ESAB | Mig U4000i | Instruction manual | ESAB Mig U4000i Uputstvo za upotrebu

ESAB Mig U4000i Uputstvo za upotrebu
Aristo®
Mig U4000i
Priručnik s uputama
0459 419 301 GB HR 20150105
Valid for: serial no. 802-xxx-xxxx, 803-xxx-xxxx, 950-xxx-xxxx
SADRŽAJ
1
SIGURNOST ......................................................................................................... 4
2
UVOD .................................................................................................................... 7
2.1
Oprema.................................................................................................................. 7
3
TEHNIČKI PODACI .............................................................................................. 8
4
INSTALACIJA ..................................................................................................... 10
5
6
4.1
Upute za podizanje............................................................................................. 10
4.2
Postavljanje ........................................................................................................ 10
4.3
Dovod električne mreže..................................................................................... 11
4.4
Krajnji otpornik................................................................................................... 11
4.5
Povezivanje više jedinica za dopremanje žice ................................................ 11
RAD..................................................................................................................... 13
5.1
Priključci i upravljački uređaji...........................................................................13
5.2
Uključivanje izvora napajanja ...........................................................................13
5.3
Upravljanje ventilatorom ................................................................................... 14
5.4
Zaštita od pregrijavanja..................................................................................... 14
5.5
Jedinica hlađenja ............................................................................................... 14
5.6
Daljinski upravljač.............................................................................................. 15
ODRŽAVANJE .................................................................................................... 16
6.1
Dnevne provjere ................................................................................................. 16
6.2
Po potrebi ........................................................................................................... 16
6.3
Svake godine ...................................................................................................... 17
7
OTKRIVANJE POGREŠAKA ............................................................................. 18
8
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA .......................................................... 19
SHEMA ...................................................................................................................... 20
NARUDŽBENI BROJEVI ...........................................................................................23
POPIS REZERVNIH DIJELOVA ................................................................................24
DODATNA OPREMA .................................................................................................25
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0459 419 301 GB
© ESAB AB 2015
1 SIGURNOST
1
SIGURNOST
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1. Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
2. Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon njenog
uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
3. Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
4. Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće i
zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni
mogu zaglaviti ili uzrokovati opekline
5. Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
0459 419 301 GB
-4-
© ESAB AB 2015
1 SIGURNOST
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih.
Prilikom zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza. Od poslodavca zatražite
sigurnosne prakse koje se trebaju temeljiti na podacima o opasnosti koje je
osigurao proizvođač.
ELEKTRIČNI UDAR – može biti smrtonosan
•
•
•
•
Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu sa standardima na snazi.
Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom
kožom, mokrim rukavicama ili mokrom odjećom
Izolirajte se od zemlje i izratka
Zauzmite siguran radni stav
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
•
•
Glavu držite izvan pare
Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove odveli
iz područja disanja i glavnog područja
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu
•
•
Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i filtar stakla
te nosite zaštitnu odjeću
Promatrače zaštitite prikladnim maskama ili zastorima
OPASNOST OD POŽARA
•
Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Stoga u blizini ne smije biti zapaljivih
materijala
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
•
•
Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh.
Promatrače upozorite na opasnost
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
Prije instalacije ili rada pročitajte i usvojite priručnik s uputama.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
UPOZORENJE!
Izvor napajanja nemojte koristiti za topljenje zamrznutih cijevi.
OPREZ!
Prije instalacije ili rada pročitajte i usvojite priručnik s
uputama.
OPREZ!
Proizvod je namijenjen isključivo za lučno zavarivanje.
0459 419 301 GB
-5-
© ESAB AB 2015
1 SIGURNOST
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u
stambenim prostorima u kojima se električna energija
isporučuje javnim niskonaponskim sustavom. U tim
prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja
elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog
vođenih i zračenih smetnji.
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o
otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i njenom
primjenom u skladu s nacionalnim zakonom električna i/ili
elektronička roba kojoj je istekao uporabni vijek mora se
zbrinuti u reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
Tvrtka ESAB osigurava vam svu potrebnu zaštitu za zavarivanje i dodatnu opremu.
0459 419 301 GB
-6-
© ESAB AB 2015
2 UVOD
2
UVOD
Model Mig U4000i je izvor napajanja za MIG/MAG / TIG zavarivanje, a može se koristiti i za
MMA zavarivanje.
Izvor napajanja namijenjen je upotrebi uz jedinice za dopremanje žice Feed 3004 ili Feed
4804.
Sve se postavke podešavaju putem jedinice za dopremanje žice ili kontrolne kutije.
Dodatna oprema tvrtke ESAB za proizvod može se pronaći u poglavlju "DODATNA
OPREMA".
2.1
Oprema
Izvor napajanja isporučuje se u kompletu s krajnjim otpornikom, povratnim kabelom od 5 m i
priručnikom za upotrebu.
0459 419 301 GB
-7-
© ESAB AB 2015
3 TEHNIČKI PODACI
3
TEHNIČKI PODACI
Mig U4000i
Napon mreže
400 V ±10%,
3~ 50 Hz
Dovod električne mreže Sscmin
2,0 MVA
Primarna električna energija Imax
Postupak MIG/MAG
25 A
MMA
27 A
TIG
20 A
Napajanje bez priključenih potrošača zahtijeva
se u načinu rada uštede energije 6,5 min nakon
zavarivanja
60 W
Napon/trenutni raspon
Postupak MIG/MAG
8 - 60 V / 20 - 400 A
MMA
16 – 400 A
TIG
4 – 400 A
Dozvoljena opterećenost za MIG/MAG
35 % radnog ciklusa
400 A / 34 V
60 % radnog ciklusa
320 A / 30 V
100% radnog ciklusa
250 A / 27 V
Dozvoljena opterećenost za MMA
35 % radnog ciklusa
400 A / 36 V
60 % radnog ciklusa
320 A / 33 V
100% radnog ciklusa
250 A / 30 V
Dozvoljena opterećenost za TIG
35 % radnog ciklusa
400 A / 26 V
60 % radnog ciklusa
320 A / 23 V
100% radnog ciklusa
250 A / 20 V
Faktor snage pri maksimalnoj električnoj energiji 0,90
Učinkovitost pri maksimalnoj električnoj energiji
86 %
Napon otvorenog kruga U0 maks.
MIG/MAG bez funkcije VRD 1)
55 – 70 V
MMA/TIG bez funkcije VRD 1)
78 – 90 V
U0L"Live TIG", funkcija VRD je isključena 2)
60 V
MIG/MAG, MMA, funkcija VRD je isključena 2)
58 V
Funkcija VRD je aktivna 2)
< 35 V
Radna temperatura
-10 do +40 °C
Temperatura za transport
-20 do +55°C
Stalni zvučni tlak kod napajanja bez
priključenih potrošača
<70 db (A)
Dimenzije d × š × v
625 × 394 × 496 mm
0459 419 301 GB
-8-
© ESAB AB 2015
3 TEHNIČKI PODACI
Mig U4000i
s jedinicom hlađenja
625 × 394 × 776 mm
Težina
63,5 kg
s jedinicom hlađenja
83,5 kg
Izolacijski razred
H
Klasa kućišta
IP 23
Razred primjene
Radni ciklus
Radni ciklus je u postotku prikazano razdoblje od deset minuta unutar kojega pri određenom
opterećenju možete zavarivati ili rezati bez preopterećenja. Radni ciklus vrijedi za 40
°C / 104 °F
Klasa kućišta
Oznaka IP prikazuje klasu kućišta, tj. stupanj zaštite od prodora krutih tvari ili vode.
Oprema označena s IP23 namijenjena je unutarnjoj i vanjskoj uporabi.
Razred primjene
Simbol
označava da je izvor napajanja namijenjen upotrebi u područjima veće opasnosti
od električnog udara.
Dovod električne mreže, Ssc min
Minimalno napajanje kratkog spoja u mreži sukladno normi IEC 61000-3-12.
1) Vrijedi za izvore napajanja bez specifikacije VRD na natpisnoj pločici.
2) Vrijedi za izvore napajanja sa specifikacijom VRD na natpisnoj pločici. Objašnjenje
funkcije VRD nalazi se u priručniku za upotrebu komandne ploče, ako ploča ima tu funkciju.
Jedinica hlađenja
Snaga hlađenja
2,0 kW pri 40° C temp. razlici i protok 1,0 l/min
Rashladno sredstvo
50% vode / 50% mono-etilen glikol
Količina rashladnog sredstva
5,5 l
Maksimalni protok vode
2,0 l/min
Maksimalni broj pištolja/plamenika za
zavarivanje s vodenim hlađenjem koji
se smiju priključiti
Dva plamenika za MIG zavarivanje ili jedan
plamenik za TIG i jedan plamenik za MIG
zavarivanje
0459 419 301 GB
-9-
© ESAB AB 2015
4 INSTALACIJA
4
INSTALACIJA
Instalaciju mora provesti profesionalac.
NAPOMENA!
Zahtjevi za dovod električne mreže
Oprema velike potrošnje može utjecati na kvalitetu električne mreže zbog
korištenje primarne struje iz dovoda električne mreže. Iz tog razloga, na neke
vrste opreme (pogledajte tehničke podatke) mogu se primijeniti određeni zahtjevi
o ograničenju povezivanja, maksimalno dozvoljenoj impedanciji električne mreže
ili o potrebnom minimalnom kapacitetu napajanja u točki povezivanja s javnom
mrežom. U tom slučaju, osoba koja montira ili koristi opremu odgovorna je
osigurati sigurno povezivanje opreme, po potrebi u dogovoru s operaterom
distribucijske mreže.
4.1
Upute za podizanje
Izvor napajanja
4.2
Kolica i izvor napajanja
Kolica2 i izvor napajanja
Postavljanje
Izvor napajanja postavite na način da su ulazi i izlazi za zrak hlađenja slobodni.
0459 419 301 GB
- 10 -
© ESAB AB 2015
4 INSTALACIJA
4.3
Dovod električne mreže
Provjerite je li uređaj priključen na električnu mrežu odgovarajućeg
napona te njegovu zaštićenost osiguračem odgovarajuće veličine.
Obavezno osigurajte odgovarajući priključak na uzemljenje sukladno
propisima.
Natpisna pločica s podacima o napajanju
Preporučene veličine osigurača i minimalna područja kabela
Mig U4000i
400 V 3~ 50 Hz
Napon mreže
400 V
Područje glavnog kabela napajanja, mm2
4G4
Fazna struja, I1eff
16 A
Osigurač
S vremenskom odgodom
20 A
Tip C MCB
20 A
NAPOMENA!
Glavni kabeli napajanja i veličine osigurača koji su gore prikazani sukladni su
švedskim propisima. Ne moraju nužno biti primjenjivi u ostalim zemljama:
provjerite jesu li podaci o kabelima i osiguračima sukladni relevantnim
nacionalnim propisima.
4.4
Krajnji otpornik
Kako bi se izbjegle smetnje u komunikaciji, na krajeve CAN
sabirnice potrebno je postaviti krajnje otpornike.
Jedan kraj CAN sabirnice nalazi se kod komandne ploče, koja
ima integrirani krajnji otpornik. Krajnji otpornik mora se
postaviti na drugi kraj izvora napajanja, kako je i prikazano s
desne strane.
4.5
Povezivanje više jedinica za dopremanje žice
Uz upotrebu upravljačke jedinice i jedinice za dopremanje žice bez komandne ploče, moguće
je upravljati s najviše 4 jedinice za dopremanje žice putem jednog izvora napajanja.
Birati se može između sljedećih priključaka:
0459 419 301 GB
- 11 -
© ESAB AB 2015
4 INSTALACIJA
•
•
•
•
1 TIG-plamenik i 1 MIG-plamenik (potreban univerzalni izvor napajanja)
2 MIG/MAG-plamenika
1 TIG-plamenik i 3 MIG-plamenika (potreban univerzalni izvor napajanja)
4 MIG/-plamenika
Tijekom zavarivanja s MIG/-plamenicima s vodenim hlađenjem na svim jedinicama za
dopremanje žice, preporuča se priključiti i dodatnu jedinicu hlađenja za 2 dodatna plamenika.
Preporučamo paralelno priključivanje plamenika.
Dvije jedinice za dopremanje žice
Za priključivanje dvije jedinice za dopremanje žice potreban je komplet za priključivanje,
pogledajte poglavlje "DODATNA OPREMA".
Četiri jedinice za dopremanje žice
Za priključivanje četiri jedinice za dopremanje žice potrebna su dva kompleta za
priključivanje i dodatna jedinica za hlađenje, pogledajte poglavlje "DODATNA OPREMA".
0459 419 301 GB
- 12 -
© ESAB AB 2015
5 RAD
5
RAD
Općeniti sigurnosni propisi za rukovanje opremom navedeni su u poglavlju
"SIGURNOST". Pročitajte ga prije početka korištenja opreme!
5.1
Priključci i upravljački uređaji
1
Priključak za vodu hlađenja TIG
plamenika - CRVENA
10 Bijelo indikatorsko svjetlo - izvor
napajanja je uključen
2
Priključak s ELP* za vodu hlađenja TIG
plamenika - PLAVA
11 Narančasto indikatorsko svjetlo pregrijavanje
3
Otvor za punjenje vode hlađenja
12 Priključak za upravljački kabel do
jedinice za dopremanje žice ili do
krajnjeg otpornika
4
Priključak za kabel struje zavarivanja (+) 13 Priključak za crijevo za plin
za MMA zavarivanje ili povratni kabel za
TIG zavarivanje
5
Priključak za daljinski upravljač
14 Priključak za struju zavarivanja do
jedinice za dopremanje žice
6
Priključak za povratni kabel (-) ili kabel
struje TIG zavarivanja
15 Priključak za vodu hlađenja do jedinice
za dopremanje žice - PLAVI
7
Priključak za signal pokretanja
plamenika
16 Priključak za vodu hlađenja od jedinice
za dopremanje žice - CRVENI
8
Priključak za plin do TIG plamenika
17 Osigurač napona napajanja dovodne
jedinice 42V
9
Sklopka glavnog izvora napajanja, 0 / 1 /
START
* ELP = ESAB Logic Pump, pogledajte
odjeljak 5.5
5.2
Uključivanje izvora napajanja
Izvor napajanja uključite okretanjem sklopke (7) u položaj "START". Otpustite sklopku i vratit
će se u položaj "1".
0459 419 301 GB
- 13 -
© ESAB AB 2015
5 RAD
U slučaju prekida napajanja tijekom zavarivanja, a zatim ponovnog uspostavljanja napajanja,
izvor napajanja ostat će bez napajanja sve dok se sklopka ručno ne okrene u položaj
"START".
Jedinicu isključite okretanjem sklopke u položaj "0".
Neovisno o tome je li izvor napajanja naglo prekinut ili je normalnim putem isključen, podaci
o zavarivanju se spremaju kako bi bili dostupni prilikom sljedećeg uključivanja uređaja.
5.3
Upravljanje ventilatorom
Ventilatori nastavljaju raditi u trajanju od 6,5 minuta nakon prekida zavarivanja; nakon toga,
jedinica prelazi u način uštede energije. Ponovno se pokreću nakon pokretanja zavarivanja.
Ventilatori rade manjom brzinom za struju zavarivanja do 144 A i punom brzinom za struje
veće jakosti.
5.4
Zaštita od pregrijavanja
Izvor napajanja ima dvije zaštite od toplinskog preopterećenja koji se aktiviraju u slučaju
previsoke unutarnje temperature, i koji tada prekidaju struju zavarivanja i uključuju
narančasto indikatorsko svjetlo na prednjem dijelu uređaja. Automatski se ponovno
postavljaju nakon što se temperatura snizi.
5.5
Jedinica hlađenja
Kako bi se osigurao bezbrižan rad, visina između jedinice hlađenja i plamenika zavarivanja
smije iznositi najviše 7 m. Veće vrijednosti od toga mogu uzrokovati probleme kao što su dulji
periodi pokretanja, mjehurići zraka, podtlak i sl.
Ako je potrebna visina ugradnje veća od 7 m, preporučamo upotrebu montažnog kompleta
koji sadrži protupovratni ventil i magnetski ventil, pogledajte poglavlje "DODATNA OPREMA".
Nakon ugradnje tih ventila, paket crijeva mora se postaviti vodoravno tijekom početnog
pokretanja kako bi se svi dijelovi napunili vodom. Nakon toga podignite jedinicu za
dopremanje žice i paket crijeva na višu razinu. Sada možete sigurno koristiti uređaj na
visinama do 12 m.
Priključak za vodu (TIG zavarivanje)
Jedinica za hlađenje opremljena je detekcijskim sustavom ELP (ESAB Logic Pump) koji
provjerava jesu li priključena crijeva za vodu.
Sklopka za uključivanje/isključivanje izvora napajanja mora biti u položaju "0" (isključeno)
prilikom priključivanja TIG plamenika s vodenim hlađenjem.
Ako je priključen TIG plamenik s vodenim hlađenjem, vodena pumpa automatski se pokreće
nakon postavljanja glavne sklopke u položaj "START" i/ili pri pokretanju zavarivanja. Nakon
zavarivanja, pumpa nastavlja raditi tijekom 6,5 minuta, a zatim se prebacuje u način uštede
energije.
Rad tijekom zavarivanja
Za pokretanje zavarivanja zavarivač pritišće sklopku okidača plamenika za zavarivanje. Izvor
napajanja se uključuje i pokreće žicu za dopremanje i pumpu za vodeno hlađenje.
Za zaustavljanje zavarivanja zavarivač otpušta sklopku okidača plamenika za zavarivanje.
Zavarivanje će stati, ali će pumpa za vodeno hlađenje nastaviti raditi dodatnih 6,5 minuta
nakon čega se jedinica prebacuje u način uštede energije.
Zaštita protoka vode
Zaštita protoka vode prekida struju zavarivanja u slučaju gubitka rashladnog sredstva, u
kojem trenutku ujedno i prikazuje poruku o pogrešci na komandnoj ploči. Zaštita protoka
vode je dodatna oprema.
0459 419 301 GB
- 14 -
© ESAB AB 2015
5 RAD
5.6
Daljinski upravljač
Ako je priključena jedinica za daljinsko upravljanje, izvor napajanja i jedinica za dopremanje
žice nalaze se u načinu rada daljinskog upravljanja; tipke i gumbi su blokirani. Funkcije se
mogu podešavati isključivo putem daljinskog upravljača.
Ako nećete koristiti daljinski upravljač, potrebno ga je odvojiti od izvora napajanja / jedinice
za dopremanje žice, jer će sustav u suprotnom ostati u načinu daljinskog upravljanja.
Ako se daljinski upravljač koristi za postavljanje napona, funkcija će se promijeniti na
postavku struje tijekom MMA zavarivanja.
Dodatne informacije o radu daljinskog upravljača potražite u priručniku za upotrebu
komandne ploče.
0459 419 301 GB
- 15 -
© ESAB AB 2015
6 ODRŽAVANJE
6
ODRŽAVANJE
Redovno održavanje je važno za siguran i pouzdan rad.
Sigurnosne pločice smije uklanjati samo osoblje s odgovarajućim vještinama (ovlašteni
električari).
OPREZ!
Ako stranka za trajanja jamstvenog razdoblja pokuša popraviti kvarove na
proizvodu, sve jamstvene obveze isporučitelja prestaju vrijediti.
6.1
Dnevne provjere
Sljedeće postupke održavanja provodite svaki dan.
•
Provjerite ispravnost svih kabela i priključaka. Po potrebi zategnite i zamijenite sve
neispravne dijelove.
Provjerite razinu i protok vode, nadolijte rashladno sredstvo po potrebi.
•
6.2
•
Po potrebi
Redovito provjeravajte odsutnost začepljenja izvora napajanja prljavštinom.
Začepljeni ili blokirani ulazi i izlazi zraka mogu dovesti do pregrijavanja.
Očistite filtar prašine.
•
•
•
•
•
•
•
•
Skinite rešetku ventilatora s filtrom prašine
(1).
Zanjišite rešetku (2).
Otpustite filtar prašine (3).
Ispušite filtar komprimiranim zrakom
(smanjenog tlaka).
Zamijenite filtar s finom mrežicom na strani
rešetke (2) (suprotno od izvora napajanja).
Zamijenite rešetku ventilatora s filtrom
prašine.
Nadolijte rashladno sredstvo
Preporuča se upotreba rashladnog sredstva tvrtke ESAB
spremno za korištenje. Pogledajte poglavlje "DODATNA
OPREMA".
•
Nadolijevajte rashladno sredstvo dok ne prekrije ulaznu
cijev.
OPREZ!
Rashladnim sredstvom rukujte kao kemijskim otpadom.
0459 419 301 GB
- 16 -
© ESAB AB 2015
6 ODRŽAVANJE
6.3
Svake godine
Sljedeće postupka održavanja provodite najmanje jednom godišnje.
•
•
•
Uklonite svu prljavštinu i prašinu. Ispušite izvor napajanja suhim komprimiranim zrakom
(smanjenog tlaka).
Zamijenite rashladno sredstvo i očistite crijeva i spremnik vode pomoću čiste vode.
Provjerite brtve, kabele i priključke. Po potrebi zategnite i zamijenite sve neispravne
dijelove.
0459 419 301 GB
- 17 -
© ESAB AB 2015
7 OTKRIVANJE POGREŠAKA
7
OTKRIVANJE POGREŠAKA
Isprobajte sljedeće provjere i preglede prije nego pozovete ovlašteno servisno tehničko
osoblje.
Vrsta pogreške
Nema luka.
Radnja
•
•
•
Struja zavarivanja je prekinuta tijekom
postupka.
•
•
Provjerite je li uključena sklopka glavnog
izvora napajanja.
Provjerite jesu li povratni kabel i kabel
dovoda struje za zavarivanje ispravno
priključeni.
Provjerite je li postavljena ispravna
vrijednost struje.
Provjerite aktiviranje zaštite od toplinskog
preopterećenja (označava narančasto
svjetlo u prednjem dijelu).
Provjerite osigurače glavnog izvora
napajanja.
Zaštita od toplinskog preopterećenja
uključuje se prečesto.
•
•
Provjerite jesu li filtri za zrak začepljeni.
Provjerite jeste li premašili nazivne
podatke izvora napajanja (odnosno,
preopterećenje jedinice).
Slaba učinkovitost zavara.
•
Provjerite jesu li povratni kabel i kabel
dovoda struje za zavarivanje ispravno
priključeni.
Provjerite je li postavljena ispravna
vrijednost struje.
Provjerite koristite li odgovarajuće
elektrode.
Provjerite osigurače glavnog izvora
napajanja.
•
•
•
0459 419 301 GB
- 18 -
© ESAB AB 2015
8 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
8
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
Mig U4000i je dizajniran i ispitan u skladu s međunarodnim i europskim standardima
IEC/EN EN 60974-1 /-2 /-3 i EN EN 60974-10.Dužnost je servisnog odjela koji je proveo
radove servisa ili popravka provjeriti je li proizvod i dalje sukladan gore navedenom
standardu.
OPREZ!
Popravke i električne radove treba obavljati ovlašteni servisni tehničar tvrtke
ESAB. Koristite isključivo izvorne rezervne i zamjenske dijelove tvrtke ESAB.
Rezervne dijelove moguće je naručiti kod najbližeg distributera tvrtke ESAB, informacije
potražite na poleđini ovog dokumenta. Prilikom naručivanja prema popisu rezervnih dijelova
navedite vrstu proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To omogućava otpremu
i osigurava pravilnu isporuku.
0459 419 301 GB
- 19 -
© ESAB AB 2015
SHEMA
SHEMA
0459 419 301 GB
- 20 -
© ESAB AB 2015
SHEMA
0459 419 301 GB
- 21 -
© ESAB AB 2015
SHEMA
0459 419 301 GB
- 22 -
© ESAB AB 2015
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Mig U4000i
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0458 625 885
Welding power source Mig U4000i
With cooling unit
0458 625 884
Welding power source Mig U4000i
Without cooling unit
0459 839 019
Spare parts list
Mig U4000i
Tehnička dokumentacija dostupna je na internetskoj adresi: www.esab.com
0459 419 301 GB
- 23 -
© ESAB AB 2015
POPIS REZERVNIH DIJELOVA
POPIS REZERVNIH DIJELOVA
Mig U4000i
Popis rezervnih dijelova
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0459 419 301 GB
- 24 -
© ESAB AB 2015
DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA
Mig U4000i
Pribor
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
Guide pin
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included in
trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 419 301 GB
- 25 -
© ESAB AB 2015
DODATNA OPREMA
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
0459 419 301 GB
- 26 -
© ESAB AB 2015
DODATNA OPREMA
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 895
Return cable 5 m 70 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard
Flow guard, non return valve & solenoid valve
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0459 419 301 GB
- 27 -
© ESAB AB 2015
DODATNA OPREMA
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0194 230 002
Coolant (Ready mixed) 50 % water and 50%
ethylene glycol (10 l)
0459 419 301 GB
- 28 -
© ESAB AB 2015
DODATNA OPREMA
0459 419 301 GB
- 29 -
© ESAB AB 2015
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising