ESAB | A6 TPC 75 | Instruction manual | ESAB A6 TPC 75 Brugermanual

ESAB A6 TPC 75 Brugermanual
A6 TPC 75
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 408 001
980728
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 452 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
69
NEDERLANDS
1 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
46
47
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra-accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
48
49
49
3 INSTALLATIE EN GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAATSCHETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
50
75
77
TOCh
-- 45 --
NL
1
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB--lasautomaat draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van het systeem
werkt.
De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als een aanvulling op de normale regels
die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle bediening moet uitgevoerd worden volgens de gegeven instructies, en door personeel dat goed
op de hoogte is van de werking van de lasautomaat.
Een verkeerde manoeuvre, veroorzaakt door een verkeerde handeling, of een verkeerde inschakeling
van een functiesequentie, kan tot een abnormale situatie leiden waardoor de operateur gewond kan
raken en de machine beschadigd kan worden.
1. Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
Om dit te vergemakkelijken zijn alle elektrische schakelaars, drukknoppen en potentiometers
voorzien van een plaatje of een label dat aangeeft om welk type geactiveerde beweging of inschakeling het bij de handeling in kwestie gaat.
2. De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasautomaat bevinden, voor hij
begint te werken.
S of er niemand op een verkeerde plaats staat wanneer de wagen of de slede verplaatst worden.
3. In de werkplaats:
S mogen er geen machineonderdelen, gereedschap of ander materiaal liggen die de operateur
kunnen hinderen wanneer hij zich binnen het werkgebied verplaatst.
S moet alles zo gerangschikt zijn dat aan de eis betreffende de bereikbaarheid van de noodstop
voldaan wordt.
4. Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril, onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden e.d. die beklemd kunnen raken.
5. Overig
Onderdelen die onder spanning staan, zijn normaal beveiligd tegen aanraking.
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk aangegeven plaats.
S Wanneer de lasautomaat in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen onderhoud uitgevoerd worden.
dga1h
-- 46 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELECTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en electroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg ervoor dat u geïsoleerd staat van de aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN DE ANDEREN!
2
INLEIDING
2.1
Algemeen
Poederdruktank TPC 75 wordt gebruikt om laspoeder aan te voeren naar lasuitrusting die een grote poederhoeveelheid nodig heeft, of naar lasuitrusting van het compacte type voor kleine ruimtes.
De poederdruktank kan afzonderlijk vrijstaand op de vloer of met een console op
een statief of een mast op de laskraan bevestigd worden. Hij maakt deel uit van
ESAB’s poedersysteem in combinatie met een poederzuiger en andere poederhanteringscomponenten.
dga1h
-- 47 --
NL
2.2
Uitrusing
Poederdruktank TPC 75 bestaat uit:
1. Poederzeef met demonteerbaar rooster.
2. Veiligheidsklep die opent wanneer de druk in de tank meer dan 0,6 MPa bedraagt.
3. Manometer om de druk in de tank af te lezen.
4. Aansluiting van luchtdrukslang 3/8”.
5. Waterafscheider met bodemventiel om eventuele condensatie te elimineren.
6. Poederdruktank
7. Statief
8. Aansluiting van de poederslang 1” x 30 m.
9. Ophanginrichting (Extra-accessoire)
10. Klep die sluit bij een luchtdruk van meer dan 0,15 MPa, ook als de tank gevuld is
en er nog poeder is in de trechter.
11. Plaats voor niveausensor (extra-accessoire).
12. Hefogen voor heffen bij installatie.
dga1dp01
TPC 75:
S
Voldoet aan de drukvatennormen en is goedgekeurd door Statens
Anläggningsprovning, Zweden en TÜV, Duitsland.
S
Is zelfsluitend via een klep bij een luchtdruk van meer dan 0,15 MPa.
S
Is voorzien van:
S Kraan voor luchttoevoer.
S Kraan voor lontluchten van de tank.
S Filterregelaar met automatische waterafscheider.
S Veiligheidsklep die opent bij te hoge luchtdruk.
S Poederslang (30 m) voor aansluiting op poedertank.
dga1h
-- 48 --
NL
2.3
Technische gegevens
A6 TPC 75
Werkdruk
0,2 -- 0,4 MPa
Maximum-luchtverbruik (maximumwerkdruk)
300 liter/min
Maximum-toegelaten luchtdruk
0,6 MPa
Materiaalkwaliteit
DIN 17 155, Kesselblech H11
Luchtdrukslang (binnendiameter)
ø 10 mm
Tankinhoud
75 l
Gewicht zonder poeder
100 kg
Gewicht met poeder
215 kg
Maatschets
2.4
Zie op bladzijde 75.
Extra-accessoires
Bestelnr.
Minimumpeilcontroleinrichting compleet met waarschuwingslampje.
395 133--001
Capacitieve sensor, 24V DC
414 363--880
Toestelkast voor niveausensor 24 V
414 364--001
Miniflash, knipperend waarschuwingslampje
433 865--880
Ophanginrichting
Poederaanvoercapaciteit
Poederopvoerhoogte als functie van de luchtdruk voor 2 l laspoeder/min. in kunststof
slang 1”, 40m lang.
Poederopvoerhoogte
Luchtdruk
dga1h
-- 49 --
NL
3
INSTALLATIE EN GEBRUIK
1. Zie maatschets op blz. 75.
2. De poederdruktank is in de bovenste flens
voorzien van twee hefogen (12) (M12) voor
heffen bij installatie. Wanneer de poederdruktank gebruikt wordt met verplaatsbare
lasuitrustingen, moet hij op een veilige manier vastgezet worden met een ophanginrichting (9). Ook bij gebruik van de poedertank met vaste lasuitrustingen, is een vaste
montage aan te raden.
3. Sluit de laspoederslang 1” (8) en de luchtdrukslang (4) aan op de luchtdrukregelaar
met behulp van dubbele slangklemmen om
de vastzetting van de slangen te borgen.
BELANGRIJK. Open de luchtdruk naar een
lege poederdruktank niet. Anders bestaat het
risico op blazen bij de uitlaat van de laspoederslang. Dit geldt ook wanneer de laspoederslang loskomt. Vrij uitstromende lucht kan stof
in de lucht veroorzaken. Verminder het blootstellen aan stof door regelmatig schoon te maken.
4. Vul laspoeder bij in de trechter met poederzeef (1).
Aanbevolen maximum-inhoud ca. 10 cm onder de aansluitflens.
N.B.: De zelfsluitende klep (10) sluit bij een minimum druk van 0,15 MPa ook als
de tank tot in de vultrechter gevuld is met laspoeder.
5. Open de luchtdruklep (2).
6. Stel de geschikte werkdruk 0,2--0,4 MPa in met de luchtdrukregelaar en lees de
druk af op de manometer (3).
N.B.: Gebruik geen hogere druk dan vereist is voor een goede werking van de
installatie in kwestie.
4
ONDERHOUD
S
Verwijder al het laspoeder uit de poederdruktank wanneer u niet last.
Het laspoeder absorbeert water.
S
Gebruik een zo laag mogelijke luchtdruk om de poederdruktank schoon te
maken om een blaaseffect te voorkomen.
S
Hou de werkplaats vrij van stof en laspoeder door regelmatig schoon te maken.
S
Vervang de laspoederslang indien ze versleten is.
S
Controleer dagelijks het waterfilter om de luchtdruk te controleren. Als er water
aanwezig is, kan er een ontvochter geïnstalleerd worden.
dga1h
-- 50 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising