ESAB | 410Cw RS3 | Instruction manual | ESAB 410Cw RS3 Brugermanual

ESAB 410Cw RS3 Brugermanual
PSF™ 250, 250C, 305, 315C LD
PSF™ 405, 405 RS3, 405C RS3
PSF™ 410w, 410w RS3, 410Cw,
410Cw RS3
PSF™505, 510w, 510w RS3
Brugsanvisning
0458 870 201 DK 20140514
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ......................................................................................................... 4
2
INDLEDNING ........................................................................................................ 5
3
TRANSPORT OG EMBALLAGE.......................................................................... 6
4
TEKNISKE DATA.................................................................................................. 7
5
DRIFT .................................................................................................................... 9
6
5.1
Kontaktmundstykke............................................................................................. 9
5.2
Trådleder ............................................................................................................... 9
5.3
Udskiftning af trådleder....................................................................................... 9
5.4
Gasdyse .............................................................................................................. 10
5.5
Gasbeskyttelse................................................................................................... 10
5.6
Gasflowmåler...................................................................................................... 10
5.7
Centrovac............................................................................................................ 10
VEDLIGEHOLDELSE ......................................................................................... 12
6.1
Dagligt eller ved behov...................................................................................... 12
6.2
Centrovac............................................................................................................ 12
7
FEJLFINDING ..................................................................................................... 14
8
DEMONTERING OG BORTSKAFFELSE .......................................................... 15
9
BESTILLING AF RESERVEDELE...................................................................... 16
SKÆRELÆNGDE......................................................................................................17
BESTILLINGSNUMRE ..............................................................................................18
SLIDDELE.................................................................................................................. 20
TILBEHØR ................................................................................................................. 30
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0458 870 201
© ESAB AB 2014
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag
forholdsregler, når du svejser og skærer. Bed din arbejdsgiver om dennes
sikkerhedsprocedurer, som bør være baseret på fabrikantens risikodata.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
•
•
•
•
Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med gældende
standarder
Strømførende dele eller elektroder må ikke berøres med hud, våde handsker
eller vådt tøj
Isoler dig mod jord og arbejdsemnet
Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
•
•
Hold hovedet ude af dampene
Brug ventilation eller udsugning ved buen eller begge dele til at fjerne dampe
og gasser fra indåndingszonen og området generelt
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
•
•
Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning
Beskyt andre personer i området med egnet afskærmning eller gardiner
BRANDFARE
•
Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Det skal derfor sikres, at der ikke er
brændbare materialer i nærheden
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
•
•
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse. Beskyt ørerne.
Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse
Advar andre personer i området om risikoen
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
Brugsanvisningen skal læses og forstås, før udstyret installeres eller
anvendes.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ESAB kan levere al nødvendig svejsebeskyttelse og alt nødvendigt tilbehør.
FORSIGTIG!
Brugsanvisningen skal læses og forstås, før udstyret
installeres eller anvendes.
0458 870 201
-4-
© ESAB AB 2014
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
PSF 250, 305, 405 and 505 er en serie af selvkølende svejsebrændere med svanehals.
PSF w er en serie af vandkølede svejsebrændere med svanehals.
PSF RS3-svejsebrændere er udstyret med programvælgere, så der kan skiftes mellem
forudindstillede programmer. Programmerne forudindstilles ved svejsestrømkilden.
PSF C er en serie af svejsebrændere med røgudsugningsanordning. Svejsebrænderne fås
med enten selvkølende eller vandkølende systemer og er med svanehalsdesign.
PSF LD er en mindre svejsebrænder. Denne svejsebrænder kan fås i en række forskellige
typer. For yderligere oplysninger henvises der til bestillingsnummeret i kapitlet
"Bestillingsnumre".
Der kan også fås forskelligt tilbehør, herunder svejsemundstykker, svanehalse og
kontaktmundstykker.
ESAB's tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne manual.
0458 870 201
-5-
© ESAB AB 2014
3 TRANSPORT OG EMBALLAGE
3
TRANSPORT OG EMBALLAGE
Komponenterne kontrolleres og pakkes omhyggeligt, men der kan opstå skader under
transporten.
Kontrol ved modtagelse af leverance
Kontroller, at forsendelsen stemmer overens med fragtsedlen.
I tilfælde af skade
Kontroller emballagen og komponenterne for skader (visuel inspektion).
I tilfælde af klager
Hvis emballagen og/eller nogle af komponenterne er blevet beskadiget under transport, skal
du:
•
•
straks kontakte den transportør, som senest har håndteret forsendelsen,
beholde emballagen med henblik på eventuel inspektion fra transportørens eller
leverandørens side eller i forbindelse med returnering af leverancen.
Opbevares i lukket rum
Omgivende temperatur under transport og opbevaring: -25 °C til +55 °C
Relativ luftfugtighed:op til 90 % ved 20 °C
0458 870 201
-6-
© ESAB AB 2014
4 TEKNISKE DATA
4
TEKNISKE DATA
Generelle data for brænder med henvisning til IEC/EN 60974-7
Spændingstype:
Jævnstrømsspænding
Trådtype:
Rund standardtråd
Spændingsmåling:
Spidsspænding 113 V
Tilslutningsbeskyttelse
Maskinside (EN 60 529):
IP3X
Beskyttelsesgas:
CO2 eller Ar/CO2
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive
genstande på Ø 2,5 mm og derover. Andet ciffer udelades.
Svejsebrænder
PSF 250
PSF 305
PSF 405
405 RS3
PSF 505
PSF 410w PSF 510w
410w RS3 510w RS3
Tilladt belastning ved 60 % driftscyklus
Kuldioxid CO2
250 A
315 A
380 A
475 A
-
-
Blandgas, Argon (Al
tråd)
225 A
285 A
325 A
410 A
-
-
Tilladt belastning ved 100 % driftscyklus
Kuldioxid CO2
-
-
-
-
400 A
500 A
Blandgas, Argon (Al
tråd)
-
-
-
-
350 A
440 A
Anbefalet gasflow
8-13
l/min
10-15
l/min
11-16
l/min
12-18
l/min
11-16
l/min
12-18
l/min
Tråddiameter
0,6-1,0
mm
0,8-1,2
mm
0,8-1,6
mm
1,0-2,4
mm
0,8-1,6
mm
1,0-2,4
mm
Vægt 3,0 m
slangepakke
1,8 kg
2,5 kg
3,1 kg
3,9 kg
3,0 kg
3,3 kg
Vægt 4,5 m
slangepakke
2,5 kg
3,3 kg
4,2 kg
5,3 kg
3,9 kg
4,0 kg
* Ikke anbefalet til 1,2 mm aluminiumstråd
Svejsebrænder
PSF 250
PSF 315C LD
PSF 405C
PSF 405C RS3
PSF 410Cw
410Cw RS3
Tilladt belastning ved 60 % driftscyklus
Kuldioxid CO2
250 A
315 A
380 A
-
Blandgas, Argon (Al
tråd)
225 A
285 A
325 A
-
Tilladt belastning ved 100 % driftscyklus
Kuldioxid CO2
-
-
-
380 A
Blandgas, Argon (Al
tråd)
-
-
-
325 A
Anbefalet gasflow
8-13 l/min
10-15 l/min
11-16 l/min
11-16 l/min
0,6-1,0 mm
0,8-1,2 mm
1,0-1,6 mm
0,8-1,6 mm
Tråddiameter
0458 870 201
-7-
© ESAB AB 2014
4 TEKNISKE DATA
Svejsebrænder
PSF 250
PSF 315C LD
PSF 405C
PSF 405C RS3
PSF 410Cw
410Cw RS3
Vægt 3,0 m
slangepakke
3,5 kg
4,3 kg
4,6 kg
4,0 kg
Vægt 4,5 m
slangepakke
5,0 kg
5,4 kg
6,8 kg
6,2 kg
* Ikke anbefalet til 1,2 mm aluminiumstråd
Driftscyklus
Driftscyklussen er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse eller
skære med en vis belastning, uden at der sker overbelastning. Driftscyklussen er gyldig ved
40°C / 104°F.
Væskekølede brændere PSF 410w, PSF 410w RS3, PSF 510w, PSF 510w RS3,
PSF 410Cw, PSF 410Cw RS3
Køletype
50 % vand og 50 % ethylglykol
Tryk, maks.
3,5 bar
Tryk, min.
2,0 bar
Temperatur, maks.
50 °C
Flow
1,0 l/min
0458 870 201
-8-
© ESAB AB 2014
5 DRIFT
5
DRIFT
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
5.1
Kontaktmundstykke
Kontaktmundstykkets hulstørrelse vælges efter tråddiameter, type inaktiv gas samt, hvor høj
strømstyrke der anvendes. Se kapitlet "Sliddele".
5.2
Trådleder
Stålspiraltrådlederen, der leveres med brænderen som standard, kan bruges til alle typer
tråd i den beregnede størrelse bortset fra aluminium.
PTFE--trådledere egner sig til svejsning med alle typer tråd (Al, Ss og Fe).
Til svejsning med tråd af Fe og CW, der er tykkere end 1,2 mm, anbefales ikke
PTFE-trådledere på grund af den øgede slitage.
PTFE-trådlederen har en noget kortere levetid end standardstålspiralen.
For at få en tilfredsstillende trådfremføring skal der vælges en trådleder i tabellen i kapitlet
"Sliddele".
5.3
Udskiftning af trådleder
1. Monter den rigtige nippel.
BEMÆRK!
Der leveres 2 nipler med hver trådleder, 1 til ESAB-tilslutning og 1 til
EURO-tilslutning.
a) ESAB-tilslutning
b) EURO-tilslutning
2. Fjern gasdysen og mundstykkeadapteren.
3. Før trådlederen ind i slangepakken.
4. Klip trådlederen af i den rette længde, så den rager "X" ud som vist i figuren herunder.
Ved klipning skal svejsebrænderen være strakt ud med trådlederen helt skubbet ind i den
bageste tilslutning.
5. Fjern skarpe kanter på indersiden af trådlederen efter klipning.
0458 870 201
-9-
© ESAB AB 2014
5 DRIFT
6. Monter mundstykkeadapteren og gasdysen.
7. Monter svejsebrænderen på strømkilden.
a) Drej tilslutningsdelen mod uret, indtil der mødes modstand.
b) Trådlederen går ind.
5.4
Gasdyse
Gasdysen har en sprøjtebeskyttelse. Den skal være på plads ved svejsning for at forhindre,
at svejsesprøjt sætter sig fast og forårsager kortslutning i svanehalsen.
Gasdyser med større og mindre åbninger kan fås som tilbehør til hver type af svejsebrænder.
Se kapitlet "Sliddele".
5.5
Gasbeskyttelse
Flere faktorer samvirker for at sikre en god gasbeskyttelse. De vigtigste er:
1. Valg af beskyttelsesgas.
Blandgas og argon kræver større flow end
kuldioxid.
2. Indstillet flowmængde.
Se tekniske data (skal måles ved gasdysen.)
3. Indstillet svejsestrøm
Høj strømstyrke kræver større gasflow.
4. Svejsefugens position.
Lodret position kræver større gasflow.
5. Svejsefugens type.
Udvendige hjørnesømme kræver større
gasflow end stumpsømme. Omvendt kræver
kantsømme lavere gasflow.
6. Røgudsugning på brænderen.
Brug af røgudsugning øger behovet for
inaktiv gas med 10 -12 %.
7. Svejsebrænderens hældning mod
arbejdsemnet.
Hældning på under 45° indebærer en risiko
for dårlig gasbeskyttelse.
5.6
Gasflowmåler
Til måling af gasflow er der en gasflowmåler som tilbehør, se kapitlet "Tilbehør".
5.7
Centrovac
Integreret røgudsugning
Sugeevnen tilpasses ved at åbne spjældet på håndtagets overside.
PSF 250C/PSF 315C LD
Ved svejsning på trange steder kan det være nødvendigt at reducere sugekraften. Dette
gøres ved at åbne luftspalterne som vist nedenfor.
0458 870 201
- 10 -
© ESAB AB 2014
5 DRIFT
Sugekilde til svejsebrændere med integreret røgudsugning
For at opnå en god sugeeffekt skal røgudsugningen på svejsebrænderen tilsluttes til en
sugekilde, der har et undertryk på mindst 15 kPa.
0458 870 201
- 11 -
© ESAB AB 2014
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
BEMÆRK!
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
FORSIGTIG!
Alle leverandørens garantiforpligtelser bortfalder, såfremt kunden forsøger at
afhjælpe fejl i produktet i garantiperioden.
6.1
Dagligt eller ved behov
Regelmæssig vedligeholdelse reducerer unødvendig og dyr nedetid.
•
•
Hver gang, en trådspole udskiftes, skal svejseslangen tages af strømkilden og blæses
ren med trykluft.
Trådens ende må ikke have skarpe kanter, når den føres ind i trådlederen. Dette er
særligt vigtigt ved brug af PTFE-trådledere.
Mundstykker og dyser
•
•
•
•
•
•
•
•
Afmonter gasdysen, sprøjtebeskyttelsen, mundstykkeadapteren og kontaktmundstykket.
Rens for sprøjt på gasdysen, mundstykkeadapteren og kontaktmundstykket, så
beskyttelsesgassen kan strømme frit og kortslutningsrisikoen elimineres.
Kontroller, at gasdysen er uden fejl. Et beskadiget eller slidt mundstykke eller dyse skal
udskiftes med en/et nyt.
Sprøjtebeskyttelsen i gasdysen skal udskiftes, når den er blevet tynd i forkanten.
Vælg kontaktmundstykke efter trådstørrelsen.
Monter delene.
Svejsesprøjt i gasdysen forringer gasbeskyttelsen og øger risikoen for overslag. Rens
regelmæssigt og brug en rimelig mængde svejsepasta eller svejsespray.
Gasdysen og svejsebrænderens forreste dele skal holdes rene for svejsesprøjt. Spray
svejsespray skråt ind i gasdysen fra to retninger. Brug ESAB svejsespray, som
forhindrer, at svejsesprøjtet sætter sig fast.
BEMÆRK!
Spray aldrig lige ind i dysen. Alt for store mængder spray kan binde snavs.
•
Kontaktmundstykket skal udskiftes, når hulåbningen er slidt til mere end den dobbelte
tråddiameter. Sørg for, at det nye mundstykke er skruet ordentligt fast.
6.2
Centrovac
Rengøring af svejsebrændere med integreret røgudsugning
0458 870 201
- 12 -
© ESAB AB 2014
6 VEDLIGEHOLDELSE
For at sikre en konstant sugeevne bør brænderhåndtagets inderside rengøres regelmæssigt.
Egnede intervaller mellem rengøring afhænger helt af, hvor ofte udstyret bruges, samt
svejserøgens støv- og olieindhold.
0458 870 201
- 13 -
© ESAB AB 2014
7 FEJLFINDING
7
FEJLFINDING
Læs også betjeningsvejledningerne til svejsekomponenterne, f.eks. strømkilden og
trådfremføringsenheden.
Hvis de nedenfor anførte tiltag ikke lykkes, skal du kontakte din forhandler eller producenten.
Problem
Årsag
Løsning
Svejsebrænderen bliver for
varm
•
•
•
•
Kontaktmundstykket er
ikke ordentligt strammet.
El-tilslutninger til
svejsebrænderen og
arbejdsstykket.
•
Styrekabel afbrudt/defekt. •
Kontroller/reparer.
Tråden brænder op til
•
kontaktmundstykket ved stop
•
Forkert efterbrændingstid •
indstillet.
Slidt kontaktmundstykke. •
Sænk
efterbrændingstiden.
Udskift.
Ujævn trådfremføring
Trådlederen er blokeret. •
Kontaktmundstykket
•
passer ikke til
tråddiameteren.
•
Forkert spænding
installeret i
trådfremføringsenheden.
Blæs rent i begge
retninger.
Udskift
kontaktmundstykket.
Korriger ifølge
producentens
anvisninger.
Ingen udløserfunktion
•
•
•
Kontroller, og stram til.
Kontroller, og stram til.
Lysbue mellem
gasmundstykket og
arbejdsstykket.
•
Svejsestænk har dannet
en bro mellem
kontaktmundstykket og
gasdysen.
•
Rengør og spray
gasdysen indvendigt.
Varierende lysbue
•
Kontaktmundstykket er
slidt eller passer ikke til
den anvendte
tråddiameter.
Der er indstillet forkerte
svejseparametre.
Trådlederen er slidt.
•
Udskift
kontaktmundstykket.
Indstil korrekte
svejseparametre.
Udskift trådlederen.
For meget svejsestænk i
gasdysen.
Utilstrækkelig eller slet
ingen beskyttelsesgas.
Beskyttelsesgassen
blæser væk på grund af
træk.
•
•
•
•
Porøse svejsninger
•
•
•
0458 870 201
- 14 -
•
•
•
Kontroller gasdysen.
Kontroller indholdet i
gasflasken/slangerne og
trykindstillingen.
Beskyt svejsestedet mod
træk ved hjælp af
skærme.
© ESAB AB 2014
8 DEMONTERING OG BORTSKAFFELSE
8
DEMONTERING OG BORTSKAFFELSE
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk
og/eller elektronisk udstyr bortskaffes via en
genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste
ESAB-forhandler.
Svejsebrænderudstyret er hovedsagelig fremstillet af stål, plast og ikke-jernmetaller og skal
bortskaffes i henhold til de lokale miljøbestemmelser. Kølevæsken skal ligeledes bortskaffes i
henhold til de lokale bestemmelser
0458 870 201
- 15 -
© ESAB AB 2014
9 BESTILLING AF RESERVEDELE
9
BESTILLING AF RESERVEDELE
PSF 250/305/405/505/405 RS3, PSF 410w/510w/410w RS3/510w RS3, PSF 250C/315C
LD/405C/405C RS3/410Cw, 410Cw RS3 er konstrueret og testet i henhold til
international og europæisk standard EN 60974-7 og IEC/EN 60974-7. Den
serviceafdeling, der har udført service- eller reparationsarbejde, er forpligtet til at
sikre, at produktet fortsat er i overensstemmelse med ovennævnte standarder.
Reservedele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se bagsiden af dette
dokument. Ved bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0458 870 201
- 16 -
© ESAB AB 2014
SKÆRELÆNGDE
SKÆRELÆNGDE
Welding torch
Length
Adapter
Size X
Helix
Size X
PSF™ 250
3.0 m
0366 314 001 21 mm
PSF™ 250
4.5 m
0366 314 001 25 mm
PSF™ 305
3.0 m
0366 394 001 24 mm
0368 311 001
20 mm
PSF™ 305
4.5 m
0366 394 001 27 mm
0368 311 001
23 mm
PSF™ 405/405 RS3
3.0 m
0460 819 001 17 mm
0368 311 001
20 mm
PSF™ 405/405 RS3
4.5 m
0460 819 001 20 mm
0368 311 001
23 mm
PSF™ 505
3.0 m
0366 395 001 21 mm
PSF™ 505
4.5 m
0366 395 001 24 mm
PSF™ 410w/410w RS3
3.0 m
0460 819 001 23 mm
0368 311 001
26 mm
PSF™ 410w/410w RS3
4.5 m
0460 819 001 32 mm
0368 311 001
35 mm
PSF™ 510w/510w RS3
3.0 m
0460 819 001 23 mm
0368 311 001
26 mm
PSF™ 510w/510w RS3
4.5 m
0460 819 001 32 mm
0368 311 001
35 mm
PSF™ 250C
3.0 m
0366 314 001 21 mm
PSF™ 250C
4.5 m
0366 314 001 25 mm
PSF™ 315C LD
3.0 m
0366 394 001 24 mm
0366 311 001
20 mm
PSF™ 315C LD
4.5 m
0366 394 001 27 mm
0366 311 001
23 mm
PSF™ 405C
3.0 m
0460 819 001 17 mm
0368 311 001
20 mm
PSF™ 405C
4.5 m
0460 819 001 20 mm
0368 311 001
23 mm
PSF™ 410Cw/410Cw RS3
3.0 m
0460 819 001 23 mm
0366 311 001
26 mm
PSF™ 410Cw/410Cw RS3
4.5 m
0460 819 001 32 mm
0366 311 001
35 mm
0458 870 201
- 17 -
© ESAB AB 2014
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering number
Type
Description
0368 100 882
PSF™ 250
Welding torch 3.0 m
0368 100 883
PSF™ 250
Welding torch 4.5 m
0458 401 880
PSF™ 305
Welding torch 3.0 m
0458 401 881
PSF™ 305
Welding torch 4.5 m
0458 401 882
PSF™ 405
Welding torch 3.0 m
0458 401 883
PSF™ 405
Welding torch 4.5 m
0458 401 884
PSF™ 505
Welding torch 3.0 m
0458 401 885
PSF™ 505
Welding torch 4.5 m
0458 401 893
PSF™ 405 RS3
Welding torch 4.5 m
0458 400 882
PSF™ 410w
Welding torch 3.0 m
0458 400 883
PSF™ 410w
Welding torch 4.5 m
0458 400 886
PSF™ 410w
Welding torch 5.0 m
0458 400 884
PSF™ 510w
Welding torch 3.0 m
0458 400 885
PSF™ 510w
Welding torch 4.5 m
0458 400 887
PSF™ 510w
Welding torch 5.0 m
0458 400 898
PSF™ 410w RS3
Welding torch 3.0 m
0458 400 899
PSF™ 410w RS3
Welding torch 4.5 m
0458 400 900
PSF™ 510w RS3
Welding torch 3.0 m
0458 400 901
PSF™ 510w RS3
Welding torch 4.5 m
0459 694 990
Spare Parts Catalogue
Tekniske dokumentation er tilgængelig på internet på adressen: www.esab.com.
0458 870 201
- 18 -
© ESAB AB 2014
BESTILLINGSNUMRE
Ordering number
Type
Description
0468 410 882
PSF™ 250C
Welding torch 3.0 m
0468 410 883
PSF™ 250C
Welding torch 4.5 m
0468 410 885
PSF™ 315C LD
Welding torch 3.0 m
0468 410 886
PSF™ 315C LD
Welding torch 4.5 m
0458 499 882
PSF™ 405C
Welding torch 3.0 m
0458 499 883
PSF™ 405C
Welding torch 4.5 m
0458 450 880
PSF™ 410Cw
Welding torch 3.0 m
0458 450 881
PSF™ 410Cw
Welding torch 4.5 m
0458 450 884
PSF™ 410Cw RS3
Welding torch 3.0 m
0458 450 885
PSF™ 410Cw RS3
Welding torch 4.5 m
0459 694 990
Spare Parts Catalogue
Tekniske dokumentation er tilgængelig på internet på adressen: www.esab.com.
0458 870 201
- 19 -
© ESAB AB 2014
SLIDDELE
SLIDDELE
Wear parts PSF™ 250
Item Denomination
Ordering number Notes
101
Gas Nozzle "slip-on"
0469 752 880
102
Spatter protection "slip-on"
0469 538 001
103
Cooling sleeve
0469 756 880
104
Gas nozzle
0458 464 881
Standard
105
Gas nozzle
0458 470 881
Straight
106
Gas nozzle
0458 465 881
Conical
107
Spatter protection
0458 471 002
108
Contact tip
109
Tip adaptor M6
0366 314 001
Standard
110
Swan neck complete
0366 315 880
Standard
111
Swan neck complete
0467 985 880
60°
112
Swan neck complete
0366 329 880
Straight
0458 870 201
See the "Contact tips" table
- 20 -
© ESAB AB 2014
SLIDDELE
Contact tips PSF™ 250
Standard M6
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact tip
CO2
Mix / Ar
M6
0.6
-
0468 500 001
W0.6 / 0.8
-
0.6
0468 500 002
W0.8 / 0.9
0.8
-
0468 500 003
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
W0.9 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
W1.2 / 1.5
Nib M6
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact tip
CO2
Mix / Ar
M6
-
0.6
0468 501 002
W0.8 / 1.0
0.8
-
0468 501 003
W0.9 / 1.1
0.9
0.8
0468 501 004
W1.0 / 1.2
1.0
0.9
0468 501 005
W1.2 / 1.5
Helix M7
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact tip
CO2
Mix / Ar
M7
-
0.6
0368 313 881
W0.8
0.9
0.8
0368 313 883
W1.0
1.0
0.9
0368 313 884
W1.2
1.2
-
0368 313 885
W1.4
0458 870 201
- 21 -
© ESAB AB 2014
SLIDDELE
Wear parts PSF™ 305, PSF™ 405, PSF™ 505, PSF™ 410w, PSF™ 510w
Item Denomination
PSF 305
PSF 410w
201
Gas nozzle
0458 464 882 0458 464 883 0458 464 884
Standard
202
Gas nozzle
0458 470 882 0458 470 883 0458 470 884
Straight
203
Gas nozzle
0458 465 882 0458 465 883 0458 465 884
Conical
204
Spatter
protection
0458 471 003 0458 471 004 0458 471 005
205
Contact tip
206
Tip adaptor M6
0366 394 001 0366 394 001
Tip adaptor M8
0460 819 001 0460 819 001 0366 395 001
Standard
Tip adaptor M7
0368 311 001 0368 311 001
Helix
Swan neck
0366 388 880 0366 389 880 0366 390 880
207
PSF 405
PSF 510w
Swan neck
Swan neck
-
- 22 -
Standard
Standard
Standard
60°
-
0469 333 880 0469 334 880 0469 335 880
Swan neck water 0458 403 886 0458 403 887
0458 870 201
-
0467 988 881 0467 988 880 0467 989 880
Swan neck water 0458 403 884 0458 403 885
209
Notes
See the "Contact tips" table
Swan neck water 0458 403 881 0458 403 882
208
PSF 505
Straight
-
© ESAB AB 2014
SLIDDELE
Contact tips PSF™ 305, PSF™ 405, PSF™ 505, PSF™ 410w, PSF™ 510w
Standard M6
Standard M8
Shielding gas /
Welding wire Ø
CO2
Mix / Ar
M6
M8
M6
M8
0.6
-
0468 500 001
-
W0.6 / 0.8
-
-
0.6
0468 500 002
-
W0.8 / 0.9
-
0.8
-
0468 500 003
0468 502 003
W0.8 / 1.0
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 502 004
W0.9 / 1.1
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 502 005
W1.0 / 1.2
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 502 006
W1.2 / 1.4
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 502 007
W1.2 / 1.5
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 500 008
0468 502 008
W1.4 / 1.7
W1.4 / 1.7
1.6
-
0468 500 009
0468 502 009
W1.6 / 1.9
W1.6 / 1.9
-
1.6
0468 500 010
0468 502 010
W1.6 / 2.1
W1.6 / 2.1
2.0
2.0
-
0468 502 011
-
W2.0 / 2.4
2.4
2.4
-
0468 502 012
-
W2.4 / 2.8
Nib M6
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact nozzle
CO2
Mix / Ar
M6
-
0.6
0468 501 002
W0.8 / 1.0
0.8
-
0468 501 003
W0.9 / 1.1
0.9
0.8
0468 501 004
W1.0 / 1.2
1.0
0.9
0468 501 005
W1.2 / 1.5
0458 870 201
- 23 -
© ESAB AB 2014
SLIDDELE
Helix M7 / M8
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact nozzle
CO2
Mix / Ar
M7
M8
-
0.6
0368 313 881
-
W0.8
0.9
0.8
0368 313 883
0368 313 983
W1.0
1.0
0.9
0368 313 884
0368 313 984
W1.2
1.2
-
0368 313 885
-
W1.4
0458 870 201
- 24 -
© ESAB AB 2014
SLIDDELE
Wear parts PSF™ 250C, PSF™ 315C LD, PSF™ 405C, PSF™ 410Cw
Item Denom.
PSF 250C
301
Gas nozzle
0458 464 881 0458 464 882 0458 464 883 0458 464 882 Standard
302
Gas nozzle
0458 470 881 0458 470 882 0458 470 883 0458 470 882 Straight
303
Gas nozzle
0458 465 881 0458 465 882 0458 465 883 0458 465 882 Conical
304
Spatter
protection
0458 471 002 0458 471 003 0458 471 004 0458 471 003
305
Contact tip
306
Tip adaptor
M6
307
PSF 315C LD PSF 405C
PSF 410Cw
Notes
See the "Contact tips" table
0366 314 001 0366 394 001 0366 394 001 0366 394 001 Standard
Tip adaptor
M8
-
0460 819 001 0460 819 001 0460 819 001 Standard
Tip adaptor
M7
-
0368 311 001 0368 311 001 0368 311 001 Helix
Tip adaptor
M8
-
0460 819 001 0460 819 001 0460 819 001 Helix
Swan neck
0458 870 201
0366 315 880 0457 862 880 0459 763 880 0458 487 880
- 25 -
© ESAB AB 2014
SLIDDELE
Contact tips PSF™ 250C, PSF™ 315C LD, PSF™ 405C, PSF™ 410Cw
Standard M6
Standard M8
Shielding gas / Welding
wire Ø
PSF 250C
PSF 315C LD
CO2
Mix / Ar
M6
M6
M6
M8
0.6
-
0468 500 001
0468 500 001
W0.6 / 0.8
-
-
0.6
0468 500 002
0468 500 002
W0.8 / 0.9
-
0.8
-
0468 500 003
0468 500 003
W0.8 / 1.0
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 500 004
W0.9 / 1.1
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 500 005
W1.0 / 1.2
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 500 006
W1.2 / 1.4
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 500 007
W1.2 / 1.5
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
-
0468 500 008
W1.4 / 1.7
W1.4 / 1.7
1.6
-
-
-
W1.6 / 1.9
W1.6 / 1.9
-
1.6
-
-
W1.6 / 2.1
W1.6 / 2.1
Standard M6
Standard M8
Shielding gas / Welding
wire Ø
PSF 405C
CO2
Mix / Ar
M6
M8
M6
M8
0.6
-
0468 500 001
-
W0.6 / 0.8
-
-
0.6
0468 500 002
-
W0.8 / 0.9
-
0.8
-
0468 500 003
0468 502 003
W0.8 / 1.0
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 502 004
W0.9 / 1.1
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 502 005
W1.0 / 1.2
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 502 006
W1.2 / 1.4
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 502 007
W1.2 / 1.5
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 500 008
0468 502 008
W1.4 / 1.7
W1.4 / 1.7
1.6
-
0468 500 009
0468 502 009
W1.6 / 1.9
W1.6 / 1.9
-
1.6
0468 500 010
0468 502 010
W1.6 / 2.1
W1.6 / 2.1
0458 870 201
- 26 -
© ESAB AB 2014
SLIDDELE
Standard M6
Standard M8
Shielding gas / Welding
wire Ø
PSF 410Cw
CO2
Mix / Ar
M6
M8
M6
M8
0.6
-
0468 500 001
-
W0.6 / 0.8
-
-
0.6
0468 500 002
-
W0.8 / 0.9
-
0.8
-
0468 500 003
0468 502 003
W0.8 / 1.0
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 502 004
W0.9 / 1.1
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 502 005
W1.0 / 1.2
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 502 006
W1.2 / 1.4
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 502 007
W1.2 / 1.5
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 502 008
0468 502 008
W1.4 / 1.7
W1.4 / 1.7
1.6
-
0468 502 009
0468 502 009
W1.6 / 1.9
W1.6 / 1.9
-
1.6
0468 502 010
0468 502 010
W1.6 / 2.1
W1.6 / 2.1
Nib M6
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact nozzle
CO2
Mix / Ar
M6
-
0.6
0468 501 002
W0.8 / 1.0
0.8
-
0468 501 003
W0.9 / 1.1
0.9
0.8
0468 501 004
W1.0 / 1.2
1.0
0.9
0468 501 005
W1.2 / 1.5
0458 870 201
- 27 -
© ESAB AB 2014
SLIDDELE
Helix M7 / M8
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact nozzle
CO2
Mix / Ar
M7
M8
-
0.6
0368 313 881
-
W0.8
0.9
0.8
0368 313 883
0368 313 983
W1.0
1.0
0.9
0368 313 884
0368 313 984
W1.2
1.2
-
0368 313 885
-
W1.4
Steel spiral liner
PTFE ceramic liner*) (beige)
Wire liner
Welding
torch
Welding wire
3m
PSF™ 250
PSF™ 250C
4.5 m
3m
4.5 m
-
-
0.6 - 0.8 mm
0366 549 882 0366 549 883
0.9 - 1.0 mm
0366 549 884 0366 549 885 0457 969 882 0457 969 883
1.2 mm
0366 549 886 0366 549 887 0457 969 882 0457 969 883
PSF™ 405
PSF™ 405C
1.4 mm
0366 549 888 0366 549 889 0457 969 884
-
PSF™ 410w
1.6 mm
0366 549 890 0366 549 891
-
-
PSF™ 305
PSF™ 315C
LD
PSF™ 410Cw
PSF™ 505
PSF™ 510w
2.0 mm
-
0366 549 898
-
-
2.4 mm
-
0366 549 899
-
-
*) No wear insert needed.
The wire guide is marked with the max. wire diameter (stamped on the nipple).
Welding
torch
Welding wire PTFE liner incl. wear insert
(steel, white)
3m
PSF™ 250
PSF™ 250C
4.5 m
Wear insert separate for
PTFE liner
Steel
PTFE (Al)
0.8 mm
0366 550 882 0366 550 883 0366 545 880 0368 742 880
0.9 - 1.0 mm
0366 550 884 0366 550 885 0366 545 881 0368 742 880
1.2 mm
0366 550 886 0366 550 887 0365 545 882 0368 742 883
1.4 mm
0366 550 888 0366 550 889 0366 545 883 0368 742 881
1.6 mm
0366 550 890 0366 550 891 0366 545 884 0368 742 881
PSF™ 305
PSF™ 315C
LD
PSF™ 405
PSF™ 405C
PSF™ 410w
PSF™ 410Cw
-PSF™ 505
PSF™ 510w
0458 870 201
2.0 mm / 2.4
mm
0366 550 892 0366 550 893
- 28 -
-
© ESAB AB 2014
SLIDDELE
The wire guide is marked with the max. wire diameter (stamped on the nipple).
0458 870 201
- 29 -
© ESAB AB 2014
TILBEHØR
TILBEHØR
0155 716 880
Gas flow meter
0760 022 300
MIG handy support
with strong magnetic foot
0366 643 881
Spot welding accessory
Self and water cooled
PSF™ 250, PSF™ 250C
0458 870 201
- 30 -
© ESAB AB 2014
TILBEHØR
0458 870 201
- 31 -
© ESAB AB 2014
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising