463 415 001
-4-
© ESAB AB 2016
1 SIGURANŢĂ
4.
5.
Echipament individual de siguranță:
○ Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție recomandat, precum
ochelari de protecție, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuși de protecție
○ Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să
cauzeze arsuri
Măsuri generale de protecție:
○ Asigurați-vă că este conectat sigur cablul de retur
○ Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către
un electrician calificat
○ Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în
mod vizibil și să fie la îndemână
○ Lubrifierea și întreținerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul
exploatării
AVERTIZARE!
Sudura și tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. și pe alții. Luați măsuri de
precauție când sudați sau tăiați.
ȘOC ELECTRIC – Pericol de moarte
• Instalați și împământați unitatea în conformitate cu manualul de utilizare.
• Nu atingeţi componentele electrice sub tensiune sau electrozii cu pielea
neprotejată, mănuşi ude sau îmbrăcăminte udă.
• Izolaţi-vă faţă de lucrare şi pământ.
• Asigurați-vă că poziția dvs. de lucru este sigură
CÂMPURI ELECTRICE ŞI MAGNETICE – Pot prezenta pericol pentru
sănătate
• Sudorii cu stimulatoare cardiace trebuie să se consulte cu medicul înainte
de a efectua operaţiuni de sudare. Câmpurile electromagnetice pot
interfera cu anumite stimulatoare cardiace.
• Expunerea la câmpurile electromagnetice poate avea şi alte efecte
necunoscute asupra sănătăţii.
• Sudorii trebuie să utilizeze următoarele proceduri pentru a minimiza
expunerea la câmpurile electromagnetice:
○ Dirijaţi electrodul şi cablurile de lucru împreună pe aceeaşi parte a
corpului dvs. Fixaţi-le cu bandă atunci când este posibil. Nu staţi cu
nicio parte a corpului între cablurile de lucru şi ale arzătorului. Nu
înfăşuraţi niciodată cablurile de lucru sau ale arzătorului în jurul
corpului dvs. Menţineţi sursa de alimentare şi cablurile pentru sudură
cât mai departe posibil de corpul dvs.
○ Conectaţi cablul de sudură la piesa de lucru cât mai aproape posibil
de zona care se sudează.
FUM ȘI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
• Ţineţi capul în afara zonei cu fum.
• Folosiţi ventilaţia, extracţia arcului sau ambele pentru a scoate vaporii şi
gazele din zona dumneavoastră de respiraţie şi spaţiul general.
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii și pot arde pielea
• Protejați-vă ochii și corpul. Utilizați paravanul de sudură și geamul de
filtrare corecte și purtați îmbrăcăminte de protecție.
• Protejaţi-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare.
0463 415 001
-5-
© ESAB AB 2016
1 SIGURANŢĂ
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
Protejați-vă urechile. Utilizați căști sau alte dispozitive de protecție pentru auz.
PIESE ÎN MIŞCARE - Pot cauza vătămări
• Menţineţi toate uşile, panourile şi capacele închise şi în poziţii sigure.
Permiteţi numai persoanelor calificate să îndepărteze capacele pentru
întreţinere şi depanare, după cum este necesar. Montaţi din nou panourile
sau capacele şi închideţi uşile după finalizarea operaţiunilor de service şi
înainte de pornirea motorului.
• Opriţi motorul înainte de montarea sau conectarea unităţii.
• Ţineţi mâinile, părul, hainele largi şi uneltele departe de piesele în
mişcare.
PERICOL DE INCENDIU
• Scânteile (stropii) pot cauza incendii. Asiguraţi-vă că nu există materiale
inflamabile în apropiere.
• Nu utilizaţi pentru containere închise.
FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ – Apelați la un expert pentru asistență în caz de
funcționare defectuoasă.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
ATENȚIE!
Acest produs este destinat exclusiv sudurii cu arc.
AVERTIZARE!
Nu utilizați sursa de alimentare pentru dezghețarea țevilor înghețate.
ATENȚIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru
utilizare în amplasamentele rezidențiale unde energia
electrică este furnizată de sistemul public de alimentare de
joasă tensiune. Din cauza perturbațiilor conduse și radiate,
pot exista dificultăți în asigurarea compatibilității
electromagnetice a echipamentelor din clasa A în aceste
locații.
0463 415 001
-6-
© ESAB AB 2016
1 SIGURANŢĂ
NOTĂ!
Predați echipamentul electronic uzat la centrul de
reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice, precum și cu implementarea acesteia conform
legislației naționale, echipamentul electric și/sau electronic
care a atins limita maximă a duratei de viață trebuie să fie
predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți
responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile de
colectare autorizate.
Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat
distribuitor ESAB.
ESAB vă poate furniza toate materialele de protecție și accesoriile necesare pentru
sudură.
0463 415 001
-7-
© ESAB AB 2016
2 INTRODUCERE
2
INTRODUCERE
2.1
Prezentare generală
ES 300i este o sursă de alimentare destinată pentru sudura cu electrozi înveliţi (MMA) şi
sudura prin contact TIG.
Accesoriile ESAB pentru produs se găsesc la capitolul „ACCESSORII” din acest
manual.
2.2
Echipament
Sursa de alimentare este livrată cu:
•
•
Cablu de reţea de 3 m cu fişă
manual de instrucțiuni
0463 415 001
-8-
© ESAB AB 2016
3 DATE TEHNICE
3
DATE TEHNICE
ES 300i (0445 100 880)
Tensiune reţea de alimentare
230-480 V±10%, 3~ 50/60 Hz
Rețea de alimentare Ssc min 2)
4,4 MVA
Curent primar
Imax MMA
30,0 A
Imax TIG
21,0 A
Cerere de Putere fără sarcină în modul de
economisire energie
91 W
Domeniu de reglare
MMA
5 A/20 V - 300 A/32 V
TIG
5 A/10 V - 300 A/22 V
Sarcină admisibilă la MMA
40% din ciclul de funcţionare
300 A/32,0 V
60% ciclu de funcționare
250 A/30,0 V
100% ciclu de funcționare
200 A/28,0 V
Sarcină admisibilă la TIG
40% din ciclul de funcţionare
300 A/22,0 V
60% ciclu de funcționare
250 A/20,0 V
100% ciclu de funcționare
200 A/18,0 V
Factor de putere la curent maxim
TIG
0,96
MMA
0,96
Eficiență la curent maxim
MMA
89 %
TIG
85 %
Tensiune circuit deschis U0 max
Funcţie VRD la 35 V dezactivată
48 V
Funcţie VRD la 35 V activată
32 V
Temperatură de exploatare
De la -10 la +40° C (de la +14 la +104° F)
Temperatură de transport
De la -20 la +55° C (de la -4 la +131° F)
Presiune sonoră continuă în lipsa sarcinii < 70 db (A)
Dimensiuni L × l × h
460x200x320 mm (18,1x7,9x12,6 ţoli)
Greutate
15 kg (33 lbs)
Clasă de izolaţie transformator
F
Clasă de protecţie carcasă
IP23
Clasă de aplicaţie
Rețea de alimentare, Ssc min
Puterea minimă de scurtcircuit pe rețea în conformitate cu IEC 61000-3-12
0463 415 001
-9-
© ESAB AB 2016
3 DATE TEHNICE
Ciclu de funcţionare
Ciclul de funcționare se referă la timp ca procent dintr-o perioadă de zece minute în care
puteți suda sau tăia la o anumită sarcină, fără a suprasolicita echipamentul. Ciclul de
funcţionare este valabil pentru o temperatură de 40°C / 104°F sau mai mică.
Clasă de protecţie carcasă
Codul IP indică clasa de protecţie a carcasei, respectiv gradul de protecţie împotriva
pătrunderii unor obiecte solide sau a apei.
Echipamentul marcat IP 23 este proiectat pentru utilizarea în interior și exterior; totuși, nu
trebuie operat în caz de precipitaţii decât dacă este adăpostit.
Clasă de aplicaţie
Simbolul
arată că sursa de alimentare este proiectată pentru utilizarea în zone de
periculozitate ridicată din punct de vedere electric.
0463 415 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALARE
4
INSTALARE
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
ATENȚIE!
Acest produs este destinat utilizării în medii industriale. Într-un mediu casnic,
acest produs poate cauza interferențe radio. Utilizatorului îi revine
responsabilitatea să ia măsurile de protecție adecvate.
4.1
Poziționare
Poziţionaţi sursa de alimentare astfel încât orificiile de admisie şi evacuare a aerului să nu fie
obstrucţionate.
A. Minim 200 mm (8”)
B. Minim 200 mm (8”)
AVERTIZARE!
Asigurați echipamentul – mai ales
dacă terenul este neuniform sau
înclinat.
4.2
Instrucțiuni de ridicare
Ridicarea mecanică trebuie efectuată folosind ambele mânere exterioare.
0463 415 001
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALARE
4.3
Rețea de alimentare
NOTĂ!
Cerinţe pentru reţeaua de alimentare
Acest echipament este conform cu IEC 61000-3-12 cu condiția ca puterea de
scurtcircuit să fie mai mare sau egală cu Sscmin la punctul de interfață dintre
racordul utilizatorului şi sistemul public. Este responsabilitatea instalatorului sau a
utilizatorului echipamentului să se asigure că echipamentul este conectat numai
la o sursă de alimentare cu o putere de scurtcircuit mai mare sau egală cu Sscmin,
consultându-se cu operatorul rețelei de distribuție, dacă este necesar Consultaţi
datele tehnice din capitolul DATE TEHNICE.
Sursa de alimentare se va regla automat la alimentarea de intrare principală; asiguraţi-vă că
aceasta este protejată prin siguranţe de dimensiuni corecte. Trebuie efectuată o conexiune
de împământare de protecţie, în conformitate cu normele aplicabile.
Plăcuţa cu date de conectare la alimentare
Dimensiuni recomandate pentru siguranţe şi secţiunea minimă a cablului ES 300i
Tensiune reţea de
alimentare
3~ 50/60 Hz
230 V
Secţiunea cablului de
4×4 mm²
reţea
0463 415 001
380 V
400 V
415 V
440 V
480 V
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
4×2,5
mm²
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALARE
Dimensiuni recomandate pentru siguranţe şi secţiunea minimă a cablului ES 300i
Intensitate maximă a
curentului Imax
MMA
30 A
18 A
16 A
16 A
15 A
14 A
I1eff
MMA
18 A
11 A
10 A
10 A
9A
9A
Siguranţă
protecţie la
supratensiune
20 A
16 A
10 A
10 A
10 A
10 A
tip C MCB
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
10 A
Lungime maximă
recomandată pentru
cablul de prelungire
100 m/ 33 100 m/ 33 100 m/ 33 100 m/ 33 100 m/ 33 100 m/ 33
ft.
ft.
ft.
ft.
ft.
ft.
Dimensiune maximă
recomandată pentru
cablul de prelungire
4×4 mm²
4×4 mm²
4×4 mm²
4×4 mm²
4×4 mm²
4×4 mm²
NOTĂ!
Pentru diferite tensiuni ale reţelei sunt certificate diferite versiuni de ES 300i.
Întotdeauna consultaţi plăcuţa cu date de conectare pentru specificaţiile sursei de
alimentare utilizate.
NOTĂ!
Secțiunile pentru cablurile de rețea și dimensiunile pentru siguranțe prezentate
mai sus sunt în conformitate cu reglementările din Suedia. Utilizați sursa de
alimentare în conformitate cu reglementările naționale corespunzătoare.
Alimentarea de la generatoare de curent
Sursa de alimentare poate fi alimentată de la diferite tipuri de generatoare. Totuşi, este
posibil ca unele generatoare să nu poată asigura o putere suficientă pentru ca sursa de
alimentare pentru sudură să funcţioneze corect. Se recomandă generatoare cu reglarea
automată a tensiunii (AVR) sau cu un tip de reglare echivalent sau mai bun, cu putere
nominală de 20 kW.
Instalarea cablului de alimentare de la reţea
NOTĂ!
Sursa de alimentare este furnizată cu un cablu de alimentare pentru 380-480 V şi
fişă pentru 380-415 V. Dacă este necesară o altă tensiune de alimentare, cablul
de reţea şi fişa acestuia pot fi schimbate conform cu reglementările naţionale
relevante.
0463 415 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Scoateţi panoul lateral.
Dacă este strâns, eliberaţi opritorul (A).
Dacă este conectat un cablu, deconectaţi toate firele, tăiaţi cureaua autoblocantă (D)
şi îndepărtaţi cablul.
Opţional: Ventilatorul cu spumă poate fi îndepărtat în acest moment pentru a simplifica
instalarea.
Dezizolaţi firul nou în conformitate cu specificaţia (B).
Introduceţi cablul cu aproximativ 1 cm (0,4 ţoli) din izolaţie în interiorul opritorului.
Strângeţi opritorul utilizând 1,5 - 2 Nm (13,3 - 17,7 în livre) (A).
Utilizaţi o curea autoblocantă pentru a strânge cablurile (D).
Opţional: Dacă ventilatorul a fost îndepărtat, acum îl puteţi reinstala.
Instalaţi feritele şi conectaţi cablul de împământare (C).
Conectaţi toate firele.
Asiguraţi-vă că dispozitivul de protecţie IP este instalat corect pe interiorul panoului
lateral (E).
Reasamblaţi panoul lateral (F).
Strângeţi şuruburile de pe panoul lateral cu 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 în livre ± 2,6).
0463 415 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
4 INSTALARE
0463 415 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 OPERARE
5
OPERARE
5.1
Prezentare generală
Normele generale de siguranță pentru manipularea echipamentului pot fi găsite în
capitolul „SIGURANȚĂ”. Citiți-le în întregime înainte de a începe să utilizați
echipamentul!
NOTĂ!
Când mutaţi echipamentul, utilizaţi mânerul proiectat în acest scop. Nu trageţi
niciodată cablurile în interior.
AVERTIZARE!
Șoc electric! Nu atingeți piesa de prelucrat sau capul de sudură în timpul
funcționării!
5.2
1.
2.
3.
4.
Conexiuni și dispozitive de control
Panou de setare
5. Întrerupător de alimentare de la rețea, O/I
Bornă pozitivă de sudură
6. Conexiune USB
Bornă negativă de sudură
7. Cablu de reţea
Conexiune pentru unitatea de comandă de
la distanţă
NOTĂ!
Întotdeauna utilizaţi capacul atunci când conexiunea USB nu este utilizată.
0463 415 001
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 OPERARE
5.3
Conexiune a cablurilor de sudură și de retur
Sursa de alimentare are două ieșiri, o bornă pozitivă de sudură (+) și o bornă negativă de
sudură (-), pentru conectarea cablurilor de sudură și de retur. Ieșirea la care este conectat
cablul de sudură depinde de metoda de sudură sau de tipul electrodului utilizat.
Conectați cablul de retur la cealaltă ieșire de la sursa de alimentare. Fixați clema de contact
a cablului de retur de piesa de prelucrat și asigurați-vă că există un contact bun între piesa
de prelucrat și ieșirea pentru cablul de retur de la sursa de alimentare.
•
•
Pentru sudura TIG; borna negativă de sudură (-) este utilizată pentru pistolul de
sudură, iar borna pozitivă (+) pentru cablul de retur.
Pentru sudura MMA, cablul de sudură poate fi conectat la borna pozitivă (+) sau la
borna negativă (-), în funcție de tipul de electrod utilizat. Polaritatea conectării este
specificată pe ambalajul electrodului.
5.4
Pornirea/oprirea alimentării de la rețeaua electrică
Porniţi alimentarea de la reţea rotind comutatorul în poziţia „I”.
Opriți unitatea rotind comutatorul pe poziția „O”.
Indiferent dacă alimentarea de la rețea se întrerupe sau dacă sursa de alimentare este oprită
în mod normal, programele de sudură vor fi memorate și vor fi disponibile la următoarea
pornire a unității.
ATENȚIE!
Nu opriți sursa de alimentare în timpul sudurii (cu sarcină).
5.5
Comanda ventilatorului
Sursa de alimentare are control termic automat. Ventilatorul continuă să funcţioneze pentru
câteva minute după oprirea sudurii, iar sursa de alimentare trece în modul de economisire a
energiei. Ventilatorul porneşte din nou când se reîncepe sudura.
În timpul modului de economisire a energiei, ventilatorul va porni la fiecare 15 minute şi va
funcţiona pentru 3 minute.
5.6
Protecţie termică
Sursa de alimentare include protecţie termică împotriva supraîncălzirii. Dacă
apare supraîncălzirea, operaţia de sudare este oprită, iar indicatorul de
supraîncălzire de pe panou se va aprinde şi un mesaj de eroare va fi afişat pe
ecran. Protecţia este resetată automat după ce temperatura a fost redusă
suficient.
5.7
Funcţii şi simboluri
Sudură MMA
Sudura MMA mai este denumită și sudură cu electrozi înveliți. Prin aprinderea
arcului se topește electrodul, iar învelișul său formează o zgură protectoare.
Pentru sudura MMA, sursa de alimentare se va utiliza împreună cu:
• cablu de sudură cu suport pentru electrod
• cablu de retur cu clemă
0463 415 001
- 17 -
© ESAB AB 2016
5 OPERARE
Forța arcului
Funcţia de forţă a arcului controlează modul în care curentul se modifică odată
cu modificarea lungimii arcului, în timpul operaţiei de sudare. Utilizaţi o valoare
scăzută a forţei arcului pentru a obţine un arc calm cu puţini stropi şi utilizaţi o
valoare ridicată pentru a obţine un arc fierbinte şi penetrant.
Forţa arcului se aplică numai pentru sudura MMA.
Pornire caldă
Funcţia de pornire caldă creşte temporar curentul la începutul sudurii. Utilizaţi
această funcţie pentru a reduce riscul unei fuziuni insuficiente şi al lipirii şi
zgârierii electrodului.
Pornirea caldă se aplică numai pentru sudura MMA.
Cel 6010
Caracteristici optimizate ale arcului de sudură pentru electrozi celulozici, cum ar
fi 6010 şi alţii similari.
Sudură TIG
Sudura TIG topește metalul piesei de prelucrat utilizându-se un arc aprins de la
un electrod de tungsten, care nu se topește. Baia de sudură și electrodul sunt
protejate de gazul protector.
Pentru sudura TIG, sursa de alimentare se va utiliza împreună cu:
•
•
•
•
un arzător TIG cu supapă de gaz
un cilindru de argon
un regulator de argon
electrod de tungsten
Această sursă de alimentare efectuează Pornire TIG prin contact.
Electrodul de tungsten se pune în contact cu piesa de prelucrat. Când electrodul
este ridicat de pe piesa de prelucrat, arcul se aprinde la un nivel de curent
limitat.
Dispozitiv de reducere a tensiunii (VRD)
Funcția dispozitivului VRD asigură faptul că tensiunea circuitului deschis nu
depășește 35 V când nu se sudează. Acest lucru este indicat de un indicator
VRD aprins pe panou. Contactați un tehnician de service autorizat de ESAB
pentru a activa această funcție.
0463 415 001
- 18 -
© ESAB AB 2016
5 OPERARE
5.8
Panou de setare
1. Butoane pentru programul de sudură,
7. Afişare indicator parametri.
consultaţi secţiunea PROGRAM DE
SUDURĂ.
2. Afişaj, arată valoarea setată sau măsurată.8. Setare indicator.
3. Alegerea metodei de sudură MMA sau
9. Selectaţi parametrul care va fi afişat pe
TIG.
ecran, indicat cu (7).
4. Alegerea tipului de electrod „celulozic”
10. Indicare de supraîncălzire.
pentru sudura MMA.
5. Activarea/dezactivarea unităţii de comandă11. Indicator funcţie VRD (tensiune redusă
de la distanţă.
circuit deschis).
6. Buton rotativ pentru setarea datelor.
5.8.1
Navigare
Selectarea parametrilor
Prin apăsarea butonului (9), se pot afişa şi modifica valori diferite. Utilizaţi butonul rotativ (6)
pentru a modifica valorile. Secvenţa este:
1.
2.
3.
4.
5.
Valori de curent setate.
Valori de curent măsurate.
Valori de tensiune măsurate.
Pornire caldă, interval de setare: 0-100%, implicit: 0%. (doar MMA)
Forţă arc, 0-100%. (doar MMA)
Parametru setat
Indicatorul de setare (8) se va aprinde atunci când o valoare poate fi modificată. Nu poate fi
modificat din panou atunci când este activată o comandă de la distanţă. Încercarea de a
0463 415 001
- 19 -
© ESAB AB 2016
5 OPERARE
schimba o valoare în timp ce modul valoare măsurată este activ va duce la activarea
automată a modului de setare a valorii curentului.
5.8.2
Program de sudură
În memoria panoului de setare (1) se pot stoca trei programe diferite de sudură. Ţineţi apăsat
butonul de selecţie 1, 2 sau 3 timp de 3 secunde pentru a stoca programul de sudură în
memorie, iar indicatorul de memorie se va aprinde după finalizarea operaţiei.
Pentru a comuta între diferitele programe de sudură, apăsaţi butonul 1, 2 sau 3.
5.9
Telecomandă
Conectaţi telecomanda pe partea posterioară a sursei de alimentare şi activaţi-o
prin apăsarea butonului pentru comandă de la distanţă (5) de pe panou
(indicatorul pentru comandă de la distanţă se va aprinde). După activarea
comenzii de la distanţă, interacţiunea cu panoul de comandă este blocată, dar
acesta afişează datele reale de sudură.
5.10
Conexiune USB
Pentru implementare ulterioară.
Întotdeauna utilizaţi capacul atunci când conexiunea USB nu este utilizată.
Nu utilizaţi pentru încărcarea dispozitivelor de genul telefoanelor mobile.
Procesul de sudură este blocat atunci când este conectată o unitate flash USB.
Întotdeauna scoateţi unitatea flash USB după utilizare.
0463 415 001
- 20 -
© ESAB AB 2016
6 ÎNTREŢINERE
6
ÎNTREŢINERE
AVERTIZARE!
Deconectaţi alimentarea înainte de a efectua operaţiunile de întreţinere.
ATENȚIE!
Plăcile de siguranță pot fi îndepărtate doar de către personalul ce are calificarea
electrică adecvată (personal autorizat).
ATENȚIE!
Produsul este acoperit de garanţia producătorului. Orice încercare de a efectua
lucrări de reparaţii de către centrele de service neautorizate va invalida garanţia.
NOTĂ!
Întreţinerea periodică este importantă pentru o funcţionarea sigură și fiabilă.
NOTĂ!
Efectuaţi operaţiunile de întreţinere mai des în cazul condiţiilor de praf excesiv.
Înainte de fiecare utilizare - asiguraţi-vă de următoarele:
•
•
Produsul și cablurile nu sunt deteriorate,
Arzătorul este curat și nu este deteriorat.
6.1
Întreţinere de rutină
Programul de întreţinere în condiţii normale. Verificați echipamentul înainte de fiecare
utilizare.
Interval
Zona de întreţinut
La fiecare 3 luni
Curăţaţi sau înlocuiţi
etichetele ilizibile.
Curăţaţi bornele de
sudură.
Verificaţi sau înlocuiţi
cablurile de sudură.
La fiecare 6 luni
Curăţaţi interiorul
echipamentului.
Utilizaţi aer comprimat
uscat cu presiune
redusă.
6.2
Instrucţiuni de curăţare
Pentru a menţine performanţa şi pentru a prelungi durata de viaţă a sursei de alimentare
este obligatoriu să o curățați cu regularitate. Frecvenţa depinde de:
0463 415 001
- 21 -
© ESAB AB 2016
6 ÎNTREŢINERE
•
•
•
procesul de sudură
durata arcului
mediul de lucru
ATENȚIE!
Asiguraţi-vă că procedura de curăţare este efectuată într-un spaţiu de lucru
pregătit corespunzător.
ATENȚIE!
În timpul curățării, purtaţi întotdeauna echipamentul individual de protecţie
recomandat, cum ar fi dopurile pentru urechi, ochelarii de protecție, măștile,
mănușile și încălțămintea de protecție.
1.
Deconectați sursa de alimentare de la rețeaua de alimentare.
AVERTIZARE!
Așteptați cel puțin 30 de secunde pentru descărcarea condensatorilor
înainte de a continua.
2.
Deşurubaţi cele patru șuruburi care fixează panoul lateral din partea dreaptă (D) și
scoateți panoul.
3.
Curățați partea dreaptă a sursei de alimentare, cu ajutorul aerului comprimat uscat cu
presiune redusă.
NOTĂ!
Din moment ce sursa de alimentare conține o „parte murdară” (partea
dreapta) și o „parte curată” (partea stângă), este important să nu eliminați
panoul lateral din partea stângă înainte de a curăța partea dreaptă a
sursei de alimentare.
0463 415 001
- 22 -
© ESAB AB 2016
6 ÎNTREŢINERE
4.
Deşurubaţi cele patru șuruburi care fixează panoul lateral din partea stângă (S) și
scoateți panoul.
5.
Curățați partea stângă a sursei de alimentare, cu ajutorul aerului comprimat uscat cu
presiune redusă.
Asigurați-vă că nu rămâne praf pe nicio componentă a sursei de alimentare.
După ce aţi terminat de curățat sursa de alimentare, reataşati panourile sursei de
alimentare în ordine inversă.
6.
7.
NOTĂ!
Atunci când reataşaţi panoul lateral din partea dreaptă, asigurați-vă că
scutul IP de pe partea interioară a panoului se află în poziția corectă.
Scutul IP trebuie să fie înclinat cu aproximativ 90° înspre sursa de
alimentare, astfel încât să fie poziționat între conectorul de evacuare a
sudurii și prizele transformatorului.
0463 415 001
- 23 -
© ESAB AB 2016
6 ÎNTREŢINERE
8.
Strângeți șuruburile folosind cuplul de strângere corect în conformitate cu ilustrația de
mai jos.
0463 415 001
- 24 -
© ESAB AB 2016
7 DEPANARE
7
DEPANARE
Înainte de a solicita un specialist de service autorizat, efectuaţi următoarele verificări și
inspecții.
Tip problemă
Măsură corectivă
Probleme de sudură MMA
• Verificați dacă sunt conectate corect cablurile de sudură și
de retur la sursa de alimentare.
• Asiguraţi-vă că există contact corespunzător între clema de
retur şi piesa de prelucrat.
• Verificaţi dacă se utilizează electrozii şi polaritatea potrivită.
Pentru polaritate, consultaţi ambalajul electrodului.
• Verificați dacă a fost setată valoarea corectă a curentului.
• Reglaţi forţa arcului şi pornirea caldă.
Probleme de sudură TIG
• Verificați dacă sunt conectate corect cablurile de sudură și
de retur la sursa de alimentare.
• Asiguraţi-vă că există contact corespunzător între clema de
retur şi piesa de prelucrat.
• Asiguraţi-vă că aţi conectat conectorul arzătorului TIG la
borna de sudură negativă.
• Asiguraţi-vă că se utilizează gazul de protecţie, fluxul de
gaz, curentul de sudură, amplasarea tijei de metal de
umplere, diametrul electrodului şi modul de sudură din
sursa de alimentare corecte.
• Asiguraţi-vă că supapa de gaz de pe arzătorul TIG este
activată.
Lipsă arc
• Verificaţi dacă afişajul este pornit pentru a verifica dacă
sursa de alimentare este alimentată.
• Verificaţi dacă panoul de setare afişează valorile corecte.
• Verificați dacă întrerupătorul de alimentare de la rețea este
conectat.
• Verificați dacă sunt conectate corect cablurile de rețea, de
sudură și de retur.
• Verificați siguranțele alimentării de la rețea.
Curentul de sudură este
întrerupt în timpul sudurii.
• Verificaţi dacă indicatorul pentru supraîncălzire (protecţie
termică) de pe panoul de setare este pornit.
• Continuaţi cu „Fără arc”.
Protecţia termică se
declanșează frecvent
• Asiguraţi-vă că ciclul de funcţionare recomandat pentru
curentul de sudură nu a fost depăşit.
Consultaţi secţiunea „Ciclul de funcţionare” din capitolul
DATE TEHNICE.
• Asiguraţi-vă că orificiile de admisie sau de evacuare a
aerului nu sunt înfundate.
• Curăţaţi interiorul aparatului în conformitate cu întreţinerea
de rutină.
0463 415 001
- 25 -
© ESAB AB 2016
8 CODURI DE EROARE
8
CODURI DE EROARE
Codul de eroare se utilizează pentru a indica faptul că au survenit defecţiuni în echipament.
Acestea sunt indicate pe afişaj printr-un E urmat de un număr de cod de eroare.
Se afişează şi un număr de unitate pentru a se preciza care unitate a generat defectul.
Numerele de coduri de eroare şi numerele de unităţi se afişează alternativ.
Dacă au fost detectate mai multe defecte, se afişează numai codul ultimului defect survenit.
Apăsaţi orice buton de funcţie sau rotiţi butonul rotativ pentru a elimina indicaţia de defect de
pe afişaj.
NOTĂ!
În cazul în care comanda de la distanţă este activată, dezactivaţi-o apăsând
simbolul pentru comandă de la distanţă, pentru a elimina indicaţia de eroare.
8.1
Lista codurilor de eroare
U 0 = unitate pentru curentul de sudură
U 4 = unitate de comandă de la distanţă
U 2 = sursă de alimentare
8.2
Descrierile codurilor de eroare
Mai jos se descriu codurile de evenimente pentru care utilizatorul poate aplica singur acţiuni
corective. Dacă se afişează un alt cod, apelaţi la un tehnician de service.
Cod
eroare
Err 1
Descriere
Eroare temperatură
Temperatura sursei de alimentare este prea ridicată. De asemenea, pe panou
se aprinde şi un LED care indică eroarea de temperatură.
Acţiuni: Codul de eroare va dispărea automat, iar LED-ul care indică eroarea
de temperatură se va opri atunci când sursa de alimentare s-a răcit şi este
pregătită pentru utilizare.
Err 3
Eroare de alimentare cu energie
Alimentarea cu energie a sursei este prea scăzută sau prea ridicată.
Acţiuni: Asiguraţi-vă că alimentarea cu energie este stabilă, că toate
conductoarele sunt conectate şi reporniţi sistemul. Dacă eroarea persistă,
apelaţi la un tehnician de service.
Err 4
Eroare de comunicare
Comunicarea cu sursa de alimentare a fost întreruptă.
Acţiuni: Reporniți sursa de alimentare. Dacă eroarea persistă, apelaţi la un
tehnician de service.
Err 5
Eroare de memorie
Memoria pentru programe este deteriorată. Această eroare poate dezactiva
funcţiile presetate sau alte funcţii în care sunt memorate valorile.
Acţiuni: Eliminaţi indicatorul de eroare de pe afişaj prin apăsarea unui buton de
pe panou. Reporniți sursa de alimentare. Dacă eroarea persistă, apelaţi la un
tehnician de service.
0463 415 001
- 26 -
© ESAB AB 2016
8 CODURI DE EROARE
Cod
eroare
Err 6
Descriere
Eroare de sincronizare
Componentele electronice ale sursei de alimentare nu pot efectua toate funcţiile
într-un timp scurt.
Acţiuni: Reporniți sursa de alimentare. Dacă eroarea persistă, apelaţi la un
tehnician de service.
Err 7
Eroare OCV
OCV este prea ridicată sau comanda electronică a OCV a fost întreruptă.
Acţiuni: Reporniți sursa de alimentare. Dacă eroarea persistă, apelaţi la un
tehnician de service.
0463 415 001
- 27 -
© ESAB AB 2016
9 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
9
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
ATENȚIE!
Reparațiile și lucrările electrice trebuie efectuate de un tehnician de service
autorizat de ESAB. Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale marca
ESAB.
ES 300i este proiectat şi testat în conformitate cu standardele internaţionale şi europene
IEC/EN 60974-1 și IEC/EN 60974-10. La finalizarea lucrărilor de service sau de reparații,
persoanele care au efectuat intervenția au responsabilitatea de a se asigura că produsul
corespunde în continuare cerințelor standardului de mai sus.
Piesele de schimb şi piesele uzate se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat dealer
ESAB; consultați coperta din spate a acestui document. Atunci când comandați, vă rugăm să
specificați tipul de produs, numărul de serie, denumirea și codul piesei de schimb în
conformitate cu lista de piese de schimb. Astfel se simplifică expedierea și se asigură
livrarea corectă.
0463 415 001
- 28 -
© ESAB AB 2016
DIAGRAMĂ
DIAGRAMĂ
0463 415 001
- 29 -
© ESAB AB 2016
NUMERE DE CATALOG
NUMERE DE CATALOG
Ordering number
Denomination
Type
0445 100 880
Welding power source ES 300i
0463 423 001
Listă de piese de
schimb
Notes
Europe
ES 300i
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 415 001
- 30 -
© ESAB AB 2016
ACCESORII
ACCESORII
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC 50, 4 m
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
0460 330 881
Cărucior
0445 124 880
Curea de umăr
0700 006 902
Suport electrod OKC 50, 3 m
0700 006 888
Suport electrod OKC 50, 5 m
0700 006 903
Cablu de retur OKC 50, 3 m
0700 006 889
Cablu de retur OKC 50, 5 m
0160 360 881
Contact tată OKC 50, pachet de 4 buc.
0445 536 880
Telecomandă EWR 1
(cablu de 5 m inclus)
0445 450 880
Cablu telecomandă, 5 m
0445 451 880
Cablu telecomandă, 10 m
0445 452 880
Cablu telecomandă, 25 m
0463 415 001
- 31 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising