ESAB | WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB WeldCloud™ Používateľská príručka

ESAB WeldCloud™ Používateľská príručka
WeldCloud™
Kezelési utasítás
0463 450 001 HU 20170306
Valid for: program version 2.1
TARTALOMJEGYZÉK
1
BEVEZETÉS ..................................................................................................
3
2
KEZDÉS .........................................................................................................
4
2.1
A WeldCloud™ telepítése ........................................................................
4
A WELDCLOUD™ ÁRAMFORRÁSOK CSATLAKOZTATÁSA....................
6
3.1
Csatlakozás az áramforráshoz ................................................................
6
3.2
Ethernet-kapcsolat ...................................................................................
7
3.3
Wi-Fi-kapcsolat .........................................................................................
8
BLUETOOTH-ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA ............................................
10
4.1
Weboldal konfigurálás .............................................................................
10
4.2
Olvasó konfigurációja ..............................................................................
11
WELDCLOUD BEJELENTKEZÉS ................................................................
12
5.1
Bejelentkezési oldal .................................................................................
12
5.2
WeldCloud™-honlap ................................................................................
13
FLOTTAKEZELÉS .........................................................................................
14
6.1
Áramforrások ............................................................................................
14
6.2
Az áramforrás tulajdonságai ...................................................................
14
ADMINISZTRÁCIÓ ÉS BEÁLLÍTÁS .............................................................
16
7.1
Felhasználókezelés ..................................................................................
16
7.2
Áramforrás-csoportok kezelése..............................................................
18
7.3
Helyszínkezelés ........................................................................................
19
7.4
Riasztáskezelés ........................................................................................
19
7.5
Listakezelés ..............................................................................................
21
7.6
Beállítások ................................................................................................
22
7.7
Adatkimentés ............................................................................................
22
HEGESZTÉSI MUNKAMENETEK.................................................................
23
8.1
Hegesztési jellemzők ...............................................................................
24
9
HIBAINFORMÁCIÓK .....................................................................................
26
10
HEGESZTÉSI ADATOK KEZELÉSE.............................................................
27
3
4
5
6
7
8
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0463 450 001
© ESAB AB 2017
1 BEVEZETÉS
1
BEVEZETÉS
A WeldCloud™-egység Wi-Fi-n vagy Etherneten keresztül kapcsolja össze a
hegesztő-áramforrást egy távoli WeldCloud™ szerverrel. Kétirányú kommunikációt végez a
hegesztő-áramforrás és a WeldCloud™-szerver között.
A WeldCloud™-egység GPS-egységgel is rendelkezik, amellyel meghatározható az
áramforrás helye. Bluetooth-interfészt is tartalmazhat, amellyel Bluetooth-képes készülékek,
például vonalkódolvasók csatlakoztathatók hozzá.
Ez a használati útmutató a WeldCloud™-szoftvert mutatja be.
A használati útmutatók más nyelveken letölthetők az internetről: www.esab.com
0463 450 001
-3-
© ESAB AB 2017
2 KEZDÉS
2
KEZDÉS
2.1
A WeldCloud™ telepítése
Előfeltételek
Terület
Leírás
Szerverjavaslatok
• Virtualizáció engedélyezve a BIOS-ban
• 64 bites szerver
• Legalább 6-os verziójú telepített VMware
Hypervisor (szervervirtualizáció)
vagy hasonló, a
VMware-képfájlokat kezelő
szoftvergép a szerveren.
• Egy virtuális szerver
○ Hálózat (elérhető a felhasználói PC-kről és a
hegesztőberendezésről)
○ 2 vCPU, 6 GB RAM, 50 GB HDD
○ IP-cím (elérhető a hegesztőberendezésről és
az ügyfél-PC-kről)
○ Hálózati híd ajánlott, engedélyezett DHCP-vel
(csak teszteléshez).
• Az ESAB open virtualization format formátumban
VMware-képfájlt biztosít a telepítéshez.
Hálózatkezelés és tűzfal
• A hegesztőberendezésnek az 1883-as és 8883-as
porton keresztül kell hozzáférést biztosítani a
készülékhez.
• A felhasználóknak (PC) a 443-as porton (SSL/TLS)
keresztül kell hozzáférést biztosítani a készülékhez.
• A készüléknek hozzáférést kell biztosítani egy
SMTP (e-mail) szerverhez (25-ös port) a
levélküldéshez
○ A felhasználónévnek, a jelszónak és egyéb
előfeltételeknek már a demó előtt a helyükön
kell lenniük.
Biztonság és megfelelőség
• Jelszószabályzat (újrafelhasználás a Microsoft
.NET környezetből).
• Használja újra a vállalatnál már meglévő biztonsági
vagy IT-biztonsági szabályzatokat és eszközöket.
• A WeldCloud™ Localt futtassa vállalati szintű
szerverkörnyezetben (adatközpont, nem laptopok
stb.). Általában vállalati számítástechnikus kezeli a
vállalati szabályzatok alapján.
• Ügyeljen arra, hogy a vállalati követelményeknek és
szabályzatoknak megfelelően készítsen biztonsági
másolatot a WeldCloud™ Local virtuális
készülékeiről/gépeiről.
VPN (az ESAB helyszíneiről)
• Adminisztrátori feladatok elvégzéséhez a 22-es
(SSH) / 443-as (SSL) porton kapcsolódjon a
készülékhez.
A WeldCloud™ telepítése
A következő lépések segítségével telepítheti a WeldCloud™ szoftvert szerverre vagy virtuális
gépre:
0463 450 001
-4-
© ESAB AB 2017
2 KEZDÉS
1.
2.
3.
Jelentkezzen be a https://esabcloud.com oldalon, majd kattintson A WeldCloud™
letöltése elemre az operációs rendszerhez tartozó telepítési parancsfájl letöltéséhez.
Kövesse a megjelenő utasításokat.
Futtassa a WeldCloud™ telepítési parancsfájlját. A különböző operációs
rendszerekhez való telepítési utasítások a telepítési parancsfájllal megegyező oldalon
érthetők el.
Jegyezze le a WeldCloud™ telepítési helyéül szolgáló szerver vagy virtuális gép
IP-címét. Később ezzel az IP-címmel férhet majd hozzá a WeldCloud™-hoz.
Például: (192.168.3.2)
0463 450 001
-5-
© ESAB AB 2017
3 A WELDCLOUD™ ÁRAMFORRÁSOK CSATLAKOZTATÁSA
3
A WELDCLOUD™ ÁRAMFORRÁSOK
CSATLAKOZTATÁSA
Csatlakoztassa a WeldCloud™-kompatibilis hegesztő-áramforrást a WeldCloud™-hoz
Wi-Fi-n vagy Etherneten vagy keresztül.
Az áramforrás csatlakoztatását az áramforrás webes felületén keresztül végezheti el. Az
áramforrás webes felületén látható állapotsor magyarázata az alábbiakban következik.
1.
A hegesztő-áramforrás és az
SBC-kapcsolatának állapota
• zöld = csatlakozott
2.
Az SBC és a WeldCloud™
kapcsolatának állapota
• zöld = csatlakozott
5.
A Wi-Fi jel erőssége
• világoszöld = nagyon erős
• sötétzöld = erős
• narancssárga = gyenge
• piros = nagyon gyenge
6.
Elérhető hálózatok keresése
3.
Az internetkapcsolat állapota
• zöld = csatlakozott
• piros = nem csatlakozott
7.
A Bluetooth-kapcsolat állapota
• kék = csatlakozott
• piros = nem csatlakozott
4.
Az áramforrás lecsatlakoztatása a
Wi-Firől.
8.
Helyadatok
Ha nincs beállítva, az utolsó ismert
helyszínt mutatja. Amennyiben nincs
ilyen, nem elérhetőre van állítva.
3.1
1.
2.
Csatlakozás az áramforráshoz
Indítsa el a WeldCloud™-kompatibilis áramforrást.
Csatlakoztasson számítógépet az áramforrás által létrehozott Wi-Fi-hotspothoz. Első
indításkor az áramforrás az alapértelmezett, a következővel kezdődő hotspot-névvel
indul: ESAB_. Ez eltarthat 2-3 percig.
0463 450 001
-6-
© ESAB AB 2017
3 A WELDCLOUD™ ÁRAMFORRÁSOK CSATLAKOZTATÁSA
3.
4.
5.
Az áramforrás webes felületének eléréséhez nyisson meg egy böngészőablakot a
számítógépen, és adja meg az áramforrás IP-címét: https://192.168.23.1:8081.
Konfigurálja az alkalmazás beállításait az Alkalmazás konfigurálása pontban a
következők alapján:
○ Gazda : A virtuális gép telepítésekor feljegyzett IP-cím (lásd a WeldCloud™
telepítése című fejezetet).
○ Port : 1883/8883
○ Téma : esab
○ Termékazonosító : Nem szerkeszthető mező
○ Gép neve : Adja meg a WeldCloud™ Flottakezelésmenüjében megtekintendő
áramforrás nevét.
○ Felhasználónév : mqttuser
○ Jelszó : mqttpassword
Kattintson a Mentéselemre.
3.2
Ethernet-kapcsolat
Kövesse az alábbi lépéseket az áramforrás vezetékes Ethernettel való csatlakoztatásához.
1.
2.
3.
4.
Kapcsolja be az áramforrást, és csatlakoztassa az Ethernet-kábelt a számítógéphez.
Adja meg az áramforrás IP-címét: https://192.168.23.1:8081 a számítógép
webböngészőjében az áramforrás webes felületének eléréséhez. Ellenőrizze, hogy a
weboldal címsorában ez szerepel-e: Vezetékes hálózati kapcsolat. A szöveg
akkor látható, ha van kapcsolat.
Ethernet használata esetén a Wi-Fi-kapcsolat automatikusan hotspotmódra vált.
Állítsa be az Időzónát , majd kattintson a Mentéselemre.
5.
Adja meg a Hotspot nevét (például „ESAB_01”), majd kattintson a Mentéselemre.
0463 450 001
-7-
© ESAB AB 2017
3 A WELDCLOUD™ ÁRAMFORRÁSOK CSATLAKOZTATÁSA
MEGJEGYZÉS!
Ha az Ethernet-kábel ki van húzva az áramforrásból, a Wi-Fi-kapcsolat
megpróbálja helyreállítani a kapcsolatot az utolsó mentett konfiguráció alapján.
3.3
Wi-Fi-kapcsolat
Kövesse az alábbi lépéseket az áramforrás Wi-Fin keresztül történő csatlakoztatásához. A
Wi-Fi állapotadatai a képernyőn láthatók.
1.
2.
3.
4.
Első indításkor az áramforrás a következővel kezdődő hotspot-névvel indul: ESAB_.
Ez eltarthat 2-3 percig.
A hotspot megjelenik a Vezeték nélküli hálózati kapcsolat elnevezésű listán a
számítógépen. Válassza ki a hotspotot, kattintson a Csatlakoztatás elemre, majd
gépelje be a jelszót: esab@123.
Adja meg az áramforrás IP-címét https://192.168.23.1:8081 a számítógép
webböngészőjében az áramforrás webes felületének eléréséhez. Ellenőrizze a
böngészőlapon, hogy az áramforrás hotspot módban fut-e.
Kattintson a Beállítások » Wi-Fi beállításokelemre. Adja meg a Wi-Fi beállításokat az
ábrák szerint.
○ Ha a Wi-Fi-t korábban személyesre (personal) konfigurálták, az SSID beviteli
mezőjében a korábban konfigurált SSID neve jelenik meg.
○ Adja meg az SSID-t és a jelszót. Kattintson a Csatlakoztatáselemre.
5.
○ Ha a Wi-Fi-t korábban vállalatira (enterprise) konfigurálták, a beviteli mező a
korábban konfigurált adatot jeleníti meg.
○ A beállítások frissítéséhez adja meg a WiFi-hálózat paramétereit. Kattintson a
Mentéselemre.
Válassza ki az Időzónát , majd kattintson a Mentéselemre.
Wi-Fi-konfiguráció importálása/exportálása
A Wi-Fi-konfiguráció importálható vagy exportálható.
Kattintson az Export » Wi-Fi-konfiguráció exportálása elemre a konfiguráció exportálásához.
0463 450 001
-8-
© ESAB AB 2017
3 A WELDCLOUD™ ÁRAMFORRÁSOK CSATLAKOZTATÁSA
Kattintson az Importálás » Wi-Fi-konfiguráció importálása elemre egy fájl kiválasztásához és
egy konfiguráció importálásához. Ez felülírja a meglévő konfigurációt.
0463 450 001
-9-
© ESAB AB 2017
4 BLUETOOTH-ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA
4
BLUETOOTH-ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA
Például Bluetooth kapcsolattal rendelkező vonalkódolvasó vagy QR-kód-olvasó
Az SBC az áramforrások távoli WeldCloud™-dal való, Wi-Fin és vezetékes LAN-on
(Ethernet) keresztül történő csatlakoztatására szolgál. Az SBC rendelkezik GPS és Bluetooth
kapcsolódási lehetőséggel is. A Bluetooth-kapcsolat olyan eszközök, mint például a
vonalkódolvasók SBC-hez történő csatlakoztatására szolgál. Az Bluetooth-eszközök
SBC-hez történő kapcsolásának fő előfeltételei:
1.
2.
az SPP-profil engedélyezése
a Bluetooth klasszikus (v2.0) módban történő használata
A legtöbb kereskedelmi forgalomban elérhető vezeték nélküli vonalkódolvasó Bluetooth
révén működik. Bármilyen ilyen olvasó használható az SBC-vel, feltéve hogy megfelel a fenti
követelményeknek. A konfiguráláshoz kövesse e fejezet utasításait. Az alábbi utasítások
Bluetooth-eszköztől függően eltérhetnek.
4.1
Weboldal konfigurálás
Az SBC weboldalának megnyitásához gépelje be a webböngészőbe az áramforrás IP-címét
a :8081 végződéssel együtt a következőhöz hasonlóan: https://192.168.1.140:8081.
MEGJEGYZÉS!
A csatlakoztatás alatt az olvasó nem lehet másik áramforráshoz csatlakoztatva
vagy azzal párosítva.
0463 450 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 BLUETOOTH-ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA
1.
2.
3.
4.
5.
Válassza ki a Beállítások » Bluetooth beállításokelemet, adja meg az Olvasó MAC-ID
azonosítóját és az Olvasó PIN kódját.
Mentse el a beállításokat .
Ellenőrizze a Bluetooth-kapcsolatot. Párosítás után a Bluetooth-ikon zöldre vált. A
piros Bluetooth-ikon azt jelenti, nincs kapcsolat.
Lépjen a Bluetooth leolvasott adatok pontra a leolvasott adatok sorrendben történő
megtekintéséhez. A legutóbbi leolvasás a lista alján helyezkedik el.
A Bluetooth-kapcsolatra vonatkozó állapotüzenet is látható.
4.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Olvasó konfigurációja
A vonalkódolvasó használati útmutatójában tájékozódhat a különböző
módbeállításokról.
Az olvasó használati útmutatója alapján állítsa az olvasót SPP párosítási módba.
Ellenőrizze a visszajelzőn, hogy a vonalkódolvasó párosítva van-e.
Állítsa be az olvasó olvasási módját a használati útmutató utasításai szerint.
a) Online leolvasás: Olvassa le, és küldje el azonnal az adatokat Bluetooth-on
keresztül.
b) Offline leolvasás: Olvassa le, és tárolja a vonalkódokat. Küldje el az adatokat
később, párosítás után.
Előfordulhat, hogy egyes olvasók nem támogatják az offline olvasási módot
(vagy a memóriás leolvasást).
Vonalkódok online leolvasása:
a) Állítsa a vonalkódolvasót online módba a vonalkódok leolvasásához.
b) A kapcsolat fenntartása érdekében bizonyosodjon meg arról, hogy az olvasó a
Bluetooth hatótávolságán belül van.
c) A leolvasott vonalkódokat az eszköz azonnal továbbítja, ezután ellenőrizhetők
az SBC-weboldalon.
Vonalkódok offline leolvasása:
a) Az offline leolvasás valójában leolvasást és tárolást jelent, ami memóriás
leolvasásként is ismert. A leolvasás bárhol elvégezhető. Nem szükséges a
Bluetooth hatótávolságán belül maradni.
b) Miután minden vonalkódot leolvasott, csatlakoztassa újra az olvasót az
SBC-hez (ha szükséges).
c) Töltse fel az adatokat az SBC-re. Ez az SBC-weboldalon ellenőrizhető.
d) A feltöltés befejeztével elvégezhető az adatok törlése az olvasón.
0463 450 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 WELDCLOUD BEJELENTKEZÉS
5
WELDCLOUD BEJELENTKEZÉS
5.1
Bejelentkezési oldal
Bejelentkezéshez adja meg a felhasználónevet (e-mail cím) és a jelszót.
Egy WeldCloud™-adminisztrátor felhasználói fiókokat hoz létre, és elküldi a felhasználóknak
az első jelszót. Az adminisztrátor az egyetlen felhasználó, aki új felhasználói fiókokat hozhat
létre, beleértve az új adminisztrátorok hozzáadását is.
A jelszó visszaállításához válassza ki a Jelszó visszaállításafület, adja meg az e-mail-címet,
majd kattintson az Új jelszó küldése e-mailbengombra.
MEGJEGYZÉS!
Az első bejelentkezéskor az alapértelmezett felhasználónév az admin , az
alapértelmezett jelszó pedig szintén admin. A jelszót ajánlott az első
bejelentkezésnél megváltoztatni.
0463 450 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 WELDCLOUD BEJELENTKEZÉS
5.2
WeldCloud™-honlap
A WeldCloud™-honlap bejelentkezés után érhető el. A honlap menüjén keresztül elérhetők a
különböző WeldCloud™-funkciók. A különböző funkciókat az útmutató következő
fejezeteiben ismertetjük.
Adminisztráció és beállítás csak az adminisztrátori engedélyszinttel rendelkező felhasználók
számára látható.
0463 450 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
6 FLOTTAKEZELÉS
6
FLOTTAKEZELÉS
A Flottakezelés listán a WeldCloud™-rendszerrel korábban kapcsolatban álló összes
áramforrás látható.
6.1
Áramforrások
Név :
Az áramforrás azonosítója.
Típus :
Az áramforrás típusa.
Csoport :
A csoport, amelybe az áramforrás tartozik.
Ív be/ki :
Az ív állapota.
Kapcsolat állapota :
Ha az áramforrás állapota offline/online.
Helyszín :
Az áramforrás helye.
Művelet :
Eltávolításra szolgáló gomb.
6.2
Az áramforrás tulajdonságai
Amint az áramforrás csatlakoztatása megtörtént, az áramforrás IP-címe megjelenik a
WeldCloud™ honlapon a Flottakezelés » Áramforrás_neverésznél.
Ezután az áramforrás webes felülete elérhetővé válik arról a hálózatról, amelyhez az
áramforrás csatlakozik – ehhez gépelje be a webböngészőbe az áramforrás IP-címét a :8081
végződéssel együtt a következőhöz hasonlóan: https://192.168.1.140:8081
Kattintson egy Névre az áramforrások listáján az Áramforrásrészleteinek megtekintéséhez.
0463 450 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 FLOTTAKEZELÉS
Név :
Az áramforrás neve a WeldCloud™-rendszerben. Ez a név nem
kapcsolódik a hegesztő-áramforrás valódi nevéhez.
UUID :
Az áramforrás egyedi azonosítója.
Kapcsolat állapota :
Jelzi, hogy a WeldCloud™-áramforrás online vagy offline állapotban
van-e.
Helyszín :
Az áramforrás helye. A helyet az Adminisztráció és beállítás »
Helyszínkezeléspontnál módosíthatja.
Hardverazonosító :
Az áramforrás azonosítójának megjelenítése révén látható adatok a
hardverről, például: MIG4004.
Gépazonosító :
Az áramforrás-azonosítója.
Szoftververzió :
Az áramforrás jelenlegi szoftververziója.
Ívidő-beállítás :
Annak beállítása, hogy az ívidő melyik időintervallumban jelenjen
meg.
Ívidő :
Az áramforrásról küldött összes ívhúzási idő.
Működési ciklus :
Az az időtartam, ameddig az áramforráson az ív be volt kapcsolva
az ívidő-beállításnál megadott időintervallumban. Működési ciklus =
(ívidő / ívidő-beállítás)*100. Egység: %.
IP-cím :
Az áramforrás IP-címe.
Legutóbb online :
Az áramforrás legutóbbi online állapotát jelző adat.
GPS-koordináták :
Az áramforrás aktuális GPS-koordinátáit jeleníti meg.
Legutóbbi hiba :
Információ a legutóbbi hibáról.
Utolsó bef.
munkamenet :
Kattintson a linkre a legutóbbi munkamenet részletes adatainak
megtekintéséhez. Az információkat CSV fájlba is exportálhatja.
Legutóbbi
munkamenet
grafikonja :
Egy interaktív grafikon, amely megmutatja az aktuális
áramerősséget, feszültséget és teljesítményt.
0463 450 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISZTRÁCIÓ ÉS BEÁLLÍTÁS
7
ADMINISZTRÁCIÓ ÉS BEÁLLÍTÁS
MEGJEGYZÉS!
Csak az adminisztrátori hozzáférési szinttel rendelkező felhasználok láthatják és
szerkeszthetik az Adminisztráció és beállításmenüt.
Kattintson az Adminisztráció és beállítás lehetőségre a WeldCloud™-honlapon.
7.1
Felhasználókezelés
A WeldCloud™ felhasználók létrehozása és kezelése a Felhasználókezelésmenüben
történik.
0463 450 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISZTRÁCIÓ ÉS BEÁLLÍTÁS
Felhasználók megtekintése
A WeldCloud™-felhasználok láthatók a listán. Kattintson a lista fejléceire a listán szereplő
tételek rendezéséhez. A lista a következőket tartalmazza:
Felhasználónév
(e-mail) :
A felhasználó e-mail címe.
Név :
A felhasználó neve.
WeldCloud™-szint : Adminisztrátor, Szakértő felhasználó vagy Felhasználó.
Jelszó állapota :
A mezőben a következő jelenik meg:
• Az adminisztrátor által generált jelszó.
• Felhasználó által módosítva , ha a felhasználó megváltoztatta a
generált jelszót.
Művelet :
Egy eltávolításra szolgáló gomb, egy gomb a generált jelszó
felhasználónak történő kiküldésére, illetve egy gomb a jelszó
visszaállítására.
Felhasználó keresése
Felhasználó kereséséhez adjon meg betűket a Keresésmezőben. A keresés az első betű
megadásával megkezdődik.
Szűrők megjelenítése
A Szűrők megjelenítése lehetőséggel szűrőket adhat hozzá a felhasználók listájához. A
szűrők segítségével például látható az összes adminisztrátort tartalmazó lista.
Felhasználó jellemzői
A felhasználó jellemzői rész megmutatja azokat a csoportokat, amelyeknek a felhasználó
tagja, valamint a felhasználó egyes csoportokhoz tartozó hozzáférési szintjeit is. Kattintson a
felhasználónévre a felhasználó jellemzőinek megtekintéséhez és szerkesztéséhez. Ezt a
jelszót csak maga a felhasználó változtathatja meg.
Felhasználó hozzáadása
1. Kattintson a Felhasználó hozzáadásaelemre.
2. Adja meg a Felhasználónevet (e-mail).
3. Adja meg a felhasználó Nevét .
0463 450 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISZTRÁCIÓ ÉS BEÁLLÍTÁS
4.
5.
6.
Válasszon egy WeldCloud™ engedélyszintet a listáról. Az engedélyszint
WeldCloud™-onként határozható meg.
○ Az Adminisztrátor mindent láthat és mindenhez hozzáférhet, beleértve az
Adminisztráció és beállításmenüt is.
○ A Szakértő felhasználó hozzáférhet az adatokhoz és szerkesztheti is őket, de
nem tekintheti meg az Adminisztráció és beállításmenüt. A szakértő felhasználó
módosíthatja saját nevét és jelszavát.
○ A Felhasználó megtekintheti az információkat a WeldCloud™-ban, illetve
megváltoztathatja a saját nevét és jelszavát, de nem tekintheti meg az
Adminisztráció és beállításmenüt.
Kattintson a Mentés elemre az új felhasználó hozzáadásához.
A felhasználó létrehozásakor a rendszer egy jelszót generál. Ez a generált jelszó nem
kerül exportálásra.
Kattintson a
gombra a Felhasználókezelés » Művelet menüpontnál, így a
számítógépre telepített e-mail kliens segítségével elküldheti a jelszót a
felhasználónak. Az első bejelentkezéskor a rendszer megkéri a felhasználót jelszava
megváltoztatására.
Felhasználók exportálása CSV-be
A felhasználóinformációk szövegfájlba (CSV fájlba) exportálhatók, és a lista megnyitható
táblázatkezelő programmal. Az exportálási funkció nincs hatással a keresési és szűrési
beállításokra.
Felhasználó eltávolítása
Egy felhasználó WeldCloud™-ból való végleges eltávolításához használja az
Eltávolítás gombot a Műveletoszlopban.
7.2
Áramforrás-csoportok kezelése
Az Áramforrás-csoportok kezelése listán az áramforrás-csoportok és az ezekbe tartozó
áramforrások jelennek meg.
Új áramforrás-csoport létrehozása
1. Kattintson az Áramforrás-csoport hozzáadása elemre egy új áramforrás-csoport
létrehozásához.
2. Adja meg a Csoportnevet.
3. Válassza ki az áramforrást. Kattintson a +gombra.
4. Kattintson a Mentés elemre az új csoport elmentéséhez.
0463 450 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISZTRÁCIÓ ÉS BEÁLLÍTÁS
Áramforrás-csoport szerkesztése
1. Kattintson a listán az áramforrás-csoport nevére.
2. Szerkessze a nevet, vagy adjon hozzá/töröljön egy áramforrást.
○ Új áramforrás hozzáadásához válasszon a listáról, majd kattintson a +gombra.
○ Egy áramforrás eltávolításához kattintson a + gombra az áramforrás mellett.
3. Kattintson a Mentéselemre.
Áramforrás-csoport eltávolítása
Egy áramforrás WeldCloud™-ból való végleges eltávolításához használja az
Eltávolítás gombot a Műveletoszlopban.
7.3
Helyszínkezelés
A Helyszínkezelés lista megmutatja az összes elérhető helyszínt.
Helyszín hozzáadása
1. Kattintson a Helyszín hozzáadásaelemre.
2. Adja meg az új helyszín nevét a Helyszínmezőben.
3. Válasszon ki egy áramforrást, majd kattintson a +gombra.
4. Kattintson a Mentéselemre. A helyszín a listára kerül.
Helyszín eltávolítása
Egy helyszín WeldCloud™-ból való végleges eltávolításához használja az
Eltávolítás gombot a Műveletoszlopban.
7.4
0463 450 001
Riasztáskezelés
- 19 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISZTRÁCIÓ ÉS BEÁLLÍTÁS
A Riasztáskezelés a riasztások kezelésére és a címzettek riasztására szolgál.
MEGJEGYZÉS!
Internetkapcsolat hiányában a riasztások nem kerülnek elküldésre.
Kattintson a lista fejléceire a listán szereplő tételek rendezéséhez. A lista a következőket
tartalmazza:
Címzett :
A hiba esetén e-mail-riasztást kapó címzett.
Hiba típusa :
Hiba leírása.
Áramforrás/állomás :
Az áramforrás, amelyen a hiba keletkezett.
Művelet :
Eltávolításra szolgáló gomb.
Riasztás hozzáadása
1.
2.
3.
Kattintson a Riasztás hozzáadásaelemre.
Válassza ki a Címzettet, a Hibatípusokat, és az Áramforrásokat.
Kattintson a Mentéselemre.
Riasztás eltávolítása
Egy riasztás WeldCloud™-ból való végleges eltávolításához használja az
Eltávolítás gombot a Műveletoszlopban.
0463 450 001
- 20 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISZTRÁCIÓ ÉS BEÁLLÍTÁS
7.5
Listakezelés
A Listakezelés a listák és tartalmuk kezelésére szolgál. Az alapértelmezetten szereplő
listákat az adminisztrátor szerkesztheti. A listák például a következőkre használhatók:
•
•
a hibaszámok információkhoz történő kapcsolásával információ nyújtható a
hibakódokról
a gázpalackokon lévő vonalkódok a gáz nevéhez történő hozzákapcsolására
Az Importálás CSV-ből gomb segítségével egy további CSV fájlban lévő lista is importálható.
Kattintson a lista fejléceire a listán szereplő tételek rendezéséhez. A lista a következőket
tartalmazza:
Név :
A lista neve.
Méret :
A listán szereplő tételek száma.
Művelet :
Az alapértelmezés visszaállítására szolgáló gomb, és egy
eltávolításra szolgáló gomb.
Lista eltávolítása
Egy lista WeldCloud™-ból való végleges eltávolításához használja az Eltávolítás
gombot a Műveletoszlopban.
Lista hozzáadása és szerkesztése
1. Kattintson a Lista hozzáadása elemre egy lista létrehozásához, vagy kattintson egy
lista nevére az adott lista szerkesztéséhez.
2. Adja meg a lista Nevét , majd kattintson a Mentéselemre.
0463 450 001
- 21 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISZTRÁCIÓ ÉS BEÁLLÍTÁS
3.
A + és – gombok segítségével oszlopokat és sorokat adhat hozzá. Adja meg az
információkat a listán.
4.
Kattintson a Mentéselemre.
7.6
Beállítások
A Beállítások menüben módosíthatja az időformátumot, az ívidő intervallumát és egy adott
áramforrás előtagját.
7.7
Adatkimentés
Az Adatkimentés menüben adatokat exportálhat egy Flottából, egy Munkamenetből vagy a
Hibák közül egy CSV fájlba.
0463 450 001
- 22 -
© ESAB AB 2017
8 HEGESZTÉSI MUNKAMENETEK
8
HEGESZTÉSI MUNKAMENETEK
A Hegesztési munkamenetek ablak bizonyos munkamenetek adatainak listáját jeleníti meg.
Kattintson a lista fejléceire a listán szereplő tételek rendezéséhez. A lista a következőket
tartalmazza:
Indítás :
Hegesztési munkamenet kezdési ideje.
Befejezés :
Hegesztési munkamenet befejezési ideje.
Áramforrás :
Hegesztési munkamenet-adatokat küldő áramforrás.
Ívidő :
Hegesztési munkamenet ívideje.
Átl. A :
Hegesztési munkamenet átlagos áramerőssége (amper).
Átl. V :
Hegesztési munkamenet átlagos feszültsége (volt).
Átl. W :
Hegesztési munkamenet átlagos teljesítménye (kilowatt).
Ütemterv :
Hegesztési adatok paramétereinek beállítása.
Szűrők megjelenítése
A Szűrők megjelenítése funkció segítségével megjelenítheti a szűrőfunkciókat. Új mezők
tűnnek fel az egyes oszlopokban, és az ezekben lévő adatok kiválasztása szűri a sorokat.
Hegesztési munkamenet keresése
Hegesztési munkamenet kereséséhez adjon meg karaktereket a Keresésmezőben. A
keresés az első karakter megadásával megkezdődik. A keresési funkció a hegesztési
munkamenet adataiban is keres.
0463 450 001
- 23 -
© ESAB AB 2017
8 HEGESZTÉSI MUNKAMENETEK
8.1
Hegesztési jellemzők
Kattintson egy hegesztési munkamenet dátumára a Hegesztési jellemzőkablakának
megnyitásához. A hegesztési jellemzők a következőket mutatják meg:
Hegesztési
munkamenet
azonosítója :
A rendszer által generált azonosító.
Áramforrás :
Az áramforrás neve.
Áramforrás-azonosító Az áramforrás azonosítója.
:
Kezdés ideje :
0463 450 001
A munkamenet kezdésének dátuma és időpontja (ÉÉÉÉ-HH-NN
ÓÓ:PP:MM).
- 24 -
© ESAB AB 2017
8 HEGESZTÉSI MUNKAMENETEK
Befejezés ideje :
A munkamenet befejezésének dátuma és időpontja (ÉÉÉÉ-HH-NN
ÓÓ:PP:MM).
Ívidő :
A teljes ívidő (ÓÓ:PP:MM).
Ütemterv :
Hegesztési adatok paramétereinek beállítása.
Hegesztési szám :
A hegestés ügyfélszáma (ha elérhető).
Kezelőazonosító :
A kezelők azonosítója.
WPS-ütemterv :
Hegesztési instrukció.
Munkatípus :
Munkatárgy.
Gáztípus :
A használt gáz típusa.
Huzaltípus :
A használt huzal típusa.
Huzalátmérő :
A huzaltípus mérete.
Felhasznált huzal
összesen :
A használt huzal típusa.
Hegesztési adatok módosítása
Bizonyos jellemzők módosíthatók. Ezek félkövér és aláhúzott szövegként jelennek meg.
Részletes CSV letöltése
Kattintson a Letöltés gombra a részletes információk CSV fájlként történő
letöltéséhez.
Referenciák
A + gomb használatával további referenciákat adhat hozzá a hegesztéshez. Például egy
alkatrészleírást és egy hegesztési varratot.
Hegesztési statisztikák
Az Áramerősség, Feszültség és Teljesítmény minimális, átlagos és maximális értéke
grafikonként jelenik meg a képernyő alján. Válassza ki a megfelelő fület a grafikon
megjelenítéséhez.
0463 450 001
- 25 -
© ESAB AB 2017
9 HIBAINFORMÁCIÓK
9
HIBAINFORMÁCIÓK
A hibák egy listán láthatók. Kattintson a lista fejléceire a listán szereplő tételek
rendezéséhez. A Hibák megtekintése a következőket tartalmazza:
Hiba ideje :
A hiba bekövetkeztének dátumát és idejét jelzi.
Áramforrás :
A hibát jelentő áramforrás neve.
Egység :
Azt az egységet jelzi, ahol a hiba keletkezett.
Hiba :
A hibakód.
Hiba megnevezése :
A hiba megnevezése.
Leírás :
A hiba rövid leírása.
Javasolt intézkedés :
A hiba elhárításával kapcsolatban javasolt intézkedés.
Szűrők megjelenítése
Kattintson a Szűrők megjelenítése elemre a szűrőfunkciók megjelenítéséhez. Új mezők
tűnnek fel az egyes oszlopokban, és az ezekben lévő adatok kiválasztása szűri a sorokat.
Mind megjelölése olvasottként
Kattintson az Összes megjelölése olvasottként elemre az adatbázisból jelentett összes hiba
kiemelésének eltávolításához. Ez hatással van a WeldCloud™ kezdőoldalán, a
Hibainformációkgombon jelzett hibák számára is.
Exportálás CSV-be
Az Exportgomb segítségével CSV fájlba exportálhatja a hibainformációkat.
0463 450 001
- 26 -
© ESAB AB 2017
10 HEGESZTÉSI ADATOK KEZELÉSE
10
HEGESZTÉSI ADATOK KEZELÉSE
Kattintson a lista fejléceire a listán szereplő tételek rendezéséhez. Az ütemtervfa alatti
listában találhatók az egyes ütemtervek.
Áramforrás :
Az áramforrás neve.
Hegesztési
adatfájlok :
Az áramforrás nevére kattintva elérhető hegesztési adatfájlok száma. A
hegesztési adatfájl az ütemtervek egy gyűjteménye.
Állapot :
Az áramforrás állapota.
Importálás :
Ezzel a gombbal letöltheti egy meghatározott áramforrás hegesztési
adatfájlját.
Keresés az Ütemtervlistán
Hegesztési adatok kereséséhez adjon meg karaktereket a Keresésmezőben. A keresés az
első karakter megadásával megkezdődik. A keresési funkció például a hegesztési adatfájlok
nevei között is keres.
Hegesztési adatfájl exportálása
A hegesztési adatfájl exportálható:
•
•
•
•
áramforrásra
áramforrás-csoportba
helyszínre
fáljba
Hegesztési adatfájl importálása
A hegesztési adatfájlok online állapotú áramforrásról és fájlból (xml) is importálhatók.
Új hegesztési adatfájl létrehozása
Ezzel a funkcióval új hegesztési adatfájlok hozhatók létre:
1.
2.
3.
Adja meg a Hegesztési adatfájl nevét (kötelező) és Leírását.
Ütemterveket a Hozzáadásoszlopban lévő jelölőnégyzet kipipálásával adhat hozzé.
Lehetőség van arra is, hogy egy szűrő alkalmazásával egy meghatározott ütemtervre
keressen rá a keresés mező segítségével.
Kattintson a Mentéselemre.
0463 450 001
- 27 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising