ESAB | U82 Aristo | Instruction manual | ESAB U82 Aristo Instrukcja obsługi

ESAB U82 Aristo Instrukcja obsługi
PL
Aristo
U82
Instrukcja obsługi
0460 896 182 PL 20121019
Valid from program version 1.10
1 BEZPIECZEŃSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
2.1 Panel sterowania Aristo U82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Klawisze i pokrętła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Gniazdo USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1
Wkładanie pamięci USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Pierwszy krok - wybór języka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1
Symbole na wyświetlaczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Informacje ogólne na temat ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1
Ustawianie wartości numerycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2
Ustawienie o określonych opcjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.3
Ustawienia WŁ./WYŁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.4
KONIEC (QUIT) i ENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
7
8
8
9
10
11
11
11
11
11
3 MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.1 Menu główne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
Menu Konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
Menu Narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3
Menu Ustawianie danych spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.4
Parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.5
Menu Pamięć danych spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.6
Menu Tryb szybki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
14
14
15
15
4 SPAWANIE MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
4.1 Ustawienia w menu ustawiania danych spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
4.1.1
Spawanie MIG/MAG łukiem zwarciowym/ natryskowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1.2
Spawanie MIG/MAG z pulsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.1.3
Spawanie MIG/MAG w trybie SuperPulse, pierwotne/ wtórne, łuk zwarciowy/
natryskowy / z pulsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.2 Objaśnienia funkcji dot. ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
4.2.1
QSet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.2.2
Grupa synergii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.3 SuperPulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
4.3.1
Kombinacje drutu i gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.3.2
Różne metody pulsacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.3.3
Podajnik drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5 SPAWANIE MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
5.2
5.3
30
Spawanie MMA DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spawanie MMA AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objaśnienia funkcji dot. ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
6 SPAWANIE TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
6.1 Ustawienia w menu ustawiania danych spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1
Spawanie TIG DC bez pulsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2
Spawanie TIG DC z pulsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.3
Spawanie TIG AC bez pulsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Objaśnienia funkcji dot. ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Objaśnienia pozostałych funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
33
33
34
38
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-2-
7 ŻŁOBIENIE ŁUKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
7.2
39
Ustawienia w menu ustawiania danych spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objaśnienia funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
39
8 ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
Metoda pracy panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapisz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pobierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usuń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiuj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edytuj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
41
42
43
44
45
47
9 MENU KONFIGURACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
9.1 Blokada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.1
Stan blokady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.2
Ustal/zmień hasło blokady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Zdalne sterowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.1
Zastąp automatycznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.2
Konfiguracja cyfrowej przystawki zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.3
Konfiguracja analogowej przystawki zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.4
Skala na wejściach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Ustawienia domyślne MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.1
Przycisk uchwytu - tryb pracy (2-takt. / 4-takt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.2
Konfiguracja sterowania 4-taktowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.3
Konfiguracja klawiszy funkcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.4
Pomiar napięcia podczas pulsacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.5
Podajnik AVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.6
Release pulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 Ustawienia domyślne MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Klawisze funkcyjne trybu szybkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6 Dwa źródła sygnału startowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7 Panel i zdalne sterowanie WŁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.8 Kontrola WF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.9 Tryb auto. zapisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.10 Wybór danych spustem uchwytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.11 Wiele podajników drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.12 Funkcje dokumentacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.13 Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.14 Jednostka długości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.15 Częstotliwość wartości pomiarowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.16 Kod dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
49
49
50
50
50
51
52
52
52
54
55
56
56
56
57
57
57
58
58
58
58
60
61
61
62
62
62
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-3-
10 NARZĘDZIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
10.1 Dziennik błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.1 Urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.2 Objaśnienia kodów błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Eksport / Import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 Menedżer plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.1 Usuwanie pliku/ folderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.2 Zmiana nazwy pliku/ folderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.3 Tworzenie nowego folderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.4 Kopiowanie i wklejanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4 Edycja limitów konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5 Edycja limitów parametrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.6 Statystyka produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7 Funkcje dokumentacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7.1 Zapis danych dokumentacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8 Dane synergiczne użytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.1 Określ współrzędne napięcia/ drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.2 Określanie prawidłowej kombinacji drutu/ gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.3 Tworzenie własnej opcji drutu/ gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.9 Kalendarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.10 Konta użytkowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.11 Informacje o urządzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
64
64
67
68
69
69
69
69
70
71
72
73
74
75
75
76
77
78
78
79
11 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STRUKTURA MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOMBINACJE DRUTU I GAZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyposażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
80
81
87
92
WYPOSAŻENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-4-
PL
1
BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA! To urządzenie zostało przetestowane przez firmę ESAB w uniwersalnej
konfiguracji. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i działanie w określonej
konfiguracji spoczywa na integratorze.
Użytkownicy sprzętu firmy ESAB są odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich przepisów
bezpieczeństwa przez osoby pracujące z lub przy tym sprzęcie. Zasady bezpieczeństwa muszą
być zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzętowi. Poza standardowymi przepisami
dotyczącymi miejsca pracy należy przestrzegać przedstawionych zaleceń.
Wszelkie prace muszą być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający zasady
działania sprzętu. Niewłaściwe działanie sprzętu może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
Każdy, kto używa sprzętu spawalniczego, musi znać się na:
jego obsłudze
lokalizacji wyłacznika awaryjnego zatrzymania
jego działaniu
Przestrzeganiu odpowiednich środków ostrożności i przepisów BHP
spawaniu i cięciu
2.
Operator musi upewnić się, że:
w momencie uruchomienia sprzętu w miejscu pracy nie znajduje się żadna nieupoważniona
osoba
w chwili zajarzenia łuku wszystkie osoby są odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi być:
Zabezpieczone przed zagrożeniem wypadkiem, pożarem, wybuchem i promieniowaniem
łuku na zewnątrz
Dobrze wentylowane, ale wolne od przeciągów
4.
Sprzęt ochrony osobistej
Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne,
odzież ognioodporna, rękawice ochronne.
Nie należy nosić żadnych luźnych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pierścionki,
itp., które mogłyby się o coś zahaczyć lub spowodować poparzenie.
5.
Ogólne środki ostrożności
Należy upewnić się czy przewód powrotny został prawidłowo podłączony.
Praca na sprzęcie zasilanym energią elektryczną powinna być wykonywana wyłącznie
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji takich
urządzeń.
Odpowiedni sprzęt gaśniczy powinien być wyraźnie oznaczony i znajdować się w pobliżu.
Smarowania i konserwacji sprzętu nie wolno przeprowadzać podczas jego pracy.
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa
krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne i/lub elektroniczne należy
przekazywać do zakładu utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, masz obowiązek uzyskać informacje o
odpowiednich punktach zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy ESAB.
2
WPROWADZENIE
Aby osiągnąć maksymalne korzyści z posiadanego sprzętu spawalniczego zalecamy
przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Informacje ogólne na temat obsługi znajdują się w instrukcjach obsługi źródła prądu i
podajnika drutu.
bi23o
-5-
© ESAB AB 2012
PL
Tekst wyświetlany na wyświetlaczu dostępny jest w następujących językach:
angielski, szwedzki, fiński, norweski, duński, niemiecki, francuski, włoski,
holenderski, hiszpański, portugalski, węgierski, polski, amerykański angielski, czeski,
chiński i turecki.
UWAGA! Funkcjonalnoś– panelu może się różni– w zależności od produktu, w
którym został zainstalowany.
2.1
Panel sterowania Aristo U82
Panel sterowania jest dostarczany ze wspornikiem montażowym, wkrętami i
instrukcją obsługi w języku angielskim. Do panelu przymocowany jest kabel o
długości 1,2 m. Pamięć USB i przedłużacz są dostępne jako wyposażenie
dodatkowe, patrz strona 93.
Instrukcje obsługi w innych językach można pobrać z witryny internetowej
www.esab.com.
Miejsce na pamięć USB
Pokrętło do przesuwania
kursora
Wyświetlacz
Klawisze funkcyjne
Klawisz Menu
Klawisz Enter
Pokrętło do zwiększania lub
zmniejszania wartości zadanych
i ustawiania napięcia, #
Pokrętło do zwiększania lub
zmniejszania wartości zadanych i ustawiania prędkości podawania drutu, *
2.1.1
Klawisze i pokrętła
Klawisze funkcyjne (4)
Pięć klawiszy w rzędzie pod wyświetlaczem
posiada zmienne funkcje. Są to klawisze
"funkcyjne", tj. mogą mieć różne funkcje w
zależności od aktualnie używanego menu.
Bieżące funkcje tych klawiszy są opisane za
pomocą tekstu w dolnym wierszu wyświetlacza.
Kiedy dana funkcja jest aktywna, informuje o
tym białe tło opisu klawisza:
bi23o
-6-
© ESAB AB 2012
PL
Klawisz Menu (5)
Naciśnięcie klawisza MENU
zawsze spowoduje powrót do głównego menu:
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
Klawisz Enter (6)
Naciśnięcie klawisza ENTER
potwierdza wybór.
Pokrętło kursora (2)
Za pomocą lewego pokrętła można przesuwać kursor między różnymi wierszami na
wyświetlaczu.
Pokrętła plus/ minus (7, 8)
Prawe pokrętła służą do zwiększania lub zmniejszania wartości ustawienia. Obok
pokręteł znajduje się symbol: krzyżyk
lub gwiazdka
. Większość ustawień
numerycznych można regulować dowolnym pokrętłem, choć niektóre muszą być
regulowane za pomocą określonego pokrętła.
2.2
Lokalizacja
Na odwrocie panelu sterowania znajduje się
rozkładana podpórka, która umożliwia opuszczenie
panelu i dalszą obserwację wyświetlacza w pozycji
pionowej. Podpórka jest również urządzeniem
montażowym i pozwala na zawieszenie panelu
sterowania na podajniku drutu.
2.3
Gniazdo USB
Do przenoszenia programów z i do panelu sterowania
można używać zewnętrznych pamięci USB. Więcej
informacji podano w rozdziale 10.2.
Pliki tworzone w panelu sterowania są zapisywane w formacie xml. Aby można było
korzystać z pamięci USB, należy ją sformatować jako FAT 32.
Podczas normalnego użytkowania nie ma zagrożenia zainfekowaniem urządzenia
wirusami. Aby całkowicie wyeliminować to ryzyko zalecamy, aby pamięci używanej z
tym urządzeniem nie wykorzystywać do innych celów.
bi23o
-7-
© ESAB AB 2012
PL
Pewne pamięci USB mogą nie działać z tym urządzeniem. Zalecamy używanie
pamięci USB renomowanych producentów. Firma ESAB nie ponosi odpowiedzia­
lności za jakiekolwiek szkody wynikłe z niewłaściwego używania pamięci USB.
2.3.1
Wkładanie pamięci USB
Postępuj następująco:
Wyłącz główny wyłącznik źródła prądu.
Otwórz pokrywę po lewej stronie panelu sterowania.
Włóż pamięć USB w gniazdo USB.
Zamknij pokrywę.
Włącz główny wyłącznik źródła prądu.
2.4
Pierwszy krok - wybór języka
To menu jest wyświetlane przy pierwszym uruchomieniu urządzenia.
W panelu sterowania fabrycznie ustawiono język angielski. Aby wybrać własny język,
postępuj następująco:
Naciśnij MENU
, aby wyświetlić menu główne.
MIG/MAG
Za pomocą lewego
pokrętła ustaw kursor w
wierszu
KONFIGURACJA
(CONFIGURATION)
PROCES
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
Naciśnij ENTER
bi23o
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
.
-8-
© ESAB AB 2012
PL
CONFIGURATION
Ustaw kursor w wierszu
JĘZYK (LANGUAGE).
Naciśnij ENTER, aby
wyświetlić listę języków
dostępnych w panelu
sterowania.
LANGUAGE ENGLISH
CODE LOCK
REMOTE CONTROLS
MIG/MAG DEFAULTS
MMA DEFAULTS
FAST MODE SOFT KEYS
DOUBLE START SOURCES
PANEL REMOTE ENABLE
WF SUPERVISION
AUTO SAVE MODE
TRIGGER WELDDATA SWITCH
OFF
OFF
ON
OFF
QUIT
Ustaw kursor w wierszu z żądanym językiem i
naciśnij ENTER.
2.5
NORSK
POLSKI
PORTUGUES
SUOMI
SVENSKA
CHINESE
|
|
|
Wyświetlacz
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
Kursor
Kursor panelu sterowania jest przedstawiany jako zacienione pole wokół tekstu,
który po zaznaczeniu zmienia kolor na biały. Zaznaczenie jest przedstawiane w
instrukcji obsługi pogrubioną czcionką.
bi23o
-9-
© ESAB AB 2012
PL
Strzałki i paski przewijania
Jeśli dany wiersz zawiera więcej informacji, informuje o tym czarna strzałka za
tekstem. Jeśli lista zawiera więcej wierszy, w prawej części wyświetlacza znajduje
się pasek przewijania.
Pola tekstowe
W dolnej części wyświetlacza znajduje się pięć pól zawierających tekst, który
objaśnia bieżące funkcje pięciu umieszczonych poniżej klawiszy.
Tryb oszczędzania energii
Aby zwiększyć trwałość podświetlenia wyświetlacza, po trzech minutach braku
aktywności następuje jego wyłączenie.
2.5.1
bi23o
Symbole na wyświetlaczu
- 10 -
A
Wybrany zestaw danych spawania
B
S = Włączono limit ustawienia
M = Włączono limit parametru
C
Wybrany podajnik drutu
D
Wystąpiła usterka. Patrz rozdział 15
E
Przywołany numer komórki pamięci
F
Użyj pokrętła plus/ minus
oznaczonego znakiem #, aby
zwiększyć lub zmniejszyć wartość
parametru.
G
Zmierzony prąd silnika
H
Użyj pokrętła plus/ minus
oznaczonego znakiem *, aby
zwiększyć lub zmniejszyć wartość
parametru.
I
Tryb edycji, edycja komórki pamięci
© ESAB AB 2012
PL
2.6
Informacje ogólne na temat ustawień
Występują trzy główne typy ustawień:
Ustawianie wartości numerycznych
Ustawienie o określonych opcjach
Ustawienie trybu WŁ./WYŁ.
2.6.1
Ustawianie wartości numerycznych
Do ustawiania wartości numerycznych służą dwa pokrętła plus/ minus, umożliwiające
odpowiednio zwiększenie i zmniejszenie danej wartości. Szereg wartości można
również zmienić za pomocą przystawki zdalnego sterowania.
2.6.2
Ustawienie o określonych opcjach
Niektórych ustawień dokonuje się, wybierając opcję z listy.
Taka lista może wyglądać następująco:
MIG/MAG
MMA
TIG
GOUGING
Tutaj kursor znajduje się w wierszu MIG/MAG. Naciśnięcie klawisza ENTER w tym
położeniu spowoduje wybór opcji MIG/MAG. Aby wybrać inną opcję, ustaw kursor w
odpowiednim wierszu, kręcąc w górę lub w dół lewym pokrętłem. Następnie naciśnij
ENTER. Aby opuścić listę nie dokonując wyboru, naciśnij klawisz KONIEC (QUIT).
2.6.3
Ustawienia WŁ./WYŁ.
W przypadku niektórych funkcji można ustawić wartości WŁ. lub WYŁ. Przykładem
takiej funkcji jest funkcja synergii podczas spawania MIG/MAG i MMA. Ustawienia
WŁ. lub WYŁ. można wybierać z listy opcji, jak opisano powyżej.
2.6.4
KONIEC (QUIT) i ENTER
Klawisz funkcyjny pierwszy od prawej spełnia głównie funkcję KONIEC (QUIT), choć
czasami ma inne zadania.
Naciśnięcie klawisza KONIEC (QUIT) spowoduje powrót do poprzedniego menu
lub ekranu.
Klawisz
jest nazywany klawiszem ENTER w tej instrukcji.
Naciśnięcie klawisza ENTER spowoduje wykonanie opcji zaznaczonej w menu
lub na liście.
bi23o
- 11 -
© ESAB AB 2012
PL
3
MENU
Panel sterowania zawiera szereg różnych menu. Są to następujące menu: Główne,
Konfiguracja, Narzędzia, Ustawianie danych spawania, Parametry, Pamięć danych
spawania i Tryb szybki. Struktury menu zostały przedstawione od strony 81.
Podczas rozruchu na krótko wyświetlany jest ekran startowy, który zawiera
informacje o wersji używanego programu.
Ekran startowy
3.1
Menu główne
MIG/MAG
MENU GŁÓWNE
umożliwia zmianę
procesu spawania,
metody spawania, typu
drutu itp.
Można z niego
przechodzić do
wszystkich pozostałych
podmenu.
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
bi23o
MEASURE
- 12 -
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
© ESAB AB 2012
PL
3.1.1
Menu Konfiguracja
CONFIGURATION
W menu
KONFIGURACJA
(CONFIGURATION)
można zmienić język,
inne ustawienia
podstawowe, jednostkę
miary itp.
LANGUAGE
CODE LOCK
REMOTE CONTROLS
MIG/MAG DEFAULTS
MMA DEFAULTS
FAST MODE SOFT KEYS
DOUBLE START SOURCES
PANEL REMOTE ENABLE
WF SUPERVISION
AUTO SAVE MODE
TRIGGER WELD DATA SWITCH
ENGLISH
OFF
OFF
ON
OFF
QUIT
3.1.2
Menu Narzędzia
TOOLS
W menu NARZĘDZIA
(TOOLS) można
przesyłać pliki,
wyświetlać statystyki
jakości i produkcji,
dzienniki błędów itp.
ERROR LOG
EXPORT/IMPORT
FILE MANAGER
SETTING LIMIT EDITOR
MEASURE LIMIT EDITOR
PRODUCTION STATISTICS
QUALITY FUNCTIONS
USER DEFINED SYNERGIC DATA
CALENDAR
USER ACCOUNTS
QUIT
bi23o
- 13 -
© ESAB AB 2012
PL
3.1.3
Menu Ustawianie danych spawania
WELD DATA SETTING
W menu USTAWIANIE
DANYCH SPAWANIA
(WELD DATA
SETTING) można
zmieniać różne
parametry spawania.
To menu zmienia
wygląd w zależności od
wybranego procesu
spawania.
Przykład przedstawia
spawanie MIG/MAG
łukiem zwarciowym/
natryskowym.
VOLTAGE
WIRE SPEED
INDUCTANCE
SYNERGIC MODE
START DATA
STOP DATA
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
SPOT WELDING
EDIT DESCRIPTION
CRATER
FILL
3.1.4
HOT
START
28.2 (+3.5) V
6.0 M/MIN
80%
ON
4STROKE
QUIT
Parametry
SHORT/SPRAY. Fe, CO2, 1.2 mm
W menu PARAMETRY
(MEASURE) można
przeglądać zmierzone
wartości różnych
parametrów spawania
w jego trakcie.
#
*
GAS
PURGE
0.0 Volt
0 Amp
6.0 m/min
WIRE
INCH
4STROKE
REM
2ND
FUNCT
W menu Parametry można zmieniać wartości pewnych parametrów. Które to
parametry, zależy od ustawionego procesu spawania. Wartości parametrów, które
można zmieniać, są zawsze oznaczone za pomocą # lub *.
Wartości pomiarów będą wyświetlane nawet po zakończeniu spawania. Można
przechodzić do innych menu bez utraty wartości pomiarów. Jeśli ustawiona wartość
ulegnie zmianie poza procesem spawania, wartość pomiaru zostanie zmieniona na
zero, aby uniknąć pomyłki.
WSKAZÓWKA:
Przy spawaniu prądem pulsującym można wybrać, czy wartość napięcia ma być
wyświetlana jako wartość średnia czy wartość szczytowa. To ustawienie można
zdefiniować w ustawieniach domyślnych MIG/MAG, patrz rozdział 9.3.
bi23o
- 14 -
© ESAB AB 2012
PL
3.1.5
Menu Pamięć danych spawania
WELD DATA MEMORY
W menu PAMIĘĆ
DANYCH SPAWANIA
(WELD DATA
MEMORY) można
zapisywać, pobierać,
usuwać i kopiować
różne zestawy danych
spawania. Zestawy
danych spawania
można zapisać w 255
różnych komórkach
pamięci.
1234567-
2ND
FUNCT
STORE
QUIT
Dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale 8 "Zarządzanie pamięcią".
3.1.6
Menu Tryb szybki
7
SHORT/SPRAY. Fe, CO2, 1.2 mm
W menu TRYB SZYBKI
(FAST MODE) można
powiązać klawisze
funkcyjne z komórkami
pamięci danych
spawania. Ustawienia
te przeprowadza się w
menu Konfiguracja.
Numer wybranej
komórki pamięci jest
wyświetlany w prawym
górnym rogu.
#
*
WELD
DATA 1
28.5 Volt
0 Amp
6.0 m/min
WELD
DANE 2
WELD
DATA 3
WELD
DATA 4
2ND
FUNCT
Dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale 9.5 "Klawisze funkcyjne trybu
szybkiego".
bi23o
- 15 -
© ESAB AB 2012
PL
4
SPAWANIE MIG/MAG
Menu główne Proces
Spawanie MIG/MAG polega na topieniu ciągle podawanego drut do spawania,
podczas gdy jeziorko spawalnicze chronione jest przez gaz osłonowy.
Prąd pulsujący używany jest do regulacji przenoszenia kropel z drutu, aby zapewnić
stabilny i wolny od rozprysków łuk, nawet przy niskich parametrach spawania.
Tabela na stronie 87 przedstawia średnice drutu, który można stosować do
spawania MIG/MAG łukiem ZWARCIOWY/ NATRYSKOWY.
Tabela na stronie 87 przedstawia średnice drutu, który można stosować do
spawania MIG/MAG Z PULSEM.
Po wybraniu procesu MIG/MAG, można wybrać jedną z czterech metod,
zaznaczając ją lewym pokrętłem i naciskając ENTER. Wybierz łuk zwarciowy/
natryskowy, z pulsem lub SuperPulse, po czym ponownie naciśnij ENTER.
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION
TOOLS "
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
CO2
1.2 mm
MIG/MAG
MIG/MAG
QUIT
bi23o
- 16 -
© ESAB AB 2012
PL
4.1
Ustawienia w menu ustawiania danych spawania
4.1.1
Spawanie MIG/MAG łukiem zwarciowym/ natryskowym.
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Synergia
zależny
Regulacja
w
synergii
Napięcie
8 - 60 V
0,25 V
(wyświetlane z
jedną dziesiętną)
Prędkość podawania
drutu**
0,8 - 30,0 m/min.
0,1 m/min.
Indukcyjność
0 - 100%
1%
x
x
Rodzaj sterowania
1 - 12
1
x
-
Synergia*
WYŁ. lub WŁ.
-
-
-
Przedwypływ gazu
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Start pełzający
WYŁ. lub WŁ.
-
x
"Hot start"
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Czas "Hot start"
0 - 10 s
0,1 s
x
Podawanie drutu "Hot
start"
Pełny zakres podawania
drutu
0,1 m/min.
x
"Touch sense"
10 - 16 A
Łagodny start
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Wypełnianie krateru
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Czas wypełniania krateru
0 - 10 s
0,1 s
x
Podawanie drutu przy
końcowym wypełnianiu
krateru
1,5 m/min. przy bieżącej
prędkości podawania
drutu
0,1 m/min.
x
Napięcie przy końcowym
wypełnianiu krateru
8 - 24,7 V
"Release pulse"***
WYŁ. lub WŁ.
Czas wygaszania łuku
0-1s
0,01 s
x
Zakończenie
Końcowy impuls lub SCT
-
x
Powypływ gazu
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Limity konfiguracji
1 - 50
-
-
-
Limity parametrów
1 - 50
-
-
-
Spawanie punktowe****
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Czas spawania
punktowego
0 - 25 s
0,1 s
x
x
x
x
x
*) Domyślna linia synergiczna: drut lity (Fe), gaz osłonowy CO2 z drutem 1,2 mm.
**) Zakres ustawień zależy od używanego podajnika drutu.
***) Ustawiany w ustawieniach domyślnych MIG/MAG w menu Konfiguracja.
****) Nie można wybra– spawania punktowego (WŁ.) w 4-taktowym trybie spustu uchwytu.
bi23o
- 17 -
© ESAB AB 2012
PL
4.1.2
Spawanie MIG/MAG z pulsem
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Synergia
zależny
Napięcie
10 - 50 V
x
Prędkość podawania
drutu*
0,8 - 30,0 m/min.
0,25 V
(wyświetlane z
jedną dziesiętną)
0,1 m/min.
Prąd pulsu**
Czas pulsu
Częstotliwość pulsu
Prąd bazy
Nachylenie
Synergia***
Ka
Ki
Przedwypływ gazu
Start pełzający
Łagodny start
"Hot start"
Czas "Hot start"
Podawanie drutu "Hot
start"
100 - 650 A
1,7 - 25,5 ms
16 - 312 Hz
4 - 300 A
1-9
WYŁ. lub WŁ.
0 - 100%
0 - 100%
0,1 - 25 s
WYŁ. lub WŁ.
WYŁ. lub WŁ.
WYŁ. lub WŁ.
0 - 10 s
Pełny zakres podawania
drutu
4A
0,1 ms
2 Hz
1A
1
1%
1%
0,1 s
0,1 s
0,1 m/min.
x
x
x
x
x
x
x
"Touch sense"
Wypełnianie krateru
(z pulsem/ bez pulsu)
10 - 16 A
WYŁ. lub WŁ.
Czas wypełniania krateru
Podawanie drutu przy
końcowym wypełnianiu
krateru
Napięcie przy końcowym
wypełnianiu krateru
0 - 10 s
1,5 m/min. przy bieżącej
prędkości podawania
drutu
8 - 33,2 V
Końcowy prąd pulsu
Końcowy prąd bazy
Końcowa częstotliwość
"Release pulse"****
Czas wygaszania łuku
Zakończenie
Powypływ gazu
Limity konfiguracji
Limity parametrów
Spawanie punktowe*****
Czas spawania
punktowego
100 - max A
12 - 50 A
20 - 270 Hz
WYŁ. lub WŁ.
0-1s
Końcowy impuls lub SCT
0,1 - 25 s
1 - 50
1 - 50
WYŁ. lub WŁ.
0 - 25 s
Regulacja
w
synergii
x
x
-
x
x
x
x
x
x
-
x
0,1 s
0,1 m/min.
x
x
x
x
x
x
0,01 s
0,1 s
0,1 s
x
x
x
x
x
-
*) Zakres ustawień zależy od używanego podajnika drutu.
**) Minimalny prąd bazy i prąd pulsu zależą od rodzaju używanego urządzenia.
***) Domyślna linia synergiczna: drut lity (Fe), gaz osłonowy CO2 z drutem 1,2 mm.
****) Ustawiany w ustawieniach domyślnych MIG/MAG w menu Konfiguracja.
*****) Nie można wybra– spawania punktowego (WŁ.) w 4-taktowym trybie spustu uchwytu.
bi23o
- 18 -
© ESAB AB 2012
PL
4.1.3
Spawanie MIG/MAG w trybie SuperPulse, pierwotne/ wtórne, łuk
zwarciowy/ natryskowy / z pulsem
Menu główne Proces Metoda Faza Metoda
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Faza
Metoda
Pierwotna lub wtórna
Zwarciowy/ natryskowy
lub z pulsem
10 - 50 V
-
Napięcie
Synergia
zależny
Regulacja w
synergii
x
x
0,25 V
(wyświetlane z 1
dziesiątą)
0,1 m/min.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
WYŁ. lub WŁ.
0 - 2,50 s
1%
4A
0,1 ms
2 Hz
1A
1
1%
1%
1
0,01 s
-
x
Prędkość podawania
drutu*
Indukcyjność
Prąd pulsu**
Czas pulsu
Częstotliwość pulsu
Prąd bazy
Nachylenie
Ka
Ki
Rodzaj sterowania
Synergia***
Czas spawania
fazowego
Przedwypływ gazu
Start pełzający
0,8 - 30,0 m/min.
0,1 - 25 s
WYŁ. lub WŁ.
0,1 s
-
x
x
Łagodny start
WYŁ. lub WŁ.
-
x
"Hot start"
Czas "Hot start"
Podawanie drutu "Hot
start"
Napięcie "Hot start"
"Touch sense"
Wypełnianie krateru
(z pulsem/ bez pulsu)
Czas wypełniania
krateru
Podawanie drutu przy
końcowym wypełnianiu
krateru
Napięcie przy
końcowym wypełnianiu
krateru
Końcowy prąd pulsu
Końcowy prąd bazy
Końcowa częstotliwość
Puls oddzielania
Czas wygaszania łuku
WYŁ. lub WŁ.
0 - 10 s
Pełny zakres
podawania drutu
-14 - +27 V
10 - 16 A
WYŁ. lub WŁ.
0,1 s
0,1 m/min.
x
x
x
-
x
x
0 - 10 s
0,1 s
x
1,5 m/min. przy
bieżącej prędkości
podawania drutu
8 - 33,2 V
0,1 m/min.
x
bi23o
0 - 100%
100 - 650 A
1,7 - 25,5 ms
16 - 312 Hz
4 - 300 A
1-9
0 - 100%
0 - 100%
100 - max A
12 - 50 A
20 - 270 Hz
%
0-1s
x
x
x
x
x
x
0,01 s
- 19 -
x
© ESAB AB 2012
PL
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Zakończenie
Końcowy impuls lub
SCT
-
Synergia
zależny
Regulacja w
synergii
x
Powypływ gazu
0,1 - 25 s
0,1 s
Limity konfiguracji
1 - 50
Limity parametrów
1 - 50
Spawanie punktowe
WYŁ. lub WŁ.
Czas spawania
0 - 25 s
0,1 s
punktowego
"Release pulse"****
WYŁ. lub WŁ.
*) Zakres ustawień zależy od używanego podajnika drutu.
**) Minimalny prąd bazy i prąd pulsu zależą od rodzaju używanego urządzenia.
***) Domyślna linia synergiczna: drut lity (Fe), gaz osłonowy CO2 z drutem 1,2 mm.
****) Ustawiany w ustawieniach podstawowych MIG/MAG w menu Konfiguracja.
4.2
x
x
x
x
Objaśnienia funkcji dot. ustawień
Napięcie
Wyższe napięcie zwiększa długość łuku i wytwarza bardziej gorące, szersze jeziorko
spawalnicze.
Ustawienie napięcia różni się w trybie synergicznym i niesynergicznym. W trybie
synergicznym napięcie ustawiane jest jako dodatnie lub ujemne przesunięcie od linii
synergicznej napięcia. W trybie niesynergicznym wartość napięcia ustawiana jest
jako wartość bezwzględna.
Napięcie ustawia się w menu parametrów, ustawiania danych spawania lub trybu
szybkiego. Ustawienie można regulować za pomocą przystawki zdalnego
sterowania, kiedy jest używana.
Prędkość podawania drutu
Służy do ustawiania wymaganej prędkości podawania drutu spawalniczego w
metrach na minutę.
Prędkość podawania drutu ustawia się w menu parametrów, ustawiania danych
spawania lub trybu szybkiego. Ustawienie można regulować za pomocą przystawki
zdalnego sterowania, kiedy jest używana.
Indukcyjność
Wyższa indukcyjność powoduje szersze jeziorko spawalnicze i mniej rozprysków.
Natomiast niższa indukcyjność wytwarza bardziej chropowaty dźwięk, a zarazem
stabilny, skupiony łuk.
Indukcyjność ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania MIG/MAG łukiem zwarciowym/ natryskowym.
Rodzaj sterowania
Wpływa na proces zwarcia i ciepło w spoinie.
Ustawienia nie należy zmieniać.
bi23o
- 20 -
© ESAB AB 2012
PL
Prąd pulsu
Wyższa z wartości natężenia tych dwóch prądów w razie prądu pulsującego.
Prąd pulsu ustawia się w menu ustawiania danych spawania przy wyłączonej funkcji
synergii.
Dotyczy tylko spawania MIG/MAG z pulsem.
Czas pulsu
Czas, w którym prąd pulsu jest włączony w okresie pulsu.
Prąd pulsu ustawia się w menu ustawiania danych spawania przy wyłączonej funkcji
synergii.
Dotyczy tylko spawania MIG/MAG z pulsem.
Częstotliwość pulsu
Okres pulsu otrzymany z połączenia czasu prądu bazy z czasem prądu pulsu.
Częstotliwość pulsu ustawia się w menu ustawiania danych spawania przy
wyłączonej funkcji synergii.
Dotyczy tylko spawania MIG/MAG z pulsem.
Prąd bazy
Niższa z wartości natężenia tych dwóch prądów w razie prądu pulsującego.
Prąd bazy ustawia się w menu ustawiania danych spawania przy wyłączonej funkcji
synergii. Dotyczy tylko spawania MIG/MAG z pulsem.
Prąd
Prąd pulsu
Prąd bazy
Czas
pulsu
Czas okresu pulsu
Czas
Spawanie MIG/MAG z pulsem.
Nachylenie
"Slope" (nachylenie) oznacza, że prąd pulsu powoli rośnie/ maleje do wartości
zadanej. Parametr "Slope" można ustawić w dziewięciu etapach, gdzie każdy etap
odpowiada 100 μs.
Nachylenie jest ważne, jeśli chodzi o dźwięk. Strome nachylenie wytwarza
głośniejszy i ostrzejszy dźwięk. Zbyt łagodne nachylenie w najgorszym przypadku
może zaburzyć zdolność pulsu do oddzielania kropel.
Nachylenie ustawia się w menu ustawiania danych spawania przy wyłączonej funkcji
synergii.
Dotyczy tylko spawania MIG/MAG z pulsem.
bi23o
- 21 -
© ESAB AB 2012
PL
Ka
Ka to element proporcjonalny i odpowiada wzmocnieniu sterowania. Niska wartość
oznacza, że napięcie nie jest tak dokładnie utrzymywane na stałym poziomie.
Ka ustawia się w menu ustawiania danych spawania stałe wewnętrzne, przy
wyłączonej funkcji synergii.
Dotyczy tylko spawania MIG/MAG z pulsem.
Ki
Ki to element integrujący, który usiłuje długofalowo eliminować usterkę. Tutaj
również niska wartość wytworzy słabszy efekt sterowania.
Ki ustawia się w menu ustawiania danych spawania stałe wewnętrzne, przy
wyłączonej funkcji synergii.
Dotyczy tylko spawania MIG/MAG z pulsem.
Synergia
Każda kombinacja rodzaju drutu, średnicy drutu i mieszaniny gazu wymaga
określonego połączenia prędkości podawania drutu i napięcia (długość łuku) w celu
zapewnienia stabilnej pracy łuku. Napięcie (długość łuku) automatycznie
"dostosowuje się" do zaprogramowanej uprzednio wybranej linii synergicznej, co
znacznie ułatwia szybkie wyszukanie prawidłowych parametrów spawania.
Połączenie między prędkością podawania drutu i innymi parametrami nazywamy
linią synergiczną.
Informacje na temat kombinacji drutu i gazu znajdują się w tabelach na stronie 87.
Można zamówić inne pakiety linii synergicznych, lecz ich instalację musi
przeprowadzić technik autoryzowanego serwisu firmy ESAB.
Informacje na temat tworzenia własnych linii synergicznych znajdują się w rozdziale
10.8
Aktywacja synergii odbywa się w menu ustawiania danych spawania.
Faza
W tej funkcji dokonuje się wyboru między fazą pierwotną i wtórną.
Wysoką wartość danych ustawia się w fazie pierwotnej, a niską wartość danych w
fazie wtórnej.
Ustawienia te są używane do ustalania, czy do edycji powinny być dostępne dane
pierwotne czy wtórne. Za ich pomocą ustala się również, które dane ulegają zmianie
w trybie pomiarowym i zdalnym. Prędkość podawania drutu wyświetlana na ekranie
parametrów oznacza prędkość w wybranej fazie. Jednak napięcie, natężenie prądu i
moc spoiny bazują na pomiarach przeprowadzonych w obu fazach.
Można wybrać różną synergię w fazie pierwotnej i wtórnej.
Fazę pierwotną i wtórną ustawia się w menu USTAW. (SET) spawania MIG/MAG, po
wybraniu trybu SuperPulse i wyłączeniu synergii.
Początkowy wypływ gazu
Kontrola czasu, w trakcie którego gaz ochronny wypływa zanim łuk zostanie
zajarzony.
Przedwypływ gazu ustawia się w menu ustawiania danych spawania wartości
startowe.
bi23o
- 22 -
© ESAB AB 2012
PL
Start pełzający
Start pełzający podaje drut z 50% zadanej prędkości, aż nastąpi kontakt
elektryczny z przedmiotem obrabianym.
Przy funkcji "Hot start" jest to 50% jej czasu.
Start pełzający ustawia się w menu ustawiania danych spawania wartości
startowe.
Łagodny start
Łagodny start oznacza, że w momencie zwarcia między drutem spawalniczym i przed­
miotem obrabianym podawanie drutu zostaje zatrzymane. Podajnik drutu zaczyna
cofa– drut spawalniczy do czasu przerwania zwarcia z przedmiotem obrabianym i zaja­
rzenia łuku. Następnie podajnik drutu rozpoczyna podawanie drutu w prawidłowym
kierunku i rozpoczyna się spawanie.
Łagodny start ustawia się w menu ustawiania danych spawania wartości startowe.
Ustawienie dotyczy spawania z podajnikami drutu, które obsługują cofanie drutu.
"Hot start"
Funkcja "Hot start" zwiększa prędkość podawania drutu i napięcie przez określony
czas przy starcie procesu spawania. Głównym celem tego działania jest
dostarczenie dodatkowej energii przy starcie spawania, co zmniejsza ryzyko słabego
przetopu na początku spoiny.
Synergia - hot start
Można zwiększyć prędkości podawania drutu w określonym czasie w porównaniu do
bieżącej prędkości podawania drutu, aby dostarczyć dodatkową energię podczas
startu spawania i zapewnić penetrację. Prędkość ustawia się względem
standardowej prędkości podawania drutu. Czas rozpoczyna się w momencie
zajarzenia łuku, a jego długość to ustawiony czas funkcji "Hot start". Synergia
zapewnia wzrost prędkości podawania drutu o 2 m/min.
Brak synergii - hot start
Po wybraniu braku synergii można ustawi– napięcie.
Podczas pulsacji i braku synergii można ustawi– napięcie, prąd pulsu, prąd bazy i
częstotliwoś–.
Uwaga!: Można ustawić wartości ujemne dla prędkości podawania drutu i napięcia
funkcji "Hot start". Można to wykorzystać przy dużych wartościach danych spawania,
aby uzyskać płynny start spawania poprzez początkowe "krokowe zwiększanie"
danych spawania.
Funkcję "Hot start" uruchamia się na ekranie parametrów lub w menu ustawiania
danych spawania wartości startowe.
"Touch sense"
System wykrywa, kiedy drut dotyka przedmiotu obrabianego.
Funkcję "Touch sense" ustawia się w menu ustawiania danych spawania wartości
startowe.
Dotyczy tylko spawania zrobotyzowanego.
bi23o
- 23 -
© ESAB AB 2012
PL
Wypełnianie krateru
Wypełnianie krateru umożliwia kontrolowaną redukcję ciepła i wielkości jeziorka
spawalniczego podczas kończenia spoiny. Ułatwia to uniknięcie porów, pęknięć
cieplnych i tworzenia się krateru w spoinie.
W trybie spawania z pulsem można wybrać między wypełnianiem krateru z pulsem i
bez pulsu. Wypełnianie krateru bez pulsu jest szybszym procesem. Wypełnianie
krateru z pulsem trwa nieco dłużej, ale zapewnia proces bez rozprysków, kiedy
stosowane są odpowiednie wartości.
Synergia - wypełnianie krateru
W trybie synergii, czas wypełniania krateru i końcowa prędkość podawania drutu są
ustawione w wypełnianiu krateru z pulsem i bez pulsu. Parametry napięcia i pulsu
spadają do wartości końcowych za pomocą synergii.
Brak synergii - wypełnianie krateru
W trybie bez synergii, ustawienia można zmieniać, aby uzyskać inną długość łuku na
końcu wypełniania krateru. Można również ustawi– końcowy czas końcowej wartości
wypełniania krateru.
W przypadku wypełniania krateru bez pulsu, można ustawić napięcie końcowe. W
przypadku wypełniania krateru z pulsem, można ustawić napięcie końcowe,
końcowy prąd pulsu, końcowy prąd bazy i częstotliwość końcową.
W przypadku spawania ciągłego, końcowe wartości parametrów zawsze muszą być
równe lub niższe od wartości zadanych. Jeśli ustawienia spawania ciągłego spadną
poniżej końcowych wartości zadanych, spowodują również obniżenie wartości
końcowych. Wartości końcowe parametrów nie wzrosną ponownie, jeśli zostanie
zwiększone ustawienie spawania ciągłego.
Przykład:
Końcowa prędkość podawania drutu wynosi 4 m/min. i zostaje obniżona prędkość
podawania drutu do 3,5 m/min. Końcowa prędkość podawania drutu również
zostanie obniżona do 3,5 m/min. Końcowa prędkość podawania drutu pozostaje na
poziomie 3,5 m/min., nawet kiedy prędkość podawania drutu zostanie ponownie
zwiększona.
Wypełnianie krateru uruchamia się na ekranie parametrów lub w menu ustawiania
danych spawania wartości końcowe.
Impuls pod koniec procesu
Impuls pod koniec procesu to puls stosowany do zapewnienia, że przy kończeniu
spawania nie utworzy się kulka na końcu drutu.
Dotyczy spawania MIG/MAG łukiem zwarciowym/ natryskowym i krótką pulsacją.
Przy spawaniu z pulsem, zakończenie jest zsynchronizowane z pulsem, kończąc go,
co można ustawi– w zakresie 20 - 200%.
Impuls pod koniec procesu ustawia się w menu ustawiania danych spawania wartości końcowe.
bi23o
- 24 -
© ESAB AB 2012
PL
Czas wygaszania łuku
Czas wygaszania łuku to opóźnienie między rozpoczęciem hamowania drutu, a
wyłączeniem napięcia spawania przez źródło prądu. Zbyt krótki czas wygaszania
sprawia, że po zakończeniu spawania pozostaje długi odcinek drutu do spawania,
co grozi dostaniem się drutu do krzepnącego jeziorka spawalniczego. Zbyt długi
czas wygaszania łuku sprawi, że końcówka drutu do spawania będzie krótsza, co
grozi ponownym zajarzeniem przez drut końcówki kontaktowej.
Czas wygaszania łuku ustawia się w menu ustawiania danych spawania wartości
końcowe.
Zakończenie
Wybra– opcję Końcowy impuls lub SCT (Short Circuit Termination). SCT to funkcja,
która generuje niewielkie wielokrotne zwarcia na koniec spawania, dopóki podawanie
drutu nie zostanie całkowicie zatrzymane i kontakt z przedmiotem obrabianym nie
zostanie przerwany.
Zakończenie ustawia się w menu ustawiania danych spawania – wartości końcowe.
Ustawienie dotyczy spawania z podajnikami drutu, które obsługują cofanie drutu.
Release pulse
Jeśli drut utknie w przedmiocie obrabianym, system to wykryje. Zostaje wysłany
impuls prądu, który uwalnia drut z powierzchni.
Dotyczy to zwłaszcza spawania zmechanizowanego i zrobotyzowanego, choć może
być także używane podczas normalnego spawania. Następuje po upływie czasu
wygaszania łuku.
Ustawienie reguluje się w menu Konfiguracja ustawienia domyślne MIG/MAG.
Resztkowy wypływ gazu
Kontrola czasu, w trakcie którego gaz ochronny wypływa po wygaszeniu łuku.
Powypływ gazu ustawia się w menu ustawiania danych spawania wartości
końcowe.
Limity konfiguracji i limity parametrów
W limitach wybiera się wartość limitu. Ustawienia zostały opisane w rozdziałach 10.4
"Edycja limitów konfiguracji" i 10.5 "Edycja limitów parametrów".
Limity aktywuje się w menu ustawiania danych spawania.
Spawanie punktowe
Spawanie punktowe jest używane do łączenia punktowego cienkich blach.
UWAGA! Nie można skrócić czasu spawania, zwalniając spust.
Spawanie punktowe uruchamia się, a czas spawania punktowego ustawia się w
menu ustawiania danych spawania.
bi23o
- 25 -
© ESAB AB 2012
PL
4.2.1 QSet
QSet służy do ułatwiania ustawiania parametrów spawania. Używając pokręteł
plus/ minus, można zwiększać lub zmniejszać długość łuku od -18 do + 18 stopni.
ŁUK ZWARCIOWY
Przy pierwszym spawaniu przy użyciu nowego typu drutu/ gazu, funkcja QSet
automatycznie ustawia wszystkie wymagane parametry spawania. Następnie funkcja
QSet zapisuje wszystkie dane, aby zagwarantować dobre spawanie. Napięcie
zostaje automatycznie dopasowane do zmian prędkości podawania drutu.
ŁUK NATRYSKOWY
Zbliżając się do obszaru łuku natryskowego, wartość funkcji QSet musi zostać
zwiększona. Funkcję QSet należy wyłączyć przy spawaniu czystym łukiem
natryskowym. Wszystkie ustawienia są pobierane z funkcji QSet oprócz napięcia,
które należy ustawić.
Zalecenie: Wykonaj pierwsze spawanie (6 sekund) przy użyciu funkcji QSet na
elemencie próbnym, aby uzyskać wszystkie prawidłowe dane.
Wartość QSet ustawia się w menu ustawiania danych spawania dla procesu
MIG/MAG i metody ZWARCIE/NATRYSK.
4.2.2 Grupa synergii
W przypadku spawania zmechanizowanego dostępne są trzy grupy synergii:
STANDARD
ROBOT
SAT
Stosunek między szybkością spawania i grubością materiału dla
poszczególnych grup synergii:
bi23o
- 26 -
© ESAB AB 2012
PL
Grupa synergii ROBOT służy do spawania zrobotyzowanego lub innego spawania
zmechanizowanego. Grupa przeznaczona do wyższych szybkości transferu, niż
spawanie na standardowych liniach.
Skrót SAT oznacza Swift Arc Transfer (z ang. szybki transfer łuku). Ta grupa synergii
jest przeznaczona do wysokich szybkości transferu, do ekstremalnych kątów i grubości
materiału 2-3 mm.
Informacje na temat kombinacji drutu i gazu dla grupy synergii SAT znajdują się w
tabelach na stronie 87
4.3
SuperPulse
Menu główne Proces Metoda
Metoda SuperPulse umożliwia lepszą kontrolę jeziorka spawalniczego i procesu
krzepnięcia. Jeziorko spawalnicze ma dość czasu na częściowe krzepnięcie między
kolejnymi pulsami.
Korzyści ze stosowania SuperPulse:
Mniejsza wrażliwość na zmiany w odstępie rowka
Lepsza kontrola nad jeziorkiem spawalniczym w trakcie spawania pozycyjnego
Lepsza kontrola penetracji i profilu penetracji
Obniżona wrażliwość na nierówne przewodzenie ciepła
Metodę SuperPulse można traktować jako zaprogramowaną zmianę między dwoma
ustawieniami MIG/MAG. Przedziały czasu określane są przez ustawienia czasu fazy
pierwotnej i wtórnej.
Spawanie zawsze rozpoczyna się w fazie pierwotnej. Kiedy zostanie wybrana
funkcja "Hot start", dane pierwotne będą użyte w czasie jej trwania w uzupełnieniu
czasu fazy dla danych pierwotnych. Wypełnianie krateru zawsze bazuje na danych
wtórnych. Po wydaniu polecenia przerwania w czasie fazy pierwotnej, proces
natychmiast przełącza się na dane wtórne. Zakończenie spawania bazuje na danych
wtórnych.
4.3.1
Kombinacje drutu i gazu
Informacje na temat kombinacji drutu i gazu znajdują się w tabelach na stronie 87.
bi23o
- 27 -
© ESAB AB 2012
PL
4.3.2 Różne metody pulsacji
Poniżej można sprawdzić, jakiej należy użyć metody pulsacji w zależności od
grubości spawanej blachy.
Ciepło
C
Łuk natryskowy w fazie
pierwotnej i pulsacja w fazie
wtórnej
B
Pulsacja w fazie pierwotnej i
pulsacja w fazie wtórnej
A
Pulsacja w fazie pierwotnej i
łuk zwarciowy w fazie
wtórnej
Grubość blachy
4.3.3 Podajnik drutu
Do spawania metodą SuperPulse należy używać tylko podajnika drutu Feed 3004.
Środki ostrożności!
W trakcie używania metody SuperPulse występuje znaczne obciążenie podajnika
drutu. Ze względu na bezpieczeństwo pracy podajnika drutu należy przestrzegać
limitów podanych na poniższym wykresie.
Różnica w prędkości podawania drutu
m/min
bi23o
- 28 -
© ESAB AB 2012
PL
Wykresy dla 15 m/min. i 20 m/min. dotyczą pierwotnej prędkości podawania drutu.
Czas cyklu to suma czasu fazy pierwotnej i wtórnej.
Różnica między pierwotną i wtórną prędkością podawania drutu nie może
przekraczać prędkości, która jest wskazana przez wykresy pierwotnej prędkości
drutu.
Przykład: Jeśli czas cyklu wynosi 0,25, a pierwotna prędkość podawania drutu
wynosi 15 m/min., różnica między pierwotną i wtórną prędkością podawania drutu
nie może przekraczać
6 m/min.
Przykład spawania A
W tym przykładzie spawamy blachę o grubości 10 mm za pomocą drutu
aluminiowego 1,2 mm w osłonie argonu.
Wprowadź następujące ustawienia za pomocą panelu sterowania:
Proces
Superpulse
Superpulse
Faza
Pierwotna
Wtórna
Metoda
Łuk zwarciowy/
natryskowy
Pulsacja
Typ drutu
AlMg
AlMg
Gaz osłonowy
Ar
Ar
Średnica drutu
1,2 mm
1,2 mm
Napięcie
(+ 1,0 V)
(+ 3,0 V)
Prędkość podawania
drutu
15,0 m/min.
11,0 m/min.
Czas fazy
0,1 s
0,1 s
Czas fazy pierwotnej i wtórnej wynosi 0,1 s + 0,1 s = 0,2 s.
Różnica w prędkości podawania drutu wynosi 15,0 m/min. - 11,0 m/min. = 4 m/min.
Przykład spawania B
W tym przykładzie spawamy blachę o grubości 6 mm za pomocą drutu
aluminiowego 1,2 mm w osłonie argonu.
Wprowadź następujące ustawienia za pomocą panelu sterowania:
Proces
Superpulse
Superpulse
Faza
Primary
Secondary
Metoda
Pulsacja
Pulsacja
Typ drutu
AlMg
AlMg
Gaz osłonowy
Ar
Ar
Średnica drutu
1,2 mm
1,2 mm
Napięcie
(+ 1,0 V)
(+ 2,0 V)
Prędkość podawania
drutu
12,5 m/min.
9,0 m/min.
Czas fazy
0,15 s
0,15 s
Czas fazy pierwotnej i wtórnej wynosi 0,15 s + 0,15 s = 0,3 s.
Różnica w prędkości podawania drutu wynosi 12,5 m/min. - 9,0 m/min. = 3,5 m/min.
bi23o
- 29 -
© ESAB AB 2012
PL
5
SPAWANIE MMA
Menu główne Proces
Spawanie MMA określane jest również spawaniem z wykorzystaniem elektrod
otulonych. Podczas zajarzania łuku elektroda topi się, a jej otulina wytwarza żużel
ochronny.
Tabela na stronie 89 przedstawia średnice elektrod, które można stosować do
spawania MMA.
5.1
Spawanie MMA DC
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Synergia
zależny
Regulacja
w
synergii
Natężenie prądu*
16 - 650 A
1A
Moc łuku
0 - 100%
1%
x
Min. współczynnik
prądowy
0 - 100%
1%
x
Rodzaj sterowania
0-1
Synergia
WYŁ. lub WŁ.
-
-
Hot start
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Czas "Hot start"
1 - 30
1
x
Amplituda "Hot start"
%
-
x
Limity konfiguracji
0 - 50
1
-
-
Limity parametrów
0 - 50
1
-
-
x
x
-
*) Maksymalne natężenie prądu zależy od typu używanego urządzenia.
5.2
Spawanie MMA AC
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Synergia
zależny
Regulacja
w
synergii
Natężenie prądu*
16 - 650 A
1A
Moc łuku
0 - 100%
1%
x
Min. współczynnik
prądowy
0 - 100%
1%
x
Rodzaj sterowania
0-1
Synergia
WYŁ. lub WŁ.
-
-
Hot start
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Czas "Hot start"
1 - 30
Amplituda "Hot start"
%
-
x
Limity konfiguracji
0 - 50
1
-
-
Limity parametrów
0 - 50
1
-
-
x
x
-
x
*) Maksymalne natężenie prądu zależy od typu używanego urządzenia.
bi23o
- 30 -
© ESAB AB 2012
PL
5.3
Objaśnienia funkcji dot. ustawień
DC, Prąd stały
Większe natężenie prądu wytwarza szersze jeziorko oraz lepszą penetrację w
obrabianym przedmiocie.
Prąd ustawia się w menu parametrów, ustawiania danych spawania lub trybu
szybkiego.
Moc łuku “Arc force"
Moc łuku ma istotne znaczenie przy ustalaniu zmian prądu w stosunku do zmian
długości łuku. Niższa wartość oferuje łagodniejszy łuk z mniejszą ilością
rozprysków.
Moc łuku ustawia się w menu danych spawania po wyłączeniu funkcji synergii.
Min. współczynnik prądowy
Ustawienie min. współczynnika prądowego wykorzystuje się w przypadku
określonych elektrod.
Ustawienia nie należy zmieniać.
Rodzaj sterowania
Wpływa na proces zwarcia i ciepło w spoinie.
Ustawienia nie należy zmieniać.
Synergia
Synergia w przypadku spawania MMA oznacza, że źródło prądu automatycznie
optymalizuje właściwości wybranego typu i średnicy elektrody.
Synergię dla spawania MMA uruchamia się w menu ustawiania danych spawania.
Gorący start “Hot start"
Gorący start zwiększa natężenie prądu spawania przez regulowany czas na
początku spawania, redukując ryzyko wystąpienia braku przetopu na początku
spoiny.
Funkcję "Hot start" dla metody MMA uruchamia się w menu ustawiania danych
spawania.
Limity konfiguracji i limity parametrów
W limitach wybiera się wartość limitu. Ustawienia zostały opisane w rozdziałach 10.4
"Edycja limitów konfiguracji" i 10.5 "Edycja limitów parametrów".
Limity aktywuje się w menu ustawiania danych spawania.
bi23o
- 31 -
© ESAB AB 2012
PL
6
SPAWANIE TIG
Menu główne Proces
Spawanie TIG
Spawanie TIG topi metal przedmiotu obrabianego, wykorzystując łuk zajarzony od
elektrody wolframowej, która się nie topi. Jeziorko i elektroda zabezpieczone są
gazem osłonowym.
Prąd pulsujący
Metoda pulsacyjna wykorzystywana jest w celu uzyskania lepszej kontroli nad
jeziorkiem spawalniczym i krzepnięciem. Częstotliwość impulsów jest
wystarczająco niska żeby umożliwić krzepnięcie fragmentu jeziorka spawalniczego
między kolejnymi impulsami. Metoda pulsacyjna posiada cztery kontrolowane
paremetry: długość impulsu, czas prądu tła, prąd impulsu i prąd tła.
6.1
Ustawienia w menu ustawiania danych spawania
6.1.1
Spawanie TIG DC bez pulsu
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
HF/LiftArc
HF lub LiftArc
-
Live TIG-start*
-
-
2/4-taktowe
2-taktowe lub 4-taktowe
-
Natężenie prądu*
4 - 500 A
1A
Czas Slope up
0 - 25 s
0,1 s
Czas Slope down
0 - 25 s
0,1 s
Przedwypływ gazu
0 - 25 s
0,1 s
Powypływ gazu
0 - 25 s
0,1 s
Automatyczny impuls
rozruchowy HF
OFF or ON
-
Impuls rozruchowy HF
4-500 A
1A
Limity konfiguracji
0 - 50
1
Limity parametrów
0 - 50
1
*) Maksymalne natężenie prądu zależy od typu używanego urządzenia.
bi23o
- 32 -
© ESAB AB 2012
PL
6.1.2
Spawanie TIG DC z pulsem
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
HF/LiftArc
HF lub LiftArc
-
2/4-taktowe
2-taktowe lub 4-taktowe
-
Natężenie prądu impulsu*
4 - 500 A
1A
Prąd bazy
4 - 500 A
1A
Czas pulsu
0,001 - 5 s
0,001 s
Czas trwania bazy
0,001 - 5 s
0,001 s
Czas Slope up
0 - 25 s
0,1 s
Czas Slope down
0 - 25 s
0,1 s
Przedwypływ gazu
0 - 25 s
0,1 s
Powypływ gazu
0 - 25 s
0,1 s
Automatyczny impuls
rozruchowy HF
OFF or ON
-
Impuls rozruchowy HF
4-500 A
1A
Limity konfiguracji
0 - 50
1
Limity parametrów
0 - 50
1
*) Maksymalne natężenie prądu zależy od typu używanego urządzenia.
6.1.3
Spawanie TIG AC bez pulsu
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
HF/LiftArc
HF lub LiftArc
-
2/4-taktowe
2-taktowe lub 4-taktowe
-
Natężenie prądu*
4 - 500 A
1A
Czas Slope up
0 - 25 s
0,1 s
Czas Slope down
0 - 25 s
0,1 s
Przedwypływ gazu
0 - 25 s
0,1 s
Powypływ gazu
0 - 25 s
0,1 s
Podgrzewanie
0 - 100
1
Częstotliwość
Hz
?
Balans
%
1%
Przesunięcie
A
Limity konfiguracji
0 - 50
1
Limity parametrów
0 - 50
1
*) Maksymalne natężenie prądu zależy od typu używanego urządzenia.
bi23o
- 33 -
© ESAB AB 2012
PL
6.2
Objaśnienia funkcji dot. ustawień
HF
Funkcja HF zajarza łuk za pomocą iskry powstałej w wyniku przybliżenia elektrody
do przedmiotu obrabianego.
HF uruchamia się w menu głównym metoda startowa.
LiftArct
Funkcja LiftArc zajarza łuk po przyłożeniu i wycofaniu elektrody od przedmiotu
obrabianego.
Zajarzanie łuku za pomocą funkcji LiftArct. Krok 1: dotknąć elektrodą przedmiotu obrabianego.
Krok 2: nacisnąć spust - nastąpi dopływ prądu o niskim natężeniu. Krok 3: spawacz odsuwa
elektrodę od przedmiotu obrabianego: następuje zajarzenie łuku i natężenie prądu wzrasta
automatycznie do wartości zadanej.
LiftArc uruchamia się w menu głównym ³ metoda startowa.
Funkcja „Live TIG-start"
Funkcja „Live TIG-start" zajarza ľuk po przyľożeniu i wycofaniu elektrody
wolframowej do przedmiotu obrabianego.
- Aktywacja funkcji “Live TIG-start" przeprowadzona w menu procesu.
bi23o
- 34 -
© ESAB AB 2012
PL
2-taktowe
Przedwypływ gazu
Slope
up
Slope down
Powypływ
gazu
Działa, kiedy używane jest 2-taktowe sterowanie uchwytem spawalniczym.
W sterowaniu 2-taktowym, naciśnięcie spustu (1) uchwytu spawalniczego TIG
uruchamia przedwypływ gazu (jeśli używany) i zajarza łuk. Następuje wzrost
natężenia prądu do wartości zadanej (sterowany przez funkcję Slope up, jeśli
używana). Zwolnienie spustu (2) zmniejsza natężenie prądu (lub uruchamia funkcję
Slope down, jeśli używana) i wygasza łuk. Występuje powypływ gazu, jeśli jest
używany.
Sterowanie 2-taktowe uruchamia się w menu głównym ³ tryb spustu lub na ekranie
parametrów.
4-taktowe
Przedwypływ gazu
Slope
up
Slope down
Powypływ
gazu
Działa, kiedy używane jest 4-taktowe sterowanie uchwytem spawalniczym.
W sterowaniu 4-taktowym, naciśnięcie spustu (1) uruchamia przedwypływ gazu (jeśli
używany). Pod koniec czasu początkowego wypływu gazu, następuje wzrost prądu
do poziomu początkowego (kilka amperów) i zajarzenie łuku. Zwolnienie spustu (2)
zwiększa natężenie prądu do wartości zadanej (z funkcją Slope up, jeśli używana).
Pod koniec spawania, spawacz ponownie naciska spust (3), co znów zmniejsza
natężenie prądu do poziomu kontrolnego (z funkcją Slope down, jeśli używana).
Ponowne zwolnienie spustu (4) wygasza łuk i uruchamia powypływ gazu.
Sterowanie 4-taktowe uruchamia się w menu głównym ³ tryb spustu lub na ekranie
parametrów.
Prąd
Większe natężenie prądu wytwarza szersze jeziorko i zapewnia lepszą penetrację w
przedmiocie obrabianym.
Prąd ustawia się w menu parametrów, ustawiania danych spawania lub
trybu szybkiego.
Dotyczy tylko spawania TIG prądem stałym.
bi23o
- 35 -
© ESAB AB 2012
PL
Prąd pulsu
Wyższa z wartości natężenia tych dwóch prądów w razie prądu pulsującego. Pulsacja
dotyczy również funkcji Slope up i Slope down.
Prąd pulsu ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania TIG z pulsem.
Prąd bazy
Niższa z wartości natężenia tych dwóch prądów w razie prądu pulsującego.
Prąd bazy ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania TIG z pulsem.
Czas pulsu
Czas, w którym prąd pulsu jest włączony w okresie pulsu.
Czas pulsu ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania TIG z pulsem.
Czas trwania bazy
Okres pulsu otrzymany z połączenia czasu prądu bazy z czasem prądu pulsu.
Czas trwania bazy ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania TIG z pulsem.
Prąd
Czas trwania
bazy
Prąd pulsu
Prąd bazy
Czas pulsu
Czas
Spawanie TIG z pulsem.
Narastanie prądu “Slope up"
Funkcja narastania prądu oznacza, że podczas zajarzania łuku TIG, prąd powoli
wzrasta do wartości zadanej. Zapewnia to “łagodniejsze" rozgrzewanie elektrody, a
także daje spawaczowi możliwość odpowiedniego ustawienia elektrody, zanim
zostanie osiągnięty zadany prąd spawania.
Funkcję Slope up ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Opadanie prądu “Slope down"
Spawanie TIG wykorzystuje “opadanie", czyli powolny spadek natężenia prądu w
określonym czasie, które umożliwia uniknięcie kraterów i/lub pęknięć po
zakończeniu spawania.
Funkcję Slope down ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
bi23o
- 36 -
© ESAB AB 2012
PL
Początkowy wypływ gazu
Kontrola czasu, w trakcie którego gaz ochronny wypływa zanim łuk zostanie
zajarzony.
Przedwypływ gazu ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Resztkowy wypływ gazu
Kontrola czasu, w trakcie którego gaz ochronny wypływa po wygaszeniu łuku.
Powypływ gazu ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Automatyczny impuls rozruchowy
Ta funkcja służy do szybkiego uzyskania stabilnego łuku.
Podgrzewanie
Setting value
Gaz osłonowy
Elektroda wolframowa
Ř
Kolor
Typ
Ar
Ar + 30%He
1.6
Zielony
WP
-
-
1.6
Zielony
WP
30
35
1.6
Złoty
WL15
20
20
1.6
Złoty
WL15
30
35
2.4
Zielony
WP
45
-
2.4
Zielony
WP
55
60
2.4
Złoty
WL15
40
40
2.4
Złoty
WL15
45
50
3.2
Zielony
WP
55
-
3.2
Zielony
WP
65
65
3.2
Złoty
WL15
60
60
3.2
Złoty
WL15
70
70
4.0
Zielony
WP
70
75
4.0
Zielony
WP
80
85
4.0
Złoty
WL15
65
65
4.0
Złoty
WL15
70
75
WP = czysta elektroda wolframowa WL15 = elektroda wolframowa lantanowa
Podgrzewanie elektrody ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania TIG prądem zmiennym.
bi23o
- 37 -
© ESAB AB 2012
PL
Częstotliwość
Niższa częstotliwość (prąd zmienny) przesyła więcej ciepła do przedmiotu
obrabianego i wytwarza szersze jeziorko spawalnicze.
Wyższa częstotliwość generuje węższy łuk o wyższej mocy (węższe jeziorko
spawalnicze).
Powypływ gazu ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania TIG prądem zmiennym.
Balans
Ustawienie balansu między półokresem elektrody dodatniej (+) i ujemnej (-)
podczas spawania prądem zmiennym (AC).
Niższy balans dostarcza więcej ciepła elektrodzie i zapewnia lepsze rozbijanie
tlenków na przedmiocie obrabianym.
Wyższy balans dostarcza więcej ciepła przedmiotowi obrabianemu, zapewniając
lepszą penetrację.
Balans ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania TIG prądem zmiennym.
Przesunięcie
Ta funkcja służy do podnoszenia lub obniżania poziomu zerowego.
Przy podniesionym poziomie zerowym, przedmiot obrabiany staje się bardziej
gorący i osiąga lepszą penetrację.
Przy obniżonym poziomie zerowym, elektroda staje się bardziej gorąca, a przedmiot
obrabiany osiąga gorszą penetrację.
Przesunięcie ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania TIG prądem zmiennym.
6.3
Objaśnienia pozostałych funkcji
Płukanie gazem
Płukanie gazem jest używane przy pomiarze przepływu gazu lub wypłukiwaniu
powietrza lub wilgoci z węży gazowych przed rozpoczęciem spawania. Płukanie
gazem trwa tak długo, jak wciskany jest przycisk i odbywa się bez napięcia i
podawania drutu.
Test gazu aktywuje się na ekranie parametrów.
bi23o
- 38 -
© ESAB AB 2012
PL
7
ŻŁOBIENIE ŁUKOWE
Menu główne Proces
Do żłobienia łukowego używa się specjalnych elektrod wykonanych z węglowego
pręta w miedzianej otulinie.
Łuk powstaje między węglowym prętem i przedmiotem obrabianym, topiąc materiał.
Powietrze doprowadza się w celu zdmuchnięcia stopionego materiału.
Do żłobienia łukowego można używać elektrod o następujących średnicach: 4,0 / 5,0
/ 6,0 / 8,0 / 10 i 13 mm.
Żłobienie łukowe nie jest zalecane w przypadku źródeł prądu poniżej 400 A.
7.1
Ustawienia w menu ustawiania danych spawania
Ustawienia
Zakres ustawień
W
Synergia
stopniach zależny
Regulacja
w
synergii
Napięcie
8 - 60 V
1V
x
x
Synergia*
WYŁ. lub WŁ.
-
-
-
Indukcyjność
0 - 100%
Rodzaj sterowania
1 - 12
x
1
x
*) Domyślna linia synergiczna: elektroda 5,0 mm (rdzeń węglowy).
7.2
Objaśnienia funkcji
Napięcie
Wyższe napięcie wytwarza szersze jeziorko i zapewnia lepszą penetrację w
przedmiocie obrabianym.
Napięcie ustawia się w menu parametrów, ustawiania danych spawania lub trybu
szybkiego.
Indukcyjność
UWAGA! Ustawienia nie należy zmieniać.
Rodzaj sterowania
Wpływa na proces zwarcia i ciepło w spoinie.
Ustawienia nie należy zmieniać.
bi23o
- 39 -
© ESAB AB 2012
PL
8
ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ
8.1
Metoda pracy panelu sterowania
Panel sterowania składa się z dwóch urządzeń: pamięci roboczej i pamięci danych
spawania.
Zapisz
Pamięć robocza
Pamięć danych spawania
Pobierz
W pamięci roboczej tworzony jest kompletny zestaw danych spawania, który można
zapisać w pamięci danych spawania.
Podczas spawania to zawsze zawartość pamięci roboczej steruje procesem. Dlatego
też jest również możliwe pobranie zestawu danych spawania z pamięci danych
spawania do pamięci roboczej.
Należy zwrócić uwagę, że pamięć robocza zawsze zawiera najbardziej aktualny
zestaw danych spawania. Można go pobrać z pamięci danych spawania lub z
ustawień zmienionych ręcznie. Innymi słowy, pamięć robocza nigdy nie jest pusta
ani "wyzerowana".
Menu główne Pamięć Pamięć danych spawania
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
W panelu sterowania można zapisać maksymalnie 255 zestawów danych
spawania. Każdy zestaw posiada numer od 1 do 255.
Można także usuwać i kopiować zestawy danych oraz pobrać dowolny zestaw
danych spawania do pamięci roboczej.
Poniższe przykłady pokazują, jak można zapisywać, pobierać, kopiować i usuwać.
bi23o
- 40 -
© ESAB AB 2012
PL
8.2
Zapisz
Jeśli pamięć danych spawania jest pusta, na wyświetlaczu pojawi się następujący
ekran.
WELD DATA MEMORY
Zapiszemy teraz
zestaw danych
spawania. Umieścimy
go w 5 komórce
pamięci. Naciśnij
ZAPISZ (STORE).
Zostanie wyświetlona
komórka 1. Obracaj
jednym z pokręteł
ustawień, aż osiągniesz
komórkę 5. Naciśnij
ZAPISZ (STORE).
STORE
QUIT
WELD DATA MEMORY
Wybierz piąty wiersz za 5 pomocą jednego z
pokręteł. Naciśnij
ZAPISZ (STORE).
STORE
2ND
FUNCT
QUIT
2ND
FUNCT
QUIT
Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran.
WELD DATA MEMORY
Zestaw danych
spawania został
zapisany w wierszu 5.
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
Części zawartości zestawu danych numer 5 są wyświetlane u dołu wyświetlacza.
bi23o
- 41 -
© ESAB AB 2012
PL
8.3
Pobierz
Pobierzemy teraz zapisany zestaw danych:
WELD DATA MEMORY
Wybierz wiersz za
pomocą jednego z
pokręteł. Naciśnij
klawisz POBIERZ
(RECALL).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
NO
YES
WELD DATA MEMORY
5 - (TIG)
Naciśnij klawisz TAK
(YES), aby potwierdzić,
że chcesz pobrać
zestaw danych numer
5.
TIG HF-START
100 AMP
Ta ikona na ekranie parametrów informuje, która
komórka pamięci jest pobierana.
bi23o
- 42 -
© ESAB AB 2012
PL
8.4
Usuń
Można usunąć jeden lub więcej zestawów danych w menu pamięci.
Usuniemy teraz zestaw danych, zapisany w poprzednim przykładzie.
WELD DATA MEMORY
Wybierz zestaw
danych. Naciśnij
klawisz USUŃ
(DELETE).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
NO
YES
WELD DATA MEMORY
Naciśnij TAK (YES),
aby potwierdzić
usuwanie.
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
Wróć do menu pamięci, naciskając klawisz NIE (NO).
bi23o
- 43 -
© ESAB AB 2012
PL
8.5
Kopiuj
Aby skopiować zawartość zestawu danych spawania do nowej komórki pamięci,
postępuj następująco:
WELD DATA MEMORY
Wybierz komórkę
pamięci, którą chcesz
skopiować i naciśnij
klawisz 2. FUNKCJA
(2ND FUNCT).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
WELD DATA MEMORY
Naciśnij klawisz
KOPIUJ (COPY).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
COPY
EDIT
2ND
FUNCT
QUIT
Skopiujemy teraz zawartość 5 komórki pamięci do komórki 50.
Użyj jednego z pokręteł, aby przejść do wybranej komórki pamięci - w tym przypadku
50.
bi23o
- 44 -
© ESAB AB 2012
PL
WELD DATA MEMORY
Naciśnij klawisz TAK
(YES).
50 -
COPY
DATA SET 5 TO POSITION: 50
NO
YES
Dane spawania numer 5 zostały skopiowane do 50 komórki pamięci.
Wróć do menu pamięci, naciskając klawisz KONIEC (QUIT).
8.6
Edytuj
Aby edytować zawartość zestawu danych spawania, postępuj następująco:
WELD DATA MEMORY
Wybierz komórkę
pamięci, którą chcesz
edytować i naciśnij
klawisz 2. FUNKCJA
(2ND FUNCTION).
Następnie naciśnij
klawisz EDYTUJ
(EDIT).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
COPY
bi23o
EDIT
- 45 -
2ND
FUNCT
QUIT
© ESAB AB 2012
PL
Wyświetlana jest część głównego menu i menu zawiera symbol
znajdujesz się w trybie edycji.
, co oznacza, że
TIG
Wybierz ustawienie,
które chcesz edytować
i naciśnij ENTER.
Wybierz z listy i
ponownie naciśnij
ENTER.
START METHOD
GUN TRIGGER MODE
HF-START
4-STROKE
TIG HF-START
100 AMP
SET
QUIT
WELD DATA SETTING
Naciśnij klawisz
USTAW. (SET), aby
przejść do menu
USTAWIANIE
DANYCH SPAWANIA
(WELD DATA
SETTING). Wybierz
wartości, które chcesz
edytować i dostosuj je
za pomocą pokręteł
plus/ minus. Zakończ,
naciskając klawisz
KONIEC (QUIT).
CURRENT
SLOPE UP TIME
SLOPE DOWN TIME
GAS PREFLOW
GAS POSTFLOW
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
100 A
0.0 S
2.0 S
0.5 S
5.0 S
-
EDIT DESCRIPTION
....
GAS
PURGE
4STROKE
REM
QUIT
Ustawienie danych spawania numer 5 zostało edytowane i zapisane.
bi23o
- 46 -
© ESAB AB 2012
PL
8.7
Nazwa
Aby nadać własną nazwę zapisanemu zestawowi danych spawania, postępuj
następująco:
WELD DATA MEMORY
Wybierz komórkę
pamięci, którą chcesz
nazwać i naciśnij
klawisz 2. FUNKCJA
(2ND FUNCTION).
Następnie naciśnij
klawisz EDYTUJ
(EDIT).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
COPY
EDIT
2ND
FUNCT
QUIT
WELD DATA SETTING
Naciśnij klawisz
USTAW. (SET), aby
przejść do menu
USTAWIANIE
DANYCH SPAWANIA
(WELD DATA
SETTING). Wybierz
EDYTUJ OPIS (EDIT
DESCRIPTION).
Naciśnij ENTER.
CURRENT
SLOPE UP TIME
SLOPE DOWN TIME
GAS PREFLOW
GAS POSTFLOW
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
100 A
0.0 S
2.0 S
0.5 S
5.0 S
-
EDIT DESCRIPTION
....
GAS
PURGE
4STROKE
REM
QUIT
Tutaj masz dostęp do klawiatury, której używa się w następujący sposób:
Ustaw kursor na żądanym znaku za
pomocą lewego pokrętła i klawiszy
strzałek. Naciśnij ENTER. Wpisz w
ten sposób pełne wyrażenie, które
może zawierać maksymalnie 40
znaków.
Naciśnij klawisz GOTOWE (DONE),
aby zapisać. Nazwa opcji będzie
widoczna na liście.
bi23o
- 47 -
© ESAB AB 2012
PL
9
MENU KONFIGURACJA
Menu główne Menu Konfiguracja
To menu zawiera następujące podmenu:
Język, patrz rozdział "Pierwszy krok - wybór języka" 2.4.
Blokada, patrz rozdział 9.1
Zdalne sterowanie, patrz rozdział 9.2
Ustawienia domyślne MIG/MAG, patrz rozdział 9.3
Ustawienia domyślne MMA, patrz rozdział 9.4
Klawisze funkcyjne trybu szybkiego, patrz rozdział 9.5
Dwa źródła sygnału startowego, patrz rozdział 9.6
Panel i zdalne sterowanie WŁ., patrz rozdział 9.7
Kontrola WF, patrz rozdział 9.7
Tryb auto. zapisu, patrz rozdział 9.9
Wybór danych spustem uchwytu, patrz rozdział 9.10
Dwa podajniki drutu, patrz rozdział 9.11.
Funkcje dokumentacyjne, patrz rozdział 9.12
Konserwacja, patrz rozdział 9.13
Jednostka długości, patrz rozdział 9.14
Częstotliwość wartości pomiarowej, patrz rozdział 9.15
Kod dostępu, patrz rozdział 9.16
9.1
Blokada
Menu główne Menu Konfiguracja Blokada
Włączenie funkcji blokady wymusza podanie hasła (kodu) przy opuszczaniu menu
parametrów, trybu zdalnego lub trybu szybkiego.
CODE LOCK
LOCK STATUS
SET / CHANGE LOCK CODE
OFF
QUIT
Blokadę włącza się w menu konfiguracji.
bi23o
- 48 -
© ESAB AB 2012
PL
9.1.1
Stan blokady
W stanie blokady można włączać/ wyłączać funkcję blokady, nie usuwając
istniejącego hasła w przypadku wyłączenia tej funkcji. Próba włączenia blokady, gdy
nie zapisano hasła, spowoduje wyświetlenie klawiatury w celu wpisania nowego
hasła.
Opuszczanie stanu blokady.
Znajdując się w menu parametrów lub trybu szybkiego, kiedy blokada jest
wyłączona, można bez problemu je opuścić, naciskając klawisz KONIEC (QUIT) lub
MENU, aby przejść do menu głównego.
Jeśli blokada jest włączona, przy próbie wyjścia, opuszczenia REM lub po
naciśnięciu przycisku programowego 2. FUNKCJA, pojawi się następujący
komunikat, ostrzegający użytkownika o blokadzie.
NACIŚNIJ ENTER, ABY WPISAĆ HASŁO...
PRESS ENTER FOR
LOCK CODE...
Tutaj można wybrać KONIEC (QUIT), aby wrócić do poprzedniego menu, lub
kontynuować, naciskając klawisz ENTER i wpisując hasło.
Zostanie wyświetlone menu z klawiaturą, gdzie można wpisać hasło. Naciskaj
klawisz ENTER po każdym znaku i potwierdź hasło, naciskając GOTOWE (DONE).
Pojawi się następujący komunikat:
MODUŁ ODBLOKOWANY! (MODUŁ ODBLOKOWANY!)
UNIT UNLOCKED!
Jeśli hasło jest nieprawidłowe, pojawi się komunikat o błędzie, oferujący
użytkownikowi opcję ponownego wpisania hasła lub powrotu do pierwotnego menu,
tj. menu parametrów lub trybu szybkiego.
Jeśli hasło jest prawidłowe, zostaną usunięte wszystkie blokady pozostałych menu,
choć blokada pozostanie włączona. Oznacza to, że możesz tymczasowo opuścić
menu parametrów i trybu szybkiego, zachowując stan blokady przy powrocie do tych
menu.
9.1.2
Ustal/zmień hasło blokady
W menu Ustal/zmień hasło blokady można edytować istniejące lub wprowadzić nowe
hasło. Hasło może się składać maksymalnie z 16 liter lub cyfr.
bi23o
- 49 -
© ESAB AB 2012
PL
9.2
Zdalne sterowanie
Menu główne Menu Konfiguracja Zdalne sterowanie
Przystawki zdalnego sterowania bez magistrali CAN należy podłączać przez adapter
sterowania zdalnego. Ta funkcja nie obsługuje metody SuperPulse.
Po podłączeniu należy aktywować przestawkę zdalnego sterowania w menu
parametrów za pomocą klawisza funkcyjnego ZDALNE.
9.2.1
Zastąp automatycznie
MIG/MAG REMOTE CONTROLS
Ustaw kursor w wierszu
ZDALNE
STEROWANIE
(REMOTE
CONTROLS). Naciśnij
ENTER, aby wyświetlić
listę opcji.
FORGET OVERRIDE
DIGITAL OP
ANALOG 1
-MIN
-MAX
ANALOG 2
-MIN
-MAX
ON
5-PROG
WIRE SPEED
0.8
25.0
VOLTAGE
-10
+10
QUIT
Po ustawieniu opcji ZASTĄP AUTOMATYCZNIE (FORGET OVERRIDE) w położeniu
"WŁ." (ON), zostanie automatycznie pobrana ostatnio pobierana pamięć przed
rozpoczęciem nowego spawania. Ma to na celu usunięcie wyników wszystkich
ustawień danych spawania, powstałych podczas ostatniej procedury spawania.
9.2.2
Konfiguracja cyfrowej przystawki zdalnego sterowania
Bez adaptera zdalnego sterowania
Podłączając przystawkę zdalnego sterowania z magistralą CAN, konfiguracja
przebiega automatycznie, OBSŁUGA CYFROWA (DIGITAL OP).
Z adapterem zdalnego sterowania
Używając cyfrowej przystawki zdalnego sterowania należy określić, jaki typ
przystawki sterowania zdalnego jest używany.
Ustaw kursor w wierszu OBSŁUGA CYFROWA (DIGITAL OP) i naciśnij ENTER, aby
wyświetlić listę opcji.
BINARY CODED
10-PROGR
Przystawka 32-programowa KODOWANIE BINARNE (BINARY CODED)
Przystawka 10-programowa* 10-PROGRAMOWA (10-PROGR)
* lub uchwyt spawalniczy z wyborem programów RS3
bi23o
- 50 -
© ESAB AB 2012
PL
9.2.3
Konfiguracja analogowej przystawki zdalnego sterowania
Bez adaptera zdalnego sterowania
Podłączając przystawkę zdalnego sterowania z magistralą CAN, konfiguracja
potencjometrów ANALOG 1 i ANALOG 2 przebiega automatycznie. Konfiguracji nie
można zmienić.
Z adapterem zdalnego sterowania
Używając analogowej przystawki zdalnego sterowania, można określić na panelu
sterowania, które potencjometry zostaną użyte (maksymalnie 2).
Potencjometry są nazywane ANALOG 1 i ANALOG 2 w panelu sterowania i
odwołują się do własnych ustawionych parametrów procesu spawania, np.
parametru podawania drutu (ANALOG 1) i parametru napięcia (ANALOG 2) metodą
MIG/MAG.
Jeśli ustawisz kursor w wierszu ANALOG 1 i naciśniesz
ENTER, pojawi się lista.
NONE
WIRE SPEED
Możesz wybrać, czy potencjometr ANALOG 1 ma zostać użyty do obsługi opcji
PRĘD. PODAW. DRUTU (WIRE SPEED), czy nie zostanie użyty - BRAK (NONE).
Zaznacz wiersz PRĘD. PODAW. DRUTU (WIRE SPEED) i naciśnij ENTER.
Jeśli ustawisz kursor w wierszu ANALOG 2 i naciśniesz
ENTER, pojawi się lista.
NONE
VOLTAGE
Możesz wybrać, czy potencjometr ANALOG 2 ma zostać użyty do obsługi opcji
NAPIĘCIE (VOLTAGE), czy nie zostanie użyty - BRAK (NONE).
Zaznacz wiersz NAPIĘCIE (VOLTAGE) i naciśnij ENTER.
Cała konfiguracja przystawki zdalnego sterowania obejmuje wszystkie podłączone
podajniki drutu.
Usunięcie potencjometru ANALOG 1 w konfiguracji będzie dotyczyć obu podajników
drutu, w przypadku używania dwóch urządzeń.
bi23o
- 51 -
© ESAB AB 2012
PL
9.2.4
Skala na wejściach
Można ustawić zakres sterowania używanych potencjometrów. W tym celu należy
określić wartości minimalną i maksymalną w panelu sterowania za pomocą pokręteł
plus/ minus.
Należy pamiętać, że można ustawić różne limity napięcia w trybie synergicznym i
niesynergicznym. Ustawienie napięcia w synergii stanowi odchylenie (plus lub
minus) wartości synergii. W trybie niesynergicznym, ustawienie napięcia jest
wartością bezwzględną. Zestaw wartości dotyczy synergii, kiedy użytkownik znajduje
się w trybie synergicznym. Poza trybem synergicznym będzie to wartość
bezwzględna.
Istnieją także różne limity sterowania napięciem dla spawania łukiem zwarciowym/
natryskowym oraz z pulsacją w trybie niesynergicznym.
Wartość po wyzerowaniu
Synergia - łuk zwarciowy/ natryskowy i pulsacja
Brak synergii - łuk zwarciowy/ natryskowy
Brak synergii - pulsacja
9.3
min. -10 V
min. 8 V
min. 8 V
maks. 10 V
maks. 60 V
maks. 50 V
Ustawienia domyślne MIG/MAG
Menu główne Menu Konfiguracja Ustawienia domyślne MIG/MAG
W tym menu można ustawić:
Przycisk uchwytu - tryb pracy (2-takt. / 4-takt.)
Konfiguracja sterowania 4-taktowego
Konfiguracja klawiszy funkcyjnych
Pomiar napięcia podczas pulsacji
Podajnik AVC
"Release pulse"
9.3.1
Przycisk uchwytu - tryb pracy (2-takt. / 4-takt.)
2-taktowe
Przedwypływ
gazu
Hot
start
Spawanie
Wypełn Powypływ gazu
ianie
krateru
Działa w czasie 2-taktowego sterowania uchwytem spawalniczym.
bi23o
- 52 -
© ESAB AB 2012
PL
Przedwypływ gazu (jeśli używany) rozpoczyna się w chwili naciśnięcia spustu
uchwytu spawalniczego (1). Następuje rozpoczęcie procesu spawania. Po
zwolnieniu spustu (2), rozpoczyna się wypełnianie krateru (jeśli wybrane) i prąd
spawania zostaje zatrzymany. Rozpoczyna się powypływ gazu (jeśli wybrany).
WSKAZÓWKA:Ponowne naciśnięcie spustu podczas wypełniania krateru
spowoduje dalsze wypełnianie krateru do momentu zwolnienia spustu
(wykropkowana linia). Wypełnianie krateru można również przerwać poprzez szybkie
naciśnięcie i zwolnienie spustu w trakcie procesu.
Sterowanie 2-taktowe uruchamia się w menu parametrów, konfiguracji lub klawiszem
funkcyjnym w menu parametrów.
4-taktowe
Sterowanie 4-taktowe posiada 3 pozycje startowe i 2 końcowe. To jest 1 pozycja
startowa i końcowa. Przy zerowaniu zostanie wybrana pozycja 1. Patrz rozdział
9.3.2 "Konfiguracja sterowania 4-taktowego".
Przedwypływ
gazu
Hot
start
Spawanie
Wypełnia Powypływ gazu
nie
krateru
Działa, kiedy używane jest 4-taktowe sterowanie uchwytem spawalniczym.
Przedwypływ gazu rozpoczyna się w chwili naciśnięcia spustu uchwytu
spawalniczego (1). Zwolnienie spustu uruchamia proces spawania. Ponowne
naciśnięcie spustu (3) rozpoczyna wypełnianie krateru (jeśli wybrane) i redukuje
dane spawania do niższej wartości. Zwolnienie spustu (4) całkowicie zatrzymuje
spawanie i rozpoczyna powypływ gazu (jeśli wybrany).
WSKAZÓWKA: Wypełnianie krateru zostanie zatrzymane w momencie zwolnienia
spustu. Natomiast wciskanie spustu umożliwia dalsze wypełnianie krateru
(kropkowana linia).
Sterowanie 4-taktowe uruchamia się w menu parametrów, konfiguracji lub klawiszem
funkcyjnym w menu parametrów. Nie można wybra– trybu spustu uchwytu
(4-taktowego), jeśli spawanie punktowe jest WŁ.
bi23o
- 53 -
© ESAB AB 2012
PL
9.3.2
Konfiguracja sterowania 4-taktowego
W konfiguracji sterowania 4-taktowego mogą wystąpić jego różne funkcje startowe i
końcowe.
Ustawienie startowe sterowania 4-taktowego
Sterowany spustem przedwypływ gazu, patrz rozdział 9.3.1 "Sterowanie
4-taktowe"
Sterowany czasowo przedwypływ gazu
Wypływ gazu
Podawanie drutu
Przedwypływ
gazu
Spawanie
Wciśnij spust (1) - rozpocznie się przedwypływ gazu; po zadanym czasie
przedwypływu gazu rozpocznie się proces spawania. Zwolnij spust (2).
Sterowany spustem "Hot start"
Wypływ gazu
Podawanie drutu
Przedwypływ
gazu
Hot start
Spawanie
Wciśnij spust (1) - rozpocznie się przedwypływ gazu i uruchomi się funkcja "Hot
start", która będzie działać do momentu zwolnienia spustu (2).
bi23o
- 54 -
© ESAB AB 2012
PL
Ustawienie końcowe sterowania 4-taktowego
Sterowane czasowo wypełnianie krateru z możliwym wydłużeniem, patrz rozdział
9.3.1 "Sterowanie 4-taktowe"
Sterowany spustem czas wypełniania krateru
Wypływ gazu
Podawanie drutu
Spawanie
-----Wypełnianie
krateru----
Wciśnij spust (3) - rozpocznie się i zakończy wypełnianie krateru. Jeśli spust
zostanie zwolniony (4) w czasie wypełniania krateru (czas wypełniania krateru
ulegnie skróceniu), spawanie zostanie przerwane.
9.3.3 Konfiguracja klawiszy funkcyjnych
Klawisze funkcyjne zostały opisane wyżej. Podczas spawania MIG/MAG użytkownik
ma możliwość ustawienia funkcji tych klawiszy, wybierając je z listy opcji. Siedmiu
klawiszom funkcyjnym można przypisać różne funkcje.
Dostępne są następujące opcje:
Brak
Test gazu
Wprowadzanie drutu
Sterowanie 2-taktowe/ 4-taktowe
Wypełnianie krateru WŁ./WYŁ.
Start pełzający WŁ./WYŁ.
Hot start WŁ./WYŁ.
Wybór danych spawania spustem uchwytu
Na ekranie wyświetlane są dwie kolumny: jedna dla funkcji i jedna dla numeru
klawisza
SOFT KEYS SETUP
Function
Soft key
NONE
GAS PURGE
WIRE INCHING
TRIGGER MODE (2/4)
CRATER FILL ON/OFF
CREEP START ON/OFF
HOT START ON/OFF
TRIGGER SWITCH
GAS
PURGE
bi23o
WIRE
INCH
- 55 -
1
2
3
4
5
6
7
4STROKE
2ND
FUNCT
QUIT
© ESAB AB 2012
PL
Panel posiada pięć klawiszy funkcyjnych. Naciskając klawisz 2. FUNKCJA (2ND
FUNCT) można uzyskać kolejne pięć klawiszy funkcyjnych.
Podczas przypisywania klawiszom funkcji są one numerowane od lewej w
następujący sposób:
1
2
3
4
5
6
2ND
FUNCT
7
QUIT
2ND
FUNCT
Aby przypisać nową funkcję danemu klawiszowi, postępuj następująco:
Ustaw kursor w wierszu funkcji podpisanej BRAK (NONE) i naciśnij klawisz z
funkcją, która ma zmienić numer klawisza.
Powtórz tę procedurę z klawiszem o numerze, który chcesz użyć.
Ustaw kursor w wierszu funkcji, której chcesz przypisać nowy numer klawisza i
naciśnij klawisz funkcyjny, któremu chcesz przypisać tę funkcję.
Pozostałym klawiszom można przypisać nowe funkcje w ten sam sposób, łącząc w
pary jedną z funkcji z lewej kolumny z numerem klawisza z prawej kolumny.
9.3.4
Pomiar napięcia podczas pulsacji
Opcje metod napięcia podczas pulsacji są następujące:
Wartość szczytowa dla napięcia pulsu (PULS)
Napięcie jest mierzone tylko podczas pulsacji i filtrowane, zanim jego wartość
zostanie wyświetlona na ekranie.
Średnia wartość napięcia ŚREDNIE (AVERAGE)
Napięcie jest mierzone ciągle i filtrowane, zanim zostanie wyświetlona jego
wartość.
Wyświetlone wartości pomiarów są używane jako dane wejściowe dla
wewnętrznych i zewnętrznych funkcji dokumentacyjnych.
9.3.5
Podajnik AVC
Po podłączeniu podajnika drutu AVC (ARC VOLTAGE CONTROL), przejdź do menu
KONFIGURACJA w USTAWIENIA PODSTAWOWE MIG/MAG. Naciśnij ENTER przy
wierszu podajnika drutu AVC i wybierz WŁ. Urządzenie zostaje automatycznie
skonfigurowane do współpracy z podajnikiem drutu AVC.
9.3.6
Release pulse
Jeśli drut utknie w przedmiocie obrabianym, system to wykryje. Zostaje wysłany
impuls prądu, który uwalnia drut z powierzchni.
Aby uzyskać tę funkcję, wybierz RELEASE PULSE na liście w USTAWIENIA
PODSTAWOWE MIG/MAG, po czym naciśnij ENTER i wybierz WŁ.
bi23o
- 56 -
© ESAB AB 2012
PL
9.4
Ustawienia domyślne MMA
Menu główne Menu Konfiguracja Ustawienia domyślne MMA
Spawanie kropelkowe
Spawanie kropelkowe można stosować przy spawaniu za pomocą elektrod
nierdzewnych. Ta funkcja polega na zajarzaniu i wygaszaniu łuku na przemian, w
celu uzyskania lepszej kontroli nad dostarczanym ciepłem. Aby wygasić łuk,
wystarczy tylko nieco unieść elektrodę.
Tutaj można wybrać opcję WŁ. lub WYŁ.
9.5
Klawisze funkcyjne trybu szybkiego
Klawisze funkcyjne DANE SPAWANIA 1 - DANE SPAWANIA 4 są wyświetlane w
menu trybu szybkiego. Konfiguruje się je w następujący sposób:
FAST MODE SOFT KEYS
Ustaw kursor w wierszu SOFT KEY NUMBER
KLAWISZ FUNKCYJNY ASSOCIATED WELD DATA
NR (SOFT KEY
NUMBER).
1
5
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE ON
Fe, C=2, 1.2 mm
+ 3.5 VOLT, 7.6 M/MIN
STORE
DELETE
QUIT
Klawisze są ponumerowane od 1 do 4, od lewej do prawej. Wybierz żądany klawisz,
podając jego numer za pomocą pokręteł plus/ minus.
Następnie przewiń w dół lewym pokrętłem do kolejnego wiersza PRZYPISANE
DANE SPAWANIA (ASSOCIATED WELD DATA). Tutaj możesz przejrzeć zestawy
danych spawania, zapisane w pamięci danych spawania. Wybierz żądany numer
danych spawania za pomocą pokręteł plus/ minus. Naciśnij ZAPISZ (STORE), aby
zapisać. Aby usunąć zapisany zestaw, naciśnij USUŃ (DELETE).
9.6
Dwa źródła sygnału startowego
Po włączeniu tej opcji (WŁ.) można rozpocząć spawanie MIG/MAG zarówno z
wejścia startowego podajnika drutu, jak i z wejścia startowego TIG źródła prądu. Po
rozpoczęciu spawania z wejścia sygnału startowego, należy je zatrzymać z tego
samego wejścia.
bi23o
- 57 -
© ESAB AB 2012
PL
9.7
Panel i zdalne sterowanie WŁ.
Menu główne Menu Konfiguracja Panel i zdalne sterowanie WŁ.
Zazwyczaj nie można zmieniać ustawień za pomocą przycisków, kiedy panel jest w
trybie zdalnego sterowania. Po włączeniu trybu zdalnego sterowania PANEL I
ZDALNE STEROWANIE WŁ. można zmieniać ustawienia prądu/ podawania drutu
lub napięcia za pomocą panelu sterowania i zdalnego sterowania.
Kiedy opcja PANEL I ZDALNE STEROWANIE WŁ. jest używana w kombinacji z
limitami, pracę urządzenia można ograniczyć do określonego zakresu ustawień.
Dotyczy to następujących ustawień: prędkość podawania drutu i napięcie dla
spawania MIG/MAG, ustawienie natężenia prądu dla spawania MMA i TIG, prąd
pulsu z TIG z pulsem.
9.8
Kontrola WF
Menu główne Menu Konfiguracja Kontrola WF
Funkcja KONTROLA WF zwykle będzie włączona (WŁ.). Funkcja ta służy do
określonych rozwiązań klienta.
9.9
Tryb auto. zapisu
Menu główne Menu Konfiguracja Tryb auto. zapisu
Po pobraniu zestawu danych spawania z komórki pamięci w pamięci danych
spawania i zmianie ustawień, zmiany zostaną automatycznie zapisane w komórce
pamięci po pobraniu nowego zestawu danych spawania z pamięci.
Ręczne zapisywanie danych spawania w komórce pamięci blokuje kolejny
automatyczny zapis.
Komórka pamięci, w której zapisano dane, wyświetlana jest w prawym górnym rogu
na ekranie parametrów.
9.10
Wybór danych spustem uchwytu
Menu główne Menu Konfiguracja Wybór danych spustem uchwytu
Ta funkcja umożliwia przechodzenie między różnymi ustawionymi opcjami danych
spawania poprzez dwukrotne naciśnięcie spustu uchwytu spawalniczego.
Można przechodzić między maksymalnie 5 wybranymi komórkami pamięci. (Patrz
rozdział 8 "Zarządzanie pamięcią")
WYŁ. (OFF) - Brak przechodzenia między danymi spawania.
ŁUK WYŁ. (ARC OFF) - Użytkownik nie może przechodzić między komórkami
pamięci podczas spawania.
WŁ. (ON) - Użytkownik zawsze może przechodzić między komórkami pamięci.
bi23o
- 58 -
© ESAB AB 2012
PL
Włączanie funkcji wyboru danych spustem uchwytu
TRIGGER WELD DATA SWITCH
Ustaw kursor w wierszu TRIGGER WELD DATA SWITCH
ADD/DELETE WELD DATA
WYBÓR DANYCH
SPUSTEM UCHWYTU
(TRIGGER WELD
SELECTED WELD DATA
DATA SWITCH) i
naciśnij ENTER.
Wybierz WYŁ., ŁUK
WYŁ. lub WŁ. Naciśnij
ENTER.
OFF
5
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE ON
Fe, CO2, 1.2 mm
+ 3.5 VOLT, 7.6 M/MIN
QUIT
Wybór danych spawania z pamięci
TRIGGER WELD DATA SWITCH
Ustaw kursor w wierszu TRIGGER WELD DATA SWITCH
ADD/DELETE WELD DATA
DODAJ/USUŃ DANE
SPAWANIA (ADD/
DELETE WELD DATA). SELECTED WELD DATA 5 19
OFF
19
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE OFF
Fe, CO2, 1.2 mm
+ 6 VOLT, 9 M/MIN
STORE
DELETE
QUIT
Używając pokręteł plus/ minus, wybierz numery komórek pamięci, w których
zapisano bieżące dane spawania, po czym naciśnij klawisz ZAPISZ (STORE).
Wiersz WYBRANE DANE SPAWANIA (SELECTED WELD DATA) wskaże, które
dane spawania zostały wybrane i w jakiej kolejności, od lewej do prawej. Zestaw
danych spawania ostatnio wybranej komórki jest wyświetlany pod linią na
wyświetlaczu.
Aby usunąć dane spawania, powtórz powyższą procedurę, naciskając klawisz USUŃ
(DELETE).
bi23o
- 59 -
© ESAB AB 2012
PL
9.11
Wiele podajników drutu
Menu główne Menu Konfiguracja Wiele podajników drutu
Podłączając kilka podajników drutu (maks. 4), należy używać podajników bez
modułu danych spawania, tj. z pustym panelem..
Wszystkie podajniki drutu dostarczane klientom mają numer identyfikacyjny 1.
Pierwsza rzecz, jaką należy zrobić przy podłączaniu kilku podajników drutu, to
zmiana numeru ID (adres węzła) jednego z podajników.
Aby zmienić numer ID, postępuj następująco:
Podłącz pierwszy podajnik drutu i przejdź do menu "WIELE PODAJNIKÓW
DRUTU" (MULTIPLE WIRE FEEDERS).
Naciśnij i zwolnij spust, aby włączyć podajnik drutu.
Następnie odczytaj jego numer ID w pierwszym wierszu (za pierwszym razem
powinien to być numer 1). Wybierz nowy numer ID od 2 do 4.
MULTIPLE WIRE FEEDERS
Ustaw kursor w wierszu CURRENT ID NUMBER
SELECT A NEW ID NUMBER
WYBIERZ NOWY
NUMER ID (SELECT A
NEW ID NUMBER).
CONNECTED WIRE FEEDERS ID:
Ustaw żądany numer
między 1 i 4 za pomocą
pokręteł plus/ minus.
Naciśnij ENTER.
1
QUIT
Cyfra numeru ID w górnym wierszu zmieni się żądaną cyfrę.
Podłącz kolejny podajnik drutu.
Naciśnij i zwolnij spust, aby włączyć ten podajnik drutu. Zobaczysz, że
urządzenie ma numer identyfikacyjny 1.
Konfiguracja jest zakończona i możesz zacząć używać urządzenia w zwykły sposób.
Tak samo można skonfigurować i uruchomić cztery podajniki drutu. W przypadku
używania kilku podajników drutu nie jest ważne, jakie otrzymały numery
identyfikacyjne, tylko żeby miały różne numery, które umożliwią ich rozróżnienie.
Uważaj, aby nie przydzielić tego samego numeru ID dwóm podajnikom drutu. Jeśli
tak się stanie, napraw to, odłączając jeden z nich i ponownie wykonaj powyższą
procedurę od początku. Zawsze możesz przejść do menu "WIELE PODAJNIKÓW
DRUTU" i sprawdzić numery ID podłączonych podajników, naciskając spust.
W wierszu ID PODŁĄCZONYCH PODAJNIKÓW DRUTU (CONNECTED WIRE
FEEDERS ID) możesz sprawdzić numery ID wszystkich podłączonych podajników
drutu.
bi23o
- 60 -
© ESAB AB 2012
PL
9.12
Funkcje dokumentacyjne
Menu główne Menu Konfiguracja Funkcje dokumentacyjne
Warunki rejestrowania zakończonych
spawań ustawia się w menu Funkcje
dokumentacyjne w menu Konfiguracja.
Zaznacz wiersz i naciśnij ENTER. Jeśli
wybrano WŁ. (ON), każde spawanie
zostanie zapisane jako plik tekstowy z
rozszerzeniem .aqd. Codziennie jest
tworzony nowy plik. Rejestrowane są
następujące informacje:
Czas rozpoczęcia spawania
Czas trwania spawania
Maksymalne, minimalne i średnie natężenie prądu podczas spawania
Maksymalne, minimalne i średnie napięcie podczas spawania
Maksymalna, minimalna i średnia moc podczas spawania
Dodatkowe informacje na temat funkcji dokumentacyjnej można znaleźć w rozdziale
10.7.
9.13
Konserwacja
Menu główne Menu Konfiguracja Konserwacja
W tym menu usatwia się częstotliwość wymiany końcówki kontaktowej. Określ liczbę
startów spawania, po której należy wymienić końcówkę, zaznaczając wiersz CZĘST.
WYMIANY KOŃCÓWKI KONT. (CONTACT TIP CHANGE INTERVAL) i naciskając
ENTER. Następnie ustaw żądaną wartość za pomocą pokręteł plus/ minus. Kiedy
minie termin przeglądu, w dzienniku błędów zostanie wyświetlony kod usterki 54.
Skasuj go, naciskając klawisz funkcyjny WYZERUJ (RESET).
Kiedy zamiast liczby startów jest wybrany LIMIT ŁĄCZNEGO CZASU PRACY
(TOTAL RUNNING TIME LIMIT), zostanie wezwany technik autoryzowanego
serwisu firmy ESAB.
SERVICE
CONTACT TIP CHANGE INTERVAL
WELD COUNT
TOTAL RUNNING TIME LIMIT
TOTAL RUNNING TIME
RESET
bi23o
0 Welds
0 Welds
0d00:00:00
0d00:00:00
QUIT
- 61 -
© ESAB AB 2012
PL
9.14
Jednostka długości
Menu główne Menu Konfiguracja Jednostka długości
Tutaj wybiera się jednostkę miary, metryczną lub w calach:
METRIC
INCH
9.15
Częstotliwość wartości pomiarowej
Menu główne Menu Konfiguracja Częst. wartości pomiarowej
Tutaj ustawia się częstotliwość wartości pomiarowej, regulując wartość w zakresie
od 1 do 10 Hz za pomocą jednego z pokręteł plus/ minus.
Częstotliwość pomiaru wartości wpływa tylko na dane pomiarów w obliczeniach danych
o jakości.
9.16
Kod dostępu
Menu główne Menu Konfiguracja Kod dostępu
Funkcja KOD DOSTĘPU (REGISTER KEY) umożliwia odblokowanie pewnych
funkcji, które nie zostały zawarte w podstawowej wersji panelu sterowania.
Informacje na temat tych funkcji można znaleźć na stronie 81.
Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, należy skontaktować się z firmą ESAB. Po
podaniu seryjnego numeru urządzenia otrzymasz kod dostępu, który należy wpisać
w menu KOD DOSTĘPU (REGISTER KEY).
Naciśnij WPROWADŹ KOD (ENTER KEY) i wpisz kod dostępu za pomocą
wyświetlanej klawiatury. Ustaw kursor na żądanym znaku za pomocą lewego
pokrętła i klawiszy strzałek. Naciśnij ENTER. Po wpisaniu pełnego wyrażenia naciśnij
GOTOWE (DONE).
Aby aktywować, naciśnij klawisz AKTYWUJ (ACTVTE). Pojawi się komunikat: KOD
AKTYWNY (KEY ACTIVATED). W razie niepowodzenia rejestracji pojawi się
komunikat: KOD NIEPRAWIDŁOWY (INCORRECT KEY). Sprawdź kod dostępu i
spróbuj ponownie.
bi23o
- 62 -
© ESAB AB 2012
PL
10
NARZĘDZIA
Menu główne Narzędzia
To menu zawiera następujące podmenu:
Dziennik błędów, patrz rozdział 10.1.
Eksport / Import, patrz rozdział 10.2.
Menedżer plików, patrz rozdział 10.3.
Edycja limitów konfiguracji, patrz rozdział 10.4.
Edycja limitów parametrów, patrz rozdział 10.5.
Statystyka produkcji, patrz rozdział 10.6.
Funkcje dokumentacyjne, patrz rozdział 10.7.
Zdefiniowane dane synergiczne, patrz rozdział 10.8.
Kalendarz, patrz rozdział 10.9.
Konta użytkowników, patrz rozdział 10.10.
Informacje o urządzeniu, patrz rozdział 10.11
10.1
Dziennik błędów
Menu główne Narzędzia Dziennik błędów
Kody do zarządzania usterkami służą do informowania o usterkach w procesie
spawania. Na wyświetlaczu pojawia się wtedy menu kontekstowe. W prawym
górnym rogu wyświetlacza pojawia się wykrzyknik
Uwaga!
.
znika z wyświetlacza zaraz po przejściu do menu dziennika błędów.
Wszystkie błędy, które wystąpiły podczas używania urządzeń spawalniczych, są
dokumentowane jako komunikaty o błędach w dzienniku błędów. Można zapisać
maksymalnie 99 komunikatów o błędach. Jeśli dziennik błędów zapełni się, tj.
zostanie zapisanych 99 komunikatów o błędach, kolejna usterka spowoduje
automatyczne usunięcie najstarszego komunikatu.
bi23o
- 63 -
© ESAB AB 2012
PL
Menu dziennika błędów zawiera następujące informacje:
Numer błędu
Data wystąpienia błędu
Godzina wystąpienia błędu
Urządzenie, w którym wystąpił błąd
Kod zarządzania błędem
ERROR LOG
Index
Date
1
2
Time
080917
080918
Unit
11:24:13
10:24:18
Error
8
8
19
17
Lost contact with wire feeder
DELETE
ALL
DELETE
UPDATE
VIEW
TOTAL
QUIT
10.1.1 Urządzenia
1
= chłodnica
4
= przystawka zdalnego sterowania
2
= źródło prądu
5
= moduł AC
3
= podajnik drutu
8
= panel sterowania
10.1.2 Objaśnienia kodów błędów
Poniżej podano kody zarządzania usterkami, które użytkownicy mogą naprawiać
samodzielnie. W przypadku innych kodów należy wezwać technika serwisu.
Kod
błędu
1
2
3
bi23o
Opis
Błąd pamięci programu (EPROM)
Pamięć programu jest uszkodzona.
Ten błąd nie wyłącza żadnej funkcji.
Działanie: Uruchom urządzenie ponownie. Jeśli błąd występuje nadal, wezwij technika
serwisu.
Błąd mikroprocesora pamięci RAM
Mikroprocesor nie może odczytać/ zapisać do pamięci wewnętrznej.
Ten błąd nie wyłącza żadnej funkcji.
Działanie: Uruchom urządzenie ponownie. Jeśli błąd występuje nadal, wezwij technika
serwisu.
Błąd pamięci zewnętrznej RAM
Mikroprocesor nie może odczytać/ zapisać do pamięci zewnętrznej.
Ten błąd nie wyłącza żadnej funkcji.
Działanie: Uruchom urządzenie ponownie. Jeśli błąd występuje nadal, wezwij technika
serwisu.
- 64 -
© ESAB AB 2012
PL
Kod
błędu
4
5
6
7
12
14
15
16
17
bi23o
Opis
Niskie zasilanie 5 V
Napięcie zasilania jest zbyt niskie.
Bieżący proces spawania został zatrzymany i nie może być wznowiony.
Działanie:Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli błąd występuje
nadal, wezwij technika serwisu.
Przekroczenie limitu napięcia pośredniego DC
Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. Napięcie może być zbyt wysokie w wyniku
poważnych przebiegów przejściowych w zasilaniu sieciowym lub słabego zasilania
(wysoka indukcyjność zasilania lub brak fazy).
Źródło prądu zostało zatrzymane i nie można go uruchomić.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli błąd występuje
nadal, wezwij technika serwisu.
Wysoka temperatura
Zadziałał wyłącznik termiczny.
Bieżący proces spawania został zatrzymany i nie można go uruchomić ponownie do chwili
zresetowania wyłącznika.
Działanie: Sprawdź, czy wloty lub wyloty powietrza chłodzącego nie są zablokowane lub
zatkane brudem. Sprawdź używany cykl pracy, aby upewnić się, że urządzenie nie jest
przeciążane.
Wysoki prąd pierwotny
Źródło prądu pobiera zbyt dużo prądu z napięcia DC, które go dostarcza.
Źródło prądu zostało zatrzymane i nie można go uruchomić.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli błąd występuje
nadal, wezwij technika serwisu.
Błąd komunikacji (ostrzeżenie)
Obciążenie magistrali systemowej CAN jest chwilowo zbyt wysokie.
Możliwe, że źródło prądu lub podajnik drutu utraciły kontakt z panelem sterowania.
Działanie: Sprawdź, czy wszystkie urządzenia są prawidłowo połączone.
Jeśli błąd występuje nadal, wezwij technika serwisu.
Błąd komunikacji
Magistrala systemowa CAN chwilowo nie działa z powodu zbyt dużego obciążenia.
Bieżący proces spawania zostaje zatrzymany.
Działanie: Sprawdź, czy wszystkie urządzenia są prawidłowo połączone. Wyłącz
zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli błąd występuje nadal, wezwij
technika serwisu.
Komunikaty zostały utracone
Mikroprocesor nie może wystarczająco szybko przetwarzać nadchodzących informacji, co
prowadzi do ich utraty.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli usterka występuje
nadal, wezwij technika serwisu.
Wysokie napięcie obwodu otwartego
Napięcie obwodu otwartego by ło zbyt wysokie.
Dzia łanie: Wy łącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli usterka
występuje nadal należy wezwać technika serwisu.
Brak komunikacji z innym urządzeniem
Bieżące czynności zostaną zatrzymane i nie można będzie rozpocząć spawania.
Przyczyną błędu może być przerwany obwód w połączeniu (np. w kablu CAN) między
modułem danych spawania i innym urządzeniem. Określone urządzenie jest wyświetlane
w dzienniku błędów.
Działanie: Sprawdź kable CAN. Jeśli błąd występuje nadal, wezwij technika serwisu.
- 65 -
© ESAB AB 2012
PL
Kod
błędu
19
22
23
25
26
28
40
54
60
64
70
71
bi23o
Opis
Błąd zasilanej baterią pamięci danych RAM
Spadek napięcia baterii
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Panel sterowanie
zostanie zresetowany. Ustawienia będą wyświetlane języku angielskim, tj. MIG/MAG,
SHORT/SPRAY, Fe, CO2, 1,2 mm.
Jeśli błąd występuje nadal, wezwij technika serwisu.
Przepełnienie bufora transmisji
Panel sterowania nie jest w stanie wystarczająco szybko przekazywać informacji innym
urządzeniom.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie.
Przepełnienie bufora odbiorczego
Panel sterowania nie jest w stanie wystarczająco szybko przetwarzać informacji od innych
urządzeń.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie.
Niezgodny format danych spawania
Próba zapisania danych spawania w pamięci USB. Pamięć USB posiada inny format
danych, niż pamięć danych spawania.
Działanie: Użyj innej pamięci USB.
Błąd programu
Coś przeszkodziło procesorowi w wykonywaniu jego normalnych zadań w programie.
Nastąpi ponowne, automatyczne uruchomienie programu. Bieżący proces spawania
zostanie zatrzymany. Ta usterka nie wyłącza żadnej funkcji.
Działanie: Przejrzyj ustawienia programów spawania podczas spawania. Jeśli błąd
występuje nadal, wezwij technika serwisu.
Utrata danych programu
Wykonywanie programu nie działa.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli błąd występuje
nadal, wezwij technika serwisu.
Niezgodne urządzenia
Podłączono nieprawidłowy podajnik drutu. Start jest niemożliwy.
Działanie: Podłącz prawidłowy podajnik drutu.
Minął termin przeglądu
Minął termin przeglądu dotyczący wymiany końcówki kontaktowej.
Działanie: Wymień końcówkę kontaktową
Błąd komunikacji
Magistrala systemowa CAN chwilowo nie działa z powodu zbyt dużego obciążenia.
Bieżący proces spawania zostaje zatrzymany.
Działanie: Sprawdź, czy wszystkie urządzenia są prawidłowo połączone. Wyłącz
zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli błąd występuje nadal, wezwij
technika serwisu.
Przekroczony limit wartości pomiarów
Wartości pomiarów przekroczyły swoje limity.
Działanie: Sprawdź, czy limit został ustawiony prawidłowo. Sprawdź również jakość
spoiny.
Przekroczony bieżący limit wartości pomiarów.
Bieżące wartości pomiarów przekroczyły swoje limity.
Działanie: Sprawdź, czy bieżący limit został ustawiony prawidłowo. Sprawdź również
jakość spoiny.
Przekroczony limit wartości pomiarów napięcia.
Wartości pomiarów napięcia przekroczyły swoje limity.
Działanie: Sprawdź, czy limit napięcia został ustawiony prawidłowo. Sprawdź również
jakość spoiny.
- 66 -
© ESAB AB 2012
PL
Kod
błędu
72
73
10.2
Opis
Przekroczony limit wartości pomiarów zasilania.
Wartości pomiarów zasilania przekroczyły swoje limity.
Działanie: Sprawdź, czy limit zasilania został ustawiony prawidłowo. Sprawdź również
jakość spoiny.
Przekroczony bieżący limit wartości pomiarów WF.
Bieżące wartości pomiarów WF przekroczyły swoje limity.
Działanie: Sprawdź, czy bieżący limit WF został ustawiony prawidłowo. Sprawdź również
jakość spoiny.
Eksport / Import
Menu główne Narzędzia Eksport / Import
W menu Eksport / Import można przesyłać informacje do i z panelu sterowania za
pomocą pamięci USB.
Można przesyłać następujące informacje:
Zestawy danych spawania
Ustawienia systemowe
Limity konfiguracji
Limity parametrów
Dziennik błędów
Dziennik funkcji dokumentacyjnych
Statystyka produkcji
Linie synergiczne
Ustawienia podstawowe
Eksport / Import
Eksport / Import
Eksport / Import
Eksport / Import
Eksport
Eksport
Eksport
Eksport / Import
Eksport / Import
Włóż pamięć USB. Informacje na temat wkładania pamięci USB znajdziesz w
rozdziale 2.3. Wybierz wiersz zawierający informacje, które chcesz przesłać. Naciśnij
EKSPORT (EXPORT) lub IMPORT (IMPORT), w zależności od tego, czy informacje
mają być eksportowane czy importowane.
EXPORT/IMPORT
WELD DATA SETS
SYSTEM SETTINGS
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
ERROR LOG
QUALITY FUNCTION LOG
PRODUCTION STATISTICS
SYNERGIC LINES
BASIC SETTINGS
EXPORT
bi23o
IMPORT
- 67 -
QUIT
© ESAB AB 2012
PL
10.3
Menedżer plików
Menu główne Narzędzia Menedżer plików
W menedżerze plików można przetwarzać informacje w pamięci USB (C:).
Menedżer plików umożliwia ręczne usuwanie i kopiowanie danych spawania i
danych dokumentacyjnych.
Po włożeniu pamięci USB, na wyświetlaczu pojawi się podstawowy folder pamięci,
jeśli nie wybrano jeszcze innego folderu.
Panel sterowania zapamiętuje miejsce ostatniego używania menedżera plików, więc
wraca się w to samo miejsce w strukturze plików.
FILE MANAGER
..
INFO
UPDATE
ALT.
QUIT
Funkcja INFO (INFO) służy do sprawdzania dostępnej ilości miejsca w pamięci.
Informacje aktualizuje się naciskając klawisz AKTUAL. (UPDATE).
Aby usunąć, zmienić nazwę, utworzyć nowy folder, skopiować lub wkleić, naciśnij
klawisz ZMIEŃ (ALT.). Pojawi się lista dostępnych opcji. Jeśli zostanie wybrane (..)
lub folder, można tylko utworzyć nowy folder lub wkleić uprzednio skopiowany plik.
Po zaznaczeniu pliku zostaną dodane opcje ZMIEŃ NAZWĘ (RENAME), KOPIUJ
(COPY) lub WKLEJ (PASTE), jeśli wcześniej skopiowano plik.
FILE MANAGER
Wybierz folder lub plik i
naciśnij ZMIEŃ (ALT).
(ZMIEŃ)
..
WeldData
NEW FOLDER
ErrorLog.xml
QData.xml
XWeldoffice.dat
INFO
bi23o
UPDATE
- 68 -
ALT.
QUIT
© ESAB AB 2012
PL
Ta lista pojawia się po naciśnięciu klawisza ZMIEŃ
(ALT.).
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
10.3.1 Usuwanie pliku/ folderu
Zaznacz plik lub folder, który chcesz usunąć i naciśnij ZMIEŃ (ALT). (ZMIEŃ)
Zaznacz USUŃ (DELETE) i naciśnij ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Plik/ folder został usunięty. Przed usunięciem folderu należy go opróżnić, tzn.
usunąć zawarte w nim pliki.
10.3.2 Zmiana nazwy pliku/ folderu
Zaznacz plik lub folder, którego nazwę chcesz zmienić i naciśnij ZMIEŃ (ALT).
Zaznacz ZMIEŃ NAZWĘ (RENAME) i naciśnij ENTER. DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Na wyświetlaczu pojawi się klawiatura. Użyj lewego pokrętła do zmiany wiersza i
klawiszy strzałek do poruszania się w lewo i w prawo. Zaznacz znak/ funkcję, których
chcesz użyć i naciśnij ENTER.
10.3.3 Tworzenie nowego folderu
Zaznacz, gdzie chcesz utworzyć nowy folder i naciśnij ZMIEŃ (ALT). (ZMIEŃ)
Zaznacz NOWY FOLDER (NEW FOLDER) i naciśnij
ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Na wyświetlaczu pojawi się klawiatura. Użyj lewego pokrętła do zmiany wiersza i
klawiszy strzałek do poruszania się w lewo i w prawo. Zaznacz znak/ funkcję, których
chcesz użyć i naciśnij ENTER.
10.3.4 Kopiowanie i wklejanie plików
Zaznacz plik, który chcesz skopiować i naciśnij ZMIEŃ (ALT). (ZMIEŃ)
Zaznacz KOPIUJ (COPY) i naciśnij ENTER.
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Ustaw kursor w folderze, do którego chcesz
skopiować plik i naciśnij ZMIEŃ (ALT.).
bi23o
- 69 -
© ESAB AB 2012
PL
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Zaznacz WKLEJ i naciśnij ENTER.
Kopia zostaje zapisana jako Copy of + oryginalna nazwa, np. Copy of
WeldData.awd.
10.4
Edycja limitów konfiguracji
Menu główne Narzędzia Edycja limitów konfiguracji
W tym menu ustawia się własne maks. i min. wartości różnych metod spawania.
Limity nie mogą być wyższe ani niższe od wartości, dla których zwymiarowano
źródło prądu. Istnieje 50 miejsc zapisu. Zaznacz wiersz pustego miejsca zapisu i
naciśnij ENTER. Wybierz proces (MIG/MAG, MMA, TIG) i naciśnij ENTER. W
przypadku MIG/MAG, można wybrać maks. i min. wartości napięcia i prędkości
podawania drutu.
EDIT SETTING LIMITS
PROCESS
VOLTAGE
- MIN
- MAX
WIRE SPEED
- MIN
- MAX
STORE
MIG/MAG
8.0 V
60.0 V
0.8 M/MIN
25.0 M/MIN
AUTO
DELETE
QUIT
W przypadku MMA i TIG można zmienić maks. i min. wartości natężenia prądu.
Kiedy wartości wymagają regulacji, naciśnij ZAPISZ (STORE). Kiedy pojawi się
pytanie, czy wartość limitu ma zostać zapisana w wybranym miejscu zapisu, naciśnij
NIE (NO) lub TAK (YES). Wartości miejsca zapisu można zobaczyć pod linią u dołu
ekranu. W tym przypadku miejsce zapisu 2 dla wartości limitów MMA to 20 - 394 A.
Funkcja AUTO (AUTO) umożliwia automatyczne ustawianie limitów zgodnie z
limitami ustawionymi dla każdej metody spawania.
bi23o
- 70 -
© ESAB AB 2012
PL
Kiedy pojawi się pytanie, czy limity konfiguracji mają zostać ustawione
automatycznie, naciśnij NIE (NO) lub TAK (YES), a następnie ZAPISZ (STORE), jeśli
chcesz zachować ustawienie.
10.5
Edycja limitów parametrów
Menu główne Narzędzia Edycja limitów parametrów
W tym menu ustawia się własne wartości parametrów dla różnych metod spawania.
Istnieje 50 miejsc zapisu. Zaznacz wiersz pustego miejsca zapisu i naciśnij ENTER.
Zaznacz proces, naciskając ENTER. Następnie wybierz z listy proces spawania i
ponownie naciśnij ENTER.
Można wybrać następujące wartości:
Metoda MIG/MAG
napięcie: min., maks., min. średnie, maks. średnie
natężenie prądu: min., maks., min. średnie, maks. średnie
moc: min., maks., min. średnie, maks. średnie
prąd podajnika drutu: min., maks., min. średnie, maks. średnie
Wskazówka: Aby zapobiec problemom z podawaniem, szczególnie w przypadku
spawania zrobotyzowanego, zaleca się podanie wartości maks. prądu silnika podajnika
drutu. Wysoki prąd silnika wskazuje na problemy z podawaniem. Aby poda– prawidłową
wartoś– maks., należy przeanalizowa– prąd silnika z miesięcznego okresu spawania.
Następnie można uzyska– właściwą wartoś– maksymalną.
Metody MMA i TIG
napięcie: min., maks., min. średnie, maks. średnie
natężenie prądu: min., maks., min. średnie, maks. średnie
moc: min., maks., min. średnie, maks. średnie
Ustaw żądaną wartość za pomocą jednego z pokręteł z prawej strony i naciśnij
ZAPISZ (STORE).
W oknie dialogowym pojawi się pytanie, czy chcesz zapisać wybrane miejsce zapisu.
Naciśnij TAK (YES), aby zapisać wartość. Wartości miejsca zapisu można zobaczyć
pod linią u dołu ekranu.
MEASURE LIMITS
1 - MIG
2 - TIG
3456724.0 - 34.0 VOLT, 90 - 120 AMP
2000 - 3000 Kw
QUIT
bi23o
- 71 -
© ESAB AB 2012
PL
Funkcja AUTO (AUTO) umożliwia automatyczne ustawianie limitów zgodnie z
ostatnio używanymi wartościami parametrów.
Kiedy pojawi się pytanie, czy wartości parametrów mają zostać ustawione
automatycznie, naciśnij NIE (NO) lub TAK (YES), a następnie ZAPISZ (STORE), jeśli
chcesz zachować ustawienie.
10.6
Statystyka produkcji
Menu główne Narzędzia Statystyka produkcji
Statystyka produkcji służy do śledzenia całkowitego czasu jarzenia się łuku,
całkowitej ilości zużytych materiałów i liczby spawań od ostatniego zerowania. Śledzi
ona również czas jarzenia się łuku i ilość materiałów zużytych w ostatnim spawaniu.
W celach informacyjnych wyświetlana jest także obliczona długość stopionego drutu
oraz godzina ostatniego zerowania.
Liczba spawań nie ulega zwiększeniu, jeśli czas jarzenia się łuku był krótszy niż 1
sekunda. Z tego powodu nie jest wyświetlana ilość zużytego materiału w krótkim
spawaniu tego typu. Jednak zużycie materiału i czas są uwzględnione w łącznym
zużyciu materiału i czasie jarzenia się łuku.
PRODUCTION STATISTICS
LAST WELD
ARC TIME
ZU¯YCIE DRUTU
NA PODSTAWIE
LICZBA SPOIN
0s
0g
0g/m
0s
0g
0
LAST RESET
RESET
TOTAL
081114
UPDATE
08:38:03
QUIT
Naciśnięcie klawisza WYZERUJ (RESET) spowoduje wyzerowanie wszystkich
liczników. Data i godzina podają ostatnie zerowanie.
Jeśli nie wyzerujesz liczników, wszystkie zostaną wyzerowane automatycznie, kiedy
jeden z nich osiągnie wartość maksymalną.
Maksymalne wartości liczników
Czas
Waga
Ilość
999 godzin, 59 minut, 59 sekund
13 350 000 gramów
65 535
Zużycie materiału nie jest liczone w przypadku używania indywidualnych linii synergicz­
nych klienta.
bi23o
- 72 -
© ESAB AB 2012
PL
10.7
Funkcje dokumentacyjne
Menu główne Narzędzia Funkcje dokumentacyjne
Funkcje dokumentacyjne śledzą różne ciekawe dane spawania dla poszczególnych
spawań.
Są to:
Czas rozpoczęcia spawania.
Czas trwania spawania.
Maksymalne, minimalne i średnie natężenie prądu podczas spawania.
Maksymalne, minimalne i średnie napięcie podczas spawania.
Maksymalna, minimalna i średnia moc podczas spawania.
Aby obliczyć doprowadzone ciepło, zostaje zaznaczone wybrane spawanie. Przejrzyj
spawania za pomocą prawego górnego pokrętła (#) i ustaw długość spoiny niższym
pokrętłem (*). Naciśnij klawisz AKTUAL. (UPDATE), aby moduł spawania obliczył
doprowadzone ciepło dla wybranej spoiny.
W wierszu u dołu ekranu wyświetlana jest liczba spawań od ostatniego zerowania.
Można zapisać informacje dotyczące maksymalnie 100 spawań. W razie
przekroczenia 100 spawań, pierwsze zostaje zastąpione. Spawanie musi trwać
dłużej niż sekundę, aby zostało zarejestrowane.
Ostatnie zarejestrowane spawanie jest wyświetlane na ekranie, choć można również
przeglądać inne zarejestrowane spawania. Wszystkie dzienniki zostają usunięte,
kiedy naciśniesz klawisz WYZERUJ (RESET).
bi23o
- 73 -
© ESAB AB 2012
PL
Opis harmonogramu danych spawania
Każdy harmonogram danych spawania może mieć krótki opis. W menu USTAW.
(SET) i EDYTUJ OPIS (EDIT DESCRIPTION), można wpisać 40-znakowy opis
dopiero co wywołanego harmonogramu danych spawania, używając zintegrowanej
klawiatury. Bieżący opis można również zmienić lub usunąć.
Jeśli zażądany harmonogram posiada opis, jest to zaznaczone w oknach menu
PAMIĘĆ (MEMORY), PARAM. (MEASURE) i ZDALNE STEROWANIE (REMOTE),
zamiast parametrów danych spawania.
10.7.1 Zapis danych dokumentacyjnych
Menu główne Narzędzia Eksport / Import
Pliki tworzone w panelu sterowania są zapisywane w formacie xml. Aby można było
korzystać z pamięci USB, należy ją sformatować jako FAT. Panel sterowania może
by– używany z oprogramowaniem WeldPoint firmy ESAB, które należy zamawia–
oddzielnie.
Umieść pamięć USB w panelu sterowania, patrz rozdział 10.3 "Menedżer plików".
EXPORT/IMPORT
Wybierz DZIENNIK
DANYCH SPAWANIA
(QUALITY FUNCTION
LOG), naciśnij
EKSPORT (EXPORT).
WELD DATA SETS
SYSTEM SETTINGS
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
ERROR LOG
QUALITY FUNCTION LOG
PRODUCTION STATISTICS
SYNERGIC LINES
BASIC SETTINGS
EXPORT
QUIT
Cały zestaw danych dokumentacyjnych (informacje o 100 ostatnich spawaniach),
które są zapisane w panelu sterowania, zostaną zapisane w pamięci USB.
Plik znajduje się w folderze QData. Folder QData tworzony jest automatycznie przy
podłączaniu pamięci USB.
Dodatkowe informacje na temat funkcji dokumentacyjnej można znaleźć w rozdziale
9.12.
bi23o
- 74 -
© ESAB AB 2012
PL
10.8
Dane synergiczne użytkownika
Menu główne ! Narzędzia ! Dane synergiczne użytkownika
Można tworzyć własne linie synergiczne powiązane z prędkością podawania drutu i
napięciem. Maksymalnie można zapisać dziesięć takich linii synergicznych.
Nową linię synergiczną tworzy się w dwóch krokach:
1. Zdefiniuj nową linię synergiczną, podając liczbę współrzędnych napięcia/
prędkości podawania drutu - patrz punkty A-D na poniższym wykresie:
Napięcie
Podawanie drutu
2. Określ kombinację drutu/ gazu, której ma dotyczyć linia synergiczna.
10.8.1 Określ współrzędne napięcia/ drutu
Do utworzenia linii synergicznej dla metody spawania łukiem zwarciowym/
natryskowym wymagane są cztery współrzędne; dla metody pulsacji wymagane są
dwie współrzędne. Następnie zapisz te współrzędne pod oddzielnymi numerami
danych spawania w pamięci danych spawania.
Łuk zwarciowy/ natryskowy
Wyświetl menu główne i wybierz metodę ZWARCIOWY/ NATRYSKOWY dla
MIG/MAG.
Wprowadź wymagane wartości napięcia i prędkości podawania drutu dla
pierwszej współrzędnej.
Wyświetl menu PAMIĘĆ (MEMORY) i zapisz pierwszą współrzędną pod
dowolnym numerem.
Cztery współrzędne dla linii metody zwarciowej/ natryskowej można zapisać
jako dowolne numery. Fabrycznie zostały one zapisane jako numery 96, 97,
98 i 99.
Wyższy numer danych spawania powinien zawierać wyższe wartości
napięcia i prędkości podawania drutu, niż poprzedzający go numer danych
spawania.
Parametry spawania dotyczące indukcyjności i rodzaj sterowania muszą
mieć jednakową wartość we wszystkich czterech numerach danych
spawania.
Określ liczbę wymaganych współrzędnych, a następnie przejdź do rozdziału
10.8.2 "Określanie prawidłowej kombinacji drutu/ gazu".
bi23o
- 75 -
© ESAB AB 2012
PL
Pulsacja
Wyświetl menu główne i wybierz metodę Z PULSEM dla MIG/MAG.
Wprowadź wymagane wartości napięcia i prędkości podawania drutu dla
pierwszej współrzędnej.
Wyświetl menu PAMIĘĆ (MEMORY) i zapisz pierwszą współrzędną pod
dowolnym numerem.
Wyższy numer danych spawania powinien zawierać wyższe wartości
napięcia, prędkości podawania drutu, częstotliwości pulsu, amplitudy pulsu i
prądu bazy, niż poprzedzający go numer danych spawania.
Parametry spawania dotyczące czasu pulsu, Ka, Ki i "Slope" muszą mieć
jednakową wartość w obu numerach danych spawania.
Określ liczbę wymaganych współrzędnych, a następnie przejdź do rozdziału
10.8.2 "Określanie prawidłowej kombinacji drutu/ gazu".
10.8.2 Określanie prawidłowej kombinacji drutu/ gazu
MAKE CUSTOMISED SYNERGIC LINES
Ustaw kursor w wierszu
TYP DRUTU (WIRE
TYPE) i naciśnij
ENTER.
TYP DRUTU
SHIELDING GAS
WIRE DIMENSION
SYNERGIC DESIGN
SYNERGIC DESIGN
SYNERGIC DESIGN
SYNERGIC DESIGN
STORE
SCHEDULE
SCHEDULE
SCHEDULE
SCHEDULE
Fe
CO2
0.6 mm
96
97
98
99
1
2
3
4
DELETE
QUIT
Wybierz opcję wyświetlaną na liście i naciśnij
ENTER.
Fe
Ss 18%Cr 8%Ni
Ss duplex
Al Mg
Al Si
Metal cored Fe
|
|
|
W ten sam sposób wybierz GAZ OSŁONOWY
(SHIELDING GAS) i naciśnij ENTER.
CO2
Ar 18%CO2
Ar2%O2
Ar
He
ArHeO2
|
|
|
bi23o
- 76 -
© ESAB AB 2012
PL
W ten sam sposób wybierz ŚREDNICA DRUTU
(WIRE DIMENSION) i naciśnij ENTER.
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
mm
mm
mm
mm
mm
mm
|
|
|
Zaznacz wiersz 1. HARM. PROJEKTU SYNERG. (SYNERGIC DESIGN SCHEDULE
1) i naciśnij ZAPISZ (STORE).
Operacja została zakończona - linia synergiczna została zdefiniowana.
UWAGA! Dla każdej pulsacji wymagana jest odpowiednia synergia zwarciowa/
natryskowa.
Podczas tworzenia nowej linii synergicznej dla metody z pulsem, zawsze zostanie
wyświetlone ostrzeżenie o braku odpowiedniej linii dla metody spawania łukiem
zwarciowym/ natryskowym. Treść ostrzeżenia: OSTRZEŻENIE! Brak odpowiedniej
linii synergicznej dla metody zwarciowej/ natryskowej.
10.8.3 Tworzenie własnej opcji drutu/ gazu
Listę opcji drutu/ gazu można rozszerzyć o maksymalnie dziesięć własnych opcji. U
dołu każdej listy znajduje się pusty wiersz (---). Ustawiając kursor w tym wierszu i
naciskając ENTER można uzyskać dostęp do klawiatury i wpisywać własne opcje.
Zaznacz wiersz --- i naciśnij ENTER.
Ar15%CO2
Ar8%O2
Ar30%He
Ar30%He2%H2
Ar30%HeO5%CO2
---
|
|
|
Klawiaturę panelu sterowania obsługuje się w następujący sposób:
Ustaw kursor na żądanym znaku za
pomocą lewego pokrętła i klawiszy
strzałek. Naciśnij ENTER. Wpisz w
ten sposób pełne wyrażenie, które
może zawierać maksymalnie 16
znaków.
Naciśnij GOTOWE (DONE). Nazwa
opcji będzie widoczna na liście.
Usuwanie nazwanej opcji przebiega następująco:
Zaznacz swoją opcję drutu/ gazu na odpowiedniej liście.
Naciśnij klawisz USUŃ (DELETE).
UWAGA! Nazwanej opcji drutu/ gazu nie można usunąć, jeśli stanowi część zestawu
danych spawania, który znajduje się obecnie w pamięci roboczej.
bi23o
- 77 -
© ESAB AB 2012
PL
10.9
Kalendarz
Menu główne ! Narzędzia ! Kalendarz
Tutaj ustawia się datę i godzinę.
Wybierz wiersz, który chcesz ustawić: rok,
miesiąc, dzień, godzina, minuty i sekundy. Ustaw
prawidłową wartość za pomocą pokręteł po
prawej stronie. Naciśnij USTAW. (SET).
10.10 Konta użytkowników
Menu główne ! Narzędzia ! Konta użytkowników
Może się zdarzyć, że ze względu na jakość będzie nam zależało, aby źródło prądu
nie mogło być używane przez osoby nieupoważnione.
W tym menu rejestruje się nazwę użytkownika,
poziom dostępu i hasło.
Wybierz NAZWA UŻYTKOWNIKA (USER NAME) i
naciśnij ENTER. Przewiń do pustego wiersza i
naciśnij ENTER. Wpisz nową nazwę użytkownika
na klawiaturze za pomocą lewego pokrętła,
klawiszy strzałek i klawisza ENTER. Maksymalnie
można utworzyć 16 kont użytkowników. W plikach danych dokumentacyjnych będzie
widać, którzy użytkownicy wykonali określone spawanie.
W menu POZIOM DOST„PU (ACCOUNT LEVEL) wybierz:
Administrator
pełny dostęp (możliwoś– dodawania nowych użytkowników)
Starszy użytk.
dostęp do wszystkiego oprócz:
Blokada
Dwa podajniki drutu
Kalendarz
Konta użytkowników
Zwykły użytk.
dostęp do w menu Parametry
W wierszu HASŁO UŻYTKOWNIKA (USER PASSWORD) wpisz hasło za pomocą
klawiatury. Po włączeniu źródła prądu i panelu sterowania zostaniesz poproszony o
wpisanie swojego hasła.
Jeśli zrezygnujesz z tej funkcji i zdecydujesz się udostępnić źródło prądu i panel
sterowania wszystkim użytkownikom, wybierz WYŁ. KONTA UŻYTKOWNIKÓW
(USER ACCOUNTS OFF).
bi23o
- 78 -
© ESAB AB 2012
PL
Zmień użytkownika
To menu jest widoczne, kiedy funkcja KONTA UŻYTKOWNIKÓW jest WŁĄCZONA.
Umożliwia zmianę użytkownika. Wpisz hasło użytkownika i zaloguj się lub wybierz
KONIEC, aby powróci– do menu narzędzi.
10.11 Informacje o urządzeniu
Menu główne ! Narzędzia ! Informacje o urządzeniu
W tym menu można przeglądać następujące informacje:
ID urządz.
ID węzła
2 = źródło prądu
3 = podajnik drutu
8 = panel sterowania
Wersja oprogramowania
UNIT INFORMATION
Machine ID
Node ID
44
23
5
8
2
6
Software Version
1.00A
2.00A
1.18A
PEK CONTROLLER
QUIT
bi23o
- 79 -
© ESAB AB 2012
PL
11
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Naprawy i prace związane z z obwodomi elektrycznymi powinny być
przeprowadzane przez upoważnionego serwisanta ESAB.
Należy stosować tylko oryginalne części zamienne i zużywające się ESAB.
U82 są skonstruowane i przetestowane zgodnie z międzynarodową i europejską
normą 60974-1 i 60974-10. Obowiązkiem jednostki serwisowej dokonującej
serwisu lub naprawy, aby upewnić się, że produkt w dalszym ciągu odpowiada
wymienionym normom.
Części zamienne można zamawiać u najbliższego przedstawiciela handlowego firmy
ESAB (patrz ostatnia strona tej publikacji).
bi23o
- 80 -
© ESAB AB 2012
U82
Struktura menu
NO TAG81
MIG/MAG
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
WIRE TYPE
SYNERGY GROUP
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
Short/Spray
SET
Voltage
Wire speed
Inductance
Control type
Synergic Mode
Start data
- gas preflow
- creep start
- hot start
- touch sense current
- soft start
Stop data
- crater fill
- burn back time
- termination
final pulse
- pinch off pulse
SCT
- gas postflow
Setting limits
Measure limits
Spot welding
Edit description
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
Fe
STANDARD
Ar+8%CO2
1/16”
MEMORY
FAST
MODE
Pulse
Superpulse
SET
SET
Voltage
Wire speed
Pulse current
Pulse time
Pulse frequency
Background current
Slope
Synergic Mode
Internal constants
-Ka
-Ki
Start data
- gas preflow
- creep start
- soft start
- hot start
- touch sense current
Stop data
- crater fill
- termination
- final pulse
- pinch off pulse
- SCT
- burn back time
- gas postflow
Setting limits
Measure limits
Spot welding
Edit description
81
Voltage
Wire speed
Pulse current
Pulse time
Pulse frequency
Background current
Slope
Synergic Mode
Phase weldtime
Internal constants
-Ka
-Ki
Start data
- gas preflow
- creep start
- hot start
- soft start
- touch sense
Stop data
- crater fill
- termination
- final pulse
- pinch off pulse
- SCT
- burn back time
- gas postflow
Setting limits
Spot welding
Edit description
© ESAB AB 2012
U82
MMA
MMA
PROCESS
METHOD
ELECTRODE TYPE
ELECTRODE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MMA
DC
BASIC
3.2 MM
MEMORY
FAST
MODE
MMA DC
SET
Current
Arc Force
Min current factor
Control type
Synergic mode
Hot start
Setting limits
Measure limits
Edit description
82
© ESAB AB 2012
U82
TIG
TIG
PROCESS
METHOD
START METHOD
GUN TRIGGER MODE
CONFIGURATION TOOLS SET
MEASURE
TIG Constant I
SET
Current
Slope up time
Slope down time
Gas preflow
Gas postflow
Setting limits
Measure limits
Edit description
TIG
CONSTANT I
HF-START
4-STROKE
MEMORY
FAST
MODE
TIG Pulsed I
SET
Current
Background current
Pulse time
Background time
Slope up time
Slope down time
Gas preflow
Gas postflow
Setting limits
Measure limits
Edit description
83
© ESAB AB 2012
U82
GOUGING
GOUGING
PROCESS
ELECTRODE DIAMETER
CONFIGURATION TOOLS SET
MEASURE
GOUGING
5 mm
MEMORY
FAST
MODE
Gouging
SET
Voltage
Synergic mode
Inductance
Control type
Setting limits
Measure limits
Edit description
84
© ESAB AB 2012
U82
CONFIGURATION -
TOOLS
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
WIRE TYPE
SYNERGY GROUP
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
Fe
STANDARD
Ar+8%CO2
1/16”
MEMORY
MIG/MAG
MMA
TIG
GOUGING
FAST
MODE
Configuration
Tools
Language
Code lock
Remote controls
MIG/MAG defaults
-gun trigger mode
-4-stroke configuration
-soft keys configuration
-volt.measure in pulsed
-AVC feeder
-release pulse
MMA defaults
-droplet welding
Fast mode soft buttons
Double start sources
Panel remote enable
WF Supervision
Auto save mode
Trigger welddata switch
Multiple wire feeders
Quality functions
Maintenance
Unit of length
Measure value frequency
Register key
Error category config
Error log
Export/import
-weld data sets
-system settings
-setting limits
-measure limits
-error log
-quality function log
-production statistics
-synergic lines
-basic settings
File manager
Setting limit editor
Measure limit editor
Production statistics
Quality functions
User defined synergic data
Calendar
User accounts
Unit information
85
© ESAB AB 2012
U82
Functional differences
NO TAG
Functions
U82 Basic
U82 Plus
Super Pulse
No
Yes
Limit editor
Yes
Yes
File manager
No
Yes
Auto save mode
No
Yes
Release pulse
Yes
Yes
Synergic lines
Basic package = 92 lines
Complete no of available lines
User defined synergic data
No
Yes
Production statistics
No
Yes
86
© ESAB AB 2012
Kombinacje drutu i gazu
U82 Basic - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Stainless solid wire (Ss)
Shielding gas
CO2
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar + 2%O2
Ar + 2% CO2
Ar
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Silicon-alloyed aluminium wire Ar
(AlSi)
Ar + 50% He
Metal powder cored wire (Fe) Ar + 18% CO2
Ar+ 8% CO2
Rutile flux cored wire (Fe)
Ar + 18% CO2
Basic flux cored wire (Fe)
CO2
Ar + 18% CO2
Metal powder cored stainless Ar + 8% CO2
wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 18% CO2
Ar + 2% CO2
Silicon bronze (CuSi3)
Ar
Ar + 1%O2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
Wire diameter (mm)
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
1.0 1.2 1.6*
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4*
1.4*
1.4*
1.4*
1.4*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.2
1.2
U82 Basic - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.6*
1.0 1.2 1. 6*
Stainless wire (Ss)
Ar + 2%O2
Ar + 2% CO2
0,8 1.0
0,8 1.0
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Ar
1.0 1.2 1.6*
Silicon-alloyed aluminium
wire (AlSi)
Ar
Ar + 50% He
1,0 1.2 1.6*
1.0 1.2 1.6*
Metal powder cored wire
(Fe)
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
1.2 1.4* 1.6*
1.2 1.4* 1.6*
Metal powder cored
stainless wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 8% CO2
1.2
1.2
1.2
Silicon bronze (CuSi3)
Ar
Ar + 1% O2
1.0 1.2
1.0 1.2
1.2 1.6*
1.2 1.6*
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
87
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Stainless solid wire (Ss)
Stainless duplex wire
(Ss Duplex)
Shielding gas
CO2
Ar + 18% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 5%O2 + 5% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar + 15% CO2 + 5%O2
Ar +16% CO2
Ar + 25% CO2
Ar + 2% CO2
Ar + 5% O2
Ar + 2%O2
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2% CO2
Ar + 3%CO2 + 1%H2
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
Ar + 2% O2
Ar + 30%He +1%O2
Ar
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Silicon-alloyed aluminium wire Ar
(AlSi)
Ar + 50% He
Metal powder cored wire (Fe) Ar + 18% CO2
Ar+ 8% CO2
Rutile flux cored wire
CO2
(Fe)
Ar + 18% CO2
Basic flux cored wire
CO2
(Fe)
Ar + 18% CO2
SELF-SHIELDING
Stainless flux cored wire
Ar + 18% CO2
(Ss)
Ar+ 8% CO2
SELF-SHIELDING
Duplex rutile flux
Ar + 18% CO2
cored wire (Ss)
Metal powder cored stainless Ar + 8% CO2
wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 18% CO2
Ar + 2% CO2
Nickel base
Ar + 50% He
Silicon bronze (CuSi3)
Ar + 1%O2
Ar
Copper and aluminum wire
Ar
(CuAl8)
Ar + 1%O2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
88
Wire diameter (mm)
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
1.0 1.2
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
1.0
1.0
0.9 1.0 1.2 1.6*
0.9
0.9
1.0
1.0
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6*
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4*
1.4*
1.2
1.2
1.6*
1.2 1.6*
1.2 1.6*
1.4* 1.6*
1.4* 1.6*
1.6*
1.6*
1.4* 1.6*
1.4* 1.6*
2.4*
1.2
1.2
1.2
1.2
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Ar + 18% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 5%O2 + 5% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar +16% CO2
Ar + 25% CO2
Ar + 5%O2
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2 1.6*
1.2 1.6*
1. 6*
1.2 1.6*
1.2 1. 6*
1.6*
1.6*
Stainless wire (Ss)
Ar + 2%O2
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2% CO2
Ar + 3% CO2 + 1%H2
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
0,8
0.8
0,8
0.8
0.8
0.9
0,9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
Stainless duplex wire
(Ss Duplex)
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2%O2
1.0
1.0
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Ar
Ar + 50%He
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
1.2
Silicon-alloyed aluminium
wire (AlSi)
Ar
Ar + 50% He
0,9 1,0 1.2 1.6*
0.9 1.0 1.2 1.6*
Metal powder cored wire
(Fe)
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Metal powder cored
stainless wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 8% CO2
1.2
1.2
1.2
Nickel base
Ar
Ar + 50% He
Ar + 30% He + 2%H2
Ar + 30% He + 0.5%CO2
1.0 1.2
0.9 1.0 1.2
1.0
1.0
Silicon bronze (CuSi3)
Ar + 1% O2
Ar
1.0 1.2
1.0 1.2
Stainless wire (13964)
Ar + 8%O2
1.0LOW 1.0HIGH
Copper and aluminum wire
(CuAl8)
Ar
Ar + 1%O2
1.0 1.2
1.0 1.2
1.2
1.6*
1.6*
1.6*
1.6
1.6
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
MMA welding
Electrode type
Basic
Rutile
Cellulose
Electrode diameter (mm)
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0*
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0* 7.0*
2.5 3.2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 5000i
Carbon, arc air
Electrode diameters (mm) 4.0
5.0
6.0
8.0 10.0 13.0
89
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Al Mg
Ar
1.2, 1.6
Al Si
Ar
1.2, 1.6
CuSi 3
Ar
0.8, 1.0
CuAl 8
Ar
1.0
CuSi 3
Ar + 1% CO2
0.8, 1.0
Fe
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe
CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
SS 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
SS 307
Ar + 2% O2
0.8, 1.0, 1.2
SS 308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
SS 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1.0
SS 430 LNb
Ar + 2% CO2
1.0
SS 430 Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Al Mg
Ar
1.2, 1.6
Al Si
Ar
1.2, 1.6
CuAl 8
Ar
1.0
CuSi 3
Ar + 1% CO2
1.0
Fe
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
SS 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
SS 308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
SS 430 LNb
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0
SS 430 Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
90
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG - SAT synergy group
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Work area m/min
Fe
Ar + 8% CO2
1.0
16 - 25
Fe
Ar + 18% CO2
1.0
16 - 25
Fe
Ar + 8% CO2
0.9
16 - 29
Fe
Ar + 18% CO2
0.9
17 - 29
Fe
Ar + 8% CO2
0.8
19 - 29
Fe
Ar + 18% CO2
0.9
19 - 29
SS 307
Ar + 2% O2
0.8
20 - 26
SS 307
Ar + 2% O2
1.0
12 - 21
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2
6.5 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2
7 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.4
5.9 - 12
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.4
6.6 - 12
SS 430LNb
Ar + 2% O2
1.0
14.2 - 25
SS 430Ti
Ar + 2% O2
0.9
16 - 27
SS 430Ti
Ar + 2% O2
1.0
14.2 - 25
SS 430 Ti-LNb
Ar + 2% O2
1.0
14.2 - 27.5
SS 308LSi
Ar + 2% O2
1.0
15-27.5
SS 308LSi
Ar + 2% O2
0.9
16 - 28
SS 308LSi
Ar + 2% O2
0.8
18 - 29.5
91
© ESAB AB 2012
U82
Numer zamówieniowy
Ordering no.
Denomination
0460 820 880
Control panel Aristo U82 *
0460 820 881
Control panel Aristo U82 Plus *
0460 820 882
Control panel Aristo U82 Plus I/O *
0460 896 170
Instruction manual SE
0460 896 171
Instruction manual DK
0460 896 172
Instruction manual NO
0460 896 173
Instruction manual FI
0460 896 174
Instruction manual GB
0460 896 175
Instruction manual DE
0460 896 176
Instruction manual FR
0460 896 177
Instruction manual NL
0460 896 178
Instruction manual ES
0460 896 179
Instruction manual IT
0460 896 180
Instruction manual PT
0460 896 181
Instruction manual GR
0460 896 182
Instruction manual PL
0460 896 183
Instruction manual HU
0460 896 184
Instruction manual CZ
0460 896 185
Instruction manual SK
0460 896 186
Instruction manual RU
0460 896 187
Instruction manual US
0460 896 189
Instruction manual EE
0460 896 190
Instruction manual LV
0460 896 191
Instruction manual SI
0460 896 192
Instruction manual LT
0460 896 193
Instruction manual CN
0460 896 088
Instruction manual TR
0459 839 037
Spare parts list
* For functional differences, see page 86
The instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com.
92
© ESAB AB 2012
U82
Wyposażenie
WYPOSAŻENIE
Extension cable (connectors included)
7.5 m 12-poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 877 891
Adapter set 230 V AC / 12 V DC, for control 0457 043 880
box . . .
(for training with the control box disconnected
from the machine).
USB Memory stick Gb 2
93
0462 062 001
© ESAB AB 2012
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising