ESAB | PowerCut 400 | Instruction manual | ESAB PowerCut 400 Manual de utilizare

ESAB PowerCut 400 Manual de utilizare
RO
PowerCut™ 400
PT-39
Manual de instrucţiuni
0463 277 001 RO 20121125
Valid for serial no. 145-xxx-xxxx
-2-
-3-
-4-
DOMENII DE UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 SIGURANŢĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUCERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
24
6
8
Echipament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3 DATE TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Verificarea livrării şi poziţionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentarea de la reţeaua electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conexiunea de aer de intrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conexiunea pentru cablul de retur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conexiunea arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
12
12
13
5 EXPLOATARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1 Conexiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Dispozitive de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Explicarea simbolurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Instalarea consumabilelor pentru arzător . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Tăierea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
16
17
18
6 ÎNTREŢINEREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
6.1
Inspecţie şi curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7 DEPANARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7.1
Ghid de depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
8 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAMĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMPONENTE SUPUSE UZURII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMĂR DE CATALOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
24
27
28
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificaţiile fără preaviz.
TOCro
-5-
RO
1
SIGURANŢĂ
Utilizatorii echipamentului ESAB au întreaga responsabilitate în privinţa asigurării persoanelor care
lucrează sau se află în apropierea echipamentului, în conformitate cu toate normele relevante de
tehnică a securităţii. Măsurile de protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele care se aplică acestui
tip de echipament. Suplimentar faţă de normele standard care se aplică spaţiului de lucru, trebuie
respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu exploatarea
echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la situaţii periculoase
care pot determina prejudicii operatorului şi deteriorări echipamentului.
1.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
S exploatarea acestuia
S amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgenţă
S funcţia acestuia
S măsurile de protecţie relevante
S sudarea şi tăierea
2.
Operatorul trebuie să se asigure că:
S nicio persoană neautorizată nu staţionează în zona de lucru a echipamentului când acesta
se porneşte.
S nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului
3.
Referitor la spaţiul de lucru:
S să fie adecvat scopului
S nu trebuie să existe curenţi de aer
4.
Echipament de siguranţă personal
S Purtaţi întotdeauna echipamentul individual de protecţie recomandat, precum ochelari de
protecţie, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuşi de protecţie.
S Nu purtaţi obiecte precum eşarfe, brăţări, inele etc., care pot să se agaţe sau să cauzeze
arsuri.
5.
Măsuri generale de protecţie
S Asiguraţi-vă că este conectat sigur cablul de retur.
S Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către un electri­
cian calificat.
S Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în mod vizibil şi
să fie la îndemână.
S Gresarea şi întreţinerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul exploatării.
-6bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
AVERTISMENT!
Sudura şi tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. şi pe alţii. În timpul sudării şi tăierii luaţi măsuri de
precauţie. Solicitaţi angajatorului să aplice metodele de protecţie a muncii, care trebuie bazate pe
datele furnizate de producător privind pericolele.
ŞOC ELECTRIC – Poate ucide
S
Instalaţi şi împământaţi unitatea în conformitate cu standardele în vigoare.
S
Nu atingeţi componentele electrice active sau electrozii cu pielea, cu mănuşi ude sau cu îmbrăcăminte
udă.
S
Izolaţi-vă faţă de pământ şi faţă de piesa de prelucrat.
S
Asiguraţi-vă că poziţia de lucru este sigură.
FUM ŞI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
S
Ţineţi capul în afara zonei cu fum.
S
Utilizaţi ventilaţia, aspiraţia la arc sau ambele, pentru a îndepărta fumul şi gazele de zona de respiraţie
şi de zona generală de lucru.
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii şi pot arde pielea.
S
Protejaţi-vă ochii şi corpul. Utilizaţi paravanul de sudură şi geamul de filtrare corecte şi purtaţi îmbră­
căminte
de protecţie.
S
Protejaţi-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare.
PERICOL DE INCENDIU
S
Scânteile (stropii) pot cauza incendii. De aceea, asiguraţi-vă că nu există materiale inflamabile în apro­
piere.
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
S
Protejaţi-vă urechile. Utilizaţi căşti sau altă protecţie pentru auz.
S
Avertizaţi-i pe cei din jur în privinţa acestui risc.
FUNCŢIONARE DEFECTUOASĂ – Apelaţi la asistenţa unui expert în eventualitatea funcţionării de­
fectuoase.
Citiţi şi înţelegeţi manualul de instrucţiuni înainte de instalare sau de exploatare.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
AVERTISMENT!
Nu utilizaţi sursa de alimentare pentru dezgheţarea ţevilor
îngheţate.
ATENŢIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru utilizare în
amplasamentele rezidenţiale unde energia electrică este furnizată de
sistemul public de alimentare de joasă tensiune. Datorită perturbaţiilor
de conductivitate şi de radiaţie, pot exista dificultăţi în asigurarea
compatibilităţii electromagnetice a echipamentelor de clasă A în aceste
locaţii.
ATENŢIE!
Acest produs este destinat exclusiv tăierii cu plasmă.
-7bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
ATENŢIE!
Citiţi şi înţelegeţi manualul de instrucţiuni înainte de
instalare sau de exploatare.
Predaţi echipamentul electronic uzat la centrul de reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene 2002/96/EC privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice, precum şi cu implementarea acesteia conform
legislaţiei naţionale, echipamentul electric şi/sau electronic care a atins limita maximă a
duratei de viaţă trebuie să fie predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveţi responsabilitatea de a obţine
informaţiile despre staţiile de colectare autorizate.
Pentru mai multe informaţii, contactaţi cel mai apropiat distribuitor ESAB.
ESAB vă poate furniza toate elementele de protecţie şi accesoriile pentru
tăiere.
2
INTRODUCERE
PowerCut 400 este un sistem complet pentru tăiere manuală cu plasmă. Acesta
asigură puterea de tăiere pentru secţionarea materialelor cu o grosime de până la 13
mm.
2.1
Echipament
Sursa de alimentare este livrată cu:
S
cablu de alimentare, 3 m
S
manual de instrucţiuni
S
cablu de retur cu clemă
S
arzător pentru tăiere cu plasmă PT-39, de 4,6 m, furnizat conform indicaţiilor de
la pagina 28
S
kit pentru piese uzate pentru PT-39.
3
DATE TEHNICE
PowerCut 400
Interval de tensiuni de la reţea
90 - 280 V , 1 ~, 50/60 Hz
Interval de setare, valoare nominală
110 V: 15 – 25 A
230 V: 15 – 30 A
Sarcină admisă
25 % ciclu de funcţionare 110 V
60 % ciclu de funcţionare 110 V
20 % ciclu de funcţionare 230 V
60 % ciclu de funcţionare 230 V
25 A
19 A
30 A
18 A
Factor de putere la curent maxim
0.99
-8bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
PowerCut 400
Eficienţă la curent maxim
75 %
Tensiune circuit deschis U0
250 V
Temperatură de exploatare
de la -10 până la 40 °C
Temperatură de transport
de la -20 până la 55 ℃
Presiune sonoră în lipsa sarcinii
< 43 db (A)
Debit nominal
189 l/min la 4,8 bari
Dimensiuni, L x l x h
465 x 160 x 340 mm
Greutate cu arzător şi cablu de retur
14,5 kg
Clasă de izolaţie transformator
H
Clasă de protecţie carcasă
IP 23
Ciclu de funcţionare
Ciclul de funcţionare se referă la timp ca procent dintr-o perioadă de zece minute în care puteţi suda
sau tăia la o anumită sarcină, fără suprasolicitare. Ciclul de funcţionare este valabil pentru o
temperatură de 40° C.
Clasa de protecţie a carcasei
Codul IP indică clasa de protecţie a carcasei, respectiv gradul de protecţie împotriva pătrunderii unor
obiecte solide sau a apei. Echipamentul marcat IP23 este proiectat pentru utilizarea în spaţii
deschise sau închise.
4
INSTALARE
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
Instalarea corectă este foarte importantă pentru funcţionarea fără probleme şi pentru
rezultate bune de tăiere. Citiţi şi urmaţi cu atenţie fiecare pas din acest capitol.
AVERTISMENT
ŞOCURILE ELECTRICE POT UCIDE Luaţi măsuri de precauţie împotriva şocurilor
electrice. Asiguraţi-vă că toate sursele de alimentare sunt deconectate – deconectaţi
comutatorul din priza de perete şi scoateţi din priză cablul de alimentare al echipamentului
înainte de a efectua conexiuni electrice la sursa de alimentare.
AVERTISMENT
Este foarte important ca şasiul să fie conectat la împământarea de protecţie electrică
aprobată, pentru a preveni şocurile şi accidentele electrice. Asiguraţi-vă că împământarea
de protecţie nu este conectată din greşeală la vreun conductor de fază.
AVERTISMENT
Conexiunile slabe sau conectarea nereuşită a cablului de retur la piesa de prelucrat pot
conduce la producerea şocurilor electrice fatale.
-9bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
AVERTISMENT
Nu este permisă utilizarea dispozitivelor de filtrare a aerului – prin instalarea sau
montarea oricărui tip de dispozitiv de filtrare a aerului se obstrucţionează fluxul de
aer rece şi apare pericolul de supraîncălzire. Garanţia se anulează dacă se utilizează
vreun tip de filtru de aer.
AVERTISMENT
NU porniţi echipamentul dacă nu are capacul montat.
Nu conectaţi sursa de alimentare cu comutatorul principal pe poziţia ON (PORNIT) sau
când o ţineţi cu mâna sau o transportaţi.
NU atingeţi niciuna dintre componentele arzătorului atunci când alimentarea de la reţea
este pornită.
ATENŢIE!
Acest produs este destinat utilizării în medii industriale. Într-un mediu casnic, acest produs
poate cauza interferenţe radio. Cade în responsabilitatea utilizatorului să ia măsurile
adecvate de prevedere.
ATENŢIE
Aşezaţi sursa de alimentare la cel puţin 3 metri faţă de zona de tăiere, deoarece
scânteile şi stropii de zgură o pot deteriora.
4.1
Verificarea livrării şi poziţionarea
1. Îndepărtaţi ambalajul. Inspectaţi echipamentul pentru a constata eventuale
deteriorări care nu au fost vizibile la recepţia echipamentului livrat. Raportaţi
imediat deteriorările la compania care a efectuat livrarea.
2. Verificaţi piesele demontabile din ambalaj. Verificaţi canalele de ventilaţie din
panoul din spate al capacului pentru ca acestea să nu fie blocate de materialul
de ambalare ce poate împiedica fluxul de aer prin sursa de alimentare.
Sursa de alimentare este prevăzută cu un mâner de transport şi poate fi ridicată
cu uşurinţă.
3. Poziţionaţi sursa de alimentare astfel încât orificiile de admisie şi evacuare a
aerului să nu fie obstrucţionate. Distanţa minimă permisă faţă de
perete sau de alt obstacol este de1 m.
4. Pentru tăiere este necesară o sursă de aer ce produce aer curat şi uscat cu
un debit de cel puţin 189 l/m la 4,8 bari. Presiunea aerului de tăiere nu trebuie să
depăşească 6 bari, ceea ce reprezintă presiunea maximă de admisie pentru
regulatorul de filtrare inclus în echipamentul livrat.
- 10 bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
4.2
Alimentarea de la reţeaua electrică
Asiguraţi-vă că sursa de alimentare este conectată la tensiunea corectă de reţea şi
că este protejată prin siguranţe de dimensiuni corecte. Trebuie efectuată o
conexiune la pământ, în conformitate cu normele aplicabile.
Plăcuţa cu date de conectare
la alimentare
AVERTISMENT
Înainte de scoaterea siguranţei, asiguraţi-vă că sursa de alimentare este deconectată.
Dimensiuni recomandate pentru siguranţe şi secţiunea minimă a cablului
Powercut 400
Tensiune reţea de alimentare
110 V monofazat
230 V monofazat
3G2.5
3G2.5
Curent de fază I1eff
16 A
9A
Siguranţă, dispozitiv
împotriva supratensiunii
tranzitorii
32 A
16 A
Secţiunea cablului pentru
reţea
NOTĂ! Secţiunile pentru cablurile de reţea şi dimensiunile de siguranţe prezentate mai sus sunt în
conformitate cu reglementările din Suedia. Utilizaţi sursa de alimentare în conformitate cu
reglementările naţionale relevante.
- 11 bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
Alimentarea de la generatoare de curent
Sursa de alimentare poate fi alimentată de la diferite tipuri de generatoare. Totuşi,
unele generatoare nu pot să asigure o putere suficientă pentru tăiere. Pentru a
asigura întreaga capacitate necesară sursei de alimentare, sunt recomandate
generatoare cu reglare automată a tensiunii (AVR) sau cu un tip de reglare
echivalent sau mai bun, cu putere nominală minimă de 6 kW.
Pornirea cu generator:
1) Porniţi generatorul
2) Porniţi sursa de alimentare de la comutatorul de reţea (pe poziţia PORNIT)
Oprirea cu generator:
3) Opriţi sursa de alimentare de la comutatorul de reţea (pe poziţia OPRIT)
4) Opriţi generatorul
4.3
Conexiunea de aer de intrare
Conectaţi sursa de aer la conexiunea de intrare a filtrului. Se poate utiliza aer de la
orice butelie de aer comprimat sau de la un compresor. Aerul nu trebuie să conţină
particule poluante. Este livrat un regulator de presiune pentru a asigura un debit de
aer corect pe arzător. Acesta este setat din fabrică la 4,8 bari.
4.4
Conexiunea pentru cablul de retur
Conectaţi cablul de retur la piesa de prelucrat utilizând clema. Asiguraţi-vă că piesa
de prelucrat este conectată la o conexiune de împământare aprobată, cu un cablu
de împământare dimensionat corect.
- 12 bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
4.5
Conexiunea arzătorului
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
A
Cablu de alimentare arzător, violet
B
Cabluri declanşare arzător, negre
C
Furtun de aer la racord de conectare rapidă
D
Cablu pilot arzător, roşu
Sursa de alimentare este echipată cu un sistem de conectare şi deconectare rapidă
a arzătorului.
1. Opriţi comutatorul principal, deconectaţi cablul de alimentare şi alimentarea cu
aer.
2. Deschideţi panoul mic din stânga deşurubând 2 şuruburi.
3. Introduceţi capătul arzătorului cu fişa cablului şi furtunul de aer prin orificiul
frontal al sursei de alimentare.
4. Conectaţi cablul de alimentare violet al arzătorului, strângând 1 şurub.
5. Conectaţi cele 2 cabluri negre de declanşare a arzătorului.
6. Conectaţi cablul pilot roşu al arzătorului.
7. Conectaţi furtunul de aer la racord.
8. Închideţi micul panou lateral din stânga.
9. Conectaţi cablul de alimentare şi porniţi comutatorul principal.
- 13 bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
5
EXPLOATARE
Reglementările generale de securitate pentru manipularea echipamentului se
pot găsi la pagina 6. Citiţi-le complet înainte de a începe utilizarea echi­
pamentului!
5.1
Conexiuni
1
Comutator de alimentare PORNIRE/OPRI­ 5
RE
Conexiune pentru cablul de retur
2
Conexiune pentru aer
6
Conexiune pentru arzător
3
Cablu de alimentare
7
Dispozitive de control, vezi capitolul 5.2
4
Panou lateral
- 14 bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
5.2
Dispozitive de control
1
Buton rotativ pentru setarea curentului
5
Indicator de supratemperatură, galben
2
Tensiune de intrare primară/disjunctor tastă
6
Parts In Place (componente montate)
(PIP), galben
3
Indicator presiune aer, galben
7
Indicator alimentare PORNITĂ, verde
4
Indicator de defect, galben
1 Control curent de ieşire
Controlul curentului de ieşire poate varia curentul de tăiere de la 15 A până la 30 A.
Reglarea curentului va afecta puterea consumată de aparat, grosimea materialului
care poate fi tăiat şi calitatea unei tăieturi la o viteză dată. Trebuie lucrat cu mare
atenţie pentru a menţine curentul de tăiere sub 17 A atunci când aparatul este
alimentat de la o reţea de 110 V cu un disjunctor de 16 A.
2 Tensiune de intrare primară/disjunctor - tastă
Simbolul explică semnificaţia câmpului galben de pe controlul curentului de ieşire.
Curentul maxim de ieşire pentru 110 V şi disjunctor de 32 A este 25 A.
3 Indicator presiune aer
LED-ul galben indică faptul că presiunea aerului este prea scăzută.
4 Indicator de defect
LED-ul galben clipitor indică faptul că comutatorul de siguranţă pentru capac este
activat şi că alimentarea este oprită automat.
- 15 bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
5 Indicator de supratemperatură
Când LED-ul galben este aprins, temperatura de lucru a depăşit valorile normale.
Este stins când temperatura este normală.
6 Parts In Place (componente montate) (PIP)
Când LED-ul galben este aprins, indică faptul că există o eroare la verificarea PIP.
Aceasta înseamnă că nu a fost detectată nicio duză sau că electrodul nu se retrage
corespunzător. Opriţi alimentarea electrică. Verificaţi dacă componentele sunt
asamblate corespunzător, dacă nu sunt deteriorate excesiv şi dacă electrodul poate
glisa înainte şi înapoi când este presat nu prea tare cu degetul. După ce sursa de
eroare a fost depistată şi remediată, porniţi din nou alimentarea.
7 Indicator alimentare PORNITĂ
Când LED-ul verde este aprins, indică faptul că alimentarea electrică este pornită.
5.2.1
Explicarea simbolurilor
PIP
Alimentare electrică
Aer
Temperatură
Defecţiune
Componente montate
(Parts in Place)
Alimentare de la reţea
Citiţi manualul
- 16 bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
5.3
Instalarea consumabilelor pentru arzător
Utilizarea corespunzătoare a arzătorului în condiţii nominale de exploatare (mai ales
privind curentul arcului şi debitul de gaz) şi instalarea corectă a componentelor
consumabile pot preveni deteriorarea inutilă a arzătorului.
1. Strângeţi complet electrodul şi inelul de susţinere/opritor la fiecare înlocuire sau
inspectare a consumabilelor.
2. Verificaţi strângerea corespunzătoare a consumabilelor la începutul fiecărei
perioade de lucru, chiar dacă la sfârşitul perioadei precedente totul funcţiona
normal.
A
Ansamblul corpului arzătorului
B
Deflector
C
Electrod
D
Duză
E
Inel de susţinere/opritor
F
Piston
G
Locaşul electrodului/corpului arzătorului
Vedeţi piesele de uzură de la pagina 27.
- 17 bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
5.4
1.
2.
3.
4.
Tăierea
Setaţi comutatorul (priza de perete sau dispozitivul similar) în poziţia conectat.
Verificaţi dacă compresorul este conectat la sursa de alimentare.
Puneţi comutatorul de alimentare pe poziţia I (Pornit).
După începerea tăierii, arzătorul trebuie menţinut la un unghi de 5 - 15° spre
înainte. Acest unghi este util în special pentru crearea unei tăieturi „complete”
prin material. Arzătorul poate fi operat cu duza trasă pe placă sau menţinută la o
distanţă de până la 6,35 mm. Distanţa ideală este de 3,2 mm. Sunt disponibile
ghidaje de sprijin pentru a simplifica menţinerea distanţei; vedeţi piesele de
uzură de la pagina 27.
5. Apăsaţi comutatorul arzătorului. Aerul trebuie să iasă din duza arzătorului.
6. După două secunde de la apăsarea comutatorului arzătorului trebuie să se
formeze arcul pilot. Trebuie să urmeze imediat arcul principal, permiţând
începerea tăierii.
7. Pentru a începe tăierea, înclinaţi arzătorul pentru a nu permite materialului topit
să stropească înapoi şi să deterioreze arzătorul. După ce arcul a penetrat piesa
de prelucrat, aduceţi arzătorul în poziţie verticală şi continuaţi cu tăierea.
8. Când terminaţi o tăietură, comutatorul arzătorului trebuie eliberat, iar arzătorul
trebuie ridicat de pe piesa de prelucrat imediat după finalizarea tăieturii. Aceasta
pentru a preveni reaprinderea arcului pilot după stingerea arcului de tăiere, fapt
ce ar conduce la deteriorarea duzei (dublă aprindere a arcului).
9. Pentru reporniri rapide la aparatele care suportă modul de tăiere a grătarelor, nu
eliberaţi comutatorul arzătorului. Arzătorul va trece automat în modul arc pilot
după fiecare tăietură şi va reveni la arcul principal atunci când este poziţionat
peste următoarea suprafaţă de prelucrat. Când lucraţi fără modul de tăiere a
grătarelor, pur şi simplu eliberaţi şi apăsaţi din nou comutatorul în timpul
postfluxului, pentru a reporni arcul evitând întârzierea dată de secvenţa de
preflux.
- 18 bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
Viteza
În mod tipic, vitezele de tăiere manuală cu plasmă sunt limitate de viteza secţionare.
Aceasta indică viteza maximă cu care veţi putea deplasa arzătorul în lungul tăieturii
în timpul penetrării piesei de prelucrat. Oricum, pentru aplicaţii care necesită tăieturi
mai curate, poate fi important să se taie mai aproape de viteza de calitate.
Dacă tăietura se face prea repede, pe partea opusă tăieturii se poate forma zgură de
la metalul topit. În timp ce majoritatea stropilor de zgură de la oţelul carbon se pot
desprinde uşor, uneori îndepărtarea zgurii poate fi mai dificilă. Vitezele de calitate se
aleg pentru a se reduce la minim formarea zgurii.
La pagina NO TAG, datele prezintă vitezele de tăiere maxime posibile pentru sursa
de alimentare la 15 - 30 A. De asemenea, sunt listate recomandări privind vitezele
de tăiere de calitate pentru oţel.
Reţineţi că atunci când arzătorul este utilizat la valorile limită, calitatea tăieturilor lasă
de dorit.
6
ÎNTREŢINEREA
Întreţinerea regulată este importantă pentru obţinerea unor performanţe optime şi a
unei durate maxime de viaţă.
Numai persoanele care au cunoştinţe corespunzătoare despre electricitate (personal
autorizat) au permisiunea să scoată plăcile de siguranţă.
AVERTISMENT
Asiguraţi-vă că a fost deconectată din exterior alimentarea cu electricitate de la
reţea a sursei de alimentare. Deconectaţi comutatorul din priza de perete înainte de
a inspecta sau efectua lucrări la sursa de alimentare.
AVERTISMENT
În conductele de aer comprimat se poate strânge apă sau ulei. Direcţionaţi
întotdeauna primul flux de aer departe de echipament, pentru a preveni deteriorarea
acestuia.
ATENŢIE!
Toate garanţiile asumate de către furnizor îşi pierd valabilitatea dacă clientul încearcă să
repare produsul în timpul perioadei de garanţie pentru a remedia orice deficienţă.
Dacă echipamentul nu funcţionează corect, opriţi lucrul imediat şi determinaţi cauza
problemei. Lucrările de întreţinere pot fi realizate doar de persoanele care au
cunoştinţele corespunzătoare. Lucrările electrice pot fi realizate doar de electricieni
autorizaţi. Nu permiteţi niciodată altor persoane în afara celor care au cunoştinţele
corespunzătoare să verifice, să cureţe sau să repare echipamentul. Utilizaţi numai
piese de schimb şi de uzură originale marca ESAB.
- 19 bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
6.1
Inspecţie şi curăţare
Următoarele puncte ale sursei de alimentare trebuie verificate şi/sau curăţate cu
regularitate.
1. Verificaţi conexiunea cablului de retur la piesa de prelucrat.
2. Verificaţi dacă împământarea de protecţie de la piesa de prelucrat este
conectată sigur la împământarea şasiului sursei de alimentare.
3. Verificaţi scutul termic al arzătorului. Înlocuiţi-l dacă este deteriorat.
4. Verificaţi zilnic uzura electrodului şi a duzei. Îndepărtaţi stropii, înlocuiţi electrodul
şi duza dacă este necesar. Dacă electrodul are o adâncitură mai mare de 3,2
mm la centru, acesta trebuie înlocuit. Dacă electrodul este utilizat peste această
limită de uzură recomandată, arzătorul şi sursa de alimentare se pot deteriora.
De asemenea, durata de viaţă a duzei se reduce foarte mult când se utilizează
electrodul fără a se respecta limita de uzură recomandată.
5. Asiguraţi-vă că nu sunt deteriorate sau îndoite cablurile sau furtunurile.
6. Verificaţi ca toate fişele, conexiunile şi bornele de împământare să fie bine
conectate.
7. Asiguraţi-vă că toate sursele de alimentare de intrare sunt deconectate. Utilizaţi
ochelari şi mască de protecţie şi suflaţi pentru a curăţa sursa de alimentare în
interior, utilizând aer comprimat uscat, de joasă presiune.
7
DEPANARE
AVERTISMENT
ŞOCURILE ELECTRICE POT UCIDE! Asiguraţi-vă că a fost deconectată din exterior
alimentarea cu electricitate de la reţea a sursei de alimentare. Deconectaţi
comutatorul de la priza de reţea înainte de a inspecta sau a efectua lucrări la sursa
de alimentare.
AVERTISMENT
Echipamentele de tăiere cu plasmă utilizează tensiuni extrem de înalte ce pot cauza
vătămarea gravă şi chiar decesul. Fiţi extrem de precauţi atunci când lucraţi cu
capacele îndepărtate.
Înainte de a solicita un specialist de service autorizat, încercaţi următoarele verificări
şi inspecţii recomandate.
Tip de problemă
Măsură corectivă
Penetrare insuficientă
S
S
S
S
S
Curent prea mic
Viteză de tăiere prea mare
Duză de tăiere deteriorată
Presiune de aer necorespunzătoare
Debit de aer scăzut
Arcul principal se stinge.
S
S
Viteză de tăiere prea mică
Electrod uzat
- 20 bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
Tip de problemă
Măsură corectivă
Formare de zgură (La unele materiale şi la unele
grosimi poate fi imposibil să se obţină tăieturi
fără zgură.)
S
S
S
S
S
Curent prea mic
Viteză de tăiere prea mare sau prea mică
Presiune de aer necorespunzătoare
Duză defectă sau electrod defect
Debit de aer scăzut
Dublă aprindere a arcului (Orificiul duzei este
deteriorat)
S
S
S
S
Presiune de aer scăzută
Duză de tăiere deteriorată
Duză de tăiere slăbită
Acumulare masivă de stropi pe duză
Arc neuniform
S
Duză de tăiere deteriorată sau electrod uzat
Condiţii de tăiere instabile
S
S
S
Viteză de tăiere incorectă
Conexiuni slăbite la cablu sau la furtun
Electrod şi/sau duză de tăiere în stare
necorespunzătoare
Arcul principal nu se aprinde.
S
S
S
Electrod uzat
Conexiuni slabe
Cablu de lucru neataşat
Consumabil ajuns aproape de sfârşitul duratei de
viaţă
S
S
S
Presiune de gaz necorespunzătoare
Alimentare cu aer impurificat
Debit de aer scăzut
7.1
Ghid de depanare
Problemă
Cauză
Comutatorul PORNIRE/OPRI­
RE este pe poziţia 1, dar
LED-ul verde (alimentare) nu se
aprinde.
S
Sursa de alimentare este
pornită, dar LED-ul galben
pentru PRESIUNE AER
rămâne aprins.
S
Sursa de alimentare este
pornită, dar LED-ul galben
pentru SUPRATEMPERATURĂ
rămâne aprins.
S
S
S
S
Sursa de alimentare este
pornită, LED-ul portocaliu
pentru DEFECT rămâne aprins.
S
Soluţie
Nu există alimentare
electrică.
Disjunctor declanşat
S
Presiunea aerului este
scăzută.
Lipsă aer
S
Sursa de alimentare este
încă supraîncălzită. Se va
răci mai repede cu
ventilatorul pornit.
Comutatorul termic este
defect.
S
Sursa de alimentare nu
este activată. A fost activat
un comutator/capac de
siguranţă.
S
S
S
S
S
S
Sursa de alimentare este
pornită, LED-ul galben pentru
PIP rămâne aprins.
S
Există o eroare la
verificarea PIP (Parts In
Place).
S
Verificaţi alimentarea
electrică.
Verificaţi disjunctorul.
Verificaţi dacă nu este
blocat filtrul de aer.
Creşteţi presiunea aerului.
Verificaţi dacă se
furnizează aer.
Porniţi sursa de alimentare
şi aşteptaţi câteva minute
înainte de a relua lucrul.
Apelaţi la tehnicieni de
service autorizaţi.
Verificaţi dacă consumabi­
lele sunt pe poziţie şi dacă
sunt strânse corespun­
zător.
Verificaţi dacă a fost închis
corect panoul lateral
(partea de inspectare a
conectorului arzătorului).
Verificaţi dacă consumabi­
lele sunt pe poziţie şi dacă
sunt strânse corespun­
zător.
- 21 bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
Problemă
Comutatorul termic
declanşează în timpul tăierii.
Cauză
S
S
Soluţie
Puterea necesară sursei
de alimentare a depăşit
puterea disponibilă de la
tensiunea de linie de
intrare.
Un alt aparat funcţionează
pe aceeaşi linie.
S
S
S
Arcul nu se aprinde sau arcul
dispare în timpul tăierii.
S
S
S
S
Piesele de uzură ale
arzătorului sunt uzate.
Generatorul este
supraîncălzit.
Presiunea aerului este
insuficientă.
Tensiunea pe linia de
alimentare este scăzută.
S
S
S
S
S
Pilotul funcţionează, dar nu este
curent suficient pentru tăiere.
S
S
Tăietura nu este
perpendiculară.
S
Contact imperfect al clemei
de împământare
Conexiune imperfectă a
polului pozitiv la cablul
arzătorului
S
Electrod sau duză uzate
S
S
Reduceţi curentul de tăiere
cu comanda de la panoul
frontal sau reduceţi timpul
de tăiere.
Reduceţi lungimea cablului
de conectare sau măriţi
secţiunea cablului.
Nu conectaţi alte aparate
la aceeaşi linie.
Verificaţi arzătorul şi
montaţi piesele de schimb
dacă este necesar.
Verificaţi dacă LED-ul
galben pentru SUPRA­
TEMPERATURĂ de pe
panoul frontal este aprins.
Aşteptaţi până când se
răceşte sursa de
alimentare.
Verificaţi dacă LED-ul
galben pentru PRESIU­
NEA AERULUI de pe
panoul frontal este aprins.
Creşteţi presiunea aerului.
Verificaţi dacă nu este
blocat filtrul de aer şi
înlocuiţi-l dacă este
necesar.
Verificaţi linia de intrare.
Dacă se utilizează un
prelungitor, asiguraţi-vă că
secţiunea cablului este
adecvată.
Verificaţi dacă clema de
împământare are un
contact bun cu piesa de
tăiat.
Verificaţi conexiunea
polului pozitiv la ieşirea
către soclu, chiar şi pe
interior.
Înlocuiţi electrodul şi duza.
- 22 bp28ro
© ESAB AB 2012
RO
8
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
Reparaţiile şi lucrările de electricitate trebuie efectuate de un specialist de service
autorizat de ESAB. Utilizaţi numai piese de schimb şi de uzură originale de la ESAB.
PowerCut 400 este proiectat şi testat în conformitate cu standardele internaţionale şi
europene EN 60974-1, EN 60974-10. Unitatea de service care a efectuat lucrările de
service sau de reparaţii are obligaţia de a se asigura că produsul se conformează în
continuare cu standardul menţionat.
Arzătorul PT-39 este proiectat şi testat în conformitate cu standardul internaţional şi
european EN 60974-7. Unitatea de service care a efectuat lucrările de service sau de
reparaţii are obligaţia de a se asigura că produsul se conformează în continuare cu
standardul menţionat.
Piesele de schimb se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat dealer ESAB;
consultaţi ultima pagină a acestei publicaţii.
- 23 bp28ro
© ESAB AB 2012
Diagramă
- 24 bp28diag
© ESAB AB 2012
- 25 bp28diag
© ESAB AB 2012
Stainless Steel and Aluminium Cut Speeds
Carbon Steel Cut Speeds
- 26 bp28app2
© ESAB AB 2012
PowerCut™ 400 PT-39
Componente supuse uzurii
Wear parts
Wear parts kit PT-39
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0558 010 586
Wear parts kit consisting of:
30 Amp for PowerCut 400
3
0558 005 220
Electrode
1
0558 005 217
Gas baffle
30 - 80 Amp
4
0558 011 620
Nozzle
30 Amp
1
0558 011 886
Retaining cup
1
0558 010 581
Standoff guide assy
3
O-ring
.301ID .070W Nitrile
1
Grease silicon dow
DC-111 (1/4 Oz)
- 27 bp28wear
© ESAB AB 2012
PowerCut™ 400 PT-39
Număr de catalog
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0700 210 880 Power source for plasma
cutting incl torch (4.6m),
return cable and wear part
kit
PowerCut™ 400
90V-280V,1-ph
0558 010 576 Torch
PT-39
4.6 m
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 28 bp28o
© ESAB AB 2012
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 29 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising