ESAB | MA23 | Instruction manual | ESAB MA23 Kasutusjuhend

ESAB MA23 Kasutusjuhend
Origo™
MA23
MA24
Käyttöohjeet
0460 454 301 FI 20160803
Valid for: from program version 1.63H
TABLE OF CONTENTS
1
2
3
JOHDANTO .......................................................................................................... 3
1.1
Ohjauspaneeli MA23 ............................................................................................ 3
1.2
Ohjauspaneeli MA24 ............................................................................................ 4
1.3
Symboleiden merkitykset.................................................................................... 4
MIG/MAG-HITSAUS ............................................................................................. 6
2.1
Asetukset .............................................................................................................. 6
2.2
Symbolien ja toimintojen kuvaukset ..................................................................6
2.3
Piilotetut MIG/MAG-toiminnot ............................................................................. 9
PUIKKOHITSAUS............................................................................................... 12
3.1
Asetukset ............................................................................................................ 12
3.2
Symbolien ja toimintojen kuvaukset ................................................................12
3.3
Piilotetut puikkohitsaustoiminnot ....................................................................12
4
HITSAUSARVOMUISTI ...................................................................................... 15
5
VIKAKOODIT ...................................................................................................... 16
6
5.1
Vikakoodiluettelo ............................................................................................... 16
5.2
Vikakoodien kuvaukset ..................................................................................... 16
VARAOSIEN TILAAMINEN ................................................................................ 18
LANKA- JA KAASUTIEDOT .....................................................................................19
TILAUSNUMEROT ....................................................................................................20
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0460 454 301
© ESAB AB 2016
1 JOHDANTO
1
JOHDANTO
Tässä käyttöohjeessa on selostettu ohjauspaneelien MA23 ja MA24 käyttö.
Lisätietoa käytöstä on virtalähteen tai langansyöttöyksikön käyttöohjeessa.
Kun laite kytketään verkkovirtaan, se suorittaa LED-valojen ja näytön
itsetestaustoiminnon ja näyttää ohjelmistoversion, joka tässä
esimerkissä on 0.17A.
Muunkieliset käyttöohjeet voi ladata Internet-osoitteesta: www.esab.com
1.1
Ohjauspaneeli MA23
1. Hitsaustietomuistipainikkeet
2. Induktanssin säätö
3.
4.
5.
6.
7. Vaihto 2-vaiheen ja 4-vaiheen välillä
8. Vaihto seuraavien välillä: säätö
ohjauspaneelista, ohjelman vaihto
hitsauspolttimen liipaisimella ja
kauko-ohjain
Langan kylmäsyötön valinta
9. Aktivoidun jännitteenrajoituslaitteen (VDR)
ilmaisu
Kaasuhuuhtelun valinta
10. Jännitteen säätö
Näyttö
11. Näytössä näkyvien muuttujien ja
yksiköiden ilmaisu
MIG/MAG-hitsauksen ja puikkohitsauksen 12. Näytössä näkyvän parametrin
välillä siirtyminen
määrittäminen
Mittausarvo kaarijännitteen V ja hitsausvirran A näytössä on aritmeettinen keskiarvo =
korjattu keskiarvo.
M23- ja M24-ohjauspaneeleiden symbolit on selitetty luvussa Symboleiden merkitykset.
0460 454 301
-3-
© ESAB AB 2016
1 JOHDANTO
1.2
Ohjauspaneeli MA24
1. Hitsaustietomuistipainikkeeet
8. Vaihto ryömintäkäynnistyksen ja
kraaterintäytön välillä
9. Vaihto 2-vaiheen ja 4-vaiheen välillä
2. Induktanssin, kraatterintäytön ajan ja
synergiavalinnan välillä siirtyminen
3. Langan kylmäsyötön valinta
4.
5.
6.
7.
10. Vaihto seuraavien välillä: säätö
ohjauspaneelista, ohjelman vaihto
hitsauspolttimen liipaisimella ja
kauko-ohjain
Kaasuhuuhtelun valinta
11. Aktivoidun jännitteenrajoituslaitteen (VDR)
ilmaisu
Näyttö
12. Jännitteen/QSet™-toiminnon säätö
MIG/MAG-hitsauksen ja puikkohitsauksen 13. Näytössä näkyvien muuttujien ja
välillä siirtyminen
yksiköiden ilmaisu
Vaihto synergian, QSet™-toiminnon ja
14. Näytössä näkyvän parametrin
manuaalisen asetuksen välillä
määrittäminen
Mittausarvo kaarijännitteen V ja hitsausvirran A näytössä on aritmeettinen keskiarvo =
korjattu keskiarvo.
1.3
0460 454 301
Symboleiden merkitykset
MIG/MAG-hitsaustapa
Puikkohitsaus
Synergia-asetus
QSet™-asetus
Käsinsäätö
Ryömintäkäynnistys
Kraatterintäyttö
2-vaihe
-4-
© ESAB AB 2016
1 JOHDANTO
V / QS
4-vaihe
Ohjaus paneelista
Ohjelman vaihto hitsauspolttimen
liipaisimella
Kaukosäädin
Jännitteen/QSet™-toiminnon
säätö
Kaasuhuuhtelu
Langansyöttönopeus tai langan
kylmäsyöttö (symbolin merkitys
määräytyy kontekstin mukaan)
Kraatterintäyttöaika
Induktanssi
Synergian valinta
Jännitteenrajoitus (VRD)
V
Jännite
A
Virta
%
Prosenttia
S
Sekuntia
0460 454 301
-5-
© ESAB AB 2016
2 MIG/MAG-HITSAUS
2
MIG/MAG-HITSAUS
2.1
Asetukset
Toiminnot
Säätöalue
MA23
MA24
Oletusarvo
Jännite
8–60 V
x
x
12 V
Langansyöttönopeus
0,8–25 m/min
x
x
5 m/min
Synergia
OFF tai ON
-
x
ON
synergialinjat
35 kpl
-
x
-
QSet™
OFF tai ON
-
x
OFF
Käsinsäätö
OFF tai ON
-
x
ON
Ryömintäkäynnistys
OFF tai ON
-
x
ON
Ryömintäkäynnistys 1)
0 = OFF tai 1 = ON
x
-
ON
Kraatterintäyttö
OFF tai ON
-
x
ON
Kraatterintäyttöaika
0–5 s
-
x
1,0 s
2/4-vaihe2)
2-vaihe tai 4-vaihe
x
x
2-vaihe
Aktiivinen paneeli
OFF tai ON
x
x
ON
Tietojen vaihto liipaisimella
OFF tai ON
x
x
OFF
Liipaisutietojen muistipaikat
2 tai 3 muistipaikkaa
x
x
3
OFF tai ON
x
x
OFF
-
x
x
-
Langan kylmäsyöttö
-
x
x
-
Induktanssi
0–100
x
x
70%
Hitsausarvomuisti
1, 2, 3
x
x
-
Kaasun esivirtausaika 1)
0,1–9,9 s
x
x
0,1 s
Mittayksikkö 1)
0 = tuuma, 1 = mm
x
x
1
Jälkipaloaika 1)
50 - 250 ms
x
x
80 ms
SCT 1)
0, 1, 2 tai 3
x
x
0
Kaasun jälkivirtausaika 1)
0,1–9,9 s
x
x
1s
Käynnistysparametri R 1)
8–60 (säätöaskelin 0,25)
x
x
25
VRD
-
x
x
-
1)
Kaukosäädin
Kaasuhuuhtelu
2)
1)
Nämä ovat piilotettuja toimintoja, katso luku Piilotetut MIG/MAG-toiminnot.
2)
Näitä toimintoja ei voi muuttaa hitsauksen aikana.
2.2
Symbolien ja toimintojen kuvaukset
MIG/MAG-hitsaus
MIG/MAG-hitsaus sulattaa jatkuvasti syötettyä täytelankaa samalla kun hitsisula
on suojattu suojakaasulla.
0460 454 301
-6-
© ESAB AB 2016
2 MIG/MAG-HITSAUS
Langansyöttönopeus
Tämä asettaa täytelangan vaaditun syöttönopeuden yksikössä m/minuutti.
Synergia
Jokaisella lankatyypin, langan halkaisijan ja kaasuseoksen yhdistelmällä myös
langansyöttönopeuden ja jännitteen (valokaaren pituus) suhteen on oltava oikea,
jotta valokaari toimii tasaisesti. Jännite (valokaaren pituus) seuraa
automaattisesti valittua esiohjelmoitua synergialinjaa, mikä helpottaa oikeiden
hitsausparametrien valintaa. Langansyöttönopeuden ja muiden parametrien
välistä yhteyttä kutsutaan synergialinjaksi. Erilaiset synergialinjat on esitelty
luvussa Lanka- ja kaasutiedot.
Tilauksesta on saatavana muita synergialinjoja, mutta valtuutetun
ESAB-asentajan on asennettava ne.
Kun otat synergian
käyttöön, valitse myös synergiavaihtoehto
asetuspyörällä.
QSet™
QSet™-toiminto helpottaa hitsausparametrien asettamista.
QSet™-toiminnon käyttäminen:
1. Aseta langansyöttönopeus. QSet™ säätää dynaamisesti jännitettä
optimaalisten hitsaustulosten saavuttamiseksi.
2. Kun muutetaan materiaalia tai paksuutta: hitsaa ensin (6 sekuntia)
QSet™-toiminnolla testikappaletta, jotta saat oikeat tiedot ennen
työkappaleeseen siirtymistä.
QSet™-arvon hienosäätö:
•
•
Säätöpyörän kiertäminen myötäpäivään suurentaa (+) kaaren pituutta.
Säätöpyörän kiertäminen vastapäivään pienentää (-) kaaren pituutta.
LYHYTKAARI
Kun hitsaat ensimmäistä kertaa uudella lankatyypillä/kaasutyypillä, QSet™
asettaa automaattisesti kaikki tarvittavat hitsausparametrit. Sen jälkeen QSet™
tallentaa kaikki tiedot, joita tarvitaan hitsin laadun varmistamiseen.
Langansyöttönopeutta muutettaessa jännite muuttuu automaattisesti.
KUUMAKAARI
Kuumakaarialuetta lähestyttäessä QSet™-arvoa pitää suurentaa. Kytke QSet™
-toiminto pois päältä kuumakaarihitsauksessa. Kaikki QSet™-asetukset pysyvät
käytössä paitsi jännite, joka pitää asettaa.
Manuaalinen
Manuaalinen käyttö Käyttäjän pitää asettaa oikeat arvot langansyöttönopeudelle
ja jännitteelle.
0460 454 301
-7-
© ESAB AB 2016
2 MIG/MAG-HITSAUS
Ryömintäkäynnistys
Ryömintäkäynnistys syöttää lankaa 50 % asetetusta nopeudesta, kunnes se
koskettaa työkappaleeseen.
Kraatterintäyttö
Kraaterintäytön avulla voidaan välttää huokosten, lämpöhalkeamien ja
kraatereiden muodostuminen työkappaleeseen hitsauksen loppuvaiheessa.
Kraatterintäyttöaika
Kun otat kraaterintäytön käyttöön, valitse myös kraaterintäyttöaika
asetuspyörällä.
Toimintoa ei voi käyttää QSet™-ohjauksen kanssa.
2-vaihe
2-vaihetilassa kaasun esivirtaus käynnistyy, kun hitsauspolttimen liipaisinta
painetaan. Hitsausprosessi käynnistyy. Kun liipaisin vapautetaan, hitsaus
lopetetaan ja kaasun jälkivirtaus käynnistyy.
4-vaihe
4-vaiheohjauksessa kaasun esivirtaus käynnistyy, kun polttimen liipaisinta
painetaan ja langansyöttö käynnistyy, kun liipaisin vapautetaan. Hitsausprosessi
jatkuu, kunnes liipaisinta painetaan uudelleen. Silloin langansyöttö pysähtyy.
Kaasun jälkivirtaus käynnistyy, kun liipaisin vapautetaan.
Aktiivinen paneeli
Asetukset tehdään ohjauspaneelista.
Hitsaustietojen vaihtaminen
Tällä toiminnolla voit vaihtaa hitsaustietomuistia napsauttamalla polttimen
liipaisinta.
Paina liipaisinta lyhyesti, jos haluat vaihtaa hitsaamatta. Jos liipaisin on
painettuna liian pitkään, ohjelma tulkitsee sen hitsauksen aloittamiseksi.
Hitsaustietojen vaihtaminen hitsauksen aikana 2-vaiheohjauksessa
Jos hitsaus on käynnissä ja liipaisin on painettuna, voit vaihtaa tietomuistia
vapauttamalla liipaisimen ja painamalla sen nopeasti alas.
Hitsaustietojen vaihtaminen hitsauksen aikana 4-vaiheohjauksessa
Jos hitsaus on käynnissä 4-vaiheohjauksessa ja liipaisin on vapautettuna, voit
vaihtaa tietomuistia painamalla liipaisimen alas ja vapauttamalla sen nopeasti.
Kun otat hitsaustiedot 1–3 käyttöön, valitse hitsaustietomuisti 1, 2 tai 3.
Kauko-ohjain
Asetukset tehdään kauko-ohjaimesta.
Kauko-ohjain pitää kytkeä laitteen kauko-ohjainliitäntään ennen kuin se
aktivoidaan. Kun kauko-ohjain on aktivoitu, paneeli ei ole käytössä.
0460 454 301
-8-
© ESAB AB 2016
2 MIG/MAG-HITSAUS
Kun kauko-ohjain on aktivoitu, hitsaustietomuisti voidaan vaihtaa
ohjelmanvalitsimella varustetulla hitsauspolttimella (RS3).
Jännitteenrajoituslaite (VRD)
VRD-toiminto varmistaa, että tyhjäkäyntijännite ei ylitä 35 V silloin, kun hitsaus ei
ole käynnissä. Tämä osoitetaan palavalla VRD-ledillä.
VRD-toiminto on estetty, kun järjestelmä havaitsee, että hitsaus on aloitettu.
Jos VRD-toiminto on aktivoitu ja tyhjäkäyntijännite ylittää 35 V, näyttöön tulee
virheilmoitus (16). Hitsausta ei voi aloittaa virheilmoituksen näkyessä näytössä.
Ota yhteyttä valtuutettuun ESAB-huoltoteknikkoon toiminnon aktivointia varten.
Kaasuhuuhtelu
Kaasuhuuhtelua käytetään kaasuvirtauksen mittaukseen tai kosteuden
poistamiseen letkuista ennen hitsauksen aloitusta. Kaasuhuuhtelu on käynnissä
niin kauan kuin painike pidetään painettuna ja tapahtuu ilman jännitettä tai
langansyöttöä.
Langan ryömintäsyöttö
Ryömintäsyöttöä käytetään, kun lankaa pitää syöttää ilman jännitettä. Lankaa
syötetään niin kauan kuin painike pidetään painettuna.
Induktanssi
Suurempi induktanssi tuottaa suuremman hitsisulan ja vähemmän roiskeita.
Pieni induktanssi tuottaa voimakkaamman äänen ja tasaisen, tiiviin valokaaren.
2.3
Piilotetut MIG/MAG-toiminnot
Ohjauspaneelissa on piilotettuja toimintoja.
Piilotetut toiminnot saa käyttöön pitämällä painiketta
painettuna 5 sekunnin ajan.
Näytössä näkyy kirjain ja arvo. Langansyöttönopeuden säätöpyörää käytetään valitun
toiminnon arvon säätämiseen.
MA23
Toimintokirjain Toiminto
A
Kaasun esivirtaus
C
Mittayksikkö
I
Jälkipaloaika
J
Ryömintäkäynnistys
L
Kaasun jälkivirtaus
t
Liipaisutietojen muistipaikat
o
SCT käytössä / poissa käytöstä
S
Käynnistysparametri R
0460 454 301
-9-
© ESAB AB 2016
2 MIG/MAG-HITSAUS
MA24
Toimintokirjain Toiminto
A
Kaasun esivirtaus
C
Mittayksikkö
I
Jälkipaloaika
L
Kaasun jälkivirtaus
t
Liipaisutietojen muistipaikat
o
SCT käytössä / poissa käytöstä
S
Käynnistysparametri R
Toiminnosta poistutaan pitämällä painiketta
A
painettuna 5 sekunnin ajan.
Kaasun esivirtaus
Tämä asettaa ajan, jonka suojakaasu virtaa ennen valokaaren syttymistä.
C
Mittayksikkö
0 = tuumaa/min, 1 = mm/min, oletusarvo = 1
I
Jälkipaloaika
Jälkipaloaika on oletusarvoisesti poissa käytöstä SCT-toiminnon takia. Ota
jälkipaloaika käyttöön muuttamalla SCT-asetusta.
Jälkipaloaika määrittää viiveajan elektrodin jarrutuksen aloitushetkestä siihen
kun virtalähde katkaisee hitsausjännitteen. Liian lyhyt jälkipaloaika aiheuttaa
sen, että liian paljon lankaa pistää esiin hitsauksen jälkeen, jolloin lanka saattaa
tarttua kiinni jäähtyvään hitsisulaan. Liian pitkä jälkipaloaika aiheuttaa sen, että
liian vähän lankaa pistää esiin hitsauksen jälkeen, jolloin kaari lyö
todennäköisemmin takaisin kosketuskärkeen.
L
Kaasun jälkivirtaus
Tämä asettaa ajan, jonka suojakaasu virtaa kaaren sammumisen jälkeen.
J
Ryömintäkäynnistys
Ryömintäkäynnistys syöttää lankaa 50 % asetetusta nopeudesta, kunnes se
koskettaa työkappaleeseen.
t
Liipaisutietojen muistipaikat
Tämän toiminnon avulla voi valita, käytetäänkö liipaisimella tapahtuvassa
tietojen vaihdossa kahta vai kolmea ohjelmaa.
0460 454 301
- 10 -
© ESAB AB 2016
2 MIG/MAG-HITSAUS
o
SCT
SCT on toiminto, joka muodostaa toistuvia lyhyitä oikosulkuja hitsauksen
lopussa, kunnes langansyöttö on kokonaan loppunut ja yhteys työkappaleeseen
on katkennut.
Toiminnolla on neljä asetusta: 0, 1, 2 ja 3.
S
0=
Arvon määrittää synergiakäyrä (oletusarvo).
1=
SCT on poissa käytöstä tämän synergiakäyrän osalta. Kun käyrää
vaihdetaan, asetus palautetaan arvoon 0 (oletusarvo).
2=
SCT on poissa käytöstä, kunnes tätä asetusta muutetaan (riippumatta
SCT-käyrän arvosta).
3=
SCT on käytössä, kunnes tätä asetusta muutetaan (riippumatta
SCT-käyrän arvosta).
Käynnistysparametri R
Käynnistysparametri R mahdollistaa sähkökaaren hienosäädön hitsauksen
aloituksen yhteydessä. Parametri voidaan määrittää arvoon 8,0–60,0
säätöaskelin 0,25. Tämä parametri voidaan määrittää vain manuaalisessa
tilassa.
0460 454 301
- 11 -
© ESAB AB 2016
3 PUIKKOHITSAUS
3
PUIKKOHITSAUS
3.1
Asetukset
Toiminnot
Säätöalue
MA23
MA24
Oletusarvo
Virta
16 – maks. A 2)
x
x
100 A
Aktiivinen paneeli
OFF tai ON
x
x
ON
Kaukosäädin
OFF tai ON
x
x
OFF
Kaaripaine 1)
0–99
x
x
5%
Täppäyshitsaus 1)
0 = OFF tai 1 = ON
x
x
OFF
Hitsaussäätimen tyyppi 1)
1=ArcPlus™ II tai
0=ArcPlus™
x
x
-
Kaukosäätimen minimivirta
0–99 %
x
x
0%
0–99 %
x
x
0%
1)
Kuumasytytyksen amplitudi
1)
1)
Nämä ovat piilotettuja toimintoja, katso luku Piilotetut puikkohitsaustoiminnot.
2)
Säätöalue riippuu virtalähteestä.
3.2
Symbolien ja toimintojen kuvaukset
Puikkohitsaus
MMA-hitsauksesta käytetään myös nimitystä puikkohitsaus. Valokaari sulattaa
elektrodin, ja sen pinnoite muodostaa suojaavan kuonan.
Aktiivinen paneeli
Asetukset tehdään ohjauspaneelista.
Kauko-ohjain
Asetukset tehdään kauko-ohjaimesta.
Kauko-ohjain pitää kytkeä laitteen kauko-ohjainliitäntään ennen kuin se
aktivoidaan. Kun kauko-ohjain on aktivoitu, paneeli ei ole käytössä.
Jännitteenrajoituslaite (VRD)
VRD-toiminto varmistaa, että tyhjäkäyntijännite ei ylitä 35 V silloin, kun hitsaus ei
ole käynnissä. Tämä osoitetaan palavalla VRD-ledillä.
VRD-toiminto on estetty, kun järjestelmä havaitsee, että hitsaus on aloitettu.
Jos VRD-toiminto on aktivoitu ja tyhjäkäyntijännite ylittää 35 V, näyttöön tulee
virheilmoitus (16). Hitsausta ei voi aloittaa virheilmoituksen näkyessä näytössä.
Ota yhteyttä valtuutettuun ESAB-huoltoteknikkoon toiminnon aktivointia varten.
3.3
Piilotetut puikkohitsaustoiminnot
Ohjauspaneelissa on piilotettuja toimintoja.
0460 454 301
- 12 -
© ESAB AB 2016
3 PUIKKOHITSAUS
Piilotetut toiminnot saa käyttöön pitämällä painiketta
painettuna 5 sekunnin ajan.
Näytössä näkyy kirjain ja arvo. Langansyöttönopeuden säätöpyörää käytetään valitun
toiminnon arvon säätämiseen.
MA23 ja MA24
Toimintokirjain Toiminto
C
Kaaripaine
d
Täppäyshitsaus
F
Hitsaussäätimen tyyppi (hitsaussäädin ArcPlus™)
H
Kuumasytytyksen amplitudi
I
Kaukosäätimen minimivirta
Toiminnosta poistutaan pitämällä painiketta
C
painettuna 5 sekunnin ajan.
Kaaripaine
Kaaripaine määrittää, miten virta muuttuu suhteessa kaaren pituuden
muutoksiin. Pienempi arvo tuottaa rauhallisemman kaaren vähemmillä roiskeilla.
d
Täppäyshitsaus
Täppäyshitsausta voidaan käyttää hitsaukseen ruostumattomilla
teräselektrodeilla. Tämä toiminto käyttää kaaren vuorottaista sytytystä ja
sammutusta lämmönsyötön parempaan hallintaan. Elektrodia on nostettava
vain hieman kaaren sammuttamiseksi.
F
Hitsaussäädin ArcPlus™
ArcPlus™-hitsaussäädin on uudentyyppinen ohjain, joka tuottaa
voimakkaamman, tiiviimmän ja rauhallisemman kaaren. Se palautuu
nopeammin pisaraoikosulun jälkeen, mikä pienentää elektrodin
työkappaleeseen juuttumisen vaaraa.
•
•
H
ArcPlus™ (0) on suositus perustyypin elektrodille
ArcPlus™ (1) on suositus rutiili- ja selluloosatyypin elektrodille
Kuumasytytyksen amplitudi
Kuumakäynnistys suurentaa hitsausvirtaa säädettäväksi ajaksi hitsauksen
alussa ja pienentää siten huonon sulatuksen riskiä liitoksen alussa.
Kun kuumasytytys aktivoidaan, kuumasytytyksen amplitudiparametria voidaan
käyttää kuumasytytyksen aikaisen hitsausvirran halutun tason määrittämiseen
(prosenttiosuutena määritetystä hitsausvirrasta). Jos esimerkiksi määritetty
hitsausvirta on 100 A ja kuumasytytyksen amplitudi on määritetty arvoon 10 %,
kuumasytytyksen aikainen hitsausvirta on 110 A.
0460 454 301
- 13 -
© ESAB AB 2016
3 PUIKKOHITSAUS
I
Kaukosäätimen minimivirta
Asettaa kaukosäätimen minimivirran.
Jos maksimivirta on 100 A ja minimivirran tulee olla 50 A, aseta piilotetussa
toiminnossa minimivirran arvoksi 50 %.
Jos maksimivirta on 100 A ja minimivirran tulee olla 90 A, aseta minimivirran
arvoksi 90 %.
0460 454 301
- 14 -
© ESAB AB 2016
4 HITSAUSARVOMUISTI
4
HITSAUSARVOMUISTI
Ohjauspaneelin muistiin voidaan tallentaa kolme hitsausohjelmaa.
Tallenna hitsaustiedot muistiin pitämällä painiketta
,
tai
painettuna 5 sekunnin ajan. Hitsausarvoja tallennetaan, kun vihreä merkkivalo alkaa vilkkua.
Jos haluat vaihtaa hitsaustietomuistia, paina painiketta
,
tai
.
Hitsaustietomuistilla on varmennusparisto, joten tallennetut asetukset säilyvät, vaikka
laitteistosta on kytketty virta pois.
0460 454 301
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 VIKAKOODIT
5
VIKAKOODIT
Vikakoodeilla osoitetaan laitteistossa ilmenneet viat. Ne osoitetaan
näytön alareunassa näkyvällä E kirjaimella ja vikakoodinumerolla.
Näytössä näkyvä yksikkönumero ilmaisee, mikä yksikkö on antanut
vikakoodin.
Vikakoodinumero ja yksikkönumero näytetään vuorotellen.
Vikakoodi osoittaa, että ohjauspaneelin (U 0) ja virtalähteen välinen
yhteys on katkennut.
Jos useita vikoja on havaittu, näytetään vain viimeisimmän ilmenneen
vian koodi. Vikakoodi poistetaan näytöstä painamalla jotain
toimintopainiketta tai kiertämällä säätöpyörää.
HUOM!
Jos kaukosäädin on käytössä, poista vikakoodi näytöltä poistamalla kaukosäädin
käytöstä painamalla
5.1
.
Vikakoodiluettelo
U 0 = hitsausarvoyksikkö
U 2 = virtalähde
U 1 = jäähdytyslaite
U 4 = kauko-ohjain
5.2
U 5 = monijännite
Vikakoodien kuvaukset
Alla on selostettu vikakoodit, joiden syyt käyttäjä voi itse poistaa. Jos jokin muu koodi näkyy
näytössä, ota yhteys huoltoon.
Vikako Kuvaus
odi
E6
Korkea lämpötila
Lämpösuojus on lauennut.
Hitsausprosessi pysäytetään eikä sitä voi käynnistää, ennen kuin lämpötila on
laskenut.
Toimenpide: Tarkasta, että jäähdytysilman tulo-/poistoaukot eivät ole tukossa tai
likaiset.
Tarkasta kuormitusaikasuhde. Varmista, ettei laitteistoa ylikuormiteta.
E 12 Tiedonsiirtovirhe (varoitus)
Järjestelmän CAN-väylän kuormitus on hetkellisesti liian suuri.
Ohjauspaneelin ja virtalähteen/langansyöttöyksikön välinen yhteys on katkennut.
Toimenpide: Tarkista laitteisto ja varmista, että vain yksi langansyöttöyksikkö tai
kauko-ohjain on kytketty. Ellei vika häviä, ota yhteyttä huoltoon.
0460 454 301
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 VIKAKOODIT
Vikako Kuvaus
odi
E 16 Korkea tyhjäkäyntijännite
Tyhjäkäyntijännite on ollut liian korkea.
Toimenpide: Nollaa laite katkaisemalla jännitteensyöttö. Ellei vika häviä, ota
yhteyttä huoltoon.
E 17 Yhteys katkennut
Ohjauspaneeli on menettänyt yhteyden langansyöttöyksikköön.
Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään.
Toimenpide: Tarkasta kaapelit. Ellei vika häviä, ota yhteyttä huoltoon.
E 18 Yhteys katkennut
Ohjauspaneelin ja virtalähteen välinen yhteys on katkennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään.
Toimenpide: Tarkasta kaapelit. Ellei vika häviä, ota yhteyttä huoltoon.
E 27 Lanka loppu
Langansyöttöyksikkö ei syötä lankaa. Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään
ja hitsauksen aloitus estetään.
Toimenpide: Asenna uusi lankakela.
E 29 Ei jäähdytysvesivirtausta
Virtausvahti on lauennut.
Hitsausprosessi on pysäytetty eikä sitä voi käynnistää.
Toimenpide: Tarkista jäähdytysvesipiiri ja pumppu.
E 32 Ei kaasuvirtausta
Kaasun virtaus on alle 6 l/min. Käynnistys estetty.
Toimenpide: Tarkista kaasuventtiili, letkut ja liittimet.
E 40 Yhteensopimattomat yksiköt
Väärä langansyöttöyksikkö. Käynnistys estetään.
Toimenpide: Kytke oikea langansyöttölaite.
E 41 Yhteys jäähdytysyksikköön katkesi
Ohjauspaneelin ja jäähdytyslaitteen välinen yhteys on katkennut. Katkaise
jännitteensyöttö!
Toimenpide: Tarkista johdotus. Ellei vika häviä, ota yhteyttä huoltoon.
E 44 Ohjauspaneelia ei ole määritetty liitettyyn virtalähteeseen
Koskee MA24-mallia: Paneeliin liitetty virtalähde on erityyppinen kuin edellinen
liitetty virtalähde.
Toimenpide: Liitä ohjauspaneeliin samantyyppinen virtalähde kuin aiemminkin tai
määritä ohjauspaneeli sopivaksi virtalähteeseen.
0460 454 301
- 17 -
© ESAB AB 2016
6 VARAOSIEN TILAAMINEN
6
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosia voi ladata lähimmän ESAB-jälleenmyyjäsi kautta, katso tämän asiakirjan takakansi.
Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi, valmistenumero, nimike ja
varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean toimituksen.
0460 454 301
- 18 -
© ESAB AB 2016
LANKA- JA KAASUTIEDOT
LANKA- JA KAASUTIEDOT
synergialinjat
0460 454 301
- 19 -
© ESAB AB 2016
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
MA23, MA24
Ordering no.
Denomination
0459 773 889 Control panel Origo™ MA23
0459 773 886 Control panel Origo™ MA24
0459 839 024 Spare parts list
Tekniset asiakirjat ovat saatavilla Internetissä osoitteessa: www.esab.com
0460 454 301
- 20 -
© ESAB AB 2016
TILAUSNUMEROT
0460 454 301
- 21 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising