ESAB | MA23 | Instruction manual | ESAB MA23 Uputstvo za upotrebu

ESAB MA23 Uputstvo za upotrebu
Origo™
MA23
MA24
Priručnik s uputama
0460 454 301 HR 20160803
Valid for: from program version 1.63H
TABLE OF CONTENTS
1
2
3
UVOD .................................................................................................................... 3
1.1
Upravljačka ploča MA23 ...................................................................................... 3
1.2
Upravljačka ploča MA24 ...................................................................................... 4
1.3
Referenca simbola ............................................................................................... 4
ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG ............................................................ 6
2.1
Postavke ............................................................................................................... 6
2.2
Objašnjenje simbola i funkcija............................................................................ 7
2.3
Skrivene MIG/MAG funkcije .............................................................................. 10
ZAVARIVANJE METODOM MMA....................................................................... 13
3.1
Postavke ............................................................................................................. 13
3.2
Objašnjenje simbola i funkcija..........................................................................13
3.3
Skrivene MMA funkcije ...................................................................................... 14
4
MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU....................................................... 16
5
KODOVI POGREŠAKA ...................................................................................... 17
6
5.1
Popis kodova pogrešaka................................................................................... 17
5.2
Opisi kodova pogreške...................................................................................... 17
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA .......................................................... 20
DIMENZIJE ŽICE I PLINA .........................................................................................21
NARUDŽBENI BROJEVI ...........................................................................................22
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0460 454 301
© ESAB AB 2016
1 UVOD
1
UVOD
Ovaj priručnik opisuje rad s upravljačkim pločama uređaja MA23 i MA24.
Općenite informacije o radu potražite u korisničkom priručniku za izvor napajanja i onom za
jedinicu za dopremanje žice.
Nakon priključivanja na izvor napajanja uređaj pokreće samodijagnozu
LED lampica i zaslona te prikazuje verziju programa 0.17A
Priručnici s uputama na drugim jezicima mogu se preuzeti s interneta: www.esab.com
1.1
Upravljačka ploča MA23
1. Gumbi za memoriju podataka zavarivanja 7. Odabir 2-taktnog ili 4-taktnog.
2. Postavljanje induktiviteta
8. Odabir Postavljanja na ploči, Promjene
programa sklopkom na plameniku ili
Priključivanje jedinice za daljinsko
upravljanje
3. Odabir za postupno dopremanje žice.
9. Naznačuje da je aktiviran uređaj za
smanjenje napona (VRD).
4. Odabir Pročišćavanja plina
10. Postavljanje napona
5. Zaslon
11. Pokazatelj varijabli i jedinica prikazanih na
zaslonu
6. Odabir načina varenja MIG/MAG ili MMA 12. Postavke parametra koji je prikazan na
zaslonu
Izmjerena vrijednost prikazana na zaslonu za napon luka u V i snagu struje zavarivanja u A
aritmetička je prosječna vrijednost = ispravljena prosječna vrijednost.
0460 454 301
-3-
© ESAB AB 2016
1 UVOD
Objašnjenje simbola kontrolne ploče uređaja M23 i M24 potražite u odjeljku "Referenca
simbola".
1.2
Upravljačka ploča MA24
1. Gumbi za memoriju podataka zavarivanja 8. Odabir Sporog pokretanja ili Popunjavanja
kratera
2. Prebacivanje između Induktiviteta,
9. Odabir 2-taktnog ili 4-taktnog.
Vremena popunjavanja kratera i Odabira
sinergije
3. Odabir za postupno dopremanje žice.
10. Odabir Postavljanja na ploči, Promjene
programa sklopkom na plameniku ili
Priključivanje jedinice za daljinsko
upravljanje
4. Odabir Pročišćavanja plina
11. Naznačuje da je aktiviran uređaj za
smanjenje napona (VRD).
5. Zaslon
12. Postavljanje napona / QSet™
6. Odabir načina varenja MIG/MAG ili MMA 13. Pokazatelj varijabli i jedinica prikazanih na
zaslonu
7. Odabir Sinergije, QSet™ ili ručnog
14. Postavke parametra koji je prikazan na
postavljanja.
zaslonu
Izmjerena vrijednost prikazana na zaslonu za napon luka u V i snagu struje zavarivanja u A
aritmetička je prosječna vrijednost = ispravljena prosječna vrijednost.
1.3
0460 454 301
Referenca simbola
Zavarivanje postupkom MIG/MAG
Zavarivanje metodom MMA
Postavljanje Sinergijom
QSet™ postavljanje
-4-
© ESAB AB 2016
1 UVOD
V / QS
Ručno postavljanje
Sporo pokretanje
Funkcija za popunjavanje kratera
(crater filling)
2-taktno
4-taktno
Postavljanje s ploče
Promjena programa sklopkom na
plameniku
Jedinica za daljinsko upravljanje
Postavljanje napona / QSet™
Pročišćavanje plina
Brzina dopremanja žice ili
Postupno dopremanje žice
(Značenje simbola ovisi o
kontekstu)
Trajanje popunjavanja kratera
(crater filling)
Induktivitet
Odabir Sinergije
VRD (Voltage Reducing Device,
uređaj za smanjenje napona)
V
Napon
A
Struja
%
Postotak
S
Sekunde
0460 454 301
-5-
© ESAB AB 2016
2 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
2
ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
2.1
Postavke
Funkcije
Raspon postavki
MA23
MA24
Zadana
vrijednost
Napon
8 - 60 V
x
x
12 V
Brzina dopremanja žice
0,8 – 25 m/min
x
x
5 m/min
Sinergija
OFF (ISKLJUČENO) ili ON
(UKLJUČENO)
-
x
ON
(UKLJUČENO
)
Sinergijske krivulje
35 kom.
-
x
-
QSet™
OFF (ISKLJUČENO) ili ON
(UKLJUČENO)
-
x
OFF
(ISKLJUČEN
O)
Ručno postavljanje
OFF (ISKLJUČENO) ili ON
(UKLJUČENO)
-
x
ON
(UKLJUČENO
)
Sporo pokretanje
OFF (ISKLJUČENO) ili ON
(UKLJUČENO)
-
x
ON
(UKLJUČENO
)
Sporo pokretanje 1)
0=ISKLJUČENO ili
1=UKLJUČENO
x
-
ON
(UKLJUČENO
)
Funkcija za popunjavanje
kratera (crater filling)
OFF (ISKLJUČENO) ili ON
(UKLJUČENO)
-
x
ON
(UKLJUČENO
)
Trajanje popunjavanja
kratera (crater filling)
0-5 s
-
x
1,0 s
2/4 takta2)
2 takta ili 4 takta
x
x
2-taktno
Aktivna ploča
OFF (ISKLJUČENO) ili ON
(UKLJUČENO)
x
x
ON
(UKLJUČENO
)
Promjena podataka okidača OFF (ISKLJUČENO) ili ON
(UKLJUČENO)
x
x
OFF
(ISKLJUČEN
O)
Memorijska mjesta za
podatke okidača 1)
2 ili 3 memorijska mjesta
x
x
3
Jedinica za daljinsko
upravljanje
OFF (ISKLJUČENO) ili ON
(UKLJUČENO)
x
x
OFF
(ISKLJUČEN
O)
Čišćenje plinom 2)
-
x
x
-
Postupno dopremanje žice
-
x
x
-
Induktivitet
0 – 100
x
x
70%
Memorija podataka
zavarivanja
1, 2, 3
x
x
-
0460 454 301
-6-
© ESAB AB 2016
2 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Funkcije
Raspon postavki
MA23
MA24
Zadana
vrijednost
Vrijeme prethodnog
istjecanja plina 1)
0,1 – 9,9 s
x
x
0,1 s
Jedinica mjere 1)
0 = inč, 1 = mm
x
x
1
Vrijeme završnog
50 – 250 ms
sagorijevanja žice (burnback
time) 1)
x
x
80 ms
Funkcija SCT (prijenos
kratkog spoja) 1)
0, 1, 2 ili 3
x
x
0
Vrijeme naknadnog
istjecanja plina 1)
0,1 – 9,9 s
x
x
1s
Početni parametar R 1)
8 – 60 (u koracima od 0,25)
x
x
25
VRD
-
x
x
-
1)
Ovo su skrivene funkcije. Pogledajte odjeljak "Skrivene MIG/MAG funkcije."
2)
Te se funkcije ne mogu mijenjati dok je zavarivanje u tijeku
2.2
Objašnjenje simbola i funkcija
Zavarivanje postupkom MIG/MAG
Zavarivanje postupkom MIG/MAG podrazumijeva topljenje neprekidno
dopremane žice za punjenje i zaštitu kupke zaštitnim plinom.
Brzina dopremanja žice
Određuje brzinu dopremanja žice za punjenje u m/minuti.
Sinergija
Svaka kombinacija vrste žice, promjera žice i mješavine plina zahtijeva
jedinstven odnos između brzine dopremanja žice i napona (duljine luka) kako bi
se ostvario stabilan učinkovit luk. Napon (duljina luka) automatski se prilagođava
u skladu s unaprijed programiranoj sinergijskoj krivulji koju odaberete, a to
omogućava brz pronalazak preostalih parametara zavarivanja. Veza između
brzine dopremanja žice i ostalih parametara naziva se sinergijskom krivuljom.
Pojedine sinergijske krivulje potražite u odjeljku "Dimenzije žica i plin".
Mogu se naručiti i drukčije sinergijske krivulje, no mora ih instalirati ovlašteni
servisni inženjer tvrtke ESAB.
Prilikom aktiviranja sinergije
pomoću kotačića za postavljanje.
0460 454 301
-7-
odaberite opciju sinergije
i
© ESAB AB 2016
2 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
QSet™
Funkcija QSet™ koristi se za olakšavanje postavljanja parametara zavarivanja.
Kako koristiti QSet™:
1. Postavljanje brzine dopremanja žice. QSet™ dinamički namješta jakost
struje za dobivanje optimalnih rezultata zavarivanja.
2. Prilikom promjene materijala ili debljine: za prvi var (u trajanju 6 sekunda)
rabite QSet™ na probnom komadu kako biste dobili sve potrebne podatke
prije zavarivanja pravog radnog dijela.
Fino namještanje vrijednosti za QSet™:
•
•
Okretanjem kotačića u smjeru kazaljke na satu povećava se (+) duljina luka.
Okretanjem kotačića u smjeru suprotnom od kazaljke na satu smanjuje se (-)
duljina luka.
KRATKI LUK
Prilikom prvog pokretanja zavarivanja s određenom vrstom žice/vrstom plina
funkcija QSet automatski postavlja neophodne parametre zavarivanja. Nakon
toga funkcija QSet™ pohranjuje sve podatke kako bi se postiglo dobro
zavarivanje. Napon se potom automatski prilagođava promjenama brzine
dopremanja žice.
ŠTRCAJUĆI LUK
Kod prilaska području štrcajućeg luka vrijednost funkcije QSet™ mora se
povećati. Za zavarivanje čistim štrcajućim lukom isključite funkciju QSet™. Sve
postavke preuzimaju se iz funkcije QSet™, osim napona koji se mora postaviti.
Ručno
Ručno upravljanje. Korisnik mora postaviti odgovarajuće vrijednosti za brzinu
dopremanja žice i naponSporo pokretanje
Sporo pokretanje žicu doprema s 50% zadane brzine do ostvarenja električnog
kontakta s radnim dijelom.
Funkcija za popunjavanje kratera (crater filling)
Popunjavanje kratera sprječava pojavu pora, pukotina i kratera na varu nakon
završetka zavarivanja.
Trajanje popunjavanja kratera (crater filling)
Prilikom aktiviranja popunjavanja kratera također odaberite vrijeme
popunjavanja kratera pomoću kotačića za postavljanje.
Ovu funkciju ne možete koristiti s funkcijom QSet™.
2-taktno
2-taktnim prethodnim protokom plina započinje pritiskanjem okidne sklopke
plamenika za zavarivanje. Tada započinje postupak zavarivanja. Otpuštanje
okidne sklopke potpuno zaustavlja zavarivanje i pokreće naknadni protok plina.
0460 454 301
-8-
© ESAB AB 2016
2 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
4-taktno
Kod 4-taktnom okidanja prethodni protok plina počinje kada je pritisnuta okidna
sklopka plamenika za zavarivanje i dopremanje žice počinje kada je otpuštena.
Postupak varenja se nastavlja sve dok ponovno ne pritisnete prekidač, zatim
završava dopremanje žice, a kada se otpusti prekidač započinje naknadni protok
plina.
Aktivna ploča
Postavke sa unose na upravljačkoj ploči.
Promjena podataka o zavarivanju
Ova funkcija omogućuje izmjenjivanje različitih memoriranih podataka o
zavarivanju pritiskom na sklopku plamenika.
Za promjenu podataka bez pokretanja zavarivanja kratko pritisnite sklopku. Ako
predugo držite pritisnutu sklopku, program to tumači kao pokretanje zavarivanja.
Promjena podataka o zavarivanju tijekom zavarivanja pomoću dvotaktne
sklopke
Tijekom zavarivanja možete promijeniti podatke o zavarivanju tako da nakratko
pustite pa opet pritisnete sklopku.
Promjena podataka o zavarivanju tijekom zavarivanja pomoću
četverotaktne sklopke
Tijekom zavarivanja možete promijeniti podatke o zavarivanju tako da nakratko
pustite pa opet pritisnete sklopku.
Kada aktivirate podatke o zavarivanju 1 - 3, odaberite memoriju podataka o
zavarivanju 1, 2 ili 3.
Jedinica za daljinsko upravljanje
Postavke sa unose na jedinici za daljinsko upravljanje.
Prije aktiviranja jedinice za daljinsko upravljanje morate je priključiti u
odgovarajuću utičnicu na uređaju. Kada je jedinica za daljinsko upravljanje
uključena, upravljačka je ploča isključena.
Ako aktivirate funkciju jedinice za daljinsko upravljanje, možete izmjenjivati
spremljene podatke o zavarivanju pomoću plamenika s odabirom programa
(RS3).
Uređaj za smanjenje napona (VRD)
Funkcija VRD sprječava prekoračenje napona od 35 V u otvorenom krugu kada
se ne zavaruje. To je naznačeno upaljenim led indikatorom VRD.
Funkcija VRD se blokira kad sustav otkrije početak zavarivanja.
Ako je funkcija VRD aktivirana, a napon otvorenog strujnog kruga premašuje
ograničenje od 35 V, to se naznačuje porukom o pogrešci (16) koja se prikazuje
na zaslonu i zavarivanje ne može započeti dok je poruka o pogrešci prikazana.
Kako biste aktivirali funkciju obratite se ovlaštenom servisnom inženjeru tvrtke
ESAB.
0460 454 301
-9-
© ESAB AB 2016
2 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Pročišćavanje plina
Pročišćavanje plina koristi se prilikom mjerenja protoka plina ili prije početka
zavarivanja za istjerivanje zraka ili plina iz crijeva za plin. Pročišćavanje plina
obavlja se sve dok se gumb drži pritisnut i nije potreban napon ili pokretanje
dopremanja žice.
Postupno dopremanje žice
Postupno dopremanje žice se koristi kaka je potrebno dopremati žicu bez
primjene napona zavarivanja. Žica se doprema sve dok je gumb pritisnut.
Induktivitet
Viši induktivitet omogućava širu kupku zavarivanja i manje prskanja. Manji
induktivitet proizvodi grublji zvuk, ali i stabilan, koncentriran luk.
2.3
Skrivene MIG/MAG funkcije
Na upravljačkoj ploči ima skrivenih funkcija.
Za pristup skrivenim funkcijama pritisnite i držite gumb
na pet sekundi. Na zaslonu će
se prikazati slovo i vrijednost. Vrijednost odabrane funkcije mijenja se kotačićem za
postavljanje brzine dopremanja žice.
MA23
Slovo funkcije Funkcija
A
Prethodni protok plina
C
Jedinica mjere
I
Vrijeme završnog sagorijevanja žice (burnback time)
J
Sporo pokretanje
L
Naknadni protok plina
t
Memorijska mjesta za podatke okidača
o
Funkcija SCT ON/OFF (Uključena/isključena)
S
Početni parametar R
MA24
Slovo funkcije Funkcija
A
Prethodni protok plina
C
Jedinica mjere
I
Vrijeme završnog sagorijevanja žice (burnback time)
L
Naknadni protok plina
t
Memorijska mjesta za podatke okidača
o
Funkcija SCT ON/OFF (Uključena/isključena)
S
Početni parametar R
0460 454 301
- 10 -
© ESAB AB 2016
2 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
Za izlazak iz funkcije pritisnite i držite gumb
A
na pet sekundi.
Prethodni protok plina
Funkcija određuje vrijeme protoka zaštitnog plina prije udara luka.
C
Jedinica mjere
0 = inč/min, 1 = mm/min, zadana vrijednost = 1
I
Vrijeme završnog sagorijevanja žice (burnback time)
Zadana postavka je isključeno vrijeme završnog sagorijevanja žica, zbog SCT-a.
Za aktiviranje završnog sagorijevanja promijenite SCT postavke.
Vrijeme završnog sagorijevanja vrijeme je od početka pucanja žice do isključenja
napona zavarivanja na izvoru napajanja. Ako je vrijeme završnog sagorijevanja
prekratko, nakon zavarivanja preostaje dugačak komad žice te postoji opasnost
od njenog hvatanja u kupku zavarivanja koja se ukrućuje. Ako je vrijeme
završnog sagorijevanja predugo, preostaje kratak komad žice te se povećava
opasnost od ponovnog udara luka u vrh kontakta.
L
Naknadni protok plina
Funkcija određuje vrijeme protoka zaštitnog plina nakon gašenja luka.
J
Sporo pokretanje
Sporo pokretanje žicu doprema s 50% zadane brzine do ostvarenja električnog
kontakta s radnim dijelom.
t
Memorijska mjesta za podatke okidača
Ova funkcija nudi mogućnost odabira između dva ili tri memorirana podatka o
zavarivanju.
o
Funkcija SCT (prijenos kratkog spoja)
Funkcija SCT osigurava niz kratkih spojeva na završetku zavarivanja sve do
potpunog zaustavljanja dopremanja žice i prekida dodira s radnim dijelom.
Moguće su četiri postavke: 0, 1, 2 i 3.
0460 454 301
0=
Vrijednost određuje krivulja sinergije (zadano)
1=
Za ovu krivulju sinergije funkcija SCT isključena je. Kada promijenite
krivulju, postavka se vraća na 0 (zadano).
2=
Funkcija SCT isključena je dok ne promijenite postavku, bez obzira na
vrijednost krivulje za funkciju SCT.
3=
Funkcija SCT uključena je dok ne promijenite postavku, bez obzira na
vrijednost krivulje za funkciju SCT.
- 11 -
© ESAB AB 2016
2 ZAVARIVANJE POSTUPKOM MIG/MAG
S
Početni parametar R
Početni parametar R omogućuje fino ugađanje električnog luka prilikom početka
zavarivanja. Parametar može biti postavljen od 8,0 do 60,0 u koracima od 0,25.
Ovaj parametar možete postaviti samo u ručnom načinu rada.
0460 454 301
- 12 -
© ESAB AB 2016
3 ZAVARIVANJE METODOM MMA
3
ZAVARIVANJE METODOM MMA
3.1
Postavke
Funkcije
Raspon postavki
MA23
MA24
Zadana
vrijednost
Struja
16 – maks. A 2)
x
x
100 A
Aktivna ploča
OFF (ISKLJUČENO) ili ON
(UKLJUČENO)
x
x
ON
(UKLJUČENO
)
Jedinica za daljinsko
upravljanje
OFF (ISKLJUČENO) ili ON
(UKLJUČENO)
x
x
OFF
(ISKLJUČEN
O)
Snaga luka 1)
0 – 99
x
x
5%
Zavarivanje isprekidanim
lukom 1)
0=ISKLJUČENO ili
1=UKLJUČENO
x
x
OFF
(ISKLJUČEN
O)
Vrsta regulatora zavarivanja 1=ArcPlus™ II ili
1)
0=ArcPlus™
x
x
-
Minimalna struja na
daljinskom upravljaču 1)
0 – 99 %
x
x
0%
Amplituda vrućeg pokretanja 0 – 99 %
x
x
0%
1)
1)
Ovo su skrivene funkcije. Pogledajte odjeljak "Skrivene MMA funkcije."
2)
Raspon postavki ovisi o izvoru napajanja.
3.2
Objašnjenje simbola i funkcija
Zavarivanje postupkom MMA
Zavarivanje metodom MMA također se naziva ručno elektrolučno zavarivanje
obloženim elektrodama. Okidanje luka topi elektrodu, a njena obloga oblikuje
zaštitnu trosku.
Aktivna ploča
Postavke sa unose na upravljačkoj ploči.
Jedinica za daljinsko upravljanje
Postavke sa unose na jedinici za daljinsko upravljanje.
Prije aktiviranja jedinice za daljinsko upravljanje morate je priključiti u
odgovarajuću utičnicu na uređaju. Kada je jedinica za daljinsko upravljanje
uključena, upravljačka je ploča isključena.
0460 454 301
- 13 -
© ESAB AB 2016
3 ZAVARIVANJE METODOM MMA
Uređaj za smanjenje napona (VRD)
Funkcija VRD sprječava prekoračenje napona od 35 V u otvorenom krugu kada
se ne zavaruje. To je naznačeno upaljenim led indikatorom VRD.
Funkcija VRD se blokira kad sustav otkrije početak zavarivanja.
Ako je funkcija VRD aktivirana, a napon otvorenog strujnog kruga premašuje
ograničenje od 35 V, to se naznačuje porukom o pogrešci (16) koja se prikazuje
na zaslonu i zavarivanje ne može započeti dok je poruka o pogrešci prikazana.
Kako biste aktivirali funkciju obratite se ovlaštenom servisnom inženjeru tvrtke
ESAB.
3.3
Skrivene MMA funkcije
Na upravljačkoj ploči ima skrivenih funkcija.
Za pristup skrivenim funkcijama pritisnite i držite gumb
na pet sekundi. Na zaslonu će
se prikazati slovo i vrijednost. Vrijednost odabrane funkcije mijenja se kotačićem za
postavljanje brzine dopremanja žice.
MA23 i MA24
Slovo funkcije Funkcija
C
Snaga luka
D
Zavarivanje isprekidanim lukom
F
Vrsta regulatora zavarivanja (regulator zavarivanja ArcPlus™)
H
Amplituda vrućeg pokretanja
I
Minimalna struja na daljinskom upravljaču
Za izlazak iz funkcije pritisnite i držite gumb
C
na pet sekundi.
Snaga luka
Snaga luka važna je za određivanje promjene struje u odnosu na promjenu
duljine luka. Niža vrijednost daje mirniji luk s manje prskanja.
D
Zavarivanje isprekidanim lukom
Zavarivanje isprekidanim lukom može se koristiti prilikom zavarivanja
elektrodama od nehrđajućeg čelika. Funkcija uključuje izmjenično udaranje i
gašenje luka za postizanje bolje kontrole nad prijenosom topline. Elektrodu je
za gašenje luka dovoljno malo podići.
F
Regulator zavarivanja ArcPlus™
Regulator zavarivanja ArcPlus™ nova je vrsta kontrole koja daje intenzivniji,
fokusiraniji i smireniji luk. Brže se oporavlja od kratkog spoja na mjestu
zavarivanja, pa postoji manja opasnost od zapinjanja elektrode za izradak.
•
•
0460 454 301
ArcPlus™ (0) preporučuje se s osnovnom vrstom elektrode
ArcPlus™ (1) preporučuje se s rutilnim i celuloznim elektrodama
- 14 -
© ESAB AB 2016
3 ZAVARIVANJE METODOM MMA
H
Amplituda vrućeg pokretanja
Funkcija vrućeg pokretanja za podesivo razdoblje na početku postupka
zavarivanja povećava struju zavarivanja i tako smanjuje opasnost od slabog
taljenja na početku spoja.
Kad je aktivirana funkcija vrućeg pokretanja, pomoću parametra amplitude
vrućeg pokretanja možete postaviti željenu razinu struje zavarivanja tijekom
vrućeg pokretanja, i to u postocima postavljene struje zavarivanja. Ako je, na
primjer, struja zavarivanja 100 A, a amplituda vrućeg pokretanja postavljena na
10%, struja zavarivanja tijekom vrućeg pokretanja bit će 110 A.
I
Minimalna struja na daljinskom upravljaču
Koristi se za postavljanje minimalne struje za daljinsko upravljanje.
Ako je maksimalna struja postavljena na 100 A, a želite da minimalna bude 50
A, postavite vrijednost za minimalnu struju skrivene funkcije na 50 %.
Ako je maksimalna struja postavljena na 100 A, a želite da minimalna bude 90
A, postavite vrijednost za minimalnu struju na 90 %.
0460 454 301
- 15 -
© ESAB AB 2016
4 MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU
4
MEMORIJA PODATAKA O ZAVARIVANJU
U memoriju upravljačke ploče možete spremiti tri različita programa za zavarivanje.
Pritisnite gumb
,
ili
i držite ga pet sekunda za spremanje
podataka o zavarivanju u memoriju. Podaci o zavarivanju spremljeni su kada zelena lampica
indikatora počne bljeskati.
Za izmjenjivanje podataka o zavarivanju spremljenih u memoriju pritisnite gumb
ili
,
.
Memorija podataka o zavarivanju ima rezervnu bateriju tako da ostavke ostaju spremljene i
nakon isključivanja opreme.
0460 454 301
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 KODOVI POGREŠAKA
5
KODOVI POGREŠAKA
Kodovi pogrešaka naznačuju da je došlo do pogreške na opremi.
Prikazuju se u donjem dijelu zaslona, a nakon broja koda pogreške
prikazuje se slovo E.
Prikazuje se i broj jedinice koji naznačuje u kojoj je jedinici došlo do
pogreške.
Broj koda pogreške i broj jedinice prikazuju se naizmjenično.
Pogreška naznačuje da je upravljačka ploča (U 0) izgubila kontakt s
jedinicom napajanja.
Ako je detektirano više pogrešaka, prikazat će se samo kod zadnje
pogreške do koje je došlo. Za prestanak prikazivanja koda pogreške
pritisnite bilo koji gumb ili okrenite bilo koji kotačić.
NAPOMENA!
Ako je daljinski upravljač aktiviran, deaktivirajte ga pritiskom na gumb
biste uklonili prikaz koda pogreške.
5.1
Popis kodova pogrešaka
U 0 = jedinica podataka o
zavarivanju
U 2 = izvor napajanja
U 1 = jedinica za hlađenje
U 4 = jedinica daljinskog
upravljača
5.2
kako
U 5 = višenaponska jedinica
Opisi kodova pogreške
U nastavku su navedeni kodovi pogrešaka koje korisnici mogu sami otkloniti. Ako se pojavi
neki drugi kod, obratite se serviseru.
0460 454 301
- 17 -
© ESAB AB 2016
5 KODOVI POGREŠAKA
Kod Opis
pogre
ške
E6
Visoka temperatura
Aktiviran je osigurač zbog toplinske preopterećenosti.
Trenutačni postupak zavarivanja zaustavlja se i ne može se ponovno pokrenuti dok
temperatura ne padne.
Radnja: Provjerite jesu li otvori za usis i ispuh zraka za hlađenje blokirani ili
začepljeni prljavštinom.
Provjerite koji se radni ciklus koristi kako biste izbjegli preopterećenje opreme.
E 12 Komunikacijska pogreška (upozorenje)
Opterećenje CAN sabirnice sustava privremeno je preveliko.
Jedinica napajanja ili jedinica za dopremanje žice izgubila je vezu s upravljačkom
pločom.
Radnja: Provjerite je li instalirana samo jedna jedinica za dopremanje žice ili
jedinica za daljinsko upravljanje. Ako se kvar nastavi pojavljivati, obratite se
servisnom tehničaru.
E 16 Visoki napon otvorenog kruga
Napon otvorenog kruga bio je previsok.
Radnja: Isključite mrežno napajanje kako biste resetirali jedinicu. Ako se pogreška
nastavi pojavljivati, obratite se servisnom tehničaru.
E 17 Gubitak kontakta
Upravljačka je ploča izgubila kontakt s jedinicom za dopremanje žice.
Zaustavlja se trenutni postupak zavarivanja.
Radnja: Provjerite kabele. Ako se kvar nastavi pojavljivati, obratite se servisnom
tehničaru.
E 18 Gubitak kontakta
Upravljačka ploča izgubila je kontakt s izvorom napajanja.
Zaustavlja se trenutni postupak zavarivanja.
Radnja: Provjerite kabele. Ako se kvar nastavi pojavljivati, obratite se servisnom
tehničaru.
E 27 Ponestalo je žice
Jedinica za dopremanje žice ne doprema žicu. Trenutačni postupak zavarivanja
zaustavit će se i ne može se ponovno pokrenuti.
Radnja: Umetnite novu žicu.
E 29 Nema protoka rashladne vode
Aktivirala se sklopka nadzora protoka vode.
Trenutačni postupak zavarivanja zaustavlja se i ne može se ponovno pokrenuti.
Radnja: Provjerite sklop za protok vode i pumpu.
0460 454 301
- 18 -
© ESAB AB 2016
5 KODOVI POGREŠAKA
Kod Opis
pogre
ške
E 32 Nema protoka plina
Protok plina manji je od 6 l/min. Pokretanje je spriječeno.
Radnja: Provjerite ventil za plin, crijeva i konektore.
E 40 Nekompatibilne jedinice
Priključene su neodgovarajuće jedinice za dopremanje žice. Pokretanje je
spriječeno.
Radnja: Priključite odgovarajuće jedinice za dopremanje žice.
E 41 Izgubljena veza s rashladnom jedinicom
Upravljačka je ploča izgubila kontakt s rashladnom jedinicom. Isključite izvor
napajanja!
Radnja: Provjerite ožičje. Ako se kvar nastavi pojavljivati, obratite se servisnom
tehničaru.
E 44 Upravljačka ploča nije konfigurirana za priključeni izvor napajanja
Vrijedi za MA24: Trenutačno priključeni izvor napajanja druge je vrste od onog koji
je zadnji put bio priključen na upravljačku ploču.
Radnja: Priključite upravljačku ploču na izvor napajanja iste vrste kao i onaj koji je
zadnji put bio priključen na upravljačku ploču ili konfigurirajte upravljačku ploču za
trenutačno priključeni izvor napajanja.
0460 454 301
- 19 -
© ESAB AB 2016
6 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
6
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
Rezervne dijelove moguće je naručiti kod najbližeg distributera tvrtke ESAB, informacije
potražite na poleđini ovog dokumenta. Prilikom naručivanja prema popisu rezervnih dijelova
navedite vrstu proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To omogućava otpremu
i osigurava pravilnu isporuku.
0460 454 301
- 20 -
© ESAB AB 2016
DIMENZIJE ŽICE I PLINA
DIMENZIJE ŽICE I PLINA
Sinergijske krivulje
0460 454 301
- 21 -
© ESAB AB 2016
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
MA23, MA24
Ordering no.
Denomination
0459 773 889 Control panel Origo™ MA23
0459 773 886 Control panel Origo™ MA24
0459 839 024 Spare parts list
Tehnička dokumentacija dostupna je na internetskoj adresi: www.esab.com
0460 454 301
- 22 -
© ESAB AB 2016
NARUDŽBENI BROJEVI
0460 454 301
- 23 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising