ESAB | TA34 AC/DC | Instruction manual | ESAB TA34 AC/DC User manual

ESAB TA34 AC/DC User manual
Caddy®
TA34 AC/DC
Kezelési utasítások
0460 227 183 HU 20131022
Valid from program version 1.20
TARTALOMJEGYZÉK
1
2
3
BEVEZETÉS ......................................................................................................... 3
1.1
Hasznos információ a hegesztőtermékről .........................................................3
1.2
Vezérlőpanel ......................................................................................................... 4
TIG HEGESZTÉS.................................................................................................. 6
2.1
Beállítások ............................................................................................................ 6
2.2
A szimbólumok és a funkciók magyarázata ......................................................7
2.3
Rejtett TIG-funkciók ........................................................................................... 13
MMA HEGESZTÉS ............................................................................................. 15
3.1
Beállítások .......................................................................................................... 15
3.2
A szimbólumok és a funkciók magyarázata ....................................................15
3.3
Rejtett MMA funkciók......................................................................................... 16
4
HEGESZTÉSI ADATTÁR.................................................................................... 18
5
HIBAKÓDOK ...................................................................................................... 19
6
5.1
A hibakódok jegyzéke........................................................................................ 19
5.2
A hibakódok leírása ........................................................................................... 19
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE .................................................................... 22
RENDELÉSI SZÁM....................................................................................................23
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0460 227 183
© ESAB AB 2013
1 BEVEZETÉS
1
BEVEZETÉS
Az útmutató a TA34 AC/DC vezérlőpanel használatát ismerteti.
A működésre vonatkozó általános információt megtalálja az áramforrás kezelési
utasításában.
Bekapcsolás után a berendezés végrehajtja a LED-ek és a
kijelző diagnosztikai tesztjét, és a program verziószáma
megjelenik a kijelzőn; ebben a példában a program verziószáma
0.18.
MEGJEGYZÉS!
Attól függően, hogy melyik termékhez van telepítve, a panel funkcióiban
előfordulhatnak eltérések.
A használati útmutatók más nyelveken letölthetők az internetről: www.esab.com
1.1
Hasznos információ a hegesztőtermékről
Az áramforrás TIG (True AC rating) funkcióval rendelkezik.
A „True AC rating” azt jelenti, hogy az átlagos áramfelvétel akkor is fenntartható, ha
változások következnek be a hegesztő áramkör induktanciájában és ellenállásában. Ez az
aktív folyamatvezérlésnek köszönhető, amely kompenzálja a hegesztő áramkör
induktanciáját.
A folyamat úgy van optimalizálva, hogy az ív energája megfeleljen a váltakozó áram (AC)
esetén választott, beállított hegesztőáramnak. A folyamatoptimalizálás általában azt
eredményezi, hogy hegesztő áramkörben jelentkező csökkentett veszteségeknek
köszönhetően a hegesztés alacsonyabb beállított áramérték mellett is lehetséges (a korábbi
áramforrásokhoz képest).
A lehető legjobb oxidfelbontás és a volfrám elektróda hosszú élettartama érdekbéen AC TIG
esetén negatív AC-egyensúlyt javaslunk (-70%), amely szállításkor alapbeállítás. AC TIG
esetén lehetőség van a hegfürdő csökkentésére a hőcsere, valamint az AC-egyensúly
csökkentésével. A minimális AC-egyensúly értéke -50%; az ajánlott áramtartományokat lásd
az 1-3. táblázatban a 8. oldalon. Ez elsődlegesen a gyengébb/vékonyabb anyagok
hegesztését teszi lehetővé.
0460 227 183
-3-
© ESAB AB 2013
1 BEVEZETÉS
1.2
Vezérlőpanel
1.
Adatbeállító gomb (áram, feszültség, százalék, másodperc vagy frekvencia)
2.
Kijelző
3.
Választható hegesztési módszer: TIG
4.
Nyomógomb TIG-hegesztés választásához:
•
•
•
vagy MMA
Váltakozó árammal [AC]
Egyenárammal [DC] –
Egyenárammal [DC] – impulzusos
Nyomógomb MMA-hegesztés választásához:
•
•
•
Váltakozó árammal [AC]
Egyenárammal [DC] –
Egyenárammal [DC] +
5.
Választható HF-ívgyújtás
6.
Választható 2 ütem
Beállítás a panelről
vagy LiftArc™
vagy 4 ütem
, programváltás a hegesztőpisztoly indítókapcsolójával
7.
vagy távirányító csatlakoztatása
8.
A VRD-funkció (csökkentett üresjárási feszültség) megjelenítése aktív vagy inaktív
MEGJEGYZÉS!
Ez a funkció azoknak az áramforrásoknak az esetében működik,
amelyekben telepítve van.
0460 227 183
-4-
© ESAB AB 2013
1 BEVEZETÉS
9.
A kijelzőn megjelenített paraméter jelzése (áram, feszültség, százalék, másodperc
vagy frekvencia)
10.
A mért érték - áramerősség (A) és feszültség (V) - kijelzése hegesztés közben.
11.
A választott beállító paraméter jelzése, lásd „A szimbólumok és a funkciók
magyarázata” című részt.
A jobb oldali gomb a rejtett funkciókhoz is használható.
12.
A hegesztési adatokat tároló memória gombjai, lásd a „Hegesztési adatok memóriája”
című részt.
A mért érték V ívfeszültség és A hegesztőáram mellett a kijelzőn egy számtani átlagérték =
korrigált átlagérték.
0460 227 183
-5-
© ESAB AB 2013
2 TIG HEGESZTÉS
2
TIG HEGESZTÉS
2.1
Beállítások
TIG impulzusos váltakozó áram/egyenáram nélkül és TIG impulzusos egyenárammal
Funkció
Beállítási tartomány
Lépések:
Alapértelme
zett érték
HF/LiftArc™1)
NF vagy LiftArc™
-
LiftArc™
2/4 ütem1)
2 ütem vagy 4 ütem
-
2 ütem
A hegesztőgáz-előáramlás 0–5 másodperc
ideje2)
0,1 másodperc
0,5
másodperc
Felfutási idő
0–10 másodperc
0,1 másodperc
0,0
másodperc
Áramlefutás
0–10 másodperc
0,1 másodperc
1,0
másodperc
A hegesztőgáz utóáramlás 0–25 másodperc
ideje
0,1 másodperc
10,0
másodperc
Áram
4 - max. A3)
1A
60 A
Aktív panel
KI vagy BE
-
BE
A működtető kapcsoló
adatainak módosítása
KI vagy BE
-
KI
Távvezérlő egység
KI vagy BE
-
KI
Min. áram2)
0–99%
-
0%
VRD
-
-
-
1)
Ezeket a funkciókat mindaddig nem lehet megváltoztatni, ameddig a hegesztés folyik.
2)
Ezek a funkciók rejtett Tig funkciók; a leírásért lásd a „Rejtett TIG funkciók” című részt
3)
A beállítási tartomány az alkalmazott áramforrástól függ.
TIG váltakozó árammal
Funkció
Beállítási tartomány
Lépések:
Alapértelme
zett érték
Egyensúlyi beállítás
50–98%
1%
50%
Frekvenciabeállítás
10 – 152 Hz
1–3 Hz
65 Hz
automatikus 1)
80 - 120 ms
1
-
manuális
15 - 100 ms
1
-
Elektróda-előmelegítés
*)Frekvenciabeállítástól
1)Ezek
függően
a funkciók rejtett TIG funkciók; a leírásért lásd a „Rejtett TIG funkciók” című részt
TIG impulzusos egyenárammal
0460 227 183
-6-
© ESAB AB 2013
2 TIG HEGESZTÉS
Funkció
Beállítási tartomány
Lépések:
Alapértelme
zett érték
Impulzusáram
4 - max. A2)
1A
60 A
Impulzusidő
Mikroimpulzus1)
0,01 - 2,5 másodperc
0,001 - 0,250 másodperc
0,01 másodperc
0,001 másodperc
1,0
másodperc
Alapáram
4 - max. A2)
1A
20 A
Alapáramidő
Mikroimpulzus1)
0,01 - 2,5 másodperc
0,001 - 0,250 másodperc
0,01 másodperc
0,001 másodperc
1,0
másodperc
1)Ezek
2)A
a funkciók rejtett TIG funkciók; a leírásért lásd a „Rejtett TIG funkciók” című részt
beállítási tartomány az alkalmazott áramforrástól függ.
2.2
A szimbólumok és a funkciók magyarázata
TIG-hegesztés
TIG-hegesztés során a nem olvadó volfram elektródával húzott ívvel
megömlesztik a munkadarabot. Az ömledéket és az elektródát védőgáz veszi
körül.
AC, váltakozó áram
A váltakozó áram előnye a jó oxidbontási képesség könnyűfémek
hegesztésekor (alumínium, magnézium és ezek ötvözetei).
Egyenáram
Az erősebb áram mélyebb beolvadást és nagyobb hegfürdőt eredményez
Impulzusáram (csak egyenáramnál [DC])
Az impulzus a hegesztési olvadék és a szilárdulási folyamat jobb kontrollját
szolgálja. Az impulzusfrekvencia olyan alacsonyra van beállítva, hogy az
olvadéknak legyen ideje két impulzus között legalább részben megszilárdulni.
Az impulzus beállításához négy paraméter szükséges: az impulzusáram, az
impulzusidő, az alapáram és az alapáramidő.
A paraméterek beállítása
1.
2.
3.
4.
5.
Felfutás
Hegesztőáram
Impulzusidő
Alapáram
Alapáramidő
0460 227 183
6. Áramlefutás
7. A hegesztőgáz utóáramlás ideje
8. Egyensúly
9. Frekvencia
10. Elektróda-előmelegítés
-7-
© ESAB AB 2013
2 TIG HEGESZTÉS
Áramfelfutás
Az áramfelfutási funkció azt jelenti, hogy amikor TIG-hegesztéssel ívet húznak,
az áramerősség lassan emelkedik a beállított értékre. Ezzel az elektróda
kevésbé melegszik fel, és lehetőséget ad a hegesztőnek arra, hogy az
elektródát megfelelően pozícionálja, mielőtt a beállított áramerősséget elérné.
Impulzusáram
Impulzusáram esetén a két áramérték közül a magasabb.
A. Áram
B. Idő
C. Alapáramidő
D. Alapáram
E. Impulzusidő
F. Impulzusáram
Impulzusos TIG-hegesztés
Impulzusidő
Az az idő, ameddig az impulzusidő alatt az impulzusáram hat.
Alapáram
Impulzusáram esetén a két áramérték közül az alacsonyabb.
Alapáramidő
Az alapáramidő az impulzusáram idejével együtt kiadja az impulzus időszakot.
Áramlefutás
TIG hegesztés során áramlefutást alkalmaznak, ami révén az áramerősség
meghatározott idő alatt „lassan” csökken, hogy elkerülhető legyen a kráterek
és/vagy a repedések kialakulása a hegesztés befejezésekor.
Utólagos gázáram
Ez szabályozza azt az időt, ameddig a védőgáz még kiáramlik az ív kioltása
után.
Egyensúly
Váltakozó árammal (AC) végzett hegesztés során a pozitív (+) és negatív (-)
elektróda félhullámok egyensúlyának beállítása.
Az alacsonyabb egyensúlyi érték nagyobb hőt eredményez az elektródán és
jobb lesz a munkadarabon az oxidlebontás.
A magasabb egyensúlyi érték nagyobb hőt eredményez a munkadarabon és
jobb hegfürdőt.
0460 227 183
-8-
© ESAB AB 2013
2 TIG HEGESZTÉS
Frekvencia
Az alacsonyabb frekvencia (váltakozó áram esetén) több hőt közvetít a
munkadarabhoz és mélyebb beolvadást eredményez.
A magasabb frekvencia keskenyebb ívet eredményez nagyobb íverővel
(keskenyebb beolvadással).
NF gyújtás
NF gyújtás funkcióval úgy lehet ívet húzni, hogy az elektróda csúcsát
szikrázásig közelítik a munkadarabhoz.
Az elektróda automatikus előmelegítése váltakozó árammal.
Az előmelegítő funkció azt a célt szolgálja, hogy kiegyensúlyozott módon stabil
ívet és biztonságos indítást biztosítson. Az elektróda előmelegítés idejét a
beállított hegesztőáramhoz képest előre programozott idő vezérli. Lehetőség
van az automatikus előmelegítés finombeállítására az elektróda-áramtartomány
szélső értékeinél; az ajánlott áramtartományt lásd lent.
Az előmelegítés beállítási tartománya 80-120 ms, ahol 100 ms az alapértéknek
(szállításkori érték) felel meg.
A WP elektróda áramtartományai (tiszta volfrám)
Max. A AC - 50% Egyensúly
A. A hegesztőáram
Max. A AC - 70% Egyensúly
B. Huzalátmérő (mm)
1. táblázat: WP = zöld színkódolású elektródához ajánlott áramtartományok és az osztályok
elnevezése az ISO 6848:2004 szabvány szerint
0460 227 183
-9-
© ESAB AB 2013
2 TIG HEGESZTÉS
A WC20 (WCe2) elektróda áramtartományai
Max. A AC - 50% Egyensúly
A. A hegesztőáram
Max. A AC - 70% Egyensúly
B. Huzalátmérő (mm)
2. táblázat: WC20 = szürke színkódolású elektródához ajánlott áramtartományok és az
osztályok elnevezése az ISO 6848:2004 szabvány szerint
Áramtartományok a WLa 15/Gold Plus elektródához (70% AC Egyensúly)
I max. A AC
A. A hegesztőáram
B. Huzalátmérő (mm)
3. táblázat: WLa15 = arany színkódolású elektródához ajánlott áramtartományok és az
osztályok elnevezése az ISO 6848:2004 szabvány szerint
0460 227 183
- 10 -
© ESAB AB 2013
2 TIG HEGESZTÉS
Az elektróda automatikus előmelegítésének kikapcsolása
A rejtett TIG funkciókban az automatikus előmelegítés kikapcsolása különleges esetekben
szükséges módosítás esetén 15–100 másodperc között kézzel állítható be. Automatikus
beállításról kézi beállításra való átálláskor az előmelegítésre korábban automatikusan
meghatározott érték használható és a gombbal kiválasztható a preferált érték.
LiftArc™
LiftArc™ funkcióval úgy lehet ívet húzni, hogy az elektródát elõször hozzáérintik
a munkadarabhoz, majd elemelik attól.
Ívhúzás LiftArc™ funkcióval:
1. Érintse hozzá az elektródát a munkadarabhoz.
2. Nyomja meg a működtető kapcsolót: megindul a kis áramerősségű áram.
3. A hegesztő elemeli az elektródát a munkadarabtól: ívet húz és az áram automatikusan a
beállított értékre nő.
2 ütem
A. Gázöblítés
B. Felfutás
C. Áramlefutás
D. Utólagos gázáram
A hegesztőpisztoly kétütemű vezérlése során használt funkciók
Kétütemű vezérlési módban a TIG-pisztoly kapcsolójának (1) megnyomásával megindul a
védőgáz előáramlás (amennyiben alkalmazzák) és ívet húznak. Az áram a beállított értékre
nő (az áramfelfutás funkció által szabályozottan, amennyiben működik). A működtető
kapcsoló (2) elengedésével csökken az áram (megindul az áramlefutás, amennyiben
működik) és kioltja az ívet. Beindul a védőgáz utóáramlás, amennyiben működik.
0460 227 183
- 11 -
© ESAB AB 2013
2 TIG HEGESZTÉS
4 ütem
A. Gázöblítés
B. Felfutás
C. Áramlefutás
D. Utólagos gázáram
A hegesztőpisztoly 4-ütemű vezérlése során használt funkciók.
Négyütemű vezérlési módban a működtető kapcsoló (1) megnyomásával megindul a
védőgáz előáramlás (amennyiben alkalmazzák). Az előzetes gázáram idejének lejárta után
az áram a pilotáram szintjére emelkedik (néhány amperig) és ívet húznak. A működtető
kapcsoló elengedésével (2) az áram a beállított értéket veszi fel (áramfelfutással,
amennyiben működik). A működtető kapcsoló megnyomásakor (3) az áram visszaáll a
pilotáram szintjére („lefutással”, amennyiben működik).
Amikor a működtető kapcsolót ismét eleresztik (4), az ív kialszik, és utólagos gázáram indul.
Aktív panel
A beállításokat a vezérlőpanelről hajtják végre.
A működtető kapcsoló adatainak módosítása
Ez a funkció lehetővé teszi a hegesztőpisztoly működtető kapcsolójának kétszeri
megnyomásával a különféle hegesztési adatmemóriák közötti váltást. Csak a
TIG-hegesztésre vonatkozik.
Távvezérlő egység
A beállításokat a távvezérlő egységről adják meg.
A távvezérlő egységet bekapcsolás előtt csatlakoztatni kell a készüléken a
távvezérlő egység számára kialakított csatlakozóhoz. Ha a távvezérlő egység
aktiválva van, a panel inaktív.
Feszültségcsökkentő eszköz (VRD)
A VRD-funkció biztosítja, hogy az üresjárási feszültség ne haladja meg a 35 V-t,
amikor nem folyik hegesztés. Ezt a világító VRD LED jelzi.
A VRD-funkció blokkolódik, amikor a rendszer érzékeli, hogy megkezdődött a
hegesztés.
Ha a VRD-funkció aktiválva van, és az üresjárási feszültség meghaladja a 35
V-os határt, ezt a kijelzőn látható hibaüzenet (16) jelzi; a hegesztés nem
kezdhető meg, amíg a hibaüzenet látható.
E funkció aktiválása érdekében vegye fel a kapcsolatot egy engedéllyel rendelkező ESAB
szerviztechnikussal.
0460 227 183
- 12 -
© ESAB AB 2013
2 TIG HEGESZTÉS
2.3
Rejtett TIG-funkciók
A vezérlőpanel rejtett funkciókkal is rendelkezik.
E funkciók eléréséhez nyomja 5 másodpercig a
gombot. A kijelzőn egy betű és egy
érték jelenik meg. A jobb gomb megnyomásával válassza ki a funkciót. A gombbal
módosíthatja a kiválasztott funkció értékét.
A rejtett funkciókból való kilépéshez 5 másodpercig nyomja a
gombot.
Funkció
Beállítások
A = védőgáz-előáramlás
0–5 másodperc
l = min. áram
0–99%
L = automatikus indító
impulzus/elektróda-előmelegítés
0 = KI; 1 = BE
P = indító impulzus
szállításkori érték 70 A 60 A beállításnál
b = mikroimpulzus (csak egyenáramnál [DC]) 0 = KI; 1 = BE
Gázöblítés
Ez szabályozza azt az időt, ameddig az ívhúzást megelőzően védőgáz
kiáramlik.
Min. áram
A távvezérlőn a min. áram beállításához használandó.
Ha a max. áram 100 A, és a min. áramnak 50 A-nak kell lennie, a rejtett min. áram funkciót
50 %-ra kell beállítani.
Ha a max. áram 100 A, és a min. áramnak 90 A-nak kell lennie, a min. áram funkciót 90%-ra
kell beállítani.
Ez a funkció akkor is alkalmazható, amikor az alapáramot impulzusos TIG-hegesztéshez
állítják be.
Elektróda-előmelegítés
Az automatikus indító impulzus/elektróda-előmelegítés funkcióban (L) az elektróda
előmelegítés csak AC (váltakozó áram) esetén kapcsol be. Ez a funkció arra szolgál, hogy
gyorsan stabil ívet érjünk el, és az előmelegítés meghosszabbítja az elektróda hasznos
élettartamát.
Indító impulzus
MEGJEGYZÉS!
A manuális indító impulzus (P) aktiválásához a funkciót (L) először ki kell
kapcsolni a rejtett funkciók között; ehhez válassza: (0 = KI).
Az indító impulzus biztonságos, szabályozott indulást eredményez, kiegyensúlyozott, és
hozzá van igazítva az elektróda átmérőjéhez és a beállított hegesztőáramhoz.
0460 227 183
- 13 -
© ESAB AB 2013
2 TIG HEGESZTÉS
Mikroimpulzus
A mikroimpulzus választásához a berendezésen az impulzusáram funkciót kell beállítani
. Az impulzusidő és az alapáram értéke rendszerint 0,01–2,50 másodperc. A
mikroimpulzus alkalmazásával az idő 0,001 másodpercre csökkenthető. Amikor a
mikroimpulzus funkció aktív, a 0,25 másodpercnél rövidebb időtartam a tizedesvessző
nélkül jelenítődik meg.
0460 227 183
- 14 -
© ESAB AB 2013
3 MMA HEGESZTÉS
3
MMA HEGESZTÉS
3.1
Beállítások
Funkció
Beállítási tartomány
Lépések:
Alapértelme
zett érték
Áram
16 – max. A 2
1A
100 A
Melegindítás1)
0–99
1
0
Az ív ereje1)
0–99
1
5
Cseppentő hegesztés1)
0=KI vagy 1=BE
-
KI
Hegesztés szabályozó
1=KI vagy 0=BE
-
BE
Aktív panel
KI vagy BE
-
BE
Távvezérlő egység
KI vagy BE
-
KI
Min. áram1)
0–99%
-
0%
VRD
-
-
-
1)Ezek
2)A
a funkciók rejtett funkciók; a leírásért lásd a „Rejtett MMA funkciók” című részt
beállítási tartomány az alkalmazott áramforrástól függ.
3.2
A szimbólumok és a funkciók magyarázata
MMA hegesztés
Az MMA hegesztést bevonatos elektródával végzett hegesztésnek is nevezik.
Az ívhúzás megolvasztja az elektródát, annak bevonata védőréteget képez.
MMA-hegesztés során fordított polaritással is lehetséges a hegesztés anélkül, hogy át
kellene kötni a hegesztőkábeleket az áramforráson.
Válassza az MMA-hegesztést
•
•
•
, majd nyomja meg a
gombot.
AC, váltakozó áram esetén
DC (-) egyenáram esetén, az elektróda negatív polaritása mellett
A LED nem világít egyenáram esetén az elektróda pozitív polaritása mellett
Aktív panel
A beállításokat a vezérlőpanelről hajtják végre.
Távvezérlő egység
A beállításokat a távvezérlő egységről adják meg.
A távvezérlő egységet bekapcsolás előtt csatlakoztatni kell a készüléken a
távvezérlő egység számára kialakított csatlakozóhoz. Ha a távvezérlő egység
aktiválva van, a panel inaktív.
0460 227 183
- 15 -
© ESAB AB 2013
3 MMA HEGESZTÉS
Feszültségcsökkentő eszköz (VRD)
A VRD-funkció biztosítja, hogy az üresjárási feszültség ne haladja meg a 35 V-t,
amikor nem folyik hegesztés. Ezt a világító VRD LED jelzi.
A VRD-funkció blokkolódik, amikor a rendszer érzékeli, hogy megkezdődött a
hegesztés.
Ha a VRD-funkció aktiválva van, és az üresjárási feszültség meghaladja a 35
V-os határt, ezt a kijelzőn látható hibaüzenet (16) jelzi; a hegesztés nem
kezdhető meg, amíg a hibaüzenet látható.
E funkció aktiválása érdekében vegye fel a kapcsolatot egy engedéllyel rendelkező ESAB
szerviztechnikussal.
3.3
Rejtett MMA funkciók
A vezérlőpanel rejtett funkciókkal is rendelkezik.
E funkciók eléréséhez nyomja 5 másodpercig a
gombot. A kijelzőn egy betű és egy
érték jelenik meg. A jobb gomb megnyomásával válassza ki a funkciót. A gombbal
módosíthatja a kiválasztott funkció értékét.
A rejtett funkciókból való kilépéshez 5 másodpercig nyomja a
Funkció
Beállítások
C = Arc Force
0–99%
d = cseppentő hegesztés
0 = KI; 1 = BE
F = ArcPlus™ típusú hegesztésszabályozás
0 = KI; 1 = BE
H = Melegindítás
0–99%
I = min. áram
0–99%
gombot.
Az ív ereje
Az ív erőssége fontos annak meghatározásában, hogy az áram hogyan változik
az ívhossz változásának hatására. Kisebb érték esetén nyugodtabb, kevesebb
anyagot kifröcskölő ív keletkezik.
Cseppentő hegesztés
Cseppentő hegesztés rozsdamentes elektródákkal való hegesztéskor alkalmazható. E
funkció alkalmazása esetén az ívet felváltva gyújtják és kioltják, hogy jobban lehessen
szabályozni a hőtermelést. Csak kismértékben kell felemelni az elektródát, hogy az ív
kihúnyjon.
ArcPlus™ hegesztésszabályozás
Az ArcPlus™ hegesztésszabályozás olyan új típusú vezérlés, amellyel intenzívebb,
koncentráltabb és egyenletesebb ív érhető el. Helyi rövidzárlat után gyorsabb a
helyreállítás, ami csökkenti az elektróda fémhez tapadásának kockázatát.
•
•
Bázikus elektródához az ArcPlus™-t (0) javasoljuk.
Rutil elektródához az ArcPlus™-t (1) javasoljuk.
0460 227 183
- 16 -
© ESAB AB 2013
3 MMA HEGESZTÉS
Melegindítás
A melegindítás a hegesztés megkezdésekor szabályozható időtartamig
megnöveli a hegesztőáramot, ezáltal csökkentve a varrat kezdésénél a kezdési
kötéshiba veszélyét.
Min. áram
A távvezérlő egységen a min. áram beállításához használandó.
Ha a max. áram 100 A, és a min. áramnak 50 A-nak kell lennie, a rejtett min. áram funkciót
50%-ra kell beállítani.
Ha a max. áram 100 A, és a min. áramnak 90 A-nak kell lennie, a min. áram funkciót 90%-ra
kell beállítani.
0460 227 183
- 17 -
© ESAB AB 2013
4 HEGESZTÉSI ADATTÁR
4
HEGESZTÉSI ADATTÁR
A vezérlőpanel memóriájában kétféle hegesztőadat-program tárolható.
Nyomja 5 másodpercig a
vagy a
gombot a hegesztési adatok memóriában
történő tárolásához. A hegesztési adatok tárolása akkor valósul meg, amikor a zöld kijelző
villogni kezd.
A különböző hegesztőadat-memóriák között a
vagy
a gombbal lehet váltani.
A hegesztési adattár rendelkezik akkumulátorral is, hogy a beállítások akkor se vesszenek
el, ha a gépet kikapcsolják.
0460 227 183
- 18 -
© ESAB AB 2013
5 HIBAKÓDOK
5
HIBAKÓDOK
A hibakód azt jelzi, hogy valamilyen hiba keletkezett a berendezésben. A kijelzőn egy E betű
jelenik meg, amit a hibakód számjele követ.
Az egység száma is látható, hogy jelezze, melyik egységben keletkezett a hiba.
A hibakódok és az egységek számai külön jelennek meg.
Ha egyszerre több hibát érzékelnek, csak az utoljára előforduló hiba kódja jelenik meg. A
hibajelzést azzal törölheti a kijelzőről, ha megnyomja bármelyik funkcióbillentyűt vagy
elfordítja a gombot.
MEGJEGYZÉS!
Ha a távvezérlés aktiválva van, a hibajelzés megszüntetéséhez a
megnyomásával kapcsolhatja ki.
5.1
A hibakódok jegyzéke
U 0 = hegesztési adatokat
tartalmazó egység
U 2 = áramforrás
U 1 = hűtőegység
U 4 = távvezérlő egység
5.2
U 5 = váltakozó áramú
egység
A hibakódok leírása
Kód Leírás
E 4 5 V hálózati feszültség alacsony
U 0 Az áramellátás feszültségértéke túl alacsony.
U 5 Az aktuális hegesztési folyamat leállt, és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a
hiba nem szüntethetõ meg, hívja a szerviztechnikust.
E 6 Magas hőmérséklet
U 1 A hővédő megszakító működésbe lépett.
U 2 Az aktuális hegesztési folyamat leállt és a hőmérséklet csökkenéséig nem lehet
újraindítani.
U5
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a hűtőlevegő bemeneti vagy kimeneti nyílásai
szennyeződés miatt nincsenek elzáródva vagy eltömődve. Ellenőrizze az alkalmazott
működési ciklust, hogy meggyőződjön róla, hogy a berendezés nincs túlterhelve.
E 7 Magas hőmérséklet
U 5 A hővédő megszakító működésbe lépett.
Az aktuális hegesztési folyamat leállt és a hőmérséklet csökkenéséig nem lehet
újraindítani.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a hűtőlevegő bemeneti vagy kimeneti nyílásai
szennyeződés miatt nincsenek elzáródva vagy eltömődve. Ellenőrizze az alkalmazott
működési ciklust, hogy meggyőződjön róla, hogy a berendezés nincs túlterhelve.
0460 227 183
- 19 -
© ESAB AB 2013
5 HIBAKÓDOK
Kód Leírás
E 8 Hibás 24 V/15 V tápfeszültség
U 1 A tápfeszültség túl magas vagy túl alacsony.
U 5 Az aktuális hegesztési folyamat leállt, és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a
hiba nem szüntethetõ meg, hívja a szerviztechnikust.
E 9 Hibás 24 V/15 V tápfeszültség
U 1 A tápfeszültség túl magas vagy túl alacsony.
U 5 Az aktuális hegesztési folyamat leállt, és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a
hiba nem szüntethetõ meg, hívja a szerviztechnikust.
E 12 Kommunikációs hiba (figyelmeztetés)
U 0 Nem túl súlyos interferencia a CAN-buszon.
U 1 Intézkedés: Ellenőrizze, hogy nem csatlakoznak-e hibás egységek a CAN-buszhoz.
Ellenőrizze a kábeleket. Ha a hiba nem szüntethetõ meg, hívja a szerviztechnikust.
U4
U5
E 14 Kommunikációs hiba (busz kikapcsolva)
U 0 Súlyos interferencia a CAN-buszon.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy nem csatlakoznak-e hibás egységek a CAN-buszhoz.
Ellenőrizze a kábeleket. Ha a hiba nem szüntethetõ meg, hívja a szerviztechnikust.
E 15 Kommunikációs problémák (elveszett üzenet)
U 0 A rendszer CAN busza túlterhelődött.
Intézkedés: Ha a hiba nem szüntethetõ meg, hívja a szerviztechnikust.
E 16 Magas üresjárási feszültség VRD
U 2 Az üresjárási feszültség túl magas.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a
hiba nem szüntethetõ meg, hívja a szerviztechnikust.
E 19 Memóriahiba
U 0 Az aktuális memória tartalma hibás. Alapadatok felhasználása történik.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a
hiba nem szüntethetõ meg, hívja a szerviztechnikust.
E 20 Magas induktancia a hegesztő áramkörben
U 2 Az áramforrás nem képes a kívánt áram előállítására, mivel a hegesztő áramkörben
mért induktancia túl magas. A hibajelzés akkor törölhető, ha az induktancia értéke
kellően alacsony értéket kap a hegesztés kezdetekor. A törlés a tápellátás
kikapcsolásával is elvégezhető.
Intézkedés: Használjon rövidebb hegesztőkábeleket és ügyeljen rá, hogy a kábelek
ne legyenek összegabalyodva. Helyezze egymás mellé a hegesztőkábelt és a
csatlakozókábelt. Ha lehetséges, az induktancia rövidebb ívvel történő hegesztéssel
is csökkenthető.
Ha a hiba nem szüntethetõ meg, hívja a szerviztechnikust.
0460 227 183
- 20 -
© ESAB AB 2013
5 HIBAKÓDOK
Kód Leírás
E 25 Nincs kapcsolat a váltakozó áramú egységgel
U 0 Megszűnt az összeköttetés a vezérlőpanel és a váltakozó áramú egység között.
Az aktuális hegesztési folyamat leállt.
Intézkedés: Ha a hiba nem szüntethetõ meg, hívja a szerviztechnikust.
E 26 Programműködési hiba
U 0 Valami meggátolta a processzort abban, hogy szokásos programozott feladatait
ellássa.
A program automatikusan újraindul. Az aktuális hegesztési folyamat le fog állni. A
hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Ha a hiba nem szüntethetõ meg, hívja a szerviztechnikust.
E 29 Nincs hűtővízáramlás
U 0 Kioldott a vízőr.
U 1 Az aktuális hegesztési folyamat leállt, és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Ellenőrizze a hűtővízkört és a szivattyút.
E 41 Nincs kapcsolat a hűtőegységgel
U 0 Nincs összeköttetés a hegesztési adatokat tartalmazó egység és a hűtőegység
között. A hegesztés folyamata leáll.
Intézkedés: Ellenőrizze a vezetékeket. Ha a hiba nem szüntethető meg, hívja a
szerviztechnikust.
0460 227 183
- 21 -
© ESAB AB 2013
6 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
6
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
Pótalkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát. Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és a
pótalkatrész listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés
összeállítását és a pontos szállítást.
0460 227 183
- 22 -
© ESAB AB 2013
RENDELÉSI SZÁM
RENDELÉSI SZÁM
Ordering no. Denomination
0460 250 880 Control panel Caddy™ TA34 AC/DC
0460 227 170 Instruction manual SE
0460 227 171 Instruction manual DK
0460 227 172 Instruction manual NO
0460 227 173 Instruction manual FI
0460 227 174 Instruction manual GB
0460 227 175 Instruction manual DE
0460 227 176 Instruction manual FR
0460 227 177 Instruction manual NL
0460 227 178 Instruction manual ES
0460 227 179 Instruction manual IT
0460 227 180 Instruction manual PT
0460 227 181 Instruction manual GR
0460 227 182 Instruction manual PL
0460 227 183 Instruction manual HU
0460 227 184 Instruction manual CZ
0460 227 185 Instruction manual SK
0460 227 186 Instruction manual RU
0460 227 187 Instruction manual US
0460 227 189 Instruction manual EE
0460 227 190 Instruction manual LV
0460 227 191 Instruction manual SI
0460 227 192 Instruction manual LT
0460 227 193 Instruction manual CN
A használati útmutatók és a pótalkatrészlisták az interneten elérhetők, a következő
internetcímen: www.esab.com.
0460 227 183
- 23 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising