ESAB | 410Cw RS3 | Instruction manual | ESAB 410Cw RS3 Instrukcja obsługi

ESAB 410Cw RS3 Instrukcja obsługi
PSF™ 250, 250C, 305, 315C LD
PSF™ 405, 405 RS3, 405C RS3
PSF™ 410w, 410w RS3, 410Cw,
410Cw RS3
PSF™505, 510w, 510w RS3
Instrukcja obsługi
0458 870 201 PL 20140514
SPIS TREŚCI
1
BEZPIECZEŃSTWO ............................................................................................. 4
2
WPROWADZENIE ................................................................................................ 5
3
TRANSPORT I OPAKOWANIE ............................................................................ 6
4
DANE TECHNICZNE ............................................................................................ 7
5
EKSPLOATACJA.................................................................................................. 9
6
5.1
Końcówka stykowa .............................................................................................. 9
5.2
Prowadnik drutu................................................................................................... 9
5.3
Wymiana prowadnika drutu ................................................................................ 9
5.4
Dysza gazowa..................................................................................................... 10
5.5
Zabezpieczenie gazowe..................................................................................... 10
5.6
Gazomierz ........................................................................................................... 11
5.7
Centrovac............................................................................................................ 11
KONSERWACJA ................................................................................................ 12
6.1
Codziennie lub w razie potrzeby.......................................................................12
6.2
Centrovac............................................................................................................ 13
7
USUWANIE USTEREK ....................................................................................... 14
8
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA ............................................................................... 15
9
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH .............................................................. 16
DŁUGOŚĆ PRZYCINANIA ........................................................................................17
NUMERY ZAMÓWIENIOWE .....................................................................................18
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE....................................................................................20
AKCESORIA .............................................................................................................. 30
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0458 870 201
© ESAB AB 2014
1 BEZPIECZEŃSTWO
1
BEZPIECZEŃSTWO
OSTRZEŻENIE!
Spawanie i cięcie plazmowe może stwarzać zagrożenie dla operatora i innych
osób. Podczas spawania lub cięcia należy stosować odpowiednie środki
ostrożności. Poprosić pracodawcę o przepisy BHP, które powinny być oparte na
danych producenta, dotyczących zagrożeń.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – Może skutkować śmiercią
•
•
•
•
Przeprowadzić montaż i uziemienie urządzenia spawalniczego zgodnie z
odpowiednimi normami
Nie dotykać elementów pod napięciem ani elektrod odsłoniętą skórą, w
mokrych rękawicach lub w mokrej odzieży
Odizolować się od ziemi i przedmiotu obrabianego
Upewnić się, że stanowisko pracy jest bezpieczne
GAZY I OPARY – Mogą być szkodliwe dla zdrowia
•
•
Trzymać głowę z dala od oparów
Stosować wentylację, odprowadzanie przy łuku lub obydwa zabezpieczenia,
usuwając opary i gazy ze strefy oddychania i miejsca pracy
PROMIENIOWANIE ŁUKU – Może powodować obrażenia oczu i poparzenia
skóry
•
•
Chronić oczy i ciało. Stosować odpowiednią maskę spawalniczą i szkła
filtrujące oraz nosić odzież ochronną
Chronić osoby znajdujące się w pobliżu, stosując odpowiednie ekrany lub
zasłony
ZAGROŻENIE POŻAREM
•
Iskry (rozpryski) mogą spowodować pożar. Dopilnować, aby w pobliżu nie
było żadnych materiałów łatwopalnych
HAŁAS – Nadmierny hałas może uszkodzić słuch
•
•
Chronić uszy. Stosować ochraniacze uszu lub inne zabezpieczenie słuchu.
Chronić uszy. Stosować ochraniacze uszu lub inne zabezpieczenie słuchu
Ostrzegać osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu
WADLIWE DZIAŁANIE – W razie nieprawidłowego działania poprosić o pomoc
fachowca.
Przed przystąpieniem do montażu lub eksploatacji należy przeczytać ze
zrozumieniem instrukcję obsługi.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
Firma ESAB może dostarczyć wszystkie niezbędne zabezpieczenia i akcesoria
spawalnicze.
PRZESTROGA!
Przed przystąpieniem do montażu lub eksploatacji należy
przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi.
0458 870 201
-4-
© ESAB AB 2014
2 WPROWADZENIE
2
WPROWADZENIE
PSF 250, 305, 405 i 505 to seria wygiętych uchwytów spawalniczych o chłodzeniu własnym.
PSF w to seria wygiętych uchwytów spawalniczych chłodzonych wodą.
Uchwyty spawalnicze PSF RS3 wyposażone są w przełączniki do zmiany ustawionych
programów. Programy ustawia się w źródle prądu spawania.
PSF C to seria uchwytów spawalniczych wyposażonych w wentylatory wyciągowe dymu.
Uchwyty występują w wersji wygiętej z chłodzeniem własnym lub wodą.
PSF LD to uchwyt o mniejszych wymiarach. Uchwyty spawalnicze występują w różnych
wersjach; dodatkowe informacje zawarte są w numerze zamówieniowym w rozdziale
„Numery zamówieniowe”.
Dodatkowo dostępne jest również wyposażenie dodatkowe, takie jak końcówki spawalnicze,
wygięcia i końcówki stykowe.
Akcesoria do tego produktu można znaleźć w rozdziale „AKCESORIA” w niniejszej
instrukcji.
0458 870 201
-5-
© ESAB AB 2014
3 TRANSPORT I OPAKOWANIE
3
TRANSPORT I OPAKOWANIE
Podzespoły są starannie sprawdzane i pakowanie, jednak w czasie transportu może dojść
do uszkodzeń.
Procedura kontroli przy odbiorze towaru
Sprawdzić na kwicie załadunkowym, czy przesyłka jest prawidłowa.
W razie stwierdzenia uszkodzeń
Sprawdzić opakowanie i podzespoły pod kątem uszkodzeń (kontrola wzrokowa).
W razie reklamacji
Jeśli przesyłka i/lub podzespoły uległy uszkodzeniu w czasie transportu:
•
•
Natychmiast skontaktować się z ostatnim przewoźnikiem.
Zachować opakowanie (w celu ewentualnej kontroli przez przewoźnika lub dostawcę, lub
w celu zwrotu towaru).
Przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym
Temperatura otoczenia przy transporcie i przechowywaniu: Od -25° do +55°C
Wilgotność względna powietrza: do 90% w temperaturze 20°C
0458 870 201
-6-
© ESAB AB 2014
4 DANE TECHNICZNE
4
DANE TECHNICZNE
Dane ogólne dotyczące uchwytu w odniesieniu do IEC/EN 60974-7
Typ napięcia:
Napięcie DC
Typ drutu:
Standardowy drut okrągły
Pomiar napięcia:
Wartość szczytowa 113 V
Ochrona złącza
Strona maszyny (EN 60
529):
IP3X
Gaz osłonowy:
CO2 lub Ar/CO2
Stopień ochrony
Kod IP informuje o stopniu ochrony, tj. stopniu zabezpieczenia przed penetracją przez ciała
stałe o średnicy 2,5 mm i większe. Brak drugiej cyfry cechowania.
uchwyt
spawalniczy
PSF 250
PSF 305
PSF 405
405 RS3
PSF 505
PSF 410w PSF 510w
410w RS3 510w RS3
Dopuszczalne obciążenie przy 60% cyklu pracy
Dwutlenek węgla
CO2
250 A
315 A
380 A
475 A
-
-
Gaz mieszany,
argon (drut
aluminiowy)
225 A
285 A
325 A
410 A
-
-
Dopuszczalne obciążenie przy 100% cyklu pracy
Dwutlenek węgla
CO2
-
-
-
-
400 A
500 A
Gaz mieszany,
argon (drut
aluminiowy)
-
-
-
-
350 A
440 A
8-13
l/min
10-15
l/min
11-16
l/min
12-18
l/min
11-16
l/min
12-18
l/min
Średnica drutu
0,6-1,0
mm
0,8-1,2
mm*
0,8-1,6
mm
1,0-2,4
mm
0,8-1,6
mm
1,0-2,4
mm
Waga opakowania
węża 3,0 m
1,8 kg
2,5 kg
3,1 kg
3,9 kg
3,0 kg
3,3 kg
Waga opakowania
węża 4,5 m
2,5 kg
3,3 kg
4,2 kg
5,3 kg
3,9 kg
4,0 kg
Zalecany przepływ
gazu
* Nie zaleca się w przypadku drutu aluminiowego 1,2 mm
uchwyt
spawalniczy
PSF 250
PSF 315C LD
PSF 405C
PSF 405C RS3
PSF 410Cw
410Cw RS3
Dopuszczalne obciążenie przy 60% cyklu pracy
Dwutlenek węgla
CO2
250 A
315 A
380 A
-
Gaz mieszany,
argon (drut
aluminiowy)
225 A
285 A
325 A
-
Dopuszczalne obciążenie przy 100% cyklu pracy
0458 870 201
-7-
© ESAB AB 2014
4 DANE TECHNICZNE
uchwyt
spawalniczy
PSF 250
PSF 315C LD
PSF 405C
PSF 405C RS3
PSF 410Cw
410Cw RS3
Dwutlenek węgla
CO2
-
-
-
380 A
Gaz mieszany,
argon (drut
aluminiowy)
-
-
-
325 A
Zalecany przepływ
gazu
8-13 l/min.
10-15 l/min.
11-16 l/min.
11-16 l/min.
Średnica drutu
0,6-1,0 mm
0,8-1,2 mm*
1,0-1,6 mm
0,8-1,6 mm
Waga opakowania
węża 3,0 m
3,5 kg
4,3 kg
4,6 kg
4,0 kg
Waga opakowania
węża 4,5 m
5,0 kg
5,4 kg
6,8 kg
6,2 kg
* Nie zaleca się w przypadku drutu aluminiowego 1,2 mm
Cykl pracy
Cykl pracy to wyrażony w procentach okres dziesięciu minut, w trakcie którego można
spawać lub ciąć przy określonym obciążeniu, nie powodując przeciążenia. Cykl pracy
obowiązuje dla 40°C / 104°F.
Uchwyty chłodzone
cieczą
PSF 410w, PSF 410w RS3, PSF 510w, PSF 510w RS3,
PSF 410Cw, PSF 410Cw RS3
Typ chłodzenia
50% woda i 50% etyloglikol
Ciśnienie maks.
3,5 barów
Ciśnienie min.
2,0 barów
Temperatura maks.
50°C
Charakterystyka
1,0 l/min
0458 870 201
-8-
© ESAB AB 2014
5 EKSPLOATACJA
5
EKSPLOATACJA
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w
rozdziale „BEZPIECZEŃSTWO” w niniejszej instrukcji. Należy je przeczytać przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia!
5.1
Końcówka stykowa
Wielkość otworu końcówki stykowej zależy od średnicy drutu, typu gazu obojętnego oraz
poziomu używanego prądu. Patrz rozdział „Części eksploatacyjne”.
5.2
Prowadnik drutu
Spiralny stalowy prowadnik drutu, który stanowi wyposażenie standardowe uchwytu
spawalniczego, może być stosowany z wszystkimi rodzajami drutu o danej średnicy oprócz
aluminium.
Prowadniki drutu PTFE mogą być stosowane do spawania z wykorzystaniem wszystkich
rodzajów drutu (Al, Ss i Fe).
Zaleca się jednak, aby nie stosować prowadników drutu PTFE w przypadku drutów Fe i CW
grubszych niż 1,2 mm ze względu na zwiększone zużycie.
Prowadniki drutu PTFE są znacznie mniej trwałe, niż standardowe stalowe prowadniki
spiralne.
Aby zagwarantować prawidłowe podawanie drutu, należy wybrać prowadnik drutu w tabeli w
rozdziale „Części eksploatacyjne”.
5.3
Wymiana prowadnika drutu
1. Zamocować prawidłową złączkę.
UWAGA!
Każda prowadnica drutu jest wyposażona w 2 złączki, 1 do złącza ESAB i 1
do złącza EURO.
a) Złącze ESAB
b) Złącze EURO
2. Zdemontować dyszę gazową i złącze końcówki.
3. Zamocować prowadnik drutu do węża.
0458 870 201
-9-
© ESAB AB 2014
5 EKSPLOATACJA
4. Przyciąć prowadnik drutu do odpowiedniej długości za pomocą „X”, jak pokazano na
rysunku poniżej.
W trakcie cięcia, uchwyt spawalniczy powinien być rozciągnięty z prowadnicą drutu
całkowicie wsuniętą w tylne złącze.
5. Po przycięciu spiłować ostre krawędzie w prowadniku.
6. Zamocować złącze końcówki i dyszę gazową.
7. Przymocować uchwyt spawalniczy do źródła prądu.
a) Obracać złączem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do
napotkania oporu.
b) Prowadnica drutu powinna się schować.
5.4
Dysza gazowa
W dyszy gazowej znajduje się zabezpieczenie przed rozpryskami. Nie należy go
demontować na czas spawania, ponieważ zapobiega blokowaniu się rozprysków
spawalniczych i powstawaniu zwarcia w wygięciu.
Do każdego rodzaju uchwytu spawalniczego jako wyposażenie dodatkowe dostępne są
dysze gazowe o większych i mniejszych otworach. Patrz rozdział „Części eksploatacyjne”.
5.5
Zabezpieczenie gazowe
Na dobre zabezpieczenie gazowe składa się szereg czynników. Najważniejsze z nich to:
1. Wybór gazu osłonowego.
Gaz mieszany i argon wymagają większego
przepływu niż dwutlenek węgla.
2. Ustawienie ilości przepływu.
Patrz Dane techniczne (pomiar należy
przeprowadzić przy dyszy gazowej).
3. Ustawienie prądu spawania.
Wysokie prądy spawania wymagają
większego przepływu gazu.
4. Pozycja spoiny.
Pozycja pionowa wymaga większego
przepływu gazu.
5. Typ spoiny.
Zewnętrzne spoiny narożne wymagają
większego przepływu gazu, niż spoiny
czołowe. Analogicznie, spoiny pachwinowe
wymagają większego przepływu gazu.
0458 870 201
- 10 -
© ESAB AB 2014
5 EKSPLOATACJA
6. Odprowadzanie dymu w uchwycie
spawalniczym.
Odprowadzanie dymu zwiększa
zapotrzebowanie na gaz obojętny o 10-12%.
7. Kąt uchwytu spawalniczego przy pracy.
Ustawienie uchwytu spawalniczego pod
mniejszym kątem niż 45° może zmniejszyć
zabezpieczenie gazowe.
5.6
Gazomierz
Przepływomierz gazu do pomiaru przepływu gazu przez uchwyt spawalniczy jest dostępny
jako wyposażenie dodatkowe, patrz rozdział „Akcesoria”.
5.7
Centrovac
Zintegrowane odprowadzanie dymu
Można dostosować poziom ssania, otwierając tłumik w górnej części uchwytu.
PSF 250C/PSF 315C LD
Podczas spawania w wąskich przestrzeniach konieczne może być zmniejszenie ssania.
Można to uzyskać przez otwarcie otworów w sposób przedstawiony poniżej.
Źródło ssania do uchwytów spawalniczych ze zintegrowanym odprowadzaniem dymu
Aby uzyskać pełną moc ssania, uchwyt odprowadzania dymu należy podłączyć do źródła
ssania, gdzie ciśnienie nie spada poniżej 15 kPa.
0458 870 201
- 11 -
© ESAB AB 2014
6 KONSERWACJA
6
KONSERWACJA
UWAGA!
Regularna konserwacja jest bardzo ważna dla bezpiecznego i niezawodnego
działania.
PRZESTROGA!
Wszelkie zobowiązania gwarancyjne dostawcy przestają obowiązywać, jeśli
klient podejmie jakiekolwiek działania w okresie gwarancyjnym w celu naprawy
usterek w produkcie.
6.1
Codziennie lub w razie potrzeby
Regularny program konserwacji ogranicza niepotrzebny i kosztowny czas przestoju.
•
•
Przy każdej wymianie szpuli drutu należy odłączyć wąż spawalniczy od zasilacza i
wyczyścić go sprężonym powietrzem.
Przed wsunięciem końcówki drutu w prowadnik drutu należy spiłować ostre krawędzie.
Ma to szczególne znaczenie w przypadku stosowania prowadników drutu PTFE.
Końcówki i dysze
•
•
•
•
•
•
•
•
Zdemontować dyszę gazową, zabezpieczenie przed rozpryskami, złącze końcówki i
końcówkę stykową.
Usunąć wszelkie rozpryski z dyszy gazowej, złącza końcówki i końcówki stykowej, aby
gaz osłonowy mógł swobodnie przepływać, eliminując ryzyko zwarcia.
Sprawdzić, czy dysza gazowa nie jest uszkodzona. Uszkodzone lub zużyte
końcówki/dysze należy wymienić na nowe.
Kiedy przód zabezpieczenia przed rozpryskami w dyszy gazowej zrobi się cienki, należy
je wymienić.
Wybrać końcówkę stykową odpowiednią do średnicy drutu.
Założyć mocowania.
Spray spawalniczy w dyszy gazowej niekorzystnie wpływa na zabezpieczenie gazowe i
zwiększa ryzyko przeskoku iskry. Sprzęt należy regularnie czyścić i stosować niewielkie
ilości pasty spawalniczej lub sprayu spawalniczego.
Na dyszy gazowej i przednich elementach uchwytu nie powinno być rozprysków
spawalniczych. Dyszę gazową należy spryskać z dwóch stron pod kątem środkiem
przeciwrozpryskowym. Aby zapobiec przywieraniu rozprysków należy stosować środek
przeciwrozpryskowy firmy ESAB.
UWAGA!
Nigdy nie należy pryskać bezpośrednio w dyszę. Zbyt wiele sprayu może
przyciągać brud.
0458 870 201
- 12 -
© ESAB AB 2014
6 KONSERWACJA
•
Końcówkę stykową należy wymienić, kiedy średnica otworu dwukrotnie przekracza
średnicę drutu. Upewnić się, że nowa końcówka jest wkręcona w podstawę.
6.2
Centrovac
Czyszczenie uchwytów spawalniczych ze zintegrowanym odprowadzaniem dymu
Aby utrzymać stały poziom ssania, należy regularnie czyścić wnętrze uchwytu
spawalniczego. Średni okres czasu między czyszczeniem zależy od częstotliwości używania
sprzętu oraz ilości pyłu i oleju zawartego w dymie spawalniczym.
0458 870 201
- 13 -
© ESAB AB 2014
7 USUWANIE USTEREK
7
USUWANIE USTEREK
Należy również przeczytać instrukcje obsługi podzespołów spawalniczych, np. źródła prądu i
podajnika drutu.
Jeśli opisane poniżej środki zaradcze nie pomogą, należy skontaktować się z lokalnym
sprzedawcą lub producentem.
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Uchwyt spawalniczy
nadmiernie się nagrzewa
•
Końcówka stykowa nie
jest dostatecznie
zamocowana.
Przyłącza elektryczne
uchwytu i obrabianego
przedmiotu.
•
•
Sprawdzić i dokręcić.
Sprawdzić i dokręcić.
•
Sprawdzić/naprawić.
•
Brak funkcji załączania
•
Przerwany/uszkodzony
kabel sterowania.
Drut stopił się na końcówce
stykowej po zatrzymaniu
•
Nieprawidłowo ustawiony •
czas wygaszania łuku.
Zużyta końcówka
•
stykowa.
Zmniejszyć czas
wygaszania łuku.
Wymienić.
Zablokowany prowadnik. •
Średnica końcówki
•
stykowej i drutu nie
pasują do siebie.
•
Nieprawidłowe
naprężenie ustawione w
podajniku drutu.
Przedmuchać w obu
kierunkach.
Wymienić końcówkę
stykową.
Poprawić zgodnie z
instrukcją producenta.
•
Nierównomierne podawanie
drutu
•
•
•
Krótki łuk między dyszą
gazową i obrabianym
przedmiotem.
•
Mostek rozprysków
•
między końcówką
stykową i dyszą gazową.
Wyczyścić i spryskać
wnętrze dyszy gazowej.
Zmienny łuk
•
Końcówka stykowa jest
zużyta i nie pasuje do
średnicy drutu.
Nieprawidłowy zestaw
parametrów spawania.
Zużyty prowadnik.
Sprawdzić/wymienić
końcówkę stykową.
Poprawić parametry
spawania.
Wymienić prowadnik
drutu.
•
•
Porowate spoiny
•
•
•
0458 870 201
•
•
•
Duża ilość rozprysków w •
dyszy gazowej.
Niedostateczna ilość lub •
brak gazu osłonowego.
Przeciąg zakłóca gaz
osłonowy.
•
- 14 -
Wyczyścić dyszę
gazową.
Sprawdzić zawartość
butli/przewodów z gazem
i ustawione ciśnienie.
Osłonić miejsce spawania
odpowiednimi ekranami.
© ESAB AB 2014
8 DEMONTAŻ I UTYLIZACJA
8
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA
UWAGA!
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do
zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa
krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne
i/lub elektroniczne należy przekazywać do zakładu
utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, operator ma
obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich punktach
zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy
ESAB.
Układ uchwytu spawalniczego jest głównie wykonany ze stali, tworzyw sztucznych i metali
nieżelaznych, w związku z czym należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska. Utylizacja chłodziwa również podlega przepisom lokalnym.
0458 870 201
- 15 -
© ESAB AB 2014
9 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
9
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Uchwyty PSF 250/305/405/505/405 RS3, PSF 410w/510w/410w RS3/510w RS3, PSF
250C/315C LD/405C/405C RS3/410Cw, 410Cw RS3 zostały zaprojektowane i
przetestowane zgodnie z międzynarodowymi i europejskimi standardami EN 60974-7 i
IEC/EN 60974-7. Do obowiązków serwisu, który przeprowadzał konserwację lub
naprawę, należy upewnienie się, że produkt nadal jest zgodny z wymienioną normą.
Części zamienne można zamawiać przez lokalnego dealera firmy ESAB – patrz ostatnia
strona tego dokumentu. Przy składaniu zamówienia należy podać typ produktu, numer
seryjny, oznaczenie i numer części zamiennej według listy części zamiennych. Ułatwi to
wysyłkę i umożliwi prawidłową dostawę.
0458 870 201
- 16 -
© ESAB AB 2014
DŁUGOŚĆ PRZYCINANIA
DŁUGOŚĆ PRZYCINANIA
Welding torch
Length
Adapter
Size X
Helix
Size X
PSF™ 250
3.0 m
0366 314 001 21 mm
PSF™ 250
4.5 m
0366 314 001 25 mm
PSF™ 305
3.0 m
0366 394 001 24 mm
0368 311 001
20 mm
PSF™ 305
4.5 m
0366 394 001 27 mm
0368 311 001
23 mm
PSF™ 405/405 RS3
3.0 m
0460 819 001 17 mm
0368 311 001
20 mm
PSF™ 405/405 RS3
4.5 m
0460 819 001 20 mm
0368 311 001
23 mm
PSF™ 505
3.0 m
0366 395 001 21 mm
PSF™ 505
4.5 m
0366 395 001 24 mm
PSF™ 410w/410w RS3
3.0 m
0460 819 001 23 mm
0368 311 001
26 mm
PSF™ 410w/410w RS3
4.5 m
0460 819 001 32 mm
0368 311 001
35 mm
PSF™ 510w/510w RS3
3.0 m
0460 819 001 23 mm
0368 311 001
26 mm
PSF™ 510w/510w RS3
4.5 m
0460 819 001 32 mm
0368 311 001
35 mm
PSF™ 250C
3.0 m
0366 314 001 21 mm
PSF™ 250C
4.5 m
0366 314 001 25 mm
PSF™ 315C LD
3.0 m
0366 394 001 24 mm
0366 311 001
20 mm
PSF™ 315C LD
4.5 m
0366 394 001 27 mm
0366 311 001
23 mm
PSF™ 405C
3.0 m
0460 819 001 17 mm
0368 311 001
20 mm
PSF™ 405C
4.5 m
0460 819 001 20 mm
0368 311 001
23 mm
PSF™ 410Cw/410Cw RS3
3.0 m
0460 819 001 23 mm
0366 311 001
26 mm
PSF™ 410Cw/410Cw RS3
4.5 m
0460 819 001 32 mm
0366 311 001
35 mm
0458 870 201
- 17 -
© ESAB AB 2014
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering number
Type
Description
0368 100 882
PSF™ 250
Welding torch 3.0 m
0368 100 883
PSF™ 250
Welding torch 4.5 m
0458 401 880
PSF™ 305
Welding torch 3.0 m
0458 401 881
PSF™ 305
Welding torch 4.5 m
0458 401 882
PSF™ 405
Welding torch 3.0 m
0458 401 883
PSF™ 405
Welding torch 4.5 m
0458 401 884
PSF™ 505
Welding torch 3.0 m
0458 401 885
PSF™ 505
Welding torch 4.5 m
0458 401 893
PSF™ 405 RS3
Welding torch 4.5 m
0458 400 882
PSF™ 410w
Welding torch 3.0 m
0458 400 883
PSF™ 410w
Welding torch 4.5 m
0458 400 886
PSF™ 410w
Welding torch 5.0 m
0458 400 884
PSF™ 510w
Welding torch 3.0 m
0458 400 885
PSF™ 510w
Welding torch 4.5 m
0458 400 887
PSF™ 510w
Welding torch 5.0 m
0458 400 898
PSF™ 410w RS3
Welding torch 3.0 m
0458 400 899
PSF™ 410w RS3
Welding torch 4.5 m
0458 400 900
PSF™ 510w RS3
Welding torch 3.0 m
0458 400 901
PSF™ 510w RS3
Welding torch 4.5 m
0459 694 990
Spare Parts Catalogue
Dokumentacja techniczna jest dostępna w internecie pod adresem www.esab.com
0458 870 201
- 18 -
© ESAB AB 2014
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering number
Type
Description
0468 410 882
PSF™ 250C
Welding torch 3.0 m
0468 410 883
PSF™ 250C
Welding torch 4.5 m
0468 410 885
PSF™ 315C LD
Welding torch 3.0 m
0468 410 886
PSF™ 315C LD
Welding torch 4.5 m
0458 499 882
PSF™ 405C
Welding torch 3.0 m
0458 499 883
PSF™ 405C
Welding torch 4.5 m
0458 450 880
PSF™ 410Cw
Welding torch 3.0 m
0458 450 881
PSF™ 410Cw
Welding torch 4.5 m
0458 450 884
PSF™ 410Cw RS3
Welding torch 3.0 m
0458 450 885
PSF™ 410Cw RS3
Welding torch 4.5 m
0459 694 990
Spare Parts Catalogue
Dokumentacja techniczna jest dostępna w internecie pod adresem www.esab.com
0458 870 201
- 19 -
© ESAB AB 2014
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Wear parts PSF™ 250
Item Denomination
Ordering number Notes
101
Gas Nozzle "slip-on"
0469 752 880
102
Spatter protection "slip-on"
0469 538 001
103
Cooling sleeve
0469 756 880
104
Gas nozzle
0458 464 881
Standard
105
Gas nozzle
0458 470 881
Straight
106
Gas nozzle
0458 465 881
Conical
107
Spatter protection
0458 471 002
108
Contact tip
109
Tip adaptor M6
0366 314 001
Standard
110
Swan neck complete
0366 315 880
Standard
111
Swan neck complete
0467 985 880
60°
112
Swan neck complete
0366 329 880
Straight
0458 870 201
See the "Contact tips" table
- 20 -
© ESAB AB 2014
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Contact tips PSF™ 250
Standard M6
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact tip
CO2
Mix / Ar
M6
0.6
-
0468 500 001
W0.6 / 0.8
-
0.6
0468 500 002
W0.8 / 0.9
0.8
-
0468 500 003
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
W0.9 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
W1.2 / 1.5
Nib M6
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact tip
CO2
Mix / Ar
M6
-
0.6
0468 501 002
W0.8 / 1.0
0.8
-
0468 501 003
W0.9 / 1.1
0.9
0.8
0468 501 004
W1.0 / 1.2
1.0
0.9
0468 501 005
W1.2 / 1.5
Helix M7
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact tip
CO2
Mix / Ar
M7
-
0.6
0368 313 881
W0.8
0.9
0.8
0368 313 883
W1.0
1.0
0.9
0368 313 884
W1.2
1.2
-
0368 313 885
W1.4
0458 870 201
- 21 -
© ESAB AB 2014
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Wear parts PSF™ 305, PSF™ 405, PSF™ 505, PSF™ 410w, PSF™ 510w
Item Denomination
PSF 305
PSF 410w
201
Gas nozzle
0458 464 882 0458 464 883 0458 464 884
Standard
202
Gas nozzle
0458 470 882 0458 470 883 0458 470 884
Straight
203
Gas nozzle
0458 465 882 0458 465 883 0458 465 884
Conical
204
Spatter
protection
0458 471 003 0458 471 004 0458 471 005
205
Contact tip
206
Tip adaptor M6
0366 394 001 0366 394 001
Tip adaptor M8
0460 819 001 0460 819 001 0366 395 001
Standard
Tip adaptor M7
0368 311 001 0368 311 001
Helix
Swan neck
0366 388 880 0366 389 880 0366 390 880
207
PSF 405
PSF 510w
Swan neck
Swan neck
-
- 22 -
Standard
Standard
Standard
60°
-
0469 333 880 0469 334 880 0469 335 880
Swan neck water 0458 403 886 0458 403 887
0458 870 201
-
0467 988 881 0467 988 880 0467 989 880
Swan neck water 0458 403 884 0458 403 885
209
Notes
See the "Contact tips" table
Swan neck water 0458 403 881 0458 403 882
208
PSF 505
Straight
-
© ESAB AB 2014
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Contact tips PSF™ 305, PSF™ 405, PSF™ 505, PSF™ 410w, PSF™ 510w
Standard M6
Standard M8
Shielding gas /
Welding wire Ø
CO2
Mix / Ar
M6
M8
M6
M8
0.6
-
0468 500 001
-
W0.6 / 0.8
-
-
0.6
0468 500 002
-
W0.8 / 0.9
-
0.8
-
0468 500 003
0468 502 003
W0.8 / 1.0
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 502 004
W0.9 / 1.1
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 502 005
W1.0 / 1.2
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 502 006
W1.2 / 1.4
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 502 007
W1.2 / 1.5
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 500 008
0468 502 008
W1.4 / 1.7
W1.4 / 1.7
1.6
-
0468 500 009
0468 502 009
W1.6 / 1.9
W1.6 / 1.9
-
1.6
0468 500 010
0468 502 010
W1.6 / 2.1
W1.6 / 2.1
2.0
2.0
-
0468 502 011
-
W2.0 / 2.4
2.4
2.4
-
0468 502 012
-
W2.4 / 2.8
Nib M6
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact nozzle
CO2
Mix / Ar
M6
-
0.6
0468 501 002
W0.8 / 1.0
0.8
-
0468 501 003
W0.9 / 1.1
0.9
0.8
0468 501 004
W1.0 / 1.2
1.0
0.9
0468 501 005
W1.2 / 1.5
0458 870 201
- 23 -
© ESAB AB 2014
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Helix M7 / M8
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact nozzle
CO2
Mix / Ar
M7
M8
-
0.6
0368 313 881
-
W0.8
0.9
0.8
0368 313 883
0368 313 983
W1.0
1.0
0.9
0368 313 884
0368 313 984
W1.2
1.2
-
0368 313 885
-
W1.4
0458 870 201
- 24 -
© ESAB AB 2014
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Wear parts PSF™ 250C, PSF™ 315C LD, PSF™ 405C, PSF™ 410Cw
Item Denom.
PSF 250C
301
Gas nozzle
0458 464 881 0458 464 882 0458 464 883 0458 464 882 Standard
302
Gas nozzle
0458 470 881 0458 470 882 0458 470 883 0458 470 882 Straight
303
Gas nozzle
0458 465 881 0458 465 882 0458 465 883 0458 465 882 Conical
304
Spatter
protection
0458 471 002 0458 471 003 0458 471 004 0458 471 003
305
Contact tip
306
Tip adaptor
M6
307
PSF 315C LD PSF 405C
PSF 410Cw
Notes
See the "Contact tips" table
0366 314 001 0366 394 001 0366 394 001 0366 394 001 Standard
Tip adaptor
M8
-
0460 819 001 0460 819 001 0460 819 001 Standard
Tip adaptor
M7
-
0368 311 001 0368 311 001 0368 311 001 Helix
Tip adaptor
M8
-
0460 819 001 0460 819 001 0460 819 001 Helix
Swan neck
0458 870 201
0366 315 880 0457 862 880 0459 763 880 0458 487 880
- 25 -
© ESAB AB 2014
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Contact tips PSF™ 250C, PSF™ 315C LD, PSF™ 405C, PSF™ 410Cw
Standard M6
Standard M8
Shielding gas / Welding
wire Ø
PSF 250C
PSF 315C LD
CO2
Mix / Ar
M6
M6
M6
M8
0.6
-
0468 500 001
0468 500 001
W0.6 / 0.8
-
-
0.6
0468 500 002
0468 500 002
W0.8 / 0.9
-
0.8
-
0468 500 003
0468 500 003
W0.8 / 1.0
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 500 004
W0.9 / 1.1
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 500 005
W1.0 / 1.2
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 500 006
W1.2 / 1.4
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 500 007
W1.2 / 1.5
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
-
0468 500 008
W1.4 / 1.7
W1.4 / 1.7
1.6
-
-
-
W1.6 / 1.9
W1.6 / 1.9
-
1.6
-
-
W1.6 / 2.1
W1.6 / 2.1
Standard M6
Standard M8
Shielding gas / Welding
wire Ø
PSF 405C
CO2
Mix / Ar
M6
M8
M6
M8
0.6
-
0468 500 001
-
W0.6 / 0.8
-
-
0.6
0468 500 002
-
W0.8 / 0.9
-
0.8
-
0468 500 003
0468 502 003
W0.8 / 1.0
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 502 004
W0.9 / 1.1
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 502 005
W1.0 / 1.2
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 502 006
W1.2 / 1.4
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 502 007
W1.2 / 1.5
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 500 008
0468 502 008
W1.4 / 1.7
W1.4 / 1.7
1.6
-
0468 500 009
0468 502 009
W1.6 / 1.9
W1.6 / 1.9
-
1.6
0468 500 010
0468 502 010
W1.6 / 2.1
W1.6 / 2.1
0458 870 201
- 26 -
© ESAB AB 2014
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Standard M6
Standard M8
Shielding gas / Welding
wire Ø
PSF 410Cw
CO2
Mix / Ar
M6
M8
M6
M8
0.6
-
0468 500 001
-
W0.6 / 0.8
-
-
0.6
0468 500 002
-
W0.8 / 0.9
-
0.8
-
0468 500 003
0468 502 003
W0.8 / 1.0
W0.8 / 1.0
0.9
0.8
0468 500 004
0468 502 004
W0.9 / 1.1
W1.0 / 1.1
1.0
0.9
0468 500 005
0468 502 005
W1.0 / 1.2
W1.0 / 1.2
1.2
-
0468 500 006
0468 502 006
W1.2 / 1.4
W1.2 / 1.4
1.2
1.0
0468 500 007
0468 502 007
W1.2 / 1.5
W1.2 / 1.5
1.4
1.2
0468 502 008
0468 502 008
W1.4 / 1.7
W1.4 / 1.7
1.6
-
0468 502 009
0468 502 009
W1.6 / 1.9
W1.6 / 1.9
-
1.6
0468 502 010
0468 502 010
W1.6 / 2.1
W1.6 / 2.1
Nib M6
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact nozzle
CO2
Mix / Ar
M6
-
0.6
0468 501 002
W0.8 / 1.0
0.8
-
0468 501 003
W0.9 / 1.1
0.9
0.8
0468 501 004
W1.0 / 1.2
1.0
0.9
0468 501 005
W1.2 / 1.5
0458 870 201
- 27 -
© ESAB AB 2014
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Helix M7 / M8
Shielding gas / Welding wire Ø
Contact nozzle
CO2
Mix / Ar
M7
M8
-
0.6
0368 313 881
-
W0.8
0.9
0.8
0368 313 883
0368 313 983
W1.0
1.0
0.9
0368 313 884
0368 313 984
W1.2
1.2
-
0368 313 885
-
W1.4
Steel spiral liner
PTFE ceramic liner*) (beige)
Wire liner
Welding
torch
Welding wire
3m
PSF™ 250
PSF™ 250C
4.5 m
3m
4.5 m
-
-
0.6 - 0.8 mm
0366 549 882 0366 549 883
0.9 - 1.0 mm
0366 549 884 0366 549 885 0457 969 882 0457 969 883
1.2 mm
0366 549 886 0366 549 887 0457 969 882 0457 969 883
PSF™ 405
PSF™ 405C
1.4 mm
0366 549 888 0366 549 889 0457 969 884
-
PSF™ 410w
1.6 mm
0366 549 890 0366 549 891
-
-
PSF™ 305
PSF™ 315C
LD
PSF™ 410Cw
PSF™ 505
PSF™ 510w
2.0 mm
-
0366 549 898
-
-
2.4 mm
-
0366 549 899
-
-
*) No wear insert needed.
The wire guide is marked with the max. wire diameter (stamped on the nipple).
Welding
torch
Welding wire PTFE liner incl. wear insert
(steel, white)
3m
PSF™ 250
PSF™ 250C
4.5 m
Wear insert separate for
PTFE liner
Steel
PTFE (Al)
0.8 mm
0366 550 882 0366 550 883 0366 545 880 0368 742 880
0.9 - 1.0 mm
0366 550 884 0366 550 885 0366 545 881 0368 742 880
1.2 mm
0366 550 886 0366 550 887 0365 545 882 0368 742 883
1.4 mm
0366 550 888 0366 550 889 0366 545 883 0368 742 881
1.6 mm
0366 550 890 0366 550 891 0366 545 884 0368 742 881
PSF™ 305
PSF™ 315C
LD
PSF™ 405
PSF™ 405C
PSF™ 410w
PSF™ 410Cw
-PSF™ 505
PSF™ 510w
0458 870 201
2.0 mm / 2.4
mm
0366 550 892 0366 550 893
- 28 -
-
© ESAB AB 2014
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
The wire guide is marked with the max. wire diameter (stamped on the nipple).
0458 870 201
- 29 -
© ESAB AB 2014
AKCESORIA
AKCESORIA
0155 716 880
Gas flow meter
0760 022 300
MIG handy support
with strong magnetic foot
0366 643 881
Spot welding accessory
Self and water cooled
PSF™ 250, PSF™ 250C
0458 870 201
- 30 -
© ESAB AB 2014
AKCESORIA
0458 870 201
- 31 -
© ESAB AB 2014
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising