ESAB | WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB WeldCloud™ Brugermanual

ESAB WeldCloud™ Brugermanual
WeldCloud™
Bruksanvisning
0463 450 001 NO 20170306
Valid for: program version 2.1
INNHOLD
1
INNLEDNING .................................................................................................
3
2
START............................................................................................................
4
2.1
Installer WeldCloud™ ..............................................................................
4
KOBLE TIL STRØMKILDENE FOR WELDCLOUD™ ..................................
5
3.1
Koble til strømkilden ................................................................................
5
3.2
Ethernet-tilkobling....................................................................................
6
3.3
Wi-Fi-tilkobling..........................................................................................
7
KOBLE TIL BLUETOOTH-ENHET................................................................
8
4.1
Konfigurere nettside ................................................................................
8
4.2
Konfigurere skanner ................................................................................
9
WELDCLOUD-PÅLOGGING .........................................................................
10
5.1
Påloggingsside .........................................................................................
10
5.2
WeldCloud™-hjemmesiden .....................................................................
10
FLÅTEADMINISTRASJON ...........................................................................
12
6.1
Strømkilder ...............................................................................................
12
6.2
Egenskaper for strømkilde ......................................................................
12
ADMINISTRASJON OG OPPSETT...............................................................
14
7.1
Brukeradministrasjon ..............................................................................
14
7.2
Administrasjon for strømkildegruppe ....................................................
16
7.3
Plasseringsadministrasjon......................................................................
17
7.4
Varselsadministrasjon .............................................................................
17
7.5
Listeadministrasjon .................................................................................
18
7.6
Innstillinger ...............................................................................................
19
7.7
Datadumping.............................................................................................
20
SVEISEØKTER ..............................................................................................
21
8.1
Sveiseegenskaper ....................................................................................
21
9
FEILINFORMASJON .....................................................................................
23
10
SVEISEDATAADMINISTRASJON.................................................................
24
3
4
5
6
7
8
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0463 450 001
© ESAB AB 2017
1 INNLEDNING
1
INNLEDNING
WeldCloud™-enheten samordner sveisestrømkilden med en ekstern WeldCloud™-server
enten gjennom Wi-Fi eller Ethernet. Den skaper en toveis kommunikasjon mellom
sveisestrømkilden og WeldCloud™-serveren.
WeldCloud™-enheten har en GPS-enhet for å spore plasseringen til strømkilden. Den har
også et Bluetooth-grensesnitt for å koble til Bluetooth-aktiverte enheter, som en
strekkodeleser.
Denne håndboken beskriver programvaren til WeldCloud™.
Bruksanvisninger på andre språk kan lastes ned fra Internett: www.esab.com
0463 450 001
-3-
© ESAB AB 2017
2 START
2
START
2.1
Installer WeldCloud™
Forutsetninger
Område
Beskrivelse
Serveranbefalinger
• Virtualisering aktivert i BIOS
• 64-bits server
• VMWare versjon 6+ eller høyere installert
Hypervisor (virtualiseringsserver)
eller en kompatibel
programvaremaskin installert på
en server som håndterer
VMWare-bilder.
• Én virtuell server
○ Nettverk (som kan nås fra brukerens PC og
sveiseutstyr)
○ 2 vCPU, 6 GB RAM, 50 GB HDD
○ IP-adresse (som kan nås fra sveiseutstyr så vel
som klient-PC)
○ Anbefalt brokoblet nettverk, DHCP-aktivert (kun
til test).
• ESAB leverer VMWare-bilde samlet i åpent
virtualiseringsformat for distribusjon.
Nettverk og brannmur
• Sveiseutstyret trenger tilgang til apparatet på port
1883 og 8883.
• Brukere (PC) trenger tilgang til apparatet på port
443 (SSL/TLS).
• Apparatet trenger tilgang til SMTP-serveren (e-post)
for utsendelse av e-post (port 25).
○ Brukernavn, passord og andre forutsetninger
må være på plass før demonstrasjonen.
Sikkerhet og overholdelse
• Retningslinjer for passord (bruk det samme som på
.NET).
• Bruk de retningslinjene og verktøyene for sikkerhet
eller IT-sikkerhet som allerede finnes i bedriften.
• Kjør WeldCloud™ lokalt i et foretaksdimensjonert
servermiljø (datasenter, ikke bærbare datamaskiner
osv.). Administreres vanligvis av firmaets
IT-avdeling i henhold til firmaets retningslinjer.
• Sørg for å sikkerhetskopiere virtuelle lokale
WeldCloud™-apparater/-maskiner i henhold til
behov og retningslinjer.
VPN (fra ESAB-forutsetninger)
• Tilgang til apparatet på port 22 (SSH) / 443 (SSL)
for administrasjon.
Installer WeldCloud™
Installer WeldCloud™ på en server eller virtuell maskin ved å følge disse trinnene:
1.
2.
3.
Logg på https://esabcloud.com og klikk på Last ned WeldCloud™ for å laste ned
installasjonsskriptet for operativsystemet. Følg instruksjonene.
Kjør WeldCloud™-installasjonsskriptet. Installasjonsanvisning for forskjellige
operativsystemer er tilgjengelige på samme side som installasjonsskriptet.
Noter deg IP-adressen til serveren eller den virtuelle maskinen der WeldCloud™ har
blitt installert. Denne IP-adressen skal du bruke senere for å få tilgang til
WeldCloud™.
For eksempel: (192.168.3.2)
0463 450 001
-4-
© ESAB AB 2017
3 KOBLE TIL STRØMKILDENE FOR WELDCLOUD™
3
KOBLE TIL STRØMKILDENE FOR WELDCLOUD™
Koble den WeldCloud™-kompatible sveisestrømkilden til WeldCloud™ gjennom Wi-Fi eller
Ethernet.
Når du skal koble til strømkilden, får du tilgang til den via strømkildens webgrensesnitt.
Statuslinjen til strømkildens webgrensesnitt er beskrevet nedenfor.
1.
Status for tilkobling mellom
sveisestrømkilde og SBC
• grønn = tilkoblet
2.
Status for tilkobling mellom SBC og
WeldCloud™
• grønn = tilkoblet
5.
Wi-Fi-signalstyrke
• lysegrønn = svært høy
• mørkegrønn = høy
• oransje = lav
• rød = svært lav
6.
Søk etter tilgjengelige nettverk
3.
Status for tilkobling til Internett
• grønn = tilkoblet
• rød = ikke tilkoblet
7.
Status for Bluetooth-tilkobling
• blå = tilkoblet
• rød = ikke tilkoblet
4.
Koble strømkilden fra Wi-Fi.
8.
Plasseringsinformasjon
Hvis denne ikke er konfigurert, vises den
siste kjente plasseringen. Hvis ingen
siste plassering finnes, settes den til NA.
3.1
Koble til strømkilden
1.
2.
Start den WeldCloud™-kompatible strømkilden.
Koble en datamaskin til Wi-Fi-sonen som opprettes av strømkilden. Når du slår på
strømkilden for første gang, starter den som en Wi-Fi-sone med et standard sonenavn
som begynner med: ESAB_. Dette kan ta to til tre minutter.
3.
Åpne en nettleser på datamaskinen, og skriv inn strømkildens IP-adresse for å gå til
strømkildens webgrensesnitt: https://192.168.23.1:8081.
0463 450 001
-5-
© ESAB AB 2017
3 KOBLE TIL STRØMKILDENE FOR WELDCLOUD™
4.
Konfigurer programinnstillingene i Progkonf. som følger:
5.
○ Vert : IP-adressen du noterte deg da du installerte den virtuelle maskinen (se
kapittelet Installer WeldCloud™).
○ Port : 1883/8883
○ Emne : esab
○ Produkt-ID : ikke-redigerbart felt
○ Maskinnavn : Skriv inn navnet til strømkilden som skal vises i WeldCloud™
Flåteadministrasjon.
○ Brukernavn : mqttuser
○ Passord : mqttpassword
Klikk på Lagre.
3.2
Ethernet-tilkobling
Følg disse trinnene for å koble til strømkilden via Ethernet.
1.
2.
3.
4.
Slå på strømkilden, og koble Ethernet-kabelen til datamaskinen.
Skriv inn strømkildens IP-adresse: https://192.168.23.1:8081 i nettleseren på
datamaskinen for å gå inn på strømkildens webgrensesnitt. Kontroller at det står
følgende i toppteksten på nettsiden: Kablet nettverkstilkobling. Teksten
vises når den er tilkoblet.
Når du bruker Ethernet, vil Wi-Fi-tilkoblingen automatisk bytte til sonemodus.
Konfigurer Tidssone og klikk på Lagre.
5.
Skriv inn et Sonenavn (for eksempel «ESAB_01»), og klikk på Lagre.
OBS!
Hvis Ethernet-kabelen blir koblet fra strømkilden, vil Wi-Fi-tilkoblingen prøve å
etableres på nytt basert på den siste lagrede konfigurasjonen.
0463 450 001
-6-
© ESAB AB 2017
3 KOBLE TIL STRØMKILDENE FOR WELDCLOUD™
3.3
Wi-Fi-tilkobling
Følg disse trinnene for å koble til strømkilden via Wi-Fi. Informasjon om Wi-Fi-statusen vises
på skjermen.
1.
2.
3.
4.
Når du slår på strømkilden for første gang, starter den som en Wi-Fi-sone med et
sonenavn som begynner med: ESAB_. Dette kan ta to til tre minutter.
Sonen vises i listen Trådløs nettverkstilkobling på datamaskinen. Velg sonen, klikk på
Koble til og skriv inn passordet: esab@123.
Skriv inn strømkildens IP-adresse https://192.168.23.1:8081 i nettleseren på
datamaskinen for å gå inn på strømkildens webgrensesnitt. Kontroller i nettleseren at
strømkilden kjører i sonemodus.
Klikk på Innstillinger » Wi-Fi-innstillinger. Angi Wi-Fi-innstillingene i henhold til bildene.
○ Hvis Wi-Fi tidligere er blitt konfigurert som Wi-Fi Personal, viser
SSID-inndatafeltet navnet til den tidligere konfigurerte SSID-en.
○ Enter SSID og passord. Klikk på Koble til.
5.
○ Hvis Wi-Fi tidligere er blitt konfigurert som Wi-Fi Enterprise, vises inndatafeltene
i henhold til siste lagrede konfigurasjon.
○ Angi nettverksparametrene for Wi-Fi for å oppdatere innstillingene. Klikk på
Lagre.
Velg Tidssone og klikk på Lagre.
Importere/eksportere Wi-Fi-konfigurasjon
Wi-Fi-konfigurasjonen kan importeres eller eksporteres.
Klikk på Eksport » Eksporter Wi-Fi-konfigurasjon for å eksportere konfigurasjonen.
Klikk på Importer » Importer Wi-Fi-konfigurasjon for å velge en fil og importere en
konfigurasjon. Dette vil erstatte den eksisterende konfigurasjonen.
0463 450 001
-7-
© ESAB AB 2017
4 KOBLE TIL BLUETOOTH-ENHET
4
KOBLE TIL BLUETOOTH-ENHET
Et eksempel på en strekkode- eller QR-kodeskanner som er koblet til via Bluetooth.
En enkeltkortdatamaskin (SBC) brukes til å samordne en strømkilde med ekstern
WeldCloud™ gjennom tilkoblingsalternativer som Wi-Fi og kablet LAN (Ethernet). SBC-en
kan også koble til med GPS og Bluetooth. Bluetooth-tilkobling brukes for å koble enheter en
strekkodeskannere til SBC. Grunnleggende forutsetninger for å koble Bluetooth-enheter til
SBC innebærer følgende:
1.
2.
SPP-profil aktivert
Bluetooth-operasjon i klassisk modus (v2.0)
De fleste vanlige trådløse strekkodeskannere opererer i Bluetooth-modus. Alle slike
skannere kan brukes med SBC, så sant de oppfyller forutsetningene som er beskrevet over.
Du kan konfigurere en Bluetooth-enhet ved å følge instruksjonene i dette kapitlet.
Instruksjonene under kan variere avhengig av ulike Bluetooth-enheter.
4.1
Konfigurere nettside
Åpne SBC-nettsiden ved å skrive inn IP-adressen til strømkilden etterfulgt av :8081 i en
nettleser, f.eks. https://192.168.1.140:8081.
OBS!
Under tilkobling skal ikke skanneren være tilkoblet og paret med en annen
strømkilde.
0463 450 001
-8-
© ESAB AB 2017
4 KOBLE TIL BLUETOOTH-ENHET
1.
2.
3.
4.
5.
Velg Innstillinger » Bluetooth-innstillinger, angi Skannerens MAC-ID og Skannerens
PIN-kode.
Lagre .
Kontroller Bluetooth-tilkoblingen. Bluetooth-ikonet lyser blått når paringen er fullført.
Hvis Bluetooth-ikonet lyser rødt er den ikke tilkoblet.
Gå til Bluetooth-skannede data for å kontrollere den siste skannede informasjonen.
Den siste skannede informasjonen vises nederst på listen.
Du kan også se statusmeldinger for Bluetooth-tilkoblingen.
4.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Konfigurere skanner
Du kan lese om forskjellige modusinnstillinger i håndboken for strekkodeskanneren.
Sett skanneren i SPP-paringsmodus ved å følge instruksjonene i håndboken.
Kontroller indikatoren for å se om strekkodeskanneren er paret.
Du kan stille inn skannermodus ved å følge instruksjonene i håndboken.
a) Online-skanning: Du kan skanne og sende informasjon over Bluetooth
umiddelbart.
b) Offline-skanning: Du kan skanne og lagre strekkoder og sende informasjonen
senere når du har paret enheten.
Enkelte skannere støtter ikke offline-skanning (eller minneskanning).
Slik skanner du strekkoder online:
a) Sett skanneren i online-modus for å skanne strekkoder.
b) Se til at skanneren er innenfor Bluetooth-rekkevidden slik at du opprettholder
tilkoblingen.
c) Strekkodene sendes umiddelbart og kan kontrolleres på SBC-nettsiden.
Slik skanner du strekkoder offline:
a) Offline-modus betyr egentlig skanne og lagre, også kjent som
minneskannemodus (Memory scan mode). Du kan skanne hvor som helst. Du
trenger ikke være innenfor Bluetooth-rekkevidde.
b) Når du har skannet alle strekkodene, kan du (hvis nødvendig) koble skanneren
til SBC-en.
c) Last opp data til SBC. Dette kan kontrolleres på SBC-nettsiden.
d) Når opplastingen er fullført, kan du slette informasjonen som ligger i skanneren.
0463 450 001
-9-
© ESAB AB 2017
5 WELDCLOUD-PÅLOGGING
5
WELDCLOUD-PÅLOGGING
5.1
Påloggingsside
Skriv inn brukernavn (e-postadresse) og passord for å logge på.
En WeldCloud™-administrator lager brukerkontoer og sender førstegangspassord til
brukerne. Administratoren er den eneste brukeren som kan opprette nye brukerkontoer og
legge til nye administratorer.
Du kan tilbakestille passordet ved å velge fanen Tilbakestill passord, skrive inn
e-postadressen din og klikke på Send nytt passord på e-post.
OBS!
Ved første pålogging er standardbrukernavnet admin med standardpassord
admin. Det anbefales at du bytter passord ved første pålogging.
5.2
0463 450 001
WeldCloud™-hjemmesiden
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 WELDCLOUD-PÅLOGGING
WeldCloud™-hjemmesiden er tilgjengelig etter pålogging. Her finner du en meny med de
forskjellige funksjonene i WeldCloud™. De forskjellige funksjonene er beskrevet i de neste
kapitlene i håndboken.
Administrasjon og oppsett er kun synlig for brukere med administratorrettigheter.
0463 450 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
6 FLÅTEADMINISTRASJON
6
FLÅTEADMINISTRASJON
Listen Flåteadministrasjon viser alle strømkildene som har vært i kontakt med
WeldCloud™-systemet.
6.1
Strømkilder
Navn :
Strømkilde-ID.
Type :
Strømkildetype.
Gruppe :
Gruppen strømkilden hører til.
Lysbue på/av :
Status på lysbue.
Tilkoblingsstatus :
Om strømkilden er frakoblet/tilkoblet.
Plassering :
Plassering av strømkilde.
Betjening :
En knapp for å fjerne.
6.2
Egenskaper for strømkilde
Når strømkilden er tilkoblet, blir IP-adressen til den tilgjengelig på WeldCloud™-hjemmesiden
i Flåteadministrasjon » Strømkildenavn.
Deretter kan du gå inn på strømkildens webgrensesnitt fra nettverket som strømkilden er
tilkoblet, ved å skrive inn strømkildens IP-adresse etterfulgt av :8081 i en nettleser, f.eks.
https://192.168.1.140:8081
Klikk på et Navn i strømkildelisten for å vise informasjon om Strømkilde.
0463 450 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
6 FLÅTEADMINISTRASJON
Navn :
Strømkildens navn i WeldCloud™-systemet. Dette navnet er ikke
knyttet til navnet på selve sveisestrømkilden.
UUID :
En unik ID for strømkilden.
Tilkoblingsstatus :
Viser om WeldCloud™-strømkilden er pålogget eller ikke.
Plassering :
Strømkildens plassering. Endre plassering i Administrasjon og
oppsett » Plasseringsadministrasjon.
Maskinvare-ID :
Informasjon om maskinvaren ved angivelse av strømkilde-ID-en,
f.eks. MIG4004.
Maskin ID :
Strømkilde-ID-en.
Programvareversjon : Strømkildens nåværende programvareversjon.
Innstilling for lysbuetid Innstilling for i hvilket tidsrom lysbuetiden skal vises.
:
Lysbuetid :
Strømkildens samlede lysbuetid hvis den sendes fra strømkilden.
Arbeidssyklus :
Hvor lenge strømkilden har hatt lysbuen på, av tidsrommet angitt i
innstillingen for lysbuetid. Arbeidssyklus = (lysbuetid / innstilling for
lysbuetid) * 100 Enhet: %.
IP-adresse :
Strømkildens IP-adresse.
Sist pålogget :
Data som viser sist strømkilden var pålogget.
GPS-koordinater :
Viser strømkildens nåværende GPS-koordinater.
Siste feil :
Informasjon om siste feil.
Siste fullførte økt: :
Klikk på lenken for å vise detaljert informasjon om forrige økt. Du kan
også eksportere informasjonen til en CSV-fil.
Grafisk fremstilling av En interaktiv graf som viser strøm, spenning og effekt.
forrige økt :
0463 450 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISTRASJON OG OPPSETT
7
ADMINISTRASJON OG OPPSETT
OBS!
Kun brukere med administratorrettigheter kan se og redigere informasjonen i
menyen Administrasjon og oppsett.
Klikk på Administrasjon og oppsett på WeldCloud™-hjemmesiden.
7.1
Brukeradministrasjon
WeldCloud™-brukere opprettes og administreres i Brukeradministrasjon.
0463 450 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISTRASJON OG OPPSETT
Vis brukere
WeldCloud™-brukerne vises i en liste. Du kan sortere elementene i listen ved å klikke på
overskriftene. Listen inneholder følgende:
Brukernavn (e-postl) E-postadressen til brukeren
:
Navn :
Navn på brukeren
WeldCloud™-nivå : Administrator, privilegert bruker eller bruker
Passordstatus :
Dette feltet viser:
• passordet som er blitt generert av administratoren
• Endret av bruker hvis brukeren har endret det genererte
passordet.
Betjening :
En knapp for å fjerne, en knapp for å sende det genererte passordet
på e-post til brukeren samt en knapp for å tilbakestille passordet.
Søk etter bruker
Du kan søke etter en bruker ved å skrive i feltet Søk. Søket starter så snart du har skrevet
inn den første bokstaven.
Vis filtre
Bruk Vis filtre til å legge til filtre i brukerlisten. Med filtrene kan du for eksempel vise en liste
over alle administratorer.
Brukeregenskaper
Brukeregenskapene viser alle gruppene brukeren er medlem av, og tilgangsnivåene for hver
gruppe. Du kan klikke på et brukernavn for å se og redigere brukeregenskapene. Dette
passordet er det kun brukeren som kan endre.
Legg til bruker
1. Klikk på Legg til bruker.
2. Skriv inn Brukernavn (e-post).
3. Skriv inn Navn på brukeren.
4. Velg et Autorisasjonsnivå i WeldCloud™ fra listen. Autorisasjonsnivået stilles inn fra
WeldCloud™.
○ En Administrator har tilgang til alt, inkludert Administrasjon og oppsett.
○ En Privilegert bruker har tilgang til og kan redigere informasjon, men kan ikke
se Administrasjon og oppsett. En privilegert bruker kan endre eget navn og
passord.
○ En Bruker kan kun se informasjonen i WeldCloud™ og endre sitt eget navn og
passord, men kan ikke se Administrasjon og oppsett.
0463 450 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISTRASJON OG OPPSETT
5.
6.
Klikk på Lagre for å legge til den nye brukeren.
Et passord genereres når brukeren legges til. Det genererte passordet eksporteres
ikke.
Klikk på knappen
i Brukeradministrasjon » Betjening for å sende passordet til
brukeren gjennom e-postklienten som er installert på datamaskinen. Brukeren blir bedt
om å endre passord ved første pålogging.
Eksporter brukere til CSV
Du kan eksportere brukerinformasjonslisten til en kommadelt (CSV) fil og åpne listen med et
regneprogram. Eksportfunksjonen påvirkes ikke av søkeinnstillingene eller filtrene.
Fjern bruker
Du kan fjerne en bruker permanent fra WeldCloud™ med knappen Fjern i
kolonnen Betjening.
7.2
Administrasjon for strømkildegruppe
Listen Administrasjon for strømkildegruppe viser strømkildegruppene og de inkluderte
strømkildene.
Opprett nye strømkildegrupper
1. Klikk på Legg til strømkildegruppe for å opprette en ny strømkildegruppe.
2. Skriv inn et Gruppenavn.
3. Velg strømkilde. Klikk på knappen +.
4. Klikk på Lagre for å lagre den nye gruppen.
Rediger strømkildegruppe
1. Klikk på navnet til strømkildegruppen i listen.
2. Rediger navnet, eller legg til / slett en strømkilde.
○ Når du skal legge til en strømkilde, velger du en fra listen og klikker på knappen
+.
○ Når du skal fjerne en strømkilde, klikker du på knappen + ved siden av
strømkilden.
3. Klikk på Lagre.
Fjern strømkildegruppe
Du kan fjerne en strømkildegruppe permanent fra WeldCloud™ med knappen
Fjern i kolonnen Betjening.
0463 450 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISTRASJON OG OPPSETT
7.3
Plasseringsadministrasjon
Listen Plasseringsadministrasjon viser alle tilgjengelige plasseringer.
Legg til plassering
1. Klikk på Legg til plassering.
2. Angi navnet på en ny plassering i feltet Plassering.
3. Velg en strømkilde, og klikk på knappen +.
4. Klikk på Lagre. Plasseringen legges til i listen.
Fjern plassering
Du kan fjerne en plassering permanent fra WeldCloud™ med knappen Fjern i
kolonnen Betjening.
7.4
Varselsadministrasjon
Du kan bruke Varselsadministrasjon til å administrere varsler og varsle mottakere.
OBS!
Internettilkobling er nødvendig for å kunne sende ut varsler.
Du kan sortere elementene i listen ved å klikke på overskriftene. Listen inneholder følgende:
Mottaker :
Mottakerne som skal varsles per e-post når feilen oppstår.
Feiltype :
Feilbeskrivelse.
0463 450 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISTRASJON OG OPPSETT
Strømkilde/stasjon :
Strømkilden der feilen oppsto.
Betjening :
En knapp for å fjerne.
Legg til varsel
1.
2.
3.
Klikk på Legg til varsel.
Velg Mottaker, Feiltyper og Strømkilder.
Klikk på Lagre.
Fjern varsel
Du kan fjerne et varsel permanent fra WeldCloud™ med knappen Fjern i kolonnen
Betjening.
7.5
0463 450 001
Listeadministrasjon
- 18 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISTRASJON OG OPPSETT
Listeadministrasjon brukes til å administrere lister og innholdet i lister. Administratoren kan
redigere standardlistene. Lister kan eksempelvis brukes til å:
•
•
vise informasjon om feilkoder ved å koble feilnummeret til informasjonen
koble strekkoder på gassylindere til navnet på gassen
Det er mulig å importere en annen liste i en CSV-fil ved å bruke Importer fra CSV -knappen.
Du kan sortere elementene i listen ved å klikke på overskriftene. Listen inneholder følgende:
Navn :
Navn på listen.
Størrelse :
Antall elementer på listen.
Betjening :
En knapp for å tilbakestille til standard og en knapp for fjerning.
Fjern liste
Du kan fjerne en liste permanent fra WeldCloud™ med knappen Fjern i kolonnen
Betjening.
Legg til og rediger lister
1. Klikk på Legg til liste for å opprette en liste, eller klikk på et listenavn for å redigere
listen.
2. Skriv inn Navn på listen, og klikk på Lagre.
3. Legg til kolonner og rader med knappene + og –. Legg inn informasjonen i listen.
4.
Klikk på Lagre.
7.6
0463 450 001
Innstillinger
- 19 -
© ESAB AB 2017
7 ADMINISTRASJON OG OPPSETT
I Innstillinger er det mulig å endre klokkeslettformat, intervall for lysbuetid samt prefiks for en
bestemt strømkilde.
7.7
Datadumping
I Datadumping er det mulig å eksportere data fra en Flåte, en Økt eller Feil til en CSV-fil.
0463 450 001
- 20 -
© ESAB AB 2017
8 SVEISEØKTER
8
SVEISEØKTER
Vinduet Sveiseøkter viser en liste med data for bestemte økter. Du kan sortere elementene i
listen ved å klikke på overskriftene. Listen inneholder følgende:
Start :
Starttidspunktet for sveiseøkten.
Slutt :
Sluttidspunktet for sveiseøkten.
Strømkilde :
Strømkilden som sender data fra sveiseøkten.
Lysbuetid :
Lysbuetiden for sveiseøkten.
Gj.sn. A :
Gjennomsnittlig strøm for sveiseøkten (ampere).
Gj.sn. volt :
Gjennomsnittlig spenning for sveiseøkten (volt).
Gj.sn. kW :
Gjennomsnittlig effekt for sveiseøkten (kilowatt).
Skjema :
Parameterinnstillinger for sveisedata.
Vis filtre
Bruk Vis filtre for å vise filterfunksjonaliteten. Nye felt vises i hver kolonne, og valg av data i
disse feltene filtrerer radene.
Søk etter sveiseøkter
Du kan søke etter en sveiseøkt ved å skrive i feltet Søk. Søket starter så snart du har skrevet
inn den første bokstaven. Søkefunksjonen søker også i egenskapene for sveiseøktene.
8.1
Sveiseegenskaper
Klikk på datoen for en sveiseøkt for å åpne vinduet Sveiseegenskaper. Sveiseegenskapene
viser følgende:
Sveiseøkt-ID :
En ID som genereres av systemet.
Strømkilde :
Strømkildens navn.
Strømkilde-ID :
Strømkildens ID.
Starttid :
Øktens startdato og -tid (ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS).
Sluttid :
Øktens sluttdato og -tid (ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS).
Lysbuetid :
Total lysbuetid (TT:MM:SS).
Skjema :
Parameterinnstillinger for sveisedata.
Sveisenummer :
Kundens sveisenummer (hvis tilgjengelig).
Operatør-ID :
Operatørenes ID.
WPS-skjema :
Sveiseinstruks.
0463 450 001
- 21 -
© ESAB AB 2017
8 SVEISEØKTER
Jobbtype :
Arbeidsobjekt.
Gasstype :
Gasstype benyttet.
Trådtype :
Trådtype benyttet.
Tråddimensjon :
Dimensjon på trådtype.
Total trådmengde
brukt :
Trådtype benyttet.
Endre sveiseegenskaper
Noen egenskaper kan endres. Disse vises i fet og understreket tekst.
Last ned detaljert CSV
Klikk på knappen Last ned for å laste ned detaljert informasjon til en CSV-fil.
Referanser
Legg til flere referanser i sveisingen med knappen +. Eksempelvis en beskrivelse av del og
sveisesøm.
Sveisestatistikk
Minimum, gjennomsnitt og maksimum for hver av egenskapene Strøm, Spenning og Effekt
vises med grafiske diagrammer nederst på skjermen. Velg en fane for å vise skjemaet.
0463 450 001
- 22 -
© ESAB AB 2017
9 FEILINFORMASJON
9
FEILINFORMASJON
Feilene vises i en liste. Du kan sortere elementene i listen ved å klikke på overskriftene.
Listen Se feil inneholder følgende:
Tidspunkt for feil :
Viser når en feil oppstod med dato og tid.
Strømkilde :
Navnet på strømkilden som rapporterer feilen.
Enhet :
Angir hvilken enhet feilen har oppstått i.
Feil :
Feilkoden.
Navn på feil :
Navn på feilen.
Beskrivelse :
Kort beskrivelse av feilen.
Anbefalt tiltak :
Forslag til hvordan feilen kan håndteres.
Vis filtre
Klikk på Vis filtre for å vise filterfunksjonaliteten. Nye felt vises i hver kolonne, og valg av data
i disse feltene filtrerer radene.
Merk alle som lest
Klikk på Merk alle som lest for å fjerne fremhevingen av alle rapporterte feil fra databasen.
Dette påvirker også antall feil som vises på startsiden for WeldCloud™, på knappen
Feilinformasjon.
Eksporter til CSV
Du kan eksportere feilinformasjonen til en CSV-fil med knappen Eksport.
0463 450 001
- 23 -
© ESAB AB 2017
10 SVEISEDATAADMINISTRASJON
10
SVEISEDATAADMINISTRASJON
Du kan sortere elementene i listen ved å klikke på overskriftene. Listen under skjematreet
viser hvert skjema.
Strømkilde :
Strømkildens navn.
Sveisedatafiler :
Vis antall tilgjengelige sveisedatafiler ved å klikke på strømkildenavnet.
En sveisedatafil er en samling av skjemaer.
Status :
Strømkildens status.
Importer :
En knapp for å laste ned sveisedatafilen til den bestemte strømkilden.
Søk i skjemaliste
Du kan søke etter sveisedata ved å skrive i feltet Søk. Søket starter så snart du har skrevet
inn den første bokstaven. Søkefunksjonen søker også i eksempelvis filnavn for sveisedata.
Eksporter sveisedatafil
Du kan eksportere sveisedatafilen til:
•
•
•
•
strømkilde
strømkildegruppe
plassering
fil
Importer sveisedatafil
Du kan importere en sveisedatafil fra en pålogget strømkilde og fra en fil (XML).
Opprett ny sveisedatafil
Du kan bruke denne funksjonen til å opprette nye sveisedatafiler.
1.
2.
3.
Skriv inn Navn på sveisedatafil (obligatorisk) og Beskrivelse.
Inkluder skjemaer ved å krysse av i avkryssingsruten i kolonnen Inkluder. Det er også
mulig å bruke et filter på skjemaene, hvor du kan søke etter et bestemt skjema ved
hjelp av søkefeltet.
Klikk på Lagre.
0463 450 001
- 24 -
© ESAB AB 2017
10 SVEISEDATAADMINISTRASJON
0463 450 001
- 25 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising