ESAB | Mig 4004i Pulse | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Pulse Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB Mig 4004i Pulse Εγχειρίδιο χρήστη
Aristo®
Mig 4004i Pulse
Οδηγίες χρήσεως
0463 331 001 GR 20150108
Valid for: 240-xxx-xxxx
ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ............................................................................................................ 4
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................................................................................. 7
2.1
Εξοπλισμός........................................................................................................... 7
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................................................................................. 8
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .................................................................................................. 10
5
6
4.1
Τοποθέτηση........................................................................................................ 10
4.2
Οδηγίες ανύψωσης ............................................................................................ 10
4.3
Παροχή δικτύου.................................................................................................. 11
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ....................................................................................................... 14
5.1
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου.......................................................................15
5.2
Σύμβολα .............................................................................................................. 15
5.3
Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης και καλωδίου επιστροφής.......................15
5.4
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πηγής ισχύος ......................................15
5.5
Έλεγχος ανεμιστήρα ......................................................................................... 16
5.6
Προστασία από υπερθέρμανση .......................................................................16
5.7
Συσκευή μείωσης τάσης (VRD).........................................................................16
5.8
Μονάδα τηλεελέγχου ......................................................................................... 16
5.9
Συγκόλληση MIG/MAG και συγκόλληση με θωρακισμένο σύρμα με
πυρήνα χωρίς αέριο....................................................................................... 16
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ....................................................................................................... 17
6.1
Έλεγχος και καθαρισμός................................................................................... 17
6.2
Τσιμπίδα συγκόλλησης..................................................................................... 17
7
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ............................................................................ 18
8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ..................................................................... 19
ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ.............................................................................................................. 20
ΑΡΙΘΜΟΊ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ ........................................................................................21
ΛΊΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ........................................................................................22
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ..........................................................................................................23
Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
0463 331 001
© ESAB AB 2015
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι χρήστες εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι οποιοσδήποτε
εργάζεται στον εξοπλισμό ή κοντά σ’ αυτόν τηρεί όλες τις σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας.
Οι προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που τίθενται για εξοπλισμό
αυτού του τύπου. Οι ακόλουθες συστάσεις θα πρέπει να τηρούνται επιπλέον των πρότυπων
κανονισμών που έχουν εφαρμογή στον τόπο εργασίας.
Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει πλήρη
γνώση της λειτουργίας του εξοπλισμού. Εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού μπορεί να
οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό του
χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό.
1. Όποιος χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό πρέπει να είναι εξοικειωμένος με:
○ τον χειρισμό του
○ τη θέση των στοπ έκτακτης ανάγκης
○ τη λειτουργία του
○ τις σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας
○ τις λειτουργίες συγκόλλησης και κοπής ή τις υπόλοιπες λειτουργίες του εξοπλισμού
2. Ο χειριστής πρέπει να βεβαιώνεται ότι:
○ κανένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν βρίσκεται μέσα στην περιοχή εργασίας
του εξοπλισμού κατά την εκκίνησή του
○ κανένας δεν είναι απροστάτευτος όταν ανάβει το τόξο ή όταν ξεκινά η εργασία με τον
εξοπλισμό
3. Η θέση εργασίας πρέπει:
○ να είναι κατάλληλη για την αποσκοπούμενη χρήση
○ να μην είναι εκτεθειμένη σε ρεύματα αέρα
4. Προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας:
○ Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας, όπως
γυαλιά ασφαλείας, πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας
○ Μην φοράτε χαλαρά αξεσουάρ, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια, κ.λπ., που
μπορούν να πιαστούν ή να προκαλέσουν εγκαύματα
5. Γενικές προφυλάξεις:
○ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι συνδεδεμένο ασφαλώς
○ Εργασίες σε εξοπλισμό υψηλής τάσης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από
ειδικευμένο ηλεκτρολόγο
○ Ο κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένος και
σε προσιτή θέση
○ Η λίπανση και η συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να διεξάγονται κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην χρησιμοποιείτε την πηγή ρεύματος για ξεπάγωμα παγωμένων σωλήνων.
0463 331 001
-4-
© ESAB AB 2015
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η συγκόλληση και η κοπή με τόξο μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς
και σε άλλα άτομα. Λαμβάνετε προφυλάξεις κατά τη συγκόλληση ή την κοπή.
Ζητήστε από τον εργοδότη σας τις πρακτικές οδηγίες ασφαλείας, οι οποίες θα
πρέπει να βασίζονται στα στοιχεία κινδύνου του κατασκευαστή.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ – Μπορεί να είναι θανατηφόρα
•
•
•
•
Εγκαταστήστε και γειώστε τη μονάδα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα
Μην αγγίζετε ηλεκτρικά μέρη ή ηλεκτρόδια υπό τάση με γυμνό δέρμα, υγρά
γάντια ή υγρά ρούχα
Μονώστε τον εαυτό σας από τη γη και το αντικείμενο εργασίας
Βεβαιωθείτε ότι η στάση σας κατά την εργασία είναι ασφαλής
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ – Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία
•
•
Κρατήστε το κεφάλι σας έξω από τις αναθυμιάσεις
Χρησιμοποιήστε εξαερισμό, εξαγωγή στο τόξο ή και τα δύο, για να
απομακρύνετε τις αναθυμιάσεις και τα αέρια από τη ζώνη αναπνοής σας και
την περιοχή γενικά
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ – Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια και
έγκαυμα στο δέρμα
•
•
Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιήστε τη σωστή μάσκα
συγκόλλησης και φακούς με φίλτρο και φορέστε προστατευτικό ρουχισμό
Προστατέψτε τους παρευρισκομένους με κατάλληλα χωρίσματα ή
παραπετάσματα
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
•
Οι σπινθήρες (πιτσιλίσματα) μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε συνεπώς ότι δεν υπάρχουν πλησίον εύφλεκτα υλικά
ΘΟΡΥΒΟΣ – Ο υπερβολικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή
•
•
Προστατέψτε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιήστε ωτασπίδες ή άλλο μέσο
προστασίας της ακοής. Προστατέψτε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιήστε
ωτασπίδες ή άλλο μέσο προστασίας της ακοής
Προειδοποιήστε τους παρευρισκομένους για τον κίνδυνο
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.
Διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από την εγκατάσταση
ή τη λειτουργία.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για συγκόλληση με τόξο.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Διαβάστε και κατανοήστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
την εγκατάσταση ή τη λειτουργία.
0463 331 001
-5-
© ESAB AB 2015
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε
οικιστικές περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
γίνεται από το δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης. Στις
περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες ως
προς τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
του εξοπλισμού class A, εξαιτίας αγόμενων ή
ακτινοβολούμενων παρενοχλήσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε
εγκατάσταση ανακύκλωσης!
Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/ΕΚ
σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για την εφαρμογή της
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός
εξοπλισμός που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του
πρέπει να απορρίπτεται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης.
Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της
λήψης πληροφοριών σχετικά με τους εγκεκριμένους
σταθμούς αποκομιδής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο της ESAB.
Η ESAB μπορεί να σας εφοδιάσει με όλα τα αναγκαία μέσα προστασίας και
εξαρτήματα συγκόλλησης.
0463 331 001
-6-
© ESAB AB 2015
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Mig 4004i Pulse αποτελεί μια πηγή ισχύος συγκόλλησης που προορίζεται για
συγκόλληση MIG/MAG με παλμικό ρεύμα.
Η πηγή ισχύος προορίζεται για χρήση με μονάδα τροφοδότησης σύρματος Feed 3004/4804
με τον πίνακα ελέγχου U6.
Μπορείτε να βρείτε τα εξαρτήματα της ESAB για αυτό το προϊόν στο κεφάλαιο
«ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ» αυτού του εγχειριδίου.
2.1
Εξοπλισμός
Οι πηγές ισχύος παραδίδονται με:
•
•
•
καλώδιο επιστροφής 5 m με σφιγκτήρα γείωσης
καλώδιο δικτύου 5 m με σύνδεσμο 32 αμπέρ
εγχειρίδιο οδηγιών για την πηγή ισχύος συγκόλλησης
0463 331 001
-7-
© ESAB AB 2015
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Mig 4004i Pulse
Τάση τροφοδοσίας
380-440 V, +/- 10%, 3~ 50/60 Hz
Παροχή ρεύματος Sscmin
1,8 MVA
Πρωτεύον ρεύμα Iμέγ.
28 A
Ζήτηση ισχύος εν κενώ
40 W
Περιοχή ρύθμισης (DC)
MIG/MAG
16 A / 15 V - 400 A / 34 V
MMA
16 A / 21 V - 400 A / 36 V
TIG
4 A / 10 V - 400 A / 34 V
Επιτρεπόμενο φορτίο με MIG/MAG
60 % κύκλου εργασίας
400 A / 34,0 V
100% κύκλου εργασίας
300 A / 29,0 V
Επιτρεπόμενο φορτίο με MMA
60 % κύκλου εργασίας
400 A / 36,0 V
100% κύκλου εργασίας
300 A / 32,0 V
Επιτρεπόμενο φορτίο με TIG
60 % κύκλου εργασίας
400 A / 26,0 V
100% κύκλου εργασίας
300 A / 22,0 V
Συντελεστής ισχύος με μέγιστο ρεύμα
0,94
Βαθμός απόδοσης με μέγιστο ρεύμα
88 %
Τάση ανοιχτού κυκλώματος
Η λειτουργία VRD είναι ανενεργή1)
55V
Η λειτουργία VRD είναι ενεργή1)
<35V
Θερμοκρασία λειτουργίας
-10 έως +40° C
Θερμοκρασία μεταφοράς
-20 έως +55° C
Συνεχής πίεση ήχου σε περίπτωση
λειτουργίας χωρίς φορτίο
<70 db (A)
Διαστάσεις μ × π × υ
610 × 250 × 445 mm
Βάρος
44.5 kg
Κατηγορία μόνωσης
H
Κατηγορία περιβλήματος
IP 23
Κατηγορία εφαρμογής
1)
Η λειτουργία VRD περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών για τον πίνακα ελέγχου.
Παροχή δικτύου, Ssc min
Ελάχιστη ισχύς βραχέως κυκλώματος στο δίκτυο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-3-12.
Κύκλος εργασίας
Ο κύκλος εργασίας αναφέρεται στον χρόνο, ως ποσοστό χρονικού διαστήματος δέκα λεπτών,
κατά τον οποίο μπορείτε να συγκολλήσετε ή να κόψετε με συγκεκριμένο φορτίο χωρίς
υπερφόρτιση. Ο κύκλος εργασίας ισχύει για 40°C / 104°F.
0463 331 001
-8-
© ESAB AB 2015
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κατηγορία περιβλήματος
Ο κωδικός IP δηλώνει την κλάση περιβλήματος προστασίας, δηλαδή τον βαθμό προστασίας
από διείσδυση στερεών αντικειμένων ή νερού.
Ο εξοπλισμός που επισημαίνεται με την ένδειξη IP23 προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους.
Κλάση εφαρμογής
Το σύμβολο
δείχνει ότι η πηγή ρεύματος είναι σχεδιασμένη για χρήση σε περιοχές με
αυξημένο κίνδυνο λόγω ηλεκτρισμού.
0463 331 001
-9-
© ESAB AB 2015
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται από επαγγελματία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Σε οικιακό περιβάλλον αυτό
το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολή. Είναι ευθύνη του χρήστη να
λάβει επαρκείς προφυλάξεις.
4.1
Τοποθέτηση
Τοποθετήστε την πηγή ρεύματος συγκόλλησης έτσι ώστε να μην φράζονται οι είσοδοι και
έξοδοι του αέρα ψύξης.
4.2
0463 331 001
Οδηγίες ανύψωσης
- 10 -
© ESAB AB 2015
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4.3
Παροχή δικτύου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Απαιτήσεις παροχής ρεύματος
Ο εξοπλισμός υψηλής ισχύος μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ισχύος του
δικτύου, εξαιτίας του πρωτεύοντος ρεύματος που αντλείται από την παροχή
ρεύματος. Επομένως, για ορισμένους τύπους εξοπλισμού μπορεί να ισχύουν
περιορισμοί ή απαιτήσεις σύνδεσης όσον αφορά τη μέγιστη επιτρεπόμενη
αντίσταση της παροχής ρεύματος ή την ελάχιστη απαιτούμενη ικανότητα
παροχής στο σημείο διεπαφής με το δημόσιο δίκτυο (βλέπε τεχνικά στοιχεία). Σε
αυτή την περίπτωση, είναι ευθύνη του τεχνικού εγκατάστασης ή του χρήστη του
εξοπλισμού να βεβαιωθούν ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του εξοπλισμού,
κατόπιν επικοινωνίας με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής εάν χρειαστεί.
0463 331 001
- 11 -
© ESAB AB 2015
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Η τροφοδοσία ρεύματος μπορεί να γίνει και μέσω σύνδεσης σε γεννήτρια. Για
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο προσωπικό
σέρβις της ESAB.
Ελέγξτε εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με τη σωστή τάση παροχής ρεύματος δικτύου και
εάν προστατεύεται με το σωστό μέγεθος ασφάλειας. Πρέπει να γίνεται προστατευτική
σύνδεση με γείωση, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
A. Πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών
με στοιχεία σύνδεσης παροχής
Συνιστώμενα μεγέθη ασφαλειών και ελάχιστες διατομές καλωδίων
Mig 4004i Pulse
Τάση τροφοδοσίας
380-440V, +/- 10%, 3~50/60 Hz
Διατομή καλωδίου δικτύου
4G4 mm2
Ρεύμα φάσης Ieff Uin 380V
22 A
Ασφάλεια προστασίας
από υπέρταση
25 A
Ασφάλεια προστασίας
από τάση CMCB
32 A
Ρεύμα φάσης Ieff Uin 400V
19 A
Ασφάλεια προστασίας
από υπέρταση
20 A
Ασφάλεια προστασίας
από τάση CMCB
32 A
Ρεύμα φάσης Ieff Uin 440V
18 A
Ασφάλεια προστασίας
από υπέρταση
20 A
Ασφάλεια προστασίας
από τάση CMCB
32 A
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Οι διατομές του καλωδίου δικτύου και τα μεγέθη ασφαλειών που αναφέρονται
παραπάνω είναι σύμφωνα με τους σουηδικούς κανονισμούς. Ενδέχεται να μην
ισχύουν σε άλλες χώρες: Βεβαιωθείτε ότι οι διατομές των καλωδίων και τα μεγέθη
ασφαλειών συμμορφώνονται με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.
0463 331 001
- 12 -
© ESAB AB 2015
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οδηγίες σύνδεσης
Η πηγή ισχύος συνδέεται με 400V σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε περίπτωση
που απαιτείται διαφορετική τάση δικτύου, το καλώδιο στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
πρέπει να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί στη σωστή ακίδα. Συμβουλευτείτε την παραπάνω
εικόνα. Αυτή η εργασία πρέπει να γίνει από άτομα που διαθέτουν τις κατάλληλες
ηλεκτρολογικές γνώσεις.
Αλλαγή του καλωδίου τροφοδότησης
Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδότησης χρειάζεται αλλαγή, η σύνδεση γείωσης στην
πλάκα βάσης πρέπει να είναι σωστή. Συμβουλευτείτε την παραπάνω εικόνα για να δείτε με
ποια σειρά τοποθετούνται οι ροδέλες, τα παξιμάδια και οι βίδες.
0463 331 001
- 13 -
© ESAB AB 2015
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οι γενικοί κανονισμοί ασφαλείας για τον χειρισμό του εξοπλισμού βρίσκονται στο
κεφάλαιο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» αυτού του εγχειριδίου. Διαβάστε τους καλά πριν αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ασφαλίστε τον εξοπλισμό –
ιδιαίτερα όταν το έδαφος είναι
ανώμαλο ή έχει κλίση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Για να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη σύντομη παλμοδότηση Mig, τα
καλώδια συγκόλλησης και επιστροφής δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 m.
0463 331 001
- 14 -
© ESAB AB 2015
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5.1
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου
1. Διακόπτης παροχής ρεύματος δικτύου , 0 / 5.
1
2. Σύνδεση για μονάδα τροφοδότησης
6.
σύρματος ή μονάδα τηλεελέγχου
3. Ενδεικτική λυχνία, πορτοκαλί,
7.
υπερθέρμανση
4. Ενδεικτική λυχνία, λευκή, παροχή
8.
ρεύματος ΕΝΕΡΓΗ
5.2
Σύνδεση (+): Καλώδιο συγκόλλησης
Σύνδεση (-): Καλώδιο επιστροφής
Ασφάλεια τάσης παροχής για τη μονάδα
τροφοδοσίας 42V, 10A
Καλώδιο τροφοδοσίας
Σύμβολα
Μονάδα τηλεελέγχου (2)
Υπερθέρμανση (3)
Παροχή ρεύματος ΕΝΕΡΓΗ (4)
5.3
Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης και καλωδίου επιστροφής
Η πηγή ισχύος διαθέτει δύο εξόδους, έναν θετικό ακροδέκτη (+) και έναν αρνητικό ακροδέκτη
(-), για τη σύνδεση των καλωδίων συγκόλλησης και επιστροφής.
Συνδέστε το καλώδιο επιστροφής στον αρνητικό ακροδέκτη της παροχής ρεύματος.
Ασφαλίστε το σφιγκτήρα του καλωδίου επιστροφής στο αντικείμενο εργασίας και εξασφαλίστε
ότι υπάρχει κατάλληλη επαφή μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και της εξόδου για το
καλώδιο επιστροφής στην πηγή ισχύος
5.4
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πηγής ισχύος
Θέστε την πηγή ισχύος σε λειτουργία στρέφοντας το διακόπτη (1) στη θέση "1". Θέστε την
πηγή ισχύος εκτός λειτουργίας στρέφοντας το διακόπτη (1) στη θέση "0". Σε περίπτωση μη
κανονικής διακοπής της παροχής ρεύματος ή απενεργοποίησης του μηχανήματος με
0463 331 001
- 15 -
© ESAB AB 2015
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
κανονικό τρόπο, τα στοιχεία της συγκόλλησης θα αποθηκεύονται, έτσι ώστε να είναι
διαθέσιμα την επόμενη φορά που η μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία.
5.5
Έλεγχος ανεμιστήρα
Η πηγή ισχύος διαθέτει χρονοδιακόπτη ο οποίος θέτει εκτός λειτουργίας τους ανεμιστήρες
6,5 λεπτά μετά τη διακοπή της συγκόλλησης, οπότε η μονάδα μεταβαίνει σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας. Οι ανεμιστήρες ξεκινούν πάλι όταν αρχίζει εκ νέου η συγκόλληση.
Οι ανεμιστήρες λειτουργούν με μειωμένη ταχύτητα για ρεύματα συγκόλλησης έως 200 A και
με πλήρη ταχύτητα για υψηλότερα ρεύματα.
5.6
Προστασία από υπερθέρμανση
Η πηγή ισχύος συγκόλλησης διαθέτει κύκλωμα προστασίας από υπερθέρμανση, το οποίο
λειτουργεί εάν η εσωτερική θερμοκρασία γίνει πολύ υψηλή. Όταν συμβαίνει αυτό, το ρεύμα
συγκόλλησης μπλοκάρεται και στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος. Η
προστασία από υπερθέρμανση επαναφέρεται αυτομάτως όταν πέσει η θερμοκρασία.
5.7
Συσκευή μείωσης τάσης (VRD)
Η λειτουργία VRD διασφαλίζει ότι το κύκλωμα ανοικτής τάσης δεν θα υπερβεί τα 35 V όταν
δεν πραγματοποιείται συγκόλληση. Αυτό επιτυγχάνεται από μια αναμμένη λυχνία VRD led
στον πίνακα ελέγχου της μονάδας τροφοδότησης σύρματος.
Η λειτουργία VRD μπλοκάρεται όταν το σύστημα ανιχνεύει ότι έχει ξεκινήσει η συγκόλληση.
5.8
Μονάδα τηλεελέγχου
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας τηλεελέγχου,
συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών για τον πίνακα ελέγχου.
5.9
Συγκόλληση MIG/MAG και συγκόλληση με θωρακισμένο
σύρμα με πυρήνα χωρίς αέριο
Ένα τόξο λιώνει ένα καλώδιο που παρέχεται αδιάκοπα. Το σημείο συγκόλλησης
προστατεύεται από προστατευτικό αέριο. Για συγκόλληση MIG/MAG και συγκόλληση με
θωρακισμένο σύρμα με πυρήνα χωρίς αέριο, η πηγή ισχύος διαθέτει τα εξής πρόσθετα
εξαρτήματα:
•
•
•
•
μονάδα τροφοδότησης σύρματος
μονάδα τροφοδότησης σύρματος
καλώδιο σύνδεσης της πηγής ρεύματος με τη μονάδα τροφοδότησης σύρματος
κύλινδρο προστατευτικού αερίου
0463 331 001
- 16 -
© ESAB AB 2015
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή, αξιόπιστη λειτουργία.
Μόνο τα άτομα που έχουν κατάλληλες γνώσεις ηλεκτρολογίας (εξουσιοδοτημένο προσωπικό)
επιτρέπεται να αφαιρούν τις πινακίδες ασφαλείας, να συνδέουν ή να εκτελούν εργασία σέρβις,
συντήρησης ή επισκευής σε εξοπλισμό συγκόλλησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνει ο προμηθευτής παύουν να ισχύουν εάν ο
ίδιος ο πελάτης επιχειρήσει οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν για να διορθώσει
οποιαδήποτε σφάλματα κατά την χρονική περίοδο της εγγύησης.
6.1
Έλεγχος και καθαρισμός
Ελέγχετε τακτικά αν η πηγή ισχύος είναι καθαρή.
Η πηγή ισχύος θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με χρήση ξηρού πεπιεσμένου αέρα με
μειωμένη πίεση. Πιο συχνά σε βρώμικο περιβάλλον.
Διαφορετικά, η είσοδος/έξοδος του αέρα μπορεί να φράξει και να προκληθεί υπερθέρμανση.
Για να αποφευχθεί αυτό, το φίλτρο αέρα πρέπει να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Αντικατάσταση και καθαρισμός του φίλτρου σκόνης:
1. Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης σύμφωνα με την εικόνα.
2. Καθαρίστε το φίλτρο φυσώντας με πεπιεσμένο αέρα (με μειωμένη πίεση).
3. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο με το λεπτότερο πλέγμα τοποθετείται προς την πλευρά της
γρίλιας.
4. Τοποθετήστε το φίλτρο στην αρχική του θέση.
6.2
Τσιμπίδα συγκόλλησης
Τα αναλώσιμα μέρη θα πρέπει να καθαρίζονται και να αντικαθίστανται ανά τακτικά
διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται συγκόλληση χωρίς προβλήματα.
0463 331 001
- 17 -
© ESAB AB 2015
7 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
7
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Πριν απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο σέρβις, δοκιμάστε τους παρακάτω ελέγχους.
Τύπος σφάλματος
Δεν εμφανίζεται τόξο.
Ενέργειες
•
•
•
Διακοπές στο ρεύμα συγκόλλησης κατά τη
συγκόλληση
•
•
Οι θερμικοί διακόπτες υπερφόρτισης
λειτουργούν συχνά
•
•
Κακή επίδοση συγκόλλησης.
•
•
•
•
0463 331 001
- 18 -
Ελέγξτε αν ο διακόπτης παροχής
ρεύματος δικτύου βρίσκεται στη θέση
λειτουργίας.
Ελέγξτε ότι η παροχή ρεύματος
συγκόλλησης και τα καλώδια επιστροφής
έχουν συνδεθεί σωστά.
Ελέγξτε ότι έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή
για το ρεύμα.
Ελέγξτε μήπως έχει λειτουργήσει ο
θερμικός διακόπτης υπερφόρτισης
(φαίνεται από το πορτοκαλί λαμπάκι στο
εμπρός μέρος)
Ελέγξτε τις ασφάλειες της παροχής
ρεύματος δικτύου.
Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένα τα φίλτρα
αέρα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τα
ονομαστικά στοιχεία λειτουργίας της
πηγής ρεύματος (δηλαδή ότι δεν
υπερφορτώνεται η συσκευή).
Ελέγξτε ότι η παροχή ρεύματος
συγκόλλησης και τα καλώδια επιστροφής
έχουν συνδεθεί σωστά.
Ελέγξτε ότι έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή
για το ρεύμα.
Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά
σύρματα συγκόλλησης.
Ελέγξτε τις ασφάλειες της παροχής
ρεύματος δικτύου.
© ESAB AB 2015
8 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η επισκευή και η εργασία στο ηλεκτρικό μέρος θα πρέπει να γίνονται από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της ESAB. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά και φθειρόμενα μέρη της ESAB.
Το Mig 4004i Pulse έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τα διεθνή και
ευρωπαϊκά πρότυπα IEC/EN 60974-1 και IEC/EN 60974-10. Είναι υποχρέωση της
μονάδας συντήρησης που εκτέλεσε την εργασία συντήρησης ή επισκευής να
εξασφαλίζει ότι το προϊόν συνεχίζει να συμμορφώνεται με τα εν λόγω πρότυπα.
Ανταλλακτικά μπορούν να παραγγέλλονται μέσω του πλησιέστερου σ’ εσάς αντιπροσώπου
της ESAB (ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο αυτού του εγγράφου). Όταν παραγγέλλετε,
παρακαλούμε αναφέρετε τύπο προϊόντος, αριθμό σειράς, χαρακτηρισμό και αριθμό
ανταλλακτικού σύμφωνα με τον κατάλογο ανταλλακτικών. Αυτό διευκολύνει την αποστολή και
διασφαλίζει τη σωστή παράδοση.
0463 331 001
- 19 -
© ESAB AB 2015
ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ
0463 331 001
- 20 -
© ESAB AB 2015
ΑΡΙΘΜΟΊ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΊ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ
Ordering number Denomination
Type
0465 152 881
Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
0459 839 071
Spare parts list
Note
Τα εγχειρίδια χρήσης σε άλλες γλώσσες είναι διαθέσιμα για λήψη από την τοποθεσία
Internet: www.esab.com
0463 331 001
- 21 -
© ESAB AB 2015
ΛΊΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ
ΛΊΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ
0463 331 001
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 22 -
© ESAB AB 2015
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
0462 151 880
Trolley
0459 839 039
Spare parts list for trolley
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
0463 125 880
Trolley bracket
option when no cooling unit is assembled
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm bobbin
0458 705 882
for 440 mm bobbin
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 887
Feed 3004 MA23
0460 526 896
Feed 3004 U6, with water
0460 526 897
Feed 3004 MA23, with water
0460 526 889
Feed 3004 MA24
0460 526 899
Feed 3004 MA24
0460 526 987
Feed 4804 MA23
0460 526 996
Feed 4804 U6, with water
0460 526 997
Feed 4804 MA23, with water
0460 526 989
Feed 4804 MA24
0460 526 999
Feed 4804 MA24, with water
0463 331 001
- 23 -
© ESAB AB 2015
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
0462 300 880
Cooling unit COOL 1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m
0459 528 781
5m
0459 528 782
10 m
0459 528 783
15 m
0459 528 784
25 m
0459 528 785
35 m
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m
0459 528 791
5m
0459 528 792
10 m
0459 528 793
15 m
0459 528 794
25 m
0459 528 795
35 m
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0463 331 001
- 24 -
© ESAB AB 2015
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
Information on PSF welding torches can be found in separate brochures.
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
0463 331 001
- 25 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising