ESAB | Feed L304 M09 | Instruction manual | ESAB Feed L304 M09 User manual

ESAB Feed L304 M09 User manual
HU
Origo™ M08, Origo™ M09
Feed L302
Feed L304
Kezelési utasítások
0459 508 001 HU 091005
Valid for serial no. 620-xxx-xxxx
1 IRÁNYELV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BIZTONSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
A berendezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 MŰSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 TELEPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
Emelési utasítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 ÜZEMELTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Beköütések és vezérlő eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A funkció ismertetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huzaladagolási nyomás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A huzal cseréje és bevezetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az Feed L302 adagológörgő cseréje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az Feed L304 adagológörgő cseréje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
11
11
12
12
7 KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
7.1
Ellenőrzés és tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
8 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPÓ ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARTOZÉKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
15
17
18
22
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-2-
HU
1
IRÁNYELV
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Az ESAB AB, Welding Equiment, SE-695 81 Laxa, Svédország azt a nyilatkozatot adja, hogy a 620
gyártási számtól kezdődően a Feed L302/Feed L304 huzalelőtoló készülék kialakítása és ellenőrzése
megfelel a 2006/95/EK és a 2004/108/EGK irányelvekkel harmonizált EN 60974-5 és EN 60974-10
(Class A) szabványoknak.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2007-03-14
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
BIZTONSÁG
Az ESAB hegesztőkészülék használói végső soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a
berendezést használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági
óvintézkedést betartson. A biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú
hegesztőkészülékre vonatkozó követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos
előírások mellett a következő ajánlásoknak kell eleget tenni:
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a hegesztőkészülék
működését. A hegesztőkészülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a
készüléket üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
Mindenkinek, aki a hegesztőkészüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
S a hegesztőkészülék működésével,
S a vészkapcsolók helyével,
S azok funkciójával,
S a vonatkozó biztonsági óvintézkedésekkel,
S a hegesztés menetével.
2.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
S illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
S a hegesztőív közelében mindenki használja a védőeszközöket.
3.
A munkahely legyen
S munkavégzésre alkalmas,
S huzatmentes,
4.
Egyéni védőeszközök
S Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
tűzálló védőruhát és a védőkesztyűket. Megjegyzés! Huzalcsere alkalmával ne
használjon védőkesztyűt.
S Ne viseljenek laza ruhadarabokat, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
5.
Általános óvintézkedések
S Ellenőrizzük, hogy a visszavezető kábel csatlakozása rendben van-e.
S Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő dolgozhat.
S Jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék legyen kéznél.
S Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
bm38d1ua
-3-
HU
FIGYELEM!
Ívhegesztés és vágás sérülésveszélyes lehet önre és környezetére. Legyen óvatos hegesztéskor.
Tartsa be a biztonsági előírásokat melyek a gyártó figyelmeztető szövegeire épülnek.
ÁRAMÜTÉS - Halálos lehet
S
Az előírásoknak megfelelően kösse be és földelje a hegesztőgépet.
S
Ne nyúljon feszültség alatti részekhez vagy elektódákhoz csupasz kézzel vagy nedves
védőberendezéssel.
S
Szigetelje el önmagát a földtől és a munkadarabtól.
S
Biztosítson magának biztos munkahelyzetet.
FÜST ÉS GÁZ - Veszélyes lehet egészségére
S
Tartsa távol arcát a hegesztési füsttől.
S
Szellőztessen és szivassa el a hegesztési füstöt és gázt a munkakörnyezetből
ÍV - Megsértheti a szemet és égési sebet okozhat a bőrön
S
Óvja a szemét és testét. Használjon szűrőbetétes hegesztő pajzsot és viseljen védőöltözetet.
S
Védje a környezetét fallal vagy függönnyel.
TŰZVESZÉLY
S
Szikra tüzet okozhat. Ezért távolítson el minden éghetőt a munkakörnyezetből.
ZAJ - Erős zaj hallási sérülést okozhat
S
Védje a fülét. Használjon füldugót vagy más hallásvédőt.
S
Figyelmeztesse a környezetben tartózkodókat a veszélyre.
HIBA ESETÉN - Forduljon szakemberhez
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a bekötés és használatvétel előtt
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS KÖRNYEZETÉT!
Az ESAB minden hegesztéshez szükséges védőeszközt és kiegészítőt kínál.
FIGYELEM!
Ne használja a hegesztő berendezést befagyott csövek kiolvasztására!
VIGYÁZAT!
Ez a termék kizárólag csak ívhegesztésre alkalmas.
VIGYÁZAT!
“Class A" osztályú berendezés nem használható lakókörnyezetben, ahol
a tápellátás a kisfeszültségű hálózaton keresztül biztosított. A vezetett,
valamint a sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
potenciális nehézséget okozhat “Class A" osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
bm38d1ua
-4-
HU
VIGYÁZAT!
Figyelmesen olvassa el és ismerje meg a
használati útmutatót a hálózatra kapcsolás és a
használatbavétel előtt.
A villamos berendezéseket ne helyezze a kommunális hulladékba!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK
irányelvre és annak a nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel a
villamos berendezéseket hasznos élettartamuk leteltével külön-külön össze kell
gyűjteni és vissza kell szállítani egy környezetvédelmi szempontból megfelelő
újrahasznosító létesítménybe. A berendezés tulajdonosaként a helyi képviselőtől kell
információt szereznie az engedélyezett begyűjtő helyekről.
Ennek az EU irányelvnek az alkalmazásával javul a környezet minősége és az
emberi egészség.
3
BEVEZETÉS
Az Feed L302 és az Feed L304 huzaladagolót az Mig L405 áramforrással végzett
MIG/MAG hegesztéshez szánták.
Különféle változatokban állnak rendelkezésre, lásd az 17 oldalt.
A huzaladagolók használhatók az ESAB MarathonPact-n lévő huzallal vagy 300
mm-es átmérőjű huzalorsóval.
A huzaladagoló telepíthető az áramforrásnál, felfüggeszthető a munkahely fölé,
elhelyezhető tartókaron vagy a padlón, illetve használható tárcsakészlet nélkül.
A termékkel kapcsolatos ESAB tartozékok a 22. oldalon találhatók.
3.1
A berendezés
A huzaladagolókat használati utasítással és matricákkal szállítják.
4
MŰSZAKI ADATOK
Feed L302
Feed L304
Áramellátás
42 V, 50 -60 Hz
42 V, 50 -60 Hz
Energiafelvétel
150 VA
150 VA
Motor áram Imax
3,5 A
3,5 A
A beállítások adatai
A huzaladagolás sebessége
Kioltási idő
Ponthegesztési idő
1,5'2d22,0 m/perc
0'2d0,7 másodperc
-
1,5'2d22,0 m/perc
0'2d0,7 másodperc
0,2'2d5 másodperc
A hegesztőpisztoly csatlakozása
EURO
EURO
A huzalcséve maximális átmérője
300 mm
300 mm
Huzalátmérő
Fe
Ss
Al
Beles hegesztőpálca
0,6 -1,2 mm
0,6'2d1,2 mm
1,0'2d1,2 mm
0,8'2d1,2 mm
0,6'2d1,6 mm
0,6'2d1,2 mm
1,0'2d1,6 mm
0,8'2d1,6 mm
bm38d1ua
-5-
HU
Feed L302
Feed L304
Tömeg
12,6 kg
13,2 kg
Befoglaló méretek (h x sz x m)
569 x 259 x 355 mm
569 x 259 x 355 mm
Üzemi hőmérséklet
-10 ­ +40° C
-10 ­ +40° C
Védőgáz
max. nyomás
Gázok MIG/MAG hegesztés­
hez
5 bar
Gázok MIG/MAG hegesztés­
hez
5 bar
Hűtőközeg
max. nyomás
-
50% víz / 50% glikol
5 bar
Maximális megengedett terhelés
60%-os működési ciklus esetén 365 A
280 A
100%-os működési ciklus
esetén
A készülékház védettségi foka
alapváltozat
zárt csévetartóval*
MarathonPact-tal
365 A
280 A
IP2X
IP23
IP23
IP2X
IP23
IP23
* A tartozékokat lásd a 22 oldalon.
A takarólemez osztályba sorolása
Az IP-kód a takarólemez osztályba sorolását adja meg, vagyis a szilárd testek, illetve a víz
behatolása elleni védelmet. Az IP 2X jelű berendezés beltéri használatra szolgál.
A burkolat osztályba sorolása
Az IP-kód a burkolat osztályba sorolását adja meg, vagyis a szilárd testek, illetve a víz behatolása
elleni védelmet. A berendezés IP23 védettségű, egyaránt alkalmas bel- és kültéri használatra.
Bekapcsolási idő
A bekapcsolási idő 10 perces időszakra vetítve százalékban azt az időt fejezi ki, ami alatt
meghatározott terheléssel lehet hegeszteni. A működési ciklus 40° C-ig érvényes.
5
TELEPÍTÉS
A gép bekötését csak szakember végezheti.
VIGYÁZAT!
Ez a termék ipari használatra készült. Lakásban és irodai környezetben rádiófrekvenciás
vételi zavart okozhat. Az üzemeltető kötelessége, hogy megtegye a megfelelő
óvintézkedéseket.
bm38d1ua
-6-
HU
FIGYELEM!
Elektromos áram okozta jelentős veszélyt rejtő környezetben végzett hegesztés
esetén csak az ilyen környezetben használatra szánt áramforrás alkalmazható. Az
ilyen áramforrásokon a
szimbólum látható.
5.1
Emelési utasítások
Az emelőfül rendelési száma a(z) 22 oldalon található.
MEGJEGYZÉS! Amennyiben másfajta szerelvényt használnak, azt a huzaladagoló
felőli oldalon szigetelni kell.
6
ÜZEMELTETÉS
A berendezés kezelésére vonatkozó általános biztonsági előírások a 3.
oldaltól olvashatók. Mielőtt beüzemelné a berendezést, olvassa végig!
FIGYELEM!
Gondoskodjon róla, hogy működés közben a fedelek zárva legyenek.
FIGYELEM!
Az huzaldob lecsúszását a féktengelyagyról megelőz
endő: Zárja le az orsót a piros karral, a féktengelyagy
közelében elhelyezett figyelmeztető címke szerint!
FIGYELEM!
Forgó alkatrészek becsípési veszélyt jelentenek, legyen óvatos
bm38d1ua
-7-
HU
FIGYELEM!
Fennáll a felborulás veszélye, ha a huzaladagoló készüléket tehermetesítőre szereli.
Rögzítse a berendezést, különösen akkor, ha a talaj egyenetlen vagy ferde.
MEGJEGYZÉS! A berendezés mozgatásakor a rászerelt fogantyút ragadja meg.
Soha ne a hegesztőpisztolynál fogva húzza!
6.1
Beköütések és vezérlő eszközök
A vezérlőkábel bekötése
A vezérlőkábel bekötésekor fontos, hogy
a kábelt a teherhordó gumibetéttel
rögzítsék.
Gondoskodjon róla, hogy a fedél
megfelelően fel legyen csavarozva.
Feed L302
1
A huzaladagolási sebesség kiválasztó
gombja
4
A hegesztőkábel bekötése
2
A kioltási idő beállító gombja
5
Az erőforrástól kapott hegesztőáram
csatlakoztatása (OKC)
3
2 ütem / 4 ütem kapcsoló
6
A védőgáz csatlakoztatása
7
Az áramforrástól vezetett vezérlőkábel
csatlakoztatása
bm38d1ua
-8-
HU
Feed L304
1
Gomb a huzaladagolási
sebesség kiválasztásához
7
A hegesztőpisztolytól visszaérkező hűtővíz
bekötése ­ VÖRÖS
2
2/4-ütemű, a ponthegesztés, a hideg
huzaladagolás vagy a gázlefúvatás
aktiváló kapcsolója
8
KÉK csatlakozás, a hegesztőpisztolyhoz
vezetett hűtőközeget továbbító
3
A ponthegesztési idő beállító gombja
9
Az erőforrástól kapott hegesztőáram
csatlakoztatása (OKC)
4
A kioltási idő beállító gombja
10
A védőgáz csatlakoztatása
5
A fokozatos indítás KI / BE kapcsoló
gombja
11
Az áramforrástól vezetett vezérlőkábel
csatlakoztatása
6
A hegesztőpisztoly bekötése
MEGJEGYZÉS! A hűtővízbekötés csak egyes modelleknél áll rendelkezésre.
10
6.2
A funkció ismertetése
A huzaladagolás sebessége
Ezzel a kitöltő huzal megkívánt előtolási sebességét lehet megadni méter/percben.
2 ütem
2-ütemű hegesztés esetén a gázáram indulása után a huzaladagolás is beindul,
amikor a pisztoly kapcsolóját megnyomja. A hegesztési folyamat akkor ér véget,
amikor kioldja a hegesztőpisztoly kapcsolóját, a huzaladagoló leáll és megszűnik a
gázáram.
4 ütem
A 4 ütem esetén a gázáram akkor kezdődik, amikor megnyomják a hegesztőpisztoly
működtető kacsolóját, a huzaladagolás akkor indul, amikor azt elengedik. A
hegesztési folyamat addig tart, ameddig a kapcsolót újból megnyomják, ekkor leáll a
huzaladagolás és a gázáram akkor szűnik meg, amikor a kapcsolót elengedik.
bm38d1ua
-9-
HU
Ponthegesztés
Ponthegesztést akkor kell alkalmazni, amikor előre meghatározott időközönként
rövid, ismétlődő hegesztést hajt végre.
Amikor a működtető kapcsolót lenyomja, a nyomtatott áramkör által szabályozott
ideig megindul a gázáram. Ezután meghatározott ideig beindul a hegesztési
folyamat. Amikor a hegesztési folyamat kész, a gázáram leáll.
Hideg huzaladagolás
A hideg huzaladagolás a hegesztési feszültség és gázáram nélküli huzaladagolásra
szolgál.
A hideg huzaladagolás aktiválása: nyomja meg a működtető kapcsolót és a
huzaladagolás beindul.
Gáz kifúvatás
A gáz lefúvatás a gázáram mérésére vagy a gáztömlők átöblítésére szolgál, hogy
megtisztítsák azokat minden levegőtől és nedvességtől a hegesztés megkezdése
előtt. A gáz lefúvatást úgy végzik, hogy a feszültség és a huzaladagoló ki van
kapcsolva.
A gáz lefúvatás aktiválása: nyomja meg a működtető kapcsolót és a gáz lefúvatás
beindul.
Kioltási idő
A kioltási idő a huzal letörésének kezdetétől tart addig, amíg a tápegység lekapcsolja
a hegesztőáramot. Ha a kioltási idő túl rövid, a hegesztés befejezése után túl hosszú
huzal tekeredik le, ami azzal a veszéllyel jár, hogy beleragad a megszilárduló varrat
ömledékbe. Ha a kioltási idő túl hosszú, rövidebb lesz a letekeredett huzal, de
nagyobb lesz a veszélye annak, hogy a hegesztőív visszaugrik az érintkező csúcsra.
Fokozatos indítás
A fokozatos indítás azt jelenti, hogy a huzaladagolás 50%-kal lassabb, ameddig a
huzal elektromos kapcsolatba kerül a munkadarabbal; ekkor a sebesség a beállított
értékre nő.
bm38d1ua
- 10 -
HU
6.3
Huzaladagolási nyomás
Először is ellenőrizze hogy a huzal könnyen járjon a huzalvezetőben. Állítsa be
ezután a nyomást az adagoló görgőin. A nyomás ne legyen túl nagy.
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
1 ábra
2 ábra
Az adagolónyomás ellenőrzése elvégezhető a huzal adagolásával egy szigetelt
test, pl. egy fadarab felé.
Ha a pisztolyt kb. 5 mm-re tartja a fadarabtól (1 ábra), a görgőknek csúszni kell.
Ha a pisztolyt kb. 50 mm-re tartja a fadarabtól, a drótnak ki kell jönnie és
elgörbülnie (2 ábra).
6.4
A huzal cseréje és bevezetése
FIGYELEM!
Zúzódásos sérülés veszélye! Huzal, adagológörgők és huzalorsók cseréje
alkalmával ne használjon védőkesztyűt.
S
Nyissa fel az oldalsó panelt.
S
Visszahajtva kösse ki a nyomásérzékelőt; a nyomókar felhajlik.
S
Az új huzalból 10-20 cm-t egyengessen ki. Reszelje le a revéket és a éles
széleket a huzal végéről, mielőtt a huzalt beleillesztené a huzaladagolóba.
S
Ellenőrizze, hogy a huzal megfelelően illeszkedjen a huzaltovábbító vájatába és
az adagoló csúcsba, vagy a huzalvezetőbe.
S
Hajtsa le a nyomókart és rögzítse a nyomásérzékelőn.
S
Csukjuk be az oldalsó panelt.
bm38d1ua
- 11 -
HU
6.5
Az Feed L302 adagológörgő cseréje
S
S
S
Nyissa fel az oldalsó panelt.
Visszahajtva kapcsolja szét a nyomásérzékelőt (1).
Kapcsolja szét és távolítsa el az imbuszcsavart (2) és az
alátétet.
S Emelje ki az adagoló görgőt (3).
A telepítés során ismételje meg a fenti lépéseket, de
fordított sorrendben.
Vájatválasztás az adagológörgőkben
A kívánt vájathoz tartozó, méretbeállító jellel ellátott
adagológörgőt fordítsa maga felé.
6.6
Az Feed L304 adagológörgő cseréje
S
S
S
Nyissa fel az oldalsó panelt.
Visszahajtva kapcsolja szét a nyomásérzékelőt (1).
Az anyákat (3) lecsavarozva szereljük szét az
adagológörgőket (2) és húzzuk ki a görgőket.
A telepítés során ismételje meg a fenti lépéseket, de
fordított sorrendben.
Vájatválasztás az adagológörgőkben
A kívánt vájathoz tartozó, méretbeállító jellel ellátott
adagológörgőt fordítsa maga felé.
7
KARBANTARTÁS
A rendszeres karbantartás fontos a biztonságos és megbízható működéshez.
VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális időszak alatt.
7.1
Ellenőrzés és tisztítás
A huzaladagoló egység
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a huzaladagoló egység nem tömődött-e el a
szennyeződéstől.
S
Rendszeres időközönként meg kell tisztítani és cserélni kell a huzaladagoló
egység elhasználódó részeit, hogy a huzaladagolás zavarmentes legyen.
Megjegyzendő, hogy ha az előfeszítés túl erős, a nyomógörgő, az
adagológörgő és a huzalvezető túlzottan elkophat.
bm38d1ua
- 12 -
HU
A fékagy
A fékagyat a berendezés leszállításakor beállítják.
Ha utánállítás szükséges, kövessük az alábbi
utasításokat. Úgy állítsuk be a fékagyat, hogy a
huzaladagolás leállításakor a huzal kicsit laza
maradjon.
S
A féknyomaték beállítása:
S
A piros kart fordítsuk rögzített állásba.
S
Illesszük be a csavarhúzót a fékagyon lévő rugókba.
A féknyomaték csökkentéséhez az óramutató járásával azonos irányban
fordítsuk el a rugókat.
A féknyomaték növeléséhez az óramutató járásával ellentétes irányban
fordítsuk el a rugókat. MEGJEGYZÉS: Mindkét rugót azonos mértékben
fordítsuk el.
Hegesztőpisztoly
S
Rendszeres időközönként meg kell tisztítani és cserélni kell a hegesztőpisztoly
kopó részeit, hogy a huzaladagolás zavarmentes legyen. Rendszeresen
fúvassa ki a huzalvezetőt és tisztítsa meg az érintkező csúcsot.
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB szerelő
végezhet.
Csak eredeti ESAB pótalkatrészeket és kopó alkatrészeket használjon.
A Feed L302/Feed L304 kialakítása és tesztelése az 60974-5 és az 60974-10
nemzetközi és európai szabványok szerinti. A szervizelést vagy javítást végző szerviz
feladata annak ellenőrzése, hogy a termék még megfelel-e a felsorolt szabványoknak.
Pótalkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány
legutolsó oldalát.
bm38d1ua
- 13 -
p
- 14 -
Kapcsolási rajz
Feed L302
bm38e11a
- 15 -
Edition 091005
Feed L304
bm38e11a
- 16 -
Edition 091005
Feed L302, Feed L304
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
Type
0459 495 782 Wire feed unit
Origot Feed L302, M08
0459 495 882 Wire feed unit
Origot Feed L304, M09
0459 495 892 Wire feed unit
Origot Feed L304, M09 with water
cooling
0459 508 990 Spare parts list
bm38o11a
- 17 -
Edition 091005
Feed L302
Kopó alkatrészek
Item
Ordering no.
HM1
0455 889 001*
0455 894 001*
Insert tube
Insert tube
For Fe, Ss & cored wire
For Al wire
HM2
0455 886 001*
0455 885 001*
Outlet nozzle
Outlet nozzle
For Fe, Ss & cored wire
For Al wire
HM3
0455 898 001
0215 201 202
Screw
O-ring
(M5x12)
HM4
0455 881 001
Cover plate
HM5
Denomination
Notes
Screw
M4x12
HM6
0193 104 002
Washer
Ø16/5x1
HM7
0367 556 001
0367 556 002
0367 556 003
0367 556 004
Feed roller
Feed roller
Feed roller
Feed roller
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.6 - 0.8 mm, V groove
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.8 - 1.0 mm, V groove
For Fe, SS & cored wire Ø 1.0 - 1.2 mm, V groove
For Al wire, Ø 1.0 - 1.2 mm, U groove
HM8
0466 074 001
Insert tube
HM9
0455 906 001
Spacer sleeve
Included in item HM100
HM10
0455 907 001
Pressure roller
Flat, Included in item HM100
Nut
M8, Included in item HM100
HM11
HM12
0469 835 001
Pressure arm
Included in item HM100
HM13
0456 088 001
Shaft
Included in item HM100
HM14
0455 896 001
Spring
HM15
Nut
M10
HM16
0458 748 002
Insulating washer
HM17
0458 748 001
Insulating bushing
HM18
0156 602 001
0332 318 001
Inlet nozzle
Inlet nozzle
HM19
0191 496 114
Woodruff wedge
For Fe, Ss, Al & Cored wire, Ø 2 mm plastic for 0.6-1.6 mm
For Fe, Ss & Cored wire, Ø 2.4 mm steel for 1.2-2.0 mm
* Insert tube 0455 889 001 and outlet nozzle 0455 886 001 must be used together.
Insert tube 0455 894 001 and outlet nozzle 0455 885 001 must be used together.
PARTS SET
Item
Ordering no.
Denomination
HM100
0367 529 001
Pressure arm compl.
Notes
Includes item HM9, HM10, HM11, HM12 and HM13
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm38whm1
- 18 -
R0459
508/E091005/P24
Feed L302
bm38whm1
- 19 -
R0459
508/E091005/P24
Feed L304
HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HN1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
For Fe, Ss & cored wire
For Al Wire
HN2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
For Fe, Ss & cored wire, Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
For Al wire, Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
HN3
0191 496 114
Woodruff wedge
HN4
0459 440 001
Motor gear euro
HN5
Washer
Ø 16/5x1
HN6
Screw
M4x12
HN7
Screw
M6x12
HN8
Washer
Ø 12/6.4x1.5
HN9
0469 838 001
Cover
HN10
0458 722 880
Axle and Nut
HN11
0369 557 001
0369 557 002
0369 557 003
Feed roller
Feed roller
Feed roller
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.6 & 0.8 mm, V groove
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.8 & 1.0 mm, V groove
For Fe, Ss & cored wire, Ø 1.0 & 1.2 mm, V groove
0369 557 013
0369 557 011
0369 557 006
Feed roller
Feed roller
Feed roller
For Cored wire, Ø 1.4 & 1.6 mm, V-Knurled groove
For Al wire, Ø 0.8 & 0.9 mm, U groove
For Al wire, Ø 1.0 & 1.2 mm, U groove
HN12
0459 441 880
Gear adapter
HN13
0455 049 001
Inlet nozzle
HN14
0455 906 001
Spacer sleeve
HN15
0455 907 001
Pressure roller
HN16
0215 702 708
Locking washer
HN17
0459 518 001
Axel pressure roll
HN18
Nut
HN19
0458 748 002
Insulating washer
HN20
0458 748 001
Insulating bushing
HN21
0156 602 001
0332 318 001
Inlet nozzle
Inlet nozzle (HD)
Flat
M10
For Fe, Ss, Al & Cored wire, Ø 2 mm plastic for 0.6-1.6 mm
For Fe, Ss & Cored wire, Ø 2.4 mm steel for 1.2-2.0 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm38whn1
- 20 -
R0459
508/E091005/P24
Feed L304
bm38whn1
- 21 -
R0459
508/E091005/P24
Feed L302, Feed L304
Tartozékok
bm38a11a
1
Bobbin cover, plastic Ø 300mm . . . . . . . . . . . 0458 674 880
1
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Brake hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0146 967 881
1
2
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Wheel kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
- 22 -
R0459
508/E091005/P24
Feed L302, Feed L304
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Counter balance device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
(includes mast and counter balance)
Water kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 564 880
Connection set
Connection set 1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm38a11a
- 23 -
R0459
0459 532 880
0459 532 881
0459 532 882
0459 532 892
508/E091005/P24
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising