ESAB | Tig 2200i | Instruction manual | ESAB Tig 2200i User manual

ESAB Tig 2200i User manual
Caddy®
Tig 1500i, Tig 2200i
Kezelési utasítások
0460 443 201 HU 20131001
Valid for: serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx
TARTALOMJEGYZÉK
1
BIZTONSÁG ......................................................................................................... 4
2
BEVEZETÉS ......................................................................................................... 7
2.1
A berendezés........................................................................................................ 7
2.2
Vezérlőpanelek ..................................................................................................... 7
3
MŰSZAKI ADATOK .............................................................................................. 8
4
TELEPÍTÉS ......................................................................................................... 10
5
6
4.1
Helyszín............................................................................................................... 10
4.2
Hálózati áramellátás........................................................................................... 10
ÜZEMELTETÉS .................................................................................................. 12
5.1
Csatlakozások és vezérlő eszközök.................................................................12
5.2
A szimbólumok ismertetése.............................................................................. 13
5.3
Vízhűtés csatlakoztatása................................................................................... 13
5.4
TIG hegesztés..................................................................................................... 13
5.5
MMA-hegesztés .................................................................................................. 13
5.6
Túlhevülés elleni védelem................................................................................. 13
5.7
Csatlakozás a hűtőegységhez ..........................................................................13
5.8
Az áramforrás bekapcsolása ............................................................................ 14
KARBANTARTÁS............................................................................................... 15
6.1
Ellenőrzés és tisztítás........................................................................................ 15
7
HIBAKERESÉS .................................................................................................. 16
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE .................................................................... 17
9
LESZERELÉS ÉS SELEJTEZÉS ....................................................................... 18
GRAFIKON ................................................................................................................ 19
RENDELÉSI SZÁM....................................................................................................25
TARTOZÉKOK...........................................................................................................26
A műszaki adatok külön értesítés nélküli módosításának joga fenntartva.
0460 443 201
© ESAB AB 2013
1 BIZTONSÁG
1
BIZTONSÁG
Az ESAB készülék használói végső soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a
berendezést használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági
óvintézkedést betartson. A biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú
készülékre vonatkozó követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások
mellett a következő ajánlásoknak is eleget kell tenni.
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a készülék működését.
A készülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1. Mindenkinek, aki a készüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
○ a hegesztőkészülék működése,
○ a vészkapcsolók helye,
○ funkciója,
○ a vonatkozó biztonsági óvintézkedések,
○ hegesztés és vágás vagy a készülék egyéb működése.
2. A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
○ illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
○ senki se maradjon védőeszköz nélkül ívhúzáskor vagy a készülékkel történő
munkavégzés megkezdésekor.
3. A munkahelynek
○ munkavégzésre alkalmasnak és
○ huzatmentesnek kell lennie.
4. Egyéni védőeszközök:
○ Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
lángálló védőruhát és a védőkesztyűket.
○ Ne viseljen laza ruházatot, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami beakadhat
vagy égési sérülést okozhat.
5. Általános óvintézkedések:
○ Ellenőrizze, hogy a testkábel csatlakozása rendben van-e.
○ Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő végezhet munkát.
○ Legyen kéznél jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék.
○ Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
0460 443 201
-4-
© ESAB AB 2013
1 BIZTONSÁG
FIGYELEM!
Az ívhegesztés és vágás sérülést okozhat. Hegesztés és vágás esetén tegyen
óvintézkedéseket. Ismerje meg munkáltatójának biztonsági előírásait, amelynek
a gyártó biztonsági adatain kell alapulniuk.
AZ ÁRAMÜTÉS – halálos lehet!
•
•
•
•
A hegesztõkészüléket az alkalmazandó szabványok szerint telepítse és
földelje.
Puszta kézzel, nedves kesztyűvel vagy ruházattal ne érjen áram alatti
alkatrészekhez vagy elektródákhoz.
Szigetelje magát a földtõl és a munkadarabtól.
Gondoskodjon róla, hogy a munkavégzés helye biztonságos legyen.
A GŐZÖK ÉS GÁZOK – veszélyeztethetik az egészséget.
•
•
Ne lélegezze be a gázokat, gőzöket.
Alkalmazzon szellőztetést és elszívást az ív közelében vagy mindkettőt, hogy
a gőzöket és gázokat eltávolítsa a közeléből a belélegzett levegőből.
AZ ÍV FÉNYE – szemsérülést és bőrégést okozhat.
•
•
Védje szemét és testét. Használjon védőpajzsot és védőszemüveget és
viseljen védőruházatot.
A közelben lévőket védje megfelelő pajzzsal vagy függönnyel.
TŰZVESZÉLY!
•
A szikra (a szétfreccsenõ anyag) tüzet okozhat. Ügyeljen arra, hogy ne
legyen gyúlékony anyag a közelben.
ZAJ – a túl nagy zaj halláskárosodást okozhat.
•
•
Védje hallását. Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet. Védje hallását.
Használjon fülvédőt vagy más hallásvédelmet.
A közelben lévőket figyelmeztesse a veszélyre.
MEGHIBÁSODÁS – meghibásodás esetén kérje szakértő segítségét.
Telepítés vagy üzemeltetés előtt olvassa el és ismerje meg a használati
utasítást.
VÉDJE SAJÁT MAGÁT ÉS MÁSOKAT!
Az ESAB minden szükséges hegesztéshez használatos védõeszközt és kiegészítõt
kínál.
FIGYELEM!
Ne használja a hegesztőkészüléket befagyott csövek kiolvasztására!
VIGYÁZAT!
Telepítés vagy üzemeltetés előtt olvassa el és ismerje
meg a használati utasítást.
VIGYÁZAT!
A termék kizárólag ívhegesztésre szolgál.
0460 443 201
-5-
© ESAB AB 2013
1 BIZTONSÁG
VIGYÁZAT!
Az A osztályú berendezés nem használható
lakókörnyezetben, ahol az áramellátás a kisfeszültségű
hálózaton keresztül biztosított. A vezetett, valamint a
sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
esetleg nehézséget okozhat az A osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
0460 443 201
-6-
© ESAB AB 2013
2 BEVEZETÉS
2
BEVEZETÉS
A Tig1500i / 2200i olyan TIG hegesztő áramforrás, amellyel MMA-hegesztés is végezhető.
Egyenáramú tápáramot biztosít.
A készülékhez való ESAB tartozékok e kézikönyv "TARTOZÉKOK" c. fejezetében
találhatók
2.1
A berendezés
A tápforrás tartozéka egy 3 méter hosszúságú hegesztőkábel TIG-hegesztőpisztollyal, 3
méteres testkábellel, 3 méteres hálózati kábellel, a tápforrás és a vezérlőpanel használati
útmutatója, lásd a „RENDELÉSI INFORMÁCIÓ” című részt.
A használati útmutatók más nyelveken letölthetők az internetről: www.esab.com
2.2
TA33
Vezérlőpanelek
TA34
A vezérlőpanelek részletes leírását lásd a külön kezelési útmutatóban.
0460 443 201
-7-
© ESAB AB 2013
3 MŰSZAKI ADATOK
3
MŰSZAKI ADATOK
Tig 1500i
Tig 2200i/2200iw
Hálózati feszültség
230 V, 10%, 1~ 50/60 Hz
230 V, 10%, 1~ 50/60 Hz
Hálózati áramellátás
Zmax0,35 ohm
Zmax0,31 ohm
Imax TIG
14 A
24 A
Imax MMA
22 A
25 A
Terhelés nélküli áramigény 30 W
energiatakarékos
üzemmódban, hegesztés
után 6,5 perccel
30 W
Primer áramerősség
Beállítási tartomány
TIG
3 A - 150 A
3 A - 220 A
MMA
4 A - 150 A
4 A - 170 A
Hegesztési feszültség (Upk) 11,5 kV
11,5 kV
Megengedhető terhelés TIG-nél
20%-os eszközkihasználtság esetén
220 A / 18,8 V
25%-os eszközkihasználtság 150 A / 16,0 V
esetén
-
60%-os eszközkihasználtság 120 A / 14,8 V
esetén
150 A / 16,0 V
100%-os
eszközkihasználtság esetén
110 A / 14,4 V
110 A / 14,4 V
Megengedhető terhelés MMA hegesztésnél
25%-os
eszközkihasználtság esetén
150 A / 26,0 V
170 A / 26,8 V
60%-os
eszközkihasználtság esetén
100 A / 24,0 V
130 A / 25,2 V
100%-os
eszközkihasználtság esetén
90 A / 23,6 V
110 A / 24,4 V
Teljesítménytényező maximális áram esetén
TIG
0,98
0,99
MMA
0,99
0,99
Hatásfok maximális áram esetén
TIG
77 %
75 %
MMA
80 %
81 %
VRD nélkül
55 -60 V
55 -60 V
VRD-vel
a 843-as és 927-es gyári
számtól
< 35 V
< 35 V
Üresjárati feszültség
0460 443 201
-8-
© ESAB AB 2013
3 MŰSZAKI ADATOK
Tig 1500i
Tig 2200i/2200iw
Üresjárati feszültség
a 803-as gyári számtól
72 V
72 V
Üzemi hőmérséklet
-10 °C-tól 40°C-ig
-10 °C-tól 40°C-ig
Szállítási hőmérséklet
-20 °C-tól 55°C-ig
-20 °C-tól 55°C-ig
Állandó hangnyomás
üresjárási feszültség
mellett
< 70 dB (A)
< 70 dB (A)
Befoglaló méretek (h × sz × m)
a hűtőegység nélkül
-
418 × 188 × 208 mm
a hűtőegységgel együtt
418 × 188 × 208 mm
418 × 188 × 345 mm
Tömeg
9,2 kg
9,4 kg
Védőgáz
max. nyomás
Minden típus, TIG-hegesztés Minden típus, TIG-hegesztés
esetén
esetén
5 bar
5 bar
Szigetelési fokozat,
transzformátor
H
H
A burkolat osztályba
sorolása
IP 23
IP 23
Alkalmazási osztály
Mûködési ciklus
A működési ciklus százalékban kifejezve arra az időtartamra utal egy tízperces időszakon
belül, ameddig túlterhelés nélkül meghatározott terheléssel hegeszthet, illetve vághat. A
működési ciklus 40 °C-ra van tervezve.
A készülékház védettségi foka
Az IP kód a készülékház érintésvédelmi osztályát jelöli, vagyis a szilárd testek, illetve a víz
behatolása elleni védelem mértékét.
Az IP23 jelű berendezés beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
Alkalmazási osztály
A szimbólum
azt jelzi, hogy az áramforrás fokozottan veszélyes környezetben történő
használatra lett tervezve.
Elektromos hálózat, Z max
A hálózatban a maximális megengedett vonali impedancia megfelel az IEC 61000-3-11
szabványnak.
0460 443 201
-9-
© ESAB AB 2013
4 TELEPÍTÉS
4
TELEPÍTÉS
A telepítést szakembernek kell végeznie.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos hálózatra vonatkozó követelmények
A primer áramot az elektromos hálózatból nyerő nagy teljesítményigényű
berendezés befolyásolhatja a hálózatban a feszültség minőségét. Ezért egyes
berendezéstípusok esetén (lásd a műszaki adatokat) csatlakozási korlátozásokat
vagy előírásokat kell alkalmazni az elektromos hálózat csatlakozási pontjának
maximális megengedett hálózati impedanciájára vagy a szükséges minimális
hálózati teljesítményre vonatkozóan. Ebben az esetben a berendezés telepítője
vagy használója felelős azért, hogy – szükség esetén a hálózat üzemeltetőjével
való konzultáció révén is – biztosítsa a berendezés csatlakoztathatóságát.
4.1
Helyszín
A hegesztő áramforrás elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy semmi se akadályozza a
hűtőlevegő áramlását a bemeneti és kimeneti nyílásokon keresztül.
4.2
Hálózati áramellátás
Ellenőrizze, hogy a hegesztő áramforrás megfelelő hálózati feszültségre van-e kapcsolva és
megfelelő méretű biztosítékkal védett-e. Az előírásoknak megfelelő védőföldelést kell
kialakítani.
Adattábla a hálózatra kapcsolás
adataival
Tig 1500i
TIG
Tig 2200i/2200iw
MMA
TIG
MMA
Hálózati
feszültség
230 V ± 10%, 1~ 230 V ± 10%, 1~ 230 V ± 10%, 1~ 230 V ± 10%, 1~
Hálózati
frekvencia
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
Kábelkeresztmets 3G2,5 mm2
zeti értékek
3G2,5 mm2
3G2,5 mm2
3G2,5 mm2
Fázisáram1eff
9A
11 A
11 A
14 A
Túláram védelem
16 A
16 A
16 A
16 A
C MCB típus
13 A
13 A
16 A
16 A
Biztosíték
0460 443 201
- 10 -
© ESAB AB 2013
4 TELEPÍTÉS
MEGJEGYZÉS!
A fentiekben bemutatott kábelkeresztmetszeti értékek és biztosíték méretek
megfelelnek a svéd előírásoknak. Az áramforrás használata során tartsa be a
vonatkozó nemzeti rendeleteket és előírásokat.
0460 443 201
- 11 -
© ESAB AB 2013
5 ÜZEMELTETÉS
5
ÜZEMELTETÉS
A készülék kezelésére vonatkozó általános biztonsági szabályok e kézikönyv
"BIZTONSÁG" c. fejezetében találhatók. A berendezés használata előtt tanulmányozza
alaposan!
5.1
Csatlakozások és vezérlő eszközök
1. A testkábel csatlakoztatása (+) TIG
hegesztéshez. MMA: a test- vagy a
hegesztő kábelhez.
2. Csatlakoztatás a távvezérlő egységhez,
csak TA34
3. Vezérlőpanel (Lásd a külön használati
útmutatót!)
4. A TIG hegesztőpisztoly csatlakoztatása
7. Főkapcsoló
8. Hálózati kábel
9. A védőgáz csatlakoztatása
10. KÉK csatlakozás ELP*-vel, a
hűtőegységtől érkező hűtővíz számára
5. A gáz bekötése a TIG hegesztőpisztolyhoz 11. PIROS csatlakozás az áramforráshoz
vezetett hűtővíz számára.
6. MMA TIG-hegesztőpisztoly (-) csatlakozója12. A hűtővíz újratöltése
a testkábel vagy a hegesztőkábel számára
0460 443 201
- 12 -
© ESAB AB 2013
5 ÜZEMELTETÉS
* ESAB i ntelligens szivattyúvezérlés, lásd a vízcsatlakozással foglalkozó részt.
5.2
A szimbólumok ismertetése
MMA
5.3
TIG
Vízhűtés csatlakoztatása
A hűtőegység ELP (ESAB i ntelligens szivattyúvezérlés) rendszerrel van felszerelve, amely
ellenőrzi, hogy a víztömlők csatlakoztatva vannak-e. Amikor a vízhűtéses
TIG-hegesztőpisztoly csatlakoztatva van, a hűtés működésbe lép.
5.4
TIG hegesztés
Mielőtt az Tig 1500i/2200i berendezést TIG-hegesztéshez használná, a berendezést fel kell
szerelni az alábbiakkal:
•
•
•
•
•
TIG hegesztőpisztoly
megfelelő hegesztőgázt tartalmazó palack
hegesztőgáz szabályozó (megfelelő nyomáscsökkentő),
volfram elektródák,
megfelelő hegesztőpálca, amennyiben szükséges
5.5
MMA-hegesztés
A hegesztőkábel és a testkábel csatlakoztatása
A hegesztő áramforrásnak két kivezetése van, egy pozitív és egy negatív pólus, amelyekhez
a hegesztő és a testkábelt csatlakoztatják. A hegesztő kábelt csatlakoztassa a használt
elektróda csomagján jelzett pólushoz.
A testkábelt csatlakoztassa a másik kivezetéshez. Rögzítse a testkábel csatlakozót a
munkadarabhoz, és gondoskodjon róla, hogy jó legyen az érintkezés a munkadarab és a
hegesztő áramforrás testkábelének kivezetése között.
5.6
Túlhevülés elleni védelem
A hegesztő áramforrás két hőkioldó kapcsolóval rendelkezik, amelyek akkor lépnek
működésbe, ha a belső hőmérséklet túl magas lesz. A panelen hibakód látható. A
hőmérséklet lecsökkenésekor a kapcsolók automatikusan visszaállnak eredeti helyzetükbe.
5.7
Csatlakozás a hűtőegységhez
(csak a Caddy Tig 2200i-re érvényes)
Csak megfelelő villanyszerelési ismeretekkel
rendelkező (jogosult) személyek távolíthatják
el a biztonsági lemezeket, hogy bekössék a
berendezést, vagy szervizeljék, karbantartsák
vagy megjavítsák a hegesztőkészüléket.
Lásd a hűtőegységre vonatkozó használati
útmutatóban lévő utasításokat.
0460 443 201
- 13 -
© ESAB AB 2013
5 ÜZEMELTETÉS
5.8
Az áramforrás bekapcsolása
A főkapcsoló „1” állásba kapcsolásával helyezze áram alá a berendezést.
A berendezést a kapcsoló „0” állásba helyezésével kapcsolja ki.
Ha a tápellátás megszakad vagy az áramforrást a szokásos módon kikapcsolják, a
hegesztési adatok elmentődnek, és azok a berendezés következő bekapcsolásakor
rendeltetésre állnak.
0460 443 201
- 14 -
© ESAB AB 2013
6 KARBANTARTÁS
6
KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS!
A biztonságos, megbízható működés érdekében fontos a rendszeres
karbantartás.
Csak megfelelő villanyszerelési ismeretekkel rendelkező (jogosult) személyek távolíthatják el
a biztonsági lemezeket, hogy bekössék a berendezést, vagy szervizeljék, karbantartsák vagy
megjavítsák a hegesztőkészüléket.
VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő a garanciális
időszak alatt megkísérli, hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki.
6.1
Ellenőrzés és tisztítás
Áramforrás
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hegesztő áramforrás szellőző nyílásai nem tömődtek el a
szennyeződéstől.
A hegesztési eljárás, az ívidő, az elhelyezés és a környezet függvénye, hogy milyen gyakran
és mely tisztítási eljárásokat kell végezni. Általában elegendő, ha évente egyszer száraz
sűrített levegővel (csökkentett nyomással) átfúvatja az áramforrást.
Az elzáródott vagy eltömődött légbemenetek vagy kimenetek túlmelegedést
eredményezhetnek.
Hegesztőpisztoly
A problémamentes hegesztés érdekében a hegesztőpisztoly kopó alkatrészeit rendszeresen
meg kell tisztítani és ki kell cserélni.
0460 443 201
- 15 -
© ESAB AB 2013
7 HIBAKERESÉS
7
HIBAKERESÉS
Mielőtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenőrzési és vizsgálati
módszerekkel:
A hiba típusa
Nincs ív.
Megszüntetésére tett intézkedés
•
•
•
•
Hegesztés közben megszakad a
hegesztőáram.
•
•
A hőkioldó gyakran működésbe lép.
•
•
Gyenge hegesztési teljesítmény.
•
•
•
•
0460 443 201
- 16 -
Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e
kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram
munka- és testkábelei helyesen legyenek
csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték
van-e beállítva.
Ellenőrizze a hálózati csatlakozást.
Ellenőrizze, hogy a hőkioldó működésbe
lépett-e.
Ellenőrizze a villamos hálózat
biztosítékait.
Győződjön meg róla, hogy nem lépték-e
túl a hegesztő áramforrásra megadott
határértékeket (azaz a berendezés
nincs-e túlterhelve).
Ügyeljen rá, hogy az áramforrás tiszta
legyen.
Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram
munka- és testkábelei helyesen legyenek
csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték
van-e beállítva.
Ellenőrizze, hogy megfelelő elektródákat
használjon.
Ellenőrizze a gáz áramlását.
© ESAB AB 2013
8 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
VIGYÁZAT!
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB
szerviztechnikus végezhet. Csak eredeti ESAB cserealkatrészeket használjon.
A Tig 1500i, Tig 2200i kialakítása és tesztelése az EC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3 és az
IEC/EN 60974-10 nemzetközi és európai szabvány szerint történik. A szervizelést vagy
javítást végző szerviz feladata annak ellenőrzése, hogy a termék továbbra is megfeleljen az
említett szabványnak.
Pótalkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát. Rendeléskor adja meg a termék típusát, sorozatszámát, megnevezését és a
pótalkatrész listának megfelelően a pótalkatrész számát. Ez lehetővé teszi a rendelés
összeállítását és a pontos szállítást.
0460 443 201
- 17 -
© ESAB AB 2013
9 LESZERELÉS ÉS SELEJTEZÉS
9
LESZERELÉS ÉS SELEJTEZÉS
A hegesztőberendezés elsősorban acél, műanyag és színesfém elemekből áll, és azokat a
helyi környezetvédelmi rendeleteknek megfelelően kell kezelni. A hűtőközeget szintén a helyi
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni.
MEGJEGYZÉS!
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító
létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvre és annak a
nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel
az elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket
hasznos élettartamuk leteltével újrahasznosító
létesítményben kell elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy
tájékozódjon a jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB
forgalmazóhoz.
0460 443 201
- 18 -
© ESAB AB 2013
GRAFIKON
GRAFIKON
0460 443 201
- 19 -
© ESAB AB 2013
GRAFIKON
0460 443 201
- 20 -
© ESAB AB 2013
GRAFIKON
0460 443 201
- 21 -
© ESAB AB 2013
GRAFIKON
0460 443 201
- 22 -
© ESAB AB 2013
GRAFIKON
0460 443 201
- 23 -
© ESAB AB 2013
GRAFIKON
0460 443 201
- 24 -
© ESAB AB 2013
RENDELÉSI SZÁM
RENDELÉSI SZÁM
Ordering no.
Product
0460 450 880
Caddy® Tig 1500i, TA33 incl. MMA cable kit complete (3 m) and Tig torch
TXH 151 (4 m)
0460 450 881
Caddy® Tig 2200i, TA33 incl. MMA cable kit complete (3 m) and Tig torch
TXH 201 (4 m)
0460 450 882
Caddy® Tig 1500i, TA34 incl. MMA cable kit complete (3 m) and Tig torch
TXH 151 (4 m)
0460 450 883
Caddy® Tig 2200i, TA34 incl. MMA cable kit complete (3 m) and Tig torch
TXH 201 (4 m)
0460 450 884
Caddy® Tig 2200iw, TA33 incl. water cooler CoolMini, MMA cable kit
complete (3 m) and Tig torch TXH 250w (4 m)
0460 450 885
Caddy® Tig 2200iw, TA34 incl. water cooler CoolMini, MMA cable kit
complete (3 m) and Tig torch TXH 250w (4 m)
0460 450 890
Caddy® Tig 1500i, TA33 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 891
Caddy® Tig 2200i, TA33 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 892
Caddy® Tig 1500i, TA34 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 893
Caddy® Tig 2200i, TA34 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 894
Caddy® Tig 2200iw, TA33 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 895
Caddy® Tig 2200iw, TA34 incl. 3 return cable with clamp
Fájlnév
Típus
0460 447 074
Instruction manual Control panel, Caddy® TA33, TA34
0459 839 025
Spare parts list
Welding power source, Tig 1500i
0459 839 026
Spare parts list
Welding power source, Tig 2200i, Tig 2200iw
Termék
A használati útmutatók más nyelveken letölthetők az internetről: www.esab.com
0460 443 201
- 25 -
© ESAB AB 2013
TARTOZÉKOK
TARTOZÉKOK
0460 265 001
Strap
0460 265 002
Cable holder
0460 265 003
Shoulder strap
0459 366 885
Trolley for 5-10 litre gas bottle
0459 366 887
Trolley for 20-50 litre gas bottle
0460 330 880
Trolley for 20-50 litre gas bottle
0459 491 910
Remote control adapter RA12, 12 pole
For analogue remote controls to CAN
based equipment.
Only with panel TA34
0460 443 201
- 26 -
© ESAB AB 2013
TARTOZÉKOK
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Only with panel TA34
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
10 program selections
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Only with panel TA34
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
Only with panel TA34
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Only with panel TA34
0460 315 880
Foot pedal TI Foot CAN
Only with panel TA34
Cooling unit
0460 144 880
Cooling unit CoolMini
0460 509 880
Assembly kit
Only for Tig 2200i
Cable kit
0700 006 884
Welding cable kit
0700 006 885
Return cable kit
0460 443 201
- 27 -
© ESAB AB 2013
TARTOZÉKOK
Tig torches
0700 300 538
TXH 151, 4 m
0700 300 544
TXH 151, 8 m
0700 300 552
TXH 201, 4 m
0700 300 555
TXH 201, 8 m
0700 300 561
TXH 251w, 4 m
0700 300 563
TXH 251w, 8 m
Tig torches
0700 300 624
TXH 151r, 4 m
0700 300 626
TXH 151r, 8 m
0700 300 628
TXH 201r, 4 m
0700 300 630
TXH 201r, 8 m
0700 300 632
TXH 251wr, 4 m
0700 300 634
TXH 251wr, 8 m
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 544 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
Only with panel TA34
0460 443 201
- 28 -
© ESAB AB 2013
TARTOZÉKOK
0460 443 201
- 29 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising