ESAB | Aristo 1000 AC/DC SAW | Instruction manual | ESAB Aristo 1000 AC/DC SAW User manual

ESAB Aristo 1000 AC/DC SAW User manual
HU
Aristo 1000
AC/DC SAW
Kezelési utasítások
0462 985 001 HU 20120605
Valid for serial no. 145-xxx-xxxx, 221-xxx-xxxx
-2-
1
2
3
4
BIZTONSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MŰSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TELEPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4
6
6
7
Emelési utasítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Helyszín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Példa a hegesztőkészülékre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kábelvezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hálózati áramellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
10
11
5 ÜZEMELTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5.1
5.2
5.3
5.4
Csatlakozások és vezérlő eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hegesztőkábel és a testkábel csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A szimbólumok ismertetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Túlhevülés elleni védelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
13
6 KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Hegesztő áramforrás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7 HIBAKERESÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ALKATRÉSZRENDELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEKÖTÉSI ÚTMUTATÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARTALÉKALKATRÉSZLISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARTOZÉKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
16
16
22
24
25
26
27
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-3-
HU
1
BIZTONSÁG
Az ESAB berendezés használói végső soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést
használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A
biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú berendezésre vonatkozó
követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos előírások mellett a következő ajánlásoknak
kell eleget tenni:
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a berendezés működését. A
berendezés szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket üzemeltető
sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
Mindenkinek, aki a hegesztőkészüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
S a hegesztőkészülék működésével,
S a vészkapcsolók helyével,
S azok funkciójával,
S a vonatkozó biztonsági óvintézkedésekkel,
S a hegesztés és vágás menetével.
2.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
S illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
S a hegesztőív közelében mindenki használja a védőeszközöket.
3.
A munkahely legyen
S munkavégzésre alkalmas,
S huzatmentes,
4.
Egyéni védőeszközök
S Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a tűzálló
védőruhát és a védőkesztyűket.
S Ne viseljenek laza ruhadarabokat, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami beakadhat
vagy égési sérülést okozhat.
5.
Általános óvintézkedések
S Ellenőrizzük, hogy a visszavezető kábel csatlakozása rendben van-e.
S Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő dolgozhat.
S Jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék legyen kéznél.
FIGYELEM!
Ne használja a hegesztő berendezést befagyott csövek kiolvasztására!
bb01du
-4© ESAB AB 2012
HU
FIGYELEM!
Ívhegesztés és vágás sérülésveszélyes lehet önre és környezetére. Legyen óvatos hegesztéskor
és vágáskor. Tartsa be a biztonsági előírásokat melyek a gyártó figyelmeztető szövegeire
épülnek.
ÁRAMÜTÉS - Halálos lehet
S
Az előírásoknak megfelelően kösse be és földelje a berendezést.
S
Ne nyúljon feszültség alatti részekhez vagy elektódákhoz csupasz kézzel vagy nedves
védőberendezéssel.
S
Szigetelje el önmagát a földtől és a munkadarabtól.
S
Biztosítson magának biztos munkahelyzetet.
FÜST ÉS GÁZ - Veszélyes lehet egészségére
S
Tartsa távol arcát a füsttől.
S
Szellőztessen és szivassa el a füstöt és gázt a munkakörnyezetből
ÍV - Megsértheti a szemet és égési sebet okozhat a bőrön
S
Óvja a szemét és testét. Használjon szűrőbetétes hegesztő pajzsot és viseljen védőöltözetet.
S
Védje a környezetét fallal vagy függönnyel.
TŰZVESZÉLY
S
Szikra tüzet okozhat. Ezért távolítson el minden éghetőt a munkakörnyezetből.
ZAJ - Erős zaj hallási sérülést okozhat
S
Védje a fülét. Használjon füldugót vagy más hallásvédőt.
S
Figyelmeztesse a környezetben tartózkodókat a veszélyre.
HIBA ESETÉN - Forduljon szakemberhez
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a bekötés és használatvétel előtt
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS KÖRNYEZETÉT!
VIGYÁZAT!
Figyelmesen olvassa el és ismerje meg a
használati útmutatót a hálózatra kapcsolás és a
használatbavétel előtt.
VIGYÁZAT!
Ez a termék kizárólag csak ívhegesztésre alkalmas.
VIGYÁZAT!
“Class A" osztályú berendezés nem használható lakókörnyezetben, ahol
a tápellátás a kisfeszültségű hálózaton keresztül biztosított. A vezetett,
valamint a sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
potenciális nehézséget okozhat “Class A" osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
Az ESAB minden hegesztéshez szükséges védőeszközt és kiegészítőt kínál.
bb01du
-5© ESAB AB 2012
HU
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK
irányelvre és annak a nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az
elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket hasznos élettartamuk leteltével
újrahasznosító létesítményben kell elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy tájékoztatást szerezzen a
jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB forgalmazóhoz.
2
BEVEZETÉS
Az Aristo 1000 olyan hegesztő áramforrás, amelyet egyenárammal (DC) vagy
váltakozó árammal (AC) végzett, nagy termelékenységű, fedettívű hegesztéshez
terveztek. Az áramforrás számos beállítási lehetőséget kínál azok számára, akik
optimalizálni kívánják a hegesztési folyamatot.
A hegesztő áramforrást PEK vezérlőegységgel együtt használják, és a hegesztési
folyamat paramétereit ezen keresztül szabályozzák.
Az áramforrás az ESAB A2 / A6 rendszerének része, ami azt jelenti, hogy e rendszer
legtöbb eleme az Aristo 1000-rel is használható.
Az elemek a következők:
S
Hegesztő traktorok
S
Oszlop és gém
S
Hegesztőfejek
S
Pozícionáló berendezés
S
Közös nyomonkövető berendezés
S Fluxkezelő rendszerek.
A termékkel kapcsolatos ESAB tartozékok a 27. oldalon találhatók.
3
MŰSZAKI ADATOK
Aristo 1000
Hálózati feszültség
380 - 575 V, $10%, 3∼ 50/60 Hz
Hálózati áramellátás
Ssc min 6,7 MVA
Primer áramfelvétel
Imax 86 A
Beállítási tartomány
14 - 50 V / 0 - 1000 A
Megengedett terhelés
100%-os eszközkihasználtság esetén
1000 A / 44 V
Teljesítménytényező maximális áram esetén
0,93
Hatékonyság maximális áram esetén
85 %
Üresjárási feszültség VRD U0 max esetén
121 V, egyenáram
Észlelhető teljesítmény maximális áram esetén
58,1 kVA
Aktív teljesítmény maximális áram esetén
52,0 kW
Terhelés nélküli áramfelvétel
200 W
bb01du
-6© ESAB AB 2012
HU
Aristo 1000
Üzemi hőmérséklet
-10-től +40° C-ig
Szállítási hőmérséklet
-20-től +55° C-ig
Befoglaló méretek, h x sz x m
865 x 610 x 1320 mm
Tömeg
330 kg
Szigetelési osztály
H
A burkolat osztályba sorolása
IP 23S
Alkalmazási osztály
Működési ciklus
A működési ciklus százalékban kifejezve arra az időtartamra utal egy tízperces időszakon belül,
ameddig túlterhelés nélkül meghatározott terheléssel hegeszthet, illetve vághat. A működési ciklus
40 °C-ra van tervezve.
A burkolat osztályba sorolása
Az IP kód a készülékház érintésvédelmi osztályát jelöli, vagyis a szilárd testek és a víz behatolása
elleni védelem mértékét. Az IP 23S jelű készüléket kültéri és beltéri használatra tervezték; csapa­
dék esetén azonban nem üzemeltethető.
Alkalmazási osztály
Az
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrás fokozottan veszélyes környezetben történő
használatra lett tervezve.
Hálózati illesztés, Ssc min
A rövidzárási áram minimális teljesítménye az IEC 61000-3-12 szerint.
4
TELEPÍTÉS
A gép bekötését csak szakember végezheti.
Az áramforrást szakembernek kell kalibrálnia.
FIGYELEM!
A telepítést szimmetrikus 3-fázisos rendszerben, biztonsági földeléssel kell végezni.
Állandó telepítésre tervezve.
Megjegyzés!
A villamos hálózatra vonatkozó követelmények
A primer áramot a villamos hálózatból nyerő nagy teljesítményigényű berendezés befolyásolhatja a
hálózatban a feszültség minőségét. Ezért egyes berendezéstípusok esetén (lásd a műszaki
adatokat) csatlakozási korlátozásokat vagy követelményeket kell alkalmazni a villamos hálózat
csatlakozási pontjának maximális megengedett hálózati impedanciájára vagy a szükséges
minimális hálózati teljesítményre vonatkozóan. Ebben az esetben a berendezés telepítője vagy
használója felelős azért, hogy szükség esetén a hálózat üzemeltetőjével való konzultáció révén is
biztosítsa, hogy a berendezés csatlakoztatható legyen.
Megjegyzés!
Az áramforás generátorhoz is csatlakoztatható. További információért forduljon az engedéllyel
rendelkező ESAB szakszerviz személyzetéhez.
bb01du
-7© ESAB AB 2012
HU
4.1
Emelési utasítások
4.2
Helyszín
FIGYELEM!
Rögzítse a berendezést, különösen akkor, ha a
talaj egyenetlen vagy ferde.
A hegesztő áramforrást úgy kell elhelyezni,
hogy a hűtőlevegő bemeneti vagy kimeneti
nyílásai ne legyenek elzárva, és legalább 250
mm távolság legyen körben a berendezés körül.
Az áramforrás padlózatra történő telepítése
esetén lásd a lyukkiosztás szerinti
méreteket a 23. oldalon.
bb01du
-8© ESAB AB 2012
HU
4.3
Példa a hegesztőkészülékre
1
Hegesztőfej
5
Testkábel
9
Mérőkábel, sebesség
2
Vezérlőegység
6
Mérőkábel, munkadarab
10
Motorkábel
3
Vezérlőkábel
7
Munkadarab
11
Mérőkábel, hegesztő
feszültség
4
Hegesztő áramforrás
8
Hegesztő kábel
bb01du
-9© ESAB AB 2012
HU
4.4
3
Kábelvezetés
Vezérlőkábel
5
Testkábel
6
Mérőkábel,
munkadarab
8
Hegesztő kábel
A kábelek útválasztásával kapcsolatos további információt lásd a 17. és a további
oldalakon.
bb01du
- 10 © ESAB AB 2012
HU
4.5
Hálózati áramellátás
FIGYELEM!
A hegesztő áramforrás szállításkor 400 V-ra van csatlakoztatva. Más hálózati feszültség
esetén a 24. oldalon szereplő bekötési utasítások szerint kössék át a csatlakozó terminált.
10 Nm forgatónyomatékkal húzza meg az A jelű csavarokat. Ügyeljen rá, hogy a B
jelű műanyag védőelem továbbra is laza legyen.
Ellenőrizze, hogy a hegesztő áramforrás megfelelő hálózati
feszültségre van-e kapcsolva és megfelelő méretű
biztosítékkal védett. Az előírásoknak megfelelő védőföldelést
kell kialakítani.
Adattábla a hálózatra kapcsolás adataival
Ajánlott biztosítékméretek
Aristo 1000
50/60 Hz egyenáramú hegesztés esetén
Hálózati feszültség
380V
400V
415V
440V
460V
500V
550V
575V
Fázisáram I1eff
86A
82A
79A
74A
71A
66A
59A
57A
Biztosíték túláram-védelem
100A
100A
80A
80A
80A
80A
63A
63A
Megjegyzés! A fentiekben bemutatott biztosítékméretek a svéd előírásoknak felelnek meg. A
hegesztő áramforrást a vonatkozó nemzeti rendeletekkel összhangban kell használni.
bb01du
- 11 © ESAB AB 2012
HU
5
ÜZEMELTETÉS
A berendezés kezelésére vonatkozó általános biztonsági előírások a 4. ol­
daltól olvashatók. Mielőtt beüzemelné a berendezést, olvassa végig!
5.1
Csatlakozások és vezérlő eszközök
1
Gomb a vezérlés beállításához*
7
Fekete csatlakozás a mérőkábelhez,
munkadarabhoz
2
Narancszínű hibajelző lámpa
8
Biztosíték
3
Nyomja meg a fehér BE gombot
9
Vörös csatlakozás a mérőkábelhez,
hegesztőfejhez
4
Nyomja meg a fekete KI gombot
10
A testkábel bekötése
5
Csatlakozás a PEK vezérlőegységhez
11
A hegesztőáram kábelének
csatlakoztatása a hegesztőfejhez
6
Csatlakozás a szervizeszközhöz
12
Csatlakozás a hálózati kábelhez
13
Kábelvezető a jelkábelek számára
*) A gombnak három funkciója van:
S 1. állás, a hálózati feszültség BE- / KIkapcsolása a távvezérlő egységről
S 2. állás, BE- / KIkapcsolás blokkolva
S 3. állás, BE- / Kikapcsolás szabályozása a 3. és 4. gombbal
bb01du
- 12 © ESAB AB 2012
HU
5.2
A hegesztőkábel és a testkábel csatlakoztatása
Ügyeljen rá, hogy a hegesztő és a testkábelek az ábra szerint legyenek
csatlakoztatva.
5.3
A szimbólumok ismertetése
Áramforrás BE
Áramforrás KI
Távvezérlés start
Helyi vezérlés az
áramforrásról
Hibajelzés
5.4
Túlhevülés elleni védelem
A hegesztő áramforrás túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik, amely akkor lép
működésbe, ha a hőmérséklet túl magas lesz. Ha ez bekövetkezik, a a hegesztő
áram megszakad és a sárga jelzőlámpa világítani kezd. Egy hibakód jelenik meg a
vezérlőegység (PEK) beállítópanelen.
A túlhevülés elleni védelem automatikusan lenullázódik, és a hegesztési folyamat
újraindítható, amikor a hőmérséklet lecsökkent.
bb01du
- 13 © ESAB AB 2012
HU
6
KARBANTARTÁS
A biztonságos, megbízható működés érdekében fontos a rendszeres karbantartás.
Csak megfelelő képzettségű (jogosult) személy veheti le a hegesztő berendezés
burkolatát a gép bekötésekor, szervizelésekor, karbantartásakor vagy javításakor.
VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális időszak alatt.
6.1
Hegesztő áramforrás
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hegesztő áramforrás szellőző nyílásai nem
tömődtek el a szennyeződéstől.
A tisztítás gyakorisága, és az alkalmazandó módszer a következőktől függ:
S
a hegesztési folyamattól,
S
az üzemidőtől,
S
az elhelyezkedéstől,
S a környezettől.
Az áramforrást rendszeresen, csökkentett nyomású, száraz sűrített levegővel kell
tisztára fúvatni. Lásd 21. oldal. Szennyezett környezetben ezt gyakrabban el kell
végezni.
Az elzáródott vagy eltömődött légbemenetek vagy kimenetek túlmelegedést
eredményezhetnek. A porszűrő rendelési számát lásd a 26. oldalon.
bb01du
- 14 © ESAB AB 2012
HU
A porszűrő cseréje és tisztítása
1. Az ábra szerint vegye ki a porszűrőt.
2. Sűrített levegővel (csökkentett nyomással) fúvassa át a szűrőt.
3. Illessze vissza a szűrőt.
Ellenőrizze, hogy a legfinomabb lyukú szűrő nézzen a rács felé.
A légszűrő cseréje és tisztítása
1. Az ábra szerint oldja ki a légszűrő rögzítését.
2. Vízzel-szappannal tisztítsa meg a szűrőt.
3. Illessze vissza a szűrőt.
bb01du
- 15 © ESAB AB 2012
HU
7
HIBAKERESÉS
Mielőtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenőrzési és
vizsgálati módszerekkel:
A hiba típusa
A hiba megszüntetésére tett intézkedés
S
S
Nincs ív
S
S
Hegesztés közben megszakad a
hegesztőáram.
S
S
A hőkioldó gyakran működésbe lép.
S
S
S
S
Gyenge hegesztési teljesítmény
S
S
S
8
Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy a hegesztő és a testkábelek helyesen
vannak-e csatlakoztatva?
Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték legyen beállítva.
Ellenőrizze a villamos hálózat biztosítékait.
Ellenőrizze, hogy a hőkioldó működésbe lépett-e
(megjelent-e egy hibakód a vezérlőmodul panelén).
Ellenőrizze a villamos hálózat biztosítékait.
Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a légszűrő.
Győződjön meg róla, hogy nem lépték-e túl a hegesztő
áramforrásra megadott határértékeket (azaz a
berendezés nincs-e túlterhelve).
Ellenőrizze, hogy a hegesztő áramforrás nem tömődött-e
el a szennyeződéstől.
Ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet.
Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram munka- és testkábelei
helyesen legyenek csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték legyen beállítva.
Ellenőrizze, hogy a helyes szűrőanyag (huzal és por)
legyen használva.
ALKATRÉSZRENDELÉS
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB szerelő
végezhet.
Csak eredeti ESAB pótalkatrészeket és kopó alkatrészeket használjon.
A Aristo 1000 kialakítása és tesztelése az IEC-/EN 60974-1 és az IEC-/EN 60974-10
nemzetközi és európai szabványok szerinti. A szervizelést vagy javítást végző szerviz
feladata annak ellenőrzése, hogy a termék még megfelel-e a felsorolt szabványoknak.
Pótalkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány
legutolsó oldalát.
bb01du
- 16 © ESAB AB 2012
bb01cable
- 17 © ESAB AB 2012
bb01cable
- 18 © ESAB AB 2012
bb01cable
- 19 © ESAB AB 2012
bb01cable
- 20 © ESAB AB 2012
Tisztítás
bb01clean
- 21 © ESAB AB 2012
Kapcsolási rajz
bb01e
- 22 © ESAB AB 2012
bb01as
- 23 © ESAB AB 2012
Bekötési útmutatás
bb01c
- 24 © ESAB AB 2012
Aristo 1000 AC/DC SAW
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
Type
0462 100 880 Welding power source
Aristoâ 1000 AC/DC SAW
0740 800 205 Service manual
Aristoâ 1000 AC/DC SAW
0459 839 050 Spare parts list
Aristoâ 1000 AC/DC SAW
0740 801 030 Installation manual
For tandem and parallel connection of
Aristo 1000 AC/DC SAW
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
bb01o
- 25 © ESAB AB 2012
Aristo 1000 AC/DC SAW
Tartalékalkatrészlista
Qty
Ordering no.
3
0458 398 003
Filter
1
0441 828 003
Airfilter
bb01s
Denomination
- 26 -
© ESAB AB 2012
Aristo 1000 AC/DC SAW
Tartozékok
Control unit PEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 504 880
Joint tracking unit GMH . . . . . . . . . . . .
0460 503 881
Control unit for motorised slides PAV 0460 502 881
bb01a
Welding automat A6 Mastertrac . . . . .
0461 235 880
Welding head A6 SF F1 SAW . . . . . . . .
0449 270 900
- 27 -
© ESAB AB 2012
Aristo 1000 AC/DC SAW
Flux recovery unit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0148 140 880
For more information regarding components for the A2 / A6 system see separate
brochures.
bb01a
- 28 -
© ESAB AB 2012
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 29 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 30 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 31 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising