ESAB | Mig C280 PRO | Instruction manual | ESAB Mig C280 PRO Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB Mig C280 PRO Εγχειρίδιο χρήστη
GR
Origo™
Mig C280 PRO
Mig C340 PRO
Οδηγίες χρήσεως
0463 271 001 GR 20120905
Valid for serial no. 627-xxx-xxxx, 119-xxx-xxxx
-2-
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Εξοπλισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1 Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Συναρμολόγηση εξαρτημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Ηλεκτρική εγκατάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Παροχή ισχύος δικτύου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
10
10
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Εξαρτήματα σύνδεσης και ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προστασία από υπερθέρμανση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σύνδεση αυτεπαγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αλλαγή πολικότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πίεση τροφοδότησης σύρματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αντικατάσταση και εισαγωγή σύρματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
13
14
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6.1
Επιθεώρηση και καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΞΕΣΟΥΑΡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
18
26
27
28
31
Διατηρείται το δικαίωμα τροποποίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση.
TOCy
-3-
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι χρήστες αυτόματου εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι οιοσδήποτε εργάζεται με ή
κοντά στον εξοπλισμό λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις που τίθενται γι' αυτόν τον τύπο εξοπλισμού συγκολλητή. Οι ακόλουθες συστάσεις μπορεί να θεωρη­
θούν ως συμπληρωματικό των κανονικών προδιαγραφών που ισχύουν για τον τόπο εργασίας.
Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρως εξοικειωμένο με τη λειτουργία του
εξοπλισμού συγκόλλησης. Ένας λανθασμένος χειρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, οι
οποίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό.
1.
2.
3.
4.
5.
Κάθε προσωπικό, που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό συγκολλητή, θα πρέπει να γνωρίζει καλά:
S το χειρισμό του
S πού βρίσκεται ο διακόπτης κινδύνου
S τη λειτουργία του διακόπτη
S τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας
S συγκόλληση και κοπή
Ο χειριστής πρέπει να επιβεβαιώνει ότι:
S κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν βρίσκεται στο χώρο εργασίας όταν τίθεται σε λειτουργία ο εξοπλι­
σμός
S κανένα άτομο δεν είναι απροφύλαχτο κατά τη στιγμή που ανάβει το φωτεινό τόξο
Ο τόπος εργασίας πρέπει:
S να είναι κατάλληλος για την εργασία αυτή
S να μην είναι εκτεθειμένος σε ρεύματα αέρα
Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός
S Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας, όπως γυαλιά ασφαλείας,
πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας.
S Μη φοράτε χαλαρά αντικείμενα, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια κ.λπ., τα οποία μπορούν να
σκαλώσουν ή να προκαλέσουν εγκαύματα.
Γενικές προφυλάξεις
S Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι συνδεδεμένo καλά.
S Επεμβάσεις σε εξοπλισμό υψηλής τάσης πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
S Ο κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένος και εύκολα προσι­
τός.
S Η λίπανση και συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να διεξάγονται ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην χρησιμοποιείτε την πηγή ρεύματος για ξεπάγωμα παγωμένων σωλήνων
-4bc23dy
© ESAB AB 2011
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Συγκόλληση κοπή με ηλεκτρικό τόξο μπορεί προκαλέσουν τραυματισμό σε άλλα ατομα. Να ειστε προσε­
κτικοί όταν εκτελείτε συγκόλληση και κοπή. Ζητήστε από τον εργοδότη σας οδηγίες ασφαλούς εργασίας, οι
οποίες θα πρέπει να βασίζονται στο εγχειρίδιο αποφυγής κινδύνων του κατασκευαστή.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - Μπορεί να είναι θανατηφόρα.
S
Εγκαταστήστε και γειώοτε τη συσκευή σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα.
S
Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη ή ηλεκτρόδια με ακάλυπτη επιδερμίδα, υγρά γάντια ή υγρό ρουχισμό.
S
Μονώστε το σώμα σας από τη γείωση και το τεμάχιο εργασίας.
S
Βεβαιωθείτε ότι ο τόπος εργασίας σας είναι ασφαλής.
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ - Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας.
S
Έχετε το πρόσωπό σας μακριά από τις αναθυμιάσεις συγκόλλησης.
S
Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό και απορρόφηση αναθυμιάσεων συγκόλλησης και αερίων, τόσο στον
τόπο εργασίας σας όσο και των άλλων.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ - Μπορεί να τραυματίσει τα μάτια και να προκαλέσει δερματικά εγκαύματα.
S
Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο κράνος συγκόλλησης και φακούς
με φίλτρο, και φοράτε προστατευτικό ρουχισμό.
S
Προστατεύετε τρίτα πρόσωπα με κατάλληλα διαφράγματα ή πετάσματα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
S
Οι σπίθες συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Συνεπώς βεβαιωθείτε ότι δεν υπάχουν
πλησίον σας εύφλεκτα υλικά.
ΘΟΡΥΒΟΣ - Υπερβολικός θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή
S
Προστατεύετε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιείτε ωτασπίδες ή άλλο μέσο προστασίας της ακοής.
S
Προειδοποιείστε τους παρευρισκόμενους για τους κινδύνους.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε βοήθεια από ειδικό.
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την εγκατασταση ή χρησιμοποίηση
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ !
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε οικιστικές περιοχές
όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται από το δημόσιο δίκτυο
χαμηλής τάσης. Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν δυσκολίες
ως προς τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του
εξοπλισμού class A, εξαιτίας αγόμενων ή ακτινοβολούμενων
παρενοχλήσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου
πριν από την εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για συγκόλληση τόξου.
-5bc23dy
© ESAB AB 2011
Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε εγκατάσταση ανακύκλωσης!
Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για την εφαρμογή της σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του
πρέπει να απορρίπτεται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης.
Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της λήψης πληροφοριών σχετικά με
τους εγκεκριμένους σταθμούς αποκομιδής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο
της ESAB.
Η ESAB μπορεί να σας εφοδιάσει με όλα τα αναγκαία μέσα προστασίας και
εξαρτήματα συγκόλλησης.
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Mig C280 PRO και Mig C340 PRO είναι πηγές ρεύματος συμπαγούς σχεδίασης
με έλεγχο μέσω βήματος που προορίζονται για συγκολλήσεις σύρματος συμπαγούς
χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα ή αλουμινίου, καθώς και σωληνωτού σύρματος με ή
χωρίς προστατευτικό μανδύα αερίων.
Η εναλλαγή συγκόλλησης με ομογενές σύρμα/προστατευτικό αέριο και συγκόλλησης
με σωληνωτό σύρμα χωρίς αέριο είναι δυνατή μέσω εναλλαγής των συνδέσμων + και
- στον ακροδέκτη εναλλαγής πάνω από τη μονάδα τροφοδότησης σύρματος.
Οι πηγές ρεύματος υπάρχουν σε διάφορες παραλλαγές, βλέπε σελίδα 27
Βλέπε σελίδα 31 για λεπτομέρειες των εξαρτημάτων ΕSAB για το προϊόν.
2.1
Εξοπλισμός
Η πηγή ρεύματος Mig C280 PRO παρέχεται με:
S
Πιστόλι συγκόλλησης PSF 250 - 3m ( Mig C280 PRO 4WD - 4,5m)
S
Καλώδιο επιστροφής 3.5m με σφιγκτήρα επιστροφής (Mig C280 PRO 4WD - 5m)
S
Ράφι για φιάλη αερίου
S
Οδηγίες χρήσεως
Η πηγή ρεύματος Mig C340 PRO παρέχεται με:
S
Πιστόλι συγκόλλησης PSF 305 - 3m (Mig C340 PRO 4WD - 4,5m)
S
Καλώδιο επιστροφής 3.5m με σφιγκτήρα επιστροφής (Mig C340 PRO 4WD - 5m)
S
Ράφι για φιάλη αερίου
S
Οδηγίες χρήσεως
-6bc23dy
© ESAB AB 2011
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Mig C280 PRO
Τάση
400-415 V, 3∼50/60 Hz
380V, 3∼50/60 Hz
230/400-415/500V, 3∼50Hz
230/440-460V, 3∼60Hz
Επιτρεπόμενο φορτίο με
100% κύκλου εργασίας
150 A/22 V
150 A/22 V
60 % κύκλου εργασίας
190 A/24 V
190 A/24 V
30 % κύκλου εργασίας
280 A/28 V
280 A/28 V
Εύρος ρύθμισης (DC)
30A / 15V-280A / 28V
30A / 15V-280A / 28V
Τάση ανοικτού κυκλώματος
15-38 V
15-38 V
Ισχύς ανοικτού κυκλώματος
190 W
190 W
Αποτελεσματικότητα
69%
69%
Συντελεστής ισχύος
0.97
0.97
Τάση ελέγχου
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Ταχύτητα τροφοδότησης
σύρματος
1,9 - 19m/λεπτό
1,9 - 19m/λεπτό
Χρόνος καθυστέρησης καύσης
0 - 0,25s
0 - 0,25s
Σημειακή συγκόλληση
0,2 - 2,5s
0,2 - 2,5s
Σύνδεση πιστολιού
συγκόλλησης
EURO
EURO
Διαστάσεις ΜxΠxΥ
840x425x830
840x425x830
Βάρος
91 kg
91 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας
-10 έως +40°C
-10 έως +40°C
Θερμοκρασία μεταφοράς
-20 έως +55°C
-20 έως +55°C
Κατηγορία περιβλήματος
IP 23
IP 23
Κατηγορία εφαρμογής
Mig C340 PRO
Τάση
400-415 V, 3∼50/60 Hz
380V, 3∼50/60 Hz
230/400-415/500 V, 3∼50Hz
230/440-460V, 3∼60Hz
Επιτρεπόμενο φορτίο με
100% κύκλου εργασίας
195 A/24 V
195 A/24 V
60 % κύκλου εργασίας
250 A/27 V
250 A/27 V
30 % κύκλου εργασίας
340 A/31 V
340 A/31 V
Εύρος ρύθμισης (DC)
40A / 16V-340A / 31V
40A / 16V-340A / 31V
Τάση ανοικτού κυκλώματος
16-40 V
16-40 V
Ισχύς ανοικτού κυκλώματος
240 W
240 W
Αποτελεσματικότητα
77%
77%
Συντελεστής ισχύος
0.95
0.95
Τάση ελέγχου
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Ταχύτητα τροφοδότησης
σύρματος
1,9 - 20m/λεπτό
1,9 - 20m/λεπτό
-7bc23dy
© ESAB AB 2011
Mig C340 PRO
Χρόνος καθυστέρησης καύσης
0 - 0,5s
0 - 0,5s
Έναρξη ερπυσμού
OFF / ON
OFF / ON
Χρόνος 2/4
2/4
2/4
Σύνδεση πιστολιού
συγκόλλησης
EURO
EURO
Διαστάσεις ΜxΠxΥ
840x425x830
840x425x830
Βάρος
114 kg
114 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας
-10 έως +40°C
-10 έως +40°C
Θερμοκρασία μεταφοράς
-20 έως +55°C
-20 έως +55°C
Κατηγορία περιβλήματος
IP 23
IP 23
Κατηγορία εφαρμογής
Κλάση περιβλήματος προστασίας
Ο κώδικας ΙΡ δείχνει την κλάση περιβλήματος προστασίας, δηλαδή το βαθμό προστασίας από
διείσδυση στερεών υλικών ή νερού . Μια συσκευή που φέρει το σύμβολο IP23 είναι σχεδιασμένη για
χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
Κύκλος εργασίας
Ο κύκλος εργασίας προσδιορίζει τον χρόνο ως εκατοστιαίο ποσοστό χρονικού διαστήματος δέκα λεπτών
τη διάρκεια του οποίου μπορείτε να συγκολλήσετε ή να αποκόψετε με συγκεκριμένο φορτίο χωρίς να υπ
υπερφόρτωση. Ο κύκλος εργασίας ισχύει για 40° C.
Κλάση εφαρμογής
Το σύμβολο
σημαίνει ότι η πηγή ρεύματος είναι κατασκευασμένη για χρήση σε χώρους με
υψηλό ποσοστό ηλεκτρικού κινδύνου.
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από επαγγελματία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προοριζμένο για βιομηχανική χρήση. Σε οικιακό περιβάλλον το προϊόν
μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαράσιτα. Ο χρήστης έχει αποκλειστική ενθύνη για τη λήψη
επαρκών προληπτικών μέτρων.
4.1
Τοποθέτηση
Τοποθετήστε την πηγή ρεύματος συγκόλλησης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην
φράζονται οι είσοδοι και έξοδοι του αέρα ψύξης.
-8bc23dy
© ESAB AB 2011
4.2
Συναρμολόγηση εξαρτημάτων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τη μεταφορά, οι πίσω τροχοί βρίσκονται στην μπροστινή τους θέση. Πριν από τη
χρήση, τοποθετήστε τους τροχούς στην πίσω θέση τους.
-9bc23dy
© ESAB AB 2011
4.3
Ηλεκτρική εγκατάσταση
4.4
Παροχή ισχύος δικτύου
Ελέγξτε εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με τη σωστή τάση παροχής ισχύος δικτύου
και εάν προστατεύεται με το σωστό μέγεθος ασφάλειας. Πρέπει να γίνεται σύνδεση
γείωσης προστασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών με στοιχεία σύνδεσης παροχής
- 10 bc23dy
© ESAB AB 2011
Συνιστώμενα μεγέθη ασφαλειών και ελάχιστες διατομές καλωδίων
Mig C280 PRO
3∼50 Hz
3∼50 Hz
3∼50/60 Hz
3∼50 Hz
3∼60 Hz
3∼60 Hz
Τάση σε V
230
380
400-415
500
230
440-460
Ρεύμα σε A
σε κύκλο εργασίας 100%
13
8
7
5
11
7
σε κύκλο εργασίας 60%
18
11
10
8
18
10
σε κύκλο εργασίας 30%
32
19
18
15
32
17
4 x 2,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 2,5
4 x 1,5
Ασφάλεια έναντι υπέρτασης
σε A
20
16
16
16
20
16
Mig C340 PRO
3~50 Hz
3∼50 Hz
3~50/60 Hz
3~50 Hz
3~60 Hz
3~60 Hz
Τάση σε V
230
380
400-415
500
230
440-460
Ρεύμα σε A
σε κύκλο εργασίας 100%
16
10
9
7
16
8
σε κύκλο εργασίας 60%
24
15
14
11
23
12
σε κύκλο εργασίας 30%
37
20
21
17
36
19
4x4
4 x 2,5
4 x 2,5
4 x 2,5
4x4
4 x 2,5
20
16
16
16
20
16
Διατομή καλωδίων σε
Διατομή καλωδίων σε
mm2
mm2
Ασφάλεια έναντι υπέρτασης
σε A
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διατομές του καλωδίου δικτύου και τα μεγέθη ασφαλειών που αναφέρονται
παραπάνω είναι σύμφωνα με τους σουηδικούς κανονισμούς. Ενδέχεται να μην ισχύουν σε άλλες
χώρες: βεβαιωθείτε ότι η διατομή του καλωδίου και τα μεγέθη των ασφαλειών συμφωνούν με τους
σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.
5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Γενικές οδηγίες ασφαλείας όσον αφορά το χειρισμό του εξοπλισμού υπάρχουν στη
σελίδα 4. Διαβάστε τις πριν αρχίσετε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Τα περιστρεφόμενα μέρη μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς. Να
είστε πολύ προσεκτικοί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Για να αποφύγετε γλίστρημα και πέσιμο της μπομπίνας
ηλεκτροδίου από την πλήμνη - ασφαλίστε την μπομπίνα με
την κόκκινη μπετούγια, όπως δείχνει η προειδοποιητική
ετικέτα που βρίσκεται δίπλα στην πλήμνη.
- 11 bc23dy
© ESAB AB 2011
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Στερεώστε τον εξοπλισμό, ειδικά εάν το έδαφος είναι
ανώμαλο ή έχει κλίση.
5.1
Εξαρτήματα σύνδεσης και ελέγχου
1
Διακόπτης τροφοδότησης δικτύου
8
Σύνδεση για το καλώδιο επιστροφής (-),
χαμηλής αυτεπαγωγής
2
Διακόπτης, ρύθμιση κατά προσέγγιση
9
Κουμπί επιλογής έναρξης ερπυσμού ON/OFF
3
Διακόπτης, ρύθμιση ακριβείας
10
4
Ενδεικτική λυχνία, παροχή ρεύματος
ΕΝΤΟΣ
Πορτοκαλί ενδεικτικό λαμπάκι,
υπερθέρμανση
EURO - βύσμα (για πιστόλι συγκόλλησης)
Σύνδεση για το καλώδιο επιστροφής (-),
υψηλής αυτεπαγωγής
11
Κουμπί για ρύθμιση της ταχύτητας
τροφοδότησης σύρματος
Διακόπτης για επιλογή 2/4 χρόνων
5
6
7
5.2
12
13
14
Κουμπί για ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης
καύσης
Ψηφιακό όργανο - V / A
Κουμπί για σημειακή συγκόλληση ON/OFF και χρονική ρύθμιση
Προστασία από υπερθέρμανση
Ένας διακόπτης υπερφόρτωσης παρέχει προστασία από υπερθέρμανση. Ο διακόπτης
επαναφέρεται αυτόματα μέχρι να ψυχθεί η μονάδα.
5.3
Σύνδεση αυτεπαγωγής
Υψηλότερη αυτεπαγωγή παράγει πιο ρευστή συγκόλληση και λιγότερα πιτσιλίσματα.
Χαμηλότερη αυτεπαγωγή παράγει σκληρότερο ήχο και σταθερό, συγκεντρωμένο τόξο.
- 12 bc23dy
© ESAB AB 2011
5.4
Αλλαγή πολικότητας
Το τροφοδοτικό παραδίδεται με το σύρμα συγκόλλησης συνδεδεμένο στον θετικό
πόλο. Ορισμένα σύρματα, όπως για παράδειγμα τα θωρακισμένα σωληνωτά
σύρματα συνιστώνται για συγκόλληση με αρνητική πολικότητα. Αρνητική πολικότητα
σημαίνει ότι το σύρμα συνδέεται στον αρνητικό πόλο και το καλώδιο επιστροφής στον
θετικό πόλο.
Ελέγξτε τη συνιστώμενη πολικότητα για το σύρμα συγκόλλησης που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε.
5.5
Πίεση τροφοδότησης σύρματος
Ξεκινήστε επιβεβαιώνοντας ότι το σύρμα κινείται ομαλά μέσω του οδηγού
σύρματος. Κατόπιν ρυθμίστε την πίεση των ράουλων πίεσης του τροφοδότη
σύρματος. Είναι σημαντικό η πίεση να μην είναι πολύ υψηλή.
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
εικ. 1
εικ 2
Για να ελέγξετε εάν έχει ρυθμιστεί σωστά η πίεση προώθησης, μπορείτε να
προωθήσετε το σύρμα πάνω σε ένα απομονωμένο αντικείμενο, π.χ. ένα ξύλινο
τεμάχιο.
Όταν κρατάτε το πιστόλι σε απόσταση περίπου 5 mm από το ξύλινο τεμάχιο (εικ. 1)
τα ράουλα προώθησης πρέπει να ολισθαίνουν.
Εάν κρατάτε το πιστόλι σε απόσταση περίπου 50 mm από το ξύλινο τεμάχιο, το
σύρμα πρέπει να προωθείται και να κάμπτεται (εικ. 2).
- 13 bc23dy
© ESAB AB 2011
5.6
Αντικατάσταση και εισαγωγή σύρματος
S
Ανοίξτε το πλευρικό κάλυμμα.
S
Αποσυνδέστε τον αισθητήρα πίεσης διπλώνοντάς τον προς τα πίσω. Τα
ρουλεμάν πίεσης θα σηκωθούν προς τα επάνω.
S
Ισιώστε 10-20 cm από το νέο σύρμα. Λιμάρετε την άκρη του σύρματος για να
αφαιρέσετε τυχόν εξογκώματα και αιχμές πριν το τοποθετήσετε στη μονάδα
τροφοδότησης σύρματος.
S
Βεβαιωθείτε ότι το σύρμα εισέρχεται σωστά στη λωρίδα των ρουλεμάν
τροφοδοσίας και στο ακροφύσιο εξόδου και τον οδηγό σύρματος.
S
Ασφαλίστε τον αισθητήρα πίεσης.
S
Κλείστε το πλευρικό κάλυμμα.
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή, αξιόπιστη λειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνονται από τον προμηθευτή παύουν να ισχύουν εάν ο
πελάτης ο ίδιος επιχειρεί οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν κατά το χρονικό διάστημα
της εγγύησης για να επισκευάσει οποιαδήποτε σφάλματα.
6.1
Επιθεώρηση και καθαρισμός
Τροφοδοτικό
Να ελέγχετε το τροφοδοτικό για συγκέντρωση σκόνης.
Το τροφοδοτικό θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με χρήση ξηρού, πεπιεσμένου αέρα
με μειωμένη πίεση. Αυτό θα πρέπει να γίνεται πιο συχνά σε βρώμικο περιβάλλον χρή­
σης.
Διαφορετικά, οι είσοδοι και έξοδοι αέρα ενδέχεται να φράξουν και να προκαλέσουν
υπερθέρμανση. Για να το αποφύγετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο
αέρα.
Το φίλτρο αέρα είναι προαιρετικό αξεσουάρ. Ο αριθμός παραγγελίας βρίσκεται στη
σελίδα 31.
Πιστόλι συγκόλλησης
S
Ο καθαρισμός και η αντικατάσταση των φθειρόμενων μερών του πιστολιού
συγκόλλησης θα πρέπει να γίνεται κατά τακτικά διαστήματα για να
επιτυγχάνεται τροφοδότηση του σύρματος χωρίς προβλήματα. Φυσάτε τακτικά
τον οδηγό του σύρματος και καθαρίζετε το άκρο επαφής.
- 14 bc23dy
© ESAB AB 2011
Αφαλός φρένου
Ο αφαλός ρυθμίζεται όταν παραδίδεται. Αν
απαιτείται επαναρύθμιση, ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες. Ρυθμίστε τον αφαλό του
φρένου έτσι ώστε το σύρμα να είναι λίγο χαλαρό
όταν σταματά η τροφοδότηση σύρματος.
S
Ρύθμιση της ροπής πέδησης:
S
Γυρίστε την κόκκινη χειρολαβή στην ασφαλισμένη θέση.
S
Βάλτε ένα κατσαβίδι μέσα στα ελατήρια στον αφαλό.
Γυρίστε τα ελατήρια δεξιά για να μειώσετε τη ροπή πέδησης.
Γυρίστε τα ελατήρια αριστερά για να αυξήσετε τη ροπή πέδησης.
Σημ: Γυρίστε το ίδιο και τα δύο ελατήρια.
7
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Πριν απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο σέρβις, δοκιμάστε τους παρακάτω ελέγχους.
Τύπος σφάλματος
Απουσία τόξου
Ενέργειες
S
S
S
Διακοπές στο ρεύμα
συγκόλλησης κατά τη
συγκόλληση
S
S
Ελέγξτε αν ο διακόπτης παροχής ρεύματος δικτύου βρίσκεται
στη θέση λειτουργίας.
Ελέγξτε ότι η παροχή ρεύματος συγκόλλησης και τα καλώδια
επιστροφής έχουν συνδεθεί σωστά.
Ελέγξτε ότι έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή για το ρεύμα.
Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί διακόπτης υπερθέρμανσης
(όπως υποδεικνύεται από την πορτοκαλί λυχνία στο μπροστινό
μέρος).
Ελέγξτε τις ασφάλειες της παροχής ρεύματος δικτύου.
Οι διακόπτες υπερθέρμανσης
ενεργοποιούνται συχνά
S
S
Ελέγξτε μήπως είναι φραγμένα τα φίλτρα αέρα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τα ονομαστικά στοιχεία
λειτουργίας του τροφοδοτικού (δηλαδή ότι δεν υπερφορτώνεται
η συσκευή).
Κακή απόδοση συγκόλλησης
S
Ελέγξτε ότι η παροχή ρεύματος συγκόλλησης και τα καλώδια
επιστροφής έχουν συνδεθεί σωστά.
Ελέγξτε ότι έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή για το ρεύμα.
Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά σύρματα συγκόλλησης.
Ελέγξτε τις ασφάλειες της παροχής ρεύματος δικτύου.
Ελέγξτε τη μονάδα τροφοδότησης σύρματος για να βεβαιωθείτε
ότι χρησιμοποιούνται οι σωστοί κύλινδροι και ότι η πίεση των
ρουλεμάν του τροφοδότη σύρματος έχουν ρυθμιστεί σωστά
S
S
S
S
- 15 bc23dy
© ESAB AB 2011
8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Η επισκευή και η εργασία στο ηλεκτρικό μέρος θα πρέπει να γίνονται από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της ESAB.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και φθειρόμενα μέρη της ESAB.
Tα Mig C280 PRO, Mig C340 PRO είναι κατασκευασμένα και δικμασμένα σύμφωνα
με τα διεθνή και ενρωπαΪκά στάνταρ 60974-1, 60974-5 και 60974-10 ) Aφού γίνει
συντήρηση ή επισκευή υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους του συντηρητή να βεβαιωθεί
ότι το προϊόν δεν παρεκλίνει από τις παραπάνω αναφερόμενες σταθερές.
Ανταλλακτικά μπορούν να παραγγέλλονται μέσω του πλησιέστερου σ' εσάς αντιπρο­
σώπου της ESAB, βλέπε την τελευταία σελίδα αυτής της δημοσίευσης.
- 16 bc23dy
© ESAB AB 2011
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 17 notes
Σχήμα σύνδεσης
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Mig C280, 380-415V
- 18 bc23e
© ESAB AB 2011
Mig C280, 380-415V
- 19 bc23e
© ESAB AB 2011
Mig C280, 230-500V
- 20 bc23e
© ESAB AB 2011
Mig C280, 230-500V
- 21 bc23e
© ESAB AB 2011
Mig C340, 380-415V
- 22 bc23e
© ESAB AB 2011
Mig C340, 380-415V
- 23 bc23e
© ESAB AB 2011
Mig C340, 230-500V
- 24 bc23e
© ESAB AB 2011
Mig C340, 230-500V
- 25 bc23e
© ESAB AB 2011
Οδηγίες σύνδεσης
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
230V / 380-415V / 440-460V / 500V
- 26 bc23c
© ESAB AB 2011
Mig C280 PRO, Mig C340 PRO
Αριθμός παραγγελίας
Ordering no.
ΑΡΙΘΜΌΣΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ
Type
Notes
0349 312 510 Origo™ Mig C280 PRO
380/400-415 V, 3~50 Hz, , with digital instrument
0319 312 540 Origo™ Mig C280 PRO
230/400-415/415/500V , 3~50 Hz; 230/440-460V , 3~60 Hz,
with digital instrument
0349 312 520 Origo™ Mig C280 PRO 4 WD 380/400-415 V, 3~50 Hz, with digital instrument
0349 312 530 Origo™ Mig C280 PRO 4 WD 230/400-415/415/500V , 3~50 Hz; 230/440-460V , 3~60 Hz,
with digital instrument
0349 312 550 Origo™ Mig C340 PRO
380/400-415 V, 3~50 Hz, with digital instrument
0349 312 560 Origo™ Mig C340 PRO
230/400-415/415/500V , 3~50 Hz; 230/440-460V , 3~60 Hz, with
digital instrument
0349 310 830 Origo™ Mig C340 PRO 4 WD 380/400-415 V, 3~50 Hz, with digital instrument
0349 312 570 Origo™ Mig C340 PRO 4 WD 230/400-415/415/500V , 3~50 Hz; 230/440-460V , 3~60 Hz, with
digital instrument
0349 300 531 Origo™ Mig C280 PRO /
Origo™ Mig C340 PRO
Spare parts list
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 27 bc23o
© ESAB AB 2011
Mig C280 PRO
Αναλώσιμα ανταλλακτικά
ΑναλΩσιμα ανταλλακτικΑ
(W. F. Mechanism 0455 890 888)
Item
Denomination
Ordering no.
A
Pressure roller
0455 907 001
B
Feed roller
0367 556 001
0367 556 002
0367 556 006
0367 556 004
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
0455 894 001
0455 889 001
0455 885 001
E
Outlet nozzle
0455 886 001
Notes
Ø 0.6-0.8mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 0.8-1.0mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0-1.2mm cored wire.
Ø 1.0-1.2mm Al wire.
Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire.
Steel, must be used together with item 0455 886 001.
Must be used together with item 0455 894 001,
for welding with Al wire.
Must be used together with item 0455 889 001.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires MUST be
used. It is recommended to use 3m long welding gun for aluminium wires, equipped with appropriate
wear parts.
- 28 bc23wa
© ESAB AB 2011
Mig C340 PRO
(W. F. Mechanism 0455 890 881)
Item
Denomination
Ordering no.
Notes
A
Pressure roller
0369 728 001
0466 262 001
Knurled
B
Feed roller
0369 557 001
0369 557 002
0369 557 003
0369 557 004
0369 557 006
Ø 0.6-0.8mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 0.8-1.0mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0-1.2mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0-1.2mm cored wire, knurled.
Ø 1.0-1.2mm Al wire.
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
0455 894 001
0455 889 001
0455 885 001
E
Outlet nozzle
0455 886 001
Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire.
Steel, must be used together with item 0455 886 001.
Must be used together with item 0455 894 001,
for welding with Al wire.
Must be used together with item 0455 889 001.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires MUST be
used. It is recommended to use 3m long welding gun for aluminium wires, equipped with appropriate
wear parts.
- 29 bc23wb
© ESAB AB 2011
Mig C280 PRO, Mig C340 PRO
(W. F. Mechanism 0459 000 884 & 0459 000 883)
Item
Denomination
Ordering no.
Notes
A
Feed / Pressure roller
0459 052 002
0459 052 003
0458 825 001
0458 825 002
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Ø 0.8-1.0 mm Fe, Ss & cored wire; V-groove
Ø 1.0-1.2mm Fe, Ss & cored wire; V-groove
V-groove, knurled.
Ø 1.2-1.4mm V-groove, knurled.
Ø 0.8-1.0mm Al wire, U-groove.
Ø 1.0-1.2mm Al wire, U-groove.
Ø 1.2-1.6mm Al wire, U-groove.
B
Gear adapter
0455 053 880
C
Drive gear
0455 052 001
D
Inlet nozzle
0455 049 001
0332 318 001
Ø 3.0mm plastic for 0.6-1.6mm Fe, Ss, AL, cored wire.
Ø 2.4mm steel.
E
Intermediate nozzle
0455 072 002
0456 615 001
Al wire.
F
Outlet nozzle
0469 837 880
0469 837 881
Ø 2.0mm steel for 0.6-1.6mm wire.
Ø 2.0mm plastic for 0.8-1.6mm Al wire.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires MUST be
used. It is recommended to use 3m long welding gun for aluminium wires, equipped with appropriate
wear parts.
- 30 bc23wc
© ESAB AB 2011
Mig C280 PRO, Mig C340 PRO
Aξεσουαρ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Digital meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 598
Transformer kit for CO2 heater . . . . . . . . . . .
0349 302 250
Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 599
Cable holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 303 362
Push - Pull KIT for Mig C340 . . . . . . . . . . . . .
0349 308 980
- 31 bc23a
© ESAB AB 2011
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising