ESAB | Heliarc 283i AC/DC | Instruction manual | ESAB Heliarc 283i AC/DC Kasutusjuhend

ESAB Heliarc 283i AC/DC Kasutusjuhend
Heliarc 283i AC/DC
Heliarc 353i AC/DC
Heliarc cooling unit
Käyttöohjeet
0463 369 001 FI 20160105
Valid for: 283i = S2733450468 353i = S2733450508
Cooling unit = S2733450427
SISÄLLYSLUETTELO
1
TURVALLISUUS ................................................................................................... 5
2
JOHDANTO .......................................................................................................... 8
2.1
Yleiskatsaus ......................................................................................................... 8
2.2
Varustus ................................................................................................................ 8
3
TEKNISET TIEDOT .............................................................................................. 9
4
ASENNUS ........................................................................................................... 11
5
4.1
Yleistä.................................................................................................................. 11
4.2
Nosto-ohjeet ....................................................................................................... 11
4.3
Sijoitus ................................................................................................................ 11
4.4
Syöttöjännite ...................................................................................................... 12
KÄYTTÖ.............................................................................................................. 14
5.1
Yleiskatsaus ....................................................................................................... 14
5.2
Virtalähteen liitännät ja hallintalaitteet.............................................................14
5.3
Pika-asetukset .................................................................................................... 17
5.3.1
Käyttötilan valinta ............................................................................................. 17
5.3.2
Puikkotila (SMAW) ........................................................................................... 17
5.3.3
TIG (GTAW) -2-vaihetila etäkytkimellä ............................................................. 18
5.3.4
TIG (GTAW) 2-vaihetila jalkakytkimellä............................................................ 18
5.3.5
TIG (GTAW) -4-vaihetila................................................................................... 18
5.3.6
TIG (GTAW) -pistehitsaustila............................................................................ 19
5.3.7
Vaihtovirtatila .................................................................................................... 19
5.3.8
Pulssitila – huippu/tausta ................................................................................. 20
5.3.9
Pulssitila – taajuus/kuormitusaikasuhde .......................................................... 20
5.3.10 Ohjelmien tallentaminen ja haku muistista....................................................... 21
5.3.11 Yleiset toiminnot............................................................................................... 21
5.3.12 Kaukosäädin – käytössä / pois käytöstä / minimi............................................. 22
6
7
5.4
Virtalähteen alavalikko ...................................................................................... 22
5.5
Virtalähteen päätoiminnot ................................................................................. 23
5.6
TIG-hitsaustiedot................................................................................................ 25
5.7
Virtalähteen ylikuumeneminen .........................................................................26
5.8
Jäähdytysyksikön liitännät ja ohjauslaitteet ...................................................26
5.9
Jäähdytysyksikön käynnistäminen ..................................................................27
HUOLTO.............................................................................................................. 29
6.1
Yleiskatsaus ....................................................................................................... 29
6.2
Virtalähde ............................................................................................................ 29
6.3
Hitsauspoltin ...................................................................................................... 29
6.4
Jäähdytysyksikkö .............................................................................................. 29
6.5
täytä jäähdytysyksikkö jäähdytysnesteellä. ....................................................30
VIANETSINTÄ .................................................................................................... 31
0463 369 001
© ESAB AB 2016
SISÄLLYSLUETTELO
8
VARAOSIEN TILAAMINEN ................................................................................ 33
KAAVIO...................................................................................................................... 34
HITSAUSTAULUKOT ................................................................................................36
TILAUSNUMEROT ....................................................................................................38
LISÄVARUSTEET......................................................................................................39
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0463 369 001
© ESAB AB 2016
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1. Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
2. Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
3. Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
4. Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka voivat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5. Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
0463 369 001
-5-
© ESAB AB 2016
1 TURVALLISUUS
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi. Noudata työnantajan turvaohjeita, joiden
pitää perustua valmistajan varoituksiin.
SÄHKÖISKU - voi tappaa
•
•
•
•
Asenna ja maadoita laite sovellettavien standardien mukaisesti
Varo koskemasta jännitteellisiin osiin tai elektrodeihin paljaalla iholla, märillä
käsineillä tai märillä vaatteilla
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta
Varmista, että työasentosi on turvallinen
HUURUT JA KAASUT - voivat olla hengenvaarallisia
•
•
Pidä pääsi poissa huuruista
Poista huurut ja kaasut hengitystilastasi ja työpisteestä kaasuimurilla tai
pisteimurilla.
KAAREN SÄTEILY - voi polttaa silmiä ja ihoa.
•
•
Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita
Suojaa sivulliset sopivilla suojuksilla tai verhoilla
PALOVAARA
•
Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että lähellä ei ole
syttyviä materiaaleja.
MELU - Voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
•
•
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta. Suojaa
korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta
Varoita sivullisia vaarasta
TOIMINTAHÄIRIÖ - kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
Lue ja ymmärrä käyttöohje ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VAROITUS!
Älä käytä virtalähdettä jäätyneiden putkien sulattamiseen.
VARO!
Lue ja ymmärrä käyttöohje ennen tuotteen asennusta tai
käyttöä.
0463 369 001
-6-
© ESAB AB 2016
1 TURVALLISUUS
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
0463 369 001
-7-
© ESAB AB 2016
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
2.1
Yleiskatsaus
Heliarc 283i ja 353i AC/DC ovat hitsausvirtalähteitä, jotka on tarkoitettu puikko- ja
TIG-hitsaukseen. Heliarc 283i:n nimellisarvo on enintään 280 A ja Heliarc 353i:n nimellisarvo
on enintään 350 A.
Takapaneelin kautta käytettävää 230 V AC -lisäsyöttöä voidaan käyttää, kun
Heliarc-jäähdytysyksikkö on käytössä
Heliarc-jäähdytysyksikköä käytetään Heliarc 283i- ja 353i AC/DC -hitsausvirtalähteiden
kanssa. Se jakaa 2 litraa minuutissa 60 W teholla, kun poltin on kytketty.
Virtalähteille on saatavana lisävarusteena vaunu.
ESAB-lisävarusteet tuotetta varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
LISÄVARUSTEET.
2.2
Varustus
Virtalähteiden mukana toimitetaan:
•
•
•
•
maadoituskaapelilla, jossa maadoituspihdit
virtajohto
kaasuletku
käyttöohje
Jäähdytyslaitteen mukana toimitetaan:
•
käyttöohje
0463 369 001
-8-
© ESAB AB 2016
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
283i AC/DC
353i AC/DC
Verkkojännite
400 V ±10 %,
3~ 50/60 Hz
400 V ±10 %,
3~ 50/60 Hz
Virtajohto
4G4 mm
4G4 mm
Johtosulake
vähintään 25 A
vähintään 25 A
Asetusalue GTAW/TIG AC/DC
4–280 A
4–350 A
Huipputeho
GTAW/TIG, AC/DC
280 A 100 %:lla
350 A 45 %:lla
Kaasun esivirtaus
0,5–30 s
0,5–30 s
Virran nousu/lasku
0,1–10 s
0,1–10 s
Kaasun jälkivirtaus
0,5–30 s
0,5–30 s
Vaihtovirran taajuus
20–200 Hz
20–200 Hz
Vaihtovirran tasapaino
10–90 %
10–90 %
DC-pulssitilan taajuus
0,4–300 Hz
0,4–300 Hz
AC-pulssitilan taajuus
0,4–2 Hz
0,4–2 Hz
Pulssisuhde
(pulssiaika/tausta-aika)
30–65 %
30–65 %
Taustavirta
10–90 A
10–90 A
Virran laskuaika
0,1–10 s
0,1–10 s
Aloitus-/kraatterivirta (4-vaihe)
10–90 %
10–90 %
Huuhtelun jälkiaika
0,5–30 s
0,5–30 s
Etäaloituspistevirta
4–100 A
4–100 A
Tyhjäkäyntijännite enintään
68 V
68 V
Tehokerroin 100 %:lla, TIG-tila
0,75
0,8
Asetusalue SMAW/MMA
4–280 A
4–350 A
Enimmäisteho SMAW/MMA, AC/DC
20 %:n kuormitusaikasuhde
-
350 A
40 %:n kuormitusaikasuhde
280 A
-
KVA GTAW/TIG
11
14,5
KVA SMAW/MMA
14,2
19
Suojausluokka
IP 21S
IP 21S
Mitat p x l x k
600 × 300 × 620 mm
600 × 300 × 620 mm
Paino ilman jäähdytysyksikköä
50 kg
50 kg
Paino, vaunu
35 kg
35 kg
Suojausluokka
IP-koodi osoittaa kotelointiluokan ts. miten hyvin kotelo on suojattu kiinteiden esineiden tai
veden tunkeutumista vastaan.
IP21 merkitty laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
0463 369 001
-9-
© ESAB AB 2016
3 TEKNISET TIEDOT
Heliarc-jäähdytysyksikkö
Verkkojännite
400 V ±10 %, 1~, 50/60 Hz
Virtalähteen enimmäisvirta
0,75 A
P1l/min
0,5 kW
Jäähdytysteho
60 W
Jäähdytysneste
ESAB-jäähdytysnesteseos, katso luku
LISÄVARUSTEET.
Jäähdytysnesteen määrä
5 l (toimitettaessa noin 2,5 l)
Enimmäispaine
0,35 MPa
Suurin vesivirta
2,0 l/min
Käyttölämpötila
-10° – +40 °C
Kuljetuslämpötila
-20° – +55°C
Mitat (p × l × k)
475 × 310 × 250 mm
Paino tyhjänä
14 kg
Suojausluokka
IP 21
Suojausluokka
IP-koodi osoittaa kotelointiluokan ts. miten hyvin kotelo on suojattu kiinteiden esineiden tai
veden tunkeutumista vastaan.
IP21 merkitty laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
0463 369 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 ASENNUS
4
ASENNUS
4.1
Yleistä
Asennuksen saa suorittaa vain ammattilainen.
4.2
Nosto-ohjeet
Virtalähteen nostaminen käsin.
VAROITUS!
Virtalähde painaa 50 kg.
VAROITUS!
Nostamiseen tarvitaan kaksi
henkilöä ja virtalähde täytyy
nostaa kahdesta kahvasta.
Virtalähteen nostaminen nosturilla ja liinalla.
VAROITUS!
Nosta virtalähde nostosilmukasta.
Pidä virtalähde mahdollisimman
suorassa.
VAROITUS!
Varmista laite - erityisesti jos
alusta on epätasainen tai kalteva.
4.3
Sijoitus
Sijoita virtalähde niin, ettei mitään ole ilman tulo- ja poistoaukkojen edessä. Varmista, ettei
virtalähteeseen pääse likaa tai pölyä. Estä törmäykset, hankautuminen ja altistuminen
valuvalle vedelle, liialliselle kuumuudelle ja poikkeaville olosuhteille.
0463 369 001
- 11 -
© ESAB AB 2016
4 ASENNUS
4.4
Syöttöjännite
HUOM!
Syöttöjännitteelle asetettavat vaatimukset
Tämä laitteisto täyttää standardin IEC 61000-3-12 vaatimukset edellyttäen, että
oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin Sscmin käyttäjän syöttöjärjestelmän
ja julkisen järjestelmän liitäntäpisteessä. Laitteen asentajan tai käyttäjän on
varmistettava, tarvittaessa neuvottelemalla jakeluverkon operaattorin kanssa, että
laite on kytketty syöttöön, jonka oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin
Sscmin. Katso tekniset tiedot luvusta TEKNISET TIEDOT.
VARO!
Varmista, että päävirtakytkin on asennossa OFF (0), ennen kuin teet mitään
sähkökytkentöjä virtalähteen ja syöttöjännitelähteen välille.
Varmista, että hitsausvirtalähde kytketään oikeaan syöttöjännitteeseen ja että virtapiiri on
suojattu oikean kokoisella sulakkeella. Syöttöjännitteen jakelupaneelin täytyy täyttää
käyttömaassa voimassa olevat säännökset. Syöttöjännitteen jakelujärjestelmän täytyy olla
tarkoitettu teollisuuskäyttöön.
Laite pitää maadoittaa määräysten mukaisesti. Käyttäjä täytyy suojata maadoittamalla
virtalähde oikein. On ensiarvoisen tärkeää luoda hyvä maadoitus virtakaapelin keltavihreällä
johtimella. Tämä estää purkaukset, jotka johtuvat tahattomista kosketuksista maadoitettuihin
kohteisiin. Kotelo, joka johtaa sähköä, on sähköisesti kytketty maajohtimeen. Mikäli laitetta ei
ole kytketty oikein maajohtoon, se saattaa aiheuttaa käyttäjälle vaarallisia sähköiskuja.
Virtalähde toimii syöttöjännitteillä, jotka vaihtelevat 20 % nimellisjännitteestä (400 V
nimellisjännite, 320 V vähimmäisjännite, 480 V enimmäisjännite).
Heliarc 283i AC/DC
Heliarc 353i AC/DC
Verkkojännite
400 V, 3~ , 50/60 Hz
400 V, 3~ , 50/60 Hz
Sulake
20 A
25 A
Jäähdytysyksikön kytkentäohje
Varmista, että käyttäjä on suojattu maadoittamalla Heliarc oikein. On ensiarvoisen tärkeää
luoda hyvä maadoitus virtakaapelin keltavihreällä johtimella. Tämä estää purkaukset, jotka
johtuvat tahattomista kosketuksista maadoitettuihin kohteisiin.
Kotelo, joka johtaa sähköä, on sähköisesti kytketty maajohtimeen. Mikäli laitetta ei ole
kytketty oikein maajohtoon, se saattaa aiheuttaa käyttäjälle vaarallisia sähköiskuja.
Jäähdytysyksikkö täytyy kytkeä virtalähteeseen erityisellä moninapaisella ILME-liitimellä, joka
on mukana toimituksessa. Varmista, että virtalähde on kytketty pois käytöstä ja irrotettu
syöttöjännitteestä, ennen kuin teet mitään sähkökytkentöjä jäähdytyslaitteen ja virtalähteen
välille.
Jos aiot kytkeä jäähdytyslaitteen kolmivaiheiseen jännitteeseen, korvaa erityinen
nelinapainen ILME-liitin kolmivaiheliittimellä. Kytke tulojohtimet vain kahteen liittimen
koskettimeen (musta-ruskea) ja maajohdin (Keltavihreä) maakoskettimeen.
0463 369 001
- 12 -
© ESAB AB 2016
4 ASENNUS
Kytke jäähdytysyksikkö virtalähteeseen.
1.
2.
3.
4.
Irrota ruuvit (1), suojapultti (2) ja ovipaneeli (3).
Irrota vaunun rungon takana oleva muovinen tulppa.
Vedä jäähdytyslaitteen tulokaapeli vaunun rungon takana olevan reiän läpi.
Kiristä tulokaapeli ruuveilla (4).
Heliarc 353i AC/DC on varustettu jäähdytyslaitteen kytkemiseen tarvittavalla liittimellä.
Jäähdytysyksikön käynnistäminen edellyttää, että sekä virtalähde että jäähdytysyksikkö on
kytketty käyttöön.
Hydrauliikan liittäminen
Liitä polttimen vedenjakeluletku jäähdytyslaitteen veden lähtöliittimeen. Liitä polttimen
vedenpaluuletku jäähdytyslaitteen veden tuloliittimeen.
0463 369 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
5.1
Yleiskatsaus
Turvallisuusmääräykset laitteen käsittelyä varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
TURVALLISUUS. Lue se ennen laitteen käytön aloittamista!
5.2
Virtalähteen liitännät ja hallintalaitteet
Etuliitännät
Tyyppi Liitäntä
TIG
LIITIN Kuvaus
KYLLÄ
A
Kaasu
TIG-POLTIN
B
Negatiivinen
KYLLÄ
D-F
MAADOITUSPIHDIT
Tyyppi Liitäntä
E
Liitin
Positiivinen
LIITIN Kuvaus
EI
Puikko MAADOITUSPIHDIT
hitsaus MAHDOLLINEN KAUKOSÄÄTÖ
PUIKKO
A
Kaasu
B
Negatiivinen
F
Liitin
E
Positiivinen
HUOM!
Kaksinapainen XLR-liitin (D) voidaan liittää joko analogiseen jalkakytkimeen tai
polttimeen.
0463 369 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
Jäähdytyslaitteen liitäntä
Nelinapainen
liitin
Virtalähde
GRD
NAP Kuvaus
A
1
Virtalähde, yhteinen
2
Virtalähde, 115/230 V AC
3
Virtalähde, 400 V AC
4
Kotelo, yhteinen
14-napainen liitin
14-napainen
liitin
Polttimen
liipaisin
Kauko-ohjaus
GRD
NAP Kuvaus
A
A
Polttimen kytkin
B
Polttimen kytkin
E
Kauko-ohjainpiiri, yhteinen
F
+5 V DC, kauko-ohjaintulo
G
+5 V DC, kauko-ohjainlähtö
D
+5 V DC, kauko-ohjainlähtö
H
Kotelo, yhteinen
2-napainen liitin
2-napainen
liitin
NAP Kuvaus
A
A
Polttimen kytkin
B
Polttimen kytkin
Polttimen
liipaisin
0463 369 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
Etupaneeli
Kohde
Nimitys
1
LED, virtalähteessä jännite
2
LED, hitsaus käytössä
3
LED, ylilämpö
4
Volttinäyttö
5
Ampeerinäyttö
6
Vaihtovirtatilan painike
7
Vaihtovirtatilan LED
8
Vaihtovirran taajuusasetus, 20–200 Hz
9
Vaihtovirran tasapainoasetus, 10–90 %
10
Pulssitilan painike (0,4–300 Hz DC, 0,4–2 Hz AC)
11
Pulssitilan LED
12
Esikaasun (0,1–2,5 s) ja jälkikaasun (0,1–30 s) painike
13
Perusvirtapainike (10–90 %)
14
Virran nousu- ja laskupainike (virran nousu 0,1–10 s, virran lasku 0,1–10 s)
15
Enkooderipyörä virta- ja muiden asetusten tekemiseen
16
HF LED
17
HF-painike
18
Tilanvalintapainike
19
Kaukosäädinpainike
20
Kaukosäädinpainikkeen LED
21
LED, TIG-tilan kaksoiskaavio
22
LED, TIG-tila, pistehitsaus
23
LED, TIG-tila, 4-vaihe
0463 369 001
- 16 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
Kohde
Nimitys
24
LED, TIG-tila, 2-vaihe
25
LED, puikkotila
5.3
Pika-asetukset
5.3.1
Käyttötilan valinta
Paina tilanvalintapainiketta (1), kunnes vihreä LED-valo ilmaisee, että haluttu tila on valittuna.
5.3.2
Puikkotila (SMAW)
1. Paina tilanvalintapainiketta (1), kunnes LED-valo syttyy ilmaisemaan, että puikkotila
kuumasytytyksellä ja kaaripaineella on valittuna.
2. Paina tilanvalintapainiketta (1) muutaman sekunnin ajan, kunnes V-näytössä näkyy HS.
3. Aseta kuumasytytyksen arvo enkooderipyörällä (2).
4. Paina tilanvalintapainiketta (1) muutaman sekunnin ajan, kunnes V-näytössä näkyy HS.
5. Paina tilanvalintapainiketta (1) uudelleen, kunnes V-näytössä näkyy AF.
6. Aseta kaaripaineen arvo enkooderipyörällä (2).
0463 369 001
- 17 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
5.3.3
TIG (GTAW) -2-vaihetila etäkytkimellä
1. Paina tilanvalintapainiketta (1) useamman kerran, kunnes LED-valo syttyy ilmaisemaan,
että TIG-2-vaihetila on valittuna.
2. Paina virran nousu-/lasku -painiketta (3) ja säädä virran laskuaika.
5.3.4
TIG (GTAW) 2-vaihetila jalkakytkimellä
1. Paina tilanvalintapainiketta (1) useamman kerran, kunnes LED-valo syttyy ilmaisemaan,
että TIG-2-vaihetila on valittuna.
2. Paina virran nousu/lasku -painiketta (3) ja säädä virran laskun aika vähimmäisaikaan
enkooderipyörällä (2).
5.3.5
0463 369 001
TIG (GTAW) -4-vaihetila
- 18 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
1. Paina tilanvalintapainiketta (1) useamman kerran, kunnes LED-valo syttyy ilmaisemaan,
että TIG-4-vaihetila on valittuna.
2. Säädä virran lasku (V-ikkunassa näkyy ds) painamalla kerran virran nousu-/lasku
-painiketta (3). Säädä virran nousu (V-ikkunassa näkyy us) painamalla kahdesti virran
nousu/lasku -painiketta (3). Säädä virran lasku-/nousuaika (0,1–10 s) enkooderipyörällä
(2).
3. Paina perusvirtapainiketta ja säädä virtataso (10–90 % päävirrasta) enkooderipyörällä
(2).
5.3.6
TIG (GTAW) -pistehitsaustila
1. Paina tilanvalintapainiketta (1) useamman kerran, kunnes LED-valo syttyy ilmaisemaan,
että TIG-pistehitsaustila on valittuna.
2. Säädä A-näytössä näkyvä pistehitsausaika enkooderipyörällä (2).
3. Aseta pistehitsauksen virtataso normaalissa TIG-tilassa.
4. Paina tilanvalintapainiketta (1) useamman kerran, kunnes LED-valo syttyy ilmaisemaan,
että TIG-pistehitsaustila on valittuna.
5.3.7
1.
2.
3.
4.
Vaihtovirtatila
Ota vaihtovirtatila käyttöön painamalla vaihtovirran tilapainiketta (1).
Säädä A-näytössä näkyvä pistehitsausaika vaihtovirran taajuuspainikkeella (2).
Säädä tasapaino (10 - 90 %) AC:n tasapainopainikkeella (3).
Poista vaihtovirtatila käytöstä painamalla vaihtovirran tilapainiketta (1) kolmen sekunnin
ajan.
0463 369 001
- 19 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
5.3.8
Pulssitila – huippu/tausta
1. Ota pulssitila käyttöön painamalla pulssitilapainiketta (1).
2. Säädä huippuvirtataso enkooderipyörällä (2).
3. Säädä taustavirtataso perusvirtapainikkeella (3).
5.3.9
Pulssitila – taajuus/kuormitusaikasuhde
1. Kun pulssitila on käytössä (ON), voit vaihtaa taajuuden (FRE) ja kuormitusaikasuhteen
(DUT) välillä painamalla pulssitilapainiketta (1)
2. Säädä FRE-tilassa pulssitaajuus (AC: 0,4–2 Hz, DC: 0,4–300 Hz) enkooderipyörällä (2).
3. Säädä DUT-tilassa kuormitusaikasuhde (30–65 % piikin leveydestä) enkooderipyörällä
(2). Enemmän kuormitusta = enemmän lämpöä.
4. Poista pulssitila käytöstä painamalla pulssitilapainiketta (1) kolmen sekunnin ajan.
Ampeerit
t
0463 369 001
- 20 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
A = Perusvirta-aika
B = Pulssiaika
C = Taajuus
Kuormitus on B jaettuna A:lla ja se ilmaistaan prosentteina.
5.3.10
Ohjelmien tallentaminen ja haku muistista
Voit tallentaa 60 hitsausparametria ja hakea ne myöhemmin muistista.
1. Paina sekä pulssitilapainiketta että esikaasu-/jälkikaasupainiketta (1) kolmen sekunnin
ajan. Näytöllä näkyy Prg ja ohjelman numero.
2. Valitse ohjelman numero enkooderipyörällä (2).
3. Tallenna painamalla perusvirtapainiketta (3) kolmen sekunnin ajan. Laite antaa neljä
äänimerkkiä, kun ohjelma on tallennettu.
4. Hae muistista painamalla virran nousu/lasku -painiketta (4) kolmen sekunnin ajan.
Laitteen näyttö välähtää, kun ohjelma on haettu muistista.
5.3.11
Yleiset toiminnot
1. Ota HF-tila käyttöön painamalla HF-painiketta (1).
2. Paina virran nousu/lasku -painiketta (2) kerran ja säädä virran nousuaika (0,1–10
sekuntia) enkooderipyörällä (4).
Paina virran nousu/lasku -painiketta (2) kaksi kertaa ja säädä virran laskuaika (0,1–10
sekuntia) enkooderipyörällä (4).
0463 369 001
- 21 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
3. Paina esikaasu-/jälkikaasupainiketta kerran ja säädä esikaasuaika (0,1–25 sekuntia)
enkooderipyörällä (4).
4. Paina esikaasu-/jälkikaasupainiketta kaksi kertaa ja säädä jälkikaasuaika (0,5–30
sekuntia) enkooderipyörällä (4).
5.3.12
1.
2.
3.
4.
5.
Kaukosäädin – käytössä / pois käytöstä / minimi
Ota etävirta käyttöön painamalla kaukosäädinpainiketta (1).
Paina kaukosäädinpainiketta kaksi sekuntia ja vapauta se.
Painikkeen etä-LED vilkkuu ja näytössä näkyy Min.
Säädä etävirta enkooderipyörällä (2).
Poista etävirta käytöstä painamalla kaukosäädinpainiketta (1) kolmen sekunnin ajan.
5.4
Virtalähteen alavalikko
Kuumasytytys TIG AC
HUOM!
Kuumasytytys TIG AC on käytössä TIG-tilassa alle 130 A:ssa.
1. Valitse TIG-tila.
2. Paina tilanvalintapainiketta kaksi sekuntia ja vapauta se. LED vilkkuu ja näytössä näkyy
HS.
3. Säädä enkooderipyörällä Kuumasytytys-arvo 100 %:iin päähitsausvirtatasosta (enint.
135 A).
0463 369 001
- 22 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
5.5
Virtalähteen päätoiminnot
TIG 2-vaihe
Ampeerit
A = Esikaasu
B = Kaari ON
C = laskuaika
D = Kaari OFF
E = Jälkikaasuaika
F = Polttimen liipaisin ON
G = Polttimen liipaisin OFF
t
TIG 4-vaihe
Ampeerit
A = Esikaasu
B = Kaari ON
C1 = nousuaika
C2 = laskuaika
D = Kaari OFF
E = Jälkikaasuaika
F = Polttimen liipaisin ON
G = Polttimen liipaisin OFF
H = Polttimen liipaisin ON/OFF
t
TIG-kaksoiskaavio
TIG-kaksoiskaaviotoiminnolla käyttäjä voi käyttää kahta virtatasoa pää- ja perusvirran välillä.
Tämä tehdään painamalla nopeasti polttimen liipaisinta.
0463 369 001
- 23 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
Ampeerit
A = Esikaasu
B = Kaari ON
C1 = nousuaika
C2 = laskuaika
D = Kaari OFF
E = Jälkikaasuaika
F = Polttimen liipaisin ON
G = Polttimen liipaisin OFF
H = Polttimen liipaisin ON/OFF
I = Polttimen liipaisin ON
J = Polttimen liipaisin OFF
t
TIG AC/DC
Kun hitsaat AC/DC-tilassa, voit säätää vaihtovirran taajuutta 20–200 Hz:iin vaihtovirran
taajuuspainikkeella.
IOUT (A)
Voit myös säätää vaihtovirran tasapainoa 10–90 %:iin EN (elektrodi negatiivinen) vaihtovirran
tasapainopainikkeella. Kuvassa 2 esitetään äärimmäisolosuhteet.
Tilanne A: Suurin puhdistus, pienin tunkeutuma, volframielektrodi kuluu.
Tilanne B: Suurin tunkeutuma, pienin puhdistus, volframielektrodi kuluu rajoitetusti.
Paras kompromissi on yleensä 80 %:n tasapaino ja 80 Hz:n taajuus.
0463 369 001
- 24 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
5.6
TIG-hitsaustiedot
Elektrodityyppi
AC/DC- ja DC-hitsaukseen suositellaan harmaita cerium- tai kulta-lantaani -elektrodeja. Jos
vaihdat AC/DC-hitsauksesta DC-hitsaukseen, vaihda elektrodi. Elektrodiin muodostuu kärki,
kuten alla olevassa kuvassa näkyy.
Kulma riippuu hitsausvirrasta. Alla olevassa taulukossa esitetään suositellut arvot.
Kulma (°)
Hitsausvirta
30
5-30
60–90
30–120
90–120
120–160
Lisäainemateriaali
Voit käyttää erilaisia materiaaleja, mutta on olemassa muutamia perussääntöjä:
1. Hitsausmateriaalilla ja sauvalla täytyy olla samat mekaaniset ja kemialliset ominaisuudet
kuin hitsattavalla materiaalilla.
2. Työkappaleen osia ei suositella käytettäväksi työprosessista johtuvien mahdollisten
epäpuhtauksien vuoksi.
3. Mikäli käytettävällä materiaalilla on erilainen kemiallinen rakenne, lopullisen liitoksen
mekaaniset ja ruosteenesto-ominaisuudet on syytä arvioida.
Kaasu
Suojakaasu on yleensä puhdasta argonia, jonka määrä vaihtelee käytetyn virran mukaan
(4–6 l/min).
Kuparin TIG-hitsaus
Aiemmin kuvattujen ominaisuuksien vuoksi TIG-hitsaus soveltuu erinomaisesti lämpöä hyvin
johtavien materiaalien hitsaukseen. Suojakaasu on aina argonia ja kuparin tapauksessa
taustatuen käyttäminen on suositeltavaa. Reunojen valmistelu kuparin hitsausta varten
(tasainen puskuliitos).
Käytettävä elektrodi on samantyyppinen kuin teräksen hitsauksessa. Se valmistellaan yllä
kuvatulla tavalla. Voit estää hitsausalueen mahdollisen hapettumisen käyttämällä fosforia,
piitä ja hapettumista estäviä hitsausmateriaaleja.
0463 369 001
- 25 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
5.7
Virtalähteen ylikuumeneminen
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee ajan prosenttiosuutena 10 minuutin jaksosta, jonka voit hitsata
tai leikata tietyllä kuormalla ilman laitteen ylikuormitusta. Kuormitusaikasuhde on voimassa
lämpötilassa 40 °C / 104 °F tai sitä alemmassa lämpötilassa.
Jos virtalähde ylikuumenee:
•
•
Ylilämmön ilmaiseva LED syttyy
Odota 10 minuuttia, ennen kuin jatkat hitsaamista
5.8
Jäähdytysyksikön liitännät ja ohjauslaitteet
Etupaneeli
1
Pääkytkin
2
Optinen hälytys-LED
3
Jäähdytysyksikkö ON/OFF
4
Kylmän veden lähtö, sininen letku polttimessa
5
Sulake
6
Vesikierron katkeamisen ilmaiseva hälytysääni
7
Kuuman veden paluu, punainen letku polttimessa
0463 369 001
- 26 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
ILME 4-tieliitin
4-napainen
liitin
Virtalähde
GRD
5.9
NAP Kuvaus
A
1
Virtalähde, yhteinen
2
Virtalähde, 115/230 V AC
3
Virtalähde, 400 V AC
4
Kotelo, yhteinen
Jäähdytysyksikön käynnistäminen
HUOM!
Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä jäähdytysyksikkö saattaa hälyttää,
koska letkuissa ei ole vielä nestettä. Odota muutama minuutti ja kytke
jäähdytysyksikkö asentoon ON ja OFF muutaman kerran.
HUOM!
Jäähdytysyksikkö hälyttää, jos poltinta ei ole kytketty, poltin on vahingoittunut, tai
jos nestetaso on liian alhainen.
1. Tarkista, että jäähdytysyksikön jäähdytysnestetaso on enimmäisrajan kohdalla. Jos näin
ei ole, täytä jäähdytysyksikkö jäähdytysnesteellä enimmäisrajaan saakka.
2. Tee kaikki sähkö- ja hydrauliliitännät.
3. Käynnistä virtalähde, jotta jäähdytysyksikkö saa virtaa.
4. Käynnistä jäähdytysyksikkö.
5. Varmista, että jäähdytysneste kiertää polttimen hydraulipiirissä ja palaa säiliöön.
6. Tarkista jäähdytysnestetaso uudelleen ja lisää nestettä tarvittaessa.
HUOM!
Tarkista jäähdytysnestetaso säännöllisesti ja lisää nestettä tarvittaessa.
Jäähdytysnesteen puuttuminen
Mikäli pumppuun pääsee ilmaa jäähdytysnesteen puuttumisen vuoksi, seuraavaa voi
tapahtua:
•
•
•
hälytys annetaan
pumppu pitää kovaa ääntä
jäähdytysneste ei kierrä
Voit ratkaista ongelman seuraavalla tavalla:
0463 369 001
- 27 -
© ESAB AB 2016
5 KÄYTTÖ
1. Varmista, että jäähdytysyksikössä on jäähdytysnestettä ja että neste on enimmäistasolla.
2. Irrota polttimen letku kuuman veden paluusta (punainen letku).
3. Laske polttimen vesi erilliseen ämpäriin.
4. Puhalla jäähdytysyksikön käydessä punaiseen liittimeen hieman ilmaa.
5. Puhalla, kunnes polttimen letkusta valuu tasaisesti vettä ämpäriin ja pumpun ääni
kuulostaa normaalilta.
6. Sammuta jäähdytysyksikkö ja liitä polttimen letku kuuman veden paluuseen.
7. Käynnistä jäähdytysyksikkö.
0463 369 001
- 28 -
© ESAB AB 2016
6 HUOLTO
6
HUOLTO
6.1
Yleiskatsaus
Säännöllinen huolto on tärkeää turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.
Vain henkilöt, joilla on asianmukainen sähköasiantuntemus (valtuutettu henkilökunta) saavat
irrottaa suojapaneelit.
VARO!
Kaikki toimittajan takuut raukeavat, jos asiakas yrittää itse korjata tuotteessa
olevia vikoja takuuaikana.
6.2
Virtalähde
Tarkista säännöllisesti, että hitsausvirtalähde ei ole lian tukkima. Tukkiutuneet tulo- ja
poistoilma-aukot voivat aiheuttaa ylikuumenemisen.
Puhdistustiheys- ja menetelmät riippuvat:
•
•
•
•
hitsausprosessista
kaariajoista
ympäristöstä
käyttöympäristöstä
Normaalisti riittää, että virtalähde puhdistetaan kuivalla paineilmalla (alennetulla paineella)
kerran vuodessa.
6.3
Hitsauspoltin
Säännöllinen huolto ja kunnossapito vähentää tarpeetonta ja kallista seisonta-aikaa.
Aina kun lankakela vaihdetaan, hitsauspoltin tulisi irrottaa virtalähteestä ja puhaltaa
puhtaaksi paineilmalla.
Langassa ei saa olla teräviä reunoja, kun se työnnetään langanohjaimeen.
Katso tarkemmat tiedot hitsauspolttimen käyttöohjeesta.
6.4
Jäähdytysyksikkö
Jäähdytysyksikölle riittää, että se pidetään sisältä puhtaana. Pölyisessä ympäristössä laite
täytyy puhdistaa useammin.
VAROITUS!
Ennen toimenpiteiden tekemistä jäähdytysyksikkö täytyy irrottaa verkkovirrasta
(irrota ILME 4-tieliitin virtalähteestä).
Puhdista jäähdytysyksikkö seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
irrota ja poista jäähdytysyksikkö virtalähteestä.
poista kaikki jäähdytysneste jäähdytysyksiköstä.
puhdista jäähdytysyksikön sisäosat paineilmalla, älä käytä yli 3 baarin painetta.
tarkista, että kaikki sähköliitännät on kiristetty.
tarkista, että kaikki hydrauliliitännät on kiristetty.
vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat.
0463 369 001
- 29 -
© ESAB AB 2016
6 HUOLTO
7. täytä jäähdytysyksikkö jäähdytysnesteellä enimmäisrajaan saakka.
8. aseta jäähdytysyksikkö paikalleen ja kytke se.
6.5
täytä jäähdytysyksikkö jäähdytysnesteellä.
täytä jäähdytysyksikkö jäähdytysnesteellä seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
sammuta jäähdytysyksikkö ja virtalähde.
irrota jäähdytysyksikön liitin virtalähteestä.
irrota suojapultti (1).
vedä jäähdytysyksikköä (2) ulos sen verran, että pääset käsiksi jäähdytysnestesäiliöön
täytä jäähdytysyksikkö jäähdytysnesteellä enimmäisrajaan saakka.
työnnä jäähdytysyksikkö varovasti takaisin ja kiinnitä se suojapultilla (1).
0463 369 001
- 30 -
© ESAB AB 2016
7 VIANETSINTÄ
7
VIANETSINTÄ
Yritä poistaa vika suositelluilla tarkastuksilla, ennen kuin kutsut huoltoteknikon.
Virtalähteen vianetsintä
Vian tyyppi
Korjaus
Ei kaarta.
•
•
•
•
Hitsausvirta katkeaa hitsauksen aikana.
•
•
•
Varmista, että virtakytkin on kytketty
ON-asentoon.
Varmista, että virta-, hitsaus- ja
maadoituskaapeli on kytketty oikein.
Varmista, että virta-asetus on oikea.
Tarkista verkkovirran sulakkeet.
Tarkista onko ylikuormitussuojaus
lauennut (ilmaistaan etupaneelin
merkkivalolla).
Tarkista verkkovirran sulakkeet.
Tarkista, että maadoituskaapeli on
kytketty oikein.
Lämpösuojaus laukeaa usein.
•
Varmista, ettei virtalähteen nimellisarvoja
ylitetä (ts. ettei laitetta ylikuormiteta).
Huono hitsausteho.
•
Varmista, että hitsaus- ja
maadoituskaapeli on kytketty oikein.
Varmista, että virta-asetus on oikea.
Varmista, että käytetään oikeaa lankaa tai
elektrodia.
Tarkista verkkovirran sulakkeet.
Varmista, että kaasunpaine
virtalähteeseen liitetyssä laitteistossa.
•
•
•
•
TRI - ALA (Trigger Alarm, liipaisimen hälytys) •
näkyy näytössä, kun virtalähde
•
käynnistetään.
HUOM!
Virhe ilmenee, jos liipaisinta
painetaan virtalähdettä
käynnistettäessä.
0463 369 001
•
•
- 31 -
Sammuta virtalähde.
Varmista, että polttimen liipaisinta ei
paineta.
Tarkista, onko polttimen liipaisin
vaurioitunut.
Käynnistä virtalähde uudelleen.
© ESAB AB 2016
7 VIANETSINTÄ
Jäähdytysyksikön vianetsintä
Vian tyyppi
Korjaus
Ei kytkeydy käyttöön.
•
•
•
Jäähdytysneste ei kierrä.
•
•
•
•
Kova ääni
0463 369 001
•
- 32 -
Varmista, että virtakytkin on kytketty
ON-asentoon.
Tarkista verkkovirran sulakkeet.
Varmista, että virta-, hitsaus- ja
maadoituskaapelit on kytketty oikein.
Sammuta jäähdytysyksikkö välittömästi,
täytä se jäähdytysnesteellä ja varmista,
ettei vuotoja ole.
Oikaise letkut.
Varmista, että letkuliitännät on tehty
oikein.
Tarkista pumpun kapasiteetti.
Sammuta jäähdytysyksikkö välittömästi,
täytä se jäähdytysnesteellä ja varmista,
ettei vuotoja ole.
© ESAB AB 2016
8 VARAOSIEN TILAAMINEN
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu ESAB-huoltoteknikko. Käytä
ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
Heliarc 283i ja Heliarc 353i AC/DC on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja
eurooppalaisten IEC/EN 60974-1 ja IEC/EN 60974-10 -standardien mukaisesti. Huolto- tai
korjaustyön suorittanut henkilö on velvollinen varmistamaan, että tuote edelleen täyttää
kyseisten standardien vaatimukset.
Heliarc-jäähdytysyksikkö on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja eurooppalaisten
standardien EN 60974-2 mukaisesti. Huolto- tai korjaustyön suorittanut henkilö on
velvollinen varmistamaan, että tuote edelleen täyttää kyseisten standardien vaatimukset.
Varaosia voi ladata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta, katso tämän asiakirjan takakansi.
0463 369 001
- 33 -
© ESAB AB 2016
KAAVIO
KAAVIO
Heliarc 283i AC/DC, Heliarc 353i AC/DC
0463 369 001
- 34 -
© ESAB AB 2016
KAAVIO
Heliarc cooling unit
0463 369 001
- 35 -
© ESAB AB 2016
HITSAUSTAULUKOT
HITSAUSTAULUKOT
Welding table steel
0463 369 001
- 36 -
© ESAB AB 2016
HITSAUSTAULUKOT
Welding table aluminium
0463 369 001
- 37 -
© ESAB AB 2016
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Ordering number
Denomination
0700 300 701
Welding power source Heliarc 283i AC/DC
400 V
0700 300 702
Welding power source Heliarc 353i AC/DC
400 V
0700 300 703
Cooling unit
Heliarc cooling unit
0464 524 010
Spare parts list
Heliarc 283i AC/DC,
353i AC/DC
0464 524 020
Spare parts list
Heliarc cooling unit
0463 369 001
Type
- 38 -
Notes
400 V
© ESAB AB 2016
LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET
0558 101 703
Cooling unit
0349 483 296
Cooling liquid GLIDEX-35deg, 5 l
0349 312 925
Cooling liquid GLIDEX-35 deg, 10 l
0700 006 888
Electrode holder with 3 m cable
0558 101 702
Trolley
0558 004 234
FC5C foot control
0463 369 001
- 39 -
© ESAB AB 2016
LISÄVARUSTEET
TIG torches air cooled
0700 300 524
TXH 121, 4 m
0700 300 529
TXH 121, 8 m
0700 300 538
TXH 151, 4 m
0700 300 544
TXH 151, 8 m
0700 300 552
TXH 201, 4 m
0700 300 555
TXH 201, 8 m
TIG Torches water cooled
0700 300 561
TXH 251w, 4 m, OKC 50
0700 300 562
TXH 251 wF, 4 m, OKC 50
0700 300 563
TXH 251w, 8 m, OKC 50
0700 300 564
TXH 251wF, 8 m, OKC 50
0700 300 565
TXH 401w, 4 m
0700 300 566
TXH 401w HD, 4 m
0700 300 567
TXH 401w, 8 m
0700 300 568
TXH 401w HD, 8 m
TIG torches air cooled with built in remote control
0700 300 657
TXH 151, 8 m, wheel remote, 3.64 kg
0700 300 661
TXH 151, 8 m, flex wheel remote, 3.64 kg
0700 300 658
TXH 201, 8 m, wheel remote, 4.9 kg
0700 300 662
TXH 201, 8 m, flex wheel remote, 4.9 kg
TIG torches water cooled with remote control
0700 300 659
TXH 251w, 8 m, wheel remote, 2.8 kg
0700 300 660
TXH 401w, 8m, wheel remote, 4.56 kg
0700 300 663
TXH 251w, 8 m, flex wheel remote, 2.82 kg
0463 369 001
- 40 -
© ESAB AB 2016
LISÄVARUSTEET
0463 369 001
- 41 -
© ESAB AB 2016
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising