ESAB | Mig 4004i | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Manual de utilizare

ESAB Mig 4004i Manual de utilizare
Mig 4004i, Mig 5004i
Manual de instrucţiuni
0463 279 001 RO 20151211
Valid for: 145-xxx-xxxx, 211-xxx-xxxx
CUPRINS
1
SIGURANŢĂ ......................................................................................................... 4
2
INTRODUCERE .................................................................................................... 7
2.1
Echipament........................................................................................................... 7
3
DATE TEHNICE .................................................................................................... 8
4
INSTALARE ........................................................................................................ 10
5
6
4.1
Poziționare.......................................................................................................... 10
4.2
Instrucţiuni de ridicare ...................................................................................... 10
4.3
Rețea de alimentare ........................................................................................... 11
OPERARE........................................................................................................... 14
5.1
Conexiuni și dispozitive de control ..................................................................15
5.2
Simboluri............................................................................................................. 15
5.3
Conectarea cablurilor de sudură şi de retur....................................................15
5.4
Pornirea/oprirea sursei de alimentare..............................................................16
5.5
Comanda ventilatorului ..................................................................................... 16
5.6
Protecție la supraîncălzire................................................................................. 16
5.7
Unitatea de telecomandă................................................................................... 16
5.8
VRD (Dispozitiv de reducere a tensiunii) .........................................................16
5.9
Sudurile MIG/MAG şi FCAW-S ..........................................................................16
5.10
Sudură MMA ....................................................................................................... 16
ÎNTREŢINERE .................................................................................................... 17
6.1
Inspecția și curățarea ........................................................................................ 17
6.2
Arzătorul de sudură ........................................................................................... 17
7
DEPANARE......................................................................................................... 18
8
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB.......................................................... 19
DIAGRAMĂ................................................................................................................ 20
NUMERE DE CATALOG............................................................................................21
LISTĂ DE PIESE DE SCHIMB ..................................................................................22
ACCESORII ............................................................................................................... 23
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
0463 279 001
© ESAB AB 2015
1 SIGURANŢĂ
1
SIGURANŢĂ
Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele
care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță
corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică
acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru,
trebuie respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu
operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la
situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale
echipamentului.
1. Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
○ exploatarea acestuia
○ amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
○ funcția acestuia
○ măsurile de protecție relevante
○ sudarea și tăierea sau celelalte funcții aplicabile ale echipamentului
2. Operatorul trebuie să se asigure că:
○ nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului când
acesta este pornit
○ nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului sau când se începe lucrul cu
echipamentul
3. Spațiul de lucru trebuie:
○ să fie adecvat scopului
○ să nu aibă curenți de aer
4. Echipament individual de siguranță:
○ Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție recomandat, precum ochelari
de protecție, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuși de protecție
○ Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să
cauzeze arsuri
5. Măsuri generale de protecție:
○ Asigurați-vă că este conectat sigur cablul de retur
○ Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către un
electrician calificat
○ Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în mod
vizibil și să fie la îndemână
○ Lubrifierea și întreținerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul
exploatării
AVERTISMENT!
Nu utilizați sursa de alimentare pentru dezghețarea țevilor înghețate.
0463 279 001
-4-
© ESAB AB 2015
1 SIGURANŢĂ
AVERTISMENT!
Sudura și tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. și pe alții. Luați măsuri de
precauție când sudați sau tăiați. Solicitați angajatorului să aplice normele de
protecție a muncii, care trebuie bazate pe datele furnizate de producător privind
pericolele.
ȘOC ELECTRIC – Pericol de moarte
•
•
•
•
Instalați și împământați unitatea în conformitate cu normele în vigoare
Nu atingeți componentele electrice sau electrozii sub tensiune cu pielea
neprotejată, cu mănuși ude sau cu îmbrăcăminte udă.
Izolați-vă față de pământ și față de piesa de prelucrat
Asigurați-vă că poziția de lucru este sigură
FUM ȘI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
•
•
Țineți capul în afara zonei cu fum
Utilizați ventilația, aspirația la arc sau ambele, pentru a îndepărta fumul și
gazele de zona de respirație și de zona generală de lucru
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii și pot arde pielea
•
•
Protejați-vă ochii și corpul. Utilizați paravanul de sudură și geamul de filtrare
corecte și purtați îmbrăcăminte de protecție
Protejați-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare
PERICOL DE INCENDIU
•
Scânteile (stropii) pot cauza incendii. De aceea, asigurați-vă că nu există
materiale inflamabile în apropiere
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
•
•
Protejați-vă urechile. Utilizați căști sau alte dispozitive de protecție pentru auz.
Protejați-vă urechile. Utilizați căști sau alte dispozitive de protecție pentru auz
Avertizați-i pe cei din jur în privința acestui risc
FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ – Apelați la un expert pentru asistență în caz
de funcționare defectuoasă.
Citiți și asigurați-vă că ați înțeles manualul de instrucțiuni înainte de
instalare sau de exploatare.
PROTEJAȚI-VĂ PE DVS. ȘI PE CEILALȚI!
ATENȚIE!
Acest produs este destinat exclusiv sudurii cu arc.
ATENȚIE!
Citiți și asigurați-vă că înțelegeți manualul de instrucțiuni
înainte de instalare sau de exploatare.
0463 279 001
-5-
© ESAB AB 2015
1 SIGURANŢĂ
ATENȚIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru
utilizare în amplasamentele rezidențiale unde energia
electrică este furnizată de sistemul public de alimentare
de joasă tensiune. Din cauza perturbațiilor conduse și
radiate, pot exista dificultăți în asigurarea compatibilității
electromagnetice a echipamentelor din clasa A în aceste
locații.
NOTĂ!
Predați echipamentul electronic uzat la centrul de
reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice, precum și cu implementarea acesteia
conform legislației naționale, echipamentul electric și/sau
electronic care a atins limita maximă a duratei de viață
trebuie să fie predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți
responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile
de colectare autorizate.
Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat
distribuitor ESAB.
ESAB vă poate furniza toate materialele de protecție și accesoriile necesare pentru
sudură.
0463 279 001
-6-
© ESAB AB 2015
2 INTRODUCERE
2
INTRODUCERE
Mig 4004i şi Mig 5004i sunt surse de alimentare pentru sudură destinate sudurii MIG/MAG,
precum şi sudurii cu fire umplute cu pudră (FCAW-S) şi sudurii cu electrozi înveliţi (MMA).
Sursele de alimentare sunt destinate utilizării împreună cu unitatea de alimentare cu sârmă
Feed 3004/4804.
Accesoriile ESAB pentru produs se găsesc la capitolul „ACCESSORII” din acest
manual.
2.1
Echipament
Sursele de alimentare sunt livrate cu:
•
•
•
cablu de retur de 5 m cu clemă de împământare
cablu de reţea de 5 m cu conector de 32 A
manual de instrucţiuni pentru sursa de alimentare pentru sudură
0463 279 001
-7-
© ESAB AB 2015
3 DATE TEHNICE
3
DATE TEHNICE
Mig 4004i
Mig 5004i
Tensiune reţea de alimentare
380-440 V ±10%,
3~ 50/60 Hz
380-440 V ±10%,
3~ 50/60 Hz
Rețea de alimentare Sscmin
1,8 MVA
2,2 MVA
Rețea de alimentare Zmax
-
0,22 Ω
Curent primar I max
26 A
36 A
Putere de mers în gol în modul
de economisire a energiei la 6,5
min. după sudură
40 W
40 W
MIG/MAG
16 A/15 V - 400 A/34 V
16 A/15 V - 500 A/39 V
MMA
16 A/20 V - 400 A/36 V
16 A/21 V - 500 A/40 V
60% ciclu de funcționare
400 A / 34 V
500 A / 40 V
80 % ciclu de funcționare
-
400 A / 34 V
100% ciclu de funcționare
350 A / 31,5 V
350 A / 31,5 V
60% ciclu de funcționare
400 A / 36 V
500 A / 40 V
80 % ciclu de funcționare
-
400 A / 36 V
100% ciclu de funcționare
350 A / 34 V
350 A / 34 V
Domeniu de reglare
Sarcina admisibilă la MIG/MAG
Sarcina admisibilă la MMA
Factor de putere la curent maxim 0,93
0,95
Eficiență la curent maxim
89 %
89 %
Funcţie VRD inactivă1)
55 V
55 V
Funcţie VRD activă1)
<35 V
<35 V
Temperatură de exploatare
de la -10 până la +40°C
de la -10 până la +40°C
Temperatură de transport
de la -20 până la +55°C
de la -20 până la +55°C
Presiune sonoră constantă în
stare de inactivitate
<70 db (A)
<70 db (A)
Dimensiuni L × l × h
610 × 250 × 445 mm
610 × 250 × 445 mm
Greutate
46 kg
46 kg
Clasă de izolaţie
H
H
Clasă de protecţie carcasă
IP 23
IP 23
Tensiune circuit deschis
Clasă de aplicaţie
1)
Funcţia VRD este explicată în capitolul „VRD (Dispozitiv de reducere a tensiunii )”
Rețea de alimentare, Ssc min
Puterea minimă de scurtcircuit pe rețea în conformitate cu IEC 61000-3-12
Rețea de alimentare, Zmax
Impedanța de linie maximă admisă a rețelei în conformitate cu IEC 61000-3-11.
0463 279 001
-8-
© ESAB AB 2015
3 DATE TEHNICE
Ciclu de funcţionare
Ciclul de funcționare se referă la timp ca procent dintr-o perioadă de zece minute în care
puteți suda sau tăia la o anumită sarcină, fără a suprasolicita echipamentul. Ciclul de
funcționare este valabil pentru o temperatură de 40°C / 104°F.
Clasă de protecţie carcasă
Codul IP indică clasa de protecție a carcasei, respectiv gradul de protecție împotriva
pătrunderii unor obiecte solide sau a apei.
Echipamentul marcat IP23 este proiectat pentru utilizarea în interior și exterior.
Clasă de aplicaţie
Simbolul
arată că sursa de alimentare este proiectată pentru utilizarea în zone de
periculozitate ridicată din punct de vedere electric.
0463 279 001
-9-
© ESAB AB 2015
4 INSTALARE
4
INSTALARE
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
ATENȚIE!
Acest produs este destinat utilizării în medii industriale. Într-un mediu casnic,
acest produs poate cauza interferențe radio. Utilizatorului îi revine
responsabilitatea să ia măsurile de protecție adecvate.
4.1
Poziționare
Poziţionaţi sursa de alimentare pentru sudură astfel încât orificiile de admisie şi evacuare
pentru aer să nu fie obstrucţionate.
4.2
0463 279 001
Instrucţiuni de ridicare
- 10 -
© ESAB AB 2015
4 INSTALARE
4.3
Rețea de alimentare
NOTĂ!
Cerinţe pentru reţeaua de alimentare
Acest echipament este conform cu IEC 61000-3-12 cu condiția ca puterea de
scurtcircuit să fie mai mare sau egală cu Sscmin la punctul de interfață dintre
racordul utilizatorului şi sistemul public. Este responsabilitatea instalatorului sau a
utilizatorului echipamentului să se asigure că echipamentul este conectat numai
la o sursă de alimentare cu o putere de scurtcircuit mai mare sau egală cu Sscmin,
consultându-se cu operatorul rețelei de distribuție, dacă este necesar Consultaţi
datele tehnice din capitolul DATE TEHNICE.
0463 279 001
- 11 -
© ESAB AB 2015
4 INSTALARE
NOTĂ!
Sursa de alimentare poate fi conectată pentru alimentare de la generator. Pentru
informații suplimentare, contactați personalul de service autorizat de ESAB.
Verificaţi dacă unitatea este conectată la tensiunea corectă a reţelei de alimentare şi dacă
este protejată prin siguranţe de dimensiuni corecte. Trebuie efectuată o conexiune de
împământare de protecţie, în conformitate cu normele aplicabile.
A.
Plăcuţa cu date de conectare la
alimentare
Dimensiuni recomandate pentru siguranţe şi secţiuni minime de cabluri
Mig 4004i
Tensiune reţea de
alimentare
Mig 5004i
380-440 V, +/- 10%, 3~50/60 Hz
Secţiunea cablului de reţea
4G4 mm2
4G6 mm2
Curent de fază Ieff Uin 380 V
21 A
27 A
Siguranţă ardere lentă
25 A
35 A
Siguranţă Tip C MCB
32 A
32 A
Curent de fază Ieff Uin 400 V
19 A
26 A
Siguranţă ardere lentă
20 A
35 A
Siguranţă Tip C MCB
32 A
32 A
18,5 A
24 A
Siguranţă ardere lentă
20 A
25 A
Siguranţă Tip C MCB
32 A
32 A
Curent de fază Ieff Uin 440 V
NOTĂ!
Secțiunile pentru cablurile de rețea și dimensiunile pentru siguranțe prezentate
mai sus sunt în conformitate cu reglementările din Suedia. Este posibil să nu fie
aplicabile în alte ţări: asiguraţi-vă că secţiunile de cablu şi dimensiunile de
siguranţe sunt în conformitate cu normele naţionale relevante.
0463 279 001
- 12 -
© ESAB AB 2015
4 INSTALARE
Instrucțiuni de conectare
Sursa de alimentare este conectată la 400 V din fabrică. Dacă este necesară o altă tensiune
de alimentare de la reţea, cablul de pe placa de circuit imprimat trebuie mutat şi plasat la
pinul corect. Vezi imaginea de mai sus. Această operaţie trebuie să fie efectuată de către
persoane cu cunoştinţe corespunzătoare de electricitate.
Schimbarea cablului de reţea
Dacă trebuie schimbat cablul de reţea, conexiunea de împământare către placa de bază
trebuie să fie efectuată într-o manieră corectă. Observaţi în imaginea de mai sus ordinea în
care sunt amplasate şaibele, piuliţele şi şuruburile.
0463 279 001
- 13 -
© ESAB AB 2015
5 OPERARE
5
OPERARE
Normele generale de siguranță pentru manipularea echipamentului pot fi găsite în
capitolul „SIGURANȚĂ” din acest manual. Citiți-le în întregime înainte de a începe să
utilizați echipamentul!
AVERTISMENT!
Asigurați echipamentul – mai ales
dacă terenul este neuniform sau
înclinat.
0463 279 001
- 14 -
© ESAB AB 2015
5 OPERARE
5.1
Conexiuni și dispozitive de control
1. Întrerupător de alimentare de la reţea, 0 / 15. Conexiune (+): MIG/MAG: Cablu de
sudură MMA: Cablu de sudură sau cablu
de retur
2. Conexiune pentru unitatea de alimentare 6. Conexiune (-): MIG/MAG: Cablu de retur
cu sârmă sau pentru unitatea de
MMA: Cablu de retur sau cablu de sudură
telecomandă
3. Lampă indicatoare, supraîncălzire
7. Siguranţă pentru tensiunea de alimentare
a unităţii de alimentare
4. Lampă indicatoare, sursă de alimentare
8. Cablu de reţea
PORNITĂ
5.2
Simboluri
Unitate de telecomandă
(2)
Supraîncălzire (3)
Sursă de alimentare
PORNITĂ (4)
5.3
Conectarea cablurilor de sudură şi de retur
Sursa de alimentare are două ieșiri, o bornă pozitivă [+] și o bornă negativă [-], pentru
conectarea cablurilor de sudură și de retur. Ieșirea la care este conectat cablul de sudură
depinde de metoda de sudură sau de tipul electrodului utilizat.
Conectați cablul de retur la cealaltă ieșire de la sursa de alimentare. Fixați clema de contact
a cablului de retur de piesa de prelucrat și asigurați-vă că există un contact bun între piesa
de prelucrat și ieșirea pentru cablul de retur de la sursa de alimentare.
Pentru sudura MMA, cablul de sudură poate fi conectat la borna pozitivă (+) sau la borna
negativă (-), în funcție de tipul de electrod utilizat. Polaritatea conectării este specificată pe
ambalajul electrodului.
0463 279 001
- 15 -
© ESAB AB 2015
5 OPERARE
5.4
Pornirea/oprirea sursei de alimentare
Porniţi sursa de alimentare rotind comutatorul (1) în poziţia „1”. Opriţi sursa de alimentare
rotind comutatorul (1) în poziţia „0”. Indiferent dacă alimentarea de la reţea se întrerupe
accidental sau sursa de alimentare este oprită în mod normal, datele de sudură vor fi
memorate, astfel încât vor fi disponibile la următoarea pornire.
5.5
Comanda ventilatorului
Sursa de alimentare are un circuit de timp care menţine ventilatoarele în funcţiune timp de
6,5 minute după oprirea sudurii, după care unitatea trece în modul de economisire a
energiei. Ventilatoarele pornesc din nou când începe sudura. Ventilatoarele funcţionează la
viteză redusă pentru curenţi de sudură de până la 200 A şi la viteză maximă pentru curenţi
mai mari.
5.6
Protecție la supraîncălzire
Sursa de alimentare pentru sudură are un circuit de protecţie la supraîncălzire, care intră în
funcţiune dacă temperatura internă devine prea ridicată. Într-un astfel de caz, curentul de
sudură este blocat şi pe panoul de control se afişează un cod de defect. Circuitul de protecţie
la supraîncălzire se resetează automat când temperatura a scăzut.
5.7
Unitatea de telecomandă
Unitatea de telecomandă trebuie să fie conectată la soclul pentru unitate de telecomandă al
sursei de alimentare, înainte de activare. Când unitatea de telecomandă este activată,
panoul unităţii de alimentare cu sârmă este inactiv.
5.8
VRD (Dispozitiv de reducere a tensiunii)
Funcția dispozitivului VRD asigură faptul că tensiunea circuitului deschis nu depășește 35V
când nu se sudează. Acest lucru este indicat de un LED VRD aprins pe panou.
Funcția dispozitivului VRD se blochează când sistemul detectează că a început sudura.
Dacă funcția dispozitivului VRD este activată și tensiunea circuitului deschis depășește limita
de 35V, acest lucru este indicat de un mesaj de eroare (16) care apare pe afișaj și sudarea
nu poate începe cât timp este afișat mesajul de eroare.
5.9
Sudurile MIG/MAG şi FCAW-S
Un arc topește o sârmă care avansează continuu. Baia de sudură este protejată de gazul
protector. Pentru sudurile MIG/MAG şi FCAW-S, sursa de alimentare se utilizează împreună
cu:
•
•
•
•
unitatea de alimentare cu sârmă
arzătorul de sudură
cablul de conexiune între sursa de alimentare și unitatea de alimentare cu sârmă
recipientul pentru gazul protector
5.10
Sudură MMA
Sudura MMA mai este denumită și sudură cu electrozi înveliți. Prin aprinderea arcului se
topeşte electrodul, iar învelişul său formează zgura protectoare.
Pentru sudura cu electrozi înveliţi, sursa de alimentare se utilizează împreună cu:
•
cablul de sudură cu clemă de împământare.
0463 279 001
- 16 -
© ESAB AB 2015
6 ÎNTREŢINERE
6
ÎNTREŢINERE
NOTĂ!
Întreținerea regulată este importantă pentru o funcționare sigură și fiabilă.
Numai persoanele cu cunoștințe corespunzătoare de electricitate (personal autorizat) pot
demonta plăcile de siguranță pentru conectare sau pentru efectuarea lucrărilor de service,
întreținere sau reparație a echipamentului de sudură.
ATENȚIE!
Toate garanțiile asumate de către furnizor își pierd valabilitatea în cazul oricărei
încercări din partea clientului de a remedia eventualele defecțiuni ale produsului
pe parcursul perioadei de garanție.
6.1
Inspecția și curățarea
Verificați regulat dacă sursa de alimentare este curată.
Sursa de alimentare trebuie curăţată în mod regulat utilizându-se aer comprimat uscat la
presiune redusă. Mai frecvent în medii murdare.
În caz contrar, orificiile de intrare/ieşire a aerului se pot bloca şi pot cauza supraîncălzirea.
Pentru a evita astfel de situaţii, filtrul de aer trebuie curăţat cu regularitate.
Înlocuirea şi curăţarea filtrului de praf:
1.
2.
3.
4.
Demontaţi filtrul de praf conform ilustraţiei.
Suflaţi cu aer comprimat (la presiune redusă) pentru a curăţa filtrul.
Asiguraţi-vă că filtrul cu textura cea mai fină este poziţionat pe grilă.
Reinstalaţi filtrul.
6.2
Arzătorul de sudură
Componentele uzate trebuie să fie curăţate şi înlocuite la intervale regulate pentru a obţine
suduri fără incidente.
0463 279 001
- 17 -
© ESAB AB 2015
7 DEPANARE
7
DEPANARE
Înainte de a solicita un specialist de service autorizat, încercaţi următoarele verificări şi
inspecţii recomandate.
Tip de problemă
Lipsă arc.
Acţiuni
•
•
•
Curentul de sudură este întrerupt în timpul
sudurii.
•
•
Declanşatoarele de suprasarcină termică
acţionează frecvent
•
•
Performanțe de sudură slabe.
•
•
•
•
0463 279 001
- 18 -
Verificați dacă întrerupătorul de
alimentare de la rețea este conectat.
Verificaţi dacă sunt conectate corect
cablurile de alimentare cu curent pentru
sudură şi de retur.
Verificați dacă a fost setată valoarea
corectă a curentului.
Verificaţi dacă a fost acţionat
declanşatorul de suprasarcină termică
(indicat de lampa portocalie din faţă)
Verificaţi siguranţele alimentării de la
reţea.
Verificaţi filtrele de aer pentru a vedea
dacă sunt înfundate.
Asigurați-vă că nu depășiți valorile
nominale pentru sursa de alimentare
(adică unitatea nu este suprasolicitată).
Verificaţi dacă sunt conectate corect
cablurile de alimentare cu curent pentru
sudură şi de retur.
Verificați dacă a fost setată valoarea
corectă a curentului.
Verificaţi dacă sunt utilizate sârmele de
sudură corecte.
Verificaţi siguranţele alimentării de la
reţea.
© ESAB AB 2015
8 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
8
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
ATENȚIE!
Reparațiile și lucrările electrice trebuie efectuate de un tehnician de service
autorizat de ESAB. Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale marca
ESAB.
Mig 4004i şi Mig 5004i sunt proiectate și testate în conformitate cu standardele
europene și internaționale IEC/EN 60974-1 și IEC/EN 60974-10. Unitatea de service
care a efectuat lucrările de service sau de reparaţii are obligaţia de a se asigura că
produsul se conformează în continuare cu standardul menţionat.
Piesele de schimb se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat dealer ESAB;
consultați coperta din spate a acestui document. Atunci când comandați, vă rugăm să
specificați tipul de produs, numărul de serie, denumirea și codul piesei de schimb în
conformitate cu lista de piese de schimb. Astfel se simplifică expedierea și se asigură
livrarea corectă.
0463 279 001
- 19 -
© ESAB AB 2015
DIAGRAMĂ
DIAGRAMĂ
0463 279 001
- 20 -
© ESAB AB 2015
NUMERE DE CATALOG
NUMERE DE CATALOG
Ordering number Denomination
Type
0465 154 880
Welding power source Mig 4004i
0465 155 880
Welding power source Mig 5004i
0459 839 071
Spare parts list
Mig 4004i, Mig 5004i
0740 800 217
Service manual
Mig 4004i, Mig 5004i
0462 305 001
Instruction manual
Cooling unit COOL 1
0444 408 101
Instruction manual
Feed unit Feed 3004/4804
Note
Manualele de instrucțiuni în alte limbi se pot descărca de pe site-ul web: www.esab.com
0463 279 001
- 21 -
© ESAB AB 2015
LISTĂ DE PIESE DE SCHIMB
LISTĂ DE PIESE DE SCHIMB
0463 279 001
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 22 -
© ESAB AB 2015
ACCESORII
ACCESORII
0462 151 880 Trolley
0459 839 039 Spare parts list for trolley
0460 565 880 Trolley
For use together with counter balance device
0461 310 880 Trolley adapter kit
For fitting of power sources Mig 4004i and
Mig 5004i to trolley 0460 565 880
0460 946 880 Stabilizer kit for counter balance (1)
0463 125 880 Trolley bracket
option when no cooling unit is assembled
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880 for 300 mm bobbin
0458 705 882 for 440 mm bobbin
0463 279 001
- 23 -
© ESAB AB 2015
ACCESORII
0460 526 886 Feed 3004 U6
0460 526 887 Feed 3004 MA23
0460 526 896 Feed 3004 U6, with water
0460 526 897 Feed 3004 MA23, with water
0460 526 889 Feed 3004 MA24
0460 526 899 Feed 3004 MA24
0460 526 987 Feed 4804 MA23
0460 526 996 Feed 4804 U6, with water
0460 526 997 Feed 4804 MA23, with water
0460 526 989 Feed 4804 MA24
0460 526 999 Feed 4804 MA24, with water
0462 300 880 Cooling unit COOL 1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780 1.7 m
0459 528 781 5 m
0459 528 782 10 m
0459 528 783 15 m
0459 528 784 25 m
0459 528 785 35 m
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790 1.7 m
0459 528 791 5 m
0459 528 792 10 m
0459 528 793 15 m
0459 528 794 25 m
0459 528 795 35 m
Remote controls
0463 279 001
- 24 -
© ESAB AB 2015
ACCESORII
0459 491 880 Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883 Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884 Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880 5 m
0459 960 881 10 m
0459 960 882 25 m
Information on PSF welding torches can be found in separate brochures.
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
0463 279 001
- 25 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising