ESAB | GMH | Instruction manual | ESAB GMH Brugermanual

ESAB GMH Brugermanual
GMH
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0460 671 160 2012--04--16
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
使用说明书
Valid for serial no. 936--xxx--xxxx, 049--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
中文 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
保留变更技术规范的权利,恕不另行通知。
-2-
4
24
44
64
84
104
124
144
164
184
204
224
DECLARATION OF CONFORMITY
according to the Low Voltage Directive 2006/95/EC, according to the EMC Directive 2004/108/EC
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
enligt Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG, enligt EMC--Direktivet 2004/108/EG
Type of equipment Materialslag
Control box for joint-- tracking
Brand name or trade mark Fabrikatnamn eller varumärke
ESAB
Type designation etc. Typbeteckning etc.
GMH, from serial number 936 xxx xxxx (2009 w.36)
GMH is designed to be used with ESAB welding equipment
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, telefax No: Tillverkarens namn, adress, telefon, telefax:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE-- 695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
Följande harmoniserande standarder har använts i konstruktionen:
EN 60974-- 1, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources, in relevant parts
EN 60974-- 10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: / Tilläggsinformation: Restrictive use, this Control Box is use with equipment of Class A, intended
for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Genom att underteckna detta dokument försäkrar undertecknad såsom tillverkare, eller tillverkarens representant inom
EES, att angiven materiel uppfyller säkerhetskraven angivna ovan.
Date / Datum
Laxå 2010-- 02-- 03
Signature / Underskrift
Kent Eimbrodt
Clarification
3
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
NORSK
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKSJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
45
47
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varianter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoveddeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
47
48
49
3 MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
3.1
3.2
3.3
3.4
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installasjon og tilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fininnstilling av følerfinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fininnstilling av induktiv føler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
51
51
51
4 OPERASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjøtsporingsenhet med kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjøtsporingsenhet -- bakre seksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portabel kontrollboks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjøtsporing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posisjonering for sveisestart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Posisjonering for sveisestart (med induktiv skjøtsporing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
52
54
55
57
60
61
5 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
5.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Slitte deler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
62
6 BESTILLING AV RESERVDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7 TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
MÅLSKISSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
RESERVDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
TOCn
-- 44 --
NO
1
SIKKERHET
MERK! Enheten er testet av ESAB i en generell tilkobling. Den som integrerer systemet, har ansvaret for sikkerheten og funksjonen ved den endelige tilkoblingen.
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
SafNO
-- 45 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
SafNO
-- 46 --
NO
2
INTRODUKSJON
2.1
Generelt
GMH er skjøtsporingsutstyr for posisjonering og skjøtsporing ved automatisk
sveiseutstyr i alle skjøttyper hvor følerfingeren har en styrekant som kan følges.
Utstyret er tilpasset til ESABs standard servoglidere og styrer en eller to
servomotorer samtidig.
Systemet er tilgjengelig i flere varianter, se nedenfor.
2.2
Varianter
S
Skjøtsporingsenhet med kontrollpanel.
S
Skjøtsporingsenhet med portabel kontrollboks.
S
Innebygget komponent for søyler og bommer.
hga1d1na
-- 47 --
NO
2.3
Tekniske data
GMH
Tilkoblingsspenning
42V AC, 50--60 Hz
Strømutgang
450 V A
Utetemperatur
--15 C -- + 45 C
Relativ luftfuktighet
Maks. motorstrøm
Maks. 98%
6A 100%
Innkapslingsklasse
IP 23
Strømgrenser
15 A (maskinvare strømgrense)
Strømtilførsel--sikringer
10 A treg
Motorregulator, type
Rotorspenning
Brytere for fire--kvadrantregulering
40 V DC
Feltspenning, separat magnetmotor
60 V DC
Vekter:
Skjøtsporingsenhet:
6,2 kg
Portabel kontrollboks:
2,7 kg (komplett med 4 m kabel og beskyttelse)
Føler og glidekryss med brakett
2,2 kg
Styrefinger:
0,6 kg
Arbeidsområdeføler, radielt 360
4 mm
Beskyttelseklasse
IP--koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
Arbeidsområde og innstilt hastighet, se figuren nedenfor og den tekniske
beskrivelsen i bruksanvisningen for A6 Slide.
Vinkelavvik grader
Normalforhold
Invertert forhold
Sveisehastighet cm/min
Diagram for sveiseskjøtens maksimale vinkelavvik i forhold til den innstilte
sveisehastigheten.
hga1d1na
-- 48 --
NO
2.4
Hoveddeler
1. Skjøtsporingsenhet (med eller uten kontrollpanel)
2. Portabel kontrollboks
3. Føler
4. Glidekryss for føler
5. Styrefinger
6. Kontrollkabel (2 m)
7. Motorkabel (se Tilbehør)
NB!
Den portable kontrollboksen (2) og kontrollkabelen (6) blir avbrutt for bestemte
søyler og bommer i henhold til ovenstående og blir skiftet ut med produktspesifikke
deler.
For mer informasjon, se kapittel ”Operasjon” på side 52.
hga1d1na
-- 49 --
NO
2.4.1
Føler
Føleren er formet som en finger. Fingeren er fjærbelastet slik at den forsøker å nå
midtposisjonen lateralt og nedover vertikalt.
1. Føler med kabeltilkobling til skjøtsporingsenheten og med brakett for forskjellige
sporfingere i fronten.
2. Skjøtsporende fingere
3. Stoppeskruer (to) for justering av fingerbevegelse horisontalt. Skruene muliggjør
innstillinger for forskjellige skjøttyper.
hga1d1na
-- 50 --
NO
3
MONTERING
3.1
Generelt
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
3.2
Installasjon og tilkobling
1. Målingsinformasjon, se dimensjonstegningene på sidene 247--249.
2. Tilkobling, se diagrammene på sidene 244--246
3. Kontroller at nødvendig utsignal og spenning er tilgjengelig for komplett
installasjon.
4. Plasser styrefingeren parallelt med det motordrevne glidekrysset.
3.3
Fininnstilling av følerfinger
Vennligst ta kontakt med ESABs serviceavdeling for fininnstilling av følerfinger.
3.4
Fininnstilling av induktiv føler
Vennligst ta kontakt med ESABs serviceavdeling for fininnstilling av induktiv føler.
hga1i1na
-- 51 --
NO
4
OPERASJON
4.1
Generelt
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på
side 45. Les disse før utstyret tas i bruk.
4.2
Skjøtsporingsenhet med kontrollpanel
Nødstopp (1)
S Ett trykk på knappen aktiverer NØDSTOPP
NB! En nødstopp må aldri nullstilles før årsaken til den unormale funksjonen eller
signalet er avdekket og rettet opp.
Signallampe
S
(hvit)
Lyser når strømmen er skrudd på.
(gul)
Alarmlampe (automatisk skjøtsporing)
S
Lyser når styrefingeren er utenfor arbeidsområdet (vertikalt).
Den automatiske funksjonen blir da blokkert.
(grønn)
Signallampe (skjøtsporing)
S
Lyser når automatisk skjøtsporing er i drift.
hga1o1na
-- 52 --
NO
Bryter med 5 posisjoner
Valg av skjøtsporing og skjøtsporingsalternativer:
S
Manuell forhåndsinnstilling -- posisjon
S
Vertikal og horisontal skjøtsporing -- posisjon
S
Vertikal og horisontal skjøtsporing med skjøtsporing til høyre -- posisjon
S
Vertikal og horisontal skjøtsporing med skjøtsporing til venstre -- posisjon
S
Vertikal skjøtsporing -- posisjon
MERK!
Hvis bryteren er i en skjøtsporingsposisjon når utstyret skrus på, vil utstyret ikke
starte skjøtsporing av sikkerhetsmessige årsaker. For å starte skjøtsporing må en
annen posisjon velges kortvarig før det returneres til den ønskede posisjonen.
Kontrollspak
S
Manuell styring av servoglidere Opp/Ned og Venstre/Høyre.
Kontrollspaken overstyrer alltid.
Når alarmlampen
er tent, blokkeres manuell nedoverbevegelse.
Lampetrykknapp (høy fart)
Valg av lav eller høy fart ved manuell posisjonering med kontrollspaken.
S
Ett trykk på knappen aktiverer høy fart.
En lampe i knappen lyser når funksjonen er aktivert.
S
Retur til lav fart ved å trykke på knappen igjen
Kontroller at lampen har slukket før det utføres ytterligere kommandoer.
hga1o1na
-- 53 --
NO
4.3
Skjøtsporingsenhet -- bakre seksjon
1
Tilkobling, strømforsyning 42 V
2
Bryter
Strømtilførsel På/Av.
3
Bryter
For bryterskift for horisontal glidemotors bevegelsesretning.
4
Kontakt for tilkobling av vertikal glidemotor
5
Kontakt for tilkobling av horisontal glidemotor
6
Kontrollsikring, 10 A treg
7
Hylsekontakt (8--pins), for tilkobling av styrefinger.
8
Kontakt (23--pins), for tilkobling av portabel kontrollboks.
9
Kontakter for tilkobling av grenseposisjonsbryteren
10
Ekstra kontakter
11
Servicekontakter
hga1o1na
-- 54 --
NO
4.4
Portabel kontrollboks
Nødstopp (1)
S Ett trykk på knappen aktiverer NØDSTOPP
NB! En nødstopp må aldri nullstilles før årsaken til den unormale funksjonen eller
signalet er avdekket og rettet opp.
Signallampe
S
(hvit)
Lyser når strømmen er skrudd på.
(gul)
Alarmlampe (automatisk skjøtsporing)
S
Lyser når styrefingeren er utenfor arbeidsområdet (vertikalt). Den automatiske
funksjonen blir da blokkert.
(grønn)
Signallampe (skjøtsporing)
S
Lyser når automatisk skjøtsporing er i drift.
hga1o1na
-- 55 --
NO
Bryter med 5 posisjoner
Valg av skjøtsporing og skjøtsporingsalternativer:
S
Manuell forhåndsinnstilling -- posisjon
S
Vertikal og horisontal skjøtsporing -- posisjon
S
Vertikal og horisontal skjøtsporing med skjøtsporing til høyre -- posisjon
S
Vertikal og horisontal skjøtsporing med skjøtsporing til venstre -- posisjon
S
Vertikal skjøtsporing -- posisjon
MERK!
Hvis bryteren er i en skjøtsporingsposisjon når utstyret skrus på, vil utstyret ikke
starte skjøtsporing av sikkerhetsmessige årsaker. For å starte skjøtsporing må en
annen posisjon velges kortvarig før det returneres til den ønskede posisjonen.
Kontrollspak
S
Manuell styring av servoglidere Opp/Ned og Venstre/Høyre.
Kontrollspaken overstyrer alltid.
Når alarmlampen
er tent, blokkeres manuell nedoverbevegelse.
Lampetrykknapp (høy fart)
Valg av lav eller høy fart ved manuell posisjonering med kontrollspaken.
S
S
Ett trykk på knappen aktiverer høy fart.
En lampe i knappen lyser når funksjonen er aktivert.
Retur til lav fart ved å trykke på knappen igjen
Kontroller at lampen har slukket før det utføres ytterligere kommandoer.
hga1o1na
-- 56 --
NO
4.5
Skjøtsporing
Det skjøtsporende utstyret kan innstilles for forskjellige typer skjøtsporing. Det kan
innstilles for skjøtsporing med kantkontroll og for skjøtsporing med sporkontroll.
Innstillingene utføres både på kontrollboksen og på føleren.
4.5.1
Skjøtsporing med kantkontroll
Følgende funksjoner innstilles i kontrollboksen,
eller
avhengig av om høyre
av venstre--kontroll er påkrevet. De to stoppeskruene på føleren skal skrus inn til
stopp--punktet. Se illustrasjonen nedenfor. Dette betyr at sikringene er fjærbelastet
lateralt og at kantkontroll er tillatt. Skjøtsporing med kantkontroll benyttes for
listsveising og lignende skjøter, se også skjøttabellen på side 58.
Stoppeskruen skrus inn til stopp--punktet.
4.5.2
Skjøtsporing med sporkontroll
Følgende funksjoner innstilles i kontrollboksen,
eller avhengig av om både
vertikal og lateral styring eller bare vertikal styring er påkrevet. Stoppeskruene på
føleren må skrus ut minst to omdreininger eller til stopp--punktet, se illustrasjonen
nedenfor. Dette frigjør fjærbelastningen for søkefingrene lateralt og aktiverer
sporkontroll. Hvis stoppeskruene ikke skrus ut, vil det være en fare for at
søkefingrene begynner å ”klatre” opp langs skjøtveggene i trange V-- og U--skjøter.
Se også side 58 for valg av innstillinger.
Stoppeskruene skrus ut 2 omdreininger
hga1o1na
-- 57 --
NO
Eksempler på forskjellige skjøttyper og på styrefingerens bevegelse mot
styrekantene.
Skjøttype
Dobbeltflenset stump sveising
I--sveising (A=styrelinje)
V--sveising
1/2 V--sveising
1/2 V--sveising
U--sveising
Dobbel U--sveising
J--sveising
Dobbel J--sveising
hga1o1na
-- 58 --
Innstilling,
kontrollboks
NO
X--sveising
Asymmetrisk X--sveising
K--sveising
K--sveising
Listsveising
hga1o1na
-- 59 --
NO
4.6
Posisjonering for sveisestart
1. Tilpass sveiseutstyr til posisjon i forhold til sveiseskjøten slik at arbeidsområdet
for glidekrysset dekker hele høyden og lateralt avvik i skjøten fra startpunkt til
stopp--punkt for sveising.
2. Still bryteren
i den påkrevede skjøtsporingsposisjonen.
3. Kjør styrefingeren horisontalt ved å bruke kontrollspaken,
inntil fingeren
er over en passende startposisjon, se figuren nedenfor.
For kun vertikal skjøtsporing posisjoneres styrefingeren der starten på
sveisingen ønskes.
4. Kjør sveisehodet nedover med kontrollspaken,
inntil signallampen
slukker.
Utstyret søker nå selv etter den ideelle plasseringen vertikalt og horisontalt hvis
horisontal skjøtsporing er aktivert.
Passende startposisjon
Passende startposisjon
Passende startposisjon
hga1o1na
-- 60 --
NO
4.7
Posisjonering for sveisestart (med induktiv skjøtsporing)
Produktet må konfigureres før induktiv skjøtsporing er mulig.
Vennligst ta kontakt med ESABs serviceavdeling for konfigurasjon.
1. Tilpass sveiseutstyr til posisjon i forhold til sveiseskjøten slik at arbeidsområdet
for glidekrysset dekker hele høyden og lateralt avvik i skjøten fra startpunkt til
stopp--punkt for sveising.
2. Still bryteren i den vertikale skjøtsporingsposisjonen
3. Posisjoner føleren nedover med kontrollspaken
.
inntil signallampen
slukker.
Utstyret søker nå selv etter den ideelle posisjonen vertikalt.
N.B. Hvis det bare skal benyttes vertikal skjøtsporing, hoppes det over de neste
punktene.
4. Still bryteren i den vertikale, høyre skjøtsporingsposisjonen
5. Posisjoner føleren med kontrollspaken
posisjonen inntil signallampen
.
horisontalt til den ideelle
slukker.
6. Still bryteren i den vertikal--horisontale skjøtsporingsposisjonen
.
Signallampen slukker.
Utstyret søker selv etter den ideelle posisjonen
horisontalt og vertikalt. Hvis signallampen ikke slukker, gjentas prosedyren fra
trinn 1.
hga1o1na
-- 61 --
NO
5
VEDLIKEHOLD
5.1
Generelt
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
S
Kontroller daglig at styrefingrene ikke er slitt eller skadet.
S
Rengjør føleren med kompressluft regelmessig.
S
Følg instruksjonene for de interne komponentene.
S
Vennligst ta kontakt med ESABs serviceavdeling for fininnstilling av systemet.
5.2
Slitte deler
Sporingsfingre
Delnr. 146 586--001
6
BESTILLING AV RESERVDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 251.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
hga1m1na
-- 62 --
NO
7
TILBEHØR
Bestillingsnummer:
Mellomliggende transformator for separat strømforsyning fra hovedstrømforsyning
190, 220, 380, 415, 440, 500V 50 Hz
200, 230, 380, 415, 440, 500V 60 Hz til sekundær 42V, 660 VA
0148636002
Kabel 3 x 2,5 mm2, tilkobling, transformator
0262613404
A6 servo glidekule hylsetype med permanent magnetisert motor 42 V DC
0334333xxx
A6 motordrevet glider, glidemontert lang løper, med A6 VEC motor
42 V -- 4000 opm utveksling 74:1
0334426xxx
Motorkabel
Kabelen finnes i forskjellige lengder, se den aktuelle salgsbrosjyren for
servoglideren. (Kontakt ESABs salgskontor.)
0460745xxx
Finger med kule (L=100 mm)
0416719001
Finger for indre og ytre hjørne
0418091880
Følerkabel med 90_ kontakt (2 m)
0417346887
Beskyttende gummimansjetter
0412013001
Konsoll for kontrollboks (konsollen er tilgjengelig i forskjellige versjoner)
0433762xxx
Likevektsplate for kabler
0460861880
hga1m1na
-- 63 --
SCHEMA SKEMA SKJEMA JOHDOTUSKAAVIO DIAGRAM
PLAN SCHÉMA SCHEMA ESQUEMA SCHEMA ESQUEMA
GMH with control panel
schema
-- 244 --
SCHALT-
GMH with portable control box
schema
-- 245 --
GMH, Portable control box
schema
-- 246 --
MÅTTSKISS MÅLSKITSE MÅLSKISSE MITTAPIIRUSTUS DIMENSION
DRAWING MASSBILD COTES D’ENCOMBREMENT MAATSCHETS CROQUIS ACOTADO DIMENSIONI ESBOÇO COM DIMENSÕES
mskiss
-- 247 --
mskiss
-- 248 --
mskiss
-- 249 --
sida
-- 250 --
RESERVDELSFÖRTECKNING RESERVDELSFORTEGNELSE
RESERVDELSLISTE VARAOSALUETTELO SPARE PARTS LIST ERSATZTEILLISTE LISTE DE PIÈCES DÉTACHEES RESERVEONDERDELENLIJST
LISTA DE REPUESTOS ELENCO RICAMBI LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES
GMH
Edition 2012--04--16
Ordering no.
Denomination
Notes
0460503880
GMH Complete
Joint tracking unit without control panel
0460503881
GMH with MMC Complete
Joint tracking unit with control panel
0460698880
GMH with portable control box
Joint tracking unit without control panel and with portable control box
0460570880
Portable control box
0416688880
Sensor
0416739880
Slide cross for sensor
0821425880
Slide cross for sensor and laser
lamp
reservFram
-- 251 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460503880
GMH
Without control panel
0460468880
Basic module
1
1
2
1
3
1
0460462880
MMC without controls
4
7
0194292020
Grommet
Ø20
5
4
Screw MRT, ground--cutter (black)
M5x12
6
6
Screw MRT (black)
M5x16
12
1
Supply cable
L = 5m
f460503s
Outlet module, GMH portable control
0460673880
-- 252 --
See separate part page 236
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460503881
GMH with MMC
With control panel
0460468880
Basic module
1
1
2
1
3
1
0460462882
MMC GMH
4
7
0194292020
Grommet
Ø20
5
4
Screw MRT, ground--cutter (black)
M5x12
6
6
Screw MRT (black)
M5x16
12
1
Supply cable
L = 5m
f460503s
Outlet module, GMH MMC
0460673880
See separate part page 236
-- 253 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460468880
Basic module
0458679885
Operating contact can tractor
2
1
3
4
Screw RX--PT
6--19x8
4
6
Screw MRT ground--cutter
M5x12
5
8
Screw MRT
M4x8, DIN 7985
7
2
0460465001
Spacer for hinge
8
2
0460463001
Protective frame
9
1
0460430001
Cover
10
1
0460469001
Sun visor
12
2
Screw MRT (black)
M5x16
15
1
Circuit board module
see on page 235
h460468s
-- 254 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
1
1
0460461001
Heat sink
2
1
0487528881
PC board, motor drive
3
1
0487522981
PC board, motor control
GMH
0487522982
PC board, motor control
GMH with inductive sensor
0460648880
Cable set with rectifier bridge
Circuit board module
8
1
9
2
11
1
h460467s
Spring washer
0193700703
Ribbon cable+connectors
26--pole
-- 255 --
Item
no.
Qty
2
1
3
5
Ordering no.
Denomination
Notes
Outlet module, GMH portable control box
GMH
Screw MRT ground--cutter
M5x12
1
Flat pin
6,3x0,8 M6
2
Screw RTS
st2,9x13
6
8
Screw RX--PT
6--19x8
7
1
0193701001
Fuse holder
fine.5x12
8
1
0193701002
Fuse holder
5x20
10 A (Slow)
9
1
0567900116
Fuse
10
2
0193317001
Switch
14
1
0368544004
Contact
Burndy, 8--pole
20
1
0368544005
Contact
Burndy, 24--pole
Outlet module, GMH MMC
GMH
2
1
Screw MRT ground--cutter
M5x12
3
1
Flat pin
6,3x0,8 M6
5
2
Screw RTS
st2,9x13
6
4
Screw RX--PT
6--19x8
7
1
0193701001
Fuse holder
fine.5x12
8
1
0193701002
Fuse holder
5x20
9
1
0567900116
Fuse
10 A (Slow)
10
2
0193317001
Switch
14
1
0368544004
Contact
h460470s
Burndy, 8--pole
-- 256 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460462882
MMC GMH
GMH
4
1
0194282001
LED (white)
24 V
5
1
0194282002
LED (yellow)
24 V
6
1
0194282003
LED (green)
24 V
7
1
0460600328
Knob, grey with arrow
d28--6mm
Cable set GMH with MMC
404
2
0415200020
Contact block
405
1
0415200027
Cap orange
18x24
406
1
0415200001
Push--button
18x24
407
1
0415200047
Bulb
14V 80mA
408
1
0415200058
Splash water shield
409
1
0460424881
Emergency stop
410
1
0460795001
Joy--stick
411
1
0192722004
Switch
h460462s
1no+1nc
1no+1nc
5 settings
-- 257 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460698880
GMH with portable control box
1
1
0460503880
GMH without MMC
2
1
0460570880
Portable control box
3
1
0460481001
Bracket
4
4
h460698s
Screw (Black)
MRT M5x16
-- 258 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
GMH
0460570880
Portable control box
2
1
0194282001
LED indicator white
3
1
0194282002
LED indicator yellow
24 V
4
1
0194282003
LED indicator green
24 V
5
1
0460424881
Emergency stop complete
6
1
0460795001
Joy--stick
7
1
0194055009
Switch
10
1
0460569001
Cover
13
1
0460600328
Knob, grey with arrow
d28--6mm
15
1
0460759880
Remote cable
4m
16
1
Nut
pr22,5
17
6
Screw
MFX--PH M4x16
20
1
0415200020
Contact block
1NO+1NC
21
1
0415200033
Cap orange
18x18
22
1
0415200002
Push button
18x18
23
1
0415200048
Bulb
28V 40mA
24
1
0391844022
Splash water shield
h460570s
5 settings
-- 259 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0460759880
Remote cable
4m
1
4
0193963002
Cable screened
6x1,5mm2 12x0,5mm2
2
1
0193307105
Cable fitting
stp--b 16
3
1
0194200023
Cable gland with tube
23--pole
4
1
0194182023
Pin plug
23--pole
5
11
0323945001
Connector pin
rm20m--13k
6
6
0323945004
Connector pin
rm16m--23k
h460759s
-- 260 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0416688880
Sensor
2
1
0156106880
Joint tracking sensor
3
1
0415836880
Diffusor
4
1
0415739001
Insulation
t 0,125
5
1
0417258880
Sleeve
d45
6
1
0416671001
Guide arm
d18
7
1
0415328001
Yoke
8
1
0211101049
Pin
d3x18
9
2
0193860109
Pressure pin reinforced
m8x16
11
1
0417958880
Ring with adjustable screw
13
1
0415329001
Guide arm attachment
15
2
0146586001
Guide finger
21
1
0415332002
Seal
22
1
0418090001
Pressure spring
24
1
0412013001
Safety bellows
f416688s
-- 261 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0416739880
Slide cross for sensor
3
1
0413366112
Clamp
D25
6
3
0193570120
Locking lever
m6x50x63
8
1
0193570109
Locking lever
m6x16x45
10
2
0433851001
Mini slide
12
1
0413366115
Clamp
D35
13
2
0193570150
Locking lever
m6x75
15
1
0413366320
Clamp
D20
18
1
0417096880
Mounting bracket
19
1
0417097001
Clamp
20
1
0417098880
Mounting bracket
21
1
0417099880
Plate
22
1
0417097002
Clamp
f416739s
-- 262 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0821425880
Slide cross for sensor+laser lamp
2
1
0413366112
Clamp
5
2
0193570120
Locking arm adjustable
7
1
0193570109
Locking arm adjustable
9
2
0433851001
Mini slide
m6
11
1
0413366115
Clamp
70x58x30 d35
12
2
0193570150
Locking arm adjustable
m6x75
13
1
0417096880
Mounting bracket
14
1
0417098880
Angle bracket
15
1
0417099880
Plate for slide cross
18
1
0821423001
Clamp
20
1
0818935001
Clamp
vh 25
22
4
0219504303
Cup
d12.5/6.2
9
14
13
7
22
5
2
20
18
15 11
12
h821425s
-- 263 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising