ESAB | Origo™ Arc 250 | Instruction manual | ESAB Origo™ Arc 250 User manual

ESAB Origo™ Arc 250 User manual
Origo™
Arc 250, Arc 300, Arc 400
Kezelési utasítások
0463 336 001 HU 20140121
Valid for: serial no. 316-303-xxxx
TARTALOMJEGYZÉK
1
BIZTONSÁG ......................................................................................................... 4
2
BEVEZETÉS ......................................................................................................... 7
2.1
A berendezés........................................................................................................ 7
2.2
Felhasználási területek........................................................................................ 7
3
MŰSZAKI ADATOK .............................................................................................. 8
4
TELEPÍTÉS ......................................................................................................... 10
4.1
Helyszín............................................................................................................... 10
4.2
Emelési utasítások............................................................................................. 10
4.3
Hálózati áramellátás........................................................................................... 10
4.3.1
Ajánlott biztosítékméret és minimális kábelkeresztmetszet ............................. 11
5
6
ÜZEMELTETÉS .................................................................................................. 12
5.1
Csatlakozások és vezérlő eszközök.................................................................12
5.2
Bekapcsoláskor.................................................................................................. 12
5.3
Túlhevülés elleni védelem................................................................................. 12
KARBANTARTÁS............................................................................................... 13
6.1
Ellenőrzés és tisztítás........................................................................................ 13
7
HIBAKERESÉS .................................................................................................. 14
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE .................................................................... 15
DIAGRAM .................................................................................................................. 16
STATIC CHARACTERISTICS....................................................................................22
ORDERING NUMBERS .............................................................................................23
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0463 336 001
© ESAB AB 2014
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
Az ESAB készülék használói végső soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a
berendezést használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági
óvintézkedést betartson. A biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú
készülékre vonatkozó követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások
mellett a következő ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1. Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
2. A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt
beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor.
3. A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
4. Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami beakadhat
vagy égési sérülést okozhat.
5. Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet
munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék.
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
0463 336 001
-4-
© ESAB AB 2014
1 BIZTONSÁG
FIGYELEM!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket. Ismerje meg munkáltatójának biztonsági előírásait, amelynek
a gyártó biztonsági adatain kell alapulniuk.
AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!
•
•
•
•
A hegesztõkészüléket az alkalmazandó szabványok szerint telepítse és
földelje.
Puszta kézzel, nedves kesztyűvel vagy ruházattal ne érjen áram alatti
alkatrészekhez vagy elektródákhoz.
Szigetelje magát a földtõl és a munkadarabtól.
Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen.
A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.
•
•
Ne lélegezze be a gázokat, gőzöket.
Alkalmazzon szellőztetést és elszívást az ív közelében vagy mindkettőt, hogy
a gőzöket és gázokat eltávolítsa a közeléből a belélegzett levegőből.
AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.
•
•
Védje szemét és testét. Használjon védőpajzsot és védőszemüveget és
viseljen védőruházatot.
A közelben lévőket védje megfelelő pajzzsal vagy függönnyel.
TŰZVESZÉLY!
•
A szikra (a szétfreccsenõ anyag) tüzet okozhat. Ügyeljen arra, hogy ne
legyen gyúlékony anyag a közelben.
ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
•
•
Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet. Védje hallását.
Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet.
A közelben lévőket figyelmeztesse a veszélyre.
MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.
Telepítés vagy üzemeltetés előtt olvassa el és ismerje meg a használati
utasítást.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
FIGYELEM!
Ne használja a hegesztőkészüléket befagyott csövek kiolvasztására!
VIGYÁZAT!
Telepítés vagy üzemeltetés előtt olvassa el és ismerje
meg a használati utasítást.
VIGYÁZAT!
A termék kizárólag ívhegesztésre szolgál.
0463 336 001
-5-
© ESAB AB 2014
1 BIZTONSÁG
VIGYÁZAT!
Az A osztályú berendezés nem használható
lakókörnyezetben, ahol az áramellátás a kisfeszültségű
hálózaton keresztül biztosított. A vezetett, valamint a
sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
esetleg nehézséget okozhat az A osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvre és annak a
nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel
az elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket
hasznos élettartamuk leteltével újrahasznosító
létesítményben kell elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
Az ESAB minden szükséges hegesztéshez használatos védõeszközt és kiegészítõt
kínál.
0463 336 001
-6-
© ESAB AB 2014
2 BEVEZETÉS
2
BEVEZETÉS
Az Arc 250, Arc 300 és Arc 400 áramforrást bevonatos elektródával végzett hegesztéshez
tervezték.
2.1
A berendezés
Az áramforrást hálózati csatlakozó kábellel (5 m) és használati útmutatóval szállítják.
2.2
Felhasználási területek
Az áramforrás egyenáramot szolgáltat, ami lehetővé teszi a legtöbb fém hegesztését
ötvözött és a ötvözetlen acélhoz, rozsdamentes acélhoz és öntöttvashoz. Az Arc 250 és az
Arc 300 alkalmas az 1,6 és 5 mm közötti átmérőjű bevonatos elektródákkal végzett
hegesztéshez, és az Arc400 funkcióhoz legfeljebb 6 mm-ig.
0463 336 001
-7-
© ESAB AB 2014
3 MŰSZAKI ADATOK
3
MŰSZAKI ADATOK
Arc 250
Arc 300
Arc 400
0,18
0,11
0,08
40%-os
eszközkihasználtság
esetén
250 A / 30 V
285 A / 31,4 V
400 A / 36 V
100%-os
eszközkihasználtság
esetén
140 A / 25,6 V
150 A / 26 V
230 A / 29,2 V
Beállítási tartomány 50 A / 22 V 250 A / 30 V
55 A / 22,2 V 300 A / 32 V
65 A / 22,6 V 400 A / 36 V
Üresjárati feszültség 65 -75 V
65 -75 V
70 -80 V
Terhelés nélküli
áramfelvétel
490 W
590 W
750 W
Teljesítmény
tényező
maximális áram
esetén
0,52
0,54
0,58
A burkolat osztályba IP23
sorolása
IP23
IP23
105 kg
158 kg
Elektromos
hálózatZmax (Ω)*
Megengedett terhelés
Alkalmazási osztály
Tömeg
98 kg
Befoglaló méretek h 510 x 544 x 615 mm 510 x 544 x 615 mm 570 x 560 x 770 mm
x sz x m
magasság karral
930 mm
930 mm
1,020 mm
Üzemi hőmérséklet
-10 °C-tól +40 °C-ig
-10 °C-tól +40 °C-ig
-10 °C-tól +40 °C-ig
Szállítási
hőmérséklet
-20 °C-tól +55 °C-ig
-20 °C-tól +55 °C-ig
-20 °C-tól +55 °C-ig
MEGJEGYZÉS!
Csatlakoztassa az áramforrást a Zmax vagy kisebb hálózati impedanciájú
elektromos hálózathoz. Amennyiben a hálózat impedanciája nagyobb, fennáll a
veszély, hogy a világítóeszközök villódzni fognak.
Működési ciklus
A működési ciklus százalékban kifejezve arra az időtartamra utal egy tízperces időszakon
belül, ameddig túlterhelés nélkül meghatározott terheléssel hegeszthet, illetve vághat. A
működési ciklus 40 °C-ra van tervezve.
A burkolat osztályba sorolása
Az IP kód a készülékház érintésvédelmi osztályát jelöli, vagyis a szilárd testek, illetve a víz
behatolása elleni védelem mértékét.
Az IP23 jelű berendezés beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
0463 336 001
-8-
© ESAB AB 2014
3 MŰSZAKI ADATOK
Alkalmazási osztály
A
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrást fokozottan veszélyes környezetben történő
használatra tervezték.
További részletek a statikai jellemzőket ismertető részben olvashatók.
0463 336 001
-9-
© ESAB AB 2014
4 TELEPÍTÉS
4
TELEPÍTÉS
A telepítést szakembernek kell végeznie.
VIGYÁZAT!
A terméket ipari használatra tervezték. Lakókörnyezetben a berendezés
interferenciát okozhat. A megfelelő óvintézkedések megtétele a felhasználó
feladata.
4.1
Helyszín
Úgy helyezze el a hegesztő áramforrást, hogy a hűtőlevegő bemeneti és kimeneti nyílásai ne
legyenek elfedve.
4.2
Emelési utasítások
4.3
Hálózati áramellátás
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos hálózatra vonatkozó követelmények
A primer áramot az elektromos hálózatból nyerő nagy teljesítményigényű
berendezés befolyásolhatja a hálózatban a feszültség minőségét. Ezért egyes
berendezéstípusok esetén (lásd a műszaki adatokat) csatlakozási korlátozásokat
vagy előírásokat kell alkalmazni az elektromos hálózat csatlakozási pontjának
maximális megengedett hálózati impedanciájára vagy a szükséges minimális
hálózati teljesítményre vonatkozóan. Ebben az esetben a berendezés telepítője
vagy használója felelős azért, hogy – szükség esetén a hálózat üzemeltetőjével
való konzultáció révén is – biztosítsa a berendezés csatlakoztathatóságát.
•
•
•
•
Az áramforrásnak a hálózati betápnak megfelelően kell beállítva lennie.
A hálózati kábelt (az L1, L2 és L3 csatlakozón keresztül) az XT1 gyorscsatlakozóhoz és
a PE csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.
Ügyeljen rá, hogy az XT1 és XT2 gyorscsatlakozót megfelelelően csatlakoztassa a
használt elektromos hálózathoz. (Szállításkor az áramforrás 3 x 400-415 V, 50 Hz
elektromos hálózathoz van csatlakoztatva.)
A hegesztő áramforrást kizárólag megfelelő paraméterekkel rendelkező, megfelelő
méretű biztosítékkal védett hálózatra csatlakoztassa. Az előírásoknak megfelelő
védőföldelést kell kialakítani.
0463 336 001
- 10 -
© ESAB AB 2014
4 TELEPÍTÉS
A. Adattábla a hálózatra kapcsolás adataival
4.3.1
Ajánlott biztosítékméret és minimális kábelkeresztmetszet
Arc 250
50/60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
Hálózati feszültség (V)
230
400-415
440-460
500
550
A hálózati kábel
keresztmetszete mm2)
4x6
4x4
4x4
4x2,5
4x2,5
Biztosíték feszültségtüskék
elleni védelem (A)
35
20
20
16
16
Arc 300
50/60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
Hálózati feszültség (V)
230
400-415
440-460
500
550
A hálózati kábel
keresztmetszete mm2)
4x6
4x4
4x4
4x2,5
4x2,5
Biztosíték feszültségtüskék
elleni védelem (A)
35
25
20
16
16
Arc 400
50/60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
Hálózati feszültség (V)
230
400-415
440-460
500
550
A hálózati kábel
keresztmetszete mm2)
4x10
4x6
4x6
4x4
4x4
Biztosíték feszültségtüskék
elleni védelem (A)
63
35
35
25
25
0463 336 001
- 11 -
© ESAB AB 2014
5 ÜZEMELTETÉS
5
ÜZEMELTETÉS
A készülék kezelésére vonatkozó általános biztonsági szabályok e kézikönyv
"BIZTONSÁG" c. fejezetében találhatók. A berendezés használata előtt tanulmányozza
alaposan!
5.1
Csatlakozások és vezérlő eszközök
1. Hálózati főkapcsoló, 0 / 1
2. A hegesztőáram kijelzése
3. Áramerősség beállító gomb
5.2
•
•
•
•
4. Csatlakozás (-)
5. Csatlakozás (+)
Bekapcsoláskor
A főkapcsolót “I" állásba fordítva kapcsolja be az áramforrást. Bekapcsolnak a fehér
jelzőfények és a ventilátor.
A távvezérlõ elején lévõ gombbal állítsa be az áramot. A kiválasztott áram a kijelzőn
látható. Az ajánlott hegesztőáram kiválasztásához kövesse az elektróda csomagolásán
látható utasításokat.
Csatlakoztassa a hegesztő- és a testkábeleket az áramforrás elején található + és kimenetekhez. A pólusok megfordulnak, ha felcseréli a hegesztő- és a testkábelt.
Csatlakoztassa a testkábel csatlakozóját a munkadarabhoz.
Az áramforrás készen áll a hegesztéshez.
5.3
Túlhevülés elleni védelem
A termosztát meggátolja az áramforrás túlmelegedését. Túlmelegedés esetén a sárga
LED-ek világítani kezdenek. A beállítások automatikusan lenullázódnak, amikor az
áramforrás lehűlt.
0463 336 001
- 12 -
© ESAB AB 2014
6 KARBANTARTÁS
6
KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS!
A biztonságos, megbízható működés érdekében fontos a rendszeres
karbantartás.
Csak megfelelő villanyszerelési ismeretekkel rendelkező (jogosult) személyek távolíthatják el
a biztonsági lemezeket, hogy bekössék a berendezést, vagy szervizeljék, karbantartsák vagy
megjavítsák a hegesztőkészüléket.
VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő a garanciális
időszak alatt megkísérli, hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki.
6.1
Ellenőrzés és tisztítás
Szokásos esetben elegendő, ha az áramforrást száraz sűrített levegővel (csökkentett
nyomással) rendszeresen lefúvatják. Szennyezett és poros környezetben az áramforrást
rövidebb időközönként kell megtisztítani.
Amnnyiben szükséges, a láncot és a kapcsolóművet hőálló kenőanyaggal kell megkenni.
Amennyiben szükséges, a csúszó felületeket és a veszteségmagokat ugyanazzal a
kenőanyaggal, vékony rétegben meg kell kenni.
0463 336 001
- 13 -
© ESAB AB 2014
7 HIBAKERESÉS
7
HIBAKERESÉS
Mielőtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenőrzési és vizsgálati
módszerekkel:
A hiba típusa
Megszüntetésére tett intézkedés
Nincs ív.
•
•
•
•
Hegesztés közben
megszakad a
hegesztőáram.
•
A túlmelegedés elleni
védelem gyakran lép
működésbe.
•
•
•
Gyenge hegesztési
teljesítmény.
•
•
•
0463 336 001
Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a hegesztő- és a testkábelek helyesen
vannak-e csatlakoztatva?
Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva.
Ellenőrizze a villamos hálózat biztosítékait.
Ellenőrizze, hogy a túlmelegedés elleni kapcsolók valóban
működtek-e (világít-e az előlapon a sárga színű LED).
Ellenőrizze a villamos hálózat biztosítékait.
Győződjön meg róla, hogy nem lépték-e túl a hegesztő
áramforrásra megadott határértékeket (azaz a berendezés
nincs-e túlterhelve).
Ellenőrizze, hogy a hegesztő áramforrás nem tömődött-e el a
szennyeződéstől.
Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram munka- és testkábelei
helyesen legyenek csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva.
Ellenőrizze, hogy megfelelő elektródákat használjon.
- 14 -
© ESAB AB 2014
8 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
VIGYÁZAT!
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB
szerviztechnikus végezhet. Csak eredeti ESAB cserealkatrészeket használjon.
Az Arc 250, Arc 300, Arc 400 kialakítása és tesztelése az IEC-/EN 60974-1, IEC-/EN
60974-10 nemzetközi és európai szabvány szerint történik. A szervizelést vagy javítást
végző szerviz feladata annak ellenőrzése, hogy a termék továbbra is megfeleljen az említett
szabványnak.
Az alkatrészlistát külön dokumentum tartalmazza, amely letölthető az internetről:
www.esab.com
0463 336 001
- 15 -
© ESAB AB 2014
DIAGRAM
DIAGRAM
Arc 250/300
0463 336 001
- 16 -
© ESAB AB 2014
DIAGRAM
0463 336 001
- 17 -
© ESAB AB 2014
DIAGRAM
Arc 400 (400V)
0463 336 001
- 18 -
© ESAB AB 2014
DIAGRAM
0463 336 001
- 19 -
© ESAB AB 2014
DIAGRAM
Arc 400 (500V)
0463 336 001
- 20 -
© ESAB AB 2014
DIAGRAM
0463 336 001
- 21 -
© ESAB AB 2014
STATIC CHARACTERISTICS
STATIC CHARACTERISTICS
0463 336 001
- 22 -
© ESAB AB 2014
ORDERING NUMBERS
ORDERING NUMBERS
Ordering no.
Type
Note
0700 160 880
Arc 250
400 V
0700 160 881
Arc 300
400 V
0700 160 882
Arc 400
400 V
0700 160 883
Arc 250
230/400/500/550 V
0700 160 884
Arc 300
230/400/500/550 V
0700 160 885
Arc 400
230/400/500/550 V
A műszaki dokumentáció a következő oldalon érhető el: www.esab.com.
0463 336 001
- 23 -
© ESAB AB 2014
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising