ESAB | Aristo Mig 4004i Pulse | Instruction manual | ESAB Aristo Mig 4004i Pulse Navodila za uporabo

ESAB Aristo Mig 4004i Pulse Navodila za uporabo
Aristo®
Mig 4004i Pulse
Priročnik z navodili
0463 431 001 SI 20160218
Valid for: serial no. 551-xxx-xxx
VSEBINA
1
2
VARNOST ............................................................................................................. 4
1.1
Razlaga simbolov................................................................................................. 4
1.2
Varnostni ukrepi ................................................................................................... 4
UVOD .................................................................................................................... 8
2.1
Oprema.................................................................................................................. 8
3
TEHNIČNI PODATKI............................................................................................. 9
4
NAMESTITEV ..................................................................................................... 11
5
6
4.1
Lokacija............................................................................................................... 11
4.2
Navodila za dvigovanje...................................................................................... 11
4.3
Omrežno napajanje ............................................................................................ 11
DELOVANJE....................................................................................................... 15
5.1
Priključki in krmilne naprave ............................................................................ 15
5.2
Simboli ................................................................................................................ 16
5.3
Priključitev varilnega in povratnega kabla ......................................................16
5.4
Vklop/izklop varilnega transformatorja ............................................................16
5.5
Krmiljenje ventilatorjev...................................................................................... 16
5.6
Toplotna zaščita ................................................................................................. 16
5.7
VRD (naprava za zniževanje napetosti)............................................................17
5.8
Enota za daljinsko upravljanje..........................................................................17
5.9
Varjenje MIG/MAG ter varjenje z žico z jedrom in zaščito ..............................17
VZDRŽEVANJE .................................................................................................. 18
6.1
Preverjanje in čiščenje ...................................................................................... 18
6.2
Varilni gorilnik .................................................................................................... 18
7
ODPRAVLJANJE NAPAK .................................................................................. 19
8
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV ............................................................ 20
SLIKA......................................................................................................................... 21
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE ....................................................................................22
SEZNAM NADOMESTNIH DELOV ...........................................................................23
PRIKLJUČKI .............................................................................................................. 24
Pridržane pravice do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
0463 431 001
© ESAB AB 2016
1 VARNOST
1
VARNOST
1.1
Razlaga simbolov
Kot je uporabljeno v tem priročniku: Pomeni pozor! Bodite pozorni!
NEVARNOST!
Pomeni neposredno nevarnost, ki se ji je treba izogniti, sicer lahko
povzroči takojšnje, hude telesne poškodbe ali izgubo življenja.
POZOR!
Pomeni morebitno nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali
izgubo življenja.
PREVIDNO!
Pomeni nevarnost, ki lahko povzroči lažje telesne poškodbe.
POZOR!
Pred uporabo morate prebrati in razumeti navodila za
uporabo, upoštevati podatke na nalepkah, upoštevati
varnostne predpise delodajalca in biti seznanjeni z
varnostnimi listi (MSDS).
1.2
Varnostni ukrepi
Za to, da vse osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, upoštevajo vse ustrezne
varnostne ukrepe, odgovarja izključno uporabnik te opreme. Varnostni ukrepi morajo
ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg standardnih predpisov za
varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem
varilne opreme. Nepravilno upravljanje opreme lahko izzove nevarnost, ki povzroči telesne
poškodbe delavca in škodo na opremi.
1. Vsakdo, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
○ njenim upravljanjem;
○ razmestitvijo gumbov za ustavitev v sili;
○ njenim delovanjem;
○ ustreznimi varnostnimi ukrepi;
○ varjenjem, rezanjem oziroma drugim delom z opremo.
2. Upravljavec mora zagotoviti, da:
○ ob zagonu opreme v njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene osebe;
○ nihče ni nezaščiten, ko se ustvari oblok oziroma se začne delo z opremo.
3. Delovno mesto mora biti:
○ ustrezno za dela, za katera je predvideno;
○ v njem ne sme biti prepiha.
0463 431 001
-4-
© ESAB AB 2016
1 VARNOST
4. Osebna varnostna oprema:
○ Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna očala,
ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
○ Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakor so šali, verižice, prstani ipd., saj jih
lahko oprema zagrabi ali vas opečejo.
5. Splošni varnostni ukrepi:
○ Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
○ Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen elektrikar.
○ Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
○ Mazanje in vzdrževanje opreme se ne sme izvajati med delovanjem.
POZOR!
Obločno varjenje in rezanje sta lahko nevarni za vas in druge osebe. Pri varjenju
in rezanju izvajajte varnostne ukrepe.
ELEKTRIČNI UDAR – lahko je smrtno nevaren
•
•
•
•
Napravo namestite in ozemljite v skladu z navodili za uporabo.
Delov pod električno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo kožo,
mokrimi rokavicami ali mokrimi oblačili.
Izolirajte se od obdelovanca in ozemljitve.
Med delom bodite pozorni na varno ravnanje.
ELEKTRIČNA IN MAGNETNA POLJA – lahko škodujejo zdravju
•
•
•
Varilci s srčnimi spodbujevalniki se morajo pred varjenjem posvetovati s
svojim zdravnikom. Elektromagnetna polja lahko motijo delovanje nekaterih
spodbujevalnikov.
Izpostavljenost elektromagnetnim poljem ima lahko do zdaj še nepoznane
posledice.
Varilci morajo za zmanjšanje izpostavljenosti elektromagnetnim poljem
izvesti naslednje ukrepe:
○ Elektrodo in delovne kable speljite na isti strani telesa. Če je mogoče, jih
pritrdite s trakom. Telo se sme biti med gorilnikom in delovnimi kabli.
Varilnika ali delovnih kablov nikoli ne ovijte okrog svojega telesa. Varilni
transformator in kabli morajo biti čim bolj oddaljeni od vašega telesa.
○ Delovni kabel namestite na obdelovanec tako, da bo čim bližje
delovnemu območju.
HLAPI IN PLINI – lahko škodujejo zdravju
•
•
Z glavo ne segajte v območje hlapov.
Uporabljajte prezračevanje ali odvod plinov iz obloka ali oboje, s čimer
zagotovite odvod hlapov in plinov iz svojega dihalnega območja ter iz
celotnega delovnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA – lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
•
•
0463 431 001
Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno zaščitno masko za varjenje z
zaščitnim steklom in nosite zaščitna oblačila.
Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zastori.
-5-
© ESAB AB 2016
1 VARNOST
HRUP – premočan hrup lahko poškoduje sluh.
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito za sluh.
Premikajoči deli – lahko povzročijo poškodbe
•
•
•
Vsa vratca, plošče in pokrovi morajo biti zaprti in varno pritrjeni. Pokrove
lahko z namenom izvajanja vzdrževalnih del in odpravljanja napak odstrani le
usposobljeno osebje. Po koncu servisnih del in pred zagonom motorja znova
namestite plošče ali pokrove in zaprite vratca.
Pred namestitvijo ali priklopom enote izklopite motor.
Z rokami, lasmi, ohlapnimi oblačili in orodji ne segajte v območje delovanja
gibljivih delov.
NEVARNOST POŽARA
•
•
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini ni
nobenih vnetljivih snovi
Ne uporabljajte na zaprtih posodah.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA – ob morebitnem nepravilnem delovanju se
obrnite na strokovnjaka.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
PREVIDNO!
Ta izdelek je namenjen izključno obločnemu varjenju.
POZOR!
Ne uporabljajte varilnega transformatorja za taljenje zamrznjenih cevi.
PREVIDNO!
Oprema razreda A ni namenjena za uporabo v
stanovanjskih prostorih, kjer električno energijo
zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri elektromagnetni
združljivosti opreme razreda A zaradi prevodnih in
sevalnih motenj.
OPOMBA!
Odrabljeno elektronsko opremo oddajte ustanovi za
recikliranje!
Evropska Direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in
elektronski opremi ter njeni uvedbi v nacionalno
zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe
obvezno predelavo električne in/ali elektronske opreme v
ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da
pridobite informacije o odobrenih zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca
ESAB.
0463 431 001
-6-
© ESAB AB 2016
1 VARNOST
ESAB vam zagotavlja vsa potrebna zaščitna sredstva in pribor za varjenje.
0463 431 001
-7-
© ESAB AB 2016
2 UVOD
2
UVOD
Mig 4004i Pulse skupaj z U6 ali U82 nudi celoten paket z več postopki, ki podpirajo MMA,
TIG, MIG/MAG in impulzni MIG.
Varilni transformator je namenjen uporabi s podajalno enoto Aristo® Feed 3004/4804 ali
Aristo® YardFeed 2000 s hladilno enoto COOL 1. Aristo® Feed 3004/4804 je na voljo z
dvema rešitvama za delovanje, ploščo Aristo® U6 in visečim krmilnikom Aristo® U82. Aristo®
YardFeed 2000 je na voljo s ploščo Aristo® U6.
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan v poglavju »PRIBOR« v tem priročniku.
2.1
Oprema
Varilnemu transformatorju so priloženi:
•
•
povratni kabel (5 m) s kontaktnimi kleščami,
priročnik z navodili za varilni transformator.
0463 431 001
-8-
© ESAB AB 2016
3 TEHNIČNI PODATKI
3
TEHNIČNI PODATKI
Mig 4004i Pulse
Omrežna napetost
380–460 V, ±10 %, 3~ 50/60 Hz
Omrežno napajanje Sscmin
5,8 MVA
Primarni tok Imax
19 A
Moč brez obremenitve
99 W
Območje nastavitev (DC)
MIG/MAG
16 A/14,8 V–400 A/34 V
MMA
16 A/20,6 V–400 A/36 V
TIG
4 A/10,2 V–400 A/26 V
Dovoljena obremenitev pri MIG/MAG
60-odstotni obratovalni cikel
400 A/34,0 V
100-odstotni obratovalni cikel
300 A/29,0 V
Dovoljena obremenitev pri MMA
60-odstotni obratovalni cikel
400 A/36,0 V
100-odstotni obratovalni cikel
300 A/32,0 V
Dovoljena obremenitev pri TIG
60-odstotni obratovalni cikel
400 A/26,0 V
100-odstotni obratovalni cikel
300 A/22,0 V
Faktor moči pri maksimalnem toku
0,95
Izkoristek pri maksimalnem toku
89,5 %
Napetost odprtega tokokroga
55 V
Delovna temperatura
od –10 do 40°C (od +14 do 104°F)
Transportna temperatura
od -20 do 55°C (od -4 do 131°F)
Stalna raven zvočnega tlaka v praznem
teku
<70 dB (A)
Dimenzije d × š × v
445 × 250 × 380 mm (24,0 × 9,8 × 15”)
Teža
45 kg (96 funtov)
Razred izolacije
H
Razred ohišja
IP 23
Razred uporabe
Omrežni priključek, Ssc min
Najmanjša kratkostična moč omrežja skladno z IEC 61000-3-12.
Obratovalni cikel
Delovni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete
variti z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Delovni cikel velja pri temperaturi
40 °C/104 °F ali nižji.
Razred ohišja
Razred zaščite ohišja oziroma njegovo zaščito pred vodo in trdnimi predmeti označuje koda
IP.
Oprema z oznako IP23 je namenjena delu v zaprtih prostorih in na prostem.
0463 431 001
-9-
© ESAB AB 2016
3 TEHNIČNI PODATKI
Razred uporabe
Znak
pomeni, da je varilni transformator zasnovan za uporabo v območjih s povečano
električno nevarnostjo.
0463 431 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 NAMESTITEV
4
NAMESTITEV
Vgradnjo mora izvesti usposobljen strokovnjak.
PREVIDNO!
Ta izdelek je namenjen industrijski uporabi. V domačem okolju lahko povzroči
radijske motnje. Za ustrezne varnostne ukrepe je odgovoren uporabnik.
4.1
Lokacija
Varilni transformator postavite tako, da nič ne ovira vhodnih in izhodnih rež za hladilni zrak.
4.2
Navodila za dvigovanje
4.3
Omrežno napajanje
OPOMBA!
Zahteve glede omrežnega priključka
Ta oprema je skladna s standardom IEC 61000-3-12, če je kratkostična moč višja
kot ali enaka Sscmin na uporabnikovi priključni točki na javno omrežje. Inštalater
ali uporabnik opreme mora, po potrebi po posvetu z operaterjem distribucijskega
omrežja, zagotoviti, da je oprema priključena samo na vir napajanja, katerega
kratkostična moč je višja ali enaka Sscmin. Glejte tehnične podatke v poglavju
TEHNIČNI PODATKI.
OPOMBA!
Varilni transformator lahko napaja generator. Za podrobnejše informacije se
obrnite na pooblaščeno servisno osebje ESAB.
Prepričajte se, da je enota priključena na pravilno omrežno napajalno napetost in zaščitena z
ustrezno varovalko. Zaščitna ozemljitvena povezava mora biti narejena po predpisih.
0463 431 001
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 NAMESTITEV
A. Napisna ploščica s podatki o napajalnem
priključku
Priporočene velikosti varovalk in najmanjši prerezi kablov
Mig 4004i Pulse
Omrežna napetost
380-460 V, +/- 10 %, 3~50/60 Hz
Napajalni kabel, prerez
4C 10 Awg (4G4 mm2)
Fazni tok Ieff Uin 380 V
20 A
Varovalka, prenapetostna
20 A
Varovalka, CMCB
25 A
Fazni tok Ieff Uin 400 V
19,2 A
Varovalka, prenapetostna
20 A
Varovalka, CMCB
25 A
Fazni tok Ieff Uin 415 V
18 A
Varovalka, prenapetostna
20 A
Varovalka, CMCB
20 A
Fazni tok Ieff Uin 440 V
17,6 A
Varovalka, prenapetostna
20 A
Varovalka, CMCB
20 A
Fazni tok Ieff Uin 460 V
17 A
Varovalka, prenapetostna
20 A
Varovalka, CMCB
20 A
OPOMBA!
Navedeni prerezi omrežnega kabla in vrednosti varovalk veljajo za švedske
predpise. Varilni transformator uporabljajte skladno z ustreznimi predpisi v svoji
državi.
0463 431 001
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 NAMESTITEV
Namestitev omrežnega kabla
Če je treba zamenjati omrežni kabel, je treba pravilno povezati ozemljitev na nosilno ploščo.
Oglejte si zgornje slike za odstranitev stranske plošče in namestitev omrežnega kabla. Na to
točko priključitve ne smete priključiti nobenega drugega kabla.
0463 431 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
4 NAMESTITEV
Navodila za priključitev
Varilni transformator napajata omrežni kabel in vtič, ki sta priključena na in odobrena za
napetost 400 V. Če je potrebna drugačna omrežna napetost, morate kabel na tiskanem vezju
premakniti na ustrezno priključno nožico (glejte zgornjo sliko), omrežni kabel in vtič pa
zamenjajte glede na veljavne nacionalne predpise. To naj opravi delavec z ustreznim
znanjem elektrotehnike. Med tem morate varilni transformator izključiti iz omrežja.
0463 431 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 DELOVANJE
5
DELOVANJE
Splošni varnostni predpisi za ravnanje z opremo so opisani v poglavju »VARNOST« v
tem priročniku. Preden začnete uporabljati opremo, preberite to poglavje!
POZOR!
Opremo zavarujte – zlasti na
neravni ali nagnjeni podlagi.
OPOMBA!
Za najboljše rezultate pri varjenju Mig s kratkimi pulzi varilni in povratni kabel ne
smeta biti daljša od 10 m (33 ft).
5.1
Priključki in krmilne naprave
1. Stikalo omrežnega napajanja, 0/1
2. Priključek za enoto za podajanje žice ali
daljinsko upravljanje
3. Signalna LED-lučka, toplotna zaščita
5. Pozitivni varilni priključek: Varilni kabel
6. Negativni varilni priključek: Povratni kabel
7. Varovalka (10 A) napajalne napetosti
(42 V) za podajalno enoto
4. Signalna LED-lučka, napajanje vklopljeno 8. Omrežni kabel
0463 431 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 DELOVANJE
5.2
Simboli
Enota za daljinsko
upravljanje (2)
Pregrevanje (3)
Napajanje VKLOPLJENO
(4)
5.3
Priključitev varilnega in povratnega kabla
Varilni transformator ima dva izhoda, pozitivni (+) in negativni priključek (–), za priključitev
varilnega in povratnega kabla.
Povratni kabel priključite na negativni priključek na varilnem transformatorju. Kontaktne
klešče povratnega kabla pritrdite na obdelovanec, pri čemer morate poskrbeti, da je med
obdelovancem in priključkom za povratni kabel na varilnem transformatorju dober električni
stik.
Priporočene vrednosti najmočnejšega toka za kable iz kompleta za priklop
Imax
Območje kablov
Dolžina kablov
70 mm2
2–35 m
6,6–114,8 ft
95 mm2
2–35 m
6,6–114,8 ft
450 A (60 % delovni cikel)
350 A (100% delovni cikel)
550 A (60 % delovni cikel)
430 A (100% delovni cikel)
Obratovalni cikel
Delovni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete
variti z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Delovni cikel velja pri temperaturi
40 °C (104 °F).
5.4
Vklop/izklop varilnega transformatorja
Enoto vklopite z obratom stikala (1) v položaj »1«. Varilni transformator izklopite z obratom
stikala (1) v položaj »0«. Ne glede na to, ali enoto izklopite na običajen način ali pride do
izpada omrežne napetosti, se varilni parametri shranijo in so na voljo ob naslednjem vklopu
varilnega transformatorja.
5.5
Krmiljenje ventilatorjev
Varilni transformator ima časovni krmilnik, kar pomeni, da ventilatorji delujejo še 6,5 minute
po koncu varjenja, potem pa se enota preklopi v način za varčevanje z energijo. Ventilatorji
se znova zaženejo, ko se varjenje nadaljuje. Ventilatorji delujejo z nižjo hitrostjo pri tokovih
varjenja do 150 A in s polno hitrostjo pri višjih tokovih.
PREVIDNO!
Ventilatorji se lahko kadarkoli zaženejo, da zaščitijo vir napajanja pred
pregrevanjem.
5.6
Toplotna zaščita
Varilni transformator ima vgrajeno toplotno zaščito, ki se sproži ob prekoračitvi temperature.
Ob sprožitvi zaščite se varilni tok prekine, na nadzorni plošči pa je prikazana koda napake.
0463 431 001
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 DELOVANJE
Toplotna zaščita se samodejno izklopi, ko temperatura pade v območje običajnih delovnih
temperatur.
5.7
VRD (naprava za zniževanje napetosti)
Funkcija VRD zagotovi, da napetost pri odprtem tokokrogu, kadar varjenje ne poteka, ne
preseže 35 V. LED-lučka VRD se prižge, ko je vklopljena funkcija VRD. Funkcijo VRD mora
usposobljen serviser vklopiti s programsko opremo ESAT.
Funkcija VRD se blokira, ko sistem zazna začetek varjenja.
5.8
Enota za daljinsko upravljanje
Podrobnejši opis uporabe daljinske upravljalne enote najdete v navodilih za uporabo
nadzorne plošče.
5.9
Varjenje MIG/MAG ter varjenje z žico z jedrom in zaščito
Oblok topi žico, ki se neprekinjeno dovaja. Kopel taline je zaščitena z zaščitnim plinom. Pri
varjenju MIG/MAG in varjenju z žico z jedrom in zaščito potrebujete poleg varilnega
transformatorja še:
•
•
•
•
podajalno enoto za žico,
varilni gorilnik,
povezovalni kabel med varilnim transformatorjem in podajalno enoto,
jeklenko zaščitnega plina.
0463 431 001
- 17 -
© ESAB AB 2016
6 VZDRŽEVANJE
6
VZDRŽEVANJE
OPOMBA!
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
Varovalne plošče smejo odstranjevati za priključitev, servisiranje, vzdrževanje ali popravila
varilne opreme samo osebe z ustreznim znanjem s področja elektrike (pooblaščene osebe).
Če želite več informacij o hladilni enoti, si oglejte priročnik za hladilno enoto.
PREVIDNO!
Vsak kupčev poskus odpraviti napake s posegi v izdelek v garancijski dobi izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
6.1
Preverjanje in čiščenje
Redno preverjajte čistočo varilnega transformatorja.
Redno čistite varilni transformator s stisnjenim zrakom pod znižanim tlakom. V umazanih
okoljih je potrebno pogostejše čiščenje.
Drugače se lahko dovod/odvod zraka zamaši in enota se začne pregrevati. Da do tega ne
pride, redno čistite zračni filter. Filter sestavljata velika in majhna mreža. Prepričajte se, da je
velika mreža nameščena na najvišji del varilnega transformatorja, majhna mreža pa na
njegov najnižji del.
Zamenjava in čiščenje filtra za prah:
1.
2.
3.
4.
Filter za prah sprostite, kot kaže slika.
Izpihajte filter s stisnjenim zrakom (pod znižanim tlakom).
Poskrbite, da je filter z najbolj fino mrežico obrnjen proti rešetki.
Ponovno namestite filter.
6.2
Varilni gorilnik
Redno čistite in zamenjujte obrabne dele, da zagotovite brezhibno varjenje.
0463 431 001
- 18 -
© ESAB AB 2016
7 ODPRAVLJANJE NAPAK
7
ODPRAVLJANJE NAPAK
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, sami opravite naslednje priporočene preizkuse
in preglede.
Vrsta napake
Ukrepi
Ni obloka.
•
•
•
•
Varilni tok se med varjenjem prekine
•
•
•
Pogosto se sproži toplotna zaščita.
•
•
•
Slabo varjenje.
•
•
•
•
Ko pritisnete na sprožilnik varilne pištole, se
nič ne zgodi.
•
•
•
0463 431 001
- 19 -
Preverite, ali je stikalo za vklop
transformatorja vključeno.
Preverite, ali so napajalni, varilni tok in
povratni kabel pravilno povezani.
Preverite, ali je nastavljena pravilna
vrednost toka.
Preverite omrežne varovalke za varilni
transformator.
Preverite, ali se je sprožila toplotna
zaščita (to kaže oranžna LED-lučka na
čelni plošči (3)).
Preverite omrežne varovalke, če signalna
LED-lučka za napajanje (4) ne sveti.
Preverite, ali je povratni kabel pravilno
priključen.
Preverite, ali so filtri za zrak zamašeni.
Prepričajte se, da ne presegate nazivnih
vrednosti za transformator (tj. da ga ne
preobremenjujete).
Preverite, da temperatura okolice ni višja
od tiste za nazivni delovni cikel
40°C/104°F.
Preverite, ali so varilni tok in povratni kabli
pravilno povezani.
Preverite, ali je nastavljena pravilna
vrednost toka.
Preverite, ali uporabljate pravo varilno
žico.
Preverite omrežne varovalke za varilni
transformator.
Preverite varovalko na zadnjem delu
varilnega transformatorja.
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel
poškodovana.
Preverite, ali podajalnik žice pravilno
deluje. Oglejte si priročnik za podajalnik
žice.
© ESAB AB 2016
8 NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
8
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
PREVIDNO!
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Mig 4004i Pulse je zasnovan in testiran v skladu z mednarodnimi in evropskimi standardi
IEC-/EN 60974-1 in IEC-/EN 60974-10. Servisna delavnica, ki je opravila servis ali
popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno skladen z navedenimi
standardi.
Nadomestne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB – glejte
zadnjo stran tega zvezka. Pri naročanju navedite tip in serijsko številko izdelka ter oznako in
številko nadomestnega dela po seznamu nadomestnih delov. S tem poenostavite dobavo in
si zagotovite, da bo pravilna.
0463 431 001
- 20 -
© ESAB AB 2016
SLIKA
SLIKA
0463 431 001
- 21 -
© ESAB AB 2016
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
Ordering
number
Denomination
Type
0465 152 883 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
0463 396 001 Spare parts list
Note
400V version
Aristo® Mig 4004i Pulse
Tehnična dokumentacije je na voljo na spletnem naslovu: www.esab.com
0463 431 001
- 22 -
© ESAB AB 2016
SEZNAM NADOMESTNIH DELOV
SEZNAM NADOMESTNIH DELOV
0463 431 001
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 23 -
© ESAB AB 2016
PRIKLJUČKI
PRIKLJUČKI
0462 151 880
Trolley 11, 4-wheel
0460 564 880
Trolley 8, 2-wheel
0460 815 880
Shelf for YardFeed and MobileFeed
0460 565 880
Trolley
For use together with counter balance device
0461 310 880
Trolley adapter kit
For fitting of power source Mig 4004i Pulse to
trolley 0460 565 880
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
Use together with trolley 0460 565 880
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm bobbin
0458 705 882
for 440 mm bobbin
0463 431 001
- 24 -
© ESAB AB 2016
PRIKLJUČKI
0463 125 880
Trolley bracket
Option when no cooling unit is assembled
0460 526 881
Feed 3004 U82
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 891
Feed 3004 U82, with water
0460 526 896
Feed 3004 U6, with water
0460526 991
Feed 4804 U82, with water
0460 526 996
0459 906 896
0462 300 880
Feed 4804 U6, with water
Yardfeed 2000, with water
Cooling unit COOL 1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m
0459 528 781
5m
0459 528 782
10 m
0459 528 783
15 m
0459 528 784
25 m
0459 528 785
35 m
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m
0459 528 791
5m
0459 528 792
10 m
0459 528 793
15 m
0459 528 794
25 m
0459 528 795
35 m
0463 431 001
- 25 -
© ESAB AB 2016
PRIKLJUČKI
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
0459 960 880
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 881
5m
0459 960 882
10 m
25 m
Podatki o varilnih gorilnikih PSF so na voljo v ločenih brošurah.
Z dodatne podrobnosti o dodatni opremi se obrnite na najbližjega zastopnika družbe ESAB.
0463 431 001
- 26 -
© ESAB AB 2016
PRIKLJUČKI
0463 431 001
- 27 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB Welding and Cutting
GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Neuhof Business Center
Neuhofstr. 4
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising