ESAB | GMH | Instruction manual | ESAB GMH Brugermanual

ESAB GMH Brugermanual
GMH
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0460 671 160 2012--04--16
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
使用说明书
Valid for serial no. 936--xxx--xxxx, 049--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
中文 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
保留变更技术规范的权利,恕不另行通知。
-2-
4
24
44
64
84
104
124
144
164
184
204
224
DECLARATION OF CONFORMITY
according to the Low Voltage Directive 2006/95/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
enligt Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, enligt EMC--Direktivet 2004/108/EG
Type of equipment Materialslag
Control box for joint-- tracking
Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke
ESAB
Type designation etc. Typbeteckning etc.
GMH, from serial number 936 xxx xxxx (2009 w.36)
GMH is designed to be used with ESAB welding equipment
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE-- 695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen:
EN 60974-- 1, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources, in relevant parts
EN 60974-- 10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: / Tilläggsinformation: Restrictive use, this Control Box is use with equipment of Class A, intended
for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom
EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan.
Date / Datum
Laxå 2010-- 02-- 03
Signature / Underskrift
Kent Eimbrodt
Clarification
3
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
DANSK
1 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
25
27
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varianter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovedkomponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
28
29
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
3.1
3.2
3.3
3.4
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation og tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finjustering af følerfinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finjustering af den induktive føler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
31
31
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fugefølgeudstyr med styreboks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fugefølgeudstyr -- bagpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bærbar styreboks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fugefølgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Positionering til start af svejsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Positionering til start af svejsning (men induktiv fugefølgning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
34
35
37
40
41
5 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
5.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Sliddele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
6 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
7 TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
MÅLSKITSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
RESERVDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
TOCd
-- 24 --
DK
1
SIKKERHED
OBS! Enheden er testet af ESAB i en generel forbindelse.
Ansvaret for den endelige forbindelses sikkerhed og funktion påhviler integratoren.
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
SafDK
-- 25 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
SafDK
-- 26 --
DK
2
INDLEDNING
2.1
Generelt
GMH er et fugefølgeudstyr til positionering og følgning af svejsefugen til automatisk
svejseudstyr i alle typer af fuger, hvor følerfingeren kan følge en styrekant. Udstyret
er tilpasset til ESABs standard servoslæder og styrer en eller to servomotorer
samtidig.
Systemet leveres i flere varianter, ser i det følgende.
2.2
Varianter
S
Fugefølgeudstyr med styreboks.
S
Fugefølgeudstyr med bærbar styreboks
S
Indbygget komponent til svejsekraner.
hga1d1da
-- 27 --
DK
2.3
Tekniske data
GMH
Tilslutningsspænding
42V AC, 50--60 Hz
Tilslutningseffekt
Omgivende temperatur
450 V A
--15 C -- + 45 C
Relativ luftfugtighed
Maks. 98%
Maks. motorstrøm
6A 100%
Beskyttelsesklasse
IP 23
Strømgrænser
Sikring af spændingsforsyning
15 A (hardware strømgrænse)
10 A træg
Motorregulator, type
Svitse firekvadrant erg.
Ankerspænding
40 V DC
Feltspænding, separatmagnetiseret motor
60 V DC
Vægte;
Fugefølgeudstyr;
6,2 kg
Bærbar styreboks:
2,7 kg (komplet med 4 m kabel og skærm)
Føler og slædekryds med holder:
2,2 kg
Styrefinger:
0,6 kg
Arbejdsområde for føler, radiært 360
4 mm
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
Arbejdsområde og indstillingshastighed, se figuren herunder og den tekniske
beskrivelse i brugsanvisningen til A6 Slæde.
Vinkelafvigelse grader
Normal udveksling
Omvendt udveksling
Svejsehastighed cm/min
Diagram for svejsefugens maksimale vinkelafvigelse i forhold til den indstillede
svejsehastighed.
hga1d1da
-- 28 --
DK
2.4
Hovedkomponenter
1. Fugefølgeudstyr (med eller uden styreboks)
2. Bærbar styreboks
3. Føler
4. Slædekryds til føler
5. Styrefinger
6. Styrekabel (2 m)
7. Motorkabel (se Tilbehør)
NB!
Den bærbare styreboks (2) og styrekablet (6) i henhold til ovenstående udgår for
visse svejsekraner og erstattes af produktspecifikke komponenter.
For mere information, se kapitel ”Drift”, på side 32.
hga1d1da
-- 29 --
DK
2.4.1
Føler
Føleren er udformet som en finger. Fingeren er fjederbelastet, så den søger mod
midterstillingen på tværs og lodret nedefter.
1. Føler med tilslutning til kabel til fugefølgeenhed og med holder til forskellige
følgefingre foran.
2. Fugefølgefingre
3. Stopskruer (to) til justering af fingerens bevægelighed i vandret retning. Skruerne
muliggør indstilling til forskellige typer fuger.
hga1d1da
-- 30 --
DK
3
INSTALLATION
3.1
Generelt
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
3.2
Installation og tilslutning
1. Målangivelser, se målskitser på siderne 247--249.
2. Tilslutning, se diagrammerne på siderne 244--246
3. Kontroller at den nødvendige effekt og spænding er til rådighed for komplet
installation.
4. Monter styrefingeren parallelt med det motordrevne slædekryds.
3.3
Finjustering af følerfinger
Mht. finjustering af følerfingeren henvises til ESABs serviceafdeling.
3.4
Finjustering af den induktive føler
Mht. finjustering af den induktive føler henvises til ESABs serviceafdeling.
hga1i1da
-- 31 --
DK
4
DRIFT
4.1
Generelt
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 25. Læs disse, inden du anvender udstyret.
4.2
Fugefølgeudstyr med styreboks
Nødstop (1)
S Et enkelt tryk på knappen aktiverer NØDSTOP
NB! Et nødstop må aldrig nulstilles, før årsagen til den unormale funktion eller signal
er fundet og afhjulpet.
Signallampe
S
(hvid)
Lyser, når der er tændt for strømmen.
(gul)
Alarmlampe (automatisk fugefølgning)
S
Lyser, når styrefingeren er uden for arbejdsområdet (lodret).
Så er automatik--funktionen blokeret.
(grøn)
Signallampe (fugefølgning)
S
Lyser, når automatisk fugefølgning er i funktion.
hga1o1da
-- 32 --
DK
Omskifter med 5 stillinger
Valg af fugefølge-- og fugesøge--funktioner:
S
Manuel forindstilling -- stilling
S
Lodret og vandret fugefølgning -- stilling
S
Lodret og vandret fugefølgning med fugesøgning mod højre -- stilling
S
Lodret og vandret fugefølgning med fugesøgning mod venstre -- stilling
S
Lodret fugefølgning -- stilling
BEMÆRK!
Hvis omskifteren er i en fugefølge--stilling, når udstyret tændes, vil udstyret af
sikkerhedsgrunde ikke starte fugefølgning. For at starte fugefølgning skal der først
vælges en anden stilling kortvarigt, inden omskifteren igen sættes i den ønskede
stilling.
Styrearm
S
Manuel styring af servoslæderne op/ned og venstre/højre
Styrearmen er altid overordnet.
Når alarmlampen
lyser, er manuel bevægelse nedefter blokeret.
Trykknap med lys (høj hastighed)
Valg af høj eller lav hastighed ved manuel positionering med styrearmen.
S
Et enkelt tryk på knappen aktiverer høj hastighed.
Lampen i knappen lyser, når funktionen er aktiveret
S
Gå tilbage til lav hastighed med et nyt tryk på knappen
Kontroller, at lampen er slukket, før der udføres andre kommandoer
hga1o1da
-- 33 --
DK
4.3
Fugefølgeudstyr -- bagpanel
1
Tilslutning, spændingsforsyning 42 V
2
Kontakt
Strømforsyning tænd/sluk.
3
Kontakt
Til skift af den vandrette slædemotors bevægelsesretning.
4
Stikdåse, tilslutning af lodret slædemotor
5
Stikdåse, tilslutning af vandret slædemotor
6
Styresikring, 10 A træg
7
Stikdåse (8 ben), for tilslutning af styrefinger
8
Stikdåse (23 ben), for tilslutning af den bærbare styreboks
9
Stikdåser, tilslutning af grænsestillingsafbryder
10
Ekstra stikdåser
11
Servicekontakter
hga1o1da
-- 34 --
DK
4.4
Bærbar styreboks
Nødstop (1)
S Et enkelt tryk på knappen aktiverer NØDSTOP
NB! Et nødstop må aldrig nulstilles, før årsagen til den unormale funktion eller signal
er fundet og afhjulpet.
Signallampe
S
(hvid)
Lyser, når der er tændt for strømmen.
(gul)
Alarmlampe (automatisk fugefølgning)
S
Lyser, når styrefingeren er uden for arbejdsområdet (lodret). Den automatiske
funktion er så blokeret.
(grøn)
Signallampe (fugefølgning)
S
Lyser, når automatisk fugefølgning er i funktion.
hga1o1da
-- 35 --
DK
Omskifter med 5 stillinger
Valg af fugefølge-- og fugesøge--funktioner:
S
Manuel forindstilling -- stilling
S
Lodret og vandret fugefølgning -- stilling
S
Lodret og vandret fugefølgning med fugesøgning mod højre -- stilling
S
Lodret og vandret fugefølgning med fugesøgning mod venstre -- stilling
S
Lodret fugefølgning -- stilling
BEMÆRK!
Hvis omskifteren er i en fugefølge--stilling, når udstyret tændes, vil udstyret af
sikkerhedsgrunde ikke starte fugefølgning. For at starte fugefølgning skal der først
vælges en anden stilling kortvarigt, inden omskifteren igen sættes i den ønskede
stilling.
Styrearm
S
Manuel styring af servoslæderne op/ned og venstre/højre
Styrearmen er altid overordnet.
Når alarmlampen
lyser, er manuel bevægelse nedefter blokeret.
Trykknap med lys (høj hastighed)
Valg af høj eller lav hastighed ved manuel positionering med styrearmen.
S
Et enkelt tryk på knappen aktiverer høj hastighed.
Lampen i knappen lyser, når funktionen er aktiveret
S
Gå tilbage til lav hastighed med et nyt tryk på knappen
Kontroller, at lampen er slukket, før der udføres andre kommandoer
hga1o1da
-- 36 --
DK
4.5
Fugefølgning
Fugefølgeudstyret kan indstilles til forskellige typer af fugefølgning. Det kan indstilles
til fugefølgning med kantstyring og til fugefølgning med fugestyring. Indstillingen skal
foretages på både styreboksen og på føleren.
4.5.1
Fugefølgning med kantstyring
På styreboksen indstilles funktionerne
eller
afhængigt af, om man ønsker
højre-- eller venstrestyring. De to stopskruer på føleren skrues ind til stop. Se
illustrationen herunder. Det indebærer, at søgefingrene er fjederbelastede sideværts,
og kantstyring er aktiveret. Fugefølgning med kantstyring benyttes til svejsning af
hjørnesømme og lignende, se også fugetabellen på side 38.
Stopskruerne spændes ind til stop.
4.5.2
Fugefølgning med fugestyring
På styreboksen indstilles funktionerne
eller afhængigt af, om der ønskes
styring i både lodret og vandret retning eller kun i lodret retning. Stopskruerne på
føleren skal skrues mindst to omdrejninger ud eller til stop, se illustrationen
herunder. Det frigør søgefingrenes fjederbelastning i sideretningen og tillader
fugestyring. Hvis stopskruerne ikke skrues ud, er der risiko for, at søgefingrene vil
begyndet at ”klatre op” af fugens vægge i lave V-- og U--sømme. Se også side 38
vedr. valg af indstilling.
Stopskruer skruet to omdrejninger ud.
hga1o1da
-- 37 --
DK
Eksempler på forskellige typer af fuger og søgefingrenes anlæg mod styrekanterne.
Sømtype
Dobbelt flangesøm
I--søm (A=styrelineal)
V--søm
1/2 V--søm
1/2 V--søm
U--søm
Dobbelt U--søm
J--søm
Dobbelt J--søm
hga1o1da
-- 38 --
Indstilling,
styre boks
DK
X--søm
Asymmetrisk X--søm
K--søm
K--søm
Kantsøm
hga1o1da
-- 39 --
DK
4.6
Positionering til start af svejsning
1. Placer svejseudstyret således i forhold til svejsefugen, at slædekrydsets
arbejdsområde dækker hele fugens højde og sideværts afvigelse fra
svejsningens startpunkt til dens slutpunkt.
2. Sæt omskifteren
i den ønskede fugefølgestilling.
3. Manøvrer styrefingeren vandret med styrearmen
, indtil fingeren er over
en passende startposition, se illustrationen herunder.
Til lodret fugefølgning alene placeres styrefingeren der, hvor man ønsker at
svejsningen skal starte.
4. Før svejsehovedet nedefter med styrearmen
, indtil signallampen
slukker.
Ny søger udstyret selv den ideelle position i lodret og vandret retning, hvis
vandret fugefølgning er aktiveret.
Velegnet startposition
Velegnet startposition
Velegnet startposition
hga1o1da
-- 40 --
DK
4.7
Positionering til start af svejsning (men induktiv fugefølgning)
Produktet skal konfigureres, før induktiv fugefølgning er mulig.
Mht. konfigurering henvises til ESABs serviceafdeling.
1. Placer svejseudstyret således i forhold til svejsefugen, at slædekrydsets
arbejdsområde dækker hele fugens højde og sideværts afvigelse fra
svejsningens startpunkt til dens slutpunkt.
2. Sæt omskifteren i lodret fugefølgestilling
.
3. Før føleren nedefter med styrearmen
, indtil signallampen
slukker.
Nu søger udstyret selv efter den idelle stilling i lodret retning.
N.B. Hvis der kun skal benyttes lodret fugefølgning, udelades de følgende punkter.
4. Sæt omskifteren i lodret--højre fugefølgestilling
5. Positioner føleren med styrearmen
signallampen
.
vandret til den ideelle stilling, indtil
slukker.
6. Sæt omskifteren i lodret--vandret fugefølgestilling
.
Hvis signallampen slukker,
søger udstyret selv efter den idelle stilling i
vandret og lodret retning Hvis signallampen ikke slukker, gentages proceduren
fra trin 1.
hga1o1da
-- 41 --
DK
5
VEDLIGEHOLDELSE
5.1
Generelt
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandøren ophører, hvis kunden inden for
garantiperoden selv foretager indgreb i maskinen for at afhjælpe eventuelle fejl.
S
Kontroller dagligt, at styrefingrene ikke er slidt eller beskadigede.
S
Rens føleren regelmæssigt med trykluft.
S
Følg instrukserne for de indgående komponenter.
S
Mht. finjustering af systemet henvises til ESABs serviceafdeling.
5.2
Sliddele
Følgefingre
Res.nr. 146 586--001
6
RESERVDELSBESTILLING
Reservedele bestilles gennem den nærmeste ESAB--forhandler, se sidste side i denne publikation. Ved bestilling bedes følgende oplyst: maskintype, serienummer samt
benævnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelsen på side 251.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt leverance.
hga1m1da
-- 42 --
DK
7
TILBEHØR
Bestillingsnr.
Mellemtransformator til separat spændingstilførsel, fra netspænding.
190, 220, 380, 415, 440, 500V 50 Hz
200, 230, 380, 415, 440, 500V 60 Hz til sekundær 42V, 660 VA
0148636002
Kabel 3 x 2,5 mm2, tilslutning for transformator
0262613404
A6 servoslæde kuglebøsningstype med permanentmagnetiseret motor 42 V DC
0334333xxx
A6 motordrevet slæde, glidelejret lang løber, med A6 VEC--motor 42V -- 4000
o/min udveksling 74:1
0334426xxx
Motorkabel
Kablet fås i forskellige længder, se den pågældende salgsbrochure for
servoslæden. (Kontakt ESABs salgskontor)
0460745xxx
Finger med kugle (L=100 mm)
0416719001
Finger til indvendigt og udvendigt hjørne
0418091880
Følerkabel med 90_ stik (2 m)
0417346887
Beskyttelsesbælg af gummi
0412013001
Konsol til styreboks (konsollen fås i forskellige udførelser)
0433762xxx
Aflastningsplade for kabler
0460861880
hga1m1da
-- 43 --
SCHEMA SKEMA SKJEMA JOHDOTUSKAAVIO DIAGRAM
PLAN SCHÉMA SCHEMA ESQUEMA SCHEMA ESQUEMA
GMH with control panel
schema
-- 244 --
SCHALT-
GMH with portable control box
schema
-- 245 --
GMH, Portable control box
schema
-- 246 --
MÅTTSKISS MÅLSKITSE MÅLSKISSE MITTAPIIRUSTUS DIMENSION
DRAWING MASSBILD COTES D’ENCOMBREMENT MAATSCHETS CROQUIS ACOTADO DIMENSIONI ESBOÇO COM DIMENSÕES
mskiss
-- 247 --
mskiss
-- 248 --
mskiss
-- 249 --
sida
-- 250 --
RESERVDELSFÖRTECKNING RESERVDELSFORTEGNELSE
RESERVDELSLISTE VARAOSALUETTELO SPARE PARTS LIST ERSATZTEILLISTE LISTE DE PIÈCES DÉTACHEES RESERVEONDERDELENLIJST
LISTA DE REPUESTOS ELENCO RICAMBI LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES
GMH
Edition 2012--04--16
Ordering no.
Denomination
Notes
0460503880
GMH Complete
Joint tracking unit without control panel
0460503881
GMH with MMC Complete
Joint tracking unit with control panel
0460698880
GMH with portable control box
Joint tracking unit without control panel and with portable control box
0460570880
Portable control box
0416688880
Sensor
0416739880
Slide cross for sensor
0821425880
Slide cross for sensor and laser
lamp
reservFram
-- 251 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460503880
GMH
Without control panel
0460468880
Basic module
1
1
2
1
3
1
0460462880
MMC without controls
4
7
0194292020
Grommet
Ø20
5
4
Screw MRT, ground--cutter (black)
M5x12
6
6
Screw MRT (black)
M5x16
12
1
Supply cable
L = 5m
f460503s
Outlet module, GMH portable control
0460673880
-- 252 --
See separate part page 236
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460503881
GMH with MMC
With control panel
0460468880
Basic module
1
1
2
1
3
1
0460462882
MMC GMH
4
7
0194292020
Grommet
Ø20
5
4
Screw MRT, ground--cutter (black)
M5x12
6
6
Screw MRT (black)
M5x16
12
1
Supply cable
L = 5m
f460503s
Outlet module, GMH MMC
0460673880
See separate part page 236
-- 253 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460468880
Basic module
0458679885
Operating contact can tractor
2
1
3
4
Screw RX--PT
6--19x8
4
6
Screw MRT ground--cutter
M5x12
5
8
Screw MRT
M4x8, DIN 7985
7
2
0460465001
Spacer for hinge
8
2
0460463001
Protective frame
9
1
0460430001
Cover
10
1
0460469001
Sun visor
12
2
Screw MRT (black)
M5x16
15
1
Circuit board module
see on page 235
h460468s
-- 254 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
1
1
0460461001
Heat sink
2
1
0487528881
PC board, motor drive
3
1
0487522981
PC board, motor control
GMH
0487522982
PC board, motor control
GMH with inductive sensor
0460648880
Cable set with rectifier bridge
Circuit board module
8
1
9
2
11
1
h460467s
Spring washer
0193700703
Ribbon cable+connectors
26--pole
-- 255 --
Item
no.
Qty
2
1
3
5
Ordering no.
Denomination
Notes
Outlet module, GMH portable control box
GMH
Screw MRT ground--cutter
M5x12
1
Flat pin
6,3x0,8 M6
2
Screw RTS
st2,9x13
6
8
Screw RX--PT
6--19x8
7
1
0193701001
Fuse holder
fine.5x12
8
1
0193701002
Fuse holder
5x20
10 A (Slow)
9
1
0567900116
Fuse
10
2
0193317001
Switch
14
1
0368544004
Contact
Burndy, 8--pole
20
1
0368544005
Contact
Burndy, 24--pole
Outlet module, GMH MMC
GMH
2
1
Screw MRT ground--cutter
M5x12
3
1
Flat pin
6,3x0,8 M6
5
2
Screw RTS
st2,9x13
6
4
Screw RX--PT
6--19x8
7
1
0193701001
Fuse holder
fine.5x12
8
1
0193701002
Fuse holder
5x20
9
1
0567900116
Fuse
10 A (Slow)
10
2
0193317001
Switch
14
1
0368544004
Contact
h460470s
Burndy, 8--pole
-- 256 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460462882
MMC GMH
GMH
4
1
0194282001
LED (white)
24 V
5
1
0194282002
LED (yellow)
24 V
6
1
0194282003
LED (green)
24 V
7
1
0460600328
Knob, grey with arrow
d28--6mm
Cable set GMH with MMC
404
2
0415200020
Contact block
405
1
0415200027
Cap orange
18x24
406
1
0415200001
Push--button
18x24
407
1
0415200047
Bulb
14V 80mA
408
1
0415200058
Splash water shield
409
1
0460424881
Emergency stop
410
1
0460795001
Joy--stick
411
1
0192722004
Switch
h460462s
1no+1nc
1no+1nc
5 settings
-- 257 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460698880
GMH with portable control box
1
1
0460503880
GMH without MMC
2
1
0460570880
Portable control box
3
1
0460481001
Bracket
4
4
h460698s
Screw (Black)
MRT M5x16
-- 258 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
GMH
0460570880
Portable control box
2
1
0194282001
LED indicator white
3
1
0194282002
LED indicator yellow
24 V
4
1
0194282003
LED indicator green
24 V
5
1
0460424881
Emergency stop complete
6
1
0460795001
Joy--stick
7
1
0194055009
Switch
10
1
0460569001
Cover
13
1
0460600328
Knob, grey with arrow
d28--6mm
15
1
0460759880
Remote cable
4m
16
1
Nut
pr22,5
17
6
Screw
MFX--PH M4x16
20
1
0415200020
Contact block
1NO+1NC
21
1
0415200033
Cap orange
18x18
22
1
0415200002
Push button
18x18
23
1
0415200048
Bulb
28V 40mA
24
1
0391844022
Splash water shield
h460570s
5 settings
-- 259 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460759880
Remote cable
4m
1
4
0193963002
Cable screened
6x1,5mm2 12x0,5mm2
2
1
0193307105
Cable fitting
stp--b 16
3
1
0194200023
Cable gland with tube
23--pole
4
1
0194182023
Pin plug
23--pole
5
11
0323945001
Connector pin
rm20m--13k
6
6
0323945004
Connector pin
rm16m--23k
h460759s
-- 260 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0416688880
Sensor
2
1
0156106880
Joint tracking sensor
3
1
0415836880
Diffusor
4
1
0415739001
Insulation
t 0,125
5
1
0417258880
Sleeve
d45
6
1
0416671001
Guide arm
d18
7
1
0415328001
Yoke
8
1
0211101049
Pin
d3x18
9
2
0193860109
Pressure pin reinforced
m8x16
11
1
0417958880
Ring with adjustable screw
13
1
0415329001
Guide arm attachment
15
2
0146586001
Guide finger
21
1
0415332002
Seal
22
1
0418090001
Pressure spring
24
1
0412013001
Safety bellows
f416688s
-- 261 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0416739880
Slide cross for sensor
3
1
0413366112
Clamp
D25
6
3
0193570120
Locking lever
m6x50x63
8
1
0193570109
Locking lever
m6x16x45
10
2
0433851001
Mini slide
12
1
0413366115
Clamp
D35
13
2
0193570150
Locking lever
m6x75
15
1
0413366320
Clamp
D20
18
1
0417096880
Mounting bracket
19
1
0417097001
Clamp
20
1
0417098880
Mounting bracket
21
1
0417099880
Plate
22
1
0417097002
Clamp
f416739s
-- 262 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0821425880
Slide cross for sensor+laser lamp
2
1
0413366112
Clamp
5
2
0193570120
Locking arm adjustable
7
1
0193570109
Locking arm adjustable
9
2
0433851001
Mini slide
m6
11
1
0413366115
Clamp
70x58x30 d35
12
2
0193570150
Locking arm adjustable
m6x75
13
1
0417096880
Mounting bracket
14
1
0417098880
Angle bracket
15
1
0417099880
Plate for slide cross
18
1
0821423001
Clamp
20
1
0818935001
Clamp
vh 25
22
4
0219504303
Cup
d12.5/6.2
9
14
13
7
22
5
2
20
18
15 11
12
h821425s
-- 263 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising