ESAB | Warrior Tech welding helmet | Instruction manual | ESAB Warrior Tech welding helmet Brugermanual

ESAB Warrior Tech welding helmet Brugermanual
WARRIOR TECH
SVEJSE HJELM
BRUGER MANUAL
WARRIOR TECH Bruger Manual
Informations manual for WARRIOR TECH svejser beskyttelses hjelme lever op til § 1.4 af Appendix ll fra EU regulativerne. WARRIOR TECH svejse hjelme er produkter af høj kvalitet der bidrager
til svejserens komfort og sikkerhed. WARRIOR TECH svejsehjelme må kun benyttes i forbindelse med lysbuesvejsning. Nedenstående skema vejleder i valg af den mest passende DIN værdi:
Svejsestrøm i ampere
0.5
Svejse proces
eller relaterede teknikker
1
2.5
5
10
15
20
30
MMA manuel
40
60
80
100
125
150
10
9
10
MIG /
Aluminium, kobber, nikkel
og andre legeringer.
11
10
10
9
MAG /
Konstruktions Stål, hærdet stål
Cr-Ni-stål, Cr-stål & andre legeredestål.
225
275
350
450
250
300
400
500
200
11
MIG /
Stål, legeret stål,
Kobber & kobber legeringer etc.
TIG /
Alle svejsebare metaler som: stål, aluminium,
kobber, nikkel og lign. legeringer.
175
10
4
5
0.5
6 7
1
2.5
5
8
10
10
9
12
13
13
11
13
12
11
15
20
30
40
60
80
100
12
12
13
12
11
14
12
11
2.5
Skære og beskyttelses gas: Argon (Ar/H2) (Ar/He)
14
13
11
10
Micro plasma svejsning
13
12
11
Elektrisk lysbue komprimmeret luft
(Smeltesvejsning) Kulfugning (O2)
Flamme svejsning (O2)
Plasma skæring
Alle svejsebare metaller
Skære og beskyttelses gas: Argon (Ar/H2) (Ar/He)
12
14
14
13
14
15
15
15
13
14
15
150
200
250
300
400
500
125
175
225
275
350
450
Afhængig af opgaven kan niveauet over og under bruges.
De grå områder er hvor de korresponderende svejse processer ikke kan benyttes
Udskiftning af udv. visir:
Information
WARRIOR TECH svejsehjelme giver pålidelig beskyttelse af øjet under lysbuesvejsning. De giver
permanent beskyttelse mod V/IR stråler, varme & gnister i alle former. DIN niveauerne i
WARRIOR TECH svejse hjelme er valgt for at undgå øjenskader pga. svejse lys.
Kig aldrig direkte ind i lysbuen med ubeskyttede øjne. Dette kan forårsage smertefuld betændelse i
hornhinden og uoprettelige skader på øjets linse.
WARRIOR TECH svejseren at se lysbuen tændes mere præcis. Dette spare tid.
Hjelmen skal ikke vipppes op og ned under svejsningen, begge hænder er fri, og pga. den lave vægt er
belastningen reduceret.
hvis de er revnede, ødelagte eller dækket af svejsesprøjt.
WARRIOR TECH reservedele (CE mærket).
WARRIOR TECH
det udv. visir (tegning 1), Filmen kan ikke fjernes når visiret er på plads i hjelmen,
følg de nedenstående instruktioner, for at fjerne visiret...
Range of application:
LAN
1F DINplu
s GS
WARRIOR TECH svejse hjelme kan benyttes til følgende processer:
Electrode
MIG
MAG
TIG (>5A)
CE
e in
tion af lyssignaler.
0196
HL:
D: Voor gebruik
Vor
F:
Gebrauch folie
verwijder
UK: Enlever
Before le film Schutzfo
I:
protecteu lie en!!
Prima use
entfernen
de’ll remove
r avant
uso
protective
!!
togliere
utilisatio
coating!!
la protezion
p
Tegning 1
Brug
Justering af hovedtøj:
WARRIOR TECH svejsehjelme er udstyret med et komfortabelt hovedtøj, som kan justeres i tre forskellige
retninger.
Tegning 2
Montering og demontering et nyt beskyttelses visir:
For at montere et nyt udv. visir ➃
de to monteringsskruer ➇ fra indersiden af hjelmen➀. Det gamle visir kan
fjernes og det nye visir indsættes efterfulgt af lystætnings rammen ,
ADF , indvendig visir og derefter ADF monteringsrammen og til sidst skrues
de to montageskruer i igen (se tegning 2).
Service og vedligehold
Service og vedligehold
WARRIOR TECH
Hjelmen skal altid være monteret med et udvendigt og indvendigt visir. Disse beskyttelsesvisirer skal udskiftes hvis de går i stykker eller på anden måde er defekte (se ovenfor)
Disse er forbrugvarer og skal løbende chekkes og udskiftes.
Filtret bør rengøres hver gang visirerne skiftes.
Dette kan gøre på en af følgende måder:
Tør med en ren og tør klud.
Rengør med en blød klud fugtet med ren alkohol.
Rengør med en dertil beregnet vådserviet.
WARRIOR TECH
WARRIOR TECH
WARRIOR TECH:
Sådan indstilles DIN styrken:
På WARRIOR TECH indstilles DIN styrken på knappen, på hjælmens yderside
(pos. 1).
udfra di erfaring. Indstillingen kan også gøres manuelt under svejsningen.
Med uret = mørkere
Mod uret = Lysere
Drej “sensitivity” knappen med uret til max. indstillingen (pos. 2). Afhængig af
1
2
3
Filtret er nu indstillet til den optimale følsomhed (sensitivity) (I forhold til det
omgivende lys).
Arbejdsområder med WARRIOR TECH:
Alle lysbue svejsnings opgaver undtaget TIG<5A og puls inverter.
Mulige indstillinger – 9-13 (pos.1).
Setting the delay
Forsinkelsen for skiftet fra mørk til lys kan indstilles manuelt på “Delay” knappen (pos. 3) mellem hurtig lys (0.1 sec) drejet helt til venstre
og langsomt lys (1.0 sec) drejet helt til højre.
Reservedele til WARRIOR TECH Svejse hjelme
Dele uden varenr. er ikke tilgængelige som reservedele
No.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Part No.
Description
0700000400
0700000401
0700000415
0700000244
0700000010
0700000416
0700000418
Warrior Tech 9-13 Black
Warrior Tech 9-13 Yellow
Esab Head Gear
Sweat band for Warrior Tech
Front cover lens
Inside cover lens
Warrior Tech ADF cradle
ESAB ADF 9-13
Warrior Tech Lens retainer with screws
0700000419
Filter Test:
Check om udvendig beskyttelsesvisir er rent og gennemsigtig.
Sikrer at sensorene altid er beskyttet og rene.
Indstil ADF til den mørkeste indstilling (DIN 13) og indstil sensitivity til den højeste indstilling (drejes med uret). Vend nu sensoren mod en lyskilde som f.eks. overhead eller arkitektlampe
ADFen skal nu skifte til aktiv (mørk) Bemærk, hvis ADFen har været placeret i mørke i længere tid, kan det være nødvendigt at placere den under stærkt lys i 20 minutter for at absorbere energi.
derved skulle DIN styrken blive lavere (lysere).
TFor at teste forsinkelses (delay) funktionen indstilles delay til maximum. Flyt nu ADFen væk fra lyskilden hvorefter det skal tage ca. 1 sek. før ADFen er inaktiv (lys) indstil nu
delay indstillingen til minimum og gentag processen, tiden for at ADFen skifter til inaktiv (lys) bør nu være 0.1 sek.
Hvis nogle af disse tests ikke er tilfredsstillende, brug da ikke hjelmen og kontakt din lokale forhandler.
Warning
Advarsel
Advarsel
Advarsel
WARRIOR TECH
WARRIOR TECH
WARRIOR
10ºTECH
to plus 65º.
Advarsel
Materials that may get in contact with the wearers skin could cause Allergic reactions to susceptible individuals
Sensorene på ADF skal holdes rent og skal altid være beskyttet under brug.
Sensorene
påder
ADFkommer
skal holdes
rent med
og skal
altid være
beskyttet
under
brug.reaktioner på disponerede personer.
Materialer
i kontakt
brugerens
hud
kan give
allergiske
WARRIOR
TECH
påi ADF
skalmed
holdes
rent og hud
skal kan
altidgive
væreallergiske
beskyttetreaktioner
under brug.
Materialer Sensorene
der kommer
kontakt
brugerens
på disponerede personer.
Materialer der kommer i kontakt med brugerens hud kan give allergiske reaktioner på disponerede personer.
Sensorene på ADF skal holdes rent og skal altid være beskyttet under brug.
TheMaterialer
ORIGO™-TECH
der kommer i kontakt med brugerens hud kan give allergiske reaktioner på disponerede personer.
WARRIOR TECH
German
Work and the Central Office of the Provinces.
WARRIOR
TECH
Alboinstr.
56 Ministry
D-12103 for
Berlin,
WARRIOR
TECH
Alboinstr. 56
D-12103
Berlin,
We Alboinstr.
are therefore
allowedBerlin,
to use the following marks:
56 D-12103
Vi har derfor
tilladelse
til at benytte følgende mærkning:
WARRIOR
TECH
Vi har derfor
tilladelse
at benytte
følgende mærkning:
Alboinstr.
56tilD-12103
Berlin,
Vi har derfor tilladelse til at benytte følgende mærkning:
Vi har derfor tilladelse til at benytte følgende mærkning:
European Conformity mark.
AS/NZS
CSA Z94.3
AS/NZS
AS/NZS
NOTIFIED
BODY
CSA
Z94.3
AS/NZS
ECSZ94.3
GMBH
CSA
REGISTRATION
NUMBER: 1883
NOTIFIED
BODY
CSA
Z94.3
ECSGMBH
GmbH
NOTIFIED
BODY
ECS
AS/NZS
Obere
Bahnstrasse
74
NOTIFIED
BODY
ECS
GMBH
REGISTRATION
NUMBER:
1883
73431
AalenGMBH
CSA
Z94.3 1883
ECS
REGISTRATION
NUMBER:
ECS
GmbH
Germany
Europæisk
overensstemmelses
erklæring.89/686/
requirements
of the Directive
Europæisk
EWGerklæring.
Bekræfteroverensstemmelses
at produktet overholder
kravene i
REGISTRATION
ECS
GmbH
Obere
Bahnstrasse
74 NUMBER: 1883
Bekræfter atEuropæisk
produktet
overholder kravene ierklæring.
NOTIFIED
direktivet overensstemmelses
89/686/EWG
ECS GmbHBODY
Obere
Bahnstrasse
74
73431
Aalen
Bekræfter89/686/EWG
at produktet overholder kravene i
direktivet
ECS
GMBH
Obere
Bahnstrasse 74
Germany
73431
Aalen
direktivet 89/686/EWG
NUMBER: 1883
Germany REGISTRATION
73431 Aalen
Europæisk overensstemmelses erklæring.
GmbH
Germany
CE kravene
4/9-13i ESAB 1/2/1/2/379 ECS
Bekræfter at produktet overholder
Obere Bahnstrasse 74
direktivet 89/686/EWG
73431 Aalen
4 - Light state scale number
Germany
CE 4/9-13 ESAB 1/2/1/2/379
9 - Lightest dark state scale number
CE
4/9-13
ESAB
1/2/1/2/379
13 - Darkest
state scale
number
CE
4/9-13
ESAB
1/2/1/2/379
4
Aktiv
DIN
styrke
ESAB - Manufactures identification
41-9-Aktiv
DINDIN
styrke
-Optical
Aktiv
styrke, lavest
class
4 - styrke,
Aktiv
DIN
styrke
92-13
DIN
lavest
- Inaktiv
DIN
styrke,
højest1/2/1/2/379
CE
4/9-13
ESAB
-Aktiv
Diffusion
of light
class
Aktiv
DIN styrke,
lavest
13
Inaktiv9 -DIN
højest
1 -- Variation
instyrke,
luminous
transmittance
class
13
Inaktiv
DIN
styrke,
højest
2 1- -Angle
of
dependence
classification
Optisk
klasse
4 - Aktiv DIN styrke
- Number
ofDIN
thestyrke,
standard
1379
-2Optisk
9klasse
- Aktiv
lavest
ADF Marking Explaination:
ADF Mærke Forklaring:
ADF Mærke Forklaring:
ADF Mærke Forklaring:
-
EN 175:1997
ENEN
166175:1997
B: 2001
EN
EN175:1997
166 B:
2001
EN 166EN
B:175:1997
2001
EN 166 B: 2001
EN 175:1997
DIN
CERTO
mbH
Alboinstr,
56Berlin
EN
166 B:
2001
D-12103
NOTIFIED BODY
DIN CERTO mbH
Alboinstr,
56 BODY
NOTIFIED
D-12103
Berlin
NOTIFIED
BODY
DIN CERTO
mbH
Germany
NOTIFIED
DIN
CERTO
mbH BODY
Alboinstr,
56
Alboinstr,
56
D-12103
Berlin
Germany
NOTIFIED BODY
Germany D-12103 Berlin
DIN
CERTO mbH
Germany
Alboinstr, 56
D-12103 Berlin
Germany
ADF Mærke Forklaring:
113- -Optisk
Inaktivklasse
DIN styrke, højest
2
2
2 379 - Nummer
på klasse
gældende standard
1 - Optisk
22 på gældende standard
379 - Nummer
379 - Nummer på gældende standard
2
2
379 - Nummer på gældende standard
ESAB AB
Lindholmsallén
9
ESAB
AB
ESAB
AB
ESAB
AB
Box
8004 AB9
Lindholmsallén
ESAB
Lindholmsallén
9 9
402Lindholmsallén
77Box
Gothenborg
8004
Lindholmsallén
Box
8004
Box
8004 9
Sweden
402 77
77Box
Gothenborg
8004
402
Gothenborg
402
77
Gothenborg
Tel:
+46 (0)
31
50 90 00
Sweden
402
77
Gothenborg
Sweden
www.esab.com
Sweden
Tel:+46
+46 (0)
(0)
31 50
50 90
90 00
00
Sweden
Tel:
31
Tel: +46
(0)
31 50
90 00
www.esab.com
Tel:
+46 (0) 31 50 90 00
www.esab.com
www.esab.com
www.esab.com
ESAB AB operates a policy of continuous improvement. We therefore reserve the right to make changes and improvements to any of our products without notice.
ESAB arbejder efter et ønske om løbende udvikling derfor forbeholder vi os ret til at ændre og forbedre alle vores produkter uden varsel.
ESAB arbejder efter et ønske om løbende udvikling derfor forbeholder vi os ret til at ændre og forbedre alle vores produkter uden varsel.
ESAB arbejder efter et ønske om løbende udvikling derfor forbeholder vi os ret til at ændre og forbedre alle vores produkter uden varsel.
ESAB arbejder efter et ønske om løbende udvikling derfor forbeholder vi os ret til at ændre og forbedre alle vores produkter uden varsel.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising