ESAB | Tig 2200i | Instruction manual | ESAB Tig 2200i Kasutusjuhend

ESAB Tig 2200i Kasutusjuhend
Caddy®
Tig 1500i, Tig 2200i
Käyttöohjeet
0460 443 201 FI 20131001
Valid for: serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
1
TURVALLISUUS ................................................................................................... 4
2
JOHDANTO .......................................................................................................... 7
2.1
Varustus ................................................................................................................ 7
2.2
Ohjauspaneelit ..................................................................................................... 7
3
TEKNISET TIEDOT .............................................................................................. 8
4
ASENNUS ........................................................................................................... 10
5
6
4.1
Sijoitus ................................................................................................................ 10
4.2
Syöttöjännite ...................................................................................................... 10
KÄYTTÖ.............................................................................................................. 11
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet ................................................................................. 11
5.2
Symbolien selitykset.......................................................................................... 12
5.3
Jäähdytysnesteliitäntä....................................................................................... 12
5.4
TIG-hitsaus ......................................................................................................... 12
5.5
Puikkohitsaus..................................................................................................... 12
5.6
Ylikuumenemissuojaus ..................................................................................... 12
5.7
Liittäminen jäähdytysyksikköön.......................................................................12
5.8
Virtalähteen kytkeminen käyttöön ....................................................................13
HUOLTO.............................................................................................................. 14
6.1
Tarkastus ja puhdistus ...................................................................................... 14
7
VIANETSINTÄ .................................................................................................... 15
8
VARAOSIEN TILAAMINEN ................................................................................ 16
9
PURKAMINEN JA ROMUTTAMINEN ................................................................ 17
KAAVIO...................................................................................................................... 18
TILAUSNUMERO ......................................................................................................24
LISÄVARUSTEET......................................................................................................25
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0460 443 201
© ESAB AB 2013
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
käyttöön. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1. Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö
2. Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan
3. Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton
4. Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita, suojakäsineitä
○ Älä käytä löysiä vaatteita kuten huiveja, rannerenkaita, sormuksia jne., jotka voivat
takertua tai aiheuttaa palovammoja
5. Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
0460 443 201
-4-
© ESAB AB 2013
1 TURVALLISUUS
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi. Noudata työnantajan turvaohjeita, joiden
pitää perustua valmistajan varoituksiin.
SÄHKÖISKU - voi tappaa
•
•
•
•
Asenna ja maadoita laite sovellettavien standardien mukaisesti
Varo koskemasta jännitteellisiin osiin tai elektrodeihin paljaalla iholla, märillä
käsineillä tai märillä vaatteilla
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta
Varmista, että työasentosi on turvallinen
HUURUT JA KAASUT - voivat olla hengenvaarallisia
•
•
Pidä pääsi poissa huuruista
Poista huurut ja kaasut hengitystilastasi ja työpisteestä kaasuimurilla tai
pisteimurilla.
KAAREN SÄTEILY - voi polttaa silmiä ja ihoa.
•
•
Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita
Suojaa sivulliset sopivilla suojuksilla tai verhoilla
PALOVAARA
•
Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että lähellä ei ole
syttyviä materiaaleja.
MELU - Voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
•
•
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta. Suojaa
korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta
Varoita sivullisia vaarasta
TOIMINTAHÄIRIÖ - kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
Lue ja ymmärrä käyttöohje ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
ESAB voi tarjota sinulle kaikki tarvittavat suojavarusteet ja lisävarusteet.
VAROITUS!
Älä käytä virtalähdettä jäätyneiden putkien sulattamiseen.
VARO!
Lue ja ymmärrä käyttöohje ennen tuotteen asennusta tai
käyttöä.
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan kaarihitsaukseen.
0460 443 201
-5-
© ESAB AB 2013
1 TURVALLISUUS
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
0460 443 201
-6-
© ESAB AB 2013
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
Tig 1500i/2200i on TIG-hitsausvirtalähde, jota voi käyttää myös puikkohitsauksessa. Se
syöttää tasavirtaa (DC).
ESAB-lisävarusteet tuotetta varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
LISÄVARUSTEET.
2.1
Varustus
Virtalähteen mukana toimitetaan 3 metrin hitsauskaapeli TIG-polttimella, 3 metrin
maadoituskaapeli, 3 metrin verkkokaapeli ja virtalähteen sekä ohjauspaneelin käyttöohje.
Katso lisätietoja luvusta TILAUSTIEDOT.
Muunkieliset käyttöohjeet voi ladata Internet-osoitteesta: www.esab.com
2.2
TA33
Ohjauspaneelit
TA34
Ohjauspaneelien tarkemmat kuvaukset löytyvät ohjauspaneelien käyttöohjeista.
0460 443 201
-7-
© ESAB AB 2013
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
Tig 1500i
Tig 2200i/2200iw
Verkkojännite
230 V, 10 %, 1~ 50/60 Hz
230 V, 10 %, 1~ 50/60 Hz
Syöttöjännite
Zenint.0,35 ohmia
Zenint.0,31 ohmia
Ienint. TIG
14 A
24 A
Ienint. MMA
22 A
25 A
Tyhjäkäyntiteho
energiansäästötilassa 6,5
minuuttia hitsauksen
päättymisen jälkeen.
30 W
30 W
TIG
3 A – 150 A
3 A – 220 A
Puikkohitsaus
4 A – 150 A
4 A – 170 A
Sytytysjännite (Upk)
11,5 kV
11,5 kV
Ensiövirta
Säätöalue
Sallittu kuormitus TIG-hitsauksessa
20 %:n kuormitusaikasuhde
-
220 A / 18,8 V
25%:n kuormitusaikasuhde
150 A / 16,0 V
-
60%:n kuormitusaikasuhde
120 A / 14,8 V
150 A / 16,0 V
100%:n kuormitusaikasuhde
110 A / 14,4 V
110 A / 14,4 V
Sallittu kuormitus MMA-hitsauksessa
25%:n kuormitusaikasuhde
150 A / 26,0 V
170 A / 26,8 V
60%:n kuormitusaikasuhde
100 A / 24,0 V
130 A / 25,2 V
100%:n kuormitusaikasuhde 90 A / 23,6 V
110 A / 24,4 V
Tehokerroin maksimivirralla
TIG
0,98
0,99
Puikkohitsaus
0,99
0,99
TIG
77 %
75 %
Puikkohitsaus
80 %
81 %
ilman
jännitteenrajoitustoimintoa
(VRD)
55–60 V
55–60 V
jännitteenrajoitustoiminnolla
(VRD)
sarjanumerosta 843 & 927
lähtien
<35 V
<35 V
Tyhjäkäyntijännite
sarjanumerosta 803 lähtien
72 V
72 V
Käyttölämpötila
–10...+40 °C
–10...+40 °C
Kuljetuslämpötila
-20...55°C
-20...55°C
Hyötysuhde maksimivirralla
Tyhjäkäyntijännite
0460 443 201
-8-
© ESAB AB 2013
3 TEKNISET TIEDOT
Tig 1500i
Tig 2200i/2200iw
<70 dB (A)
<70 dB (A)
ilman jäähdytysyksikköä
-
418 × 188 × 208 mm
jäähdytysyksikön kanssa
418 × 188 × 208 mm
418 × 188 × 345 mm
Paino
9,2 kg
9,4 kg
maksimipaine
Kaikki TIG-hitsaukseen
tarkoitetut tyypit
5 baaria
Kaikki TIG-hitsaukseen
tarkoitetut tyypit
5 baaria
Muuntajan eristysluokka
H
H
Kotelointiluokka
IP 23
IP 23
Jatkuva äänenpaine
tyhjäkäyntitilassa
Mitat p × l × k
Suojakaasu
Käyttöluokka
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee ajan prosenttiosuutena 10 minuutin jaksosta, jonka voit hitsata
tai leikata tietyllä kuormalla ilman laitteen ylikuormitusta. Kuormitusaikasuhde on voimassa
40 °C lämpötilassa.
Kotelointiluokka
IP-koodi osoittaa kotelointiluokan ts. miten hyvin kotelo on suojattu kiinteiden esineiden tai
veden tunkeutumista vastaan.
IP23 merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
osoittaa, että virtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on
suurentunut sähköinen vaara.
Jännitteensyöttö, Zmax
Suurin sallittu verkon impedanssi IEC 61000-3-11 mukaan.
0460 443 201
-9-
© ESAB AB 2013
4 ASENNUS
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain ammattilainen.
HUOM!
Verkkovirralle asetettavat vaatimukset
Suurteholaitteet voivat vaikuttaa sähköverkon virran laatuun sähköverkosta
otetun ensiövirran vuoksi. Siksi joillakin laitteilla saattaa olla sähköverkon
kytkentäpistettä koskevia suurinta sallittua sähköverkon impedanssia tai pienintä
vaadittua syöttökapasiteettia koskevia kytkentärajoituksia tai -vaatimuksia (katso
tekniset tiedot). Laitteen asentajan tai käyttäjän on varmistettava, tarvittaessa
neuvottelemalla jakeluverkon operaattorin kanssa, että laitteen saa kytkeä.
4.1
Sijoitus
Sijoita virtalähde niin, ettei mitään ole ilman tulo- ja poistoaukkojen edessä.
4.2
Syöttöjännite
Tarkista, että hitsausvirtalähde liitetään oikeaan syöttöjännitteeseen ja virtapiiri on suojattu
oikean kokoisella sulakkeella. Laite pitää maadoittaa määräysten mukaisesti.
Tyyppikilpi kytkentätietoineen
Tig 1500i
TIG
Tig 2200i/2200iw
Puikkohitsaus
TIG
Puikkohitsaus
Verkkojännite
230 V ± 10 %,
1~
230 V ± 10 %,
1~
230 V ± 10 %,
1~
230 V ± 10 %,
1~
Taajuus
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
Virtajohdon
johdinala
3G2,5
Vaihevirta I1eff
9A
mm2
3G2,5
mm2
3G2,5
mm2
3G2,5 mm2
11 A
11 A
14 A
syöksyjännitesuoja 16 A
us
16 A
16 A
16 A
tyyppi C MCB
13 A
16 A
16 A
Sulake
13 A
HUOM!
Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Käytä
virtalähdettä asianmukaisten kansallisten määräysten mukaisesti.
0460 443 201
- 10 -
© ESAB AB 2013
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
Turvallisuusmääräykset laitteen käsittelyä varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
TURVALLISUUS. Lue se ennen laitteen käytön aloittamista!
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet
1. TIG-maadoituskaapelin liitäntä (+)
Puikkohitsauksessa: hitsauskaapelin
maadoituskaapelille
2. Kauko-ohjaimen liitäntä, vain TA34
3. Ohjauspaneeli (katso ohjauspaneelin
käyttöohje)
4. TIG-polttimen liitäntä
7. Virtakytkin
8. Virtajohto
9. Suojakaasun liitäntä
5. TIG-polttimen kaasuliitäntä
6. TIG-polttimen liitäntä (-).
Puikkohitsauksessa: maadoituskaapelin tai
hitsauskaapelin liitäntä
0460 443 201
10. SININEN liitäntä jäähdytysyksiköstä
tulevalle jäähdytysnesteelle (varustettu
ELP*-järjestelmällä)
11. PUNAINEN liitäntä jäähdytysyksikköön
menevälle jäähdytysnesteelle
12. Jäähdytysnesteen täyttö
- 11 -
© ESAB AB 2013
5 KÄYTTÖ
* ESAB Logic Pump, katso kohta "Jäähdytysnesteliitäntä".
5.2
Symbolien selitykset
Puikkohitsaus
5.3
TIG
Jäähdytysnesteliitäntä
Jäähdytysyksikkö on varustettu ELP-tunnistusjärjestelmällä (ESAB Logic Pump), joka
tarkistaa, onko jäähdytysnesteletkut liitetty. Jäähdytys käynnistyy, kun nestejäähdytteinen
TIG-poltin liitetään.
5.4
TIG-hitsaus
Ennen Tig 1500i/2200i -laitteen käyttöä TIG-hitsauksessa siinä tulee olla seuraavat
varusteet:
•
•
•
•
•
TIG-poltin
pullo soveltuvaa hitsauskaasua
hitsauskaasusäädin (soveltuva kaasusäädin)
volframielektrodit
soveltuvaa hitsauslisäainetta, jos tarpeen.
5.5
Puikkohitsaus
Hitsaus- ja maadoituskaapelien liittäminen
HItsausvirtalähteessä on yksi plusnapa ja yksi miinusnapa hitsauskaapelin ja
maadoituskaapelin liittämistä varten. Liitä hitsauskaapeli siihen napaan, joka on merkitty
elektrodipakkaukseen.
Liitä maadoituskaapeli toiseen napaan. Asenna maadoitin työkappaleeseen ja varmista, että
maadoituskaapeli on kunnolla kiinni työkappaleessa ja virtalähteen navassa.
5.6
Ylikuumenemissuojaus
Hitsausvirtalähteessä on kaksi suojauspiiriä, jotka kytkeytyvät toimintaan, jos sisäinen
lämpötila kohoaa liikaa. Paneelissa näkyy tällöin vikakoodi. Suojauspiirit nollautuvat
automaattisesti lämpötilan laskettua.
5.7
Liittäminen jäähdytysyksikköön
(koskee vain Caddy Tig 2200i -laitetta)
Vain henkilöt, joilla on asianmukainen
sähköasentajan koulutus (valtuutettu
henkilökunta) saavat irrottaa suojapaneelit ja
suorittaa hitsauslaitteiden huolto-,
kunnossapito- ja korjaustöitä.
Katso asennusohjeet jäähdytysyksikön
käyttöohjekirjasta.
0460 443 201
- 12 -
© ESAB AB 2013
5 KÄYTTÖ
5.8
Virtalähteen kytkeminen käyttöön
Kytke hitsausvirtalähde käyttöön kääntämällä virtakytkin asentoon 1.
Sammuta virtalähde kääntämällä virtakytkin asentoon 0.
Hitsaustiedot tallennetaan sähkökatkoksen ja virtalähteen normaalin sammutuksen
yhteydessä. Tiedot ovat käytettävissä, kun laite käynnistetään seuraavan kerran.
0460 443 201
- 13 -
© ESAB AB 2013
6 HUOLTO
6
HUOLTO
HUOM!
Säännöllinen huolto on tärkeää turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.
Vain henkilöt, joilla on asianmukainen sähköasiantuntemus (valtuutettu henkilökunta) saavat
irrottaa suojapaneelit hitsauslaitteiden huolto-, kunnossapito- ja korjaustöiden
suorittamiseksi.
VARO!
Kaikki toimittajan takuut raukeavat, jos asiakas yrittää itse korjata tuotteessa
olevia vikoja takuuaikana.
6.1
Tarkastus ja puhdistus
Virtalähde
Tarkista säännöllisesti, että hitsausvirtalähde ei ole lian tukkima.
Puhdistusmenetelmien ja -ajankohdan valinta riippuu hitsausprosessista, kaariajoista,
laitteen sijoituspaikasta ja käyttöympäristöstä. Normaalisti riittää, että virtalähde puhdistetaan
kuivalla paineilmalla (alennetulla paineella) kerran vuodessa.
Tukkiutuneet ilman tulo- ja poistoaukot aiheuttavat muutoin ylikuumenemista.
Hitsauspoltin
Hitsauspolttimen kulutusosat on puhdistettava ja vaihdettava säännöllisin väliajoin. Näin
varmistetaan laitteen häiriötön toiminta.
0460 443 201
- 14 -
© ESAB AB 2013
7 VIANETSINTÄ
7
VIANETSINTÄ
On suositeltavaa, että seuraavat tarkistukset suoritetaan ennen yhteyden ottamista huoltoon.
Vian tyyppi
Ei kaarta.
Korjaus
•
•
•
•
Hitsausvirta katkeaa hitsauksen aikana.
•
•
Lämpösuojaus laukeaa usein.
•
•
Huono hitsausteho.
•
•
•
•
0460 443 201
- 15 -
Varmista, että virtakytkin on kytketty
päälle.
Varmista, että hitsaus- ja
maadoituskaapelit on kytketty oikein.
Varmista, että virta-asetus on oikea.
Tarkista syöttöjännite.
Tarkista, ovatko lämpösuojaukset
lauenneet.
Tarkista verkkovirran varokkeet.
Varmista, että hitsausvirtalähteen
nimellisarvot eivät ylity (ts. virtalähde ei
ylikuormitu).
Varmista, että hitsausvirtalähde on
puhdas.
Varmista, että hitsaus- ja
maadoituskaapelit on kytketty oikein.
Varmista, että virta-asetus on oikea.
Varmista, että käytetään oikeita
elektrodeja.
Tarkista kaasun virtaus.
© ESAB AB 2013
8 VARAOSIEN TILAAMINEN
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
VARO!
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu
ESAB-huoltoteknikko. Käytä ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja
kulutusosia.
Tig 1500i ja Tig 2200i on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja eurooppalaisten
standardien IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3 ja IEC/EN 60974-10 mukaisesti. Huolto- tai
korjaustyön suorittanut yksikkö on velvollinen varmistamaan, että tuote edelleen täyttää
kyseisen standardin vaatimukset.
Varaosia voi ladata lähimmän ESAB-jälleenmyyjäsi kautta, katso tämän asiakirjan takakansi.
Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi, valmistenumero, nimike ja
varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean toimituksen.
0460 443 201
- 16 -
© ESAB AB 2013
9 PURKAMINEN JA ROMUTTAMINEN
9
PURKAMINEN JA ROMUTTAMINEN
Hitsauslaite on valmistettu pääosin teräksestä, muovista ja raudattomista metalleista. Sitä on
käsiteltävä paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Jäähdytysneste on myös
käsiteltävä paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2002/96/EY ja kansallisen lainsäädännön mukaan
vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet on
toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
0460 443 201
- 17 -
© ESAB AB 2013
KAAVIO
KAAVIO
0460 443 201
- 18 -
© ESAB AB 2013
KAAVIO
0460 443 201
- 19 -
© ESAB AB 2013
KAAVIO
0460 443 201
- 20 -
© ESAB AB 2013
KAAVIO
0460 443 201
- 21 -
© ESAB AB 2013
KAAVIO
0460 443 201
- 22 -
© ESAB AB 2013
KAAVIO
0460 443 201
- 23 -
© ESAB AB 2013
TILAUSNUMERO
TILAUSNUMERO
Ordering no.
Product
0460 450 880
Caddy® Tig 1500i, TA33 incl. MMA cable kit complete (3 m) and Tig torch
TXH 151 (4 m)
0460 450 881
Caddy® Tig 2200i, TA33 incl. MMA cable kit complete (3 m) and Tig torch
TXH 201 (4 m)
0460 450 882
Caddy® Tig 1500i, TA34 incl. MMA cable kit complete (3 m) and Tig torch
TXH 151 (4 m)
0460 450 883
Caddy® Tig 2200i, TA34 incl. MMA cable kit complete (3 m) and Tig torch
TXH 201 (4 m)
0460 450 884
Caddy® Tig 2200iw, TA33 incl. water cooler CoolMini, MMA cable kit
complete (3 m) and Tig torch TXH 250w (4 m)
0460 450 885
Caddy® Tig 2200iw, TA34 incl. water cooler CoolMini, MMA cable kit
complete (3 m) and Tig torch TXH 250w (4 m)
0460 450 890
Caddy® Tig 1500i, TA33 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 891
Caddy® Tig 2200i, TA33 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 892
Caddy® Tig 1500i, TA34 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 893
Caddy® Tig 2200i, TA34 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 894
Caddy® Tig 2200iw, TA33 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 895
Caddy® Tig 2200iw, TA34 incl. 3 return cable with clamp
Tiedostonimi
Tyyppi
0460 447 074
Instruction manual Control panel, Caddy® TA33, TA34
0459 839 025
Spare parts list
Welding power source, Tig 1500i
0459 839 026
Spare parts list
Welding power source, Tig 2200i, Tig 2200iw
Tuote
Muunkieliset käyttöohjeet voi ladata Internet-osoitteesta: www.esab.com
0460 443 201
- 24 -
© ESAB AB 2013
LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET
0460 265 001
Strap
0460 265 002
Cable holder
0460 265 003
Shoulder strap
0459 366 885
Trolley for 5-10 litre gas bottle
0459 366 887
Trolley for 20-50 litre gas bottle
0460 330 880
Trolley for 20-50 litre gas bottle
0459 491 910
Remote control adapter RA12, 12 pole
For analogue remote controls to CAN
based equipment.
Only with panel TA34
0460 443 201
- 25 -
© ESAB AB 2013
LISÄVARUSTEET
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Only with panel TA34
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
10 program selections
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Only with panel TA34
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
Only with panel TA34
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Only with panel TA34
0460 315 880
Foot pedal TI Foot CAN
Only with panel TA34
Cooling unit
0460 144 880
Cooling unit CoolMini
0460 509 880
Assembly kit
Only for Tig 2200i
Cable kit
0700 006 884
Welding cable kit
0700 006 885
Return cable kit
0460 443 201
- 26 -
© ESAB AB 2013
LISÄVARUSTEET
Tig torches
0700 300 538
TXH 151, 4 m
0700 300 544
TXH 151, 8 m
0700 300 552
TXH 201, 4 m
0700 300 555
TXH 201, 8 m
0700 300 561
TXH 251w, 4 m
0700 300 563
TXH 251w, 8 m
Tig torches
0700 300 624
TXH 151r, 4 m
0700 300 626
TXH 151r, 8 m
0700 300 628
TXH 201r, 4 m
0700 300 630
TXH 201r, 8 m
0700 300 632
TXH 251wr, 4 m
0700 300 634
TXH 251wr, 8 m
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 544 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
Only with panel TA34
0460 443 201
- 27 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising