ESAB | MobileFeed 301 AVS | Instruction manual | ESAB MobileFeed 301 AVS Používateľská príručka

ESAB MobileFeed 301 AVS Používateľská príručka
MobileFeed 301 AVS
Kezelési utasítás
0558 012 634 HU 20160229
Valid for: serial no. WxxK533xxxx
TARTALOMJEGYZÉK
BIZTONSÁG ..................................................................................................
4
1.1
Áttekintés ..................................................................................................
4
BEVEZETÉS ..................................................................................................
7
2.1
Áttekintés ..................................................................................................
7
2.2
A berendezés ............................................................................................
7
3
MŰSZAKI ADATOK .......................................................................................
8
4
TELEPÍTÉS ....................................................................................................
9
4.1
Átvétel és kezelés.....................................................................................
9
4.2
A hajtógörgők és a vezetőcsövek kiválasztása.....................................
9
4.3
A hajtógörgők és a vezetőcsövek beszerelése .....................................
10
4.4
A hegesztőhuzal behelyezése .................................................................
10
4.5
A hegesztőhuzal befűzése.......................................................................
11
4.6
A fék súrlódásának beállítása: ................................................................
11
4.7
A pisztoly csatlakozása ...........................................................................
12
4.8
Tápcsatlakozások.....................................................................................
13
HASZNÁLAT..................................................................................................
15
5.1
Áttekintés ..................................................................................................
15
5.2
Csatlakozások és vezérlő eszközök .......................................................
16
5.3
Üzemeltetési eljárások .............................................................................
19
5.3.1
Üzembiztonsági óvintézkedések ............................................................
19
5.3.2
Hegesztési eljárás előkészítése .............................................................
21
5.3.3
Hegesztési adatok táblázata ..................................................................
21
5.3.4
MobileFeed 301 CC áramforrással ........................................................
22
5.3.5
MobileFeed 301 CV áramforrással.........................................................
22
5.3.6
Leállítás ..................................................................................................
23
KARBANTARTÁS..........................................................................................
24
6.1
Ellenőrzés és szervizelés ........................................................................
24
6.2
Huzaladagoló ............................................................................................
24
6.3
Mágnesszelep csere.................................................................................
25
6.4
Hibaelhárítás .............................................................................................
25
ALKATRÉSZRENDELÉS ..............................................................................
26
KAPCSOLÁSI RAJZ ............................................................................................
27
KOPÓ ALKATRÉSZEK, CE-JELZÉSŰ TERMÉKEK...........................................
28
RENDELÉSI SZÁMOK .........................................................................................
31
TARTOZÉKOK......................................................................................................
32
1
2
5
6
7
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0558 012 634
© ESAB AB 2016
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
1.1
Áttekintés
JELMAGYARÁZAT
A kézikönyvben mindenütt: Veszélyre hívja fel a figyelmet! Legyen óvatos!
VESZÉLY!
Közvetlen veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okoz, ha nem kerülik el.
FIGYELMEZTETÉS!
Potenciális veszélyt jelent, mely azonnali, súlyos személyi sérülést és
életvesztést okozhat.
VIGYÁZAT!
Olyan veszélyt jelez, ami kisebb személyi sérülést eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Használat előtt olvassa el és ismerje meg a használati
útmutatót, valamint kövesse a címkéken szereplő
utasításokat, munkáltatója biztonsági előírásait és az
anyagbiztonsági adatlapokat (MSDS).
Az ESAB készülék használói maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú készülékre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő
ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
2.
3.
Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt
beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor
A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
0558 012 634
-4-
© ESAB AB 2016
1 BIZTONSÁG
4.
5.
Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket. Ismerje meg munkáltatójának biztonsági előírásait,
amelyeknek a gyártó biztonsági adatain kell alapulniuk.
AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!
• A hegesztőkészüléket az alkalmazandó szabványok szerint telepítse és
földelje.
• Puszta kézzel, nedves kesztyűvel vagy ruházattal ne érjen áram alatti
alkatrészekhez vagy elektródákhoz.
• Szigetelje magát a földtől és a munkadarabtól.
• Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen.
A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.
• Ne lélegezze be a gőzöket.
• Alkalmazzon szellőztetést, elszívást vagy mindkettőt az ív közelében,
hogy a gőzöket és gázokat eltávolítsa a közeléből a belélegzett
levegőből.
AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.
• Védje szemét és testét. Használjon megfelelő védőpajzsot és
védőszemüveget, valamint viseljen védőruházatot.
• A közelben lévőket védje megfelelő pajzzsal vagy függönnyel.
TŰZVESZÉLY!
• A szikra (a szétfröccsenő anyag) tüzet okozhat. Ügyeljen arra, hogy ne
legyen gyúlékony anyag a közelben.
ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
• Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet. Védje
hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet
• A közelben lévőket figyelmeztesse a veszélyre.
MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.
Telepítés vagy üzemeltetés előtt olvassa el és ismerje meg a használati utasítást.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
VIGYÁZAT!
A termék kizárólag ívhegesztésre szolgál.
0558 012 634
-5-
© ESAB AB 2016
1 BIZTONSÁG
VIGYÁZAT!
Az A osztályú berendezés nem használható
lakókörnyezetben, ahol az áramellátás a kisfeszültségű
hálózaton keresztül biztosított. A vezetett, valamint a
sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
esetleg nehézséget okozhat az A osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló 2012/19/EK irányelvre és annak a nemzeti
jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az
elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket hasznos
élettartamuk leteltével újrahasznosító létesítményben kell
elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
Az ESAB minden szükséges hegesztéshez használatos védõeszközt és kiegészítõt
kínál.
0558 012 634
-6-
© ESAB AB 2016
2 BEVEZETÉS
2
BEVEZETÉS
2.1
Áttekintés
A MobileFeed 301 AVS (Arc Voltage Sensing - ívfeszültség érzékelő) egy hordozható
huzaladagoló. Az egységet teljes mértékben az állandó áramerősségű (CC) vagy állandó
feszültségű (CV) hegesztő áramforrás ívfeszültsége táplálja. Működhet fordított polaritással
(Direct Current Electrode Positive – DCEP) vagy egyenes polaritással (Direct Current
Electrode Negative – DCEN). A MobileFeed 301 AVS két csatlakozással kapható, EURO és
TWECO. A Warrior áramforráshoz távvezérlés opció is rendelkezésre áll (az áramforrás
szoftverfrissítését igényli).
Az egység működhet kemény, lágy és belső magos elektródával (védőgázas vagy saját
védelemmel rendelkező) 0,030” (0,8 mm) átmérőtől 5/64” (1,98 mm) átmérőig, a
huzalsebesség pedig 50 és 750 in/min (1,3–19,0 m/perc) lehet. Az adagoló alkatrészek teljes
mértékben zárt, masszív házban vannak.
A készülékhez való ESAB tartozékok e kézikönyv "TARTOZÉKOK" c. fejezetében
találhatók
2.2
A berendezés
A MobileFeed 301 AVS tartozékai:
•
•
Kezelési utasítás
Feszültség-kábel csipesszel
0558 012 634
-7-
© ESAB AB 2016
3 MŰSZAKI ADATOK
3
MŰSZAKI ADATOK
MEGJEGYZÉS!
A MobileFeed 301 AVS az állandó áramerősségű áramforrások korlátozott
rövidzárlati áramerőssége miatt állandó áramerősségű áramforrás használata
esetén nem alkalmas rövidzárlati átvitelre.
MobileFeed 301 AVS
Huzalelőtolási sebesség
50–750 hüvelyk/perc (1,3–19,0 m/perc)
Primer bemenet (üresjárati feszültség vagy ívfeszültség) AC (váltóáramú) áramforrásnál
nem
Minimum
14 V DC (egyenáram)
Hegesztés
45 V DC (hegesztéskor)
Maximum
100 V DC (csúcs: 113 V)
Szabvány orsó agy
2” (50 mm) b.á.
Szabvány tekercs
8” (200 mm) k.á., 12” (300 mm) k.á.
Maximális hegesztőáram
320 A (60% működési ciklus)
250 A (100% működési ciklus)
Maximális bemeneti gáznyomás
75 psi (5,2 bar)
Huzalátmérők
Kemény
0,030” (0,8 mm), 0,035” (0,9 mm),
0,045” (1,2 mm), 0,052” (1,4 mm),
1/16” (1,6 mm)
Lágy
0,035” (0,9 mm), 3/64” (1,2 mm),
1/16” (1,6 mm)
Belső magos
0,030” (0,8 mm), 0,035” (0,9 mm),
0,045” (1,2 mm), 0,052” (1,4 mm),
1/16” (1,6 mm), 5/64” (2,0 mm)
Motor típusa
Állandó mágneses egyenáramú motor,
karbantartásmentes, zárt
Fék típusa (huzal)
Súrlódásos
Vezérlés
Szilárdtest
Adagolórendszer
Toló
Főkapcsoló
Szabványos
Fokozatos indítás
Szabványos
Magasság × szélesség × hossz
17,0” × 8,3” × 21,0" (432 × 210 × 534 mm)
Tömeg (kontaktorral, tekercs nélkül)
33 font (15 kg)
A burkolat osztályba sorolása
IP23S
A burkolat osztályba sorolása
Az IP kód a készülékház érintésvédelmi osztályát jelöli, vagyis a szilárd testek, illetve a víz
behatolása elleni védelem mértékét.
Az IP 23S jelű készüléket kültéri és beltéri használatra tervezték; csapadék esetén azonban
nem üzemeltethető.
0558 012 634
-8-
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
4
TELEPÍTÉS
4.1
Átvétel és kezelés
A berendezés üzembe helyezése előtt távolítson róla minden csomagolóanyagot, és nézze
át tüzetesen, nem keletkezett-e rajta sérülés a szállítás során. A szállítás során keletkezett
esetleges hiányosságokat vagy károkat a vásárló kérje számon a szállítótól. A fuvarlevél egy
másolatát kártérítési igény esetén a szállítónak biztosítania kell.
FIGYELMEZTETÉS!
Rögzítse a berendezést, különösen,
ha a talaj egyenetlen, vagy lejtős.
Ha az egység függőleges helyzetben (A) nem stabil, például, ha a hegesztőpisztoly vagy a
tekercs leválik vagy fennáll a kockázata, hogy az egységet használat közben meghúzzák,
akkor az egységet biztosítani kell. Alternatív megoldásként a berendezés vízszintes
helyzetben (B) is használható, ha a körülmények megengedik.
4.2
A hajtógörgők és a vezetőcsövek kiválasztása
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a huzaladagoló az áramforráshoz csatlakozik, az áramforrástól jövő
munkavezeték a munkadarabhoz csatlakozik, az áramforrás pedig be van
kapcsolva, a hegesztőpisztoly kapcsolójának zárásakor a hegesztőhuzalt az
elektromos áram felforrósítja, a hajtógörgők pedig forogni kezdenek. Ne nyúljon
hozzá!
A hajtógörgőkön két horony található. Az egység alapból 0,045”, 0,052” vagy 1/16” (1,2–1,6
mm) átmérőjű belső magos huzal vagy 0,035–0,045” (0,9–1,2 mm) átmérőjű kemény huzal
adagolására képes a rendelt cikkszámtól függően.
A más méretű kemény huzalok, lágy huzal és belső magos huzalok adagolására külön
kaphatók hajtógörgők. Lásd a KOPÓ ALKATRÉSZEK című fejezet Hajtógörgő és vezetőcső
kiválasztási táblázatát.
A négy görgős meghajtású rendszerekhez két alsó hajtógörgő szükséges.
0558 012 634
-9-
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
4.3
A hajtógörgők és a vezetőcsövek beszerelése
VIGYÁZAT!
Kapcsolja ki az áramforrást és a huzaladagolót.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oldja ki a nyomógörgő egység karját (1), és emelje fel a nyomógörgő egységet (2).
Távolítsa el a recés csavart (3), miközben a hajtógörgőt (4) megtartja.
Ellenőrizze, és szerelje be a megfelelő vezetőcsöveket.
Tartsa meg, vagy cserélje ki a hajtógörgőt (4) a kívánt méretűre, a görgő jelölése a
külső oldalán található.
Szerelje vissza a recés csavart (3) a helyére a hajtógörgőbe (4), és húzza meg.
Fűzze be a huzalt, és rögzítse a nyomógörgő egységet (2).
4.4
A hegesztőhuzal behelyezése
VIGYÁZAT!
Kapcsolja ki az áramforrást és a huzaladagolót.
0558 012 634
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
1.
2.
3.
Távolítsa el a tekercstartó anyát (1).
Tegye fel a huzaltekercset (2) az agyra, hogy a huzal lecsévélése az óra járásával
ellenkező irányba forgassa azt. Az agy csapja kerüljön a huzaltekercsen levő furatba.
Szerelje fel a tekercstartó anyát (1).
4.5
A hegesztőhuzal befűzése
VIGYÁZAT!
A huzal befűzése előtt gondoskodjon a töréspont és a sorják eltávolításáról a
huzal végéről, hogy a huzal ne akadjon el a pisztoly huzalvédőjében.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kapcsolja ki az áramforrást és a huzaladagolót.
Oldja ki a nyomógörgő egység karját, és emelje fel a nyomógörgő egységet.
Ellenőrizze, hogy a hajtógörgő, a horony helyzete és a huzalvezetők megfelelőek.
Fűzze be a huzalt a tekercstől a bemeneti vezetőn és a hajtógörgő hornyán át a
kimeneti vezetőcsőbe.
Engedje le a nyomógörgő egységet, és állítsa be a hajtógörgő nyomását úgy, hogy ne
csússzon meg a huzal, de ne állítsa olyan szorosra sem, hogy túlságosan nyomja azt.
Kapcsolja be az áramforrást és a huzaladagolót.
Húzza meg a hegesztőpisztoly kapcsolóját a huzal léptetéséhez a hegesztőpisztolyon
keresztül.
4.6
A fék súrlódásának beállítása:
VIGYÁZAT!
Kapcsolja ki az áramforrást és a huzaladagolót.
0558 012 634
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
A féktárcsa súrlódásának kellő mértékben kell fognia a huzaltekercset, hogy ne forogjon
tovább, ha a huzalelőtolás leáll.
A fékagyat a berendezés leszállításakor beállítják. Ha utánállítás szükséges, kövesse az
alábbi utasításokat. Úgy állítsa be a fékagyat, hogy a huzalelőtolás leállításakor a huzal kicsit
laza maradjon.
1.
2.
A fékező nyomaték növeléséhez 5/16” (8 mm) méretű imbuszkulccsal fordítsa el
jobbra a súrlódást állító csavart (1).
A fékező nyomaték csökkentéséhez 5/16” (8 mm) méretű imbuszkulccsal fordítsa el
balra a súrlódást állító csavart (1).
4.7
A pisztoly csatlakozása
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy a választott hegesztőpisztoly méretezése megfelelő a
használandó hegesztőáramnak, a megfelelő méretű és típusú huzalvédővel, a
megfelelő érintkező csúccsal és vezetőcsővel rendelkezik.
FIGYELMEZTETÉS!
Kapcsolja ki a hegesztő áramforrás és a huzaladagoló áramellátását, mielőtt
bármilyen csatlakoztatást végez a huzaladagoló és a hegesztő áramforrás között.
A MobileFeed hegesztőpisztoly adaptere közvetlenül csatlakozik a huzaladagoló
huzalmeghajtó egységéhez, a táp- és védőgáz ellátáshoz.
1.
2.
Illessze össze a hegesztőpisztoly csatlakozóját a huzaladagoló adapterrel, és nyomja
össze őket határozottan.
Húzza meg kézzel a rögzítőgallért az Euro csatlakozón.
0558 012 634
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
4.8
Tápcsatlakozások
VIGYÁZAT!
Kapcsolja ki az áramforrást és a huzaladagolót.
A MobileFeed 301 AVS módosítás nélkül használható pozitív (DCEP) és negatív (DCEN)
polaritással egyaránt.
1.
Csatlakoztassa az áramforrástól jövő hegesztőkábelt (1) a MobileFeed 301 AVS
huzaladagoló hátuljából kiálló füles aljzatba.
a) Pozitív csatlakozó védőgázas hegesztőpor töltetű vagy tömör huzalokhoz.
b) Negatív csatlakozó a legtöbb gázmentes, saját védelemmel rendelkező belső
magos huzalhoz.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy a hegesztőkábelek megfelelő szigeteléssel
rendelkeznek, mielőtt áram alá helyezi az áramforrást. A szigeteletlen
kábel és alkatrészek földelt felülettel érintkezve ívet húzhatnak. Az
ívkisülés károsíthatja a szemeket vagy tüzet okozhat. Az emberi
testhez érő szigeteletlen hegesztőkábel csatlakozó vagy a csupasz
vezeték áramütést és súlyos, akár végzetes sérülést is okozhat.
2.
3.
4.
5.
Csatlakoztassa a másik hegesztőkábelt (2) az áramforrás ellenkező polaritású
kimeneti aljzata és a munkadarab közé.
Csatlakoztassa a huzaladagoló munkavezetékének/feszültség-kábelének csipeszét
(3) a munkadarabra.
Védőgázas huzal használata esetén csatlakoztassa a bemenő gáztömlőt a
huzaladagoló hátulján található bemeneti gázcsatlakozóra.
Ellenőrizze, hogy minden tömlő és kábel csatlakozása kellően szoros.
0558 012 634
- 13 -
© ESAB AB 2016
4 TELEPÍTÉS
6.
7.
8.
Kapcsolja be az áramforrást, és zárja a kontaktort, ha az áramforrás kimeneti
kontaktor vezérlő kapcsolóval rendelkezik. A huzaladagoló működtetéséhez
szükséges az üresjárati feszültség.
Kapcsolja be a huzaladagoló főkapcsolóját.
Ellenőrizze az összes gázcsatlakozást szivárgás szempontjából.
FIGYELMEZTETÉS!
Hacsak nem kezd hegeszteni, ne hagyja, hogy a hegesztőhuzal földelt
fémfelülethez érjen. A hegesztőhuzal elektromos úton felforrósodik, ha a
szekunder kontaktor zárt. Ne nyúljon a hajtógörgőkhöz; azonnal forogni
kezdenek, amint a hegesztőpisztoly kapcsolóját megnyomja.
9.
Védőgázas huzal használata esetén a hegesztőpisztoly kapcsolóját nyomva vagy a
gáz lefúvató kapcsolót működtetve állítsa be a gázadagolóval a kívánt áramlási
sebességet.
10. Kapcsolja ki az áramforrást és a huzaladagolót, ha nem használja.
0558 012 634
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 HASZNÁLAT
5
HASZNÁLAT
5.1
Áttekintés
A készülék kezelésére vonatkozó általános biztonsági szabályok e kézikönyv
"BIZTONSÁG" c. fejezetében találhatók. A berendezés használata előtt tanulmányozza
alaposan!
FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés! Működés közben ne érjen a munkadarabhoz vagy a hegesztőfejhez!
MEGJEGYZÉS!
A berendezés mozgatásához a rászerelt fogantyút használja. A
hegesztőpisztolynál fogva soha ne vonszolja a berendezést.
VIGYÁZAT!
A huzal befűzése előtt gondoskodjon a töréspont és a sorják eltávolításáról a
huzal végéről, hogy a huzal ne akadjon el a pisztoly huzalvédőjében.
FIGYELMEZTETÉS!
A forgó alkatrészek sérülést okozhatnak; legyen nagyon
óvatos!
FIGYELMEZTETÉS!
A huzalorsó cseréjekor fennáll a zúzódásos sérülés veszélye. Ne viseljen
védőkesztyűt, amikor a hegesztőhuzalt bevezeti az adagológörgők közé.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne üzemeltesse a készüléket, ha a burkolat el van távolítva.
0558 012 634
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 HASZNÁLAT
5.2
Csatlakozások és vezérlő eszközök
1.
A huzalelőtolási
sebesség kiválasztó
gombja
2.
5.
Huzalelőtolási
sebesség/feszültség
kijelző
9.
Védőgáz csatlakozó
Feszültség beállító gomb 6.
Kapcsolózár
10. Hegesztőkábel
csatlakozó
3.
A pisztoly csatlakozása
7.
Főkapcsoló
4.
Munkavezeték
(feszültség-kábel)
8.
Hegesztőpisztoly
kapcsoló csatlakozója
(csak TWECO és NAS
változatnál)
11. Áramforrás távoli
feszültségszabályozó
csatlakozója
Huzalelőtolási sebesség (ívfeszültség szabályozás)
A huzalelőtolási sebesség a huzaladagoló elején található huzalelőtolási sebesség
szabályozó gombbal szabályozható.
Ha a huzaladagoló állandó feszültségű (CV) áramforráshoz van csatlakoztatva, a
huzalelőtolás sebességét szabályozó gomb a hegesztőáramot szabályozza. A gombot
jobbra forgatva a hegesztőáram nő; balra forgatva a hegesztőáram csökken.
Ha a huzaladagoló állandó áramerősségű (CC) áramforráshoz van csatlakoztatva, a
huzalelőtolás sebességét szabályozó gomb az ívfeszültséget szabályozza. A gombot jobbra
forgatva az ívfeszültség csökken; balra forgatva az ívfeszültség nő. A huzalelőtolás aktuális
sebessége minden beállításnál az ívfeszültséggel együtt változik. Az ívfeszültség
növelésével a huzalelőtolás sebessége is nő.
Ha a MobileFeed belső CV/CC kapcsolója CV helyzetben van, a kijelzőn megjelenik a
huzalelőtolás „előre beállított” sebessége. A huzal sebessége az ívfeszültség módosítása
esetén nem változik.
0558 012 634
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 HASZNÁLAT
Ha a CV/CC kapcsoló CC helyzetben van, a kijelzőn a huzalelőtolás sebessége és a
feszültség látható. A huzal kijelzett sebessége a megjelenített feszültséghez tartozó
sebesség. A feszültséget állító gomb állításával a huzalelőtolás sebessége is változik.
Például, ha a kijelzőn 300 in/min és 20 V látható, a feszültséget 24 V-ra állítva a
huzalsebesség nagyjából 365 in/min értékre változik. Az ívfeszültségen 4 V módosítás 65
in/min értéket változtat a huzalsebességen. A huzalsebesség és a feszültség beállításának
lépésenkénti útmutatójához lásd a „Hegesztési eljárás előkészítése” című fejezetet.
Feszültség
CC üzemmódban a feszültség beállító gomb a feszültség mellett a huzalelőtolás sebességét
is állítja. Lásd fent a „huzalelőtolási sebesség” leírását.
Warrior áramforrás esetén a feszültség beállító gomb egyben az áramforrás kimeneti
feszültségét is állítja, ha a távoli feszültségszabályozási lehetőséggel rendelkező MobileFeed
CV üzemmódra van beállítva. Az áramforrás feszültsége ekkor a MobileFeed huzalelőtolási
sebesség és feszültség kijelzőjén szintén leolvasható.
Huzalelőtolási sebesség és feszültség kijelző
A digitális kijelző a huzalelőtolás sebességét (hüvelyk/perc vagy m/perc) és a feszültséget
mutatja. A hegesztő egyben beállíthatja a huzalelőtolás sebességét és az áramforrás
feszültségét.
Kapcsolózár
A kapcsolózár funkció a 4 ütemű művelet egyik eleme. Ha a kapcsolózár funkció be van
kapcsolva, a hegesztőpisztoly kapcsolója akkor nyomható meg, ha az ív létrejött. Az
áramforrás/huzaladagoló addig folytatja a hegesztést, amíg a kapcsolót a hegesztő újra
röviden megnyomja, vagy az ív létrejöttét jelző jel az ív kézi megszakítását követően elvész.
A kapcsolózár nem lép működésbe, kivéve, ha az ív a kapcsoló elengedése előtt felépült.
Főkapcsoló
A huzaladagoló elején található főkapcsoló (0/I) akkor indítja be a huzaladagolót, ha az
egység az áramforráshoz és a munkadarabhoz is csatlakozik. Az áramforrást a kontaktor
zárt helyzetében kell bekapcsolni.
0558 012 634
- 17 -
© ESAB AB 2016
5 HASZNÁLAT
1.
Főbiztosíték, 10 A
3.
Léptető/lefúvató kapcsoló
2.
Áramköri megszakító, 7 A
4.
CC/CV kapcsoló
Áramköri megszakító, 7 A
Ez a visszaállítható 7 amperes megszakító a motor armatúrájával sorba kötve a
vezérlőkártyát védi a károsodástól, ha a motor leállna.
Léptető/lefúvató kapcsoló
A LÉPTETÉST akkor alkalmazzák, ha hegesztőfeszültség nélkül van szükség a
hegesztőhuzal adagolására. A huzaladagolás a beállított sebességgel mindaddig tart, amíg a
kapcsolót nyomva tartják.
A LEFÚVATÁST akkor alkalmazzák, ha mérni kívánják a gázáramot, vagy ha a hegesztés
megkezdése előtt el kívánják távolítani a levegőt vagy a nedvességet a tömlőkből. A gáz
mindaddig áramlik, amíg a kapcsolót nyomva tartják. Nincs szükség a hegesztő feszültség
vagy a huzaladagolás elindítására.
Ha a huzalt átfűzte a hegesztőpisztolyon és az érintkező csúcson, csak nyomja meg a
léptető gombot vagy vágja le a huzalt igény szerint, hogy az nagyjából 1/2"-re túlnyújon a
hegesztőpisztoly fúvókáján.
CC/CV kapcsoló
A CC/CV kapcsolóval kapcsolható át a berendezés CC és CV üzemmód között. A CC
üzemmód állandó áramú áramforrásokhoz való. A CV üzemmód állandó feszültségű
áramforrásokhoz való. A kiválasztott üzemmód hatással van a huzaladagoló funkcióira is az
alábbiak szerint:
0558 012 634
- 18 -
© ESAB AB 2016
5 HASZNÁLAT
Üzemmód Kijelző
A huzalelőtolási sebesség kiválasztó
gombja
CC
A huzalelőtolási sebesség és az
ívfeszültség látható
Az ívfeszültséget szabályozza / a
huzalelőtolási sebesség a
feszültséggel együtt nő
CV
A huzalelőtolás sebesség látható
A hegesztési áramot szabályozza
DIP kapcsoló beállítások
A DIP kapcsolók a MobileFeed belsejében a digitális kijelző NYÁK lapján találhatók.
MEGJEGYZÉS!
A digitális kijelző NYÁK lapjának eléréshez távolítsa el a MobileFeed elektronikus
alkatrészeit védő burkolatot.
Ellenőrizze a digitális kijelző NYÁK DIP kapcsolóinak beállítását. Ezekkel a kapcsolókkal
állítható be, hogy a kijelzőn a huzalelőtolás sebesség mértékegysége hüvelyk/perc vagy
m/perc legyen.
A kapcsoló (1) helyzetében a kijelzés hüvelyk/perc. A kapcsoló (2) helyzetében a kijelzés
m/perc.
5.3
Üzemeltetési eljárások
5.3.1
Üzembiztonsági óvintézkedések
Tartsa be az ívhegesztésre vonatkozó összes szellőzéssel, tűzvédelemmel és egyéb
biztonsági követelményekkel kapcsolatos rendelkezést, amit a BIZTONSÁGI
ÓVINTÉZKEDÉSEK fejezet ismertet.
0558 012 634
- 19 -
© ESAB AB 2016
5 HASZNÁLAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A hegesztő ív által kisugárzott energia és annak az esélye miatt, hogy az ívhúzás még
azelőtt létrejön, hogy a sisakját leengedné az arca elé, a hegesztő viseljen
szűrőlencsés védőszemüveget a hegesztősisak alatt. A sisak szűrőlemeze 11-es
(nemvas) vagy 12-es (vas) sötétítési értékű legyen. Mindazok, akik az ívet figyelik,
viseljenek szűrőlemezes sisakot és védőszemüveget is. A közelben dolgozók
viseljenek védőszemüveget.
Az ív által sugárzott energia bomlaszthatja a klórozott oldószer párákat, például a
triklór-etánt és a perklór-etilént, és foszgént hozhat létre akkor is, ha ezek a gőzök
alacsony koncentrációban vannak jelen. TILOS ott hegeszteni, ahol klórozott
oldószerek vannak a légkörben vagy az ív környezetében.
NE érjen az elektródához, az érintkező csúcshoz vagy a fém alkatrészekhez, ha a
berendezés be van kapcsolva: az összes eleme áram alatt van (FORRÓ), és
végzetes áramütést is okozhat. NE érjen az elektróda földelt fémhez! Ettől ívkisülés
keletkezik, ami szemkárosodással járhat, emellett tüzet vagy egyéb kárt is okozhat.
Zárt térben történő munkavégzés során győződjön meg róla, hogy a belépés
biztonságos. A zárt térben meg kell vizsgálni a megfelelő oxigénellátást (legalább
19%) jóváhagyott oxigénmérő műszerrel. A zárt tér nem tartalmazhat mérgező
koncentrációban gőzöket és gázokat. Ha ez nem állapítható meg, a hegesztő viseljen
jóváhagyott légzőkészüléket. Kerülje a gázszivárgást zárt terekben, mert a szivárgó
gáz veszélyesen csökkentheti a belélegzett levegő oxigén koncentrációját. NE
VIGYEN BE gázpalackot zárt térbe! A zárt tér elhagyásakor ZÁRJA EL a gázellátást a
forrásnál, hogy megelőzhető legyen a gáz beszivárgása a térbe. Ellenőrizze a légkört
a zárt térben, hogy légzés szempontjából biztonságos a visszatérés.
Ne működtesse a berendezést a névleges amper kapacitást meghaladó
áramerősséggel. Túlhevülés következhet be.
Ne működtesse a berendezést nyirkos vagy nedves helyen áramütés ellen védelmet
nyújtó megfelelő szigetelés nélkül. Tartsa mindig szárazon kezét, lábát és a ruházatát.
Ha a berendezést őrizetlenül hagyja, kapcsoljon ki minden vezérlést, tápellátást és
zárja el a gázellátást. Kapcsolja ki a főmegszakítót.
Viseljen sötét felsőruházatot az ívfénynek, szikráknak és repülő forró
fémrészecskéknek kitett bőrfelületek védelme.
Kapcsolja ki a hegesztőáramot, mielőtt elektródát cserél vagy beállítást végez rajta.
FIGYELMEZTETÉS!
Bekapcsolt állapotban, ha a hegesztőpisztoly kapcsolóját megnyomja, az
elektródahuzalt az elektromosság felmelegíti és a huzalelőtoló görgők
működésbe lépnek. Ne érjen a huzalhoz, mert végzetes áramütés is érheti. A
hegesztésen kívül a huzal ne érjen földelt fémfelülethez, mert ettől ívkisülés
keletkezik. Tartsa tisztán az előtoló-görgőket és a hajtófogaskerekeket.
FIGYELMEZTETÉS!
A hegesztéshez elengedhetetlen a megfelelő védőruházat (hegesztőkabát és
-kesztyű) és szemvédelem (védőszemüveg és hegesztősisak) viselése. Ennek
be nem tartása súlyos sérülést okozhat.
VIGYÁZAT!
Ne azzal szakítsa meg az ívet, hogy a hegesztőpisztolyt eltávolítja a hegesztési
területtől. Engedje fel a hegesztőpisztoly kapcsolóját a hegesztés
megszakításához, mielőtt a hegesztőpisztolyt eltávolítja.
0558 012 634
- 20 -
© ESAB AB 2016
5 HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a védőgázt zárt térben nem zárja el, akkor az oxigént kiszorító gázok
halmozódhatnak fel.
5.3.2
Hegesztési eljárás előkészítése
Gyorsbeállítási eljárás
1. Állandó feszültségű (CV) áramforrás esetén; Állítsa be a kívánt ívfeszültséget az
áramforráson.
2. Állandó áramerősségű (CC) áramforrás esetén; Állítsa be a kívánt hegesztési áramot
az áramforráson.
3. A MobileFeed egységen: Állítsa be a kívánt huzalelőtolás sebességet a huzalelőtolási
sebesség gombjával, útmutatásul használja a kijelzőn megjelenő értékeket.
A huzaladagoló CV üzemmódban a hegesztés során a huzalelőtolás aktuális
sebességét mutatja.
A huzaladagoló CC üzemmódban a huzalelőtolás ívfeszültséggel együtt változó
sebességét mutatja. Ha nem zajlik hegesztés, a kijelző a huzalelőtolásnak a
megjelenített feszültséghez tartozó várható sebességét mutatja.
5.3.3
Hegesztési adatok táblázata
Az alábbi táblázatból kiolvasható feszültség- (V) és áramértékek (A) az ívfeszültség és a
hegesztési áram. A huzaladagolón átfolyó áram (A) értéke nem lehet magasabb, mint az
egységre vonatkozó névleges érték.
Hegesztőpor töltetű E70T-1 és 2
Átmérő
Huzalelőtolási sebesség
(hüvelyk/perc) / (m/perc)
150 /
3,8
0,045”
200 /
5,1
250 /
6,35
300 /
7,6
29 V
150 A
350 /
8,9
29 V
210 A
0,052”
25 V
155 A
30 V
300 A
1/16”
27 V
190 A
30 V
300 A
33 V
365 A
400 /
10,2
30 V
250 A
450 /
11,4
500 /
12,7
600 /
15,2
33 V
290 A
34 V
330 A
33 V
410 A
Fém magos
Huzalelőtolási sebesség
(hüvelyk/perc) / (m/perc)
Átmérő
200 / 5,1
250 / 6,35 300 / 7,6
350 / 8,9
400 / 10,2 450 / 11,4 500 / 12,7
28 V
250 A
29 V
260 A
30 V
270 A
29 V
275 A
29 V
300 A
30 V
325 A
30 V
350 A
32 V
400 A
0,045”
0,052”
1/16”
0558 012 634
30 V
300 V
- 21 -
32 V
300 A
32 V
350 A
© ESAB AB 2016
5 HASZNÁLAT
Tömör acélhuzal
Átmérő
Huzalelőtolási sebesség
(hüvelyk/perc) / (m/perc)
200 /
5,1
250 /
6,35
300 /
7,6
350 /
8,9
0,035”
0,045”
1/16”
25 V
260 A
26 V
290 A
27 V
340 A
26 V
280 A
400 /
10,2
450 /
11,4
500 /
12,7
550 /
14,0
600 /
15,2
25 V
180 A
25 V
200 A
26 V
215 A
27 V
230 A
28 V
245 A
27 V
300 A
28 V
320 A
30 V
340 A
30 V
400 A
Al / Si alumínium
Huzalelőtolási sebesség
(hüvelyk/perc) / (m/perc)
Átmérő
200 / 5,1
250 / 6,35
300 / 7,6
350 / 8,9
400 / 10,2
450 / 11,4
3/64”
25 V 110 A
25 V 140 A
26 V 150 V
26 V 190 A
27 V 205 A
27 V 220 A
1/16”
26 V 200 V
23 V 260 A
30 V 300 A
32 V 350 A
Al / Mg alumínium
Huzalelőtolási sebesség
(hüvelyk/perc) / (m/perc)
Átmérő
3/64”
1/16”
5.3.4
1.
2.
3.
4.
5.
2.
3.
4.
5.
200 / 5,1
250 / 6,35
300 / 7,6
350 / 8,9
400 / 10,2
22 V 100 A
23 V 150 A
23 V 175 V
24 V 190 A
25 V 205 A
25 V 220 A
23 V 200 A
25 V 250 A
27 V 280 A
27 V 290 A
28 V 340 A
MobileFeed 301 CC áramforrással
Válassza ki a hegesztéshez használandó huzal típusának és átmérőjének megfelelő
hegesztési áramot/ívfeszültséget, lásd a jelen fejezetben a hegesztési adatok
táblázatát.
Állítsa be az áramforrás áramerősségét az áramforrás előlapján található
áramerősség beállító gombbal.
Állítsa be az ívfeszültséget a hegesztési adatok táblázata alapján a huzaladagolón
található feszültség-beállító gombbal.
Állítsa be a huzalelőtolás sebességét a hegesztési adatok táblázata alapján a
huzalelőtolás sebességét beállító gombbal a huzaladagolón.
Húzzon ívet, és állítsa be a kívánt huzalsebességet a huzalelőtolás sebességét állító
gombbal.
5.3.5
1.
150 / 3,8
MobileFeed 301 CV áramforrással
Válassza ki a hegesztéshez használandó huzal típusának és átmérőjének megfelelő
hegesztési ívfeszültséget/áramot, lásd a jelen fejezetben a hegesztési adatok
táblázatát.
Állítsa be az áramforrás feszültségét az áramforráson található feszültség-szabályozó
gombbal, vagy használja a huzaladagoló választható távoli feszültség-szabályzóját.
Olvassa le a választott huzaltípushoz, huzalátmérőhöz és hegesztési
feszültséghez/hegesztőáramhoz tartozó huzalelőtolás sebességet az oszlop tetején.
A hegesztési adatok táblázata segítségével határozza meg a huzalelőtolás
sebességét beállító gomb helyzetét a huzaladagolón.
Húzzon ívet, és állítsa be a kívánt ívhosszt a huzalelőtolás sebességét állító gombbal.
0558 012 634
- 22 -
© ESAB AB 2016
5 HASZNÁLAT
MEGJEGYZÉS!
CC áramforrás használata esetén NEM AJÁNLOTT a CV beállítás használata. A
huzalelőtolási sebesség érzékenység így szélsőségessé válna, amitől a stabil
hegesztési körülmények beállítása bonyolult lenne. Az ív stabilitása nagy
mértékben függ a csúcs és a munkadarab közti („Tip To Work” - TTW) állandó
távolságtól, amit kézi hegesztésnél szinte lehetetlen szabályozni. CV beállítás
csak CV áramforrás esetén javasolt.
5000-es alumíniumhoz a jellemző beállítás 21 és 25 V közé esik, amely a
MobileFeed huzalelőtolási sebességét különösen akkor korlátozza, ha 0,035”
átmérőjű 5356-ös ötvözettel kísérelik meg a hegesztést. Ha ≤3/64”
huzalátmérővel és/vagy 22 V alatti ívfeszültséggel dolgozik, problémák
adódhatnak a korlátozott huzalelőtolás sebességgel, nem hozhatók létre
megfelelő hegesztési körülmények.
MEGJEGYZÉS!
Az aktuális hegesztési ívfeszültség számos CV áramforrásnál kevesebb, mint az
áramforrás előlapján beállított üresjárati feszültség (OCV). További 3–6 volttal
ezért meg kell emelni az áramforrás előlapján a beállítást ahhoz, hogy elérhető
legyen a szükséges vagy a táblázatból kiolvasható ívfeszültség.
5.3.6
1.
2.
Leállítás
Engedje el a hegesztőpisztoly kapcsolóját az ív megszakításához.
Ha a berendezést őrizetlenül hagyja, mindig kapcsolja ki és húzza ki a berendezést,
valamint zárja el a gázt a forrásánál.
0558 012 634
- 23 -
© ESAB AB 2016
6 KARBANTARTÁS
6
KARBANTARTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Gondoskodjon róla, hogy a mellékáramköri vagy a főmegszakító ki legyen
kapcsolva, vagy a bemeneti áramkör biztosítékai el legyenek távolítva az
áramforrás tápáramköréből, mielőtt a huzaladagoló ellenőrzésébe vagy a
belsejében dolgozni kezd. A hegesztőgép főkapcsolójának kikapcsolása nem
áramtalanítja a berendezés belsejét.
FIGYELMEZTETÉS!
A berendezés ellenőrzését, hibaelhárítását és javítását olyan kompetens személy
végezze, aki legalább általános tapasztalattal rendelkezik a félvezetős
elektronikus berendezések karbantartásában és javításában. Karbantartást és
javítást nem végezhet olyan személy, akinek nincs ilyen szakképzettsége.
6.1
Ellenőrzés és szervizelés
Tartsa a berendezést tisztán és biztonságos üzemállapotban, olajtól, zsírtól, folyadéktól és
fémrészecskéktől mentesen, melyek rövidzárlatot okozhatnak.
Ellenőrizze rendszeresen szappanos oldattal szivárgás szempontjából a tartályszelepeket,
nyomáscsökkentőket, tömlőket és gázcsatlakozásokat.
Ellenőrizze és húzza meg a lelazult kötőelemeket, beleértve az elektromos csatlakozásokat
is. A laza elektromos csatlakozók a hegesztés során túlhevülhetnek.
Azonnal cserélje le a kopott vagy sérült tápkábeleket és csatlakozókat. Keressen kikopott,
repedt szigetelést, különösen azokon a területeken, ahol a vezetékek belépnek a
berendezésbe.
Az elektródahuzal és minden fém alkatrész, ami vele érintkezik a hegesztés során
elektromos áram alatt van. Vizsgálja meg időnként ezeket a részeket meghibásodott
szigetelést és egyéb elektromos kockázatot keresve.
FIGYELMEZTETÉS!
Ha nem cserélik ki a szigeteletlen kábelt vagy más alkatrészt, a földelt felülettel
érintkező lecsupaszított kábel vagy alkatrész által keltett elektromos ív károsítja a
védtelen szemet, esetleg tüzet okozhat. Az emberi testhez érő szigeteletlen
kábel, csatlakozó vagy csupasz vezeték áramütést és súlyos, akár végzetes
sérülést is okozhat.
Tartsa a tápkábeleket szárazon, olajtól és zsírtól mentesen, valamint folyamatosan védetten
a forró fém és szikrák károsító hatásától.
Tisztítsa le hetente a szennyeződéseket és fémrészecskéket a hajtógörgőről; cserélje ki a
görgőt, ha nagyon elkopott.
6.2
Huzaladagoló
Lágy huzal adagolása esetén a hajtógörgőkre fém tapadhat a huzal felületéről. A görgőkön
képződő lerakódás felkarcolja a huzalt, ami szándékolatlan súrlódást és hibás adagolást
eredményez.
Vizsgálja meg rendszeresen a görgőket, és tisztítsa meg azokat vékony huzalos drótkefével.
Kerülje a hornyos görgők érdesítését vagy a horony felületi keménységének
megszüntetését. Minden érdesítés karcolásokat okozhat a huzalon, ahogy például az
eltávolítandó lerakódások is.
0558 012 634
- 24 -
© ESAB AB 2016
6 KARBANTARTÁS
6.3
Mágnesszelep csere
Ha nem jön át a gáz a huzaladagolón, a gáz mágnesszelep esetleg eltömődött vagy
elektromosan meghibásodott, ezért ki kell cserélni. A gáz mágnesszelep cseréjekor a
bemenet (az „IN” jelzés vagy a 2-es szám) az egység hátulja felé nézzen.
6.4
Hibaelhárítás
Ha a hegesztő berendezés nem működik megfelelően, az ellenőrzését végezze az alábbi
módon:
1.
Minden tápkapcsoló bekapcsolt állapotában és a többi kezelőszerv kívánt beállítása
mellett ellenőrizze szemrevételezéssel az összes tápkábelt és csatlakozást túlhevülés
vagy szikrázás jeleit keresve.
FIGYELMEZTETÉS!
Az áramütés elkerülése érdekében ne érjen hozzá az elektróda huzalhoz
vagy a hozzá kapcsolódó alkatrészekhez, a szigeteletlen kábelhez vagy
csatlakozásokhoz.
2.
3.
Ellenőrizze az összes gáztömlőt, csatlakozót, áramlásmérőt és nyomáscsökkentőt
esetleges szivárgás, meghibásodás vagy időszakos hiba tekintetében.
Szűkítse le a hibát a hegesztő berendezés egyetlen elemére: elsődleges tápegység,
áramforrás, huzaladagoló vagy huzalvezető lánc (ház, hajtógörgők, huzalvédő és
érintkező csúcs). Ha a vizsgálat a huzaladagoló hibáját jelzi, nézze meg a kapcsolási
rajzot.
FIGYELMEZTETÉS!
Számos hibaelhárítási esetnél bekapcsolva kell hagyni a tápellátást, és a
berendezés kapcsain feszültség lehet. Fokozott körültekintéssel dolgozzon
áram alatt lévő berendezésen. Kerülje az érintkezést az elektromos
alkatrészekkel, kivéve, ha megfelelő eszközzel vizsgálja azokat.
VIGYÁZAT!
Ne végezzen javítást a berendezésen, kivéve, ha a karbantartási
szakaszban leírtak szerinti szakképzettséggel rendelkezik.
4.
Ellenőrizze, hogy a tápegység beállítása „Suitcase” (Bőrönd) vagy „MIG” annak
ellenőrzésére, hogy a MobileFeed üzemkész.
0558 012 634
- 25 -
© ESAB AB 2016
7 ALKATRÉSZRENDELÉS
7
ALKATRÉSZRENDELÉS
VIGYÁZAT!
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB
szerviztechnikus végezhet. Csak eredeti ESAB cserealkatrészeket használjon.
A MobileFeed 301 AVS tervezése és tesztelése az IEC/EN 60974-5 és az IEC/EN 60974-10
nemzetközi szabvány szerint zajlott. Szervizelés vagy javítás elvégzése után a munkát
végző személy(ek) feladata annak biztosítása, hogy a készülék továbbra is megfeleljen a
fenti szabvány előírásainak.
Pótalkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát. Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és a
pótalkatrész listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés
összeállítását és a pontos szállítást.
0558 012 634
- 26 -
© ESAB AB 2016
KAPCSOLÁSI RAJZ
KAPCSOLÁSI RAJZ
0558 012 634
- 27 -
© ESAB AB 2016
KOPÓ ALKATRÉSZEK, CE-JELZÉSŰ TERMÉKEK
KOPÓ ALKATRÉSZEK, CE-JELZÉSŰ TERMÉKEK
V-groove
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 2 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
Inlet Guide
Qty 1 (27)
0,030 (0,8)
0369 557 002
0558 001 077
0558 001 757
0558 001 758
0,035 (0,9)
0369 557 002
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
0,045 (1,2)
0369 557 003
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
0,052 (1,4)
0369 557 013
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
0,062 (1,6)
0369 557 013
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
V-groove X2
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 2 (29)
0,045 (1,2)
0369 557 010
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
0558 001 078
0558 001 757
Inlet Guide
Qty 1 (27)
0558 001 758
K-Cored
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 1 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
Inlet Guide
Qty 1 (27)
0,030 (0,8)
0000 021 160
0558 001 077
0558 001 757
0558 001 758
0,035 (0,9)
0369 557 004
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
0,045 (1,2)
0369 557 004
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
0,052 (1,4)
0369 557 005
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
1/16 (1,6)
0369 557 005
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
5/64 (2,0)
0000 021 162
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
U-Soft
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 1 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
3/64 (1,2)
0369 557 006
0558 001 898
0558 001 895
0558 001 758
1/16 (1,6)
0369 557 008
0558 001 898
0558 001 895
0558 001 758
+ Use flat, plain pressure roll(s),
PN 23612368, supplied with wire feeder.
0558 012 634
Inlet Guide
Qty 1 (27)
Numbers in paranthesis (X) in column
headings in tables above, denote item
numbers in illustration below.
- 28 -
© ESAB AB 2016
KOPÓ ALKATRÉSZEK, CE-JELZÉSŰ TERMÉKEK
Various parts
Item
Qty
1
1
0558 001 743 Feed plate
1A
1
0558 001 744 Safety guard
2
1
3
1
0558 001 745 Pressure arm
4
1
0558 001 746 Bogie
5
2
0558 101 395 Pressure roll
6
2
0558 101 401 Axle pressure roll
7
1
0558 001 747 Locating pin
8
2
0558 101 400 Nut, Pressure roll axle
9
1
0558 101 399 Circlip
10
1
0000 034 609 Retaining screw pressure arm
11
1
0558 001 748 Spring bogie auto lift
12
1
0558 001 749 Spring to pressure arm auto lift
13
2
0558 003 538 Spacer tube, small
14
2
0558 003 539 Spacer tube, big
15
1
0558 001 752 Spacer tube pressure arm auto lift
16
1
0558 001 753 Spacer tube bogie
17
1
0558 001 754 Axle pressure arm
18
1
0558 001 755 Allen screw
19
2
0459 441 880 Gear adaptor feed roll
20
2
0558 003 540 Axle gear adaptor feed roll
21
3
0000 034 608 Washer, retaining screw
22
3
23
1
24
5 db /
csom.
25
1
0558 101 397 Screw (center) guide
28
1
0558 003 542 Main gear drive
0558 012 634
Ordering no. Denomination
Screw, Thumb, M6×12
Knurled screw
0558 101 396 Pressure device w/Scale
0558 101 398 Locating pin, 2.5 × 12 pressure device
- 29 -
© ESAB AB 2016
KOPÓ ALKATRÉSZEK, CE-JELZÉSŰ TERMÉKEK
0558 012 634
- 30 -
© ESAB AB 2016
RENDELÉSI SZÁMOK
RENDELÉSI SZÁMOK
Each MobileFeed wire feeder includes gas solenoid and dual groove feed rolls.
Ordering Number Denomination
Notes
0558 102 207
MobileFeed 301 AVS
CE
0558 102 222
MobileFeed 301 AVS w/remote CE, Remote voltage control works with
Warrior PS only.
Technical documentation is available on the Internet at: www.esab.com.
0558 012 634
- 31 -
© ESAB AB 2016
TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK
Each MobileFeed wire feeder has 3 remote control cable lengths that can be used with
ESAB Warrior series power sources. Requires remote option in feeder.
0558 102 197 Cable Remote MF201/301, 7.5 m
0558 102 198 Cable Remote MF201/301, 15 m
0558 102 199 Cable Remote MF201/301, 30 m
0160 361 881 OKC50 Connectors 2 in (50 mm²),
OKC female connector, 1/0 - 4/0 cable
0160 360 881 OKC50 Connectors 2 in (50 mm²), OKC male
connector, 1/0 - 4/0 cable
0460 005 880 Gas meter (measures gas flow at the torch)
0558 012 634
- 32 -
© ESAB AB 2016
TARTOZÉKOK
0558 012 634
- 33 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising