ESAB | Miggytrac B501 | Instruction manual | ESAB Miggytrac B501 User manual

ESAB Miggytrac B501 User manual
Miggytrac™ B501
Kezelési utasítások
0463 404 001 HU 20160428
Valid for: serial no. 501-xxx- xxxx
TARTALOMJEGYZÉK
1
BIZTONSÁG ......................................................................................................... 4
1.1
Jelmagyarázat ...................................................................................................... 4
2
BEVEZETÉS ......................................................................................................... 7
3
MŰSZAKI ADATOK .............................................................................................. 8
4
TELEPÍTÉS ........................................................................................................... 9
5
6
4.1
Összeszerelés ...................................................................................................... 9
4.2
Az első kar igazítása ............................................................................................ 9
4.3
Helyezze be az akkumulátort ............................................................................ 10
4.4
A mágneskészet felhelyezése (opcionális)...................................................... 11
HASZNÁLAT....................................................................................................... 12
5.1
Hegesztés ........................................................................................................... 12
5.2
A traktor indítása és leállítása ..........................................................................12
KARBANTARTÁS............................................................................................... 13
6.1
7
Naponta............................................................................................................... 13
ALKATRÉSZRENDELÉS ................................................................................... 14
MŰSZAKI RAJZ.........................................................................................................15
RENDELÉSI SZÁMOK ..............................................................................................16
TARTOZÉKOK...........................................................................................................17
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0463 404 001
© ESAB AB 2016
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
1.1
Jelmagyarázat
A kézikönyvben mindenütt: Veszélyre hívja fel a figyelmet! Legyen óvatos!
VESZÉLY!
Közvetlen veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okoz, ha nem kerülik el.
FIGYELEM!
Potenciális veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okozhat.
VIGYÁZAT!
Olyan veszélyt jelez, ami kisebb személyi sérülést eredményezhet.
FIGYELEM!
Használat előtt olvassa el és ismerje meg a használati
útmutatót, valamint kövesse a címkéken szereplő
utasításokat, munkáltatója biztonsági előírásait és az
anyagbiztonsági adatlapokat (MSDS).
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1. Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
2. A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
3. A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
0463 404 001
-4-
© ESAB AB 2016
1 BIZTONSÁG
4. Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami beakadhat
vagy égési sérülést okozhat.
5. Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
FIGYELEM!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket.
AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!
•
•
•
•
A hegesztőkészüléket a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően
telepítse és földelje.
Puszta kézzel, nedves kesztyűvel vagy ruházattal ne érjen áram alatti
alkatrészekhez vagy elektródákhoz.
Szigetelje magát a munkadarabtól és a földtől.
Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen
AZ ELEKTROMOS ÉS A MÁGNESES MEZŐK (EMF) – veszélyeztethetik az
egészséget
•
•
•
A szívritmus-szabályozóval rendelkező hegesztő hegesztés előtt konzultáljon
orvosával. Az EMF és egyes szívritmus-szabályozók között interferencia
jöhet létre.
Az EMF-nek más, eddig ismeretlen egészségügyi hatásai is lehetnek.
A hegesztő az alábbi eljárások alkalmazásával minimalizálhatja az EMF
hatásainak való kitettségét:
○ Vezesse az elektródát és a munkakábeleket együtt, teste azonos oldalán.
Ha lehetséges, rögzítse ragasztószalaggal azokat. Ne helyezkedjen a
hegesztőpisztoly és a munkakábelek közé. Figyeljen arra, hogy a
hegesztőpisztoly kábele vagy a munkakábelek ne tekeredjenek a teste
köré. Tartsa a hegesztőpiszoly áramforrását és a kábeleket olyan távol a
testétől, amennyire csak lehetséges.
○ Csatlakoztassa a munkakábelt a munkadarabhoz minél közelebb a
hegesztendő felülethez.
A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.
•
•
Ne lélegezze be a gőzöket.
Alkalmazzon szellőztetést, elszívást vagy mindkettőt az ív közelében, hogy a
gőzöket és gázokat eltávolítsa a közeléből a belélegzett levegőből.
AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.
•
•
0463 404 001
Védje szemét és testét. Használjon megfelelő védőpajzsot és
védőszemüveget, valamint viseljen védőruházatot.
A közelben lévőket védje megfelelő pajzzsal vagy függönnyel.
-5-
© ESAB AB 2016
1 BIZTONSÁG
ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet.
MOZGÓ ALKATRÉSZEK - sérülést okozhatnak
•
•
•
Valamennyi ajtó, panel és fedőlap legyen zárva és biztonságos helyzetben.
Karbantartás és hibaelhárítás esetén kizárólag szakképzett személy
távolíthatja el a fedőlapokat. A szervizelés végeztével, a motor elindítása
előtt helyezze vissza a paneleket vagy fedőlapokat, és zárja be az ajtókat.
Az egység üzembe helyezése vagy csatlakoztatása előtt állítsa le a motort.
Kezét, haját, laza ruhadarabjait és a szerszámokat tartsa a mozgó
alkatrészektől távol.
TŰZVESZÉLY!
•
•
A szikra (a szétfröccsenő anyag) tüzet okozhat. Ügyeljen arra, hogy ne
legyen gyúlékony anyag a közelben.
Ne használja zárt tartályok közelében.
MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a
nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel
az elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket
hasznos élettartamuk leteltével újrahasznosító
létesítményben kell elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
0463 404 001
-6-
© ESAB AB 2016
2 BEVEZETÉS
2
BEVEZETÉS
A Miggytrac™ B501 lemezek és rudak MIG/MAG hegesztésére készült.
A Miggytrac™ B501 egy kompakt, akkumulátor hajtású traktor, amelyre hegesztőpisztoly
szerelhető. A megfelelő húzóerőt négykerékhajtás biztosítja, a stabil hegesztési sebességet
pedig nagy nyomatékú léptetőmotor. A Miggytrac™ négyütemű vezérlési módot használó
hegesztésre alkalmas.
Választható eleme egy könnyen felszerelhető mágneskészlet. A mágneskészlet a traktor
aljára erősíthető, mellyel jobb stabilitás biztosítható az akár 45°-os emelkedőkön történő
hegesztéshez.
Az akkumulátor és az akkumulátor töltője nem részei a csomagnak, ezzel kapcsolatban
tekintse meg az útmutató „TARTOZÉKOK” fejezetét.
A készülékhez való ESAB tartozékok e kézikönyv "TARTOZÉKOK" c. fejezetében
találhatók
0463 404 001
-7-
© ESAB AB 2016
3 MŰSZAKI ADATOK
3
MŰSZAKI ADATOK
Miggytrac™ B501
Akkumulátorfeszültség
18 V DC (egyenáram)
Üzemidő
8 óra
Tömeg
12 kg
Motor típusa
Léptetőmotor
Haladási sebesség
10–130 cm/perc
Csúsztatóigazítás, vízszintes
±32 mm
Csúsztató igazítás, függőleges
±40 mm
Igazítás, első kar
±40 mm
Nagy súrlódású gumikerék
75 × 20 mm, négykerékmeghajtás
Vízszintes nyújtóerő mágnes nélkül
12 kg
Vízszintes nyújtóerő mágnessel
25 kg
Függőleges nyújtóerő mágnessel, 45°-on
11 kg
Méretek (h × sz × m)
310 × 290 × 250 mm
0463 404 001
-8-
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
4
TELEPÍTÉS
4.1
Összeszerelés
1
Forgató, vízszintes igazítás
2
Állítható kar
3
Támasztókerék
4
Forgató, függőleges igazítás
5
A hegesztőpisztoly csatlakozója
6
Fogantyú
7
Vezérlőpanel
8
Akkumulátor
9
Hajtókerekek
4.2
Az első kar igazítása
Az első kar 10 mm-rel rövidebbre igazítása, hogy a Miggytrac™ átlósan haladjon a lemezen.
0463 404 001
-9-
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
4.3
Helyezze be az akkumulátort
A Miggytrac™ 18 voltos, 4 Ah kapacitású akkumulátorral való használatra készült.
MEGJEGYZÉS!
Használat előtt töltse fel az akkumulátort egy jóváhagyott töltővel.
0463 404 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
4.4
A mágneskészet felhelyezése (opcionális)
A mágneskészlet a traktor aljára szerelhető, mellyel stabilizálható a mozgás és növelhető a
hajtókerekek és az alapzat közötti súrlódás mértéke.
VIGYÁZAT!
Biztonsági okokból az alapzat maximális dőlésszöge 45°.
0463 404 001
- 11 -
© ESAB AB 2016
5 HASZNÁLAT
5
HASZNÁLAT
5.1
Hegesztés
A traktor négyütemű vezérlési módot használó hegesztésre szolgál.
Tekintse át a csatlakoztatni kívánt felszerelés vonatkozó dokumentumait.
5.2
A traktor indítása és leállítása
A traktor a kapcsolóval (1) indítható el és állítható le.
A traktor mozgásának sebességét a sebességforgatóval (2) állíthatja.
A LED (3) az akkumulátor töltöttségét jelzi:
Jelzés
Töltöttségi szint
Zöld fény
100%
Sárga fény
60%
Sárga villogó fény
30%
Piros fény
15%
Piros villogó fény
7%
Piros gyorsan villogó fény 0%
MEGJEGYZÉS!
A munkanap végén töltse fel az akkumulátort.
MEGJEGYZÉS!
Két műszakos hegesztési munkálatok esetén tartson használatra készen két
feltöltött tartalékakkumulátort.
0463 404 001
- 12 -
© ESAB AB 2016
6 KARBANTARTÁS
6
KARBANTARTÁS
VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő a garanciális
időszak alatt megkísérli, hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki.
6.1
•
•
Naponta
Minden munkanap végén töltse fel az akkumulátort.
A vezetőkerekeket, a hajtókerekeket és a Miggytrac™ alját tisztítsa sűrített levegő
segítségével.
0463 404 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
7 ALKATRÉSZRENDELÉS
7
ALKATRÉSZRENDELÉS
A Miggytrac™ B501 kialakítása és tesztelése az IEC/EN 60204-1, az ISO/EN 12100-2 és az
IEC/EN 60974-10 nemzetközi és európai szabványok szerint történik. Szervizelés vagy
javítás elvégzése után a munkát végző személy(ek) feladata annak biztosítása, hogy
készülék továbbra is megfeleljen a fenti szabvány előírásainak.
Pótalkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB-forgalmazótól. Lásd e dokumentum
legutolsó oldalát.
0463 404 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
MŰSZAKI RAJZ
MŰSZAKI RAJZ
0463 404 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
RENDELÉSI SZÁMOK
RENDELÉSI SZÁMOK
Ordering number
Denomination
0457 357 882
Miggytrac™ B501
0463 404 001
Type
Notes
Battery excluded
- 16 -
© ESAB AB 2016
TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK
0457 468 070
0457 468 072
Battery, Makita 18V 4 Ah
Battery charger, Makita
0457 468 073
Battery (18 V) and battery charger kit, Makita
0457 357 131
Magnet kit
0463 404 001
- 17 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB Welding and Cutting
GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Neuhof Business Center
Neuhofstr. 4
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising