ESAB | U82 Aristo | Instruction manual | ESAB U82 Aristo Používateľská príručka

ESAB U82 Aristo Používateľská príručka
SK
Aristo
U82
Navod na pouitie
0460 896 185 SK 20121019
Valid from program version 1.10
1 BEZPEČNOSŤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
2.1 Ovládací panel Aristo U82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Klávesy a gombíky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Poloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Pripojenie USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1
Zasunúť pamäť USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Prvý krok -výber jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1
Symboly na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Všeobecné informácie o nastaveniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1
Nastavenie číselných hodnôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2
Nastavenie so zadanými alternatívami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.3
Nastavenia ZAP/VYP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.4
QUIT a ENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
8
8
8
10
11
11
11
11
12
12
3 PONUKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.1 Hlavná ponuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
Konfiguračná ponuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
Ponuka Nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3
Ponuka nastavenia zváracích údajov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.4
Merať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.5
Ponuka pamäte zváracích údajov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.6
Ponuka Rýchly režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
14
14
15
15
4 Zváranie MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
4.1 Nastavenie v ponuke nastavení zváracích údajov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
4.1.1
Zváranie MIG/MAG s krátkym/sprejovým oblúkom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1.2
Zváranie MIG/MAG s pulzáciami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.1.3
Zváranie MIG/MAG s SuperPulse, primár/sekundár, krátky/sprejový oblúk/pulzácie
19
4.2 Vysvetlenia funkcie pre nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
4.2.1
QSet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.2.2
Skupina Synergy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.3 Superimpulz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
4.3.1
Kombinácie drôtu a plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.3.2
Rôzne metódy pulzácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.3.3
Jednotku posuvu drôtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5 ZVÁRANIE MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
5.2
5.3
29
Zváranie MMA DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zváranie MMA AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysvetlenia funkcie pre nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
30
6 ZVÁRANIE TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
6.1 Nastavenie v ponuke nastavení zváracích údajov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1
Zváranie TIG bez jednosmerných pulzácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2
Zváranie TIG s jednosmernými pulzáciami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.3
Zváranie TIG bez striedavých pulzácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Vysvetlenia funkcie pre nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Iné vysvetlenia funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
32
33
33
38
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCk
-2-
7 OBLÚKOVO-VZDUCHOVÉ VYDLABÁVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
7.2
39
Nastavenie v ponuke nastavení zváracích údajov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysvetlenie funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
39
8 SPRÁVA PAMÄTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
Pracovná metóda ovládacieho panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uložiť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyvolať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstrániť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírovať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upraviť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Názov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
41
42
43
44
45
47
9 KONFIGURAČNÁ PONUKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
9.1 Kódová zámka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.1
Stav režimu uzamknutia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.2
Špecifikovať/upraviť kód zámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Diaľkové ovládacie prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.1
Zabudnúť obídenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.2
Konfigurácia pre digitálnu jednotku diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.3
Konfigurácia pre analógovú jednotku diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.4
Určiť mierku vstupov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Predvolené údaje MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.1
Režime spúšťania pištole (2-taktový / 4-taktový) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.2
4-taktová konfigurácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.3
Konfigurácia softvérového klávesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.4
Meranie napätia pri pulzáciách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.5
Posúvač AVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.6
Release pulse (Uvoľňovací impulz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 Predvolené hodnoty MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Softvérové klávesy rýchleho režimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6 Dva spúšťacie zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7 Aktivovať panel diaľkové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.8 Dohľad WF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.9 Režim Automatické uloženie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.10 Spúšťací spínač zváracích údajov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.11 Viaceré podávače drôtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.12 Funkcie kvality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.13 Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.14 Jednotka dĺžky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.15 Zmerajte hodnotu frekvencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.16 Registračný kľúč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
49
49
50
50
50
50
51
52
52
53
55
56
56
56
56
57
57
57
58
58
58
59
60
61
61
62
62
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCk
-3-
10 NÁSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
10.1 Chybový protokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.1 Jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.2 Popisy chybových kódov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Export/Import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 Správca súborov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.1 Odstrániť súbor/priečinok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.2 Premenovať súbor/priečinok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.3 Vytvoriť nový priečinok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.4 Kopírovať a prilepovať súbory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4 Upraviť nastavovacie limity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5 Upraviť meracie limity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.6 Výrobná štatistika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7 Funkcie kvality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7.1 Uložiť údaje o kvalite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8 Synergické údaje definované používateľom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.1 Špecifikujte napätie/súradnice drôtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.2 Zadajte platnú kombináciu drôt/plyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.3 Vytvorte si vlastnú alternatívu drôt/plyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.9 Kalendár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.10 Účty používateľa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.11 Informácie o jednotke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
64
64
67
68
69
69
69
69
70
71
72
73
74
74
75
76
77
78
78
79
11 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PONUKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÍSLUŠENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
81
92
93
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCk
-4-
SK
1
BEZPEČNOSŤ
POZNÁMKA!Táto jednotka bola otestovaná spoločnosťou ESAB v základnej
konfigurácii. Za bezpečnosť a funkčnosť v určitej konkrétnej konfigurácii zodpovedá
integrátor.
Používatelia zariadení ESAB majú konečnú zodpovednosť za dodržiavanie platných
bezpečnostných opatrení zo strany všetkých osôb, ktoré so zariadením pracujú alebo sa
nachádzajú v jeho blízkosti. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce
tomuto typu zariadenia. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce môžu vykonávať iba zaškolení pracovníci, dôkladne oboznámení s prevádzkou
zváracieho zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
Každý, kto používa zváracie zariadenie, musí byť oboznámený:
s jeho prevádzkou
umiestnením núdzových vypínačov
princípom jeho činnosti
platnými bezpečnostnými opatreniami
zváraním a rezaním
2.
Obsluha musí zabezpečiť:
aby sa pri uvádzaní do činnosti v pracovnej zóne zariadenia nenachádzala žiadna
nepovolaná osoba.
aby sa pri zapálení oblúka každý chránil
3.
Pracovisko musí byť:
vhodné na daný účel
bez prievanov
4.
Osobné bezpečnostné pomôcky
Vždy používajte odporúčané osobné bezpečnostné pomôcky, ako sú ochranné okuliare,
nehorľavý odev, ochranné rukavice.
Nenoste voľné doplnky odevu, ako sú šály, náramky, prstene, atď., ktoré sa môžu zachytiť
alebo spôsobiť popáleniny.
5.
Základné bezpečnostné opatrenia
Dbajte na bezpečné pripojenie spätného kábla.
Práce na vysokonapäťových zariadeniach môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
Vhodný hasiaci prístroj musí byť jasne označený a musí byť poruke.
Počas prevádzky sa zariadenie nesmie premazávať a počas prevádzky je zakázané
uskutočňovať údržbu.
Elektronické zariadenia likvidujte prostredníctvom recyklačných stredísk!
V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a
elektronických zariadení a v súlade s jej vykonávacími predpismi podľa
vnútroštátneho zákonodarstva musí byť elektrické alebo elektronické zariadenie po
skončení životnosti zlikvidované prostredníctvom recyklačných stredísk.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie ste zodpovedný za získanie informácií o
schválených zberniach tohto odpadu.
Bližšie informácie vám na požiadanie poskytne najbližší predajca ESAB.
-5bi23k
© ESAB AB 2012
SK
2
ÚVOD
Aby ste mohli maximálne využiť vaše zváracie zariadenie, odporúčame vám
preštudovať si tento návod na obsluhu.
Všeobecné informácie o prevádzke sa uvádzajú v návode na používanie
napájacieho zdroja a jednotky podávania drôtu.
Text zobrazovaný na paneli displeja je dostupný v nasledujúcich jazykoch:
Angličtina, švédčina, fínčina, nórčina, dánčina, nemčina, francúzština, taliančina,
holandčina, španielčina, poľština, maďarčina, poľština, americká angličtina, čeština,
čínština a turecky.
POZNÁMKA! Možné sú rozdiely funkčných možností panelu v závislosti od toho,
ktorý výrobok je nainštalovaný.
2.1
Ovládací panel Aristo U82
S ovládacím panelom sa dodáva montážny držiak so skrutkami a návodom v
anglickom jazyku. Na paneli je namontovaný 1,2 m kábel. Ako príslušenstvo sa
dodáva aj pamäť USB a predlžovací kábel, pozri na strane 93.
Návody na obsluhu v iných jazykoch si možno prevziať z internetovej lokality na
www.esab.com.
Miesto pre pamäť USB
Gombík pohybu kurzora
Displej
Softvérové klávesy
Ponuka
Enter
Gombík zvýšenia alebo zníženia
nastavených hodnôt a
nastavenia napätia, #
Gombík zvýšenia alebo zníženia
nastavených hodnôt a nastavenia
rýchlosti posuvu drôtu, *
-6bi23k
© ESAB AB 2012
SK
2.1.1
Klávesy a gombíky
Softvérové klávesy (4)
Päť tlačidiel v rade pod displejom má rôzne
funkcie. Sú to „softvérové klávesy“, t. j. môžu
mať rôzne funkcie v závislosti od ponuky, v
ktorej práve pracujete. Aktuálnu funkciu týchto
tlačidiel možno uvidieť z textu v spodnom riadku
displeja.
Keď je táto funkcia aktívna, indikuje to zmena
farby klávesu na bielu:
Kláves Ponuka (5)
Klávesom PONUKA sa
vždy vrátite späť do hlavnej ponuky:
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
Kláves Enter (6)
Kláves ENTER
potvrdzuje výber.
Gombík kurzora (2)
Ľavý gombík presúva kurzor na rôzne riadky na displeji.
Gombíky plus/mínus (7, 8)
Pravým gombíkom sa zvyšuje alebo znižuje hodnota nastavenia. Vedľa gombíkov sa
nachádza symbol, štvorec
alebo hviezda
. Väčšina číselných nastavení sa dá
nastaviť niektorým gombíkom, hoci určité nastavenia sa musia vykonávať s
konkrétnym gombíkom.
2.2
Poloha
Na zadnej strane ovládacieho panelu sa nachádza
odklápací stojan. Umožňuje dať panel dolu a
naďalej sledovať displej v zvislej polohe. Stojan slúži
tiež ako montážne zariadenie, umožňujúce zavesiť
ovládací panel na jednotku posuvu drôtu.
-7bi23k
© ESAB AB 2012
SK
2.3
Pripojenie USB
Vonkajšie pamäte USB možno použiť na prenášanie
programov do a z ovládacieho panelu. Ďalšie informácie sa uvádzajú v kapitole 10.2.
Súbory, ktoré sú vytvorené v ovládacom paneli, sú uložené ako súbory xml. Pamäť
USB musí byť naformátovaná ako FAT 32, aby správne fungovala.
Pri normálnom použití nehrozí žiadne riziko "vírusov“, ktoré by mohli infikovať
zariadenie. Kvôli úplnej eliminácii rizika odporúčame, aby sa pamäť používaná spolu
s týmto zariadením nepoužívala na žiadne iné účely.
Niektoré pamäte USB nefungujú s týmto zariadením. Odporúčame používať pamäte
USB od renomovaného dodávateľa. Spoločnosť ESAB nepreberá žiadnu
zodpovednosť za prípadné poškodenie spôsobené nesprávnym používaním pamäte
USB.
2.3.1
Zasunúť pamäť USB
Postupujte takto:
Vypnite hlavný vypínač napájacieho zdroja.
Otvorte kryt na ľavom konci ovládacieho panelu.
Zasuňte pamäť USB do konektora USB.
Zatvorte kryt.
Zapnite hlavný vypínač zváracieho zdroja.
2.4
Prvý krok −výber jazyka
Táto ponuka sa objaví na displeji po prvý raz, keď zapnete zariadenie.
Po dodaní je ovládací panel nastavený na anglický jazyk. Pri výbere jazyka
postupujte takto.
Stlačením PONUKA
prejdite do hlavnej ponuky.
-8bi23k
© ESAB AB 2012
SK
MIG/MAG
Ľavým gombíkom
nastavte kurzor na
riadok KONFIGURÁCIA
(CONFIGURATION)
PROCE
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
Stlačte ENTER
MEASURE
SMIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
.
CONFIGURATION
Nastavte kurzor na
riadok JAZYK
(LANGUAGE).
Stlačením Enter sa
zobrazí zoznam
jazykov, ktoré sú k
dispozícii v Ovládacom
paneli.
LANGUAGE
CODE LOCK
REMOTE CONTROLS
MIG/MAG DEFAULTS
MMA DEFAULTS
FAST MODE SOFT KEYS
DOUBLE START SOURCES
PANEL REMOTE ENABLE
WF SUPERVISION
AUTO SAVE MODE
TRIGGER WELDDATA SWITCH
ENGLISH
OFF
OFF
ON
OFF
QUIT
Nastavte kurzor na riadok s vašim jazykom a stlačte
ENTER.
NORSK
POLSKI
PORTUGUES
SUOMI
SVENSKA
CHINESE
|
|
|
-9bi23k
© ESAB AB 2012
SK
2.5
Displej
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
Kurzor
Kurzor ovládacieho panela sa zobrazuje ako tieňované pole okolo textu s vybraným
textom zobrazeným bielou farbou. Výber je zobrazený v návode na obsluhu tučným
textom.
Šípky a rolovacie lišty
Ak sú za riadkom ďalšie informácie, označuje to čierna šípka za textom. V pravej
časti displeja sa zobrazí posúvacia lišta, ak sú v zozname ďalšie riadky:
Textové polia
V spodnej časti displeja je päť polí obsahujúcich text popisujúci aktuálnu funkciu
piatich tlačidiel priamo pod týmito poľami.
Režim úspory energie
Kvôli zvýšeniu výdrže osvetlenia pozadia sa osvetlenie vypína po troch minútach
nečinnosti.
- 10 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
2.5.1
2.6
Symboly na displeji
A
Vyskúšajte vybraný záznam
zváracích údajov
B
S = Limit nastavenia je aktivovaný
M = Limit merania je aktivovaný
C
Vybraná jednotka posuvu drôtu
D
Došlo k poruche. Pozri kapitolu 15
E
Číslo vyvolanej pamäťovej pozície
F
Na zvýšenie alebo zníženie hodnoty
parametra vyberte gombík
plus/mínus označený #.
G
Nameraný prúd motora
H
Na zvýšenie alebo zníženie hodnoty
parametra vyberte gombík
plus/mínus označený *.
I
Režim úprav, úprava pamäťovej
pozície
Všeobecné informácie o nastaveniach
Existujú tri hlavné typy nastavení:
Nastavenie číselných hodnôt
Nastavenie so zadanými alternatívami
Nastavenie režimu ZAP/VYP
2.6.1
Nastavenie číselných hodnôt
Pri nastavovaní číselnej hodnoty sa používa jeden z dvoch gombíkov plus/mínus na
zvýšenie alebo zníženie danej hodnoty. Viaceré hodnoty možno zmeniť aj jednotkou
diaľkového ovládania.
2.6.2
Nastavenie so zadanými alternatívami
Niektoré nastavenia sa uskutočňujú výberom alternatívy zo zoznamu.
Takýto zoznam môže vyzerať asi takto:
MIG/MAG
MMA
TIG
GOUGING
- 11 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Tu sa kurzor nastaví na riadok pre MIG/MAG. Stlačením ENTER v tejto polohe bude
vybraná alternatíva MIG/MAG. Ak si namiesto nej chcete vybrať inú alternatívu,
nastavte kurzor na správny riadok prechádzaním nahor alebo nadol ľavým
gombíkom. Potom stlačte ENTER. Ak chcete zobrazenie zoznamu ukončiť bez
uskutočnenia výberu, stlačte SKONČIŤ (QUIT).
2.6.3
Nastavenia ZAP/VYP
Pre niektoré funkcie možno hodnoty nastaviť na ZAP a VYP. Funkcia synergy pri
zváraní MIG/MAG a MMA je príkladom takejto a funkcie. Nastavenia ZAP alebo VYP
možno vybrať zo zoznamu alternatív popisovaných hore.
2.6.4
QUIT a ENTER
„Softvérový“ kláves najďalej vpravo sa používa predovšetkým na Skončiť (QUIT),
hoci v niektorých prípadoch sa používa aj na iné funkcie.
Stlačením SKONČIŤ (QUIT) sa vrátite späť do predchádzajúcej ponuky alebo na
predchádzajúcu obrazovku.
Kláves
3
sa v tomto návode nazýva ENTER.
Po stlačení ENTER sa vykoná vybraná možnosť v ponuke alebo v zozname.
PONUKY
Ovládací panel využíva viaceré rôzne ponuky. Ponuky sú Hlavná, Konfigurácia,
Nástroje, Nastavenie zváracích údajov, Meranie, Pamäť zváracích údajov a ponuky
Rýchly režim. Štruktúry ponuky sú zobrazené od strany 81. Počas spúšťania sa
nakrátko zobrazí aj úvodná obrazovka obsahujúca informácie o aktuálnej verzii
programu.
Úvodná obrazovka
- 12 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
3.1
Hlavná ponuka
MIG/MAG
V HLAVNEJ PONUKE
môžete zmeniť zvárací
postup, zváraciu
metódu, typ drôtu, atď.
Z tejto ponuky možno
prejsť do ďalších
podponúk.
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
3.1.1
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
Konfiguračná ponuka
CONFIGURATION
V ponuke
KONFIGURÁCIA
(CONFIGURATION)
môžete zmeniť jazyk,
pozmeniť iné základné
nastavenia, jednotku
merania, atď.
LANGUAGE
CODE LOCK
REMOTE CONTROLS
MIG/MAG DEFAULTS
MMA DEFAULTS
FAST MODE SOFT KEYS
DOUBLE START SOURCES
PANEL REMOTE ENABLE
WF SUPERVISION
AUTO SAVE MODE
TRIGGER WELD DATA SWITCH
ENGLISH
OFF
OFF
ON
OFF
QUIT
3.1.2
Ponuka Nástroje
TOOLS
V ponuke NÁSTROJE
(TOOLS) môžete
preniesť súbory,
zobraziť štatistiku
kvality a výroby,
chybové protokoly atď.
ERROR LOG
EXPORT/IMPORT
FILE MANAGER
SETTING LIMIT EDITOR
MEASURE LIMIT EDITOR
PRODUCTION STATISTICS
QUALITY FUNCTIONS
USER DEFINED SYNERGIC DATA
CALENDAR
USER ACCOUNTS
QUIT
- 13 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
3.1.3
Ponuka nastavenia zváracích údajov
WELD DATA SETTING
V ponuke
NASTAVENIE
ZVÁRACÍCH ÚDAJOV
(WELD DATA
SETTING) môžete
meniť rôzne zváracie
parametre. Ponuka má
rôzny vzhľad v
závislosti od zváracieho
postupu, ktorý je
vybraný.
Príklad ilustruje
zváranie MIG/MAG s
krátkym/sprejovým
oblúkom.
VOLTAGE
WIRE SPEED
INDUCTANCE
SYNERGIC MODE
START DATA
STOP DATA
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
SPOT WELDING
EDIT DESCRIPTION
CRATER
FILL
3.1.4
HOT
START
28.2 (+3.5) V
6.0 M/MIN
80%
ON
4STROKE
QUIT
Merať
SHORT/SPRAY. Fe, CO2, 1.2 mm
V MERANIE
(MEASURE) vidíte
namerané hodnoty
rôznych zváracích
parametrov v priebehu
zvárania.
#
*
GAS
PURGE
0.0 Volt
0 Amp
6.0 m/min
WIRE
INCH
4STROKE
REM
2ND
FUNCT
Hodnotu určitých parametrov na obrazovka Meranie môžete zmeniť. Ktoré to sú
parametre závisí od nastaveného zváracieho postupu. Hodnoty parametrov, ktoré
možno nastavovať, sú vždy označené pomocou # alebo *.
Namerané hodnoty zostávajú na displeji aj po skončení zvárania. Môžte vstúpiť do
ostatných ponúk bez straty nameraných hodnôt. Ak sa nastavená hodnota zmení v
priebehu zvárania, meraná hodnota sa zmení na nulu, aby sa vylúčil prípadný
chaos.
TIP:
Počas pulzácií si môžete vybrať, či sa má hodnota napätia zobrazovať ako
priemerná hodnota alebo ako špičková hodnota. Toto nastavenie možno upravovať v
predvolených nastaveniach MIG/MAG, pozri kapitolu 9.3.
- 14 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
3.1.5
Ponuka pamäte zváracích údajov
WELD DATA MEMORY
V ponuke PAMÄŤ
ZVÁRACÍCH ÚDAJOV
(WELD DATA
MEMORY) môžete
uložiť, vyvolať,
odstrániť a kopírovať
rôzne nastavené
zváracie údaje.
Záznamy zváracích
údajov možno ukladať
do 255 rôznych
pamäťových pozícií.
1234567-
2ND
FUNCT
STORE
QUIT
Ďalšie informácie, pozri kapitolu 8 „Správa pamäte“.
3.1.6
Ponuka Rýchly režim
7
SHORT/SPRAY. Fe, CO2, 1.2 mm
V ponuke RÝCHLY
REŽIM (FAST MODE)
môžete „prepojiť“
softvérové klávesy s
pozíciami pamäte
zváracích údajov. Tieto
nastavenia možno
vykonávať v ponuke
Konfigurácia. Počet
vybraných pamäťových
pozícií sa zobrazí v
hornom pravom rohu.
#
*
WELD
DATA 1
28.5 Volt
0 Amp
6.0 m/min
WELD
DATA 2
WELD
DATA 3
WELD
DATA 4
2ND
FUNCT
Ďalšie informácie nájdete v kapitole 9.5"Softvérové klávesy Rýchleho režimu".
- 15 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
4
Zváranie MIG/MAG
Hlavná ponuka Proces
Pri zváraní MIG/MAG sa taví kontinuálne podávaný prídavný drôt, pričom tavný
kúpeľ je chránený ochrannou plynovou atmosférou.
Pulzácie sa využívajú na ovplyvnenie prenosu kvapiek z oblúka, aby oblúk zostával
stabilný a bez odstrekov, dokonca aj pri nízkych zváracích parametroch.
Tabuľka na strane 87 ukazuje rozmery drôtov, ktoré si možno vybrať pre zváranie
MIG/MAG s KRÁTKYM/SPREJOVÝM OBLÚKOM.
Tabuľka na strane 87 uvádza rozmery drôtov, ktoré si možno vybrať pre zváranie
MIG/MAG s PULZÁCIAMI.
Po výbere postupu MIG/MAG si môžete vybrať zo štyroch metód výberom Metódy
ľavým gombíkom a následným stlačením ENTER. Vyberte si z možností
krátky/sprejový oblúk, pulzácie alebo superpulse a nakoniec znova stlačte ENTER.
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION
TOOLS "
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
CO2
1.2 mm
MIG/MAG
MIG/MAG
QUIT
- 16 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
4.1
Nastavenie v ponuke nastavení zváracích údajov
4.1.1
Zváranie MIG/MAG s krátkym/sprejovým oblúkom.
Nastavenia
Rozsah nastavenia
V krokoch po
Napätie
8 - 60 V
0,25 V
Synergy
závislé
Nastaviteľ
né v
synergy
x
x
(zobrazenie s
jedným
desatinným
miestom)
Rýchlosť posuvu drôtu**
0,8 - 30,0 m/min
0,1 m/min
x
Induktancia
0 - 100%
1%
x
x
Typ regulátora
1 - 12
1
x
-
Synergy*
VYP alebo ZAP
-
-
-
Úvodné prúdenie plynu
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Plazivé spúšťanie
VYP alebo ZAP
-
x
"Horúci štart"
VYP alebo ZAP
-
x
Čas Hot start (horúci štart)
0 - 10 s
0,1 s
x
Posuv drôtu Hot start (horúci
štart)
Úplný rozsah posuvu drôtu
0,1 m/min
x
"Touch sense"
10 -16 A
Mäkký štart
VYP alebo ZAP
-
x
Vyplňovanie kráterov
VYP alebo ZAP
-
x
Čas vyplňovania kráterov
0 - 10 s
0,1 s
x
Posuv drôtu na konečné
vyplnenie kráterov
1,5 m/min pri aktuálnej rýchlosti
podávania drôtu
0,1 m/min
x
Napätie na konečné
vyplnenie kráterov
8 - 24,7 V
"Uvoľňovací impulz"***
VYP alebo ZAP
Dopaľovací čas
0-1s
0,01 s
x
Ukončenie
Finálny impulz alebo SCT
-
x
Záverečné prúdenie plynu
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Nastavovacie limity
1 - 50
-
-
-
Meracie limity
1 - 50
-
-
-
Bodové zváranie****
VYP alebo ZAP
-
x
Čas bodového zvárania
0 - 25 s
0,1 s
x
x
*) Synergický priebeh pri dodávke: plný drôt (Fe), ochranný plyn CO2 s drôtom 1,2 mm.
**) Nastavovací rozsah závisí od použitej jednotky posuvu drôtu.
***) Nastavuje sa v konfiguračnej ponuke predvolených nastavení MIG/MAG.
****) Bodové zváranie sa nedá vybrať (ZAP) ak je režim spúšťania pištole 4-taktový.
- 17 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
4.1.2
Zváranie MIG/MAG s pulzáciami
Nastavenia
Rozsah nastavenia
V krokoch po
Synergy
závislé
Nastaviteľ
né v
synergy
Napätie
10 - 50 V
0,25 V
Rýchlosť posuvu drôtu*
Pulzačný prúd**
Čas impulzu
Frekvencia impulzov
Prúd pozadia
Stúpanie
Synergy***
Ka
Ki
Úvodné prúdenie plynu
Plazivé spúšťanie
Mäkký štart
0,8 - 30,0 m/min
100 - 650 A
1,7 - 25,5 ms
16 - 312 Hz
4 - 300 A
1-9
VYP alebo ZAP
0 - 100%
0 - 100%
0,1 - 25 s
VYP alebo ZAP
VYP alebo ZAP
(zobrazenie s
jedným
desatinným
miestom)
0,1 m/min
4A
0,1 ms
2 Hz
1A
1
1%
1%
0,1 s
-
"Horúci štart"
Čas Hot start (horúci štart)
Posuv drôtu Hot start (horúci
štart)
"Touch sense"
Vyplňovanie kráterov
VYP alebo ZAP
0 - 10 s
Úplný rozsah posuvu drôtu
0,1 s
0,1 m/min
x
x
x
10 -16 A
VYP alebo ZAP
-
x
0,1 s
0,1 m/min
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
(s pulzáciami/bez pulzácií)
Čas vyplňovania kráterov
Posuv drôtu na konečné
vyplnenie kráterov
Napätie na konečné
vyplnenie kráterov
Konečný pulzačný prúd
Konečný prúd pozadia
Konečná frekvencia
"Uvoľňovací impulz“****
Dopaľovací čas
Ukončenie
0 - 10 s
1,5 m/min pri aktuálnej rýchlosti
podávania drôtu
8 - 33,2 V
100 - max A
12 - 50 A
20 - 270 Hz
VYP alebo ZAP
0-1s
Finálny impulz alebo SCT
0,01 s
-
Záverečné prúdenie plynu
Nastavovacie limity
Meracie limity
Bodové zváranie*****
Čas bodového zvárania
0,1 - 25 s
1 - 50
1 - 50
VYP alebo ZAP
0 - 25 s
0,1 s
0,1 s
x
x
x
x
x
x
-
*) Nastavovací rozsah závisí od použitej jednotky posuvu drôtu.
**) Minimálny prúd pozadia a pulzačný prúd závisia od typu použitého stroja.
***) Synergický priebeh pri dodávke: plný drôt (Fe), ochranný plyn CO2 s drôtom 1,2 mm.
****) Nastavuje sa v konfiguračnej ponuke predvolených nastavení MIG/MAG.
*****) Bodové zváranie sa nedá vybrať (ZAP) ak je režim spúšťania pištole 4-taktový.
- 18 bi23k
© ESAB AB 2012
x
x
x
SK
4.1.3
Zváranie MIG/MAG s SuperPulse, primár/sekundár, krátky/sprejový
oblúk/pulzácie
Hlavná ponuka Proces Metóda Fáza Metóda
Nastavenia
Rozsah nastavenia
V krokoch po
Fáza
Metóda
Primárny alebo sekundárny
Krátky/sprejový oblúk alebo
pulzácie
10 - 50 V
-
Napätie
0,25 V (zobrazuje sa s
jedným desatinným
miestom)
0,1 m/min
1%
4A
0,1 ms
2 Hz
1A
1
1%
1%
1
0,01 s
0,1 s
0,1 s
0,1 m/min
Synergy
závislé
Nastaviteľné
v synergy
x
x
x
Rýchlosť posuvu drôtu*
0,8 - 30,0 m/min
Induktancia
0 - 100%
Pulzačný prúd**
100 - 650 A
Čas impulzu
1,7 - 25,5 ms
Frekvencia impulzov
16 - 312 Hz
Prúd pozadia
4 - 300 A
Stúpanie
1-9
Ka
0 - 100%
Ki
0 - 100%
Typ regulátora
Synergy***
VYP alebo ZAP
Dĺžka fázového zvaru
0 - 2,50 s
Úvodné prúdenie plynu
0,1 - 25 s
Plazivé spúšťanie
VYP alebo ZAP
Mäkký štart
VYP alebo ZAP
"Horúci štart"
VYP alebo ZAP
Čas Hot start (horúci štart) 0 - 10 s
Posuv drôtu horúci štart
Úplný rozsah posuvu drôtu
Napätie horúci štart
-14 - +27 V
"Touch sense"
10 -16 A
Vyplňovanie kráterov
VYP alebo ZAP
(s pulzáciami/bez pulzácií)
Čas vyplňovania kráterov
0 - 10 s
0,1 s
Posuv drôtu na konečné
1,5 m/min pri aktuálnej
0,1 m/min
vyplnenie kráterov
rýchlosti podávania drôtu
Napätie na konečné
8 - 33,2 V
vyplnenie kráterov
Konečný pulzačný prúd
100 - max A
Konečný prúd pozadia
12 - 50 A
Konečná frekvencia
20 - 270 Hz
Vypínací impulz
%
Dopaľovací čas
0-1s
0,01 s
Ukončenie
Finálny impulz alebo SCT
Záverečné prúdenie plynu 0,1 - 25 s
0,1 s
Nastavovacie limity
1 - 50
Meracie limity
1 - 50
Bodové zváranie
VYP alebo ZAP
Čas bodového zvárania
0 - 25 s
0,1 s
"Uvoľňovací impulz“****
VYP alebo ZAP
*) Nastavovací rozsah závisí od použitej jednotky posuvu drôtu.
**) Minimálny prúd pozadia a pulzačný prúd závisia od typu použitého zariadenia.
***) Synergický priebeh pri dodávke: plný drôt (Fe), ochranný plyn CO2 s drôtom 1,2 mm.
****) Nastavuje sa v konfiguračnej ponuke základných nastavení MIG/MAG.
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
- 19 bi23k
x
© ESAB AB 2012
x
x
x
x
x
x
SK
4.2
Vysvetlenia funkcie pre nastavenia
Napätie
Zvýšením napätia sa zväčšuje dĺžka oblúka a vzniká teplejší, širší tavný kúpeľ.
Nastavenie napätia sa líši pre režimy synergy a bez synergy. V režime synergy sa
napätie nastavuje ako kladné alebo záporné predpätie voči synergickej čiare
napätia. V režime bez synergy sa hodnota napätia nastavuje ako absolútne napätie.
Napätie sa nastavuje v ponukách meranie, nastavenie zváracích údajov , alebo v
ponukách rýchleho režimu. Keď sa používa jednotka diaľkového ovládania,
nastavenie možno upraviť odtiaľto.
Rýchlosť podávania drôtu
Určuje požadovanú rýchlosť podávania prídavného drôtu v metroch za minútu.
Rýchlosť posuvu drôtu sa nastavuje v ponukách meranie, nastavenie zváracích
údajov , alebo v ponukách rýchleho režimu. Keď sa používa jednotka diaľkového
ovládania, nastavenie možno upraviť odtiaľto.
Induktancia
Vyššia induktancia má za následok širší tavný kúpeľ a menej odstrekov. Nižšia
induktancia vydáva drsnejší zvuk, avšak stabilný, koncentrovaný oblúk.
Induktancia sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov.
Platí iba pre zváranie MIG/MAG s krátkym/sprejovým oblúkom.
Typ regulátora
Ovplyvňuje skratovací proces a teplo v zvare.
Toto nastavenie sa nesmie meniť.
Pulzačný prúd
Vyššia z oboch hodnôt prúdu v prípade pulzačného prúdu.
Pulzačný prúd sa nastavuje v ponuke zváracích údajov s vypnutou funkciou synergy.
Platí iba pre zváranie MIG/MAG s pulzáciami.
Čas impulzu
Čas, po ktorý je zapnutý prúd impulzu počas periódy impulzu.
Pulzačný prúd sa nastavuje v ponuke zváracích údajov s vypnutou funkciou synergy.
Platí iba pre zváranie MIG/MAG s pulzáciami.
Frekvencia impulzov
Čas prúdu pozadia určujúci, spolu s časom prúdu impulzu, periódu impulzu.
Pulzačná frekvencia sa nastavuje v ponuke zváracích údajov s vypnutou funkciou
synergy.
Platí iba pre zváranie MIG/MAG s pulzáciami.
- 20 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Prúd pozadia
Nižšia z oboch hodnôt prúdu v prípade pulzačného prúdu.
Prúd pozadia sa nastavuje v ponuke zváracích údajov s vypnutou funkciou synergy.
Platí iba pre zváranie MIG/MAG s pulzáciami.
Elektrický prúd
Pulzačný prúd
Prúd pozadia
Čas
Dĺžka periódy impulzu
impulzu
Čas
Zváranie MIG/MAG s pulzáciami.
Stúpanie
„Stúpanie“ znamená, že prúd impulzu sa pomaly zvyšuje alebo znižuje na nastavenú
hodnotu. Parameter "Stúpanie" možno nastaviť na deväť stupňov, pričom každý
stupeň zodpovedá 100 μs.
Slope (stúpanie) je dôležité vzhľadom na zvuk. Strmšie stúpanie spôsobuje hlasnejší
a ostrejší zvuk. Príliš mierne stúpanie môže, v najhoršom prípade, zhoršovať
schopnosť impulzu odrezať kvapku.
Stúpanie sa nastavuje v ponuke zváracích údajov s vypnutou funkciou synergy.
Platí iba pre zváranie MIG/MAG s pulzáciami.
Ka
Ka je úmerná zložka a zodpovedá zosilneniu regulátora. Nízka hodnota znamená, že
napätie sa neudržiava tak presne na konštantnej úrovni.
Ka sa nastavuje v ponuke zváracích údajov interné konštanty, s vypnutou
funkciou synergy.
Platí iba pre zváranie MIG/MAG s pulzáciami.
Ki
Ki je integračná zložka, ktorá sa pokúša o eliminovanie poruchy po dlhší časový
úsek. Aj v tomto prípade nižšia hodnota spôsobí oslabenie regulačného účinku.
Ki sa nastavuje v ponuke zváracích údajov interné konštanty, s vypnutou funkciou
synergy.
Platí iba pre zváranie MIG/MAG s pulzáciami.
- 21 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Synergy
Každá kombinácia typu drôtu, priemeru drôtu a plynovej zmesi si vyžaduje jedinečný
vzťah medzi rýchlosťou podávania drôtu a napätím (dĺžkou oblúka) na získanie a
stabilného oblúka. Napätie (dĺžka oblúka) sa automaticky „zosúladí“ podľa
predprogramovaného synergického priebehu, ktorý ste si zvolili. Vďaka tomu si
možno jednoduchšie vyhľadať správne zváracie parametre. Vzťah medzi rýchlosťou
podávania drôtu a ostatnými parametrami sa nazýva synergický priebeh.
Kombinácie drôtu a plynu sa uvádzajú v tabuľkách na strane 87.
Možno si objednať aj ďalšie balíky synergických priebehov, avšak nainštalovať ich
musí autorizovaný servisný technik spoločnosti ESAB.
Postup pri tvorbe vlastných synergických priebehov nájdete v kapitole 10.8
Aktivácia synergy sa uskutočňuje v ponuke nastavení zváracích údajov.
Fáza
V tejto funkcii si treba vybrať medzi primárnou a sekundárnou fázou.
Vysoké parametre sa nastavujú v primárnej a nižšie údaje v sekundárnej fáze.
Tieto nastavenia slúžia na určenie, či majú byť na úpravu k dispozícii primárne alebo
sekundárne údaje. Takisto sa určuje, ktoré údaje budú ovplyvňované v meracom a
vzdialenom režime. Rýchlosť posuvu drôtu zobrazená na obrazovke merania
ukazuje rýchlosť vo vybranej fáze. Napätie, prúd a zvárací výstup sú založené na
meraní pri oboch fázach.
Môžete si vybrať rôzne synergické priebehy v primárnej a sekundárnej fáze.
Primárna alebo sekundárna fáza sa nastavuje v NASTAVIŤ MIG/MAG keď je
vybraný Superpulse a režim synergy je vypnutý.
Úvodné prúdenie plynu
Slúži na ovládanie času počas ktorého prúdi ochranný plyn predtým, ako sa vytvorí
oblúk.
Úvodné prúdenie plynu sa nastavuje vo východiskových údajoch ponuky nastavenia
zváracích údajov .
Plazivé spúšťanie
Plazivé spúšťanie Podáva drôt s 50 % nastavenej rýchlosti až kým sa nedosiahne
elektrický kontakt so zvarencom.
V prípade funkcie HotStart je to 50 % času horúceho štartu.
Plazivé spúšťanie sa nastavuje vo východiskových údajoch ponuky nastavenia
zváracích údajov .
Mäkký štart
Mäkký štart znamená, že pri skrate zváracieho drôtu na zvarenec sa posuv drôtu
zastaví. Jednotka posuvu drôtu spúšťa chod dozadu, kým sa preruší skrat na zvarenec
a zapáli sa oblúk. Jednotka posuvu drôtu vtedy začína posúvať zvárací drôt správnym
smerom a uskutoční sa spustenie zvárania.
Mäkký štart sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov spúšťacie údaje.
Uvedený popis platí pre jednotky posuvu drôtu s možnosťou spätného posuvu drôtu.
- 22 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
"Horúci štart"
Funkcia "Hot Start" zvyšuje rýchlosť posuvu drôtu a napätie počas nastaviteľného
času pri spustení zváracieho postupu. Hlavným účelom je zabezpečiť viac energie
na začiatku zváranie. Znižuje sa tak riziko nedostatočného spojenia na začiatku
zvaru.
Synergy - hot start (horúci štart)
Možné je zvýšenie rýchlosti podávania drôtu počas špecifických období v porovnaní
so súčasnou rýchlosťou posuvu drôtu, aby sa zabezpečilo viac energie počas
spúšťania zvárania a na zaručenie potrebnej penetrácie. Rýchlosť sa nastavuje
relatívne vzhľadom na rýchlosť podávania drôtu. Čas začína plynúť okamihom
zapálenia oblúka a trvanie zodpovedá nastavenému času horúceho štartu. Synergy
prináša zvýšenie rýchlosti drôtu o 2 m/min
Bez synergy − hot start (horúci štart)
Ak nie je zvolený synergický režim, dá sa nastaviť napätie.
V režimoch bez synergie a pulzácií možno nastaviť napätie, pulzačný prúd, prúd
pozadia a frekvenciu.
Pozor!: Nastavovať možno záporné hodnoty rýchlosti posuvu drôtu a napätia pre
horúci štart. Možno to použiť s vysokými zváracími údajmi na hladké spúšťanie
zvárania "zvýšením" zváracích údajov na začiatku.
Horúci štart sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov začiatočné údaje.
Touch sense
Systém deteguje okamih dotyku drôtu so zvarencom.
Touch sense sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov začiatočné
údaje.
Vzťahuje sa len na robotické zváranie.
Vyplňovanie kráterov
Vyplňovanie kráterov umožňuje regulované znižovanie tepla a rozmerov tavného
kúpeľa pri dokončovaní zvaru. Uľahčuje to predchádzanie vzniku pórov, tepelných
prasklín a tvorby kráterov v zvarovom spoji.
V režime pulzačného zvárania si možno vybrať pulzačné a nepulzačné vyplňovanie
kráterov Vyplňovanie kráterov bez pulzácií je rýchlejší proces. Pulzačné vyplňovanie
kráterov trvá o niečo dlhšie, pri použití vhodných hodnôt však zabezpečuje vyplnenie
krátera bez odstrekov.
Synergy - vyplňovanie kráterov
V režime synergy sa čas vyplňovania kráterov a konečná rýchlosť podávania drôtu
nastavujú pri pulzačnom vyplňovaní kráterov aj pri vyplňovaní bez pulzácií. Napätie
a pulzačné parametre klesnú na konečné hodnoty pomocou synergy.
- 23 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Bez synergy − vyplňovanie kráterov
V režime bez synergy možno zmeniť nastavenia a dosiahnuť tak inú dĺžku oblúka na
konci vyplňovania kráterov. Nastaviť možno aj konečný čas pre konečnú hodnotu
vypĺňania kráterov.
Pre vyplňovanie kráterov bez pulzácií možno nastaviť konečné napätie. Pre
vyplňovanie kráterov s pulzáciami možno nastaviť konečné napätie, konečný
pulzačný prúd, konečný prúd pozadia a konečnú frekvenciu.
Hodnoty konečných parametrov sa vždy musia rovnať alebo byť nižšie ako
nastavené hodnoty pre kontinuálne zváranie. Ak sa nastavenia pre kontinuálne
zváranie znížia pod nastavené konečné hodnoty, znížia aj konečné hodnoty.
Konečné hodnoty parametrov sa znova nezvýšia, ak sa zvýšia nastavenia pre
kontinuálne zváranie.
Príklad:
Máte 4 m/min ako konečnú rýchlosť podávania drôtu a znížite rýchlosť podávania
drôtu na 3,5 m/min. Konečná rýchlosť podávania drôtu sa tiež zníži na 3,5 m/min.
Konečná rýchlosť drôt zostáva na 3,5 m/min dokonca aj keď sa znova zvýši rýchlosť
podávania drôtu.
Vyplňovanie kráterov sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov ukončovacie údaje.
Odstrihovací impulz
Odstrihovací impulz je impulz, ktorého použitím sa zaručí, že na drôte sa pri
skončení zvárania vytvorí guľka.
Platí iba pre zváranie MIG/MAG s krátkym/sprejovým oblúkom. Pri použití pulzácií sa
dokončenie zosynchronizuje s impulzom, ukončovacím impulzom.
Odstrihovací impulz sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov ukončovacie údaje.
Čas dohárania
Čas dohárania je zdržanie od okamihu, keď sa drôt začína pribrzďovať, do času,
keď zvárací zdroj vypína zváracie napätie. Príliš krátky čas dohárania má za
následok, že po skončení zvárania vytŕča príliš dlhý drôt, s rizikom zachytenia drôtu
v tuhnúcom tavnom kúpeli. Príliš dlhý čas dohárania má za následok kratší
vytŕčajúci drôt so zvýšením rizika, že preskočí oblúk späť na kontaktný hrot.
Dopaľovací čas sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov ukončovacie
údaje.
Ukončenie
Tu vyberte buď Final (finálny) impulz alebo SCT (Ukončenie skratom). SCT je funkcia,
ktorá vyprodukuje malé opakované skraty pri skončení zvárania, až kým sa posuv drôtu
úplne nezastaví a kým sa úplne nepreruší kontakt so zvarencom.
Termination (Ukončenie) sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov ukončovacie údaje.
Uvedený popis platí pre jednotky posuvu drôtu s možnosťou spätného posuvu drôtu.
- 24 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Release pulse (Uvoľňovací impulz)
Ak sa drôt zachytí o zvarenec, systém to deteguje. Vysiela sa prúdový impulz, ktorý
uvoľňuje drôt od povrchu.
Platí to predovšetkým pri mechanizovanom a robotizovanom zváraní, hoci to možno
použiť aj pri ručnom zváraní. Vyskytuje sa po skončení dopaľovacieho času.
Nastavenie sa upravuje v konfiguračnej ponuke . Predvolené hodnoty MIG/MAG.
Záverečné prúdenie plynu
Slúži na ovládanie času počas ktorého prúdi ochranný plyn potom, ako zhasne
oblúk.
Následné prúdenie plynu sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov ukončovacie údaje.
Limity nastavenia a limity merania
V limitoch je vybrané číslo limitu. Nastavenia sa uvádzajú v kapitole 10.4„Upraviť
nastavovacie limity“ a v kapitole 10.5„Upraviť meracie limity“.
Limity sa aktivujú v ponuke nastavení zváracích údajov.
Bodové zváranie
Bodové zváranie si vyberte, ak chcete bodovo zvárať navzájom tenké kovové
plechy.
POZNÁMKA!Nie je možné skrátiť zvárací čas uvoľnením spínača spúšte.
Bodové zváranie sa aktivuje a dĺžka bodového zvárania sa nastavuje v ponuke
nastavenia zváracích údajov.
4.2.1
QSet
QSet sa používa na uľahčenie nastavenia zváracích parametrov. Pomocou
gombíkov plus/mínus sa dĺžka oblúka zväčšuje alebo zmenšuje po krokoch od -18
do + 18.
KRÁTKY OBLÚK
Keď po prvý raz začínate zváranie s určitým typom drôtu / typom plynu, QSet
automaticky nastaví všetky potrebné zváracie parametre. Potom QSet uloží všetky
údaje na dosiahnutie dobrého zvaru. Napätie sa potom automaticky prispôsobuje
zmenám rýchlosti podávania drôtu.
SPREJ
Keď sa približujete k oblasti striekajúceho oblúka, hodnota pre QSet musí byť
zvýšená. Funkciu QSet vyraďte z činnosti, keď zvárate s čisto striekajúcim oblúkom.
Všetky nastavenia budú prevzaté z QSet, okrem napätia, ktoré si musíte nastaviť.
Odporúčanie:Prvý zvar (6 sekúnd) urobte s QSet na skúšobnej vzorke, aby ste
získali všetky správne údaje.
Hodnota QSet sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov pre postup
MIG/MAG a pre metódu KRÁTKY/SPREJOVÝ.
- 25 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
4.2.2
Skupina Synergy
Pri mechanizovanom zváraní si môžte vybrať jednu z týchto synergických skupín:
STANDARD (ŠTANDARDNÁ)
ROBOT
SAT
Vzťah medzi zváracou rýchlosťou a hrúbkou plechu rôznych synergických
skupín:
Synergická skupina ROBOT sa používa na robotické zváranie alebo iné druhy
mechanizovaného zvárania. Je vhodná pre vyššie rýchlosti postupu ako pri zváraní na
štandardných linkách.
Skratka SAT znamená Swift Arc Transfer (Zrýchlený postup oblúka). Táto synergická
skupina je vhodná pre vysoké rýchlosti postupu, pre extrémne uhly a pre hrúbky plechu
2 - 3 mm.
Kombinácie drôtu a plynu pre SAT sa uvádzajú v tabuľkách na strane 87.
Synergická skupina je súbor ponuky nastavení zváracích údajov pre postup
MIG/MAG.
- 26 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
4.3
Superimpulz
Hlavná ponuka Proces Metóda
Metóda superpulzácií (SuperPulse) sa používa na zlepšene kontroly tavného kúpeľa
a procesu tuhnutia. Zvárací tavný kúpeľ má medzi jednotlivými pulzáciami čas na
stuhnutie, prinajmenšom čiastočné.
Výhody používania SuperPulse:
Znížená citlivosť na odchýlky medzery v koreni zvaru
Zlepšené ovládanie zvarového kúpeľa počas polohového zvárania
Zlepšené ovládanie penetrácie a penetračného profilu
Znížená citlivosť na nerovnomernosti tepelnej vodivosti
SuperPulse možno považovať za programovaný prechod medzi dvoma
nastaveniami MIG/MAG. Časové intervaly sú určované nastaveniami času primárnej
a sekundárnej fázy.
Zváranie vždy začína v primárnej fáze. Po výbere horúceho štartu sa primárne údaje
použijú aj počas doby horúceho štartu, nielen počas dĺžky fázy pre primárne údaje.
Vyplňovanie kráterov sa vždy zakladá na sekundárnych údajoch. Ak sa počas doby
primárnej fázy aktivuje povel na zastavenie, postup sa okamžite prepne na
sekundárne údaje. Dokončenie zvaru sa zakladá na sekundárnych údajoch.
4.3.1
Kombinácie drôtu a plynu
Kombinácie drôtu a plynu sa uvádzajú v tabuľkách na strane 87.
4.3.2
Rôzne metódy pulzácie
Dolu vidíte, ktorú pulzačnú metódu možno použiť, v závislosti od hrúbky dosky, ktorú
máte zvárať.
Ohrev
C
Sprej v primárnej fáze a
pulzácie v sekundárnej fáze
B
Pulzácie v primárnej fáze a
pulzácie v sekundárnej fáze
A
Pulzácie v primárnej fáze a
krátky oblúk v sekundárnej
fáze
Rozmer lišty
- 27 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
4.3.3
Jednotku posuvu drôtu
Pri zváraní SuperPulse používajte iba jednotku posuvu drôtu Feed 3004.
Bezpečnostné opatrenia!
Pri použití metódy SuperPulse je jednotka posuvu drôtu veľmi zaťažovaná. Aby
nebola ohrozená funkčná bezpečnosť jednotky posuvu drôtu, dodržiavajte hodnoty
limitov z nasledujúceho diagramu.
Rozdiel v rýchlosti podávania drôtu
m/min
Grafy pre 15 m/min a 20 m/min sa vzťahujú na primárnu rýchlosť podávania drôtu.
Dĺžka cyklu je súčet času primárnej a sekundárnej fázy.
Rozdiel medzi primárnou a sekundárnou rýchlosťou podávania drôtu nesmú
prekročiť rýchlosť špecifikovanú grafmi pre primárnu rýchlosť drôtu.
Príklad: Ak je dĺžka cyklu 0,25 s a primárna rýchlosť podávania drôtu je 15 m/min,
rozdiel medzi primárnou a sekundárnou rýchlosťou podávania drôtu nesmie
prekročiť
6 m/min.
- 28 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Príklad zvaru A
V tomto príklade budeme zvárať 10 mm dosku s 1,2 mm hliníkovým drôtom a
argónovým ochranným plynom
Na ovládacom paneli urobte nasledujúce nastavenia:
Proces
Superimpulz
Superimpulz
Fáza
Primárny
Sekundárny
Metóda
Krátky/sprejový oblúk
Pulzácie
Typ drôtu
AlMg
AlMg
Ochranný plyn
Ar
Ar
Priemer drôtu
1,2 mm
1,2 mm
Napätie
(+ 1,0 V)
(+ 3,0 V)
Rýchlosť posuvu drôtu
15,0 m/min
11,0 m/min
Fázový čas
0,1 s
0,1 s
Dĺžka primárnej a sekundárnej fázy je 0,1 s + 0,1 s = 0,2 s.
Rozdiel v rýchlosti podávania drôtu je 15,0 m/min - 11,0 m/min = 4 m/min.
Príklad zvaru B
V tomto príklade budeme zvárať 6 mm dosku s 1,2 mm hliníkovým drôtom a
argónovým ochranným plynom.
Na ovládacom paneli urobte nasledujúce nastavenia:
Proces
Superimpulz
Superimpulz
Fáza
Primary
Secondary
Metóda
Pulzácie
Pulzácie
Typ drôtu
AlMg
AlMg
Ochranný plyn
Ar
Ar
Priemer drôtu
1,2 mm
1,2 mm
Napätie
(+ 1,0 V)
(+ 2,0 V)
Rýchlosť posuvu drôtu
12,5 m/min
9,0 m/min
Fázový čas
0,15 s
0,15 s
Dĺžka primárnej a sekundárnej fázy je 0,15 s + 0,15 s = 0,3 s.
Rozdiel v rýchlosti podávania drôtu je 12,5 m/min - 9,0 m/min = 3,5 m/min.
5
ZVÁRANIE MMA
Hlavná ponuka Proces
Zváranie MMA sa niekedy označuje aj ako zváranie s potiahnutými elektródami.
Preskočením oblúka sa roztaví elektróda a jej povlak vytvára ochrannú trosku.
Tabuľka na strane 89 ukazuje rozmery elektród, ktoré si možno vybrať pre zváranie
MMA.
- 29 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
5.1
Zváranie MMA DC
Nastavenia
Rozsah nastavenia
V krokoch po
Synergy
závislé
Nastaviteľ
né v
synergy
Prúd*
16 - 650 A
1A
Arc force
0 - 100%
1%
x
Min. prúdový faktor
0 - 100%
1%
x
Typ regulátora
0-1
Synergy
VYP alebo ZAP
-
-
Hot start (horúci
štart)
VYP alebo ZAP
-
x
Trvanie Horúceho
štartu
1 - 30
1
x
Amplitúda Horúceho %
štartu
-
x
Nastavovacie limity
0 - 50
1
-
-
Meracie limity
0 - 50
1
-
-
x
x
-
*) Maximálny prúd závisí od typu používaného stroja.
5.2
Zváranie MMA AC
Nastavenia
Rozsah nastavenia
V krokoch po
Synergy
závislé
Prúd*
16 - 650 A
1A
Arc force
0 - 100%
1%
x
Min. prúdový faktor
0 - 100%
1%
x
Typ regulátora
0-1
Synergy
VYP alebo ZAP
-
-
Hot start (horúci
štart)
VYP alebo ZAP
-
x
Trvanie Horúceho
štartu
1 - 30
Nastaviteľ
né v
synergy
x
x
-
x
Amplitúda Horúceho %
štartu
-
x
Nastavovacie limity
0 - 50
1
-
-
Meracie limity
0 - 50
1
-
-
*) Maximálny prúd závisí od typu používaného stroja.
5.3
Vysvetlenia funkcie pre nastavenia
DC, Jednosmerný prúd
Vyšší prúd vytvorí širší tavný kúpeľ, s lepším prienikom do zvarenca.
Prúd sa nastavuje na obrazovke merania, nastavenie zváracích údajov , alebo v
ponukách rýchleho režimu.
- 30 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Sila oblúka
Sila oblúka je dôležitá pri určovaní, ako sa prúd mení v reakcii na zmenu dĺžky oblúka.
Nižšia hodnota zabezpečuje pokojnejší oblúk s menšími odstrekmi.
Intenzita oblúku sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov, keď je funkcia
synergických priebehov deaktivovaná.
Min. prúdový faktor
Nastavenie minimálneho prúdového faktora sa uplatní pri použití určitých
špecifických elektród.
Toto nastavenie sa nesmie meniť.
Typ regulátora
Ovplyvňuje skratovací proces a teplo v zvare.
Toto nastavenie sa nesmie meniť.
Synergy
Synergy pre zváranie MMA znamená, že zvárací zdroj automaticky optimalizuje
vlastnosti pre typ a rozmer elektródy, ktoré boli vybrané.
Synergy pre zváranie MMA sa aktivuje v ponuke nastavení zváracích údajov.
Horúci štart
Horúci štart zvyšuje na začiatku zvárania zvárací prúd na nastaviteľný čas. Znižuje
sa tak riziko nedostatočného spojenia na začiatku zvaru.
Horúci štart pre zváranie MMA sa aktivuje v ponuke nastavení zváracích údajov.
Limity nastavenia a limity merania
V limitoch je vybrané číslo limitu. Nastavenia sa uvádzajú v kapitole 10.4„Upraviť
nastavovacie limity“ a v kapitole 10.5„Upraviť meracie limity“.
Limity sa aktivujú v ponuke nastavení zváracích údajov.
6
ZVÁRANIE TIG
Hlavná ponuka Proces
Zváranie TIG
Zváranie TIG roztaví kov zvarenca pomocou oblúk, ktorý preskočí z volfrámovej
elektródy, ktorá sa sama osebe netaví. Tavný kúpeľ a elektróda sú chránené
ochrannou plynovou atmosférou.
Pulzný prúd
Pulzný prúd slúži na zlepšenie regulácie tavného kúpeľa a priebehu tuhnutia.
Frekvencia impulzov sa nastavuje na tak pomalú, aby mal tavný kúpeľ čas stuhnúť
aspoň čiastočne medzi každým impulzom. Pri nastavovaní pulzácií sú potrebné
štyri parametre: Pulzný prúd, čas impulzu, prúd pozadia a čas pozadia.
- 31 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
6.1
Nastavenie v ponuke nastavení zváracích údajov
6.1.1
Zváranie TIG bez jednosmerných pulzácií
Nastavenia
Rozsah nastavenia
V krokoch po
VF/LiftArc
VF alebo LiftArc
-
Live TIG-start*
-
-
2/4 takty
2-taktový alebo 4-taktový
-
Prúd*
4 - 500 A
1A
Čas Slope-up (vzostupu)
0 - 25 s
0,1 s
Čas Slope down (poklesu)
0 - 25 s
0,1 s
Úvodné prúdenie plynu
0 - 25 s
0,1 s
Záverečné prúdenie plynu
0 - 25 s
0,1 s
Automatický spúšťací VF
impulz
OFF or ON
-
Spúšťací VF impulz
4-500 A
1A
Nastavovacie limity
0 - 50
1
Meracie limity
0 - 50
1
*) V závislosti od typu použitého stroja.
6.1.2
Zváranie TIG s jednosmernými pulzáciami
Nastavenia
Rozsah nastavenia
V krokoch po
VF/LiftArc
VF alebo LiftArc
-
2/4 takty
2-taktový alebo 4-taktový
-
Pulzačný prúd*
4 - 500 A
1A
Prúd pozadia
4 - 500 A
1A
Čas impulzu
0,001 - 5 s
0,001 s
Čas pozadia
0,001 - 5 s
0,001 s
Čas Slope-up (vzostupu)
0 - 25 s
0,1 s
Čas Slope down (poklesu)
0 - 25 s
0,1 s
Úvodné prúdenie plynu
0 - 25 s
0,1 s
Záverečné prúdenie plynu
0 - 25 s
0,1 s
Automatický spúšťací VF
impulz
OFF or ON
-
Spúšťací VF impulz
4-500 A
1A
Nastavovacie limity
0 - 50
1
Meracie limity
0 - 50
1
*) Maximálny prúd závisí od typu používaného stroja.
- 32 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
6.1.3
Zváranie TIG bez striedavých pulzácií
Nastavenia
Rozsah nastavenia
V krokoch po
VF/LiftArc
VF alebo LiftArc
-
2/4 takty
2-taktový alebo 4-taktový
-
Prúd*
4 - 500 A
1A
Čas Slope-up (vzostupu)
0 - 25 s
0,1 s
Čas Slope down (poklesu)
0 - 25 s
0,1 s
Úvodné prúdenie plynu
0 - 25 s
0,1 s
Záverečné prúdenie plynu
0 - 25 s
0,1 s
Predohrev
0 - 100
1
Frekvencia
Hz
?
Vyváženie
%
1%
Posunutie
A
Nastavovacie limity
0 - 50
1
Meracie limity
0 - 50
1
*) Maximálny prúd závisí od typu používaného stroja.
6.2
Vysvetlenia funkcie pre nastavenia
HF
Funkcia HF zapaľuje oblúk pomocou iskry z elektródy do zvarenca pri priblížení
elektródy k zvarencu.
VF sa aktivuje v metóde spúšťania hlavnej ponuky spúšťacia metóda.
LiftArct
Funkcia LiftArc zapaľuje oblúk potom, ako sa elektróda dotkne zvarenca a
nadvihne sa nad neho.
Zapaľovanie oblúka pomocou funkcie LiftArct. Krok 1: elektróda sa dotkne zvarenca. Krok 2: Stlačí
sa spúšťací spínač začína tiecť prúd nízkej intenzity. Krok 3: zvárač dvíha elektródu nad zvarenec:
oblúk sa zapaľuje a automaticky stúpa prúd na nastavenú hodnotu.
LiftArc sa aktivuje v metóde spúšťania hlavnej ponuky ³spúšťacia metóda.
- 33 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
„Live TIG-start“
So systémom „Live TIG start“ sa oblúk zapaľuje tak, že sa volfrámovou elektródou
dotknete zvarenca a nadvihnete ju nad neho.
- Aktivácia „Live TIG-start“ sa uskutočňuje v ponuke procesu.
2-taktový
Úvodné prúdenie
plynu
Stúpani
e
nahor
Slope down
(pokles)
Záverečné
prúdenie
plynu
Funkcie využívané pri 2-taktovom ovládaní zváracieho horáka.
Pri dvojtaktnom režime ovládania sa stlačením spínača spúšťača horáka TIG (1)
spustí prúdenie plynu pred zváraním (ak sa používa) a vytvorí sa oblúk. Prúd stúpa
na nastavenú hodnotu (regulovaný funkciou Slope-up (vzostup), ak je v činnosti).
Uvoľnením spínača spúšťača (2) sa znižuje prúd (alebo sa spúšťa Slope down
(pokles), ak je v činnosti) a oblúk zhasína. Nasleduje následné prúdenie plynu, ak je
v činnosti.
2-taktový sa aktivuje v režime spúšťania hlavnej ponuky ³ alebo na meracej
obrazovke.
- 34 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
4-taktový
Úvodné prúdenie
plynu
Stúpani
e
nahor
Slope down
(pokles)
Záverečné
prúdenie
plynu
Funkcie využívané pri 4-taktovom ovládaní zváracieho horáka.
Pri štvortaktnom režime ovládania sa stlačením spínača spúšťača horáka TIG (1)
spustí prúdenie plynu pred zváraním (ak sa používa). Na konci času prúdenia
vopred sa prúd zvyšuje až na pilotný prúd (niekoľko ampérov) a zapáli sa oblúk.
Uvoľnením spínača spúšťača (2) sa prúd zvyšuje na nastavenú hodnotu (s funkciou
Slope-up (vzostup), ak sa používa). Pri skončení zvárania zvárač znova stlačí
spúšťací spínač (3), čím sa znova zníži aktuálna úroveň na pilotnú úroveň (so Slope
down (pokles), ak sa používa). Pri opätovnom uvoľnení spínača (4) oblúk zhasína a
začína sa následné prúdenie plynu.
4-taktový sa aktivuje v režime spúšťania hlavnej ponuky ³ alebo na meracej
obrazovke.
Elektrický prúd
Vyšší prúd vytvorí širší tavný kúpeľ s lepším prienikom do zvarenca.
Prúd sa nastavuje na obrazovke merania, nastavenie zváracích údajov , alebo
v ponukách rýchleho režimu.
Platí iba pre zváranie TIG s jednosmerným prúdom.
Pulzačný prúd
Vyššia z oboch hodnôt prúdu v prípade pulzačného prúdu. Pri pulzáciách dochádza aj
k pulzáciám Slope-up (vzostup) a Slope down (pokles).
Prúd pulzácií sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov.
Platí iba pre zváranie TIG s pulzáciami.
Prúd pozadia
Nižšia z oboch hodnôt prúdu v prípade pulzačného prúdu.
Prúd pozadia sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov.
Platí iba pre zváranie TIG s pulzáciami.
Čas impulzu
Čas, po ktorý je zapnutý prúd impulzu počas periódy impulzu.
Čas impulzu sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov.
Platí iba pre zváranie TIG s pulzáciami.
- 35 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Čas pozadia
Čas prúdu pozadia určujúci, spolu s časom prúdu impulzu, periódu impulzu.
Čas pozadia sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov.
Platí iba pre zváranie TIG s pulzáciami.
Elektrický prúd
Čas pozadia
Pulzačný
prúd
Prúd pozadia
Čas
impulzu
Čas
Zváranie TIG s pulzáciami.
Stúpanie nahor
Funkcia Slope up (Stúpanie nahor) znamená, že pri zapaľovaní oblúka TIG sa prúd
pomaly zvyšuje na nastavenú hodnotu. To zabezpečuje 'jemnejší' ohrev elektródy
a zvárač získava možnosť správne umiestniť elektródu pred dosiahnutím
zváracieho prúdu.
Slope-up (vzostup) sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov.
Pokles nadol
Pri zváraní TIG sa využíva -Slope down (Pokles nadol), pri ktorom prúd klesá
'pomaly' v priebehu regulovaného času, na predchádzanie tvorby kráterov a/alebo
defektov pri dokončovaní zvaru.
Slope down (pokles) sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov.
Úvodné prúdenie plynu
Slúži na ovládanie času počas ktorého prúdi ochranný plyn predtým, ako sa vytvorí
oblúk.
Úvodné prúdenie plynu sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov.
Záverečné prúdenie plynu
Slúži na ovládanie času počas ktorého prúdi ochranný plyn potom, ako zhasne
oblúk.
Následné prúdenie plynu sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov.
Automatický spúšťací impulz
Táto funkcia sa používa na zrýchlenie dosiahnutia stabilného oblúka.
- 36 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Predohrev
Setting value
Ochranný plyn
Volfrámová elektróda
Ř
Farba
Typ
Ar
Ar + 30 % He
1.6
Zelená
WP
-
-
1.6
Zelená
WP
30
35
1.6
Zlatá
WL15
20
20
1.6
Zlatá
WL15
30
35
2.4
Zelená
WP
45
-
2.4
Zelená
WP
55
60
2.4
Zlatá
WL15
40
40
2.4
Zlatá
WL15
45
50
3.2
Zelená
WP
55
-
3.2
Zelená
WP
65
65
3.2
Zlatá
WL15
60
60
3.2
Zlatá
WL15
70
70
4.0
Zelená
WP
70
75
4.0
Zelená
WP
80
85
4.0
Zlatá
WL15
65
65
4.0
Zlatá
WL15
70
75
WP = Čisto volfrámová elektróda WL15 = elektróda z volfrámovo-lantánovej zliatiny
Predohrev elektródy sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov.
Platí iba pre zváranie TIG s AC.
Frekvencia
Nižšia frekvencia (striedavý prúd) prenáša viac tepla do zvarenca a vytvorí širší
tavný kúpeľ.
Vyššia frekvencia vytvorí užší oblúk s vyššou intenzitou oblúka (užší tavný kúpeľ).
Následné prúdenie plynu sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov.
Platí iba pre zváranie TIG s AC.
- 37 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Vyváženie
Nastavenie vyváženia zostatok medzi polperiódou kladnej (+) elektródy a zápornej
(-) elektródy pri zváraní striedavým prúdom (AC).
Nižšia hodnota vyváženia vedie k vzniku väčšieho množstva tepla na elektróde a k
zlepšeniu odlupovania oxidu na zvarenci.
Vyššia hodnota vyváženia zvyšuje množstvo tepla v zvarenci a zlepšuje prienik.
Vyváženie sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov.
Platí iba pre zváranie TIG s AC.
Posunutie
Použitím tejto funkcie sa zvyšuje alebo znižuje úroveň nuly.
Pri zvýšenej nulovej úrovni sa zvarenec viac rozohrieva a dosahuje sa lepšia
penetrácia.
Pri zníženej nulovej úrovni sa elektróda viac rozohrieva a dosahuje sa horšia
penetrácia zvarenca.
Predpätie sa nastavuje v ponuke nastavenia zváracích údajov.
Platí iba pre zváranie TIG s AC.
6.3
Iné vysvetlenia funkcie
Oplachovanie plynom
Oplachovanie plynom sa používa pri meraní prietoku plynu alebo na opláchnutie
plynových hadíc od prípadného vzduchu alebo vlhkosti pred začiatkom zvárania.
Oplachovanie plynom trvá dovtedy, kým tlačidlo držíte v stlačenej polohe a
prebieha bez napätia a bez spustenia podávania drôtu.
Prefukovanie plynom sa aktivuje na obrazovke merania.
- 38 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
7
OBLÚKOVO-VZDUCHOVÉ VYDLABÁVANIE
Hlavná ponuka Proces
Pri oblúkovo-vzduchovom vydlabávaní sa používa špeciálna elektróda tvorená
uhlíkovou tyčkou s medeným obalom.
Vytvorí sa oblúk medzi uhlíkovou tyčkou a zvarencom, ktorý roztaví materiál. Vzduch
sa privádza tak, aby sa roztavený materiál odfukoval preč.
Pre oblúkovo-vzduchové vydlabávanie možno vybrať nasledujúce priemery elektród:
4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10 a 13 mm.
Oblúkovo-vzduchové vydlabávanie sa neodporúča pre zváracie zdroje s prúdom
nižším ako 400 A.
7.1
Nastavenie v ponuke nastavení zváracích údajov
Nastavenia
Rozsah nastavenia
V krokoch Synergy
po
závislé
Nastaviteľ
né v
synergy
Napätie
8 - 60 V
1V
x
x
Synergy*
VYP alebo ZAP
-
-
-
Induktancia
0 - 100%
Typ regulátora
1 - 12
x
1
x
*) Synergický priebeh pri dodávke: 5,0 mm elektróda (uhlíková tyč).
7.2
Vysvetlenie funkcie
Napätie
Vyššie napätie vytvorí širší tavný kúpeľ s lepším prienikom do zvarenca.
Napätie sa nastavuje na obrazovke meranie, nastavenie zváracích údajov alebo v
ponukách rýchleho režimu.
Induktancia
POZNÁMKA! Toto nastavenie sa nesmie meniť.
Typ regulátora
Ovplyvňuje skratovací proces a teplo v zvare.
Toto nastavenie sa nesmie meniť.
- 39 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
8
SPRÁVA PAMÄTE
8.1
Pracovná metóda ovládacieho panelu
Možno povedať, že ovládací panel obsahuje dve časti: pracovná pamäť a pamäť
zváracích údajov.
Uložiť
Pracovná pamäť
Pamäť zváracích údajov
Vyvolať
V pracovnej pamäti sa vytvorí úplný súbor zváracích údajov, ktoré si možno uložiť do
pamäte zváracích údajov.
Pri zváraní vždy práve obsah pracovnej pamäte ovláda proces. Preto je tiež možné
vyvolať zváracie údaje z pamäte zváracích údajov do pracovnej pamäte.
Pripomíname, že pracovná pamäť vždy obsahuje najnovší súbor nastavených
zváracích parametrov. Tie si možno vyvolať z pamäte zváracích údajov alebo
individuálne si ich pozmeniť. Inými slovami, pracovná pamäť nie je nikdy prázdna
ani „vynulovaná“.
Hlavná ponuka Pamäť Pamäť zváracích údajov
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
V ovládacom paneli si možno uložiť až 255 záznamov zváracích údajov. Každý
záznam dostáva číslo od 1 do 255.
Môžete tiež odstraňovať a kopírovať údajové záznamy a vyvolávať záznam
zváracích údajov do pracovnej pamäte.
Dolu sa uvádzajú príklady ukazujúce ukladanie, vyvolávanie, kopírovanie a
odstraňovanie.
- 40 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
8.2
Uložiť
Ak je pamäť zváracích údajov prázdna, na displeji sa objaví nasledujúca obrazovka.
WELD DATA MEMORY
Teraz si uložíme
záznam zváracích
údajov. Priradí sa
pamäťovému miestu 5.
Stlačte ULOŽIŤ
(STORE). Zobrazí sa
pozícia 1. Jeden z
gombíkov nastavenia
otočte, aby ste dosiahli
polohu 5. Stlačte
ULOŽIŤ (STORE).
STORE
QUIT
WELD DATA MEMORY
Vyberte si riadok
jedným z gombíkov.
Stlačte ULOŽIŤ
(STORE).
5-
STORE
QUIT
Na displeji sa objaví nasledujúce obrazovka.
WELD DATA MEMORY
Zadaný záznam
zváracích údajov sa
teraz uloží do riadka 5.
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
Časti obsahu údajového záznamu číslo 5 sú zobrazované v spodnej časti displeja.
- 41 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
8.3
Vyvolať
Ideme vyvolať uložený údajový záznam:
WELD DATA MEMORY
Vyberte si riadok
jedným z gombíkov.
Stlačte VYVOLAŤ
(RECALL).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
NO
YES
WELD DATA MEMORY
Stlačením ÁNO (YES)
potvrďte, či chcete
vyvolať záznam údajov
číslo 5.
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
Táto ikona na obrazovke merania ukazuje číslo
pamäte, ktorá sa vyvoláva.
- 42 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
8.4
Odstrániť
Možné je odstránenie jedného alebo viacerých záznamov údajov z ponuky pamäte.
Ideme odstrániť údajový záznam uložený v predchádzajúcom príklade.
WELD DATA MEMORY
Vybrať dátový záznam.
Stlačte ODSTRÁNIŤ
(DELETE).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
NO
YES
WELD DATA MEMORY
Stlačením ÁNO (YES)
potvrďte, že chcete
záznam odstrániť.
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
Vráťte sa do ponuky pamäte klávesom NIE (NO).
- 43 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
8.5
Kopírovať
Pri kopírovaní obsahu záznamu zváracích údajov na nové pamäťové miesto
postupujte nasledovne:
WELD DATA MEMORY
Vyberte si pamäťové
miesto, ktoré chcete
prekopírovať a stlačte
2. FUNKCIA (2ND
FUNCT).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
WELD DATA MEMORY
Stlačte KOPÍROVAŤ
(COPY).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
COPY
EDIT
2ND
FUNCT
QUIT
Teraz si prekopírujeme obsah pamäťového miesta 5 do pamäťového miesta 50.
Použite jeden z gombíkov na prechádzanie na vybrané pamäťové miesto, v tomto
prípade na miesto 50.
- 44 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
WELD DATA MEMORY
Stlačte ÁNO (YES).
50 -
COPY
DATA SET 5 TO POSITION: 50
NO
YES
Zváracie údaje číslo 5 sa teraz prekopírovali do pamäťového miesta 50.
Vráťte sa do ponuky pamäte klávesom SKONČIŤ (QUIT).
8.6
Upraviť
Pri úprave obsahu záznamu zváracích údajov postupujte nasledovne:
WELD DATA MEMORY
Vyberte si pamäťové
miesto, ktoré chcete
upravovať a stlačte 2.
FUNKCIA (2ND
FUNCTION). Potom
stlačte UPRAVIŤ
(EDIT).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
2ND
COPY
EDIT
FUNCT
QUIT
- 45 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Zobrazí sa časť hlavnej ponuky a ponuka zobrazuje symbol
ste v režime upravovania.
, ktorý znamená, že
TIG
Vyberte si nastavenie,
ktoré chcete upravovať
a stlačte ENTER.
Vyberte si možnosť zo
zoznamu a znova
stlačte ENTER.
START METHOD
GUN TRIGGER MODE
HF-START
4-STROKE
TIG HF-START
100 AMP
SET
QUIT
WELD DATA SETTING
Stlačte NASTAVIŤ
(SET) a prejdite na
NASTAVENIE
ZVÁRACÍCH ÚDAJOV
(WELD DATA
SETTING). Vyberte si
hodnoty, ktoré chcete
upravovať, a gombíkmi
plus/mínus ich zmeňte.
Ukončite so SKONČIŤ
(QUIT).
CURRENT
SLOPE UP TIME
SLOPE DOWN TIME
GAS PREFLOW
GAS POSTFLOW
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
100 A
0.0 S
2.0 S
0.5 S
5.0 S
-
EDIT DESCRIPTION
....
GAS
PURGE
4STROKE
REM
QUIT
Zváracie údaje číslo 5 boli teraz upravené a uložené.
- 46 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
8.7
Názov
Pri zadávaní vlastného mena záznamu zváracích údajov postupujte nasledovne:
WELD DATA MEMORY
Vyberte si pamäťové
miesto, ktoré chcete
pomenovať a stlačte 2.
FUNKCIA (2ND
FUNCTION). Potom
stlačte UPRAVIŤ
(EDIT).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
2ND
COPY
EDIT
FUNCT
QUIT
WELD DATA SETTING
Stlačte NASTAVIŤ
(SET) a prejdite na
NASTAVENIE
ZVÁRACÍCH ÚDAJOV
(WELD DATA
SETTING). Vyberte
UPRAVIŤ POPIS (EDIT
DESCRIPTION).
Stlačte ENTER.
CURRENT
SLOPE UP TIME
SLOPE DOWN TIME
GAS PREFLOW
GAS POSTFLOW
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
100 A
0.0 S
2.0 S
0.5 S
5.0 S
-
EDIT DESCRIPTION
....
GAS
PURGE
4STROKE
REM
QUIT
Tu sa sprístupní klávesnica, ktorá sa používa nasledovne:
Nastavte kurzor na požadovaný znak
klávesnice pomocou ľavého gombíka
a klávesov so šípkami. Stlačte
ENTER. Zadajte takýmto spôsobom
celý znakový reťazec s maximálne 40
znakmi.
Stlačením HOTOVO (DONE) hodnoty
uložíte. Alternatíva, ktorú ste práve
pomenovali, sa zobrazí v zozname.
- 47 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
9
KONFIGURAČNÁ PONUKA
Hlavná ponuka Ponuka Konfigurácia
Táto ponuka obsahuje nasledujúce podponuky:
Jazyk, pozri kapitolu „Prvý krok – výber jazyka“ 2.4.
Kódová zámka, pozri kapitolu 9.1
Diaľkové ovládanie, pozri kapitola 9.2
Základné predvolené nastavenia MIG/MAG, pozri kapitolu 9.3
Základné predvolené nastavenia MMA, pozri kapitolu 9.4
Softvérové tlačidlá rýchleho režimu, pozri kapitolu 9.5
Dvojnásobné spúšťacie zdroje, pozri kapitolu 9.6
Panel zapnúť diaľkové, pozri kapitolu 9.7
Dohľad WF, pozri kapitolu 9.8
Režim Automatické uloženie, pozri kapitolu 9.9
Spúšťací spínač zváracích údajov, pozri kapitolu 9.10.
Viaceré podávače drôtu, pozri kapitolu 9.11.
Funkcie kvality, pozri kapitolu 9.12
Servis, pozri kapitolu 9.13
Jednotka merania, pozri kapitolu 9.14
Meranie hodnoty frekvencie, pozri kapitolu 9.15
Registračný kľúč, pozri kapitolu 9.16
9.1
Kódová zámka
Hlavná ponuka Ponuka Konfigurácia Kódová zámka
Keď je aktivovaná funkcia zámky a ste na obrazovke merania, vzdialený režim alebo
v ponuke rýchleho režimu, na ukončenie týchto ponúk je potrebné heslo (kód
zámky).
CODE LOCK
LOCK STATUS
SET / CHANGE LOCK CODE
OFF
QUIT
Kódová zámka sa aktivuje v konfiguračnej ponuke.
- 48 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
9.1.1
Stav režimu uzamknutia
V stave uzamknutia na kód môžete aktivovať/deaktivovať funkciu zámky bez
odstránenia existujúceho kódu zámky v prípade, ak deaktivujete jeho funkciu. Ak nie
je uložený žiadny kód zámky a pokúsite sa aktivovať kódovú zámku, zobrazí sa
klávesnica na zadávanie nového kódu zámky.
Ukončiť zablokovaný stav.
Ak sa nachádzate na obrazovke merania alebo v ponuke rýchleho režimu a kódová
zámka je deaktivovaná, môžete ukončiť tieto ponuky bez obmedzenia stlačením
SKONČIŤ (QUIT) alebo PONUKA a prejsť do ponuky s ponukou.
Ak je aktivované a pokúsite sa o ukončenie, opustenie REM alebo stlačíte
softvérové tlačidlo 2ND FUNCT, objaví sa nasledujúca obrazovka upozorňujúca
používateľa na ochranu zámkou.
STLAČTE ENTER A ZADAJTE KÓD ZÁMKY...
PRESS ENTER FOR
LOCK CODE...
Tu si možno vybrať SKONČIŤ (QUIT) a zrušiť akciu, pričom sa vrátite do
predchádzajúcej ponuky, alebo postupovať ďalej stlačením ENTER na zadávanie
kódu zámky.
Potom prejdete na ponuku s klávesnicou, kde môžete zadať kód. Stlačte Enter po
každom znaku a kód potvrďte stlačením HOTOVO.
Objaví sa nasledujúce textové pole:
JEDNOTKA ODBLOKOVANÁ! (JEDNOTKA
ODBLOKOVANÁ!)
UNIT UNLOCKED!
Ak kód nie je správny, zobrazí sa chybové hlásenie s ponukou možnosti ďalšieho
pokusu alebo návratu na pôvodnú ponuku, t. j. na obrazovku merania alebo na
ponuku rýchleho režimu.
Ak je kód správny, všetky blokovania ostatných ponúk sa zrušia, hoci kódová zámka
zostáva aktivovaná. Znamená to, že môžete dočasne opustiť obrazovku merania a
ponuku rýchly režim, pritom však naďalej zachovať uzamknutý stav po návrate do
týchto ponúk.
9.1.2
Špecifikovať/upraviť kód zámky
Pod špecifikovať/upraviť kód zámky možno upravovať aktuálny kód zámky alebo
zadať nový kód. Kód zámky môže obsahovať najviac 16 ľubovoľných písmen alebo
číslic.
- 49 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
9.2
Diaľkové ovládacie prvky
Hlavná ponuka Ponuka Konfigurácia Diaľkové ovládacie prvky
Jednotky diaľkového ovládania, ktoré nie sú pripojené na zbernicu CAN, sa musia
pripojiť cez adaptér diaľkového ovládania. Táto funkcia nepodporuje metódu
SuperPulse.
Po pripojení aktivujte jednotku diaľkového ovládania na obrazovke merania
softvérovým klávesom VZDIALENÝ (REMOTE).
9.2.1
Zabudnúť obídenie
MIG/MAG REMOTE CONTROLS
Nastavte kurzor na
riadok DIAĽKOVÉ
OVLÁDANIE (REMOTE
CONTROLS). Stlačte
ENTER na zobrazenie
zoznamu alternatív.
FORGET OVERRIDE
DIGITAL OP
ANALOG 1
-MIN
-MAX
ANALOG 2
-MIN
-MAX
ON
5-PROG
WIRE SPEED
0.8
25.0
VOLTAGE
-10
+10
QUIT
So ZABUDNÚŤ OBÍDENIE (FORGET OVERRIDE) v polohe "ZAP" (ON) sa
naposledy vyvolávaná pamäť automaticky vyvolá pred každým ďalším spustením
zvárania. Tým sa eliminujú výsledky všetkých záznamov zváracích údajov vytvorené
pri ostatnom zváracom postupe.
9.2.2
Konfigurácia pre digitálnu jednotku diaľkového ovládania
Bez adaptéra diaľkového ovládania
Pri pripojovaní jednotky diaľkového ovládania na báze CAN prebehne konfigurácia
DIGITÁL OP (DIGITAL OP) automaticky.
S adaptérom diaľkového ovládania
Pri používaní digitálnej jednotky diaľkového ovládania špecifikujte, ktorý druh
jednotky diaľkového ovládania sa používa.
Nastavte kurzor na riadok DIGITÁL OP (DIGITAL OP) a stlačte ENTER. Zobrazí sa
zoznam, z ktorého si možno vybrať alternatívu.
BINARY CODED
10-PROGR
32-programová jednotka BINÁRNE KÓDOVANÁ (BINARY CODED)
10-programová jednotka *
10-PROGR (10-PROGR)
* alebo zváracia pištoľ výberom programu RS3
9.2.3
Konfigurácia pre analógovú jednotku diaľkového ovládania
Bez adaptéra diaľkového ovládania
Pri pripojovaní jednotky diaľkového ovládania na báze CAN prebehne konfigurácia
ANALÓG 1 a ANALÓG 2 automaticky. Konfigurácia sa nedá zmeniť.
- 50 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
S adaptérom diaľkového ovládania
Ak používate analógovú jednotku diaľkového ovládania na ovládacom paneli môžete
špecifikovať , ktorý (maximálne 2) potenciometer (potenciometre) chcete používať.
Tieto potenciometre sú na ovládacom paneli nazývané ANALÓG 1 a ANALÓG 2 a
zodpovedajú ich vlastným nastaveným parametrom pre zvárací postup, napr.
parameter posuv drôtu (ANALÓG 1) a parameter napätie (ANALÓG 2) s MIG/MAG.
NONE
WIRE SPEED
Ak kurzor nastavíte na riadok ANALÓG 1 a stlačíte
ENTER, zobrazí sa zoznam.
Teraz si môžete vybrať, či sa má používať potenciometer ANALÓG 1 pre
RÝCHLOSŤ DRÔTU (WIRE SPEED), alebo či sa nemá používať, ŽIADNY (NONE).
Vyberte riadok RÝCHLOSŤ DRÔTU (WIRE SPEED) a stlačte ENTER.
NONE
VOLTAGE
Ak kurzor nastavíte na riadok ANALÓG 2 a stlačíte
ENTER, zobrazí sa zoznam.
Teraz si môžete vybrať, či sa má používať potenciometer ANALÓG 2 pre NAPÄTIE
(VOLTAGE), alebo či sa nemá používať, ŽIADNY (NONE).
Vyberte si riadok NAPÄTIE (VOLTAGE) a stlačte ENTER.
Celá konfigurácia jednotky diaľkového ovládania platí pre každú pripojenú jednotku
podávania drôtu.
Ak odstránite z konfigurácie ANALÓG 1, platí to pre obe jednotky podávania drôtu,
ak používate zdvojené jednotky.
9.2.4
Určiť mierku vstupov
Môžete si nastaviť ovládací rozsah potenciometra (-ov), ktorý sa má použiť. Robí sa
to špecifikovaním minimálnej hodnoty a maximálnej hodnoty na ovládacom paneli
pomocou gombíkov plus/mínus.
Upozorňujeme, že si môžete nastaviť rôzne limity napätia pre režimy s priebehmi
synergy a bez synergy. Nastavenie napätia v režime synergy je kladná alebo
záporná odchýlka od hodnoty priebehu synergy. V režime bez priebehov synergy je
nastavenie napätia absolútna hodnota. Množina hodnôt platí pre priebehy synergy
keď sa nachádzate v režime synergy. Ak nie ste v režime priebehov synergy, je to
absolútna hodnota.
Existujú aj rôzne limity regulácie napätia pre zváranie krátkym/sprejovým oblúkom a
pulzáciou v nesynergickom režime.
Hodnota po inicializácii
Synergy krátky-/rozpr. oblúk a pulzácie
Bez synergy krátky-/rozpr. oblúk
Bez pulzácií synergy
min -10 V
min 8 V
min 8 V
max 10 V
max 60 V
max 50 V
- 51 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
9.3
Predvolené údaje MIG/MAG
Hlavná ponuka Ponuka Konfigurácia Predvolené hodnoty MIG/MAG
V tejto ponuke si možno nastaviť:
Režime spúšťania pištole (2-taktový / 4-taktový)
4-taktová konfigurácia
Konfigurácia softvérového klávesu
Meranie napätia pri pulzáciách
Posúvač AVC
„Release pulse (Uvoľňovací impulz)“
9.3.1
Režime spúšťania pištole (2-taktový / 4-taktový)
2-taktový
Úvodné
prúdenie plynu
Horú
ci
štart
Zváranie
Vyplňo
vanie
krátero
v
Záverečné prúdenie
plynu
Funkcie využívané pri 2-taktovom ovládaní zváracej pištole.
Úvodné prúdenie plynu (ak je použité) začína stlačením spínača na zváracej pištoli
(1). Vtedy začína zvárací postup. Keď sa spúšťací vypínač uvoľní (2), spustí sa
vyplňovanie kráterov (ak bolo vybrané) a zastaví sa zvárací prúd. Spúšťa sa
následné prúdenie plynu.
TIP: Opätovným stlačením spúšte počas vyplňovania kráterov sa pokračuje vo
vyplňovaní kráterov dovtedy, kým spínač držíte stlačený (bodkovaná čiara).
Vyplňovanie kráterov možno tiež prerušiť rýchlym stlačením a uvoľnením
spúšťacieho spínača počas prebiehajúceho vyplňovania kráterov.
2-taktový sa aktivuje na meracej obrazovke, v konfiguračnej ponuke alebo so
softvérovým klávesom na meracej obrazovke.
- 52 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
4-taktový
Pri štvortaktovom režme sú 3 spúšťacie a 2 ukončovacie pozície. Je to začiatočná a
koncová poloha 1. Pri inicializácii sa vyberie poloha 1. Podrobnosti nájdete v kapitole
9.3.2 „4-taktová konfigurácia“.
Úvodné
prúdenie plynu
Horú
ci
štart
Zváranie
Vyplňova Záverečné prúdenie
nie
plynu
kráterov
Funkcie využívané pri 4-taktovom ovládaní zváracej pištole.
Úvodné prúdenie plynu sa začína stlačením spúšťača na zváracej pištoli (1).
Uvoľnením spúšťacieho spínača sa spúšťa zvárací postup. Opätovným stlačením
spúšťacieho vypínača (3) sa spúšťa vyplňovanie kráterov (ak je vybrané) a zváracie
údaje sa znížia na nižšiu hodnotu. Uvoľnením spúšte spínača (4) sa zváranie úplne
zastaví a aktivuje sa následné prúdenie plynu (ak bolo zvolené).
TIP: Vyplňovanie kráterov sa zastaví pri uvoľnení spúšťacieho spínača. Pri podržaní
v stlačenom stave sa naopak pokračuje vo vyplňovaní kráterov (bodkovaná čiara).
4-taktový sa aktivuje na meracej obrazovke, v konfiguračnej ponuke alebo so
softvérovým klávesom na meracej obrazovke. Režim spúšťania pištole (4-taktový)
nie je možné vybrať, ak je bodové zváranie ZAPNUTÉ.
9.3.2
4-taktová konfigurácia
V 4-taktovej konfigurácii sa môžu vyskytovať rôzne funkcie spúšťania a zastavenia
4-taktového postupu.
4-taktový štart nastavenie
Úvodné prúdenie plynu ovládané spúšťou,pozri kapitolu 9.3.1"4-taktový"
Časovo regulované úvodné prúdenie plynu
Prúdenie plynu
Posuv drôtu
Úvodné prúdenie
plynu
Zváranie
- 53 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Stlačte spúšťací vypínač (1); spúšťa sa úvodné prúdenie plynu; po skončení času
úvodného prúdenia plynu sa začína zvárací postup. Uvoľnite spúšťací vypínač (2).
Hot start (horúci štart) ovládaný spúšťou
Prúdenie plynu
Posuv drôtu
Úvodné prúdenie Hot start
plynu
(horúci
štart)
Zváranie
Stlačte spúšťací vypínač (1); spúšťa sa úvodné prúdenie plynu a horúci štart
pokračuje dovtedy, kým sa neuvoľní spínač (2).
4-taktový stop nastavenie
Časovo ovládané vyplňovanie kráterov s možným predĺžením , pozri kapitolu
9.3.1"4-taktový"
Spustite regulovaný čas vyplňovania kráterov
Prúdenie plynu
Posuv drôtu
Zváranie
-----Vyplňovanie
kráterov-----
Stlačte spúšťací vypínač (3), vyplňovanie kráterov sa spustí a uplynie. Ak uvoľníte
spúšťací spínač (4) v priebehu času vyplňovania kráterov (skrátený čas vyplňovania
kráterov), zváranie sa preruší.
- 54 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
9.3.3 Konfigurácia softvérového klávesu
Už sme tu popisovali „softvérové“ klávesy ovládacieho panelu. Pri zváraní MIG/MAG
má používateľ možnosť nastavenia funkcie týchto klávesov výberom zo zoznamu
nastavených možností. Je tu sedem softvérových klávesov, ktoré možno prideliť
funkcii.
Možno si vybrať z nasledujúcich možností:
Žiadny
Prefukovanie plynom
Pomalý posuv drôtu
2-taktový / 4-taktový
Vyplňovanie kráterov ZAP/VYP
Plazivé spúšťanie ZAP/VYP
Hot start (horúci štart) ZAP/VYP
Spínač zváracích údajov s pištoľou
Na obrazovke displeja sú dva stĺpce: jeden pre funkciu a jeden pre číslo klávesu
SOFT KEYS SETUP
Function
Soft key
NONE
GAS PURGE
WIRE INCHING
TRIGGER MODE (2/4)
CRATER FILL ON/OFF
CREEP START ON/OFF
HOT START ON/OFF
TRIGGER SWITCH
GAS
PURGE
WIRE
INCH
1
2
3
4
5
6
7
4STROKE
2ND
FUNCT
QUIT
Panel má päť softvérových klávesov. Stlačením klávesu 2. FUNKCIA (2ND
FUNCTION) získate ďalších päť softvérových klávesov.
Keď priradíte funkcie týmto klávesom, sú očíslované zľava nasledovne
1
2
3
4
5
6
2ND
FUNCT
7
QUIT
2ND
FUNCT
Pri priraďovaní novej funkcie softvérovému klávesu postupujte nasledovne:
Nastavte kurzor na riadok funkcie s funkciou ŽIADNA (NONE) a stlačte
softvérový kláves s funkciou, ktorej číslo klávesu sa má zmeniť.
Celý postup zopakujte s klávesom, ktorý má číslo klávesu, ktorý sa má použiť.
Nastavte kurzor na riadok funkcie s funkciou, ktorej chcete priradiť nové číslo
klávesu, a stlačte softvérový kláves, na ktorom chcete mať danú funkciu.
Rovnakým spôsobom možno priradiť nové funkcie iným tlačidlom rovnakým
spôsobom, spárovaním jednej z funkcií v ľavom stĺpci s číslom klávesu v pravom
stĺpci.
- 55 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
9.3.4
Meranie napätia pri pulzáciách
Alternatívy napäťových metód pri pulzáciách sú nasledovné:
Vrcholová hodnota napätia pulzácií PULSE
Napätie sa meria iba v priebehu pulzačnej časti a pred zobrazením hodnoty
napätia na displeji sa filtruje.
Priemerná hodnota napätia PRIEMER (AVERAGE)
Napätie sa nepretržite meria a pred zobrazením hodnoty napätia sa filtruje.
Merané hodnoty zobrazované na displeji sa používajú ako vstupné údaje pre
interné a externé funkcie kvality.
9.3.5
Posúvač AVC
Keď ste pripojený k jednotke posuvu drôtu AVC (regulácia napätia oblúka - ARC
VOLTAGE CONTROL), prejdite na ponuku KONFIGURÁCIA pod ZÁKLADNÉ
NASTAVENIA MIG/MAG Stlačte Enter na riadku jednotky posuvu drôtu AVC a
vyberte ZAP. Zariadenie sa potom automaticky prekonfiguruje, aby zodpovedalo
jednotke posuvu drôtu AVC.
9.3.6
Release pulse (Uvoľňovací impulz)
Ak sa drôt zachytí o zvarenec, systém to deteguje. Vysiela sa prúdový impulz, ktorý
uvoľňuje drôt od povrchu.
Na získanie tejto funkcie vyberte UVOĽŇOVACÍ IMPULZ (RELEASE PULSE) zo
zoznamu pod ZÁKLADNÉ NASTAVENIA MIG/MAG a potom stlačte ENTER a
vyberte ZAP.
9.4
Predvolené hodnoty MMA
Hlavná ponuka Ponuka Konfigurácia Predvolené hodnoty MMA
Kvapkové zváranie
Kvapkové zváranie možno používať pri zváraní antikorovými elektródami. Pri tejto
funkcii sa oblúk striedavo zapína a zhasína, aby sa dosiahla lepšia regulácia
privádzaného tepla. Na zhasnutie oblúka stačí elektródu len trocha nadvihnúť.
Tu si možno vybrať ZAP alebo VYP.
- 56 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
9.5
Softvérové klávesy rýchleho režimu
Softvérové klávesy ZVÁRACIE ÚDAJE 1 až ZVÁRACIE ÚDAJE 4 sa zobrazujú v
ponuke Rýchly režim Sú nakonfigurované nasledovne:
FAST MODE SOFT KEYS
Nastavte kurzor na
riadok ČÍSLO
SOFTVÉROVÉHO
KLÁVESU (SOFT KEY
NUMBER).
SOFT KEY NUMBER
ASSOCIATED WELD DATA
1
5
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE ON
Fe, C=2, 1.2 mm
+ 3.5 VOLT, 7.6 M/MIN
STORE
DELETE
QUIT
Klávesy sú očíslované od 1 do 4 zľava doprava. Vyberte si požadovaný kláves
zadaním jeho čísla použitím gombíkov plus/mínus.
Potom prejdite nadol ľavým gombíkom na ďalší riadok SÚVISIACE ZVÁRACIE
ÚDAJE (ASSOCIATED WELD DATA). Tu môžete prechádzať po záznamoch
zváracích údajov uložených v pamäti zváracích údajov. Vyberte si požadované číslo
zváracích údajov použitím gombíkov plus/mínus. Na uloženie stlačte ULOŽIŤ
(STORE). Na odstránenie uloženého záznamu stlačte ODSTRÁNIŤ (DELETE).
9.6
Dva spúšťacie zdroje
Keď je táto možnosť aktivovaná (ZAP), môžete spustiť zváranie MIG/MAG zo vstupu
jednotky podávania drôtu i zo spúšťacieho vstupu TIG napájacieho zdroja a naopak.
Pri spúšťaní zvárania signálom zo štartovacieho vstupu sa zváranie musí zastaviť z
toho istého vstupu.
9.7
Aktivovať panel diaľkové
Hlavná ponuka Ponuka Konfigurácia Aktivovať panel diaľkové
Za normálnych podmienok nemôžete nastavovať parametre tlačidlami, keď je panel
v režime diaľkového ovládania. Ak je ZAP PANEL DIAĽKOVÉ ENABLE, prúd/posuv
drôtu alebo napätie možno nastaviť pomocou ovládacieho panelu a diaľkového
ovládania.
Ak sa používa DIAĽKOVÝ PANEL ENABLE v kombinácii s limitmi, používanie stroja
možno obmedziť na špecifický rozsah nastavenia. Platí to pre nasledujúce
nastavenia: posuv drôtu a napätie pre nastavenie zváracieho prúdu MIG/MAG pre
zváranie MMA a TIG, pulzačný prúd s pulzačným TIG.
- 57 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
9.8
Dohľad WF
Hlavná ponuka Ponuka Konfigurácia Dohľad WF
Dohľad WF (SUPERVISION) má byť spravidla aktivovaný (ZAP). Táto funkcia sa
používa pri špecifických zákazníckych riešeniach.
9.9
Režim Automatické uloženie
Hlavná ponuka Ponuka Konfigurácia Režim Automatické uloženie
Keď bol vyvolaný záznam zváracích údajov z pamäťového miesta v pamäti
zváracích údajov a zmeníte nastavenia, zmeny sa automaticky uložia na pamäťové
miesto, keď vyvoláte nový záznam zváracích údajov z pamäte.
Ručné ukladanie zváracích údajov na pamäťové miesto deaktivuje ďalšie
automatické ukladanie.
Pamäťové miesto, v ktorom je uložený záznam zváracích údajov, je zobrazené v
hornom pravom rohu obrazovky merania.
9.10
Spúšťací spínač zváracích údajov
Hlavná ponuka Ponuka Konfigurácia Spúšťací spínač zváracích údajov
Táto funkcia umožňuje prepnúť sa na rôzne prednastavené alternatívy zváracích
údajov dvoma kliknutiami na spúšť zváracej pištole.
Možné je prepínať sa medzi maximálne 5 vybranými pamäťovými miestami (Pozri
kapitolu 8„Správa pamäte“)
VYP (OFF) - Bez prepínania medzi zváracími údajmi.
OBLÚK VYP (ARC OFF) - Používateľ nemôže prepínať pamäťové pozície počas
zvárania.
ZAP (ON) – Používateľ môže vždy prepínať pamäťové pozície.
Aktivovanie spínača zváracích údajov
TRIGGER WELD DATA SWITCH
TRIGGER WELD DATA SWITCH
Nastavte kurzor na
ADD/DELETE WELD DATA
riadok SPÚŠŤACÍ
VYPÍNAČ ZVÁRACÍCH
ÚDAJOV (TRIGGER
SELECTED WELD DATA
WELD DATA SWITCH)
a stlačte ENTER.
Vyberte VYP, OBLÚK
VYP alebo ZAP. Stlačte
ENTER.
OFF
5
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE ON
Fe, CO2, 1.2 mm
+ 3.5 VOLT, 7.6 M/MIN
QUIT
- 58 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Výber zváracích údajov z pamäte
TRIGGER WELD DATA SWITCH
Nastavte kurzor na
riadok
PRIDAŤ/ODSTRÁNIŤ
ZVÁRACIE ÚDAJE
(ADD/DELETE WELD
DATA).
TRIGGER WELD DATA SWITCH
ADD/DELETE WELD DATA
OFF
19
SELECTED WELD DATA 5 19
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE OFF
Fe, CO2, 1.2 mm
+ 6 VOLT, 9 M/MIN
STORE
DELETE
QUIT
Vyberte si čísla pamätí, v ktorých sú uložené aktuálne zváracie údaje použitím
gombíkov plus/mínus a stlačením ULOŽIŤ (STORE).
Riadok VYBRANÉ ZVÁRACIE ÚDAJE (SELECTED WELD DATA) ukazuje, ktoré
zváracie údaje boli vybrané a v akom poradí sa vyskytujú, v smere zľava doprava.
Záznam zváracích údajov pre ostatnú vybranú polohu sa zobrazí pod čiarou na
displeji.
Pri odstraňovaní zváracích údajov používajte rovnaký postup ako hore, stlačte však
kláves Odstrániť (DELETE).
9.11
Viaceré podávače drôtu
Hlavná ponuka Ponuka Konfigurácia Viaceré podávače drôtu
Pri pripojovaní viacerých jednotiek podávania drôtu (max. 4) musíte použiť jednotky
podávania drôtu bez jednotky zváracích údajov, t. j. s prázdnym panelom..
Všetky jednotky podávania drôtu dodávané zákazníkovi majú identifikačné číslo 1.
Prvá vec pri pripojovaní viacerých jednotiek podávania drôtu je zmeniť identifikačné
číslo (adresu uzla) jednej z jednotiek podávania drôtu.
Pri zmene identifikačného čísla postupujte takto:
Pripojte prvú jednotku posuvu drôtu, prejdite do ponuky VIACERÉ PODÁVAČE
DRÔTU (MULTIPLE WIRE FEEDERS).
Stlačte a pustite spúšťací vypínač, aby sa aktivovala jednotka posuvu drôtu
Potom si prečítajte v prvom riadku, aké má identifikačné číslo jednotka posuvu
drôtu (po prvý raz by to mala byť 1). Potom vyberte nové identifikačné číslo v
rozsahu od 2 do 4.
- 59 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
MULTIPLE WIRE FEEDERS
Nastavte kurzor na
riadok VYBRAŤ NOVÉ
IDENTIFIKAČNÉ
ČÍSLO (SELECT A
NEW ID NUMBER).
Nastavte požadovaní
číslo od 1 do 4
prechádzaním
pomocou gombíkov
plus/mínus. Stlačte
ENTER.
CURRENT ID NUMBER
SELECT A NEW ID NUMBER
1
CONNECTED WIRE FEEDERS ID:
QUIT
V hornom riadku sa číslo označujúce identifikačné číslo zmení na požadované číslo.
Pripojte ďalšiu jednotku posuvu drôtu.
Stlačte a pustite spúšťací vypínač, aby sa aktivovala táto jednotka posuvu drôtu.
Teraz uvidíte, že jednotka má identifikačné číslo 1.
Konfigurácia je tým dokončená a môžete začať používať zariadenie ako obyčajne.
Rovnakým spôsobom možno nakonfigurovať a ovládať štyri jednotky podávania
drôtu. Pri používaní viacerých jednotiek podávania drôtu nie je dôležité to, ktoré
identifikačné číslo dostali, avšak to aby dostali rôzne čísla, aby sa dali rozlíšiť od
seba.
Dbajte, aby ste rovnaký identifikátor nedali dvom jednotkám podávania drôtu. Ak by
k tomu došlo, napravte situáciu odpojením jednej z jednotiek a zopakovaním celého
predchádzajúceho postupu od začiatku. Vždy môžete prejsť do ponuky „VIACERÉ
PODÁVAČE DRÔTU" a skontrolovať identifikačné číslo pripojených jednotiek
podávania drôtu stlačením spúšťacieho vypínača.
V riadku IDENTIFIKÁTOR PRIPOJENÝCH PODÁVAČOV DRÔTU (CONNECTED
WIRE FEEDERS ID) nájdete identifikačné číslo všetkých pripojených jednotiek
podávania drôtu.
9.12
Funkcie kvality
Hlavná ponuka Ponuka KonfiguráciaFunkcie kvality
Podmienky protokolovania dokončených zvarov sa nastavujú pod Funkcie kvality v
ponuke Konfigurácia.
Vyberte si riadok a stlačte ENTER. Pri výbere ZAP (ON) bude každý zvar uložený
ako textový súbor s rozšírením .aqd, pričom to bude nový súbor každý deň. Tu sú
zaregistrované nasledujúce informácie:
Čas začiatku zvárania
Dĺžka trvania zvárania
- 60 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Maximálny, minimálny a priemerný prúd počas zvárania
Maximálne, minimálne a priemerné napätie počas zvárania
Maximálny, minimálny a priemerný výstup počas zvárania
Ďalšie informácie o funkcii kvality nájdete v kapitole 10.7.
9.13
Údržba
Hlavná ponuka Ponuka Konfigurácia Údržba
V tejto ponuke si možno nastaviť, ako často sa má meniť kontaktný hrot. Špecifikujte
počet spustených zvarov, po ktorom je potrebné vymeniť hrot výberom INTERVAL
VÝMENY HROTU KONTAKTU (CONTACT TIP CHANGE INTERVAL (CONTACT
TIP CHANGE INTERVAL) a stlačením ENTER. Potom stláčajte gombíky plus/mínus,
až kým dosiahnete svoju hodnotu. Po uplynutí intervalu sa v chybovom protokole
zobrazí chybový kód 54. Na inicializáciu stlačte softvérový kláves INICIALIZOVAŤ
(RESET).
V prípade výberu LIMIT CELKOVÉHO ČASU CHODU (TOTAL RUNNING TIME
LIMIT) ako limitu namiesto počtu spustení bude skontaktovaný autorizovaný servisný
technik ESAB.
SERVICE
CONTACT TIP CHANGE INTERVAL
WELD COUNT
TOTAL RUNNING TIME LIMIT
TOTAL RUNNING TIME
RESET
9.14
0 Welds
0 Welds
0d00:00:00
0d00:00:00
QUIT
Jednotka dĺžky
Hlavná ponuka Ponuka Konfigurácia Jednotka dĺžky
Tu sa vyberajú použité meracie jednotky, metrické alebo palcové:
METRIC
INCH
- 61 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
9.15
Zmerajte hodnotu frekvencie
Hlavná ponuka Ponuka Konfigurácia Zmerajte hodnotu frekvencie
Tu sa nastavuje frekvencia meranej hodnoty prepínaním hodnôt v rozsahu od 1 do
10 Hz pomocou gombíkov plus/mínus.
Frekvencia meranej hodnoty ovplyvňuje len merané údaje vo výpočtoch údajov kvality.
9.16
Registračný kľúč
Hlavná ponuka Ponuka Konfigurácia Registračný kľúč
Funkciou REGISTRAČNÝ KĽÚČ (REGISTER KEY) môžete odomknúť určité funkcie,
ktoré nie sú súčasťou základnej verzie ovládacieho panelu. Informácie o týchto
funkciách nájdete na strane 81.
Aby ste sprístupnili tieto funkcie, musíte sa obrátiť na spoločnosť ESAB. Ak uvediete
výrobné číslo jednotky, dostanete kód kľúča, ktorý je potrebné zadať v ponuke
REGISTRAČNÝ KĽÚČ (REGISTER KEY).
Stlačte ZADAŤ KĽÚČ (ENTER KEY) a klávesnicou zadajte kód klávesu, ktorý sa
objaví na displeji. Nastavte kurzor na požadovaný znak klávesnice pomocou ľavého
gombíka a klávesov so šípkami. Stlačte ENTER. Po zaregistrovaní znakového
reťazca stlačte HOTOVO (DONE).
Na aktivovanie stlačenia tlačidla stlačte AKTIVOVAŤ (ACTVTE). Zobrazí sa správa:
Kláves aktivovaný (KEY ACTIVATED). Ak bola registrácia neúspešná, zobrazí sa
správa: Nesprávny kláves (INCORRECT KEY). Potom skontrolujte kód zámky a
skúste znova.
- 62 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
10
NÁSTROJE
Hlavná ponuka Nástroje
Táto ponuka obsahuje nasledujúce podponuky:
Chybový protokol, pozri kapitola 10.1.
Exportovať/Importovať, pozri kapitolu 10.2.
Správca súborov, pozri kapitola 10.3.
Upraviť nastavovacie limity, pozri kapitolu 10.4
Upraviť namerané hodnoty nastavení, pozri kapitolu 10.5.
Výrobná štatistika, pozri kapitolu 10.6.
Funkcie kvality, pozri kapitolu 10.7.
Synergické údaje definované používateľom, pozri kapitolu 10.8.
Kalendár, pozri kapitola 10.9.
Účty používateľa, pozri kapitola 10.10.
Informácie o jednotke, pozri kapitola 10.11.
10.1
Chybový protokol
Hlavná ponuka Nástroje Chybový protokol
Riadiace kódy poruchy slúžia na indikáciu, že pri zváracom postupe došlo k poruche.
Je to špecifikované na displej pomocou kontextovej ponuky. V hornom pravom rohu
obrazovky sa objaví výkričník
Poznámka!
protokolu.
.
z displeja zmizne ihneď keď prejdete do ponuky chybového
Všetky chyby, ku ktorým bude dochádzať počas používania zváracieho zariadenia
sú dokumentované ako chybové správy v chybovom protokole. Zadať možno až 99
chybových správ. Ak sa chybový protokol naplní, t. j. keď bolo uložených 99
chybových správ, stará správa sa automaticky odstráni, keď sa vyskytne ďalšia
porucha.
Nasledujúce informácie si možno prečítať v ponuke chybový protokol:
Chybové číslo chyby
Dátum, kedy sa chyba vyskytla
Čas, kedy sa chyba vyskytla
Jednotka, v ktorej sa chyba vyskytla
Chybový kód správy danej chyby
- 63 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
ERROR LOG
Index
Date
1
2
Time
080917
080918
Unit
11:24:13
10:24:18
Error
8
8
19
17
Lost contact with wire feeder
DELETE
ALL
DELETE
UPDATE
VIEW
TOTAL
QUIT
10.1.1 Jednotky
1
= chladiaca jednotka
4
= jednotka diaľkového ovládania
2
= napájací zdroj
5
= striedavá jednotka
3
= jednotku posuvu drôtu
8
= ovládací panel
10.1.2 Popisy chybových kódov
Dolu uvádzame riadiace kódy porúch, ktoré si používatelia môžu opraviť
svojpomocne. Ak sa objaví iný kód, zavolajte servisného technika.
Chybo Popis
vý kód
1
Chyba pamäte programu (EPROM)
Poškodenie pamäte programu.
Táto chyba nepotlačí žiadne funkcie.
Postup: Reštartujte stroj. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
2
Chyba RAM mikroprocesora
Mikroprocesor nedokáže čítať/tlačiť do/z vnútornej pamäte.
Táto chyba nepotlačí žiadne funkcie.
Postup: Reštartujte stroj. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
3
Chyba externej pamäte RAM
Mikroprocesor nedokáže čítať/tlačiť do/z vonkajšej pamäte.
Táto chyba nepotlačí žiadne funkcie.
Postup: Reštartujte stroj. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
4
5 V napájací zdroj je nízky
Napätie napájacieho zdroja je príliš nízke.
Aktuálny zvárací postup je zastavený a je zablokované spúšťanie zvárania.
Postup:Vypnite sieťové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ak porucha
pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
- 64 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Chybo Popis
vý kód
5
Jednosmerné napätie vloženého obvodu mimo rozsahu
Napätie je príliš nízke alebo príliš vysoké. Príliš vysoké napätie môže spôsobovať v
dôsledku závažných prechodových javov sieťového napájacieho zdroja alebo slabého
napájacieho zdroja (vysoká induktancia napájacieho zdroja alebo chýbajúca fáza).
Napájacia jednotka je zastavená a nedá sa spustiť.
6
Postup: Vypnite sieťové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ak porucha
pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
Vysoká teplota
Aktivoval sa istič proti tepelnému preťaženiu.
Prebiehajúci zvárací postup je zastavený a nemôže sa znova spustiť, kým sa istič
neinicalizuje.
7
Postup: Skontrolujte, či nečistotami nie sú upchané prívodné a odvádzacie vetracie
otvory. Skontrolujte používaný zvárací cyklus a presvedčite sa, že zariadenie nie je
preťažované.
Vysoký primárny prúd
Napájací zdroj odoberá príliš veľký prúd z jednosmerného napätia, ktorým je napájaný.
Napájacia jednotka je zastavená a nedá sa spustiť.
Postup: Vypnite sieťové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ak porucha
pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
12
Chyba komunikácie (varovanie)
Okamžité zaťaženie systémovej zbernice CAN je príliš vysoké.
Silnoprúdová jednotka / jednotka podávania drôtu stratila kontakt s ovládacím panelom.
14
Činnosť: Skontrolujte, či sú všetky zariadenia správne pripojené.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
Komunikačná chyba
Systémová zbernica CAN dočasne prestala fungovať, pretože zaťaženie je príliš vysoké.
Aktuálny zvárací postup sa zastaví.
15
Postup: Skontrolujte, či sú všetky zariadenia správne pripojené. Vypnite sieťové
napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na
servisného technika.
Správy stratené
Mikroprocesor nemôže spracovávať prichádzajúce správy dostatočne rýchlo a boli
stratené informácie.
16
Postup: Vypnite sieťové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ak porucha
pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
Vysoké napätie na svorkách
Napätie na svorkách je príliš vysoké.
17
Postup: Vypnite sieťové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ak porucha
pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
Strata kontaktu s inou jednotkou
Aktuálny postup bude zastavený a zablokuje sa spúšťanie zvárania.
Túto poruchu mohol spôsobiť rozpojený obvod v spojení (napr. kábla CAN) medzi
jednotkou zváracích údajov a inou jednotkou. Zodpovedná jednotka sa uvádza v
chybovom protokole.
Postup: skontrolujte káblové pripojenie CAN. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na
servisného technika.
- 65 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Chybo Popis
vý kód
19
Pamäťová chyba pamäte RAM s batériovým napájaním
Akumulátor stratil napätie
22
Postup: Vypnite sieťové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ovládací panel je
inicializovaný. Nastavenia sú v angličtine, s MIG/MAG, KRÁTKY/SPREJOVÝ
(SHORT/SPRAY), Fe, CO2, 1,2 mm
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
Pretečenie vyrovnávacej pamäte vysielača
Ovládací panel nedokáže prenášať informácia do iných jednotiek dostatočne rýchlo.
23
Postup: Vypnite sieťové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala.
Pretečenie vyrovnávacej pamäte prijímača
Ovládací panel nedokáže spracovávať informácia z iných jednotiek dostatočne rýchlo.
25
Postup: Vypnite sieťové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala.
Nekompatibilný formát zváracích údajov
Pokus o uloženie zváracích údajov do pamäte USB. Pamäť USB má iný formát údajov ako
pamäť zváracích údajov.
26
Postup: Použite inú pamäť USB.
Chyba programu
Niečo zabránilo procesoru vykonávať svoje normálne úlohy v programe.
Program s automaticky reštartuje. Práve prebiehajúci zvárací postup sa zastaví. Táto
porucha nepotlačí žiadne funkcie.
28
Postup: Kontrola manipulácie so zváracími programami počas zvárania. Ak sa chyba
zopakuje, obráťte sa na servisného technika.
Programové údaje stratené
Nefunguje vykonávanie programu.
40
Postup: Vypnite sieťové napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ak porucha
pretrváva, obráťte sa na servisného technika.
Nekompatibilné jednotky
Pripojená je nesprávna jednotka posuvu drôtu. Spúšťanie je zablokované.
54
Postup: Pripojte správnu jednotku podávania drôtu.
Servisný interval uplynul
Servisný interval pre výmenu hrotu kontaktu uplynul.
60
Postup: Vymeňte kontaktný hrot
Komunikačná chyba
Interná systémová zbernica CAN dočasne prestala fungovať, pretože zaťaženie je príliš
vysoké. Aktuálny zvárací postup sa zastaví.
64
Postup: Skontrolujte, či sú všetky zariadenia správne pripojené. Vypnite sieťové
napájanie, aby sa jednotka znova iniciovala. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na
servisného technika.
Prekročená hodnota limitu merania
Merané hodnoty prekročili svoje limity.
70
Postup: Skontrolujte, či je správne nastavený limit a kvalitu zvaru.
Prekročený limit meranej hodnoty prúdu.
Merané hodnoty prúdu prekročili svoje limity.
Postup: Skontrolujte, či je správne nastavený limit prúdu a kvalitu zvaru.
- 66 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Chybo Popis
vý kód
71
Prekročený limit meranej hodnoty napätia.
Merané hodnoty napätia prekročili svoje limity.
72
Postup: Skontrolujte, či je správne nastavený limit napätia a kvalitu zvaru.
Prekročený limit meranej hodnoty výkonu.
Merané hodnoty výkonu prekročili svoje limity.
Postup: Skontrolujte, či je správne nastavený limit výkonu a kvalitu zvaru.
73
Prekročený limit meranej hodnoty prúdu WF.
Merané hodnoty prúdu WF prekročili svoje limity.
Postup: Skontrolujte, či je správne nastavený limit prúdu WF a kvalitu zvaru.
10.2
Export/Import
Hlavná ponuka NástrojeExport / Import
V ponuke Export/Import je možné prenášať informácie do a z ovládacieho panelu
cez pamäť USB.
Prenášať možno nasledujúce informácie:
Záznamy zváracích údajov
Systémové nastavenia
Nastavovacie limity
Meracie limity
Chybový protokol
Protokol funkcie kvalita
Výrobná štatistika
Exportovať/Importovať
Exportovať/Importovať
Exportovať/Importovať
Exportovať/Importovať
Export
Export
Export
Synergické priebehy
Exportovať/Importovať
Základné nastavenia
Exportovať/Importovať
Zasuňte pamäť USB. Pozri kapitolu 2.3 s popisom postupu pri zasúvaní pamäte
USB. Vyberte riadok s informáciami, ktoré sa majú preniesť. Stlačte EXPORT
(EXPORT) alebo IMPORT (IMPORT) podľa toho, či sa informácie majú exportovať
alebo importovať.
EXPORT/IMPORT
WELD DATA SETS
SYSTEM SETTINGS
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
ERROR LOG
QUALITY FUNCTION LOG
PRODUCTION STATISTICS
SYNERGIC LINES
BASIC SETTINGS
EXPORT
IMPORT
QUIT
- 67 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
10.3
Správca súborov
Hlavná ponuka NástrojeSprávca súborov
V správcovi súborov môžete spracovať technologické informácie aj v pamäti USB
(C:). Správca súborov umožňuje manuálne odstrániť a prekopírovať zváracie údaje
a údaje o kvalite.
Po zasunutí pamäte USB displej zobrazuje základný priečinok pamäte, ak vopred
nebol vybraný žiadny iný priečinok.
Ovládací panel si pamätá, kde ste boli, keď ste naposledy používali správcu
súborov, aby ste sa po návrate vrátili na to isté miesto v súborovej štruktúre.
FILE MANAGER
..
INFO
UPDATE
ALT.
QUIT
Veľkosť zvyšného pamäťového priestoru zistíte pomocou funkcie INFO.
Informácie aktualizujte stlačením AKTUALIZOVAŤ (UPDATE).
Keď chcete súbor odstrániť, zmeniť názov, vytvoriť nový priečinok, kopírovať alebo
prilepiť, stlačte ALT. (ALT.) Objaví sa zoznam, z ktorého si môžete vybrať niektorú
možnosť. Pri výbere (..) alebo priečinka, môžete len vytvoriť nový priečinok alebo
prilepiť súbor, ktorý ste predtým skopírovali. Ak ste vybrali súbor, budú pridané
možnosti PREMENOVAŤ (RENAME), KOPÍROVAŤ (COPY) alebo PRILEPIŤ
(PASTE), ak ste predtým nakopírovali súbor.
FILE MANAGER
Vyberte si priečinok
alebo súbor a stlačte
ALT. (ALT.)
..
WeldData
NEW FOLDER
ErrorLog.xml
QData.xml
XWeldoffice.dat
INFO
UPDATE
ALT.
QUIT
- 68 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Tento zoznam sa zobrazí po stlačení ALT. (ALT.)
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
10.3.1 Odstrániť súbor/priečinok
Vyberte si súbor alebo priečinok, ktorý sa má odstrániť, a stlačte ALT. (ALT.)
Vyberte ODSTRÁNIŤ (DELETE) a stlačte ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Súbor/priečinok bol teraz odstránený. Aby sa priečinok dal odstrániť, musí byť
prázdny, t. j. najprv odstráňte súbory z priečinka.
10.3.2 Premenovať súbor/priečinok
Vyberte si súbor alebo priečinok, ktorý sa má premenovať, a stlačte ALT.
Vyberte PREMENOVAŤ (RENAME) a stlačte ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Na displeji sa objaví klávesnica. Gombík vľavo slúži na zmenu riadku a klávesy so
šípkami na pohyb doľava a doprava. Vyberte znak/funkciu, ktoré sa majú použiť, a
stlačte ENTER.
10.3.3 Vytvoriť nový priečinok
Vyberte si, kde sa má nachádzať nový priečinok, a stlačte ALT. (ALT. ).
Vyberte NOVÝ PRIEČINOK: (NEW FOLDER) a stlačte DELETE
RENAME
ENTER.
NEW FOLDER
Na displeji sa potom objaví klávesnica. Gombík vľavo slúži na zmenu riadku a
klávesy so šípkami na pohyb doľava a doprava. Vyberte znak/funkciu, ktoré sa majú
použiť, a stlačte ENTER.
10.3.4 Kopírovať a prilepovať súbory
Vyberte si súbor, ktorý sa má prekopírovať, a stlačte ALT. (ALT.).
Vyberte KOPÍROVAŤ (COPY) a stlačte ENTER.
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Nastavte kurzor na priečinok, v ktorom sa má nachádzať prekopírovaný súbor a
stlačte ALT. (ALT.).
- 69 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Vyberte si PRILEPIŤ a stlačte ENTER.
Kópia sa uloží pod názvom Copy of plus pôvodný názov, napr. Copy of
WeldData.awd.
10.4
Upraviť nastavovacie limity
Hlavná ponuka NástrojeUpraviť nastavovacie limity
V tejto ponuke si možno nastaviť vlastné maximálne a minimálne hodnoty pre rôzne
zváracie metódy. Limity nemôžu byť vyššie ani nižšie ako hodnoty, pre ktoré je
dimenzovaný zvárací zdroj. K dispozícii je 50 miest v pamäti. Vyberte si riadok pre
prázdne úložné miesto a stlačte ENTER. Vyberte proces (MIG/MAG, MMA, TIG) a
stlačte ENTER. Pre MIG/MAG si možno vybrať maximálne a minimálne hodnoty
napätia a rýchlosti podávania drôtu.
EDIT SETTING LIMITS
PROCESS
VOLTAGE
- MIN
- MAX
WIRE SPEED
- MIN
- MAX
STORE
MIG/MAG
8.0 V
60.0 V
0.8 M/MIN
25.0 M/MIN
AUTO
DELETE
QUIT
Možno zmeniť maximálnu a minimálnu hodnotu prúdu pre MMA a TIG.
Po úprave hodnôt stlačte ULOŽIŤ (STORE). Keď dostanete otázku, či sa hodnota
limitu má uložiť do vybraného pamäťového miesta, stlačte NIE (NO) alebo ÁNO
(YES). Hodnoty pamäťového miesta si možno pozrieť pod čiarou dolu. V takomto
prípade má pamäťové miesto 2 hodnoty limitov pre MM rovné 20 - 394 A.
S AUTO (AUTO) sa limity nastavujú automaticky na limity nastavené pre každú
metódu zvárania.
Keď dostanete otázku, či sa hodnoty limitov majú nastaviť automaticky, stlačte NIE
(NO) alebo ÁNO (YES) a následne aj ULOŽIŤ (STPORE), ak sa nastavenie má
zachovať.
- 70 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
10.5
Upraviť meracie limity
Hlavná ponuka Nástroje Upraviť meracie limity
V tejto ponuke si možno nastaviť vlastné merané hodnoty pre rôzne zváracie
metódy. K dispozícii je 50 miest v pamäti. Vyberte si riadok pre prázdne úložné
miesto a stlačte ENTER. Vyberte proces stlačením ENTER. Potom si vyberte zvárací
postup zo zoznamu a znova stlačte ENTER.
Vybrať možno nasledujúce hodnoty:
Pre MIG/MAG
napätie: min, max, min priemer, max priemer
prúd: min, max, min priemer, max priemer
výstup: min, max, min priemer, max priemer
prúd jednotky posuvu drôtu: min, max, min priemer, max priemer
Tip: Na predchádzanie problémom s posuvom, hlavne pri robotickom zváraní, sa
odporúča zadávať pre prúd motora podávacej jednotky maximálnu hodnotu. Vysoký
prúd motora indikuje problémy s posunom. Aby mohla byť zadaná správna maximálna
hodnota, odporúča sa sledovať prúd motora pri zváraní v priebehu jedného mesiaca.
Na základe toho sa zadá vhodná maximálna hodnota.
Pre MMA a TIG
napätie: min, max, min priemer, max priemer
prúd: min, max, min priemer, max priemer
výstup: min, max, min priemer, max priemer
Nastavte požadovanú hodnotu jedným z gombíkov vpravo a stlačte ULOŽIŤ
(STORE).
V dialógovom okne dostanete otázku, či chcete uložiť vybrané pamäťové miesto.
Stlačením ÁNO (YES) hodnotu uložíte. Hodnoty pamäťového miesta si možno
pozrieť pod čiarou dolu.
MEASURE LIMITS
1 - MIG
2 - TIG
3456724.0 - 34.0 VOLT, 90 - 120 AMP
2000 - 3000 Kw
QUIT
S AUTO (AUTO) sa limity nastavujú automaticky podľa ostatných použitých
meraných hodnôt.
Keď dostanete otázku, či sa hodnoty meraní majú nastaviť automaticky, stlačte NIE
(NO) alebo ÁNO (YES) a následne aj ULOŽIŤ (STORE), ak sa nastavenie má
zachovať.
- 71 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
10.6
Výrobná štatistika
Hlavná ponuka Nástroje Výrobná štatistika
Výrobná štatistika bude sledovať celkový čas horenia oblúka, celkové množstvo
materiálu a počet zvarov od ostatnej inicializácie. Bude monitorovať aj čas horenia
oblúka a množstvo použitých materiálov v ostatnom zvare. Na informačné účely sa
vypočíta a zobrazí aj množstvo roztaveného materiálu na jednotku dĺžky a kedy
došlo k ostatnej inicializácii.
Počet zvarov sa nezvyšuje, ak je čas horenia oblúka kratší ako 1 sekunda. Z tohto
dôvodu sa množstvo materiálu použitého na krátky zvar tohto druhu nezobrazuje.
Spotreba materiálu a čas však budú zahrnuté do celkovej spotreby materiálu a do
celkového času.
PRODUCTION STATISTICS
LAST WELD
ARC TIME
SPOTREBOVANÝ DRÔT
NA ZÁKLADE
POÈET ZVAROV
LAST RESET
RESET
0s
0g
0g/m
0s
0g
0
081114
UPDATE
TOTAL
08:38:03
QUIT
Po stlačení INICIALIZOVAŤ (RESET) sa inicializujú všetky počítadlá. Dátum a čas
zodpovedajú úplne poslednej inicializácii.
Ak nevynulujete počítadlá, všetky sa automaticky inicializujú ak niektoré z nich
dosiahnu svoju maximálnu hodnotu.
Maximálne hodnoty počítadiel
Čas:
999 hodín, 59 minút, 59 sekúnd
Hmotnosť 13350000 gramov
Počet
65535
Spotreba materiálu sa nepočíta, ak sa používajú špecifické synergické charakteristiky
zákazníka.
- 72 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
10.7
Funkcie kvality
Hlavná ponuka Nástroje Funkcie kvality
Funkcie kvality sledujú rôzne zaujímavé zváracie údaje pre jednotlivé zvary.
Sú to tieto funkcie:
Čas začiatku zvárania.
Dĺžka trvania zvárania.
Maximálny, minimálny a priemerný prúd počas zvárania.
Maximálne, minimálne a priemerné napätie počas zvárania.
Maximálny, minimálny a priemerný výstup počas zvárania.
Aby sa vypočítalo vnesené teplo, zvýrazní sa vybraný zvar. Prechádzajte medzi
zvarmi horným pravým gombíkom (#) a upravte dĺžku spoja pomocou spodného
gombíka (*). Stlačte AKTUALIZOVAŤ a zváracia jednotka vypočíta vnášané teplo
pre vybraný zvar.
V riadku v spodnej časti sa zobrazí počet zvarov od poslednej inicializácie. Možno
uložiť informácie pribl. o maximálne 100 zvaroch. Ak už máte viac ako 100 zvarov,
prvý zvar bude prepísaný. Zváranie musí trvať dlhšie ako sekundu, aby bolo
zaznamenané.
Na displeji bude zobrazený naposledy zaznamenaný zvar, hoci je možné prechádzať
aj medzi ostatnými zaznamenanými zvarmi. Všetky protokoly sa odstránia po
stlačení INICIALIZOVAŤ (RESET).
Popis časového priebehu zváracích údajov
Každý časový priebeh zváracích údajov môže mať krátky popis. Pod ponukou
NASTAVIŤ (SET) a UPRAVIŤ POPIS (EDIT DESCRIPTION) možno pomocou
vstavanej klávesnice priradiť práve vyvolanému priebehu zváracích údajov popis
dlhý max. 40 znakov. Aktuálny popis možno upraviť alebo odstrániť.
Ak má požadovaný priebeh popis, zobrazí sa na obrazovkách ponúk PAMÄŤ
(MEMORY), MERANIE (MEASURE) a VZDIALENÝ (REMOTE) namiesto
parametrov zváracích údajov, ktoré sa inak zobrazujú.
- 73 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
10.7.1 Uložiť údaje o kvalite
Hlavná ponuka Nástroje Export /Import
Súbory, ktoré sú vytvorené v ovládacom paneli, sú uložené ako súbory xml. Pamäť
USB musí byť naformátovaná ako FAT, aby správne fungovala. Ovládací panel sa
môže používať so softvérom WeldPoint spoločnosti ESAB, ktorý sa objednáva
samostatne.
Zasuňte pamäť USB do ovládacieho panela, pozri kapitolu 10.3 „Správca súborov“.
EXPORT/IMPORT
Vyberte PROTOKOL
FUNKCIE KVALITY
(QUALITY FUNCTION
LOG) a stlačte
EXPORT.
WELD DATA SETS
SYSTEM SETTINGS
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
ERROR LOG
QUALITY FUNCTION LOG
PRODUCTION STATISTICS
SYNERGIC LINES
BASIC SETTINGS
EXPORT
QUIT
Celý záznam s údajmi o kvalite (informácia o 100 najnovších vykonaných zvaroch),
ktorý je uložený v ovládacom paneli, sa teraz ukladá na pamäť USB.
Súbor je v priečinku nazývanom QData. QData sa vytvorí automaticky po zasunutí
pamäte USB.
Ďalšie informácie o funkcii kvality nájdete v kapitole 9.12.
10.8
Synergické údaje definované používateľom
Hlavná ponuka ! Nástroje ! Synergické údaje definované používateľom
Možné je vytvoriť si vlastné synergické priebehy z hľadiska rýchlosti podávania drôtu
a napätia. Uložiť možno maximálne desať takýchto synergických priebehov.
- 74 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Nový synergický priebeh sa vytvorí v dvoch krokoch
1. Definujte nový synergický priebeh zadaním postupnosti súradníc
napätie/rýchlosť drôtu, pozri body A.-D na nasledujúcom obrázku:
Napätie
Posuv drôtu
2. Špecifikujte kombináciu drôt/plyn, pre ktorú má platiť daný synergický priebeh.
10.8.1 Špecifikujte napätie/súradnice drôtu
Aby ste si mohli vytvoriť synergický priebeh pre metódu krátky/sprejový oblúk
potrebné sú štyri súradnice; pre pulzačnú metódu, potrebné sú obe súradnice. Tieto
súradnice sa potom musia uložiť pod samostatnými číslami zváracích údajov do
pamäte zváracích údajov.
Krátky/sprejový oblúk
Vyvolajte hlavnú ponuku a vyberte si MIG/MAG metóda KRÁTKY/SPREJOVÝ
(SHORT/SPRAY).
Zadajte požadované hodnoty pre napätie a rýchlosť podávania drôtu pre prvú
súradnicu.
Vyvolajte ponuku PAMÄŤ (MEMORY) a uložte prvú súradnicu na ktorékoľvek
číslo.
Štyri súradnice pre líniu krátky/sprejový oblúk si možno uložiť ako akékoľvek
číslo. Pri expedícii z výroby sú uložené ako čísla 96, 97, 98 a 99.
Vyšší počet zváracích údajov by mal obsahovať vyššie hodnoty pre napätie
a rýchlosť podávania drôtu ako najbližšie predchádzajúce číslo zváracích
údajov.
Zváracie parametre induktancia a typ regulátora musia mať rovnakú hodnotu
vo všetkých štyroch číslach zváracích údajov.
Definujte potrebný počet súradníc a potom prejdite na kapitolu 10.8.2 Zadajte
platnú kombináciu drôt/plyn/.
- 75 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Pulzácie
Vyvolajte hlavnú ponuku a vyberte si MIG/MAG metóda PULZAČNÉ (PULSING).
Zadajte požadované hodnoty pre napätie a rýchlosť podávania drôtu pre prvú
súradnicu.
Vyvolajte ponuku PAMÄŤ (MEMORY) a uložte prvú súradnicu na ktorékoľvek
číslo.
Vyššie číslo zváracích údajov by malo obsahovať vyššie hodnoty pre
napätie, rýchlosť podávania drôtu, frekvenciu pulzácií a prúd pozadia ako
najbližšie predchádzajúce číslo zváracích údajov.
Zváracie parametre čas impulzu, Ka, Ki a "stúpanie" musia mať rovnakú istý
hodnotu v oboch číslach zváracích údajov.
Definujte potrebný počet súradníc a potom prejdite na kapitolu 10.8.2 Zadajte
platnú kombináciu drôt/plyn/.
10.8.2 Zadajte platnú kombináciu drôt/plyn
MAKE CUSTOMISED SYNERGIC LINES
Nastavte kurzor na
riadok TYP DRÔTU
(WIRE TYPE) a stlačte
ENTER.
TYP DRÔTU
SHIELDING GAS
WIRE DIMENSION
SYNERGIC DESIGN
SYNERGIC DESIGN
SYNERGIC DESIGN
SYNERGIC DESIGN
STORE
SCHEDULE
SCHEDULE
SCHEDULE
SCHEDULE
Fe
CO2
0.6 mm
96
97
98
99
1
2
3
4
DELETE
QUIT
Vyberte si alternatívu spomedzi zobrazených v
zozname a stlačte ENTER.
Fe
Ss 18%Cr 8%Ni
Ss duplex
Al Mg
Al Si
Metal cored Fe
|
|
|
Rovnakým spôsobom vyberte aj pre OCHRANNÝ
PLYN (SHIELDING GAS) a stlačte ENTER.
CO2
Ar 18%CO2
Ar2%O2
Ar
He
ArHeO2
|
|
|
- 76 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Rovnakým spôsobom vyberte aj pre PRIEMER
DRÔTU (WIRE DIAMETER) a stlačte ENTER.
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
mm
mm
mm
mm
mm
mm
|
|
|
Vyberte riadok SYNERGIC NÁVRH POSTUPU 1 (SYNERGIC DESIGN SCHEDULE
1) a stlačte ULOŽIŤ (STORE).
Operácia je tým dokončená – synergický priebeh je definovaný.
POZNÁMKA! Pre každý výskyt pulzácie je potrebný príslušný priebeh synergy
krátky/sprejový oblúk.
Keď budete tvoriť nový synergický priebeh pre pulzačnú metódu, vždy preto
dostanete varovnú správu hovoriacu, že príslušný riadok nebol vytvorený pre
metódu krátkeho-/rozprašovacieho oblúka. Správa znie: UPOZORNENIE! Nie je k
dispozícii príslušný synergický priebeh pre krátky-/sprejový oblúk.
10.8.3 Vytvorte si vlastnú alternatívu drôt/plyn
Zoznamy alternatív drôt/plyn možno rozšíriť až o desať vašich vlastných alternatív. V
spodnej časti každého zoznamu je prázdny riadok (---). Nastavte kurzor na tento
riadok a stlačte ENTER. Získate prístup ku klávesnici a tá vám umožní zadávanie
vlastných alternatív.
Vyberte si riadok --- a stlačte ENTER.
Ar15%CO2
Ar8%O2
Ar30%He
Ar30%He2%H2
Ar30%HeO5%CO2
---
|
|
|
Klávesnica na ovládacom paneli sa používa nasledovne:
Nastavte kurzor na požadovaný znak
klávesnice pomocou ľavého gombíka
a klávesov so šípkami. Stlačte
ENTER. Zadajte takýmto spôsobom
celý znakový reťazec s maximálne 16
znakmi.
Stlačiť HOTOVO (DONE).
Alternatíva, ktorú ste práve
pomenovali, sa teraz zobrazí v
zozname.
Odstráňte menovite uvedenú alternatívu nasledovne:
Vyberte si vlastnú alternatívu drôt/plyn z príslušného zoznamu.
Stlačte ODSTRÁNIŤ (DELETE).
POZNÁMKA!Menovite uvedenú alternatívu drôt/plyn nemožno odstrániť, ak je
zahrnutá do údajového záznamu, ktorý sa práve nachádza v pracovnej pamäti.
- 77 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
10.9
Kalendár
Hlavná ponuka ! Nástroje ! Kalendár
Dátum a čas sa nastavujú tu.
Vyberte riadok, ktorý sa má nastaviť: rok, mesiac,
deň, hodina, minúta a sekundy. Nastavte správnu
hodnotu jedným z gombíkov vpravo. Stlačte
NASTAVIŤ (SET).
10.10 Účty používateľa
Hlavná ponuka ! Nástroje ! Účty používateľa
Príležitostne je dôležité, predovšetkým z pohľadu kvality, aby zdroj nemohli používať
neoprávnené osoby.
V tejto ponuke sa registruje meno používateľa,
úroveň účtu a heslo.
Vyberte MENO POUŽÍVATEĽA (USER NAME) a
stlačte Enter. Prejdite nadol na prázdny riadok a
stlačte ENTER. Zadajte nové meno používateľa na
klávesnici pomocou ľavého gombíka, šípok doľava
a doprava a ENTER. Je tu priestor na 16 účtov
používateľa. V súboroch s údajmi o kvalite bude evidentné, ktorí používatelia
zhotovili príslušný zvar.
Pod bodom ÚROVEŇ ÚČTU (ACCOUNT LEVEL) si vyberte z týchto možností:
Správca
úplný prístup (môže pridávať nových používateľov)
Pokročilý používateľ
Má prístup ku všetkému, okrem:
kódová zámka
viaceré podávače drôtu
kalendár
účtov používateľa
Normálny používateľ
Má prístup v ponuke meranie
V riadku HESLO POUŽÍVATEĽA (USER PASSWORD) zadajte heslo pomocou
klávesnice. Keď je zvárací zdroj zapnutý a ovládací panel je aktivovaný, na displeji
sa objaví žiadosť o zadanie svojho heslo.
Ak sa rozhodnete, že túto funkciu nebudete mať, avšak namiesto toho chcete
odblokovať zvárací zdroj a ovládací panel pre všetkých používateľov, vyberte
VYPNÚŤ ÚČTY POUŽÍVATEĽA (USER ACCOUNTS OFF).
- 78 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
Zmena používateľa
Ak sú ZAPnuté USER ACCOUNTS (Účty používateľov), táto ponuka je viditeľná.
Umožňuje zmenu používateľa. Zadajte heslo používateľa a prihláste sa alebo zvoľte
QUIT (Ukončiť) a vráťte sa do ponuky nástrojov.
10.11 Informácie o jednotke
Hlavná ponuka! Nástroje ! Informácie o jednotke
V tejto ponuke uvidíte nasledujúce informácie:
ID stroja
ID uzla
2 = zvárací zdroj
3 = posuv drôtu
8 = ovládací panel
Verzia softvéru
UNIT INFORMATION
Machine ID
Node ID
44
23
5
8
2
3
Software Version
1.00A
2.00 A
1.18A
WELD DATA UNIT
QUIT
- 79 bi23k
© ESAB AB 2012
SK
11
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
Opravy a práce na elektrickom zariadení musí vykonávať autorizovaný pracovník
servisu ESAB. Používajte iba originálne náhradné diely a diely podliehajúce
rýchlemu opotrebeniu značky ESAB.
U82 bol navrhnutý a odskúšaný podľa medzinárodných a európskych noriem 60974-1
a normy 60974-10 . Povinnosťou servisnej jednotky, ktorá vykonala servisné práce
alebo opravy, je presvedčiť sa, že výrobok aj naďalej zodpovedá vyššie uvedenej
norme.
Náhradné diely možno objednať prostredníctvom najbližšieho zástupcu spoločnosti
ESAB, pozri poslednú stranu tejto publikácie.
- 80 bi23k
© ESAB AB 2012
U82
Ponuky
NO TAG81
MIG/MAG
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
WIRE TYPE
SYNERGY GROUP
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
Short/Spray
SET
Voltage
Wire speed
Inductance
Control type
Synergic Mode
Start data
- gas preflow
- creep start
- hot start
- touch sense current
- soft start
Stop data
- crater fill
- burn back time
- termination
final pulse
- pinch off pulse
SCT
- gas postflow
Setting limits
Measure limits
Spot welding
Edit description
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
Fe
STANDARD
Ar+8%CO2
1/16”
MEMORY
FAST
MODE
Pulse
Superpulse
SET
SET
Voltage
Wire speed
Pulse current
Pulse time
Pulse frequency
Background current
Slope
Synergic Mode
Internal constants
-Ka
-Ki
Start data
- gas preflow
- creep start
- soft start
- hot start
- touch sense current
Stop data
- crater fill
- termination
- final pulse
- pinch off pulse
- SCT
- burn back time
- gas postflow
Setting limits
Measure limits
Spot welding
Edit description
81
Voltage
Wire speed
Pulse current
Pulse time
Pulse frequency
Background current
Slope
Synergic Mode
Phase weldtime
Internal constants
-Ka
-Ki
Start data
- gas preflow
- creep start
- hot start
- soft start
- touch sense
Stop data
- crater fill
- termination
- final pulse
- pinch off pulse
- SCT
- burn back time
- gas postflow
Setting limits
Spot welding
Edit description
© ESAB AB 2012
U82
MMA
MMA
PROCESS
METHOD
ELECTRODE TYPE
ELECTRODE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MMA
DC
BASIC
3.2 MM
MEMORY
FAST
MODE
MMA DC
SET
Current
Arc Force
Min current factor
Control type
Synergic mode
Hot start
Setting limits
Measure limits
Edit description
82
© ESAB AB 2012
U82
TIG
TIG
PROCESS
METHOD
START METHOD
GUN TRIGGER MODE
CONFIGURATION TOOLS SET
MEASURE
TIG Constant I
SET
Current
Slope up time
Slope down time
Gas preflow
Gas postflow
Setting limits
Measure limits
Edit description
TIG
CONSTANT I
HF-START
4-STROKE
MEMORY
FAST
MODE
TIG Pulsed I
SET
Current
Background current
Pulse time
Background time
Slope up time
Slope down time
Gas preflow
Gas postflow
Setting limits
Measure limits
Edit description
83
© ESAB AB 2012
U82
GOUGING
GOUGING
PROCESS
ELECTRODE DIAMETER
CONFIGURATION TOOLS SET
MEASURE
GOUGING
5 mm
MEMORY
FAST
MODE
Gouging
SET
Voltage
Synergic mode
Inductance
Control type
Setting limits
Measure limits
Edit description
84
© ESAB AB 2012
U82
CONFIGURATION -
TOOLS
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
WIRE TYPE
SYNERGY GROUP
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
Fe
STANDARD
Ar+8%CO2
1/16”
MEMORY
MIG/MAG
MMA
TIG
GOUGING
FAST
MODE
Configuration
Tools
Language
Code lock
Remote controls
MIG/MAG defaults
-gun trigger mode
-4-stroke configuration
-soft keys configuration
-volt.measure in pulsed
-AVC feeder
-release pulse
MMA defaults
-droplet welding
Fast mode soft buttons
Double start sources
Panel remote enable
WF Supervision
Auto save mode
Trigger welddata switch
Multiple wire feeders
Quality functions
Maintenance
Unit of length
Measure value frequency
Register key
Error category config
Error log
Export/import
-weld data sets
-system settings
-setting limits
-measure limits
-error log
-quality function log
-production statistics
-synergic lines
-basic settings
File manager
Setting limit editor
Measure limit editor
Production statistics
Quality functions
User defined synergic data
Calendar
User accounts
Unit information
85
© ESAB AB 2012
U82
Functional differences
NO TAG
Functions
U82 Basic
U82 Plus
Super Pulse
No
Yes
Limit editor
Yes
Yes
File manager
No
Yes
Auto save mode
No
Yes
Release pulse
Yes
Yes
Synergic lines
Basic package = 92 lines
Complete no of available lines
User defined synergic data
No
Yes
Production statistics
No
Yes
86
© ESAB AB 2012
U82 Basic - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Stainless solid wire (Ss)
Shielding gas
CO2
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar + 2%O2
Ar + 2% CO2
Ar
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Silicon-alloyed aluminium wire Ar
(AlSi)
Ar + 50% He
Metal powder cored wire (Fe) Ar + 18% CO2
Ar+ 8% CO2
Rutile flux cored wire (Fe)
Ar + 18% CO2
Basic flux cored wire (Fe)
CO2
Ar + 18% CO2
Metal powder cored stainless Ar + 8% CO2
wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 18% CO2
Ar + 2% CO2
Silicon bronze (CuSi3)
Ar
Ar + 1%O2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
Wire diameter (mm)
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
1.0 1.2 1.6*
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4*
1.4*
1.4*
1.4*
1.4*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.2
1.2
U82 Basic - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.6*
1.0 1.2 1. 6*
Stainless wire (Ss)
Ar + 2%O2
Ar + 2% CO2
0,8 1.0
0,8 1.0
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Ar
1.0 1.2 1.6*
Silicon-alloyed aluminium
wire (AlSi)
Ar
Ar + 50% He
1,0 1.2 1.6*
1.0 1.2 1.6*
Metal powder cored wire
(Fe)
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
1.2 1.4* 1.6*
1.2 1.4* 1.6*
Metal powder cored
stainless wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 8% CO2
1.2
1.2
1.2
Silicon bronze (CuSi3)
Ar
Ar + 1% O2
1.0 1.2
1.0 1.2
1.2 1.6*
1.2 1.6*
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
87
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Stainless solid wire (Ss)
Stainless duplex wire
(Ss Duplex)
Shielding gas
CO2
Ar + 18% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 5%O2 + 5% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar + 15% CO2 + 5%O2
Ar +16% CO2
Ar + 25% CO2
Ar + 2% CO2
Ar + 5% O2
Ar + 2%O2
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2% CO2
Ar + 3%CO2 + 1%H2
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
Ar + 2% O2
Ar + 30%He +1%O2
Ar
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Silicon-alloyed aluminium wire Ar
(AlSi)
Ar + 50% He
Metal powder cored wire (Fe) Ar + 18% CO2
Ar+ 8% CO2
Rutile flux cored wire
CO2
(Fe)
Ar + 18% CO2
Basic flux cored wire
CO2
(Fe)
Ar + 18% CO2
SELF-SHIELDING
Stainless flux cored wire
Ar + 18% CO2
(Ss)
Ar+ 8% CO2
SELF-SHIELDING
Duplex rutile flux
Ar + 18% CO2
cored wire (Ss)
Metal powder cored stainless Ar + 8% CO2
wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 18% CO2
Ar + 2% CO2
Nickel base
Ar + 50% He
Silicon bronze (CuSi3)
Ar + 1%O2
Ar
Copper and aluminum wire
Ar
(CuAl8)
Ar + 1%O2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
88
Wire diameter (mm)
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
1.0 1.2
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
1.0
1.0
0.9 1.0 1.2 1.6*
0.9
0.9
1.0
1.0
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6*
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4*
1.4*
1.2
1.2
1.6*
1.2 1.6*
1.2 1.6*
1.4* 1.6*
1.4* 1.6*
1.6*
1.6*
1.4* 1.6*
1.4* 1.6*
2.4*
1.2
1.2
1.2
1.2
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Ar + 18% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 5%O2 + 5% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar +16% CO2
Ar + 25% CO2
Ar + 5%O2
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2 1.6*
1.2 1.6*
1. 6*
1.2 1.6*
1.2 1. 6*
1.6*
1.6*
Stainless wire (Ss)
Ar + 2%O2
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2% CO2
Ar + 3% CO2 + 1%H2
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
0,8
0.8
0,8
0.8
0.8
0.9
0,9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
Stainless duplex wire
(Ss Duplex)
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2%O2
1.0
1.0
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Ar
Ar + 50%He
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
1.2
Silicon-alloyed aluminium
wire (AlSi)
Ar
Ar + 50% He
0,9 1,0 1.2 1.6*
0.9 1.0 1.2 1.6*
Metal powder cored wire
(Fe)
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Metal powder cored
stainless wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 8% CO2
1.2
1.2
1.2
Nickel base
Ar
Ar + 50% He
Ar + 30% He + 2%H2
Ar + 30% He + 0.5%CO2
1.0 1.2
0.9 1.0 1.2
1.0
1.0
Silicon bronze (CuSi3)
Ar + 1% O2
Ar
1.0 1.2
1.0 1.2
Stainless wire (13964)
Ar + 8%O2
1.0LOW 1.0HIGH
Copper and aluminum wire
(CuAl8)
Ar
Ar + 1%O2
1.0 1.2
1.0 1.2
1.2
1.6*
1.6*
1.6*
1.6
1.6
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
MMA welding
Electrode type
Basic
Rutile
Cellulose
Electrode diameter (mm)
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0*
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0* 7.0*
2.5 3.2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 5000i
Carbon, arc air
Electrode diameters (mm) 4.0
5.0
6.0
8.0 10.0 13.0
89
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Al Mg
Ar
1.2, 1.6
Al Si
Ar
1.2, 1.6
CuSi 3
Ar
0.8, 1.0
CuAl 8
Ar
1.0
CuSi 3
Ar + 1% CO2
0.8, 1.0
Fe
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe
CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
SS 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
SS 307
Ar + 2% O2
0.8, 1.0, 1.2
SS 308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
SS 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1.0
SS 430 LNb
Ar + 2% CO2
1.0
SS 430 Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Al Mg
Ar
1.2, 1.6
Al Si
Ar
1.2, 1.6
CuAl 8
Ar
1.0
CuSi 3
Ar + 1% CO2
1.0
Fe
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
SS 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
SS 308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
SS 430 LNb
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0
SS 430 Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
90
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG - SAT synergy group
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Work area m/min
Fe
Ar + 8% CO2
1.0
16 - 25
Fe
Ar + 18% CO2
1.0
16 - 25
Fe
Ar + 8% CO2
0.9
16 - 29
Fe
Ar + 18% CO2
0.9
17 - 29
Fe
Ar + 8% CO2
0.8
19 - 29
Fe
Ar + 18% CO2
0.9
19 - 29
SS 307
Ar + 2% O2
0.8
20 - 26
SS 307
Ar + 2% O2
1.0
12 - 21
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2
6.5 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2
7 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.4
5.9 - 12
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.4
6.6 - 12
SS 430LNb
Ar + 2% O2
1.0
14.2 - 25
SS 430Ti
Ar + 2% O2
0.9
16 - 27
SS 430Ti
Ar + 2% O2
1.0
14.2 - 25
SS 430 Ti-LNb
Ar + 2% O2
1.0
14.2 - 27.5
SS 308LSi
Ar + 2% O2
1.0
15-27.5
SS 308LSi
Ar + 2% O2
0.9
16 - 28
SS 308LSi
Ar + 2% O2
0.8
18 - 29.5
91
© ESAB AB 2012
U82
Objednávacie číslo
Ordering no.
Denomination
0460 820 880
Control panel Aristo U82 *
0460 820 881
Control panel Aristo U82 Plus *
0460 820 882
Control panel Aristo U82 Plus I/O *
0460 896 170
Instruction manual SE
0460 896 171
Instruction manual DK
0460 896 172
Instruction manual NO
0460 896 173
Instruction manual FI
0460 896 174
Instruction manual GB
0460 896 175
Instruction manual DE
0460 896 176
Instruction manual FR
0460 896 177
Instruction manual NL
0460 896 178
Instruction manual ES
0460 896 179
Instruction manual IT
0460 896 180
Instruction manual PT
0460 896 181
Instruction manual GR
0460 896 182
Instruction manual PL
0460 896 183
Instruction manual HU
0460 896 184
Instruction manual CZ
0460 896 185
Instruction manual SK
0460 896 186
Instruction manual RU
0460 896 187
Instruction manual US
0460 896 189
Instruction manual EE
0460 896 190
Instruction manual LV
0460 896 191
Instruction manual SI
0460 896 192
Instruction manual LT
0460 896 193
Instruction manual CN
0460 896 088
Instruction manual TR
0459 839 037
Spare parts list
* For functional differences, see page 86
The instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com.
92
© ESAB AB 2012
U82
Príslušenstvo
Extension cable (connectors included)
7.5 m 12-poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 877 891
Adapter set 230 V AC / 12 V DC, for control 0457 043 880
box . . .
(for training with the control box disconnected
from the machine).
USB Memory stick Gb 2
93
0462 062 001
© ESAB AB 2012
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising