ESAB | U82 Aristo | Instruction manual | ESAB U82 Aristo Brugermanual

ESAB U82 Aristo Brugermanual
NO
Aristo
U82
Bruksanvisning
0460 896 172 NO 20121019
Valid from program version 1.10
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKSJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
2.1 Innstillingspanel Aristo U82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Knapper og ratt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 USB-tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1
Sette inn USB-minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Trinn én – valg av språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1
Symboler i displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Generelt om innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1
Innstilling av tallverdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2
Innstilling med gitte alternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.3
Innstillinger PÅ/AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.4
AVBRYT og ENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
7
8
8
9
10
11
11
11
11
11
3 MENYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.1 Hovedmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
Konfigurasjonsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
Verktøymeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3
Sveisedatainnstillingsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.4
Målbilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.5
Sveisedataminnemeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.6
Hurtiginnstillingsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
14
14
15
15
4 MIG/MAG-SVEISING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
4.1 Innstillinger i sveisedatainnstillingsmenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1
MIG/MAG-sveising med kort-/spraybue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2
MIG/MAG-sveising med pulsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.3
MIG/MAG-sveising med SuperPulse, primær/sekundær, kort-/spraybue/pulsing
4.2 Funksjonsforklaringer for innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1
QSet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2
Synergigruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 SuperPulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1
Tråd- og gasskombinasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2
Ulike pulsingsmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.3
Trådmateskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 MMA-SVEISING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
5.2
5.3
17
17
18
19
20
25
25
26
27
27
27
29
MMA-sveising DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA-sveising AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funksjonsforklaringer for innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
30
30
6 TIG-SVEISING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
6.1 Innstillinger i sveisedatainnstillingsmenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1
TIG-sveising uten pulsing DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2
TIG-sveising med pulsing DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.3
TIG-sveising uten pulsing AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Funksjonsforklaringer for innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Øvrige funksjonsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
32
32
33
37
7 KULLBUEMEISLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
7.1
7.2
Innstillinger i sveisedatainnstillingsmenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funksjonsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-2-
38
38
8 MINNEHÅNDTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
39
Slik fungerer innstillingspanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lagre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbakekalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redigere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gi navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
40
41
42
43
44
46
9 KONFIGURASJONSMENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
9.1 Kodelås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.1
Status låskode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.2
Angi / endre låskode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.1
Glem endring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.2
Konfigurering for digital fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.3
Konfigurering for analog fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.4
Skala på innganger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 MIG/MAG grunninnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.1
Avtrekkerfunksjon (2-takt / 4-takt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.2
4-taktskonfigurasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.3
Konfigurasjon av programmerbare taster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.4
Spenningsmåling i pulsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.5
AVC-mateskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.6
Release pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 MMA grunninnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Hurtiginnstilling av programmerbare taster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6 Doble startsignaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7 Fjernk.uttak i stand til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.8 WF-overvåkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.9 Autolagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.10 Bytte av sveisedata med pistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.11 Flere trådmateskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.12 Kvalitetsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.13 Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.14 Lengdeenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.15 Frekvens for måleverdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.16 Registrer nøkkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
48
48
49
49
49
50
50
51
51
52
53
55
55
55
55
56
56
56
56
57
57
59
60
60
61
61
61
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-3-
10 VERKTØY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
10.1 Feillogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.1 Enhetsbetegnelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.2 Beskrivelse av feilkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Eksport/import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 Filbehandler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.1 Slette en fil eller mappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.2 Gi en fil/mappe nytt navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.3 Opprette ny mappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.4 Kopiere og lime inn filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4 Rediger innstillingsgrense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5 Rediger målgrense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.6 Produksjonsstatistikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7 Kvalitetsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7.1 Lagre kvalitetsdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8 Kundespesifikke synergilinjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.1 Angi spennings-/trådkoordinater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.2 Angi gyldig tråd-/gasskombinasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.3 Opprette egne tråd-/gassalternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.9 Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.10 Brukerkontoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.11 Enhetsinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
63
63
66
66
68
68
68
68
69
69
70
71
72
73
73
74
75
76
76
77
11 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MENYSTRUKTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRÅDD- OG GASKOBINASJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
78
84
89
90
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-4-
NO
1
SIKKERHET
OBS! Enheten er testet av ESAB i en vanlig oppkopling. Integratoren er ansvarlig for
den endelige innkoplingens sikkerhet og funksjon.
Brukeren av ESAB utstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår de an­
satte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt. Sik­
kerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen utstyr. Denne anbefalin­
gen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i utstyrets funksjon. Feil
bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med utstyret må ha satt seg godt inn i:
bruken
nødstoppens plassering
funksjon
gjeldende sikkerhetsforskrifter
sveising og brenning
2.
Operatøren må sørge for:
at uvedkommende ikke befinner seg innenfor utstyrets arbeidsområde før det startes.
at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
være egnet for sveisearbeid og brenning
være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
Bruk alltid forskriftsmessig personlig beskyttelsesutstyr som vernebriller,
flammesikre klær og beskyttelseshansker.
Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
Smøring og vedlikehold av utstyret må ikke gjøres under drift.
Elektronisk utstyr skal leveres til gjenvinningsanlegg!
I henhold til nasjonal lovgivning og direktiv 2002/96/EF, om håndtering av kasserte
elektriske og elektroniske produkter, skal slike produkter leveres til gjenvinningsanlegg.
Som ansvarlig for utstyret har du i henhold til loven plikt til å innhente informasjon om
godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt din nærmeste ESAB-representant for mer informasjon.
-5bi23n
© ESAB AB 2012
NO
2
INTRODUKSJON
For å få maksimalt utbytte av sveiseutstyret ditt, anbefaler vi at du leser denne
bruksanvisningen.
Du finner generelle driftsopplysninger i bruksanvisningen til strømkilden henholdsvis
trådmateskapet.
Teksten som vises i displayet er tilgjengelig på følgende språk:
engelsk, svensk, finsk, norsk, dansk, tysk, fransk, italiensk, nederlandsk, spansk,
portugisisk, ungarsk, polsk, amerikansk, tsjekkisk, kinesisk og tyrkisk.
OBS! Avvik i panelets funksjoner kan forekomme, avhengig av hvilket produkt det er
montert på.
2.1
Innstillingspanel Aristo U82
Innstillingspanelet
leveres med en monteringsplate med skruer samt en engelsk
bruksanvisning. Det er montert en kabel på 1,2 m på panelet. USB-minne og
forlengelseskabel leveres som tilbehør, se side 90.
Bruksanvisninger på andre språk kan lastes ned fra www.esab.com.
Plass til USB-minne
Ratt for endring av markør.
Display
Programmerbare taster
Meny
Enter
Ratt for å øke eller minske
innstilte verdier og stille inn
spenningen, #
Ratt for å øke eller minske innstilte verdier
og stille inn trådmatehastigheten*
2.1.1 Knapper og ratt
Programmerbare taster (4)
De fem tastene under displayet har varierende
funksjoner. De programmerbare tastene har
forskjellig funksjon avhengig av hvilken meny du
befinner deg i. Den aktuelle funksjonen til disse
tastene framgår av teksten i nederste rad i
displayet.
Når funksjonen er aktiv vises det ved at tasten
blir hvit:
-6bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Meny-tast (5)
Med MENY-tasten
kommer du alltid tilbake til hovedmenyen.
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
Enter (6)
Med ENTER
bekrefter du et valg.
Markør-ratt (2)
Med det venstre rattet flyttes marøkren til forskjellige rader i displayet.
Plus/minus-ratt (7, 8)
Med de høyre rattene økes eller minskes en innstillingsverdi. Ved siden av rattene er
eller stjerne
. De fleste sifferinnstillingene kan foretas med
et symbol, firkant
valgfritt ratt, men noen innstillinger må foretas med ett av rattene.
2.2
Plassering
På baksiden av innstillingspanelet er en støtte som
kan slås ut slik at du kan stille panelet fra deg og
fortsatt se displayet i stående posisjon. Støtten
fungerer også som oppheng, slik at innstillingspane­
let kan henges opp på mateskapet.
2.3
USB-tilkopling
Eksterne USB-minner kan brukes for å flytte
programmer til og fra innstillingspanelet. Du finner
mer informasjon i kapittel 10.2.
Filene som lages i innstillingspanelet, lagres som xml-filer. USB-minnet må
formateres som FAT 32 for å fungere.
Ved normal bruk er det ingen fare for at ”virus” skal kunne infisere utstyret. For å
eliminere denne faren anbefaler vi at minnet som brukes sammen med dette
utstyret, ikke brukes til andre formål.
-7bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Det kan være at enkelte USB-minner ikke fungerer sammen med utstyret. Vi
anbefaler å bruke USB-minner fra en kjent leverandør. ESAB påtar seg ikke noe
ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av feilaktig håndtering av
USB-minner.
2.3.1
Sette inn USB-minne
Slik gjør du:
Slå av hovedbryteren til strømkilden.
Åpne luken på det venstre endestykket til
innstillingspanelet.
Sett USB-minnet i USB-kontakten.
Lukk luken.
Slå på hovedbryteren til strømkilden.
2.4
Trinn én – valg av språk
Denne menyen vises i displayet første gang du starter utstyret.
Ved levering er innstillingspanelet stilt inn på engelsk. Slik velger du ditt språk:
Trykk på MENY
for å gå til hovedmenyen.
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS Bruk det venstre rattet
til å plassere markøren
på raden for KONFIGU­
RASJON (CONFIGU­
RATION)
SET
Trykk på ENTER
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
.
-8bi23n
© ESAB AB 2012
NO
CONFIGURATION
Plasser markøren på
raden for SPRÅK
(LANGUAGE). Trykk på
ENTER for å vise en
liste over hvilke språk
som er tilgjengelige i
innstillingspanelet.
LANGUAGE
CODE LOCK
REMOTE CONTROLS
MIG/MAG DEFAULTS
MMA DEFAULTS
FAST MODE SOFT BUTTONS
DOUBLE START SOURCES
PANEL REMOTE ENABLE
WF SUPERVISION
AUTO SAVE MODE
TRIGGER WELDDATA SWITCH
ENGLISH
OFF
OFF
ON
OFF
QUIT
Plasser markøren på raden for ditt språk og trykk på
ENTER.
2.5
NORSK
POLSKI
PORTUGUES
SUOMI
SVENSKA
CHINESE
|
|
|
Display
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
Markøren
Innstillingspanelets markør vises som et skyggelagt felt rundt teksten, slik at den
merkede teksten blir hvit. Markeringen vises i fet skrift bruksanvisningen.
-9bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Piler og rullefelt
Hvis det er mer informasjon bak en rad, markeres dette med en svart pil bak teksten.
Hvis det er flere rader i listen, vises et rullefelt til høyre i displayet:
Tekstruter
Nederst i displayet er det fem ruter med tekst som forklarer den aktuelle funksjonen
til de fem tastene rett nedenfor.
Sparestilling
For å øke levetiden til bakgrunnsbelysningen, slokker den etter tre minutter hvis det
ikke er noen aktivitet.
2.5.1
Symboler i displayet
A
Valgt sveisedataoppsetning
B
S = Instillingsgrense aktivert
M = Målgrense aktivert
C
Valgt mateskap
D
Det har oppstått en feil. Se kapittel
15
E
Tilbakekalt minneposisjonsnummer
F
Velg pluss-/minusrattet som er
merket med #, for å øke eller
redusere en parameterverdi
G
Målt motorstrøm
H
Velg pluss-/minusrattet som er
merket med *, for å øke eller
redusere en parameterverdi
I
Redigeringsmodus, redigering av
minnenummer
- 10 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
2.6
Generelt om innstillinger
Hovedsakelig finnes det tre typer innstillinger:
Innstilling av tallverdier
Innstilling med gitte alternativer
Innstilling av modus PÅ/AV
2.6.1
Innstilling av tallverdier
Ved innstilling av tallverdier bruker du pluss-/minusrattene til å øke eller redusere en
gitt verdi. Noen verdier kan også endres med fjernkontrollen.
2.6.2
Innstilling med gitte alternativer
Noen innstillinger gjøres ved å merke et alternativ i en liste.
En liste kan for eksempel se slik ut:
MIG/MAG
MMA
TIG
GOUGING
Markøren står her på raden MIG/MAG. Trykker du på ENTER i denne posisjonen,
velger du altså alternativet MIG/MAG. Ønsker du i stedet å velge et annet alternativ,
plasserer du markøren på en rad ved å rulle opp eller ned med det venstre rattet.
Trykk deretter på ENTER. Ønsker du å gå ut av listen uten å velge noe alternativ,
trykker du på AVBRYT (QUIT).
2.6.3
Innstillinger PÅ/AV
For enkelte funksjoner er det mulig å velge verdiene PÅ og AV. Synergifunksjonen
ved MIG/MAG og MMA-sveising er et eksempel på en slik funksjon. Innstillingene PÅ
eller AV kan velges fra en liste med alternativer som beskrevet ovenfor.
2.6.4
AVBRYT og ENTER
Den programmerbare tasten lengst til høyre brukes vanligvis til AVBRYT (QUIT),
men brukes av og til også til andre funksjoner.
Et trykk på AVBRYT innebærer at du går tilbake til forrige meny eller bilde.
Tasten
kalles ENTER i denne håndboken.
Et trykk på ENTER innebærer aktivering av et merket valg i en meny eller en
liste.
- 11 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
3
MENYER
Innstillingspanelet benytter flere ulike menyer. Disse er hoved-, konfigurasjons-,
verktøy-, sveisedata-, mål-, sveisedataminne-, og hurtiginnstillingsmenyene.
Menystrukturene vises fra side 78. Ved oppstart vises kort også et oppstartsbilde
med informasjon om hvilken programvareversjon som brukes.
Oppstartsbilde
3.1
Hovedmeny
MIG/MAG
I hovedmenyen kan du
bytte sveiseprosess,
sveisemetode, trådtype
m.m.
Fra denne menyen
kommer du videre til
andre undermenyer.
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
- 12 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
3.1.1
Konfigurasjonsmeny
CONFIGURATION
I konfigurasjonsmenyen (CONFIGURA­
TION) kan du bytte
språk, endre forskjellige
grunninnstillinger,
måleenhet m.m.
LANGUAGE
CODE LOCK
REMOTE CONTROLS
MIG/MAG DEFAULTS
MMA DEFAULTS
FAST MODE SOFT BUTTONS
DOUBLE START SOURCES
PANEL REMOTE ENABLE
WF SUPERVISION
AUTO SAVE MODE
TRIGGER WELDDATA SWITCH
ENGLISH
OFF
OFF
ON
OFF
QUIT
3.1.2
Verktøymeny
TOOLS
I verktøymenyen
(TOOLS) kan du
overføre filer, vise
kvalitets- og produk­
sjonsstatistikk, feillogg
m.m.
ERROR LOG
EXPORT/IMPORT
FILE MANAGER
SETTING LIMIT EDITOR
MEASURE LIMIT EDITOR
PRODUCTION STATISTICS
QUALITY FUNCTIONS
USER DEFINED SYNERGIC DATA
CALENDAR
USER ACCOUNTS
QUIT
- 13 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
3.1.3
Sveisedatainnstillingsmeny
WELD DATA SETTING
I sveisedatainnstillings­
menyen (WELD DATA
SETTING) kan du
endre på ulike
sveiseparametre.
Menyen ser forskjellig
ut alt etter hvilken
sveiseprosess du har
valgt.
I eksempelet vises
MIG/MAG-sveising
med kort-/spraybue.
VOLTAGE
WIRE SPEED
INDUCTANCE
SYNERGIC MODE
START DATA
STOP DATA
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
SPOT WELDING
EDIT DESCRIPTION
CRATER
FILL
3.1.4
HOT
START
28.2 (+3.5) V
6.0 M/MIN
80%
ON
4STROKE
QUIT
Målbilde
SHORT/SPRAY. Fe, CO2, 1.2 mm
I målbildet, MÅL
(MEASURE), kan du
vise oppmålte verdier
for ulike sveiseparame­
trer mens sveisingen
pågår.
#
*
GAS
PURGE
0.0 Volt
0 Amp
6.0 m/min
WIRE
INCH.
4STROKE
REM
2ND
FUNCT
I målbildet kan du endre verdien for bestemte parametrer. Hvilke parametrer dette
gjelder, avhenger av hvilken sveiseprosess som er innstilt. Parameterverdiene som
kan justeres, er alltid merket med # eller *.
De oppmålte verdiene blir stående i displayet også etter at sveisingen er avsluttet.
Du kan gå til andre menyer uten å miste måleverdiene. Hvis den innstilte verdien er
endret under ikke-sveising, endres måleverdien til null for å unngå misforståelser.
TIPS!
I pulsing kan du velge om spenningsverdien skal vises som middelverdi eller
maksverdi. Denne innstillingen kan gjøres under grunninnstillinger for MIG/MAG, se
kapittel 9.3.
- 14 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
3.1.5
Sveisedataminnemeny
WELD DATA MEMORY
I sveisedataminneme­
nyen (WELD DATA
MEMORY) kan du
lagre, hente, slette og
kopiere ulike innstilte
sveisedata. Sveiseda­
taoppsettet kan lagres i
255 forskjellige
minnenumre.
1234567-
2ND
FUNCT
STORE
QUIT
Se kapittel 8 ”Minnehåndtering” for mer informasjon.
3.1.6
Hurtiginnstillingsmeny
7
SHORT/SPRAY. Fe, CO2, 1.2 mm
I hurtiginnstillingsmeny­
en (FAST MODE) kan
du linke programmer­
bare taster til sveiseda­
taminnenumre.
Innstillingen av dette
foretas i konfigura­
sjonsmenyen. Valgt
minnenummer vises i
hjørnet øverst til høyre.
#
*
WELD
DATA 1
28.5 Volt
0 Amp
6.0 m/min
WELD
DATA 2
WELD
DATA 3
WELD
DATA 4
2ND
FUNCT
Se kapittel 9.5 ”Hurtiginnstilling av programmerbare taster” for mer informasjon.
- 15 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
4
MIG/MAG-SVEISING
Hovedmeny Prosess
Ved MIG/MAG-sveising smelter en lysbue en tråd som blir matet fram kontinuerlig –
buen blir beskyttet av en dekkgass.
Pulsing benyttes for å påvirke overføringen av dråpene fra lysbuen slik at den blir
stabil og sprutfri også ved lave sveisedata.
Tabellen på side 84 viser tråddimensjonene som kan velges for MIG/MAG-sveising
med KORT-/SPRAYBUE.
Tabellen på side 84 viser tråddimensjonene som kan velges for MIG/MAG-sveising
med PULSING.
Når prosessen MIG/MAG er valgt, kan du velge mellom fire metoder ved å merke
Metode ved hjelp av det venstre rattet og trykke på ENTER. Velg mellom
kort-/spraybue, puls eller SuperPulse og trykk på ENTER igjen.
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION
TOOLS "
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
CO2
1.2 mm
MIG/MAG
MIG/MAG
QUIT
- 16 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
4.1
Innstillinger i sveisedatainnstillingsmenyen
4.1.1
MIG/MAG-sveising med kort-/spraybue
Innstillinger
Innstillingsområde
Innstillingstrinn Synergiavhengig
Innstillbar
i synergi
Spenning
860 V
0,25 V (vises
med en desimal)
Trådmatehastighet**
0,8–30,0 m/min
0,1 m/min
Induktans
0–100 %
1%
x
x
Regulatortype
1–12
1
x
-
Synergi*
AV eller PÅ
-
-
-
Gassforstrømming
0,1–25 s
0,1 s
x
Krypstart
AV eller PÅ
-
x
”Hot start”
AV eller PÅ
-
x
”Hot start” tid
0–10 s
0,1 s
x
”Hot start” trådmating
Hele trådmateområdet
0,1 m/min
x
”Touch sense”
10–16 A
Mykstart
AV eller PÅ
-
x
Kraterfylling
AV eller PÅ
-
x
Kraterfyllingstid
0–10 s
0,1 s
x
Endelig kraterfyllingstrådma­
ting
1,5 m/min til aktuell
trådmatehastighet
0,1 m/min
x
x
x
x
Endelig kraterfyllingsspenning 8–24,7 V
x
”Release pulse”***
AV eller PÅ
Etterbrenntid
0–1 s
0,01 s
x
Avslutning
Avslutningspuls eller SCT
-
x
Gassetterstrømming
0,1-25 s
0,1 s
x
Innstillingsgrenser
1–50
-
-
-
Målgrenser
1–50
-
-
-
Punktsveising****
AV eller PÅ
-
x
Punktsveisetid
0-25 s
0,1 s
x
*) Synergilinjen ved levering: solid tråd (Fe), dekkgass CO2 med tråd 1,2 mm.
**) Innstillingsområdet avhenger av hvilket trådmateskap som benyttes.
***) Stilles inn i konfigurasjonsmenyen under MIG/MAG grunninnstillinger.
****) Det er ikke mulig å velge punktsveising (PÅ) hvis pistolens avtrekkerfunksjon er 4-takt.
- 17 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
4.1.2
MIG/MAG-sveising med pulsing
Innstillinger
Innstillingsområde
Innstillingstrinn Synergiavhengig
Innstillbar
i synergi
Spenning
10–50 V
0,25 V (vises
med en desimal)
Trådmatehastighet*
0,8–30,0 m/min
0,1 m/min
Pulsstrøm**
100–650 A
4A
x
Pulstid
1,7–25,5 ms
0,1 ms
x
Pulsfrekvens
16–312 Hz
2 Hz
x
Bakgrunnsstrøm
4–300 A
1A
x
Slope
1–9
1
x
Synergi***
AV eller PÅ
-
-
Ka
0–100 %
1%
x
Ki
0–100 %
1%
x
Gassforstrømming
0,1–25 s
0,1 s
x
Krypstart
AV eller PÅ
-
x
Mykstart
AV eller PÅ
-
x
”Hot start”
AV eller PÅ
-
x
”Hot start” tid
0–10 s
0,1 s
x
”Hot start” trådmating
Hele trådmateområdet
0,1 m/min
x
”Touch sense”
10–16 A
Kraterfylling
(puls / ingen puls)
AV eller PÅ
-
x
Kraterfyllingstid
0–10 s
0,1 s
x
Endelig kraterfyllingstrådma­
ting
1,5 m/min til aktuell
trådmatehastighet
0,1 m/min
x
x
x
x
-
Endelig kraterfyllingsspenning 8–33,2 V
x
Endelig pulsstrøm
100–maks. A
x
Endelig bakgrunnsstrøm
12–50 A
x
Endelig frekvens
20–270 Hz
x
”Release pulse”****
AV eller PÅ
Etterbrenntid
0–1 s
0,01 s
x
Avslutning
Avslutningspuls eller SCT
-
x
Gassetterstrømming
0,1–25 s
0,1 s
x
Innstillingsgrenser
1–50
-
-
-
Målgrenser
1–50
-
-
-
Punktsveising*****
AV eller PÅ
-
x
Punktsveisetid
0–25 s
0,1 s
x
*) Innstillingsområdet avhenger av hvilket trådmateskap som benyttes.
**) Minimal bakgrunnsstrøm og pulsstrøm avhenger av hvilken type maskin som brukes.
***) Synergilinjen ved levering: solid tråd (Fe), dekkgass CO2 med tråd 1,2 mm
****) Stilles inn i konfigurasjonsmenyen under MIG/MAG grunninnstillinger.
*****) Det er ikke mulig å velge punktsveising (PÅ) hvis pistolens avtrekkerfunksjon er 4-takt.
- 18 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
4.1.3
MIG/MAG-sveising med SuperPulse, primær/sekundær, kort-/spraybue/pulsing
Hovedmeny Prosess Metode Fase Metode
Innstillinger
Innstillingsområde
Innstillingstrinn Synergiavhengig
Fase
Metode
Spenning
Primær eller Sekundær
Kort-/spraybue eller pulsing
10–50 V
Trådmatehastighet*
Induktans
Pulsstrøm**
Pulstid
Pulsfrekvens
Bakgrunnsstrøm
Slope
Ka
Ki
Regulatortype
Synergi***
Fasesveisetid
Gassforstrømming
Krypstart
Mykstart
”Hot start”
”Hot start” tid
”Hot start” trådmating
”Hot start” spenning
”Touch sense”
Kraterfylling
(puls / ingen puls)
Kraterfyllingstid
Endelig kraterfyllingstrådma­
ting
Endelig kraterfyllingsspenning
Endelig pulsstrøm
Endelig bakgrunnsstrøm
Endelig frekvens
Avsnøringspuls
Etterbrenntid
Avslutning
Gassetterstrømming
Innstillingsgrenser
Målgrenser
Punktsveising
Punktsveisetid
”Release pulse”****
0,8–30,0 m/min
0–100 %
100–650 A
1,7–25,5 ms
16–312 Hz
4–300 A
1–9
0–100 %
0–100 %
0,25 V (vises
med en desimal)
0,1 m/min
1%
4A
0,1 ms
2 Hz
1A
1
1%
1%
1
0,01 s
0,1 s
0,1 s
0,1 m/min
AV eller PÅ
0–2,50 s
0,1–25 s
AV eller PÅ
AV eller PÅ
AV eller PÅ
0–10 s
Hele trådmateområdet
-14 – +27 V
10–16 A
AV eller PÅ
0–10 s
1,5 m/min til aktuell
trådmatehastighet
8–33,2 V
100–maks. A
12–50 A
20–270 Hz
%
0–1 s
Avslutningspuls eller SCT
0,1–25 s
1–50
1–50
AV eller PÅ
0–25 s
AV eller PÅ
Innstillbar
i synergi
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,1 s
0,1 m/min
x
x
x
x
x
x
x
0,01 s
0,1 s
0,1 s
-
*) Innstillingsområdet avhenger av hvilket trådmateskap som benyttes.
**) Minimal bakgrunnsstrøm og pulsstrøm avhenger av hvilken type maskin som brukes.
***) Synergilinjen ved levering: solid tråd (Fe), dekkgass CO2 med tråd 1,2 mm
****) Stilles inn i konfigurasjonsmenyen under MIG/MAG grunninnstillinger.
- 19 bi23n
x
x
x
© ESAB AB 2012
x
x
x
x
x
x
NO
4.2
Funksjonsforklaringer for innstillinger
Spenning
Økt spenning gir lengre bue og en varmere og bredere sveisestreng.
Spenningsinnstillingen varierer mellom synergi og ikke synergi. I synergi stilles
spenningen inn som et positivt eller negativt avvik fra spenningens synergilinje. I ikke
synergi er spenningsverdien innstilt som en absolutt verdi.
Innstilling av spenning foretas i målbildet, sveisedata-, eller hurtiginnstillingsmenyen.
Brukes fjernkontroll, kan innstillingen gjøres fra den.
Trådmatehastighet
Trådmatehastigheten angir hvilken hastighet tråden blir matet med (m/min).
Innstilling av trådmatehastighet foretas i målbildet, sveisedata-, eller hurtiginnstil­
lingsmenyen. Brukes fjernkontroll, kan innstillingen gjøres fra den.
Induktans
Høy induktans gir en bredere sveis og mindre sprut. Lavere induktans gir skarpere
lyd og en stabil og konsentrert lysbue.
Innstilling av induktans foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
Gjelder bare ved MIG/MAG-sveising med kort-/spraybue
Regulatortype
Påvirker kortslutningsforløp og varme i sveisen.
Innstillingen bør ikke endres.
Pulsstrøm
Den høyeste av to strømverdier ved pulsstrøm.
Innstilling av pulsstrøm foretas i sveisedatainnstillingsmenyen med synergifunksjo­
nen avslått.
Gjelder bare ved MIG/MAG-sveising med pulsing.
Pulstid
Den tiden pulsstrømmen pågår under en pulsperiode.
Innstilling av pulsstrøm foretas i sveisedatainnstillingsmenyen med synergifunksjo­
nen avslått.
Gjelder bare ved MIG/MAG-sveising med pulsing.
Pulsfrekvens
Tid for bakgrunnsstrøm som sammen med tid for pulsstrøm utgjør pulsperiode.
Innstilling av pulsfrekvens foretas i sveisedatainnstillingsmenyen med
synergifunksjonen avslått.
Gjelder bare ved MIG/MAG-sveising med pulsing.
- 20 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Bakgrunnsstrøm
Den laveste av to strømverdier ved pulsstrøm.
Innstilling av bakgrunnsstrøm foretas i sveisedatainnstillingsmenyen med
synergifunksjonen avslått. Gjelder bare ved MIG/MAG-sveising med pulsing.
Strøm
Pulsstrøm
Bakgrunnsstrøm
Pulstid
Pulsperiode
Tid
MIG/MAG-sveising med pulsing.
”Slope”
”Slope” (helling) innebærer at pulsstrømmen langsom øker/minker til innstilt verdi.
”Slope”-parameteren kan stilles i ni trinn, hvor hvert trinn tilsvarer 100 μs.
Hellingen har betydning for lyden. En bratt helling gir høyere og skarpere lyd. Er
hellingen for liten, kan det i verste fall hindre pulsens evne til å snøre av dråpen.
Innstilling av slope foretas i sveisedatainnstillingsmenyen med synergifunksjonen
avslått.
Gjelder bare ved MIG/MAG-sveising med pulsing.
Ka
Ka er den proporsjonale delen og tilsvarer regulatorens forsterking. En lav verdi gjør
at spenningen ikke holdes like nøyaktig hele tiden.
Innstilling av Ka foretas i sveisedatainnstillingsmenyen med synergifunksjonen
avslått.
Gjelder bare ved MIG/MAG-sveising med pulsing.
Ki
Ki er den integrerende delen som på lang sikt forsøker å eliminere feilen. Også her
er det slik at en lav verdi gir svakere regulatoreffekt.
Innstilling av Ka foretas i sveisedatainnstillingsmenyen med synergifunksjonen
avslått.
Gjelder bare ved MIG/MAG-sveising med pulsing.
- 21 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Synergi
Hver enkelt kombinasjon av trådtype, -dimensjon og gassblanding krever et unikt
forhold mellom trådmatehastighet og spenning (lengde på lysbue) for å opprettholde
en lysbue som fungerer stabilt. Spenningen (lengden på lysbuen) følger automatisk
med i henhold til den forprogrammerte synerginlinjen du har valgt. Dermed blir det
mye enklere å finne de riktige sveiseparametrene raskt. Sammenhengen mellom
trådmatehastighet og øvrige parametrer kalles en synergilinje.
Se tabellene på side 84 når det gjelder tråd- og gasskombinasjoner.
Det er mulig å bestille andre pakker med synergilinjer, men de må installeres av en
ESAB-autorisert servicetekniker.
Du finner informasjon om opprettelse av egne synergilinjer i kapittel 10.8.
Synergien aktiveres i sveisedatainnstillingsmenyen.
Fase
I denne funksjonen velges det mellom primær og sekundær.
I primær angis høye data og i sekundær angis lave data.
Innstillingene benyttes for å bestemme hvorvidt primær- eller sekundærdata skal
være tilgjengelige for redigering. De bestemmer også hvilke data som påvirkes i
måle- og fjernstilling. Trådmatehastigheten som vises i målbildet, angir hastigheten i
fasen som er valgt. Spenning, strøm og sveiseeffekt bygger imidlertid på måling i
begge faser.
Det er mulig å velge forskjellige synergitilfeller i primær- og sekundærfase.
Innstilling av primær- eller sekundærfase foretas i MIG/MAG STILL (SET) når
SuperPulse er valgt og synergien er avslått.
Gassforstrømning
Gassforstrømningen angir hvor lang tid du ønsker at dekkgassen skal strømme før
lysbuen blir tent.
Innstilling av gassforstrømning utføres i sveisedatainnstillingsmenyen startdata.
Krypstart
Krypstart innebærer at tråden mates med 50 % av innstilt hastighet inntil den opp­
når elektrisk kontakt med arbeidsstykket.
Ved varmstart er det 50 % av varmstarttiden.
Innstilling av krypstart utføres i sveisedatainnstillingsmenyen startdata.
Mykstart
Mykstart innebærer at trådmatingen stoppes når sveisetråden kortslutter mot
arbeidsemnet. Mateverket begynner å returnere sveisetråden til kontakten med
arbeidsemnet brytes og lysbuen tennes. Mateverket begynner da å mate sveisetråden
i riktig retning, og en sveisestart er gjennomført.
Innstilling av mykstart utføres i sveisedatainnstillingsmenyen startdata.
Gjelder for sveising med mateverk som støtter reverserende trådmating.
- 22 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
”Hot start”
”Hot start”, varmstart, øker trådmatehastigheten og spenningen en viss tid, som kan
stilles inn, i begynnelsen av sveisingen. Hovedformålet er å tilføre mer energi ved
sveisestart slik at risikoen for bindfeil i begynnelse av sveisefugen, blir mindre.
Synergi - ”Hot start”
For å tilføre mer energi ved sveisestart og sikre inntrengingen, er det mulig å øke
trådmatehastigheten over en bestemt periode. Hastigheten stilles inn i forhold til
vanlig trådmatehastighet. Tiden starter når lysbuen tennes, og lengden er
varmstarttiden som er innstilt. Synergien gir 2 m/min høyere trådmatehastighet.
Ikke synergi –”Hot start”
Hvis ikke synergi er valgt, kan spenningen stilles inn.
Ved ikke synergi og pulsing kan spenning, pulsstrøm, bakgrunnsstrøm og frekvens
stilles inn.
OBS: Det er mulig å stille inn negative verdier for varmstarttrådmating og
varmstartspenning. Dette er nyttig ved høye sveisedata for å gjøre starten på
sveisingen jevn ved å øke sveisedataene i begynnelsen.
Aktivering av varmstart foretas i målbildet eller i sveisedatainnstillingsmenyen startdata.
”Touch sense”
Systemet registrerer når tråden for kontakt med arbeidsstykket.
”Touch sense” stilles inn i sveisedatainnstillingsmenyen startdata.
Gjelder bare ved robotsveising.
Kraterfylling
Kraterfylling muliggjør en kontrollert reduksjon av varme og størrelse på sveisebadet
når sveisingen avsluttes. Det gjør det lettere å unngå porer, varmsprekker og
kraterdannelse i sveisefugen.
Ved pulsert sveising er det mulig å velge mellom kraterfylling med og uten puls.
Kraterfylling uten puls går fortest. Kraterfylling med puls tar noe lengre tid, men gir
en sprutfri kraterfylling ved bruk av passende verdier.
Synergi – kraterfylling
Ved synergi er kraterfyllingstiden og den endelige trådmatehastigheten innstilt i så
vel kraterfylling med puls som uten puls. Spenningen og pulsparametrene reduseres
til endelige verdier ved hjelp av synergien.
Ikke synergi – kraterfylling
Ved ikke synergi er det mulig å endre innstillingene for å få en annen lengde på
buen mot slutten av kraterfyllingen. Det går også an å stille inn en endelig tid på
sluttverdien av kraterfyllingen.
Ved kraterfylling uten puls kan den endelige spenningen stilles inn. Ved kraterfylling
med puls kan endelig spenning, endelig pulsstrøm, endelig bakgrunnsstrøm og
endelig frekvens stilles inn.
- 23 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
De endelige parameterverdiene må alltid være lik eller lavere enn verdiene som er
innstilt for kontinuerlig sveising. Hvis innstillingene for kontinuerlig sveising reduseres
under innstilte sluttverdier, vil de også redusere sluttverdiene. De endelige
parameterverdiene vil ikke økes igjen hvis innstillingen for kontinuerlig sveising økes.
Eksempel:
Du har 4 m/min som endelig trådmatehastighet og reduserer trådmatehastigheten til
3,5 m/min. Den endelige trådmatehastigheten vil da også bli redusert til 3,5 m/min.
Den endelige trådmatehastigheten blir værende på
3,5 m/min også når trådmatehastigheten økes igjen.
Aktivering av kraterfyllingstid foretas i målbildet eller i sveisedatainnstillingsmenyen
stoppdata.
Avsnøringspuls
Avsnøringspuls er en puls som legges på for å unngå at det danner seg en bule på
tråden når sveisingen er avsluttet.
Gjelder ved MIG/MAG-sveising med kort-/spraybue og kortpulsing. Ved pulsing
synkroniseres avslutningen med en puls, avslutningspulsen, som kan stilles inn fra
20-200 %.
Innstilling av avsnøringspuls utføres i sveisedatainnstillingsmenyen stoppdata.
Etterbrenntid
Etterbrenntiden er en forsinkelse mellom tidspunktet når tråden begynner å bremse
til strømkilden slår av sveisespenningen. Er etterbrenntiden for kort, stikker det ut
en lang tråd etter at sveisingen er avsluttet, og det er fare for at tråden kan fryse
fast i smeltebadet. For lang etterbrenntid gjør at elektroden som stikker ut er kort,
og dermed er det fare for at lysbuen brenner opp i pistolmunnstykket.
Innstilling av avsnøringspuls utføres i sveisedatainnstillingsmenyen stoppdata.
Avslutning
Her velges enten Avslutningspuls eller SCT (Short Circuit Termination). SCT er en
funksjon som gir små, gjentatte kortslutninger når sveisingen avsluttes, til fremmatingen
av tråden er stoppet helt, og kontakten med arbeidsemnet er brutt.
Innstilling av avslutning skjer i sveisedatainnstillingsmenyen stoppdata.
Gjelder for sveising med mateverk som støtter reverserende trådmating.
”Release pulse”
Hvis tråden setter seg fast i arbeidsstykket, registreres det av systemet. Det sendes
ut en strømpuls som løsner tråden fra underlaget.
Gjelder spesielt ved mekanisk sveising og robotsveising, men kan også brukes ved
manuell sveising. Kommer etter avsluttet etterbrenntid.
Innstillingen foretas i konfigurasjonsmenyen MIG/MAG grunninnstillinger.
Gassetterstrømming
Gassetterstrømmingen angir hvor lang tid du ønsker at dekkgassen skal strømme
etter at lysbuen er slokket.
Innstilling av gassetterstrømming utføres i sveisedatainnstillingsmenyen stoppdata.
- 24 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Innstillingsgrenser og målgrenser
I grenser velges et grensenummer. For innstillinger se kapittel 10.4 ”Redigere
grenseinnstillinger” og kapittel 10.5 ”Redigere måleverdiinnstillinger.
Aktivering av grenser foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
Punktsveising
Punktsveising brukes når du vil punktsveise sammen tynne plater.
OBS! Det er ikke mulig å redusere sveisetiden ved å slippe pistolbryteren.
Aktivering av punktsveising og innstilling av punktsveisetid foretas i innstillingsmeny­
en.
4.2.1
QSet
QSet brukes for å gjøre det lettere å stille inn sveiseparametrer. Ved hjelp av
pluss/minus-rattene økes eller minskes buelengden fra -18 til +18 trinn.
KORTBUE
Ved første sveisestart med en ny trådtype/gasstype stiller QSet automatisk inn alle
nødvendige sveiseparametrer. Deretter har Qset lagret alle data for å foreta en god
sveising. Ved endring av trådmatehastighet følger spenningen automatisk med.
SPRAYBUE
Når du nærmer deg et spraybueområde, må du øke verdien for QSet. Kople fra
QSet-funksjonen ved sveising med ren spraybue. Alle innstillinger overføres fra QSet
bortsett fra spenningen, som må stilles inn.
OBS:Gjør den første sveisingen (6 sekunder) med QSet på en prøvebit for at alle
data skal bli korrekte.
Innstilling av QSet-verdien foretas i sveisedatainnstillingsmenyen for prosess
MIG/MAG og metode KORT/SPRAY.
4.2.2
Synergigruppe
Ved mekanisk sveising kan du velge mellom tre synergigrupper:
STANDARD
ROBOT
SAT
- 25 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Forholdet mellom sveisehastighet og platetykkelse for de ulike
synergigruppene:
Synergigruppen ROBOT brukes ved robotsveising eller annen mekanisk sveising. Den
er tilpasset høyere fremføringshastigheter enn ved sveising med standardlinjene.
SAT betyr Swift Arc Transfer. Denne synergigruppen egner seg til høye fremføringshastigheter, ekstreme vinkler og platetykkelser på 2–3 mm.
Se tabellene på side 84 når det gjelder tråd- og gasskombinasjoner for SAT.
Innstilling av synergigruppe foretas i sveisedatainnstillingsmenyen for prosess
MIG/MAG.
4.3
SuperPulse
Hovedmeny Prosess Metode
Metoden SuperPulse brukes for å kontrollere smeltebadet og stivningsforløpet
bedre. Smeltebadet rekker delvis å stivne mellom hver puls.
Fordeler ved å bruke SuperPulse:
Mindre følsomhet overfor spaltevariasjoner.
Bedre kontroll av smeltebadet ved posisjonssveising
Bedre kontroll av inntrenging og inntrengingsprofil
Mindre følsomhet for ujevn bortleding av varme
SuperPulse kan betraktes som en veksling mellom to MIG/MAG-innstillinger.
Tidsintervallene bestemmes av henholdsvis den primære og sekundære
fasetidsinnstillingen.
- 26 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Sveisingen starter alltid i primærfase. Er det valgt varmstart, vil primærdata benyttes
i løpet av varmstarttiden pluss fasetiden for primærdata. Kraterfylling bygger alltid på
sekundærdata. Hvis det aktiveres en stoppkommando i løpet av primærfasetiden,
går prosessen umiddelbart over til sekundærdata. Sveiseavslutningen bygger på
sekundærdata.
4.3.1
Tråd- og gasskombinasjoner
Se tabellene på side 84 når det gjelder tråd- og gasskombinasjoner.
4.3.2
Ulike pulsingsmetoder
Nedenfor vises hvilken pulsingsmetode som kan benyttes avhengig av hvor tykke
plater som skal sveises.
Varme
C
Spraybue i primærfase og
pulsing i sekundærfase
B
Pulsing i primærfase og
pulsing i sekundærfase
A
Pulsing i primærfase og
kortbue i sekundærfase
Platedimensjon
4.3.3
Trådmateskap
Bruk bare trådmateskap Feed 3004 ved SuperPulse-sveising.
Sikkerhetstiltak!
Ved bruk av SuperPulse er det stor belastning på trådmateskapet. For ikke å sette
trådmateskapets funksjonssikkerhet på spill, må grenseverdiene i diagrammet som
følger, overholdes.
- 27 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Forskjell i trådmatehastighet
m/min
Syklustid (s)
Kurvene for henholdsvis 15 m/min og 20 m/min refererer til primær trådmatehastig­
het. Syklustiden er summen av primær og sekundær fasetid.
Forskjellen mellom primær og sekundær trådmatehastighet må ikke overstige
hastigheten som angis av kurvene for primær trådmatehastighet.
Eksempel: Hvis syklustiden er 0,25 s og den primære trådmatehastigheten 15
m/min, må ikke forskjellen mellom primær og sekundær trådmatehastighet overstige
6 m/min.
Sveiseeksempel A
I dette eksempelet skal vi sveise en 10 mm plate med 1,2 mm aluminiumstråd og
argon dekkgass
Gjør følgende innstillinger med innstillingspanelet:
Prosess
SuperPulse
SuperPulse
Fase
Primær
Sekundær
Metode
Kort/spray
Pulsing
Trådtype
AlMg
AlMg
Dekkgass
Ar
Ar
Tråddimensjon
1,2 mm
1,2 mm
Spenning
(+ 1,0V)
(+ 3,0V)
Trådmatehastighet
15,0 m/min
11,0 m/min
Fasetid
0,1 s
0,1 s
Primær og sekundær fasetid er 0,1 s + 0,1 s = 0,2 s.
Forskjellen i trådmatehastighet er 15,0 m/min – 11,0 m/min = 4 m/min.
- 28 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Sveiseeksempel B
I dette eksempelet skal vi sveise en 6 mm plate med 1,2 mm aluminiumstråd og
argon dekkgass
Gjør følgende innstillinger med innstillingspanelet:
Prosess
SuperPulse
SuperPulse
Fase
Primær
Sekundær
Metode
Pulsing
Pulsing
Trådtype
AlMg
AlMg
Dekkgass
Ar
Ar
Tråddimensjon
1,2 mm
1,2 mm
Spenning
(+ 1.0V)
(+ 2,0 V)
Trådmatehastighet
12,5 m/min
9,0 m/min
Fasetid
0,15 s
0,15 s
Primær og sekundær fasetid er 0,15 s + 0,15 s = 0,3 s.
Forskjellen i trådmatehastighet er 12,5 m/min – 9,0 m/min = 3,5 m/min.
5
MMA-SVEISING
Hovedmeny Prosess
MMA-sveising kalles også sveising med dekkede elektroder. Når lysbuen tennes,
smelter den elektroden der det dannes et beskyttende slagg.
Tabellen på side 86 viser elektrodestørrelsene som kan velges for MMA-sveising.
5.1
MMA-sveising DC
Innstillinger
Innstillingsområde
Innstillingstrinn Synergiavhengig
Innstillbar
i synergi
Strøm*
16–650 A
1A
Buetrykk
0–100 %
1%
x
Min. strømfaktor
0–100 %
1%
x
Regulatortype
0–1
Synergi
AV eller PÅ
-
-
”Hot start”
AV eller PÅ
-
x
”Hot start” varighet
1–30
1
x
”Hot start” amplityde %
-
x
Innstillingsgrenser
0–50
1
-
-
Målgrenser
0–50
1
-
-
x
x
-
*) Maks. strøm avhengig av hvilken type maskin som benyttes.
- 29 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
5.2
MMA-sveising AC
Innstillinger
Innstillingsområde
Innstillingstrinn Synergiavhengig
Strøm*
16–650 A
1A
Buetrykk
0–100 %
1%
x
Min. strømfaktor
0–100 %
1%
x
Regulatortype
0-1
Synergi
AV eller PÅ
-
-
”Hot start”
AV eller PÅ
-
x
”Hot start” varighet
1–30
Innstillbar
i synergi
x
x
-
x
”Hot start” amplityde %
-
x
Innstillingsgrenser
0–50
1
-
-
Målgrenser
0–50
1
-
-
*) Maks. strøm avhengig av hvilken type maskin som benyttes.
5.3
Funksjonsforklaringer for innstillinger
DC, Likestrøm
Høyere strømstyrke gir en bredere og dypere inntrenging i arbeidsstykket.
Innstilling av strøm foretas i målbildet, sveisedata-, eller hurtiginnstillingsmenyen.
Buetrykk ”Arc Force”
Buetrykket Arc Force har betydning for hvordan strømmen endres når lengden på
buen forandres. En lavere verdi gir en roligere lysbue med mindre sprut.
Innstilling av buetrykket foretas i sveisedatainnstillingsmenyen når synergifunksjonen
er deaktivert.
Min. strømfaktor
Innstilling av min. strømfaktor benyttes ved bruk av noen bestemte elektroder.
Innstillingen bør ikke endres.
Regulatortype
Påvirker kortslutningsforløp og varme i sveisen.
Innstillingen bør ikke endres.
Innstilling av frekvens foretas i sveisedatainnstillingsmenyen når MMA AC er valgt og
synergifunksjonen er deaktivert.
Synergi
Synergi for MMA-sveising innebærer at sveisestrømkilden automatisk optimerer
egenskapene for den typen elektrode og dimensjon som er valgt.
Aktivering av synergi for MMA-sveising foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
- 30 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Varmstart “Hot start”
Varmstart ”Hot start” innebærer at du kan øke sveisestrømmen en viss tid i begyn­
nelsen av sveiseprosessen – dermed reduseres risikoen for bindefeil i begynnelsen
av sveisefugen.
Aktivering av ”hot start” for MMA foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
Innstillingsgrenser og målgrenser
I grenser velges et grensenummer. For innstillinger se kapittel 10.4 ”Redigere
grenseinnstillinger” og kapittel 10.5 ”Redigere måleverdiinnstillinger.
Aktivering av grenser foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
6
TIG-SVEISING
Hovedmeny Prosess
TIG-sveising
Ved TIG-sveising smelter en lysbue arbeidsstykket ved hjelp av en ikke-forbrukbar
wolframelektrode. Lysbuen og wolframelektroden blir beskyttet av en beskyttelses­
gass.
Pulsert strøm
Pulsing benyttes for å kontrollere smeltebadet og stivneprosessen bedre. Pulsfrek­
vensen velges så lav at smeltebadet i alle fall rekker å stivne delvis mellom hver
puls. Det kreves fire parametrer for å stille inn pulsingen: pulsstrøm, pulstid, bak­
grunnsstrøm og bakgrunnstid.
6.1
Innstillinger i sveisedatainnstillingsmenyen
6.1.1
TIG-sveising uten pulsing DC
Innstillinger
Innstillingsområde
Innstillingstrinn
HF / LiftArc
HF eller LiftArc
-
Live TIG-start*
-
-
2/4-takts
2-takts eller 4-takts
-
Strøm*
4–500 A
1A
”Slope up”-tid
0–25 s
0,1 s
”Slope down”-tid
0–25 s
0,1 s
Gassforstrømming
0–25 s
0,1 s
Gassetterstrømming
0–25 s
0,1 s
HF automatisk startpuls
OFF or ON
-
HF startpuls
4-500 A
1A
Innstillingsgrenser
0–50
1
Målgrenser
0–50
1
*) Avhengig av hvilken type maskin som brukes.
- 31 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
6.1.2
TIG-sveising med pulsing DC
Innstillinger
Innstillingsområde
Innstillingstrinn
HF / LiftArc
HF eller LiftArc
-
2/4-takts
2-takts eller 4-takts
-
Pulsstrøm*
4–500 A
1A
Bakgrunnsstrøm
4–500 A
1A
Pulstid
0,001–5 s
0,001 s
Bakgrunnstid
0,001–5 s
0,001 s
”Slope up”-tid
0–25 s
0,1 s
”Slope down”-tid
0–25 s
0,1 s
Gassforstrømming
0–25 s
0,1 s
Gassetterstrømming
0–25 s
0,1 s
HF automatisk startpuls
OFF or ON
-
HF startpuls
4-500 A
1A
Innstillingsgrenser
0–50
1
Målgrenser
0–50
1
*) Maks. strøm avhengig av hvilken type maskin som benyttes.
6.1.3
TIG-sveising uten pulsing AC
Innstillinger
Innstillingsområde
Innstillingstrinn
HF / LiftArc
HF eller LiftArc
-
2/4-takts
2-takts eller 4-takts
-
Strøm*
4–500 A
1A
”Slope up”-tid
0–25 s
0,1 s
”Slope down”-tid
0–25 s
0,1 s
Gassforstrømming
0–25 s
0,1 s
Gassetterstrømming
0–25 s
0,1 s
Forvarming
0–100
1
Frekvens
Hz
?
Balanse
%
1%
Forskyvning
A
Innstillingsgrenser
0–50
1
Målgrenser
0–50
1
*) Maks. strøm avhengig av hvilken type maskin som benyttes.
- 32 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
6.2
Funksjonsforklaringer for innstillinger
HF
Ved HF tennes lysbuen av den gnistovergangen som skjer når elektroden befinner
seg en viss avstand fra arbeidsstykket.
Aktivering av HF foretas i hovedmenyen startmetode.
LiftArct
Ved LiftArc tennes lysbuen når elektroden kommer i kontakt med arbeidsstykket
og du deretter løfter elektroden igjen.
Tenning ved hjelp av LiftArct. I trinn 1 holdes elektroden direkte mot arbeidsstykket. Når
avtrekkeren trykkes inn i trinn 2, starter en svak strøm. Lysbuen tennes i trinn 3 når sveiseren løfter
elektroden fra arbeidsstykket, og strømmen øker deretter automatisk til innstilt verdi.
Aktivering av LiftArc foretas i hovedmenyen ³ startmetode.
”Live TIG-start”
Ved ”Live TIG-start” legges volframelektroden mot arbeidsstykket, og lysbuen tennes
når elektroden løftes fra arbeidsstykket igjen.
- 33 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
2-takts
Gassforstrømming
Slope
up
Slope down
Gassetter­
strømming
Funksjoner ved 2-takts håndtering av brennerens avtrekker.
Ved 2-takt starter eventuell gassforstrømming når TIG-brennerens avtrekker trykkes
inn (1) og lysbuen tennes. Deretter øker strømmen til innstilt verdi (med eventuell
”slope up”). Når du så slipper avtrekkeren (2), reduseres strømmen igjen (med
eventuell ”slope down”) og lysbuen slokker. Deretter følger eventuell
gassetterstrømming.
Aktivering av 2-taktsbetjening fortas i hovedmenyen ³ avtrekkermodus eller i
målbildet.
4-takts
Gassforstrømming
Slope
up
Slope down
Gassetter­
strømming
Funksjoner ved 4-takts håndtering av brennerens avtrekker.
Ved 4-takt starter eventuell gassforstrømming når avtrykkeren trykkes inn (1). Når
gassforstrømningstiden er omme, øker strømmen til pilotnivå (et par ampere) og
lysbuen blir tent. Når du så slipper avtrekkeren (2), øker strømmen til innstilt verdi
(med eventuell ”slope up”). Når du trykker inn avtrekkeren (3) igjen, reduseres
strømmen på nytt til pilotnivå (med eventuell ”slope down”). Når du slipper
avtrekkeren igjen (4), slokker lysbuen og en eventuell gassettertrømning starter.
Aktivering av 4-taktsbetjening fortas i hovedmenyen ³ avtrekkermodus eller i
målbildet.
Strøm
Høyere strøm gir en bredere og dypere inntrenging i arbeidsstykket.
Innstilling av strøm foretas i målbildet, sveisedata-, eller
hurtiginnstillingsmenyen.
Gjelder bare ved TIG-sveising med konstant strøm.
- 34 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Pulsstrøm
Den høyeste av to strømverdier ved pulsstrøm. Ved pulsering pulseres også ”slope up”
og ”slope down”.
Innstilling av pulsstrøm foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
Gjelder bare ved TIG-sveising med pulsing.
Bakgrunnsstrøm
Den laveste av to strømverdier ved pulsstrøm.
Innstilling av bakgrunnsstrøm foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
Gjelder bare ved TIG-sveising med pulsing.
Pulstid
Den tiden pulsstrømmen pågår under en pulsperiode.
Innstilling av pulstid foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
Gjelder bare ved TIG-sveising med pulsing.
Bakgrunnstid
Tid for bakgrunnsstrøm som sammen med tid for pulsstrøm utgjør pulsperiode.
Innstilling av bakgrunnstid foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
Gjelder bare ved TIG-sveising med pulsing.
Strøm
Bakgrunnstid
Pulsstrøm
Bakgrunnsstrøm
Pulstid
Tid
TIG-sveising med puls.
Slope up
”Slope up” innebærer at strømstyrken øker langsomt til innstilt verdi når TIG-buen
starter. Dette gir en mer skånsom oppvarming av elektroden, og sveiseren har mu­
lighet til å rette inn elektroden før innstilt sveisestrøm oppnås.
Innstilling av ”slope up” foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
Slope down
Ved TIG-sveising benyttes ”slope down” for å unngå kraterdannelse når sveisingen
er avsluttet. Her reduseres strømstyrken langsomt i løpet av en forhåndsinnstilt tid.
Innstilling av ”slope down” foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
Gassforstrømning
Gassforstrømningen angir hvor lang tid du ønsker at dekkgassen skal strømme før
lysbuen blir tent.
- 35 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Innstilling av gassforstrømning foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
Gassetterstrømming
Gassetterstrømmingen angir hvor lang tid du ønsker at dekkgassen skal strømme
etter at lysbuen er slokket.
Innstilling av gassetterstrømning foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
Automatisk startpuls
Denne funksjonen brukes for å raskt oppnå en stabil lysbue.
Forvarming
Innstillingsverdi
Dekkgass
Wolframelektrode
Ø
Farge
Type
Ar
Ar + 30%He
1,6
Grønn
WP
-
-
1,6
Grønn
WP
30
35
1,6
Gull
WL15
20
20
1,6
Gull
WL15
30
35
2,4
Grønn
WP
45
-
2,4
Grønn
WP
55
60
2,4
Gull
WL15
40
40
2,4
Gull
WL15
45
50
3,2
Grønn
WP
55
-
3,2
Grønn
WP
65
65
3,2
Gull
WL15
60
60
3,2
Gull
WL15
70
70
4,0
Grønn
WP
70
75
4,0
Grønn
WP
80
85
4,0
Gull
WL15
65
65
4,0
Gull
WL15
70
75
WP = Ren wolframelektrode WL15 = Lantanlegert wolframelektrode
Innstilling av elektrodeforvarming foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
Gjelder bare TIG-sveising med AC.
- 36 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Frekvens
Lavere frekvens (vekselstrømsfrekvens) overfører mer varme til arbeidsstykket og
gir en bredere sveisestreng.
Høyere frekvens gir smalere bue med høyere buetrykk (smalere sveisestreng).
Innstilling av gassetterstrømning foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
Gjelder bare TIG-sveising med AC.
Balanse
Innstilling av balansen mellom positiv (+) og negativ (-) elektrode halvperioden ved
vekselstrømssveising.
Lavere balanseverdi gir mer varme på elektroden og bedre oksidoppbrytning på
arbeidsstykket.
Høyere balanseverdi gir mer varme til arbeidsstykket og bedre inntrengning.
Innstilling av balanse foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
Gjelder bare TIG-sveising med AC.
Forskyvning
Med denne funksjonen heves eller senkes nullnivået.
Når nullnivået er hevet, blir arbeidsstykket varmere og får en bedre inntrenging.
Når nullnivået er senket, blir elektroden varmere og arbeidsstykket får en dårligere
inntrenging.
Innstilling av forskyvning foretas i sveisedatainnstillingsmenyen.
Gjelder bare TIG-sveising med AC.
6.3
Øvrige funksjonsforklaringer
Gasspyling
Gasspyling benyttes ved måling av gasstrømmen eller for å spyle gasslangene re­
ne for eventuell luft og fuktighet før sveisingen starter. Gasspylingen pågår så len­
ge knappen er trykket inn og utføres uten at spenningen blir tilkoplet og trådmatin­
gen begynner.
Aktivering av gasspyling foretas i målbildet.
- 37 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
7
KULLBUEMEISLING
Hovedmeny Prosess
Ved kullbuemeisling benyttes en spesialelektrode som består av en kullstav med
kopperdeksel.
Mellom kullstaven og arbeidsstykket dannes en lysbue som smelter materialet. Det
tilføres luft slik at det smeltede materialet blåses bort.
Følgende elektrodestørrelser kan velges for kullbuemeisling: 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10 og
13 mm.
Kullbuemeisling anbefales ikke for strømkilder under 400 A.
7.1
Innstillinger i sveisedatainnstillingsmenyen
Innstillinger
Innstillingsområde
Innstillinn­ Synergigstrinn
avhengig
Innstillbar
i synergi
Spenning
860 V
1V
x
x
Synergi*
AV eller PÅ
-
-
-
Induktans
0–100 %
Regulatortype
1–12
x
1
x
*) Synergilinjen ved levering: 5,0 mm elektrode (kullstav).
7.2
Funksjonsforklaringer
Spenning
Høyere spenning gir en bredere og dypere inntrenging i arbeidsstykket.
Innstilling av spenning foretas i målbildet, sveisedata-, eller hurtiginnstillingsmenyen.
Induktans
OBS! Innstillingen bør ikke endres.
Regulatortype
Påvirker kortslutningsforløp og varme i sveisen.
Innstillingen bør ikke endres.
- 38 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
8
MINNEHÅNDTERING
8.1
Slik fungerer innstillingspanelet
Innstillingspanelet består av to enheter: arbeidsminnet og sveisedataminnet.
Lagre
Arbeidsminne
Sveisedataminne
Tilbakekalle
I arbeidsminnet lages et komplett oppsett med sveisedatainnstillinger som kan lagres
i sveisedataminnet.
Ved sveising er det alltid innholdet i arbeidsminnet som styrer prosessen. Derfor er
det også mulig å tilbakekalle et sveisedataoppsett fra sveisedataminnet til
arbeidsminnet.
Merk at arbeidsminnet alltid inneholder de sist innstilte sveisedataene. De kan være
hentet fra sveisedataminnet eller være innstillinger som er endret individuelt.
Arbeidsminnet er med andre ord aldri tomt eller nullstilt.
Hovedmeny Minne Sveisedataminne
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
I innstillingspanelet kan det lagres opptil 255 sveisedataoppsett. Hvert oppsett får
tildelt et nummer fra 1 til 255.
Det er også mulig å slette og kopiere dataoppsett og tilbakekalle et
sveisedataoppsett i arbeidsminnet.
Her følger noen eksempler på hvordan du lagrer, tilbakekaller, kopierer og sletter.
- 39 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
8.2
Lagre
Hvis sveisedataminnet er tomt, vises følgende bilde i displayet.
WELD DATA MEMORY
Vi vil nå lagre et
sveisedataoppsett. Det
skal få minnenummer
5. Trykk på LAGRE
(STORE). Nummer 1
vises. Vri på et av
innstillingsrattene for å
få frem nummer 5.
Trykk på LAGRE
(STORE).
STORE
QUIT
WELD DATA MEMORY
Merk rad fem ved hjelp
av et av rattene. Trykk
på LAGRE (STORE).
5-
STORE
QUIT
Følgende bilde vises i displayet.
WELD DATA MEMORY
Sveisedataoppsettet du 5 - (TIG)
stilte inn, er nå lagret
på rad 5.
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
Nederst i displayet vises deler av innholdet i dataoppsett nummer 5.
- 40 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
8.3
Tilbakekalle
Vi vil nå tilbakekalle et lagret dataoppsett.
WELD DATA MEMORY
Merk raden ved hjelp
av et av rattene. Trykk
på GJENKALL
(RECALL).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
NO
YES
WELD DATA MEMORY
Trykk på JA (YES) for å 5 - (TIG)
bekrefte at du vil
tilbakekalle dataoppsett
nummer 5.
TIG HF-START
100 AMP
Dette ikonet i målbildet viser hvilket minnenummer
som er tilbakekalt.
- 41 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
8.4
Slette
I minnemenyen er det mulig å slette et eller flere dataoppsett.
Vi vil nå slette dataoppsettet som vi lagret i foregående eksempel.
WELD DATA MEMORY
Merk dataoppsettet.
Trykk på
SLETT
(DELETE).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
NO
YES
WELD DATA MEMORY
Trykk på JA (YES) for å 5 - (TIG)
bekrefte at du vil slette.
TIG HF-START
100 AMP
Gå tilbake til minnemenyen med NEI-tasten (NO).
- 42 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
8.5
Kopiere
Slik kopierer du innholdet i et sveisedataoppsett til et nytt minnenummer:
WELD DATA MEMORY
Merk minnenummeret
du vil kopiere, og trykk
på 2. FUNKSJ (2ND
FUNCT).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
WELD DATA MEMORY
Trykk på KOPIER
(COPY).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
COPY
EDIT
2ND
FUNCT
QUIT
Vi vil nå kopiere innholdet i minne nummer 5 til nummer 50.
Gå til valgt minnenummer med et av rattene, i dette tilfellet nummer 50.
- 43 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
WELD DATA MEMORY
Trykk på JA (YES).
50 -
COPY
DATA SET 5 TO POSITION: 50
NO
YES
2ND
FUNCT
QUIT
Dermed er sveisedata nummer 5 kopiert til minne nummer 50.
Gå tilbake til minnemenyen med AVBRYT (QUIT).
8.6
Redigere
Slik redigerer du innholdet i et sveisedataoppsett:
WELD DATA MEMORY
5 - (TIG)
Merk minnenummeret
du vil redigere, og trykk
på 2. FUNKSJ (2ND
FUNCT). Trykk deretter
på REDIGER (EDIT).
TIG HF-START
100 AMP
COPY
EDIT
- 44 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
En del av hovedmenyen vises, og i menyen ser man symbolet
er i redigeringsmodus.
som viser at man
TIG
Merk innstillingen du vil START METHOD
GUN TRIGGER MODE
redigere, og trykk på
ENTER. Velg fra listen,
og trykk på ENTER
igjen.
HF-START
4-STROKE
TIG HF-START
100 AMP
SET
QUIT
WELD DATA SETTING
Trykk STILL (SET) for å
gå til SVEISEDATA
INNSTILLINGER
(WELD DATA
SETTING). Merk
verdiene du vil
redigere, og juster med
pluss-/minusrattene.
Avslutt med AVBRYT
(QUIT).
CURRENT
SLOPE UP TIME
SLOPE DOWN TIME
GAS PREFLOW
GAS POSTFLOW
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
100 A
0.0 S
2.0 S
0.5 S
5.0 S
-
EDIT DESCRIPTION
....
GAS
PURGE
4STROKE
REM
QUIT
Innstillingen for sveisedata nummer 5 er redigert og lagret.
- 45 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
8.7
Gi navn
Slik gir du et lagret sveisedataoppsett et eget navn:
WELD DATA MEMORY
5 - (TIG)
Merk minnenummeret
du vil navngi, og trykk
på 2. FUNKSJ (2ND
FUNCT). Trykk deretter
på REDIGER (EDIT).
TIG HF-START
100 AMP
COPY
EDIT
2ND
FUNCT
QUIT
WELD DATA SETTING
Trykk STILL (SET) for å
gå til SVEISEDATA
INNSTILLINGER
(WELD DATA
SETTING). Merk
REDIGER BESKRI­
VELSE (EDIT DESC­
RIPTION).
Trykk på ENTER.
CURRENT
SLOPE UP TIME
SLOPE DOWN TIME
GAS PREFLOW
GAS POSTFLOW
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
100 A
0.0 S
2.0 S
0.5 S
5.0 S
-
EDIT DESCRIPTION
....
GAS
PURGE
4STROKE
REM
QUIT
Her får du tilgang til et tastatur som brukes på følgende måte:
Plasser markøren på ønsket
tastaturtegn ved hjelp av venstre ratt
og piltastene. Trykk på ENTER. Skriv
inn en komplett tegnstreng med
maks. 40 tegn på denne måten.
Trykk på FULLFØRT (DONE) for å
lagre. Det egne navngitte alternativet
vises nå i listen.
- 46 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
9
KONFIGURASJONSMENY
Hovedmeny Konfigurasjonsmeny
Denne menyen har følgende undermenyer:
Språk, se kapittel ”Trinn én – valg av språk” 2.4.
Kodelås, se kapittel 9.1
Fjernkontroll, se kapittel 9.2.
MIG/MAG grunninnstillinger, se kapittel 9.3.
MMA grunninnstillinger, se kapittel 9.4.
Hurtiginnstilling av programmerbare taster, se kapittel 9.5
Doble startsignaler, se kapittel 9.6.
Aktivt panel i fjernstilling, se kapittel 9.7
WF-overvåkning, se kapittel 9.8
Automatisk sveisedatalagring, se kapittel 9.9
Bytta av sveisedata med pistol, se kapittel 9.10.
Flere trådmateskap, se kapittel 9.11.
Kvalitetsfunksjoner, se kapittel 9.12.
Service, se kapittel 9.13
Lengdeenhet, se kapittel 9.14.
Frekvens for måleverdi, se kapittel 9.15.
Registrer nøkkel, se kapittel 9.16
9.1
Kodelås
Hovedmeny Konfigurasjonsmeny Kodelås
Når låsefunksjonen er aktivert og du er i målbildet, fjernstilling eller hurtiginnstillings­
menyen, kreves det et passord (låskode) for å avslutte disse menyene.
CODE LOCK
LOCK STATUS
SET/CHANGE LOCK CODE
OFF
QUIT
Kodelåsen aktiveres i konfigurasjonsmenyen.
- 47 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
9.1.1
Status låskode
I status låskode kan du aktivere/deaktivere låsefunksjonen uten å slette gjeldende
låskode i tilfelle du deaktiverer funksjonen. Hvis det ikke er lagret noen låskode og
du forsøker å aktivere kodelåsen, vises tastaturet for inntasting av en ny låsekode.
Oppheving av låsestatus
Når du er i målbildet eller hurtiginnstillingsmenyen og kodelåsen er deaktivert, kan
du fritt avslutte disse menyene ved å trykke på AVBRYT (QUIT) eller MENY for å
komme til hovedmenyen.
Hvis funksjonen er aktivert og du forsøker å avslutte, forlate REM eller trykke på
den programmerbare tasten 2ND FUNCT, vises følgende bilde for å varsle brukeren
om låsebeskyttelsen.
PRESS ENTER TO
LOCK CODE...
TRYKK ENTER FOR LÅSKODE...
Her kan du velge AVBRYT (QUIT) for å angre og komme tilbake til den forrige
menyen eller gå videre ved å trykke på ENTER for å taste inn låskoden.
Du kommer da til menyen med tastaturet hvor du kan skrive inn koden. Trykk
ENTER etter hvert tegn, og bekreft koden ved å trykke FULLFØRT (DONE).
Følgende tekstrute vises:
UNIT UNLOCKED!
ENHETEN ULÅST!
Hvis koden ikke stemmer, får du en feilmelding som gir deg mulighet til å forsøke på
nytt eller gå tilbake til den opprinnelige menyen, det vil si målbildet eller
hurtiginnstillingsmenyen.
Hvis koden er riktig, oppheves alle sperrer til andre menyer, men kodelåsen forblir
aktivert. Dette betyr at du kan gå ut av målbildet og hurtiginnstillingsmenyen
midlertidig, men beholde låsemodus når du går tilbake til disse menyene.
9.1.2
Angi / endre låskode
I angi/endre låskode er det mulig å redigere en eksisterende låskode eller taste inn
en ny. En låskode kan bestå av maks. 16 valgfrie bokstaver eller tall.
- 48 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
9.2
Fjernkontroll
Hovedmeny Konfigurasjonsmeny Fjernkontroll
Ikke CAN-busstilkoplede fjernkontroller må koples til via en adapter. Metoden
SuperPulse støttes ikke av denne funksjonen.
Etter tilkopling skal fjernkontrollen aktiveres i målbildet med den programmerbare
tasten FJERNK.
9.2.1
Glem endring
MIG/MAG REMOTE CONTROLS
Plasser markøren på
raden FJERNKON­
TROLL (REMOTE
CONTROLS). Trykk på
ENTER for å få fram en
liste med alternativer.
FORGET OVERRIDE
DIGITAL OP
ANALOG 1
-MIN
-MAX
ANALOG 2
-MIN
-MAX
ON
5-PROG
WIRE SPEED
0.8
25.0
VOLTAGE
-10
+10
QUIT
Med funksjonen GLEM ENDRING (FORGET OVERRIDE) i STILLING ”PÅ” (ON),
skjer det en automatisk tilbakekalling av siste tilbakekalte minne for hver ny
sveisestart. Dette er for å eliminere resultatet av alle sveisedatainnstillinger som er
gjort i løpet av den siste sveiseoperasjonen.
9.2.2
Konfigurering for digital fjernkontroll
Uten fjernkontrolladapter
Ved tilkopling av CAN-baserte fjernregulatorer skjer konfigureringen automatisk,
DIGITAL BETJENT (DIGITAL OP) .
Med fjernkontrolladapter
Angi hvilken type fjernkontroll som brukes, ved bruk av digital fjernkontroll.
Plasserer du markøren på raden DIGITAL BETJENT og trykker på ENTER, vises det
en liste hvor du kan velge et alternativ.
BINARY CODED
10-PROGR
32-programenheter
BINÆR KODE (BINARY CODED)
10-programenheter*
10 PROGRAM (10-PROGR)
* eller sveisepistol med RS3-programmers valg
- 49 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
9.2.3
Konfigurering for analog fjernkontroll
Uten fjernkontrolladapter
Ved tilkopling av CAN-baserte fjernkontroller skjer konfigureringen av ANALOG 1 og
ANALOG 2 automatisk. Konfigureringen kan ikke endres.
Med fjernkontrolladapter
Ved bruk av analog fjernkontroll kan du i innstillingpanelet angi hvilken eller hvilke
(maksimalt 2) potensiometre du vil bruke.
I innstillingspanelet betegnes potensiometrene som ANALOG 1 og ANALOG 2 og
henviser til hver sin fastsatte parameter for sveiseprosessen, for eksempel
trådmating (ANALOG 1) og spenning (ANALOG 2) ved MIG/MAG.
Plasserer du markøren på raden ANALOG 1 og trykker
på ENTER, vises en liste.
NONE
WIRE SPEED
Du kan nå velge om potensiometret ANALOG 1 skal brukes, TRÅDHASTIGHET
(WIRE SPEED) eller om det ikke skal brukes, INGEN (NONE).
Velg raden TRÅDHASTIGHET (WIRE SPEED) og trykk på ENTER.
Plasserer du markøren på raden ANALOG 2 og trykker
på ENTER, vises en liste.
NONE
VOLTAGE
Du kan nå velge om potensiometret ANALOG 2 skal brukes, SPENNING (VOLT)
(VOLTAGE) eller om det ikke skal brukes, INGEN (NONE).
Velg raden SPENNING (VOLT) (VOLTAGE) og trykk på ENTER.
All konfigurasjon for fjernkontroll gjelder for alle trådmateskap som eventuelt er
innkoplet. Hvis du konfigurerer vekk ANALOG 1, gjelder dette begge mateskapene
når du bruker doble trådmateskap.
9.2.4
Skala på innganger
Du kan stille inn reguleringsområdet for det eller de potensiometrene som skal
benyttes. Det gjøres ved å bruke pluss-/minusrattene til å angi en minimumsverdi og
en maksimumsverdi i innstillingspanelet.
Merk at du kan stille inn ulike spenningsgrenser i synergi og ikke synergi.
Spenningsinnstillingen i synergi er et avvik (pluss eller minus) fra synergiverdien. I
ikke synergi er spenningsinnstillingen en absolutt verdi. Verdien du stiller inn gjelder
for synergi hvis du er i synergiposisjon. Hvis du ikke er i synergiposisjon, er den en
aboslutt verdi.
Det finnes også ulike spenningsreguleringsgrenser for kort-/spraybue og pulsing i
ikke synergi.
Verdi etter tilbakestilling
Synergi kort/spray og pulsing
Ikke synergi kort/spray
Ikke synergi pulsing
min -10 V
min 8 V
min 8 V
maks 10 V
maks 60 V
maks 50 V
- 50 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
9.3
MIG/MAG grunninnstillinger
Hovedmeny Konfigurasjonsmeny MIG/MAG grunninnstillinger
I denne menyen kan du stille inn:
Avtrekkerfunksjon (2-takt / 4-takt)
4-takt konfigurasjon
Konfigurasjon av programmerbare taster
Spenningsmåling i pulsing
AVC-mateskap
”Release pulse”
9.3.1
Avtrekkerfunksjon (2-takt / 4-takt)
2-takt
Gassforstrøm­
ming
Varm
start
Sveising
Krater­
fyll.
Gassetterstrømming
Funksjoner ved 2-taktsbetjening av pistolbryteren.
Ved 2-taktsbetjening starter en eventuell gassforstrømning når du trykker inn
pistolbryteren (1). Deretter starter sveiseprosessen. Når du slipper bryteren (2),
starter en eventuell kraterfylling før sveisingen avbrytes helt og en eventuell
gassetterstrømning starter.
TIPS!Hvis du trykker inn pistolbryteren igjen under kraterfyllingen, kan du forlenge
sveisingen med kraterfyllingens sluttdata en viss valgfri tid (den stiplede linjen).
Kraterfyllingen kan også avbrytes ved å trykke pistolbryteren raskt inn og slippe den
igjen mens kraterfyllingen pågår.
2-taktsbetjening aktiveres i målbildet, konfigurasjonsmenyen eller med
programmerbar tast i målbildet.
- 51 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
4-takts
Det finnes 3 start- og 2 stopposisjoner for 4-taktsbetjening. Dette er start- og
stopposisjon 1. Ved tilbakestilling er det posisjon 1 som blir valgt. Se kapittel 9.3.2
”4-taktskonfigurasjon”.
Gassforstrøm­
ming
Varm
start
Sveising
Kraterfyll. Gassetterstrømming
Funksjoner ved 4-taktsbetjening av pistolbryteren.
Ved 4-taktsbetjening starter gassforstrømningen når du trykker inn pistolbryteren
(1). Når du slipper pistolbryteren (2), starter sveiseprosessen. Når du trykker
bryteren inn igjen (3), starter en eventuell kraterfylling, og sveisedataene reduseres
til en lavere verdi. Når du slipper pistolbryteren (4), avbrytes sveisingen helt, og en
eventuell gassetterstrømning starter.
TIPS! Kraterfyllingen opphører når du slipper pistolbryteren. Holder du i stedet
bryteren inne lenger, fortsetter sveisingen med kraterfyllingens sluttdata (den
stiplede linjen).
4-taktsbetjening aktiveres i målbildet, konfigurasjonsmenyen eller med
programmerbar tast i målbildet.
Det er ikke mulig å velge pistolavtrekkerfunksjon (4-takt) hvis punktsveising er PÅ.
9.3.2
4-taktskonfigurasjon
I 4-taktskonfigurasjon er det mulig å få ulike funksjoner av 4-taktsstart og stopp.
4-takts startinnstilling
Avtrekkerstyrt (trigger) gassforstrømning, se kapittel 9.3.1 ”4-taktsbetjening”
Tidsstyrt gassforstrømning
Gassgjennomstrøm­
ming
Trådmating
Gassforstrøm­
ming
Sveising
- 52 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Trykk pistolbryteren (1) inn, gassforstrømningen starter og sveisingen starter etter
innstilt gassforstrømningstid. Slipp pistolbryteren (2).
Avtrekkerstyrt (trigger) varmstart (”hotstart”)
Gassgjennomstrøm­
ming
Trådmating
Gassforstrøm­
ming
Varm­
start
Sveising
Trykk pistolbryteren (1) inn, gassforstrømningen starter og varmstart ”hot start” er i
gang til du slipper bryteren (2).
4-takts stoppinnstilling
Tidsstyrt kraterfylling med mulig forlengelse, se kapittel 9.3.1 ”4-taktsbetjening”
Avtrekkerstyrt kraterfyllingstid
Gassgjennomstrømming
Trådmating
Sveising
-----Kraterfylling----
Trykk pistolbryteren (3) inn, kraterfylling starter og utløper. Hvis du slipper
pistolbryteren (4) innenfor kraterfyllingstiden (kraterfyllingstiden forkortes), blir
sveisingen avbrutt.
9.3.3
Konfigurasjon av programmerbare taster
Vi har tidligere fortalt om innstillingspanelets programmerbare taster. Ved
MIG/MAG-sveising kan brukeren selv stille inn funksjonen for disse tastene ved å
velge fra en liste med alternativer. Det finnes sju programmerbare taster som kan
tildeles en funksjon.
- 53 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Det er mulig å velge mellom følgende alternativer:
Ingen
Gasspyling
Kaldtrådmating
2-takt / 4-takt
Kraterfylling PÅ/AV
Krypstart PÅ/AV
Hot start PÅ/AV
Bytte av sveisedata med pistol
Displaybildet har to kolonner: en for funksjon og en for tastenummer.
SOFT KEYS SETUP
Function
;
Soft key
NONE
GAS PURGE
WIRE INCHING
TRIGGER MODE (2/4)
CRATER FILL ON/OFF
CREEP START ON/OFF
HOT START ON/OFF
TRIGGER SWITCH
GAS
PURGE
WIRE
INCH.
1
2
3
4
5
6
7
4STROKE
2ND
FUNCT
QUIT
Innstillingspanelet har fem programmerbare taster. Hvis du trykker på 2. FUNKSJ
(2ND FUNCT), får du ytterligere fem programmerbare taster.
Når du tildeler tastene funksjoner, nummereres disse fra venstre slik:
1
2
3
4
5
6
2ND
FUNCT
7
QUIT
2ND
FUNCT
Slik tildeler du en programmerbar tast en ny funksjon:
Plasser markøren på funksjonsraden med funksjonen INGEN (NONE) og trykk
på den programmerbare tasten med funksjonen som skal skifte tastenummer.
Gjør som ovenfor med den tasten som har det tastenummeret som skal brukes.
Plasser markøren på den funksjonsraden som du vil gi et nytt tastenummer og
trykk på den programmerbare tasten som du vil ha funksjonen på.
På samme måte kan du tildele de øvrige tastene en ny funksjon ved å pare en av
funksjonene i venstre kolonne med et tastenummer i den høyre kolonnen.
- 54 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
9.3.4
Spenningsmåling i pulsing
I pulsing har du disse alternative spenningsmetodene:
Maksverdi på pulsspenning PULS
Spenningen måles bare under pulsdelen og filtreres før spenningsverdien vises i
displayet.
Spenningsmiddelverdi MIDDEL
Spenningen måles kontinuerlig og filtreres før spenningsverdien vises.
Måleverdiene som vises i displayer brukes som inndata for interne og eksterne
kvalitetsfunksjoner.
9.3.5
AVC-mateskap
Når du har koplet til et AVC-mateskap (ARC VOLTAGE CONTROL), går du til
konfigurasjonsmenyen under MIG/MAG grunninnstillinger. Trykk på ENTER ved
raden AVC-mateskap, og velg PÅ. Utstyret konfigureres da automatisk for å passe til
et AVC-mateskap.
9.3.6
Release pulse
Hvis tråden setter seg fast i arbeidsstykket, registreres det av systemet. Det sendes
ut en strømpuls som løsner tråden fra underlaget.
Merk RELEASE PULSE i listen under MIG/MAG grunninnstillinger, trykk på ENTER
og velg PÅ for å få denne funksjonen.
9.4
MMA grunninnstillinger
Hovedmeny Konfigurasjonsmeny MMA grunninnstillinger
Dråpesveising
Dråpesveising kan brukes ved sveising med rustfrie elektroder. Funksjonen inne­
bærer at lysbuen vekselvis tennes og slokkes for å få bedre kontroll over varmetil­
førselen. Elektroden må bare løftes litt for at lysbuen skal slokkes.
Her kan du velge PÅ eller AV.
- 55 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
9.5
Hurtiginnstilling av programmerbare taster
De programmerbare tastene i SVEISEDATA 1 t.o.m. SVEISEDATA 4 vises i
hurtiginnstillingsmenyen. Tastene konfigureres slik:
FAST MODE SOFT KEYS
Plasser markøren på
raden for MYK-KNAPP
NUMMER (SOFT KEY
NUMBER).
SOFT KEY NUMBER
ASSOCIATED WELD DATA
1
5
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE ON
Fe, C=2, 1.2 mm
+ 3.5 VOLT, 7.6M/MIN
STORE
DELETE
QUIT
Tastene er nummerert 1-4, fra venstre mot høyre. Velg ønsket tast ved å angi
nummeret på den ved hjelp av pluss-/minusrattene.
Gå deretter nedover med venstre ratt til neste rad ASSOSIERTE SVEISEDATA
(ASSOCIATED WELD DATA). Her kan du bla i de sveisedataoppsettene som er
lagret i sveisedataminnet. Velg ønsket sveisedatanummer med pluss-/minusrattene.
Trykk på LAGRE (STORE) for å lagre. Trykk på SLETT (DELETE) for å fjerne det
lagrede oppsettet.
9.6
Doble startsignaler
Når dette alternativet er aktivert (PÅ) kan du starte MIG/MAG-sveisingen både fra
trådmaterenhetens startinngang og fra strømkildens TIG-startinngang og omvendt.
Hvis sveisingen starter fra en startsignalinngang, må den også stoppes fra samme
inngang.
9.7
Fjernk.uttak i stand til
Hovedmeny Konfigurasjonsmeny Fjernk.uttak i stand til
Vanligvis er det ikke mulig å gjøre innstillinger med tastene når panelet er i
fjernkontrollstilling. Når FJERNK.UTTAK I STAND TIL er PÅ er det mulig å stille inn
strøm/trådmating eller spenning ved hjelp av innstillingspanelet og fjernkontrollen.
Hvis FJERNK.UTTAK I STAND TIL benyttes i kombinasjon med grenser, kan bruken
av maskinen begrenses til et gitt innstillingsområde. Dette gjelder følgende
innstillinger: trådmating og spenning for MIG/MAG-sveising, strøminnstilling for MMA
og TIG-sveising, pulsstrøm ved pulsert TIG.
9.8
WF-overvåkning
Hovedmeny Konfigurasjonsmeny WF-overvåkning
WF-overvåkning (WF SUPERVISION) skal normalt være på (ON). Denne funksjonen
benyttes til kundespesifikke løsninger.
- 56 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
9.9
Autolagring
Hovedmeny Konfigurasjonsmeny Auto lagring
Hvis et sveisedataoppsett er hentet fram fra et minnenummer i sveisedataminnet og
du endrer innstillingene, blir endringene automatisk lagret i minnenummret når du
henter fram et nytt sveisedataoppsett fra minnet.
Manuell lagring av sveisedata i et minnenummer sperrer neste automatiske lagring.
Minnenummeret som sveisedataoppsettet er lagret i, vises i det øverste høyre
hjørnet i målbildet.
9.10
Bytte av sveisedata med pistol
Hovedmeny Konfigurasjonsmeny Bytte av sveisedata med pistol
Med denne funksjonen kan du ved å dobbeltklikke på avtrekkeren (triggeren) til
sveisepistolen skifte mellom ulike forhåndsinnstilte sveisedataalternativer.
Skiftene skjer mellom valgte minnenumre, maks. 5 stykker. (Se kapittel 8
”Minnehåndtering”)
AV (OFF) – Ikke noe skifte mellom sveisedata.
UTEN BUE (ARC OFF) – Brukeren kan ikke skifte mellom minnenumre under
sveising.
M/U BUE (ON) – Brukeren kan alltid skifte mellom minnenumrene.
Aktivering av bytte av sveisedata
TRIGGER WELDDATA SWITCH
Plasser markøren på
raden SVEISEDATABYTTE MED PISTOL
(TRIGGER WELDDA­
TA SWITCH) og trykk
på ENTER. Velg AV,
UTEN BUE eller M/U
BUE Trykk på ENTER.
TRIGGER WEDDATA SWITCH
ADD/DELETE WELDDATA
OFF
5
SELECTED WELDDATA
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE ON
Fe, CO2, 1.2 mm
+ 3.5 VOLT, 7.6M/MIN
QUIT
- 57 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Valg av sveisedata fra minnet
TRIGGER WELDDATA SWITCH
Plasser markøren på
raden LEGG TIL / TA
BORT SVEISEDATA
(ADD/DELETE
WELDDATA).
TRIGGER WEDDATA SWITCH
ADD/DELETE WELDDATA
OFF
19
SELECTED WELDDATA 5 19
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE OFF
Fe, CO2, 1.2 mm
+ 6 VOLT, 9 M/MIN
STORE
DELETE
QUIT
Bruk pluss-/minusrattene til å velge numre for minnene hvor de aktuelle
sveisedataene er lagret, og trykk deretter på LAGRE (STORE).
Raden VALGTE SVEISEDATA (SELECTED WELDDATA) viser hvilke sveisedata
som er valgt og hvilken rekkefølge de kommer i, fra venstre mot høyre.
Sveisedataoppsettet for den sist valgte posisjonen vises under streken i displayet.
Gå fram på samme måte som ovenfor for å fjerne sveisedata, men trykk på SLETT
(DELETE).
- 58 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
9.11
Flere trådmateskap
Hovedmeny Konfigurasjonsmeny Flere mateskap
Ved tilkopling av flere trådmateskap (maks. 4 stk.) må du bruke mateskap uten
sveisedataenhet, dvs. med tomt panel.
Alle mateskap som leveres til kunde har identitetsnummer 1.
Det første du må gjøre ved tilkopling av flere mateskap, er å skifte identitetsnummer
(nodeadresse) på det ene mateskapet.
Slik skifter du ID-nummer:
Kople til det første mateskapet, gå til menyen FLERE MATESKAP (MULTIPLE
WIRE FEEDERS).
Trykk på pistolbryteren og slipp den igjen for å aktivere mateskapet.
Se så på første rad hvilket ID-nummer mateskapet har (bør være 1 første gang).
Velg deretter et nytt ID-nummer mellom 2 og 4.
MULTIPLE WIRE FEEDERS
CURRENT ID NUMBER
Plasser markøren på
raden VELG ET NYTT SELECT A NEW ID NUMBER
ID NUMMER: (SELECT
A NEW ID NUMBER).
CONNECTED WIRE FEEDERS ID:
Still inn ønsket nummer
mellom 1 og 4 ved å
rulle med pluss-/minus­
rattene. Trykk på
ENTER.
1
QUIT
Tallet for ID-nummeret på øverste rad vil endre seg til ønsket nummer.
Kople til neste mateskap.
Trykk på pistolbryteren og slipp den igjen for å aktivere dette mateskapet. Nå
kan du se at mateskapet har ID-nummer 1.
Konfigurasjonen er klar, og du kan begynne å bruke utstyret som vanlig. Du kan
konfigurere og kjøre fire mateskap på samme måte. Det viktige når du bruker flere
mateskap er ikke hvilket ID-nummer du gir dem, men at du gir dem forskjellige
numre slik at du kan skille dem fra hverandre.
Pass på at du ikke gir to mateskap samme ID. Skulle dette likevel skje, må du kople
bort det ene mateskapet og begynne på nytt med prosedyren ovenfor. Det er alltid
mulig å gå til menyen ”FLERE MATESKAP” og kontrollere ID-nummeret til
mateskapet som er tilkoplet, ved å trykke på pistolbryteren.
På raden TILKOPLET MATESKAP ID (CONNECTED WIRE FEEDERS ID) ser du
ID-nummeret til alle tilkoplede mateskap.
- 59 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
9.12
Kvalitetsfunksjoner
Hovedmeny Konfigurasjonsmeny Kvalitetsfunksjoner
Under Kvalitetsfunksjoner i Konfigurasjonsmenyen angis vilkårene for loggingen av
utførte sveisinger.
Merk raden og trykk på ENTER. Velger du PÅ (ON), lagres hver sveising som en
tekstfil med endelsen .aqd, en ny fil hver dag. Her registreres følgende:
Tid for sveisestart
Hvor lenge sveisingen varte
Maksimums-, minimums og gjennomsnittsspenning under sveising
Maksimums-, minimums og gjennomsnittsstrømstyrke under sveising
Maksimums-, minimums og gjennomsnittseffekt under sveising
Les mer om kvalitetsfunksjonen i kapittel 10.7.
9.13
Vedlikehold
Hovedmeny Konfigurasjonsmeny Vedlikehold
I denne menyen stiller du inn hvor ofte kontaktmunnstykket skal skiftes ut. Angi etter
hvor mange sveisestarter skiftet skal utføres, ved å markere raden INTERV. BYTTE
AV KONTAKTSP. (CONTACT TIP CHANGE INTERVAL) og trykke på ENTER. Rull
deretter på pluss-/minusrattene til du får fram verdien. Når serviceintervallet er
passert, vises feilkode 54 i feilloggen. Nullstill ved å trykke på NULLSTILL (RESET).
Hvis du velger GRENSE FOR TOTAL DRIFTSTID (TOTAL RUNNING TIME LIMIT)
som servicegrense i stedet for antall starter, kontaktes en autorisert ESAB-service­
tekniker.
MAINTENANCE
CONTACT TIP CHANGE INTERVAL
WELD COUNT
TOTAL RUNNING TIME LIMIT
TOTAL RUNNING TIME
RESET
0 Welds
0 Welds
0d00:00:00
0d00:00:00
QUIT
- 60 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
9.14
Lengdeenhet
Hovedmeny Konfigurasjonsmeny Lengdeenhet
Her velges lengdeenhet, metrisk eller tomme:
METRIC
INCH
9.15
Frekvens for måleverdi
Hovedmeny Konfigurasjonsmeny Frekvens for måleverdi
Her stiller du inn frekvensen for måleverdien ved å gå fram én verdi mellom 1 og 10
Hz med et av pluss-/minusrattene.
Frekvens for måleverdi påvirker kun måledata i beregningene av kvalitetsdata.
9.16
Registrer nøkkel
Hovedmeny Konfigurasjonsmeny Registrer nøkkel
Med funksjonen REGISTRER NØKKEL (REGISTER KEY) låser du opp visse
funksjoner som ikke inngår i innstillingspanelet basisutførelse. Du finner informasjon
om hvilke funksjoner dette er, på side 78.
Kontakt ESAB for å få tilgang til disse funksjonene. Angi enhetens serienummer, så
får du en nøkkelkode som tastes inn på innstillingspanelet i menyen REGISTRER
NØKKEL (REGISTER KEY).
Trykk på ANGI NØKKEL (ENTER KEY), og registrer nøkkelkoden på tastaturet som
vises i displayet. Plasser markøren på ønsket tegn ved hjelp av venstre ratt og
piltastene. Trykk på ENTER. Trykk på FULLFØRT (DONE) når tegnstrengen er
registrert.
Trykk på AKTIVER (ACTVTE) for å aktivere nøkkelen. Meldingen NØKKEL
AKTIVERT (KEY ACTIVATED) vises. Hvis registreringen mislyktes, vises meldingen
FEIL NØKKEL (INCORRECT KEY). Kontroller nøkkelkoden og prøv på nytt.
- 61 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
10
VERKTØY
Hovedmeny Verktøy
Denne menyen har følgende undermenyer:
Feillogg, se kapittel 10.1.
Eksport/import, se kapittel 10.2.
Filbehandler, se kapittel 10.3.
Rediger innstillingsgrense, se kapittel 10.4.
Rediger målgrense, se kapittel 10.5.
Produksjonsstatistikk, se kapittel 10.6.
Kvalitetsfunksjoner, se kapittel 10.7.
Kundespesifikke synergilinjer, se kapittel 10.8.
Kalender, se kapittel 10.9.
Brukerkontoer, se kapittel 10.10.
Enhetsinformasjon, se kapittel 10.11
10.1
Feillogg
Hovedmeny Verktøy Feillogg
Feilkoder benyttes for å påvise at det har oppstått en feil i sveiseprosessen. De
angis i displayet ved hjelp av en popup-meny. Det vises et utropstegn
høyre hjørne på displayet.
OBS!
i øverste
forsvinner fra displayet med en gang du åpner feilloggmenyen.
Alle feil som oppstår ved bruk av sveiseutstyret, dokumenteres som feilmeldinger i
feilloggen. Det er mulig å lagre opptil 99 feilmeldinger. Hvis feilloggen blir full, det vil
si at det er lagret 99 feilmeldinger, slettes automatisk den eldste meldingen når
neste feil oppstår.
- 62 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Feilloggmenyen viser følgende informasjon:
Hvilket feilnummer feilen har
Hvilken dato feilen oppsto
Hvilken dato feilen oppsto
I hvilken enhet feilen har oppstått
Hvilken feilhåndteringskode feilen har
ERROR LOG
Index
Date
1
2
Time
080917
080918
Unit
11:24:13
10:24:18
Error
8
8
19
17
Lost contact with wire feeder
DELETE
DELETE
ALL
UPDATE
VIEW
TOTAL
QUIT
10.1.1 Enhetsbetegnelser
1
= kjøleaggregat
4
= fjernkontroll
2
= strømkilde
5
= AC-enhet
3
= trådmateskap
8
= innstillingspanel
10.1.2 Beskrivelse av feilkoder
Nedenfor finner du en beskrivelse av feilkoder som brukeren selv kan gjøre noe
med. Dersom det vises andre koder, må du tilkalle en servicetekniker.
Feil
Beskrivelse
1
Programminnefeil (EPROM)
Programminnet er skadet.
Ingen funksjoner blir sperret av denne feilen.
Tiltak: Start maskinen på nytt. Dersom feilen vedvarer, må du tilkalle en servicetekniker.
2
Feil i mikroprosessorens RAM
Mikroprosessoren kan ikke lese/skrive til internminnet.
Ingen funksjoner blir sperret av denne feilen.
Tiltak: Start maskinen på nytt. Dersom feilen vedvarer, må du tilkalle en servicetekniker.
3
Feil i eksternt RAM
Mikroprosessoren kan ikke lese/skrive til eksternminnet.
Ingen funksjoner blir sperret av denne feilen.
Tiltak: Start maskinen på nytt. Dersom feilen vedvarer, må du tilkalle en servicetekniker.
- 63 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Feil
4
5
Beskrivelse
Spenningsfall i 5 V matespenning
Matespenningen er for lav
Pågående sveiseprosess stoppes og start forhindres.
Tiltak:Det kreves et spenningsfraslag for tilbakestilling. Dersom feilen vedvarer, må du
tilkalle en servicetekniker.
Spenning utenfor grenseverdi
Spenningen er enten for høy eller for lav. For høy spenning kan skyldes kraftige
transienter i nettet eller svakt nett (høy induktans i nettet eller at det mangler en fase).
Strømkilden stanses og kan ikke startes.
Tiltak: Det kreves et spenningsfraslag for tilbakestilling. Dersom feilen vedvarer, må du
tilkalle en servicetekniker.
6
Høy temperatur
Temperaturvakten har løst ut.
Den pågående sveiseprosessen stanses og kan ikke startes igjen før temperaturvakten er
tilbakestilt.
Tiltak: Kontroller at kaldluftsinntaket/utslippet ikke er tilstoppet eller skittent. Kontroller
også driftssyklusen, slik at den ikke overskrider merkedataene.
7
Høy primærstrøm
Strømkilden trekker for mye strøm fra likespenningen som den mates med.
Strømkilden stanses og kan ikke startes.
Tiltak: Det kreves et spenningsfraslag for tilbakestilling. Dersom feilen vedvarer, må du
tilkalle en servicetekniker.
12
Kommunikasjonsfeil (advarsel)
Belastningen på systemets CAN-buss er for høy.
Strømkilden/mateskapet kan ha mistet kontakten med innstillingspanelet.
Tiltak: Kontroller utstyret for å se at alt er riktig tilkoplet.
Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
Kommunikasjonsfeil
Systemets CAN-buss har midlertidig sluttet å fungere på grunn av for høy belastning.
Den pågående sveiseprosessen stanses.
Tiltak: Kontroller utstyret for å se at alt er riktig tilkoplet. Tilbakestilling krever at
spenningen koples fra. Dersom feilen vedvarer, må du tilkalle en servicetekniker.
Tapte meldinger
Mikroprosessoren klarer ikke å bearbeide innkommende meldinger raskt nok, og det er
mistet informasjon.
Tiltak: Tilbakestilling krever at spenningen koples fra. Dersom feilen vedvarer, må du
tilkalle en servicetekniker.
Høy tomgangsspenning
Tomgangsspenningen har vært for høy.
Tiltak: Det kreves et spenningsfraslag for tilbakestilling. Tilkall servicetekniker dersom
feilen vedvarer.
Mistet kontakten med annen enhet
Pågående aktiviteter stoppes, og sveisestart forhindres.
Feilen kan være forårsaket av et brudd i forbindelsen (f.eks. i CAN-kabelen) mellom
sveisedataenheten og en annen enhet. Det vises i feilloggen hvilken enhet det gjelder.
Tiltak: Kontroller CAN-kabelen. Dersom feilen vedvarer, må du tilkalle en servicetekniker.
Minnefeil i batteridrevet dataminne
Batteriet har mistet spenningen.
Tiltak: Det kreves et spenningsfraslag for tilbakestilling. Innstillingspanelet nullstilles.
Innstillingene blir på engelsk med MIG/MAG, SHORT/SPRAY, Fe, CO2, 1,2 mm
Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
14
15
16
17
19
- 64 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Feil
22
23
25
26
28
29
30
40
54
60
64
70
71
Beskrivelse
Overflyt i senderbuffer
Innstillingspanelet rekker ikke å sende informasjon til de andre enhetene raskt nok.
Tiltak: Det kreves et spenningsfraslag for tilbakestilling.
Overflyt i mottakerbuffer
Innstillingspanelet rekker ikke å bearbeide informasjon fra de andre enhetene raskt nok.
Tiltak: Det kreves et spenningsfraslag for tilbakestilling.
Inkompatibelt sveisedataformat
Forsøkt å lagre sveisedata på et USB-minne. USB-minnet har et annet dataformat enn
sveisedataminnet.
Tiltak: Bruk et annet USB-minne.
Programfeil
Noe har hindret prosessoren i å utføre sine vanlige oppgaver i programmet.
Programmet startes automatisk på nytt. Den pågående sveiseprosessen vil bli stanset.
Ingen funksjoner blir sperret av denne feilen.
Tiltak: Kontroller sveiseprogrammet under sveising. Tilkall servicetekniker hvis feilen
oppstår igjen.
Tapte programdata
Programutførelsen fungerer ikke.
Tiltak: Det kreves et spenningsfraslag for tilbakestilling. Dersom feilen vedvarer, må du
tilkalle en servicetekniker.
Ingen vanntilførsel
Sikkerhetsbryteren er utløst.
Pågående sveiseprosess stoppes og start forhindres.
Tiltak: Kontroller kjølevannskrets og pumpe.
Mistet kontakt med TIG-kortet
Innstillingspanelet har mistet kontakten med TIG-kortet. Den pågående aktiviteten stanses.
Tiltak: Kontroller kabelen. Dersom feilen vedvarer, må du tilkalle en servicetekniker.
Inkompatible enheter
Feil trådmateskap er tilkoplet. Start forhindres.
Tiltak: Kople til riktig trådmateskap.
Serviceintervall passert
Serviceintervallet for bytte av kontaktmunnstykke er passert.
Tiltak: Bytt kontaktmunnstykke
Kommunikasjonsfeil
Systemets interne CAN-buss har midlertidig sluttet å fungere på grunn av for høy
belastning. Den pågående sveiseprosessen stanses.
Tiltak: Kontroller utstyret for å se at alt er riktig tilkoplet. Tilbakestilling krever at
spenningen koples fra. Dersom feilen vedvarer, må du tilkalle en servicetekniker.
Måleverdigrense passert
Måleverdiene har overskredet angitte grenser.
Tiltak: Kontroller at grensen er riktig innstilt samt kvaliteten på sveisefugen.
Måleverdigrense for strøm passert.
Måleverdiene for strøm har overskredet angitte grenser.
Tiltak: Kontroller at grensen for strøm er riktig innstilt, samt kvaliteten på sveisefugen.
Måleverdigrense for spenning passert.
Måleverdiene for spenning har overskredet angitte grenser.
Tiltak: Kontroller at grensen for spenning er riktig innstilt, samt kvaliteten på sveisefugen.
- 65 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Feil
72
73
10.2
Beskrivelse
Måleverdigrense for effekt passert.
Måleverdiene for effekt har overskredet angitte grenser.
Tiltak: Kontroller at grensen for effekt er riktig innstilt, samt kvaliteten på sveisefugen.
Måleverdigrense for trådmatestrøm passert.
Måleverdiene for trådmatestrøm har overskredet angitte grenser.
Tiltak: Kontroller at grensen for trådmatestrøm er riktig innstilt, samt kvaliteten på
sveisefugen.
Eksport/import
Hovedmeny Verktøy Eksport/import
I menyen Eksport/import er det mulig å overføre informasjon til og fra
innstillingspanelet ved hjelp av et USB-minne.
Følgende informasjon kan overføres:
Sveisedataoppsett
Eksport/import
Systeminnstillinger
”
Grenseinnstillinger
”
Målgrenser
”
Feillogg
Eksport
Kvalitetsfunksjonslogg
”
Produksjonsstatistikk
”
Synergilinjer
Eksport/import
Grunndata
”
Sett inn USB-minnet. Hvordan USB-minnet skal settes inn, beskrives i kapittel 2.3.
Merk raden med informasjonen som skal overføres. Trykk på EKSPORT (EXPORT)
eller IMPORT (IMPORT) avhengig av om informasjonen skal eksporteres eller
importeres.
EXPORT/IMPORT
WELD DATA SETS
SYSTEM SETTINGS
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
ERROR LOG
QUALITY FUNCTION LOG
PRODUCTION STATISTICS
SYNERGIC LINES
BASIC SETTINGS
EXPORT
10.3
IMPORT
QUIT
Filbehandler
Hovedmeny Verktøy Filbehandler
I filbehandleren kan du administrere informasjon på et USB-minne (C:\).
Filbehandleren gir deg mulighet til å manuelt slette og kopiere sveisedata og
kvalitetsdata.
- 66 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Når USB-minnet er koplet til, viser displayet rotmappen i minnet hvis ingen annen
mappe er valgt.
Innstillingspanelet husker hvor du var da du brukte filbehandleren sist, slik at du
havner på samme sted i filstrukturen når du går tilbake.
FILE MANAGER
..
INFO
UPDATE
ALT.
QUIT
For å få informasjon om hvor mye lagringsplass som er tilgjengelig i minnet,
bruker du funksjonen INFO.
Du kan oppdatere informasjonen ved å trykke på OPPDATER (UPDATE).
Trykk på ALT hvis du vil slette, gi nytt navn, opprette ny mappe, kopiere eller
lime inn. Du får da fram en liste du kan velge fra. Er (..) eller en mappe merket,
kan du bare opprette en ny mappe eller lime inn en kopier fil. Har du merket en
fil, har du også valgene GI NYTT NAVN (RENAME), KOPIER (COPY) og LIM
INN (PASTE) hvis du har kopiert en fil.
FILE MANAGER
Merk en mappe eller fil,
og trykk på ALT.
..
WeldData
NEW FOLDER
ErrorLog.xml
QData.xml
XWeldoffice.dat
INFO
UPDATE
Denne listen vises når du har trykket på ALT.
ALT.
QUIT
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
- 67 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
10.3.1 Slette en fil eller mappe
Merk filen eller mappen som skal slettes, og trykk på ALT.
Merk SLETT (DELETE) og trykk på ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Filen/mappen er nå slettet. For at du skal kunne slette en mappe må den være tom,
det vil si at du først må slette filene som er lagret i mappen.
10.3.2 Gi en fil/mappe nytt navn
Merk filen eller mappen som skal gis nytt navn, og trykk på ALT.
Merk GI NYTT NAVN (RENAME) og trykk på ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Et tastatur vises i displayet. Bruk rattet til venstre for å skifte rad og piltastene til å gå
til venstre eller høyre. Merk tegnet/funksjonen som skal brukes, og trykk på ENTER.
10.3.3 Opprette ny mappe
Merk hvor den nye mappen skal ligge, og trykk på ALT.
Merk NY MAPPE (NEW FOLDER) og trykk på ENTER. DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Et tastatur vises i displayet. Bruk rattet til venstre for å skifte rad og piltastene til å gå
til venstre eller høyre. Merk tegnet/funksjonen som skal brukes, og trykk på ENTER.
10.3.4 Kopiere og lime inn filer
Merk filen som skal kopieres, og trykk på ALT.
Merk KOPIER (COPY) og trykk på ENTER.
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Sett markøren i mappen den kopierte filen skal ligge i, og trykk på ALT.
Merk LIM INN (PASTE) og trykk på ENTER.
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Kopien lagres som Copy of pluss det opprinnelige navnet, f.eks. Copy of
WeldData.awd.
- 68 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
10.4
Rediger innstillingsgrense
Hovedmeny Verktøy Rediger innstillingsgrense
I denne menyen stilles det inn egne maksimums- og minimumsverdier for ulike
sveisemetoder. Grensene kan ikke overskride eller underskride verdiene som
strømkilden er dimensjonert for. Det finnes 50 lagringspunkter. Merk raden for et
tomt lagringspunkt, og trykk på ENTER. Velg prosess (MIG/MAG, MMA, TIG) og
trykk på ENTER. For MIG/MAG kan maksimum- og minimumsverdiene for spenning
og trådmatehastighet velges.
EDIT SETTING LIMITS
PROCESS
VOLTAGE
- MIN
- MAX
WIRE SPEED
- MIN
- MAX
STORE
MIG/MAG
8.0 V
60.0 V
0.8 M/MIN
25.0 M/MIN
AUTO
DELETE
QUIT
For MMA og TIG kan maksimums-og minimumsverdiene for strøm endres.
Trykk på LAGRE (STORE) når verdiene er justert. Trykk på NEI (NO) eller JA (YES)
på spørsmålet om grenseverdien skal lagres på det valgte lagringspunktet.
Lagringspunktets verdier vises under streken nederst. I dette tilfellet har
lagringspunkt 2 for MMA grenseverdiene 20–294 A.
Med AUTO stille grensene inn automatisk i henhold til grensene som er stilt inn for
sveisemetoden.
Trykk på NEI (NO) eller JA (YES) på spørsmålet om grenseinnstillingene skal stilles
inn automatisk, og deretter på LAGRE (STORE) hvis innstillingen skal beholdes
10.5
Rediger målgrense
Hovedmeny Verktøy Rediger målgrense
I denne menyen stilles det inn egne måleverdier for de ulike sveisemetodene. Det
finnes 50 lagringspunkter. Merk raden for et tomt lagringspunkt, og trykk på ENTER.
Velg prosess ved å trykke på ENTER. Velg deretter sveiseprosess i listen som vises,
og trykk på ENTER igjen.
- 69 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Følgende verdier kan velges:
For MIG/MAG
Spenning: min, maks, min gjennomsnitt, maks gjennomsnitt
Strøm: min, maks, min gjennomsnitt, maks gjennomsnitt
Effekt: min, maks, min gjennomsnitt, maks gjennomsnitt
Mateskap strøm: min, maks, min gjennomsnitt, maks gjennomsnitt
Tips: For å forebygge mateproblemer, særlig ved robotsveising, bør det angis en
maksimumsverdi for mateenhetens motorstrøm. Høy motorstrøm indikerer
mateproblemer. For å angi en korrekt maksimumsverdi anbefales det at
motorstrømmen studeres under en måneds sveising. Deretter angis en egnet
maksimumsverdi.
For MMA og TIG
Spenning: min, maks, min gjennomsnitt, maks gjennomsnitt
Strøm: min, maks, min gjennomsnitt, maks gjennomsnitt
Effekt: min, maks, min gjennomsnitt, maks gjennomsnitt
Still inn ønsket verdi med et av de høyre rattene, og trykk på LAGRE (STORE).
I dialogboksen får du spørsmål om du vil lagre på valgt lagringspunkt. Trykk på JA
(YES), og verdien lagres. Lagringspunktets verdier vises under streken nederst.
MEASURE LIMITS
1 - MIG
2 - TIG
3456724.0 - 34.0 VOLT, 90 - 120 AMP
2000 - 3000 Kw
QUIT
Med AUTO stilles grensene inn automatisk i henhold til sist brukte måleverdier.
Trykk på NEI (NO) eller JA (YES) på spørsmålet om måleverdiene skal stilles inn
automatisk, og deretter på LAGRE (STORE) hvis innstillingen skal beholdes
10.6
Produksjonsstatistikk
Hovedmeny Verktøy Produksjonsstatistikk
Produksjonsstatistikken skal holde styr på total buetid, total mengde materiale og
antall sveiser siden siste nullstilling. Dessuten skal den holde styr på buetiden og
mengden materiale som gikk med til siste sveising. Som en opplysning vises også
nedsmeltet trådmateriale per lengdeenhet som er påregnet samt når siste nullstilling
fant sted.
- 70 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Antall sveiser økes ikke hvis buetiden har vært kortere enn 1 sekund. Derfor vises
det ikke hvor mye materialet som er gått med til en så kort sveis. Materialforbruk og
tid regnes imidlertid med i det totale materialforbruket og tiden.
PRODUCTION STATISTICS
LAST WELD
ARCTIME
CONSUMED WIRE
BASED ON
NUMBER OF WELDS
LAST RESET
RESET
TOTAL
0s
0g
0g/m
0s
0g
0
081114
08:38:03
UPDATE
QUIT
Når du trykker på NULLSTILL (RESET), nullstilles alle tellere. Dato og tid viser siste
nullstilling.
Hvis du ikke nullstiller telleverkene, nullstilles alle automatisk når et av dem har nådd
maksverdi.
Telleverkenes maksimalverdier
Tid
999 timer, 59 minutter, 59 sekunder
Vekt
13 350 000 gram
Antall 65 535 stykker
Materialforbruket beregnes ikke ved bruk av kundespesifikke synergilinjer.
10.7
Kvalitetsfunksjoner
Hovedmeny Verktøy Kvalitetsfunksjoner
Kvalitetsfunksjonene holder styr på en del interessante sveisedata for enkelte
sveiser.
Disse funksjonene er:
Tiden for sveisestart.
Hvor lenge sveisingen varte.
Maksimums-, minimums og gjennomsnittsspenning under sveising.
Maksimums-, minimums og gjennomsnittsstrøm under sveising.
Maksimums-, minimums og gjennomsnittseffekt under sveising.
Den valgte sveisingen merkes for å beregne strekkenergien. Bla i sveisingene med
det øverste høyre rattet (#), og juster lengden på sveisefugen med det nederste (*).
Trykk på OPPDATER (UPDATE) så regner sveiseenheten ut strekkenergien for den
valgte sveisingen.
Antall sveisinger siden forrige nullstilling vises på den nederste raden. Det kan lagres
informasjon om maksimalt 100 sveisinger. Ved flere enn 100 sveisinger, overskrives
den første. Sveisingen må være lengre enn 1 sekund for å bli registrert.
- 71 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Sist noterte sveising vises i displayet, men det er også mulig å bla gjennom andre
sveisinger som er notert. Når du trykker på NULLSTILL (RESET), slettes alle logger
Beskrivelse av sveisedataskjema
Hvert sveisedataskjema kan forsynes med en kort beskrivelse. I menyen STILL
(SET) og REDIGER BESKRIVELSE (EDIT DESCRIPTION) kan du gi
sveisedataskjemaet som akkurat er åpnet, en beskrivelse på maks. 40 tegn ved
hjelp av det innebygde tastaturet. Her kan eventuelt beskrivelsen også endres eller
fjernes.
Hvis det er angitt en beskrivelse for et hentet skjema, vises denne i vinduet MINNE
(MEMORY), MÅL (MEASURE) og EKSTERN (REMOTE) i stedet for de
sveisedataparametrene som ellers vises.
10.7.1 Lagre kvalitetsdata
Hovedmeny Verktøy Eksport/import
Filene som lages i innstillingspanelet, lagres som xml-filer. USB-minnet må
formateres som FAT for å fungere. Innstillingspanelet kan brukes med ESABs
programvare WeldPoint, som bestilles separat.
Sett inn et USB-minne i innstillingspanelet, se kapittel 10.3 ”Filbehandleren”.
EXPORT/IMPORT
Merk KVALITETS­
FUNKSJONSLOGG
(QUALITY FUNCTION
LOG), trykk på
EKSPORT (EXPORT).
WELD DATA SETS
SYSTEM SETTINGS
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
ERROR LOG
QUALITY FUNCTION LOG
PRODUCTION STATISTICS
SYNERGIC LINES
BASIC SETTINGS
EXPORT
QUIT
Hele oppsettet av kvalitetsdata (informasjon om de 100 siste sveisene) som er lagret
i innstillingspanelet, er nå lagret på USB-minnet.
Filen ligger i en mappe som heter QData. QData opprettes automatisk når du setter
inn et USB-minne.
Les mer om kvalitetsfunksjonen i kapittel 9.12.
- 72 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
10.8
Kundespesifikke synergilinjer
Hovedmeny ! Verktøy ! Kundespesifikke synergilinjer
Det er mulig å opprette egne synergilinjer med hensyn til trådmatehastighet og
spenning. Det kan lagres maksimalt ti slike synergilinjer.
Opprettelse av nye synergilinjer skjer i to trinn:
1. Definere den nye synergilinjen ved å angi et antall spennings-/trådhastighetsko­
ordinater, se punkt A-D i figuren nedenfor:
Spenning
Trådmating
2. Angi hvilken tråd-/gasskombinasjon som synergilinjen skal gjelde for.
10.8.1 Angi spennings-/trådkoordinater
For å opprette en synerglilinje for metode kortbue/spraybue kreves fire koordinater,
og for metode pulsing to koordinater. Disse koordinatene må deretter lagres under
bestemte sveisedatanumre i sveisedataminnet.
Kortbue/spraybue
Åpne hovedmenyen og velg MIG/MAG-metode KORT/SPRAY.
Tast inn ønskede verdier for spenning og trådmatehastighet for den første
koordinaten.
Åpne minnemenyen (MEMORY), og lagre den første koordinaten på valgfritt
nummer.
De fire koordinatene for en kortbue-/spraybuelinje kan lagres som valgfrie
numre. Fra fabrikken er de lagrest som nummer 96, 97, 98 og 99.
Et høyere sveisedatanummer må inneholde høyere verdier for spenning og
trådmatehastighet enn nærmeste foregående sveisedatanummer.
Sveiseparametrene induktans og regulatortype må ha samme verdi i alle fire
sveisedatanumre.
Fastsett antall koordinater som trengs og gå deretter videre til kapittel 10.8.2
”Angi gyldig tråd-gasskombinasjon”
- 73 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Pulsing
Åpne hovedmenyen og velg MIG/MAG-metode PULSING.
Tast inn ønskede verdier for spenning og trådmatehastighet for den første
koordinaten.
Åpne minnemenyen, og lagre den første koordinaten på valgfritt nummer.
Et høyere sveisedatanummer må inneholde høyere verdier for spenning,
trådmatehastighet, pulsfrekvens, pulsamplityde og bakgrunnsstrøm enn
nærmeste foregående sveisedatanummer.
Sveiseparametrene pulstid, Ka, Ki og ”slope” må ha samme verdi i begge
sveisedatanumrene.
Fastsett antall koordinater som trengs, og gå deretter videre til kapittel 10.8.2
”Angi gyldig tråd-gasskombinasjon”
10.8.2 Angi gyldig tråd-/gasskombinasjon
MAKE CUSTOMISED SYNERGIC LINES
Plasser markøren på
raden TRÅDTYPE
(WIRE TYPE) og trykk
på ENTER.
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
SYNERGIC DESIGN
SYNERGIC DESIGN
SYNERGIC DESIGN
SYNERGIC DESIGN
STORE
SCHEDULE
SCHEDULE
SCHEDULE
SCHEDULE
Fe
CO2
0.6 mm
96
97
98
99
1
2
3
4
DELETE
QUIT
Velg et av alternativene som vises i listen og trykk på Fe
ENTER.
Ss 18%Cr 8%Ni
Ss duplex
Al Mg
Al Si
Metal cored Fe
Velg på samme måte for DEKKGASS (SHIELDING
GAS), og trykk på ENTER.
CO2
Ar 18%CO2
Ar2%O2
Ar
He
ArHeO2
|
|
|
|
|
|
- 74 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Velg på samme måte for TRÅDDIMENSJON (WIRE
DIAMETER), og trykk på ENTER.
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
mm
mm
mm
mm
mm
mm
|
|
|
Merk raden SYNERGIDESIGN MINNE 1 (SYNERGIC DESIGN SCHEDULE 1) og
trykk på LAGRE (STORE).
Dermed er operasjonen fullført – det er fastsatt en synergilinje.
OBS! Hvert pulsingstilfelle krever en tilsvarende kort-/spraybuesynergi.
Når du oppretter en ny synergilinje for pulsingsmetoden, får du derfor alltid en
varselmelding hvis det ikke er opprettet noen tilsvarende linje for kort-/spraybueme­
toden. Meldingen er: ADVARSEL! Tilsvarende synergilinje for kort / spraybue
mangler.
10.8.3 Opprette egne tråd-/gassalternativer
Listene med tråd-/gassalternativer kan utvides med opptil ti egne alternativer. Lengst
nede på hver liste er det en blank rad (---). Ved å plassere markøren på denne
raden og trykke på ENTER, får du tilgang til et tastatur hvor det er mulig å skrive inn
egne alternativer.
Merk raden ---, og trykk på ENTER.
Ar15%CO2
Ar8%O2
Ar30%He
Ar30%He2%H2
Ar30%HeO5%CO2
---
|
|
|
Slik brukes innstillingspanelets tastatur:
Plasser markøren på ønsket
tastaturtegn ved hjelp av venstre ratt
og piltastene. Trykk på ENTER. Skriv
inn en komplett tegnstreng med
maks. 16 tegn på denne måten.
Trykk på FULLFØRT (DONE). Det
egne navngitte alternativet vises i
listen.
Slik sletter du et eget navngitt alternativ:
Merk det egne tråd-/gassalternativet i den aktuelle listen.
Trykk på SLETT (DELETE).
OBS! Et eget navngitt tråd-/gassalternativ kan ikke slettes hvis det inngår i
sveisedataoppsettet som finnes i arbeidsminnet for øyeblikket.
- 75 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
10.9
Kalender
Hovedmeny ! Verktøy ! Kalender
Her stiller du inn dato og klokkeslett.
Merk raden som skal stilles inn: år, måned, dag,
time, minutter eller sekunder. Still inn riktig verdi
ved hjelp av et av de høyre rattene. Trykk på
STILL (SET).
10.10 Brukerkontoer
Hovedmeny ! Verktøy ! Brukerkontoer
Noen ganger er det ekstra viktig fra et kvalitetssynspunkt at strømkilden ikke kan
brukes av uvedkommende.
I denne menyen registreres brukernavn,
autorisasjon og passord.
Merk BRUKERNAVN (USER NAME) og trykk på
ENTER. Gå til en tom rad, og trykk på ENTER.
Tast inn et nytt brukernavn på tastaturet ved hjelp
av venstre ratt, høyre- og venstrepiler og ENTER.
Det er plass til 16 brukerkontoer. I kvalitetsdatafile­
ne vil det framgå hvilken bruker som har utført en bestemt sveising.
På raden BRUKERNIVÅ (ACCOUNT LEVEL) velges det mellom:
Administrator
full tilgang (kan legge til nye brukere)
Seniorbruker
tilgang til alt bortsett fra:
kodelås
flere trådmateskap
kalender
brukerinnstillinger
Normalbruker
tilgang til målbildet
I raden PASSORD (USER PASSWORD) taster du inn et passord med tastaturet. Når
strømkilden slås på og innstillingspanelet aktiveres, blir du bedt om å oppgi passord i
displayet.
Hvis du ikke vil bruke denne funksjonen, men vil at strømkilden og innstillingspanelet
skal være åpent for alle brukere, velger du BRUKERKONTOER AV (USER
ACCOUNTS OFF).
- 76 bi23n
© ESAB AB 2012
NO
Endre bruker
Når BRUKERKONTOER (USER ACCOUNTS) er på (ON), er denne menyen synlig.
Den gjør det mulig å endre bruker. Tast inn et brukerpassord og logg inn, eller velg
AVBRYT (QUIT) for å returnere til verktøymenyen.
10.11 Enhetsinformasjon
Hovedmeny ! Verktøy ! Enhetsinformasjon
I denne menyen ser man følgende informasjon:
Maskin ID
Node ID
2 = strømkilde
3= trådmating
8 = innstillingspanel
Programvareversjon
UNIT INFORMATION
Machine ID
Node ID
44
23
5
8
2
3
Software Version
1.00A
2.00 A
1.18A
WELD DATA UNIT
QUIT
11
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reparasjon og elektrisk arbeid skal utføres av ESAB-autorisert servicepersonale.
Bruk kun originale ESAB reservedeler og slitedeler.
U82 er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard 60974-1
og 60974-10. Etter utført service eller reparasjon er det utførende serviceinstans
sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i denne
publikasjonen.
- 77 bi23n
© ESAB AB 2012
U82
Menystruktur
NO TAG78
MIG/MAG
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
WIRE TYPE
SYNERGY GROUP
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
Short/Spray
SET
Voltage
Wire speed
Inductance
Control type
Synergic Mode
Start data
- gas preflow
- creep start
- hot start
- touch sense current
- soft start
Stop data
- crater fill
- burn back time
- termination
final pulse
- pinch off pulse
SCT
- gas postflow
Setting limits
Measure limits
Spot welding
Edit description
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
Fe
STANDARD
Ar+8%CO2
1/16”
MEMORY
FAST
MODE
Pulse
Superpulse
SET
SET
Voltage
Wire speed
Pulse current
Pulse time
Pulse frequency
Background current
Slope
Synergic Mode
Internal constants
-Ka
-Ki
Start data
- gas preflow
- creep start
- soft start
- hot start
- touch sense current
Stop data
- crater fill
- termination
- final pulse
- pinch off pulse
- SCT
- burn back time
- gas postflow
Setting limits
Measure limits
Spot welding
Edit description
78
Voltage
Wire speed
Pulse current
Pulse time
Pulse frequency
Background current
Slope
Synergic Mode
Phase weldtime
Internal constants
-Ka
-Ki
Start data
- gas preflow
- creep start
- hot start
- soft start
- touch sense
Stop data
- crater fill
- termination
- final pulse
- pinch off pulse
- SCT
- burn back time
- gas postflow
Setting limits
Spot welding
Edit description
© ESAB AB 2012
U82
MMA
MMA
PROCESS
METHOD
ELECTRODE TYPE
ELECTRODE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MMA
DC
BASIC
3.2 MM
MEMORY
FAST
MODE
MMA DC
SET
Current
Arc Force
Min current factor
Control type
Synergic mode
Hot start
Setting limits
Measure limits
Edit description
79
© ESAB AB 2012
U82
TIG
TIG
PROCESS
METHOD
START METHOD
GUN TRIGGER MODE
CONFIGURATION TOOLS SET
MEASURE
TIG Constant I
SET
Current
Slope up time
Slope down time
Gas preflow
Gas postflow
Setting limits
Measure limits
Edit description
TIG
CONSTANT I
HF-START
4-STROKE
MEMORY
FAST
MODE
TIG Pulsed I
SET
Current
Background current
Pulse time
Background time
Slope up time
Slope down time
Gas preflow
Gas postflow
Setting limits
Measure limits
Edit description
80
© ESAB AB 2012
U82
GOUGING
GOUGING
PROCESS
ELECTRODE DIAMETER
CONFIGURATION TOOLS SET
MEASURE
GOUGING
5 mm
MEMORY
FAST
MODE
Gouging
SET
Voltage
Synergic mode
Inductance
Control type
Setting limits
Measure limits
Edit description
81
© ESAB AB 2012
U82
CONFIGURATION -
TOOLS
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
WIRE TYPE
SYNERGY GROUP
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
Fe
STANDARD
Ar+8%CO2
1/16”
MEMORY
MIG/MAG
MMA
TIG
GOUGING
FAST
MODE
Configuration
Tools
Language
Code lock
Remote controls
MIG/MAG defaults
-gun trigger mode
-4-stroke configuration
-soft keys configuration
-volt.measure in pulsed
-AVC feeder
-release pulse
MMA defaults
-droplet welding
Fast mode soft buttons
Double start sources
Panel remote enable
WF Supervision
Auto save mode
Trigger welddata switch
Multiple wire feeders
Quality functions
Maintenance
Unit of length
Measure value frequency
Register key
Error category config
Error log
Export/import
-weld data sets
-system settings
-setting limits
-measure limits
-error log
-quality function log
-production statistics
-synergic lines
-basic settings
File manager
Setting limit editor
Measure limit editor
Production statistics
Quality functions
User defined synergic data
Calendar
User accounts
Unit information
82
© ESAB AB 2012
U82
Functional differences
NO TAG
Functions
U82 Basic
U82 Plus
Super Pulse
No
Yes
Limit editor
Yes
Yes
File manager
No
Yes
Auto save mode
No
Yes
Release pulse
Yes
Yes
Synergic lines
Basic package = 92 lines
Complete no of available lines
User defined synergic data
No
Yes
Production statistics
No
Yes
83
© ESAB AB 2012
Trådd- og gaskobinasjoner
U82 Basic - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Stainless solid wire (Ss)
Shielding gas
CO2
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar + 2%O2
Ar + 2% CO2
Ar
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Silicon-alloyed aluminium wire Ar
(AlSi)
Ar + 50% He
Metal powder cored wire (Fe) Ar + 18% CO2
Ar+ 8% CO2
Rutile flux cored wire (Fe)
Ar + 18% CO2
Basic flux cored wire (Fe)
CO2
Ar + 18% CO2
Metal powder cored stainless Ar + 8% CO2
wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 18% CO2
Ar + 2% CO2
Silicon bronze (CuSi3)
Ar
Ar + 1%O2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
Wire diameter (mm)
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
1.0 1.2 1.6*
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4*
1.4*
1.4*
1.4*
1.4*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.2
1.2
U82 Basic - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.6*
1.0 1.2 1. 6*
Stainless wire (Ss)
Ar + 2%O2
Ar + 2% CO2
0,8 1.0
0,8 1.0
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Ar
1.0 1.2 1.6*
Silicon-alloyed aluminium
wire (AlSi)
Ar
Ar + 50% He
1,0 1.2 1.6*
1.0 1.2 1.6*
Metal powder cored wire
(Fe)
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
1.2 1.4* 1.6*
1.2 1.4* 1.6*
Metal powder cored
stainless wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 8% CO2
1.2
1.2
1.2
Silicon bronze (CuSi3)
Ar
Ar + 1% O2
1.0 1.2
1.0 1.2
1.2 1.6*
1.2 1.6*
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
84
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Stainless solid wire (Ss)
Stainless duplex wire
(Ss Duplex)
Shielding gas
CO2
Ar + 18% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 5%O2 + 5% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar + 15% CO2 + 5%O2
Ar +16% CO2
Ar + 25% CO2
Ar + 2% CO2
Ar + 5% O2
Ar + 2%O2
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2% CO2
Ar + 3%CO2 + 1%H2
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
Ar + 2% O2
Ar + 30%He +1%O2
Ar
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Silicon-alloyed aluminium wire Ar
(AlSi)
Ar + 50% He
Metal powder cored wire (Fe) Ar + 18% CO2
Ar+ 8% CO2
Rutile flux cored wire
CO2
(Fe)
Ar + 18% CO2
Basic flux cored wire
CO2
(Fe)
Ar + 18% CO2
SELF-SHIELDING
Stainless flux cored wire
Ar + 18% CO2
(Ss)
Ar+ 8% CO2
SELF-SHIELDING
Duplex rutile flux
Ar + 18% CO2
cored wire (Ss)
Metal powder cored stainless Ar + 8% CO2
wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 18% CO2
Ar + 2% CO2
Nickel base
Ar + 50% He
Silicon bronze (CuSi3)
Ar + 1%O2
Ar
Copper and aluminum wire
Ar
(CuAl8)
Ar + 1%O2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
85
Wire diameter (mm)
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
1.0 1.2
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
1.0
1.0
0.9 1.0 1.2 1.6*
0.9
0.9
1.0
1.0
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6*
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4*
1.4*
1.2
1.2
1.6*
1.2 1.6*
1.2 1.6*
1.4* 1.6*
1.4* 1.6*
1.6*
1.6*
1.4* 1.6*
1.4* 1.6*
2.4*
1.2
1.2
1.2
1.2
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Ar + 18% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 5%O2 + 5% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar +16% CO2
Ar + 25% CO2
Ar + 5%O2
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2 1.6*
1.2 1.6*
1. 6*
1.2 1.6*
1.2 1. 6*
1.6*
1.6*
Stainless wire (Ss)
Ar + 2%O2
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2% CO2
Ar + 3% CO2 + 1%H2
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
0,8
0.8
0,8
0.8
0.8
0.9
0,9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
Stainless duplex wire
(Ss Duplex)
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2%O2
1.0
1.0
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Ar
Ar + 50%He
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
1.2
Silicon-alloyed aluminium
wire (AlSi)
Ar
Ar + 50% He
0,9 1,0 1.2 1.6*
0.9 1.0 1.2 1.6*
Metal powder cored wire
(Fe)
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Metal powder cored
stainless wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 8% CO2
1.2
1.2
1.2
Nickel base
Ar
Ar + 50% He
Ar + 30% He + 2%H2
Ar + 30% He + 0.5%CO2
1.0 1.2
0.9 1.0 1.2
1.0
1.0
Silicon bronze (CuSi3)
Ar + 1% O2
Ar
1.0 1.2
1.0 1.2
Stainless wire (13964)
Ar + 8%O2
1.0LOW 1.0HIGH
Copper and aluminum wire
(CuAl8)
Ar
Ar + 1%O2
1.0 1.2
1.0 1.2
1.2
1.6*
1.6*
1.6*
1.6
1.6
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
MMA welding
Electrode type
Basic
Rutile
Cellulose
Electrode diameter (mm)
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0*
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0* 7.0*
2.5 3.2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 5000i
Carbon, arc air
Electrode diameters (mm) 4.0
5.0
6.0
8.0 10.0 13.0
86
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Al Mg
Ar
1.2, 1.6
Al Si
Ar
1.2, 1.6
CuSi 3
Ar
0.8, 1.0
CuAl 8
Ar
1.0
CuSi 3
Ar + 1% CO2
0.8, 1.0
Fe
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe
CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
SS 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
SS 307
Ar + 2% O2
0.8, 1.0, 1.2
SS 308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
SS 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1.0
SS 430 LNb
Ar + 2% CO2
1.0
SS 430 Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Al Mg
Ar
1.2, 1.6
Al Si
Ar
1.2, 1.6
CuAl 8
Ar
1.0
CuSi 3
Ar + 1% CO2
1.0
Fe
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
SS 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
SS 308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
SS 430 LNb
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0
SS 430 Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
87
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG - SAT synergy group
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Work area m/min
Fe
Ar + 8% CO2
1.0
16 - 25
Fe
Ar + 18% CO2
1.0
16 - 25
Fe
Ar + 8% CO2
0.9
16 - 29
Fe
Ar + 18% CO2
0.9
17 - 29
Fe
Ar + 8% CO2
0.8
19 - 29
Fe
Ar + 18% CO2
0.9
19 - 29
SS 307
Ar + 2% O2
0.8
20 - 26
SS 307
Ar + 2% O2
1.0
12 - 21
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2
6.5 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2
7 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.4
5.9 - 12
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.4
6.6 - 12
SS 430LNb
Ar + 2% O2
1.0
14.2 - 25
SS 430Ti
Ar + 2% O2
0.9
16 - 27
SS 430Ti
Ar + 2% O2
1.0
14.2 - 25
SS 430 Ti-LNb
Ar + 2% O2
1.0
14.2 - 27.5
SS 308LSi
Ar + 2% O2
1.0
15-27.5
SS 308LSi
Ar + 2% O2
0.9
16 - 28
SS 308LSi
Ar + 2% O2
0.8
18 - 29.5
88
© ESAB AB 2012
U82
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
0460 820 880
Control panel Aristo U82 *
0460 820 881
Control panel Aristo U82 Plus *
0460 820 882
Control panel Aristo U82 Plus I/O *
0460 896 170
Instruction manual SE
0460 896 171
Instruction manual DK
0460 896 172
Instruction manual NO
0460 896 173
Instruction manual FI
0460 896 174
Instruction manual GB
0460 896 175
Instruction manual DE
0460 896 176
Instruction manual FR
0460 896 177
Instruction manual NL
0460 896 178
Instruction manual ES
0460 896 179
Instruction manual IT
0460 896 180
Instruction manual PT
0460 896 181
Instruction manual GR
0460 896 182
Instruction manual PL
0460 896 183
Instruction manual HU
0460 896 184
Instruction manual CZ
0460 896 185
Instruction manual SK
0460 896 186
Instruction manual RU
0460 896 187
Instruction manual US
0460 896 189
Instruction manual EE
0460 896 190
Instruction manual LV
0460 896 191
Instruction manual SI
0460 896 192
Instruction manual LT
0460 896 193
Instruction manual CN
0460 896 088
Instruction manual TR
0459 839 037
Spare parts list
* For functional differences, see page 83
The instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com.
89
© ESAB AB 2012
U82
Tilbehør
Extension cable (connectors included)
7.5 m 12-poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 877 891
Adapter set 230 V AC / 12 V DC, for control 0457 043 880
box . . .
(for training with the control box disconnected
from the machine).
USB Memory stick Gb 2
90
0462 062 001
© ESAB AB 2012
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 91 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising