ESAB | Mig 320 Origo™ | Instruction manual | ESAB Mig 320 Origo™ User manual

ESAB Mig 320 Origo™ User manual
HU
Origo™
Mig 320
Kezelési utasítások
0463 274 001 HU 20120822
Valid for serial no. 626-xxx-xxxx, 121-xxx-xxxx
-2-
1 BIZTONSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
A berendezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 MŰSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 TELEPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Helyszín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az alkatrészek összeszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A stabilizátor felszerelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektromos szerelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hálózati áramellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
9
9
10
5 ÜZEMELTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
5.2
5.3
Csatlakozó- és vezérlőeszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Túlhevülés elleni védelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Induktancia csatlakozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
12
6 KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Ellenőrzés és tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
7 HIBAKERESÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARTOZÉKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
13
13
14
18
19
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-3-
HU
1
BIZTONSÁG
Az ESAB hegesztőkészülék használói végső soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a
berendezést használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági
óvintézkedést betartson. A biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú
hegesztőkészülékre vonatkozó követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos
előírások mellett a következő ajánlásoknak kell eleget tenni:
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a hegesztőkészülék
működését. A hegesztőkészülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a
készüléket üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
Mindenkinek, aki a hegesztőkészüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
S a hegesztőkészülék működésével,
S a vészkapcsolók helyével,
S azok funkciójával,
S a vonatkozó biztonsági óvintézkedésekkel,
S a hegesztés menetével.
2.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
S illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
S a hegesztőív közelében mindenki használja a védőeszközöket.
3.
A munkahely legyen
S munkavégzésre alkalmas,
S huzatmentes,
4.
Egyéni védőeszközök
S Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
tűzálló védőruhát és a védőkesztyűket.
S Ne viseljenek laza ruhadarabokat, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
5.
Általános óvintézkedések
S Ellenőrizzük, hogy a visszavezető kábel csatlakozása rendben van-e.
S Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő dolgozhat.
S Jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék legyen kéznél.
S Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
FIGYELEM!
Ne használja a hegesztő berendezést befagyott csövek kiolvasztására!
ba51u1
-4© ESAB AB 2011
HU
FIGYELEM!
Ívhegesztés és vágás sérülésveszélyes lehet önre és környezetére. Legyen óvatos hegesztéskor
és vágáskor. Tartsa be a biztonsági előírásokat melyek a gyártó figyelmeztető szövegeire
épülnek.
ÁRAMÜTÉS - Halálos lehet
S
Az előírásoknak megfelelően kösse be és földelje a berendezést.
S
Ne nyúljon feszültség alatti részekhez vagy elektódákhoz csupasz kézzel vagy nedves
védőberendezéssel.
S
Szigetelje el önmagát a földtől és a munkadarabtól.
S
Biztosítson magának biztos munkahelyzetet.
FÜST ÉS GÁZ - Veszélyes lehet egészségére
S
Tartsa távol arcát a füsttől.
S
Szellőztessen és szivassa el a füstöt és gázt a munkakörnyezetből
ÍV - Megsértheti a szemet és égési sebet okozhat a bőrön
S
Óvja a szemét és testét. Használjon szűrőbetétes hegesztő pajzsot és viseljen védőöltözetet.
S
Védje a környezetét fallal vagy függönnyel.
TŰZVESZÉLY
S
Szikra tüzet okozhat. Ezért távolítson el minden éghetőt a munkakörnyezetből.
ZAJ - Erős zaj hallási sérülést okozhat
S
Védje a fülét. Használjon füldugót vagy más hallásvédőt.
S
Figyelmeztesse a környezetben tartózkodókat a veszélyre.
HIBA ESETÉN - Forduljon szakemberhez
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a bekötés és használatvétel előtt
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS KÖRNYEZETÉT!
VIGYÁZAT!
“Class A" osztályú berendezés nem használható lakókörnyezetben, ahol
a tápellátás a kisfeszültségű hálózaton keresztül biztosított. A vezetett,
valamint a sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
potenciális nehézséget okozhat “Class A" osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
VIGYÁZAT!
Figyelmesen olvassa el és ismerje meg a
használati útmutatót a hálózatra kapcsolás és a
használatbavétel előtt.
VIGYÁZAT!
Ez a termék kizárólag csak ívhegesztésre alkalmas.
ba51u1
-5© ESAB AB 2011
HU
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK
irányelvre és annak a nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az
elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket hasznos élettartamuk leteltével
újrahasznosító létesítményben kell elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy tájékoztatást szerezzen a
jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB forgalmazóhoz.
Az ESAB minden hegesztéshez szükséges védőeszközt és kiegészítőt kínál.
2
BEVEZETÉS
A Mig 320 fokozatkapcsolós áramforrás MIG/MAG hegesztéshez készült, amely
együtt használható a Feed 302 és a Feed 304.
Az áramforrások ventilátoros berendezések, túlhevülés elleni védelemmel.
A gép az áramot és a feszültséget kijelző mérőműszerrel van felszerelve.
Tartásfunkcióval rendelkezik és kalibrálható.
Az áramforrás különféle változatokban áll rendelkezésre, lásd a 18. oldalt.
A termékkel kapcsolatos ESAB tartozékok a 19. oldalon találhatók.
2.1
A berendezés
Az áramforrást az alábbi tartozékokkal együtt szállítjuk:
S
Hátom méteres testkábel bilinccsel
S
Gázpalacktartó
S
Vezetőcsap a huzaladagoló egységhez
S
Használati útmutató
ba51u1
-6© ESAB AB 2011
HU
3
MŰSZAKI ADATOK
Feszültség
Mig 320
230/400-415/500 V 3∼50 Hz 230/440-460 3∼60
Hz
Megengedett terhelés
100 %-os b.i. esetén
60 %-os b.i. esetén
30 %-os b.i. esetén
Beállítási tartomány (DC)
Üresjárási feszültség
Üresjárási áram
Hatékonyság max. áram esetén
Teljesítménytényező max. áram esetén
Szabályozó feszültség
Méretek HxSzxM
Tömeg
Üzemi hőmérséklet
195 A/24 V
250 A/27 V
320 A/30 V
40 A/16 V-320 A/30 V
16-40 V
200 W
75%
0.94
42 V, 50/60 Hz
840 x 425 x 830
111 kg
-10 °C-tól +40°C-ig
Szállítási hőmérséklet
-20-tól +55°C-ig
Védelmi osztály
IP 23
Alkalmazási besorolás
Működési ciklus
A működési ciklus százalékban kifejezve arra az időtartamra utal egy tízperces időszakon belül,
ameddig túlterhelés nélkül meghatározott terheléssel hegeszthet, illetve vághat. A működési ciklus
40 °C-ra van tervezve.
A burkolat osztályba sorolása
Az IP-kód a burkolat osztályba sorolását adja meg, vagyis a szilárd testek, illetve a víz behatolása
elleni védelmet. A berendezés IP23 védettségű, egyaránt alkalmas bel- és kültéri használatra.
Alkalmazási osztály
Az
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrás fokozottan veszélyes környezetben történő
használatra lett tervezve.
4
TELEPÍTÉS
A gép bekötését csak szakember végezheti.
VIGYÁZAT!
Ez a termék ipari használatra készült. Lakásban és irodai környezetben rádiófrekvenciás
vételi zavart okozhat. Az üzemeltető kötelessége, hogy megtegye a megfelelő
óvintézkedéseket.
4.1
Helyszín
A hegesztő áramforrást úgy kell elhelyezni, hogy semmi ne akadályozza a
hűtőlevegő áramlását a bemeneti és kimeneti nyílásokon keresztül.
ba51u1
-7© ESAB AB 2011
HU
4.2
Az alkatrészek összeszerelése
FIGYELEM!
Szállítás közben az áramforrás hátsó kerekei előre helyzetben vannak. Használat
előtt helyezze a kerekeket hátsó helyzetbe.
ba51u1
-8© ESAB AB 2011
HU
4.3
A stabilizátor felszerelése
Akkor szereljen fel stabilizátort, ha ellensúlyt telepítenek a gépre. A stabilizátor tartozék.
A rendelési szám a 19. oldalon található.
Figyelem!Ellensúly használata stabilizátor nélkül a gép felborulását
eredményezheti.
4.4
ba51u1
Elektromos szerelés
-9© ESAB AB 2011
HU
4.5
Hálózati áramellátás
Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelő feszültségre van-e
kapcsolva és megfelelő méretű biztosítékkal védett-e. Az
előírásoknak megfelelő védőföldelést kell kialakítani.
Adattábla a hálózatra kapcsolás adataival
Ajánlott biztosíték méret és minimális kábel keresztmetszet
Mig 320
Feszültség V
Áram A
100 %-os b.i. esetén
60%-os b.i. esetén
30%-os b.i. esetén
Kábel keresztmetszet mm2
Biztosíték, lassú A
3∼ 50 Hz
230
3∼ 50/60 Hz
400/415
3∼ 50 Hz
500
3∼ 60 Hz
230
3∼ 60 Hz
440/460
16
23
35
4x4
20
9
14
20
4 x 2,5
16
7
10
16
4 x 2,5
16
16
23
34
4x4
20
8
12
18
4 x 2,5
16
MEGJEGYZÉS: A fentiekben bemutatott kábel keresztmetszeti értékek és biztosíték méretek
megfelelnek a svéd előírásoknak. Lehet, hogy ezek az előírások más országokban nem
alkalmazhatók: ezért győződjön meg róla, hogy a kábel keresztmetszet és a biztosíték mérete
megfelel az adott országban érvényes előírásoknak.
ba51u1
- 10 © ESAB AB 2011
HU
5
ÜZEMELTETÉS
A berendezés kezelésére vonatkozó általános biztonsági előírások a 4. ol­
daltól olvashatók. Mielőtt beüzemelné a berendezést, olvassa végig!
FIGYELEM!
Rögzítse a berendezést, különösen akkor, ha a
talaj egyenetlen vagy ferde.
5.1
Csatlakozó- és vezérlőeszközök
1
2
Hálózati áramellátás főkapcsolója
Kapcsoló, precíz szabályozás
7
8
3
4
Kapcsoló, durva szabályozás
Jelzőlámpa, áramellátás bekapcsolva (BE)
9
10
5
Narancsszínű jelzőlámpa – Túlmelegedés
Digitális mérőeszköz - V/A
11
6
ba51u1
A testkábel bekötése (-), magas induktancia
A testkábel kábel bekötése (-), alacsony
induktancia
A hegesztőáram-kábel csatlakoztatása (+)
A huzaladagoló vezérlőkábelének
csatlakoztatása
MCB
- 11 © ESAB AB 2011
HU
5.2
Túlhevülés elleni védelem
A túlmelegedés elleni megszakító a túlmelegedés ellen véd. A megszakító automatiku­
san lenullázódik, amikor a berendezés lehűlt.
5.3
Induktancia csatlakozás
A nagyobb induktancia folyósabb hegesztést és kevesebb szikrát eredményez. A ki­
sebb induktanciát erőteljesebb hang kíséri, de stabil, koncentrált ívet eredményez.
6
KARBANTARTÁS
A rendszeres karbantartás fontos a biztonságos és megbízható működéshez.
A biztonsági lemezeket csak megfelelő villanyszerelői ismeretekkel (és engedéllyel)
rendelkező személyek távolíthatják el.
VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális időszak alatt.
6.1
Ellenőrzés és tisztítás
Áramforrás
S
Rendszeresen ellenőrizze, hogy az áramforrás nem szennyeződött-e.
S Az áramforrást rendszeresen, csökkentett nyomású, száraz sűrített levegővel
kell tisztára fúvatni. Szennyezett környezetben ezt gyakrabban kell elvégezni.
Egyébként a ház légbemenete és kimenete elzáródhat és túlmelegedést
okozhat. Ennek megelőzésére használjon légszűrőt.
A légszűrő tartozék. A rendelési szám megtalálható a 19. oldalon.
ba51u1
- 12 © ESAB AB 2011
HU
7
HIBAKERESÉS
Mielőtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenőrzési és
vizsgálati módszerekkel.
A hiba típusa
Intézkedés
S
S
Nincs ív
S
S
Hegesztés közben
megszakad a hegesztőáramellátás.
S
S
Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram munka- és testkábelei
helyesen legyenek csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy helyes áramérték legyen beállítva.
Ellenőrizze, hogy az MCB nem kapcsolt-e le.
Ellenőrizze, hogy a túlhevülést megakadályozó kapcsoló
működésbe lépett-e (világít-e az előlapon a narancsszínű
lámpa).
Ellenőrizze a fő áramforrás biztosítékait.
A hővédő biztosíték leolvad
gyakran működésbe lép
S
S
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve a légszűrők.
Győződjön meg arról, hogy nem lépték-e túl az áramforrásra
megadott határértékeket (azaz a berendezés nincs-e
túlterhelve).
Gyenge hegesztési
teljesítmény
S
Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram munka- és testkábelei
helyesen legyenek csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték legyen beállítva.
Ellenőrizze, hogy megfelelő elektródákat használ-e.
Ellenőrizze a fő áramforrás biztosítékait.
S
S
S
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB szerelő
végezhet.
Csak eredeti ESAB pótalkatrészeket és kopó alkatrészeket használjon.
A Mig 320 kialakítása és tesztelése az EN 60974-1 és az EN 60974-10 nemzetközi és
európai szabványok szerinti. A szervizelést vagy javítást végző szerviz feladata annak
ellenőrzése, hogy a termék még megfelel-e a felsorolt szabványoknak.
Pótalkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány
legutolsó oldalát.
ba51u1
- 13 © ESAB AB 2011
Kapcsolási rajz
Mig 320, 400 V
ba51e
- 14 © ESAB AB 2011
ba51e
- 15 © ESAB AB 2011
Mig 320, 230-500V
ba51e
- 16 © ESAB AB 2011
ba51e
- 17 © ESAB AB 2011
Mig 320
Rendelési szám
.
Ordering no.
Type
Notes
0349 312 600 Origo™ Mig 320
230/400-415/500 V, 3~50Hz , 230/400-460 V,
3~60Hz with digital instrument
0349 300 522 Origo™ Mig 320
Spare parts list
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
ba51o
- 18 © ESAB AB 2011
Mig 320
Tartozékok
ba51a
Feeder with capsulated bobbin
OrigoTM Feed 302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OrigoTM Feed 304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 116 781
0459 116 882
Digital meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 598
Transformer kit for CO2 heater . . . . . . . . . . .
0349 302 250
Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 599
Cable holders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 303 362
- 19 © ESAB AB 2011
Mig 320
Connection sets
Connection set 1,7m
Connection set 10m
Connection set 15m
Connection set 25m
Connection set 35m
ba51a
......................
......................
......................
......................
......................
0469 836 880
0469 836 881
0469 836 882
0469 836 883
0469 836 884
Stabilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 303 475
- 20 © ESAB AB 2011
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 21 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 22 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 23 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising