ESAB | U6 | Instruction manual | ESAB U6 Manual de utilizare

ESAB U6 Manual de utilizare
Aristo®
U6
Manual de instrucțiuni
0459 287 501 RO 20170331
Valid for: from program version 2.14P
CUPRINS
1
INTRODUCERE .............................................................................................
4
1.1
Întâi faceţi acest lucru..............................................................................
4
1.2
Metoda de funcţionare a panoului de comandă ....................................
4
1.3
Panou de comandă...................................................................................
5
1.4
Simbolurile de pe afişaj ...........................................................................
6
1.5
Actualizarea software-ului .......................................................................
6
MENIURI ........................................................................................................
7
2.1
Meniul principal şi meniul de măsurători...............................................
7
2.2
Meniul de selectare ..................................................................................
7
SUDURĂ MIG/MAG .......................................................................................
8
3.1
Setări .........................................................................................................
8
3.2
Explicarea funcțiilor .................................................................................
10
SUDURĂ TIG .................................................................................................
16
4.1
Prezentare generală .................................................................................
16
4.2
Setări .........................................................................................................
16
4.3
Explicarea funcțiilor .................................................................................
17
SUDURĂ MMA...............................................................................................
22
5.1
Setări .........................................................................................................
22
CRĂIȚUIRE ARC-AER ..................................................................................
24
6.1
Setări .........................................................................................................
24
FUNCŢII GENERALE ....................................................................................
25
7.1
Unitatea de comandă de la distanţă .......................................................
25
7.2
Setări .........................................................................................................
25
GESTIONAREA MEMORIEI ..........................................................................
26
8.1
Stocarea datelor de sudură .....................................................................
26
8.2
Reapelarea datelor de sudură .................................................................
27
8.3
Ştergerea datelor de sudură....................................................................
28
9
COD DE BLOCARE.......................................................................................
29
10
CODURI DE DEFECŢIUNE ...........................................................................
30
10.1
Informații generale ...................................................................................
30
10.2
Lista codurilor de defecte........................................................................
30
10.3
Descrierile codurilor de defecte..............................................................
31
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB.....................................................
37
DIAGRAMĂ...........................................................................................................
38
DIMENSIUNI PENTRU SÂRMĂ ŞI GAZ ..............................................................
39
STRUCTURA MENIULUI......................................................................................
41
2
3
4
5
6
7
8
11
0459 287 501
© ESAB AB 2017
CUPRINS
NUMERE DE CATALOG.......................................................................................
48
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
0459 287 501
© ESAB AB 2017
1 INTRODUCERE
1
INTRODUCERE
Acest manual descrie funcţionarea panoului de comandă U6.
Pentru informaţii generale referitoare la funcţionare, consultaţi instrucţiunile de utilizare
pentru unitatea de alimentare cu sârmă şi sursa de alimentare.
1.1
Întâi faceţi acest lucru
Acest meniu apare pe afişaj când porniţi unitatea de alimentare pentru prima dată.
La livrare, panoul de comandă şi afişajul sunt setate pe limba engleză. Există 14 limbi
stocate în panoul de comandă: alegeţi-o pe cea pe care o doriţi, după cum urmează.
Apăsaţi
Apăsaţi
pentru a accesa primul meniu de selectare.
pentru a accesa meniul de configurare.
Apăsaţi
(adică butonul programabil din partea dreaptă de sub afişaj) până când apare
limba corectă pe afişaj.
1.2
Metoda de funcţionare a panoului de comandă
Se poate spune că panoul de comandă este alcătuit din două unităţi: memoria primară şi
memoria de date de sudură.
0459 287 501
-4-
© ESAB AB 2017
1 INTRODUCERE
În memoria primară se creează un set complet de setări pentru datele de sudură, care pot fi
stocate în memoria de date de sudură.
În timpul sudării, conţinutul memoriei primare este întotdeauna cel care controlează procesul.
Prin urmare, este posibilă reapelarea setărilor pentru datele de sudură din memoria de date
de sudură în memoria primară.
Reţineţi că memoria primară conţine întotdeauna cel mai recent set de setări pentru datele
de sudură. Acestea pot fi re-apelate din memoria de date de sudură sau din setările
modificate individual. În alte cuvinte, memoria primară nu este niciodată goală sau „resetată”.
1.3
Panou de comandă
1.
2.
3.
4.
5.
Afişaj
Buton pentru setarea tensiunii
Buton pentru setarea vitezei de avans a
sârmei şi a curentului
Butoane programabile (taste funcționale),
consultaţi explicația de mai jos
Buton MENIU
Butoane programabile
Funcţiile acestor butoane (adică, ce face fiecare) se modifică în funcţie de submeniul care
apare pe afişaj. Funcţia particulară pentru fiecare buton este indicată de textul din linia
inferioară a afişajului, corespunzător pentru fiecare butoane. (Un punct alb lângă text indică
faptul că butonul este activ.)
Când textul din acest manual vă recomandă să apăsați un buton de acest tip
este ca dvs. să apăsați tasta funcțională de sub textul de afișare relevant.
, intenția
Butonul MENIU
Acest buton vă duce la meniul de selectare, (consultaţi elementul <>) dacă vă aflaţi în
meniul principal. Dacă vă aflaţi în alt meniu, acesta vă duce cu un meniu mai sus.
0459 287 501
-5-
© ESAB AB 2017
1 INTRODUCERE
1.4
Simbolurile de pe afişaj
Înapoi la meniul principal.
Mutaţi cursorul în jos la un parametru de setare nou.
Modificaţi funcţia liniei selectate.
Creşteţi valoarea.
Scădeţi valoarea.
1.5
Actualizarea software-ului
Dacă apare această avertizare pe afişaj, înseamnă că sursa de alimentare nu acceptă
această funcţie.
Contactaţi un inginer de service autorizat de ESAB pentru a obţine un software actualizat.
0459 287 501
-6-
© ESAB AB 2017
2 MENIURI
2
MENIURI
Panoul de comandă utilizează mai multe meniuri diferite: meniul principal, meniul de
măsurători, meniul de selectare, meniul de proces, meniul de setări, meniul de configurare şi
meniul de memorie. La pornire apare şi un afişaj de pornire, cu informaţiile referitoare la tipul
de panou şi la versiunea de software utilizată.
2.1
Meniul principal şi meniul de măsurători
Meniul principal apare întotdeauna imediat după
pornire, indicând valorile setate. Dacă vă aflaţi în
meniul principal când începeţi sudarea, meniul se
schimbă automat pentru a indica valorile măsurate
(meniul de măsurători). Valorile măsurate rămân pe
afişaj chiar şi după ce se opreşte sudura.
Pot fi accesate şi alte meniuri fără a pierde valorile măsurate.
Valorile setărilor sunt afişate în locul valorilor măsurate numai atunci când un buton este rotit
sau când metoda de sudură se modifică.
2.2
Meniul de selectare
Utilizaţi meniul de selectare pentru a selecta următorul
nivel de meniu la care doriţi să mergeţi: de proces,
setări, configurare sau memorie.
Meniul de proces
Meniul de setări
Utilizaţi acest meniu
pentru a schimba
procesul de sudură,
tipul de material etc.
Utilizaţi acest meniu
pentru a seta
parametrii de sudură,
cum ar fi pre-fluxul de
gaz, timpul pornirii
calde, timpul de
stingere treptată a
arcului etc.
Meniul de
configurare
Meniul de memorie
Utilizaţi acest meniu
pentru a schimba
limba, unităţile de
măsură etc.
Utilizaţi acest meniu
pentru a stoca,
reapela şi/sau şterge
diferite setări de date
de sudură stocate.
Există zece poziţii de
stocare pentru datele
de sudură.
0459 287 501
-7-
© ESAB AB 2017
3 SUDURĂ MIG/MAG
3
SUDURĂ MIG/MAG
Arcul din sudura MIG/MAG topeşte un electrod de sârmă (electrodul) care este alimentat
continuu în sudură, având zona topită protejată de un gaz de protecţie.
Impulsurile curentului afectează transferul de picături topite din sârmă, pentru a produce un
arc stabil şi fără stropiri chiar şi cu date de sudură inferioare.
3.1
Setări
Sudură MIG/MAG fără impulsuri
Setări
Domeniu de reglare În paşi de
Setare implicită
2/4 timpi 1)
2 timpi sau 4 timpi
-
2 timpi
Stingere treptată a
arcului
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Timp de stingere
treptată a arcului
0-5s
0,1 s
1,0 s
Pornire caldă
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Timp pornire caldă
0,0 - 10,0 s
0,1 s
1,5 s
Începutul fluajului
OPRIT sau PORNIT
-
PORNIT
Purjarea instalaţiei de gaz 1)
-
-
Avans sârmă rece
-
-
-
QSet
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Sinergie
OPRIT sau PORNIT
-
PORNIT 2)
Afișarea estimării
amperajului
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Inductanță
0 - 100
1
70
Pre-flux de gaz
0,1 - 25 s
0,1 s
0,1 s
Timp de stingere 3)
0 - 0,35 s
0,01 s
0,08 s
SCT
SYN, OPRIT, PORNIT -
SYN
Parametru de pornire 8,0 - 60,0
R
0,25
-
Post-flux de gaz
0,1 - 20 s
1s
1s
Sudură în puncte
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Timp sudură în
puncte
0,1 - 25 s
0,1 s
0,1 s
Tensiune
8 - 60
0,25 (afişat cu o
zecimală)
abatere sinergie ±0
Viteza de avans a
sârmei
0,8 - 25,0 m/min
0,1 m/min
5 m/min
Date declanşator
OPRIT, PORNIT sau
ARC OPRIT
-
OPRIT
Dimensiuni
METRICE sau INCH
-
METRICE
Activare panou
OPRIT sau PORNIT
-
PORNIT
Salvare automată
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
0459 287 501
-8-
© ESAB AB 2017
3 SUDURĂ MIG/MAG
Setări
Domeniu de reglare În paşi de
Setare implicită
Alimentator AVC
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Limite
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Cod de blocare
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
1) Aceste
2)
funcţii nu pot fi modificate cât timp sudura este în curs.
Linia sinergică la livrare: sârmă plină (ER70S), gaz de protecţie CO2 cu sârmă de 0,8 mm.
3)
Setarea timpului de stingere este disponibilă doar atunci când SCT este OPRIT. Aceasta
ar fi situaţia în cazul în care setarea SCT = OPRIT sau setarea SCT = SYN, iar linia
sinergică selectată are SCT setată la OPRIT.
Sudură MIG/MAG cu impulsuri
Setări
Domeniu de reglare În paşi de
Setare implicită
2 timpi sau 4 timpi
-
2 timpi
Stingere treptată a
arcului
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Timp de stingere
treptată a arcului
0-5s
0,1 s
1,0 s
Pornire caldă
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Timp pornire caldă
0,0 - 10,0 s
0,1 s
1,5 s
Începutul fluajului
OPRIT sau PORNIT
-
PORNIT
Purjarea instalaţiei de gaz 1)
-
-
Avans sârmă rece
-
-
-
Afișarea estimării
amperajului
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Pre-flux de gaz
0,1 - 25 s
0,1 s
0,1 s
Timp de stingere 2)
0 - 0,35 s
0,01 s
0,08 s
SCT 3)
SYN, OPRIT, PORNIT -
SYN
Post-flux de gaz
0 - 20 s
1s
1s
Sudură în puncte
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Timp sudură în
puncte
0,1 - 25 s
0,1 s
0,1 s
Tensiune
8 - 60
0,25 (afişat cu o
zecimală)
abatere sinergie ±0
Viteza de avans a
sârmei
0,8 - 25,0 m/min
0,1 m/min
5 m/min
Date declanşator
OPRIT, PORNIT sau
ARC OPRIT
-
DEZACTIVARE
Dimensiuni
METRICE sau INCH
-
METRICE
Activare panou
OPRIT sau PORNIT
-
PORNIT
Salvare automată
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Alimentator AVC
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Limite
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
2/4 timpi
1)
0459 287 501
-9-
© ESAB AB 2017
3 SUDURĂ MIG/MAG
Setări
Domeniu de reglare În paşi de
Setare implicită
Cod de blocare
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Impuls de tăiere/final
0 - 100 %
1%
2)
1)
Aceste funcţii nu pot fi modificate cât timp sudura este în curs.
2)
Setarea este posibilă numai dacă SCT este oprit
3)
Setarea timpului de stingere este disponibilă doar atunci când SCT este OPRIT. Aceasta
ar fi situaţia în cazul în care setarea SCT = OPRIT sau setarea SCT = SYN, iar linia
sinergică selectată are SCT setată la OPRIT.
3.2
Explicarea funcțiilor
2 timpi
Buton de comutare pentru funcţionarea în 2 timpi a arzătorului de sudură
A = Pre-flux de
gaz
B = Pornire
caldă
C = Sudură
D = Stingere
E = Post-flux de
treptată a arcului gaz
În modul de comandă în 2 timpi, prin apăsarea comutatorului de declanşare a arzătorului de
sudură, se porneşte pre-fluxul de gaz (dacă se utilizează) (1) şi se aprinde arcul. Eliberarea
comutatorului declanşatorului (2) porneşte stingerea treptată a arcului (dacă este în
funcţiune), stinge arcul şi porneşte post-fluxul de gaz (dacă este în funcţiune).
SFAT: Dacă se apasă din nou comutatorul arzătorului de sudură în timpul stingerii treptate a
arcului, sudura poate continua cât timp este necesar (indicat prin linia punctată), folosind
datele pentru stingerea treptată a arcului. Stingerea treptată a arcului poate fi întreruptă şi
prin apăsarea rapidă şi eliberarea comutatorului declanşatorului în timp ce stingerea treptată
a arcului este în curs.
- Activarea funcţionării în 2 timpi realizată din meniul principal.
0459 287 501
- 10 -
© ESAB AB 2017
3 SUDURĂ MIG/MAG
4 timpi
Funcţionează când se utilizează controlul în 4 timpi al arzătorului de sudură
A = Pre-flux de
gaz
B = Pornire
caldă
C = Sudură
D = Stingere
E = Post-flux de
treptată a arcului gaz
În modul de comandă în 4 timpi, prin apăsarea comutatorului de declanşare a arzătorului de
sudură se porneşte pre-fluxul de gaz (1). Eliberarea comutatorului declanşatorului (2)
porneşte procesul de sudare. La finalul sudării, sudorul apasă din nou comutatorul
declanşatorului (3), ceea ce porneşte stingerea treptată a arcului (dacă este în funcţiune) şi
reduce datele de sudură la o valoare mai mică. Dacă se eliberează din nou comutatorul de
declanșare (4), arcul se stinge și începe post-fluxul de gaz (dacă se utilizează).
SFAT: Stingerea treptată a arcului se opreşte la eliberarea comutatorului declanşatorului.
Menţinerea apăsată a butonului determină continuarea sudurii la datele inferioare ale funcţiei
de stingere treptată a arcului (linia punctată).
- Activarea funcţionării în 4 timpi realizată din meniul principal.
Stingere treptată a arcului
Stingerea treptată a arcului contribuie la evitarea apariţiei porilor, a fisurării termice şi a
formării craterelor în piesa de prelucrat, la finalul sudurii.
- Setarea timpului de stingere treptată a arcului realizată din meniul de setări.
Pornire caldă
Funcţia de pornire caldă crește curentul de sudură pentru un timp reglabil la începutul
sudurii, ceea ce reduce riscul de fuziune slabă la începutul sudării.
- Setarea timpului de pornire caldă realizată din meniul de setări.
Începutul fluajului
Funcţia de începere a fluajului reduce viteza iniţială de avans a sârmei cu 50 % din viteza
setată, până când sârma intră în contact cu piesa de prelucrat.
- Activarea începutului fluajului realizată din meniul principal.
Purjarea instalaţiei de gaz
Funcţia de purjare a instalaţiei de gaz este utilizată la măsurarea debitului de gaz sau pentru
a purja furtunurile de gaz de orice aer sau umiditate înainte de începe sudura. Aceasta
continuă cât timp butonul este menţinut apăsat şi previne aplicarea tensiunii şi începerea
alimentării sârmei.
- Activarea purjării instalaţiei de gaz realizată din meniul principal.
0459 287 501
- 11 -
© ESAB AB 2017
3 SUDURĂ MIG/MAG
Avans sârmă rece (Avansul sârmei în secvenţe scurte)
Avansul sârmei reci este utilizat pentru a alimenta sârma fără a pune în funcţiune arcul.
Sârma este avansată cât timp butonul este menţinut apăsat.
- Activarea avansului de sârmă rece realizată din meniul principal.
QSet™
QSet™ se utilizează pentru a facilita setarea parametrilor de sudură.
•
•
Prin rotirea butonului spre dreapta, lungimea arcului crește (+).
Prin rotirea butonului spre stânga, lungimea arcului descrește (-).
ARC SCURT
Când se începe sudura pentru prima dată cu un tip de sârmă/de gaz, QSet™ setează
automat toți parametrii necesari de sudură. După aceasta, QSet™ stochează toate datele
pentru a se realiza o sudură bună. Apoi tensiunea se reglează automat pentru a se conforma
modificărilor vitezei de avans a sârmei.
ARC SPRAY
Când se apropie zona de arc spray, valoarea pentru QSet™ trebuie mărită. Decuplaţi funcţia
QSet™ când se sudează cu arc spray pur. Toate setările sunt moştenite de la QSet™, cu
excepţia tensiunii, care trebuie setată.
Recomandare: Efectuați prima sudură (6 secunde) cu QSet™ pe o piesă de test pentru a
obține toate datele corecte.
NOTĂ!
Funcţia QSet şi funcţia de sinergie nu pot fi
activate în acelaşi timp.
- Activarea QSet realizată din meniul de proces.
Sinergie
Fiecare combinaţie de tip de sârmă, diametru al sârmei şi amestec de gaz necesită o relaţie
unică între viteza de avans a sârmei şi tensiune (lungimea arcului) pentru a garanta un arc
cu funcţionare stabilă. Tensiunea (lungimea arcului) este controlată automat în funcţie de
linia sinergică pre-programată care a fost selectată de către sudor, fapt ce accelerează şi
facilitează găsirea parametrilor de sudură optimi. Relaţia dintre viteza de avans a sârmei şi
ceilalţi parametri poartă numele de caracteristică sinergică sau linie sinergică.
Sinergie PORNITĂ: meniul principal prezintă avansul
setat al sârmei, precum şi devierea pozitivă şi negativă
de la tensiunea liniei sinergice.
Devierea pozitivă este afişată cu o bară deasupra SYN,
cea negativă este afişată dedesubt,
Sinergie OPRITĂ: meniul principal prezintă valoarea setată pentru tensiune şi avansul
sârmei.
- Activarea sinergiei realizată din meniul de proces.
Pachet linii sinergice
Pachetul de linii sinergice furnizat cu aparatul se numeşte „Linii sinergice Standard”.
Este posibil să comandaţi şi alte pachete de linii sinergice, dar acestea trebuie să fie
instalate de un inginer de service autorizat de ESAB.
0459 287 501
- 12 -
© ESAB AB 2017
3 SUDURĂ MIG/MAG
Afișarea estimării amperajului
Pe baza liniei sinergice selectate se calculează o estimare a amperajului, folosind viteza
curentă de avans a sârmei. Setarea se reglează din meniul principal, cu ajutorul tastei soft
AMP.
Estimarea amperajului este afişată ca referinţă atunci când sudorul nu ştie ce viteză de
avans a sârmei să seteze. În funcţie de tipul de îmbinare şi de electrodul (distanţa de la
vârful de contact şi piesa de prelucrat) utilizat, va exista o anumită deviere între estimarea
amperajului şi amperajul efectiv măsurat. O deviere semnificativă poate însemna faptul că
electrodul trebuie ajustat pentru rezultate de sudură optime.
Amperajul estimat este prezentat în meniul principal, atunci când se reglează viteza de
avans a sârmei sau tensiunea. Rândul care arată viteza de avans a sârmei pe afişaj este
înlocuit cu amperajul estimat. Anterior şi ulterior operației de sudură, valorile măsurate
pentru curentul de sudură sunt afişate pe acelaşi rând.
Inductanță
O inductanţă mai ridicată produce o sudură mai cursivă şi mai puţini stropi. O inductanță mai
scăzută produce un sunet mai puternic şi un arc stabil, concentrat.
- Setarea inductanţei realizată din meniul de setări.
Pre-flux de gaz
Timpul pentru pre-fluxul de gaz este timpul în care gazul de protecție curge înainte de
aprinderea arcului.
- Setarea timpului pentru pre-fluxul de gaz realizată din meniul de setări.
Timp de stingere
Timpul de stingere este o întârziere dintre momentul în care unitatea de alimentare cu sârmă
începe să frâneze sârma până la momentul în care unitatea de alimentare opreşte curentul
de sudură. Un timp de stingere prea scurt lasă o piesă lungă a electrodului de sârmă în afară
după oprirea sudurii, ceea ce rezultă într-un risc de îngheţare a sârmei în baia de sudură
care se solidifică. Pe de altă parte, un timp de stingere prea lung reduce ieşirea unei porţiuni
astfel încât există un risc de aprindere a arcului de la vârful de contact al arzătorului de
sudură la următoarea pornire a sudurii.
- Setarea timpului de stingere realizată din meniul de setări. Setarea timpului de stingere
este disponibilă doar atunci când SCT este OPRIT. Aceasta ar fi situaţia în cazul în care
setarea SCT = 1 sau setarea SCT = 0, iar linia sinergică selectată are SCT setată la OPRIT.
SCT
SCT este o funcţie care generează mici scurtcircuite repetate la finalul sudurii, până când
avansul sârmei se opreşte complet iar contactul cu piesa de prelucrat este întrerupt.
0459 287 501
- 13 -
© ESAB AB 2017
3 SUDURĂ MIG/MAG
Există următoarele setări: SYN = Valoarea (PORNIT/OPRIT) este determinată de linia de
sinergie (opţiune implicită).
OPRIT = SCT este OPRIT
PORNIT = SCT este PORNIT
Parametru de pornire R
Parametrul de pornire R permite reglarea fină a arcului electric în timpul momentului de
pornire la sudare. Parametrul poate fi setat de la 8,0 la 60,0, în trepte de 0,25. Sinergia
trebuie să fie OPRITĂ pentru ca acest parametru să fie disponibil (ceea ce înseamnă că
metoda aleasă este Arc scurt).
Post-flux de gaz
Funcţia de post-flux de gaz controlează timpul în care gazul de protecţie continuă să curgă
după ce arcul s-a stins.
- Setarea timpului pentru post-fluxul de gaz realizată din meniul de setări.
Modificare date declanşator
Utilizând această funcţie, este posibilă comutarea la diferite alternative de date de sudură
presetate, apăsând de două ori pe declanşatorul arzătorului de sudură.
Comutarea are loc între poziţiile de memorie 1, 2 şi 3, consultaţi „GESTIONAREA
MEMORIEI”. Dacă nu există date în poziţia de memorie 2, comutarea are loc în schimb între
poziţiile 1 şi 3.
PORNIT - Comutarea între poziţiile de memorie poate avea loc înainte, după sau după
sudură.
ARC OPRIT - Comutarea între poziţiile de memorie poate avea loc numai înainte sau după
sudură.
- Activarea datelor declanşatorului realizată din meniul de configurare.
Alimentator AVC
Când este activată această funcţie, se poate utiliza un alimentator cu control tensiune arc
sau din afara arcului, unde tensiunea arcului de la sursa de alimentare este utilizată pentru a
alimenta cu electricitate unitatea de alimentare.
- Activarea alimentatorului AVC realizată din meniul de proces.
Sudură în puncte
Selectaţi sudura în puncte atunci când doriţi să sudaţi tablă subţire „în puncte”.
- Activarea şi setarea sudurii în puncte este realizată din meniul de setări.
Tensiune
O tensiune mai ridicată furnizează un arc mai lung, cu o baie de sudură mai fierbinte şi mai
lată.
Indiferent de care meniu se afişează, valoarea de setare pentru tensiune poate fi
întotdeauna modificată. Valoarea este afişată în meniul principal sau în meniul de selectare.
Viteza de avans a sârmei
Viteza de avans a sârmei este viteza cu care este alimentat electrodul de sârmă, măsurată în
m/min.
Indiferent de care meniu se afişează, valoarea de setare pentru viteza de avans a sârmei
poate fi întotdeauna modificată. Valoarea este afişată în meniul principal sau în meniul de
selectare.
0459 287 501
- 14 -
© ESAB AB 2017
3 SUDURĂ MIG/MAG
Impuls de tăiere/final
Impulsul de tăiere este un impuls aplicat pentru a preveni formarea unei bile pe sârmă atunci
când se opreşte sudura. Se aplică pentru sudura MIG/MAG cu arc scurt/arc spray şi
impulsuri scurte. În timpul pulsării, finalizarea este sincronizată cu un impuls, un impuls de
finalizare, care poate fi setat între 0 % şi 100 %.
0459 287 501
- 15 -
© ESAB AB 2017
4 SUDURĂ TIG
4
SUDURĂ TIG
4.1
Prezentare generală
Sudura TIG utilizează un electrod din tungsten fără topire de la care se aprinde arcul care
topeşte piesa de prelucrat. Baia de sudură topită și electrodul din tungsten sunt protejate de
un gaz protector.
Impulsurile sunt utilizate pentru a asigura un control mai bun al băii de sudură şi al
solidificării. Frecvenţa impulsurilor este suficient de scăzută pentru a permite unei părţi din
baia de sudură să înceapă să se solidifice între fiecare impuls. Impulsurile prezintă patru
parametri controlabili: durata impulsului, timpul curentului de fundal, curentul de impuls şi
curentul de fundal.
4.2
Setări
Sudura TIG fără impulsuri
Setări
Domeniu de reglare În paşi de
Setare implicită
2 timpi sau 4 timpi
-
2 timpi
HF/Liftarc
HF sau Liftarc
-
HF
Pornire TIG prin
contact 2)
-
-
-
Purjarea instalaţiei de gaz 1)
-
-
Pre-flux de gaz
0-5s
0,1 s
0,5 s
Durată creştere
0-5s
0,1 s
0,0 s
Durată descreştere
0 - 10 s
0,1 s
2,0 s
Post-flux de gaz
0 - 25 s
0,1 s
5,0 s
Curent 2)
4 - 500 A
1A
100 A
Date declanşator
OPRIT, PORNIT sau
ARC OPRIT
-
DEZACTIVARE
Dimensiuni
METRICE sau INCH
-
METRICE
Activare panou
OPRIT sau PORNIT
-
PORNIT
Salvare automată
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Limite
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Cod de blocare
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Curent minim
0 - 99%
1%
0%
VRD
-
-
-
2/4 timpi
1)
1)
Aceste funcţii nu pot fi modificate cât timp sudura este în curs.
2)
Pornirea TIG prin contact/curentul maxim depinde de tipul de aparat utilizat.
Sudura TIG cu impulsuri
Setări
Domeniu de reglare În paşi de
Setare implicită
2/4 timpi 1)
2 timpi sau 4 timpi
-
2 timpi
HF/Liftarc
HF sau Liftarc
-
HF
0,1 s
0,5 s
Purjarea instalaţiei de 0 - 5 s
gaz 1)
0459 287 501
- 16 -
© ESAB AB 2017
4 SUDURĂ TIG
Setări
Domeniu de reglare În paşi de
Setare implicită
Pre-flux de gaz
0-5s
0,1 s
0,5 s
Durată creştere
0-5s
0,1 s
0,0 s
Durată descreştere
0-5s
0,1 s
2,0 s
Post-flux de gaz
0 - 25 s
0,1 s
5,0 s
Durata impulsului
0,001 - 0,1 s
0,001 s
0.100 s
0,1 -5 s
0,1 s
0,001 - 0,1 s
0,001 s
0,1 -1 s
0,1 s
Curent pulsatoriu 2)
4 - 500 A
1A
100 A
Curent de fundal 2)
4 - 500 A
1A
25 A
Date declanşator
OPRIT, PORNIT sau
ARC OPRIT
-
DEZACTIVARE
Dimensiuni
METRICE sau INCH
-
METRICE
Activare panou
OPRIT sau PORNIT
-
PORNIT
Salvare automată
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Limite
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Cod de blocare
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Curent minim
0 - 99%
1%
0%
Durată fundal
1)
Aceste funcţii nu pot fi modificate cât timp sudura este în curs.
2)
Curentul maxim depinde de tipul de aparat utilizat.
4.3
0.200 s
Explicarea funcțiilor
2 timpi
Buton de comutare pentru funcţionarea în 2 timpi a arzătorului de sudură.
A = Pre-flux de gaz
B = Creştere
C = Descreştere
D = Post-flux de gaz
În modul de comandă în 2 timpi, prin apăsarea butonului de comutare a arzătorului de
sudură se porneşte pre-fluxul de gaz (dacă se utilizează) şi se aprinde arcul (1). Curentul
creşte la valoarea setată (controlat prin funcţia de creştere, dacă este în funcţiune). Prin
eliberarea butonului de comutare (2) se reduce curentul (sau începe descreşterea, dacă este
în funcţiune) şi se stinge arcul. Urmează post-fluxul de gaz, dacă acesta este în funcţiune.
- Activarea funcţionării în 2 timpi realizată din meniul principal.
0459 287 501
- 17 -
© ESAB AB 2017
4 SUDURĂ TIG
4 timpi
Buton de comutare pentru funcţionarea în 4 timpi a arzătorului de sudură.
A = Pre-flux de gaz
B = Creştere
C = Descreştere
D = Post-flux de gaz
Buton de comutare pentru funcţionarea în 4 timpi a arzătorului de sudură.
În modul de comandă în 4 timpi, prin apăsarea butonului de comutare se porneşte pre-fluxul
de gaz (dacă se utilizează) (1). La sfârşitul duratei pre-fluxului de gaz, curentul creşte până
la nivelul pilot (câţiva amperi) şi arcul se aprinde. Prin eliberarea butonului de comutare (2),
curentul creşte la valoarea setată (cu creştere, dacă este în uz). La finalul sudurii, sudorul
apasă din nou butonul de comutare (3), prin care se reduce din nou curentul la nivelul pilot
(cu descreştere, dacă este în uz). Dacă se eliberează din nou butonul de comutare (4), arcul
se stinge și începe post-fluxul de gaz (dacă se utilizează).
- Activarea funcţionării în 4 timpi realizată din meniul principal.
HF
Funcţia HF aprinde arcul cu o scânteie produsă atunci când electrodul din tungsten este
adus la o anumită distanţă de piesa de prelucrat.
- Activarea HF realizată din meniul de proces.
LiftArc
Funcția LiftArc aprinde arcul atunci când electrodul este adus în contact cu piesa de
prelucrat și ulterior este depărtat de aceasta.
Aprinderea arcului cu funcția LiftArc™:
1.
2.
3.
Electrodul atinge piesa de prelucrat.
Se apasă comutatorul de declanșare și începe să treacă un curent slab.
Sudorul ridică electrodul de pe piesa de prelucrat: arcul se aprinde și curentul crește
automat la valoarea setată.
0459 287 501
- 18 -
© ESAB AB 2017
4 SUDURĂ TIG
„Pornire TIG prin contact”
Prin „pornirea TIG prin contact” arcul se aprinde când electrodul de tungsten este adus în
contact cu piesa de prelucrat, după care este depărtat de aceasta.
- Activarea „Pornirii TIG prin contact” realizată din meniul de proces.
Purjarea instalaţiei de gaz
Purjarea instalației de gaz se utilizează când se măsoară fluxul de gaz sau pentru evacuarea
aerului sau umezelii din furtunurile de gaz înainte de începerea sudurii. Purjarea instalației
de gaz se efectuează cât timp butonul este menținut apăsat și se produce fără tensiune și
fără a se începe alimentarea cu sârmă.
- Purjarea instalaţiei de gaz realizată din meniul principal.
Pre-flux de gaz
Acesta controlează timpul în care gazul de protecție curge înainte de aprinderea arcului.
- Setarea timpului pentru pre-fluxul de gaz realizată din meniul de setări.
Creştere
Funcția de creștere înseamnă că, atunci când se aprinde arcul TIG, curentul crește încet
spre valoarea setată. În acest fel se asigură o încălzire mai lină a electrodului și i se oferă
sudorului șansa de a poziționa corect electrodul înainte de a se ajunge la curentul de sudură
setat.
- Setarea duratei de creştere realizată din meniul de setări.
Descreştere
Funcţia de descreştere în sudura TIG este utilizată pentru a evita formarea fisurilor la
stingere, la finalul sudurii. Aceasta reduce uşor curentul în cadrul unei perioade de timp
reglabile.
- Setarea duratei de descreştere realizată din meniul de setări.
Post-flux de gaz
Acesta controlează timpul în care gazul de protecție curge după stingerea arcului.
- Setarea timpului pentru post-fluxul de gaz realizată din meniul de setări.
Durata impulsului
Aceasta este durata de timp în care curentul de impuls este activat în timpul unui ciclu de
impuls.
- Setarea timpului pentru durata impulsului realizată din meniul de setări.
Timp de fundal
Aceasta este durata de timp în care curge curentul de fundal. Alături de timpul pentru durata
impulsului, acesta indică timpul total al ciclului de impuls.
- Setarea timpului de fundal realizată din meniul de setări.
0459 287 501
- 19 -
© ESAB AB 2017
4 SUDURĂ TIG
Curent de fundal
Aceasta este valoarea de curent mai scăzută din cei doi curenţi utilizaţi pentru sudura cu
curent pulsatoriu.
- Setarea curentului de fundal realizată din meniul de setări.
Curent pulsatoriu
Aceasta este valoarea de curent mai ridicată din cei doi curenţi utilizaţi pentru sudura cu
curent pulsatoriu.
Indiferent de care meniu se afişează, valoarea de setare pentru curentul pulsatoriu poate fi
întotdeauna modificată. Valoarea este afişată în meniul principal, meniul de selectare sau
meniul de setări.
Sudura TIG cu impulsuri.
A = Curent
B = Timp
C = Timp de fundal
D = Fundal
E = Durată impuls
F = Curent pulsatoriu
Curent
Un curent mai mare produce o penetrare mai largă şi mai adâncă în piesa de prelucrat.
Indiferent de care meniu se afişează, valoarea de setare pentru curent poate fi întotdeauna
modificată. Valoarea este afişată în meniul principal sau meniul de selectare.
Modificarea datelor declanşatorului
Utilizând această funcţie, este posibilă comutarea la diferite alternative de date de sudură
presetate, apăsând de două ori pe declanşatorul arzătorului de sudură.
Comutarea are loc între poziţiile de memorie 1, 2 şi 3, consultaţi capitolul „GESTIONAREA
MEMORIEI”. Dacă nu există date în poziţia de memorie 2, comutarea are loc în schimb între
poziţiile 1 şi 3.
PORNIT - Comutarea între poziţiile de memorie poate avea loc înainte, după sau după
sudură.
ARC OPRIT - Comutarea între poziţiile de memorie poate avea loc numai înainte sau după
sudură.
- Activarea comutării datelor declanşatorului realizată din meniul de configurare.
Curent minim (min. de la distanţă)
Se utilizează pentru setarea curentului minim pentru controlul de la distanţă. Când curentul
maxim este de 100 A şi curentul minim trebuie să fie de 50 A, setaţi curentul minim la 50%.
Când curentul maxim este de 100 A şi curentul minim trebuie să fie de 90 A, setaţi curentul
minim la 90%.
- Activarea curentului min. realizată din meniul de setări.
0459 287 501
- 20 -
© ESAB AB 2017
4 SUDURĂ TIG
VRD (Dispozitiv de reducere a tensiunii)
Funcția dispozitivului VRD asigură faptul că tensiunea circuitului deschis nu depășește 35 V
când nu se sudează. Acest lucru se indică atunci când este vizibilă pictograma pentru VRD,
consultaţi imaginea.
Funcția dispozitivului VRD se blochează când sistemul detectează că a început sudura.
Dacă funcția dispozitivului VRD este activată și tensiunea circuitului deschis depășește
limita de 35 V, acest lucru este indicat de un mesaj de eroare (16) care apare pe afișaj iar
sudarea nu poate începe cât timp este afișat mesajul de eroare.
Pictograma VRD
NOTĂ!
Funcţia VRD lucrează pentru sursele de alimentare la care este implementată.
0459 287 501
- 21 -
© ESAB AB 2017
5 SUDURĂ MMA
5
SUDURĂ MMA
Sudura MMA este sudura la care se utilizează electrozi înveliţi. Prin aprinderea arcului se
topeşte electrodul şi învelişul, iar învelişul formează o zgură protectoare.
5.1
Setări
Setări
Domeniu de reglare În paşi de
Setare implicită
PORNIT sau OPRIT
-
OPRIT
Timp pornire caldă
1 - 30
1
10
Forța arcului
0 - 10
0,5
3
Curent 2)
16 - 500 A
1A
164 A
Dimensiuni
METRICE sau INCH
-
METRICE
Activare panou
OPRIT sau PORNIT
-
PORNIT
Salvare automată
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Limite
OPRIT sau PORNIT
-
OPRIT
Cod de blocare
OPRIT sau PORNIT
Curent minim
0 - 99%
1%
0%
VRD
-
-
-
Pornire caldă
1)Aceste
1)
OPRIT
funcţii nu pot fi modificate cât timp sudura este în curs.
2)Curentul
maxim depinde de tipul de aparat utilizat.
Linia sinergică pe electrodul rutil de livrare de 4,0 mm.
Pornire caldă
Funcţia de pornire caldă creşte curentul de sudură pentru o perioadă reglabilă, la începutul
procesului de sudură. În acest fel se reduce riscul de defecte de fuziune slabă la începutul
sudurii.
Setarea timpului de pornire caldă realizată din meniul de setări.
Forța arcului
Funcţia de forţă a arcului controlează modul în care curentul se modifică odată cu
modificarea lungimii arcului, O valoare mai mică asigură un arc mai puţin dur, cu mai puțini
stropi.
Setarea forţei arcului realizată din meniul de setări.
Curent
Un curent mai mare produce o penetrare mai largă şi mai adâncă în piesa de prelucrat.
Indiferent de care meniu se afişează, valoarea de setare pentru curent poate fi întotdeauna
modificată. Valoarea este afişată în meniul principal sau în meniul de selectare.
Curent minim (min. de la distanţă)
Se utilizează pentru setarea curentului minim pentru controlul de la distanţă. Când curentul
maxim este de 100 A şi curentul minim trebuie să fie de 50 A, setaţi curentul minim la 50%.
Când curentul maxim este de 100 A şi curentul minim trebuie să fie de 90 A, setaţi curentul
minim la 90%.
- Activarea curentului min. realizată din meniul de setări.
0459 287 501
- 22 -
© ESAB AB 2017
5 SUDURĂ MMA
VRD (Dispozitiv de reducere a tensiunii)
Funcția dispozitivului VRD asigură faptul că tensiunea circuitului deschis nu depășește 35 V
când nu se sudează. Acest lucru se indică atunci când este vizibilă pictograma pentru VRD,
consultaţi imaginea.
Funcția dispozitivului VRD se blochează când sistemul detectează că a început sudura.
Dacă funcția dispozitivului VRD este activată și tensiunea circuitului deschis depășește
limita de 35 V, acest lucru este indicat de un mesaj de eroare (16) care apare pe afișaj iar
sudarea nu poate începe cât timp este afișat mesajul de eroare.
Pictograma VRD
NOTĂ!
Funcţia VRD lucrează pentru sursele de alimentare la care este implementată.
0459 287 501
- 23 -
© ESAB AB 2017
6 CRĂIȚUIRE ARC-AER
6
CRĂIȚUIRE ARC-AER
Crăiţuirea arc-aer implică utilizarea unui electrod special, alcătuit dintr-o bară de carbon cu
carcasă din cupru. Se formează un arc între bara de carbon şi piesa de prelucrat, se
furnizează aer pentru a sufla materialul topit şi se formează o îmbinare.
6.1
Setări
Setări
Domeniu de reglare În paşi de
Setare implicită
Diametrul electrodului 4,0 - 8,0 mm
1,0 mm
4,0 mm
Tensiune
0,25 V (afişat cu o
zecimală.)
37,0 V
8,0-60,0 V
Diametrul electrodului
Un electrod mai mare produce o penetrare mai largă şi mai adâncă în piesa de prelucrat.
Tensiune
O tensiune mai mare produce o penetrare mai largă şi mai adâncă în piesa de prelucrat.
0459 287 501
- 24 -
© ESAB AB 2017
7 FUNCŢII GENERALE
7
FUNCŢII GENERALE
7.1
Unitatea de comandă de la distanţă
Aparatele cu panouri de comandă integrate trebuie să aibă versiunea de program 1.21 sau
mai recentă, pentru ca telecomanda să funcţioneze corect.
Comportamentul panoului de comandă la conectarea unităţii de comandă de la
distanţă
•
•
•
Afişajul îngheaţă pe meniu, indicând momentul în care s-a conectat unitatea de
comandă de la distanţă.
Valorile de măsurare şi de setare sunt actualizate, dar se afişează numai în acele
meniuri în care valorile pot fi afişate.
Dacă se afişează un simbol de cod de defect, acesta nu poate fi eliminat până când
nu este deconectată telecomanda.
Cu unităţile de comandă de la distanţă cu 10 programe, este posibilă comutarea între
poziţiile de memorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10. Dacă poziţia de memorie 2 este
goală, se reţin valorile din poziţia 1. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi capitolul
„GESTIONAREA MEMORIEI”.
7.2
Setări
Activare panou
Atunci când este conectată o unitate de comandă de la distanţă, se poate seta curentul sau
tensiunea şi viteza de avans a sârmei de la panoul de comandă sau de la unitatea de
comandă de la distanţă.
NOTĂ!
Această funcţie trebuie activată înainte de a conecta unitatea de comandă de la
distanţă.
- Activarea panoului realizată din meniul de configurare.
Salvare automată
Dacă este re-apelată o setare de date de sudură din memoria de date de sudură iar setările
sunt reglate, setările modificate vor fi salvate automat atunci când se reapelează o nouă
setare de date de sudură din memorie.
- Activarea salvării automate realizată din meniul de configurare.
Limite
Această funcţie facilitează asigurarea unei calităţi bune a sudurii prin setarea valorilor max. şi
min. pentru avansul sârmei/curent sau tensiune. Limitele pot fi salvate în primele 5 poziţii din
memoria de date de sudură.
- Activarea limitelor realizată din meniul de configurare.
Cod de blocare
Cu această funcţie se poate bloca meniul de setări, apoi se poate selecta numai meniul
principal, meniul de memorie şi meniul de măsurători, consultaţi capitolul „COD BLOCARE”.
- Activarea codului de blocare realizată din meniul de configurare.
0459 287 501
- 25 -
© ESAB AB 2017
8 GESTIONAREA MEMORIEI
8
GESTIONAREA MEMORIEI
Diferite date de sudură create în memoria primară pot fi stocate în meniul de memorie. Se
pot stoca până la 10 setări de date de sudură diferite.
8.1
Stocarea datelor de sudură
Stabiliţi o setare de date de sudură în memoria primară.
Apăsaţi pe
pentru a accesa „meniul de selectare”, iar apoi pe
accesa setările relevante.
pentru a
Verificaţi dacă setările de date de sudură sunt corecte.
Apăsaţi
pentru a accesa meniul de memorie.
Apăsaţi
până când ajungeţi în poziţia de memorie în care doriţi să stocaţi setarea
datelor de sudură, de ex., poziţia 2.
Apăsaţi
o setare de date de sudură este acum stocată în poziţia de memorie 2.
Celelalte poziţii de memorie sunt goale.
0459 287 501
- 26 -
© ESAB AB 2017
8 GESTIONAREA MEMORIEI
8.2
Reapelarea datelor de sudură
NOTĂ!
Poate apărea un mesaj de eroare (eroarea 44) la reapelarea datelor de sudură
dacă panoul U6 a detectat un conflict între citirea datelor metodei din memorie şi
datele curente. Acest lucru poate avea loc dacă datele de sudură sunt re-apelate
la conectarea la o sursă de alimentare care are o versiune de software diferită
de sursa de alimentare care a fost utilizată pentru a salva datele de sudură.
Apăsaţi pe
pentru a accesa meniul de selectare, iar apoi pe
accesa setările relevante.
Apăsaţi
pentru a accesa meniul de memorie.
Alegeţi ce poziţie de memorie doriţi să re-apelaţi, de ex., poziţia 2. Apăsaţi
ajungeţi la poziţia 2.
Apăsaţi
pentru a
până când
pentru a reapela poziţia de memorie 2. Apare următoarea întrebare:
Apăsaţi „DA” dacă doriţi să reapelaţi datele de sudură din poziţia de memorie 2 şi să
modificaţi setările care se află momentan în memoria primară. (Dacă vă răzgândiţi, apăsaţi
„NU”).
Această pictogramă
re-apelată.
0459 287 501
din meniul principal arată care poziţie de memorie este
- 27 -
© ESAB AB 2017
8 GESTIONAREA MEMORIEI
8.3
Ştergerea datelor de sudură
Apăsaţi pe
pentru a accesa meniul de selectare, iar apoi pe
accesa setările relevante.
Apăsaţi
pentru a accesa meniul de memorie.
Alegeţi ce poziţie de memorie doriţi să ştergeţi, de ex., poziţia 2. Apăsaţi
ajungeţi la poziţia 2.
Apăsaţi
pentru a
până când
pentru a şterge poziţia de memorie 2. Apare următoarea întrebare:
Apăsaţi „DA” dacă doriţi să ştergeţi datele de sudură din poziţia de memorie 2, (dacă vă
răzgândiţi, apăsaţi „NU”). Poziţia de memorie 2 este acum goală.
0459 287 501
- 28 -
© ESAB AB 2017
9 COD DE BLOCARE
9
COD DE BLOCARE
Apăsaţi
pentru a accesa meniul codului de blocare.
Apăsaţi
până când se selectează primele cifre ale codului PIN.
Apăsaţi
rămase.
pentru a stoca primele cifre ale codului. Repetaţi procedura pentru cifrele
Apăsaţi
pentru a debloca panoul de comandă.
0459 287 501
- 29 -
© ESAB AB 2017
10 CODURI DE DEFECŢIUNE
10
CODURI DE DEFECŢIUNE
10.1
Informații generale
Codurile de defecte se utilizează pentru a indica faptul că au survenit defecţiuni în
echipament. Acestea apar pe afişaj sub forma unui simbol, după cum urmează:
Codurile de defecte sunt actualizate la fiecare trei secunde. Cifra de sus din
simbol reprezintă numărul codului de defect specific. Valoarea de jos indică
locaţia defectului.
Simbolul de sus indică faptul că panoul de comandă (0) a pierdut contactul cu unitatea de
alimentare.
Dacă au fost detectate mai multe defecte, se afişează numai codul ultimului defect survenit.
Apăsaţi orice tastă funcţională pentru a şterge simbolul de pe afişaj.
Simbolurile pot fi stabile sau se pot aprinde intermitent, în funcţie de tipul de defect.
Simbolurile care se aprind intermitent sunt evidenţiate cu „o” în lista codurilor de defecte.
10.2
Lista codurilor de defecte
0 = panou de comandă
3 = unitate de alimentare cu sârmă
1 = unitate de răcire
4 = comandă de la distanţă
2 = sursă de alimentare
Cod
Descriere
de
defect
0
1
2
3
4
1
Eroare memorie, EPROM
x
x
x
x
x
2
Eroare memorie, RAM
x
x
x
x
3
Eroare memorie, RAM extern
x
x
4
Sursă de alimentare de 5 V
x
5
Tensiune c.c. intermediară în afara
limitelor
6
Temperatură înaltă
8
Sursă de alimentare 1*
9
x
x
x
x
x
x
x
x
Sursă de alimentare 2*
x
x
x
10
Sursă de alimentare 3*
x
11
Servomecanism de avans a sârmei
12
Eroare de comunicaţie (avertisment) x
x
14
Eroare de comunicaţie (magistrală
dezactivată)
x
x
15
Mesaje pierdute
x
16
Tensiune mare pe circuitul deschis
17
Contact pierdut cu unitatea de
alimentare cu sârmă
o
18
Contact pierdut cu unitatea de
alimentare
o
0459 287 501
x
x
x
x
x
x
x
x
x
- 30 -
© ESAB AB 2017
10 CODURI DE DEFECŢIUNE
Cod
Descriere
de
defect
0
1
2
3
19
Valori de setare incorecte în RAM
externă
x
20
Eroare de alocare memorie
x
22
Depăşire amortizor emiţător
x
x
23
Depăşire amortizor receptor
x
x
26
Sistem de monitorizare
x
x
x
27
S-a terminat sârma
x
x
o
28
Depăşire stivă
x
x
x
29
Lipsă debit de apă de răcire
30
Nivel eroare timp regulator depăşit
x
31
Niciun răspuns de la unitatea de
afişare
x
32
Lipsă flux de gaz
40
Unităţi incompatibile
x
43
Sursa de alimentare conectată nu
are cel mai recent software
x
44
Eroare de gestionare memorie
x
45
Linia de imersie/pulverizare
corespunzătoare lipseşte
x
x
4
o
x
o
Unitate
Sursă de alimentare Sursă de alimentare Sursă de alimentare
1*
2*
3*
Unitatea de răcire
+24V
Panou de comandă
+3V
Unitate de alimentare +15V
-15V
Unitate de alimentare +15V
cu sârmă
+15V
Unitate de alimentare
cu sârmă L
+ 20 V
Telecomandă
+10V
10.3
+12V
+24V
+ 60V
Descrierile codurilor de defecte
Mai jos se descriu codurile de evenimente pentru care utilizatorul poate aplica singur acţiuni
corective. Dacă se afişează un alt cod, apelaţi la un tehnician de service.
0459 287 501
- 31 -
© ESAB AB 2017
10 CODURI DE DEFECŢIUNE
Cod de
defect
Descriere
1
Eroare memorie program, (EPROM)
Există un defect în memoria programului.
Acest defect nu dezactivează nicio funcţie.
Acţiune: Reporniţi aparatul. Dacă defectul persistă, apelaţi la un tehnician
de service.
2
Eroare RAM microprocesor
Microprocesorul nu poate citi/scrie de pe/pe o anumită poziţie de memorie,
în memoria sa internă.
Acest defect nu dezactivează nicio funcţie.
Acţiune: reporniţi aparatul. Dacă defectul persistă, apelaţi la un tehnician de
service.
3
Eroare RAM externă
Microprocesorul nu poate citi/scrie de pe/pe o anumită poziţie de memorie,
în memoria sa externă.
Acest defect nu dezactivează nicio funcţie.
Acţiune: Reporniţi aparatul. Dacă defectul persistă, apelaţi la un tehnician
de service.
4
Alimentare electrică scăzută de 5V
Tensiunea sursei de alimentare este prea scăzută.
Procesul curent de sudură este oprit şi nu poate fi repornit.
Acţiune: Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea. Dacă
defectul persistă, apelaţi la un tehnician de service.
5
Tensiune c.c. intermediară în afara limitelor
Tensiunea este prea scăzută sau prea ridicată. O tensiune prea ridicată se
poate datora fenomenelor tranzitorii accentuate la sursa de alimentare de la
reţea sau puterii slabe a reţelei (inductanţă mare a sursei sau pierderea unei
faze).
Unitatea de alimentare este oprită şi nu poate fi repornită.
Acţiune: Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea. Dacă
defectul persistă, apelaţi la un tehnician de service.
6
Temperatură înaltă
A intervenit întrerupătorul de suprasarcină termică.
Procesul curent de sudură este oprit şi nu poate fi repornit decât după ce
întrerupătorul a fost resetat.
Acţiune: Verificaţi dacă orificiile de admisie sau de evacuare a aerului de
răcire nu sunt blocate sau înfundate cu murdărie. Verificaţi ciclul de
funcţionare utilizat, pentru a vă asigura că echipamentul nu este
suprasolicitat.
8
Sursă de alimentare de +24 V (unitate de răcire)
Tensiunea este prea ridicată sau prea scăzută.
Acţiune: Apelaţi la un tehnician de service.
0459 287 501
- 32 -
© ESAB AB 2017
10 CODURI DE DEFECŢIUNE
Cod de
defect
Descriere
8
Tensiune scăzută a bateriei +3 V (în panoul de comandă)
Tensiunea bateriei de rezervă pentru memorie este prea scăzută. Dacă
bateria nu este înlocuită, conţinutul memoriei de date de sudură din panoul
de comandă va fi pierdut.
Acest defect nu dezactivează nicio funcţie.
Acţiune: Apelaţi la un tehnician de service pentru a înlocui bateria.
8
Sursă de alimentare de +15 V (unitate de alimentare cu sârmă şi unitate
de alimentare)
Tensiunea este prea ridicată sau prea scăzută.
Acţiune: Apelaţi la un tehnician de service.
8
Sursă de alimentare de +13V (unitate de comandă de la distanţă)
Tensiunea este prea ridicată sau prea scăzută.
Acţiune: Apelaţi la un tehnician de service.
9
Sursă de alimentare de -15 V (unitate de alimentare)
Tensiunea este prea ridicată sau prea scăzută.
Acţiune: Apelaţi la un tehnician de service.
9
Sursă de alimentare de +20 V, +60 V (unitate de alimentare cu sârmă)
Tensiunea este prea ridicată sau prea scăzută.
Acţiune: Apelaţi la un tehnician de service.
9
Sursă de alimentare de +10V (unitate de comandă de la distanţă)
Tensiunea este prea ridicată sau prea scăzută.
Acţiune: Apelaţi la un tehnician de service.
10
Sursă de alimentare de +24V
Tensiunea este prea ridicată sau prea scăzută.
Acţiune: Apelaţi la un tehnician de service.
11
Viteza de avans a sârmei
Viteza de avans a sârmei diferă de valoarea setată.
Avansul sârmei se opreşte dacă apare acest defect.
Acţiune: Apelaţi la un tehnician de service.
12
Eroare de comunicaţie (avertisment)
Sarcina de pe magistrala CAN a sistemului este temporar prea mare.
Este posibil ca unitatea de alimentare sau unitatea de alimentare cu sârmă
să fi pierdut contactul cu panoul de comandă.
Acţiune: Verificaţi echipamentul pentru a vă asigura că este conectată
numai o unitate de alimentare cu sârmă sau o unitate de comandă de la
distanţă. Dacă defectul persistă, apelaţi la un tehnician de service.
0459 287 501
- 33 -
© ESAB AB 2017
10 CODURI DE DEFECŢIUNE
Cod de
defect
Descriere
14
Eroare de comunicaţie
Magistrala CAN a sistemului nu mai funcţionează temporar din cauza unei
sarcini excesive.
Procesul curent de sudură este oprit.
Acţiune: Verificaţi echipamentul pentru a vă asigura că este conectată
numai o unitate de alimentare cu sârmă sau o unitate de comandă de la
distanţă. Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea. Dacă
defectul persistă, apelaţi la un tehnician de service.
15
Mesaje pierdute
Microprocesorul nu este capabil să proceseze mesajele primite suficient de
rapid, astfel încât se pierd informaţii.
Acţiune: Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea. Dacă
defectul persistă, apelaţi la un tehnician de service.
16
Tensiune mare pe circuitul deschis
Tensiunea pe circuitul deschis a fost prea mare.
Acţiune: Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea. Dacă
defectul persistă, apelaţi la un tehnician de service.
17
Contact pierdut
Panoul de comandă a pierdut contactul cu unitatea de alimentare cu sârmă.
Procesul curent de sudură este oprit.
Acţiune: Verificaţi cablurile. Dacă defectul persistă, apelaţi la un tehnician
de service.
18
Contact pierdut
Panoul de comandă a pierdut contactul cu unitatea de alimentare.
Procesul curent de sudură este oprit.
Acţiune: Verificaţi cablurile. Dacă defectul persistă, apelaţi la un tehnician
de service.
19
Valori de setare incorecte în RAM externă
Această eroare va fi detectată dacă informaţiile din memoria cu baterie de
rezervă au devenit corupte.
Acţiune: Eroarea se va corecta singură, dar datele stocate în poziţia de
memorie curentă vor fi pierdute.
20
Eroare de alocare memorie
Microprocesorul nu poate rezerva suficient spaţiu de memorie.
Acest defect va genera codul de eroare 26.
Acţiune: Apelaţi la un tehnician de service.
22
Depăşire amortizor emiţător
Panoul de comandă nu poate transmite informaţii la celelalte unităţi cu o
viteză suficient de mare.
Acţiune: Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea.
0459 287 501
- 34 -
© ESAB AB 2017
10 CODURI DE DEFECŢIUNE
Cod de
defect
Descriere
23
Depăşire amortizor receptor
Panoul de comandă nu poate procesa informaţiile de la celelalte unităţi cu o
viteză suficient de mare.
Acţiune: Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea.
26
Sistem de monitorizare
Procesorul este afectat şi nu poate funcţiona normal.
Acest program reporneşte automat. Procesul curent de sudură va fi oprit.
Acest defect nu dezactivează nicio funcţie.
Acţiune: Dacă defectul revine, apelaţi la un tehnician de service.
27
S-a terminat sârma (unitate de alimentare cu sârmă)
Unitatea de alimentare cu sârmă nu mai avansează sârmă. Procesul curent
de sudură va fi oprit şi nu poate fi repornit.
Cod de defect de la o sursă externă.
Acţiune: Încărcaţi sârmă nouă.
Verificaţi manual unităţile conectate.
28
Depăşire stivă
Execuţia programului nu funcţionează.
Acţiune: Opriţi alimentarea de la reţea pentru a reseta unitatea. Dacă
defectul persistă, apelaţi la un tehnician de service.
29
Lipsă debit de apă de răcire
Comutatorul monitorului de debit a acţionat.
Procesul curent de sudură este oprit şi nu poate fi repornit.
Acţiune: Verificaţi circuitul apei de răcire şi pompa.
30
Nivel eroare timp regulator depăşit
A intervenit un timp prea lung pentru regulator (numai în MIG/MAG).
31
Niciun răspuns de la unitatea de afişare
Microprocesorul nu este în contact cu placa afişajului.
Acţiune: Apelaţi la un tehnician de service.
32
Lipsă flux de gaz
Fluxul de gaz este mai mic de 6 l/min. Sudura nu poate începe.
Acţiune: Verificaţi supapa de gaz, furtunurile şi conectorii.
40
Unităţi incompatibile
Este conectată o unitate incorectă de alimentare cu sârmă. Pornirea este
împiedicată
Acţiune: Conectaţi unitatea corectă de alimentare cu sârmă.
43
Sursa de alimentare conectată nu are cel mai recent software
Panoul U6 este conectat la o sursă de alimentare care nu acceptă tipul de
regulator 17.
Acţiune: Actualizaţi software-ul sursei de alimentare.
0459 287 501
- 35 -
© ESAB AB 2017
10 CODURI DE DEFECŢIUNE
Cod de
defect
Descriere
44
Eroare de gestionare memorie
Panoul U6 a detectat un conflict între datele de metodă citite din memorie şi
datele curente. Aplicabil pentru sudura MIG/MAG în modul sinergic.
Acţiune: Editaţi setările şi stocaţi valori noi. Valorile vechi sunt scoase din
uz.
45
Linia de imersie/pulverizare corespunzătoare lipseşte
Panoul U6 a detectat că linia de imersie/pulverizare corespunzătoare liniei
de sinergie aleasă pentru sudura cu impulsuri, nu este disponibilă. Se aplică
numai atunci când se utilizează grupul sinergie 99 cu linii de sinergie definite
de utilizator.
Acţiune: Descărcați linia de sinergie lipsă folosind ESAT și reporniţi.
0459 287 501
- 36 -
© ESAB AB 2017
11 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
11
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
ATENȚIE!
Toate garanțiile asumate de către furnizor își pierd valabilitatea în cazul oricărei
încercări din partea clientului de a remedia eventualele defecțiuni ale produsului
pe parcursul perioadei de garanție.
Piesele de schimb şi piesele uzate se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat dealer
ESAB; consultați coperta din spate a acestui document. Atunci când comandați, vă rugăm să
specificați tipul de produs, numărul de serie, denumirea și codul piesei de schimb în
conformitate cu lista de piese de schimb. Astfel se simplifică expedierea și se asigură
livrarea corectă.
0459 287 501
- 37 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMĂ
DIAGRAMĂ
0459 287 501
- 38 -
© ESAB AB 2017
DIMENSIUNI PENTRU SÂRMĂ ŞI GAZ
DIMENSIUNI PENTRU SÂRMĂ ŞI GAZ
MIG/MAG synergy welding
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low-alloy or non-alloy solid wire (Fe ER70S)
CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 8% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 18% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 1.0 1.2
AR + 30 % HE
+1% O2
1,0
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
Sârmă duplex din oţel inoxidabil (Duplex ER2209)
Magnesium-alloyed aluminium wire (AlMg ER5356) Ar
1.0 1.2 1.6
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6
Metal powder-filled cored wire (Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
Rutile flux-filled cored wire (Fe E70 RFCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
Basic flux-filled cored wire (Fe E70 BFCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
Bronz silicon (ERCuSi-A)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% O2
1.0 1.2
Sârmă din cupru şi aluminiu (ERCuAl-A1)
Ar
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1,0 1,2
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2
Pulsed MIG/MAG synergy welding
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low-alloy or non-alloy solid wire (Fe ER70S)
Ar + 8% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 18% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% CO2
0.8 1.0 1.2
Ar + 2% O2
0.8 1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0.9 1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Stainless solid wire (Ss ER307Si)
Ar + 2% O2
1,0 1,2
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (Ss 309 MoL)
Ar + 2% CO2
1.0 1.2
Stainless duplex wire (Duplex ER2209)
Ar + 30% He + 1% O2 1.0 1.2
Magnesium-alloyed aluminium wire
(AlMg ER5356)
Ar
1.0 1.2 1.6
Magnesium-alloyed al wire (AlMg ER5356)
Ar + 30% He
1.2
Magnesium-alloyed al wire (AlMg ER5183)
Ar
1.6
Stainless solid wire (Ss ER316LSi)
0459 287 501
- 39 -
© ESAB AB 2017
DIMENSIUNI PENTRU SÂRMĂ ŞI GAZ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Silicon-alloyed aluminium wire (AlSi ER4043)
Ar
0.9 1.0 1.2 1.6
Silicon-alloyed al wire (AlSi ER4043)
Ar + 30% He
0.9 1.0 1.2
Silicon-alloyed al wire (AlSi ER4047)
Ar
1.2 1.6
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar
1.0 1.2
Ar + 1% CO2
1.0 1.2
Aluminium solid wire (Al99,5 ER1100)
Ar
1.2
Copper and aluminium wire (ERCuAl-A1)
Ar
1.0 1.2
Metal powder-filled cored wire (Fe E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1.2 1.4 1.6
MMA welding
Electrode type
Electrode diameter
Basic
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0 7.0
Rutile
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0 7.0
Cellulose
2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0
Air arc gouging
Electrode type: 4.0 5.0 6.0 8.0
The text on the display panel is available in the following languages: Swedish, Danish,
Norwegian, Finnish, English, German, Dutch, French, Spanish (Castilian), Italian,
Portuguese, Polish, Czech, Hungarian, Turkish and US English.
0459 287 501
- 40 -
© ESAB AB 2017
STRUCTURA MENIULUI
STRUCTURA MENIULUI
0459 287 501
- 41 -
© ESAB AB 2017
STRUCTURA MENIULUI
0459 287 501
- 42 -
© ESAB AB 2017
STRUCTURA MENIULUI
0459 287 501
- 43 -
© ESAB AB 2017
STRUCTURA MENIULUI
0459 287 501
- 44 -
© ESAB AB 2017
STRUCTURA MENIULUI
0459 287 501
- 45 -
© ESAB AB 2017
STRUCTURA MENIULUI
0459 287 501
- 46 -
© ESAB AB 2017
STRUCTURA MENIULUI
0459 287 501
- 47 -
© ESAB AB 2017
NUMERE DE CATALOG
NUMERE DE CATALOG
Ordering no.
Denomination
0458 535 890
Aristo™ U6
0458 818 990
Spare parts list M2, MA4, MA6, U6
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
0459 287 501
- 48 -
© ESAB AB 2017
NUMERE DE CATALOG
0459 287 501
- 49 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising