ESAB | GMH | Instruction manual | ESAB GMH Handleiding

ESAB GMH Handleiding
GMH
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0460 671 160 2012--04--16
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
使用说明书
Valid for serial no. 936--xxx--xxxx, 049--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
中文 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
保留变更技术规范的权利,恕不另行通知。
-2-
4
24
44
64
84
104
124
144
164
184
204
224
DECLARATION OF CONFORMITY
according to the Low Voltage Directive 2006/95/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
enligt Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, enligt EMC--Direktivet 2004/108/EG
Type of equipment Materialslag
Control box for joint-- tracking
Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke
ESAB
Type designation etc. Typbeteckning etc.
GMH, from serial number 936 xxx xxxx (2009 w.36)
GMH is designed to be used with ESAB welding equipment
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE-- 695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen:
EN 60974-- 1, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources, in relevant parts
EN 60974-- 10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: / Tilläggsinformation: Restrictive use, this Control Box is use with equipment of Class A, intended
for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom
EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan.
Date / Datum
Laxå 2010-- 02-- 03
Signature / Underskrift
Kent Eimbrodt
Clarification
3
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
NEDERLANDS
1 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
2 INTRODUCTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
2.1
2.2
2.3
2.4
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoofdcomponenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
147
148
149
3 INSTALLEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
3.1
3.2
3.3
3.4
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installeren en aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensorvinger afstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inductieve sensor afstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
151
151
151
4 BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naadvolgeenheid met bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naadvolgeenheid -- achteraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draagbare bedieningskast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naadvolging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Positioneren voor het lassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Positioneren voor het lassen (met inductieve naadvolging) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152
152
154
155
157
160
161
5 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
5.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Slijtonderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162
162
6 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
7 ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
MAATSCHETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
TOCh
-- 144 --
NL
1
VEILIGHEID
OPMERKING! De eenheid werd door ESAB getest in een algemene schakeling.
Diegene die de uiteindelijke schakeling uitvoert is aansprakelijk voor de veiligheid en
werking ervan.
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
SafHL
-- 145 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
SafHL
-- 146 --
NL
2
INTRODUCTIE
2.1
Algemeen
GMH is naadvolgapparatuur voor positionering en naadvolging van automatische
lasapparatuur voor alle soorten naden waarbij de sensorvinger een geleiderand kan
volgen. De apparatuur is afgestemd op de standaardservosleden van ESAB en
stuurt een of twee servomotoren tegelijk aan.
Het systeem is verkrijgbaar in meerdere varianten, zie onder.
2.2
Varianten
S
Naadvolgeenheid met bedieningspaneel.
S
Naadvolgeenheid met draagbare bedieningskast.
S
Naadvolgeenheid met geïntegreerde component voor laskolom en zwenkarm.
hga1d1ha
-- 147 --
NL
2.3
Technische gegevens
GMH
Netspanning
Stroomafgifte
42V AC, 50--60 Hz
450 VA
Buitentemperatuur
--15 C -- + 45 C
Relatieve luchtvochtigheidsgraad
Max. 98 %
Max. stroomsterkte motor
6A 100%
Beschermingsgraad
Max. stroomsterkte
IP 23
15 A (max. stroomsterkte hardware)
Voedingszekering
10 A traag
Motorregelaar, type
Omgekeerde vierkwadrantenregelaar
Rotorspanning
40 V DC
Veldspanning, afzonderlijke,
gemagnetiseerde motor
60 V DC
Gewichten:
Naadvolgeenheid:
6,2 kg
Draagbare bedieningskast:
2,7 kg (inclusief 4 m kabel en bescherming)
Sensor en sledekruis met steun:
2,2 kg
Geleidevinger:
0,6 kg
Werkgebiedsensor, radiaal 360
4 mm
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
Werkbereik en instelsnelheid, zie onderstaande figuur en de technische beschrijving
in de bedieningshandleiding voor de A6--slede.
Hoekafwijking in graden
Normale verhouding
Omgekeerde
verhouding
Lassnelheid in cm/min
Grafiek van de maximale hoekafwijking van de lasnaad in relatie tot de ingestelde
lassnelheid.
hga1d1ha
-- 148 --
NL
2.4
Hoofdcomponenten
1. Naadvolgeenheid (met of zonder bedieningspaneel)
2. Draagbare bedieningskast
3. Sensor
4. Sledekruis voor sensor
5. Geleidevinger
6. Besturingskabel (2 m)
7. Motorkabel (zie Accessoires)
N.B.
De draagbare bedieningskast (2) en de besturingskabel (6), zoals hierboven
vermeld, vervallen voor bepaalde laskommen en zwenkarmen en worden vervangen
door productspecifieke componenten.
Zie voor meer informatie het onderdeel ”Bediening” op pagina 152.
hga1d1ha
-- 149 --
NL
2.4.1
Sensor
De sensor heeft de vorm van een vinger. De vinger is dusdanig afgeveerd dat deze
altijd terugkeert naar de centrale positie in dwarsrichting en hoogterichting gezien.
1. Sensor met kabelaansluiting voor naadvolgeenheid en met steun voor
verschillende volgvingers aan de voorkant.
2. Naadvolgvingers
3. Aanslagbouten (twee) voor verstelling van de horizontale vingerbeweging. De
bouten maken instellingen mogelijk voor uiteenlopende soorten lasnaden.
hga1d1ha
-- 150 --
NL
3
INSTALLEREN
3.1
Algemeen
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
3.2
Installeren en aansluiten
1. Zie voor informatie over de maatvoering de maatschetsen op pagina 247--249.
2. Zie voor aansluiting de schema’s op pagina 244--246
3. Controleer of het vereiste vermogen en de vereiste spanning beschikbaar zijn
voor de complete installatie.
4. Monteer de geleidevinger evenwijdig aan het gemotoriseerde sledekruis.
3.3
Sensorvinger afstellen
Neem contact op met de Serviceafdeling van ESAB voor het afstellen van de
sensorvinger.
3.4
Inductieve sensor afstellen
Neem contact op met de Serviceafdeling van ESAB voor het afstellen van de
inductieve sensor.
hga1i1ha
-- 151 --
NL
4
BEDIENING
4.1
Algemeen
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 145. Lees deze voorschriften zorgvuldig
door, voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
4.2
Naadvolgeenheid met bedieningspaneel
Noodstop (1)
S Als u eenmaal op de knop drukt, wordt de NOODSTOP geactiveerd.
N.B. De noodstop mag nooit worden gereset, voordat de oorzaak van de/het
afwijkende functie/signaal is vastgesteld en weggenomen.
Signaallampje
S
(wit)
Brandt wanneer de stroom is ingeschakeld.
(oranje)
Alarmlampje (automatische naadvolging)
S
Brandt wanneer de geleidevinger buiten het werkbereik (verticaal) is.
De automatische functie wordt dan geblokkeerd.
(groen)
Signaallampje (naadvolging)
S
Brandt wanneer de automatische naadvolging actief is.
hga1o1ha
-- 152 --
NL
Knop met 5 standen
Selectie van naadvolg-- en naadzoekopties:
S
Handmatige instelling -- stand
S
Verticale en horizontale naadvolging -- stand
S
Verticale en horizontale naadvolging met naadzoek naar rechts -- stand
S
Verticale en horizontale naadvolging met naadzoek naar links -- stand
S
Verticale naadvolging -- stand
OPMERKING!
Als de knop in een naadvolgstand staat bij inschakeling van de apparatuur, zal de
apparatuur om veiligheidsredenen de naadvolging niet activeren. Om de
naadvolging te activeren dient u korte tijd een andere stand te kiezen en de knop
vervolgens in naar de gewenste stand draaien.
Bedieningshendel
S
Handmatige bediening van servosleden omhoog/omlaag en naar links/rechts.
De commando’s die met de bedieningshendel worden gegeven hebben altijd
voorrang.
Wanneer het alarmlampje
beweging omlaag geblokkeerd.
gaat branden, wordt de handmatige
Drukknop met lampje (hoge snelheid)
Selectie van lage of hoge snelheid bij handmatig positioneren met de
bedieningshendel.
S
S
Als u eenmaal op de knop drukt, wordt de hoge snelheid geactiveerd.
Als de functie wordt geactiveerd, gaat er in de knop een lampje branden.
Als u nogmaals op de knop drukt, gaat u terug naar de lage snelheid.
Controleer of het lampje dooft voordat u andere commando’s geeft.
hga1o1ha
-- 153 --
NL
4.3
Naadvolgeenheid -- achteraanzicht
1
Aansluiting, voeding 42V
2
Schakelaar
Stroom aan/uit.
3
Schakelaar
Voor het wisselen van de bewegingsrichting van de
horizontale sledemotor..
4
Aansluiting, voor verbinding met de motor van de verticale
slede
5
Aansluiting, voor verbinding met de motor van de
horizontale slede
6
Stuurzekering, 10 A traag
7
Busaansluiting (8--pens), voor verbinding met de
geleidevinger.
8
Aansluiting (23--pens), voor verbinding met de draagbare
bedieningskast.
9
Aansluitingen, voor verbinding met de eindpositieschakelaar
10
Extra aansluitingen
11
Serviceaansluitingen
hga1o1ha
-- 154 --
NL
4.4
Draagbare bedieningskast
Noodstop (1)
S Als u eenmaal op de knop drukt, wordt de NOODSTOP geactiveerd.
N.B. De noodstop mag nooit worden gereset, voordat de oorzaak van de/het
afwijkende functie/signaal is vastgesteld en weggenomen.
Signaallampje
S
(wit)
Brandt wanneer de stroom is ingeschakeld.
(oranje)
Alarmlampje (automatische naadvolging)
S
Brandt wanneer de geleidevinger buiten het werkbereik (verticaal) is. De
automatische functie wordt dan geblokkeerd.
(groen)
Signaallampje (naadvolging)
S
Brandt wanneer de automatische naadvolging actief is.
hga1o1ha
-- 155 --
NL
Knop met 5 standen
Selectie van naadvolg-- en naadzoekopties:
S
Handmatige instelling -- stand
S
Verticale en horizontale naadvolging -- stand
S
Verticale en horizontale naadvolging met naadzoek naar rechts -- stand
S
Verticale en horizontale naadvolging met naadzoek naar links -- stand
S
Verticale naadvolging -- stand
OPMERKING!
Als de knop in een naadvolgstand staat bij inschakeling van de apparatuur, zal de
apparatuur om veiligheidsredenen de naadvolging niet activeren. Om de
naadvolging te activeren dient u korte tijd een andere stand te kiezen en de knop
vervolgens in naar de gewenste stand draaien.
Bedieningshendel
S
Handmatige bediening van servosleden omhoog/omlaag en naar links/rechts.
De commando’s die met de bedieningshendel worden gegeven hebben altijd voorrang.
Wanneer het alarmlampje
geblokkeerd.
gaat branden, wordt de handmatige beweging omlaag
Drukknop met lampje (hoge snelheid)
Selectie van lage of hoge snelheid bij handmatig positioneren met de
bedieningshendel.
S
S
Als u eenmaal op de knop drukt, wordt de hoge snelheid geactiveerd.
Als de functie wordt geactiveerd, gaat er in de knop een lampje branden.
Als u nogmaals op de knop drukt, gaat u terug naar de lage snelheid.
Controleer of het lampje dooft voordat u andere commando’s geeft.
hga1o1ha
-- 156 --
NL
4.5
Naadvolging
De naadvolgapparatuur kan worden ingesteld op verschillende soorten naadvolging.
De apparatuur kan worden ingesteld op naadvolging met randsturing en voor
naadvolging met groefsturing. De instelling wordt verricht op zowel de besturingskast
als op de sensor.
4.5.1
Naadvolging met randsturing
De volgende functies worden ingesteld op de besturingskast,
of
afhankelijk
van de vraag of linkse of rechtse sturing vereist is. De twee aanslagbouten op de
sensor dienen tot aan de aanslag vastgedraaid te worden. Zie onderstaande
illustratie. Dit betekent dat de zekeringen in dwarsrichting veerbelast zijn en
randsturing toegestaan is. Naadvolging met naadsturing wordt gebruikt voor het
lassen van hoeknaden en vergelijkbare lasnaden, zie ook de lasnadentabel op
pagina 158.
De aanslagbouten worden vastgedraaid tot aan de aanslag.
4.5.2
Naadvolging met groefsturing
De volgende functies worden ingesteld op de besturingskast,
of afhankelijk
van de vraag of zowel verticale als laterale sturing of alleen verticale sturing vereist
is. De aanslagbouten op de sensor moeten minstens twee slagen losser worden
gedraaid of tot de aanslag, zie onderstaande illustratie. De zoekvingers zijn dan in
dwarsrichting niet meer afgeveerd zodat groefsturing mogelijk is. Als de
aanslagbouten niet naar buiten gedraaid worden bestaat het risico dat de
zoekvingers bij ondiepe V-- en U--naden tegen de naadwanden ”omhoogklimmen”.
Zie ook pagina 158 voor het kiezen van een instelling.
De aanslagbouten worden 2 slagen losser gedraaid
hga1o1ha
-- 157 --
NL
Voorbeelden van verschillende soorten lasnaden en de aanzetting van de
geleidevinger ten opzichte van de geleideranden.
Type naad
Stompe las met dubbele flens
I--naad (A=geleidestang)
V--naad
Halve V--naad
Halve V--naad
U--naad
Dubbele U--naad
J--naad
Dubbele J--naad
hga1o1ha
-- 158 --
Instelling,
bedieningskast
NL
X--naad
Asymmetrische X--naad
K--naad
K--naad
Hoeknaad
hga1o1ha
-- 159 --
NL
4.6
Positioneren voor het lassen
1. Lijn de lasapparatuur dusdanig uit ten opzichte van de lasnaad dat het
werkbereik van het sledekruis de gehele verticale en laterale afwijking van de
lasnaad van begin-- tot eindpunt beslaat.
naar de gewenste naadvolgstand.
2. Draai de knop
3. Bedien de geleidevinger horizontaal met de bedieningshendel
, totdat
de vinger net boven een geschikt beginpunt staat, zie onderstaande figuur.
Alleen bij verticale naadvolging beweegt u de geleidevinger naar het punt waar
de lasnaad moet beginnen.
4. Breng de laskop omlaag met de bedieningshendel
signaallampje
, totdat het
dooft.
De apparatuur zoekt vervolgens automatisch de ideale verticale en horizontale
positie bij activering van horizontale naadvolging.
Geschikt beginpunt
Geschikt beginpunt
Geschikt beginpunt
hga1o1ha
-- 160 --
NL
4.7
Positioneren voor het lassen (met inductieve naadvolging)
Inductieve naadvolging is alleen mogelijk als het product daartoe eerst wordt
uitgerust.
Neem contact op met de Serviceafdeling van ESAB voor de juiste configuratie.
1. Lijn de lasapparatuur dusdanig uit ten opzichte van de lasnaad dat het
werkbereik van het sledekruis de gehele verticale en laterale afwijking van de
lasnaad van begin-- tot eindpunt beslaat.
2. Draai de knop naar de gewenste verticale naadvolgstand
3. Zet de sensor omlaag met de bedieningshendel
.
, totdat het
signaallampje
dooft.
De apparatuur zoekt vervolgens automatische naar de ideale positie.
N.B. Sla de volgende punten over bij gebruik van alleen verticale naadvolging.
4. Draai de knop naar de gewenste verticale naadvolgstand
5. Zet de sensor met de bedieningshendel
totdat het lampje
.
in de ideale horizontale stand
dooft.
6. Draai de knop naar de verticale--horizontale naadvolgstand
.
Het signaallampje dooft.
De apparatuur zoekt vervolgens automatisch
naar de ideale horizontale en verticale positie. Als het signaallampje niet dooft,
herhaal dan de procedure vanaf stap 1.
hga1o1ha
-- 161 --
NL
5
ONDERHOUD
5.1
Algemeen
N.B.
Als u zelf reparaties aan de machine uitvoert om eventuele storingen te verhelpen,
wijst ESAB alle verantwoordelijkheid af en kunt u geen aanspraken maken op
schadevergoeding of een beroep doen op de garantie.
S
Controleer dagelijks of de geleidevingers niet versleten of beschadigd zijn.
S
Spuit de sensor regelmatig met perslucht schoon.
S
Volg de instructies voor de interne componenten.
S
Neem contact op met de Serviceafdeling van ESAB voor het afstellen van het
systeem.
5.2
Slijtonderdelen
Volgvingers
Art.nr. 146 586--001
6
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
Reserveonderdelen zijn te bestellen via de dichtstbijzijnde ESAB--vertegenwoordiger,
zie de laatste pagina van dit boek. Geef bij bestelling altijd het machinetype, het
serienummer en de aanduiding plus het onderdelennr. aan die staan aangegeven in
de lijst met reserveonderdelen op pag. 251.
Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van de bestelling en garandeert een correcte levering.
hga1m1ha
-- 162 --
NL
7
ACCESSOIRES
Bestelnummer:
Tussentransformator voor afzonderlijke voeding, die een ingangsspanning van
190, 220, 380, 415, 440, 500V 50 Hz
200, 230, 380, 415, 440, 500V 60 Hz omzet in een uitgangsspanning van 42V,
660 VA
0148636002
Kabel 3 x 2,5 mm2, aansluiting, transformator
0262613404
A6 servoslede van het type met kogelgeleiding en een permanent
gemagnetiseerde motor 42 V DC
0334333xxx
A6 gemotoriseerde slede, lange roller op schuiflager slede, met A6 VEC--motor 42 0334 426xxx
V -- 4000 omw/min overbrengingsverhouding 74:1
Motorkabel
De kabel is verkrijgbaar in verschillende lengten, zie de brochure voor de
desbetreffende servoslede (neem contact om met de verkoopafdeling van ESAB).
0460745xxx
Vinger met kogel (L=100 mm)
0416719001
Vinger voor in-- en uitwendige hoek
0418091880
Sensorkabel met 90_--connector (2 m)
0417346887
Beschermende rubber hoezen
0412013001
Console voor bedieningskast (de console is verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen) 0433762xxx
Contragewichtplaat voor kabels
hga1m1ha
0460861880
-- 163 --
SCHEMA SKEMA SKJEMA JOHDOTUSKAAVIO DIAGRAM
PLAN SCHÉMA SCHEMA ESQUEMA SCHEMA ESQUEMA
GMH with control panel
schema
-- 244 --
SCHALT-
GMH with portable control box
schema
-- 245 --
GMH, Portable control box
schema
-- 246 --
MÅTTSKISS MÅLSKITSE MÅLSKISSE MITTAPIIRUSTUS DIMENSION
DRAWING MASSBILD COTES D’ENCOMBREMENT MAATSCHETS CROQUIS ACOTADO DIMENSIONI ESBOÇO COM DIMENSÕES
mskiss
-- 247 --
mskiss
-- 248 --
mskiss
-- 249 --
sida
-- 250 --
RESERVDELSFÖRTECKNING RESERVDELSFORTEGNELSE
RESERVDELSLISTE VARAOSALUETTELO SPARE PARTS LIST ERSATZTEILLISTE LISTE DE PIÈCES DÉTACHEES RESERVEONDERDELENLIJST
LISTA DE REPUESTOS ELENCO RICAMBI LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES
GMH
Edition 2012--04--16
Ordering no.
Denomination
Notes
0460503880
GMH Complete
Joint tracking unit without control panel
0460503881
GMH with MMC Complete
Joint tracking unit with control panel
0460698880
GMH with portable control box
Joint tracking unit without control panel and with portable control box
0460570880
Portable control box
0416688880
Sensor
0416739880
Slide cross for sensor
0821425880
Slide cross for sensor and laser
lamp
reservFram
-- 251 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460503880
GMH
Without control panel
0460468880
Basic module
1
1
2
1
3
1
0460462880
MMC without controls
4
7
0194292020
Grommet
Ø20
5
4
Screw MRT, ground--cutter (black)
M5x12
6
6
Screw MRT (black)
M5x16
12
1
Supply cable
L = 5m
f460503s
Outlet module, GMH portable control
0460673880
-- 252 --
See separate part page 236
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460503881
GMH with MMC
With control panel
0460468880
Basic module
1
1
2
1
3
1
0460462882
MMC GMH
4
7
0194292020
Grommet
Ø20
5
4
Screw MRT, ground--cutter (black)
M5x12
6
6
Screw MRT (black)
M5x16
12
1
Supply cable
L = 5m
f460503s
Outlet module, GMH MMC
0460673880
See separate part page 236
-- 253 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460468880
Basic module
0458679885
Operating contact can tractor
2
1
3
4
Screw RX--PT
6--19x8
4
6
Screw MRT ground--cutter
M5x12
5
8
Screw MRT
M4x8, DIN 7985
7
2
0460465001
Spacer for hinge
8
2
0460463001
Protective frame
9
1
0460430001
Cover
10
1
0460469001
Sun visor
12
2
Screw MRT (black)
M5x16
15
1
Circuit board module
see on page 235
h460468s
-- 254 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
1
1
0460461001
Heat sink
2
1
0487528881
PC board, motor drive
3
1
0487522981
PC board, motor control
GMH
0487522982
PC board, motor control
GMH with inductive sensor
0460648880
Cable set with rectifier bridge
Circuit board module
8
1
9
2
11
1
h460467s
Spring washer
0193700703
Ribbon cable+connectors
26--pole
-- 255 --
Item
no.
Qty
2
1
3
5
Ordering no.
Denomination
Notes
Outlet module, GMH portable control box
GMH
Screw MRT ground--cutter
M5x12
1
Flat pin
6,3x0,8 M6
2
Screw RTS
st2,9x13
6
8
Screw RX--PT
6--19x8
7
1
0193701001
Fuse holder
fine.5x12
8
1
0193701002
Fuse holder
5x20
10 A (Slow)
9
1
0567900116
Fuse
10
2
0193317001
Switch
14
1
0368544004
Contact
Burndy, 8--pole
20
1
0368544005
Contact
Burndy, 24--pole
Outlet module, GMH MMC
GMH
2
1
Screw MRT ground--cutter
M5x12
3
1
Flat pin
6,3x0,8 M6
5
2
Screw RTS
st2,9x13
6
4
Screw RX--PT
6--19x8
7
1
0193701001
Fuse holder
fine.5x12
8
1
0193701002
Fuse holder
5x20
9
1
0567900116
Fuse
10 A (Slow)
10
2
0193317001
Switch
14
1
0368544004
Contact
h460470s
Burndy, 8--pole
-- 256 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460462882
MMC GMH
GMH
4
1
0194282001
LED (white)
24 V
5
1
0194282002
LED (yellow)
24 V
6
1
0194282003
LED (green)
24 V
7
1
0460600328
Knob, grey with arrow
d28--6mm
Cable set GMH with MMC
404
2
0415200020
Contact block
405
1
0415200027
Cap orange
18x24
406
1
0415200001
Push--button
18x24
407
1
0415200047
Bulb
14V 80mA
408
1
0415200058
Splash water shield
409
1
0460424881
Emergency stop
410
1
0460795001
Joy--stick
411
1
0192722004
Switch
h460462s
1no+1nc
1no+1nc
5 settings
-- 257 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460698880
GMH with portable control box
1
1
0460503880
GMH without MMC
2
1
0460570880
Portable control box
3
1
0460481001
Bracket
4
4
h460698s
Screw (Black)
MRT M5x16
-- 258 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
GMH
0460570880
Portable control box
2
1
0194282001
LED indicator white
3
1
0194282002
LED indicator yellow
24 V
4
1
0194282003
LED indicator green
24 V
5
1
0460424881
Emergency stop complete
6
1
0460795001
Joy--stick
7
1
0194055009
Switch
10
1
0460569001
Cover
13
1
0460600328
Knob, grey with arrow
d28--6mm
15
1
0460759880
Remote cable
4m
16
1
Nut
pr22,5
17
6
Screw
MFX--PH M4x16
20
1
0415200020
Contact block
1NO+1NC
21
1
0415200033
Cap orange
18x18
22
1
0415200002
Push button
18x18
23
1
0415200048
Bulb
28V 40mA
24
1
0391844022
Splash water shield
h460570s
5 settings
-- 259 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460759880
Remote cable
4m
1
4
0193963002
Cable screened
6x1,5mm2 12x0,5mm2
2
1
0193307105
Cable fitting
stp--b 16
3
1
0194200023
Cable gland with tube
23--pole
4
1
0194182023
Pin plug
23--pole
5
11
0323945001
Connector pin
rm20m--13k
6
6
0323945004
Connector pin
rm16m--23k
h460759s
-- 260 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0416688880
Sensor
2
1
0156106880
Joint tracking sensor
3
1
0415836880
Diffusor
4
1
0415739001
Insulation
t 0,125
5
1
0417258880
Sleeve
d45
6
1
0416671001
Guide arm
d18
7
1
0415328001
Yoke
8
1
0211101049
Pin
d3x18
9
2
0193860109
Pressure pin reinforced
m8x16
11
1
0417958880
Ring with adjustable screw
13
1
0415329001
Guide arm attachment
15
2
0146586001
Guide finger
21
1
0415332002
Seal
22
1
0418090001
Pressure spring
24
1
0412013001
Safety bellows
f416688s
-- 261 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0416739880
Slide cross for sensor
3
1
0413366112
Clamp
D25
6
3
0193570120
Locking lever
m6x50x63
8
1
0193570109
Locking lever
m6x16x45
10
2
0433851001
Mini slide
12
1
0413366115
Clamp
D35
13
2
0193570150
Locking lever
m6x75
15
1
0413366320
Clamp
D20
18
1
0417096880
Mounting bracket
19
1
0417097001
Clamp
20
1
0417098880
Mounting bracket
21
1
0417099880
Plate
22
1
0417097002
Clamp
f416739s
-- 262 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0821425880
Slide cross for sensor+laser lamp
2
1
0413366112
Clamp
5
2
0193570120
Locking arm adjustable
7
1
0193570109
Locking arm adjustable
9
2
0433851001
Mini slide
m6
11
1
0413366115
Clamp
70x58x30 d35
12
2
0193570150
Locking arm adjustable
m6x75
13
1
0417096880
Mounting bracket
14
1
0417098880
Angle bracket
15
1
0417099880
Plate for slide cross
18
1
0821423001
Clamp
20
1
0818935001
Clamp
vh 25
22
4
0219504303
Cup
d12.5/6.2
9
14
13
7
22
5
2
20
18
15 11
12
h821425s
-- 263 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising