ESAB | Aristo 1000 AC/DC SAW | Instruction manual | ESAB Aristo 1000 AC/DC SAW Navodila za uporabo

ESAB Aristo 1000 AC/DC SAW Navodila za uporabo
SI
Aristo 1000
AC/DC SAW
Priročnik z navodili
0462 985 001 SI 20120605
Valid for serial no. 145-xxx-xxxx, 221-xxx-xxxx
-2-
1
2
3
4
VARNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4
6
6
7
Navodila za dvigovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primer varilne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napeljava kablov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omrežno napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
10
11
5 DELOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5.1
5.2
5.3
5.4
Priključki in krmilne naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključitev varilnega in povratnega kabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legenda simbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaščita pred pregrevanjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
13
6 VZDRŽEVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6.1
Varilni transformator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7 UGOTAVLJANJE NAPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 NAROČANJE REZERVNIH DELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEZALNA SHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAVODILA ZA SESTAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
22
23
NAVODILA ZA PRIKLJUČITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŠTEVILKA ZA NAROČANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEZNAM NADOMESTNIH DELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
26
27
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCv
-3-
SI
1
VARNOST
Osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, morajo upoštevati vse ustrezne varnostne
ukrepe. Varnostni ukrepi morajo ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg
standardnih predpisov za varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem varilne
opreme. Nepravilno upravljanje opreme lahko nevarnost ter kot posledico telesne poškodbe delavca
in škodo na opremi.
1.
Vsak, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
S njenim upravljanjem;
S namestitvijo varnostnih stikal;
S njihovim delovanjem;
S ustreznimi varnostnimi ukrepi;
S varilnim postopkom.
2.
Operater mora zagotoviti, da:
S ob zagonu opreme na njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene osebe;
S ob vzpostavitvi obloka nihče od navzočih ni nezaščiten.
3.
Delovno mesto mora biti:
S ustrezno za dela, za katera je predvideno;
S zaščiteno pred prepihom.
4.
Osebna zaščitna oprema
S Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna očala,
ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
S Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakršni so šali, verižice, prstani ipd., saj jih lahko
oprema zagrabi ali pa povzročijo opekline..
5.
Splošna varnostna opozorila
S Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
S Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen električar.
S Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
OPOZORILO!
Vrteči se deli vas lahko poškodujejo; bodite zelo pazljivi.
-4bb01dv
© ESAB AB 2012
SI
OPOZORILO
Obločno varjenje in rezanje je lahko nevarno za vas in vašo okolico. Bodite previdni pri varjenju in
rezanju. Upoštevajte varnostne ukrepe na podlagi navodil proizvajalca.
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA - Lahko je smrtno nevaren.
S
Varilni aparat namestite in ozemljite v skladu z ustreznimi standardi.
S
Delov pod električno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo kožo, mokrimi rokavicami ali mokrimi
oblačili.
S
Izolirajte se od mase in obdelovanca.
S
Poskrbite za primerne delovne pogoje.
DIM IN PLINI - Lahko so škodljivi za zdravje
S
Držite glavo zunaj dosega hlapov.
S
Prezračujte, odvajajte pline in dim z delovnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA - Lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
S
Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno varilno masko z zaščitnim steklom in nosite zaščitno
obleko.
S
Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zavesami.
NEVARNOST POŽARA
S
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini ni nikakršnih vnetljivih snovi.
HRUP - Premočan hrup lahko poškoduje sluh.
S
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito slušnih organov.
S
Osebe v okolici opozorite na nevarnost.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA - Ob morebitnem nepravilnem delovanju pokličite na pomoč
strokovnjaka.
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite in preučite priročnik z navodili.
ZAŠČITITE SEBE IN OKOLICO!
POZOR!
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite
in preučite priročnik z navodili.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen izključno za obločnemu varjenju.
POZOR!
Oprema "Class A" ni namenjena uporabi v stanovanjskih prostorih, kjer
električno energijo zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri zagotavljanju elektromagnetne
združljivosti opreme "Class A" zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
ESAB vam ponuja vsa potrebna zaščitna sredstva in pribor za varjenje.
-5bb01dv
© ESAB AB 2012
SI
Elektronsko opremo zavrzite v ustanovi za recikliranje!
Evropska Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi ter njeni
uvedbi v nacionalno zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno
predelavo električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da pridobite informacije o odobrenih
zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca ESAB.
2
UVOD
Aristo 1000 je varilni transformator, namenjen za velikoserijsko varjenje z zakritim
oblokom z enosmernim tokom (DC) ali izmeničnim tokom (AC). Transformator nudi
široke možnosti nastavitev uporabnikom, ki želijo optimizirati proces varjenja.
Varilni transformator se uporablja skupaj s krmilno enoto PEK, s katero se upravljajo
parametri varilnega procesa.
Varilni transformator je del sistema A2/A6 proizvajalca ESAB, kar pomeni, da je
mogoče s transformatorjem Aristo 1000 uporabljati večino komponent tega sistema.
Komponente, kot so npr.:
S
Naprave za pomikanje pri varjenju
S
Steber in ročica
S
Varilne glave
S
Oprema za pozicioniranje
S
Oprema za sledenje spoju
S
Sistemi za upravljanje fluksa
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan na strani 27.
3
TEHNIČNI PODATKI
Aristo 1000
Omrežna napetost
380–575 V, $10 %, 3∼ 50/60 Hz
Omrežno napajanje
Ssc min 6,7 MVA
Primarni tok
Imaks 86 A
Območje nastavitve
14 - 50 V / 0 - 1000 A
Dovoljena obremenitev
100-odstotni obratovalni cikel
1000 A / 44 V
Faktor moči pri maksimalnem toku
0,93
Izkoristek pri maksimalnem toku
85 %
Napetost odprtega tokokroga z VRD U0 maks
121 VDC
Navidezna moč pri maksimalnem toku
58,1 kVA
Aktivna moč pri maksimalnem toku
52,0 kW
Poraba v praznem teku
200 W
-6bb01dv
© ESAB AB 2012
SI
Aristo 1000
Delovna temperatura
od –10 do +40 ° C
Temperatura pri transportu
od –20 do +55 ° C
Mere, d x š x v
865 x 610 x 1320 mm
Masa
330 kg
Razred izolacije
H
Razred ohišja
IP 23S
Razred uporabe
Obratovalni cikel
Obratovalni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete variti
ali rezati z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Razmerje vklopa velja pri temperaturi
40° C.
Razred zaščite ohišja
Koda IP označuje razred ohišja, tj. njegovo zaščito pred vodo in trdnimi delci. Oprema z oznako IP
23S je namenjena za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem, vendar je ne smete uporabljati v
dežju.
Razred uporabe
Znak
pomeni, da je varilni transformator projektiran za uporabo na območjih z večjimi
tveganji v zvezi z električnim tokom.
Omrežni priključek, Ssc min
Najmanjša kratkostična moč omrežja v skladu z IEC 61000-3-12.
4
NAMESTITEV
Namestiti ga sme samo strokovnjak.
Varilni transformator mora umeriti strokovnjak.
OPOZORILO!
Priključite ga na 3-fazni sistem, simetričen glede na zaščitno ozemljitev.
Namenjen je za fiksno namestitev.
Opomba!
Zahteve glede omrežnega priključka
Močnostna električna oprema lahko zaradi primarnega toka, ki ga odjema iz omrežnega priključka,
vpliva na kakovost električne energije v omrežju. Zato lahko za nekatere vrste opreme veljajo
priključne omejitve glede največje dovoljene omrežne impedance ali zahtevane najmanjše
zmogljivosti na priključni točki na javno omrežje (glejte tehnične podatke). V takih primerih mora
montažer oziroma uporabnik opreme, po potrebi ob posvetovanju z operaterjem distribucijskega
omrežja, preveriti, ali je opremo mogoče priključiti.
Opomba!
Varilni transformator je lahko priključen na napajanje z generatorjem. Za podrobnejše informacije
se obrnite na pooblaščeno servisno osebje ESAB.
-7bb01dv
© ESAB AB 2012
SI
4.1
Navodila za dvigovanje
4.2
Mesto
OPOZORILO!
Pritrdite opremo - zlasti na neravni ali nagnjeni
podlagi.
Varilni transformator postavite tako, da
dovodne in odvodne odprtine za hladilni
zrak niso zaslonjene; z vseh strani mora biti
okoli njega vsaj 250 mm prostora.
Pri nameščanju varilnega transformatorja
na tla upoštevajte mere vzorca lukenj na
strani 23.
-8bb01dv
© ESAB AB 2012
SI
4.3
Primer varilne opreme
1
Varilna glava
5
Povratni kabel
9
Merilni kabel, hitrost
2
Krmilna enota
6
Merilni kabel,
obdelovanec
10
Kabel za motor
3
Krmilni kabel
7
Obdelovanec
11
Merilni kabel, varilna
napetost
4
Varilni transformator
8
Varilni kabel
-9bb01dv
© ESAB AB 2012
SI
4.4
3
Napeljava kablov
Krmilni kabel
5
Povratni kabel
6
Merilni kabel,
obdelovanec
8
Varilni kabel
Podrobnejša navodila za napeljavo kablov najdete na strani 17 in naslednjih.
- 10 bb01dv
© ESAB AB 2012
SI
4.5
Omrežno napajanje
OPOZORILO
Varilni transformator je ob dobavi vezan za napajalno napetost 400 V. Pri drugih
napajalnih napetostih prevežite kontakte na bloku sponk po navodilih za vezavo na
strani 24.
Privijte vijake A z navorom 10 Nm. Pazite, da ostane plastični ščitnik B sproščen.
Prepričajte se, da je varilni transformator priključen na pravilno
napajalno napetost in zaščiten z ustrezno varovalko. Zaščitna
ozemljitvena povezava mora biti narejena v skladu s predpisi.
Napisna ploščica s podatki o omrežnem priključku
Priporočene velikosti varovalk
Aristo 1000
50/60 Hz pri varjenju DC
Omrežna napetost
Fazni tok, I1eff
Varovalka s
prenapetostno zaščito
380V
86A
100A
400V
82A
100A
415V
79A
80A
440V
74A
80A
460V
71A
80A
500V
66A
80A
550V
59A
63A
575V
57A
63A
Opomba! Zgoraj navedene velikosti varovalk veljajo po švedskih predpisih. Varilni transformator
uporabljajte v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.
- 11 bb01dv
© ESAB AB 2012
SI
5
DELOVANJE
Splošni predpisi za ravnanje z opremo so navedeni na strani 4. Preberite jih,
preden začnete uporabljati opremo!
5.1
Priključki in krmilne naprave
1
Gumb za nastavljanje krmiljenja*
7
Priključek, črni, za merilni kabel, obdelovanec
2
Signalna lučka napake, oranžna
8
Varovalka
3
Tipka, bela, VKLOP
9
Priključek, rdeč, za merilni kabel, varilna glava
4
Tipka, črna, IZKLOP
10
Priključek za povratni kabel
5
Priključek za krmilno enoto PEK
11
Priključek za varilni tokovni kabel do
varilne glave
6
Priključek za servisno orodje
12
Priključek za kabel omrežne napetosti
13
Žleb za signalne kable
*) Gumb ima tri položaje:
S Položaj 1, VKLOP/IZKLOP omrežne napetosti iz enote za daljinsko upravljanje
S Položaj 2, VKLOP/IZKLOP blokiran
S Položaj 3, VKLOP/IZKLOP s tipkama 3 in 4
- 12 bb01dv
© ESAB AB 2012
SI
5.2
Priključitev varilnega in povratnega kabla
Poskrbite, da sta varilni in povratni kabel nameščena, kot kaže slika.
5.3
Legenda simbolov
Varilni transformator –
VKLOP
Varilni transformator –
IZKLOP
Daljinsko upravljan
zagon
Lokalno upravljanje na
varilnem transformatorju
Prikaz napake
5.4
Zaščita pred pregrevanjem
Varilni transformator ima vgrajeno zaščito pred pregrevanjem, ki se sproži ob
prekoračitvi temperature. Ob tem se varilni tok prekine in prižge se rumena
opozorilna lučka. Na upravljalni plošči krmilne enote (PEK) se prikaže koda napake.
Ko temperatura pade, se zaščita pred pregrevanjem samodejno deaktivira in
varjenje se lahko spet začne.
- 13 bb01dv
© ESAB AB 2012
SI
6
VZDRŽEVANJE
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
Varovalne plošče smejo za priključitev, servisiranje, vzdrževanje ali popravila
odstranjevati samo z ustreznim znanjem s področja elektrike (pooblaščene osebe).
POZOR!
Vsak kupčev poskus odpravljanja napak s posegi v izdelek med garancijsko dobo izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
6.1
Varilni transformator
Redno preverjajte, da varilni transformator ni zamašen z umazanijo.
Potrebna pogostost in način čiščenja sta odvisna od:
S
procesa varjenja,
S
časa delovanja.
S
postavitve,
S pogojev okolja.
Varilni transformator redno čistite s stisnjenim zrakom pod znižanim tlakom, glejte
stran 21. V onesnaženih okoljih je potrebno pogostejše čiščenje.
Če so dovodne ali odvodne reže za zrak zamašene, lahko pride do pregrevanja.
Številka za naročanje filtra za prah – glejte stran 26.
- 14 bb01dv
© ESAB AB 2012
SI
Zamenjava in čiščenje filtra za prah
1. Filter za prah sprostite, kot kaže slika.
2. Izpihajte filter s stisnjenim zrakom (pod znižanim tlakom).
3. Ponovno namestite filter.
Poskrbite, da je filter z najbolj fino mrežico obrnjen proti rešetki.
Zamenjava in čiščenje filtra za zrak
1. Filter za zrak sprostite, kot kaže slika.
2. Očistite filter z milom in vodo.
3. Ponovno namestite filter.
- 15 bb01dv
© ESAB AB 2012
SI
7
UGOTAVLJANJE NAPAK
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, preizkusite naslednje možnosti.
Vrsta napake
Ukrep
Ni obloka.
S
S
S
S
Preverite, ali je napajalna napetost vključena.
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
Preverite omrežne varovalke za varilni transformator.
Varilni tok se med varjenjem
prekine.
S
Preverite, ali se je sprožila zaščita pred pregrevanjem (to
označuje koda napake na nadzorni plošči krmilne enote).
Preverite omrežne varovalke za varilni transformator.
S
Toplotna zaščita se sproža
pogosto.
S
S
S
S
Slabo varjenje.
8
S
S
S
Preverite, ali je zamašen filter za prah.
Prepričajte se, da ne presegate nazivnih podatkov varilnega
transformatorja (tj. da enote ne preobremenjujete).
Preverite, ali je varilni transformator morda zamašen z
umazanijo.
Preverite temperaturo okolice.
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
Preverite, ali uporabljate pravilen varilni material (žico in
prašek).
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Aristo 1000 je projektiran in preizkušen v skladu z mednarodnimi in evropskimi
standardi IEC-/EN 60974-1 in IEC-/EN 60974-10. Servisna delavnica, ki je opravila
servis ali popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno skladen z
navedenim standardom.
Nadomestne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB - gle­
jte zadnjo stran tega priročnika.
- 16 bb01dv
© ESAB AB 2012
- 17 bb01cable
© ESAB AB 2012
- 18 bb01cable
© ESAB AB 2012
- 19 bb01cable
© ESAB AB 2012
- 20 bb01cable
© ESAB AB 2012
- 21 bb01clean
© ESAB AB 2012
Vezalna shema
- 22 bb01e
© ESAB AB 2012
Navodila za sestavljanje
- 23 bb01as
© ESAB AB 2012
Navodila za priključitev
- 24 bb01c
© ESAB AB 2012
Aristo 1000 AC/DC SAW
Številka za naročanje
Ordering no.
Denomination
Type
0462 100 880 Welding power source
Aristoâ 1000 AC/DC SAW
0740 800 205 Service manual
Aristoâ 1000 AC/DC SAW
0459 839 050 Spare parts list
Aristoâ 1000 AC/DC SAW
0740 801 030 Installation manual
For tandem and parallel connection of
Aristo 1000 AC/DC SAW
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 25 bb01o
© ESAB AB 2012
Aristo 1000 AC/DC SAW
Seznam nadomestnih delov
Qty
Ordering no.
3
0458 398 003
Filter
1
0441 828 003
Airfilter
bb01s
Denomination
- 26 -
© ESAB AB 2012
Aristo 1000 AC/DC SAW
Pribor
Control unit PEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 504 880
Joint tracking unit GMH . . . . . . . . . . . .
0460 503 881
Control unit for motorised slides PAV 0460 502 881
bb01a
Welding automat A6 Mastertrac . . . . .
0461 235 880
Welding head A6 SF F1 SAW . . . . . . . .
0449 270 900
- 27 -
© ESAB AB 2012
Aristo 1000 AC/DC SAW
Flux recovery unit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0148 140 880
For more information regarding components for the A2 / A6 system see separate
brochures.
bb01a
- 28 -
© ESAB AB 2012
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 29 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 30 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 31 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising