ESAB | U82 Aristo | Instruction manual | ESAB U82 Aristo Kasutusjuhend

ESAB U82 Aristo Kasutusjuhend
EE
Aristo
U82
Kasutusjuhend
0460 896 189 EE 20121019
Valid from program version 1.10
1 OHUTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SISSEJUHATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
2.1 Juhtpaneel Aristo U82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Klahvid ja nupud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Asukoht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 USB ühendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1
Sisestage USB mälu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Esimene samm - keele valik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Ekraan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1
Ekraanil olevad sümbolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Üldine informatsioon seadistuste kohta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1
Numbriväärtuste seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2
Antud alternatiividega seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.3
ON/OFF seadistused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.4
QUIT ja ENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
7
8
8
9
10
11
11
11
11
11
3 MENÜÜD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.1 Peamenüü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
Konfiguratsiooni menüü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
Tööriistade menüü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3
Keevitusandmete seadistamise menüü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.4
Mõõt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.5
Keevituse andmemälu menüü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.6
Kiirreiimi menüü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
14
14
15
15
4 MIG/MAG keevitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
4.1 Seadistused keevitusandmete seadistusmenüüs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
4.1.1
MIG/MAG keevitamine lühikese kaare/pihustuskaarega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1.2
MIG/MAG keevitus koos impulsiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.1.3
MIG/MAG
keevitamine
SuperPulse-ga,
primaarne/sekundaarne,
lühike
kaar/pihustuskaar/impulss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.2 Seadistuste funktsioonide selgitused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
4.2.1
QSet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.2.2
Sünergiagrupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.3 SuperPulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
4.3.1
Traadi ja gaasi kombinatsioonid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.3.2
Erinevad impulsimeetodid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.3.3
Traadi etteandemehhanism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5 MMA KEEVITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
5.2
5.3
30
MMA keevitus, alalisvool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA keevitus, vahelduvvool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seadistuste funktsioonide selgitused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
30
6 TIG KEEVITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
6.1 Seadistused keevituse andmemälu menüüs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1
Impulsita TIG keevitus, DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2
Impulsiga TIG keevitus, DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.3
Impulsita TIG keevitus, AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Seadistuste funktsioonide selgitused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Muude funktsioonide selgitused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
32
33
33
38
Jätame endale ōiguse taha muudatusi ilma ette teatamata.
TOCm
-2-
7 ÕHKKAARLÕIKAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
7.2
39
Seadistused keevituse andmemälu menüüs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktsioonide selgitused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
39
8 MÄLU HALDAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
Juhtpaneeli töömeetod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salvesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Võta tagasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kustuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopeeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redigeeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nimeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
41
42
43
44
45
47
9 KONFIGURATSIOONI MENÜÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
9.1 Koodilukk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.1
Lukukoodi olek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.2
Täpsusta/redigeeri lukukoodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Kaugjuhtimispult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.1
Peata tühistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.2
Digitaalse kaugjuhtimisseadme konfiguratsioon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.3
Analoogse kaugjuhtimisseadme konfiguratsioon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.4
Sisendiskaala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 MIG/MAG põhiseadistused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.1
Päästikfunktsioon (2-taktiline/4-taktiline) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.2
4-taktiline konfiguratsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.3
Funktsiooniklahvi konfiguratsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.4
Pinge mõõtmine impulsil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.5
AVC traadi etteandmismehhanism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.6
"Release pulse" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 MMA põhiseadistused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Kiirrežiimi funktsiooniklahvid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6 Topeltkäivitamise allikad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7 Paneeli kaugjuhtimise võimaldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.8 WF järelevalve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.9 Automaatsalvestusreiim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.10 Keevitusandmete vahetamise käivitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.11 Mitmekordsed traadi etteandemehhanismid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.12 Kvaliteedi funktsioonid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.13 Hooldus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.14 Pikkusühik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.15 Mõõteväärtuse sagedus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.16 Registrivõti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
49
49
50
50
50
51
51
52
52
53
54
55
56
56
56
56
57
57
57
57
57
59
60
60
61
61
61
Jätame endale ōiguse taha muudatusi ilma ette teatamata.
TOCm
-3-
10 TÖÖRIISTAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
10.1 Vealogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.1 Seadme kasutusotstarve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.2 Veakoodide kirjeldused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Eksport/import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 Failihaldur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.1 Kustuta fail/kaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.2 Nimeta fail/kaust ümber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.3 Loo uus kaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.4 Kopeeri ja kleebi faile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4 Redigeeri seadistuste piiranguid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5 Redigeeri mõõtmete piiranguid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.6 Tootmisstatistika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7 Kvaliteedi funktsioonid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7.1 Salvesta kvaliteedi andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8 Kasutaja poolt määratud sünergilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.1 Täpsustage pinge/traadi koordinaadid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.2 Täpsusta sobiv traadi/gaasikombinatsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.3 Looge enda traadi/gaasi alternatiiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.9 Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.10 Kasutaja kontod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.11 Seadme informatsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
63
63
66
67
68
68
68
68
69
70
71
72
72
73
73
74
75
76
76
78
11 VARUOSADE TELLIMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MENUUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TELLIMISNUMBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISASEADMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
79
90
91
Jätame endale ōiguse taha muudatusi ilma ette teatamata.
TOCm
-4-
EE
1
OHUTUS
TÄHELEPANU! ESAB testib seda seadet üldisel ülesseadmisel. Vastutus
spetsiifilise ülesseadmise ohutuse ja talitluse eest lasub integreerijal.
ESAB seadmete kasutajad on kohustatud tagama, et igaüks, kes töötab seadmetega või nende
läheduses, järgiks kõiki asjakohaseid ohutusreegleid, mis peavad vastama konkreetsele varustusele
kehtestatud nõuetele. Lisaks tavapärastele töökohale kehtestatud eeskirjadele tuleb järgida allpool
esitatud soovitusi.
Kõiki töid peavad teostama hea väljaõppe saanud ja seadmete tööga hästi kursis olevad töötajad.
Seadmete ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi, mille tagajärjel võib viga saada
operaator või seade.
1.
Kõik, kes kasutavad keevitusseadmeid, peavad olema kursis:
selle töö
hädaseiskamislülitite asukoha
selle talitluse
asjakohaste ohutusnõuete
keevitamise ja lõikamisega
2.
Operaator peab tagama, et:
seadme käivitamisel ei oleks selle tööala piires ühtki kõrvalist isikut,
kaare käivitamisel poleks keegi kaitsevahendita.
3.
Töökoht peab:
vastama otstarbele
seal ei tohi olla tuuletõmmet
4.
Individuaalsed kaitsevahendid
Soovitame teil alati kanda isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, leegikindlad riided,
kaitsekindad.
Ärge kandke kergesti haakuvaid esemeid, nagu sallid, käeketid, sõrmused jms, mis võivad
kinni kiiluda või põletushaavu tekitada.
5.
Üldised ohutusnõuded
Veenduge, et maanduskaabel on turvaliselt ühendatud.
Kõrgepingeseadmetega seotud töid võib teostada ainult väljaõppinud elektrik.
Sobivad tulekustutusvahendid peavad olema tähistatud selgelt ja paigutatud käepäraselt.
Seadmete määrimist ja hooldust ei tohi viia läbi nende töötamise ajal.
Kõrvaldage elektroonikaseadmed ringlussevõturajatises!
Järgides Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja
selle rakendamist siseriikliku õiguse kohaselt, tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrija/või elektroonikaseadmed kõrvaldada ringlussevõturajatises.
Seadmete eest vastutava isikuna on Teie kohustuseks hankida teavet volitatud
kogumisjaamade kohta.
Lisateabe saamiseks pöörduge lähima ESAB'i toodete edasimüüja poole.
-5bi23m
© ESAB AB 2012
EE
2
SISSEJUHATUS
Selleks, et keevitusseadmetest võimalikult palju kasu saada, soovitame teil
käesoleva kasutusjuhendi läbi lugeda.
Üldise informatsiooni saamiseks töötamise kohta, vaadake energiaallika
kasutusjuhendit ja traadi etteandemehhanismi juhendit.
Juhtpaneeli ekraanil olev tekst on saadaval järgmistes keeltes:
inglise, rootsi, soome, norra, taani, saksa, prantsuse, itaalia, hollandi, hispaania,
portugali, ungari, poola, ameerika, t^ehhi, hiina keeles ja türgi.
OPOMBA! Funkcije nadzorne plošče se lahko razlikujejo, odvisno od izdelka, na
katerem je plošča vgrajena.
2.1
Juhtpaneel Aristo U82
Juhtpaneel on varustatud kruvidega paigaldustoe ja ingliskeelse kasutusjuhendiga.
Paneelile on paigaldatud 1,2 m kaabel. Lisatarvikutena on kaasas USB mälu ja
pikenduskaabel, vt lk 91.
Teistes keeltes kasutusjuhendeid saab alla laadida koduleheküljelt www.esab.com.
USB mälu koht
Nupp kursori liigutamiseks
Ekraan
Funktsiooniklahvid
Menüü
Sisesta
Nupp seadistatud väärtuste
suurendamiseks või
vähendamiseks ning pinge
seadistamiseks, #
Nupp seadistatud väärtuste suurendamiseks või vähendamiseks ning traadi
etteandekiiruse seadistamiseks, *
2.1.1
Klahvid ja nupud
Funktsiooniklahvid (4)
Ekraani all reas oleval viiel klahvil on erinevad
funktsioonid. Need on "pehmed" klahvid st neil
võivad olla erinevad funktsioonid sõltuvalt
sellest, millises menüüs te parajasti töötate.
Nende klahvide hetkefunktsiooni saab näha
ekraani alumisel real olevast tekstist.
Kui funktsioon on aktiivne, näitab seda klahvi
valgeks muutumine:
-6bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Menüü klahv (5)
Menüü klahvi
kasutamine viib teid alati tagasi peamenüüsse:
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
Sisestusklahv (6)
Sisestusklahvi
kasutamine kinnitab valiku.
Kursorinupp (2)
Vasakpoolse nupu kasutamine viib kursori ekraanil erinevatele ridadele.
Pluss/miinusnupud (7, 8)
Parempoolsed nupud suurendavad või vähendavad seadistuse väärtust. Nuppude
või tärn
. Enamikke arvulisi seadistusi saab teha
kõrval on sümbol, ruut
kummagi nupuga, ehkki teatud seadistused tuleb teha kindla nupuga.
2.2
Asukoht
Juhtpaneeli tagaküljel on lahtikäiv tugi, mis
võimaldab teil paneeli maha asetada ja ekraani
endiselt püstiasendist vaadata. Tugi toimib ka
paigaldusseadmena, võimaldades juhtpaneeli traadi
etteandemehhanismile riputada.
2.3
USB ühendus
Väliseid USB mälusid saab kasutada programmide
edastamiseks juhtpaneelile ja juhtpaneelilt. Vt rohkem informatsiooni peatükis 10.2.
Juhtpaneelis toodetud failid säilitatakse xml failidena. USB mälu tuleb formaatida
FAT32-ks, et see töötaks.
Tavapärase kasutamise ajal pole ohtu, et "viirused" seadet "nakataksid". Selleks, et
riski täielikult välistada soovitame selle seadmega koos kasutatavat mälu mis tahes
muul eesmärgil mitte kasutada.
Teatud USB mälud ei pruugi selle seadmega töötada. Soovitame kasutada
usaldusväärse tarnija käest saadud USB mälusid. ESAB ei vastuta mis tahes kahju
eest, mille on põhjustanud USB mälu vale kasutamine.
-7bi23m
© ESAB AB 2012
EE
2.3.1
Sisestage USB mälu
Edasi toimige järgnevalt:
Lülitage vooluallika pealüliti välja.
Avage juhtpaneeli vasakpoolses otsas olev paneel.
Sisestage USB mälu USB konnektorisse.
Sulgege paneel.
Lülitage vooluallika pealüliti sisse.
2.4
Esimene samm - keele valik
Seadme esmakordsel käivitamisel ilmub ekraanile käesolev menüü.
Juhtpaneel on tarnimisel seadistatud inglise keelele. Oma keele valimiseks toimige
järgnevalt.
Peamenüü juurde pääsemiseks vajutage MENU
.
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS Vasakpoolset nuppu
kasutades viige kursor
KONFIGURATSIOONI
(CONFIGURATION)
reale
SET
Vajutage ENTER
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
.
-8bi23m
© ESAB AB 2012
EE
CONFIGURATION
Viige kursor KEELE
(LANGUAGE) reale.
Juhtpaneelis
kasutatavate keelte
nimekirja kuvamiseks
vajutage ENTER.
LANGUAGE
CODE LOCK
REMOTE CONTROLS
MIG/MAG DEFAULTS
MMA DEFAULTS
FAST MODE SOFT KEYS
DOUBLE START SOURCES
PANEL REMOTE ENABLE
WF SUPERVISION
AUTO SAVE MODE
TRIGGER WELDDATA SWITCH
ENGLISH
OFF
OFF
ON
OFF
QUIT
Viige kursor oma keele reale ja vajutage ENTER.
2.5
NORSK
POLSKI
PORTUGUES
SUOMI
SVENSKA
CHINESE
|
|
|
Ekraan
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
Kursor
Juhtpaneeli kursor on esitatud varjutatud väljana teksti ümber ning valitud tekst
muutub valgeks. Kasutusjuhendis on valik esitatud rasvases kirjas tekstiga.
-9bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Nooled ja kerimisribad
Kui rea taga on rohkem informatsiooni, näidatakse seda teksti taga oleva musta
noolega. Kerimisriba asub ekraani paremal küljel, juhul kui nimekirjas on rohkem
ridu.
Tekstikastid
Ekraani all on viis teksti sisaldavat kasti, mis kirjeldab viie klahvi jooksvat funktsiooni
otse kastide all.
Energia säästureiim
Selleks, et suurendada taustvalgustuse kasutusiga, lülitatakse see kolme minuti
pärast välja kui seda ei kasutata.
2.5.1
Ekraanil olevad sümbolid
A
Valitud keevitusandmete seadistus
B
S = Seadistuste piirang aktiveeritud
M = Mõõtmete piirang aktiveeritud
C
Valitud traadi etteandemehhanism
D
Esinenud on viga. Vt peatükk 15
E
Tagasi kutsutud mäluasendi number
F
Parameetri väärtuse
suurendamiseks või vähendamiseks
valige # tähistatud pluss/
miinusnupp.
G
Mõõdetud mootorivool
H
Parameetri väärtuse
suurendamiseks või vähendamiseks
valige * tähistatud pluss/miinusnupp.
I
Redigeerimisreiim,
mäluasendiredigeerimine
- 10 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
2.6
Üldine informatsioon seadistuste kohta
On olemas kolme peamist tüüpi seadistused:
Numbriväärtuste seadistamine
Antud alternatiividega seadistamine
ON/OFF reiimi seadistamine
2.6.1
Numbriväärtuste seadistamine
Numbriväärtuse seadistamisel kasutatakse antud väärtuse suurendamiseks või
vähendamiseks üht kahest pluss/miinusnupust. Väärtuste numbrit saab muuta ka
kaugjuhtimispuldilt.
2.6.2
Antud alternatiividega seadistamine
Mõned seadistused tehakse alternatiivi valimisel nimekirjast.
Selline nimekiri võib välja näha järgmine:
MIG/MAG
MMA
TIG
GOUGING
Siin on kursor viidud MIG/MAG reale. Vajutades selles asendis ENTER, valitakse
MIG/MAG alternatiiv. Juhul kui soovite selle asemel valida muu alternatiivi, viige
kursor õigele reale vasakpoolse nupuga üles või alla liikudes. Seejärel vajutage
ENTER. Juhul kui soovite nimekirjast ilma valikut tegemata lahkuda, vajutage
KATKESTA (QUIT).
2.6.3
ON/OFF seadistused
Mõningate funktsioonide puhul on võimalik väärtused ON ja OFF seadistada.
Sünergia funktsioon MIG/MAG ja MMA keevitamise ajal on sellise funktsiooni
näiteks. ON või OFF seadistused saab valida alternatiivide nimekirjast nagu eespool
kirjeldatud.
2.6.4
QUIT ja ENTER
Kõige äärmist parempoolset "pehmet" klahvi kasutatakse peamiselt
KATKESTAMISEKS (QUIT), ehkki seda kasutatakse mõnikord ka muude
funktsioonide tarvis.
QUIT vajutamisel liigute tagasi eelmise menüü või ekraani juurde.
Klahvi nimetatakse selles kasutusjuhendis ENTER.
ENTER vajutamisel teostatakse menüü või nimekirja valik.
- 11 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
3
MENÜÜD
Juhtpaneel kasutab mitmeid erinevaid menüüsid. Menüüdeks on peamenüü,
konfigureerimine, tööriistad, keevitusandmete seadistused, mõõdud, keevituse
andmemälu ja kiirreiimi menüüd. Menüü struktuurid kuvatakse leheküljel 79.
Käivituse ajal kuvatakse hetkeks ka käivitusekraan, mis sisaldab informatsiooni
aktiivse programmiversiooni kohta.
Käivitusekraan
3.1
Peamenüü
MIG/MAG
PEAMENÜÜS saate
muuta
keevitusprotsessi,
keevitusmeetodit, traadi
tüüpi jne.
Selle menüü juurest
saate edasi liikuda kõigi
teiste alamenüüde
juurde.
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
- 12 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
3.1.1
Konfiguratsiooni menüü
CONFIGURATION
KONFIGURATSIOONI
(CONFIGURATION)
menüüs saate muuta
keelt ja teisi
põhiseadistusi,
mõõtühikuid jne.
LANGUAGE
CODE LOCK
REMOTE CONTROLS
MIG/MAG DEFAULTS
MMA DEFAULTS
FAST MODE SOFT KEYS
DOUBLE START SOURCES
PANEL REMOTE ENABLE
WF SUPERVISION
AUTO SAVE MODE
TRIGGER WELD DATA SWITCH
ENGLISH
OFF
OFF
ON
OFF
QUIT
3.1.2
Tööriistade menüü
TOOLS
TÖÖRIISTADE
(TOOLS) menüüs
saate edastada faile,
vaadata kvaliteedi ja
tootmisstatistikat,
vealogisid jne.
ERROR LOG
EXPORT/IMPORT
FILE MANAGER
SETTING LIMIT EDITOR
MEASURE LIMIT EDITOR
PRODUCTION STATISTICS
QUALITY FUNCTIONS
USER DEFINED SYNERGIC DATA
CALENDAR
USER ACCOUNTS
QUIT
- 13 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
3.1.3
Keevitusandmete seadistamise menüü
WELD DATA SETTING
KEEVITUSANDMETE
SEADISTUSE (WELD
DATA SETTING)
menüüs võite muuta
erinevaid keevituse
parameetreid. Menüül
on erinev
väljanägemine sõltuvalt
sellest, milline
keevitusprotsess on
valitud.
Näidises on toodud
MIG/MAG keevitamine
lühikese kaare/
pihustuskaarega.
VOLTAGE
WIRE SPEED
INDUCTANCE
SYNERGIC MODE
START DATA
STOP DATA
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
SPOT WELDING
EDIT DESCRIPTION
CRATER
FILL
3.1.4
HOT
START
28.2 (+3.5) V
6.0 M/MIN
80%
ON
4STROKE
QUIT
Mõõt
SHORT/SPRAY. Fe, CO2, 1.2 mm
MÕÕDU (MEASURE)
all saate keevitamise
teostamise ajal vaadata
erinevatele
keevitusparameetritele
mõõdetud väärtusi.
#
*
GAS
PURGE
0.0 Volt
0 Amp
6.0 m/min
WIRE
INCH
4STROKE
2ND
FUNCT
REM
Teatud parameetrite väärtust saate muuta mõõteekraanil. Keevitusprotsessi
seadistusest sõltub, millised need parameetrid on. Reguleeritavad parameetri
väärtused on alati märgitud # või *.
Mõõdetud väärtused jäävad ekraanile isegi pärast keevituse lõpetamist. Saate
liikuda erinevate menüüde juurde ilma mõõteväärtusi kaotamata. Juhul kui
keevitamise mitteteostamise ajal seadistatud väärtust muudetakse, muudetakse
mõõteväärtus 0-le, et segadust vältida.
NÕUANNE:
Impulsskeevituse ajal saate valida, kas pinge väärtus kuvatakse keskmise
väärtusena või tippväärtusena. Seadistust saab reguleerida MIG/MAG
põhiseadistuste all, vt peatükk 9.3.
- 14 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
3.1.5
Keevituse andmemälu menüü
WELD DATA MEMORY
KEEVITUSE
ANDMEMÄLU (WELD
DATA MEMORY)
menüüs saate
salvestada, tagasi
kutsuda, kustutada ja
kopeerida erinevaid
seadistatud
keevitusandmeid.
Keevitusandmete
seadistusi saab
salvestada 255
erinevasse
mäluasendisse.
1234567-
2ND
FUNCT
STORE
QUIT
Lisainformatsiooni saamiseks vt peatükki 8 "Mälu haldamine".
3.1.6
Kiirreiimi menüü
7
SHORT/SPRAY. Fe, CO2, 1.2 mm
KIIRREIIMI (FAST
MODE) menüüs saate
funktsiooniklahve
"siduda" keevituse
andmemälu
asenditega. Need
seadistused
teostatakse
konfiguratsiooni
menüüs. Valitud
mäluasendi number
kuvatakse üleval
parempoolses nurgas.
#
*
WELD
DATA 1
28.5 Volt
0 Amp
6.0 m/min
WELD
DATA 2
WELD
DATA 3
WELD
DATA 4
2ND
FUNCT
Rohkem informatsiooni vt peatükk 9.5 "Kiirreiimi funktsiooniklahvid".
- 15 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
4
MIG/MAG keevitamine
Peamenüü Protsess
MIG/MAG-keevitusel sulatatakse pidevalt etteantavat täidistraati, samas kui
keevisvanni kaitseb kaitsegaas.
Impulssi kasutatakse traadilt tilkade ülekandumise mõjutamiseks, et saada isegi
madalate keevitusandmete juures stabiilne ja pritsmeteta keevituskaar.
Tabel lk 85 näitab traadi mõõtmeid, mida saab valida MIG/MAG keevitamiseks koos
LÜHIKESE KAARE/PIHUSTUSKAAREGA.
Tabel lk 85 näitab traadi mõõtmeid, mida saab valida MIG/MAG keevitamiseks koos
IMPULSIGA.
Kui MIG/MAG protsess on valitud, saate valida nelja meetodi vahel, valides
vasakpoolse nupu abil meetodi ja vajutades seejärel ENTER. Valige kas lühike
kaar/pihustuskaar, impulss või superimpulss ja seejärel vajutage uuesti ENTER.
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION
TOOLS "
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
CO2
1.2 mm
MIG/MAG
MIG/MAG
QUIT
- 16 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
4.1
Seadistused keevitusandmete seadistusmenüüs
4.1.1
MIG/MAG keevitamine lühikese kaare/pihustuskaarega.
Seadistused
Seadistusvahemik
Sammudena
Sünergiast
sõltuv
Reguleeri
tav
sünergia
Pinge
8 -60 V
0,25 V
(kuvatakse ühe
kümnendmurru
abil)
x
x
Traadi etteande kiirus**
0,8 -30,0 m/min
0,1 m/min
Induktiivsus
0 - 100%
1%
x
x
Stabilisaatori tüüp
1 - 12
1
x
-
Sünergia*
OFF või ON
-
-
-
Gaasi eelvool
0,1 -25 s
0,1 s
x
Aeglane käivitamine
OFF või ON
-
x
"Hot start"
OFF või ON
-
x
"Hot start" aeg
0 -10 s
0,1 s
x
"Hot start" traadi etteanne
Täielik traadi
etteandevahemik
0,1 m/min
x
"Touch sense"
10 - 16 A
Sujuvkäivitus
OFF või ON
-
x
Pragude täitmine
OFF või ON
-
x
Pragude täitmise aeg
0 -10 s
0,1 s
x
Lõplik pragude täitmise traadi
etteanne
1,5 m/min praeguse traadi
etteandekiiruse juures
0,1 m/min
x
Lõplik pragude täitmise pinge
8 -24,7 V
"Release pulse"***
OFF või ON
Tagasipõlemisaeg
0 -1 s
0,01 s
x
Lõpetamine
Lõplik impulss või SCT
-
x
Gaasi järelvool
0,1 -25 s
0,1 s
x
Piirangu seadistused
1 - 50
-
-
-
Mõõtmete piirangud
1 - 50
-
-
-
Punktkeevitus****
OFF või ON
-
x
Punktkeevituse aeg
0 -25 s
0,1 s
x
x
x
*) Sünergiline liin tarnimisel: tahke traat (Fe), kaitsegaas CO2 koos 1,2 mm traadiga.
**)Seadistusvahemik sõltub kasutatavast traadi etteandemehhanismist.
***) Reguleeritakse konfiguratsioonimenüüs MIG/MAG põhiseadistuste all.
****) Punktkeevitust (ON) pole võimalik valida, juhul kui keevituspüstoli päästiku režiim on 4-taktiline.
- 17 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
4.1.2
MIG/MAG keevitus koos impulsiga
Seadistused
Seadistusvahemik
Sammudena
Sünergiast
sõltuv
Reguleerit
av
sünergia
Pinge
10 -50 V
0,25 V
(kuvatakse ühe
kümnendmurru
abil)
x
x
Traadi etteande kiirus*
0,8 -30,0 m/min
0,1 m/min
Impulssvool**
100-650 A
4A
x
Impulssaeg
1,7 - 25,5 m/s
0,1 m/s
x
Impulsi sagedus
16-312 Hz
2 Hz
x
Alusvool
4-300 A
1A
x
Tõusev
1-9
1
x
Sünergia***
OFF või ON
-
-
Ka
0 - 100%
1%
x
Ki
0 - 100%
1%
x
Gaasi eelvool
0,1 -25 s
0,1 s
x
Aeglane käivitamine
OFF või ON
-
x
Sujuvkäivitus
OFF või ON
-
x
"Hot start"
OFF või ON
-
x
"Hot start" aeg
0 -10 s
0,1 s
x
"Hotstart" traadi etteanne
Täielik traadi
etteandevahemik
0,1 m/min
x
"Touch sense"
10 - 16 A
Pragude täitmine
(impulss/mitteimpulss)
OFF või ON
-
x
Pragude täitmise aeg
0 -10 s
0,1 s
x
Lõplik pragude täitmise traadi
etteanne
1,5 m/min praeguse traadi
etteandekiiruse juures
0,1 m/min
x
Lõplik pragude täitmise pinge
8 -33,2 V
x
Lõplik impulssvool
100-max A
x
Lõplik alusvool
12-50 A
x
Lõplik sagedus
20-270 Hz
x
"Release pulse"****
OFF või ON
Tagasipõlemisaeg
0 -1 s
0,01 s
x
Lõpetamine
Lõplik impulss või SCT
-
x
Gaasi järelvool
0,1 -25 s
0,1 s
x
Piirangute seadistamine
1 - 50
-
-
-
Mõõtmete piirangud
1 - 50
-
-
-
Punktkeevitus*****
OFF või ON
-
x
Punktkeevituse aeg
0 -25 s
0,1 s
x
x
*)Seadistusvahemik sõltub kasutatavast traadi etteandemehhanismist.
**) Minimaalne alusvool ja impulssvool sõltuvad kasutatavast masinatüübist.
***) Sünergiline liin tarnimisel: tahke traat (Fe), kaitsegaas CO2 koos 1,2 mm traadiga.
****) Reguleeritakse konfiguratsioonimenüüs MIG/MAG põhiseadistuste all.
*****) Punktkeevitust (ON) pole võimalik valida, juhul kui keevituspüstoli päästiku režiim on 4-taktiline.
- 18 bi23m
© ESAB AB 2012
-
EE
4.1.3
MIG/MAG keevitamine SuperPulse-ga, primaarne/sekundaarne, lühike
kaar/pihustuskaar/impulss
Peamenüü Protsess Meetod Faas Meetod
Seadistused
Seadistusvahemik
Sammudena
Faas
Primaarne või sekundaarne
-
x
Meetod
Lühike kaar/pihustuskaar
või impulss
-
x
Pinge
10 -50 V
0,25 V
(kuvatakse ühe
kümnendmurru
abil)
Traadi etteande kiirus*
0,8 -30,0 m/min
0,1 m/min
Induktiivsus
0 - 100%
1%
x
Impulssvool**
100-650 A
4A
x
Impulssaeg
1,7 - 25,5 m/s
0,1 m/s
x
Impulsi sagedus
16-312 Hz
2 Hz
x
Alusvool
4-300 A
1A
x
Tõusev
1-9
1
x
Ka
0 - 100%
1%
x
Ki
0 - 100%
1%
x
Stabilisaatori tüüp
Sünergiast
sõltuv
Reguleerit
av
sünergia
x
x
x
x
1
Sünergia***
OFF või ON
-
-
Faasi keevitusaeg
0 -2,50 s
0,01 s
x
Gaasi eelvool
0,1 -25 s
0,1 s
x
Aeglane käivitamine
OFF või ON
-
x
Sujuvkäivitus
OFF või ON
-
x
"Hot start"
OFF või ON
-
x
"Hot start" aeg
0 -10 s
0,1 s
x
"Hot start" traadi etteanne
Täielik traadi
etteandevahemik
0,1 m/min
x
"Hot start" pinge
-14 - +27 V
"Touch sense"
10 - 16 A
Pragude täitmine
(impulss/mitteimpulss)
OFF või ON
-
x
Pragude täitmise aeg
0 -10 s
0,1 s
x
Lõplik pragude täitmise traadi
etteanne
1,5 m/min praeguse traadi
etteandekiiruse juures
0,1 m/min
x
Lõplik pragude täitmise pinge
8 -33,2 V
x
Lõplik impulssvool
100-max A
x
Lõplik alusvool
12-50 A
x
Lõplik sagedus
20-270 Hz
x
Katkestusimpulss
%
Tagasipõlemisaeg
0 -1 s
0,01 s
x
Lõpetamine
Lõplik impulss või SCT
-
x
x
x
- 19 bi23m
-
© ESAB AB 2012
EE
Seadistused
Seadistusvahemik
Sammudena
Sünergiast
sõltuv
Reguleerit
av
sünergia
Gaasi järelvool
0,1 -25 s
0,1 s
Piirangute seadistamine
1 - 50
-
-
-
Mõõtmete piirangud
1 - 50
-
-
-
Punktkeevitus
OFF või ON
-
x
Punktkeevituse aeg
0 -25 s
0,1 s
x
"Release pulse"****
OFF või ON
x
x
*)Seadistusvahemik sõltub kasutatavast traadi etteandemehhanismist.
**) Minimaalne alusvool ja impulssvool sõltuvad kasutatavast masinatüübist.
***) Sünergiline liin tarnimisel: tahke traat (Fe), kaitsegaas CO2 koos 1,2 mm traadiga.
****) Reguleeritakse konfiguratsioonimenüüs MIG/MAG põhiseadistuste all.
4.2
Seadistuste funktsioonide selgitused
Pinge
Kõrgema pinge tulemusel suureneb kaare pikkus ja tekib kuumem ja laiem
keevisvann.
Pinge seadistus erineb sünergiliste ja mittesünergiliste reiimide vahel. Sünergilises
reiimis on pinge seadistatud positiivse või negatiivse korrigeerimisena pinge
sünergilisest liinist. Mittesünergilises reiimis on pinge väärtus seadistatud
absoluutväärtusena.
Pinget seadistatakse mõõtmete, keevitusandmete seadistamise , või kiirreiimi
menüüdes. Juhul kui kasutatakse kaugjuhtimispulti, saab seadistust sealt
reguleerida.
Hitrost podajanja žice
Tu nastavite zahtevano hitrost podajanja žice v metrih na minuto.
Traadi etteandekiirust seadistatakse mõõtmete, keevitusandmete seadistamise , või
kiirreiimi menüüdes. Juhul kui kasutatakse kaugjuhtimispulti, saab seadistust sealt
reguleerida.
Induktanca
Višja induktanca zagotavlja širše območje zvarne taline in manj škropljenja. Pri nižji
induktanci je zvok rezkejši, lok pa je stabilen in bolj zgoščen.
Induktsiooni seadistatakse keevitusandmete seadistamise menüüs.
Kehtib üksnes MIG/MAG keevitamisel lühikese kaare/pihustuskaarega.
Stabilisaatori tüüp
Mõjutab lühiseprotsessi ja keevise kuumust.
Seadistust ei tohi muuta.
- 20 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Impulssvool
Impulssvoolu korral kahest voolu väärtusest kõrgem.
Impulssvool seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs koos välja lülitatud
sünergia funktsiooniga.
Kehtib üksnes MIG/MAG keevitamisel koos impulsiga.
Impulssaeg
Aeg, mil impulssvool on impulssperioodil sisse lülitatud.
Impulssvool seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs koos välja lülitatud
sünergia funktsiooniga.
Kehtib üksnes MIG/MAG keevitamisel koos impulsiga.
Impulsi sagedus
Alusvoolu aeg, mis koos impulssvoolu ajaga annab impulssperioodi.
Impulsi sagedus seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs koos välja
lülitatud sünergia funktsiooniga.
Kehtib üksnes MIG/MAG keevitamisel koos impulsiga.
Alusvool
Impulssvoolu korral kahest voolu väärtusest madalam.
Alusvool seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs koos välja lülitatud
sünergia funktsiooniga. Kehtib üksnes MIG/MAG keevitamisel koos impulsiga.
Vool
Impulssvool
Alusvool
Impulss Impulssperioodi aeg
aeg
Aeg
MIG/MAG keevitus koos impulsiga
Kalle
Kalle (slope) tähendab, et impulssvool suureneb/väheneb aeglaselt seadistatud
väärtuseni. Kalde parameetrit saab seadistada üheksas etapis, kus iga etapp vastab
100-le μs.
Kalle omab tähtsust seoses heliga. Järsk kalle tekitab valjema ja teravama heli. Liiga
õrn kalle võib halvimal juhul kahjustada impulsi võimet tilkade ära lõikamiseks.
Kalle seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs koos välja lülitatud sünergia
funktsiooniga.
Kehtib üksnes MIG/MAG keevitamisel koos impulsiga.
- 21 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Ka
Ka on proportsionaalne element ja vastab stabilisaatori võimendusele. Madal väärtus
tähendab, et pinget ei hoita täpselt püsival tasemel.
Ka seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs ! sisemise konstandina koos
välja lülitatud sünergia funktsiooniga.
Kehtib üksnes MIG/MAG keevitamisel koos impulsiga.
Ki
Ki on integratsioonielement, mis püüab pikemas plaanis viga kõrvaldada. Ka siin
annab madal väärtus nõrgema reguleeriva mõju.
Ki seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs ! sisemise konstandina koos
välja lülitatud sünergia funktsiooniga.
Kehtib üksnes MIG/MAG keevitamisel koos impulsiga.
Sünergia
Iga traaditüübi, läbimõõdu ja gaasisegu kombinatsiooni jaoks on vajalik ainuomane
suhe traadi etteande kiiruse ja pinge (keevituskaare pikkus) vahel, et saada
stabiilselt funktsioneeriv keevituskaar. Pinge (keevituskaare pikkus) vastab
automaatselt eelnevalt valitud sünergilisele liinile, tänu millele on palju kergem
kiiresti õigeid keevitusparameetreid leida. Traadi etteande kiiruse ja muude
parameetrite vaheline seos on tuntud sünergilise liinina.
Traadi ja gaasi kombinatsioone vt tabelitelt lk 85.
Võimalik on tellida erinevaid sünergiliste liinide pakette, kuid need tuleb paigaldada
ESAB'i volitatud teenindustehnikul.
Enda sünergiliste liinide loomiseks vt peatükki 10.8
Sünergia aktiveerimine toimub keevitusandmete seadistusmenüüs.
Faas
Selles funktsioonis tehakse valik primaarse ja sekundaarse vahel.
Kõrged andmed seadistatakse primaarses ja madalad andmed sekundaarses.
Seadistusi kasutatakse määramaks, kas primaarsed või sekundaarsed andmed
peaksid töötlemiseks saadaval olema. Samuti määrab see, milliseid andmeid
mõõtmis- ja kaugjuhtimisreiimis mõjutatakse. Mõõteekraanil näidatud traadi etteande
kiirus näitab valitud faasi kiirust. Siiski põhinevad pinge, vool ja keevituse väljund
mõõtmel mõlema faasi alusel.
Võite primaar- ja sekundaarfaasis valida erineva sünergia.
Primaar- või sekundaarfaas on seadistatud MIG/MAG seadistuses (SET) kui on
valitud SuperPulse ja sünergia on välja lülitatud.
Predtok plina
To nadzoruje čas, v katerem teče zaščitni plin, preden se vzpostavi oblok.
Gaasi eelvool on seadistatud keevitusandmete seadistusmenüüs ! stardiandmete
all.
- 22 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Počasni zagon
Pri počasnem zagonu se žica podaja s 50 % nastavljene hitrosti podajanja, dokler
ne vzpostavi električnega stika z obdelovancem.
Kuumkäivitusega on see 50% kuumkäivituse ajast.
Aeglane käivitus on seadistatud keevitusandmete seadistusmenüüs !
stardiandmete all.
Sujuvkäivitus
Sujuvkäivitus tähendab seda, et kui keevitustraadi ja töödetaili vahel tekib lühis, seiskub
traadi etteanne. Etteandeseade hakkab keevitustraati tagasi kerima kuni töödetaili
vooluahel katkestatakse ja keevituskaar süttib. Seejärel hakkab etteandeseade
keevitustraati õiges suunas ette andma ja käivitub keevitamine.
Sujuvkäivitus seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs käivitusandmete all.
Kehtib keevitamisel etteandeseadmetega, millel on traadi tagurpidi kerimise funktsioon.
"Hot start"
"Hot start" suurendab keevitamise alustamisel traadi etteandekiirust ja pinget
reguleeritava aja jooksul. Selle peamiseks eesmärgiks on keevitamist alustades
pakkuda rohkem energiat, mis vähendab kehva sulatamise riski ühenduse alguses.
Sünergia - "Hot start"
Traadi etteandekiirust on võimalik suurendada teatud perioodi ajal võrreldes
olemasoleva traadi etteandekiirusega, et anda keevituse alustamisel rohkem
energiat ja tagada läbivus. Kiirus seatakse võrreldes algse traadi etteandekiirusega.
Aeg algab kaare süütamisega ja selle pikkuseks on seadistatud kuumkäivituse aeg.
Sünergia pikendab traadi etteandekiirust 2 m/min.
Mittesünergia - "Hot start"
Pinge väärtust saab seadistada valides mittesünergilise režiimi.
Mittesünergilise ja impulsskeevituse ajal saab seadistada pinge väärtust,
impulssvoolu, alusvoolu ja sagedust.
NB!: Kuumkäivituse traadi etteandele ja kuumkäivituse pingele on võimalik
seadistada negatiivseid väärtusi. Seda võib kasutada koos kõrgete
keevitusandmetega keevituse sujuvaks alustamiseks esialgu keevitusandmeid
tõstes.
Kuumkäivitus aktiveeritakse mõõteekraanil või keevitusandmete seadistusmenüüs !
käivitusandmete all.
Touch sense
Süsteem tuvastab, millal traat töödetailiga kokku puutub.
Touch sense seadistatakse keevitusandmete seadistamise menüüs !
käivitusandmete all.
Kehtib üksnes robotkeevitusel.
- 23 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Pragude täitmine
Pragude täitmisel vähendatakse kontrollitult keevisvanni kuumust ja suurust,
võimalusel keevituse lõpetamisel. Tänu sellele on lihtsam vältida pooride, termilise
pragunemise ja kraatrite teket keevisliites.
Impulsskeevitamise reiimis on võimalik valida impulsiga ja ilma impulsita pragude
täitmise vahel.Ilma impulsita pragude täitmine on kiirem protsess. Impulsiga pragude
täitmine võtab natuke kauem aega, kuid annab pritsmeteta pragude täitmise, kui
kasutatakse vastavaid väärtuseid.
Sünergia - pragude täitmine
Sünergilises reiimis seadistatakse pragude täitmise aeg ja lõplik traadi etteandekiirus
nii impulsiga kui ilma impulsita pragude täitmisel. Pinge ja impulsi parameetrid
langevad sünergia abil lõplike väärtusteni.
Mittesünergia - pragude täitmine
Mittesünergilises reiimis saab seadistusi muuta, et saada pragude täitmise lõpus
muu kaare pikkus. Ühtlasi saab seadistada pragude täitmise lõppväärtuse jaoks
lõpliku aja.
Lõplikku pinget saab seadistada ilma impulsita pragude täitmise jaoks. Lõplikku
pinget, lõplikku impulssvoolu, lõplikku alusvoolu ja lõplikku sagedust saab seadistada
impulsiga pragude täitmisele.
Lõplikud parameetrite väärtused peavad alati olema võrdsed või madalamad kui
pideva keevituse jaoks seadistatud väärtused. Juhul kui pideva keevituse seadistusi
langetatakse allapoole seadistatud lõplikke väärtusi, langetavad need ka lõplikke
väärtusi. Lõplikud parameetrite väärtused ei suurene uuesti juhul kui pideva
keevitamise seadistusi suurendatakse.
Näide:
Teie lõplik traadi etteandekiirus on 4 m/min ja te langetate traadi etteandekiiruse 3,5
m/min. Lõplik traadi etteandekiirus langetatakse samuti 3,5 m/min. Lõplik traadi
etteandekiirus jääb 3,5 m/min isegi siis, kui traadi etteandekiirust taas
suurendatakse.
Pragude täitmine aktiveeritakse mõõteekraanil või keevitusandmete
seadistusmenüüs ! peatamisandmete all.
Katkestusimpulss
Katkestusimpulss on impulss, mida rakendatakse tagamaks, et traadile ei moodustu
kuuli kui keevitamine peatub.
Kehtib lühikese kaare/pihustuskaarega ja lühikese impulsiga MIG/MAG-keevituse
puhul. Impulsskeevitusel sünkroniseeritakse lõpetamine lõppimpulsiga, mida saab
seadistada vahemikus 20 - 200%.
Katkestusimpulss seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs !
peatamisandmete all.
- 24 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Čas odgorevanja
Čas odgorevanja je čas, ki preteče od trenutka, ko se žica začne ustavljati, do
trenutka, ko vir energije izklopi varilno napetost. Če je ta čas prekratek, bo po
koncu varjenja preostanek žice daljši, zato se lahko hitreje ujame v strjujoči se
zvarni talini. Če je ta čas predolg, bo preostanek žice krajši, kar pomeni, da lahko
oblok udari nazaj v kontaktno točko.
Tagasipõlemisaeg on seadistatud keevitusandmete seadistusmenüüs !
peatamisandmete all.
Lõpetamine
Valige lõplik impulss või lühisega lõpetamine (SCT). SCT on funktsioon, mis tekitab
keevituse lõpus väikeseid korduvaid lühiseid kuni traadi etteanne on täielikult seiskunud
ja kokkupuude töödetailiga katkenud.
Lõpetamine seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs seiskamisandmete all.
Kehtib keevitamisel etteandeseadmetega, millel on traadi tagurpidi kerimise funktsioon.
"Release pulse"
Juhul kui traat jääb töödetaili kinni, tuvastatakse see süsteemi poolt. Väljastatakse
vooluimpulss, mis vabastab traadi pinna küljest.
See kehtib eriti mehhaniseeritud ja robotkeevitusel, ehkki seda saab kasutada ka
käsitsi keevitamise ajal. Esineb pärast lõpetatud tagasipõlemisaega.
Seadistust saab reguleerida konfiguratsioonimenüüst ! MIG/MAG põhiseadistused.
Tok plina po koncu
To nadzoruje čas, v katerem teče zaščitni plin, potem se izklopi oblok.
Gaasi järelvool on seadistatud keevitusandmete seadistusmenüüs !
peatamisandmete all.
Seadistuste ja mõõtmete piirangud
Piirangute all valitakse piirangu arv. Seadistusi vaata peatükk 10.4 "Redigeeri
seadistuste piiranguid" ja peatükk 10.5 "Redigeeri mõõtmete piiranguid".
Piirangud aktiveeritakse keevitusandmete seadistusmenüüs.
Punktkeevitus
Punktkeevitust kasutatakse siis, kui soovite õhukesi plaate punktkeevituse abil
ühendada.
TÄHELEPANU! Keevitusaega pole võimalik päästiklüliti vabastamisel lühendada.
Punktkeevitus aktiveeritakse ja selle aeg seadistatakse keevitusandmete
seadistusmenüüs.
4.2.1
QSet
QSet'i kasutatakse keevituse parameetrite seadistamise lihtsustamiseks.
Pluss/miinusnuppude kasutamisel suurendatakse või vähendatakse kaare pikkust
-18 kuni + 18 sammu.
- 25 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
LÜHIKE KAAR
Keevitamise alustamisel esmakordselt teatud tüüpi traadiga/gaasiga, määrab QSet
automaatselt kõik vajalikud keevituse parameetrid. Pärast seda salvestab QSet kõik
andmed, mis on vajalikud hea keevituse saamiseks. Pinge kohandub seejärel
automaatselt vastavalt traadi etteande kiiruse muudatustele.
PIHUSTUS
Pihustuskaarele lähenedes tuleb QSet väärtust suurendada. Puhta pihustuskaarega
keevitades lülitage QSet funktsioon välja. Kõik seadistused pärinevad QSet'ilt,
erandiks on pinge, mis tuleb seadistada.
Soovitus: Kõigi õigete andmete saamiseks tehke esmakordne keevitus (6 sekundit)
QSet funktsiooniga, kasutades katsekeha.
QSet väärtus seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs MIG/MAG
protsessile ja LÜHIKE/PIHUSTUS meetodile.
4.2.2
Sünergiagrupp
Valida on võimalik kolme mehhaniseeritud keevituse sünergiagrupi vahel:
STANDARD
ROBOT
SAT
Keevituskiiruse ja plaadi paksuse vaheline suhe erinevates
sünergiagruppides:
Sünergiagruppi ROBOT kasutatakse robotkeevituse või muu mehhaniseeritud
keevituse puhul. See sobib suuremate ülekandekiiruste korral kui standardliinidel
keevitamisel.
- 26 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
SAT tähistab Swift Arc Transfer'it (kiiret kaare ülekannet). See sünergiagrupp sobib
kasutamiseks suurte ülekandekiiruste , äärmuslike nurkade ja 2 - 3 mm paksuste
plaatide puhul.
Traadi ja gaasi kombinatsioone SAT-i jaoks vt tabelitest lk 85.
Sünergiagrupp määratakse keevitusandmete seadistusmenüüs MIG/MAG
protsessile.
4.3
SuperPulse
Peamenüü Protsess Meetod
SuperPulse meetodit kasutatakse keevisvanni ja tahenemisprotsessi paremaks
kontrollimiseks. Keevisvannil on aega osaliselt taheneda iga impulsi vahel.
SuperPulse kasutamise eelised:
Vähenenud tundlikkus servavahe varieerumisele
Parem kontroll keevisvanni üle positsioonkeevituse ajal
Parem kontroll läbivuse ja läbivusprofiili üle
Vähenenud tundlikkus ebaühtlasele kuumuse juhtimisele
SuperPulse võib näha kahe MIG/MAG seadistuse vahelise programmeeritud
üleminekuna. Aja intervallid määratakse primaar- ja sekundaarfaasi aja seadistuste
abil.
Keevitamine algab alati primaarfaasis. Kui valitakse kuumkäivitus, kasutatakse
primaarandmeid kuumkäivituse aja jooksul lisaks primaarandmete faasiajale.
Pragude täitmine põhineb alati sekundaarandmetel. Kui primaarfaasi aja jooksul on
aktiveeritud peatamiskäsk, lülitub protsess koheselt ümber sekundaarandmetele.
Keevituse lõpetamine põhineb sekundaarandmetel.
4.3.1 Traadi ja gaasi kombinatsioonid
Traadi ja gaasi kombinatsioone vt tabelitest lk 85.
4.3.2 Erinevad impulsimeetodid
Allpool näete, milliseid impulsimeetodeid saab kasutada, olenevalt keevitatava plaadi
paksusest.
Kuumus
C
Pihustamine primaarfaasis
ja impulss sekundaarfaasis
B
Impulss primaarfaasis ja
impulss sekundaarfaasis
A
Impulss primaarfaasis ja
lühike kaar sekundaarfaasis
Plaadi mõõtmed
- 27 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
4.3.3
Traadi etteandemehhanism
Kasutage SuperPulse keevitamise ajal üksnes traadi etteandemehhanismi Feed
3004.
Ettevaatusabinõud
SuperPulse't kasutades on traadi etteandemehhanismil arvestatav koormus. Selleks,
et traadi etteandemehhanismi funktsionaalset ohutust mitte ohtu seada, järgige
järgmisel joonisel olevaid piirangu väärtusi.
Erinevus traadi etteandekiiruses
n m/min
Tsükli aeg (s)
Joonised 15 m/min ja 20 m/min kohta on seotud primaarse traadi etteandekiirusega.
Tsükli aeg on primaarse ja sekundaarse faasiaja summa.
Primaarse ja sekundaarse traadi etteandekiiruse vaheline erinevus ei tohi ületada
joonistel täpsustatud kiirust primaarsele traadi etteandekiirusele.
Näide: Juhul kui tsükli aeg on 0,25 ja primaarne traadi etteandekiirus on 15 m/min, ei
tohi primaarse ja sekundaarse traadi etteandekiiruse vahe ületada
6 m/min
- 28 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Keevitamise näide A
Käesolevas näites keevitame 10 mm plaati koos 1,2 mm alumiiniumtraadiga ja
argooni kaitsegaasiga
Tehke juhtpaneelil järgmised seadistused:
Protsess
Superpulse
Superpulse
Faas
Primaarne
Sekundaarne
Meetod
Lühike kaar/
pihustuskaar
Impulss
Traadi tüüp
AlMg
AlMg
Kaitsegaas
Ar
Ar
Traadi mõõtmed
1,2 mm
1,2 mm
Pinge
(+ 1,0V)
(+ 3,0V)
Traadi etteande kiirus
15,0 m/min
11,0 m/min
Faasi aeg
0,1 s
0,1 s
Primaarne ja sekundaarne faasiaeg on 0,1 s + 0,1 s = 0,2 s.
Erinevus traadi etteandekiiruses on 15,0 m/min - 11,0 m/min = 4 m/min.
Keevitamise näide B
Käesolevas näites keevitame 6 mm plaati 1,2 mm alumiiniumtraadiga ja argooni
kaitsegaasiga
Tehke juhtpaneelil järgmised seadistused:
Protsess
Superpulse
Superpulse
Faas
Primary
Secondary
Meetod
Impulss
Impulss
Traadi tüüp
AlMg
AlMg
Kaitsegaas
Ar
Ar
Traadi mõõtmed
1,2 mm
1,2 mm
Pinge
(+ 1,0 V)
(+ 2,0 V)
Traadi etteande kiirus
12,5 m/min
9,0 m/min
Faasi aeg
0,15 s
0,15 s
Primaarne ja sekundaarne faasiaeg on 0,15 s +0,15 s = 0,3 s
Erinevus traadi etteandekiiruses on 12,5 m/min - 9,0 m/min = 3,5 m/min.
- 29 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
5
MMA KEEVITUS
Peamenüü Protsess
MMA keevitust võib nimetada ka kaetud elektroodide keevituseks. Keevituskaare
tekkimine sulatab elektroodid ja selle kate moodustab kaitseräbu.
Tabel lk 87 näitab elektroodi mõõtmeid, mida saab valida MMA keevitamiseks.
5.1
MMA keevitus, alalisvool
Seadistused
Seadistusvahemik
Sammudena
Sünergiast
sõltuv
Reguleerit
av
sünergia
Vool*
16-650 A
1A
Keevituskaare surve
0 - 100%
1%
x
Min voolutegur
0 - 100%
1%
x
Stabilisaatori tüüp
0-1
Sünergia
OFF või ON
-
-
"Hot start"
OFF või ON
-
x
"Hot start" kestus
1 - 30
1
x
"Hot start" ulatus
%
-
x
Seadistuste piirangud
0 - 50
1
-
-
Mõõtmete piirangud
0 - 50
1
-
-
Sünergiast
sõltuv
Reguleerit
av
sünergia
x
x
-
*) Maksimaalvool oleneb sellest, millist masinatüüpi kasutatakse.
5.2
MMA keevitus, vahelduvvool
Seadistused
Seadistusvahemik
Sammudena
Vool*
16-650 A
1A
Keevituskaare surve
0 - 100%
1%
x
Min voolutegur
0 - 100%
1%
x
Stabilisaatori tüüp
0-1
Sünergia
OFF või ON
-
-
"Hot start"
OFF või ON
-
x
"Hot start" kestus
1 - 30
"Hot start" ulatus
%
-
x
Seadistuste piirangud
0 - 50
1
-
-
Mõõtmete piirangud
0 - 50
1
-
-
x
x
-
x
*) Maksimaalvool oleneb sellest, millist masinatüüpi kasutatakse.
5.3
Seadistuste funktsioonide selgitused
DC, Enosmerni tok
Višji tok povzroči širšo kopel zvarne taline in boljšo penetracijo v obdelovanec.
Voolu seadistatakse mõõtmete, keevitusandmete seadistamise , või kiirreiimi
menüüdes.
- 30 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Sila obloka
Sila obloka je pomembna pri nastavljanju spremembe toka v odgovor na
spremembo dolžine obloka. Manjša vrednost omogoča mirnejši oblok z manj
škropljenja.
Keevituskaare surve seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs kui sünergia
funktsioon on inaktiveeritud.
Min voolutegur
Min vooluteguri seadistust rakendatakse siis, kui kasutatakse teatud spetsiifilisi
elektroode.
Seadistust ei tohi muuta.
Stabilisaatori tüüp
Mõjutab lühiseprotsessi ja keevise kuumust.
Seadistust ei tohi muuta.
Sünergia
Sünergia MMA keevitamisel tähendab, et vooluallikas optimeerib automaatselt
elektrooditüübi omadusi ja valitud mõõtmeid.
Sünergia MMA keevitamisel aktiveeritakse keevitusandmete seadistusmenüüs.
Vroči zagon
Vroči zagon poveča tok varjenja za nastavljiv čas na začetku varjenja in tako
zmanjša tveganje slabega zlitja na začetku zvara.
MMA kuumkäivitus aktiveeritakse keevitusandmete seadistusmenüüs.
Seadistuste ja mõõtmete piirangud
Piirangute all valitakse piirangu arv. Seadistusi vaata peatükk 10.4 "Redigeeri
seadistuste piiranguid" ja peatükk 10.5 "Redigeeri mõõtmete piiranguid".
Piirangud aktiveeritakse keevitusandmete seadistamise menüüs.
6
TIG KEEVITUS
Peamenüü Protsess
Varjenje TIG
Pri varjenju TIG se tali material obdelovanca z oblokom, ki ga vzpostavi elektroda
iz tungstena, ki se sama ne tali. Zvarno talino in elektrodo ščiti zaščitni plin.
Pulzni tok
Pulziranje se uporablja za izboljšan nadzor nad zvarno talino in strjevanja.
Frekvenca pulzov je nastavljena tako nizko, da se lahko zvarna talina vsaj delno
strdi med pulzi. Za nastavitev pulzov so potrebni štirje parametri: tok pulza, čas
pulza, tok pulza in tok ozadja.
- 31 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
6.1
Seadistused keevituse andmemälu menüüs
6.1.1
Impulsita TIG keevitus, DC
Seadistused
Seadistusvahemik
Sammudena
HF/LiftArc
HF või Liftarc
-
Live TIG-start*
-
-
2/4-taktiline
2-taktiline või 4-taktiline reiim
-
Vool*
4-500 A
1A
Tõusva kalde aeg
0 -25 s
0,1 s
Langeva kalde aeg
0 -25 s
0,1 s
Gaasi eelvool
0 -25 s
0,1 s
Gaasi järelvool
0 -25 s
0,1 s
HF automaatne käivitusim­
pulss
OFF or ON
-
HF käivitusimpulss
4-500 A
1A
Seadistuste piirangud
0 - 50
1
Mõõtmete piirangud
0 - 50
1
*) Oleneb sellest, millist masinatüüpi kasutatakse.
6.1.2
Impulsiga TIG keevitus, DC
Seadistused
Seadistusvahemik
Sammudena
HF/LiftArc
HF või Liftarc
-
2/4-taktiline
2-taktiline või 4-taktiline reiim
-
Impulssvool*
4-500 A
1A
Alusvool
4-500 A
1A
Impulssaeg
0,001 -5 s
0,001 s
Alusaeg
0,001 -5 s
0,001 s
Tõusva kalde aeg
0 -25 s
0,1 s
Langeva kalde aeg
0 -25 s
0,1 s
Gaasi eelvool
0 -25 s
0,1 s
Gaasi järelvool
0 -25 s
0,1 s
HF käivitusimpulss
4-500 A
1A
Seadistuste piirangud
0 - 50
1
HF automaatne käivitusim­
pulss
OFF or ON
-
HF käivitusimpulss
4-500 A
1A
Seadistuste piirangud
0 - 50
1
Mõõtmete piirangud
0 - 50
1
*) Maksimaalvool oleneb sellest, millist masinatüüpi kasutatakse.
- 32 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
6.1.3
Impulsita TIG keevitus, AC
Seadistused
Seadistusvahemik
Sammudena
HF/LiftArc
HF või Liftarc
-
2/4-taktiline
2-taktiline või 4-taktiline reiim
-
Vool*
4-500 A
1A
Tõusva kalde aeg
0 -25 s
0,1 s
Langeva kalde aeg
0 -25 s
0,1 s
Gaasi eelvool
0 -25 s
0,1 s
Gaasi järelvool
0 -25 s
0,1 s
Eelsoojendamine
0 - 100
1
Sagedus
Hz
?
Tasakaal
%
1%
Korrigeerimine
A
Seadistuste piirangud
0 - 50
1
Mõõtmete piirangud
0 - 50
1
*) Maksimaalvool oleneb sellest, millist masinatüüpi kasutatakse.
6.2
Seadistuste funktsioonide selgitused
HF
Funkcija HF vzpostavi oblok tako, da sproži iskro od elektrode do obdelovanca
takrat, ko se elektroda približa obdelovancu.
HF aktiveeritakse peamenüüs ! käivitusmeetodi all.
LiftArct
Funkcija Lift Arc vzpostavi oblok, kadar se elektroda dotakne obdelovanca in se
potem dvigne stran.
Vzpostavljanje obloka s funkcijo LiftArct. Korak 1: z elektrodo se dotaknite obdelovanca. Korak 2:
ko pritisnete sprožilno stikalo, začne teči nizek tok. Korak 3: varilec dvigne elektrodo stran od
obdelovanca: vzpostavi se oblok in tok samodejno naraste na nastavljeno vrednost.
LiftArc aktiveeritakse peamenüüs ³ käivitusmeetodi all.
- 33 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
"Live TIG-start"
"Live TIG start" funktsioon tekitab keevituskaare, kui volframelektrood on töödetailiga
kokku puutunud ja siis sellest eemale tõstetud.
- "Live TIG start" funktsiooni aktiveerimist saab teostada protsessimenüüst.
2-taktiline reiim
Gaasi eelvool
Tõusev
kalle
(Slope
up)
Langev kalle
(Slope down)
Gaasi
järelvool
Funktsioonid keevituspõleti 2-taktilise juhtimise kasutamisel.
2-taktilises juhtimisreiimis käivitab TIG põleti käivituslüliti (1) vajutamine gaasi
eelvoolu (kui seda kasutatakse) ja tekib keevituskaar. Vool tõuseb seadistatud
väärtuseni (vastavalt tõusva kalde (slope up) funktsiooni kontrollimisele, kui see
töötab). Käivituslüliti (2) vabastamisel vool väheneb (või algab langeva kalde (slope
down) funktsioon, kui see töötab) ja keevituskaar kustub. Järgneb gaasi järelvool, kui
see töötab.
2-taktiline reiim aktiveeritakse peamenüüs ³ käivitusreiimis või mõõteekraanil.
- 34 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
4-taktiline reiim
Gaasi eelvool
Tõusev
kalle
(Slope
up)
Langev kalle
(Slope down)
Gaasi
järelvool
Funktsioonid keevituspõleti 4-taktilise juhtimise kasutamisel.
4-taktilises juhtimisreiimis käivitab käivituslüliti (1) vajutamine gaasi eelvoolu (kui
kasutatakse). Gaasi eelvoolu aja lõpus tõuseb vool seadistatud juhtvooluni (paar
amprit) ja tekib keevituskaar. Vabastades käivituslüliti (2), tõuseb vool seadistatud
väärtuseni (koos tõusva kaldega (slope up), kui seda kasutatakse). Keevituse lõpus
tuleb keevitajal uuesti käivituslülitit (3) vajutada, misjärel vool taas juhtvooluni langeb
(koos langeva kaldega (slope down), kui seda kasutatakse). Käivituslüliti uuesti (4)
vabastamisel keevituskaar kustub ja algab gaasi järelvool.
4-taktiline reiim aktiveeritakse peamenüüs ³ käivitusreiimis või mõõteekraanil.
Vool
Kõrgem vool tekitab laiema keevitusvanni ning parema läbivuse töödetailis.
Voolu seadistatakse mõõtmete, keevitusandmete seadistamise , või
kiirreiimi menüüdes.
Kehtib üksnes TIG keevitamisel püsiva vooluga.
Impulssvool
Impulssvoolu korral kahest voolu väärtusest kõrgem. Impulsskeevitamisel on tõusev ja
langev kalle samuti impulsiga.
Impulssvool seadistatakse keevitusandmete seadistamise menüüs.
Kehtib üksnes TIG keevitamisel koos impulsiga.
Alusvool
Impulssvoolu korral kahest voolu väärtusest madalam.
Alusvool seadistatakse keevitusandmete seadistamise menüüs.
Kehtib üksnes TIG keevitamisel koos impulsiga.
Impulssaeg
Aeg, mil impulssvool on impulssperioodil sisse lülitatud.
Impulssaeg seadistatakse keevitusandmete seadistamise menüüs.
Kehtib üksnes TIG keevitamisel koos impulsiga.
- 35 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Alusaeg
Alusvoolu aeg, mis koos impulssvoolu ajaga annab impulssperioodi.
Alusaeg seadistatakse keevitusandmete seadistamise menüüs.
Kehtib üksnes TIG keevitamisel koos impulsiga.
Vool
Alusaeg
Impulssvool
Alusvool
Impulssaeg
Aeg
Impulsiga TIG keevitus.
Dvigovanje “Slope up"
Funkcija za dvigovanje pomeni to, da začne tok naraščati proti nastavljeni
vrednosti, ko se vzpostavi oblok TIG. To omogoča "nežnejše" gretje elektrode in
omogoči varilcu, da pravilno postavi elektrodo, preden varilni tok doseže polno
vrednost.
Tõusev kalle seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs.
Spuščanje “Slope down"
TIG uporablja spuščanje, pri katerem tok "počasi" nadzorovano pada, tako da pri
zaključku varjenja ne nastanejo kraterji in/ali razpoke.
Langev kalle seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs.
Predtok plina
To nadzoruje čas, v katerem teče zaščitni plin, preden se vzpostavi oblok.
Gaasi eelvool seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs.
Tok plina po koncu
To nadzoruje čas, v katerem teče zaščitni plin, potem se izklopi oblok.
Gaasi järelvool seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs.
Automaatne käivitusimpulss
Seda funktsiooni kasutatakse stabiilse keevituskaare kiireks saavutamiseks.
- 36 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Eelsoojendamine
Seadistusväärtus
Kaitsegaas
Volframelektrood
¨
Värv
Tüüp
Ar
Ar + 30%He
1.6
Roheline
WP
-
-
1.6
Roheline
WP
30
35
1.6
Kuldne
WL15
20
20
1.6
Kuldne
WL15
30
35
2.4
Roheline
WP
45
-
2.4
Roheline
WP
55
60
2.4
Kuldne
WL15
40
40
2.4
Kuldne
WL15
45
50
3.2
Roheline
WP
55
-
3.2
Roheline
WP
65
65
3.2
Kuldne
WL15
60
60
3.2
Kuldne
WL15
70
70
4.0
Roheline
WP
70
75
4.0
Roheline
WP
80
85
4.0
Kuldne
WL15
65
65
4.0
Kuldne
WL15
70
75
WP = puhas volframelektrood WL15 = lantaaniga legeeritud volframelektrood
Elektroodi eelsoojendamist seadistatakse keevitusandmete seadistamise menüüs.
Kehtib üksnes TIG keevitamisel koos AC-ga.
Frekvenca
Nižja frekvenca (izmeničnega toka) prenaša več toplote v obdelovanec in povzroča
širšo kopel zvarne taline.
Pri višji frekvenci je oblok ožji, sila obloka pa večja (ožja kopel zvarne taline).
Gaasi järelvool seadistatakse keevitusandmete seadistusmenüüs.
Kehtib üksnes TIG keevitamisel koos AC-ga.
- 37 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Uravnovešenje
Zagotavljanje uravnovešenja med polom in periodo pozitivne (+) elektrode in
negativne (-) elektrode pri varjenju z izmeničnim tokom (AC).
Nižja vrednost uravnovešenja bolj segreva elektrodo in bolje prebija oksid na
obdelovancu.
Višja vrednost uravnovešenja bolj segreva obdelovanec in zagotavlja boljšo
penetracijo.
Tasakaal seadistatakse keevitusandmete seadistamise menüüs.
Kehtib üksnes TIG keevitamisel koos AC-ga.
Korrigeerimine
Selle funktsiooni kasutamisel 0-taset tõstetakse või langetatakse.
Tõstetud 0-tasemega muutub töödetail kuumemaks ja saavutab parema läbivuse.
Langetatud 0-tasemega muutub elektrood kuumemaks ja töödetail saavutab
kehvema läbivuse.
Korrigeerimist seadistatakse keevitusandmete seadistamise menüüs.
Kehtib üksnes TIG keevitamisel koos AC-ga.
6.3
Muude funktsioonide selgitused
Spiranje s plinom
Spiranje s plinom se uporablja pri merjenju pretoka plina ali za odstranitev
preostankov vlage iz plinskih cevi pred začetkom varjenja. Spiranje s plinom teče,
dokler je pritisnjen gumb, in zanj ni potrebna napetost ali podajanje žice.
Gaasikaitse aktiveeritakse mõõteekraanilt.
- 38 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
7
ÕHKKAARLÕIKAMINE
Peamenüü Protsess
Õhkkaarlõikamisel kasutatakse spetsiaalset elektroodi, mis koosneb süsinikvardast
koos vaskkattega.
Kaar tekib süsinikvarda ja töödetaili vahele, mis sulatab materjali. Sulanud materjali
ära puhumiseks kasutatakse õhku.
Õhkkaarlõikamiseks saab valida järgmiste mõõtmetega elektroodid: 4,0, 5,0, 6,0,
8,0, 10 ja 13 mm.
Õhkkaarlõikamist ei soovitata alla 400 A vooluallikate puhul.
7.1
Seadistused keevituse andmemälu menüüs
Seadistused
Seadistusvahemik
Sammudena
Sünergiast
sõltuv
Reguleeritav
sünergia
Pinge
8 -60 V
1V
x
x
Sünergia*
OFF või ON
-
-
-
Induktiivsus
0 - 100%
Stabilisaatori tüüp
1 - 12
x
1
x
*) Sünergiline liin tarnimisel: 5,0 mm elektrood (süsinikvarras)
7.2
Funktsioonide selgitused
Pinge
Kõrgem vool tekitab laiema keevisvanni ning parema läbivuse töödetailis.
Pinget seadistatakse mõõteekraani, keevitusandmete seadistamise või kiirreiimi
menüüdes.
Induktiivsus
NB! Seadistust ei tohi muuta.
Stabilisaatori tüüp
Mõjutab lühiseprotsessi ja keevise kuumust.
Seadistust ei tohi muuta.
- 39 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
8
MÄLU HALDAMINE
8.1
Juhtpaneeli töömeetod
Juhtpaneel koosneb kahest seadmest: töömälu ja keevitamise andmemälu.
Salvesta
Töömälu
Keevitamise andmemälu
Võta tagasi
Töömälus luuakse terviklik keevitusandmete seadistuste komplekt, mida saab
salvestada keevitusandmete mälus.
Keevitamise ajal kontrollib protsessi alati töömälu sisu. Seega saab alati
keevitusandmete seadistusi keevitusandmete mälust töömälusse tagasi võtta.
Pange tähele, et töömälu sisaldab alati viimati seadistatud keevitusandmete
seadistusi. Neid saab keevitusandmete mälust või individuaalselt muudetud
seadistustest tagasi võtta. Teisisõnu pole töömälu kunagi tühi või "lähtestatud".
Peamenüü Mälu Keevitusandmete mälu
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
Juhtpaneeli on võimalik salvestada kuni 255 keevitusandmete komplekti. Igale
komplektile antakse number 1-255.
Samuti võite andmekomplekte kustutada ja kopeerida ning tagasi võtta
keevitusandmete komplekti töömälusse.
Allpool on toodud näited, kuidas salvestada, tagasi võtta, kopeerida ja kustutada.
- 40 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
8.2
Salvesta
Juhul kui keevituse andmemälu on tühi, ilmub ekraanile järgmine kujutis.
WELD DATA MEMORY
Nüüd salvestame
keevitusandmete
komplekti. Sellele
antakse mäluasend 5.
Vajutage SALVESTA
(STORE). Kuvatakse
mälukoht 1. Keerake
üht seadete nuppudest,
kuni jõuate mälukohani
5. Vajutage STORE
(SALVESTA).
STORE
QUIT
WELD DATA MEMORY
Valige ühte nuppu
kasutades rida viis.
Vajutage SALVESTA
(STORE).
5-
STORE
QUIT
Ekraanile ilmub järgmine kujutis.
WELD DATA MEMORY
Teie poolt sisestatud
keevitusandmete
komplekt on nüüd
salvestatud reas 5.
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
Osa number 5 all oleva andmekomplekti sisust esitatakse ekraani allääres.
- 41 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
8.3
Võta tagasi
Salvestatud andmekomplekti tagasi kutsumine:
WELD DATA MEMORY
Valige rida, kasutades
üht nuppudest.
Vajutage KUTSU
TAGASI (RECALL).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
NO
YES
WELD DATA MEMORY
Vajutage JAH (YES)
kinnitamaks, et soovite
andmekomplekti nr 5
tagasi võtta.
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
See ikoon mõõteekraanil näitab, millise numbriga
mäluasend on tagasi võetud.
- 42 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
8.4
Kustuta
Mälumenüüst on võimalik kustutada üks või rohkem andmekomplekt.
Kustutame varasemas näites salvestatud andmekomplekti.
WELD DATA MEMORY
Valige andmekomplekt. 5 - (TIG)
Vajutage KUSTUTA
(DELETE).
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
NO
YES
WELD DATA MEMORY
Vajutage JAH (YES)
kinnitamaks, et soovite
kustutada.
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
Mälumenüüsse naasmiseks vajutage EI (NO) klahvi.
- 43 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
8.5
Kopeeri
Keevitusandmete komplekti kopeerimiseks uude mäluasendisse toimige järgnevalt:
WELD DATA MEMORY
5 - (TIG)
Valige mäluasend,
mida soovite kopeerida
ja vajutage 2. FUNKTS.
(2ND FUNCT).
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
WELD DATA MEMORY
Vajutage KOPEERI
(COPY).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
COPY
EDIT
2ND
FUNCT
QUIT
Nüüd kopeerime mäluasendi 5 sisu asendisse 50.
Kasutage üht nuppudest valitud mäluasendi juurde liikumiseks, käesoleval juhul
asend 50.
- 44 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
WELD DATA MEMORY
Vajutage JAH (YES).
50 -
COPY
DATA SET 5 TO POSITION: 50
NO
YES
Keevitusandmed nr 5 on nüüd kopeeritud mäluasendisse 50.
Mälumenüüsse naasmiseks vajutage KATKESTA (QUIT).
8.6
Redigeeri
Keevitusandmete komplekti sisu redigeerimiseks toimige järgnevalt:
WELD DATA MEMORY
Valige mäluasend,
mida soovite
redigeerida ja vajutage
2. FUNKTS. (2ND
FUNCT). Seejärel
vajutage REDIGEERI
(EDIT).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
COPY
EDIT
2ND
FUNCT
QUIT
- 45 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Kuvatakse osa peamenüüst ja menüü näitab sümbolit
redigeerimisrežiimis.
, mis tähendab, et olete
TIG
Valige seadistus, mida
soovite redigeerida ja
vajutage ENTER.
Valige nimekirjast ja
vajutage uuesti
ENTER.
START METHOD
GUN TRIGGER MODE
HF-START
4-STROKE
TIG HF-START
100 AMP
SET
QUIT
WELD DATA SETTING
KEEVITUSANDMETE
SEADISTUSTE (WELD
DATA SETTINGS)
juurde liikumiseks
vajutage SEADISTA
(SET). Valige
väärtused, mida soovite
redigeerida ja
reguleerige pluss/
miinusnuppude abil.
Lõpetage vajutades
KATKESTA (QUIT).
CURRENT
SLOPE UP TIME
SLOPE DOWN TIME
GAS PREFLOW
GAS POSTFLOW
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
100 A
0.0 S
2.0 S
0.5 S
5.0 S
-
EDIT DESCRIPTION
....
GAS
PURGE
4STROKE
REM
QUIT
Keevitusandmete nr 5 seadistus on nüüd redigeeritud ja salvestatud.
- 46 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
8.7
Nimeta
Selleks, et salvestatud keevitusandmete komplektile oma nimi anda, toimige
järgnevalt:
WELD DATA MEMORY
5 - (TIG)
Valige mäluasend,
mida soovite nimetada
ja vajutage 2. FUNKTS.
(2ND FUNCT). Seejärel
vajutage REDIGEERI
(EDIT).
TIG HF-START
100 AMP
COPY
EDIT
2ND
FUNCT
QUIT
WELD DATA SETTING
KEEVITUSANDMETE
SEADISTUSTE (WELD
DATA SETTINGS)
juurde liikumiseks
vajutage SEADISTA
(SET). Valige
REDIGEERI
NIMETUST (EDIT
DESCRIPTION)
Vajutage ENTER.
CURRENT
SLOPE UP TIME
SLOPE DOWN TIME
GAS PREFLOW
GAS POSTFLOW
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
100 A
0.0 S
2.0 S
0.5 S
5.0 S
-
EDIT DESCRIPTION
....
GAS
PURGE
4STROKE
REM
QUIT
Siin on teil juurdepääs klaviatuurile, mida kasutatakse järgnevalt:
Viige kursor soovitud
klaviatuuriklahvile, kasutades
vasakpoolset nuppu ja nooleklahve.
Vajutage ENTER. Selliselt sisestage
terviklik täherida maksimaalselt 40
tähega.
Salvestamiseks vajutage VALMIS
(DONE). Teie poolt nimetatud
alternatiivi on nüüd nimekirjas näha.
- 47 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
9
KONFIGURATSIOONI MENÜÜ
Peamenüü Konfiguratsioonimenüü
See menüü sisaldab järgmisi alamenüüsid:
Keel, vt peatükk "Esimene samm - keele valik" 2.4.
Koodilukk, vt peatükk 9.1
Kaugjuhtimispult, vt peatükk 9.2
MIG/MAG põhiseadistused, vt peatükk 9.3
MMA põhiseadistused, vt peatükk 9.4
Kiirreiimi funktsiooniklahvid, vt peatükk 9.5
Topeltkäivituse signaal, vt peatükk 9.6
Aktiivpaneel kaugjuhtimisreiimis, vt peatükk 9.7
WF järelevalve, vt peatükk 9.8
Automaatne keevitusandmete salvestamine, vt peatükk 9.9
Keevitusandmete vahetamine koos püstoliga, vt peatükk 9.10.
Mitmekordsed traadi etteandemehhanismid, vt peatükk 9.11.
Kvaliteedi funktsioonid, vt peatükk 9.12
Teenindus, vt peatükk 9.13
Mõõtühik, vt peatükk 9.14
Sageduse mõõteväärtused, vt peatükk 9.15
Registrivõti, vt peatükk 9.16
9.1
Koodilukk
Peamenüü Konfiguratsioonimenüü Koodilukk
Kui lukufunktsioon on aktiveeritud ja te olete mõõte-, kaugjuhtimis- või kiirreiimis, on
neist menüüdest lahkumiseks vaja salasõna (lukukoodi).
CODE LOCK
LOCK STATUS
SET / CHANGE LOCK CODE
OFF
QUIT
Koodilukk aktiveeritakse konfiguratsioonimenüüs.
- 48 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
9.1.1
Lukukoodi olek
Lukukoodi oleku all saate luku funktsiooni aktiveerida/inaktiveerida ilma
olemasolevat lukukoodi kustutamata, juhul kui te funktsiooni inaktiveerite. Juhul kui
ühtegi lukukoodi pole salvestatud ja te proovite koodilukku aktiveerida, kuvatakse
uue lukukoodi sisestamiseks klaviatuur.
Lukuolekust väljumine.
Juhul kui olete mõõte- või kiirreiimi menüüs ja koodilukk on inaktiveeritud, saate
nendest menüüdest lahkuda ilma piiranguteta, vajutades KATKESTA (QUIT) või
MENÜÜ selleks, et menüüsse pääseda.
Juhul kui see on aktiveeritud ja te proovite lahkuda, REM-ist lahkuda või vajutada
tarkvara nuppu 2ND FUNCT, ilmub järgmine ekraan, et kasutajat lukukaitse kohta
hoiatada.
LUKUKOODI JAOKS VAJUTAGE ENTER...
PRESS ENTER FOR
LOCK CODE...
Katkestamiseks ja eelmisesse menüüsse naasmiseks võite valida KATKESTA
(QUIT) või minna edasi, vajutades lukukoodi sisestamiseks ENTER.
Seejärel liigute klaviatuuri kasutades menüü juurde, kus saate koodi sisestada.
Pärast igat märki vajutage ENTER ja kinnitage kood, vajutades VALMIS (DONE).
Ilmub järgmine tekstikast:
UNIT UNLOCKED!
SEADE LUKUSTAMATA!
Juhul kui kood pole õige, kuvatakse veateade, mis pakub uuesti proovimise
võimalust või naasmist algsesse menüüsse, st mõõteekraanile või kiirreiimi
menüüsse.
Juhul kui kood on õige, eemaldatakse kõik teiste menüüde blokeeringud, ehkki
koodilukk jääb aktiivseks. See tähendab, et võite mõõteekraanilt ja kiirreiimist
ajutiselt lahkuda, säilitades siiski lukustaatuse kui nendesse menüüdesse naasete.
9.1.2
Täpsusta/redigeeri lukukoodi
Täpsusta/redigeeri lukukoodi all saate olemasolevat lukukoodi redigeerida või
sisestada uue. Lukukood võib koosneda maksimaalselt 16 valikulisest tähest või
numbrist.
- 49 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
9.2
Kaugjuhtimispult
Peamenüü Konfiguratsioonimenüü Kaugjuhtimisseade
CAN elektrivõrgu sõlme mitteühendatud kaugjuhtimisseadmed peavad olema
ühendatud kaugjuhtimisadapteri kaudu. See funktsioon ei toeta SuperPulse
meetodit.
Pärast ühendamist aktiveerige kaugjuhtimisseade mõõteekraanil funktsiooniklahviga
KAUGJUHTIMINE (REMOTE).
9.2.1
Peata tühistamine
MIG/MAG REMOTE CONTROLS
Viige kursor
KAUGJUHTIMISSEAD
ME (REMOTE
CONTROLS) reale.
Alternatiivide nimekirja
kuvamiseks vajutage
ENTER.
FORGET OVERRIDE
DIGITAL OP
ANALOG 1
-MIN
-MAX
ANALOG 2
-MIN
-MAX
ON
5-PROG
WIRE SPEED
0.8
25.0
VOLTAGE
-10
+10
QUIT
Kui PEATA TÜHISTAMINE (FORGET OVERRIDE) on sisselülitatud (ON) asendis,
kutsutakse enne igat uut keevituse alustamist viimati tagasi kutsutud mälu
automaatselt tagasi. Sellega tühistatakse kõige hilisema keevitusprotseduuri ajal
saadud kõik keevitusandmete seadistuste tulemused.
9.2.2
Digitaalse kaugjuhtimisseadme konfiguratsioon.
Ilma kaugjuhtimisseadme adapterita
CAN-põhise kaugjuhtimisseadme ühendamisel toimub konfiguratsioon automaatselt,
DIGITAALNE OP (DIGITAL OP).
Kaugjuhtimisseadme adapteriga
Digitaalse kaugjuhtimisseadme kasutamisel täpsustage, millist kaugjuhtimisseadme
tüüpi kasutatakse.
Viige kursor DIGITAL OP reale ja vajutage ENTER kuvamaks nimekirja, millest saate
alternatiivi valida.
BINARY CODED
10-PROGR
32-programmiga seade BINAARSETE KOODIDEGA (BINARY CODED)
10-programmiga seade * 10-PROGR
* või keevituspüstol RS3 programmivalikuga
- 50 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
9.2.3
Analoogse kaugjuhtimisseadme konfiguratsioon.
Ilma kaugjuhtimisseadme adapterita
CAN-põhise kaugjuhtimisseadme ühendamisel toimub konfiguratsioon ANALOG 1 ja
ANALOG 2 automaatselt. Konfiguratsiooni ei saa muuta.
Kaugjuhtimisseadme adapteriga
Juhul kui kasutate analoogset kaugjuhtimisseadet, saate juhtpaneelil täpsustada,
millist (max 2) potentsiomeetrit tahate kasutada.
Potentsiomeetreid kutsutakse juhtpaneelil ANALOG 1 ja ANALOG 2, mis viitavad
nende enda seadistatud keevitusprotsessi parameetritele nt traadi etteande
parameeter (ANALOG 1) ja pinge parameeter (ANALOG 2) koos MIG/MAG-iga.
Juhul kui viite kursori ANALOG 1 reale ja vajutate
ENTER, kuvatakse nimekiri.
NONE
WIRE SPEED
Nüüd saate valida, kas TRAADI KIIRUSEL (WIRE SPEED) kasutatakse
potentsiomeetrit ANALOG 1 või juhul kui seda ei kasutata, siis MITTE (NONE).
Valige TRAADI KIIRUSE (WIRE SPEED) rida ja vajutage ENTER.
Juhul kui viite kursori ANALOG 2 reale ja vajutate
ENTER, kuvatakse nimekiri.
NONE
VOLTAGE
Nüüd saate valida, kas PINGEL (VOLTAGE) kasutatakse potentsiomeetrit ANALOG
2 või juhul kui seda ei kasutata, siis MITTE (NONE).
Valige PINGE (VOLTAGE) rida ja vajutage ENTER.
Kaugjuhtimisseadme kogu konfiguratsioon kehtib mis tahes ühendatud traadi
etteandemehhanismidele.
Juhul kui te eemaldate ANALOG 1 konfiguratsioonist, kehtib see mõlemale traadi
etteandemehhanismile, kui te kasutate kaksikmehhanismi.
9.2.4
Sisendiskaala
Kasutatavale potentsiomeetrile saate seadistada kontrollvahemiku. Seda tehakse
juhtpaneelis miinimum- ja maksimumväärtuse määratlemisega pluss/
miinusnuppudega.
Pange tähele, et sünergilises ja mittesünergilises reiimis saate seadistada erinevaid
pinge piiranguid. Pinge seadistus sünergias on kõrvalekalle (pluss või miinus)
sünergilisest väärtusest. Mittesünergilises reiimis on pinge väärtus seadistatud
absoluutväärtusena. Seadistatud väärtus kehtib sünergiale kui asute sünergilises
reiimis. Juhul kui te pole sünergilises reiimis, on see absoluutväärtus.
Lühikese kaare/pihustuskaarega keevitamisel ja impulsskeevitusel mittesünergilises
reiimis on samuti erinevad pinge kontrollimise piirangud.
Väärtus pärast lähtestamist
Sünergiline lühike kaar/pihustuskaar ja impulss
Mittesünergiline lühike kaar/pihustuskaar
Mittesünergiline impulss
min -10 V
min 8 V
min 8 V
max 10 V
max 60 V
max 50 V
- 51 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
9.3
MIG/MAG põhiseadistused
Põhimenüü Konfiguratsioonimenüü MIG/MAG põhiseadistused
Selles menüüs saate seadistada:
Päästikfunktsioon (2-taktiline/4-taktiline)
4-taktiline konfiguratsioon
Funktsiooniklahvi konfiguratsioon
Pinge mõõtmine impulsil
AVC traadi etteandmismehhanism
"Release pulse"
9.3.1
Päästikfunktsioon (2-taktiline/4-taktiline)
2-taktiline
Gaasi eelvool
Kuu
m
käivit
us
Keevitami
ne
Pragud
e
täitmin
e
Gaasi järelvool
Funktsioonid keevituspüstoli 2-taktilise juhtimise kasutamisel.
Gaasi eelvool käivitub (kasutuse korral) keevituspüstoli päästiklüliti (1) vajutamisel.
Seejärel käivitub keevitusprotsess. Päästiklüliti vabastamisel (2) algab pragude
täitmine (valiku korral) ja keevitusvool peatatakse. Algab gaasi järelvool (valiku
korral).
NÕUANNE: Päästiklüliti uuesti vajutamisel pragude täitmise ajal jätkub pragude
täitmine niikaua, kuni lülitit all hoitakse (punktiirjoon). Pragude täitmist on võimalik ka
katkestada kui pragude täitmise ajal käivituslülitit kiiresti vajutada ja seejärel
vabastada.
2-taktiline aktiveeritakse mõõteekraanil, konfiguratsioonimenüüs või pehme klahviga
mõõteekraanil.
- 52 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
4-taktiline reiim
4-taktilises reiimis on 3 käivitus- ja 2 peatusasendit. See on käivitus- ja peatusasend
1. Lähtestamisel valitakse asend 1. Vt peatükk 9.3.2 "4-taktilise konfiguratsioon".
Gaasi eelvool
Kuu
m
käivit
us
Keevitami
ne
Pragude
täitmine
Gaasi järelvool
Funktsioonid keevituspüstoli 4-taktilise juhtimise kasutamisel.
Gaasi eelvool käivitub keevituspüstoli päästiklüliti (1) vajutamisel. Käivituslüliti
vabastamisel algab keevitusprotsess. Käivituslüliti (3) uuesti vajutamisel algab
pragude täitmine (valiku korral) ja keevitusandmed vähenevad madalama
väärtuseni. Käivituslüliti vabastamisel (4) lakkab keevitamine ja käivitub gaasi
järelvool (valiku korral).
NÕUANNE: Pragude täitmine peatub käivituslüliti vabastamisel. Pragude täitmine
jätkub (punktiirjoon) kui käivituslülitit vastupidiselt all hoitakse.
4-taktiline aktiveeritakse mõõteekraanil, konfiguratsioonimenüüs või pehme klahviga
mõõteekraanil. Keevituspüstoli päästiku režiimi (4-taktiline) pole võimalik valida, juhul
kui punktkeevitus on sisse lülitatud (ON).
9.3.2
4-taktiline konfiguratsioon
4-taktilises konfiguratsioonis võivad esile kerkida erinevad 4-taktilise reiimi käivitusja peatamisfunktsioonid.
4-taktiline käivitusseadistus
Päästiklülitiga juhitud gaasi eelvool, vt peatükk 9.3.1 "4-taktiline"
Ajaga juhitud gaasi eelvool
Gaasivool
Traadi etteanne
Gaasi eelvool
Keevitamine
- 53 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Vajutage päästiklüliti (1) sisse, algab gaasi eelvool; pärast gaasi eelvoolu aega
käivitub keevitusprotsess. Vabastage päästiklüliti (2).
Päästiklülitiga juhitud kuumkäivitus
Gaasivool
Traadi etteanne
Gaasi eelvool
Kuumkäi
vitus
Keevitamine
Vajutage päästiklüliti (1) sisse; algab gaasi eelvool ja kuumkäivitus kestab kuni lüliti
vabastamiseni (2).
4-taktiline peatamisseadistus
Ajaga juhitud pragude täitmine koos võimaliku pikendusega, vt peatükk 9.3.1
"4-taktiline"
Päästiklülitiga juhitud pragude täitmise aeg
Gaasivool
Traadi etteanne
Keevitamine
-----Pragude täitmine----
Vajutage päästiklüliti (3) sisse; pragude täitmine algab ja lõpeb. Juhul kui päästiklüliti
vabastatakse (4) pragude täitmise aja jooksul (pragude täitmise aega lühendatakse),
siis keevitus katkestatakse.
9.3.3
Funktsiooniklahvi konfiguratsioon
Eelnevalt oleme kirjeldanud juhtpaneeli "pehmeid" klahve. MIG/MAG keevitusel on
kasutajal võimalik nende klahvide funktsiooni seadistada, valides seadistatud
valikute nimekirjast. Funktsiooni saab määrata seitsmele pehmele klahvile.
Valikus on järgmised variandid:
Puudub
Gaasikaitse
Traadi nihutamine
2-taktiline/4-taktiline reiim
Pragude täitmine ON/OFF
- 54 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Aeglane käivitus ON/OFF
Kuumkäivitus ON/OFF
Keevitusandmete vahetamine koos püstoliga
Ekraanil on kaks tulpa: üks neist funktsiooni ja teine klahvinumbri jaoks
SOFT KEYS SETUP
Function
Soft key
NONE
GAS PURGE
WIRE INCHING
TRIGGER MODE (2/4)
CRATER FILL ON/OFF
CREEP START ON/OFF
HOT START ON/OFF
TRIGGER SWITCH
GAS
PURGE
WIRE
INCH
1
2
3
4
5
6
7
4STROKE
2ND
FUNCT
QUIT
Paneelil on viis funktsiooniklahvi. Vajutades 2. FUNKTS (2ND FUNCT) klahvi, saate
veel viis funktsiooniklahvi.
Nendele klahvidele funktsioone määrates nummerdatakse need vasakult järgnevalt:
1
2
3
4
5
6
2ND
FUNCT
7
QUIT
2ND
FUNCT
Funktsiooniklahvile uue funktsiooni määramiseks toimige järgnevalt:
Viige kursor funktsioonireale funktsiooniga PUUDUB (NONE) ja vajutage pehmet
klahvi funktsiooniga, et muuta klahvi numbrit.
Korrake seda protseduuri klahviga, millel on kasutusse võetav klahvi number.
Viige kursor funktsioonireale, millele soovite määrata uue klahvi numbri ja
vajutage funktsiooniklahvi, millele soovite funktsiooni anda.
Teistele klahvidele saate samal moel uusi funktsioone määrata, ühendades ühe
vasakpoolses tulbas oleva funktsiooni parempoolses tulbas oleva klahvi numbriga.
9.3.4
Pinge mõõtmine impulsil
Pinge meetodite valikud impulsil on järgmised:
Tippväärtus impulsspingel, PULSE
Pinget mõõdetakse üksnes impulsiaja jooksul ja filtreeritakse enne kui pinge
väärtus ekraanile kuvatakse.
Pinge keskmine väärtus, AVERAGE
Pinget mõõdetakse pidevalt ja filtreeritakse enne väärtuse kuvamist.
Mõõteväärtuseid, mis kuvatakse ekraanile, kasutatakse sisendandmetena
seesmiste ja välimiste kvaliteedifunktsioonide puhul.
- 55 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
9.3.5
AVC traadi etteandmismehhanism
Kui olete ühendanud AVC traadi etteandemehhanismi (ARC VOLTAGE CONTROL),
minge KONFIGURATSIOONIMENÜÜSSE MIG/MAG PÕHISEADISTUSTE juurde.
Vajutage AVC traadi etteandemehhanismi real ENTER ja valige ON. Seade
konfigureeritakse siis automaatselt uuesti, et see sobiks AVC traadi
etteandemehhanismiga.
9.3.6
"Release pulse"
Juhul kui traat jääb töödetaili kinni, tuvastatakse see süsteemi poolt. Väljastatakse
vooluimpulss, mis vabastab traadi pinna küljest.
Selle funktsiooni saamiseks valige MIG/MAG PÕHISEADISTUSTE alt VABASTA
IMPULSS, seejärel vajutage ENTER ja valige ON.
9.4
MMA põhiseadistused
Põhimenüü Konfiguratsioonimenüü MMA põhiseadistused
Kapljičasto varjenje
Kapljičasto varjenje se uporablja pri varjenju z nerjavnimi elektrodami. Ta tehnika
vključuje izmenično vzpostavljanje in ugašanje obloka, tako da se doseže boljša
regulacija dovoda toplote. Elektrodo je treba samo rahlo dvigniti, da se oblok
ugasne.
Siin võite valida ON või OFF.
9.5
Kiirrežiimi funktsiooniklahvid
Funktsiooniklahvid WELD DATA 1 kuni WELD DATA 4 kuvatakse kiirreiimi menüüs.
Need on konfigureeritud järgnevalt:
FAST MODE SOFT KEYS
SOFT KEY NUMBER
Viige kursor
FUNKTSIOONIKLAHVI ASSOCIATED WELD DATA
NUMBRI (SOFT KEY
NUMBER) reale.
1
5
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE ON
Fe, C=2, 1.2 mm
+ 3.5 VOLT, 7.6 M/MIN
STORE
DELETE
QUIT
Klahvid on nummerdatud vasakult paremale 1-4. Valige soovitud klahv, täpsustades
selle numbri pluss/miinusnupu abiga.
- 56 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Seejärel liikuge vasakpoolse nupuga allapoole järgmisele reale SEOTUD
KEEVITUSANDMED (ASSOCIATED WELD DATA). Siin saate sirvida
keevitusandmete komplekte, mis on salvestatud keevitusandmete mälusse. Valige
soovitud keevitusandmete number, kasutades pluss/miinusnuppe. Vajutage
SALVESTA (STORE). Salvestatud komplekti kustutamiseks vajutage KUSTUTA
(DELETE).
9.6
Topeltkäivitamise allikad
Kui see valik on aktiveeritud (ON), saate MIG/MAG keevitust alustada nii traadi
etteandemehhanismi käivitussisendist kui ka vooluallika TIG käivitussisendist ja
vastupidi. Kui keevitust alustatakse käivitussignaali sisendist, tuleb see samast
sisendist ka lõpetada.
9.7
Paneeli kaugjuhtimise võimaldamine
Peamenüü Konfiguratsioonimenüü Paneeli kaugjuhtimise võimaldamine
Tavaliselt ei saa nupplülitite abil seadistusi teha kui paneel on kaugjuhtimisreiimis.
Kui PANEELI KAUGJUHTIMISE VÕIMALDAMINE on sisselülitatud, saab juhtpaneeli
ja kaugjuhtimisseadet kasutades aktiivset voolu/traadi etteannet või pinget
seadistada.
Kui PANEELI KAUGJUHTIMISE VÕIMALDAMIST kasutatakse koos piirangutega,
saab masina kasutust piirata teatud seadistusvahemikus. See kehtib järgmistele
seadistustele: traadi etteanne ja pinge MIG/MAG keevitamisel, voolu seadistus MMA
ja TIG keevitamisel, impulssvool koos impulsiga TIG'iga.
9.8
WF järelevalve
Peamenüü Konfiguratsioonimenüü WF järelevalve
WF JÄRELEVALVE on tavaliselt aktiveeritud (ON). Seda funktsiooni kasutatakse
kliendispetsiifiliste lahenduste puhul.
9.9
Automaatsalvestusreiim
Peamenüü Konfiguratsioonimenüü Automaatsalvestusreiim
Kui keevitusandmete komplekt on keevitusandmete mäluasendist tagasi kutsutud ja
te muudate seadistusi, salvestatakse muudatused automaatselt mäluasendisse kui
uue andmekomplekti mälust tagasi kutsute.
Keevitusandmete käsitsi salvestamine mäluasendisse tühistab järgmise
automaatsalvestuse.
Mäluasend, millesse keevitusandmed salvestatakse, kuvatakse mõõteekraani
ülemises paremas nurgas.
9.10
Keevitusandmete vahetamise käivitamine
Peamenüü Konfiguratsioonimenüü Keevitusandmete vahetamise
käivitamine
See funktsioon võimaldab vahetada erinevate eelnevalt seadistatud
keevitusandmete alternatiivide vahel, vajutades kaks korda keevituspüstoli
päästikule.
- 57 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Vahetada saab maksimaalselt 5 valitud mäluasendi vahel. (Vt peatükk 8 "Mälu
haldamine")
OFF - keevitusandmeid ei saa vahetada.
ARC OFF - kasutaja ei saa keevitamise ajal mäluasendeid vahetada.
ON - kasutaja saab alati mäluasendeid vahetada.
Keevitusandmete vahetamise aktiveerimine
TRIGGER WELD DATA SWITCH
Viige kursor
KEEVITUSANDMETE
VAHETUSE
KÄIVITAMINE
(TRIGGER WELD
DATA SWITCH) reale
ja vajutage ENTER.
Valige OFF, ARC OFF
või ON. Vajutage
ENTER.
TRIGGER WELD DATA SWITCH
ADD/DELETE WELD DATA
OFF
5
SELECTED WELD DATA
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE ON
Fe, CO2, 1.2 mm
+ 3.5 VOLT, 7.6 M/MIN
QUIT
Keevitusandmete valik mälust
TRIGGER WELD DATA SWITCH
Viige kursor LISA/
KUSTUTA
KEEVITUSANDMEID
(ADD/DELETE WELD
DATA) reale.
TRIGGER WELD DATA SWITCH
ADD/DELETE WELD DATA
OFF
19
SELECTED WELD DATA 5 19
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE OFF
Fe, CO2, 1.2 mm
+ 6 VOLT, 9 M/MIN
STORE
DELETE
QUIT
Valige mälude numbrid, kuhu on salvestatud praegused keevitusandmed, kasutades
pluss/miinusnuppe ja vajutage seejärel SALVESTA (STORE).
- 58 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
VALITUD KEEVITUSANDMETE (SELECTED WELD DATA) rida näitab, millised
keevitusandmed on valitud ja millises järjekorras need esinevad vasakult paremale.
Kõige viimati valitud asendi keevitusandmete komplekt kuvatakse ekraanil joone all.
Keevitusandmete eemaldamiseks järgige sama protseduuri nagu eespool, kuid
vajutage KUSTUTA (DELETE) klahvi.
9.11
Mitmekordsed traadi etteandemehhanismid
Peamenüü Konfiguratsioonimenüü Mitmekordsed traadi
etteandemehhanismid
Mitmekordsete traadi etteandemehhanismide (max 4) ühendamisel, peate traadi
etteandemehhanisme kasutama ilma keevitusandmete seadmeta st tühja paneeliga..
Kõik traadi etteandemehhanismid, mis kliendile tarnitakse, on tuvastusnumbriga 1.
Esimene asi, mida peate erinevate traadi etteandemehhanismide ühendamisel
tegema, on ühe traadi etteandemehhanismi tuvastusnumbri (sõlmeaadressi)
muutmine.
ID numbri vahetamiseks toimige järgmiselt:
Ühendage esimene traadi etteandemehhanism, minge MITMEKORDSETE
TRAADI ETTEANDEMEHHANISMIDE (MULTIPLE WIRE FEEDERS) menüüsse.
Traadi etteandemehhanismi aktiveerimiseks vajutage ja vabastage päästiklüliti.
Seejärel lugege esimeselt realt, milline on traadi etteandemehhanismi ID number
(esimene kord peaks olema 1). Seejärel valige uus ID number 2 ja 4 vahel.
MULTIPLE WIRE FEEDERS
Viige kursor VALI UUS
ID NUMBER (SELECT
A NEW ID NUMBER)
reale. Seadke soovitud
number 1 ja 4 vahel,
liikudes pluss/
miinusnuppudega.
Vajutage ENTER.
CURRENT ID NUMBER
SELECT A NEW ID NUMBER
1
CONNECTED WIRE FEEDERS ID:
QUIT
Ülemisel real muutub ID numbri arv soovitud arvuks.
Ühendage järgmine traadi etteandeseade.
Selle traadi etteandemehhanismi aktiveerimiseks vajutage ja vabastage
päästiklüliti. Nüüd näete, et seadme ID number on 1.
Konfiguratsioon on nüüd lõppenud ja võite alustada seadme tavapärast kasutamist.
Samal viisil on võimalik konfigureerida ja käivitada nelja traadi etteandemehhanismi.
Oluline asi mitme traadi etteandemehhanismi kasutamisel pole see, mis ID number
neile on antud, vaid see, et neile on antud erinevad numbrid selleks, et neid oleks
võimalik eristada.
- 59 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Vaadake, et te kahele traadi etteandemehhanismile sama ID'd ei anna. Kui see
peaks juhtuma, parandage olukord ühe seadme lahti ühendamise teel ja seejärel
alustades uuesti eelmainitud protseduuri algusest peale. Nüüd võite minna
"MULTIPLE WIRE FEEDERS" menüüsse ja kontrollida ühendatud traadi
etteandemehhanismide ID numbrit päästiklülitile vajutades.
ÜHENDATUD TRAADI ETTEANDEMEHHANISMIDE ID (CONNECTED WIRE
FEEDERS ID) real näete kõigi ühendatud traadi etteandemehhanismide ID numbrit.
9.12
Kvaliteedi funktsioonid
Peamenüü Konfiguratsioonimenüü Kvaliteedi funktsioonid
Lõpetatud keevituste registreerimise tingimused on sätestatud
Konfiguratsioonimenüüs Kvaliteedi funktsioonide all.
Valige rida ja vajutage ENTER. Kui valitakse ON, salvestatakse iga keevitus
tekstifailina koos laiendiga .aqd iga päev uue failiga. Siin registreeritakse järgmine
informatsioon:
Keevituse alustamise aeg
Keevituse kestus
Maksimaalne, minimaalne ja keskmine vool keevituse ajal
Maksimaalne, minimaalne ja keskmine pinge keevituse ajal
Maksimaalne, minimaalne ja keskmine väljund keevituse ajal
Kvaliteedi funktsiooni kohta loe rohkem peatükist 10.7.
9.13
Hooldus
Peamenüü Konfiguratsioonimenüü Hooldus
Selles menüüs saate seadistada, kui tihti kontaktotsa vahetatakse. Täpsustage
keevituste alustamiste arv, pärast mida tuleb ots välja vahetada, valides
KONTAKTOTSA VAHETUSE INTERVALL (CONTACT TIP CHANGE INTERVAL)
rea ja vajutades ENTER. Seejärel reguleerige pluss/miinusnuppudega, kuni jõuate
oma väärtuseni. Kui teenindusintervall on möödunud, kuvatakse veateade 54.
Lähtestage RESET funktsiooniklahvi vajutamisega.
Juhul kui käivituste arvu asemel valitakse teeninduspiiranguna KOGU TÖÖAJA
LIMIIT (TOTAL RUNNING TIME LIMIT), tuleb ühendust võtta volitatud ESAB'i
teenindustehnikuga.
- 60 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
MAINTENANCE
CONTACT TIP CHANGE INTERVAL
b WELD COUNT
TOTAL RUNNING TIME LIMIT
b TOTAL RUNNING TIME
RESET
9.14
0 Welds
0 Welds
0d00:00:00
0d00:00:00
QUIT
Pikkusühik
Peamenüü Konfiguratsioonimenüü Pikkusühik
Siin valitakse mõõtühik, kas meetrites või tollides:
METRIC
INCH
9.15
Mõõteväärtuse sagedus
Peamenüü Konfiguratsioonimenüü Mõõteväärtuse sagedus
Siin seadistatakse mõõteväärtuse sagedus, liikudes väärtuse juurde 1-10 Hz ja
kasutades pluss/miinusnuppe.
Mõõteväärtuse sagedus mõjutab üksnes kvaliteediandmete kalkulatsioonides olevaid
mõõtmete andmeid.
9.16
Registrivõti
Peamenüü Konfiguratsioonimenüü Registrivõti
REGISTRIVÕTME (REGISTER KEY) funktsiooniga saate teatud funktsioone lahti
lukustada, mis pole lisatud juhtpaneeli põhiversiooni. Informatsiooni saamiseks
nende funktsioonide kohta, vt lk 79.
Neile funktsioonidele juurde pääsemiseks peate ESAB'iga ühendust võtma. Näidates
seadme seerianumbrit, saate lukukoodi, mis tuleb sisestada menüüsse
REGISTREERI VÕTI (REGISTER KEY).
- 61 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Vajuta SISESTA VÕTI (ENTER KEY) ja kirjutage klaviatuuri abiga võtmekood, mis
ilmub ekraanile. Viige kursor soovitud klaviatuuriklahvile, kasutades vasakpoolset
nuppu ja nooleklahve. Vajutage ENTER. Kui täherida on sisestatud, vajutage
VALMIS (DONE).
Võtme aktiveerimiseks vajutage AKTIVEERI (ACTIVATE). Kuvatakse teade: VÕTI
AKTIVEERITUD (KEY ACTIVATED). Juhul kui registreerimine ebaõnnestus,
kuvatakse teade: VALE VÕTI (INCORRECT KEY). Seejärel kontrollige lukukoodi ja
proovige uuesti.
10
TÖÖRIISTAD
Peamenüü Tööriistad
See menüü sisaldab järgmisi alamenüüsid:
Vealogi, vt peatükk 10.1
Eksport/import, vt peatükk 10.2.
Failihaldur, vt peatükk 10.3.
Redigeeri piiranguseadeid, vt peatükk 10.4.
Redigeeri mõõteväärtuste seadeid, vt peatükk 10.5.
Tootmisstatistika, vt peatükk 10.6.
Kvaliteedi funktsioonid, vt peatükk 10.7
Kliendiomased sünergilised liinid, vt peatükk 10.8.
Kalender, vt peatükk 10.9
Kasutaja kontod, vt peatükk 10.10.
Seadme informatsioon, vt peatükk 10.11
10.1
Vealogi
Peamenüü Tööriistad Vealogi
Veakoodidega näidatakse, et keevitusprotsessis on tekkinud viga. Seda
täpsustatakse ekraanil popup menüü abil. Ekraani ülemisse parempoolsesse nurka
ilmub hüüumärk
NB!
.
kaob ekraanilt niipea kui lähete vealogi menüüsse.
Kõik keevitusseadmete kasutamise ajal tekkinud vead dokumenteeritakse vealogis
veateatena. Salvestada saab kuni 99 veateadet. Juhul kui vealogi saab täis, st kui
salvestatud on 99 veateadet, kustutatakse vanim sõnum järgmise vea tekkimisel
automaatselt.
- 62 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Vealogi menüüst saab lugeda järgmist informatsiooni:
Veanumber
Vea tekkimise kuupäev
Vea tekkimise aeg
Seade, kus viga on tekkinud
Vea haldamise kood
ERROR LOG
Index
Date
1
2
Time
080917
080918
Unit
11:24:13
10:24:18
Error
8
8
19
17
Lost contact with wire feeder
DELETE
DELETE
ALL
UPDATE
VIEW
TOTAL
QUIT
10.1.1 Seadme kasutusotstarve
1
= jahutusseade
4
= kaugjuhtimispult
2
= vooluallikas
5
= AC seade
3
= traadi etteandeseade
8
= juhtpaneel
10.1.2 Veakoodide kirjeldused
Veakoodid, mida kasutaja ise saab parandada on näidatud allpool. Muu koodi
ilmnemisel võtke ühendust teenindustehnikuga.
Veako
od
Kirjeldus
1
Programmi mälu viga (EPROM)
Programmi mälu on kahjustatud.
Viga ei lülita ühtegi funktsiooni välja.
Tegevus: Käivitage uuesti masin. Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
2
Mikroprotsessor RAM-i viga
Mikroprotsessor ei saa lugeda/kirjutada sisemisse mällu.
Viga ei lülita ühtegi funktsiooni välja.
Tegevus: Käivitage uuesti masin. Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
3
Välise RAM-i viga
Mikroprotsessor ei saa lugeda/kirjutada välimisse mällu.
Viga ei lülita ühtegi funktsiooni välja.
Tegevus: Käivitage uuesti masin. Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
- 63 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Veako
od
4
5
6
7
12
14
15
16
17
Kirjeldus
5 V toiteallikas madal
Toiteallikapinge on liiga madal.
Keevitusprotsess on peatunud ja taaskäivitus on takistatud.
Tegevus:Seadme lähtestamiseks lülitage see vooluvõrgust välja. Vea püsimisel kutsuge
teenindustehnik.
Keskmine alalisvoolu pinge on väljaspool piiri
Pinge on liiga kõrge või liiga madal. Liiga kõrge pinge võib tekkida toitevõrgu või liiga nõrga
toiteallika tõsiste siirete tõttu (kõrge vooluvõrgu induktiivsus või faas puudub).
Toiteallikas on peatunud ja taaskäivitus on takistatud.
Tegevus: seadme lähtestamiseks lülitage toitepistik välja. Vea püsimisel kutsuge
teenindustehnik.
Kõrge temperatuur
Termilise ülekoormuse lõpetamine on välja lülitunud.
Käimasolev keevitusprotsess on seiskunud ja seda ei ole võimalik taaskäivitada kuni
katkesti on lähtestatud.
Tegevus: Kontrollige, et jahutavate õhuvoolude sisse- ja väljalaskeavad ei oleks
tõkestatud ega tolmust ummistunud. Selleks, et veenduda, ega seadet ei ole üle
koormatud, kontrollige kas koormatavust kasutatakse.
Kõrge primaarvool
Vooluallikas võtab seda varustavalt alalisvoolupingelt liiga palju voolu.
Toiteallikas on peatunud ja taaskäivitus on takistatud.
Tegevus: seadme lähtestamiseks lülitage toitepistik välja. Vea püsimisel kutsuge
teenindustehnik.
Teabeedastuse häire (hoiatus)
Süsteemi CAN elektrivõrgu sõlme koormus on ajutiselt liiga kõrge.
Toiteallikas/ traadi etteandemehhanism on kaotanud sideme juhtpaneeliga.
Tegevus: Kontrollige, et kogu varustus oleks korralikult ühendatud.
Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
Teabeedastuse viga
Süsteemi CAN elektrivõrgu sõlm on ajutiselt lakanud töötamast liiga kõrge koormuse tõttu.
Keevitusprotsess peatub.
Tegevus: Kontrollige, et kogu varustus oleks korralikult ühendatud. Seadme
lähtestamiseks lülitage vooluvõrk välja. Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
Sõnumid kadunud
Mikroprotsessor ei saa sissetulevaid teateid piisavalt kiiresti töödelda, mille tulemuseks on
informatsiooni kadumine.
Tegevus: seadme lähtestamiseks lülitage vooluvõrk välja. Vea püsimisel kutsuge
teenindustehnik.
Kõrge tühijooksupinge
Tühijooksupinge on olnud liiga kõrge.
Tegevus: seadme lähtestamiseks lülitage see vooluvõrgust välja. Vea püsimisel kutsuge
teenindustehnik.
Ühendus teise seadmega kadunud
Käimasolevad tegevused peatatakse ja taaskäivitus on takistatud.
Vea võis põhjustada keevitusandmete seadme ja muu seadme vahelise ühenduse avatud
ahel (nt CAN kaablis). Vastav seade kuvatakse vealogis.
Tegevus: kontrollige CAN juhtmeid. Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
- 64 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Veako
od
19
22
23
25
26
28
29
40
54
60
64
70
Kirjeldus
Mäluviga akul töötavas RAM andmemälus.
Aku on kaotanud pinge
Tegevus: seadme lähtestamiseks lülitage toitepistik välja. Juhtpaneel lähtestatakse.
Seadistused on inglise keeles koos MIG/MAG, LÜHIKE/PIHUSTUS, Fe, CO2, 1,2 mm.
Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
Saatja puhvri ületäitumine
Juhtpaneel ei suuda teistesse seadetesse piisavalt kiiresti informatsiooni saata.
Tegevus: seadme lähtestamiseks lülitage toitepistik välja.
Vastuvõtja puhvri ületäitumine
Juhtpaneel ei suuda teistest seadetest saabuvat informatsiooni piisavalt kiiresti töödelda.
Tegevus: seadme lähtestamiseks lülitage toitepistik välja.
Mitteühilduv keevitusandmete formaat
Proovige keevitusandmeid USB mällu salvestada. USB mälul on teistsugune andmete
formaat kui keevitusandmete mälul.
Tegevus: Kasutage teistsugust USB mälu.
Programmiviga
Midagi takistab protsessoril täitmast oma tavapäraseid ülesandeid programmis.
Programm taaskäivitub automaatselt. Keevitusprotsess peatub. Viga ei lülita ühtegi
funktsiooni välja.
Tegevus: Vaadake keevitusprogrammide kasutus keevituse ajal üle. Vea kordumisel
kutsuge teenindustehnik.
Programmi andmed on kadunud
Programmi teostamine ei tööta.
Tegevus: seadme lähtestamiseks lülitage toitepistik välja. Vea püsimisel kutsuge
teenindustehnik.
Jahutusvesi ei voola
Voolu kuvarilüliti on välja lülitatud.
Keevitusprotsess on peatunud ja taaskäivitus on takistatud.
Tegevus: Kontrollige jahutusvedeliku ringlust ja pumpa.
Mitteühilduvad seadmed
Ühendatud on vale traadi etteandeseade. Käivitamine on takistatud.
Tegevus: Ühendage õige traadi etteandeseade.
Teeninduse intervall on möödas
Kontaktotsa vahetamise teenindusintervall on möödas.
Tegevus: Vahetage kontaktots välja
Teabeedastuse viga
Süsteemi sisemine CAN elektrivõrgu sõlm on ajutiselt lakanud töötamast liiga kõrge
koormuse tõttu. Keevitusprotsess peatub.
Tegevus: Kontrollige, et kogu varustus oleks korralikult ühendatud. Seadme
lähtestamiseks lülitage vooluvõrk välja. Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
Mõõteväärtuste piirang on ületatud
Mõteväärtused on oma piirangud ületanud.
Tegevus: Kontrollige liidese kvaliteeti ja seda, et piirang oleks õigesti seadistatud.
Voolu mõõteväärtuse piirang on ületatud.
Voolu mõõteväärtused on oma piirangud ületanud.
Tegevus: kontrollige, et voolu piirang oleks õigesti seadistatud ning samuti liidese
kvaliteeti.
- 65 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Veako
od
71
72
73
10.2
Kirjeldus
Pinge mõõteväärtuse piirang on ületatud.
Pinge mõõteväärtused on oma piirangud ületanud.
Tegevus: kontrollige, et pinge piirang oleks õigesti seadistatud ning samuti liidese
kvaliteeti.
Toite mõõteväärtuse piirang on ületatud.
Toite mõõteväärtused on oma piirangud ületanud.
Tegevus: kontrollige, et toite piirang oleks õigesti seadistatud ning samuti liidese kvaliteeti.
WF voolu mõõteväärtuse piirang on ületatud.
WF voolu mõõteväärtused on oma piirangud ületanud.
Tegevus: kontrollige, et WF voolu piirang oleks õigesti seadistatud ning samuti liidese
kvaliteeti.
Eksport/import
Peamenüü Tööriistad Eksport/import
Eksport/import menüüs saab juhtpaneelilt ja juhtpaneelile USB mälu kaudu
informatsiooni edastada.
Edastada saab järgmist informatsiooni:
Keevituse andmekomplektid
Süsteemi seadistused
Seadistuste piirangud
Mõõtmete piirangud
Vealogi
Kvaliteedi funktsioonilogi
Tootmisstatistika
Eksport/import
"
"
"
Eksport
"
"
Sünergilised liinid
Eksport/import
Põhiseadistused
"
Sisesta USB mälu. Kirjelduse saamiseks USB mälu sisestamise kohta vt peatükk2.3
. Valige edastatava informatsiooniga rida. Vajutage EKSPORT (EKSPORT) või
IMPORT (IMPORT) olenevalt sellest, kas informatsioon eksporditakse või
imporditakse.
EXPORT/IMPORT
WELD DATA SETS
SYSTEM SETTINGS
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
ERROR LOG
QUALITY FUNCTION LOG
PRODUCTION STATISTICS
SYNERGIC LINES
BASIC SETTINGS
EXPORT
IMPORT
QUIT
- 66 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
10.3
Failihaldur
Peamenüü Tööriistad Failihaldur
Failihalduris saate informatsiooni töödelda USB mälus (C:\). Tänu failihaldurile on
võimalik keevitusandmeid ja kvaliteedi andmeid käsitsi kustutada ja kopeerida.
USB mälu sisestamisel kuvatakse ekraanil mälu põhikaust, juhul kui kausta pole veel
valitud.
Juhtpaneel mäletab, kus te viimati failihaldurit kasutades olite ja seega naasete
tagasi pöördudes samasse kohta failistruktuuris.
FILE MANAGER
..
INFO
UPDATE
ALT.
QUIT
Tuvastamaks palju salvestusruumi mällu jääb, kasutage INFO (INFO) funktsiooni.
Uuendage informatsiooni, vajutades UUENDA (UPDATE).
Juhul kui soovite kustutada, nime muuta, uut kausta luua, kopeerida või kleepida,
vajutage ALT. Seejärel ilmub nimekiri, kust saate valida. Juhul kui valitakse (...) või
kaust, saate luua uue kausta või kleepida üksnes sellesse faili, mille olete eelnevalt
kopeerinud. Juhul kui olete valinud faili, lisatakse NIMETA ÜMBER (RENAME),
KOPEERI (COPY) VÕI KLEEBI (PASTE) valikud, juhul kui olete eelnevalt faili
kopeerinud.
FILE MANAGER
Valige kaust või fail ja
vajutage ALT.
..
WeldData
NEW FOLDER
ErrorLog.xml
QData.xml
XWeldoffice.dat
INFO
UPDATE
ALT.
QUIT
- 67 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
See nimekiri kuvatakse siis, kui olete vajutanud ALT.
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
10.3.1 Kustuta fail/kaust
Valige fail või kaust, mida soovite kustutada ja vajutage ALT.
Valige KUSTUTA (DELETE) ja vajutage ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Fail/kaust on nüüd eemaldatud. Kausta kustutamiseks peab see tühi olema, st
kõigepealt kustutage kaustas olevad failid.
10.3.2 Nimeta fail/kaust ümber
Valige fail või kaust, mida soovite ümber nimetada ja vajutage ALT.
Valige NIMETA ÜMBER (RENAME) ja vajutage
ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Ekraanile ilmub klaviatuur. Rea vahetamiseks kasutage vasakpoolset nuppu ning
paremale ja vasakule liikumiseks nooleklahve. Valige kasutatav märk/funktsioon ja
vajutage ENTER.
10.3.3 Loo uus kaust
Valige, kus uus kaust peaks asuma ja vajutage ALT.
Valige UUS KAUST (NEW FOLDER) ja vajutage
ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Ekraanile ilmub klaviatuur. Rea vahetamiseks kasutage vasakpoolset nuppu ning
paremale ja vasakule liikumiseks nooleklahve. Valige kasutatav märk/funktsioon ja
vajutage ENTER.
10.3.4 Kopeeri ja kleebi faile
Valige fail, mida soovite kopeerida ja vajutage ALT.
Valige KOPEERI (COPY) ja vajutage ENTER.
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Viige kursor kausta, kus kopeeritav fail peaks asuma ja vajutage ALT.
- 68 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Valige KLEEBI (PASTE) ja vajutage ENTER.
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Koopia salvestatakse nimega koopia (Copy) pluss algne nimi nt Copy of
WeldData.awd.
10.4
Redigeeri seadistuste piiranguid
Peamenüü Tööriist Redigeeri seadistuste piiranguid
Selles menüüs saate seadistada enda maksimaalsed ja minimaalsed väärtused
erinevatele keevitusmeetoditele. Piirangud ei saa olla allpool või ülevalpool väärtusi,
mille jaoks vooluallikas on mõõdistatud. Olemas on 50 salvestuskohta. Valige tühja
salvestuskoha rida ja vajutage ENTER. Valige protsess (MIG/MAG, MMA, TIG) ja
vajutage ENTER. MIG/MAG jaoks saab valida pinge ja traadi etteandekiiruse
maksimaalsed ja minimaalsed väärtused.
EDIT SETTING LIMITS
PROCESS
VOLTAGE
- MIN
- MAX
WIRE SPEED
- MIN
- MAX
STORE
MIG/MAG
8.0 V
60.0 V
0.8 M/MIN
25.0 M/MIN
AUTO
DELETE
QUIT
MMA ja TIG puhul saab muuta voolu maksimaalseid ja minimaalseid väärtusi.
Kui väärtused on reguleeritud, vajutage SALVESTA (STORE). Kui teilt küsitakse, kas
piirangu väärtus salvestatakse valitud salvestuskohta, vajutage EI (NO) või JAH
(YES). Salvestuskoha väärtusi saab näha allpool joone all. Käesoleval juhul on MMA
piiranguväärtuste salvestuskoht 2 20-394 A.
AUTO-ga (AUTO) seadistatakse piirangud automaatselt vastavalt igale
keevitusmeetodile seadistatud piirangutele.
- 69 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Kui teilt küsitakse, kas soovite seadistuspiiranguid automaatselt salvestada, vajutage
EI (NO) või JAH (YES) ja seejärel SALVESTA (STORE), juhul kui soovite seadistusi
salvestada.
10.5
Redigeeri mõõtmete piiranguid
Peamenüü Tööriistad Redigeeri mõõtmete piiranguid
Selles menüüs saate seadistada enda mõõtmete väärtused erinevatele
keevitusmeetoditele. Olemas on 50 salvestuskohta. Valige tühja salvestuskoha rida
ja vajutage ENTER. Valige protsess, vajutades ENTER. Seejärel valige kuvatud
nimekirjast keevitusprotsess ja vajutage uuesti ENTER.
Valida saab järgmisi väärtusi:
MIG/MAG puhul
pinge: min, max, min keskmine, max keskmine
vool: min, max, min keskmine, max keskmine
väljund: min, max, min keskmine, max keskmine
traadi etteandemehhanismi vool: min, max, min keskmine, max keskmine
Nõuanne: etteandega seotud probleemide vältimiseks, iseäranis robotkeevituse puhul,
on soovitatav seadistada etteandemehhanismi mootori vool maksimaalsele väärtusele.
Mootori liigvool viitab etteandega seotud probleemidele. Õige maksimaalse väärtuse
seadistamiseks on soovitatav jälgida mootori voolu keevitamise ajal ühe kuu vältel.
Seejärel seadistage sobiv maksimaalne väärtus.
MMA ja TIG puhul
pinge: min, max, min keskmine, max keskmine
vool: min, max, min keskmine, max keskmine
väljund: min, max, min keskmine, max keskmine
Seadistage ühega parempoolsetest nuppudest soovitud väärtus ja vajutage
SALVESTA (STORE).
Dialoogikastis küsitakse teilt, kas soovite valitud salvestuskoha salvestada. Väärtuse
salvestamiseks vajutage JAH (YES). Salvestuskoha väärtusi saab näha allpool
joone all.
MEASURE LIMITS
1 - MIG
2 - TIG
3456724.0 - 34.0 VOLT, 90 - 120 AMP
2000 - 3000 Kw
QUIT
- 70 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
AUTO-ga (AUTO) seadistatakse piirangud automaatselt vastavalt viimati kasutatud
mõõteväärtustele.
Kui teilt küsitakse, kas soovite mõõtmete piiranguid automaatselt salvestada,
vajutage EI (NO) või JAH (YES) ja seejärel SALVESTA (STORE), juhul kui soovite
seadistusi salvestada.
10.6
Tootmisstatistika
Peamenüü Tööriistad Tootmisstatistika
Tootmisstatistika jälgib kogu kaare aega, materjali koguhulka ja keevituste arvu
alates viimasest lähtestamisest. Samuti jälgitakse kaare aega ja viimasel keevitusel
kasutatud materjali hulka. Teabe eesmärgil kuvatakse ka arvutatud sulatatud
traadimaterjal pikkuseühiku kohta ja millal toimus viimane lähtestamine.
Keevituste arv ei suurene juhul kui keevituskaare aeg on olnud lühem kui 1 sekund.
Sellel põhjusel ei kuvata sellist tüüpi lühikesel keevitusel kasutatud materjali hulka.
Sellest hoolimata lisatakse materjali tarbimine ja aeg kogu materjali tarbimise ja aja
hulka.
PRODUCTION STATISTICS
LAST WELD
ARC TIME
CONSUMED WIRE
BASED ON
NUMBER OF WELDS
LAST RESET
RESET
0s
0g
0g/m
0s
0g
0
081114
UPDATE
TOTAL
08:38:03
QUIT
LÄHTESTA (RESET) vajutamisel lähtestatakse kõik loendurid. Kuupäev ja aeg
näitavad kõige viimast lähtestust.
Juhul kui te loendureid ei lähtesta, tehakse seda automaatselt kui üks neist on
jõudnud maksimumväärtuseni.
Loendurite maksimumväärtused
Aeg
999 tundi, 59 minutit, 59 sekundit
Kaal
13350000 grammi
Kogus 65535
Materjali tarbimise arvestust ei toimu kliendispetsiifiliste sünergialiinide kasutamisel.
- 71 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
10.7
Kvaliteedi funktsioonid
Peamenüü Tööriistad Kvaliteedi funktsioonid
Kvaliteedi funktsioonid jälgivad üksikute keevituste erinevaid huvitavaid
keevitusandmeid.
Need funktsioonid on:
Keevituse alustamise aeg.
Keevituse kestus.
Maksimaalne, minimaalne ja keskmine vool keevituse ajal.
Maksimaalne, minimaalne ja keskmine pinge keevituse ajal.
Maksimaalne, minimaalne ja keskmine väljund keevituse ajal.
Kuumuse sisendi arvutamiseks tuuakse esile valitud keevitus. Keevituste sirvimiseks
kasutage ülemist parempoolset nuppu (#) ja liidese pikkuse reguleerimiseks
kasutage alumist nuppu (*). Vajutage UUENDA (UPDATE) ja keevitusseade arvutab
valitud keevituse kuumuse sisendi.
Keevituste arv alates viimasest lähtestusest kuvatakse allpool oleval real.
Informatsiooni saab salvestada maksimaalselt 100 keevituse kohta. Rohkem kui 100
keevituse puhul kirjutatakse esimene üle. Keevitamine peab kestma kauem kui üks
sekund, et see registreeritaks.
Kõige viimati salvestatud keevitus kuvatakse ekraanil, ehkki on võimalik sirvida ka
teiste salvestatud keevituste vahel. Kõik logid kustutatakse kui vajutate LÄHTESTA
(RESET).
Keevitusandmete graafiku kirjeldus
Igal keevitusandmete graafikul võib olla lühike kirjeldus. SEADISTA (SET) ja
REDIGEERI KIRJELDUST (EDIT DESCRIPTION) menüüde all saab kuvatud
keevitusandmete graafikule anda integreeritud klaviatuuri abil maksimaalselt 40
tähemärgist koosneva kirjelduse. Olemasolevat kirjeldust saab ka muuta või
kustutada.
Juhul kui soovitud graafikul on kirjeldus olemas, näidatakse seda MÄLU (MEMORY),
MÕÕDE (MEASURE) ja KAUGJUHTIMINE (REMOTE) menüüde ekraanidel
keevitusandmete parameetrite asemel, mida muidu kuvatakse.
10.7.1 Salvesta kvaliteedi andmed
Peamenüü Tööriistad Eksport/import
Juhtpaneelis toodetud failid säilitatakse xml failidena. USB mälu tuleb formaatida
FAT-ks, et see töötaks. Juhtpaneeli võib kasutada koos ESAB'i WeldPoint
tarkvaraga, mis tellitakse eraldi.
- 72 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Sisesta USB mälu juhtpaneeli, vt peatükk 10.3 "Failihaldur".
EXPORT/IMPORT
Vali KVALITEEDI
FUNKTSIOONI LOGI
(QUALITY FUNCTION
LOG), vajutage
EKSPORT (EXPORT).
WELD DATA SETS
SYSTEM SETTINGS
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
ERROR LOG
QUALITY FUNCTION LOG
PRODUCTION STATISTICS
SYNERGIC LINES
BASIC SETTINGS
EXPORT
QUIT
Juhtpaneeli salvestatud kvaliteediandmete kogukomplekt (informatsioon umbes 100
viimase keevituse kohta) on nüüd USB mällu salvestatud.
Fail asub kaustas, mida kutsutakse QData. QData luuakse USB mälu sisestamisel
automaatselt.
Kvaliteedi funktsiooni kohta loe rohkem peatükist 9.12.
10.8
Kasutaja poolt määratud sünergilised andmed
Peamenüü ! Tööriistad ! Kasutaja poolt määratud sünergilised andmed
Traadi etteandekiiruse ja pinge suhtes on võimalik luua oma sünergilised liinid.
Salvestada saab maksimaalselt kümme sellist sünergilist liini.
Uus sünergiline liin luuakse kahes etapis:
1. Määratlege uus sünergiline liin, täpsustades pinge/traadi kiiruse koordinaatide
arvu, vt punktid A-D allpool oleval joonisel:
Pinge
Traadi etteanne
2. Täpsustage traadi/gaasi kombinatsioon, millele sünergiline liin kehtib.
10.8.1 Täpsustage pinge/traadi koordinaadid
lühikese kaare/pihustuskaare meetodi jaoks sünergilise liini loomiseks on vaja
nelja koordinaati; impulsi meetodi jaoks kahte koordinaati. Need koordinaadid tuleb
seejärel salvestada keevitusandmete mälus eraldi keevitusandmete numbrite alla.
- 73 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Lühike kaar/pihustuskaar
Kuvage peamenüü ja valige MIG/MAG meetod LÜHIKE/PIHUSTUS.
Sisestage soovitud pinge ja traadi etteandekiiruse väärtused esimese
koordinaadi jaoks.
Kuvage MÄLU (MEMORY) menüü ja salvestage esimene koordinaat mis tahes
numbri alla.
Lühikese kaare/pihustuskaare liini neli koordinaati saab salvestada mis tahes
numbritena. Tehasest tarnimisel on need salvestatud numbritega 96, 97, 98
ja 99.
Kõrgem keevitusandmete number peaks sisaldama suuremaid pinge ja
traadi etteandekiiruse väärtusi kui lähim eelmine keevitusandmete number.
Keevitusparameetrite induktsioonil ja stabilisaatori tüübil peab olema sama
väärtuskõigis neljas keevitusandmete numbris.
Määratlege vajalik koordinaatide number ja seejärel liikuge edasi peatüki juurde
10.8.2 "Täpsusta sobiv traadi/gaasikombinatsioon".
Impulss
Kuvage peamenüü ja valige MIG/MAG meetod IMPULSS.
Sisestage soovitud pinge ja traadi etteandekiiruse väärtused esimese
koordinaadi jaoks.
Kuvage MÄLU (MEMORY) menüü ja salvestage esimene koordinaat mis tahes
numbri alla.
Kõrgem keevitusandmete number peaks sisaldama suuremaid pinge ja
traadi etteandekiiruse, impulsi sageduse, impulsi amplituudi ja alusvoolu
väärtusi kui lähim eelmine keevitusandmete number.
Keevitusparameetrite impulsi ajal, Ka'l, Ki'l ja "kaldel" peab olema sama
väärtus mõlemas keevitusandmete numbris.
Määratlege vajalik koordinaatide number ja seejärel liikuge edasi peatüki juurde
10.8.2 "Täpsusta sobiv traadi/gaasikombinatsioon".
10.8.2 Täpsusta sobiv traadi/gaasikombinatsioon
MAKE CUSTOMISED SYNERGIC LINES
Viige kursor TRAADI
TÜÜP (WIRE TYPE)
reale ja vajutage
ENTER.
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
SYNERGIC DESIGN
SYNERGIC DESIGN
SYNERGIC DESIGN
SYNERGIC DESIGN
STORE
SCHEDULE
SCHEDULE
SCHEDULE
SCHEDULE
DELETE
1
2
3
4
Fe
CO2
0.6 mm
96
97
98
99
QUIT
- 74 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Valige nimekirjas kuvatav alternatiiv ja vajutage
ENTER.
Fe
Ss 18%Cr 8%Ni
Ss duplex
Al Mg
Al Si
Metal cored Fe
|
|
|
Samal viisil valige KAITSEGAAS (SHIELDING GAS)
ja vajutage ENTER.
CO2
Ar 18%CO2
Ar2%O2
Ar
He
ArHeO2
|
|
|
Samal viisil valige TRAADI MÕÕTMED (WIRE
DIAMETER) ja vajutage ENTER.
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
|
|
|
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Valige SÜNERGILISE PROJEKTEERIMISE GRAAFIK 1 (SYNERGIC DESIGN
SCHEDULE 1) rida ja vajutage SALVESTA (STORE).
Tegevus on nüüd lõpetatud - sünergiline liin on määratletud.
TÄHELEPANU! Iga impulsiastme jaoks on vaja vastavat lühikese kaare/
pihustuskaare sünergiat.
Impulsimeetodi jaoks uut sünergilist liini luues saate alati hoiatusteate, mis ütleb, et
vastavat liini pole lühikese kaare/pihustuskaare meetodi jaoks loodud. Teatel on
kirjas: HOIATUS! Vastav sünergiline liin lühikese kaare/pihustuskaare jaoks puudub.
10.8.3 Looge enda traadi/gaasi alternatiiv.
Traadi/gaasi alternatiivide nimekirju saab pikendada kuni kümne endapoolse
alternatiiviga. Iga nimekirja lõpus on tühi rida (---). Viies kursori sellele reale ja
vajutades ENTER, saate juurdepääsu klaviatuurile, mis võimaldab teil enda
alternatiive sisestada.
Valige rida --- ja vajutage ENTER.
Ar15%CO2
Ar8%O2
Ar30%He
Ar30%He2%H2
Ar30%HeO5%CO2
---
|
|
|
- 75 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
Juhtpaneeli klaviatuuri kasutatakse järgmiselt:
Viige kursor soovitud
klaviatuuriklahvile, kasutades
vasakpoolset nuppu ja nooleklahve.
Vajutage ENTER. Selliselt sisestage
terviklik täherida maksimaalselt 16
tähega.
Vajutage VALMIS (DONE). Teie poolt
nimetatud alternatiiv on nüüd
nimekirjas näha.
Kustutage nimetatud alternatiiv järgmiselt:
Valige asjakohasest nimekirjast enda traadi/gaasi alternatiiv.
Vajutage KUSTUTA (DELETE).
TÄHELEPANU! Nimetatud traadi/gaasi alternatiivi ei saa kustutada juhul kui see on
lisatud keevitusandmete komplekti, mis on hetkel töömälus.
10.9
Kalender
Peamenüü ! Tööriistad ! Kalender
Siin seadistatakse kuupäev ja aeg.
Valige seadistatav rida: aasta, kuu, päev, tund,
minutid ja sekundid. Seadistage ühte
parempoolset nuppu kasutades õige väärtus.
Vajutage SEADISTA (SET).
10.10 Kasutaja kontod
Peamenüü ! Tööriistad ! Kasutaja kontod
Sageli on eriti kvaliteedi vaatenurgast oluline, et volitamata osapooled ei saaks
vooluallikat kasutada.
Selles menüüs registreeritakse kasutajanimi, konto
tase ja salasõna.
Valige KASUTAJANIMI (USER NAME) ja vajutage
ENTER. Liikuge allapoole tühjale reale ja vajutage
ENTER. Sisestage klaviatuuril vasakpoolset
nuppu, vasak- ja parempoolseid nooli kasutades
uus kasutajanimi ja vajutage ENTER. Ruumi on 16
kasutaja kontole. Kvaliteediandmete failides on näha, millised kasutajad on teatud
keevitust teostanud.
- 76 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
ACCOUNT LEVEL-i alt (KASUTAJAKONTO TASE) valige järgmiste seast:
Administraator
piiramatu ligipääs (saab lisada uusi kasutajaid)
Vanemkasutaja
ligipääs kõigele, v.a:
koodilukk
mitmekordsed traadi etteandemehhanismid
kalender
kasutajakontod
Tavakasutaja
ligipääs järgmistele funktsioonidele Mõõt menüüs
KASUTAJA SALASÕNA (USER PASSWORD) reale sisestage klaviatuuri abil
salasõna. Kui vooluallikas on sisse lülitatud ja juhtpaneel aktiveeritud, palutakse teil
ekraanil oma salasõna sisestada.
Kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada ja tahate, et vooluallikas ja juhtpaneel oleks
kõigi kasutajate jaoks lahti lukustatud, valige KASUTAJA KONTOD VÄLJAS (USER
ACCOUNTS OFF).
Vaheta kasutajat
See menüü on nähtav, juhul kui KASUTAJAKONTOD on sisse lülitatud (ON). See
võimaldab kasutajat vahetada. Sisesta kasutaja salasõna ja logi sisse või vali
KATKESTA (QUIT), et naasta tööriistade menüüsse.
- 77 bi23m
© ESAB AB 2012
EE
10.11 Seadme informatsioon
Peamenüü ! Tööriistad ! Seadme informatsioon
Selles menüüs näete järgmist informatsiooni:
Masina ID
Sõlme ID
2 = vooluallikas
3 = traadi etteanne
8 = juhtpaneel
Tarkvara versioon
UNIT INFORMATION
Machine ID
Node ID
44
23
5
Software Version
8
2
3
1.00A
2.00 A
1.18A
WELD DATA UNIT
QUIT
11
VARUOSADE TELLIMINE
Remondi- ja ehitustöid peab teostama ESAB'i volitatud teenindustöötaja.
Kasutage ainult ESAB'i originaalvaru- ja kuluvaid osi.
U82 on projekteeritud ja testitud vastavalt rahvusvahelistele ja Euroopa standarditele
60974-1 ja 60974-10 . Teenindus- või remonditöid teostanud tehnohooldeosakond
peab tagama, et toode jätkuvalt vastaks ülaltoodud standarditele.
Varuosi saate tellida lähima ESAB'i toodete edasimüüja juurest. Tutvuge käesoleva
trükise viimase leheküljega.
- 78 bi23m
© ESAB AB 2012
U82
Menuud
NO TAG79
MIG/MAG
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
WIRE TYPE
SYNERGY GROUP
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
Short/Spray
SET
Voltage
Wire speed
Inductance
Control type
Synergic Mode
Start data
- gas preflow
- creep start
- hot start
- touch sense current
- soft start
Stop data
- crater fill
- burn back time
- termination
final pulse
- pinch off pulse
SCT
- gas postflow
Setting limits
Measure limits
Spot welding
Edit description
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
Fe
STANDARD
Ar+8%CO2
1/16”
MEMORY
FAST
MODE
Pulse
Superpulse
SET
SET
Voltage
Wire speed
Pulse current
Pulse time
Pulse frequency
Background current
Slope
Synergic Mode
Internal constants
-Ka
-Ki
Start data
- gas preflow
- creep start
- soft start
- hot start
- touch sense current
Stop data
- crater fill
- termination
- final pulse
- pinch off pulse
- SCT
- burn back time
- gas postflow
Setting limits
Measure limits
Spot welding
Edit description
79
Voltage
Wire speed
Pulse current
Pulse time
Pulse frequency
Background current
Slope
Synergic Mode
Phase weldtime
Internal constants
-Ka
-Ki
Start data
- gas preflow
- creep start
- hot start
- soft start
- touch sense
Stop data
- crater fill
- termination
- final pulse
- pinch off pulse
- SCT
- burn back time
- gas postflow
Setting limits
Spot welding
Edit description
© ESAB AB 2012
U82
MMA
MMA
PROCESS
METHOD
ELECTRODE TYPE
ELECTRODE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MMA
DC
BASIC
3.2 MM
MEMORY
FAST
MODE
MMA DC
SET
Current
Arc Force
Min current factor
Control type
Synergic mode
Hot start
Setting limits
Measure limits
Edit description
80
© ESAB AB 2012
U82
TIG
TIG
PROCESS
METHOD
START METHOD
GUN TRIGGER MODE
CONFIGURATION TOOLS SET
MEASURE
TIG Constant I
SET
Current
Slope up time
Slope down time
Gas preflow
Gas postflow
Setting limits
Measure limits
Edit description
TIG
CONSTANT I
HF-START
4-STROKE
MEMORY
FAST
MODE
TIG Pulsed I
SET
Current
Background current
Pulse time
Background time
Slope up time
Slope down time
Gas preflow
Gas postflow
Setting limits
Measure limits
Edit description
81
© ESAB AB 2012
U82
GOUGING
GOUGING
PROCESS
ELECTRODE DIAMETER
CONFIGURATION TOOLS SET
MEASURE
GOUGING
5 mm
MEMORY
FAST
MODE
Gouging
SET
Voltage
Synergic mode
Inductance
Control type
Setting limits
Measure limits
Edit description
82
© ESAB AB 2012
U82
CONFIGURATION -
TOOLS
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
WIRE TYPE
SYNERGY GROUP
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
Fe
STANDARD
Ar+8%CO2
1/16”
MEMORY
MIG/MAG
MMA
TIG
GOUGING
FAST
MODE
Configuration
Tools
Language
Code lock
Remote controls
MIG/MAG defaults
-gun trigger mode
-4-stroke configuration
-soft keys configuration
-volt.measure in pulsed
-AVC feeder
-release pulse
MMA defaults
-droplet welding
Fast mode soft buttons
Double start sources
Panel remote enable
WF Supervision
Auto save mode
Trigger welddata switch
Multiple wire feeders
Quality functions
Maintenance
Unit of length
Measure value frequency
Register key
Error category config
Error log
Export/import
-weld data sets
-system settings
-setting limits
-measure limits
-error log
-quality function log
-production statistics
-synergic lines
-basic settings
File manager
Setting limit editor
Measure limit editor
Production statistics
Quality functions
User defined synergic data
Calendar
User accounts
Unit information
83
© ESAB AB 2012
U82
Functional differences
NO TAG
Functions
U82 Basic
U82 Plus
Super Pulse
No
Yes
Limit editor
Yes
Yes
File manager
No
Yes
Auto save mode
No
Yes
Release pulse
Yes
Yes
Synergic lines
Basic package = 92 lines
Complete no of available lines
User defined synergic data
No
Yes
Production statistics
No
Yes
84
© ESAB AB 2012
U82 Basic - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Stainless solid wire (Ss)
Shielding gas
CO2
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar + 2%O2
Ar + 2% CO2
Ar
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Silicon-alloyed aluminium wire Ar
(AlSi)
Ar + 50% He
Metal powder cored wire (Fe) Ar + 18% CO2
Ar+ 8% CO2
Rutile flux cored wire (Fe)
Ar + 18% CO2
Basic flux cored wire (Fe)
CO2
Ar + 18% CO2
Metal powder cored stainless Ar + 8% CO2
wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 18% CO2
Ar + 2% CO2
Silicon bronze (CuSi3)
Ar
Ar + 1%O2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
Wire diameter (mm)
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
1.0 1.2 1.6*
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4*
1.4*
1.4*
1.4*
1.4*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.2
1.2
U82 Basic - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.6*
1.0 1.2 1. 6*
Stainless wire (Ss)
Ar + 2%O2
Ar + 2% CO2
0,8 1.0
0,8 1.0
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Ar
1.0 1.2 1.6*
Silicon-alloyed aluminium
wire (AlSi)
Ar
Ar + 50% He
1,0 1.2 1.6*
1.0 1.2 1.6*
Metal powder cored wire
(Fe)
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
1.2 1.4* 1.6*
1.2 1.4* 1.6*
Metal powder cored
stainless wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 8% CO2
1.2
1.2
1.2
Silicon bronze (CuSi3)
Ar
Ar + 1% O2
1.0 1.2
1.0 1.2
1.2 1.6*
1.2 1.6*
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
85
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Stainless solid wire (Ss)
Stainless duplex wire
(Ss Duplex)
Shielding gas
CO2
Ar + 18% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 5%O2 + 5% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar + 15% CO2 + 5%O2
Ar +16% CO2
Ar + 25% CO2
Ar + 2% CO2
Ar + 5% O2
Ar + 2%O2
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2% CO2
Ar + 3%CO2 + 1%H2
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
Ar + 2% O2
Ar + 30%He +1%O2
Ar
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Silicon-alloyed aluminium wire Ar
(AlSi)
Ar + 50% He
Metal powder cored wire (Fe) Ar + 18% CO2
Ar+ 8% CO2
Rutile flux cored wire
CO2
(Fe)
Ar + 18% CO2
Basic flux cored wire
CO2
(Fe)
Ar + 18% CO2
SELF-SHIELDING
Stainless flux cored wire
Ar + 18% CO2
(Ss)
Ar+ 8% CO2
SELF-SHIELDING
Duplex rutile flux
Ar + 18% CO2
cored wire (Ss)
Metal powder cored stainless Ar + 8% CO2
wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 18% CO2
Ar + 2% CO2
Nickel base
Ar + 50% He
Silicon bronze (CuSi3)
Ar + 1%O2
Ar
Copper and aluminum wire
Ar
(CuAl8)
Ar + 1%O2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
86
Wire diameter (mm)
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
1.0 1.2
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
1.0
1.0
0.9 1.0 1.2 1.6*
0.9
0.9
1.0
1.0
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6*
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4*
1.4*
1.2
1.2
1.6*
1.2 1.6*
1.2 1.6*
1.4* 1.6*
1.4* 1.6*
1.6*
1.6*
1.4* 1.6*
1.4* 1.6*
2.4*
1.2
1.2
1.2
1.2
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Ar + 18% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 5%O2 + 5% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar +16% CO2
Ar + 25% CO2
Ar + 5%O2
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2 1.6*
1.2 1.6*
1. 6*
1.2 1.6*
1.2 1. 6*
1.6*
1.6*
Stainless wire (Ss)
Ar + 2%O2
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2% CO2
Ar + 3% CO2 + 1%H2
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
0,8
0.8
0,8
0.8
0.8
0.9
0,9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
Stainless duplex wire
(Ss Duplex)
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2%O2
1.0
1.0
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Ar
Ar + 50%He
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
1.2
Silicon-alloyed aluminium
wire (AlSi)
Ar
Ar + 50% He
0,9 1,0 1.2 1.6*
0.9 1.0 1.2 1.6*
Metal powder cored wire
(Fe)
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Metal powder cored
stainless wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 8% CO2
1.2
1.2
1.2
Nickel base
Ar
Ar + 50% He
Ar + 30% He + 2%H2
Ar + 30% He + 0.5%CO2
1.0 1.2
0.9 1.0 1.2
1.0
1.0
Silicon bronze (CuSi3)
Ar + 1% O2
Ar
1.0 1.2
1.0 1.2
Stainless wire (13964)
Ar + 8%O2
1.0LOW 1.0HIGH
Copper and aluminum wire
(CuAl8)
Ar
Ar + 1%O2
1.0 1.2
1.0 1.2
1.2
1.6*
1.6*
1.6*
1.6
1.6
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
MMA welding
Electrode type
Basic
Rutile
Cellulose
Electrode diameter (mm)
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0*
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0* 7.0*
2.5 3.2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 5000i
Carbon, arc air
Electrode diameters (mm) 4.0
5.0
6.0
8.0 10.0 13.0
87
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Al Mg
Ar
1.2, 1.6
Al Si
Ar
1.2, 1.6
CuSi 3
Ar
0.8, 1.0
CuAl 8
Ar
1.0
CuSi 3
Ar + 1% CO2
0.8, 1.0
Fe
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe
CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
SS 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
SS 307
Ar + 2% O2
0.8, 1.0, 1.2
SS 308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
SS 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1.0
SS 430 LNb
Ar + 2% CO2
1.0
SS 430 Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Al Mg
Ar
1.2, 1.6
Al Si
Ar
1.2, 1.6
CuAl 8
Ar
1.0
CuSi 3
Ar + 1% CO2
1.0
Fe
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
SS 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
SS 308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
SS 430 LNb
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0
SS 430 Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
88
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG - SAT synergy group
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Work area m/min
Fe
Ar + 8% CO2
1.0
16 - 25
Fe
Ar + 18% CO2
1.0
16 - 25
Fe
Ar + 8% CO2
0.9
16 - 29
Fe
Ar + 18% CO2
0.9
17 - 29
Fe
Ar + 8% CO2
0.8
19 - 29
Fe
Ar + 18% CO2
0.9
19 - 29
SS 307
Ar + 2% O2
0.8
20 - 26
SS 307
Ar + 2% O2
1.0
12 - 21
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2
6.5 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2
7 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.4
5.9 - 12
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.4
6.6 - 12
SS 430LNb
Ar + 2% O2
1.0
14.2 - 25
SS 430Ti
Ar + 2% O2
0.9
16 - 27
SS 430Ti
Ar + 2% O2
1.0
14.2 - 25
SS 430 Ti-LNb
Ar + 2% O2
1.0
14.2 - 27.5
SS 308LSi
Ar + 2% O2
1.0
15-27.5
SS 308LSi
Ar + 2% O2
0.9
16 - 28
SS 308LSi
Ar + 2% O2
0.8
18 - 29.5
89
© ESAB AB 2012
U82
Tellimisnumber
Ordering no.
Denomination
0460 820 880
Control panel Aristo U82 *
0460 820 881
Control panel Aristo U82 Plus *
0460 820 882
Control panel Aristo U82 Plus I/O *
0460 896 170
Instruction manual SE
0460 896 171
Instruction manual DK
0460 896 172
Instruction manual NO
0460 896 173
Instruction manual FI
0460 896 174
Instruction manual GB
0460 896 175
Instruction manual DE
0460 896 176
Instruction manual FR
0460 896 177
Instruction manual NL
0460 896 178
Instruction manual ES
0460 896 179
Instruction manual IT
0460 896 180
Instruction manual PT
0460 896 181
Instruction manual GR
0460 896 182
Instruction manual PL
0460 896 183
Instruction manual HU
0460 896 184
Instruction manual CZ
0460 896 185
Instruction manual SK
0460 896 186
Instruction manual RU
0460 896 187
Instruction manual US
0460 896 189
Instruction manual EE
0460 896 190
Instruction manual LV
0460 896 191
Instruction manual SI
0460 896 192
Instruction manual LT
0460 896 193
Instruction manual CN
0460 896 088
Instruction manual TR
0459 839 037
Spare parts list
* For functional differences, see page 84
The instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com.
90
© ESAB AB 2012
U82
Lisaseadmed
Extension cable (connectors included)
7.5 m 12-poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 877 891
Adapter set 230 V AC / 12 V DC, for control 0457 043 880
box . . .
(for training with the control box disconnected
from the machine).
USB Memory stick Gb 2
91
0462 062 001
© ESAB AB 2012
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising