ESAB | MA23 | Instruction manual | ESAB MA23 Kasutusjuhend

ESAB MA23 Kasutusjuhend
FI
Origo™
MA23
MA24
Käyttöohjeet
0460 454 273 FI 20120322
Valid from program version 1.26
1 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Ohjauspaneeli MA23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ohjauspaneeli MA24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
2 MIG/MAG-HITSAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1
2.2
2.3
Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolien ja toimintojen selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piilotetut MIG/MAG-toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
8
3 PUIKKOHITSAUS (MMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.1
3.2
3.3
Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolien ja toimintojen selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piilotetut MMA-toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
4 HITSAUSDATAMUISTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 VIKAKOODIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
5.1
5.2
Vikakoodiluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vikakoodien kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
6 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LANKA- JA KAASUYHDISTELMÄT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMEROT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
15
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-2-
FI
1
JOHDANTO
Tässä käyttöohjeessa on selostettu ohjauspaneelien MA23 ja MA24 käyttö.
Lisätietoa käytöstä on virtalähteen tai langansyöttöyksikön käyttöohjeessa.
Kun virta kytketään päälle, laite suorittaa merkkivalojen ja näytön
itsediagnoosin. Sen jälkeen näyttöön tulee ohjelmaversio: tässä
esimerkissä ohjelmaversio on 0.17A
Muunkieliset käyttöohjeet voi ladata Internet-osoitteesta www.esab.com.
1.1
Ohjauspaneeli MA23
Jännitteen säätö
Langansyöttönopeuden ja virran
säätö (ampeeri, m/min tai
prosentti)
Näyttö
Hitsausprosessin valinta:
MIG/MAG
tai
puikkohitsaus (MMA)
Ohjaustapa 2-vaihe
tai 4-vaihe
Säätö ohjauspaneelista
, ohjelman vaihto pistoolin liipasimella
tai
kauko-ohjauksen kytkentä
Näyttää onko VRD-toiminto (rajoitettu tyhjäkäyntijännite) aktiivinen vai ei.
Kaasuhuuhtelu
Kylmälangansyöttö
Näytössä näkyvän parametrin ilmaisin: voltti, ampeeri, m/min tai prosentti.
Induktanssin säätö
Hitsausdatamuistipainikkeet, katso sivu 12.
Ohjauspaneelin kaarijännitteen V ja hitsausvirran A mitatut arvo ovat mitattu
aritmeettinen keskiarvo = mitattu tasasuunnattu keskiarvo.
-3bi21d1xa
© ESAB AB 2008
FI
1.2
Ohjauspaneeli MA24
Jännitteen/QSett arvon säätö
Langansyöttönopeuden ja
virran säätö (ampeeri, m/min,
prosentti tai sekunnit)
Näyttö
Hitsausprosessin valinta:
MIG/MAG
tai
puikkohitsaus (MMA)
QSett
-ohjauksen, käsinsäädön
Ryömintäkäynnistyksen
Ohjaustapa 2-vaihe
tai synergian
valinta.
tai kraaterintäytön valinta
tai 4-vaihe
Säätö ohjauspaneelista
, ohjelman vaihto pistoolin liipasimella
tai
kauko-ohjauksen kytkentä
Näyttää onko VRD-toiminto (rajoitettu tyhjäkäyntijännite) aktiivinen vai ei.
Kaasuhuuhtelu
Kylmälangansyöttö
Näytössä näkyvän parametrin ilmaisin: voltti, synergia, QSett, ampeeri, m/min,
sekunnit tai prosentti
Induktanssin säätö
tai kraaterintäytön
synergiavalinta
Hitsausdatamuistipainikkeet, katso sivu 12.
Ohjauspaneelin kaarijännitteen V ja hitsausvirran A mitatut arvo ovat mitattu
aritmeettinen keskiarvo = mitattu tasasuunnattu keskiarvo.
-4bi21d1xa
© ESAB AB 2008
FI
2
MIG/MAG-HITSAUS
2.1
Asetukset
Toiminnot
Säätöalue
Jännite
8 -60 V
x
x
12 V
Langansyöttönopeus
0,8 -25 m/min
x
x
5 m/min
Synergia
POIS tai PÄÄLLÄ
-
x
PÄÄLLÄ
Synergialinjat
35 kpl
-
x
-
QSett
POIS tai PÄÄLLÄ
-
x
POIS
Käsinsäätö
POIS tai PÄÄLLÄ
-
x
PÄÄLLÄ
POIS tai PÄÄLLÄ
-
x
PÄÄLLÄ
0=POIS tai 1=PÄÄLLÄ
x
-
PÄÄLLÄ
Kraaterintäyttö
POIS tai PÄÄLLÄ
-
x
PÄÄLLÄ
Kraaterintäyttöaika
Ryömintäkäynnistys
Ryömintäkäynnistys
1)
MA23
MA24
Arvo toi­
mitettaessa
0 -5 s
-
x
0,1s
2)
2-vaihe tai 4-vaihe
x
x
2-takt
Säätö ohjauspaneelista
POIS tai PÄÄLLÄ
x
x
PÄÄLLÄ
Liipaisutietojen vaihto
POIS tai PÄÄLLÄ
x
x
POIS
Kauko-ohjain
POIS tai PÄÄLLÄ
x
x
POIS
Kaasuhuuhtelu 2)
-
x
x
-
Kylmälangansyöttö
-
x
x
-
Induktanssi
0 - 100
x
x
70%
Hitsausdatamuisti
1, 2, 3
x
x
-
0,1 -9,9 s
x
x
0,1 s
0 = tuuma, 1 = mm
x
x
1
50 - 250 ms
x
x
80 ms
0,1 -9,9 s
x
x
1s
2/4-vaihe
Kaasun
esisyöttöaika1)
Mittayksikkö1)
Jälkipaloaika
1)
Kaasun jälkisyöttöaika
1)
1)
Nämä toiminnot ovat piilotettuja toimintoja, katso kuvaus kohdassa 2.3.
toimintoja ei voi muuttaa hitsauksen aikana
2)Näitä
2.2
Symbolien ja toimintojen selitykset
MIG/MAG-hitsaus
MIG/MAG-hitsauksessa valokaari sulattaa jatkuvasti syötettävää lankaa. Sulate
suojataan suojakaasulla.
Langansyöttönopeus
Langansyöttönopeus määrittää langan syöttönopeuden (m/min).
-5bi21d1xa
© ESAB AB 2008
FI
Synergia
Jokaisella lankatyypin, langan halkaisijan ja kaasuseoksen yhdistelmällä myös
langansyöttönopeuden ja jännitteen (valokaaren pituus) suhteen on oltava oikea,
jotta valokaari toimii tasaisesti. Jännite (valokaaren pituus) seuraa automaattisesti
valittua esiohjelmoitua synergialinjaa, mikä helpottaa oikeiden hitsausparametrien
valintaa. Langansyöttönopeuden ja muiden parametrien suhdetta kutsutaan
synergialinjaksi. Synergialinjat näkyvät sivulla 14.
Tilauksesta on saatavana myös muita synergialinjoja, mutta ne voi asentaa vain
valtuutettu ESAB-huoltoteknikko
Synergian
aktivoinnin yhteydessä valitse myös synergiavalinta
säätöpyörällä.
QSett
QSett helpottaa hitsausparametrien asettamista.
S
Kaaripituus kasvaa, kun säätöpyörää käännetään myötäpäivään (+).
S
Kaaripituus pienenee, kun säätöpyörää käännetään vastapäivään (–).
LYHYTKAARI
Kun uudella lankatyypillä/kaasutyypillä hitsataan ensimmäistä kertaa,
QSett-toiminto määrittää automaattisesti kaikki tarvittavat hitsausparametrit. Sen
jälkeen QSett-toiminto tallentaa kaikki tiedot, joita tarvitaan hitsin laadun
varmistamiseen. Langansyöttönopeutta muutettaessa jännite muuttuu
automaattisesti.
KUUMAKAARI
Kuumakaarialuetta lähestyttäessä QSett -arvoa pitää suurentaa.
Kytke QSett-toiminto pois päältä kuumakaarihitsauksessa. Kaikki QSett
-asetukset pysyvät käytössä, paitsi jännite, joka pitää säätää.
Suositus : Tee ensimmäinen hitsi (6 sekuntia) QSett-toiminnolla koepalaan, jotta
kaikki asetukset tulevat oikein.
Käsinsäätö
Käsinkäyttötila. Käyttäjä voi itse säätää jännitteen ja langansyöttönopeuden.
Ryömintäkäynnistys
Ryömintäkäynnistys tarkoittaa, että lankaa syötetään 50 % säädetystä
syöttönopeudesta, kunnes se saa sähköisen kosketuksen työkappaleeseen.
-6bi21d1xa
© ESAB AB 2008
FI
Kraaterintäyttö
Kraaterintäyttöaika
Kraaterintäytön avulla voidaan välttää huokosten, lämpöhalkeamien ja kraatereiden
muodostuminen työkappaleeseen hitsauksen loppuvaiheessa.
Kraaterintäytön
aktivoinnin yhteydessä valitse myös kraaterintäyttöaika
säätöpyörällä.
Toimintoa ei voi käyttää QSett-ohjauksen kanssa.
2-vaihe
2-vaiheohjauksessa mahdollinen kaasun esisyöttö käynnistyy, kun pistoolin
liipaisinta painetaan. Tämän jälkeen käynnistyy hitsausprosessi. Kun liipaisin
vapautetaan, hitsaus lopetetaan ja kaasun jälkisyöttö käynnistyy.
4-vaihe
4-vaiheohjauksessa kaasun esisyöttö käynnistyy, kun pistoolin liipaisinta painetaan
ja langansyöttö käynnistyy, kun liipaisin vapautetaan. Hitsausprosessi jatkuu,
kunnes liipaisinta painetaan uudelleen, jolloin langansyöttö loppuu. Kaasun
jälkisyöttö katkeaa, kun liipaisin vapautetaan.
Säätö ohjauspaneelista
Säädöt tehdään ohjauspaneelista.
Hitsausarvojen vaihto
Tämä toiminto mahdollistaa valmiiksi määritettyjen hitsausarvojen valitsemisen
pistoolin liipaisimen painalluksella.
Muulloin kuin hitsauksen aikana vaihto tehdään nopealla painalluksella. Jos liipaisin
pidetään liian pitkään painettuna, ohjelma tulkitsee sen hitsauksen aloitukseksi.
Hitsausarvojen vaihto 2-tahtihitsauksen aikana
Hitsauksen aikana hitsauspistoolin liipaisin on painettuna. Hitsausarvomuisti
vaihdetaan silloin vapauttamalla liipaisin ja painamalla sitä nopeasti.
Hitsausarvojen vaihto 4-tahtihitsauksen aikana
Hitsauksen aikana hitsauspistoolin liipaisin on vapautettuna. Hitsausarvomuisti
vaihdetaan silloin painamalla liipaisinta ja vapauttamalla se nopeasti.
Hitsausarvojen
aktivoinnin yhteydessä valitaan hitsausarvomuisti
tai
-7bi21d1xa
© ESAB AB 2008
FI
Kauko-ohjain
Säädöt tehdään kauko-ohjaimesta.
Kauko-ohjaimen pitää olla kytkettynä koneen kauko-ohjainliitäntään ennen kuin se
aktivoidaan. Ohjauspaneeli ei ole käytössä, kun kauko-ohjain on aktivoitu.
Kun kauko-ohjain on aktivoitu, hitsausdatamuisti voidaan vaihtaa ohjelmanvalitsimel­
la varustetulla hitsauspistoolilla (RS3).
VRD (Voltage Reducing Device)
VRD-toiminto varmistaa, että tyhjäkäyntijännite ei nouse yli 35 V:n, kun hitsaus ei
ole käynnissä. Tämä ilmaistaan sillä, että VRD-merkkivalo palaa. VRD-toiminto
deaktivoituu, kun järjestelmä havaitsee, että hitsaus on aloitettu.
Jos VRD-toiminto on aktivoitu ja tyhjäkäyntijännite nousee yli 35 V:n, näyttöön tulee
vikailmoitus (16). Hitsausta ei voi aloittaa niin kauan kuin vikailmoitus näkyy
näytössä.
Ota yhteys valtuutettuun ESAB--huoltoteknikkoon toiminnon aktivointia varten.
Kaasuhuuhtelu
Kaasuhuuhtelutoimintoa käytetään kaasuvirtaaman mittaamiseen ja kaasuletkujen
puhdistamiseen ilmasta ja kosteudesta ennen hitsauksen aloitusta. Kaasuhuuhtelu
jatkuu niin kauan kuin painike pidetään painettuna. Virran ja langan syöttö on
katkaistu huuhtelun aikana.
Kylmälangansyöttö
Jännitteetöntä langansyöttöä käytetään silloin, kun lankaa halutaan syöttää esiin
ilman, että hitsausjännite kytkeytyy päälle. Lankaa syötetään niin kauan kuin
painiketta pidetään painettuna.
Induktanssi
Suuri induktanssi synnyttää leveämmän hitsin ja vähemmän hitsausroiskeita. Pieni
induktanssi synnyttää kovemman äänen ja tasaisen, keskitetyn valokaaren.
2.3
Piilotetut MIG/MAG-toiminnot
Ohjauspaneelissa on piilotettuja toimintoja.
Toimintoihin pääsee käsiksi pitämällä painike
painettuna 5 sekunnin ajan:
näyttöön tulee kirjain ja arvo. Langansyöttönopeuden säätöpyörää käytetään valitun
toiminnon arvon säätämiseen.
-8bi21d1xa
© ESAB AB 2008
FI
MA23
Toimintokirjain
Toiminto
A
Kaasun esisyöttö
C
Mittayksikkö
I
Jälkipaloaika
L
Kaasun jälkisyöttö
J
Ryömintäkäynnistys
MA24
Toimintokirjain
Toiminto
A
Kaasun esisyöttö
C
Mittayksikkö
I
Jälkipaloaika
L
Kaasun jälkisyöttö
Toiminnoista poistutaan pitämällä painike
painettuna 5 sekunnin ajan.
Kaasun esisyöttö
Kaasun esisyötöllä määritetään kuinka kauan suojakaasua virtaa ennen valokaaren
sytytystä.
Mittayksikkö
0 = tuuma/min, 1 = mm/min, Arvo toimitettaessa = 1
Jälkipaloaika
Jälkipaloaika määrittää viiveajan elektrodin jarrutuksen aloitushetkestä siihen kun
virtalähde katkaisee hitsausjännitteen. Liian lyhyt jälkipaloaika aiheuttaa sen, että
elektrodia on liian paljon esillä hitsauksen loputtua ja elektrodi saattaa jäädä kiinni
sulatteeseen. Liian pitkä jälkipaloaika aiheuttaa sen, että elektrodia on vähän esillä
hitsauksen loputtua ja valokaari saattaa palaa suuttimeen.
Kaasun jälkisyöttö
Kaasun jälkisyötöllä määritetään kuinka kauan suojakaasua virtaa valokaaren
sammutuksen jälkeen.
Ryömintäkäynnistys
Ryömintäkäynnistys tarkoittaa, että lankaa syötetään 50 % säädetystä
syöttönopeudesta, kunnes se saa sähköisen kosketuksen työkappaleeseen.
-9bi21d1xa
© ESAB AB 2008
FI
3
PUIKKOHITSAUS (MMA)
3.1
Asetukset
Toiminnot
Säätöalue
Virta
16- maks. A 2)
x
x
100 A
Säätö ohjauspaneelista
POIS tai PÄÄLLÄ
x
x
PÄÄLLÄ
Kauko-ohjain
POIS tai PÄÄLLÄ
x
x
POIS
0 - 99
x
x
5%
0=POIS tai 1=PÄÄLLÄ
x
x
POIS
0 - 99
x
x
0
Minimivirta kauko-ohjain 1)
0 - 99%
x
x
-
Hitsaussäädin 1)
1=ArcPlust II tai 0=Arc­
Plust
x
x
0%
Kaaripaine ”Arc force”
1)
Täppäyshitsaus 1)
Kuumakäynnistys ”Hotstart”
1)
MA23
1) Nämä toiminnot ovat piilotettuja toimintoja, katso
2)Säätöalue riippuu käytettävästä virtalähteestä.
3.2
MA24
Arvo
toimitettaessa
kuvaus kohdassa 3.3.
Symbolien ja toimintojen selitykset
Puikkohitsaus (MMA)
Puikkohitsaus on päällystetyillä elektrodeilla suoritettavaa hitsausta. Kun valokaari
syttyy, elektrodi sulaa ja kuori muodostaa suojaavan kuonakerroksen.
Säätö ohjauspaneelista
Säädöt tehdään ohjauspaneelista.
Kauko-ohjain
Säädöt tehdään kauko-ohjaimesta.
Kauko-ohjaimen pitää olla kytkettynä koneen kauko-ohjainliitäntään ennen kuin se
aktivoidaan. Ohjauspaneeli ei ole käytössä, kun kauko-ohjain on aktivoitu.
VRD (Voltage Reducing Device)
VRD-toiminto varmistaa, että tyhjäkäyntijännite ei nouse yli 35 V:n, kun hitsaus ei
ole käynnissä. Tämä ilmaistaan sillä, että VRD-merkkivalo palaa. VRD-toiminto
deaktivoituu, kun järjestelmä havaitsee, että hitsaus on aloitettu.
Jos VRD-toiminto on aktivoitu ja tyhjäkäyntijännite nousee yli 35 V:n, näyttöön tulee
vikailmoitus (16). Hitsausta ei voi aloittaa niin kauan kuin vikailmoitus näkyy
näytössä.
Ota yhteys valtuutettuun ESAB--huoltoteknikkoon toiminnon aktivointia varten.
- 10 bi21d1xa
© ESAB AB 2008
FI
3.3
Piilotetut MMA-toiminnot
Ohjauspaneelissa on piilotettuja toimintoja.
Toimintoihin pääsee käsiksi pitämällä painike
painettuna 5 sekunnin ajan:
näyttöön tulee kirjain ja arvo. Virran säätöpyörää käytetään valitun toiminnon arvon
säätämiseen.
MA23 ja MA24
Toimintokirjain
Toiminto
C
Kaaripaine ”Arc force”
d
Täppäyshitsaus
H
Kuumakäynnistys ”Hot
start”
F
Säädintyyppi
I
Minimivirta
Toiminnoista poistutaan pitämällä painike
painettuna 5 sekunnin ajan.
Kaaripaine ”Arc force”
Kaaripaine ”Arc force” määrittää sen, kuinka virranvoimakkuus muuttuu kaaren pituu­
den muuttuessa. Pieni arvo synnyttää rauhallisemman valokaaren ja vähemmän hit­
sausroiskeita.
Täppäyshitsaus
Täppäyshitsausta käytetään ruostumattoman teräksen hitsaukseen. Tässä
hitsausprosessissa valokaari vuorotellen syttyy ja sammuu, mikä helpottaa
lämmönsyötön hallintaa. Valokaari sammuu heti, kun elektrodi nostetaan hieman
irti työkappaleesta.
Kuumakäynnistys ”Hot start”
Kuumakäynnistys ”Hot start” suurentaa hitsausvirtaa säädettävän ajanjakson ajan
hitsausprosessin alussa. Tämä vähentää hitsisauman alkuun muodostuvan
liitosvian vaaraa.
Hitsaussäädin
Hitsaussäädin antaa voimakkaamman, keskitetymmän ja rauhallisemman
valokaaren. Se palautuu nopeammin pisaraoikosulun jälkeen, mikä pienentää
elektrodin kiinni juuttumisen vaaraa.
S
ArcPlust (0) –säädintä suositellaan emäksisille puikoille
S
ArcPlust II (1) –säädintä suositellaan rutiili- ja selluloosapuikoille
- 11 bi21d1xa
© ESAB AB 2008
FI
Minimivirta
Tässä asetetaan kauko-ohjaimen minimivirta.
Jos maksimivirta on 100 A ja minimivirran tulee olla 50 A, aseta piilotoiminto min
virta arvoon 50 %.
Jos maksimivirta on 100 A ja minimivirran tulee olla 90 A, aseta min virta arvoon 90 %.
4
HITSAUSDATAMUISTI
Ohjauspaneelin muistiin voidaan tallentaa kolme hitsausohjelmaa.
Tallenna hitsaustiedot muistiin pitämällä painike
,
tai
painettuna 5 sekunnin ajan. Vihreä merkkivalo alkaa vilkkua, kun hitsausdata on
tallennettu.
Hitsausdatamuisti vaihdetaan painamalla painiketta
,
tai
.
Hitsausdatamuisti on akkuvarmistettu, joten asetukset säilyvät muistissa vaikka
ohjauspaneeli kytketään pois päältä.
5
VIKAKOODIT
Vikakoodeilla osoitetaan laitteistossa ilmenneet viat. Ne osoitetaan
näytön alareunassa näkyvällä E kirjaimella ja vikakoodinumerolla.
Vian aiheuttanut yksikkö ilmaistaan näytössä näkyvällä
yksikkönumerolla.
Vikakoodinumero ja yksikkönumero näkyvät vuorotellen.
Tämä osoittaa, että ohjauspaneelin (U 0) ja virtalähteen välinen
yhteys on katkennut.
Jos useampia vikoja on havaittu, näytetään vain viimeksi
ilmenneen vian koodi. Vikakoodi poistetaan näytöstä painamalla
jotain toimintopainiketta tai kiertämällä säätöpyörää.
Huomautus! Jos kauko-ohjain on aktivoitu, deaktivoi kauko-ohjain painamalla
vikakoodin poistamiseksi.
5.1
Vikakoodiluettelo
U 0 = hitsausdatayksikkö
U 2 = virtalähde
U 1 = jäähdytyslaite
U 4 = kauko-ohjain
U 5 multivoltage
- 12 bi21d1xa
© ESAB AB 2008
FI
5.2
Vikakoodien kuvaus
Alla on selostettu vikakoodit, joiden syyt käyttäjä voi itse poistaa. Jos jokin muu koodi
näkyy näytössä, ota yhteys huoltoon.
Vika­
koodi
Kuvaus
E6
Korkea lämpötila
Ylikuumenemissuoja on lauennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi keskeytetään eikä virtalähdettä voi kytkeä päälle ennen
kuin lämpötila on laskenut.
Toimenpide: Tarkasta, että jäähdytysilman tulo-/poistoaukot eivät ole tukossa tai likaiset.
Tarkasta myös työjakso ja ettei nimellisarvoja ylitetä.
E 12
Tiedonsiirtovika (varoitus)
Järjestelmän CAN-väylän kuormitus on hetkellisesti liian suuri.
Ohjauspaneelin ja virtalähteen / syöttöyksikön välinen yhteys katkennut.
Toimenpide: Yritä käyttää laitteistoa niin, että vain syöttöyksikkö tai kauko-ohjain on
kytketty. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Suuri tyhjäkäyntijännite
Tyhjäkäyntijännite on ollut liian suuri.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Ellei vika häviä, ota yhteys
huoltoon.
E 16
E 17
Katkennut yhteys
Ohjauspaneelin ja syöttöyksikön välinen yhteys katkennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään.
Toimenpide: Tarkasta kaapelit. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
E 18
Katkennut yhteys
Ohjauspaneelin ja virtalähteen välinen yhteys katkennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään.
Toimenpide: Tarkasta kaapelit. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
E 27
Lanka lopussa
Langansyöttöyksikkö ei syötä lankaa. Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään ja
hitsauksen aloitus estetään.
Toimenpide: Asenna uusi lankakela.
E 29
Ei veden virtausta
Virtausvartija on lauennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi keskeytetään ja käynnistys estetään.
Toimenpide: Tarkasta jäähdytyspiiri ja pumppu.
E 32
Ei kaasun virtausta
Kaasun virtaus on alle 6 l/min. Käynnistys estetään.
Toimenpide: Tarkasta kaasuventtiili, letkut ja liitännät.
Ei-yhteensopivat yksiköt
Väärä langansyöttöyksikkö kytkettynä. Käynnistys estetään.
Toimenpide: Käytä oikeaa langansyöttöyksikköä.
Katkennut yhteys jäähdytyslaitteeseen
Ohjauspaneelin ja jäähdytyslaitteen välinen yhteys katkennut. Katkaise jännitteensyöttö!
Toimenpide: Tarkasta kaapelit. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
E 40
E 41
6
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB-edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen
viimeiseltä sivulta.
- 13 bi21d1xa
© ESAB AB 2008
Lanka- ja kaasuyhdistelmät
- 14 bi21syn
© ESAB AB 2008
MA23, MA24
Tilausnumerot
Ordering no.
Denomination
0459 773 889 Control panel Origot MA23
0459 773 886 Control panel Origot MA24
0460 454 270
0460 454 271
0460 454 272
0460 454 273
0460 454 274
0460 454 275
0460 454 276
0460 454 277
0460 454 278
0460 454 279
0460 454 280
0460 454 281
0460 454 282
0460 454 283
0460 454 284
0460 454 285
0460 454 286
0460 454 287
0460 454 289
0460 454 290
0460 454 291
0460 454 292
0460 454 293
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual SK
Instruction manual RU
Instruction manual US
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SL
Instruction manual LT
Instruction manual CN
0459 839 024 Spare parts list
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 15 bi21o
© ESAB AB 2008
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising