ESAB | Arc 145 - Buddy™ Arc 145 | Instruction manual | ESAB Arc 145 - Buddy™ Arc 145 Manual de utilizare

ESAB Arc 145 - Buddy™ Arc 145 Manual de utilizare
Buddy™
Arc 145
Manual de instrucţiuni
0463 276 001 RO 20150424
Valid for: serial no. 01107071701
CUPRINS
1
SIGURANŢĂ ......................................................................................................... 4
2
INTRODUCERE .................................................................................................... 7
2.1
Echipament........................................................................................................... 7
3
DATE TEHNICE .................................................................................................... 8
4
INSTALAȚII ........................................................................................................... 9
4.1
Poziționare............................................................................................................ 9
4.2
Alimentare de la reţeaua electrică ......................................................................9
4.2.1
Dimensiuni recomandate pentru siguranţe şi secţiunea minimă a
cablului ........................................................................................................... 9
5
OPERARE........................................................................................................... 10
5.1
Conexiuni............................................................................................................ 10
5.2
Simboluri............................................................................................................. 10
5.3
Conectarea cablurilor de sudură şi de retur....................................................10
5.4
Protecție la supraîncălzire................................................................................. 11
5.5
Sudură MMA ....................................................................................................... 11
5.5.1
Aprinderea arcului ............................................................................................ 11
5.5.2
Manevrarea electrodului................................................................................... 11
5.5.3
Anti-aderenţa electrodului ................................................................................ 12
5.5.4
Forme de îmbinări ............................................................................................ 12
5.5.5
Alegerea electrodului ....................................................................................... 13
6
ÎNTREŢINERE .................................................................................................... 14
6.1
Sursa de alimentare ........................................................................................... 14
7
DEPANARE......................................................................................................... 15
8
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB.......................................................... 16
DIAGRAMĂ................................................................................................................ 17
NUMERE DE CATALOG............................................................................................18
ACCESORII ............................................................................................................... 19
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificațiile fără preaviz.
0463 276 001
© ESAB AB 2015
1 SIGURANŢĂ
1
SIGURANŢĂ
Utilizatorii echipamentului ESAB au responsabilitatea finală de a se asigura că persoanele
care lucrează sau se află în apropierea echipamentului respectă măsurile de siguranță
corespunzătoare. Măsurile de protecție trebuie să îndeplinească cerințele care se aplică
acestui tip de echipament. Pe lângă normele standard care se aplică spațiului de lucru,
trebuie respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu
operarea echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la
situații periculoase care pot determina vătămarea corporală a operatorului și deteriorări ale
echipamentului.
1. Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
○ exploatarea acestuia
○ amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgență
○ funcția acestuia
○ măsurile de protecție relevante
○ sudura și tăierea
2. Operatorul trebuie să se asigure că:
○ nici o persoană neautorizată nu staționează în zona de lucru a echipamentului când
acesta este pornit.
○ nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului
3. Spațiul de lucru trebuie:
○ să fie adecvat scopului
○ să nu aibă curenți de aer
4. Echipament de siguranţă personal
○ Purtați întotdeauna echipamentul individual de protecție recomandat, precum ochelari
de protecție, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuși de protecție.
○ Nu purtați obiecte precum eșarfe, brățări, inele etc., care pot să se agațe sau să
cauzeze arsuri.
5. Măsuri generale de protecţie
•
•
•
•
Asigurați-vă că este conectat sigur cablul de retur.
Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către un
electrician calificat.
Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în mod vizibil
și să fie la îndemână.
Gresarea şi întreţinerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul exploatării.
AVERTISMENT!
Nu utilizați sursa de alimentare pentru dezghețarea țevilor înghețate.
0463 276 001
-4-
© ESAB AB 2015
1 SIGURANŢĂ
AVERTISMENT!
Sudura și tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. și pe alții. Luați măsuri de
precauție când sudați sau tăiați. Solicitați angajatorului să aplice normele de
protecție a muncii, care trebuie bazate pe datele furnizate de producător privind
pericolele.
ȘOC ELECTRIC – Pericol de moarte
•
•
•
•
Instalați și împământați unitatea în conformitate cu normele în vigoare
Nu atingeți componentele electrice sau electrozii sub tensiune cu pielea
neprotejată, cu mănuși ude sau cu îmbrăcăminte udă.
Izolați-vă față de pământ și față de piesa de prelucrat
Asigurați-vă că poziția de lucru este sigură
FUM ȘI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
•
•
Țineți capul în afara zonei cu fum
Utilizați ventilația, aspirația la arc sau ambele, pentru a îndepărta fumul și
gazele de zona de respirație și de zona generală de lucru
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii și pot arde pielea
•
•
Protejați-vă ochii și corpul. Utilizați paravanul de sudură și geamul de filtrare
corecte și purtați îmbrăcăminte de protecție
Protejați-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare
PERICOL DE INCENDIU
•
Scânteile (stropii) pot cauza incendii. De aceea, asigurați-vă că nu există
materiale inflamabile în apropiere
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
•
•
Protejați-vă urechile. Utilizați căști sau alte dispozitive de protecție pentru auz.
Protejați-vă urechile. Utilizați căști sau alte dispozitive de protecție pentru auz
Avertizați-i pe cei din jur în privința acestui risc
FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ – Apelați la un expert pentru asistență în caz
de funcționare defectuoasă.
Citiți și asigurați-vă că ați înțeles manualul de instrucțiuni înainte de
instalare sau de exploatare.
PROTEJAȚI-VĂ PE DVS. ȘI PE CEILALȚI!
ATENȚIE!
Citiți și asigurați-vă că înțelegeți manualul de instrucțiuni
înainte de instalare sau de exploatare.
0463 276 001
-5-
© ESAB AB 2015
1 SIGURANŢĂ
ATENȚIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru
utilizare în amplasamentele rezidențiale unde energia
electrică este furnizată de sistemul public de alimentare
de joasă tensiune. Din cauza perturbațiilor conduse și
radiate, pot exista dificultăți în asigurarea compatibilității
electromagnetice a echipamentelor din clasa A în aceste
locații.
ATENȚIE!
Acest produs este destinat exclusiv sudurii cu arc.
ESAB vă poate furniza toate materialele de protecție și accesoriile necesare pentru
sudură.
DEMONTAREA ŞI DEZAFECTAREA
NOTĂ!
Predați echipamentul electronic uzat la centrul de
reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene
2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice
și electronice, precum și cu implementarea acesteia
conform legislației naționale, echipamentul electric
și/sau electronic care a atins limita maximă a duratei de
viață trebuie să fie predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveți
responsabilitatea de a obține informațiile despre stațiile
de colectare autorizate.
Pentru mai multe informații, contactați cel mai apropiat
distribuitor ESAB.
Echipamentul de sudură conţine în principal oţel, plastic şi metale neferoase şi trebuie tratat
în conformitate cu reglementările locale privind mediul.
0463 276 001
-6-
© ESAB AB 2015
2 INTRODUCERE
2
INTRODUCERE
Arc 145 este o sursă de alimentare generală pentru sudura cu arc MMA.
Accesoriile ESAB pentru produs se găsesc în capitolul „ACCESORII” din acest
manual.
2.1
Echipament
Sursa de alimentare este livrată cu:
•
•
•
cablu de sudură de 3 metri cu suport pentru electrod
cablu de retur de 3 metri cu clemă de retur
Manual de instrucțiuni
0463 276 001
-7-
© ESAB AB 2015
3 DATE TEHNICE
3
DATE TEHNICE
Arc 145
Tensiune reţea de alimentare
230 V 1~ ±10 %, 50/60 Hz
Curent primar I max
27,8 A
Domeniu de reglare
10 A / 20,4 V - 145 A / 25,8 V
Sarcină admisibilă la
15 % ciclu de funcționare
145 A / 25,8 V
60% ciclu de funcționare
70 A / 22,8 V
100 % ciclu de funcționare
55 A / 22,2 V
Factor de putere la curent maxim
0,76
Eficiență la curent maxim
80 %
Tensiune circuit deschis U0 max
66 V
Temperatură de exploatare
de la -10 până la +40 °C
Temperatură de transport
de la -20 până la +55 °C
Presiune sonoră în lipsa sarcinii
<70 db (A)
Dimensiuni L × l × h
280 x 120 x 220 mm
Greutate
4,5 kg
Clasă de protecţie carcasă
IP 23S
Clasă de aplicaţie
Ciclu de funcţionare
Ciclul de funcționare se referă la timp ca procent dintr-o perioadă de zece minute în care
puteți suda sau tăia la o anumită sarcină, fără a suprasolicita echipamentul. Ciclul de
funcționare este valabil pentru o temperatură de 40°C / 104°F.
Clasă de protecţie carcasă
Codul IP indică clasa de protecție a carcasei, respectiv gradul de protecție împotriva
pătrunderii unor obiecte solide sau a apei.
Echipamentul marcat IP23 este proiectat pentru utilizarea în interior și exterior.
Clasă de aplicaţie
Simbolul
arată că sursa de alimentare este proiectată pentru utilizarea în zone de
periculozitate ridicată din punct de vedere electric.
0463 276 001
-8-
© ESAB AB 2015
4 INSTALAȚII
4
INSTALAȚII
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
4.1
Poziționare
Poziţionaţi sursa de alimentare astfel încât orificiile de admisie şi evacuare pentru aer să nu
fie obstrucţionate. De asemenea, poziţionaţi sursa de alimentare astfel încât orificiul de
admisie a aerului să nu fie înfundat cu materiale nedorite.
4.2
Alimentare de la reţeaua electrică
Asigurați-vă că sursa de alimentare pentru
sudură este conectată la tensiunea corectă
de alimentare și că este protejată prin
siguranțe de dimensiuni corecte. Priza
trebuie să aibă o conexiune de împământare
de protecţie.
A. Plăcuţa cu date de conectare la alimentare
4.2.1
Dimensiuni recomandate pentru siguranţe şi secţiunea minimă a
cablului
Arc 145
Tensiune reţea de alimentare
Suprafaţă cablu de reţea,
mm2
230 V 1 - ± 10 %, 50/60 Hz
3 G 1,5
Curent de fază I1ef (TIG)
10,8 A
Curent de fază I1ef (MMA)
16 A
NOTĂ!
Utilizați sursa de alimentare în conformitate cu reglementările naționale
corespunzătoare.
0463 276 001
-9-
© ESAB AB 2015
5 OPERARE
5
OPERARE
Normele generale de siguranță pentru manipularea echipamentului pot fi găsite în
capitolul „SIGURANȚĂ” din acest manual. Citiți-le în întregime înainte de a începe să
utilizați echipamentul!
5.1
Conexiuni
1. Lampă indicatoare, verde, sursă de
5. Conexiune (+) pentru cablu de retur sau
alimentare PORNITĂ
cablu de sudură
2. Lampă indicatoare, galbenă,
6. Conexiune pentru cablul de reţea
supraîncălzire
3. Buton rotativ pentru setarea curentului de 7. Întrerupător I/O de alimentare de la reţea
sudură
4. Conexiune (-) pentru cablu de retur sau
cablu de sudură
5.2
Simboluri
Sursă de alimentare PORNITĂ
5.3
Supraîncălzire
Conectarea cablurilor de sudură şi de retur
Sursa de alimentare are două ieşiri, o bornă negativă [-] (4) şi o bornă pozitivă [+] (5), pentru
conectarea cablurilor de sudură şi de retur.
0463 276 001
- 10 -
© ESAB AB 2015
5 OPERARE
Ieşirea la care se conectează cablul de sudură depinde de tipul de electrod, consultaţi
ambalajul electrodului pentru informaţii despre polaritatea corectă a acestuia.
Conectaţi cablul de retur la borna de sudură rămasă de la sursa de alimentare. Fixaţi clema
de contact a cablului de retur de piesa de prelucrat şi asiguraţi-vă că este un contact bun.
5.4
Protecție la supraîncălzire
Sursa de alimentare pentru sudură are un declanşator de suprasarcină termică, care intră în
funcţiune dacă temperatura devine prea mare, întrerupând curentul de sudură şi aprinzând o
lampă indicatoare galbenă în partea frontală a sursei de alimentare. Declanşatorul de
suprasarcină termică se resetează automat când temperatura scade.
NOTĂ!
Dacă sursa de alimentare este utilizată excesiv, aceasta
se poate supraîncălzi. Pentru sarcina admisibilă,
consultaţi capitolul DATE TEHNICE din acest manual.
Dacă orificiile de intrate sau de ieşire a aerului sunt
blocate sau se înfundă cu materiale nedorite, sursa de
alimentare se poate supraîncălzi. Asiguraţi-vă că fluxul
de aer prin sursa de alimentare nu este blocat.
5.5
Sudură MMA
5.5.1
Aprinderea arcului
Sudura MMA mai este denumită și sudură cu electrozi înveliți. Prin aprinderea arcului se
topește electrodul, iar învelișul său formează o zgură protectoare.
Dacă vârful electrodului este apăsat pe metal atunci când aprindeţi arcul, se va topi imediat
şi se va lipi de metal, făcând imposibilă sudura continuă. În consecinţă, arcul trebuie aprins
în aceeaşi manieră în care aprindeţi un chibrit. Atingeţi rapid electrodul de metal, apoi
ridicaţi-l la o lungime corespunzătoare a arcului (aproximativ 2 mm). Dacă arcul este prea
lung, va pocni şi se va diviza, stingându-se complet în final. După ce arcul a fost aprins,
mutaţi electrodul de la stânga spre dreapta. Electrodul trebuie să fie înclinat la 60° faţă de
metal.
5.5.2
Manevrarea electrodului
În sudura MMA există trei mişcări care pot fi efectuate cu capătul electrodului: electrodul se
deplasează către baia topită de-a lungul axelor [1]; este posibil să fie necesară o mică
oscilaţie pentru a obţine lăţimea dorită a băii topite [2]; electrodul se deplasează de-a lungul
traseului sudurii [3].
Operatorul poate opta să manevreze electrodul pe baza ascuţimii îmbinării de sudat, poziţiei
de sudare, specificaţiilor electrodului, curentului de sudură şi experienţei de lucru etc.
0463 276 001
- 11 -
© ESAB AB 2015
5 OPERARE
1. electrod în mişcare
2. oscilaţia electrodului (la dreapta şi la
stânga)
3. deplasarea electrodului în lungul sudurii
5.5.3
4. piesă de prelucrat
5. sudură
6. electrod
Anti-aderenţa electrodului
Dacă în timpul sudurii electrodul ajunge în contact direct cu (atingând) piesa de prelucrat
formând un scurtcircuit, curentul de sudură va scădea la valoarea minimă pentru a prelungi
viaţa electrodului.
5.5.4
Forme de îmbinări
Îmbinare cap la cap
0463 276 001
Îmbinare în colţ
Îmbinare prin
suprapunere
- 12 -
Îmbinare în T
© ESAB AB 2015
5 OPERARE
5.5.5
Alegerea electrodului
Alegerea diametrului electrodului se bazează
pe grosimea piesei prelucrate, pe poziţia de
sudură, pe forma îmbinării, pe stratul de
sudură etc. Pentru mai multe detalii,
consultaţi recomandările de pe ambalajul
electrodului.
•
•
Pentru a asigura o sudură de bună
calitate, electrodul trebuie să fie
întotdeauna uscat sau depozitat în mediu
uscat. Astfel se evită pătrunderea
hidrogenului, bulele de gaz şi crăpăturile
reci.
În procesul de sudură arcul nu trebuie să
fie prea lung; în caz contrar, va provoca o
ardere instabilă a arcului, stropi mari,
penetrare uşoară, conicitate inversă, bule
de gaz etc. Dacă arcul este prea scurt, va
provoca lipirea electrodului.
0463 276 001
- 13 -
© ESAB AB 2015
6 ÎNTREŢINERE
6
ÎNTREŢINERE
NOTĂ!
Întreținerea regulată este importantă pentru o funcționare sigură și fiabilă.
ATENȚIE!
Numai persoanele care au cunoștințe corespunzătoare despre electricitate
(personal autorizat) au permisiunea să scoată plăcile de siguranță.
ATENȚIE!
Toate garanțiile asumate de către furnizor își pierd valabilitatea în cazul oricărei
încercări din partea clientului de a remedia eventualele defecțiuni ale produsului
pe parcursul perioadei de garanție.
6.1
Sursa de alimentare
Verificați în mod regulat ca sursa de alimentare pentru sudură să nu fie înfundată cu
murdărie.
Frecvenţa şi natura metodelor de curăţare aplicate depind de:
•
•
•
•
procesul de sudură
durata arcului
poziţionarea sursei de alimentare
mediul înconjurător
În mod normal este suficient să se cureţe sursa de alimentare cu aer comprimat (la presiune
redusă) o dată pe an.
Îmbâcsirea sau blocarea orificiilor de intrare şi de ieşire a aerului conduc la supraîncălzire.
0463 276 001
- 14 -
© ESAB AB 2015
7 DEPANARE
7
DEPANARE
Înainte de a solicita un specialist de service autorizat, încercați următoarele verificări și
inspecții recomandate.
Tip problemă
Măsură corectivă
Lipsă arc.
•
•
•
•
•
Curentul de sudură este
întrerupt în timpul sudurii.
•
•
Releul termic se
declanşează frecvent.
•
•
•
Performanțe de sudură
slabe.
•
•
•
0463 276 001
Verificați dacă întrerupătorul de alimentare de la rețea este
conectat.
Verificaţi dacă tensiunea de intrare de la reţea nu este
prea mică sau prea mare. LED-ul galben se aprinde dacă
valoarea de intrare este mai mică sau depăşeşte nivelurile
recomandate şi echipamentul a atins temperatura normală
de funcţionare.
Verificaţi dacă sunt conectate corect cablurile de
alimentare cu curent pentru sudură şi de retur.
Verificați dacă a fost setată valoarea corectă a curentului.
Verificaţi dacă s-a declanşat mini-disjunctorul (MCB).
Verificaţi dacă s-au declanşat releele termice (indicate de
lampa galbenă de pe panoul frontal).
Verificați siguranțele alimentării de la rețea.
Verificaţi filtrul de praf pentru a vedea dacă este înfundat.
Asigurați-vă că nu depășiți valorile nominale pentru sursa
de alimentare (adică unitatea nu este suprasolicitată).
Pentru sarcina admisibilă, consultaţi capitolul DATE
TEHNICE din acest manual.
Asiguraţi-vă că sursa de alimentare este poziţionată astfel
încât orificiile de intrare şi de ieşire a aerului să nu fie
obstrucţionate.
Verificaţi dacă sunt conectate corect cablurile de
alimentare cu curent pentru sudură şi de retur.
Verificați dacă a fost setată valoarea corectă a curentului.
Verificaţi dacă se utilizează electrozii potriviţi.
- 15 -
© ESAB AB 2015
8 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
8
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
ATENȚIE!
Reparațiile și lucrările electrice trebuie efectuate de un tehnician de service
autorizat de ESAB. Utilizați numai piese de schimb și de uzură originale marca
ESAB.
Unitatea Arc 145 este proiectată şi testată în conformitate cu standardele
internaţionale şi europene EN 60974-1 şi EN 60974-10. Unitatea de service care a
efectuat lucrările de service sau de reparaţii are obligaţia de a se asigura că produsul
se conformează în continuare cu standardul menţionat.
Piesele de schimb se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat dealer ESAB;
consultați coperta din spate a acestui document. Atunci când comandați, vă rugăm să
specificați tipul de produs, numărul de serie, denumirea și codul piesei de schimb în
conformitate cu lista de piese de schimb. Astfel se simplifică expedierea și se asigură
livrarea corectă.
0463 276 001
- 16 -
© ESAB AB 2015
DIAGRAMĂ
DIAGRAMĂ
0463 276 001
- 17 -
© ESAB AB 2015
NUMERE DE CATALOG
NUMERE DE CATALOG
Ordering no.
Denomination
Type
0700 300 884
Welding power source
Buddy™ Arc 145
0459 839 065
Spare parts list
Buddy™ Arc 145
Documentaţia tehnică este disponibilă pe Internet la: www.esab.com
0463 276 001
- 18 -
© ESAB AB 2015
ACCESORII
ACCESORII
0700 006 883 Return cable with clamp
200A, OKC 25, 5 m
0700 006 882 Welding cable
200A, OKC 25, 5 m
0463 276 001
- 19 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising