ESAB | U82 Aristo | Instruction manual | ESAB U82 Aristo Kullanım kılavuzu

ESAB U82 Aristo Kullanım kılavuzu
Aristo®
U82
Kullanım El Kitabı
0460 896 288 TR 20130902
Valid from program version 1.15A
İÇINDEKILER
1
GÜVENLİK ............................................................................................................ 5
2
GİRİŞ..................................................................................................................... 7
2.1
Kontrol paneli Aristo U82 .................................................................................... 7
2.1.1
Tuşlar ve düğmeler............................................................................................. 7
2.2
Yerleştirme............................................................................................................ 8
2.3
USB bağlantısı...................................................................................................... 8
2.3.1
USB belleği takın................................................................................................ 9
2.4
Birinci adım - dil seçimi ....................................................................................... 9
2.5
Ekran ................................................................................................................... 10
2.5.1
Ekrandaki semboller......................................................................................... 11
2.6
Ayarları hakkında genel bilgiler ........................................................................12
2.6.1
Sayısal değerlerin ayarlanması........................................................................ 12
2.6.2
Verilen alternatiflerle ayarlama......................................................................... 12
2.6.3
AÇIK/KAPALI (ON/OFF) Ayarları ..................................................................... 12
2.6.4
ÇIKIŞ (QUIT) VE GİRİŞ (ENTER).................................................................... 12
3
MENÜLER........................................................................................................... 13
3.1
Ana menü............................................................................................................ 13
3.1.1
Yapılandırma menüsü ...................................................................................... 14
3.1.2
Araçlar menüsü ................................................................................................ 14
3.1.3
Kaynak veri ayarları menüsü............................................................................ 15
3.1.4
Ölçüm............................................................................................................... 16
3.1.5
Kaynak veri hafızası menüsü ........................................................................... 17
3.1.6
Hızlı mod menüsü ............................................................................................ 17
4
MIG/MAG KAYNAĞI ........................................................................................... 18
4.1
Kaynak verileri ayarı menüsündeki ayarlar .....................................................18
4.1.1
Kısa spreyark ile MIG/MAG kaynağı ................................................................ 18
4.1.2
Darbeli MIG/MAG kaynağı ............................................................................... 19
4.1.3
SüperDarbeli, birincil/ikincil, darbeli kısa sprey ark ile MIG/MAG
kaynağı ......................................................................................................... 21
4.2
Ayarlar için fonksiyon açıklamaları ..................................................................22
4.2.1
QSet ................................................................................................................. 27
4.2.2
Sinerji grubu ..................................................................................................... 28
4.3
SüperDarbe......................................................................................................... 28
4.3.1
Kablo ve gaz kombinasyonları ......................................................................... 29
4.3.2
Farklı darbeleme yöntemleri............................................................................. 29
4.3.3
Tel besleme ünitesi........................................................................................... 29
5
MMA KAYNAĞI................................................................................................... 32
5.1
MMA kaynağı DC ................................................................................................ 32
5.2
MMA kaynağı AC ................................................................................................ 32
5.3
Ayarlar için fonksiyon açıklamaları ..................................................................33
0460 896 288
© ESAB AB 2013
İÇINDEKILER
6
TIG KAYNAĞI ..................................................................................................... 34
6.1
Kaynak verileri ayarı menüsündeki ayarlar .....................................................34
6.1.1
TIG kaynağı darbesiz DC................................................................................. 34
6.1.2
TIG kaynağı darbeli DC.................................................................................... 34
6.1.3
TIG kaynağı darbesiz AC ................................................................................. 35
7
8
9
6.2
Ayarlar için fonksiyon açıklamaları ..................................................................35
6.3
Diğer fonksiyon açıklamaları ............................................................................ 40
ARK HAVA OLUK AÇMA ................................................................................... 41
7.1
Kaynak verileri ayarı menüsündeki ayarlar .....................................................41
7.2
Fonksiyon açıklamaları...................................................................................... 41
HAFIZA YÖNETİMİ ............................................................................................. 42
8.1
Kontrol paneli çalışma yöntemi ........................................................................42
8.2
Kaydetme ............................................................................................................ 43
8.3
Geri çağır ............................................................................................................ 44
8.4
Sil......................................................................................................................... 45
8.5
Kopyala ............................................................................................................... 46
8.6
Düzenle ............................................................................................................... 47
8.7
İsimlendirmek ..................................................................................................... 48
YAPILANDIRMA MENÜSÜ................................................................................. 49
9.1
Kod kilidi ............................................................................................................. 49
9.1.1
Kilit kodu durumu ............................................................................................. 50
9.1.2
Kilit kodunu belirt/düzenle ................................................................................ 50
9.2
Uzaktan kontrol .................................................................................................. 50
9.2.1
Unutma geçersiz kılması.................................................................................. 51
9.2.2
Dijital uzaktan kontrol ünitesi için yapılandırma ............................................... 51
9.2.3
Analog uzaktan kontrol ünitesi için yapılandırma ............................................. 51
9.2.4
Girdilerde ölçekleme ........................................................................................ 52
9.3
MIG/MAG varsayılanları ..................................................................................... 52
9.3.1
Tabanca tetik modu (2-zamanlı/4-zamanlı) ...................................................... 53
9.3.2
4 zamanlı yapılandırma.................................................................................... 54
9.3.3
Yazılım tuşu yapılandırması ............................................................................. 55
9.3.4
Darbelemede voltaj ölçümü.............................................................................. 56
9.3.5
AVC besleyici ................................................................................................... 56
9.3.6
Salma darbesi .................................................................................................. 56
9.4
MMA varsayılanları............................................................................................. 56
9.5
Hızlı mod yazılım tuşları .................................................................................... 56
9.6
İkili başlatma kaynakları .................................................................................... 57
9.7
Panel uzaktan etkinleştirme .............................................................................. 57
9.8
WF gözetim ......................................................................................................... 57
9.9
Otomatik kayıt modu.......................................................................................... 57
0460 896 288
© ESAB AB 2013
İÇINDEKILER
9.10
Tetik kaynak veri anahtarı ................................................................................. 58
9.11
Çoklu tel besleyiciler ......................................................................................... 59
9.12
Kalite fonksiyonları ............................................................................................ 60
9.13
Bakım .................................................................................................................. 60
9.14
Uzunluk birimi .................................................................................................... 61
9.15
Ölçüm değeri frekansı ....................................................................................... 61
9.16
Kayıt tuşu............................................................................................................ 61
10 TOOLS ................................................................................................................ 63
10.1 Hata günlüğü ...................................................................................................... 63
10.1.1 Hata kodu açıklamaları .................................................................................... 64
10.2
Dışa Aktar/İçe Aktar ........................................................................................... 67
10.3 Dosya yöneticisi................................................................................................. 68
10.3.1 Bir dosya/klasörü silme .................................................................................... 69
10.3.2 Bir dosya/klasörün adını değiştirme ................................................................. 69
10.3.3 Yeni klasör oluştur ............................................................................................ 70
10.3.4 Dosyaları kopyalama ve yapıştırma ................................................................. 70
10.4
Ayar sınırlarını düzenle...................................................................................... 70
10.5
Ölçüm sınırlarını düzenle .................................................................................. 71
10.6
Üretim istatistikleri............................................................................................. 72
10.7 Kalite fonksiyonları ............................................................................................ 73
10.7.1 Kalite verilerini kaydet ...................................................................................... 73
10.8 Kullanıcı tanımlı sinerjik veri............................................................................. 74
10.8.1 Voltaj/tel hızı koordinatlarını belirtin ................................................................. 75
10.8.2 Geçerli tel/gaz kombinasyonu belirleme .......................................................... 75
10.8.3 Kendi tel/gaz alternatifinizi oluşturun................................................................ 76
10.9
Takvim ................................................................................................................. 77
10.10 Kullanıcı hesapları ............................................................................................. 77
10.11 Ünite bilgileri ...................................................................................................... 78
11 YEDEK PARÇA SİPARİŞİ .................................................................................. 79
MENÜ YAPISI ............................................................................................................80
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ .....................................................................................86
SİPARİŞ NUMARALARI ............................................................................................93
AKSESUARLAR ........................................................................................................94
Özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakları saklıdır.
0460 896 288
© ESAB AB 2013
1 GÜVENLİK
1
GÜVENLİK
NOT!
Cihaz ESAB tarafından genel bir kurulumda test edilmiştir. Belirli kurulumun
güvenliğinin ve fonksiyonunun sorumluluğu, integratöre aittir.
ESAB cihazının kullanıcıları cihaz ile veya cihaza yakın çalışan herkesin ilgili tüm güvenlik
önlemlerine uymasını sağlamak için nihai sorumluluğu taşımalıdır. Güvenlik önlemleri bu tip
cihazlar için geçerli gereksinimleri karşılamalıdır. İşyeri için geçerli standart yönetmeliklere ek
olarak aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır.
Tüm çalışmalar eğitimli, cihazın çalışmasına aşina personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın
hatalı çalıştırılması operatörün yaralanmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilecek
tehlikeli durumlara yol açabilir.
1. Cihazı kullanan herkesin aşağıdakilere aşina olması gerekir:
○ çalışmasına
○ acil durdurma yerlerine
○ fonksiyonuna
○ ilgili güvenlik önlemlerine
○ cihazın kaynak yapma ve kesme veya ilgili diğer işlemleri
2. Operatör aşağıdakileri sağlamalıdır:
○ çalışmaya başlandığında cihazın çalışma alanı içinde hiçbir yetkisiz kişinin
bulunmaması.
○ ark vurduğunda veya cihazla çalışmaya başlandığında hiç kimsenin korumasız
olmaması
3. İşyeri şu özelliklerde olmalıdır:
○ amaca uygun
○ hava akımından etkilenmeyen
4. Kişisel güvenlik ekipmanı:
○ Daima, örneğin koruyucu gözlük, alev geçirmez giysi, koruyucu eldiven gibi, önerilen
kişisel güvenlik ekipmanlarını giyin.
○ Sıkışabilecek veya yanıklara neden olabilecek bol elbiseler, örneğin eşarp, bilezik,
yüzük, vb., takmayın.
5. Genel önlemler:
○ Dönüş kablosunun sağlam şekilde bağlandığından emin olun.
○ Yüksek gerilim cihazları ile ilgili çalışmalar sadece yetkili bir elektrikçi tarafından
gerçekleştirilebilir
○ Uygun yangın söndürme ekipmanı açıkça işaretlenmiş ve elinizin altında olmalıdır.
○ Cihazın yağlama ve bakım işlemi cihaz çalışırken yapılmamalıdır
0460 896 288
-5-
© ESAB AB 2013
1 GÜVENLİK
NOT!
Elektronik cihazları bir geri dönüşüm tesisinde imha
edin!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa Direktifi'ne
2002/96/EC ve ulusal hukuka uygun olarak
uygulanmasına riayet edilerek, kullanım ömrünün sonuna
gelen elektrikli ve/veya elektronik cihazların geri
dönüşüm tesisinde bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Ekipmanın sorumlu kişisi olarak, onaylanmış toplama
istasyonları hakkında bilgi elde etmek sizin
sorumluluğunuzdadır.
Detaylı bilgi için en yakın ESAB bayisine başvurun.
0460 896 288
-6-
© ESAB AB 2013
2 GİRİŞ
2
GİRİŞ
Kaynak cihazınızdan mümkün olduğunca çok yararlanmak için, bu kullanma kılavuzunu
okumanızı öneririz.
Çalışması hakkında genel bilgiler için, güç kaynağı ve tel besleme ünitesine ait kullanıcı el
kitaplarına bakın.
Ekranda sunulan metin aşağıdaki dillerde mevcuttur: İngilizce, İsveççe, Fince, Norveççe,
Danca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Portekizce, Macarca,
Lehçe, Amerikan İngilizcesi, Çekçe, Çince ve Türkçe.
NOT!
Panelin işlevinde yüklü olduğu ürüne bağlı olarak farklılıklar ortaya çıkabilir.
2.1
Kontrol paneli Aristo U82
Kontrol paneli vidalı bir montaj desteği ve İngilizce kullanım kılavuzu ile birlikte verilir. 1,2 m
kablo panel üzerine montedir. Bir USB bellek ve bir uzatma kablosu aksesuar olarak temin
edilebilir; bu kılavuzun "AKSESUARLAR" bölümüne bakın.
Diğer dillerdeki kullanım kılavuzları İnternetten indirilebilir: www.esab.com
1.
USB bellek yeri
2.
İmleci hareket ettirme düğmesi
3.
Ekran
4.
Yazılım tuşları
5.
Menü
6.
Giriş
7.
Ayar değerlerini artırma/azaltma ve voltaj
ayarlama düğmesi, #
8.
Ayar değerlerini artırma/azaltma ve tel
sürme hızını ayarlama düğmesi, *
2.1.1
Tuşlar ve düğmeler
Yazılım tuşları (4)
Ekranın altındaki sıralı beş tuşun değişken işlevleri vardır. Bunlar
"yazılım" tuşlarıdır, o anda çalıştığınız menüye göre farklı
fonksiyonlara sahip olabilirler. Bu tuşlar için geçerli işlevler ekranın
alt satırındaki metinde görülebilir.
İşlev etkin olduğunda ilgili tuş, beyaz rengine dönüştürülerek
gösterilir:
0460 896 288
-7-
© ESAB AB 2013
2 GİRİŞ
Menü tuşu (5)
MENÜ tuşunu
kullanmak sizi her zaman ana menüye geri götürür:
Giriş tuşu (6)
Giriş tuşunu
kullanmak bir seçimi onaylar.
İmleç düğmesi (2)
Sol düğmeyi kullanmak imleci ekranda farklı satırlara hareket ettirir.
Artı/eksi düğmeleri (7, 8)
Sağ düğmeler bir ayar değerini artırır veya azaltır. Düğmelerin yan tarafında bir sembol, bir
kare # ya da bir yıldız * vardır. Bazı ayarların belirli bir düğme ile yapılması gerekmesine
rağmen çoğu sayısal ayar her iki düğme ile de ayarlanabilir.
2.2
Yerleştirme
Kontrol panelinin arkasında, paneli bir yere
koyup yine de ekranı dik konumda
görüntülemenizi sağlayan katlanabilir bir
stand vardır. Stand ayrıca kontrol panelinin
tel besleme ünitesine asılabilmesini sağlayan
bir montaj parçası gibi davranır.
2.3
USB bağlantısı
Harici USB bellekler kontrol paneline ve kontrol panelinden programları aktarmak için
kullanılabilir. "Gönder/Al" bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Kontrol panelinde üretilen dosyalar xml dosyaları olarak saklanır. USB belleğin çalışması
için FAT 32 olarak biçimlendirilmiş olması gerekir.
Normal kullanım sırasında "virüslerin" cihazı enfekte edebilme riski yoktur. Bu riski tamamen
ortadan kaldırmak için, bu cihaz ile birlikte kullanılan belleğin başka bir amaçla
kullanılmamasını öneririz.
Bazı USB bellekler bu cihaz ile çalışmayabilir. Biz saygın bir tedarikçinin USB belleklerini
kullanmanızı öneririz. ESAB bir USB belleğin yanlış kullanımı sonucu oluşan herhangi bir
hasar için sorumluluk kabul etmez.
0460 896 288
-8-
© ESAB AB 2013
2 GİRİŞ
2.3.1
USB belleği takın
Aşağıdaki işlemleri yapın:
•
•
•
•
•
Güç kaynağı ana şalterini kapatın.
Kontrol panelinin sol ucu üzerindeki kapağı açın.
USB belleği USB konektörüne takın.
Kapağı kapatın.
Güç kaynağı ana şalterini açın.
2.4
Birinci adım - dil seçimi
Bu menü cihazı ilk kez başlattığınızda ekranında görünür.
Kontrol paneli teslimatta İngilizce olarak ayarlanmıştır. Dilinizi seçmek için, aşağıdaki
işlemleri yapınız.
Ana menüye gelmek için MENÜ
tuşuna basın.
Sol düğmeyi kullanarak imleci YAPILANDIRMA satırına getirin.
GİRİŞ
0460 896 288
tuşuna basın
-9-
© ESAB AB 2013
2 GİRİŞ
İmleci DİL (LANGUAGE) satırına getirin. Kontrol panelinde kullanılabilir dillerin bir listesini
ekrana getirmek için GİRİŞ (ENTER) tuşuna basın.
İmleci dilinizin bulunduğu satır üzerine getirin ve GİRİŞ (ENTER) tuşuna basın.
2.5
Ekran
İmleç
Kontrol panelinin imleci, seçili metnin beyaza dönüştüğü, metin etrafında gölgeli bir alan
olarak sunulmuştur. Seçim kullanım kılavuzunda kalın metin ile görüntülenir.
0460 896 288
- 10 -
© ESAB AB 2013
2 GİRİŞ
Oklar ve kaydırma çubukları
Bir sıranın arkasında daha fazla bilgi olması durumunda, bu metnin arkasındaki siyah bir
okla gösterilir. Listede daha fazla satır varsa ekranın sağında bir kaydırma çubuğu görülür:
Metin kutuları
Ekranın alt kısmında, doğrudan kutularının altındaki beş tuşun geçerli işlevlerini açıklayan
metinler içeren beş kutu vardır.
Enerji tasarruf modu
Arka aydınlatmanın ömrünü uzatmak için, hiçbir faaliyet olmaması durumunda üç dakika
sonra kapanır.
2.5.1
0460 896 288
Ekrandaki semboller
A
Seçili kaynak veri seti
B
S = Ayar sınırı aktif
M = Ölçüm sınırı aktif
C
Seçili tel besleme ünitesi
D
Bir hata oluştu, "ARAÇLAR" bölümünün
"Hata mesajları" kısmına bakın.
E
Geri çağrılan bellek konum numarası
F
Bir parametre değerini artırmak veya
azaltmak için # ile işaretlenmiş artı/eksi
düğmesini seçin.
G
Ölçülen motor akımı
H
Bir parametre değerini artırmak veya
azaltmak için * ile işaretlenmiş artı/eksi
düğmesini seçin.
I
Düzenleme modu, bellek konumu
düzenleniyor
- 11 -
© ESAB AB 2013
2 GİRİŞ
2.6
Ayarları hakkında genel bilgiler
Ayarın üç ana türü vardır:
•
•
•
Sayısal değerlerin ayarlanması
Verilen alternatiflerle ayarlama
AÇIK/KAPALI (ON/OFF) modu ayarlama
2.6.1
Sayısal değerlerin ayarlanması
Bir sayısal değeri ayarlarken, iki artı/eksi düğmesinden biri belirli bir değeri artırmak veya
azaltmak için kullanılır. Bir takım değerler uzaktan kumanda ünitesinden de değiştirilebilir.
2.6.2
Verilen alternatiflerle ayarlama
Bazı ayarlar bir listeden alternatif seçilerek yapılır.
Böyle bir liste aşağıdaki gibi görünebilir:
Burada imleç MIG/MAG ile ilgili satıra yerleştirilir. Bu konumda GİRİŞ'e (ENTER) basarak,
MIG/MAG alternatifi seçilir. Bunun yerine başka bir alternatif seçmek istiyorsanız, sol
düğmeyle yukarı veya aşağı doğru atlayarak imleci doğru satıra yerleştirin. Ardından
GİRİŞ'e basın. Eğer bir seçim yapmadan listeden çıkmak istiyorsanız, ÇIKIŞ'a (QUIT) basın.
2.6.3
AÇIK/KAPALI (ON/OFF) Ayarları
Bazı fonksiyonlar için, AÇIK (ON) ve KAPALI (OFF) değerlerini ayarlamak mümkündür.
MIG/MAG ve MMA kaynak işlemi sırasındaki sinerji fonksiyonu böyle bir fonksiyonun
örneğidir. AÇIK (ON) veya KAPALI (OFF) ayarları yukarıda açıklandığı gibi alternatif bir
listeden seçilebilir.
2.6.4
ÇIKIŞ (QUIT) VE GİRİŞ (ENTER)
Zaman zaman diğer işlevler için kullanılmasına rağmen en sağdaki "yazılım" tuşu, öncelikle
ÇIKIŞ (QUIT) için kullanılır.
•
ÇIKIŞ'a (QUIT) basmak bir önceki menüye veya ekrana geri döndürür.
tuşuna bu kılavuzda GİRİŞ denir.
•
GİRİŞ'e (ENTER) basıldığında bir menü veya listede seçili tercih uygulanır.
0460 896 288
- 12 -
© ESAB AB 2013
3 MENÜLER
3
MENÜLER
Kontrol paneli birçok farklı menü kullanır. Menüler, Ana, Yapılandırma, Araçlar, Kaynak veri
ayarı, Ölçü, Kaynak veri belleği ve Hızlı mod menüleridir. Menü yapıları, bu kılavuzun
sonundaki "MENÜ YAPISI" ekinde belirtilmiştir. Başlatma sırasında, geçerli program sürümü
hakkında bilgi içeren bir başlangıçekranı da kısaca görüntülenir.
Başlangıç ekranı
3.1
Ana menü
ANA MENÜ'den (MAIN MENU), kaynak işlemi, kaynak yöntemi, tel tipi vb. değiştirebilirsiniz.
Bu menüden diğer tüm alt menülere geçebilirsiniz.
0460 896 288
- 13 -
© ESAB AB 2013
3 MENÜLER
3.1.1
Yapılandırma menüsü
YAPILANDIRMA menüsünde dil, diğer temel ayarlar, ölçü birimi vb. üzerinde değişiklik
yapabilirsiniz.
3.1.2
Araçlar menüsü
ARAÇLAR (TOOLS) menüsünde dosyaları aktarabilir, kalite ve üretim istatistiklerini, hata
günlükleri, vb. görebilirsiniz.
0460 896 288
- 14 -
© ESAB AB 2013
3 MENÜLER
3.1.3
Kaynak veri ayarları menüsü
KAYNAK VERİLERİ AYAR (WELD DATA SETTING) menüsünde çeşitli kaynak
parametrelerini değiştirebilirsiniz. Menü hangi kaynak işleminin seçildiğine bağlı olarak farklı
görünüşlere sahiptir. Örnek kısa sprey ark ile MIG/MAG kaynağını göstermektedir.
0460 896 288
- 15 -
© ESAB AB 2013
3 MENÜLER
3.1.4
Ölçüm
ÖLÇÜM'de (MEASURE) kaynak işlemi devam ederken, çeşitli kaynak parametreleri için
ölçülen değerleri görebilirsiniz.
Ölçüm ekranında belirli parametrelerin değerlerini değiştirebilirsiniz. Bu parametrelerin
hangisi olduğu hangi kaynak işleminin ayarlandığına bağlıdır. Ayarlanabilir parametre
değerleri her zaman # veya * ile işaretlenmiştir.
Ölçülen değerler kaynak tamamlandıktan sonra bile ekranda kalır. Ölçüm değerlerini
kaybetmeden farklı menülere gidebilirsiniz. Kaynak işlemi devam etmediği durumlarda
ayarlanmış değer değiştirilirse, ölçüm değeri karışıklığı önlemek için sıfıra çevrilir.
İPUCU:Darbelerken, gerilim değerinin ortalama bir değer mi yoksa tepe değeri olarak mı
görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Bu ayar, MIG/MAG standart ayarlar kapsamında
ayarlanabilir; "MIG/MAG standart ayarlar" bölümüne bakın.
0460 896 288
- 16 -
© ESAB AB 2013
3 MENÜLER
3.1.5
Kaynak veri hafızası menüsü
KAYNAK VERİ BELLEĞİ (WELD DATA MEMORY) menüsünde, çeşitli kaynak verilerini
çağırabilir, saklayabilir, silebilir ve kopyalayabilirsiniz. Kaynak veri setleri 255 farklı bellek
konumunda, saklanabilir.
Daha fazla bilgi için "BELLEK YÖNETİMİ" bölümüne bakın.
3.1.6
Hızlı mod menüsü
HIZLI MOD menüsünde, yazılım tuşlarını kaynak veri hafızası konumlarıyla
"ilişkilendirebilirsiniz." Bu ayarlar Yapılandırma menüsünde yürütülmektedir. Seçilen bellek
konumlarının sayısı sağ üst köşede görüntülenir.
Daha fazla bilgi için "Hızlı mod yazılım tuşları" bölümüne bakın.
0460 896 288
- 17 -
© ESAB AB 2013
4 MIG/MAG KAYNAĞI
4
MIG/MAG KAYNAĞI
Ana menü → Yöntem
MIG/MAG kaynağı koruyucu gaz tarafından korunan kaynak banyosunda, sürekli verilen
dolgu telini eritir.
Darbeleme damlacıkların arktan transferini etkilemek için kullanılır, böylece düşük kaynak
verilerinde bile sabit ve damlacıksız kalır
MIG/MAG kaynağında KISA-/SPREYARK ve DARBELEME ile birlikte kullanılabilen tel
çapları için bu kılavuzun sonunda bulunan "KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ" ekine bakın.
MIG/MAG işlemi seçildiğinde, sol düğme ile yöntemi seçip ve sonra GİRİŞ (ENTER) tuşuna
basarak dört yöntem arasında seçim yapabilirsiniz. Kısa-/spreyark, pulse veya superpulse
arasında seçim yapın ve sonra tekrar GİRİŞ tuşuna basın.
4.1
Kaynak verileri ayarı menüsündeki ayarlar
4.1.1
Kısa spreyark ile MIG/MAG kaynağı
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Voltaj
8 - 60 V
0,25 V (bir
ondalıkla
görüntülenir)
Tel besleme hızı **
0.8 - 30.0 m/min
0.1 m/min
İndüktans
%0 - %100
1%
x
x
Regülatör tipi
1 - 12
1
x
-
Sinerji*
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
-
-
Gaz ön-akış
0.1 - 25 s
Sürme başlatma
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
"Sıcak başlama"
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
"Sıcak başlama" süresi
0 - 10 s
x
0460 896 288
0.1 s
0.1 s
- 18 -
Sinerji
bağımlı
x
Sinerji
ayarlanabil
ir
x
x
x
© ESAB AB 2013
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Sinerji
bağımlı
Sinerji
ayarlanabil
ir
"Sıcak başlama" tel
sürmesi
Komple tel besleme 0.1 m/min
aralığı
"Temas algılama"
10 - 16 A
Yumuşak başlatma
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
Krater doldurma
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
Krater doldurma süresi
0 - 10 s
0.1 s
x
Nihai krater doldurma tel
beslemesi
Geçerli tel besleme
hızında 1,5 m/dak
0.1 m/min
x
Nihai krater doldurma
voltajı
8 - 24,7 V
"Tel kurtarma akımı"***
KAPALI (OFF) veya
AÇIK (ON)
Geriyanma süresi
0-1s
0.01 s
x
Sonlandırma
Nihai darbe veya
SCT
-
x
Gaz son-akış
0.1 - 25 s
0.1 s
x
Ayar sınırları
1 - 50
-
-
-
Ölçüm sınırları
1 - 50
-
-
-
Puntalama ****
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
Puntalama süresi
0 - 25 s
x
x
x
0.1 s
*) Teslimattaki sinerjik hat: sert tel (ER70S), koruyucu gaz CO2, 1,2 mm'lik telle birlikte.
**)Ayar aralığı kullanılan tel besleme ünitesine bağlıdır.
***) Yapılandırma menüsü MIG/MAG varsayılanlarında ayarlanır.
****) Tabanca tetikleme modu 4 zamanlı ise puntalamayı (AÇIK) (ON) seçmek mümkün
değildir.
4.1.2
Darbeli MIG/MAG kaynağı
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Voltaj
10 - 50 V
0,25 V (bir
ondalıkla
görüntülenir)
Tel besleme hızı *
0.8 - 30.0 m/min
0.1 m/min
Darbe akımı **
100 - 650 A
4A
x
Darbe süresi
1.7 - 25.5 ms
0.1 ms
x
Darbe frekansı
16 - 312 Hz
2 Hz
x
Arkaplan akımı
4 - 300 A
1A
x
Eğim
1-9
1
x
0460 896 288
- 19 -
Sinerji
bağımlı
x
Sinerji
ayarlanabil
ir
x
x
© ESAB AB 2013
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Sinerji
bağımlı
Sinerji
ayarlanabil
ir
Sinerji***
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
-
Ka
%0 - %100
1%
x
Ki
%0 - %100
1%
x
Gaz ön-akış
0.1 - 25 s
0.1 s
Sürme başlatma
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
Yumuşak başlatma
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
"Sıcak başlama"
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
"Sıcak başlama" süresi
0 - 10 s
x
"Sıcak başlama" tel
sürmesi
Komple tel besleme 0.1 m/min
aralığı
"Temas algılama"
10 - 16 A
Krater doldurma
(pulse/pulse kapalı)
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
Krater doldurma süresi
0 - 10 s
0.1 s
x
Nihai krater doldurma tel
beslemesi
Geçerli tel besleme
hızında 1,5 m/dak
0.1 m/min
x
Nihai krater doldurma
voltajı
8 - 33,2 V
x
Nihai darbe akımı
100 - maks A
x
Nihai arkaplan akımı
12 - 50 A
x
Nihai frekans
20 - 270 Hz
x
"Tel kurtarma akımı"****
KAPALI (OFF) veya
AÇIK (ON)
Geriyanma süresi
0-1s
0.01 s
x
Sonlandırma
Nihai darbe veya
SCT
-
x
Gaz son-akış
0.1 - 25 s
0.1 s
x
Ayar sınırları
1 - 50
-
-
-
Ölçüm sınırları
1 - 50
-
-
-
Puntalama *****
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
Puntalama süresi
0 - 25 s
x
x
0.1 s
x
0.1 s
*)Ayar aralığı kullanılan tel besleme ünitesine bağlıdır.
**) Minimal arkaplan akımı ve darbe akımı kullanılan makine tipine bağlıdır.
***) Teslimattaki sinerjik hat: sert tel (ER70S), koruyucu gaz CO2, 1,2 mm'lik telle birlikte.
****) Yapılandırma menüsü MIG/MAG varsayılanlarında ayarlanır.
*****) Tabanca tetikleme modu 4 zamanlı ise puntalamayı (AÇIK) seçmek mümkün değildir.
0460 896 288
- 20 -
© ESAB AB 2013
4 MIG/MAG KAYNAĞI
4.1.3
SüperDarbeli, birincil/ikincil, darbeli kısa sprey ark ile MIG/MAG
kaynağı
Ana menü → Yöntem → Metod → Faz→ Metod
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Faz
Birincil veya İkincil
-
x
Yöntem
Kısa-/sprey ark veya darbeli
x
Voltaj
10 - 50 V
0,25 V(1 ondalık
ile görüntülenir)
Tel besleme hızı *
0.8 - 30.0 m/min
0.1 m/min
İndüktans
%0 - %100
1%
x
Darbe akımı **
100 - 650 A
4A
x
Darbe süresi
1.7 - 25.5 ms
0.1 ms
x
Darbe frekansı
16 - 312 Hz
2 Hz
x
Arkaplan akımı
4 - 300 A
1A
x
Eğim
1-9
1
x
Ka
%0 - %100
1%
x
Ki
%0 - %100
1%
x
Regülatör tipi
Sinerji
bağımlı
x
Sinerji
ayarlanabil
ir
x
x
x
1
Sinerji***
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
Faz kaynak süresi
0 - 2,50 s
0.01 s
x
Gaz ön-akış
0.1 - 25 s
0.1 s
x
Sürme başlatma
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
Yumuşak başlatma
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
"Sıcak başlama"
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
"Sıcak başlama" süresi
0 - 10 s
x
"Sıcak başlama" tel
sürmesi
Komple tel besleme 0.1 m/min
aralığı
x
"Sıcak başlama" gerilimi
-14 ile +27 V arası
-
"Temas algılama"
10 - 16 A
x
Krater doldurma
(pulse/pulse kapalı)
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
Krater doldurma süresi
0 - 10 s
0.1 s
x
Nihai krater doldurma tel
beslemesi
Geçerli tel besleme
hızında 1,5 m/dak
0.1 m/min
x
Nihai krater doldurma
voltajı
8 - 33,2 V
x
Nihai darbe akımı
100 - maks A
x
0460 896 288
-
0.1 s
- 21 -
-
© ESAB AB 2013
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Sinerji
bağımlı
Sinerji
ayarlanabil
ir
Nihai arkaplan akımı
12 - 50 A
x
Nihai frekans
20 - 270 Hz
x
Kesme darbesi
%
Geriyanma süresi
0-1s
0.01 s
x
Sonlandırma
Nihai darbe veya
SCT
-
x
Gaz son-akış
0.1 - 25 s
0.1 s
x
Ayar sınırları
1 - 50
-
-
-
Ölçüm sınırları
1 - 50
-
-
-
Puntalama
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
Puntalama süresi
0 - 25 s
x
"Tel kurtarma akımı"****
KAPALI (OFF) veya
AÇIK (ON)
0.1 s
x
*)Ayar aralığı kullanılan tel besleme ünitesine bağlıdır.
**) Minimal arkaplan akımı ve darbe akımı kullanılan makine tipine bağlıdır.
***) Teslimattaki sinerjik hat: sert tel (ER70S), koruyucu gaz CO2, 1,2 mm'lik telle birlikte.
****) Yapılandırma menüsü MIG/MAG temel ayarlarında ayarlanır.
4.2
Ayarlar için fonksiyon açıklamaları
Voltaj
Yüksek voltaj ark uzunluğunu artırır ve daha sıcak, daha geniş kaynak banyosu oluşturur.
Voltaj ayarı sinerji ve sinerji olmayan modlar arasında değişir. Sinerji modunda, voltaj, voltajın
sinerjik hattından pozitif veya negatif sapma olarak ayarlanır. Sinerji olmayan modda, voltaj
değeri mutlak değer olarak ayarlanır.
Gerilim belirlemesi ölçüm, kaynak verileri ayarlama, veya hızlı mod menülerinde yapılır.
Uzaktan kontrol ünitesi kullanıldığı zaman, ayar buradan ayarlanabilir.
Tel besleme hızı
Bu gerekli dolgu teli besleme hızını m/dak olarak ayarlar.
Tel sürme hızı; ölçüm, kaynak verileri ayarlama, veya hızlı mod menülerinde ayarlanır.
Uzaktan kontrol ünitesi kullanıldığı zaman, ayar buradan ayarlanabilir.
İndüktans
Daha yüksek indüktans daha geniş bir kaynak banyosu ve daha az damlacık ile
sonuçlanır. Daha düşük indüktans daha sert bir ses ancak sabit, yoğun bir ark
oluşturur.
İndüktans kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Sadece kısa sprey ark ile MIG/MAG kaynağı için geçerlidir.
0460 896 288
- 22 -
© ESAB AB 2013
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Regülatör tipi
Kaynaktaki ısıyı ve kısa devre prosesini etkiler.
Ayar değiştirilmemelidir.
Darbe akımı
Darbeli akım durumunda iki akım değerinden daha yüksek olanıdır.
Darbe akımı sinerji fonksiyonu kapalıyken kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Sadece darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir.
Darbe süresi
Darbe periyodu boyunca darbe akımının açık olduğu süredir.
Darbe akımı sinerji fonksiyonu kapalıyken kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Sadece darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir.
Darbe frekansı
Arkaplan akım süresi, darbe akımı için geçen zamanla birlikte, darbe periyodu vermektedir
Darbe frekansı sinerji fonksiyonu kapalıyken kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Sadece darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir.
Arkaplan akımı
Darbeli akım durumunda iki akım değerinden daha düşük olanıdır.
Arkaplan akımı sinerji fonksiyonu kapalıyken kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Sadece darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir.
Akım
Süre
Darbeli MIG/MAG kaynağı
A = Arkaplan akımı
B = Pulse süresi
C = Pulse periyodu süresi
D = Pulse akım
0460 896 288
- 23 -
© ESAB AB 2013
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Eğim
"Eğim" pulse akımın ayarlanan değere yavaşça arttığı/azaldığı anlamına gelir. "Eğim"
parametresi her biri 100 µs'ye karşılık gelen dokuz aşamada ayarlanabilir.
Ses ile ilgili olarak eğim önemlidir. Dik bir eğim daha yüksek ve daha keskin ses üretir. Çok
hafif bir eğim, en kötü durum senaryosunda, darbenin damlacık kesme yeteneğini bozabilir.
Eğim sinerji fonksiyonu kapalıyken kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Sadece darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir.
Ka
Ka oransal öğedir ve regülatörün amplifikasyonuna karşılık gelir. Düşük bir değer voltajın
hassas olarak sabit bir seviyede korunamadığı anlamına gelir.
Ka, sinerji fonksiyonu kapalıyken kaynak verileri ayarı menüsü → dahili sabitler bölümünde
ayarlanır.
Sadece darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir.
Ki
Ki uzun vadede arızayı ortadan kaldırmaya çalışan entegrasyon öğesidir. Burada da, düşük
bir değer zayıf bir düzenleyici etki üretir.
Ki, sinerji fonksiyonu kapalıyken kaynak verileri ayarı menüsü → dahili sabitler bölümünde
ayarlanır.
Sadece darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir.
Sinerji
Tel tipi, tel çapı ve gaz karışımının her kombinasyonu, tel besleme hızı ve voltaj (ark
uzunluğu) arasında sabit, işleyen ark elde etmek için özel bir ilişki gerektirir. Gerilim (ark
uzunluğu) doğru kaynak parametrelerini hızlı bir şekilde daha kolay bulmanızı sağlayacak
şekilde, önceden programlanmış seçtiğiniz sinerjik hat ile otomatik olarak "uyumlu olur." Tel
besleme hızı ve diğer parametreler arasındaki bağlantı sinerjik hat olarak bilinir.
Tel ve gaz kombinasyonları için bu kılavuzun sonunda yer alan ekteki "KABLO VE GAZ
ÖLÇÜLERİ" bölümüne bakın.
Yetkili ESAB servis mühendisi tarafından monte edilmesi gerekmesine rağmen, farklı sinerjik
hat paketleri sipariş etmek mümkündür.
Kendi sinerjik hatlarınızı oluşturmak için "Kullanıcı tanımlı sinerjik veri" bölümüne bakın.
Sinerji aktivasyonu kaynak verileri ayar menüsünde gerçekleşmektedir.
Faz
Bu fonksiyonda, seçim birincil ve ikincil arasında yapılır.
Yüksek veri birincil ve düşük veri ikincil'de ayarlanır.
Ayarlar birincil veya ikincil verilerin düzenlenme için kullanılabilir olması gerektiğini
belirlemek için kullanılır. Ayrıca ölçüm ve uzaktan kontrol modlarında hangi verilerin
etkilendiğini belirler. Ölçüm ekranında gösterilen tel besleme hızı seçilen faz için geçerli hızı
gösterir. Ancak, voltaj, akım ve kaynak çıkışı her faz altındaki ölçümlere dayanmaktadır.
Birincil ve ikincil fazlarda farklı sinerji seçebilirsiniz.
Birincil veya ikincil faz MIG / MAG SET'te süperdarbe seçildiğinde ve sinerji kapalıyken
ayarlanır.
0460 896 288
- 24 -
© ESAB AB 2013
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Gaz ön-akış
Bu ark vurmadan önce koruyucu gazın akacağı süreyi kontrol eder.
Ön gaz, kaynak verileri ayar menüsü → veri başlatma'da ayarlanır.
Sürme başlatma
Sürme başlatma, teli iş malzemesi ile elektriksel temas edene kadar ayarlı hızın
% 50'si ile besler.
Sıcak başlama gerçekleştirilirse sıcak başlama süresinin % 50'sidir.
Sürme başlatma kaynak verileri ayar menüsü → veri başlatma'da ayarlanır.
Yumuşak başlatma
Yumuşak başlatma, kaynak teli iş malzemesine karşı kısa devreye girdiğinde tel
beslemesinin duracağı anlamına gelir. Besleme ünitesi kaynak telinin iş parçasıyla devresi
kesilene ve ark çıkana kadar geri sarmaya başlar. Besleme ünitesi daha sonra kaynak telini
doğru yönde beslemeye başlar ve kaynak başlatma gerçekleştirilir.
Yumuşak başlatma kaynak verileri ayar menüsü → veri başlatma'da ayarlanır.
Geri tel beslemesini destekleyen besleme üniteleri ile kaynak yaparken geçerlidir.
"Sıcak başlama"
"Sıcak başlama" tel sürme hızını ve gerilimi kaynak işleminin başlangıcında ayarlanabilir bir
süre için artırır. Bunun temel amacı, birleştirmenin başlangıcında zayıf erime riskini azaltmak
için kaynağa başlarken daha fazla enerji sağlamaktır.
Sinerji - sıcak başlama
Kaynak başlatma sırasında daha fazla enerji sağlamak ve nüfuz etmesini sağlamak için,
belirli bir süre boyunca tel besleme hızını mevcut tel besleme hızına göre arttırmak
mümkündür. Hız olağan tel besleme hızına göre ayarlanır. Ark yandığı zaman süre başlar ve
sürenin uzunluğu ayarlanan sıcak başlatma zamanıdır. Sinerji tel hızında 2 m/dak bir artış
sağlar.
Sinerji olmayan - sıcak başlama
Sinerji olmayan seçilirse, voltaj ayarlanabilir.
Sinerji olmayan ve darbeli sırasında, voltaj, darbe akımı, arka plan akımı ve frekans
ayarlanabilir.
NOT!
Sıcak başlatma tel beslemesi ve sıcak başlatma voltajı için negatif değerler
ayarlamak mümkündür. Bu seçenek, başlangıçta kaynak verileri "hızlandırılması"
ile pürüzsüz bir kaynak başlatma için yüksek kaynak verileriyle kullanılabilir.
Sıcak başlama, ölçüm ekranında veya kaynak verileri ayar menüsü → veri başlatma'da
etkinleştirilir.
Dokunma algılama
Sistem telin iş malzemesi ile temas ettiğini tespit eder.
Temas algılama kaynak verileri ayar menüsü → veri başlatma'da ayarlanır.
Sadece robot kaynak için geçerlidir.
0460 896 288
- 25 -
© ESAB AB 2013
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Krater doldurma
Krater doldurma kaynağı tamamlarken kaynak havuzunun ısı ve boyutunda kontrollü bir
azalmayı mümkün kılar. Bu kaynak birleşim yerinde gözenek, termal çatlama ve krater
oluşumunu önlemeyi daha kolaylaştırır.
Darbeli kaynak modunda, darbeli ve darbesiz krater doldurma arasında seçim yapmak
mümkündür. Darbesiz krater doldurma daha hızlı bir süreçtir. Darbeli krater doldurma biraz
daha uzun sürer, ama uygun değerler kullanıldığında damlacıksız krater doldurma sağlar.
Sinerji - krater doldurma
Sinerji modunda, krater doldurma süresi ve nihai tel besleme hızı hem darbeli hem darbesiz
krater doldurma için ayarlanır. Voltaj ve darbe parametreleri sinerji yardımıyla nihai değerlere
düşer.
Sinerji olmayan - krater doldurma
Sinerji olmayan modda, ayarlar krater doldurma sonunda başka bir ark uzunluğu vermek için
değiştirilebilir. Krater doldurmanın nihai değeri için nihai bir süre de ayarlanabilir.
Nihai voltaj darbesiz krater doldurma için ayarlanabilir. Nihai voltaj, nihai darbe akımı, nihai
arka plan akımı ve nihai frekans darbeli krater doldurma için ayarlanabilir.
Nihai parametre değerleri her zaman sürekli kaynak için ayarlı değerlere eşit veya daha
düşük olmalıdır. Sürekli kaynak ayarları ayarlanan nihai değerlerin altına düşürülürse, bu
aynı zamanda nihai değerleri de düşürecektir. Sürekli kaynak ayarının arttırılması durumunda
nihai parametre değerleri tekrar artmaz.
Örnek:
Nihai tel sürme hızı olarak 4 m/dk. değerine sahipsiniz ve tel sürme hızını 3,5 m/dk.
değerine düşürüyorsunuz. Nihai tel sürme hızı da 3,5 m/dk. değerine düşürülecektir. Tel
sürme hızı tekrar artırılsa bile nihai tel hızı 3,5 m/dk. değerinde kalır.
Krater doldurma, ölçüm ekranında veya kaynak verileri ayar menüsü → bitiş verileri
bölümünde etkinleştirilir.
Büzülme kesme darbesi
Büzülme kesme darbesi kaynak durduğunda tel üzerinde bir top oluşmamasını sağlamak
için uygulanan bir darbedir.
Kısa/sprey ark ve kısa darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir. Darbelerken, tamamlama bir
darbe ile senkronize edilir, bitirme darbesi, %20 - 200 arasında ayarlanabilir.
Bitiş tel ucu form, kaynak verileri ayar menüsü → bitiş verileri bölümünde ayarlanır.
Geri yanma süresi
Geri yanma süresi telin kırılmaya başladığı zaman ile güç kaynağının kaynak
voltajını kapattığı zaman arasındaki gecikmedir. Çok kısa geri yanma süresi,
telin sertleştirme kaynak banyosunda yakalanmış olması riski olan kaynak
tamamlandıktan sonra uzun bir tel uzaması ile sonuçlanır. Çok uzun geri yanma
süresi arkın kontak ucuna geri çarpma riski ile, daha kısa bir uzama sonucunu
verir.
Geriyanma süresi, kaynak verileri ayar menüsü → bitiş verileri bölümünde ayarlanır.
0460 896 288
- 26 -
© ESAB AB 2013
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Sonlandırma
Burada Bitimer akımı veya SCT'yi (Kısa Devre Sonlandırma) seçin. SCT, kaynak sonunda,
tel besleme tamamen durana ve iş malzemesi ile temas kesilene kadar küçük tekrarlı kısa
devreler veren bir fonksiyondur.
Sonlandırma, kaynak verileri ayar menüsü → bitiş verileri bölümünde ayarlanır.
Geri tel beslemesini destekleyen besleme üniteleri ile kaynak yaparken geçerlidir.
Salma darbesi
Tel iş malzemesi içinde sıkışıp kalırsa, sistem bunu algılar. Yüzeyden teli serbest bırakan bir
akım darbesi gönderilir.
Kısa/sprey ark ve kısa darbeli MIG/MAG kaynağı için geçerlidir. Darbelerken, tamamlama bir
pulse ile senkronize edilir, bitirme pulsı, %20 ve %200 arasında ayarlanabilir.
Ayar, Yapılandırma menüsü → MIG/MAG standart ayarlar.
Gaz son-akış
Bu ark söndükten sonra koruyucu gazın akacağı süreyi kontrol eder.
Son gaz, kaynak verileri ayar menüsü → bitiş verileri bölümünde ayarlanır.
Ayar sınırları ve ölçüm sınırları
Sınırlarda, bir sınır numarası seçilir. Ayarlar için, "Ayar limitlerini düzenle” ve "Ölçüm
limitlerini düzenle" bölümlerine bakınız.
Sınırlar kaynak verileri ayarı menüsünde etkinleştirilir.
Puntalama
Puntalama ince levhaları puntalamak istediğinizde kullanılır.
NOT!
Tetikleme anahtarını serbest bırakarak kaynak süresinin kısaltılması mümkün
değildir.
Puntalama ve puntalama süresi kaynak verileri ayarı menüsünde etkinleştirilir ve ayarlanır.
4.2.1
QSet
QSet, kaynak parametrelerinin ayarını kolaylaştırmak için kullanılır. Artı/eksi düğmelerini
kullanarak, ark uzunluğu -18 ila + 18 adım artırılabilir veya azaltılabilir.
KISA ARK
Yeni bir tel tipi/gaz tipi ile ilk defa kaynağa başlarken, QSet otomatik olarak tüm gerekli
kaynak parametrelerini ayarlar. Bundan sonra QSet iyi bir kaynak oluşturmak için gerekli tüm
verileri depolar. Voltaj otomatik olarak tel besleme hızı değişikliklerine uyar.
SPREY
Sprey ark alanına yaklaşırken, QSet değerinin arttırılması gerekir. Saf sprey ark ile kaynak
yaparken QSet işlevini devreden çıkarın. Ayarlanması gereken voltaj dışındaki tüm ayarlar
QSet'den devralınmıştır.
Öneri: İlk kaynağı (6 saniye) QSet ile tüm doğru verileri elde etmek için bir test parçası
üzerinde yapın.
0460 896 288
- 27 -
© ESAB AB 2013
4 MIG/MAG KAYNAĞI
QSet değeri, MIG/MAG yöntemi ve KISA/SPREY metodu için kaynak verileri ayarı
menüsünde ayarlanır.
4.2.2
Sinerji grubu
Mekanize kaynak için üç sinerji grubu arasından seçim yapmak mümkündür:
•
•
•
STANDART
ROBOT
SAT
Çeşitli sinerji grupları için kaynak hızı ve plaka kalınlığı arasındaki ilişki:
Levha kalınlığı
Kaynak hızı
A = STANDART çizgi
B = ROBOT çizgisi
C = SAT çizgisi
ROBOT sinerji grubu robotik kaynak veya diğer mekanize kaynaklar için kullanılır. Standart
hatlarda kaynak yapmaktan daha yüksek aktarım hızları için uygundur.
SAT Seri Ark Transferi anlamına gelir. Bu sinerji grubu yüksek aktarım hızları, büyük açılar
ve 2 - 3 mm levha kalınlıkları için uygundur.
SAT tel ve gaz kombinasyonları için bu kılavuzun sonunda yer alan ekteki "KABLO VE GAZ
ÖLÇÜLERİ" bölümüne bakın.
Sinerji grubu MIG/MAG prosesi için kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
4.3
SüperDarbe
Ana menü → Yöntem → Metod
SüperDarbe yöntemi kaynak banyosu ve katılaşma sürecinin daha iyi kontrolü için kullanılır.
Kaynak banyosunun her darbe arasında kısmen katılaşmaya zaman vardır.
SüperDarbe kullanmanın faydaları:
•
•
Kök açıklığı değişimlerine daha az hassasiyet
Pozisyon kaynağı sırasında kaynak havuzunun daha iyi kontrolü
0460 896 288
- 28 -
© ESAB AB 2013
4 MIG/MAG KAYNAĞI
•
•
Nüfuz ve nüfuz profilinin daha iyi kontrolü
Düzensiz ısı iletimi için azaltılmış duyarlılık
SüperDarbe iki MIG/MAG ayarı arasında programlanmış bir değiştirme olarak görülebilir.
Zaman aralıkları birincil ve ikincil faz süresi ayarları tarafından belirlenir.
Kaynak her zaman birincil fazda başlar. Sıcak başlama seçildiğinde birincil verilerin faz
süresine ek olarak sıcak başlama süresi sırasında da birincil veriler kullanılır. Krater
doldurma her zaman ikincil verilere dayanmaktadır. Bir durdurma komutu birincil faz
sırasında etkinleştirilirse, işlem hemen ikincil veriye geçer. Kaynak tamamlama ikincil veriye
dayanmaktadır.
4.3.1
Kablo ve gaz kombinasyonları
Tel ve gaz kombinasyonları için bu kılavuzun sonunda yer alan ekteki "KABLO VE GAZ
ÖLÇÜLERİ" bölümüne bakın.
4.3.2
Farklı darbeleme yöntemleri
Aşağıda, kaynak yapılacak olan levha kalınlığına bağlı olarak, hangi darbeleme yönteminin
kullanılabileceğini görebilirsiniz.
Heat
Levha boyutu
A = Darbeleme birincil fazda ve kısa ark ikincil fazda
B = Darbeleme birincil fazda ve darbeleme ikincil fazda
C = Sprey birincil fazda ve darbeleme ikincil fazda
4.3.3
Tel besleme ünitesi
SüperDarbe kaynağı sırasında sadece tel besleme ünitesine Feed 3004 kullanın.
İhtiyati tedbirler!
SüperDarbe kullanırken, tel besleme ünitesine üzerinde kayda değer bir yük vardır. Tel
besleme ünitesinin fonksiyonel emniyetinin tehlike altında olmaması amacıyla, aşağıdaki
şemadaki sınır değerleri uygulayın.
0460 896 288
- 29 -
© ESAB AB 2013
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Tel besleme hızındaki fark
Grafik 15 m/dak ve 20 m/dak için birincil tel besleme hızı ile ilgilidir. Döngü süresi birincil ve
ikincil faz süreleri toplamıdır.
Birincil ve ikincil tel besleme hızları arasındaki fark birincil tel hızı için grafik tarafından
belirtilen hızı geçemez.
Örnek: Çevrim süresi 0,25 sn. ve birincil tel sürme hızı 15 m/dk. iken, birincil ve ikincil tel
sürme hızları arasındaki fark 6 m/dk. değerinden fazla olamaz.
Kaynak örneği A
Bu örnekte 10 mm levhayı1,2 mm alüminyum tel ve argon koruyucu gaz ile
kaynaklayacağız.
Kontrol panelini kullanarak aşağıdaki ayarları yapın:
Proses
Süperdarbe
Süperdarbe
Faz
Birincil
İkincil
Yöntem
Kısa-/Sprey ark
Darbeleme
Tel tipi
ER5356
ER5356
Koruyucu gaz
Ar
Ar
Tel çapı
1.2 mm
1.2 mm
Voltaj
(+1,0 V)
(+3,0 V)
Tel besleme hızı
15.0 m/min
11.0 m/min
Faz süresi
0.1 s
0.1 s
Birincil ve ikincil faz süresi 0,1 sn. + 0,1 sn. =0,2 sn.'dir.
Tel sürme hızındaki fark15,0 m/dk. - 11,0 m/dk. = 4 m/dk.'dir.
0460 896 288
- 30 -
© ESAB AB 2013
4 MIG/MAG KAYNAĞI
Kaynak örneği B
Bu örnekte 6 mm levhayı1,2 mm alüminyum tel ve argon koruyucu gaz ile
kaynaklayacağız.
Kontrol panelini kullanarak aşağıdaki ayarları yapın:
Proses
Süperdarbe
Süperdarbe
Faz
Birincil
İkincil
Yöntem
Darbeleme
Darbeleme
Tel tipi
ER5356
ER5356
Koruyucu gaz
Ar
Ar
Tel çapı
1.2 mm
1.2 mm
Voltaj
(+1,0 V)
(+2,0 V)
Tel besleme hızı
12.5 m/min
9.0 m/min
Faz süresi
0.15 s
0.15 s
Birincil ve ikincil faz süresi 0,15 sn. + 0,15 sn. =0,3 sn.'dir.
Tel sürme hızındaki fark 12,5 m/dk. - 9,0 m/dk. = 3,5 m/dk.'dir.
0460 896 288
- 31 -
© ESAB AB 2013
5 MMA KAYNAĞI
5
MMA KAYNAĞI
Ana menü → Yöntem
MMA kaynağı kaplanmış elektrotlar ile kaynak olarak da ifade edilebilir. Ark çarpması
elektrodu eritir ve kaplaması koruyucu cüruf oluşturur.
MMA kaynağı için kullanılabilecek elektrot çapları için bu kılavuzun sonunda yer alan ekteki
"KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ" bölümüne bakın.
5.1
MMA kaynağı DC
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Sinerji
bağımlı
Sinerji
ayarlanabil
ir
Akım*
16 - 650 A
1A
Ark kuvveti
%0 - %100
1%
x
Min. akım faktörü
%0 - %100
1%
x
Regülatör tipi
0-1
x
Sinerji
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
-
Sıcak başlatma
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
Sıcak başlatma süresi
1 - 30
1
x
Sıcak başlatma amplitüdü %
-
x
Ayar sınırları
0 - 50
1
-
-
Ölçüm sınırları
0 - 50
1
-
-
x
-
*) Hangi makine tipi kullanıldığına bağlı olarak maksimum akım.
5.2
MMA kaynağı AC
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Sinerji
bağımlı
Akım*
16 - 650 A
1A
Ark kuvveti
%0 - %100
1%
x
Min. akım faktörü
%0 - %100
1%
x
Regülatör tipi
0-1
x
Sinerji
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
-
Sıcak başlatma
KAPALI (OFF) veya AÇIK (ON)
x
Sıcak başlatma süresi
1 - 30
x
Sinerji
ayarlanabil
ir
x
-
Sıcak başlatma amplitüdü %
-
x
Ayar sınırları
0 - 50
1
-
-
Ölçüm sınırları
0 - 50
1
-
-
*) Hangi makine tipi kullanıldığına bağlı olarak maksimum akım.
0460 896 288
- 32 -
© ESAB AB 2013
5 MMA KAYNAĞI
5.3
Ayarlar için fonksiyon açıklamaları
DC, Doğru akım
Daha yüksek akım, parçanın içine daha iyi nüfuz ile birlikte, daha geniş bir
kaynak banyosu oluşturur.
Akım; ölçüm ekranı, kaynak verileri ayarlama veya hızlı mod menülerinde ayarlanır.
Ark kuvveti
Ark kuvveti, akımın, ark uzunluğundaki bir değişikliğe yanıt olarak ne kadar
değiştiğini belirlemek açısından önemlidir. Düşük bir değer daha damlacıksız ve
daha sakin bir ark oluşturur.
Ark kuvveti, sinerji fonksiyonu devre dışı iken kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Min. akım faktörü
Min. akım faktörü ayarı belli özel elektrotlar kullanılırken kullanılmaktadır.
Ayar değiştirilmemelidir.
Regülatör tipi
Kaynaktaki ısıyı ve kısa devre prosesini etkiler.
Ayar değiştirilmemelidir.
Sinerji
MMA kaynağı için sinerji güç kaynağı otomatik olarak seçilen elektrot tipi ve boyutu için
özelliklerini optimize edeceği anlamına gelir.
MMA kaynağı için sinerji kaynak verileri ayar menüsünde etkinleştirilir.
Sıcak başlatma
Sıcak başlatma, kaynak başlangıcında ayarlanabilir bir süre için kaynak akımını
artırır, böylece birleştirmenin başlangıcında zayıf erime riskini azaltır.
MMA için sıcak başlatma kaynak verileri ayar menüsünde etkinleştirilir.
Ayar sınırları ve ölçüm sınırları
Sınırlarda, bir sınır numarası seçilir. Ayarlar için "ARAÇLAR" bölümünün "Ayar limitlerini
düzenle" ve "Ölçüm limitlerini düzenle" kısımlarına bakın.
Sınırlar kaynak verileri ayarı menüsünde etkinleştirilir.
0460 896 288
- 33 -
© ESAB AB 2013
6 TIG KAYNAĞI
6
TIG KAYNAĞI
Ana menü → Yöntem
TIG kaynağı
TIG kaynağı bir tungsten elektrottan bir ark çarpması kullanarak, iş parçasının
metalini eritir, ancak kendisi erimez. Kaynak banyosu ve elektrot koruyucu gaz
tarafından korunur.
Darbeli akım
Darbeleme, kaynak banyosu ve katılaşma sürecinin daha iyi kontrolü için
kullanılır. Darbe frekansı kaynak banyosunun her darbe arasında en azından
kısmen katılaşmaya zamanı olacak şekilde yavaş ayarlanır. Darbelemeyi
ayarlamak için, dört parametre gereklidir: darbe akımı, darbe süresi, arka plan
akımı ve arka plan süresi.
6.1
Kaynak verileri ayarı menüsündeki ayarlar
6.1.1
TIG kaynağı darbesiz DC
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
HF/LiftArc™
HF veya LiftArc™
-
Canlı TIG-başlatma*
-
-
2/4 zamanlı
2 zamanlı veya 4 zamanlı
-
Akım*
4 - 500 A
1A
Yukarı eğim süresi
0 - 25 s
0.1 s
Aşağı eğim süresi
0 - 25 s
0.1 s
Gaz ön-akış
0 - 25 s
0.1 s
Gaz son-akış
0 - 25 s
0.1 s
HF otomatik başlatma darbesi
KAPALI (OFF) veya AÇIK
(ON)
-
HF başlatma darbesi
4 - 500 A
1A
Ayar sınırları
0 - 50
1
Ölçüm sınırları
0 - 50
1
*) Hangi makine tipi kullanıldığına bağlıdır.
6.1.2
TIG kaynağı darbeli DC
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
HF/LiftArc™
HF veya LiftArc™
-
2/4 zamanlı
2 zamanlı veya 4 zamanlı
-
Darbe akımı *
4 - 500 A
1A
Arkaplan akımı
4 - 500 A
1A
Darbe süresi
0.001 - 5 s
0.001 s
Arkaplan süresi
0.001 - 5 s
0.001 s
Yukarı eğim süresi
0 - 25 s
0.1 s
Aşağı eğim süresi
0 - 25 s
0.1 s
0460 896 288
- 34 -
© ESAB AB 2013
6 TIG KAYNAĞI
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Gaz ön-akış
0 - 25 s
0.1 s
Gaz son-akış
0 - 25 s
0.1 s
HF otomatik başlatma darbesi
KAPALI (OFF) veya AÇIK
(ON)
-
HF başlatma darbesi
4 - 500 A
1A
Ayar sınırları
0 - 50
1
Ölçüm sınırları
0 - 50
1
*) Hangi makine tipi kullanıldığına bağlı olarak maksimum akım.
6.1.3
TIG kaynağı darbesiz AC
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
HF/LiftArc™
HF veya LiftArc™
-
2/4 zamanlı
2 zamanlı veya 4 zamanlı
-
Akım*
4 - 500 A
1A
Yukarı eğim süresi
0 - 25 s
0.1 s
Aşağı eğim süresi
0 - 25 s
0.1 s
Gaz ön-akış
0 - 25 s
0.1 s
Gaz son-akış
0 - 25 s
0.1 s
Önısıtma
0 - 100
1
Frekans
Hz
?
Balans
%
1%
Sapma
A
Ayar sınırları
0 - 50
1
Ölçüm sınırları
0 - 50
1
*) Hangi makine tipi kullanıldığına bağlı olarak maksimum akım.
6.2
Ayarlar için fonksiyon açıklamaları
HF başlatma
Elektrot, iş parçasının yakınına getirilince, HF başlatma fonksiyonu elektrottan iş
parçasına bir kıvılcım yoluyla ark vurur.
0460 896 288
- 35 -
© ESAB AB 2013
6 TIG KAYNAĞI
LiftArc™
LiftArc™ fonksiyonu elektrot iş parçasıyla temas ettirilip ve daha sonra ondan
uzağa kaldırıldığında ark vurur.
LiftArc™ fonksiyonu ile ark vuruşu:
1. Elektrot iş parçasına dokunduruldu.
2. Tetik düğmesine basıldı ve düşük bir akım akmaya başlar.
3. Kaynakçı iş parçasından elektrodu kaldırır: ark vurur ve otomatik olarak geçerli ayar
değerine yükselir.
LiftArc™ ana menü → başlangıç metodundan etkinleştirilir.
Canlı TIG başlatma
"Canlı TIG başlatma" ile tungsten elektrot iş parçasıyla temas ettirilip daha sonra ondan
uzağa kaldırıldığında ark vurur.
- "Canlı TIG başlatma" etkinleştirmesi yöntem menüsünde gerçekleştirilir.
0460 896 288
- 36 -
© ESAB AB 2013
6 TIG KAYNAĞI
2-zamanlı
A = Ön gaz
B = Yukarı eğim
C = Aşağı eğim
D = Son gaz
Kaynak torçunun 2 zamanlı kontrolü kullanılırkenki fonksiyonlar.
2 zamanlı kontrol modunda, TIG torçunun tetikleme anahtarına (1) basmak gaz ön-akışı
(eğer kullanılıyorsa) başlatır ve ark vurur. Akım ayarlanmış değere yükselir (yukarı eğim
fonksiyonu tarafından kontrol edildiği gibi, eğer işlemdeyse). Tetik anahtarını (2) serbest
bırakmak akımı azaltır (veya işlemdeyse aşağı eğimi başlatır) ve ark söner. Eğer işlemdeyse
gaz son-akışı akar.
2-zamanlı, ana menü → tetik modu veya ölçüm ekranında etkinleştirilir.
4-zamanlı
A = Ön gaz
B = Yukarı eğim
C = Aşağı eğim
D = Son gaz
Kaynak torçunun 4 zamanlı kontrolü kullanılırkenki fonksiyonlar.
4 zamanlı kontrol modunda, tetikleme anahtarına (1) basmak gaz ön-akışı (eğer
kullanılıyorsa) başlatır. Gaz ön-akış süresi sonunda, akım pilot düzeye (bir kaç amper)
yükselir, ve ark vurur. Tetik anahtarını (2) bırakmak akımı ayar değerine (yukarı eğim ile,
eğer işlemdeyse) artırır. Kaynağın sonunda, kaynakçı akımı tekrar pilot düzeye azaltmak için
tetik anahtarına tekrar basar (3), (aşağı eğim ile, eğer kullanımdaysa). Anahtarı tekrar (4)
bırakmak arkı söndürür ve gaz son-akışı başlatır.
4-zamanlı, ana menü → tetik modu veya ölçüm ekranında etkinleştirilir.
Akım
Daha yüksek akım, parçanın içine daha iyi nüfuz ile birlikte, daha geniş bir kaynak banyosu
oluşturur.
Akım; ölçüm ekranı, kaynak verileri ayarlama veya hızlı mod menülerinde ayarlanır.
Sadece sabit akımlı TIG kaynak için geçerlidir.
Darbe akımı
Darbeli akım durumunda iki akım değerinden daha yüksek olanıdır. Darbelerken aşağı eğim
ve yukarı eğim de darbelidir.
Darbe akımı kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Sadece darbeli akımlı TIG kaynak için geçerlidir.
Arkaplan akımı
Darbeli akım durumunda iki akım değerinden daha düşük olanıdır.
Arkaplan akımı kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Sadece darbeli akımlı TIG kaynak için geçerlidir.
0460 896 288
- 37 -
© ESAB AB 2013
6 TIG KAYNAĞI
Darbe süresi
Darbe periyodu boyunca darbe akımının açık olduğu süredir.
Darbe süresi kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Sadece darbeli akımlı TIG kaynak için geçerlidir.
Arkaplan süresi
Arkaplan akım süresi, darbe akımı için geçen zamanla birlikte, darbe periyodu vermektedir
Arkaplan süresi kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Sadece darbeli akımlı TIG kaynak için geçerlidir.
Akım
Süre
TIG kaynağı darbeli.
A = Arkaplan akımı
B = Arkaplan süresi
C = Pulse süresi
D = Pulse akım
Yukarı eğim
Yukarı eğim fonksiyonu, TIG arkı vurunca, akım ayar değerine yavaş yavaş
yükselir, anlamına gelir. Bu elektrodun `ılımlı' ısınmasını sağlar ve kaynakçıya
ayarlı kaynak akımına ulaşılmadan önce elektrodu düzgün şekilde yerleştirmek
için bir şans verir.
Yukarı eğim kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Aşağı eğim
TIG kaynağı, "Aşağı eğimi", akımı, kaynak bitince, kraterler ve/veya çatlakları
önlemek için, kontrollü bir zaman içinde 'yavaşça' düşürmek için, kullanır.
Aşağı eğim kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Gaz ön-akış
Bu ark vurmadan önce koruyucu gazın akacağı süreyi kontrol eder.
Gaz ön-akış kaynak verileri ayar menüsünde ayarlanır.
0460 896 288
- 38 -
© ESAB AB 2013
6 TIG KAYNAĞI
Gaz son-akış
Bu ark söndükten sonra koruyucu gazın akacağı süreyi kontrol eder.
Gaz son-akış kaynak verileri ayar menüsünde ayarlanır.
Otomatik darbe başlatma
Bu fonksiyon, hızlı bir şekilde kararlı bir ark elde etmek için kullanılır.
Önısıtma
Tungsten elektrot
Ayar değeri
Koruyucu gaz
Ø
Renk
Tip
Ar
Ar + %30 He
1,6
Yeşil
WP
-
-
1,6
Yeşil
WP
30
35
1,6
Altın
WL15
20
20
1,6
Altın
WL15
30
35
2,4
Yeşil
WP
45
-
2,4
Yeşil
WP
55
60
2,4
Altın
WL15
40
40
2,4
Altın
WL15
45
50
3,2
Yeşil
WP
55
-
3,2
Yeşil
WP
65
65
3,2
Altın
WL15
60
60
3,2
Altın
WL15
70
70
4,0
Yeşil
WP
70
75
4,0
Yeşil
WP
80
85
4,0
Altın
WL15
65
65
4,0
Altın
WL15
70
75
WP = Saf tungsten elektrot WL15 = Lantha alaşımlı tungsten elektrot.
Elektrot ön ısıtma kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Sadece AC ile TIG kaynak için geçerlidir.
Frekans
Düşük frekans (alternatif akım) iş parçasına daha fazla ısı aktarır ve daha geniş
bir kaynak banyosu üretir.
Yüksek frekans yüksek ark kuvveti (daha dar kaynak banyosu) olan dar bir ark
üretir.
Frekans, kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Sadece AC ile TIG kaynak için geçerlidir.
0460 896 288
- 39 -
© ESAB AB 2013
6 TIG KAYNAĞI
Balans
Alternatif akımlı kaynak (AC) sırasında balansı pozitif (+) elektrot ile negatif
elektrot (-) arasında yarım dönem olarak ayarlamak .
Düşük balans değeri elektrot üzerinde daha fazla ısı üretir ve iş parçası
üzerinde daha iyi oksit parçalanması oluşturur.
Yüksek balans değeri iş parçası için daha fazla ısı ve daha iyi nüfuz üretir.
Balans kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Sadece AC ile TIG kaynak için geçerlidir.
Sapma
Bu fonksiyon kullanılarak, sıfır düzeyi yükseltilir ya da alçaltılır.
Yükseltilmiş sıfır düzeyi ile, iş parçası daha sıcak hale gelir ve daha iyi nüfuz eder.
Alçaltılmış sıfır düzeyi ile, elektrot daha sıcak hale gelir ve iş parçasına daha kötü nüfuz
edilir.
Sapma kaynak verileri ayarı menüsünde ayarlanır.
Sadece AC ile TIG kaynak için geçerlidir.
6.3
Diğer fonksiyon açıklamaları
Gaz temizleme
Gaz temizleme, gaz akışı ölçülürken veya kaynak başlamadan önce gaz
hortumlarından herhangi bir hava veya nemi temizlemek için kullanılır. Gaz
temizleme düğme basılı tutulduğu sürece ve voltaj veya tel besleme
başlatılmadan oluşur.
Gaz temizleme ölçüm ekranından etkinleştirilir.
0460 896 288
- 40 -
© ESAB AB 2013
7 ARK HAVA OLUK AÇMA
7
ARK HAVA OLUK AÇMA
Ana menü → Yöntem
Ark hava oluk açma ile, bakır gövdeli karbon bir çubuk içeren özel bir elektrot kullanılır.
Karbon çubuk ve iş parçası arasında, malzemeyi eriten, bir ark oluşturulur. Eritilmiş
malzemeyi uzaklaştırmak için hava verilir.
Aşağıdaki elektrot çapları ark hava oluk açma için seçilebilir: 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10 ve 13 mm.
Ark hava oluk açma 400 A'den düşük güç kaynakları için tavsiye edilmez
7.1
Kaynak verileri ayarı menüsündeki ayarlar
Ayarlar
Ayar aralığı
Adım aralığı
Sinerji bağımlı
Sinerji
ayarlanabilir
Voltaj
8 - 60 V
1V
x
x
Sinerji*
KAPALI (OFF)
veya AÇIK (ON)
-
-
-
İndüktans
%0 - %100
Regülatör tipi
1 - 12
x
1
x
*) Teslimat sırasında sinerjik hattı: 5.0 mm elektrot (karbon çubuk).
7.2
Fonksiyon açıklamaları
Voltaj
Daha yüksek voltaj parçanın içine daha iyi nüfuz ile birlikte, daha geniş bir kaynak banyosu
oluşturur.
Voltaj, ölçüm ekranı, kaynak verileri ayarlama, veya hızlı mod menülerinde ayarlanır.
İndüktans
NOT!
Ayar değiştirilmemelidir.
Regülatör tipi
Kaynaktaki ısıyı ve kısa devre prosesini etkiler.
Ayar değiştirilmemelidir.
0460 896 288
- 41 -
© ESAB AB 2013
8 HAFIZA YÖNETİMİ
8
HAFIZA YÖNETİMİ
8.1
Kontrol paneli çalışma yöntemi
Kontrol panelinin iki üniteden oluştuğu düşünülebilir: Çalışma hafızası ve kaynak veri
hafızası.
Kaydetme
Çalışma Hafızası
Kaynak verileri belleği
Çağır
Çalışma belleğinde , kaynak verileri belleğinde saklanabilecek komple kaynak veri ayarları
seti oluşturulur.
Kaynak esnasında, prosesi her zaman kontrol eden çalışma belleği içeriğidir. Bu sebeple
kaynak veri belleğinden çalışma belleğine kaynak veri setini çağırmak da mümkündür.
Çalışma belleğinin her zaman en son ayarlanan kaynak verileri ayarlarını içerdiğini
unutmayın. Bunlar kaynak verileri belleğinden geri çağırılabilir veya ayarlar ayrı ayrı
değiştirilebilir. Diğer bir deyişle, çalışma hafızası asla boşalmaz ya da "sıfırlanmaz."
Ana menü → Hafıza → Kaynak veri hafızası
Kontrol panelinde 255 set kadar kaynak verisi kaydetmek mümkündür. Her sete 1 ile 255
arasında bir sayı verilir.
Ayrıca veri setlerini silebilir ve kopyalayabilir ve çalışma belleğine kaynak veri seti
çağırabilirsiniz.
Aşağıda, kaydetme, geri çağırma, silme ve kopyalamanın nasıl kullanılacağını gösteren
örnekler vardır.
0460 896 288
- 42 -
© ESAB AB 2013
8 HAFIZA YÖNETİMİ
8.2
Kaydetme
Kaynak veri belleği boş ise, aşağıdaki ekran görüntülenir.
Şimdi bir set kaynak verisini kaydedeceğiz. 5 numaralı hafıza konumu verilecektir.
KAYDET'e (STORE) basın. 1 numaralı konum görüntülenir. 5 numaralı konuma ulaşana
kadar ayar düğmelerinden birini çevirin. KAYDET'e (STORE) basın.
Satır beşi düğmelerinden birini kullanarak seçin. KAYDET'e (STORE) basın.
Aşağıdaki ekran görüntülenir.
5 numaralı veri kümesi içeriğinin bir kısmı, ekranın alt kısmında gösterilir.
0460 896 288
- 43 -
© ESAB AB 2013
8 HAFIZA YÖNETİMİ
8.3
Geri çağır
Kayıtlı bir veri setini geri çağıracağız.
Satırı düğmelerinden birini kullanarak seçin. GERİ ÇAĞIR'a (RECALL) basın.
5 numaralı veri kümesini geri çağırmak istediğinizi onaylamak için EVET (YES) tuşuna basın.
Ölçüm ekranının sağ üst köşesindeki simge hangi hafıza konumunun çağrıldığını gösterir.
0460 896 288
- 44 -
© ESAB AB 2013
8 HAFIZA YÖNETİMİ
8.4
Sil
Bellek menüsünden bir ya da daha fazla veri setini silmek mümkündür.
Bir önceki örnekte kaydedilen veri setini sileceğiz.
Veri setini seçin. SİL'e (DELETE) basın.
Silmek istediğinizi onaylamak için EVET'e (YES) basın.
HAYIR (NO) tuşu ile bellek menüsüne geri dönün.
0460 896 288
- 45 -
© ESAB AB 2013
8 HAFIZA YÖNETİMİ
8.5
Kopyala
Yeni bir bellek konumuna bir kaynak veri setinin içeriğini kopyalamak için, aşağıdaki gibi
hareket edin:
Kopyalamak istediğiniz bellek konumu seçin ve 2.Cİ FONK. (2ND FUNCT) basın .
KOPYALA'ya (COPY) basın.
Şimdi bellek konumu 5'in içeriğini 50 konumuna kopyalayacağız.
Seçilen bellek konumuna gitmek için, bu durumda 50 konumu, düğmelerden birini kullanın.
EVET'e (YES) basın.
Şimdi 5 numaralı kaynak verileri bellek konumu 50'ye kopyalanmıştır.
ÇIKIŞ (QUIT) ile hafıza menüsüne geri dönün.
0460 896 288
- 46 -
© ESAB AB 2013
8 HAFIZA YÖNETİMİ
8.6
Düzenle
Bir kaynak veri setinin içeriğini düzenlemek için, aşağıdaki işlemleri yapın:
Düzenlemek istediğiniz bellek konumu seçin ve 2.Cİ FONK. (2ND FUNCT) basın . Ardından
DÜZENLE (EDIT) tuşuna basın.
Ana menünün bir kısmı görüntülenir ve menü bir düzenleme modunda olduğunuz anlamına
gelen
sembolünü gösterir.
Düzenlemek istediğiniz ayarı seçin ve GİRİŞ'e (ENTER) basın. Listeden seçin ve tekrar
GİRİŞ'e (ENTER) basın.
KAYNAK VERİLERİ AYARI'na (WELD DATA SETTING) gitmek için AYAR'a (SET) basın.
Düzenlemek istediğiniz değerleri seçin ve artı/eksi düğmeleri ile ayarlayın . ÇIKIŞ (QUIT) ile
sonlandırın.
0460 896 288
- 47 -
© ESAB AB 2013
8 HAFIZA YÖNETİMİ
5 numaralı kaynak verileri için ayarlar artık düzenlenmiş ve kaydedilmiştir.
8.7
İsimlendirmek
Kayıtlı bir kaynak verileri setine kendi adını vermek için şu şekilde hareket edin:
isim vermek istediğiniz bellek konumu seçin ve 2.Cİ FONK. (2ND FUNCT) basın . Ardından
DÜZENLE (EDIT) tuşuna basın.
KAYNAK VERİLERİ AYARI'na (WELD DATA SETTING) gitmek için AYAR'a (SET) basın.
TANIMI DÜZENLE'ye (EDIT DESCRIPTION) basın. GİRİŞ (ENTER) tuşuna basın.
Burada aşağıdaki gibi kullanılan bir klavyeye erişiminiz vardır:
•
•
Sol düğme ve ok tuşlarını kullanarak istediğiniz klavye karakteri üzerine imleci
konumlandırın. GİRİŞ (ENTER) tuşuna basın. Bu şekilde 40 karaktere kadar tam bir
karakter dizisi girin.
Kaydetmek için BİTTİ'ye (DONE) basın. Adlandırmış olduğunuz alternatif şimdi listede
görülebilir.
0460 896 288
- 48 -
© ESAB AB 2013
9 YAPILANDIRMA MENÜSÜ
9
YAPILANDIRMA MENÜSÜ
Ana menü → Yapılandırma menüsü
Bu menü aşağıdaki alt menüleri içerir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dil ("GİRİŞ" bölümünün " "Birinci adım - dil seçimi" kısmına bakın).
Kod kilidi
Uzaktan kumanda
MIG/MAG temel standart ayarlar
MMA temel standart ayarlar,
Hızlı mod yazılım tuşları
Hızlı mod yazılım tuşları
Panel uzaktan etkinleştirme
WF gözetim
Otomatik kayıt modu
Tetik kaynak veri anahtarı
Çoklu tel besleyiciler
Kalite fonksiyonları
Bakım
Uzunluk birimi
Ölçüm değeri frekansı
Kayıt tuşu
9.1
Kod kilidi
Ana menü → Yapılandırma menüsü → Kod kilidi
Kilitleme fonksiyonu etkinleştirilmişse ve ölçüm ekranı, uzaktan kumanda modu veya hızlı
mod menüsündeyseniz, bu menülerden çıkmak için bir şifre (kilit kodu) gereklidir.
Kod kilidi konfigürasyon menüsünden etkinleştirilir.
0460 896 288
- 49 -
© ESAB AB 2013
9 YAPILANDIRMA MENÜSÜ
9.1.1
Kilit kodu durumu
Kilit kodu durumunda, fonksiyonu devre dışı bıraktığınız olaydaki varolan kilit kodunu
silmeden kilit fonksiyonunu etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. Hiçbir kilit kodu kayıtlı
değilse ve kod kilidini etkinleştirmeye çalışıyorsanız, yeni bir kilit kodu girmek için klavye
görüntülenir.
Kilit durumundan çıkmak için.
Ölçüm ekranı veya hızlı mod menüsündeyseniz ve kod kilidini devre dışı bırakıldıysa,
menüye gitmek için ÇIKIŞ (QUIT) veya MENÜ'ye (MENU) basarak kısıtlama olmadan bu
menülerden çıkabilirsiniz.
Eğer bu etkinse ve çıkış yapmak istiyorsanız REM'den çıkın veya 2.Cİ FONK. (2ND FUNCT)
yazılım tuşuna basın; kilit koruması hakkında kullanıcıyı uyarmak aşağıdaki ekran için
görünür.
KİLİT KODU İÇİN GİRİŞ'e (ENTER) BASIN
...
Burada geri almak ve bir önceki menüye dönmek ÇIKIŞ'ı (QUIT) seçebilir veya kilit kodunu
girmek için GİRİŞ'e (ENTER) basarak devam edebilirisiniz.
Daha sonra kodu girebileceğiniz, klavyeli menüye gidersiniz. Her karakterden sonra GİRİŞ'e
(ENTER) basın ve BİTTİ'ye (DONE) basarak kodu onaylayın.
Aşağıdaki metin kutusu belirir:
UNIT UNLOCKED!
Kod doğru değilse, tekrar deneme veya orijinal menüye dönme seçeneği sunan bir hata
mesajı görüntülenir, örn. ölçüm ekranı veya hızlı modu menüsü
Kod doğru ise, diğer menüler için tüm engeller kaldırılır, yine de kod kilidi etkin kalır. Bu,
geçici olarak ölçüm ekranı ve hızlı mod menüsünden çıkabileceğiniz anlamına gelir, fakat
hala bu menülere döndüğünüzde kilit durumu korunur.
9.1.2
Kilit kodunu belirt/düzenle
Kilit kodunu belirt/düzenle'de, varolan bir kilit kodunu düzenleyebilir veya yeni bir tane
girebilirsiniz. Bir kilit kodu en fazla 16 opsiyonel harf veya rakam içerebilir.
9.2
Uzaktan kontrol
Ana menü → Yapılandırma menüsü → Uzaktan kumandalar
CAN-veri yolu olmayan bağlantılı uzaktan kontrol üniteleri bir uzaktan kumanda adaptör ile
bağlı olmak zorundadır. SüperDarbe yöntemi bu fonksiyon tarafından desteklenmez.
Bağlantı sağlandıktan sonra, ölçüm ekranındaki UZAK (REMOTE) yazılım tuşu ile uzaktan
kontrol ünitesini etkinleştirin.
0460 896 288
- 50 -
© ESAB AB 2013
9 YAPILANDIRMA MENÜSÜ
9.2.1
Unutma geçersiz kılması
İmleci UZAKTAN KONTROL (REMOTE CONTROLS) satırına yerleştirin. Alternatiflerin bir
listesini ekrana getirmek için GİRİŞ'e (ENTER) basın.
DEĞİŞİKLİKLER İPTAL "AÇIK" konumundayken, en son çağrılan hafıza otomatik olarak her
yeni kaynağa başlamadan önce çağırılır. Bu en son kaynak prosedürü sırasında üretilen tüm
kaynak verileri ayarları sonuçlarını ortadan kaldırmak içindir.
9.2.2
Dijital uzaktan kontrol ünitesi için yapılandırma
Uzaktan kontrol adaptörü olmaksızın
CAN-tabanlı uzaktan kontrol ünitesi bağlarken, yapılandırma otomatik olarak gerçekleşir,
DİJİTAL OP.
Uzaktan kontrol adaptörü ile
Dijital bir uzaktan kontrol ünitesi kullanırken, kullanılmakta olan uzaktan kontrol ünitesinin
türünü belirtin.
İmleci DIGITAL OP. satırının üzerine yerleştirin ve bir alternatif seçebileceğiniz listeyi ekrana
getirmek için GİRİŞ'e (ENTER) basın.
BINARY CODED
•
32 programlı birim
10-PROGR
•
10 programlı birim *
* veya RS3 program seçimli Kaynak tabancası
9.2.3
Analog uzaktan kontrol ünitesi için yapılandırma
Uzaktan kontrol adaptörü olmaksızın
CAN-tabanlı uzaktan kontrol ünitesi bağlarken, ANALOG 1 ve ANALOG 2 yapılandırması
otomatik olarak gerçekleşir Yapılandırma değiştirilemez.
Uzaktan kontrol adaptörü ile
Uzaktan kumanda adaptörü ile analog uzaktan kumanda birimi kullandığınızda kullanmak
istediğiniz potansiyometreleri (maksimum 2) kontrol panelinde belirleyebilirsiniz.
Potansiyometreler kontrol panelinde ANALOG 1 ve ANALOG 2 olarak adlandırılır ve kaynak
işlemi için kendi ayarlanmış parametrelerine başvurular, örn. MIG/MAG ile tel besleme
parametresi (ANALOG 1) ve voltaj parametresi (ANALOG 2).
0460 896 288
- 51 -
© ESAB AB 2013
9 YAPILANDIRMA MENÜSÜ
İmleci ANALOG 1 satırına konumlandırır ve
GİRİŞ'e (ENTER) basarsanız, bu bir liste
getirir.
Artık potansiyometrenin ANALOG 1 TEL HIZI (WIRE SPEED) için mi kullanılacağı veya
kullanılmayacağını, (NONE), seçebilirsiniz.
TEL HIZI (WIRE SPEED) satırını seçin ve GİRİŞ'e (ENTER) basın.
İmleci ANALOG 2 satırına konumlandırır ve
GİRİŞ'e (ENTER) basarsanız, bu bir liste
getirir.
Artık potansiyometrenin ANALOG 2 VOLTAJ (VOLTAGE) için mi kullanılacağı veya
kullanılmayacağını, (NONE), seçebilirsiniz.
VOLTAJ (VOLTAGE) satırını seçin ve GİRİŞ'e (ENTER) basın.
Uzaktan kontrol ünitesi ile ilgili tüm yapılandırma tüm bağlı tel besleme üniteleri için
geçerlidir. Eğer yapılandırmada ANALOG 1'i kaldırırsanız bu durum ikiz üniteleri kullanırken
iki tel sürme ünitesi için de geçerlidir.
9.2.4
Girdilerde ölçekleme
Kullanılacak potansiyometrenin (lerin) kontrol aralığını ayarlayabilirsiniz. Bu kontrol
panelinde artı/eksi düğmeleri ile bir minimum ve maksimum değer belirleyerek yapılır.
Sinerji ve sinerji olmayan modlarda farklı voltaj sınırları ayarlayabileceğinizi unutmayın.
Sinerji içindeki voltaj ayarı sinerji değerinin bir sapmasıdır (artı veya eksi). Sinerji olmayan
modda, voltaj ayarı mutlak değerdir. Sinerji modundayken ayarlanan değer sinerji için
geçerlidir. Sinerji modunda değilseniz, bu mutlak bir değerdir.
Ayrıca sinerji olmayan modda kısa-/spreyark kaynağı ve darbeleme için farklı gerilim kontrol
limitleri bulunmaktadır.
Sıfırlandıktan sonraki değer
Sinerji kısa-/spreyark ve darbeleme
min. -10 V
maks. 10 V
Sinerji olmayan kısa-/spreyark
min. 8 V
maks. 60 V
Sinerji olmayan darbeleme
min. 8 V
maks. 50 V
9.3
MIG/MAG varsayılanları
Ana menü → Yapılandırma menüsü → MIG/MAG standart ayarlar
Bu menüde ayarlayabilecekleriniz:
•
•
•
•
•
•
Torç tetik modu (2-zamanlı/4-zamanlı)
4 zamanlı yapılandırma
Yazılım tuşu yapılandırması
Darbelemede voltaj ölçümü
AVC besleyici
"Tel kurtarma akımı"
0460 896 288
- 52 -
© ESAB AB 2013
9 YAPILANDIRMA MENÜSÜ
9.3.1
Tabanca tetik modu (2-zamanlı/4-zamanlı)
2-zamanlı
A = Ön gaz
B = Sıcak başlama
C = Kaynak
D = Krater doldurma
E = Son gaz
Kaynak torçunun 2 zamanlı kontrolünde kullanılan fonksiyonlar.
Gaz ön akış (eğer kullanılıyorsa) kaynak tabancası tetik düğmesine basıldığında başlar (1).
Kaynak prosesi sonra başlar. Tetikleme anahtarı bırakıldığında (2), krater doldurma başlar
(seçiliyse) ve kaynak akımı durdurulur. Gaz son-akışı başlar (seçiliyse).
İPUCU: Krater doldurma işlemi devam ederken tetik anahtarına tekrar basılması anahtarı
(noktalı çizgi) basılı tutulduğu sürece krater doldurmayı devam ettirir. Krater doldurma, işlem
sürerken tetik anahtarına hızla basıp ve serbest bırakarak kesilebilir.
2 zamanlı; ölçüm ekranında, yapılandırma menüsünde veya ölçüm ekranındaki bir yazılım
tuşu ile etkinleştirilir.
4-zamanlı
4 zamanlı için 3 başlangıçve 2 durma konumu vardır. Bu, 1 numaralı başlangıç ve durma
konumudur. Sıfırlamada 1 numaralı konum seçilir. "4-zamanlı yapılandırma" bölümüne
bakın.
A = Ön gaz
B = Sıcak başlama
C = Kaynak
D = Krater doldurma
E = Son gaz
Kaynak torçunun 4 zamanlı kontrolünde kullanılan
fonksiyonlar
Gaz ön akış kaynak tabancası tetik düğmesine basıldığında başlar (1). Tetikleme anahtarı
bırakıldığında kaynak prosesi başlar. Tetik anahtarına tekrar basılması (3) krater doldurmayı
başlatır (seçiliyse) ve kaynak verilerini daha düşük bir değere azaltır. Tetikleme anahtarı (4)
bırakıldığında kaynak tamamen durur ve (seçiliyse) gaz son-akış başlar.
İPUCU: Tetikleme anahtarı bırakıldığında krater doldurma durur. Basılı tutulması aksine
krater doldurmayı (noktalı çizgi) devam ettirir.
4 zamanlı; ölçüm ekranında, yapılandırma menüsünde veya ölçüm ekranındaki bir yazılım
tuşu ile etkinleştirilir. Puntalama AÇIK ise (ON) tabanca tetikleme modunu (4 zamanlı)
seçmek mümkün değildir.
0460 896 288
- 53 -
© ESAB AB 2013
9 YAPILANDIRMA MENÜSÜ
9.3.2
4 zamanlı yapılandırma
4 zamanlı yapılandırmada, 4 zamanlı başlama ve durmanın çeşitli fonksiyonları ortaya
çıkabilir.
4 zamanlı başlama ayarı
•
•
Tetik kontrollü ön gaz ("4-zamanlı" bölümüne bakın).
Süre kontrollü ön gaz.
A = Gaz akışı
B = Tel sürmesi
C = Ön gaz
D = Kaynak
Tetikleme anahtarına (1) basmak, gaz ön-akışını başlatır; ayarlı gaz ön-akış süresinden
sonra, kaynak prosesi başlar. Tetikleme anahtarını (2) bırakın.
•
Tetik kontrollü sıcak başlatma
A = Gaz akışı
B = Tel sürmesi
C = Ön gaz
D = Sıcak başlama
E = Kaynak
Tetikleme anahtarına (1) basın; gaz ön akışı başlar ve anahtar (2) serbest bırakılıncaya
kadar sıcak başlama çalışır.
4 zamanlı durma ayarı
•
•
Zaman kontrollü krater doldurma muhtemel uzantı ile ("4-zamanlı" bölümüne bakın).
Tetik kontrollü krater doldurma zamanı
A = Gaz akışı
B = Tel sürmesi
C = Kaynak
D = Krater doldurma
Tetikleme anahtarına (3) basın; krater doldurma başlar ve sona erer. Tetikleme anahtarı
(krater doldurma süresi kısaltılır) krater doldurma süresi içinde (4) serbest bırakılırsa, kaynak
kesilir.
0460 896 288
- 54 -
© ESAB AB 2013
9 YAPILANDIRMA MENÜSÜ
9.3.3
Yazılım tuşu yapılandırması
Daha önce kontrol panelinin "yazılım" tuşlarını anlatmıştık. MIG/MAG kaynağı yapılırken,
kullanıcının bu tuşların işlevini ayar seçenekleri listesinden seçerek ayarlama imkanı vardır.
Fonksiyon atanabilen yedi yazılım tuşu vardır.
Aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapmak mümkündür:
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiç
Gaz temizleme
Tel santimleme
2 zamanlı/4 zamanlı
Krater doldurma AÇIK/KAPALI (ON/OFF)
Sürme başlatma AÇIK/KAPALI (ON/OFF)
Sıcak başlatma AÇIK/KAPALI (ON/OFF)
Torçlu kaynak verileri anahtarı
Gösterge ekranında iki sütun vardır: İşlev ve tuş numarası.
Panelde beş yazılım tuşu vardır. 2. FONK. (2ND FUNCT) tuşuna basarak bir sonraki beş
yazılım tuşu elde edersiniz.
Bu tuşlara işlev atadığınızda aşağıdaki gibi soldan numaralandırılırlar:
Yazılım tuşuna yeni bir işlev atamak için şu işlemleri yapın:
•
•
•
İşlevi NONE olan fonksiyon satırına imleci konumlandırın ve anahtar numarası
değiştirilecek fonksiyonun yazılım tuşuna basın.
Kullanılacak tuş numarasına sahip tuş ile bu işlem tekrarlayın.
İmleci yeni bir anahtar numarası vermek istediğiniz fonksiyon satırı üzerine
konumlandırın ve fonksiyonu taşımasını istediğiniz yazılım tuşuna basın.
Aynı şekilde diğer tuşlar için de yeni fonksiyonlar ayırabilirsiniz, sağ sütunda bir anahtar
numarası ile sol taraftaki sütundaki işlevlerinden birini eşleştirerek.
0460 896 288
- 55 -
© ESAB AB 2013
9 YAPILANDIRMA MENÜSÜ
9.3.4
Darbelemede voltaj ölçümü
Darbelemede voltaj yöntemleri için seçenekler aşağıdaki gibidir:
•
•
Pulse gerilimde pik değeri PULSE Gerilim sadece pulse bölümü sırasında ölçülür ve
gerilim değeri ekranda sunulmadan önce filtrelenir.
Voltaj ortalama değeri AVERAGE
Voltaj sürekli olarak ölçülür ve voltaj değeri sunulmadan önce süzülür.
Ekranda gösterilen ölçüm değerleri, iç ve dış kalite fonksiyonları için giriş verisi olarak
kullanılırlar.
9.3.5
AVC besleyici
AVC tel besleme ünitesi (ARK VOLTAJ KONTROL) bağladıysanız, MIG/MAG TEMEL
AYARLARI (MIG/MAG BASIC SETTINGS) altında YAPILANDIRMA (CONFIGURATION)
menüsüne gidin. AVC tel besleme ünitesi satırında GİRİŞ'e (ENTER) basın AÇIK'ı (ON)
seçin. Ekipman daha sonra bir AVC tel besleme ünitesi uyacak şekilde otomatik olarak
yeniden yapılandırılır.
9.3.6
Salma darbesi
Tel iş malzemesi içinde sıkışıp kalırsa sistem bunu algılar. Yüzeyden teli serbest bırakan bir
akım darbesi gönderilir.
Bu işlevi elde etmek için MIG/MAG TEMEL AYARLAR (MIG/MAG BASIC SETTINGS)
altındaki listede SALMA DARBESİ (RELEASE PULSE) seçin, GİRİŞ'e (ENTER) basın ve
AÇIK'ı (ON) seçin.
9.4
MMA varsayılanları
Ana menü → Yapılandırma menüsü → MMA standart ayarlar
Bırakma kaynağı
Bırakma kaynağı paslanmaz elektrotlar ile kaynak yapılırken kullanılabilir. Fonksiyon, ısı
beslemesini daha iyi kontrol edebilmek için, arkın dönüşümlü olarak vurulması ve
söndürülmesini içerir. Arkın söndürülmesi için elektrodun sadece hafifçe yükseltilmiş olması
gerekmektedir.
Burada AÇIK (ON) veya KAPALI (OFF) seçebilirsiniz.
9.5
Hızlı mod yazılım tuşları
Yazılım tuşları, WELD DATA 1 ile WELD DATA 4 hızlı mod menüsünde görüntülenir. Bunlar
aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır:
İmleci YAZILIM TUŞU NUMARASI satırına getirin.
0460 896 288
- 56 -
© ESAB AB 2013
9 YAPILANDIRMA MENÜSÜ
Tuşlar soldan sağa doğru 1-4 numaralandırılır. Artı/eksi düğmelerinin yardımı ile numarasını
belirterek istediğiniz tuşu seçin.
Ardından sol düğme ile sonraki satıra İLGİLİ KAYNAK VERİLERİ (ASSOCIATED WELD
DATA) gidin. Burada kaynak verileri belleğinde kayıtlı kaynak veri setlerine göz atabilirsiniz.
Artı/eksi düğmelerini kullanarak istenen kaynak verileri numarasını seçin. Kaydetmek için
KAYDET'e (STORE) basın. Kayıtlı seti silmek için, SİL'e (DELETE) basın.
9.6
İkili başlatma kaynakları
Bu seçenek etkinleştirildiğinde (AÇIK) MIG/MAG kaynağını hem tel sürme ünitesi başlangıç
girişinden hem de güç kaynağının TIG başlatma girişinden ya da tam tersi şekilde
başlatabilirsiniz. Kaynak bir başlatma sinyali girişinden başlatıldığında aynı girişten
durdurulmalıdır.
9.7
Panel uzaktan etkinleştirme
Ana menü → Yapılandırma menüsü → Panel uzaktan kumanda aktif
Normalde panel uzaktan kontrol modundaysa basma düğmelerini kullanarak ayar
yapamazsınız. PANEL UZAKTAN KUMANDA AKTİF, AÇIK ise akım/tel sürme veya gerilim,
kontrol paneli ve uzaktan kumanda kullanılarak ayarlanabilir.
PANEL UZAKTAN KUMANDA AKTİF, limitlerle beraber kullanılıyorsa makine kullanımı belirli
ayar aralıklarına sınırlanabilir. Bu durum şu ayarlar için geçerlidir: MIG/MAG kaynağı için tel
sürme ve gerilimi, MMA ve TIG kaynağı için akım ayarı, pulslu TIG ile pulse akımı.
9.8
WF gözetim
Ana menü → Yapılandırma menüsü → WF gözetim
WF GÖZETİM normalde AÇIK (ON) etkinleştirilmelidir. Fonksiyon müşteriye özel çözümler
için kullanılır.
9.9
Otomatik kayıt modu
Ana menü → Yapılandırma menüsü → Otomatik kayıt modu
Bir kaynak veri seti kaynak veri belleğindeki bir bellek konumundan geri çağrıldığı zaman ve
ayarları değiştirdiğinizde, bellekten yeni bir kaynak verileri seti çağırdığınızda değişiklikler
otomatik olarak bellek konumuna kaydedilir.
Bir bellek konumuna manuel olarak kaynak verilerini kaydetmek bir sonraki otomatik
kaydetmeyi devre dışı bırakır.
0460 896 288
- 57 -
© ESAB AB 2013
9 YAPILANDIRMA MENÜSÜ
Kaynak veri setinin kaydedilmiş olduğu bellek konumu ölçüm ekranın sağ üst köşesinde
görüntülenir.
9.10
Tetik kaynak veri anahtarı
Ana menü → Yapılandırma menüsü Tetik kaynak veri anahtarı
Bu fonksiyon kaynak tabancasının tetiğine iki kez basarak farklı hazır kaynak veri
alternatiflerine geçmeye izin verir.
En fazla 5 seçili hafıza konumu arasında değişiklik yapmak mümkündür ("HAFIZA
YÖNETİMİ" bölümüne bakın).
KAPALI (OFF)- kaynak verileri arasında hiçbir geçiş yok.
ARK KAPALI (ARC OFF)- Kullanıcı kaynak sırasında bellek konumları arasında geçiş
yapamaz.
AÇIK (ON) - Kullanıcı her zaman bellek konumları arasında geçiş yapabilir.
Kaynak veri anahtarını etkinleştirmek
İmleci TETİK KAYNAK VERİ ANAHTARI (TRIGGER WELD DATA SWITCH) satırı üzerine
getirin ve GİRİŞ (ENTER) tuşuna basın. KAPALI (OFF), ARK KAPALI (ARC OFF) veya
AÇIK (ON) seçin. GİRİŞ (ENTER) tuşuna basın.
Bellekten kaynak verileri seçimi
İmleci KAYNAK VERİLERİ EKLE/SİL (ADD/DELETE WELD DATA) satırı üzerine getirin
0460 896 288
- 58 -
© ESAB AB 2013
9 YAPILANDIRMA MENÜSÜ
Geçerli kaynak verilerinin saklandığı belleklerin numaralarını artı/eksi düğmelerinin
kullanarak seçin ve ardından KAYDET'e (STORE) basın.
SEÇİLMİŞ KAYNAK VERİLERİ (SELECTED WELD DATA) satırı hangi kaynak verilerinin
seçildiğini ve bunların soldan sağa hangi sırayla gerçekleşeceğini gösterir. En son seçilen
konum için ayarlanan kaynak verileri ekranda satırda görüntülenir.
Kaynak verilerini kaldırmak için yukarıdaki aynı prosedürü izleyin ancak SİL'e (DELETE)
basın.
9.11
Çoklu tel besleyiciler
Ana menü → Yapılandırma menüsü → Tel sürme üniteleri
Birkaç tel sürme ünitesi (maks. 4) bağlarken kaynak veri ünitesi olmayan tel sürme üniteleri
(örn. boş panelli) kullanmanız gerekir.
Müşteriye sağlanan tüm tel besleme ünitelerinin kimlik numarası 1'dir.
Birkaç tel besleme ünitesi bağlarken yapmanız gereken ilk şey tel besleme ünitesinin kimlik
numarasını (düğüm adresi) değiştirmektir.
ID numarasını değiştirmek için, şu şekilde hareket edin:
•
•
•
İlk tel besleme ünitesi bağlayın, ÇOKLU TEL BESLEYİCİLER (MULTIPLE WIRE
FEEDERS) menüsüne gidin.
Tel besleme ünitesi etkinleştirmek için tetik anahtarına basın ve bırakın.
Ardından tel besleme ünitesinin sahip olduğu kimlik numarasını (ilk seferinde 1 olmalıdır)
ilk satırda okuyun. Ardından 2 ve 4 arasında yeni bir kimlik numarası seçin.
İmleci YENİ BİR KİMLİK NO SEÇİN (SELECT A NEW ID NUMBER) satırına yerleştirin.
Artı/eksi düğmeleri ile atlayarak 1 ve 4 arasındaki istediğiniz numarayı ayarlayın. GİRİŞ
(ENTER) tuşuna basın.
Üst satırda, kimlik numarası için rakam istenen numara ile değişecektir.
•
•
Sonraki tel besleme ünitesini bağlayın.
Bu tel besleme ünitesi etkinleştirmek için tetik anahtarına basın ve bırakın. Artık ünitenin
ID numarasının 1 olduğunu görebilirsiniz.
Yapılandırma artık tamamlanmıştır ve normal olarak cihazı kullanmaya başlayabilirsiniz. Aynı
şekilde dört tel besleme ünitesini yapılandırmak ve çalıştırmak mümkündür. Birkaç tel
besleme ünitesi kullanırken önemli şey verilmiş olan kimlik numaraları değil, ancak onlara
ayırt edilebilmeleri amacıyla farklı numaraların verilmesidir.
0460 896 288
- 59 -
© ESAB AB 2013
9 YAPILANDIRMA MENÜSÜ
İki tel besleme ünitesine aynı kimliği vermemeye dikkat edin. Bu ortaya çıkarsa ünitelerin
birini bağlantısını kesip ve sonra tekrar baştan yukarıdaki prosedürü başlatarak durumu
düzeltin. Her zaman "TEL SÜRME ÜNİTELERİ" menüsüne gidebilir ve tetik anahtarına
basarak bağlı tel sürme ünitelerinin kimlik numaralarını kontrol edebilirsiniz.
BAĞLI TEL BESLEYİCİLER ID (CONNECTED WIRE FEEDERS ID) satırında, tüm bağlı tel
besleme ünitelerinin kimlik numaralarını görebilirsiniz.
9.12
Kalite fonksiyonları
Ana menü → Yapılandırma menüsü → Kalite fonksiyonları
Tamamlanan kaynakların kaydını tutma koşulları Yapılandırma menüsünde Kalite
fonksiyonları altında ayarlanır.
Satırı seçin ve GİRİŞ'e (ENTER) basın. AÇIK (ON) seçilirse, her kaynak .aqd uzantılı bir
metin dosyası olarak kaydedilecektir, her gün için yeni bir dosya. Aşağıdaki bilgiler burada
kayıtlıdır:
•
•
•
•
•
Kaynak başlama zamanı
Kaynak süresi
Kaynak sırasında maksimum, minimum ve ortalama akım
Kaynak sırasında maksimum, minimum ve ortalama voltaj
Kaynak sırasında maksimum, minimum ve ortalama çıkış
"Kalite fonksiyonları" bölümüne bakarak kalite fonksiyonu hakkında daha fazla bilgi
bulabilirsiniz.
9.13
Bakım
Ana menü → Yapılandırma menüsü → Bakım
Bu menüde kontak ucunu ne sıklıkta değişikliğini ayarlarsınız. KONTAK UCU DEĞİŞİM
ARALIĞI (CONTACT TIP CHANGE INTERVAL)satırını seçip GİRİŞ'E (ENTER) basarak,
ucun kaç kaynak başlatmadan sonra değişeceğini ayarlarsınız. Ardından değere ulaşana
kadar artı/eksi düğmelerini ayarlayın. Aralık geçtikten sonra, hata kodu 54 hata günlüğünde
görüntülenir. SIFIRLA (RESET) yazılım tuşuna basarak sıfırlayın.
Başlatma sayısı yerine TOPLAM ÇALIŞMA SÜRESİ SINIRI (TOTAL RUNNING TIME LIMIT)
seçildiğinde, yetkili ESAB servis teknisyenine başvurulur.
0460 896 288
- 60 -
© ESAB AB 2013
9 YAPILANDIRMA MENÜSÜ
9.14
Uzunluk birimi
Ana menü → Yapılandırma menüsü → Ünitenin uzunluğu
Ölçü birimi burada seçilir, metrik veya inç:
9.15
Ölçüm değeri frekansı
Ana menü → Yapılandırma menüsü → Ölçülen frekans değeri
Ölçüm değerinin frekansı, artı/eksi düğmelerinden biri kullanılarak 1 ve 10 Hz arasında bir
değere kademeleyerek buradan ayarlanır. Ölçüm değeri frekansı sadece kalite verilerinin
hesaplamasındaki ölçüm verilerini etkiler.
9.16
Kayıt tuşu
Yapılandırma menüsü → Kayıt kodu
KAYIT TUŞU (REGISTER KEY) fonksiyonu ile kontrol panelinin temel versiyonunda
bulunmayan bazı fonksiyonların, kilidini açabilirsiniz. Bu fonksiyonlarla ilgili bilgi almak için
"MENÜ YAPISI" bölümünün "MIG/MAG" kısmına bakın.
Bu fonksiyonları erişim elde etmek için ESAB'a başvurmanız gerekir. Ünitenin seri
numarasını belirttiğiniz zaman KAYIT TUŞU (REGISTER KEY) menüsüne girilecek bir
anahtar kodu, alırsınız.
GİRİŞ TUŞU'na (ENTER KEY) basın ve ekranda beliren klavyenin üzerinde anahtar kodunu
yazın. Sol düğme ve ok tuşlarını kullanarak istediğiniz klavye karakteri üzerine imleci
0460 896 288
- 61 -
© ESAB AB 2013
9 YAPILANDIRMA MENÜSÜ
konumlandırın. GİRİŞ (ENTER) tuşuna basın. Karakter dizisi kayıtlanınca TAMAM'a (DONE)
basın.
Tuşu etkinleştirmek için ETKNLŞTR (ACTVTE) basın. Bir mesaj gösterilir: TUŞ ETKİN (KEY
ACTIVATED). Kayıt başarısız olursa, mesaj şu şekilde olur: YANLIŞ TUŞ (INCORRECT
KEY). Ardından açma kodunu kontrol edip tekrar deneyin.
0460 896 288
- 62 -
© ESAB AB 2013
10 TOOLS
10
TOOLS
Ana menü → Araçlar
Bu menü aşağıdaki alt menüleri içerir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hata günlüğü
Dışa Aktar/İçe Aktar
Dosya yöneticisi
Ayar sınırlarını düzenle
Ölçüm değeri ayarlarını düzenle
Üretim istatistikleri
Kalite fonksiyonları
Kullanıcı tanımlı sinerjik veri
Takvim
Kullanıcı hesapları
Ünite bilgileri
10.1
Hata günlüğü
Ana menü → Araçlar → Hata mesajları
Arıza yönetimi kodları kaynak prosesinde bir arıza oluştuğunu belirtmek için kullanılır. Bu
ekranda bir açılır menü yardımı ile belirtilir. Ekranın sağ üst köşesinde bir ünlem işareti
görünür.
NOT!
Hata mesajları menüsüne gittiğinizde
kısa sürede ekrandan kaybolur.
Kaynak makinesi kullanımı sırasında ortaya çıkan tüm hatalar hata günlüğünde hata
mesajları olarak belgelenmektedir. En fazla 99 hata mesajı kaydedilebilir. Hata günlüğü
dolarsa, yani 99 hata mesajı kaydedilmişse bir sonraki hata oluştuğunda en eski mesaj
otomatik olarak silinir.
0460 896 288
- 63 -
© ESAB AB 2013
10 TOOLS
Aşağıdaki bilgiler hata günlüğü menüsünden okunabilir:
•
•
•
•
•
Hatanın hata numarası
Hatanın oluştuğu tarih
Hatanın oluştuğu saat
Hatanın oluştuğu ünite
Hatanın hata yönetim kodu
Üniteler
1 = su soğutma ünitesi
4 = uzaktan kumanda ünitesi
2 = güç kaynağı
5 = AC ünitesi
3 = tel sürme ünitesi
8 = kontrol paneli
10.1.1
Hata kodu açıklamaları
Hata kodu
Açıklama
1
Program hafızası hatası, (EPROM)
Program hafızasında bir arıza var.
Bu arıza herhangi bir fonksiyonu devre dışı bırakmaz.
Aksiyon: Makineyi yeniden başlatın. Arıza devam ederse, bir servis
teknisyeni çağırın.
2
Mikroişlemci RAM hatası
Mikroişlemci, dahili hafızasındaki bazı hafıza konumlarını okuyamıyor veya
bu konumlara yazamıyor.
Bu arıza herhangi bir fonksiyonu devre dışı bırakmaz.
Aksiyon: Makineyi yeniden başlatın. Arıza devam ederse, bir servis
teknisyeni çağırın.
3
Harici RAM hatası
Mikroişlemci, harici hafızasındaki bazı hafıza konumlarını okuyamıyor veya
bu konumlara yazamıyor.
Bu arıza herhangi bir fonksiyonu devre dışı bırakmaz.
Aksiyon: Makineyi yeniden başlatın. Arıza devam ederse, bir servis
teknisyeni çağırın.
0460 896 288
- 64 -
© ESAB AB 2013
10 TOOLS
Hata kodu
Açıklama
4
5 V güç kaynağı düşük
Güç kaynağı voltajı çok düşük.
Mevcut kaynak işlemi durdurulur ve başlatılamaz.
Aksiyon: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın. Arıza devam
ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
5
Orta Düzey DC gerilimi sınırlar dışına
Gerilim çok düşük veya çok yüksek. Çok yüksek gerilim, şebeke güç kaynağı
üzerindeki ciddi geçişler veya zayıf bir güç kaynağı (beslemenin yüksek
indüktansı veya faz kaybı) nedeniyle olabilir.
Güç ünitesi durdurulur ve başlatılamaz.
Aksiyon: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın. Arıza devam
ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
6
Yüksek sıcaklık
Termik yük kesme çalıştırıldı.
Geçerli kaynak işlemi durdurulur ve kesme sıfırlanana kadar yeniden
başlatılamaz.
Aksiyon: Soğutma hava giriş veya çıkışlarında engel ya da kir tıkanması
olup olmadığını kontrol edin. Cihazın aşırı yüklü olmadığından emin olmak
için, kullanılan iş döngüsünü kontrol edin.
7
Yüksek primer akım
Güç ünitesi akımı sağlayan DC voltajından çok fazla akım alır. Güç ünitesi
durdurulur ve başlatılamaz.
Aksiyon: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın. Hata devam
ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
12
Haberleşme hatası (uyarı)
Sistemin CAN veriyolu üzerindeki yük geçici olarak çok yüksek.
Güç ünitesi ya da tel sürme ünitesi kontrol paneli ile teması kaybetti.
Aksiyon: Sadece bir tel sürme ünitesi veya uzaktan kumanda ünitesi bağlı
olduğunu doğrulamak için cihazı kontrol edin. Arıza devam ederse, bir servis
teknisyeni çağırın.
14
Haberleşme hatası
Sistemin CAN veriyolu, aşırı yük nedeniyle geçici olarak çalışmayı durdurdu.
Geçerli kaynak işlemi durdurulur.
Aksiyon: Sadece bir tel sürme ünitesi veya uzaktan kumanda ünitesi bağlı
olduğunu doğrulamak için cihazı kontrol edin. Üniteyi sıfırlamak için ana güç
kaynağını kapatın. Arıza devam ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
15
Mesajlar kayıp
Mikroişlemci gelen mesajları yeterince hızlı işleyemiyor ve bilgiler kaydoldu.
Aksiyon: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın. Arıza devam
ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
16
Yüksek açık devre voltajı
Açık devre gerilimi çok yüksek.
Aksiyon: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın. Arıza devam
ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
0460 896 288
- 65 -
© ESAB AB 2013
10 TOOLS
Hata kodu
Açıklama
17
Başka bir ünite ile temas kayboldu
Mevcut faaliyetler durdurulur ve kaynak başlatma önlenir.
Bu hata kaynak verileri ünitesi ile diğer bir cihaz arasındaki bağlantının
kesilmesi (örn. CAN kablosu) nedeniyle ortaya çıkabilir. Hangi üniteyi
ilgilendirdiği hata günlüğünde görüntülenir.
Aksiyon: CAN kablolarını kontrol edin. Hata devam ederse, bir servis
teknisyeni çağırın.
19
Pille çalışan veri belleğinde RAM hafıza hatası
Pil voltajı kaybetti
Aksiyon: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın. Kontrol paneli
sıfırlanır. Ayarlar İngilizcedir; MIG/MAG, KISA/SPREY, Fe, CO2, 1,2 mm.
Hata devam ederse servis teknisyeni çağırın.
22
Verici arabellek taşması
Kontrol paneli diğer ünitelere yeterince yüksek hızda bilgi iletemiyor.
Aksiyon: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın.
23
Alıcı arabellek taşması
Kontrol paneli diğer ünitelerden gelen bilgileri yeterince yüksek hızda
işleyemiyor.
Aksiyon: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın.
25
Uyumsuz kaynak veri formatı
USB bellek üzerinde kaynak verilerini depolamayı deneyin. USB belleğin
kaynak veri belleğinden farklı bir veri biçimi vardır.
Aksiyon: Farklı bir USB belleği kullanın.
26
Program hatası
Bir şey işlemcinin programdaki normal görevlerini yerine getirmesini
engelledi.
Program otomatik olarak yeniden başlatılır. Geçerli kaynak işlemi durdurulur.
Bu arıza herhangi bir fonksiyonu devre dışı bırakmaz.
Aksiyon: Kaynak sırasında kaynak programlarının kullanımını inceleyin.
Hata tekrar ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
28
Program veri kaybı
Program yürütme çalışmıyor.
Aksiyon: Üniteyi sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın. Hata devam
ederse, bir servis teknisyeni çağırın.
40
Uyumsuz üniteler
Yanlış tel besleme ünitesi bağlıdır. Başlatma engelleniyor
Aksiyon: Doğru tel besleme ünitesini bağlayın.
54
Servis aralığı geçti
Kontak ucu değişimi için servis aralığı geçti.
Aksiyon: Kontak ucunu değiştirin.
0460 896 288
- 66 -
© ESAB AB 2013
10 TOOLS
Hata kodu
Açıklama
60
Haberleşme hatası
Sistemin dahili CAN-veriyolu yük çok yüksek olduğu için geçici olarak
çalışmayı durdurdu. Geçerli kaynak işlemi durur.
Aksiyon: Tüm cihazların doğru şekilde bağlandığından emin olun. Üniteyi
sıfırlamak için ana güç kaynağını kapatın. Hata devam ederse, bir servis
teknisyeni çağırın.
64
Ölçüm değeri sınırı aşıldı
Ölçüm değerleri kendi sınırlarını aştı.
Aksiyon: Limitin doğru ayarlanıp ayarlanmadığını ve kaynağın kalitesini
kontrol edin.
70
Akım ölçüm değeri sınırı aşıldı
Akım ölçüm değerleri kendi sınırlarını aştı.
Aksiyon: Akım sınırın doğru ayarlanmış olduğunun yanı sıra birleşimin
kalitesini de kontrol edin.
71
Voltaj ölçüm değeri sınırı aşıldı
Voltaj ölçüm değerleri kendi sınırlarını aştı.
Aksiyon: Voltaj sınırın doğru ayarlanmış olduğunun yanı sıra birleşimin
kalitesini de kontrol edin.
72
Güç ölçüm değeri sınırı aşıldı
Güç ölçüm değerleri kendi sınırlarını aştı.
Aksiyon: Güç sınırın doğru ayarlanmış olduğunun yanı sıra birleşimin
kalitesini de kontrol edin.
73
WF akım ölçüm değeri sınırı aşıldı
WF akım ölçüm değerleri kendi sınırlarını aştı.
Aksiyon: WF akım sınırın doğru ayarlanmış olduğunun yanı sıra birleşimin
kalitesini de kontrol edin.
10.2
Dışa Aktar/İçe Aktar
Ana menü → Araçlar→ Gönder/Al
Dışa Aktar/İçe Aktar menüsünde, bir USB belleği aracılığıyla kontrol paneline ve kontrol
panelinden bilgi aktarmak mümkündür.
Aşağıdaki bilgiler transfer edilebilir:
•
Kaynak veri ayarları
Dışa Aktar/İçe Aktar
•
Sistem ayarları
Dışa Aktar/İçe Aktar
•
Ayar sınırları
Dışa Aktar/İçe Aktar
•
Ölçüm sınırları
Dışa Aktar/İçe Aktar
•
Hata günlüğü
Gönder
•
Kalite fonksiyon mesajı
Gönder
•
Üretim istatistikleri
Gönder
•
Sinerjik hatlar
Dışa Aktar/İçe Aktar
•
Temel ayarlar
Dışa Aktar/İçe Aktar
USB belleği takın. USB belleği nasıl takılacağının açıklaması için "USB bağlantısı" bölümüne
bakın. Aktarılacak olan bilginin olduğu satırı seçin. Bilgi dışa veya içe aktarılacak olmasına
bağlı olarak, Dışa Aktar'a (EXPORT) veya İçe Aktar'a (IMPORT) basın.
0460 896 288
- 67 -
© ESAB AB 2013
10 TOOLS
10.3
Dosya yöneticisi
Ana menü → Araçlar → Dosya yöneticisi
Dosya yöneticisinde hem (C: \) hem de bir USB bellekte bulunan bilgiyi işleyebilirsiniz .
Dosya yöneticisi kaynak verileri ve kalite verilerini elle silmeyi ve kopyalamayı mümkün kılar.
Hiçbir klasörün önceden seçilmemiş olması durumunda USB bellek takıldığında, ekran
belleğin temel klasörünü gösterir.
Kontrol paneli dosya yöneticisini en son kullandığınızda nerede olduğunuzu hatırlar böylece
geri geldiğinizde dosya yapısında aynı yere dönmenizi sağlar.
Bellekte ne kadar depolama alanı kaldığını belirlemek için, INFO işlevini kullanın.
GÜNCELLE'ye (UPDATE) basarak bilgilerinizi güncelleyin.
0460 896 288
- 68 -
© ESAB AB 2013
10 TOOLS
Silmek, ismini değiştirmek, yeni klasör oluşturmak, kopyalamak veya yapıştırmak isterseniz,
ALT.'e basın. Daha sonra seçim yapabileceğiniz bir liste görünür. Eğer (..) ya da bir klasör
seçiliyse, sadece yeni bir klasör oluşturabilir veya daha önce kopyaladığınız bir dosyaya
yapıştırabilirsiniz. Bir dosyayı seçtiyseniz , Adını değiştir (RENAME), Kopyala (COPY) veya
Yapıştır (PASTE) seçenekleri daha önce kopyalanan bir dosyaya eklenecektir.
Bir klasör veya dosya seçin ve ALT.'a basın.
ALT.'a bastığınızda bu liste görüntülenir.
10.3.1
Bir dosya/klasörü silme
Silinecek dosya veya klasörü seçin ve ALT.'a basın.
SİL'i (DELETE) seçin ve GİRİŞ'e (ENTER)
basın.
Dosya/klasör artık silindi. Bir klasörü silmek için boş olması gerekir, yani önce klasörde
bulunan dosyaları silin.
10.3.2
Bir dosya/klasörün adını değiştirme
Adı değiştirilecek dosya veya klasörü seçin ve ALT.'a basın.
ADINI DEĞİŞTİR'i (RENAME) seçin ve
GİRİŞ'e (ENTER) basın.
Ekranda bir klavye görüntülenir. Satırı değiştirmek için sol düğmeyi ve sola ve sağa hareket
ettirmek için ok tuşlarını kullanın. Kullanılacak olan karakter/fonksiyonu seçin ve GİRİŞ'e
(ENTER) basın.
0460 896 288
- 69 -
© ESAB AB 2013
10 TOOLS
10.3.3
Yeni klasör oluştur
Yeni klasörün bulunacağı yeri seçin ve ALT.'a basın.
YENİ KLASÖR'ü (NEW FOLDER) seçin ve
GİRİŞ'e (ENTER) basın.
Ardından ekranda bir klavye görüntülenir. Satırı değiştirmek için sol düğmeyi ve sola ve sağa
hareket ettirmek için ok tuşlarını kullanın. Kullanılacak olan karakter/fonksiyonu seçin ve
GİRİŞ'e (ENTER) basın.
10.3.4
Dosyaları kopyalama ve yapıştırma
Kopyalanacak dosya veya klasörü seçin ve ALT.'a basın.
KOPYALA'yı (COPY) seçin ve GİRİŞ'e
(ENTER) basın.
İmleci kopyalanan dosyanın bulunduğu klasöre konumlandırın ve ALT.'a basın.
YAPIŞTIR'ı (PASTE) seçin ve GİRİŞ'e
(ENTER) basın.
Kopya "Copy of" artı orijinal adı ile kaydedilir, örneğin Copy of WeldData.awd.
10.4
Ayar sınırlarını düzenle
Ana menü → Araçlar → Ayar limitlerini düzenle
Bu menüde çeşitli kaynak yöntemleri için kendi maks. ve min. değerlerinizi ayarlayın. Bu
sınırlar, güç kaynağının boyutlandırıldığı değerlerin üstünde veya altında olamaz. 50
depolama noktası vardır. Boş bir depo noktası satırını seçin ve GİRİŞ'e (ENTER) basın.
Prosesi seçin (MIG/MAG, MMA, TIG) ve GİRİŞ'e (ENTER) basın. MIG/MAG için, maks. ve
min. voltaj ve tel besleme hızı değerleri seçilebilir.
0460 896 288
- 70 -
© ESAB AB 2013
10 TOOLS
MMA ve TIG için, maks. ve min. akım değerleri değiştirilebilir.
Değerler ayarlandıktan sonra, KAYDET'e (STORE) basın. Sınır değerinin seçili depolama
noktasında kaydedilip kaydedilmeyeceği sorulduğunda, EVET (YES) veya HAYIR'a (NO)
basın. Depolama noktasının değerleri alt satırın altında görülebilir. Bu durumda, MMA sınır
değerleri 20 - 394 A için depolama noktası 2'dir.
OTOMATİK (AUTO) ile sınırlar her kaynak yöntemi için ayarlanmış olan sınırlara göre
otomatik olarak ayarlanır.
Ayar sınırlarının otomatik olarak ayarlanıp ayarlanmaması sorulduğunda, EVET (YES) veya
HAYIR'a (NO) ve ardından ayar kaydedilecekse KAYDET'e (STORE) basın.
10.5
Ölçüm sınırlarını düzenle
Ana menü → Araçlar → Ölçüm limitlerini düzenle
Bu menüde çeşitli kaynak yöntemleri için kendi ölçüm değerlerinizi ayarlayın. 50 depolama
noktası vardır. Boş bir depo noktası satırını seçin ve GİRİŞ'e (ENTER) basın. GİRİŞ'e
(ENTER) basarak prosesi seçin. Sonra açılan listeden kaynak prosesini seçin ve sonra da
yeniden GİRİŞ'e (ENTER) basın.
Aşağıdaki bilgiler seçilebilir:
MIG/MAG için
•
•
•
•
gerilim: min., maks., min. ortalama, maks. ortalama
akım: min., maks., min. ortalama, maks. ortalama
çıkış: min., maks., min. ortalama, maks. ortalama
tel sürme ünitesi akımı: min., maks., min. ortalama, maks. ortalama
İpucu: Besleme sorunlarını önlemek için, özellikle robot kaynaklama yaparken, besleme
ünitesi motor akımı için bir maks. değeri verilmesi tavsiye edilir. Yüksek motor akımı besleme
sorunlarını gösterir. Doğru maks. değeri vermek için motor akımının bir aylık kaynaklama
sırasında incelenmiş olması önerilir. Ardından uygun bir maksimum değer verilir.
MMA ve TIG için
•
•
•
gerilim: min., maks., min. ortalama, maks. ortalama
akım: min., maks., min. ortalama, maks. ortalama
çıkış: min., maks., min. ortalama, maks. ortalama
Sağ düğmelerden biri ile istenen değeri ayarlayın ve KAYDET'e (STORE) basın.
0460 896 288
- 71 -
© ESAB AB 2013
10 TOOLS
İletişim kutusunda, seçili depolama noktasını kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur. Değeri
saklamak için EVET'e (YES) basın. Depolama noktasının değerleri alt satırın altında
görülebilir.
OTOMATİK (AUTO) ile sınırlar en son kullanılan ölçüm değerlerine göre otomatik olarak
ayarlanır.
ardından ayarlar korunacaksa SAKLAYIN.
10.6
Üretim istatistikleri
Ana menü → Araçlar → Üretim istatistikleri
Üretim istatistikleri toplam ark zamanı, toplam malzeme miktarı ve en son sıfırlamadan bu
yana geçen kaynak sayısını takip eder. Aynı zamanda en son kaynaklamada kullanılan ark
zamanı, toplam malzeme miktarını da takip eder. Bilgi amaçlı olarak, hesaplanmış birim
uzunluk başına erimiş tel malzemesi ve en son sıfırlamanın ne zaman meydana geldiğinde
de görüntülenir.
Ark süresi 1 saniyeden daha kısa ise kaynak sayısı artmaz. Bu nedenle, bu tür kısa bir
kaynak için kullanılan malzeme miktarı gösterilmez. Ancak, malzeme tüketimi ve süre,
toplam malzeme tüketimi ve süreye dahil edilir.
SIFIRLA'ya (RESET) bastığınız zaman, tüm sayaçları sıfırlanır. Tarih ve saat en son
sıfırlamayı gösterir.
0460 896 288
- 72 -
© ESAB AB 2013
10 TOOLS
Eğer sayaçları sıfırlamazsanız, hepsi, içlerinden herhangi biri maksimum değere ulaştığında
otomatik olarak sıfırlanır.
Maksimum sayaç değerleri
Süre
999 saat, 59 dakika, 59 saniye
Ağırlık
13350000 gram
Miktar
65535
Müşteriye özel sinerji hatları kullanıldığında malzeme tüketimi sayılmaz.
10.7
Kalite fonksiyonları
Ana menü → Araçlar → Kalite fonksiyonları
Kalite fonksiyonlar ayrı kaynaklar için çeşitli ilginç kaynak verilerini takip eder.
Bu fonksiyonlar şunlardır:
•
•
•
•
•
Kaynak başlama zamanı.
Kaynak süresi.
Kaynak sırasında maksimum, minimum ve ortalama akım.
Kaynak sırasında maksimum, minimum ve ortalama voltaj.
Kaynak sırasında maksimum, minimum ve ortalama çıkış.
Isı girişini hesaplamak için, seçilmiş kaynak vurgulanır. Sağ üst düğme (#) ile kaynaklar
arasında gezinin ve alttaki düğme (*) ile birleşimin uzunluğunu ayarlayın. GÜNCELLE'ye
(UPDATE) basın ve kaynak ünitesi seçili kaynak için ısı girişini hesaplar.
En son sıfırlamadan bu yana yapılan kaynak sayısı alt satırda gösterilir. Bilgi yaklaşık
maksimum 100 kaynak için saklanabilir. 100'den fazla kaynak olması durumunda, ilk olanın
üstüne yazılır. Kaynak, kayıtlanabilmesi için bir saniyeden daha uzun sürmelidir.
En son kayıtlı kaynak, ekranda gösterilir, ancak diğer kayıtlı kaynaklar arasında gezinmek te
mümkündür. SIFIRLA'ya (RESET) bastığınızda, tüm günlükleri silinir.
Kaynak veri planı açıklaması
Her kaynak veri planının kısa bir açıklaması olabilir. AYAR (SET) menüsü ve AÇIKLAMAYI
DÜZENLE'nin (EDIT DESCRIPTION) altında, sadece çağrılan kaynak veri planına entegre
klavye ile maks 40 karakterlik bir açıklama verilebilir. Mevcut açıklama ayrıca değiştirilebilir
veya silinebilir.
İstenen planının bir açıklaması varsa, BELLEK (MEMORY), ÖLÇÜM (MEASURE) ve
UZAKTAN (REMOTE) menü ekranlarında gösterilir, aksi halde bunun yerine kaynak veri
parametreleri görüntülenir.
10.7.1
Kalite verilerini kaydet
Ana menü → Araçlar→ Gönder/Al
0460 896 288
- 73 -
© ESAB AB 2013
10 TOOLS
Kontrol panelinde üretilen dosyalar xml dosyaları olarak saklanır. USB belleğin çalışması için
FAT olarak biçimlendirilmiş olması gerekir. Kontrol paneli ayrı olarak sipariş edilen ESAB
WeldPoint yazılımıyla birlikte kullanılabilir.
Kontrol paneline bir USB bellek takın; “Dosya yöneticisi” bölümüne bakın.
KALİTE FONKSİYONU GÜNLÜĞÜ'nü (QUALITY FUNCTION LOG) seçin, DIŞA AKTAR'a
(EXPORT) basın.
Kontrol panelinde depolanan kalite verileri setinin tamamı (100 en güncel kaynak hakkında
bilgiler) artık USB bellekte kayıtlıdır.
Dosya QData adlı bir klasördedir. QData, bir USB bellek taktığınızda otomatik olarak
oluşturulur.
"Kalite fonksiyonu" bölümüne bakarak kalite fonksiyonu hakkında daha fazla bilgi
bulabilirsiniz.
10.8
Kullanıcı tanımlı sinerjik veri
Ana menü → Araçlar → Kullanıcı tanımlı sinerjik veri
Tel besleme hızı ve voltaj ile ilgili olarak kendi sinerjik hatlarınızı oluşturmak mümkündür. Bu
tür maksimum on sinerjik hat kaydedilebilir.
Yeni bir sinerjik hat iki adımda oluşturulur:
•
Bir dizi voltaj/tel hızı koordinatlarını belirterek yeni sinerjik hatları tanımlayın, aşağıdaki
şekildeki noktalara A-D bakın:
Voltaj
Tel beslemesi
•
Sinerjik hattın uygulanacağı tel/gaz kombinasyonunu belirtin.
0460 896 288
- 74 -
© ESAB AB 2013
10 TOOLS
10.8.1
Voltaj/tel hızı koordinatlarını belirtin
Kısa-spreyark metodu için bir sinerjik hat oluştururken dört koordinat gerekir; darbeleme
metodu için, iki koordinat gerekir. Bu koordinatlar daha sonra kaynak veri belleğinde ayrı
kaynak veri numaraları altında kaydedilmelidir.
Kısa-/Sprey ark
•
•
•
•
Ana menüyü ekrana getirin ve MIG/MAG yöntemi KISA/SPREY'i (SHORT/SPRAY) seçin.
İlk koordinat için istenen voltaj ve tel besleme hızı değerlerini girin.
BELLEK (MEMORY) menüsünü getirin ve herhangi bir sayıya ilk koordinatı kaydedin.
Kısa/spreyark hattı için dört koordinat herhangi bir sayı olarak kaydedilebilir. Fabrikadan
tedarik edildiğinde, sayıları 96, 97, 98 ve 99 olarak kayıtlıdır.
Daha yüksek kaynak veri sayısı en yakın önceki kaynak veri sayısından voltaj ve tel
sürme hızı için daha yüksek değerler içermelidir.
Kaynak parametreleri indüktans ve regülatör tipi dört kaynak veri numarası için aynı
değere sahip olmalıdır.
Gerekli koordinat numaralarını tanımlayın, ardından "Geçerli tel/gaz kombinasyonu
belirleme" bölümüne geçin.
Darbeleme
•
•
•
•
Ana menüyü ekrana getirin ve MIG/MAG yöntemi DARBELEME'yi (PULSING) seçin.
İlk koordinat için istenen voltaj ve tel besleme hızı değerlerini girin.
BELLEK (MEMORY) menüsünü getirin ve herhangi bir sayıya ilk koordinatı kaydedin.
Daha yüksek kaynak veri numarası en yakın önceki kaynak veri sayısından voltaj, tel
besleme hızı, darbe frekansı, darbe amplitüdü ve arkaplan akımı için daha yüksek
değerler içermelidir.
Kaynak parametreleri darbe süresi, Ka, Ki ve "eğim" her kaynak veri numarası için aynı
değere sahip olmalıdır.
Gerekli koordinat numaralarını tanımlayın, ardından "Geçerli tel/gaz kombinasyonu
belirleme" bölümüne geçin.
10.8.2
Geçerli tel/gaz kombinasyonu belirleme
İmleci TEL TİPİ (WIRE TYPE) satırı üzerine getirin ve GİRİŞ (ENTER) tuşuna basın.
0460 896 288
- 75 -
© ESAB AB 2013
10 TOOLS
Listede görüntülenen bir alternatifi seçin ve
GİRİŞ'e (ENTER) basın.
Aynı şekilde KORUYUCU GAZ'ı (SHIELDING
GAS) seçin ve GİRİŞ'e (ENTER) basın.
Aynı şekilde TEL ÇAPI'nı (WIRE DIAMETER)
seçin ve GİRİŞ'e (ENTER) basın.
SiNERJİK TASARIM PLANI 1 (SYNERGIC DESIGN SCHEDULE 1) satırını seçin ve
KAYDET'e (STORE) basın.
İşlem şimdi tamamlandı - sinerjik bir hat tanımlanmıştır.
NOT!
Her darbeli örnek için, buna karşılık gelen bir kısa/spreyark sinerjisi gereklidir.
Darbeleme yöntemi için yeni bir sinerjik hat oluşturduğunuzda, bu yüzden, her zaman buna
karşılık gelen kısa/spreyark yöntemi için bir hat olmadığı ile ilgili bir uyarı mesajı alırsınız.
Mesaj şöyledir: UYARI! Karşılık gelen bir kısa/spreyark sinerji hattı yok. (No corresponding
synergic line for short-/sprayarc.)
10.8.3
Kendi tel/gaz alternatifinizi oluşturun
Tel/gaz alternatif listeleri kendi on alternatifiniz ile uzatılabilir. Her listenin alt kısmında boş bir
satır (---) bulunmaktadır. İmleci bu satır üzerine konumlayarak ve GİRİŞ'e (ENTER) basarak,
kendi alternatiflerinizi girmenizi sağlayan bir klavyeye erişim kazanırsınız.
--- olan satırı seçin ve GİRİŞ'e (ENTER)
basın.
0460 896 288
- 76 -
© ESAB AB 2013
10 TOOLS
Kontrol paneli klavyesi aşağıdaki gibi
kullanılır:
•
•
Sol düğme ve ok tuşlarını kullanarak
istediğiniz klavye karakteri üzerine imleci
konumlandırın. GİRİŞ (ENTER) tuşuna
basın. Bu şekilde 16 karaktere kadar tam
bir karakter dizisi girin.
TAMAM'a (DONE) basın. Adlandırmış
olduğunuz alternatif listede görülebilir.
Adlandırılmış bir alternatifi aşağıdaki gibi silin:
•
•
İlgili listeden kendi tel/gaz alternatifinizi seçin.
SİL'e (DELETE) basın.
NOT!
Adlandırılmış bir tel/gaz alternatifi şu anda çalışan bellekte bulunan kaynak veri
setine dahilse silinemez.
10.9
Takvim
Ana menü → Araçlar → Takvim
Tarih ve saat burada ayarlanır.
Ayarlanacak satırı seçin: yıl, ay, gün, saat,
dakika ve saniye. Sağ düğmelerden birini
kullanarak doğru değeri belirleyin.
AYARLA'ya (SET) basın.
10.10
Kullanıcı hesapları
Ana menü → Araçlar → Kullanıcı hesapları
Bazen güç kaynağının yetkisiz kişiler tarafından kullanılamaması kalite açısından özellikle
önemlidir.
Kullanıcı adı, hesap seviyesi ve şifre bu menüde kayıtlıdır.
KULLANICI ADI'nı (USER NAME) seçin ve
GİRİŞ'e (ENTER) basın. Boş bir satıra gidin
ve GİRİŞ'e (ENTER) basın. Sol düğme, sağ
ve sol oklar ve GİRİŞ'i (ENTER) kullanarak
klavye üzerinde yeni bir kullanıcı adı girin. 16
kullanıcı hesabı için yer vardır. Kalite veri
dosyalarında hangi kullanıcıların belirli
kaynağı kimin yaptığı açıkça görülecektir.
0460 896 288
- 77 -
© ESAB AB 2013
10 TOOLS
HESAP SEVİYESİ (ACCOUNT LEVEL) altından seçin:
•
•
Yönetici, tam erişim (yeni kullanıcılar ekleyebilir)
Üst kullanıcı, aşağıdakiler dışında her şeye erişebilir:
○ kilit kodu
○ çoklu tel besleyiciler
○ takvim
○ kullanıcı hesapları
•
Normal kullanıcı, ölçüm menüsüne erişebilir
KULLANICI ŞİFRESİ (USER PASSWORD) satırında, klavyeyi kullanarak şifre girin. Güç
kaynağı açıldığında ve kontrol paneli etkinleştirildiğinde, ekranda şifrenizi girmeniz istenir.
Bu fonksiyonun olmasını istemezseniz, ancak bunun yerine güç kaynağı ve kontrol panelinin
tüm kullanıcılar için kilitli olmasını istiyorsanız, KULLANICI HESAPLARI KAPALI'yı (USER
ACCOUNTS OFF) seçin.
Kullanıcı değiştirme
KULLANICI HESAPLARI (USER
ACCOUNTS) AÇIK (ON) olduğunda, bu
menü görünür. Bu kullanıcıyı değiştirmek için
bir olanak verir. Bir kullanıcı için şifre girin ve
oturum açın veya araçlar menüsüne dönmek
için ÇIKIŞ'ı (QUIT) seçin.
10.11
Ünite bilgileri
Ana menü → Araçlar → Ünite bilgisi
Bu menüde aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz:
•
•
•
Makine kimliği
Düğüm kimliği
2 = güç kaynağı
3 = tel sürme
8 = kontrol paneli
Yazılım versiyonu
0460 896 288
- 78 -
© ESAB AB 2013
11 YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
11
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
DİKKAT!
Onarım ve elektrik işleri yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
Sadece orijinal yedek ve aşınma parçalarını kullanın.
U82 uluslararası ve Avrupa standartları 60974-1 ve 60974-10'a uygun olarak tasarlanmış ve
test edilmiştir. Ürünün hala bahsedilen standarda uygun olduğundan emin olmak servisi
gerçekleştiren servis ya da onarım biriminin görevidir.
Yedek parçalar en yakın ESAB bayiinden sipariş edilebilir, bu belgenin arka kapağına bakın.
Sipariş verirken, lütfen ürün tipini, seri numarasını, tanımı ve yedek parça listesine uygun
olarak yedek parça numarasını belirtin. Bu gönderiyi kolaylaştırır ve doğru teslimatı
güvenceye alır.
0460 896 288
- 79 -
© ESAB AB 2013
MENÜ YAPISI
MENÜ YAPISI
0460 896 288
- 80 -
© ESAB AB 2013
MENÜ YAPISI
0460 896 288
- 81 -
© ESAB AB 2013
MENÜ YAPISI
0460 896 288
- 82 -
© ESAB AB 2013
MENÜ YAPISI
0460 896 288
- 83 -
© ESAB AB 2013
MENÜ YAPISI
0460 896 288
- 84 -
© ESAB AB 2013
MENÜ YAPISI
Fonksiyon farklılıkları
Functions
U82 Basic
U82 Plus
Super Pulse
No
Yes
Limit editor
Yes
Yes
File manager
No
Yes
Auto save mode
No
Yes
Release pulse
Yes
Yes
Synergic lines
Basic package = 111 lines
Complete no of available lines
User defined synergic data
No
Yes
Production statistics
No
Yes
0460 896 288
- 85 -
© ESAB AB 2013
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ
U82 Temel - KISA-/SPREYARK ile MIG/MAG kaynağı
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire (ER70S)
CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar
1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire
(ER4043)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,0 1,2 1,6*
Metal powder cored wire (E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Rutile flux cored wire (E70 RFCW)
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Basic flux cored wire (E70 BFCW)
CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,2
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Stainless solid wire (ER316LSi)
Magnesium-alloyed aluminium wire
(ER5356)
Metal powder cored stainless wire (Ss
MCW)
Silisyumlu bronz (ERCuSi-A)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
U82 Basic - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low-alloy or non-alloy wire (ER70S)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Stainless solid wire (ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (SS309MoL)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless duplex wire (ER2209)
Ar + 30% He + 1% O2
1,2
Stainless wire (ER316LSi)
0460 896 288
- 86 -
© ESAB AB 2013
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Magnesium-alloyed aluminium wire
(ER5356)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Magnesium-alloyed al wire (ER5183)
Ar
1,6
Silicon-alloyed aluminium wire
(ER4043)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed al wire (ER4043)
Ar + 30% He
0,9 1,0 1,2
Silicon-alloyed al wire (ER4047)
Ar
1,2 1,6
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% CO2
1,0 1,2
Aluminium solid wire (ER1100)
Ar
1,2
Metal powder-filled cored wire
(E70MCW)
Ar + 8% CO2
1,2 1,4 1,6
Ar + 18% CO2
1,2 1,4 1,6
Metal powder cored Stainless wire (Ss Ar + 2% O2
MCW)
Ar + 2% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
1,2
U82 Plus - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(ER70S)
CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 15% CO2 + 5% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 16% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 25% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2
1,0 1,2
Stainless solid wire (ER316LSi) Ar + 2% O2
0460 896 288
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 30% He + 1% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
- 87 -
© ESAB AB 2013
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ
Wire type
Shielding gas
Stainless duplex wire (ER2209) Ar + 2% O2
Wire diameter
1,0
Ar + 30% He + 1% CO2
1,0
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire
(ER4043)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2 1,6*
Metal powder cored wire (E70
MCW)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Rutile flux cored wire (E70
RFCW)
CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Basic flux cored wire (E70
BFCW)
CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
SELF-SHIELDING
1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
SELF-SHIELDING
1,6* 2,4*
Duplex rutile flux cored wire
(E2209)
Ar + 18% CO2
1,2
Metal powder cored stainless
wire (Ss MCW)
Ar + 8% CO2
1,2
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
ERNiCrMo
Ar + 50% He
0,9
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Ar
1,0 1,2
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
CO2
1,2
Magnesium-alloyed aluminium
wire (ER5356)
Stainless flux cored wire (Ss
RFCW)
Copper and aluminum wire
(ERCuAl-A1)
Rutile flux cored wire (Fe RCW
DualShield)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
0460 896 288
- 88 -
© ESAB AB 2013
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ
U82 Plus - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(ER70S)
Ar + 18% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 16% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 25% CO2
0,9
Ar + 5% O2
1,0 1,2
Stainless solid wire (ER316LSi) Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar 30% He + O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (ER308LSi) Ar + 2% CO2
0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (ER308LSi) Ar + 2% O2
0,9
Stainless solid wire (ER309LSi) Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (SS309MoL) Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless duplex wire (ER2209) Ar + 30% He + 1% O2
1,0 1,2
Ar + 2% O2
1,0
Magnesium-alloyed aluminium
wire (ER5356)
Ar
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,2
Magnesium-alloyed al wire
(ER5356)
Ar + 30% He
1,2
Magnesium-alloyed al wire
(ER5183)
Ar
1,6
Silicon-alloyed aluminium wire
(ER4043)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed al wire (ER4043) Ar + 30% He
0.9 1.0 1.2
Silicon-alloyed al wire (ER4047) Ar
1,2 1,6
Metal powder cored wire (E70
MCW)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + %8 CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
0460 896 288
- 89 -
© ESAB AB 2013
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Metal powder cored stainless
wire (Ss MCW)
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
Ar
1,0 1,2
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2
Ar + 30% He + 2% H2
1,0
Ar + 30% He + 0.5% CO2
1,0
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Ar
1,0 1,2
Stainless wire (1.3964)
Ar + 8% O2
1,0DÜŞÜK
1,0YÜKSEK
Copper and aluminum wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Aluminium solid wire (ER1100)
Ar
1,2
ERNiCrMo
Silicon bronze (ERCuSi-A)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
MMA kaynağı
Electrode type
Electrode diameter
Basic
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6* 6,0*
Rutile
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6* 6,0* 7,0*
Cellulose
2,5 3,2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 5000i
Karbon, ark havası
Elektrot çapları (mm): 4,0 5,0 6,0 10,0 13,0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
ER5356
Ar
1,2; 1,6
ER4043
Ar
1,2; 1,6
ERCuSi-A
Ar
0,8; 1,0
ERCuAl-A1
Ar
1,0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
0,8; 1,0
ER70S
Ar + 18% CO2
0,8; 0,9; 1,0; 1,2
ER70S
Ar + 8% CO2
0,8; 0,9; 1,0; 1,2
0460 896 288
- 90 -
© ESAB AB 2013
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
ER70S
CO2
0,8; 0,9; 1,0; 1,2
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,2; 1,4
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,2; 1,4
Fe MCW 14.13
Ar + 18% CO2
1,2; 1,4
Fe MCW 14.13
Ar + 8% CO2
1,2; 1,4
SS 307
Ar + 2% CO2
0,8; 1,0; 1,2
SS 307
Ar + 2% CO2
0,8; 1,0; 1,2
ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8; 0,9; 1,0; 1,2
SS 430LNb-Ti
Ar + 2% CO2
1,0
SS 430LNb
Ar + 2% CO2
1,0
SS 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9; 1,0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
ER5356
Ar
1,2; 1,6
ER4043
Ar
1,2; 1,6
ERCuAl-A1
Ar
1,0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
1,0
ER70S
Ar + 18% CO2
0,8; 0,9; 1,0; 1,2
ER70S
Ar + 8% CO2
0,8; 0,9; 1,0; 1,2
SS 307
Ar + 2% CO2
0,8; 1,0; 1,2
ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8; 0,9; 1,0; 1,2
SS 430LNb
Ar + 2% CO2
0,8; 1,0
SS 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9; 1,0
U82 Plus - MIG/MAG - SAT synergy group
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Work area m/min
ER70S
Ar + 8% CO2
1,0
16 - 25
ER70S
Ar + 18% CO2
1,0
16 - 25
ER70S
Ar + 8% CO2
0,9
16 - 29
ER70S
Ar + 18% CO2
0,9
17 - 29
ER70S
Ar + 8% CO2
0,8
19 - 29
ER70S
Ar + 18% CO2
0,9
19 - 29
SS 307
Ar + 2% CO2
0,8
20 - 26
SS 307
Ar + 2% CO2
1,0
12 - 21
0460 896 288
- 91 -
© ESAB AB 2013
KABLO VE GAZ ÖLÇÜLERİ
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Work area m/min
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,2
6,5 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,2
7 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,4
5,9 - 12
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,4
6,6 - 12
SS 430LNb
Ar + 2% CO2
1,0
14,2 - 25
SS 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9
16 - 27
SS 430Ti
Ar + 2% CO2
1,0
14,2 - 25
SS 430LNb-Ti
Ar + 2% CO2
1,0
14,2 - 27,5
ER308LSi
Ar + 2% CO2
1,0
15-27,5
ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,9
16 - 28
ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8
18 - 29,5
0460 896 288
- 92 -
© ESAB AB 2013
SİPARİŞ NUMARALARI
SİPARİŞ NUMARALARI
Ordering no.
Denomination
0460 820 880
Control panel Aristo™ U82*
0460 820 881
Control panel Aristo™ U82 Plus*
0460 820 882
Control panel Aristo™ U82 Plus I/O*
0460 896 270
Instruction manual SE
0460 896 271
Instruction manual DK
0460 896 272
Instruction manual NO
0460 896 273
Instruction manual FI
0460 896 274
Instruction manual GB
0460 896 275
Instruction manual DE
0460 896 276
Instruction manual FR
0460 896 277
Instruction manual NL
0460 896 278
Instruction manual ES
0460 896 279
Instruction manual IT
0460 896 280
Instruction manual PT
0460 896 281
Instruction manual GR
0460 896 282
Instruction manual PL
0460 896 283
Instruction manual HU
0460 896 284
Instruction manual CZ
0460 896 285
Instruction manual SK
0460 896 286
Instruction manual RU
0460 896 287
Instruction manual US
0460 896 289
Instruction manual EE
0460 896 290
Instruction manual LV
0460 896 291
Instruction manual SI
0460 896 292
Instruction manual LT
0460 896 293
Instruction manual CN
0460 896 288
Instruction manual TR
0459 839 037
Spare parts list
* For functional differences, see the "Functional differences" section.
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
0460 896 288
- 93 -
© ESAB AB 2013
AKSESUARLAR
AKSESUARLAR
0460 877 891
Extension cable (connectors included)
7.5 m 12-poles
0457 043 880
Adapter set 230 V AC / 12 V DC, for
control box (for training with the control box
disconnected from the machine).
0462 062 001
USB Memory stick Gb 2
0460 896 288
- 94 -
© ESAB AB 2013
AKSESUARLAR
0460 896 288
- 95 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising