ESAB | Caddy Tig 2200i AC/DC | Instruction manual | ESAB Caddy Tig 2200i AC/DC Brugermanual

ESAB Caddy Tig 2200i AC/DC Brugermanual
DK
Caddy®
Tig 2200i AC/DC
Brugsanvisning
0460 225 201 DK 20130418
Valid for serial no. 803-xxx-xxxx, 843-xxx-xxxx
-2-
1 S IK K E R H E D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 IN D L E D N IN G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1
2.2
Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjeningspaneler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
4.1
4.2
4.3
Forholdsregler ved løft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nettilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
5.1
5.2
5.3
5.4
Tilslutninger og styreelementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af køleaggregat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netspændingsindkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
10
6.1
Eftersyn og rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 T E K N IS K E D A T A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 IN S T A L L A T IO N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 DRIFT
............................................................... ........
6 V E D L IG E H O L D E L S E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
9
10
10
7 F E J L F IN D IN G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 B E S T IL L IN G A F R E S E R V E D E L E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 D E MO N T E R I N G O G S K R O T N I N G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MO N T E R I N G S V E J L E D N I N G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B E S T I L L I N G S N U MME R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T IL B E H Ø R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
16
17
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-3-
13
DK
1
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB-udstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de personer,
stående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i udstyrets funktion.
ret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med udstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
dets betjening
placering af nødstop
dets funktion
gældende sikkerhedsforskrifter
svejsning og skæring
2.
Svejseren skal sørge for:
at der ikke opholder sig uvedkommende inden for udstyrets arbejdsområde, inden det
sættes i gang.
at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
være passende for opgaven
være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
mesikkert tøj, beskyttelseshandsker.
Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
Smøring og vedligeholdelse af udstyret må ikke udføres under drift.
OBS!
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
bt33d1da
-4-
© ESAB AB 2013
DK
ADVARSEL
Svejsning og skæring kan være farligt for både svejser og omgivelser. Derfor skal der udvises forsigtighed ved svejsning og skæring. Følg til enhver tid værkstedets og arbejdsgiverens anvisninger,
som bla. er baseret på følgende informationer.
ELEKTRISK STØD - Kan være dræbende
lementet” og ”Fællesregulativet”.
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS - Kan være sundhedsfarligt
Hold ansigtet væk fra røgen.
Brug ventilation og udsugning af røg.
SVEJSE-/SKÆRELYS - Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
sepladsen.
STØJ - Kraftig støj kan skade hørelsen
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL - Kontakt en fagmand.
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation og ibrugtagning
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ADVARSEL!
Anvend ikke strömkilden til optøning af frosne rør.
OBS!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden
installation og ibrugtagning
OBS!
Udstyr af ”Class A” er ikke beregnet til brug i boliger med
strømforsyning fra det almindelige lavspændingsnet. Det kan være
problematisk at sikre elektromagnetisk kompatibilitet for udstyr af
”Class A” i sådanne lokaler som følge af såvel ledningsbårne som
luftbårne forstyrrelser.
ESAB kan tilbyde nødvendig svejsebeskyttelse og øvrigt tilbehør.
bt33d1da
-5 -
© ESAB AB 2013
DK
2
INDLEDNING
Tig 2200i AC/DC er en svejsestrømkilde, der er beregnet til TIG-svejsning og til
svejsning med beklædte elektroder (MMA-svejsning). Den kan bruges med
vekselstrøm (AC) eller jævnstrøm (DC).
ESAB's tilbehør til produktet
på side 17.
2.1 Udstyr
Strømkilden leveres med 5 m returkabel, 3 m netkabel, bærerem, kabelholder,
skulderrem, brugsanvisning til strømkilde og betjeningspanel.
2.2 Betjeningspaneler
TA33 AC/DC
TA34 AC/DC
Betjeningspanelerne er udførligt beskrevet i en særskilt brugsanvisning.
Brugsanvisninger på andre sprog kan downloades fra internetsiden www.esab.com.
3
TEKNISKE DATA
Tig 2200 AC/DC
10 %, 1~ 50/60Hz
Netspænding
230V,
Netforsyning
Zmaks. 0,28 ohm
Primærstrøm
Imaks. TIG
Imaks. MMA
27 A
25 A
med energisparefunktion
6,5 minutter efter svejsning
40 W
Indstillingsområde
TIG
MMA
3 - 220 A
4 - 160 A
Tilladt belastning ved TIG
20 % intermittens
60 % intermittens
100 % intermittens
220 A / 18,8 V
150 A / 16,0 V
140 A / 15,6 V
Tilladt belastning ved MMA
30 % intermittens
60 % intermittens
100 % intermittens
160 A / 26,4 V
120 A / 24,8 V
110 A / 24,4 V
bt33d1da
-6-
© ESAB AB 2013
DK
Tig 2200 AC/DC
Tændspænding
(Upk)
11,5 kV
Effektfaktor ved maks. strøm
TIG
MMA
0,99
0,99
Virkningsgrad ved maks. strøm
TIG
MMA
66 %
74 %
Tomgangsspænding ved TIG
55-60 V
Tomgangsspænding ved MMA
med VRD
55-60 V
<35 V
Arbejdstemperatur
-10 til + 40° C
Transporttemperatur
-20 til + 55° C
Kontinuerligt lydtryk i tomgang
<70 dB (A)
Dimensioner (l x b x h)
418 x 188 x 345 mm
Vægt
15,7 kg
Beskyttelsesgas
maks. tryk
Alle typer beregnet til TIG-svejsning
5 bar
Isolationsklasse transformator
H
Kapslingsklasse
Anvendelsesklasse
IP 23
*) Min.-strømmen ved AC-svejsning afhænger af aluminiumpladernes legering og overfladerenhed.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10-minutters periode, som man kan svejse eller
skære ved en bestemt belastning. Intermittensfaktoren gjelder ved 40 C.
Kapslingsklasse
IP -koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
Anvendelsesklasse
Symbolet
indebærer, at svejsestrømkilden er beregnet til anvendelse i rum med forhøjet
elektrisk fare.
Netforsyning, Z maks.
Største tilladte netimpedans ifølge IEC 61000-3-11.
bt33d1da
-7-
© ESAB AB 2013
DK
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
OBS!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette
produkt forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige
forholdsregler.
4.1 Forholdsregler ved løft
Montér bæreremmen som vist på
figuren, og løft strømkilden i
bæreremmen.
4.2 Placering
Placér svejsestrømkilden, så køleluftens ind- og udløb friholdes.
4.3 Nettilslutning
Kontrollér, at strømkilden er tilsluttet den rigtige
netspænding, og at der anvendes sikringer af korrekt
størrelse.
Der skal etableres jordforbindelse iht. gældende
forskrifter.
Mærkeskilt med tilslutningsdata.
Anbefalet sikringsstørrelse og mindste kabeltværsnit
Tig 2200i AC/DC
Netspænding
Netfrekvens
Tværsnit, netkabel mm2
Fasestrøm I effektiv
Sikring
træg smeltesikring
overstrømsafbryder med
kortslutningsudløser type C
TIG
230 V
10 %, 1
50 Hz
3G2,5
14 A
16 A
16 A
MMA
230 V
10 %, 1
50 Hz
3G2,5
15 A
16 A
16 A
OBS! De ovenfor nævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser følger svenske forskrifter. Tilslut
strømkilden iht. gældende, lokale forskrifter.
bt33d1da
-8-
© ESAB AB 2013
DK
5
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr
side 4 . Læs disse, inden du anvender udstyret.
på
5.1 Tilslutninger og styreelementer
1
2
3
4
5
Tilslutning af fjernbetjening
Betjeningspanel (se særskilt
brugsanvisning)
Tilslutning af brænder
Tilslutning af gas til brænder
Tilslutning af svejsekabel eller brænder
6
7
Tilslutning af returkabel
Hovedkontakt
8
9
Netkabel
Tilslutning af beskyttelsesgas
5.2 Symbolforklaring
MMA
bt33d1da
TIG
Returklemme
-9-
© ESAB AB 2013
DK
5.3 Tilslutning af køleaggregat
Kun personer, der har tilstrækkelig viden om elektricitet (kun autoriseret personale),
må afmontere beskyttelsesplader for at: tilslutte, foretage service, vedligeholdelse og
reparationer på svejseudstyr.
Se monteringsanvisning på side 8.
5.4 Netspændingsindkobling
Netspændingen indkobles ved at sætte hovedkontakten på position ”1”.
Netspændingen udkobles ved at sætte strømafbryderen på position ”0”.
Svejsedata lagres både ved normal afbrydelse af netspændingen, og hvis
netspændingen forsvinder, for at kunne genanvendes, næste gang strømkilden
startes.
6
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Kun personer, der har tilstrækkelig viden om elektricitet (kun autoriseret personale),
må afmontere beskyttelsesplader for at: tilslutte, foretage service, vedligeholdelse og
reparationer på svejseudstyr.
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
6.1 Eftersyn og rengøring
Strømkilde
Kontrollér regelmæssigt, at svejsestrømkilden ikke er tilsmudset.
Hvor ofte og hvordan rengøringen skal udføres, afhænger af: Svejseproces, buetid,
opstilling samt omgivende miljø. Normalt er det nok at blæse strømkilden ren med
tør trykluft (reduceret tryk) én gang om året.
Tilstoppet eller blokeret luftindløb/-udløb fører ellers til overophedning.
Brænder
Brænderens sliddele bør rengøres og udskiftes med jævne mellemrum for at sikre
fejlfri svejsning.
bt33d1da
- 10 -
© ESAB AB 2013
DK
7
FEJLFINDING
Det anbefales at kontrollere følgende, inden der tilkaldes servicepersonale.
Fejltype
Afhjælpning
Svejsestrømkilden giver ingen
lysbue.
Kontrollér, at strømafbryderen til netspænding er slået til.
Kontrollér, at svejse- og returkabler er korrekt forbundet.
Kontrollér, at strømstyrken er korrekt indstillet.
Kontrollér netsikringen.
Svejsestrømmen afbrydes
under svejsning.
Kontrollér, om termoafbryderne er udløst.
Kontrollér netsikringerne.
Termoafbryderen udløses
hyppigt.
Kontrollér, om svejsestrømkildens mærkedata er overskredet
(overbelastning af svejsestrømkilden).
Dårligt svejseresultat.
Kontrollér, at svejse- og returkabler er korrekt forbundet.
Kontrollér, at strømstyrken er korrekt indstillet.
Kontrollér, at der ikke anvendes fejlagtige elektroder.
Kontrollér gasflow.
8
BESTILLING AF RESERVEDELE
Reparations- og elektriske arbejder skal udføres af ESAB-autoriseret
servicepersonale. Benyt kun originale reserve- og sliddele fra ESAB.
Tig 2200i AC/DC er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk
standard IEC/EN 60974-1, 60974-3 og IEC/EN 60974-10 . Efter udført service eller
reparation påhviler det den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet
ikke afviger fra den ovennævnte standard.
blikation.
9
DEMONTERING OG SKROTNING
Svejseudstyret er hovedsagelig
faldshåndteres i henhold til de lokale miljøbestemmelser.
Kølevæske skal også affaldshåndteres i henhold til de lokale miljøbestemmelser.
Indlever elektronisk udstyr på en genbrugsstation!
I henhold til direktiv 2002/96/EF samt national lovgivning om affaldshåndtering af
elektrisk og/eller elektronisk udstyr skal udtjent udstyr indleveres på en
genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.
Som ansvarlig for udstyret er du efter loven forpligtet til at indhente information om
godkendte indsamlingssteder.
For yderligere oplysninger bedes du kontakte din nærmeste ESAB-repræsentant.
bt33d1da
- 11 -
© ESAB AB 2013
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 12 -
Monteringsvejledning
33
bt33m11a
- 13 -
© ESAB AB 2013
Skema
bt33e
- 14 -
© ESAB AB 2013
bt33e
- 15 -
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0460 150 881 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC
0460 150 880 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC
0460 150 882 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH201 4 m
0460 150 883 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH201 4 m
0460 150 884 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH251 4 m, Water cooler
CoolMini, 2-wheel trolley
Filename
Denomination
0459 839 013 Spare parts list
Product
Welding power source, Tig 2200i AC/DC
0460 226
Instruction manual
Control panel, Caddy TA33 AC/DC
0460 227
Instruction manual
Control panel, Caddy TA34 AC/DC
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bt33o
- 16 -
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
Tilbehør
Remote control adapter RA12
12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN
..........
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 880
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 882
......
............
0459 491 883
Remote control unit AT1 CF CAN
.........
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 491 884
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
Welding cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 884
Return cable kit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 885
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bt33a11a
- 17 -
0459 544 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
Strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 001
Cable holder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
Shoulder holder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 003
Trolley . . . . . .
for 5-10 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 885
Trolley
for 20-50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 887
bt33a11a
Trolley
for 20-50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 330 880
Tig torch TXH 201 4 m
Tig torch TXH 251w 4 m
0700 300 552
0700 300 561
- 18 -
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
bt33a11a
Foot pedal TI Foot CAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 315 880
Cooling unit CoolMini
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 144 880
- 19 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising